ČSÚ (ČSÚ)
Z regionů  |  12.06.2019 10:00:00

Počet obyvatel Moravskoslezského kraje klesl o 1 464 osob - Obyvatelstvo v Moravskoslezském kraji v 1. čtvrtletí 2019


 

V prvním čtvrtletí roku 2019 poklesl počet obyvatel Moravskoslezského kraje o 1 464 osob. Na tomto úbytku se z cca 60 % podílela přirozená měna obyvatelstva, když zemřelých obyvatel bylo o 870 více než narozených. Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku jsou výsledná záporná salda (přirozené, migrační i celkové) vyšší a v rámci celé České republiky zůstávají největší.

K 31. 3. 2019 žilo na území Moravskoslezského kraje 1 201 835 obyvatel, z toho 50,9 % žen. V porovnání s předchozími čtvrtletími nenastala změna v tendenci úbytku obyvatel Moravskoslezského kraje, kdy se stav populace nadále snižuje jak vlivem přirozené měny, tak i migrací. Jediným okresem, ve kterém se nesnížil počet obyvatel, je Frýdek-Místek, a to zásluhou kladného migračního přírůstku. Ve všech ostatních okresech se počet obyvatel proti předchozímu čtvrtletí snížil. Nárůst počtu obyvatel byl zaznamenán v 8 krajích ČR – v Hlavním městě Praze a krajích Středočeském, Jihočeském, Plzeňském, Libereckém, Pardubickém, Jihomoravském a kraji Vysočina.

Moravskoslezském kraji se v prvním čtvrtletí roku 2019 živě narodilo 2 800 dětí, což ve srovnání se stejným obdobím roku 2018 bylo o 270 méně. Nejvíce dětí se při přepočtu na 1 000 obyvatel narodilo v okresech Nový Jičín (10,4 ‰), nejméně pak v okrese Bruntál (8,2 ‰). Pouze v okrese Bruntál přišlo na svět více děvčat než chlapců. Celkem 1 350 dětí bylo prvorozených (48,2 % všech živě narozených dětí), 1 016 druhorozených (36,3 %) a 434 dětí bylo pro matku již jako třetí či další dítě (15,5 %). Mimo manželství se v prvním čtvrtletí 2019 narodilo 1 445 dětí, tedy 51,6 % z živě narozených (v celé ČR to bylo 48,4 %). Nejvyšší podíl narozených mimo manželství byl již tradičně zaznamenán v okrese Bruntál (65,4 %), byla to čtvrtá nejvyšší hodnota mezi všemi okresy v celé ČR. Naopak v okrese Frýdek-Místek činila hodnota tohoto podílu pouze 41,4 %.

V průběhu loňského roku zemřelo podle předběžných výsledků 3 670 osob, což bylo o 148 osob méně než ve stejném období roku 2018. V relativním vyjádření zemřelo z 1 000 obyvatel středního stavu 12,4 osoby. Vyšší úmrtnost byla zaznamenána v okresech Bruntál a Nový Jičín (shodně 13,0 ‰), přes 12 promile zaznamenaly i okresy Ostrava-město a Karviná. Pod republikovým průměrem (11,4 ‰) byl naopak okres Frýdek-Místek (11,0 ‰). V celkovém úhrnu zemřelo 1 887 mužů a 1 783 žen. Více než dvě třetiny zemřelých měly 70 a více let. Hodnota kojenecké úmrtnosti (3,2 ‰) přesahovala republikový průměr (2,9 ‰), na druhou stranu novorozenecká úmrtnost (1,1 ‰) se nacházela pod republikovým průměrem (1,6 ‰). V kraji zemřely 3 dětí do 28 dnů po narození a dalších 6 dětí zemřelo ve věku do 1 roku.

Rozdíl mezi počtem živě narozených a zemřelých činil v absolutním vyjádření –870 osob, v relativním –2,9 osoby na 1 000 obyvatel středního stavu. Absolutně je tato hodnota nejvyšší mezi všemi kraji v ČR, v relativním vyjádření je na tom hůře Karlovarský kraj (–3,3 ‰). V žádném z okresů Moravskoslezského kraje nedosáhl přirozený přírůstek kladných hodnot.

Do Moravskoslezského kraje se v prvním čtvrtletí roku 2019 přistěhovalo 1 582 osob, což bylo o 130 osob více než za stejné období roku 2018. Z ostatních krajů ČR se přistěhovalo 911 osob (57,6 % přistěhovalých) a 671 osob ze zahraničí (42,4 % přistěhovalých). Mezi přistěhovalými mírně převažovali muži (52,6 %). Nejvíce obyvatel se přistěhovalo do okresu Ostrava-město (1 344 osob), a to i relativně (17,0 osoby na 1 000 obyvatel středního stavu). Nejmenší relativní přírůstek byl zaznamenán v okrese Nový Jičín, do kterého se přistěhovalo 10,4 osoby na 1  000 obyvatel.

Ve stejném období se z kraje vystěhovalo 2 176 osob (o 289 více než v roce 2018). Do ostatních krajů ČR se vystěhovalo 1 603 osob (73,7 % vystěhovalých) a 573 osob se odstěhovalo do zahraničí (26,3 % vystěhovalých). Rovněž mezi vystěhovalými mírně převažovali muži (51,2 %). Nejvíce osob se vystěhovalo z okresů Ostrava-město a Karviná, při přepočtu na 1 000 obyvatel se k těmto dvěma okresům blížil okres Bruntál.

Úbytek stěhováním byl výrazný především v okresech Karviná (–4,4 ‰) a Ostrava-město (–4,1 ‰). Jedinými okresy kraje, které vykázaly kladné přírůstky obyvatel stěhováním, byly Frýdek-Místek (+89 osob, tj. 1,7 ) a Opava (+9 osob, tj. 0,2 ).

Výsledné záporné migrační saldo i záporná přirozená měna obyvatel způsobily největší pokles počtu obyvatel mezi všemi kraji ČR jak v absolutním (–1 464 osob), tak i v relativním vyjádření (–4,9 osoby na 1 000 obyvatel).

V prvním čtvrtletí roku 2019 bylo uzavřeno 477 manželství, tedy o 23 více než ve stejném období předchozího roku. Za stejné období bylo rozvedeno 676 manželství, ve 383 případech (56,7 % z úhrnu rozvedených manželství) to byla manželství s nezletilými dětmi. Návrh na rozvod podávali manželé převážně společně (53,8 % z úhrnu rozvedených manželství), popř. se jednalo o návrh ženy (30,5 % z úhrnu rozvedených manželství).

Přílohy

 

12. 6. 2019

Obyvatelstvo v Moravskoslezském kraji v 1. čtvrtletí 2019

V prvním čtvrtletí roku 2019 poklesl počet obyvatel Moravskoslezského kraje o 1 464 osob. Na tomto úbytku se z cca 60 % podílela přirozená měna obyvatelstva, když zemřelých obyvatel bylo o 870 více než narozených. Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku jsou výsledná záporná salda (přirozené, migrační i celkové) vyšší a v rámci celé České republiky zůstávají největší.

K 31. 3. 2019 žilo na území Moravskoslezského kraje 1 201 835 obyvatel, z toho 50,9 % žen. V porovnání s předchozími čtvrtletími nenastala změna v tendenci úbytku obyvatel Moravskoslezského kraje, kdy se stav populace nadále snižuje jak vlivem přirozené měny, tak i migrací. Jediným okresem, ve kterém se nesnížil počet obyvatel, je Frýdek-Místek, a to zásluhou kladného migračního přírůstku. Ve všech ostatních okresech se počet obyvatel proti předchozímu čtvrtletí snížil. Nárůst počtu obyvatel byl zaznamenán v 8 krajích ČR – v Hlavním městě Praze a krajích Středočeském, Jihočeském, Plzeňském, Libereckém, Pardubickém, Jihomoravském a kraji Vysočina.

 

 

V Moravskoslezském kraji se v prvním čtvrtletí roku 2019 živě narodilo 2 800 dětí, což ve srovnání se stejným obdobím roku 2018 bylo o 270 méně. Nejvíce dětí se při přepočtu na 1 000 obyvatel narodilo v okresech Nový Jičín (10,4 ‰), nejméně pak v okrese Bruntál (8,2 ‰). Pouze v okrese Bruntál přišlo na svět více děvčat než chlapců. Celkem 1 350 dětí bylo prvorozených (48,2 % všech živě narozených dětí), 1 016 druhorozených (36,3 %) a 434 dětí bylo pro matku již jako třetí či další dítě (15,5 %). Mimo manželství se v prvním čtvrtletí 2019 narodilo 1 445 dětí, tedy 51,6 % z živě narozených (v celé ČR to bylo 48,4 %). Nejvyšší podíl narozených mimo manželství byl již tradičně zaznamenán v okrese Bruntál (65,4 %), byla to čtvrtá nejvyšší hodnota mezi všemi okresy v celé ČR. Naopak v okrese Frýdek-Místek činila hodnota tohoto podílu pouze 41,4 %.

 

V průběhu loňského roku zemřelo podle předběžných výsledků 3 670 osob, což bylo o 148 osob méně než ve stejném období roku 2018. V relativním vyjádření zemřelo z 1 000 obyvatel středního stavu 12,4 osoby. Vyšší úmrtnost byla zaznamenána v okresech Bruntál a Nový Jičín (shodně 13,0 ‰), přes 12 promile zaznamenaly i okresy Ostrava-město a Karviná. Pod republikovým průměrem (11,4 ‰) byl naopak okres Frýdek-Místek (11,0 ‰). V celkovém úhrnu zemřelo 1 887 mužů a 1 783 žen. Více než dvě třetiny zemřelých měly 70 a více let. Hodnota kojenecké úmrtnosti (3,2 ‰) přesahovala republikový průměr (2,9 ‰), na druhou stranu novorozenecká úmrtnost (1,1 ‰) se nacházela pod republikovým průměrem (1,6 ‰). V kraji zemřely 3 dětí do 28 dnů po narození a dalších 6 dětí zemřelo ve věku do 1 roku.

 

 

Rozdíl mezi počtem živě narozených a zemřelých činil v absolutním vyjádření –870 osob, v relativním –2,9 osoby na 1 000 obyvatel středního stavu. Absolutně je tato hodnota nejvyšší mezi všemi kraji v ČR, v relativním vyjádření je na tom hůře Karlovarský kraj (–3,3 ‰). V žádném z okresů Moravskoslezského kraje nedosáhl přirozený přírůstek kladných hodnot.

 

Do Moravskoslezského kraje se v prvním čtvrtletí roku 2019 přistěhovalo 1 582 osob, což bylo o 130 osob více než za stejné období roku 2018. Z ostatních krajů ČR se přistěhovalo 911 osob (57,6 % přistěhovalých) a 671 osob ze zahraničí (42,4 % přistěhovalých). Mezi přistěhovalými mírně převažovali muži (52,6 %). Nejvíce obyvatel se přistěhovalo do okresu Ostrava-město (1 344 osob), a to i relativně (17,0 osoby na 1 000 obyvatel středního stavu). Nejmenší relativní přírůstek byl zaznamenán v okrese Nový Jičín, do kterého se přistěhovalo 10,4 osoby na 1 000 obyvatel.

Ve stejném období se z kraje vystěhovalo 2 176 osob (o 289 více než v roce 2018). Do ostatních krajů ČR se vystěhovalo 1 603 osob (73,7 % vystěhovalých) a 573 osob se odstěhovalo do zahraničí (26,3 % vystěhovalých). Rovněž mezi vystěhovalými mírně převažovali muži (51,2 %). Nejvíce osob se vystěhovalo z okresů Ostrava-město a Karviná, při přepočtu na 1 000 obyvatel se k těmto dvěma okresům blížil okres Bruntál.

 

 

Úbytek stěhováním byl výrazný především v okresech Karviná (–4,4 ‰) a Ostrava-město
(–4,1 ‰).
Jedinými okresy kraje, které vykázaly kladné přírůstky obyvatel stěhováním, byly Frýdek-Místek (+89 osob, tj. 1,7 ) a Opava (+9 osob, tj. 0,2 ).

 

Výsledné záporné migrační saldo i záporná přirozená měna obyvatel způsobily největší pokles počtu obyvatel mezi všemi kraji ČR jak v absolutním (–1 464 osob), tak i v relativním vyjádření (–4,9 osoby na 1 000 obyvatel).

 

V prvním čtvrtletí roku 2019 bylo uzavřeno 477 manželství, tedy o 23 více než ve stejném období předchozího roku. Za stejné období bylo rozvedeno 676 manželství, ve 383 případech (56,7 % z úhrnu rozvedených manželství) to byla manželství s nezletilými dětmi. Návrh na rozvod podávali manželé převážně společně (53,8 % z úhrnu rozvedených manželství), popř. se jednalo o návrh ženy (30,5 % z úhrnu rozvedených manželství).

 

Kontakt:

Patrik Szabo

Krajská správa ČSÚ v Ostravě

Tel.: 595 131 220

E-mail: patrik.szabo@czso.cz

Hodnocení článku: 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0

12.06.2019 Obyvatelstvo v Moravskoslezském kraji v 1. čtvrtletí 2019

Diskuze a názory uživatelů na téma: 12.06.2019 Obyvatelstvo v Moravskoslezském kraji v 1. čtvrtletí 2019

Na dané téma nejsou žádné názory.
Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Důchody

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Podílové fondy

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies