ČSÚ (ČSÚ)
Makroekonomika  |  18.03.2019 09:03:58

ČR - indexy cen výrobců v únoru rostly, ceny v zemědělství +8,2%


 

Meziměsíčně vzrostly ceny zemědělských výrobců o 1,4 % a tržních služeb pro podniky o 1,3 %. Ceny průmyslových výrobců a ceny stavebních prací se shodně zvýšily o 0,3 %. Meziročně byly ceny zemědělských výrobců vyšší o 8,2 %, ceny průmyslových výrobců o 3,6 %, ceny stavebních prací o 4,0 % a ceny tržních služeb pro podniky o 2,4 %.

 

Meziměsíční srovnání

Ceny zemědělských výrobců se zvýšily o 1,4 %, v tom v rostlinné výrobě o 3,3 %. Vzrostly ceny brambor o 8,0 %, zeleniny o 5,0 %, drůbeže o 3,2 % a obilovin o 2,8 %. Ceny jatečných prasat klesly o 0,3 %, mléka o 0,5 % a vajec o 5,4 %.

Ceny průmyslových výrobců vzrostly o 0,3 %. Vyšší byly zejména ceny v odvětví koksu a rafinovaných ropných produktů. Ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku se zvýšily o 0,5 %, z toho pekařských, cukrářských a jiných moučných výrobků o 1,8 % a zpracovaného a konzervovaného ovoce a zeleniny o 3,2 %. Ceny v odvětví nábytku a ostatních výrobků zpracovatelského průmyslu vzrostly o 0,7 %, z toho instalace průmyslových strojů a zařízení o 2,5 %. Snížily se ceny obecných kovů a kovodělných výrobků o 0,5 %, dopravních prostředků o 0,2 % a chemických látek a výrobků o 0,7 %.

Ceny stavebních prací dle odhadů vzrostly o 0,3 %, ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví o 0,1 %.

Ceny tržních služeb pro podniky se zvýšily o 1,3 %. Vzrostly ceny za reklamní služby a průzkum trhu o 8,5 %, za služby v oblasti zaměstnání o 2,6 % a ceny za poradenství v oblasti řízení a za služby v oblasti pronájmu a operativního leasingu shodně o 2,5 %.  Dále se zvýšily ceny za bezpečnostní a pátrací služby o 2,3 %, za pojištění, zajištění a penzijní financování o 2,0 %, za právní a účetnické služby o 1,5 % a za architektonické a inženýrské služby o 1,2 %. Ceny za poštovní a kurýrní služby a ceny za skladování a podpůrné služby v dopravě také shodně vzrostly o 1,0 %. Ceny tržních služeb pro podniky nezahrnující reklamní služby se zvýšily o 0,8 %.
 

Meziroční srovnání

Ceny zemědělských výrobců byly vyšší o 8,2 % (v lednu o 4,4 %). V rostlinné výrobě se ceny zvýšily o 17,4 % (v lednu o 12,6 %). Ceny zeleniny byly vyšší o 79,3 %, brambor o 55,2 %, obilovin o 19,4 % a olejnin o 9,7 %, ceny ovoce klesly o 24,4 %. V živočišné výrobě byly ceny nižší o 0,6 %, klesly ceny vajec o 12,5 %, skotu o 2,7 % a jatečných prasat o 1,6 %. Ceny mléka byly vyšší o 0,6 % a drůbeže o 3,7 %.

Ceny průmyslových výrobců vzrostly o 3,6 % (v lednu o 2,9 %). Zvýšily se zejména ceny elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu o 7,5 %, z toho ceny elektřiny, přenosu, rozvodu a obchodu s elektřinou o 9,9 %. Ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku byly vyšší o 3,2 %, z toho nápojů o 5,1 %, pekařských, cukrářských a jiných moučných výrobků o 4,6 %, mléčných výrobků o 3,6 % a mlýnských a škrobárenských výrobků o 10,8 %. Ceny pryžových, plastových a ostatních nekovových minerálních výrobků vzrostly o 3,8 % a obecných kovů a kovodělných výrobků o 2,8 %. Více se zvýšily také ceny v odvětví koksu a rafinovaných ropných produktů. Nižší byly pouze ceny chemických látek a výrobků o 0,4 %. Při hodnocení podle hlavních průmyslových skupin meziročně nejvíce vzrostly ceny energií o 7,3 %.

Ceny stavebních prací se dle odhadů zvýšily o 4,0 % (stejně jako v lednu). Ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví byly vyšší o 5,0 % (v lednu o 4,9 %).

Ceny tržních služeb pro podniky byly vyšší o 2,4 % (v lednu o 2,7 %). Vzrostly ceny za poradenství v oblasti řízení o 7,5 %, za pojištění, zajištění a penzijní financování o 7,0 %, za služby v oblasti zaměstnání o 6,8 %, za reklamní služby a průzkum trhu o 5,8 % a za bezpečnostní a pátrací služby o 4,4 %. Vyšší byly dále ceny za architektonické a inženýrské služby o 2,7 %, za poštovní a kurýrní služby o 2,3 % a za služby v pozemní dopravě o 1,5 %. Nižší byly ceny za skladování a podpůrné služby v dopravě o 1,0 %. Ceny tržních služeb pro podniky nezahrnující reklamní služby byly vyšší o 2,1 % (v lednu o 2,6 %).
 

Ceny průmyslových výrobců v EU – leden 2019 (předběžná data)

V zemích Evropské unie (EU28), podle údajů zveřejněných Eurostatem, ceny průmyslových výrobců v lednu meziměsíčně vzrostly o 0,3 % (v prosinci klesly o 0,9 %). Nejvíce se zvýšily ceny v Nizozemsku o 2,0 %. V České republice ceny vzrostly o 1,0 %, v Německu, v Polsku a na Slovensku shodně o 0,4 % a v Rakousku o 0,3 %. Nejvíce klesly ceny na Kypru o 1,1 %.

Meziročně byly ceny v EU28 v lednu vyšší o 2,9 % (v prosinci o 3,0 %). Nejvíce se zvýšily ceny v Estonsku o 7,4 %. Na Slovensku byly ceny vyšší o 3,2 %, v České republice o 2,9 %, v Německu o 2,8 %, v Polsku o 2,4 % a v Rakousku o 2,2 %. Ceny klesly pouze v Irsku o 0,1 %.

 

 

Poznámky:

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru statistiky cen, tel. 274 052 533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Jiří Šulc, vedoucí oddělení statistiky cen zemědělství, stavebnictví a služeb, tel. 274 052 148, e-mail: jiri.sulc@czso.cz
Ing. Miloslav Beránek, oddělení statistiky cen průmysluzahraničního obchodu, tel. 274 052 665, e-mail: miloslav.beranek@czso.cz
Metoda získání dat:  výkaznictví ČSÚ
Termín ukončení sběru dat / Termín ukončení zpracování:
Indexy cen zemědělských výrobců - 26. k. d. sledovaného měsíce / 8. k. d. následujícího měsíce
Indexy cen průmyslových výrobců - 20. k. d. sledovaného měsíce / 9. k. d. následujícího měsíce
Indexy cen tržních služeb pro podniky - 20. k. d. sledovaného měsíce / 9. k. d. následujícího měsíce
Publikované údaje, mimo indexů cen stavebních prací, jsou definitivní. Odhady Indexu cen stavebních prací se provádějí do 9. k. d. následujícího měsíce, dále se zpřesňují na základě ukončeného čtvrtletního šetření a definitivní data se zveřejňují 46. k. d. následujícího čtvrtletí.
Navazující publikace: 011041 - 19 Indexy cen stavebních prací, indexy cen stavebních děl a indexy nákladů stavební výroby
011044 - 19 Indexy cen průmyslových výrobců
011045 - 19 Indexy cen zemědělských výrobců
011046 - 19 Indexy cen tržních služeb v podnikatelské sféře
Dokumenty na internetu: https://www.czso.cz/csu/czso/1-ep-7

Termín zveřejnění další RI:   16. 4. 2019

 

Přílohy

 • cipc031819.docx
 • Přílohy:
 • Tab. 1 Indexy cen výrobců
 • Tab. 2 Index cen průmyslových výrobců podle hlavních průmyslových skupin
 • Tab. 3 Index cen průmyslových výrobců (rozklad přírůstků meziměsíčního, meziročních)
 • Graf 1 Index cen průmyslových výrobců (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2015)
 • Graf 2 Index cen stavebních prací (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2015)
 • Graf 3 Index cen tržních služeb pro podniky (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2015)
 • Graf 4 Index cen zemědělských výrobců (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2015)
 • Graf 5 Index cen průmyslových výrobců – mezinárodní porovnání (průměr roku 2015=100)
 • Tiskové sdělení: Meziroční růst cen v rostlinné výrobě zrychloval
 • Vyjádření Jiřího Šulce, vedoucího oddělení statistiky cen zemědělství, stavebnictví a služeb ČSÚ
  (soubor mp3)
Archiv:
 • rok 2019 | únor 2019 | leden 2019
 • rok 2018 | prosinec 2018 | listopad 2018 | říjen 2018 | září 2018 | srpen 2018 | červenec 2018 | červen 2018 | květen 2018 | duben 2018 | březen 2018 | únor 2018 | leden 2018
 • rok 2017 | prosinec 2017 | listopad 2017 | říjen 2017 | září 2017 | srpen 2017 | červenec 2017 | červen 2017 | květen 2017 | duben 2017 | březen 2017 | únor 2017 | leden 2017
 • rok 2016 | prosinec 2016 | listopad 2016 | říjen 2016 | září 2016 | srpen 2016 | červenec 2016 | červen 2016 | květen 2016 | duben 2016 | březen 2016 | únor 2016 | leden 2016
 • rok 2015 | prosinec 2015 | listopad 2015 | říjen 2015 | září 2015 | srpen 2015 | červenec 2015 | červen 2015 | květen 2015 | duben 2015 | březen 2015 | únor 2015 | leden 2015
 • rok 2014 | prosinec 2014 | listopad 2014 | říjen 2014 | září 2014 | srpen 2014 | červenec 2014 | červen 2014 | květen 2014 | duben 2014 | březen 2014 | únor 2014 | leden 2014
 • rok 2013 | prosinec 2013 | listopad 2013 | říjen 2013 | září 2013 | srpen 2013 | červenec 2013 | červen 2013 | květen 2013 | duben 2013 | březen 2013 | únor 2013 | leden 2013
 • rok 2012 | prosinec 2012 | listopad 2012 | říjen 2012 | září 2012 | srpen 2012 | červenec 2012 | červen 2012 | květen 2012 | duben 2012 | březen 2012 | únor 2012 | leden 2012
 • rok 2011 | prosinec 2011 | listopad 2011 | říjen 2011 | září 2011 | srpen 2011 | červenec 2011 | červen 2011 | květen 2011 | duben 2011 | březen 2011 | únor 2011 | leden 2011
 • rok 2010 | prosinec 2010 | listopad 2010 | říjen 2010 | září 2010 | srpen 2010 | červenec 2010 | červen 2010 | květen 2010 | duben 2010 | březen 2010 | únor 2010 | leden 2010
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 18.03.2019
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


 

18. 3. 2019 

Meziroční růst cen v rostlinné výrobě zrychloval

Indexy cen výrobců – únor 2019

Meziměsíčně vzrostly ceny zemědělských výrobců o 1,4 % a tržních služeb pro podniky o 1,3 %. Ceny průmyslových výrobců a ceny stavebních prací se shodně zvýšily o 0,3 %. Meziročně byly ceny zemědělských výrobců vyšší o 8,2 %, ceny průmyslových výrobců o 3,6 %, ceny stavebních prací o 4,0 % a ceny tržních služeb pro podniky o 2,4 %.

Meziměsíční srovnání

Ceny zemědělských výrobců se zvýšily o 1,4 %, v tom v rostlinné výrobě o 3,3 %. Vzrostly ceny brambor o 8,0 %, zeleniny o 5,0 %, drůbeže o 3,2 % a obilovin o 2,8 %. Ceny jatečných prasat klesly o 0,3 %, mléka o 0,5 % a vajec o 5,4 %.

 

Ceny průmyslových výrobců vzrostly o 0,3 %. Vyšší byly zejména ceny v odvětví koksu a rafinovaných ropných produktů. Ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku se zvýšily o 0,5 %, z toho pekařských, cukrářských a jiných moučných výrobků o 1,8 % a zpracovaného a konzervovaného ovoce a zeleniny o 3,2 %. Ceny v odvětví nábytku a ostatních výrobků zpracovatelského průmyslu vzrostly o 0,7 %, z toho instalace průmyslových strojů a zařízení o 2,5 %. Snížily se ceny obecných kovů a kovodělných výrobků o 0,5 %, dopravních prostředků o 0,2 % a chemických látek a výrobků o 0,7 %.

 

Ceny stavebních prací dle odhadů vzrostly o 0,3 %, ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví o 0,1 %.

 

Ceny tržních služeb pro podniky se zvýšily o 1,3 %. Vzrostly ceny za reklamní služby a průzkum trhu o 8,5 %, za služby v oblasti zaměstnání o 2,6 % a ceny za poradenství v oblasti řízení a za služby v oblasti pronájmu a operativního leasingu shodně o 2,5 %.  Dále se zvýšily ceny za bezpečnostní a pátrací služby o 2,3 %, za pojištění, zajištění a penzijní financování o 2,0 %, za právní a účetnické služby o 1,5 % a za architektonické a inženýrské služby o 1,2 %. Ceny za poštovní a kurýrní služby a ceny za skladování a podpůrné služby v dopravě také shodně vzrostly o 1,0 %. Ceny tržních služeb pro podniky nezahrnující reklamní služby se zvýšily o 0,8 %.

 

Meziroční srovnání

Ceny zemědělských výrobců byly vyšší o 8,2 % (v lednu o 4,4 %). V rostlinné výrobě se ceny zvýšily o 17,4 % (v lednu o 12,6 %). Ceny zeleniny byly vyšší o 79,3 %, brambor o 55,2 %, obilovin o 19,4 % a olejnin o 9,7 %, ceny ovoce klesly o 24,4 %. V živočišné výrobě byly ceny nižší o 0,6 %, klesly ceny vajec o 12,5 %, skotu o 2,7 % a jatečných prasat o 1,6 %. Ceny mléka byly vyšší o 0,6 % a drůbeže o 3,7 %.

 

Ceny průmyslových výrobců vzrostly o 3,6 % (v lednu o 2,9 %). Zvýšily se zejména ceny elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu o 7,5 %, z toho ceny elektřiny, přenosu, rozvodu a obchodu s elektřinou o 9,9 %. Ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku byly vyšší o 3,2 %, z toho nápojů o 5,1 %, pekařských, cukrářských a jiných moučných výrobků o 4,6 %, mléčných výrobků o 3,6 % a mlýnských a škrobárenských výrobků o 10,8 %. Ceny pryžových, plastových a ostatních nekovových minerálních výrobků vzrostly o 3,8 % a obecných kovů a kovodělných výrobků o 2,8 %. Více se zvýšily také ceny v odvětví koksu a rafinovaných ropných produktů. Nižší byly pouze ceny chemických látek a výrobků o 0,4 %. Při hodnocení podle hlavních průmyslových skupin meziročně nejvíce vzrostly ceny energií o 7,3 %.

 

Ceny stavebních prací se dle odhadů zvýšily o 4,0 % (stejně jako v lednu). Ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví byly vyšší o 5,0 % (v lednu o 4,9 %).

 

Ceny tržních služeb pro podniky byly vyšší o 2,4 % (v lednu o 2,7 %). Vzrostly ceny za poradenství v oblasti řízení o 7,5 %, za pojištění, zajištění a penzijní financování o 7,0 %, za služby v oblasti zaměstnání o 6,8 %, za reklamní služby a průzkum trhu o 5,8 % a za bezpečnostní a pátrací služby o 4,4 %. Vyšší byly dále ceny za architektonické a inženýrské služby o 2,7 %, za poštovní a kurýrní služby o 2,3 % a za služby v pozemní dopravě o 1,5 %. Nižší byly ceny za skladování a podpůrné služby v dopravě o 1,0 %. Ceny tržních služeb pro podniky nezahrnující reklamní služby byly vyšší o 2,1 % (v lednu o 2,6 %).

 

Ceny průmyslových výrobců v EU – leden 2019 (předběžná data)

V zemích Evropské unie (EU28), podle údajů zveřejněných Eurostatem, ceny průmyslových výrobců v lednu meziměsíčně vzrostly o 0,3 % (v prosinci klesly o 0,9 %). Nejvíce se zvýšily ceny v Nizozemsku o 2,0 %. V České republice ceny vzrostly o 1,0 %, v Německu, v Polsku a na Slovensku shodně o 0,4 % a v Rakousku o 0,3 %. Nejvíce klesly ceny na Kypru o 1,1 %.

 

Meziročně byly ceny v EU28 v lednu vyšší o 2,9 % (v prosinci o 3,0 %). Nejvíce se zvýšily ceny v Estonsku o 7,4 %. Na Slovensku byly ceny vyšší o 3,2 %, v České republice o 2,9 %, v Německu o 2,8 %, v Polsku o 2,4 % a v Rakousku o 2,2 %. Ceny klesly pouze v Irsku o 0,1 %.

Poznámky:

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ:         RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru statistiky cen, tel. 274 052 533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz

Kontaktní osoba:                                             Ing. Jiří Šulc, vedoucí oddělení statistiky cen zemědělství, stavebnictví a služeb, tel. 274 052 148,

                                                                            e-mail: jiri.sulc@czso.cz

                                                                            Ing. Miloslav Beránek, oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu, tel. 274 052 665,

                                                                                e-mail: miloslav.beranek@czso.cz

Metoda získání dat:                                         výkaznictví ČSÚ

Termín ukončení sběru dat / Termín ukončení zpracování:

Indexy cen zemědělských výrobců - 26. k. d. sledovaného měsíce / 8. k. d. následujícího měsíce

Indexy cen průmyslových výrobců - 20. k. d. sledovaného měsíce / 9. k. d. následujícího měsíce

Indexy cen tržních služeb pro podniky - 20. k. d. sledovaného měsíce / 9. k. d. následujícího měsíce

Publikované údaje, mimo indexů cen stavebních prací, jsou definitivní. Odhady Indexu cen stavebních prací se provádějí do 9. k. d. následujícího měsíce, dále se zpřesňují na základě ukončeného čtvrtletního šetření a definitivní data se zveřejňují 46. k. d. následujícího čtvrtletí.

Navazující publikace:                                     011041 - 19 Indexy cen stavebních prací, indexy cen stavebních děl a indexy nákladů stavební výroby

                                                                            011044 - 19 Indexy cen průmyslových výrobců

                                                                            011045 - 19 Indexy cen zemědělských výrobců

                                                                            011046 - 19 Indexy cen tržních služeb v podnikatelské sféře

Dokumenty na internetu:                                https://www.czso.cz/csu/czso/1-ep-7

Termín zveřejnění další RI:                          16. 4. 2019

 

Přílohy:

Tab. 1   Indexy cen výrobců

Tab. 2   Index cen průmyslových výrobců podle hlavních průmyslových skupin

Tab. 3   Index cen průmyslových výrobců (rozklad přírůstků meziměsíčního, meziročních)

Graf 1   Index cen průmyslových výrobců (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2015)

Graf 2   Index cen stavebních prací (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2015)

Graf 3   Index cen tržních služeb pro podniky (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2015)

Graf 4   Index cen zemědělských výrobců (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2015)

Graf 5   Index cen průmyslových výrobců – mezinárodní porovnání (průměr roku 2015 = 100)

 

 

 

 

 

Hodnocení článku: 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0

ČR - indexy cen výrobců v únoru rostly, ceny v zemědělství +8,2%

Diskuze a názory uživatelů na téma: ČR - indexy cen výrobců v únoru rostly, ceny v zemědělství +8,2%

Na dané téma nejsou žádné názory.
Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies