ČSÚ (ČSÚ)
Makroekonomika  |  13.05.2019 09:03:39

ČR - inflace v dubnu jen slabá +0,1%, meziročně pokles tempa růstu na +2,8%

 


Spotřebitelské ceny vzrostly v dubnu proti březnu o 0,1 %. Tento vývoj byl ovlivněn zejména vyššími cenami v oddíle doprava a v oddíle odívání a obuv. Meziroční růst spotřebitelských cen v dubnu zpomalil na 2,8 %, což bylo o 0,2 procentního bodu méně než v březnu.

Meziměsíční růst spotřebitelských cen v oddíle doprava byl způsoben především vývojem cen pohonných hmot a olejů, které vzrostly o 3,9 %. Byl to jejich největší meziměsíční cenový růst od loňského května. V oddíle odívání a obuv se zvýšily ceny oděvů o 2,8 % a obuvi o 3,3 %. V oddíle ostatní zboží a služby vzrostly ceny výrobků a služeb pro osobní péči o 0,8 % a ceny finančních služeb o 1,3 %. Z potravin byly vyšší především ceny zeleniny o 2,4 % a ceny masa o 0,5 %.

Opačný vliv, tj. na snižování celkové hladiny spotřebitelských cen, měl v dubnu pokles cen v oddíle alkoholické nápoje, tabák, kde se snížily ceny lihovin o 4,9 %, piva o 3,6 % a vína o 2,1 %. V oddíle potraviny a nealkoholické nápoje byly nižší především ceny ovoce o 4,2 %, nealkoholických nápojů o 1,5 %, olejů a tuků o 2,4 %, sýrů a tvarohů o 1,3 %, pekárenských výrobků a obilovin o 0,5 %, cukru o 6,0 % a polotučného trvanlivého mléka o 2,3 %.

Ceny zboží úhrnem klesly o 0,1 %, zatímco ceny služeb vzrostly o 0,2 %.

Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny v dubnu o 2,8 %, což bylo o 0,2 procentního bodu méně než v březnu. Toto zpomalení meziročního cenového růstu bylo ovlivněno zejména cenami v oddíle alkoholické nápoje, tabák, kde ceny alkoholických nápojů přešly z březnového růstu o 4,5 % v pokles o 0,2 % v dubnu (částečně i vlivem jejich meziměsíčního zvýšení v dubnu 2018). Ceny lihovin klesly o 0,5 % (v březnu růst o 5,4 %) a ceny piva o 1,1 % (v březnu růst o 4,2 %). Ceny vína zpomalily růst na 1,5 % (v březnu 3,3 %). Zmírnění růstu celkové cenové hladiny ovlivnil též vývoj cen v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje. Meziroční růst cen zpomalil zejména u sýrů a tvarohů na 2,8 % (v březnu 3,3 %) a másla na 4,1 % (v březnu 8,6 %). U polotučného trvanlivého mléka přešly ceny z růstu o 2,0 % v březnu v pokles o 5,0 % v dubnu. Ceny vajec byly v dubnu meziročně nižší o 10,5 % (v březnu o 8,1 %) a cukru o 30,8 % (v březnu o 28,3 %). V oddíle doprava zrychlily svůj růst ceny pohonných hmot a olejů na 4,7 % (v březnu 2,1 %).

Na meziroční zvyšování cenové hladiny měly v dubnu největší vliv ceny v oddíle bydlení, kde se zvýšily ceny nájemného z bytu o 3,3 %, vodnéhostočného shodně o 2,6 %, elektřiny o 11,9 %, zemního plynu o 3,6 %. Růst cen pokračoval v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje, kde byly vyšší zejména ceny zeleniny o 30,7 %, z toho ceny brambor o 70,2 %.Vliv na zvýšení celkové cenové hladiny měly také ceny v oddíle ostatní zboží a služby, kde vzrostly ceny výrobků a služeb pro osobní péči o 4,2 %, ceny pojištění o 4,6 % a ceny finančních služeb o 6,2 %. V oddíle stravování a ubytování se zvýšily ceny stravovacích služeb o 4,1 % a ceny ubytovacích služeb o 2,8 %. Ceny v oddíle doprava byly vyšší o 1,7 %.

Na meziroční snižování cenové hladiny v dubnu nadále působily ceny v oddíle odívání a obuv vlivem cen oděvů, které byly nižší o 3,3 %. Ceny v oddíle pošty a telekomunikace klesly o 1,3 %.

Ceny zboží úhrnem vzrostly o 2,2 % a ceny služeb o 3,6 %. Úhrnný index spotřebitelských cen bez započtení imputovaného nájemného (nákladů vlastnického bydlení) byl meziročně 102,4 %.

Míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců proti průměru předchozích 12 měsíců byla v dubnu 2,4 %.

Meziroční změna průměrného harmonizovaného indexu spotřebitelských cen (HICP)1)28 členských zemí EU byla podle předběžných údajů Eurostatuv březnu stejně jako v únoru 1,6 %. Nejvíce ceny vzrostly v Rumunsku (o 4,2 %) a nejméně v Portugalsku (o 0,8 %). Na Slovensku cenový růst v březnu zrychlil na 2,7 % z 2,3 % v únoru. Německu byly ceny vyšší o 1,4 % (v únoru o 1,7 %). Podle předběžných výpočtů byl v dubnumeziměsíční přírůstek HICP v ČR 0,1 % a meziroční 2,4 %. Bleskový odhad meziroční změny HICP pro eurozónu za duben 2019 je 1,7 %, jak uvedl Eurostat. (Více informací na internetových stránkách Eurostatu: HICP.)
 

____________________________

1) HICP neobsahuje imputované nájemné.

Poznámky:

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru statistiky cen, tel. 274052533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz 
Kontaktní osoba:  Ing. Pavla Šedivá, vedoucí oddělení statistiky spotřebitelských cen, tel. 274052138,
e-mail: pavla.sediva@czso.cz 
Metoda získání dat:  Přímé terénní zjišťování cen, centrální zjišťování cen a výkaznictví
Termín ukončení sběru dat:  20. kalendářní den příslušného měsíce/termín ukončení zpracování: 3. kalendářní den následujícího měsíce
Navazující publikace:  012018-19 Indexy spotřebitelských cen – základní členění (měsíční periodicita), 012023-19 Indexy spotřebitelských cen – podrobné členění (měsíční periodicita) a 012019-19 Indexy spotřebitelských cen – podrobné členění (roční periodicita)

Dokumenty na internetu: https://www.czso.cz/csu/czso/inflace-spotrebitelske-ceny 
Termín zveřejnění další RI:  11. 6. 2019

 

Přílohy

Archiv:
  • rok 2019 | duben 2019 | březen 2019 | únor 2019 | leden 2019
  • rok 2018 | prosinec 2018 | listopad 2018 | říjen 2018 | září 2018 | srpen 2018 | červenec 2018 | červen 2018 | květen 2018 | duben 2018 | březen 2018 | únor 2018 | leden 2018
  • rok 2017 | prosinec 2017 | listopad 2017 | říjen 2017 | září 2017 | srpen 2017 | červenec 2017 | červen 2017 | květen 2017 | duben 2017 | březen 2017 | únor 2017 | leden 2017
  • rok 2016 | prosinec 2016 | listopad 2016 | říjen 2016 | září 2016 | srpen 2016 | červenec 2016 | červen 2016 | květen 2016 | duben 2016 | březen 2016 | únor 2016 | leden 2016
  • rok 2015 | prosinec 2015 | listopad 2015 | říjen 2015 | září 2015 | srpen 2015 | červenec 2015 | červen 2015 | květen 2015 | duben 2015 | březen 2015 | únor 2015 | leden 2015
  • rok 2014 | prosinec 2014 | listopad 2014 | říjen 2014 | září 2014 | srpen 2014 | červenec 2014 | červen 2014 | květen 2014 | duben 2014 | březen 2014 | únor 2014 | leden 2014
  • rok 2013 | prosinec 2013 | listopad 2013 | říjen 2013 | září 2013 | srpen 2013 | červenec 2013 | červen 2013 | květen 2013 | duben 2013 | březen 2013 | únor 2013 | leden 2013
  • rok 2012 | prosinec 2012 | listopad 2012 | říjen 2012 | září 2012 | srpen 2012 | červenec 2012 | červen 2012 | květen 2012 | duben 2012 | březen 2012 | únor 2012 | leden 2012
  • rok 2011 | prosinec 2011 | listopad 2011 | říjen 2011 | září 2011 | srpen 2011 | červenec 2011 | červen 2011 | květen 2011 | duben 2011 | březen 2011 | únor 2011 | leden 2011
  • rok 2010 | prosinec 2010 | listopad 2010 | říjen 2010 | září 2010 | srpen 2010 | červenec 2010 | červen 2010 | květen 2010 | duben 2010 | březen 2010 | únor 2010 | leden 2010
Zobrazit všeSkrýt

Zveřejněno dne: 13.05.2019
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


 

13. 5. 2019

Meziroční růst cen zpomalil

Indexy spotřebitelských ceninflace – duben 2019

Spotřebitelské ceny vzrostly v dubnu proti březnu o 0,1 %. Tento vývoj byl ovlivněn zejména vyššími cenami v oddíle doprava a v oddíle odívání a obuv. Meziroční růst spotřebitelských cen v dubnu zpomalil na 2,8 %, což bylo o 0,2 procentního bodu méně než v březnu.

Meziměsíční růst spotřebitelských cen v oddíle doprava byl způsoben především vývojem cen pohonných hmot a olejů, které vzrostly o 3,9 %. Byl to jejich největší meziměsíční cenový růst od loňského května. V oddíle odívání a obuv se zvýšily ceny oděvů o 2,8 % a obuvi o 3,3 %. V oddíle ostatní zboží a služby vzrostly ceny výrobků a služeb pro osobní péči o 0,8 % a ceny finančních služeb o 1,3 %. Z potravin byly vyšší především ceny zeleniny o 2,4 % a ceny masa o 0,5 %.

Opačný vliv, tj. na snižování celkové hladiny spotřebitelských cen, měl v dubnu pokles cen v oddíle alkoholické nápoje, tabák, kde se snížily ceny lihovin o 4,9 %, piva o 3,6 % a vína o 2,1 %. V oddíle potraviny a nealkoholické nápoje byly nižší především ceny ovoce o 4,2 %, nealkoholických nápojů o 1,5 %, olejů a tuků o 2,4 %, sýrů a tvarohů o 1,3 %, pekárenských výrobků a obilovin o 0,5 %, cukru o 6,0 % a polotučného trvanlivého mléka o 2,3 %.

 

Ceny zboží úhrnem klesly o 0,1 %, zatímco ceny služeb vzrostly o 0,2 %.

 

Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny v dubnu o 2,8 %, což bylo o 0,2 procentního bodu méně než v březnu. Toto zpomalení meziročního cenového růstu bylo ovlivněno zejména cenami v oddíle alkoholické nápoje, tabák, kde ceny alkoholických nápojů přešly z březnového růstu o 4,5 % v pokles o 0,2 % v dubnu (částečně i vlivem jejich meziměsíčního zvýšení v dubnu 2018). Ceny lihovin klesly o 0,5 % (v březnu růst o 5,4 %) a ceny piva o 1,1 % (v březnu růst o 4,2 %). Ceny vína zpomalily růst na 1,5 % (v březnu 3,3 %). Zmírnění růstu celkové cenové hladiny ovlivnil též vývoj cen v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje. Meziroční růst cen zpomalil zejména u sýrů a tvarohů na 2,8 % (v březnu 3,3 %) a másla na 4,1 % (v březnu 8,6 %). U polotučného trvanlivého mléka přešly ceny z růstu o 2,0 % v březnu v pokles o 5,0 % v dubnu. Ceny vajec byly v dubnu meziročně nižší o 10,5 % (v březnu o 8,1 %) a cukru o 30,8 % (v březnu o 28,3 %). V oddíle doprava zrychlily svůj růst ceny pohonných hmot a olejů na 4,7 % (v březnu 2,1 %).

 

Na meziroční zvyšování cenové hladiny měly v dubnu největší vliv ceny v oddíle bydlení, kde se zvýšily ceny nájemného z bytu o 3,3 %, vodného a stočného shodně o 2,6 %, elektřiny o 11,9 %, zemního plynu o 3,6 %. Růst cen pokračoval v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje, kde byly vyšší zejména ceny zeleniny o 30,7 %, z toho ceny brambor o 70,2 %.Vliv na zvýšení celkové cenové hladiny měly také ceny v oddíle ostatní zboží a služby, kde vzrostly ceny výrobků a služeb pro osobní péči o 4,2 %, ceny pojištění o 4,6 % a ceny finančních služeb o 6,2 %. V oddíle stravování a ubytování se zvýšily ceny stravovacích služeb o 4,1 % a ceny ubytovacích služeb o 2,8 %. Ceny v oddíle doprava byly vyšší o 1,7 %.

 

Na meziroční snižování cenové hladiny v dubnu nadále působily ceny v oddíle odívání a obuv vlivem cen oděvů, které byly nižší o 3,3 %. Ceny v oddíle pošty a telekomunikace klesly o 1,3 %.

 

Ceny zboží úhrnem vzrostly o 2,2 % a ceny služeb o 3,6 %. Úhrnný index spotřebitelských cen bez započtení imputovaného nájemného (nákladů vlastnického bydlení) byl meziročně 102,4 %.

 

Míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců proti průměru předchozích 12 měsíců byla v dubnu 2,4 %.

 

Meziroční změna průměrného harmonizovaného indexu spotřebitelských cen (HICP)[1])28 členských zemí EU byla podle předběžných údajů Eurostatu v březnu stejně jako v únoru 1,6 %. Nejvíce ceny vzrostly v Rumunsku (o 4,2 %) a nejméně v Portugalsku (o 0,8 %). Na Slovensku cenový růst v březnu zrychlil na 2,7 % z 2,3 % v únoru. V Německu byly ceny vyšší o 1,4 % (v únoru o 1,7 %). Podle předběžných výpočtů byl v dubnumeziměsíční přírůstek HICP v ČR 0,1 % a meziroční 2,4 %. Bleskový odhad meziroční změny HICP pro eurozónu za duben 2019 je 1,7 %, jak uvedl Eurostat. (Více informací na internetových stránkách Eurostatu: HICP.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznámky:

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ:              RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru statistiky cen, tel. 274052533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz 

Kontaktní osoba:                                                 Ing. Pavla Šedivá, vedoucí oddělení statistiky spotřebitelských cen, tel. 274052138,

                                                                                e-mail: pavla.sediva@czso.cz 

Metoda získání dat:                                             Přímé terénní zjišťování cen, centrální zjišťování cen a výkaznictví

Termín ukončení sběru dat:                               20. kalendářní den příslušného měsíce/termín ukončení zpracování: 3. kalendářní den následujícího měsíce

Navazující publikace:                                          012018-19 Indexy spotřebitelských cen – základní členění (měsíční periodicita), 012023-19 Indexy spotřebitelských cen – podrobné členění (měsíční periodicita) a 012019-19 Indexy spotřebitelských cen – podrobné členění (roční periodicita)

Dokumenty na internetu:                                    https://www.czso.cz/csu/czso/inflace-spotrebitelske-ceny 

Termín zveřejnění další RI:                                11. 6. 2019

 

 

 

 

Přílohy:

Tab.  1  Index spotřebitelských cen (indexy, míra inflace)

Tab.  2  Index spotřebitelských cen (rozklad meziměsíčního přírůstku)

Tab.  3  Index spotřebitelských cen (rozklad přírůstků meziměsíčního, meziročních)

Tab.  4  Index spotřebitelských cen (sociální skupiny domácností – indexy, míra inflace)

Tab.  5  Index spotřebitelských cen (analytická tabulka, specifické indexy)

Graf  1  Index spotřebitelských cen (meziroční změny, změny proti bazickému roku)

Graf  2  Harmonizovaný index spotřebitelských cen – mezinárodní srovnání

 [1]) HICP neobsahuje imputované nájemné.

K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentářZobrazit sloupec 
Menu Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat     Mobil verze

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.