ČSÚ (ČSÚ)
Z regionů  |  11.06.2019 14:00:00

Dočasná pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v Libereckém kraji


 

Délka dočasné pracovní neschopnostiLibereckém kraji v roce 2018 v průměru trvala 37,69 dnů a byla tak mezi kraji České republiky nejnižší. Průměrná doba trvání 1 případu dočasné pracovní neschopnostikraji činila 37,69 dnů a byla mezi regiony také nejnižší.

Libereckém kraji bylo v roce 2018 v průměru evidováno celkem 155 680 nemocensky pojištěných osob (z toho 48,5 % žen), což je o 3 487 osob (2,3 %) více než v roce 2017. Počet pojištěnců vzrostl ve všech okresech kraje, nejvýrazněji v okrese Liberec (o 2 786 osob, tj. o 4,0 %). Z pohledu krajů České republiky se počet pojištěnců meziročně snížil pouze v Ústeckém (-0,6 %) a Karlovarském kraji (-0,2 %).

V roce 2018 došlo k meziročnímu nárůstu celkového počtu nově hlášených případů dočasné pracovní neschopnosti jak v celé České republice, tak také ve všech regionech. V Libereckém kraji se hodnota tohoto ukazatele zvýšila o 11,1 % na 74 864 událostí a v mezikrajském srovnání je jedná po Pardubickém kraji (11,3 %) o druhý nejvyšší nárůst. Meziroční zvýšení těchto údajů vykázaly také všechny okresy Libereckého kraje, v okrese Liberec relativní přírůstek překročil 12% hranici.

Ve struktuře nově hlášených případů dočasné pracovní neschopnosti v našem kraji z 89,9 % převažovaly případy neschopnosti pro nemoc a jejich  počet meziročně vzrostl o 12,2 %. Dočasná pracovní neschopnost v důsledku pracovního úrazu tvořila 2,2 % (1 631 případů) a v 7,9 % (5 903 případů) byly příčinou ostatní úrazy. Z celkového počtu tvořily případy dočasné pracovní neschopnosti žen 51,1 % případů.

Při přepočtu na 100 pojištěnců připadlo v roce 2018 v Libereckém kraji 48,09 nově hlášených případů dočasné pracovní neschopnosti a ve srovnání s rokem 2017 to znamená nárůst o 3,80 případů (8,6 %). Jedná se o nejvyšší hodnotu mezi kraji České republiky, na druhé straně žebříčku je s 31,91 nově hlášenými případy na 100 pojištěnců Hlavní město Praha. Krajská hodnota nebyla překročena v okrese Semily (41,70 případů) a v okrese Jablonec nad Nisou (46,55 případů). V okresech Česká Lípa a Liberec byly naopak vykázány hodnoty nadprůměrné (51,35 případů, resp. 49,47 případů). Na 100 pojištěnců v Libereckém kraji připadlo 43,25 nově hlášených případů pro nemoc, 1,05 případů pro pracovní úraz a 3,79 případů pro ostatní úraz.

Průměrná doba trvání 1 případu dočasné pracovní neschopnostikraji dosáhla 37,69 dnů (o 1,31 dnů méně než v roce 2017), pohybovala se pod celorepublikovým průměrem (41,72 dnů) a byla mezi regiony nejnižší. Naopak nejdelší doba byla vykázána ve Zlínském kraji (49,21 dnů). V okresech Libereckého kraje se průměrná doba trvání jednoho případu pracovní neschopnosti nacházela v intervalu od 34,37 dnů v okrese Liberec do 42,75 dnů v okrese Česká Lípa. Pracovní neschopnost pro nemoc v Libereckém kraji trvala v průměru 36,24 dnů, pro pracovní úraz 50,19 dnů a pro ostatní úrazy 50,78 dnů.

Průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti udává, kolik ze 100 pojištěnců je průměrně každý den v dočasné pracovní neschopnosti pro nemoc či úraz. Hodnota tohoto ukazatele se v Libereckém kraji zvýšila ze 4,732 % v roce 2017 na 4,966 % v roce 2018 a o 0,499 procentních bodů se pohybuje nad republikovým průměrem (4,467 %). Nemocnost žen dosáhla 5,616 %, mužů 4,353 %. Meziroční zvýšení nemocnosti vykázaly i všechny ostatní kraje. Průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti bylo nejnižší v Hlavním městě Praze (3,378 %), naopak nejvyšší v Moravskoslezském kraji (5,360 %). Hodnota evidovaná v Libereckém kraji byla pátá nejvyšší. V okresech našeho kraje se hodnota pohybovala od 4,659 % v okrese Liberec do 6,014 % v okrese Česká Lípa.

Denně bylo v roce 2018 v průměru v Libereckém kraji 7 730 osob práce neschopných (o 529 osob, tj. o 7,3 % více než v roce 2017)  – 6 685 osob pro nemoc, 224 pro pracovní úraz a 821 pro ostatní úrazy.

Dočasnou pracovní neschopnost delší než 3 dny si v průběhu roku 2018 v Libereckém kraji vyžádalo celkem 1 606 pracovních úrazů, z toho bylo 520 (32,4 %) pracovních úrazů žen.

Více v publikaci Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice - za rok 2018


Kontakt:

Bc. Stanislava Riegerová
Krajská správa ČSÚ v Liberci
Oddělení informačních služeb
e-mail: infoservislbc@czso.cz
tel.: 485 238 811

Přílohy

 

11. 6. 2019

Dočasná pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v Libereckém kraji v roce 2018

Délka dočasné pracovní neschopnosti v Libereckém kraji v roce 2018 v průměru trvala 37,69 dnů a byla tak mezi kraji České republiky nejnižší. Průměrná doba trvání 1 případu dočasné pracovní neschopnosti v kraji činila 37,69 dnů a byla mezi regiony také nejnižší.

V Libereckém kraji bylo v roce 2018 v průměru evidováno celkem 155 680 nemocensky pojištěných osob (z toho 48,5 % žen), což je o 3 487 osob (2,3 %) více než v roce 2017. Počet pojištěnců vzrostl ve všech okresech kraje, nejvýrazněji v okrese Liberec (o 2 786 osob, tj. o 4,0 %). Z pohledu krajů České republiky se počet pojištěnců meziročně snížil pouze v Ústeckém (-0,6 %) a Karlovarském kraji (-0,2 %). 

V roce 2018 došlo k meziročnímu nárůstu celkového počtu nově hlášených případů dočasné pracovní neschopnosti jak v celé České republice, tak také ve všech regionech. V Libereckém kraji se hodnota tohoto ukazatele zvýšila o 11,1 % na 74 864 událostí a v mezikrajském srovnání je jedná po Pardubickém kraji (11,3 %) o druhý nejvyšší nárůst. Meziroční zvýšení těchto údajů vykázaly také všechny okresy Libereckého kraje, v okrese Liberec relativní přírůstek překročil 12% hranici

Ve struktuře nově hlášených případů dočasné pracovní neschopnosti v našem kraji z 89,9 % převažovaly případy neschopnosti pro nemoc a jejich  počet meziročně vzrostl o 12,2 %. Dočasná pracovní neschopnost v důsledku pracovního úrazu tvořila 2,2 % (1 631 případů) a v 7,9 % (5 903 případů) byly příčinou ostatní úrazy. Z celkového počtu tvořily případy dočasné pracovní neschopnosti žen 51,1 % případů

Průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti v Libereckém kraji a jeho okresech za rok 2018

Při přepočtu na 100 pojištěnců připadlo v roce 2018 v Libereckém kraji 48,09 nově hlášených případů dočasné pracovní neschopnosti a ve srovnání s rokem 2017 to znamená nárůst o 3,80 případů (8,6 %). Jedná se o nejvyšší hodnotu mezi kraji České republiky, na druhé straně žebříčku je s 31,91 nově hlášenými případy na 100 pojištěnců Hlavní město Praha. Krajská hodnota nebyla překročena v okrese Semily (41,70 případů) a v okrese Jablonec nad Nisou (46,55 případů). V okresech Česká Lípa a Liberec byly naopak vykázány hodnoty nadprůměrné (51,35 případů, resp. 49,47 případů). Na 100 pojištěnců v Libereckém kraji připadlo 43,25 nově hlášených případů pro nemoc, 1,05 případů pro pracovní úraz a 3,79 případů pro ostatní úraz. 

Průměrná doba trvání 1 nově hlášeného případu dočasné pracovní

neschopnosti podle krajů za rok 2018

 

Průměrná doba trvání 1 případu dočasné pracovní neschopnosti v kraji dosáhla 37,69 dnů (o 1,31 dnů méně než v roce 2017), pohybovala se pod celorepublikovým průměrem (41,72 dnů) a byla mezi regiony nejnižší. Naopak nejdelší doba byla vykázána ve Zlínském kraji (49,21 dnů). V okresech Libereckého kraje se průměrná doba trvání jednoho případu pracovní neschopnosti nacházela v intervalu od 34,37 dnů v okrese Liberec do 42,75 dnů v okrese Česká Lípa. Pracovní neschopnost pro nemoc v Libereckém kraji trvala v průměru 36,24 dnů, pro pracovní úraz 50,19 dnů a pro ostatní úrazy 50,78 dnů

Průměrná doba trvání 1 nově hlášeného případu dočasné pracovní neschopnosti v Libereckém kraji a jeho okresech za rok 2018

Průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti udává, kolik ze 100 pojištěnců je průměrně každý den v dočasné pracovní neschopnosti pro nemoc či úraz. Hodnota tohoto ukazatele se v Libereckém kraji zvýšila ze 4,732 % v roce 2017 na 4,966 % v roce 2018 a o 0,499 procentních bodů se pohybuje nad republikovým průměrem (4,467 %). Nemocnost žen dosáhla 5,616 %, mužů 4,353 %. Meziroční zvýšení nemocnosti vykázaly i všechny ostatní kraje. Průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti bylo nejnižší v Hlavním městě Praze (3,378 %), naopak nejvyšší v Moravskoslezském kraji (5,360 %). Hodnota evidovaná v Libereckém kraji byla pátá nejvyšší. V okresech našeho kraje se hodnota pohybovala od 4,659 % v okrese Liberec do 6,014 % v okrese Česká Lípa

Průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti podle krajů za rok 2018

 pro pracovní                                                                        pro ostatní

Denně bylo v roce 2018 v průměru v Libereckém kraji 7 730 osob práce neschopných (o 529 osob, tj. o 7,3 % více než v roce 2017)  – 6 685 osob pro nemoc, 224 pro pracovní úraz a 821 pro ostatní úrazy. 

Průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti podle pohlaví a krajů v roce 2018 celkem

Dočasnou pracovní neschopnost delší než 3 dny si v průběhu roku 2018 v Libereckém kraji vyžádalo celkem 1 606 pracovních úrazů, z toho bylo 520 (32,4 %) pracovních úrazů žen. 

Více v publikaci „Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice - za rok 2018“ https://www.czso.cz/csu/czso/pracovni-neschopnost-pro-nemoc-a-uraz-v-ceske-republice-zarok-2018

Kontakt:

Bc. Stanislava Riegerová

Krajská správa ČSÚ v Liberci Oddělení informačních služeb e-mail: infoservislbc@czso.cz tel.: 485 238 811

 

Přílohy:

Charakteristiky dočasné pracovní neschopnosti podle krajů v roce 2018

 

Průměrný počet

nemocensky pojištěných

Dočasná pracovní neschopnost

 

Průměrný denní stav

dočasně 

práce neschopných

nově 

hlášené případy

kalendářní dny

nově hlášené  případy

na 100

nemocensky pojištěných

průměrné

procento

průměrná doba

trvání

1 nově hlášeného případu

(kalendářní dny)

Česká republika v tom kraje:

Hl. město Praha

Středočeský            

Jihočeský              

Plzeňský                

Karlovarský             Ústecký                 

4 732 737

1 267 483 449 357

232 871

227 868

86 663

283 555

1 849 455

404 429

189 182

100 873

104 953

38 697

121 214

77 157 655

15 628 259

7 501 010

4 407 632

4 028 068

1 519 102

5 095 572

39,08

31,91

42,10

43,32

46,06

44,65

42,75

4,467

3,378

4,573 5,186

4,843

4,802 4,923

41,72

38,64

39,65

43,69

38,38

39,26 42,04

211 391

42 817

20 551

12 076

11 036

4 162 13 960

Liberecký                v tom okres:

Česká Lípa

Jablonec nad Nisou

Liberec  Semily

155 680

31 673

27 294

71 575 25 139

74 864

16 265

12 705

35 410 10 484

2 821 607

695 286

475 928

1 217 114 433 279

48,09

51,35

46,55

49,47 41,70

4,966

6,014

4,777

4,659 4,722

37,69

42,75

37,46

34,37 41,33

7 730

1 905

1 304 3 335 1 187

Královéhradecký      

Pardubický       

Vysočina             

Jihomoravský            Olomoucký               

Zlínský            

Moravskoslezský      

200 589 203 592 179 213 503 050

239 055

225 082

478 679

88 256

85 187

75 610

190 316 89 716

88 027

198 131

3 424 9673 484 018 3 341 020 8 112 200

4 098 416

4 331 370

9 364 414

44,00 41,84 42,19 37,83

37,53

39,11

41,39

4,678

4,688 5,108 4,418

4,697 5,272 5,360

38,81 40,90 44,19

42,62

45,68

49,21

47,26

9 383

9 545

9 153

22 225

11 229

11 867

25 656

Dočasná pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v Libereckém kraji

 

2014

2015

2016

2017

2018

Průměrný počet osob nemocensky pojištěných

147 210

148 893

149 774

152 194

155 680

Nově hlášené případy dočasné pracovní neschopnosti

51 154

60 126

64 680

67 402

74 864

v tom:

pro nemoc

44 613

53 213

57 413

59 996

67 330

pro pracovní úrazy

1 719

1 660

1 677

1 729

1 631

pro ostatní úrazy

4 822

5 253

5 590

5 677

5 903

Kalendářní dny dočasné pracovní neschopnosti

2 187 758

2 417 771

2 577 424

2 628 476

2 821 607

v tom:

pro nemoc

1 856 945

2 063 885

2 216 451

2 250 834

2 439 996

pro pracovní úrazy

84 060

80 548

83 260

85 147

81 854

pro ostatní úrazy

246 753

273 338

277 713

292 495

299 757

Nově hlášené případy dočasné pracovní neschopnosti na 100 nemocensky pojištěných

34,75

40,38

43,19

44,29

48,09

v tom:

pro nemoc

30,31

35,74

38,33

39,42

43,25

pro pracovní úrazy

1,17

1,11

1,12

1,14

1,05

pro ostatní úrazy

3,28

3,53

3,73

3,73

3,79

Průměrný denní stav dočasně práce neschopných (osoby)

5 994

6 624

7 042

7 201

7 730

v tom:

pro nemoc

5 088

5 654

6 056

6 167

6 685

pro pracovní úrazy

230

221

227

233

224

pro ostatní úrazy

676

749

759

801

821

Průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti

4,072

4,449

4,702

4,732

4,966

v tom:

pro nemoc

3,456

3,798

4,043

4,052

4,294

pro pracovní úrazy

0,156

0,148

0,152

0,153

0,144

pro ostatní úrazy

0,459

0,503

0,507

0,527

0,528

Průměrná doba trvání 1 případu dočasné pracovní neschopnosti (kalendářní dny)

42,77

40,21

39,85

39,00

37,69

v tom:

pro nemoc

41,62

38,79

38,61

37,52

36,24

pro pracovní úrazy

48,90

48,52

49,65

49,25

50,19

pro ostatní úrazy

51,17

52,03

49,68

51,52

50,78

 

 

 

Hodnocení článku: 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0

Dočasná pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v Libereckém kraji

Diskuze a názory uživatelů na téma: Dočasná pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v Libereckém kraji

Na dané téma nejsou žádné názory.


Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | M Mobil verze
Menu Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Pojištění Koronavirus

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Uživatel:
Upravit profil
Přihlášení
Jméno:
Heslo:
Zapomenuté heslo ?
Registrace nového uživatele