ČSÚ (ČSÚ)
Makroekonomika  |  08.04.2019 09:04:49

ČR - zahraniční obchod v únoru s přebytkem 17,6 mld. KčPodle předběžných údajů skončila v únoru bilance zahraničního obchodu se zbožím v běžných cenách přebytkem 17,6 mld. , který byl meziročně o 1,4 mld. nižší.  


Celkovou bilanci v národním pojetí1) příznivě ovlivnilo především vyšší aktivum bilance motorových vozidel o 4,0 mld. , které se zlepšilo hlavně díky růstu jejich vývozu o 4,2 mld. .

Opačný vliv na celkovou bilanci mělo v únoru meziročně horší saldo ostatních dopravních prostředků (o 2,7 mld. ), ropy a zemního plynu (o 2,3 mld. ) a počítačů, elektronických a optických přístrojů (o 1,3 mld. ).

Bilance zahraničního obchodu se státy EU28 skončila v únoru přebytkem 65,4 mld. a byla tak meziročně o 9,8 mld. vyšší. Schodek obchodu se státy mimo EU se zvětšil o 10,8 mld.  na 45,6 mld. .

Meziměsíčně se po sezónním očištění snížil vývoz o 0,4 % a dovoz o 0,7 %. Trend vývoje ukazuje na pokles vývozu (o 0,1 %) a růst dovozu (o 0,2 %).

Ve srovnání se stejným měsícem roku 2018 vzrostl vývoz o 5,1 % na 300,0 mld. a dovoz o 6,0 % na 282,4 mld. . Únor 2019 měl stejný počet pracovních dní jako únor předchozího roku.

V lednu až únoru 2019 dosáhl přebytek obchodní bilance v národním pojetí 32,2 mld. , což představovalo meziroční pokles o 6,9 mld. . Od začátku roku stoupl meziročně vývoz o 3,3 % a dovoz o 4,8 %.

Další informace o zahraničním obchodu v národním pojetí:
https://www.czso.cz/csu/czso/zo_se_zbozim_podle_zmeny_vlastnictvi_narodni_pojeti.


Informace o pohybu zboží přes hranice

Podle předběžných údajů v přeshraničním pojetí2) se v únoru 2019 v běžných cenách meziročně zvýšil vývoz o 6,4 % a dovoz o 6,7 %. Vývoz zboží dosáhl hodnoty 359,1 mld.  a dovoz zboží 318,4 mld. .

Podle dat Eurostatu byl v lednu 2019 podíl České republiky na celkovém vývozu a dovozu Evropské unie 3,3 % a 2,9 %. 

Podrobnější informace o zahraničním obchodu v přeshraničním pojetí:
https://www.czso.cz/csu/czso/zo_se_zbozim_podle_pohybu_zbozi_preshranicni_statistika. 

 

Poznámky:
1)Národní pojetí zahraničního obchodu vypovídá o vývozní a dovozní výkonnosti české ekonomiky, tedy i o obchodní bilanci zahraničního obchodu české ekonomiky. Sleduje skutečný obchod se zbožím realizovaný mezi českými a zahraničními subjekty, tj. změnu vlastnictví mezi rezidenty a nerezidenty.

2)Přeshraniční pojetí zahraničního obchodu vypovídá výhradně o fyzickém pohybu zboží přes hranice bez ohledu na to, zda dochází k obchodu mezi českými a zahraničními subjekty. Tyto údaje jsou mezinárodně srovnatelné a mohou sloužit jako indikátor vývoje hodnoty obchodu.

Údaje za firmy s povinností vykazovat, za které nebyla data k dispozici, byly dopočteny na základě odeslání či přijetí v minulém období. Data za firmy bez zpravodajské povinnosti byla odhadnuta podle údajů vykázaných v přiznáních k dani z přidané hodnoty. Údaje z přiznání k dani z přidané hodnoty, které nebyly dostupné, jsou odhadovány na základě hodnot v předchozích obdobích.

Údaje roku 2017 jsou definitivní, údaje za jednotlivé měsíce roku 2018 a 2019 jsou předběžné.
Od  referenčního období leden 2019 se zpřesňují data zahraničního obchodu za celý předchozí i aktuální rok měsíčně. Definitivní údaje za předchozí rok jsou publikovány v září aktuálního roku.

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Mgr. Karel Král, pověřen zastupováním ředitele odboru statistiky zahraničního obchodu, tel. 274 052 161, e-mail: karel.kral@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Marcela Sládková, vedoucí oddělení výstupů statistiky zahraničního obchodu, tel. 274 054 059, e-mail: marcela.sladkova@czso.cz
Datové zdroje: Výkazy pro Intrastat, Jednotné správní doklady (JSD), Daňová přiznání k dani z přidané hodnoty
Termín ukončení sběru dat: 20. pracovní den po skončení referenčního měsíce
Navazující datová sada: 241013-19 Zahraniční obchod ČR – podrobné členění (měsíční periodicita).

http://www.czso.cz/aktualni-produkt/41320 

Dotazovací systém ZO:  http://apl.czso.cz/pll/stazo/STAZO.STAZO
Termín zveřejnění další Rychlé informace: 9. 5. 2019

 

Přílohy

 • cvzo040819.docx
 • Přílohy:
 • Graf 1 Bilance zahraničního obchodu v národním pojetí (celkem, se státy EU a se státy mimo EU)
 • Tiskové sdělení: Bilanci příznivě ovlivnil vývoz motorových vozidel
 • Vyjádření Karla Krále, ředitele odboru statistiky zahraničního obchodu ČSÚ
  (soubor mp3)
Archiv:
 • rok 2019 | únor 2019 | leden 2019
 • rok 2018 | prosinec 2018 | listopad 2018 | říjen 2018 | září 2018 | srpen 2018 | červenec 2018 | červen 2018 | květen 2018 | duben 2018 | březen 2018 | únor 2018 | leden 2018
 • rok 2017 | prosinec 2017 | listopad 2017 | říjen 2017 | září 2017 | srpen 2017 | červenec 2017 | červen 2017 | květen 2017 | duben 2017 | březen 2017 | únor 2017 | leden 2017
 • rok 2016 | prosinec 2016 | listopad 2016 | říjen 2016 | září 2016 | srpen 2016 | červenec 2016 | červen 2016 | květen 2016 | duben 2016 | březen 2016 | únor 2016 | leden 2016
 • rok 2015 | prosinec 2015 | listopad 2015 | říjen 2015 | září 2015 | srpen 2015 | červenec 2015 | červen 2015 | květen 2015 | duben 2015 | březen 2015 | únor 2015 | leden 2015
 • rok 2014 | prosinec 2014 | listopad 2014 | říjen 2014 | září 2014 | srpen 2014 | červenec 2014 | červen 2014 | květen 2014 | duben 2014 | březen 2014 | únor 2014 | leden 2014
 • rok 2013 | prosinec 2013 | listopad 2013 | říjen 2013 | září 2013 | srpen 2013 | červenec 2013 | červen 2013 | květen 2013 | duben 2013 | březen 2013 | únor 2013 | leden 2013
 • rok 2012 | prosinec 2012 | listopad 2012 | říjen 2012 | září 2012 | srpen 2012 | červenec 2012 | červen 2012 | květen 2012 | duben 2012 | březen 2012 | únor 2012 | leden 2012
 • rok 2011 | prosinec 2011 | listopad 2011 | říjen 2011 | září 2011 | srpen 2011 | červenec 2011 | červen 2011 | květen 2011 | duben 2011 | březen 2011 | únor 2011 | leden 2011
 • rok 2010 | prosinec 2010 | listopad 2010 | říjen 2010 | září 2010 | srpen 2010 | červenec 2010 | červen 2010 | květen 2010 | duben 2010 | březen 2010 | únor 2010 | leden 2010
Zobrazit všeSkrýt

Zveřejněno dne: 08.04.2019
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


 

8. 4. 2019

Bilanci příznivě ovlivnil vývoz motorových vozidel

Zahraniční obchod – únor 2019

Podle předběžných údajů skončila v únoru bilance zahraničního obchodu se zbožím v běžných cenách přebytkem 17,6 mld. , který byl meziročně o 1,4 mld. nižší.

Celkovou bilanci vnárodním pojetí1) příznivě ovlivnilo především vyšší aktivum bilance motorových vozidel o 4,0 mld. , které se zlepšilo hlavně díky růstu jejich vývozu o 4,2 mld. .

Opačný vliv na celkovou bilanci mělo v únoru meziročně horší saldo ostatních dopravních prostředků (o 2,7 mld. ), ropy a zemního plynu (o 2,3 mld. ) a počítačů, elektronických a optických přístrojů (o 1,3 mld. ).

Bilance zahraničního obchodu se státy EU28 skončila v únoru přebytkem 65,4 mld. a byla tak meziročně o 9,8 mld. vyšší. Schodek obchodu se státy mimo EU se zvětšil o 10,8 mld. na 45,6 mld. .

Meziměsíčně se po sezónním očištění snížil vývoz o 0,4 % a dovoz o 0,7 %. Trend vývoje ukazuje na pokles vývozu (o 0,1 %) a růst dovozu (o 0,2 %).

Ve srovnání se stejným měsícem roku 2018 vzrostl vývoz o 5,1 % na 300,0 mld. a dovoz o 6,0 % na 282,4 mld. . Únor 2019 měl stejný počet pracovních dní jako únor předchozího roku.

Vlednu až únoru 2019 dosáhl přebytek obchodní bilance v národním pojetí 32,2 mld. , což představovalo meziroční pokles o 6,9 mld. . Od začátku roku stoupl meziročně vývoz o 3,3 % a dovoz o 4,8 %.

 

Další informace o zahraničním obchodu v národním pojetí:

https://www.czso.cz/csu/czso/zo_se_zbozim_podle_zmeny_vlastnictvi_narodni_pojeti.

 

Informace o pohybu zboží přes hranice

Podle předběžných údajů v přeshraničním pojetí2) se v únoru 2019 v běžných cenách meziročně zvýšil vývoz o 6,4 % a dovoz o 6,7 %. Vývoz zboží dosáhl hodnoty 359,1 mld. a dovoz zboží 318,4 mld. .

Podle dat Eurostatu byl v lednu 2019 podíl České republiky na celkovém vývozu a dovozu Evropské unie 3,3 % a 2,9 %. 

Podrobnější informace o zahraničním obchodu v přeshraničním pojetí: 

https://www.czso.cz/csu/czso/zo_se_zbozim_podle_pohybu_zbozi_preshranicni_statistika.  

 

 

Poznámky:

1)Národní pojetí zahraničního obchodu vypovídá o vývozní a dovozní výkonnosti české ekonomiky, tedy i o obchodní bilanci zahraničního obchodu české ekonomiky. Sleduje skutečný obchod se zbožím realizovaný mezi českými a zahraničními subjekty, tj. změnu vlastnictví mezi rezidenty a nerezidenty.

2)Přeshraniční pojetí zahraničního obchodu vypovídá výhradně o fyzickém pohybu zboží přes hranice bez ohledu na to, zda dochází k obchodu mezi českými a zahraničními subjekty. Tyto údaje jsou mezinárodně srovnatelné a mohou sloužit jako indikátor vývoje hodnoty obchodu.

Údaje za firmy s povinností vykazovat, za které nebyla data k dispozici, byly dopočteny na základě odeslání či přijetí v minulém období. Data za firmy bez zpravodajské povinnosti byla odhadnuta podle údajů vykázaných v přiznáních k dani z přidané hodnoty. Údaje z přiznání k dani z přidané hodnoty, které nebyly dostupné, jsou odhadovány na základě hodnot v předchozích obdobích.

Údaje roku 2017 jsou definitivní, údaje za jednotlivé měsíce roku 2018 a 2019 jsou předběžné.

Od referenčního období leden 2019 se zpřesňují data zahraničního obchodu za celý předchozí i aktuální rok měsíčně. Definitivní údaje za předchozí rok jsou publikovány v září aktuálního roku.

 

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ:              Mgr. Karel Král, pověřen zastupováním ředitele odboru statistiky zahraničního obchodu, tel. 274 052 161, e-mail: karel.kral@czso.cz

Kontaktní osoba:                                                  Ing. Marcela Sládková, vedoucí oddělení výstupů statistiky zahraničního obchodu, tel. 274 054 059, e-mail: marcela.sladkova@czso.cz

Datové zdroje:                                                      Výkazy pro Intrastat, Jednotné správní doklady (JSD), Daňová přiznání k dani z přidané hodnoty

Termín ukončení sběru dat:                               20. pracovní den po skončení referenčního měsíce

Navazující datová sada:                                     241013-19 Zahraniční obchod ČR – podrobné členění (měsíční periodicita).

 http://www.czso.cz/aktualni-produkt/41320 

 

Dotazovací systém ZO:                                     http://apl.czso.cz/pll/stazo/STAZO.STAZO

 

Termín zveřejnění další Rychlé informace:   9. 5. 2019

 

 

Přílohy:

Graf 1 - Bilance zahraničního obchodu v národním pojetí (celkem, se státy EU a se státy mimo EU)

 

Hodnocení článku: 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0

ČR - zahraniční obchod v únoru s přebytkem 17,6 mld. Kč

Diskuze a názory uživatelů na téma: ČR - zahraniční obchod v únoru s přebytkem 17,6 mld. Kč

Na dané téma nejsou žádné názory.
Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Důchody

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Podílové fondy

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies