ČSÚ (ČSÚ)
Makroekonomika  |  25.02.2019 09:09:22

ČR - indexy cen výrobců v lednu rostly až na služby, meziročně rostou už všechnyMeziměsíčně vzrostly ceny zemědělských výrobců o 1,4 %, ceny průmyslových výrobců o 1,0 % a ceny stavebních prací o 0,3 %. Ceny tržních služeb pro podniky klesly o 0,6 %. Meziročně byly ceny zemědělských výrobců vyšší o 4,4 %, ceny průmyslových výrobců o 2,9 %, ceny stavebních prací o 4,0 % a ceny tržních služeb pro podniky o 2,7 %.

Meziměsíční srovnání
Ceny zemědělských výrobců se zvýšily o 1,4 %. Vzrostly především ceny zeleniny o 17,6 %, dále pak ceny mléka o 1,4 %, olejnin o 1,0 %, skotu o 0,9 %, obilovin o 0,7 % a jatečných prasat o 0,5 %. Ceny ovoce klesly o 1,2 % a drůbeže o 1,8 %.

Ceny průmyslových výrobců se zvýšily o 1,0 %. Vzrostly především ceny elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu o 5,8 %, z toho ceny elektřiny, přenosu, rozvodu a obchodu s elektřinou o 7,4 %, což byl nejvyšší nárůst cen od ledna 2009. Ceny těžby a dobývání byly vyšší o 5,0 %. V odvětví pryžových, plastových a ostatních nekovových minerálních výrobků vzrostly ceny o 1,2 %, z toho zejména ceny betonových, cementových a sádrových výrobků o 4,8 %. Ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku se zvýšily o 0,6 %, z toho nápojů o 1,5 % a pekařských, cukrářských a jiných moučných výrobků o 2,6 %. Ceny vody, její úpravy a rozvodu vzrostly o 2,9 %. Klesly především ceny v odvětví koksu a rafinovaných ropných produktů. Nižší byly také ceny chemických látek a výrobků o 3,2 %.

Ceny stavebních prací dle odhadů vzrostly o 0,3 %, ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví o 0,7 %.

Ceny tržních služeb pro podniky se snížily o 0,6 %. Klesly ceny za reklamní služby a průzkum trhu o 15,8 %, za skladování a podpůrné služby v dopravě o 2,0 %, za architektonické a inženýrské služby o 0,7 % a právní a účetnické služby o 0,5 %. Vzrostly ceny za poradenství v oblasti řízení o 6,1 %, za služby v oblasti zaměstnání o 2,9 % a za služby v oblasti programování a poradenství o 2,4 %. Dále se zvýšily ceny za vydavatelské služby o 1,1 % a za služby v pozemní dopravě o 0,5 %. Ceny tržních služeb pro podniky nezahrnující reklamní službyvzrostly o 0,5 %.

Meziroční srovnání
Ceny zemědělských výrobců byly vyšší o 4,4 % (v prosinci o 3,4 %). V rostlinné výrobě se ceny zvýšily o 12,6 %. Ceny zeleniny byly vyšší o 82,5 %, brambor o 49,5 %, obilovin o 16,3 % a olejnin o 7,3 %, ceny ovoce klesly o 54,3 %. V živočišné výrobě byly ceny nižší o 4,4 %, klesly ceny vajec o 29,4 %, jatečných prasat o 5,1 %, skotu o 3,4 % a mléka o 2,3 %.

Ceny průmyslových výrobců se zvýšily o 2,9 % (v prosinci o 2,4 %). Zvýšily se zejména ceny elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu o 7,2 %, z toho ceny elektřiny, přenosu, rozvodu a obchodu s elektřinou o 9,3 %, což byl stejně jako u meziměsíčního srovnání nejvyšší nárůst cen od roku 2009. Ceny obecných kovů a kovodělných výrobků vzrostly o 3,4 %, pryžových, plastových a ostatních nekovových minerálních výrobků o 3,6 %, z toho ceny betonových, cementových a sádrových výrobků o 7,2 %. Ceny těžby a dobývání byly vyšší o 7,9 %. Ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku se zvýšily o 1,8 %, z toho nápojů o 3,2 %, pekařských, cukrářských a jiných moučných výrobků o 2,7 %, mlýnských a škrobárenských výrobků o 9,4 %, ceny zpracovaného a konzervovaného masa a výrobků z masa naopak klesly o 1,1 %. Ceny vody, její úpravy a rozvodu vzrostly o 2,9 %. Nižší byly ceny pouze v odvětví koksu a rafinovaných ropných produktů, chemických látek a výrobků o 0,3 % a elektrických zařízení o 0,2 %.

Při hodnocení podle hlavních průmyslových skupin meziročně nejvíce vzrostly ceny energií o 5,2 %.

Ceny stavebních prací se dle odhadů zvýšily o 4,0 % (stejně jako v prosinci po zpřesnění). Ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví byly vyšší o 4,9 % (stejně jako v prosinci).

Ceny tržních služeb pro podniky byly vyšší o 2,7 % (v prosinci o 2,2 %). Vzrostly ceny za služby v oblasti zaměstnání o 13,8 %, za pojištění, zajištění a penzijní financování o 8,4 %, za bezpečnostní a pátrací služby o 8,2 %, za poštovní a kurýrní služby o 6,6 %, za poradenství v oblasti řízení o 4,8 % a za reklamní služby a průzkum trhu o 4,4 %. Vyšší byly dále ceny za služby v oblasti nemovitostí o 3,3 % a za architektonické a inženýrské služby o 0,8 %. Nižší byly ceny za skladování a podpůrné služby v dopravě o 1,7 %. Ceny tržních služeb pro podniky nezahrnující reklamní služby byly vyšší o 2,6 % (v prosinci o 2,1 %).

Ceny průmyslových výrobců v EU – prosinec 2018 (předběžná data)
V zemích Evropské unie (EU28), podle údajů zveřejněných Eurostatem, ceny průmyslových výrobců v prosinci meziměsíčně klesly o 0,8 % (v listopadu o 0,5 %). Nejvíce se snížily ceny v Dánsku o 3,0 %. V České republice, Rakousku a Polsku byly ceny nižší shodně o 1,1 %. Na Slovensku se ceny snížily o 0,9 % a v Německu o 0,4 %. Nejvíce se ceny zvýšily v Lotyšsku o 0,7 %.

Meziročně byly ceny v EU28 v prosinci vyšší o 3,1 % (v listopadu o 4,2 %). Nejvíce se zvýšily ceny v Estonsku o 9,2 %. Na Slovensku ceny vzrostly o 4,2 %,Německu o 2,9 %, v České republice o 2,4 %, v Rakousku o 2,3 % a v Polsku o 2,1 %. Ceny klesly pouze v Irsku o 0,4 % a v Řecku o 0,1 %.

 

Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru statistiky cen, tel. 274 052 533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz 

Kontaktní osoba: Ing. Jiří Šulc, vedoucí oddělení statistiky cen zemědělství, stavebnictví a služeb, tel. 274 052 148, e-mail: jiri.sulc@czso.cz
Ing. Miloslav Beránek, oddělení statistiky cen průmysluzahraničního obchodu, tel. 274 052 665, e-mail: miloslav.beranek@czso.cz
Metoda získání dat:  výkaznictví ČSÚ
Termín ukončení sběru dat / Termín ukončení zpracování:
Indexy cen zemědělských výrobců - 26. k. d. sledovaného měsíce / 8. k. d. následujícího měsíce
Indexy cen průmyslových výrobců - 20. k. d. sledovaného měsíce / 9. k. d. následujícího měsíce
Indexy cen tržních služeb pro podniky - 20. k. d. sledovaného měsíce / 9. k. d. následujícího měsíce
Publikované údaje, mimo indexů cen stavebních prací, jsou definitivní. Odhady Indexu cen stavebních prací se provádějí do 9. k. d. následujícího měsíce, dále se zpřesňují na základě ukončeného čtvrtletního šetření a definitivní data se zveřejňují 46. k. d. následujícího čtvrtletí.
Navazující publikace: 011041 - 19 Indexy cen stavebních prací, indexy cen stavebních děl a indexy nákladů stavební výroby
011044 - 19 Indexy cen průmyslových výrobců
011045 - 19 Indexy cen zemědělských výrobců
011046 - 19 Indexy cen tržních služeb v podnikatelské sféře
Dokumenty na internetu:
 https://www.czso.cz/csu/czso/1-ep-7
Termín zveřejnění další RI:   18. 3. 2019

 

Přílohy

Archiv:
  • rok 2019 | leden 2019
  • rok 2018 | prosinec 2018 | listopad 2018 | říjen 2018 | září 2018 | srpen 2018 | červenec 2018 | červen 2018 | květen 2018 | duben 2018 | březen 2018 | únor 2018 | leden 2018
  • rok 2017 | prosinec 2017 | listopad 2017 | říjen 2017 | září 2017 | srpen 2017 | červenec 2017 | červen 2017 | květen 2017 | duben 2017 | březen 2017 | únor 2017 | leden 2017
  • rok 2016 | prosinec 2016 | listopad 2016 | říjen 2016 | září 2016 | srpen 2016 | červenec 2016 | červen 2016 | květen 2016 | duben 2016 | březen 2016 | únor 2016 | leden 2016
  • rok 2015 | prosinec 2015 | listopad 2015 | říjen 2015 | září 2015 | srpen 2015 | červenec 2015 | červen 2015 | květen 2015 | duben 2015 | březen 2015 | únor 2015 | leden 2015
  • rok 2014 | prosinec 2014 | listopad 2014 | říjen 2014 | září 2014 | srpen 2014 | červenec 2014 | červen 2014 | květen 2014 | duben 2014 | březen 2014 | únor 2014 | leden 2014
  • rok 2013 | prosinec 2013 | listopad 2013 | říjen 2013 | září 2013 | srpen 2013 | červenec 2013 | červen 2013 | květen 2013 | duben 2013 | březen 2013 | únor 2013 | leden 2013
  • rok 2012 | prosinec 2012 | listopad 2012 | říjen 2012 | září 2012 | srpen 2012 | červenec 2012 | červen 2012 | květen 2012 | duben 2012 | březen 2012 | únor 2012 | leden 2012
  • rok 2011 | prosinec 2011 | listopad 2011 | říjen 2011 | září 2011 | srpen 2011 | červenec 2011 | červen 2011 | květen 2011 | duben 2011 | březen 2011 | únor 2011 | leden 2011
  • rok 2010 | prosinec 2010 | listopad 2010 | říjen 2010 | září 2010 | srpen 2010 | červenec 2010 | červen 2010 | květen 2010 | duben 2010 | březen 2010 | únor 2010 | leden 2010
Zobrazit všeSkrýt

Zveřejněno dne: 25.02.2019
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


 

25. 2. 2019 

Ceny elektřiny výrazně vzrostly

Indexy cen výrobců – leden 2019

Meziměsíčně vzrostly ceny zemědělských výrobců o 1,4 %, ceny průmyslových výrobců o 1,0 % a ceny stavebních prací o 0,3 %. Ceny tržních služeb pro podniky klesly o 0,6 %. Meziročně byly ceny zemědělských výrobců vyšší o 4,4 %, ceny průmyslových výrobců o 2,9 %, ceny stavebních prací o 4,0 % a ceny tržních služeb pro podniky o 2,7 %.

Meziměsíční srovnání

Ceny zemědělských výrobců se zvýšily o 1,4 %. Vzrostly především ceny zeleniny o 17,6 %, dále pak ceny mléka o 1,4 %, olejnin o 1,0 %, skotu o 0,9 %, obilovin o 0,7 % a jatečných prasat o 0,5 %. Ceny ovoce klesly o 1,2 % a drůbeže o 1,8 %.

 

Ceny průmyslových výrobců se zvýšily o 1,0 %. Vzrostly především ceny elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu o 5,8 %, z toho ceny elektřiny, přenosu, rozvodu a obchodu s elektřinou o 7,4 %, což byl nejvyšší nárůst cen od ledna 2009. Ceny těžby a dobývání byly vyšší o 5,0 %. V odvětví pryžových, plastových a ostatních nekovových minerálních výrobků vzrostly ceny o 1,2 %, z toho zejména ceny betonových, cementových a sádrových výrobků o 4,8 %. Ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku se zvýšily o 0,6 %, z toho nápojů o 1,5 % a pekařských, cukrářských a jiných moučných výrobků o 2,6 %. Ceny vody, její úpravy a rozvodu vzrostly o 2,9 %. Klesly především ceny v odvětví koksu a rafinovaných ropných produktů. Nižší byly také ceny chemických látek a výrobků o 3,2 %.

 

Ceny stavebních prací dle odhadů vzrostly o 0,3 %, ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví o 0,7 %.

 

Ceny tržních služeb pro podniky se snížily o 0,6 %. Klesly ceny za reklamní služby a průzkum trhu o 15,8 %, za skladování a podpůrné služby v dopravě o 2,0 %, za architektonické a inženýrské služby o 0,7 % a právní a účetnické služby o 0,5 %. Vzrostly ceny za poradenství v oblasti řízení o 6,1 %, za služby v oblasti zaměstnání o 2,9 % a za služby v oblasti programování a poradenství o 2,4 %. Dále se zvýšily ceny za vydavatelské služby o 1,1 % a za služby v pozemní dopravě o 0,5 %. Ceny tržních služeb pro podniky nezahrnující reklamní služby vzrostly o 0,5 %.

 

Meziroční srovnání

Ceny zemědělských výrobců byly vyšší o 4,4 % (v prosinci o 3,4 %). V rostlinné výrobě se ceny zvýšily o 12,6 %. Ceny zeleniny byly vyšší o 82,5 %, brambor o 49,5 %, obilovin o 16,3 % a olejnin o 7,3 %, ceny ovoce klesly o 54,3 %. V živočišné výrobě byly ceny nižší o 4,4 %, klesly ceny vajec o 29,4 %, jatečných prasat o 5,1 %, skotu o 3,4 % a mléka o 2,3 %.

 

Ceny průmyslových výrobců se zvýšily o 2,9 % (v prosinci o 2,4 %). Zvýšily se zejména ceny elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu o 7,2 %, z toho ceny elektřiny, přenosu, rozvodu a obchodu s elektřinou o 9,3 %, což byl stejně jako u meziměsíčního srovnání nejvyšší nárůst cen od roku 2009. Ceny obecných kovů a kovodělných výrobků vzrostly o 3,4 %, pryžových, plastových a ostatních nekovových minerálních výrobků o 3,6 %, z toho ceny betonových, cementových a sádrových výrobků o 7,2 %. Ceny těžby a dobývání byly vyšší o 7,9 %. Ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku se zvýšily o 1,8 %, z toho nápojů o 3,2 %, pekařských, cukrářských a jiných moučných výrobků o 2,7 %, mlýnských a škrobárenských výrobků o 9,4 %, ceny zpracovaného a konzervovaného masa a výrobků z masa naopak klesly o 1,1 %. Ceny vody, její úpravy a rozvodu vzrostly o 2,9 %. Nižší byly ceny pouze v odvětví koksu a rafinovaných ropných produktů, chemických látek a výrobků o 0,3 % a elektrických zařízení o 0,2 %.

Při hodnocení podle hlavních průmyslových skupin meziročně nejvíce vzrostly ceny energií o 5,2 %.

 

Ceny stavebních prací se dle odhadů zvýšily o 4,0 % (stejně jako v prosinci po zpřesnění). Ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví byly vyšší o 4,9 % (stejně jako v prosinci).

 

Ceny tržních služeb pro podniky byly vyšší o 2,7 % (v prosinci o 2,2 %). Vzrostly ceny za služby v oblasti zaměstnání o 13,8 %, za pojištění, zajištění a penzijní financování o 8,4 %, za bezpečnostní a pátrací služby o 8,2 %, za poštovní a kurýrní služby o 6,6 %, za poradenství v oblasti řízení o 4,8 % a za reklamní služby a průzkum trhu o 4,4 %. Vyšší byly dále ceny za služby v oblasti nemovitostí o 3,3 % a za architektonické a inženýrské služby o 0,8 %. Nižší byly ceny za skladování a podpůrné služby v dopravě o 1,7 %. Ceny tržních služeb pro podniky nezahrnující reklamní služby byly vyšší o 2,6 % (v prosinci o 2,1 %).

 

Ceny průmyslových výrobců v EU – prosinec 2018 (předběžná data)

V zemích Evropské unie (EU28), podle údajů zveřejněných Eurostatem, ceny průmyslových výrobců v prosinci meziměsíčně klesly o 0,8 % (v listopadu o 0,5 %). Nejvíce se snížily ceny v Dánsku o 3,0 %. V České republice, Rakousku a Polsku byly ceny nižší shodně o 1,1 %. Na Slovensku se ceny snížily o 0,9 % a v Německu o 0,4 %. Nejvíce se ceny zvýšily v Lotyšsku o 0,7 %.

 

Meziročně byly ceny v EU28 v prosinci vyšší o 3,1 % (v listopadu o 4,2 %). Nejvíce se zvýšily ceny v Estonsku o 9,2 %. Na Slovensku ceny vzrostly o 4,2 %, v Německu o 2,9 %, v České republice o 2,4 %, v Rakousku o 2,3 % a v Polsku o 2,1 %. Ceny klesly pouze v Irsku o 0,4 % a v Řecku o 0,1 %.

Poznámky:

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ:         RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru statistiky cen, tel. 274 052 533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz 

Kontaktní osoba:                                             Ing. Jiří Šulc, vedoucí oddělení statistiky cen zemědělství, stavebnictví a služeb, tel. 274 052 148,

                                                                            e-mail: jiri.sulc@czso.cz

                                                                            Ing. Miloslav Beránek, oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu, tel. 274 052 665,

                                                                                e-mail: miloslav.beranek@czso.cz

Metoda získání dat:                                         výkaznictví ČSÚ

Termín ukončení sběru dat / Termín ukončení zpracování:

Indexy cen zemědělských výrobců - 26. k. d. sledovaného měsíce / 8. k. d. následujícího měsíce

Indexy cen průmyslových výrobců - 20. k. d. sledovaného měsíce / 9. k. d. následujícího měsíce

Indexy cen tržních služeb pro podniky - 20. k. d. sledovaného měsíce / 9. k. d. následujícího měsíce

Publikované údaje, mimo indexů cen stavebních prací, jsou definitivní. Odhady Indexu cen stavebních prací se provádějí do 9. k. d. následujícího měsíce, dále se zpřesňují na základě ukončeného čtvrtletního šetření a definitivní data se zveřejňují 46. k. d. následujícího čtvrtletí.

Navazující publikace:                                     011041 - 19 Indexy cen stavebních prací, indexy cen stavebních děl a indexy nákladů stavební výroby

                                                                            011044 - 19 Indexy cen průmyslových výrobců

                                                                            011045 - 19 Indexy cen zemědělských výrobců

                                                                            011046 - 19 Indexy cen tržních služeb v podnikatelské sféře

Dokumenty na internetu: https://www.czso.cz/csu/czso/1-ep-7

Termín zveřejnění další RI:                          18. 3. 2019

 

Přílohy:

Tab. 1 Indexy cen výrobců

Tab. 2 Index cen průmyslových výrobců podle hlavních průmyslových skupin

Tab. 3 Index cen průmyslových výrobců (rozklad přírůstků meziměsíčního, meziročních)

Graf Index cen průmyslových výrobců (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2015)

Graf Index cen stavebních prací (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2015)

Graf Index cen tržních služeb pro podniky (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2015)

Graf Index cen zemědělských výrobců (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2015)

Graf Index cen průmyslových výrobců – mezinárodní porovnání (průměr roku 2015 = 100)

 

 

 

 

 

Hodnocení článku: 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0

ČR - indexy cen výrobců v lednu rostly až na služby, meziročně rostou už všechny

Diskuze a názory uživatelů na téma: ČR - indexy cen výrobců v lednu rostly až na služby, meziročně rostou už všechny

Na dané téma nejsou žádné názory.


Označení stránky: porovnání ceny plynu 2019, cena plynu 2019, porovnání cen elektřiny 2019, srovnání cen elektřiny 2019, index spotřebitelských cen


Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | M Mobil verze
Menu Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Pojištění Koronavirus

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Uživatel:
Upravit profil
Přihlášení
Jméno:
Heslo:
Zapomenuté heslo ?
Registrace nového uživatele