ČSÚ (ČSÚ)
Z regionů  |  11.06.2019 14:00:00

Nezaměstnanost v Libereckém kraji k 31. 5. 2019


 

Počet evidovaných uchazečů o zaměstnání ke konci května 2019 v Libereckém kraji poklesl na 8 940 osob, podíl nezaměstnaných se snížil na 2,75  % a hodnotu za celou Českou republiku převyšuje o 0,13 procentních bodů.

Podíl nezaměstnaných v Libereckém kraji k 31. 5. 2019 dosáhl 2,75 %, meziměsíčně se nezaměstnanost snížila o 0,13 procentních bodů (p. b.). Dynamičtější pokles byl vykázán v případě nezaměstnanosti mužů, a to o 0,18 p. b. na 2,49 %. V případě žen byla vykázána 3,02% nezaměstnanost, což ve srovnání s koncem dubna letošního roku znamená nižší hodnotu o 0,07 p. b.

Pozitivně se podíl nezaměstnaných vyvíjel také v jednotlivých okresech Libereckého kraje. Nejvýrazněji jeho hodnota poklesla v okrese Česká Lípa a Liberec (shodně o 0,16 p. b.). Přes dosažené výsledky nejvyšší nezaměstnanost nadále vykazuje okres Liberec (3,00 %) a patří mu 61. příčka v celorepublikovém meziokresním srovnání, nejnižší okres Česká Lípa (2,05 % a 29. pozice mezi 77 okresy České republiky). První místo tohoto žebříčku s 1,05% podílem obsadil okres Praha-východ, poslední příčka s 6,79 % patřila okresu Karviná.

Meziměsíčně nižší podíl nezaměstnaných obyvatel zaznamenala také většina ostatních krajů. Výjimku představuje pouze Hlavní město Praha, ve kterém nezaměstnanost zůstala na úrovni předchozího měsíce (1,87 %). Intenzita změn se pohybovala od -0,07 p. b. v Plzeňském kraji do -0,25 p. b. v kraji Ústeckém. Nad republikovým podílem nezaměstnaných  (2,62 %) se pohybovaly hodnoty v pěti krajích (Moravskoslezském, Ústeckém, Jihomoravském, Libereckém a Karlovarském). Nejnižší nezaměstnanost byla k poslednímu květnu 2019 evidována v Pardubickém kraji (1,68 %), nejvyšší v kraji Moravskoslezském (4,24 %). Hodnota vykázaná v Libereckém kraji byla 4. nejvyšší. Nejnižší nezaměstnanost v případě žen i mužů byla zjištěna v Pardubickém kraji (1,87 % resp. 1,50 %). Naopak nejvyšší nezaměstnanost žen byla zjištěna v Ústeckém kraji (4,65 %), v případě mužů v Moravskoslezském kraji (4,20 %).

V evidencích úřadů práce Libereckého kraje bylo k 31. 5. 2019 celkem 8 940 uchazečů o zaměstnání, což je o 364 osob (3,9 %) méně než tomu bylo na konci předcházejícího měsíce. Počet žen se meziměsíčně snížil o 92 osob (1,9 %) na 4 879 uchazeček (tj. 54,6 % z celkového počtu uchazečů), počet mužů poklesl o 272 osob, (6,3 %) na 4 061 osob. Mezi dosažitelné uchazeče ve věku 15–64 let patřilo 7 758 osob, tedy 86,8 % nezaměstnaných. Mezi osoby se zdravotním postižením patřilo 16,2 % uchazečů, absolventi a mladiství tvořili 4,7 % uchazečů. Podpora v nezaměstnanosti byla přiznána 3 456 uchazečům (38,7 % z jejich celkového počtu). Průměrný měsíční nárok představoval 7 628 , o 272  se pohyboval pod úrovní průměru za Českou republiku (7 900 ). Průměrný věk uchazečů o zaměstnání v Libereckém kraji dosáhl 42,2 let a mezi kraji byl nejnižší.

Nabídku volných pracovních míst v evidencích úřadů práce ke konci května 2019 v našem kraji představovalo 11 769 pozic, tj. meziměsíčně více o 63 míst (0,5 %). V průběhu sledovaného měsíce bylo na úřady práce nově nahlášeno 2 725 míst, 2 612 míst bylo zrušeno, 193 obsazeno a 143 pozic uvolněno. Pro absolventy a mladistvé bylo určeno 3 052 pozic (25,9 % všech míst), handicapovaným osobám mohlo být nabídnuto 668 míst (5,7 %). Nejčastěji požadovanou profesí v kraji jsou dlouhodobě montážní dělníci výrobků a zařízení (2 016 pozic, tj. 17,1 % z celkového počtu volných pozic).

Na jedno volné pracovní místo v našem regionu k 31. 5. 2019 připadlo 0,76 uchazečů, což byla 5. nejvyšší hodnota mezi kraji. Nejmenší „tlak“ na volné pozice pak z tohoto pohledu evidoval okres Česká Lípa (0,60 uchazečů), největší v okrese Jablonec nad Nisou (1,42 uchazečů). Napříč kraji České republiky se hodnota tohoto ukazatele pohybovala v rozmezí od 0,21 uchazeče v Plzeňském kraji do 2,04 uchazeče v Moravskoslezském kraji. Mezi 77 okresy České republiky prvenství v žebříčku přísluší okresu Praha-východ (0,08 uchazeče na 1 volné pracovní místo), na poslední místo se řadí okres Karviná (5,19 uchazeče).

Kontakt:                                               

Bc. Stanislava Riegerová

Krajská správa ČSÚ v Liberci

Oddělení informačních služeb

e-mail: infoservislbc@czso.cz

tel.: 485 238 811

 

Přílohy

 

10. 6. 2019

Nezaměstnanost v Libereckém kraji k 31. 5. 2019

Počet evidovaných uchazečů o zaměstnání ke konci května 2019 v Libereckém kraji poklesl na 8 940 osob, podíl nezaměstnaných se snížil na 2,75  % a hodnotu za celou Českou republiku převyšuje o 0,13 procentních bodů. 

Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu v Libereckém kraji a jeho

Pozn.: Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu = podíl dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15-64 let k obyvatelstvu ve stejném věku (v %)

 

Podíl nezaměstnaných v Libereckém kraji k 31. 5. 2019 dosáhl 2,75 %, meziměsíčně se nezaměstnanost snížila o 0,13 procentních bodů (p. b.). Dynamičtější pokles byl vykázán v případě nezaměstnanosti mužů, a to o 0,18 p. b. na 2,49 %. V případě žen byla vykázána

3,02% nezaměstnanost, což ve srovnání s koncem dubna letošního roku znamená nižší hodnotu o 0,07 p. b. 

Nezaměstnanost podle pohlaví v Libereckém kraji v jednotlivých

Pozitivně se podíl nezaměstnaných vyvíjel také v jednotlivých okresech Libereckého kraje. Nejvýrazněji jeho hodnota poklesla v okrese Česká Lípa a Liberec (shodně o 0,16 p. b.). Přes dosažené výsledky nejvyšší nezaměstnanost nadále vykazuje okres Liberec (3,00 %) a patří mu 61. příčka v celorepublikovém meziokresním srovnání, nejnižší okres Česká Lípa (2,05 % a 29. pozice mezi 77 okresy České republiky). První místo tohoto žebříčku s 1,05% podílem obsadil okres Praha-východ, poslední příčka s 6,79 % patřila okresu Karviná.

Nezaměstnanost podle krajů k 31. 5. 2019

Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu

Uchazeči o zaměstnání na 1 pracovní  místo v evidenci úřadu práce

 

Meziměsíčně nižší podíl nezaměstnaných obyvatel zaznamenala také většina ostatních krajů. Výjimku představuje pouze Hlavní město Praha, ve kterém nezaměstnanost zůstala na úrovni předchozího měsíce (1,87 %). Intenzita změn se pohybovala od -0,07 p. b. v Plzeňském kraji do -0,25 p. b. v kraji Ústeckém. Nad republikovým podílem nezaměstnaných  (2,62 %) se pohybovaly hodnoty v pěti krajích (Moravskoslezském, Ústeckém, Jihomoravském, Libereckém a Karlovarském). Nejnižší nezaměstnanost byla k poslednímu květnu 2019 evidována v Pardubickém kraji (1,68 %), nejvyšší v kraji Moravskoslezském (4,24 %). Hodnota vykázaná v Libereckém kraji byla 4. nejvyšší. Nejnižší nezaměstnanost v případě žen i mužů byla zjištěna v Pardubickém kraji (1,87 % resp. 1,50 %). Naopak nejvyšší nezaměstnanost žen byla zjištěna v Ústeckém kraji (4,65 %), v případě mužů v Moravskoslezském kraji (4,20 %).

V evidencích úřadů práce Libereckého kraje bylo k 31. 5. 2019 celkem 8 940 uchazečů o zaměstnání, což je o 364 osob (3,9 %) méně než tomu bylo na konci předcházejícího měsíce.

Podíl nezaměstnaných podle pohlaví a krajů k 31. 5. 2019

 

Počet žen se meziměsíčně snížil o 92 osob (1,9 %) na 4 879 uchazeček (tj. 54,6 % z celkového počtu uchazečů), počet mužů poklesl o 272 osob, (6,3 %) na 4 061 osob. Mezi dosažitelné uchazeče ve věku 15–64 let patřilo 7 758 osob, tedy 86,8 % nezaměstnaných. Mezi osoby se zdravotním postižením patřilo 16,2 % uchazečů, absolventi a mladiství tvořili 4,7 % uchazečů. Podpora v nezaměstnanosti byla přiznána 3 456 uchazečům (38,7 % z jejich celkového počtu). Průměrný měsíční nárok představoval 7 628 , o 272 se pohyboval pod úrovní průměru za Českou republiku (7 900 ). Průměrný věk uchazečů o zaměstnání v Libereckém kraji dosáhl 42,2 let a mezi kraji byl nejnižší. 

Průměrná výše měsíční podpory v nezaměstnanosti podle krajů k 31. 5. 2019

Nabídku volných pracovních míst v evidencích úřadů práce ke konci května 2019 v našem kraji představovalo 11 769 pozic, tj. meziměsíčně více o 63 míst (0,5 %). V průběhu sledovaného měsíce bylo na úřady práce nově nahlášeno 2 725 míst, 2 612 míst bylo zrušeno, 193 obsazeno a 143 pozic uvolněno. Pro absolventy a mladistvé bylo určeno 3 052 pozic (25,9 % všech míst), handicapovaným osobám mohlo být nabídnuto 668 míst (5,7 %). Nejčastěji požadovanou profesí v kraji jsou dlouhodobě montážní dělníci výrobků a zařízení (2 016 pozic, tj. 17,1 % z celkového počtu volných pozic).

Průměrný věk uchazečů o zaměstnání podle krajů k 31. 5. 2019

 

Na jedno volné pracovní místo v našem regionu k 31. 5. 2019 připadlo 0,76 uchazečů, což byla 5. nejvyšší hodnota mezi kraji. Nejmenší „tlak“ na volné pozice pak z tohoto pohledu evidoval okres Česká Lípa (0,60 uchazečů), největší v okrese Jablonec nad Nisou (1,42 uchazečů). Napříč kraji České republiky se hodnota tohoto ukazatele pohybovala v rozmezí od 0,21 uchazeče v Plzeňském kraji do 2,04 uchazeče v Moravskoslezském kraji. Mezi 77 okresy České republiky prvenství v žebříčku přísluší okresu Praha-východ (0,08 uchazeče na 1 volné pracovní místo), na poslední místo se řadí okres Karviná (5,19 uchazeče).

Struktura uchazečů o zaměstnání podle délky nezaměstnanosti                      a podle krajů k 31. 5. 2019

 do 3 měsíců

 3–6 měsíců

 6–9 měsíců

 9–12 měsíců

12–24 měsíců

nad 24 měsíců

 

Kontakt:                                                 

Bc. Stanislava Riegerová

Krajská správa ČSÚ v Liberci

Oddělení informačních služeb e-mail: infoservislbc@czso.cz tel.: 485 238 811

 

Tabulkové přílohy:

 

Nezaměstnanost v České republice podle krajů a v okresech Libereckého kraje k 31. 5. 2019

Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

 

 

 

 

Uchazeči o zaměstnání

 v evidenci úřadů práce

 

z toho

 

Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu (%)[1])

Pracovní místa v evidenci úřadů práce

Uchazeči o zaměstnání

na 1 pracovní  místo

v evidenci úřadu práce

celkem

index

květen

2019/ duben

2019)

dosažitelní ve věku

15–64 let

ženy

s podporou

v nezaměstnanosti

celkem

ženy

muži

celkem

index

květen

2019/ duben

2019)

Česká republika v tom kraje:

Hl. m. Praha

Středočeský

Jihočeský

Plzeňský

Karlovarský

Ústecký

200 675

17 821

22 072 8 505

8 137

5 750 23 676

95,6

99,5

96,2

90,8

96,7

95,2

94,2

179 740

15 968

19 771 7 300

6 951

5 154 21 417

106 851

9 218

12 173 4 736

4 503

2 997 13 238

69 634

6 617

8 401

3 624

3 402

1 857

6 650

2,62

1,87

2,26

1,78

1,85

2,70

4,04

2,84

1,94

2,53

2,00

2,07

2,85

4,65

2,41

1,80

1,99

1,56

1,64

2,56

3,47

346 552

72 690

59 179

19 678

39 499

8 339 16 208

102,0

102,9

101,8

102,5

104,6

103,7 99,9

0,58

0,25

0,37

0,43

0,21

0,69

1,46

Liberecký v tom okresy:

Česká Lípa

Jablonec n. N.

Liberec

Semily

8 940

1 713

1 883

3 919

1 425

96,1

94,7

97,0

95,7

97,5

7 758

1 375

1 700

3 340

1 343

4 879

975 1 008

2 166 730

3 456

725

688

1 437 606

2,75

2,05

2,98

3,00

2,89

3,02

2,31

3,22

3,34

3,04

2,49

1,79

2,75

2,67

2,75

11 769

2 874

1 322

5 675

1 898

100,5

102,2

100,8

99,6 100,8

0,76

0,60

1,42

0,69

0,75

Královéhradecký

Pardubický

Vysočina

Jihomoravský

Olomoucký

Zlínský

Moravskoslezský

7 736

6 291

8 099 27 073

11 601

8 702 36 272

95,5

94,3

94,7

94,3

94,8

95,6

97,1

6 764

5 609

7 356 24 352

10 543

7 689 33 108

4 165

3 389

4 415

14 401 6 239

4 495 18 003

3 363

3 092

3 381

8 914

3 982

3 643

9 252

1,95

1,68

2,25

3,19

2,61

2,05

4,24

2,14

1,87

2,53

3,47

2,85

2,18

4,28

1,76

1,50

1,98

2,93

2,37

1,93

4,20

13 750

26 469

11 091

25 161

10 743

14 191

17 785

102,4

96,2 101,5

101,0

102,1

104,3

102,7

0,56

0,24

0,73

1,08

1,08

0,61

2,04

Uchazeči o zaměstnání a pracovní místa v evidenci úřadů práce v Libereckém  kraji a jeho okresech k 31. 5. 2019

Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

 

Liberecký kraj

 

v tom okresy

 

Česká Lípa

Jablonec nad Nisou

Liberec

Semily

Uchazeči o zaměstnání v evidenci úřadu práce stav ke konci minulého  měsíce nově hlášení uchazeči s ukončenou evidencí a uchazeči vyřazení z evidence v tom: umístění celkem z toho úřadem práce vyřazení1) ostatní

stav ke konci sledovaného měsíce z toho:

dosažitelní ve věku 15–64 let ženy z toho dosažitelné ve věku 15–64 let

osoby se zdravotním postižením absolventi a mladiství

Pracovní místa v evidenci úřadu práce stav ke konci minulého  měsíce nově hlášená místa obsazená místa zrušená místa uvolněná místa

stav ke konci sledovaného měsíce z toho pro: osoby se zdravotním postižením absolventy a mladistvé

Uchazeči o zaměstnání v evidenci úřadu práce s podporou v nezaměstnanosti z toho:

dosažitelní ve věku 15–64 let ženy

osoby se zdravotním postižením absolventi a mladiství

9 304

1 698

2 062

1 232 294

438

392 8 940

7 758

4 879

4 183

1 449

418

11 706

2 725

193

2 612

143

11 769

668 3 052

3 456

3 251

1 961

485

30

1 808 365

460

271

69

103

86 1 713

1 375975

763

350

84

2 813454

105

370

82

2 874

118

831

725

652

443

137 8

1 942 359

418

253 59

89

76 1 883

1 700

1 008 908

232

97

1 312

292

6

281

5

1 322

55

255

688

663

375

90

5

4 093 695

869

481

140

205

183 3 919

3 340

2 166

1 828 576

171

5 698

1 540

77

1 527

41

5 675

419 1 413

1 437

1 343 834

167

10

1 461 279

315

227 26

41

47 1 425

1 343 730

684

291

66

1 883

439

5

434

15

1 898

76

553

606

593

309

91

7

1)  podle § 30 odst. 2 Zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb.  

 

Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu podle okresů České republiky k 31. 5. 2019

 podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu = počet dosažitelných uchazečů

    o zaměstnání ve věku 15–64 let / počet obyvatel ve věku 15–64 let v %                                                                          

 

Meziměsíční změna počtu nezaměstnaných podle okresů České republiky

(květen 2019/duben 2019)

Počet uchazečů na 1 volné pracovní místo v evidenci úřadů práce podle okresů České republiky k

31. 5. 2019

 


Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

 

Počet uchazečů na 1 volné

pracovní místo

v evidenci úřadů práce

Pořadí

 

Počet uchazečů na 1 volné

pracovní místo

v evidenci úřadů práce

Pořadí

Česká republika v tom okresy:

0,58

 x

Liberec

0,69

39.

Náchod

0,72

40.

Praha-východ

0,08

1.

Vyškov

0,74

41.

Tachov

Domažlice Pardubice

0,10

0,13

0,14

2.

3.

4.

Kutná Hora

0,75

42.

Semily

0,75

43.

Příbram

0,77

44.

Praha-západ

0,15

5.

Strakonice

0,83

45.

Plzeň-jih

0,15

6.

Rakovník

0,84

46.

Mladá Boleslav

0,19

7.

Olomouc

0,87

47.

Pelhřimov

0,20

8.

Havlíčkův Brod

0,91

48.

Rychnov nad Kněžnou

0,22

9.

Teplice

0,91

49.

Plzeň-město

0,24

10.

Kolín

0,97

50.

Praha

0,25

11.

Nový Jičín

0,97

51.

Ústí nad Orlicí

0,25

12.

Trutnov

0,99

52.

Prachatice

0,26

13.

Chomutov

1,02

53.

Rokycany

0,28

14.

Břeclav

1,06

54.

Český Krumlov

0,33

15.

Brno-město

1,11

55.

Cheb

0,39

16.

Třebíč

1,17

56.

Klatovy

0,40

17.

Kladno

1,20

57.

Písek

0,41

18.

Kroměříž

1,21

58.

Plzeň-sever

0,42

19.

Louny

1,21

59.

České Budějovice

0,44

20.

Žďár nad Sázavou

1,22

60.

Zlín

Karlovy Vary

Beroun

0,44

0,45

0,45

21.

22.

23.

Šumperk

1,36

61.

Jablonec nad Nisou

1,42

62.

Opava

1,44

63.

Benešov

0,45

24.

Litoměřice

1,50

64.

Svitavy

0,46

25.

Přerov

1,51

65.

Jičín

0,46

26.

Frýdek-Místek

1,61

66.

Jindřichův Hradec

0,46

27.

Děčín

1,75

67.

Tábor

0,48

28.

Ostrava-město

1,77

68.

Brno-venkov

0,49

29.

Blansko

1,81

69.

Nymburk

0,50

30.

Bruntál

2,07

70.

Chrudim

0,53

31.

Znojmo

2,08

71.

Hradec Králové

0,58

32.

Hodonín

Most

Ústí nad Labem

2,23

2,35

2,58

72.

73.

74.

Česká Lípa

0,60

33.

Uherské Hradiště

0,60

34.

Prostějov

0,62

35.

Sokolov

2,84

75.

Vsetín

0,63

36.

Jeseník

3,18

76.

Jihlava

0,65

37.

Karviná

5,19

77.

Mělník

0,68

38.

Nejčastěji zastoupené profese ve struktuře pracovních míst v evidenci úřadu práce v Libereckém kraji k 31. 5. 2019

Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Kód CZ-ISCO

Popis CZ-ISCO

Pracovní místa

v evidenci úřadů práce

821

Montážní dělníci výrobků a zařízení

2 016

722

Kováři, nástrojaři a příbuzní pracovníci

981

721

Slévači, svářeči a příbuzní pracovníci

815

814

Obsluha strojů na výrobu a zpracování výrobků z pryže, plastu a papíru

804

932

Pomocní pracovníci ve výrobě

650

815

Obsluha strojů na výrobu a úpravu textilních, kožených a kožešinových výrobků

645

833

Řidiči nákladních automobilů, autobusů a tramvají

409

931

Pomocní pracovníci v oblasti těžby a stavebnictví

379

711

Řemeslníci a kvalifikovaní pracovníci hlavní stavební výroby

376

512

Kuchaři (kromě šéfkuchařů), pomocní kuchaři

349

818

Ostatní obsluha stacionárních strojů a zařízení

238

812

Obsluha zařízení na zpracování a povrchovou úpravu kovů a jiných materiálů

222

834

Obsluha pojízdných zařízení

191

513

Číšníci, servírky a barmani

177

541

Pracovníci v oblasti ochrany a ostrahy

177

816

Obsluha strojů na výrobu potravin a příbuzných výrobků

168

911

Uklízeči a pomocníci v domácnostech, kancelářích, hotelích, průmyslových a jiných objektech

158

311

Technici ve fyzikálních a průmyslových oborech

157

921

Pomocní pracovníci v zemědělství, lesnictví a rybářství

153

754

Ostatní řemeslní pracovníci a pracovníci v dalších oborech

146

 

 [1] ) podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu = počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15–64 let /počet obyvatel ve věku 15–64 let v %     

 

 

Hodnocení článku: 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0

Nezaměstnanost v Libereckém kraji k 31. 5. 2019

Diskuze a názory uživatelů na téma: Nezaměstnanost v Libereckém kraji k 31. 5. 2019

Na dané téma nejsou žádné názory.
Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Důchody

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Podílové fondy

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies