ČSÚ (ČSÚ)
Makroekonomika  |  01.03.2019 09:04:15

ČR - revize HDP za 4Q18 + 0,9/2,8%. Za celý rok 2018 +3%Podle zpřesněného odhadu vzrostl hrubý domácí produkt ve 4. čtvrtletí 2018 mezičtvrtletně o 0,9 % a meziročně o 2,8 %. Růst HDP za celý rok 2018 činil 3,0 %.  


Výkonnost české ekonomiky na konci roku 2018 rostla vyšším tempem než v předchozích čtvrtletích. Hrubý domácí produkt (HDP) očištěný o cenové vlivy a sezónnost[1]byl ve 4. čtvrtletí o 0,9 % vyšší než v předchozím čtvrtletív porovnání se stejným čtvrtletím roku 2017 vzrostl o 2,8 %.

Hrubá přidaná hodnota (HPH) vzrostla ve 4. čtvrtletí mezičtvrtletně o 1,1 %a meziročně o 3,0 %. K meziročnímu růstu HPH nejvíce přispěl zpracovatelský průmysl (0,7 p. b.), především díky výrobě motorových vozidel a výrobě elektrických a optických přístrojů. Shodný příspěvek zaznamenala rovněž skupina odvětví obchodu, dopravy, skladování, ubytování a stravování. Výkonnost zpracovatelského průmyslu vzrostla mezičtvrtletně o 1,6 % a meziročně o 2,6 %. Dále se dařilo stavebnictví, kde HPH vzrostla mezičtvrtletně o 0,8 %, meziročně o 7,9 % a odvětví informačních a komunikačních technologií (mezičtvrtletní růst o 2,8 %; 7,1 % meziročně).

Na straně poptávky byl růst ekonomiky ve 4. čtvrtletí tažen jak domácí, tak zahraniční poptávkou. Na meziročním růstu HDP (2,8 %) se významně podílely investiční výdaje (2,0 p. b.[2]) a výdaje vládních institucí (0,9 p. b.). Oproti předchozím čtvrtletím byl na konci roku zaznamenán vyšší příspěvek zahraniční poptávky (0,9 p. b.).

Spotřební výdaje domácností na zboží a služby mezičtvrtletně rostly o 0,2 % a meziročně se zvýšily o 2,2 %. Tvorba fixního kapitálu ve 4. čtvrtletí mezičtvrtletně sice poklesla o 0,2 %, ale v meziročním srovnání si nadále udržela  vysoký růst 10,1 %. Investiční výdaje směřovaly zejména na stavební investice a do strojního vybavení.

Saldo zboží a služeb dosáhlo v běžných cenách hodnoty 87,7 mld. . Vývoz vzrostl mezičtvrtletně reálně o 2,6 % (meziročně o 5,0 %), dovoz o 1,4 % (meziročně o 5,7 %). Růst vývozu byl tažen zejména obchodem s elektronikou a dopravními prostředky. Na růstu dovozu se významně podílely subdodávky pro elektronické a optické přístroje a stroje a zařízení.

Z hlediska cenového vývoje ve 4. čtvrtletí dosáhl meziroční celkový deflátor HDP 2,3 %.

Objem mzdových nákladů[3] ve 4. čtvrtletí vzrostl meziročně o 8,2 %.

Celková zaměstnanost[4] vzrostla v porovnání s předchozím čtvrtletím o 0,4 % a meziročně byla vyšší o 1,5 %.


Tvorba a užití HDP v roce 2018

HDP za rok 2018 byl o 3,0 %vyšší než v roce 2017. Hlavním faktorem celoročního růstu byla domácí poptávka, zejména investiční aktivita. Tvorba hrubého fixního kapitálu přispěla 1,9 p. b., spotřeba domácností 1,0 p. b. a výdaje vládních institucí 0,7 p. b. Zahraniční poptávka přispěla 0,4 p.b.

HPH se v roce 2018 zvýšila v porovnání s předchozím rokem o 3,1 %. Ekonomický růst se projevoval téměř ve všech odvětvích národního hospodářství. Zpracovatelský průmysl přispěl k růstu HPH 0,9 p. b., skupina odvětví obchodu, dopravy, skladování, ubytování a stravování 0,8 p. b. a odvětví informačních a komunikačních činností 0,4 p. b. HPH ve zpracovatelském průmyslu vzrostla o 3,4 %. Výrazně se dařilo stavebnictví, které zaznamenalo nejvyšší růst za posledních 14 let (6,7 %), dále pak odvětvím informačních a komunikačních činností (6,7 %) a peněžnictví a pojišťovnictví (6,7 %).

Vývoj hrubého domácího produktu v %

 

1. čtvrtletí

2. čtvrtletí

3. čtvrtletí

4. čtvrtletí

Rok 2018

K předchozímu čtvrtletí

0,6

0,5

0,7

0,9

3,0

Ke stejnému čtvrtletí 2017

4,2

2,4

2,5

2,8

Vývoj hrubé přidané hodnoty v %

 

1. čtvrtletí

2. čtvrtletí

3. čtvrtletí

4. čtvrtletí

Rok 2018

K předchozímu čtvrtletí

0,8

0,3

0,7

1,1

3,1

Ke stejnému čtvrtletí 2017

4,3

2,4

2,6

3,0

Výdaje na konečnou spotřebu domácností vzrostly za celý rok 2018 meziročně o 3,1 %. Tvorba hrubého fixního kapitálu byla o 10,1 % vyšší než v roce 2017. Zvýšené investice směřovaly do budov a staveb, strojního vybavení i dopravních prostředků. Saldo zahraničního obchodu kleslo v běžných cenách meziročně o 49,8 mld. na 331,9 mld. , přičemž vývoz vzrostl reálně o 4,5 % a dovoz o 6,0 %.

Cenová hladina měřená deflátorem HDP se zvýšila meziročně o 2,3 %.

Objem mzdových nákladů v běžných cenách vzrostl meziročně o 9,5 %.

Celková zaměstnanost vzrostla ve srovnání s předchozím rokem o 1,6 % na 5 430 tisíc osob. Celkem bylo odpracováno o 2,0 % hodin více než v roce 2017.

 

Zodpovědný vedoucí pracovník: Ing. Vladimír Kermiet, ředitel odboru národních účtů, tel. 274 054 247, e-mail: vladimir.kermiet@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Jan Benedikt, oddělení čtvrtletních odhadů, tel. 274 052 750, e-mail: jan.benedikt@czso.cz
Aktuálnost použitých datových zdrojů: 22. února 2019
Časové řady: https://www.czso.cz/csu/czso/hdp_cr
Internetové stránky RI: https://www.czso.cz/csu/czso/ctvrtletni-narodni-ucty-tvorba-a-uziti-hdp-a-predbezny-odhad-hdp

Termín zveřejnění další RI: 15. května 2019
(Předběžný odhad HDP za 1. čtvrtletí 2019)[1] Pokud není uvedeno jinak, jsou všechny uváděné údaje očištěny o změny cen, sezónní vlivy a nestejný počet pracovních dnů.

[2] Příspěvky k růstu HDP po vyloučení dovozu pro konečné užití, pokud není uvedeno jinak.

[3] V běžných cenách, neočištěno o sezónní vlivy.

[4] V pojetí národních účtů.

 

Přílohy

 • chdp030119.docx
 • Přílohy:
 • Tab. 1 Čtvrtletní odhad hrubého domácího produktu, sezónně očištěné údaje
 • Graf 1 Hrubý domácí produkt a hrubá přidaná hodnota – mezičtvrtletní reálná změna, sezónně očištěno
 • Graf 2 Hrubý domácí produkt a hrubá přidaná hodnota – meziroční reálná změna, sezónně očištěno
 • Graf 3 Hrubý domácí produkt v České republice a Evropské unii – mezičtvrtletní reálná změna, sezónně očištěno
 • Graf 4 Příspěvky k meziročnímu reálnému růstu HDP – sezónně očištěno
 • Tiskové sdělení: HDP v roce 2018 vzrostl o 3,0 %
 • Vyjádření Vladimíra Kermieta, ředitele odboru národních účtů ČSÚ
  (soubor mp3)
Archiv:
 • rok 2018 | 4. čtvrtletí 2018 | 3. čtvrtletí 2018 | 2. čtvrtletí 2018 | 1. čtvrtletí 2018
 • rok 2017 | 4. čtvrtletí 2017 | 3. čtvrtletí 2017 | 2. čtvrtletí 2017 | 1. čtvrtletí 2017
 • rok 2016 | 4. čtvrtletí 2016 | 3. čtvrtletí 2016 | 2. čtvrtletí 2016 | 1. čtvrtletí 2016
 • rok 2015 | 4. čtvrtletí 2015 | 3. čtvrtletí 2015 | 2. čtvrtletí 2015 | 1. čtvrtletí 2015
 • rok 2014 | 4. čtvrtletí 2014 | 3. čtvrtletí 2014 | 2. čtvrtletí 2014 | 1. čtvrtletí 2014
 • rok 2013 | 4. čtvrtletí 2013 | 3. čtvrtletí 2013 | 2. čtvrtletí 2013 | 1. čtvrtletí 2013
 • rok 2012 | 4. čtvrtletí 2012 | 3. čtvrtletí 2012 | 2. čtvrtletí 2012 | 1. čtvrtletí 2012
 • rok 2011 | 4. čtvrtletí 2011 | 3. čtvrtletí 2011 | 2. čtvrtletí 2011 | 1. čtvrtletí 2011
 • rok 2010 | 4. čtvrtletí 2010 | 3. čtvrtletí 2010 | 2. čtvrtletí 2010 | 1. čtvrtletí 2010
Zobrazit všeSkrýt

Zveřejněno dne: 01.03.2019
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


 

1. 3. 2019

HDP v roce 2018 vzrostl o 3,0 %

Tvorba a užití HDP – 4. čtvrtletí 2018

Podle zpřesněného odhadu vzrostl hrubý domácí produkt ve 4. čtvrtletí 2018 mezičtvrtletně o 0,9 % a meziročně o 2,8 %. Růst HDP za celý rok 2018 činil 3,0 %.

Výkonnost české ekonomiky na konci roku 2018 rostla vyšším tempem než v předchozích čtvrtletích. Hrubý domácí produkt (HDP) očištěný o cenové vlivy a sezónnost[1]byl ve 4. čtvrtletí o 0,9 % vyšší než v předchozím čtvrtletí a v porovnání se stejným čtvrtletím roku 2017 vzrostl o 2,8 %.

Hrubá přidaná hodnota (HPH) vzrostla ve 4. čtvrtletí mezičtvrtletně o1,1 %a meziročně o3,0 %. K meziročnímu růstu HPH nejvíce přispěl zpracovatelský průmysl (0,7 p. b.), především díky výrobě motorových vozidel a výrobě elektrických a optických přístrojů. Shodný příspěvek zaznamenala rovněž skupina odvětví obchodu, dopravy, skladování, ubytování a stravování. Výkonnost zpracovatelského průmyslu vzrostla mezičtvrtletně o 1,6 % a meziročně o 2,6 %. Dále se dařilo stavebnictví, kde HPH vzrostla mezičtvrtletně o 0,8 %, meziročně o 7,9 % a odvětví informačních a komunikačních technologií (mezičtvrtletní růst o 2,8 %; 7,1 % meziročně).

Na straně poptávky byl růst ekonomiky ve 4. čtvrtletí tažen jak domácí, tak zahraniční poptávkou. Na meziročním růstu HDP (2,8 %) se významně podílely investiční výdaje (2,0 p. b.[2]) a výdaje vládních institucí (0,9 p. b.). Oproti předchozím čtvrtletím byl na konci roku zaznamenán vyšší příspěvek zahraniční poptávky (0,9 p. b.).

Spotřební výdaje domácností na zboží a služby mezičtvrtletně rostly o 0,2 % a meziročně se zvýšily o 2,2 %. Tvorba fixního kapitálu ve 4. čtvrtletí mezičtvrtletně sice poklesla o 0,2 %, ale v meziročním srovnání si nadále udržela vysoký růst 10,1 %. Investiční výdaje směřovaly zejména na stavební investice a do strojního vybavení.

Saldo zboží a služeb dosáhlo v běžných cenách hodnoty 87,7 mld. . Vývoz vzrostl mezičtvrtletně reálně o 2,6 % (meziročně o 5,0 %), dovoz o 1,4 % (meziročně o 5,7 %). Růst vývozu byl tažen zejména obchodem s elektronikou a dopravními prostředky. Na růstu dovozu se významně podílely subdodávky pro elektronické a optické přístroje a stroje a zařízení.

Z hlediska cenového vývoje ve 4. čtvrtletí dosáhl meziroční celkový deflátor HDP 2,3 %.

Objem mzdových nákladů[3] ve 4. čtvrtletí vzrostl meziročně o 8,2 %.

Celková zaměstnanost[4] vzrostla v porovnání s předchozím čtvrtletím o 0,4 % a meziročně byla vyšší o 1,5 %.

Tvorba a užití HDP v roce 2018

HDP za rok 2018 byl o 3,0 %vyšší než v roce 2017. Hlavním faktorem celoročního růstu byla domácí poptávka, zejména investiční aktivita. Tvorba hrubého fixního kapitálu přispěla 1,9 p. b., spotřeba domácností 1,0 p. b. a výdaje vládních institucí 0,7 p. b. Zahraniční poptávka přispěla 0,4 p.b.

HPH se v roce 2018 zvýšila v porovnání s předchozím rokem o 3,1 %. Ekonomický růst se projevoval téměř ve všech odvětvích národního hospodářství. Zpracovatelský průmysl přispěl k růstu HPH 0,9 p. b., skupina odvětví obchodu, dopravy, skladování, ubytování a stravování 0,8 p. b. a odvětví informačních a komunikačních činností 0,4 p. b. HPH ve zpracovatelském průmyslu vzrostla o 3,4 %. Výrazně se dařilo stavebnictví, které zaznamenalo nejvyšší růst za posledních 14 let (6,7 %), dále pak odvětvím informačních a komunikačních činností (6,7 %) a peněžnictví a pojišťovnictví (6,7 %).

Vývoj hrubého domácího produktu v %

 

1. čtvrtletí

2. čtvrtletí

3. čtvrtletí

4. čtvrtletí

Rok 2018

K předchozímu čtvrtletí

0,6

0,5

0,7

0,9

3,0

Ke stejnému čtvrtletí 2017

4,2

2,4

2,5

2,8

Vývoj hrubé přidané hodnoty v %

 

1. čtvrtletí

2. čtvrtletí

3. čtvrtletí

4. čtvrtletí

Rok 2018

K předchozímu čtvrtletí

0,8

0,3

0,7

1,1

3,1

Ke stejnému čtvrtletí 2017

4,3

2,4

2,6

3,0

Výdaje na konečnou spotřebu domácností vzrostly za celý rok 2018 meziročně o 3,1 %. Tvorba hrubého fixního kapitálu byla o 10,1 % vyšší než v roce 2017. Zvýšené investice směřovaly do budov a staveb, strojního vybavení i dopravních prostředků. Saldo zahraničního obchodu kleslo v běžných cenách meziročně o 49,8 mld. na 331,9 mld. , přičemž vývoz vzrostl reálně o 4,5 % a dovoz o 6,0 %.

Cenová hladina měřená deflátorem HDP se zvýšila meziročně o 2,3 %.

Objem mzdových nákladů v běžných cenách vzrostl meziročně o 9,5 %.

Celková zaměstnanost vzrostla ve srovnání s předchozím rokem o 1,6 % na 5 430 tisíc osob. Celkem bylo odpracováno o 2,0 % hodin více než v roce 2017.

Zodpovědný vedoucí pracovník:                                       Ing. Vladimír Kermiet, ředitel odboru národních účtů, tel. 274 054 247, e-mail: vladimir.kermiet@czso.cz 

Kontaktní osoba:                                                                Ing. Jan Benedikt, oddělení čtvrtletních odhadů, tel. 274 052 750, e-mail: jan.benedikt@czso.cz

Aktuálnost použitých datových zdrojů:                           22. února 2019

Časové řady:                                                                       https://www.czso.cz/csu/czso/hdp_cr

Internetové stránky RI:                                                       https://www.czso.cz/csu/czso/ctvrtletni-narodni-ucty-tvorba-a-uziti-hdp-a-predbezny-odhad-hdp

Termín zveřejnění další RI:                                               15. května 2019
(Předběžný odhad HDP za 1. čtvrtletí 2019)

 [1] Pokud není uvedeno jinak, jsou všechny uváděné údaje očištěny o změny cen, sezónní vlivy a nestejný počet pracovních dnů.

[2] Příspěvky k růstu HDP po vyloučení dovozu pro konečné užití, pokud není uvedeno jinak.

[3] V běžných cenách, neočištěno o sezónní vlivy.

[4] V pojetí národních účtů.

Hodnocení článku: 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0

ČR - revize HDP za 4Q18 + 0,9/2,8%. Za celý rok 2018 +3%

Diskuze a názory uživatelů na téma: ČR - revize HDP za 4Q18 + 0,9/2,8%. Za celý rok 2018 +3%

Na dané téma nejsou žádné názory.


Označení stránky: hdp čr 2018


Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Úřad práce

Investice

Podílové fondy

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies