ČSÚ (ČSÚ)
Makroekonomika  |  13.05.2019 18:29:33

13.05.2019 Nezaměstnanost v Libereckém kraji k 30. 4. 2019


Podíl nezaměstnanýchLibereckém kraji se od počátku roku 2019 neustále snižuje. Ke konci dubna 2019 dosáhla jeho hodnota 2,88 % a přes uvedený vývoj je stále 0,13 p. b. vyšší než republikový průměr.

Ke konci dubna 2019 dosáhla nezaměstnanostLibereckém kraji 2,88 %, tj. o 0,24 procentních bodů (p. b.) méně než na konci předchozího měsíce. Od počátku roku 2019 se nezaměstnanost v kraji snížila o 0,45 p. b., ve srovnání s 30. 4. 2018 se snížila o 0,46 p. b. Meziměsíčně nižší hodnoty zaznamenala také obě pohlaví. Podíl nezaměstnaných mužů se oproti březnu 2019 snížil o 0,36 p. b. na 2,67 %, podíl  žen poklesl o 0,12 p. b. na 3,09 %.

Také ve všech čtyřech okresech kraje se nezaměstnanost snížila. Nejvýraznější pokles byl zaznamenán v okrese Semily, a to o 0,37 p. b. na 2,97 % (tj. 54. místo v rámci 77 okresů České republiky). Nejvyšší podíl nezaměstnaných vykázal na konci dubna 2019 okres Liberec (3,16 % a 60. pozice meziokresního žebříčku), nejnižší okres Česká Lípa (2,21 %, 30. příčka). Okres Jablonec nad Nisou byl s 3,05% nezaměstnaností na 57. místě. Žebříček mezi okresy vede s 1,06% nezaměstnaností okres Praha-východ, uzavírá ho s 6,86% podílem nezaměstnaných okres Karviná.

I přes uvedený vývoj byl podíl nezaměstnaných v našem kraji o 0,13 p. b. vyšší než republikový průměr, který se meziměsíčně snížil o 0,24 p. b. na 2,75 %. Pozitivně se vyvíjela také nezaměstnanost v ostatních krajích České republiky. Největší pokles podílu nezaměstnaných vykázal Kraj Vysočina (-0,38 p. b.), nejmenší pak Hlavní město Praha (- 0,03 p. b.). S nejnižším podílem nezaměstnaných se na prvním místě mezikrajského srovnání umístil Pardubický kraj (1,80 %), následovaný Hlavním městem Prahou (1,87 %). Poslední příčka s 4,36% nezaměstnaností patří Moravskoslezskému kraji. Hodnota vykázaná v Libereckém kraji byla 4. nejvyšší. Nejnižší nezaměstnanost v případě žen vykázalo Hlavní město Praha (1,94 %), v případě mužů Pardubický kraj (1,65 %). Naopak nejvyšší nezaměstnanost žen byla zjištěna v Ústeckém kraji (4,86 %), v případě mužů v Moravskoslezském kraji (4,35 %).

Úřady práce Libereckého kraje ke konci dubna 2019 evidovaly celkem 9 304 neumístěných uchazečů o zaměstnání, tj. o 717 uchazečů (7,2 %) méně než ke konci předchozího měsíce. Počet žen se snížil o 204 osob (3,9 %) na 4 971 uchazeček, počet mužů poklesl o 513 osob, (10,6 %) na 4 333 osob. Ve struktuře nezaměstnaných nadále z 53,4 % převažovaly ženy.

Mezi dosažitelné uchazeče ve věku 15–64 let patřilo 8 120 osob, tedy 87,3 % nezaměstnaných. Mezi osoby se zdravotním postižením patřilo 15,6 % uchazečů, absolventi a mladiství tvořili 4,9 % uchazečů. Podpora v nezaměstnanosti byla přiznána 3 557 uchazečům (38,2 % z jejich celkového počtu). Průměrný měsíční nárok činil 7 389 , který se pohybuje o 370  pod úrovní průměru za Českou republiku (7 759 ). Průměrný věk uchazečů o zaměstnáníLibereckém kraji dosáhl 42,3 let a mezi kraji byl po kraji Ústeckém 2. nejnižší.

Ke konci dubna 2019 evidovaly úřady práce v našem kraji 11 706 volných pracovních míst. V porovnání s koncem měsíce března 2019 se počet pracovních příležitostí navýšil o 376 pozic (3,3 %). Nově bylo nahlášeno 2 613 míst, 214 míst bylo obsazeno, 2 173 zrušeno a 150 uvolněno. Absolventi a mladiství mohli vybírat z nabídky 3 033 míst (25,9 % všech míst), osobám se zdravotním postižením bylo určeno 675 pozic (5,8 %). Nejčastěji požadovanou profesí v kraji jsou dlouhodobě montážní dělníci výrobků a zařízení (2 024 pozic, tj. 17,3 % z celkového počtu volných pozic).

V přepočtu na jedno volné pracovní místo k 30. 4. 2019 připadlo v Libereckém kraji 0,79 uchazečů o zaměstnání a jedná se o 5. nejvyšší hodnotu mezi kraji. Nejnižší hodnotu mezi okresy našeho kraje tento ukazatel nabyl v okrese Česká Lípa (0,64 uchazečů na 1 místo), nejvyšší v okrese Jablonec nad Nisou (1,48 uchazečů). Mezi kraji se hodnota pohybovala v rozmezí od 0,22 uchazečů v Plzeňském kraji do 2,16 uchazečů v Moravskoslezském kraji. Mezi 77 okresy České republiky prvenství v žebříčku přísluší okresu Praha-východ (0,09 uchazeče na 1 volné pracovní místo), na poslední místo se řadí okres Karviná (5,03 uchazeče).

Kontakt:

Bc. Stanislava Riegerová

Krajská správa ČSÚ v Liberci

Oddělení informačních služeb

e-mail: infoservislbc@czso.cz

tel.: 485 238 811

 

Přílohy


13. 5. 2019

Nezaměstnanost v Libereckém kraji k 30. 4. 2019

Podíl nezaměstnaných v Libereckém kraji se od počátku roku 2019 neustále snižuje. Ke konci dubna 2019 dosáhla jeho hodnota 2,88 % a přes uvedený vývoj je stále 0,13 p. b. vyšší než republikový průměr.

 

Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu v Libereckém kraji a jeho okresech

 Liberecký kraj Česká Lípa Jablonec nad Nisou  Liberec Semily

Pozn.: Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu = podíl dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15-64 let k obyvatelstvu ve stejném věku (v %)

 

Ke konci dubna 2019 dosáhla nezaměstnanost v Libereckém kraji 2,88 %, tj. o 0,24 procentních bodů (p. b.) méně než na konci předchozího měsíce. Od počátku roku 2019 se nezaměstnanost v kraji snížila o 0,45 p. b., ve srovnání s 30. 4. 2018 se snížila o 0,46 p. b. Meziměsíčně nižší hodnoty zaznamenala také obě pohlaví. Podíl nezaměstnaných mužů se oproti březnu 2019 snížil o 0,36 p. b. na 2,67 %, podíl  žen poklesl o 0,12 p. b. na 3,09 %.

Nezaměstnanost podle pohlaví v Libereckém kraji v jednotlivých měsících

 Uchazeči-ženy

 Uchazeči-muži

 Podíl nezaměstnaných žen

 Podíl nezaměstnaných mužů

Nezaměstnanost podle krajů k 30. 4. 2019

 Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu

 Uchazeči o zaměstnání na 1 pracovní  místo v evidenci úřadu práce

 

 

Také ve všech čtyřech okresech kraje se nezaměstnanost snížila. Nejvýraznější pokles byl zaznamenán v okrese Semily, a to o 0,37 p. b. na 2,97 % (tj. 54. místo v rámci 77 okresů České republiky). Nejvyšší podíl nezaměstnaných vykázal na konci dubna 2019 okres Liberec (3,16 % a 60. pozice meziokresního žebříčku), nejnižší okres Česká Lípa (2,21 %, 30. příčka). Okres Jablonec nad Nisou byl s 3,05% nezaměstnaností na 57. místě. Žebříček mezi okresy vede s 1,06% nezaměstnaností okres Praha-východ, uzavírá ho s 6,86% podílem nezaměstnaných okres Karviná

Podíl nezaměstnaných podle pohlaví a krajů k 30. 4. 2019

 

I přes uvedený vývoj byl podíl nezaměstnaných v našem kraji o 0,13 p. b. vyšší než republikový průměr, který se meziměsíčně snížil o 0,24 p. b. na 2,75 %. Pozitivně se vyvíjela také nezaměstnanost v ostatních krajích České republiky. Největší pokles podílu nezaměstnaných vykázal Kraj Vysočina (-0,38 p. b.), nejmenší pak Hlavní město Praha (- 0,03 p. b.). S nejnižším podílem nezaměstnaných se na prvním místě mezikrajského srovnání umístil Pardubický kraj (1,80 %), následovaný Hlavním městem Prahou (1,87 %). Poslední příčka s 4,36% nezaměstnaností patří Moravskoslezskému kraji. Hodnota vykázaná v Libereckém kraji byla 4. nejvyšší. Nejnižší nezaměstnanost v případě žen vykázalo Hlavní město Praha (1,94 %), v případě mužů Pardubický kraj (1,65 %). Naopak nejvyšší nezaměstnanost žen byla zjištěna v Ústeckém kraji (4,86 %), v případě mužů v Moravskoslezském kraji (4,35 %).

Průměrná výše měsíční podpory v nezaměstnanosti podle krajů k 30. 4. 2019

Úřady práce Libereckého kraje ke konci dubna 2019 evidovaly celkem 9 304 neumístěných uchazečů o zaměstnání, tj. o 717 uchazečů (7,2 %) méně než ke konci předchozího měsíce. Počet žen se snížil o 204 osob (3,9 %) na 4 971 uchazeček, počet mužů poklesl o 513 osob, (10,6 %) na 4 333 osob. Ve struktuře nezaměstnaných nadále z 53,4 % převažovaly ženy.

Průměrný věk uchazečů o zaměstnání podle krajů k 30. 4. 2019

Mezi dosažitelné uchazeče ve věku 15–64 let patřilo 8 120 osob, tedy 87,3 % nezaměstnaných.

Mezi osoby se zdravotním postižením patřilo 15,6 % uchazečů, absolventi a mladiství tvořili 4,9 % uchazečů. Podpora v nezaměstnanosti byla přiznána 3 557 uchazečům (38,2 % z jejich celkového počtu). Průměrný měsíční nárok činil 7 389 , který se pohybuje o 370 pod úrovní průměru za Českou republiku (7 759 ). Průměrný věk uchazečů o zaměstnání v Libereckém kraji dosáhl 42,3 let a mezi kraji byl po kraji Ústeckém 2. nejnižší. 

Struktura uchazečů o zaměstnání podle délky nezaměstnanosti                      a podle krajů k 30. 4. 2019

 do 3 měsíců

 3–6 měsíců

 6–9 měsíců  9–12 měsíců  12–24 měsíců  nad 24 měsíců

Ke konci dubna 2019 evidovaly úřady práce v našem kraji 11 706 volných pracovních míst. V porovnání s koncem měsíce března 2019 se počet pracovních příležitostí navýšil o 376 pozic (3,3 %). Nově bylo nahlášeno 2 613 míst, 214 míst bylo obsazeno, 2 173 zrušeno a 150 uvolněno. Absolventi a mladiství mohli vybírat z nabídky 3 033 míst (25,9 % všech míst), osobám se zdravotním postižením bylo určeno 675 pozic (5,8 %). Nejčastěji požadovanou profesí v kraji jsou dlouhodobě montážní dělníci výrobků a zařízení (2 024 pozic, tj. 17,3 % z celkového počtu volných pozic). 

V přepočtu na jedno volné pracovní místo k 30. 4. 2019 připadlo v Libereckém kraji 0,79 uchazečů o zaměstnání a jedná se o 5. nejvyšší hodnotu mezi kraji. Nejnižší hodnotu mezi okresy našeho kraje tento ukazatel nabyl v okrese Česká Lípa (0,64 uchazečů na 1 místo), nejvyšší v okrese Jablonec nad Nisou (1,48 uchazečů). Mezi kraji se hodnota pohybovala v rozmezí od 0,22 uchazečů v Plzeňském kraji do 2,16 uchazečů v Moravskoslezském kraji. Mezi 77 okresy České republiky prvenství v žebříčku přísluší okresu Praha-východ (0,09 uchazeče na 1 volné pracovní místo), na poslední místo se řadí okres Karviná (5,03 uchazeče).

Kontakt:

Bc. Stanislava Riegerová

Krajská správa ČSÚ v Liberci

Oddělení informačních služeb e-mail: infoservislbc@czso.cz tel.: 485 238 811

 

             

Tabulkové přílohy:

Nezaměstnanost v České republice podle krajů a v okresech Libereckého kraje k 30. 4. 2019

Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Uchazeči o zaměstnání

 v evidenci úřadů práce

z toho

Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu (%)[1])

Pracovní místa v evidenci úřadů práce

Uchazeči o zaměstnání

na 1 pracovní  místo

v evidenci úřadu práce

celkem

index

duben

2019/ březen

2019)

dosažitelní ve věku

15–64 let

ženy

s podporou

v nezaměstnanosti

celkem

ženy

muži

celkem

index

duben

2019/ březen

2019)

Česká republika v tom kraje:

Hl. m. Praha

Středočeský Jihočeský

Plzeňský

Karlovarský

Ústecký

209 828

17 913

22 935 9 364

8 419

6 042 25 128

92,4

98,1

92,7

86,2

94,1

95,1

93,3

188 421

16 002

20 615 8 089

7 225

5 455 22 760

110 348

9 235

12 558 5 129

4 537

3 100 13 833

71 734

6 455

8 492

4 038

3 462

1 888

6 818

2,75

1,87

2,35

1,97

1,92

2,86

4,30

2,94

1,94

2,62

2,18

2,09

2,98

4,86

2,57

1,81

2,09

1,76

1,76

2,74

3,76

339 919

70 640

58 114

19 205

37 770

8 040 16 226

100,2

102,5

103,1

104,0

100,2

100,5

101,4

0,62

0,25

0,39

0,49

0,22

0,75

1,55

Liberecký v tom okresy:

Česká Lípa

Jablonec n. N.

Liberec

Semily

9 304

1 808

1 942

4 093

1 461

92,8

91,0

94,7

94,3

89,0

8 120

1 486

1 739

3 515

1 380

4 971

1 027

1 018

2 223703

3 557

748

695

1 493 621

2,88

2,21

3,05

3,16

2,97

3,09

2,51

3,21

3,44

2,94

2,67

1,92

2,89

2,88

2,99

11 706

2 813

1 312

5 698

1 883

103,3

104,0

103,0

102,6

104,8

0,79

0,64

1,48

0,72

0,78

Královéhradecký

Pardubický

Vysočina

Jihomoravský

Olomoucký

Zlínský

Moravskoslezský

8 101

6 668

8 556 28 698

12 231

9 105 37 364

91,5

86,2

87,1

91,9

89,1

89,7

94,7

7 149

6 000

7 78426 002

11 096

8 056 34 068

4 293

3 531

4 599

14 978 6 496

4 649 18 439

3 427

3 158

3 546

9 468

4 228

3 671

9 526

2,06

1,80

2,38

3,41

2,74

2,15

4,36

2,22

1,96

2,64

3,63

2,96

2,25

4,37

1,90

1,65

2,13

3,20

2,53

2,05

4,35

13 423

27 528

10 924

24 901

10 521

13 602

17 319

100,6

86,2

100,3 98,5

98,2 102,9

101,1

0,60

0,24

0,78

1,15

1,16

0,67

2,16

Uchazeči o zaměstnání a pracovní místa v evidenci úřadů práce v Libereckém kraji a jeho okresech k 30. 4. 2019

Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Liberecký kraj

v tom okresy

Česká Lípa

Jablonec nad Nisou

Liberec

Semily

Uchazeči o zaměstnání v evidenci úřadu práce stav ke konci minulého  měsíce nově hlášení uchazeči s ukončenou evidencí a uchazeči vyřazení z evidence v tom: umístění celkem z toho úřadem práce vyřazení1) ostatní

stav ke konci sledovaného měsíce z toho:

dosažitelní ve věku 15–64 let ženy z toho dosažitelné ve věku 15–64 let

osoby se zdravotním postižením absolventi a mladiství

Pracovní místa v evidenci úřadu práce stav ke konci minulého  měsíce nově hlášená místa obsazená místa zrušená místa uvolněná místa

stav ke konci sledovaného měsíce z toho pro: osoby se zdravotním postižením absolventy a mladistvé

Uchazeči o zaměstnání v evidenci úřadu práce s podporou v nezaměstnanosti z toho:

dosažitelní ve věku 15–64 let ženy

osoby se zdravotním postižením absolventi a mladiství

10 021 1 761

2 478

1 647 382

348

483 9 304

8 120

4 971

4 280

1 448

457

11 330

2 613

214

2 173

150

11 706

675 3 033

3 557

3 351

1 939

479

34

1 986 396

574

364

126

101

109 1 808

1 486

1 027830

355

106

2 705425

133

289

105

2 813

111

822

748

687

460

130

12

2 051 351

460

301 86

68

91 1 942

1 739

1 018 904

236

102

1 274

285

3

247

3

1 312

50

230

695

662

363

98

6

4 342 734

983

621

144

142

220 4 093

3 515

2 223

1 883 579

175

5 555

1 410

78

1 219

30

5 698

439 1 415

1 493

1 394 826

171 8

1 642 280

461

361 26

37

63 1 461

1 380 703

663

278

74

1 796

493

 -

418

12

1 883

75

566

621

608

290

80

8

Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu podle okresů České republiky k 30. 4. 2019

Meziměsíční změna počtu nezaměstnaných podle okresů České republiky

(duben2019/březen 2019)

Počet uchazečů na 1 volné pracovní místo v evidenci úřadů práce podle okresů České republiky  k 30. 4. 2019

Nejčastěji zastoupené profese ve struktuře pracovních míst v evidenci úřadu práce v Libereckém kraji k 30. 4. 2019

Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Kód CZ-ISCO

Popis CZ-ISCO

Pracovní místa

v evidenci úřadů práce

821

Montážní dělníci výrobků a zařízení

2 024

722

Kováři, nástrojaři a příbuzní pracovníci

967

814

Obsluha strojů na výrobu a zpracování výrobků z pryže, plastu a papíru

829

721

Slévači, svářeči a příbuzní pracovníci

821

815

Obsluha strojů na výrobu a úpravu textilních, kožených a kožešinových výrobků

617

932

Pomocní pracovníci ve výrobě

558

711

Řemeslníci a kvalifikovaní pracovníci hlavní stavební výroby

396

833

Řidiči nákladních automobilů, autobusů a tramvají

394

931

Pomocní pracovníci v oblasti těžby a stavebnictví

362

512

Kuchaři (kromě šéfkuchařů), pomocní kuchaři

344

818

Ostatní obsluha stacionárních strojů a zařízení

235

812

Obsluha zařízení na zpracování a povrchovou úpravu kovů a jiných materiálů

201

513

Číšníci, servírky a barmani

191

834

Obsluha pojízdných zařízení

190

911

Uklízeči a pomocníci v domácnostech, kancelářích, hotelích, průmyslových a jiných objektech

169

311

Technici ve fyzikálních a průmyslových oborech

164

541

Pracovníci v oblasti ochrany a ostrahy

163

754

Ostatní řemeslní pracovníci a pracovníci v dalších oborech

148

816

Obsluha strojů na výrobu potravin a příbuzných výrobků

147

741

Montéři, mechanici a opraváři elektrických zařízení

144[1] ) podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu = počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15–64 let /počet obyvatel ve věku 15–64 let v %                          

Hodnocení článku: 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0

13.05.2019 Nezaměstnanost v Libereckém kraji k 30. 4. 2019

Diskuze a názory uživatelů na téma: 13.05.2019 Nezaměstnanost v Libereckém kraji k 30. 4. 2019

Na dané téma nejsou žádné názory.
Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2020

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies