ČSÚ (ČSÚ)
Makroekonomika  |  02.03.2018 09:03:30

ČR - HDP ve 4Q17 podle revize +0,5 respektive 5,2%


 

Podle zpřesněného odhadu vzrostl hrubý domácí produkt ve 4. čtvrtletí 2017 mezičtvrtletně o 0,5 % a meziročně o 5,2 %. Růst HDP za celý rok 2017 činil 4,5 %.  


Růst české ekonomiky na konci roku 2017 mírně zrychlil. Byl podpořen zejména domácí poptávkou. Hrubý domácí produkt (HDP) očištěný o cenové vlivy a sezónnost[1]byl ve 4. čtvrtletí o 0,5 % vyšší než v předchozím čtvrtletív porovnání se stejným čtvrtletím roku 2016 vzrostl o 5,2 %.

Hrubá přidaná hodnota (HPH) vzrostla ve 4. čtvrtletí mezičtvrtletně o 0,6 %a meziročně o 5,4 %. Dařilo se zpracovatelskému průmyslu, především díky výrobě motorových vozidel, elektrických zařízení, kovových konstrukcí a chemických produktů. Výkonnost zpracovatelského průmyslu vzrostla mezičtvrtletně o 0,9 % a meziročně o 7,4 %. HPH ve většině odvětví služeb ve srovnání se 3. čtvrtletím rovněž mírně rostla.

Na straně poptávky byly ve 4. čtvrtletí hlavním faktorem růstu HDP rostoucí výdaje na tvorbu fixního kapitálu. K meziročnímu růstu HDP (5,2 %) přispěly investiční výdaje 1,6 p. b.[2], výdaje na konečnou spotřebu domácností 1,3 p. b. a zahraniční poptávka 1,2 p. b.

Spotřební výdaje domácností na zboží a služby mezičtvrtletně rostly o 0,6 % a meziročně se zvýšily o 4,3 %. Tvorba fixního kapitálu ve 4. čtvrtletí mezičtvrtletně vzrostla o 0,5 % a meziročně byla vyšší o 7,9 %. Investiční výdaje firem směřovaly zejména na stavební investice a do strojního vybavení.

Saldo zboží a služeb dosáhlo v běžných cenách hodnoty 89,8 mld. . Vývoz vzrostl mezičtvrtletně reálně o 1,8 % (meziročně o 7,6 %), dovoz o 2,2 % (meziročně o 8,3 %). Na růstu vývozu se tradičně nejvíce podílely dopravní prostředky. Růst dovozu byl tažen zejména stroji a zařízeními, dopravními prostředky a elektronikou.

Celková zaměstnanost[3] se v porovnání s předchozím čtvrtletím nezměnila a meziročně byla vyšší o 1,5 %.


Tvorba a užití HDP v roce 2017

HDP za rok 2017 byl o 4,5 %vyšší než v roce 2016. Hlavním faktorem celoročního růstu byla zahraniční poptávka. Ta přispěla 1,8 p. b., spotřeba domácností 1,4 p. b. a investiční aktivita 1,2 p. b.

HPH se v roce 2017 zvýšila v porovnání s předchozím rokem o 4,5 %. Ekonomický růst se projevoval napříč všemi odvětvími národního hospodářství. Téměř polovina růstu HPH byla vytvořena odvětvími průmyslu (2,2 p. b.).

Vývoj hrubého domácího produktu v %

 

1. čtvrtletí

2. čtvrtletí

3. čtvrtletí

4. čtvrtletí

Rok 2017

K předchozímu čtvrtletí

1,5

2,4

0,6

0,5

4,5

Ke stejnému čtvrtletí 2016

3,0

4,6

5,1

5,2

Vývoj hrubé přidané hodnoty v %

 

1. čtvrtletí

2. čtvrtletí

3. čtvrtletí

4. čtvrtletí

Rok 2017

K předchozímu čtvrtletí

1,6

2,2

0,8

0,6

4,5

Ke stejnému čtvrtletí 2016

3,0

4,6

5,2

5,4

Výdaje na konečnou spotřebu domácností vzrostly meziročně o 4,0 %, nejvíce od roku 2007. Saldo zahraničního obchodu vzrostlo v běžných cenách meziročně o 8,0 mld. na 364,5 mld. . Tvorba hrubého fixního kapitálu za celý rok 2017 byla o 5,8 % vyšší než v roce 2016. Zvýšené investice směřovaly do strojního vybavení, včetně dopravních prostředků, a do obydlí.

Celková zaměstnanost vzrostla ve srovnání s předchozím rokem o 1,6 % na 5 331 tisíc osob. Celkem bylo odpracováno o 1,9 % hodin více než v roce 2016.

 

Zodpovědný vedoucí pracovník: Ing. Vladimír Kermiet, ředitel odboru národních účtů, tel. 274 054 247, e-mail: vladimir.kermiet@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Jan Benedikt, oddělení čtvrtletních odhadů, tel. 274 052 750, e-mail: jan.benedikt@czso.cz
Aktuálnost použitých datových zdrojů: 26. února 2018
Časové řady: https://www.czso.cz/csu/czso/hdp_cr
Internetové stránky RI: https://www.czso.cz/csu/czso/ctvrtletni-narodni-ucty-tvorba-a-uziti-hdp-a-predbezny-odhad-hdp

Termín zveřejnění další RI: 15. května 2018
(Předběžný odhad HDP za 1. čtvrtletí 2018)[1] Pokud není uvedeno jinak, jsou všechny uváděné údaje očištěny o změny cen, sezónní vlivy a nestejný počet pracovních dnů.

[2] Příspěvky k růstu HDP po vyloučení dovozu pro konečné užití, pokud není uvedeno jinak.

[3] V pojetí národních účtů.

 

Přílohy

 • chdp030218.docx
 • Přílohy:
 • Tab. 1 Čtvrtletní odhad hrubého domácího produktu, sezónně očištěné údaje
 • Graf 1 Hrubý domácí produkt a hrubá přidaná hodnota – mezičtvrtletní reálná změna, sezónně očištěno
 • Graf 2 Hrubý domácí produkt a hrubá přidaná hodnota – meziroční reálná změna, sezónně očištěno
 • Graf 3 Hrubý domácí produkt v České republice a Evropské unii – mezičtvrtletní reálná změna, sezónně očištěno
 • Graf 4 Příspěvky k meziročnímu reálnému růstu HDP – sezónně očištěno
 • Vyjádření ředitele odboru národních účtů ČSÚ Vladimíra Kermieta
  (soubor mp3)
 • Tiskové sdělení: HDP v roce 2017 vzrostl o 4,5 %
Archiv:
 • rok 2017 | 4. čtvrtletí 2017 | 3. čtvrtletí 2017 | 2. čtvrtletí 2017 | 1. čtvrtletí 2017
 • rok 2016 | 4. čtvrtletí 2016 | 3. čtvrtletí 2016 | 2. čtvrtletí 2016 | 1. čtvrtletí 2016
 • rok 2015 | 4. čtvrtletí 2015 | 3. čtvrtletí 2015 | 2. čtvrtletí 2015 | 1. čtvrtletí 2015
 • rok 2014 | 4. čtvrtletí 2014 | 3. čtvrtletí 2014 | 2. čtvrtletí 2014 | 1. čtvrtletí 2014
 • rok 2013 | 4. čtvrtletí 2013 | 3. čtvrtletí 2013 | 2. čtvrtletí 2013 | 1. čtvrtletí 2013
 • rok 2012 | 4. čtvrtletí 2012 | 3. čtvrtletí 2012 | 2. čtvrtletí 2012 | 1. čtvrtletí 2012
 • rok 2011 | 4. čtvrtletí 2011 | 3. čtvrtletí 2011 | 2. čtvrtletí 2011 | 1. čtvrtletí 2011
 • rok 2010 | 4. čtvrtletí 2010 | 3. čtvrtletí 2010 | 2. čtvrtletí 2010 | 1. čtvrtletí 2010
Zobrazit všeSkrýt

Zveřejněno dne: 02.03.2018
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


 

2. 3. 2018

HDP v roce 2017 vzrostl o 4,5 %

Tvorba a užití HDP – 4. čtvrtletí 2017

Podle zpřesněného odhadu vzrostl hrubý domácí produkt ve 4. čtvrtletí 2017 mezičtvrtletně o 0,5 % a meziročně o 5,2 %. Růst HDP za celý rok 2017 činil 4,5 %.

Růst české ekonomiky na konci roku 2017 mírně zrychlil. Byl podpořen zejména domácí poptávkou. Hrubý domácí produkt (HDP) očištěný o cenové vlivy a sezónnost[1]byl ve 4. čtvrtletí o 0,5 % vyšší než v předchozím čtvrtletí a v porovnání se stejným čtvrtletím roku 2016 vzrostl o 5,2 %.

Hrubá přidaná hodnota (HPH) vzrostla ve 4. čtvrtletí mezičtvrtletně o0,6 %a meziročně o5,4 %. Dařilo se zpracovatelskému průmyslu, především díky výrobě motorových vozidel, elektrických zařízení, kovových konstrukcí a chemických produktů. Výkonnost zpracovatelského průmyslu vzrostla mezičtvrtletně o 0,9 % a meziročně o 7,4 %. HPH ve většině odvětví služeb ve srovnání se 3. čtvrtletím rovněž mírně rostla.

Na straně poptávky byly ve 4. čtvrtletí hlavním faktorem růstu HDP rostoucí výdaje na tvorbu fixního kapitálu. K meziročnímu růstu HDP (5,2 %) přispěly investiční výdaje 1,6 p. b.[2], výdaje na konečnou spotřebu domácností 1,3 p. b. a zahraniční poptávka 1,2 p. b.

Spotřební výdaje domácností na zboží a služby mezičtvrtletně rostly o 0,6 % a meziročně se zvýšily o 4,3 %. Tvorba fixního kapitálu ve 4. čtvrtletí mezičtvrtletně vzrostla o 0,5 % a meziročně byla vyšší o 7,9 %. Investiční výdaje firem směřovaly zejména na stavební investice a do strojního vybavení.

Saldo zboží a služeb dosáhlo v běžných cenách hodnoty 89,8 mld. . Vývoz vzrostl mezičtvrtletně reálně o 1,8 % (meziročně o 7,6 %), dovoz o 2,2 % (meziročně o 8,3 %). Na růstu vývozu se tradičně nejvíce podílely dopravní prostředky. Růst dovozu byl tažen zejména stroji a zařízeními, dopravními prostředky a elektronikou.

Celková zaměstnanost[3] se v porovnání s předchozím čtvrtletím nezměnila a meziročně byla vyšší o 1,5 %.

 

 

 

Tvorba a užití HDP v roce 2017

HDP za rok 2017 byl o 4,5 %vyšší než v roce 2016. Hlavním faktorem celoročního růstu byla zahraniční poptávka. Ta přispěla 1,8 p. b., spotřeba domácností 1,4 p. b. a investiční aktivita 1,2 p. b.

HPH se v roce 2017 zvýšila v porovnání s předchozím rokem o 4,5 %. Ekonomický růst se projevoval napříč všemi odvětvími národního hospodářství. Téměř polovina růstu HPH byla vytvořena odvětvími průmyslu (2,2 p. b.).

Vývoj hrubého domácího produktu v %

 

1. čtvrtletí

2. čtvrtletí

3. čtvrtletí

4. čtvrtletí

Rok 2017

K předchozímu čtvrtletí

1,5

2,4

0,6

0,5

4,5

Ke stejnému čtvrtletí 2016

3,0

4,6

5,1

5,2

Vývoj hrubé přidané hodnoty v %

 

1. čtvrtletí

2. čtvrtletí

3. čtvrtletí

4. čtvrtletí

Rok 2017

K předchozímu čtvrtletí

1,6

2,2

0,8

0,6

4,5

Ke stejnému čtvrtletí 2016

3,0

4,6

5,2

5,4

Výdaje na konečnou spotřebu domácností vzrostly meziročně o 4,0 %, nejvíce od roku 2007. Saldo zahraničního obchodu vzrostlo v běžných cenách meziročně o 8,0 mld. na 364,5 mld. . Tvorba hrubého fixního kapitálu za celý rok 2017 byla o 5,8 % vyšší než v roce 2016. Zvýšené investice směřovaly do strojního vybavení, včetně dopravních prostředků, a do obydlí.

Celková zaměstnanost vzrostla ve srovnání s předchozím rokem o 1,6 % na 5 331 tisíc osob. Celkem bylo odpracováno o 1,9 % hodin více než v roce 2016.

Zodpovědný vedoucí pracovník:                                       Ing. Vladimír Kermiet, ředitel odboru národních účtů, tel. 274 054 247, e-mail: vladimir.kermiet@czso.cz 

Kontaktní osoba:                                                                Ing. Jan Benedikt, oddělení čtvrtletních odhadů, tel. 274 052 750, e-mail: jan.benedikt@czso.cz

Aktuálnost použitých datových zdrojů:                           26. února 2018

Časové řady:                                                                       https://www.czso.cz/csu/czso/hdp_cr

Internetové stránky RI:                                                       https://www.czso.cz/csu/czso/ctvrtletni-narodni-ucty-tvorba-a-uziti-hdp-a-predbezny-odhad-hdp

Termín zveřejnění další RI:                                               15. května 2018
(Předběžný odhad HDP za 1. čtvrtletí 2018)[1] Pokud není uvedeno jinak, jsou všechny uváděné údaje očištěny o změny cen, sezónní vlivy a nestejný počet pracovních dnů.

[2] Příspěvky k růstu HDP po vyloučení dovozu pro konečné užití, pokud není uvedeno jinak.

[3] V pojetí národních účtů.

Hodnocení článku: 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0

ČR - HDP ve 4Q17 podle revize +0,5 respektive 5,2%

Diskuze a názory uživatelů na téma: ČR - HDP ve 4Q17 podle revize +0,5 respektive 5,2%

Na dané téma nejsou žádné názory.
Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Úřad práce

Investice

Podílové fondy

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies