ČSÚ (ČSÚ)
Makroekonomika  |  09.03.2018 09:04:07

ČR - inflace v únoru šlápla na brzdu a mírnila tempo růstuCelková úroveň spotřebitelských cen zůstala v únoru stejná jako v lednu (meziměsíční změna 0,0 %). Zvýšení cen zejména v oddíle rekreace a kultura a v oddíle ostatní zboží a služby bylo kompenzováno poklesem cen v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje a v oddíle alkoholické nápoje, tabák. Meziroční růst spotřebitelských cen v únoru zpomalil na 1,8 %, což bylo o 0,4 procentního bodu méně než v lednu a nejméně od listopadu 2016.  


Meziměsíční růst spotřebitelských cen v oddíle rekreace a kultura nastal především důsledkem zvýšení cen dovolených s komplexními službami o 4,3 %. V oddíle ostatní zboží a služby vzrostly ceny výrobků a služeb spojených s osobní péčí o 0,9 % a ceny pojištění o 1,6 %. Růst cen v oddíle doprava způsobily vyšší ceny automobilů o 0,5 %. Z potravin byly vyšší zejména ceny ovoce o 1,7 %, drůbeže o 2,3 % a ostatních pekárenských výrobků o 2,0 %.

Meziměsíční pokles spotřebitelských cen v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje způsobilo zejména snížení cen ve skupině mléko, sýry, vejce, kde ceny vajec klesly o 10,4 %, ceny trvanlivého polotučného mléka o 6,9 % a ceny jogurtů o 3,4 %. Pokles cen nastal i u dalších potravin. Ceny nealkoholických nápojů byly nižší o 1,8 %, zeleniny o 2,0 %, vepřového masa o 2,6 % a másla o 6,4 %. V oddíle alkoholické nápoje, tabák klesly ceny lihovin o 3,5 %, vína o 3,0 % a piva o 1,3 %. V oddíle odívání a obuv se snížily ceny oděvů o 0,6 % a obuvi o 1,6 %.

Ceny zboží úhrnem klesly o 0,4 %, zatímco ceny služeb vzrostly o 0,5 %.

Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny v únoru o 1,8 %, což je o 0,4 procentního bodu méně než v lednu. Zpomalení meziročního cenového růstu nastalo především v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje, kde ceny vajec byly v únoru vyšší o 24,1 % (v lednu o 36,0 %), másla o 11,2 % (v lednu o 19,0 %), nealkoholických nápojů o 0,7 % (v lednu o 1,9 %). Ceny zeleniny prohloubily v únoru svůj pokles na -18,2 % (z -3,9 % v lednu), z toho ceny brambor byly nižší o 25,2 % (v lednu o 9,3 %). Ceny trvanlivého polotučného mléka přešly z cenového růstu o 4,2 % v lednu v pokles o 3,3 % v únoru. Zmírnění meziročního cenového růstu nastalo též v oddíle alkoholické nápoje, tabák, kde ceny lihovin v únoru vzrostly o 1,4 % (v lednu o 6,2 %) a ceny vína o 1,1 % (v lednu o 2,6 %). Prohloubení cenového poklesu nastalo v oddíle pošty a telekomunikace v důsledku výraznějšího cenového poklesu telefonních a faxových služeb o 2,1 % (v lednu o 0,8 %). V oddíle bytové vybavení a zařízení domácnosti došlo v únoru ke zrychlení meziročního cenového růstu na 1,3 % (z 0,6 % v lednu).

Na meziroční zvyšování cenové hladiny měly v únoru největší vliv ceny v oddíle bydlení, kde se zvýšily ceny nájemného z bytu o 2,3 %, vodného o 1,9 %, stočného o 1,2 %, elektřiny o 2,8 %, tuhých paliv o 5,3 %. Druhé v pořadí vlivu byly ceny v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje, kde ceny masa meziročně vzrostly o 3,8 %, jogurtů o 15,9 %, ovoce o 9,9 %. Vliv na zvýšení cenové hladiny měly též ceny v oddíle alkoholické nápoje, tabák (nárůst o 2,3 %). V oddíle stravování a ubytování byly vyšší ceny stravovacích služeb o 3,7 % a ceny ubytovacích služeb o 1,5 %.

Na meziroční snižování cenové hladiny působily v únoru nižší ceny v oddíle odívání a obuv, kde klesly ceny oděvů o 1,2 %, a ceny v oddíle pošty a telekomunikace (pokles o 2,3 %). V oddíle bydlení se snížily ceny tepla a teplé vody o 0,3 % a ceny zemního plynu o 0,8 %.

Ceny zboží úhrnem vzrostly o 1,4 % a ceny služeb o 2,4 %. Úhrnný index spotřebitelských cen bez započtení imputovaného nájemného byl meziročně 101,6 %.

Míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců proti průměru předchozích 12 měsíců byla v únoru 2,4 %.

Meziroční změna průměrného harmonizovaného indexu spotřebitelských cen (HICP)[1])28 členských zemí EU byla podle předběžných údajů Eurostatuv lednu 1,6 %, což je o 0,1 procentního bodu méně než v prosinci. Nejvíce vzrostly ceny v Estonsku a v Litvě (shodně o 3,6 %). Naopak na Kypru došlo v lednu k meziročnímu poklesu cen o 1,5 %. Na Slovensku cenový růst v lednu zrychlil na 2,6 % z 2,0 % v prosinci. V Německu byly ceny vyšší o 1,4 % (v prosinci o 1,6 %). Podle předběžných výpočtů klesl v únoru HICP v ČR meziměsíčně o 0,1 % a meziročně vzrostl o 1,6 %. Bleskový odhad meziroční změny HICP pro eurozónuza únor 2018 je 1,2 %, jak uvedl Eurostat. (Více informací na internetových stránkách Eurostatu: HICP.)

* * *

Od ledna 2018 jsou indexy spotřebitelských cen počítány na základě nově zavedené klasifikace ECOICOP (evropská klasifikace individuální spotřeby podle účelu), která zavádí do spotřebního koše detailnější členění. K této změně dochází dle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/792. Struktura publikovaných indexů zůstává zachována.  

Od ledna 2018 jsou zároveň indexy spotřebitelských cen počítány na aktualizovaných vahách, které vycházejí z výdajů domácností v roce 2016. Nově vypočítávané indexy jsou na všech úrovních spotřebního koše řetězeny k časové řadě indexů o základu průměr roku 2015 = 100. Tím je zajištěno pokračování této časové řady, ze které jsou počítány indexy k dalším základům (předchozí měsíc = 100, stejné období předchozího roku = 100 a index klouzavých průměrů za posledních 12 měsíců k průměru 12 předcházejících měsíců).

Nový spotřební koš naleznete na internetových stránkách ČSÚ: spotřební koš.

 

Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru statistiky cen,
tel. 274052533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz
Kontaktní osoba:  Ing. Pavla Šedivá, vedoucí oddělení statistiky spotřebitelských cen, tel. 274052138, e-mail: 
pavla.sediva@czso.cz
Metoda získání dat:  Přímé terénní zjišťování cen, centrální zjišťování cen a výkaznictví
Termín ukončení sběru dat:  20. kalendářní den příslušného měsíce/termín ukončení zpracování: 3. kalendářní den následujícího měsíce
Navazující publikace:  012018-18 Indexy spotřebitelských cen – základní členění (měsíční periodicita), 012023-18 Indexy spotřebitelských cen – podrobné členění (měsíční periodicita) a 012019-18 Indexy spotřebitelských cen – podrobné členění (roční periodicita)
Dokumenty na internetu: 
https://www.czso.cz/csu/czso/inflace-spotrebitelske-ceny 
Termín zveřejnění další RI:  10. 4. 2018[1]) HICP neobsahuje imputované nájemné.

 

Přílohy

Archiv:
  • rok 2018 | únor 2018 | leden 2018
  • rok 2017 | prosinec 2017 | listopad 2017 | říjen 2017 | září 2017 | srpen 2017 | červenec 2017 | červen 2017 | květen 2017 | duben 2017 | březen 2017 | únor 2017 | leden 2017
  • rok 2016 | prosinec 2016 | listopad 2016 | říjen 2016 | září 2016 | srpen 2016 | červenec 2016 | červen 2016 | květen 2016 | duben 2016 | březen 2016 | únor 2016 | leden 2016
  • rok 2015 | prosinec 2015 | listopad 2015 | říjen 2015 | září 2015 | srpen 2015 | červenec 2015 | červen 2015 | květen 2015 | duben 2015 | březen 2015 | únor 2015 | leden 2015
  • rok 2014 | prosinec 2014 | listopad 2014 | říjen 2014 | září 2014 | srpen 2014 | červenec 2014 | červen 2014 | květen 2014 | duben 2014 | březen 2014 | únor 2014 | leden 2014
  • rok 2013 | prosinec 2013 | listopad 2013 | říjen 2013 | září 2013 | srpen 2013 | červenec 2013 | červen 2013 | květen 2013 | duben 2013 | březen 2013 | únor 2013 | leden 2013
  • rok 2012 | prosinec 2012 | listopad 2012 | říjen 2012 | září 2012 | srpen 2012 | červenec 2012 | červen 2012 | květen 2012 | duben 2012 | březen 2012 | únor 2012 | leden 2012
  • rok 2011 | prosinec 2011 | listopad 2011 | říjen 2011 | září 2011 | srpen 2011 | červenec 2011 | červen 2011 | květen 2011 | duben 2011 | březen 2011 | únor 2011 | leden 2011
  • rok 2010 | prosinec 2010 | listopad 2010 | říjen 2010 | září 2010 | srpen 2010 | červenec 2010 | červen 2010 | květen 2010 | duben 2010 | březen 2010 | únor 2010 | leden 2010
Zobrazit všeSkrýt

Zveřejněno dne: 09.03.2018
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


 

9. 3. 2018

Cenová hladina se meziměsíčně nezměnila

Indexy spotřebitelských ceninflace – únor 2018

Celková úroveň spotřebitelských cen zůstala v únoru stejná jako v lednu (meziměsíční změna 0,0 %). Zvýšení cen zejména v oddíle rekreace a kultura a v oddíle ostatní zboží a služby bylo kompenzováno poklesem cen v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje a v oddíle alkoholické nápoje, tabák. Meziroční růst spotřebitelských cen v únoru zpomalil na 1,8 %, což bylo o 0,4 procentního bodu méně než v lednu a nejméně od listopadu 2016.

Meziměsíční růst spotřebitelských cen v oddíle rekreace a kultura nastal především důsledkem zvýšení cen dovolených s komplexními službami o 4,3 %. V oddíle ostatní zboží a služby vzrostly ceny výrobků a služeb spojených s osobní péčí o 0,9 % a ceny pojištění o 1,6 %. Růst cen v oddíle doprava způsobily vyšší ceny automobilů o 0,5 %. Z potravin byly vyšší zejména ceny ovoce o 1,7 %, drůbeže o 2,3 % a ostatních pekárenských výrobků o 2,0 %.

 

Meziměsíční pokles spotřebitelských cen v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje způsobilo zejména snížení cen ve skupině mléko, sýry, vejce, kde ceny vajec klesly o 10,4 %, ceny trvanlivého polotučného mléka o 6,9 % a ceny jogurtů o 3,4 %.Pokles cen nastal i u dalších potravin. Ceny nealkoholických nápojů byly nižší o 1,8 %, zeleniny o 2,0 %, vepřového masa o 2,6 % a másla o 6,4 %. V oddíle alkoholické nápoje, tabák klesly ceny lihovin o 3,5 %, vína o 3,0 % a piva o 1,3 %. V oddíle odívání a obuv se snížily ceny oděvů o 0,6 % a obuvi o 1,6 %.

 

Ceny zboží úhrnem klesly o 0,4 %, zatímco ceny služeb vzrostly o 0,5 %.

 

Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny v únoru o 1,8 %, což je o 0,4 procentního bodu méně než v lednu. Zpomalení meziročního cenového růstu nastalo především v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje, kde ceny vajec byly v únoru vyšší o 24,1 % (v lednu o 36,0 %), másla o 11,2 % (v lednu o 19,0 %), nealkoholických nápojů o 0,7 % (v lednu o 1,9 %). Ceny zeleniny prohloubily v únoru svůj pokles na -18,2 % (z -3,9 % v lednu), z toho ceny brambor byly nižší o 25,2 % (v lednu o 9,3 %). Ceny trvanlivého polotučného mléka přešly z cenového růstu o 4,2 % v lednu v pokles o 3,3 % v únoru. Zmírnění meziročního cenového růstu nastalo též v oddíle alkoholické nápoje, tabák, kde ceny lihovin v únoru vzrostly o 1,4 % (v lednu o 6,2 %) a ceny vína o 1,1 % (v lednu o 2,6 %). Prohloubení cenového poklesu nastalo v oddíle pošty a telekomunikace v důsledku výraznějšího cenového poklesu telefonních a faxových služeb o 2,1 % (v lednu o 0,8 %). V oddíle bytové vybavení a zařízení domácnosti došlo v únoru ke zrychlení meziročního cenového růstu na 1,3 % (z 0,6 % v lednu).

 

Na meziroční zvyšování cenové hladiny měly v únoru největší vliv ceny v oddíle bydlení, kde se zvýšily ceny nájemného z bytu o 2,3 %, vodného o 1,9 %, stočného o 1,2 %, elektřiny o 2,8 %, tuhých paliv o 5,3 %. Druhé v pořadí vlivu byly ceny v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje, kde ceny masa meziročně vzrostly o 3,8 %, jogurtů o 15,9 %, ovoce o 9,9 %. Vliv na zvýšení cenové hladiny měly též ceny v oddíle alkoholické nápoje, tabák (nárůst o 2,3 %). V oddíle stravování a ubytování byly vyšší ceny stravovacích služeb o 3,7 % a ceny ubytovacích služeb o 1,5 %.

 

Na meziroční snižování cenové hladiny působily v únoru nižší ceny v oddíle odívání a obuv, kde klesly ceny oděvů o 1,2 %, a ceny v oddíle pošty a telekomunikace (pokles o 2,3 %). V oddíle bydlení se snížily ceny tepla a teplé vody o 0,3 % a ceny zemního plynu o 0,8 %.

 

Ceny zboží úhrnem vzrostly o 1,4 % a ceny služeb o 2,4 %. Úhrnný index spotřebitelských cen bez započtení imputovaného nájemného byl meziročně 101,6 %.

 

Míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců proti průměru předchozích 12 měsíců byla v únoru 2,4 %.

 

Meziroční změna průměrného harmonizovaného indexu spotřebitelských cen (HICP)[1])28 členských zemí EU byla podle předběžných údajů Eurostatu v lednu 1,6 %, což je o 0,1 procentního bodu méně než v prosinci. Nejvíce vzrostly ceny v Estonsku a v Litvě (shodně o 3,6 %). Naopak na Kypru došlo v lednu k meziročnímu poklesu cen o 1,5 %. Na Slovensku cenový růst v lednu zrychlil na 2,6 % z 2,0 % v prosinci. V Německu byly ceny vyšší o 1,4 % (v prosinci o 1,6 %). Podle předběžných výpočtů klesl v únoru HICP v ČR meziměsíčně o 0,1 % a meziročně vzrostl o 1,6 %. Bleskový odhad meziroční změny HICP pro eurozónu za únor 2018 je 1,2 %, jak uvedl Eurostat. (Více informací na internetových stránkách Eurostatu: HICP.)

 

 

 

* * *

 

Od ledna 2018 jsou indexy spotřebitelských cen počítány na základě nově zavedené klasifikace ECOICOP (evropská klasifikace individuální spotřeby podle účelu), která zavádí do spotřebního koše detailnější členění. K této změně dochází dle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/792. Struktura publikovaných indexů zůstává zachována.

 

Od ledna 2018 jsou zároveň indexy spotřebitelských cen počítány na aktualizovaných vahách, které vycházejí z výdajů domácností v roce 2016. Nově vypočítávané indexy jsou na všech úrovních spotřebního koše řetězeny k časové řadě indexů o základu průměr roku 2015 = 100. Tím je zajištěno pokračování této časové řady, ze které jsou počítány indexy k dalším základům (předchozí měsíc = 100, stejné období předchozího roku = 100 a index klouzavých průměrů za posledních 12 měsíců k průměru 12 předcházejících měsíců).

 

Nový spotřební koš naleznete na internetových stránkách ČSÚ: spotřební koš.

 

Poznámky:

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ:              RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru statistiky cen, tel. 274052533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz 

Kontaktní osoba:                                                 Ing. Pavla Šedivá, vedoucí oddělení statistiky spotřebitelských cen, tel. 274052138,

                                                                                e-mail: pavla.sediva@czso.cz 

Metoda získání dat:                                             Přímé terénní zjišťování cen, centrální zjišťování cen a výkaznictví

Termín ukončení sběru dat:                               20. kalendářní den příslušného měsíce/termín ukončení zpracování: 3. kalendářní den následujícího měsíce

Navazující publikace:                                          012018-18 Indexy spotřebitelských cen – základní členění (měsíční periodicita), 012023-18 Indexy spotřebitelských cen – podrobné členění (měsíční periodicita) a 012019-18 Indexy spotřebitelských cen – podrobné členění (roční periodicita)

Dokumenty na internetu:                                    https://www.czso.cz/csu/czso/inflace-spotrebitelske-ceny 

Termín zveřejnění další RI:                                10. 4. 2018

 

 

 

 

Přílohy:

Tab.  1  Index spotřebitelských cen (indexy, míra inflace)

Tab.  2  Index spotřebitelských cen (rozklad přírůstku – meziměsíčního, jádrová inflace)

Tab.  3  Index spotřebitelských cen (rozklad přírůstků meziměsíčního, meziročních)

Tab.  4  Index spotřebitelských cen (sociální skupiny domácností – indexy, míra inflace)

Tab.  5  Index spotřebitelských cen (analytická tabulka, specifické indexy)

Graf  1  Index spotřebitelských cen (meziroční změny, změny proti bazickému roku)

Graf  2  Harmonizovaný index spotřebitelských cen – mezinárodní srovnání[1]) HICP neobsahuje imputované nájemné.

Hodnocení článku: 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0

ČR - inflace v únoru šlápla na brzdu a mírnila tempo růstu

Diskuze a názory

Na dané téma nejsou žádné názory.
Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů