ČSÚ (ČSÚ)
Makroekonomika  |  18.05.2018 09:04:08

ČR - indexy cen výrobců v dubnu až na zemědělství rostlyMeziměsíčně klesly ceny zemědělských výrobců o 2,4 %, ceny průmyslových výrobců vzrostly o 0,2 %, ceny stavebních prací o 0,2 % a tržních služeb pro podniky o 0,6 %. Meziročně byly ceny zemědělských výrobců nižší o 1,9 %, ceny průmyslových výrobců se nezměnily. Ceny stavebních prací byly vyšší o 2,4 %, ceny tržních služeb pro podniky o 1,7 %.

Meziměsíční srovnání

Ceny zemědělských výrobců se snížily o 2,4 %. Klesly ceny brambor o 7,0 %, vajec o 6,1 %, mléka o 2,7 %, olejnin o 2,5 % a drůbeže o 1,7 %. Zvýšily se ceny obilovin o 0,3 % a jatečných prasat o 0,8 %.

Ceny průmyslových výrobců vzrostly o 0,2 %. Zvýšily se zejména ceny v odvětví koksu a rafinovaných ropných produktů. Ceny obecných kovů a kovodělných výrobků byly vyšší o 0,3 % a stejně vzrostly také ceny dřeva, papíru a tisku. Snížily se ceny dopravních prostředků o 0,2 %, z toho ceny dílů a příslušenství pro motorová vozidla o 0,3 %. Ceny chemických látek a výrobků byly nižší o 0,5 % a ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku o 0,1 %, z toho ceny zpracovaného masa a výrobků z masa o 0,7 %.

Ceny stavebních prací dle odhadů vzrostly o 0,2 % a ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví o 0,5 %.

Ceny tržních služeb pro podniky se zvýšily o 0,6 %. Vzrostly ceny za služby v oblasti zaměstnání o 5,1 %, za reklamní služby a průzkum trhu o 5,0 % a za architektonické a inženýrské služby o 2,2 %. Klesly ceny za služby poradenství v oblasti řízení o 0,5 %. Ceny tržních služeb pro podniky nezahrnující reklamní službyvzrostly o 0,3 %.

Meziroční srovnání
Ceny zemědělských výrobců byly nižší o 1,9 % (v březnu vyšší o 1,6 %). V rostlinné výrobě se ceny snížily o 3,0 %, klesly ceny olejnin o 13,7 % a brambor o 7,3 %. Ceny ovoce vzrostly o 25,1 %, čerstvé zeleniny o 9,6 % a obilovin o 3,0 %. V živočišné výrobě byly nižší ceny o 0,8 %, klesly ceny jatečných prasat o 15,4 %, vajec o 7,1 % a drůbeže o 0,3 %. Ceny mléka byly vyšší o 4,9 % a skotu o 2,0 %.

Ceny průmyslových výrobců se v úhrnu nezměnily (v březnu se zvýšily o 0,1 %). Vzrostly především ceny elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu o 1,7 %, obecných kovů a kovodělných výrobků o 1,5 % a těžby a dobývání o 4,6 %. Zvýšily se také ceny v odvětví koksu a rafinovaných ropných produktů. Nejvýznamněji se snížily ceny dopravních prostředků o 3,5 %, z toho ceny dílů a příslušenství pro motorová vozidla o 5,4 %. Ceny chemických látek a výrobků klesly o 6,5 %. Ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku byly nižší o 0,3 %, z toho ostatních potravinářských výrobků o 5,0 % a zpracovaného masa a výrobků z masa o 2,4 %. Při hodnocení podle hlavních průmyslových skupin meziročně nejvíce vzrostly ceny energií o 2,4 %.

Ceny stavebních prací se dle odhadů zvýšily o 2,4 % (stejně jako v březnu po zpřesnění). Ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví byly vyšší o 2,3 % (v březnu o 1,8 %).

Ceny tržních služeb pro podniky byly vyšší o 1,7 % (v březnu o 1,8 %). Vzrostly především ceny za služby v oblasti zaměstnání o 16,7 %, za bezpečnostní a pátrací služby o 10,3 %, za poštovní a kurýrní služby o 5,3 % a za pojištění a za architektonické a inženýrské služby shodně o 3,4 %. Dále byly vyšší ceny za vydavatelské služby o 3,1 %, za služby v oblasti nemovitostí o 2,9 % a za reklamní služby a průzkum trhu o 1,8 %. Nižší byly ceny za skladování a podpůrné služby v dopravě o 2,5 %. Ceny tržních služeb pro podniky nezahrnující reklamní služby byly vyšší o 1,9 % (v březnu o 1,8 %).

Ceny průmyslových výrobců v EU – březen 2018 (předběžná data)
V zemích Evropské unie (EU28), podle údajů zveřejněných Eurostatem, se ceny průmyslových výrobců v březnu meziměsíčně zvýšily o 0,2 % (v únoru se ceny nezměnily). Nejvyšší růst cen činil 0,6 %, a to celkem v šesti zemích EU, mezi nimi bylo i Polsko. V České republice ceny vzrostly o 0,3 %, v Německu o 0,2 %, v Rakousku zůstaly ceny beze změny. Na Slovensku byly ceny nižší o 0,1 %. Ceny se snížily nejvíce ve Španělsku o 0,9 %.

Meziročně byly ceny v EU28 v březnu vyšší o 2,4 % (v únoru o 1,8 %). Ceny se zvýšily nejvíce v Estonsku o 7,3 %. Na Slovensku ceny vzrostly o 3,3 %, v Německu o 2,0 %, v Rakousku o 1,7 %, v Polsku o 1,5 % a v České republice o 0,1 %. Ceny se nejvíce snížily na Kypru o 2,0 %.

_____________________

Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru statistiky cen, tel. 274 052 533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Jiří Šulc, vedoucí oddělení statistiky cen zemědělství, stavebnictví a služeb, tel. 274 052 148, e-mail: jiri.sulc@czso.cz
Ing. Miloslav Beránek, oddělení statistiky cen průmysluzahraničního obchodu, tel. 274 052 665, e-mail: miloslav.beranek@czso.cz
Metoda získání dat:  výkaznictví ČSÚ
Termín ukončení sběru dat / Termín ukončení zpracování:
Indexy cen zemědělských výrobců - 26. k. d. sledovaného měsíce / 8. k. d. následujícího měsíce
Indexy cen průmyslových výrobců - 20. k. d. sledovaného měsíce / 9. k. d. následujícího měsíce
Indexy cen tržních služeb pro podniky - 20. k. d. sledovaného měsíce / 9. k. d. následujícího měsíce
Publikované údaje, mimo indexů cen stavebních prací, jsou definitivní. Odhady Indexu cen stavebních prací se provádějí do 9. k. d. následujícího měsíce, dále se zpřesňují na základě ukončeného čtvrtletního šetření a definitivní data se zveřejňují 46. k. d. následujícího čtvrtletí.
Navazující publikace: 011041 - 18 Indexy cen stavebních prací, indexy cen stavebních děl a indexy nákladů stavební výroby
011044 - 18 Indexy cen průmyslových výrobců
011045 - 18 Indexy cen zemědělských výrobců
011046 - 18 Indexy cen tržních služeb v podnikatelské sféře
Dokumenty na internetu:
 https://www.czso.cz/csu/czso/1-ep-7
Termín zveřejnění další RI:   18. 6. 2018

Přílohy

Archiv:
  • rok 2018 | duben 2018 | březen 2018 | únor 2018 | leden 2018
  • rok 2017 | prosinec 2017 | listopad 2017 | říjen 2017 | září 2017 | srpen 2017 | červenec 2017 | červen 2017 | květen 2017 | duben 2017 | březen 2017 | únor 2017 | leden 2017
  • rok 2016 | prosinec 2016 | listopad 2016 | říjen 2016 | září 2016 | srpen 2016 | červenec 2016 | červen 2016 | květen 2016 | duben 2016 | březen 2016 | únor 2016 | leden 2016
  • rok 2015 | prosinec 2015 | listopad 2015 | říjen 2015 | září 2015 | srpen 2015 | červenec 2015 | červen 2015 | květen 2015 | duben 2015 | březen 2015 | únor 2015 | leden 2015
  • rok 2014 | prosinec 2014 | listopad 2014 | říjen 2014 | září 2014 | srpen 2014 | červenec 2014 | červen 2014 | květen 2014 | duben 2014 | březen 2014 | únor 2014 | leden 2014
  • rok 2013 | prosinec 2013 | listopad 2013 | říjen 2013 | září 2013 | srpen 2013 | červenec 2013 | červen 2013 | květen 2013 | duben 2013 | březen 2013 | únor 2013 | leden 2013
  • rok 2012 | prosinec 2012 | listopad 2012 | říjen 2012 | září 2012 | srpen 2012 | červenec 2012 | červen 2012 | květen 2012 | duben 2012 | březen 2012 | únor 2012 | leden 2012
  • rok 2011 | prosinec 2011 | listopad 2011 | říjen 2011 | září 2011 | srpen 2011 | červenec 2011 | červen 2011 | květen 2011 | duben 2011 | březen 2011 | únor 2011 | leden 2011
  • rok 2010 | prosinec 2010 | listopad 2010 | říjen 2010 | září 2010 | srpen 2010 | červenec 2010 | červen 2010 | květen 2010 | duben 2010 | březen 2010 | únor 2010 | leden 2010
Zobrazit všeSkrýt

Zveřejněno dne: 18.05.2018
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


 

18. 5. 2018 

Ceny zemědělských výrobců meziročně poklesly

Indexy cen výrobců – duben 2018

Meziměsíčně klesly ceny zemědělských výrobců o 2,4 %, ceny průmyslových výrobců vzrostly o 0,2 %, ceny stavebních prací o 0,2 % a tržních služeb pro podniky o 0,6 %. Meziročně byly ceny zemědělských výrobců nižší o 1,9 %, ceny průmyslových výrobců se nezměnily. Ceny stavebních prací byly vyšší o 2,4 %, ceny tržních služeb pro podniky o 1,7 %.

Meziměsíční srovnání

Ceny zemědělských výrobců se snížily o 2,4 %. Klesly ceny brambor o 7,0 %, vajec o 6,1 %, mléka o 2,7 %, olejnin o 2,5 % a drůbeže o 1,7 %. Zvýšily se ceny obilovin o 0,3 % a jatečných prasat o 0,8 %.

 

Ceny průmyslových výrobců vzrostly o 0,2 %. Zvýšily se zejména ceny v odvětví koksu a rafinovaných ropných produktů. Ceny obecných kovů a kovodělných výrobků byly vyšší o 0,3 % a stejně vzrostly také ceny dřeva, papíru a tisku. Snížily se ceny dopravních prostředků o 0,2 %, z toho ceny dílů a příslušenství pro motorová vozidla o 0,3 %. Ceny chemických látek a výrobků byly nižší o 0,5 % a ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku o 0,1 %, z toho ceny zpracovaného masa a výrobků z masa o 0,7 %.

 

Ceny stavebních prací dle odhadů vzrostly o 0,2 % a ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví o 0,5 %.

 

Ceny tržních služeb pro podniky se zvýšily o 0,6 %. Vzrostly ceny za služby v oblasti zaměstnání o 5,1 %, za reklamní služby a průzkum trhu o 5,0 % a za architektonické a inženýrské služby o 2,2 %. Klesly ceny za služby poradenství v oblasti řízení o 0,5 %. Ceny tržních služeb pro podniky nezahrnující reklamní služby vzrostly o 0,3 %.

 

Meziroční srovnání

Ceny zemědělských výrobců byly nižší o 1,9 % (v březnu vyšší o 1,6 %). V rostlinné výrobě se ceny snížily o 3,0 %, klesly ceny olejnin o 13,7 % a brambor o 7,3 %. Ceny ovoce vzrostly o 25,1 %, čerstvé zeleniny o 9,6 % a obilovin o 3,0 %. V živočišné výrobě byly nižší ceny o 0,8 %, klesly ceny jatečných prasat o 15,4 %, vajec o 7,1 % a drůbeže o 0,3 %. Ceny mléka byly vyšší o 4,9 % a skotu o 2,0 %.

 

Ceny průmyslových výrobců se v úhrnu nezměnily (v březnu se zvýšily o 0,1 %). Vzrostly především ceny elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu o 1,7 %, obecných kovů a kovodělných výrobků o 1,5 % a těžby a dobývání o 4,6 %. Zvýšily se také ceny v odvětví koksu a rafinovaných ropných produktů. Nejvýznamněji se snížily ceny dopravních prostředků o 3,5 %, z toho ceny dílů a příslušenství pro motorová vozidla o 5,4 %. Ceny chemických látek a výrobků klesly o 6,5 %. Ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku byly nižší o 0,3 %, z toho ostatních potravinářských výrobků o 5,0 % a zpracovaného masa a výrobků z masa o 2,4 %. Při hodnocení podle hlavních průmyslových skupin meziročně nejvíce vzrostly ceny energií o 2,4 %.

 

Ceny stavebních prací se dle odhadů zvýšily o 2,4 % (stejně jako v březnu po zpřesnění). Ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví byly vyšší o 2,3 % (v březnu o 1,8 %).

 

Ceny tržních služeb pro podniky byly vyšší o 1,7 % (v březnu o 1,8 %). Vzrostly především ceny za služby v oblasti zaměstnání o 16,7 %, za bezpečnostní a pátrací služby o 10,3 %, za poštovní a kurýrní služby o 5,3 % a za pojištění a za architektonické a inženýrské služby shodně o 3,4 %. Dále byly vyšší ceny za vydavatelské služby o 3,1 %, za služby v oblasti nemovitostí o 2,9 % a za reklamní služby a průzkum trhu o 1,8 %. Nižší byly ceny za skladování a podpůrné služby v dopravě o 2,5 %. Ceny tržních služeb pro podniky nezahrnující reklamní služby byly vyšší o 1,9 % (v březnu o 1,8 %).

 

Ceny průmyslových výrobců v EU – březen 2018 (předběžná data)

V zemích Evropské unie (EU28), podle údajů zveřejněných Eurostatem, se ceny průmyslových výrobců v březnu meziměsíčně zvýšily o 0,2 % (v únoru se ceny nezměnily). Nejvyšší růst cen činil 0,6 %, a to celkem v šesti zemích EU, mezi nimi bylo i Polsko. V České republice ceny vzrostly o 0,3 %, v Německu o 0,2 %, v Rakousku zůstaly ceny beze změny. Na Slovensku byly ceny nižší o 0,1 %. Ceny se snížily nejvíce ve Španělsku o 0,9 %.

 

Meziročně byly ceny v EU28 v březnu vyšší o 2,4 % (v únoru o 1,8 %). Ceny se zvýšily nejvíce v Estonsku o 7,3 %. Na Slovensku ceny vzrostly o 3,3 %, v Německu o 2,0 %, v Rakousku o 1,7 %, v Polsku o 1,5 % a v České republice o 0,1 %. Ceny se nejvíce snížily na Kypru o 2,0 %.

Poznámky:

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ:         RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru statistiky cen, tel. 274 052 533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz 

Kontaktní osoba:                                             Ing. Jiří Šulc, vedoucí oddělení statistiky cen zemědělství, stavebnictví a služeb, tel. 274 052 148,

                                                                            e-mail: jiri.sulc@czso.cz

                                                                                Ing. Miloslav Beránek, oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu, tel. 274 052 665,

                                                                                e-mail: miloslav.beranek@czso.cz

Metoda získání dat:                                         výkaznictví ČSÚ

Termín ukončení sběru dat / Termín ukončení zpracování:

Indexy cen zemědělských výrobců - 26. k. d. sledovaného měsíce / 8. k. d. následujícího měsíce

Indexy cen průmyslových výrobců - 20. k. d. sledovaného měsíce / 9. k. d. následujícího měsíce

Indexy cen tržních služeb pro podniky - 20. k. d. sledovaného měsíce / 9. k. d. následujícího měsíce

Publikované údaje, mimo indexů cen stavebních prací, jsou definitivní. Odhady Indexu cen stavebních prací se provádějí do 9. k. d. následujícího měsíce, dále se zpřesňují na základě ukončeného čtvrtletního šetření a definitivní data se zveřejňují 46. k. d. následujícího čtvrtletí.

Navazující publikace:                                     011041 - 18 Indexy cen stavebních prací, indexy cen stavebních děl a indexy nákladů stavební výroby

                                                                            011044 - 18 Indexy cen průmyslových výrobců

                                                                            011045 - 18 Indexy cen zemědělských výrobců

                                                                            011046 - 18 Indexy cen tržních služeb v podnikatelské sféře

Dokumenty na internetu: https://www.czso.cz/csu/czso/1-ep-7

Termín zveřejnění další RI:                          18. 6. 2018

 

Přílohy:

Tab. 1 Indexy cen výrobců

Tab. 2 Index cen průmyslových výrobců podle hlavních průmyslových skupin

Tab. 3 Index cen průmyslových výrobců (rozklad přírůstků meziměsíčního, meziročních)

Graf Index cen průmyslových výrobců (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2015)

Graf Index cen stavebních prací (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2015)

Graf Index cen tržních služeb pro podniky (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2015)

Graf Index cen zemědělských výrobců (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2015)

Graf Index cen průmyslových výrobců – mezinárodní porovnání (průměr roku 2015 = 100)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hodnocení článku: 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0

ČR - indexy cen výrobců v dubnu až na zemědělství rostly

Diskuze a názory uživatelů na téma: ČR - indexy cen výrobců v dubnu až na zemědělství rostly

Na dané téma nejsou žádné názory.


Poslední zprávy z rubriky Makroekonomika:

Út 11:59  Polský maloobchod zpomalil ČSOB-Dealing (ČSOB-Dealing)
Út 10:16  Infografika: MMF snížil svůj výhled pro r. 2019 Research (Česká spořitelna)
Út   8:34  OSN: Světová ekonomika vzroste letos i příští rok o 3 % Patria (Patria Finance)
Út   6:03  Kdy čínská ekonomika narazí? Patria (Patria Finance)
Označení stránky: ceny v polsku 2018


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies