ČSÚ (ČSÚ)
Makroekonomika  |  06.02.2018 09:05:20

ČR - průmysl v prosinci 2017 rostl o 8%Průmyslová produkce v prosinci po očištění o vliv počtu pracovních dnů reálně meziročně vzrostla o 8,0 %, bez očištění byla vyšší o 2,7 %. Po vyloučení sezónních vlivů byla meziměsíčně nižší o 1,5 %. Hodnota nových zakázek se meziročně zvýšila o 6,8 %.
V roce 2017 průmyslová produkce vzrostla meziročně o 5,7 %. Hodnota nových zakázek byla vyšší o 6,6 %. Zaměstnanost vzrostla o 2,0 % a průměrná mzda se zvýšila o 6,9 %.

Průmyslová produkce v prosinci 2017 po vyloučení sezónních vlivů (včetně vlivu počtu pracovních dnů) byla reálně meziměsíčně nižší o 1,5 %. Meziročně po očištění o vliv počtu pracovních dnů vzrostla o 8,0 %, bez očištění vzrostla o 2,7 %. Prosinec 2017 měl ve srovnání se stejným měsícem předchozího roku o dva pracovní dny méně. K meziročnímu růstu průmyslové produkce nejvíce přispěla odvětví výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (příspěvek +1,8 procentního bodu, růst o 10,3 %), výroba elektrických zařízení (příspěvek +0,7 p. b., růst o 9,9 %) a výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků (příspěvek +0,4 p. b., růst o 4,3 %). Průmyslová produkce klesla v odvětvích výroba základních kovů, hutní zpracování kovů; slévárenství (příspěvek -0,3 p. b., pokles o 17,1 %), výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení (příspěvek -0,3 p. b., pokles o 10,8 %) a opravy a instalace strojů a zařízení (příspěvek -0,2 p. b., pokles o 4,5 %).

Tržby z průmyslové činnosti v běžných cenách v prosinci 2017 meziročně klesly o 0,4 %. Tržby z přímého vývozu průmyslových podniků se snížily v běžných cenách o 0,4 %. Domácí tržby, které zahrnují i nepřímý vývoz prostřednictvím neprůmyslových podniků, v běžných cenách klesly o 0,3 %.

Hodnota nových zakázek v prosinci 2017 ve vybraných odvětvích meziročně vzrostla o 6,8 %. Nové zakázky ze zahraničí se zvýšily o 3,7 %, zatímco tuzemské nové zakázky vzrostly o 13,2 %. K meziročnímu růstu nových zakázek celkem přispěla nejvíce odvětví výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (příspěvek +2,0 p. b., růst o 4,9 %), výroba elektrických zařízení (příspěvek +1,6 p. b., růst o 17,7 %) a výroba základních kovů, hutní zpracování kovů; slévárenství (příspěvek +1,0 p. b., růst o 20,6 %). Nové zakázky klesly v odvětvích výroba oděvů (příspěvek -0,1 p. b., pokles o 10,7 %), výroba papíru a výrobků z papíru (příspěvek -0,1 p. b., pokles o 3,0 %) a výroba textilií (příspěvek -0,01 p. b., pokles o 0,7 %).

Průměrný evidenční počet zaměstnanců*)v podnicích s 50 a více zaměstnanci v průmyslu se v prosinci 2017 meziročně zvýšil o 2,1 %. Průměrná hrubá měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců v prosinci 2017 meziročně vzrostla o  6,5 % a činila 32 268 .

Podle údajů zveřejněných Eurostatem průmyslová produkce v listopadu 2017 v EU28 meziročně vzrostla po očištění o vliv počtu pracovních dnů o 3,5 %. Podle předběžného harmonogramu Eurostat zveřejní údaje za prosinec 2017 dne 14. 2. 2018 v 11.00 h.
 

Průmysl ve 4. čtvrtletí 2017

Průmyslová produkce ve 4. čtvrtletí 2017 po vyloučení sezónních vlivů byla v porovnání se 3. čtvrtletím 2017 vyšší o 4,2 %. Meziročně vzrostla o 7,3 %.

Tržby z průmyslové činnosti v běžných cenách byly ve 4. čtvrtletí 2017 meziročně vyšší o 4,8 %. Tržby z přímého vývozu průmyslových podniků se zvýšily v běžných cenách o 5,1 %. Domácí tržby, které zahrnují i nepřímý vývoz prostřednictvím neprůmyslových podniků, v běžných cenách vzrostly o 4,4 %.

Nové zakázky ve vybraných odvětvích ve 4. čtvrtletí 2017 meziročně vzrostly o 6,7 %. Nové zakázky ze zahraničí se zvýšily o 4,8 %, zatímco tuzemské nové zakázky vzrostly o 10,6 %.

Průměrný evidenční počet zaměstnanců*)v podnicích s 50 a více zaměstnanci v průmyslu se ve 4. čtvrtletí 2017 meziročně zvýšil o 2,0 %. Průměrná hrubá měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců ve 4. čtvrtletí 2017 meziročně vzrostla o 7,4 % a činila 33 428 .
 

Průmysl v roce 2017

Průmyslová produkce v roce 2017 meziročně vzrostla o 5,7 %, po očištění od vlivu počtu pracovních dnů vzrostla o 6,2 %. V roce 2017 bylo ve srovnání s rokem 2016 o 2 pracovní dny méně. K meziročnímu růstu průmyslové produkce nejvíce přispěla odvětví výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (příspěvek +1,8 p. b., růst o 9,1 %), výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu (příspěvek +0,8 p. b., růst o 6,8 %) a výroba elektrických zařízení (příspěvek +0,7 p. b., růst o 9,6 %). Průmyslová produkce klesla v odvětvích výroba ostatních dopravních prostředků (příspěvek -0,2 p. b., pokles o 11,1 %), opravy a instalace strojů a zařízení (příspěvek -0,2 p. b., pokles o 6,4 %) a těžba a dobývání (příspěvek -0,2 p. b., pokles o 6,1 %).

Tržby z průmyslové činnosti v běžných cenách byly v roce 2017 meziročně vyšší o 6,5 %. Tržby z přímého vývozu průmyslových podniků se zvýšily v běžných cenách o 6,3 %. Domácí tržby, které zahrnují i nepřímý vývoz prostřednictvím neprůmyslových podniků, v běžných cenách vzrostly o 6,7 %.

Nové zakázky ve vybraných odvětvích v roce 2017 meziročně vzrostly o 6,6 %. Nové zakázky ze zahraničí se zvýšily o 5,3 %, zatímco tuzemské nové zakázky vzrostly o 9,1 %.

Průměrný evidenční počet zaměstnanců*)v podnicích s 50 a více zaměstnanci v průmyslu se v roce 2017 meziročně zvýšil o 2,0 %. Průměrná hrubá měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců v roce 2017 meziročně vzrostla o 6,9 % a činila 31 418 .
 

* * *
 

Počínaje Rychlou informací za leden 2018 dojde ke změně báze krátkodobých statistik. Kromě změny základního období u bazických indexů, které místo k průměru roku 2010 budou nově poměřovány k průměru roku 2015, dojde i k použití váhového schématu roku 2015. Přepočtené časové řady ukazatelů budou k dispozici od roku 2000.
 

 

Poznámky:

*) Ukazatel evidenčního počtu zaměstnanců nezahrnuje osoby pracující na dohody o provedení práce a o pracovní činnosti, pracující majitele podniků a spolupracující členy domácnosti, kteří nejsou v zaměstnaneckém poměru. Do údaje o evidenčním počtu zaměstnanců v průmyslu nejsou rovněž zahrnuti zaměstnanci agentur, kteří jsou v zaměstnaneckém poměru v odvětví služeb (CZ-NACE 78.2).

Zodpovědný vedoucí pracovník: Ing. Radek Matějka, ředitel odboru statistiky průmyslu, stavebnictví a energetiky, tel.: 274052894, e-mail: radek.matejka@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Iveta Danišová, vedoucí oddělení statistiky průmyslu, tel.: 274054191, e-mail: iveta.danisova@czso.cz

Metoda získání dat:  přímé zjišťování ČSÚ Prům 1-12
Termín ukončení sběru dat:  31. 1. 2018
Navazující výstupy: časové řady https://www.czso.cz/csu/czso/pru_cr
Termín zveřejnění další RI: 15. 3. 2018

 

Přílohy

Archiv:
  • rok 2017 | prosinec 2017 | listopad 2017 | říjen 2017 | září 2017 | srpen 2017 | červenec 2017 | červen 2017 | květen 2017 | duben 2017 | březen 2017 | únor 2017 | leden 2017
  • rok 2016 | prosinec 2016 | listopad 2016 | říjen 2016 | září 2016 | srpen 2016 | červenec 2016 | červen 2016 | květen 2016 | duben 2016 | březen 2016 | únor 2016 | leden 2016
  • rok 2015 | prosinec 2015 | listopad 2015 | říjen 2015 | září 2015 | srpen 2015 | červenec 2015 | červen 2015 | květen 2015 | duben 2015 | březen 2015 | únor 2015 | leden 2015
  • rok 2014 | prosinec 2014 | listopad 2014 | říjen 2014 | září 2014 | srpen 2014 | červenec 2014 | červen 2014 | květen 2014 | duben 2014 | březen 2014 | únor 2014 | leden 2014
  • rok 2013 | prosinec 2013 | listopad 2013 | říjen 2013 | září 2013 | srpen 2013 | červenec 2013 | červen 2013 | květen 2013 | duben 2013 | březen 2013 | únor 2013 | leden 2013
  • rok 2012 | prosinec 2012 | listopad 2012 | říjen 2012 | září 2012 | srpen 2012 | červenec 2012 | červen 2012 | květen 2012 | duben 2012 | březen 2012 | únor 2012 | leden 2012
  • rok 2011 | prosinec 2011 | listopad 2011 | říjen 2011 | září 2011 | srpen 2011 | červenec 2011 | červen 2011 | květen 2011 | duben 2011 | březen 2011 | únor 2011 | leden 2011
  • rok 2010 | prosinec 2010 | listopad 2010 | říjen 2010 | září 2010 | srpen 2010 | červenec 2010 | červen 2010 | květen 2010 | duben 2010 | březen 2010 | únor 2010 | leden 2010
Zobrazit všeSkrýt

Zveřejněno dne: 06.02.2018
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


 

6. 2. 2018

Průmyslová produkce se v roce 2017 zvýšila o 5,7 %

Průmysl – prosinec 2017 

Průmyslová produkce v prosinci po očištění o vliv počtu pracovních dnů reálně meziročně vzrostla o 8,0 %, bez očištění byla vyšší o 2,7 %. Po vyloučení sezónních vlivů byla meziměsíčně nižší o 1,5 %. Hodnota nových zakázek se meziročně zvýšila o 6,8 %.

V roce 2017 průmyslová produkce vzrostla meziročně o 5,7 %. Hodnota nových zakázek byla vyšší o 6,6 %. Zaměstnanost vzrostla o 2,0 % a průměrná mzda se zvýšila o 6,9 %.

Průmyslová produkce v prosinci 2017 po vyloučení sezónních vlivů (včetně vlivu počtu pracovních dnů) byla reálně meziměsíčně nižší o 1,5 %. Meziročně po očištění o vliv počtu pracovních dnů vzrostla o 8,0 %, bez očištění vzrostla o 2,7 %. Prosinec 2017 měl ve srovnání se stejným měsícem předchozího roku o dva pracovní dny méně. K meziročnímu růstu průmyslové produkce nejvíce přispěla odvětví výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (příspěvek +1,8 procentního bodu, růst o 10,3 %), výroba elektrických zařízení (příspěvek +0,7 p. b., růst o 9,9 %) a výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků(příspěvek +0,4 p. b., růst o 4,3 %). Průmyslová produkce klesla v odvětvích výroba základních kovů, hutní zpracování kovů; slévárenství (příspěvek -0,3 p. b., pokles o 17,1 %), výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení (příspěvek -0,3 p. b., pokles o 10,8 %) a opravy a instalace strojů a zařízení (příspěvek -0,2 p. b., pokles o 4,5 %).

Tržby z průmyslové činnosti v běžných cenách v prosinci 2017 meziročně klesly o 0,4 %. Tržby z přímého vývozu průmyslových podniků se snížily v běžných cenách o 0,4 %. Domácí tržby, které zahrnují i nepřímý vývoz prostřednictvím neprůmyslových podniků, v běžných cenách klesly o 0,3 %.

 

Hodnota nových zakázek v prosinci 2017 ve vybraných odvětvích meziročně vzrostla o 6,8 %. Nové zakázky ze zahraničí se zvýšily o 3,7 %, zatímco tuzemské nové zakázky vzrostly o 13,2 %. K meziročnímu růstu nových zakázek celkem přispěla nejvíce odvětví výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (příspěvek +2,0 p. b., růst o 4,9 %), výroba elektrických zařízení (příspěvek +1,6 p. b., růst o 17,7 %) a výroba základních kovů, hutní zpracování kovů; slévárenství (příspěvek +1,0 p. b., růst o 20,6 %). Nové zakázky klesly v odvětvích výroba oděvů (příspěvek -0,1 p. b., pokles o 10,7 %), výroba papíru a výrobků z papíru (příspěvek -0,1 p. b., pokles o 3,0 %) a výroba textilií (příspěvek -0,01 p. b., pokles o 0,7 %).

 

Průměrný evidenční počet zaměstnanců*)v podnicích s 50 a více zaměstnanci v průmyslu se v prosinci 2017 meziročně zvýšil o 2,1 %. Průměrná hrubá měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců v prosinci 2017 meziročně vzrostla o 6,5 % a činila 32 268 .

 

Podle údajů zveřejněných Eurostatem průmyslová produkce v listopadu 2017 v EU28 meziročně vzrostla po očištění o vliv počtu pracovních dnů o 3,5 %. Podle předběžného harmonogramu Eurostat zveřejní údaje za prosinec 2017 dne 14. 2. 2018 v 11.00 h.

 

Průmysl ve 4. čtvrtletí 2017

Průmyslová produkce ve 4. čtvrtletí 2017 po vyloučení sezónních vlivů byla v porovnání se 3. čtvrtletím 2017 vyšší o 4,2 %. Meziročně vzrostla o 7,3 %.

 

Tržby z průmyslové činnosti v běžných cenách byly ve 4. čtvrtletí 2017 meziročně vyšší o 4,8 %. Tržby z přímého vývozu průmyslových podniků se zvýšily v běžných cenách o 5,1 %. Domácí tržby, které zahrnují i nepřímý vývoz prostřednictvím neprůmyslových podniků, v běžných cenách vzrostly o 4,4 %.

 

Nové zakázky ve vybraných odvětvích ve 4. čtvrtletí 2017 meziročně vzrostly o 6,7 %. Nové zakázky ze zahraničí se zvýšily o 4,8 %, zatímco tuzemské nové zakázky vzrostly o 10,6 %.

 

Průměrný evidenční počet zaměstnanců*)v podnicích s 50 a více zaměstnanci v průmyslu se ve 4. čtvrtletí 2017 meziročně zvýšil o 2,0 %. Průměrná hrubá měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců ve 4. čtvrtletí 2017 meziročně vzrostla o 7,4 % a činila 33 428 .

 

Průmysl v roce 2017

Průmyslová produkce v roce 2017 meziročně vzrostla o 5,7 %, po očištění od vlivu počtu pracovních dnů vzrostla o 6,2 %. V roce 2017 bylo ve srovnání s rokem 2016 o 2 pracovní dny méně. K meziročnímu růstu průmyslové produkce nejvíce přispěla odvětví výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (příspěvek +1,8 p. b., růst o 9,1 %), výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu (příspěvek +0,8 p. b., růst o 6,8 %) a výroba elektrických zařízení (příspěvek +0,7 p. b., růst o 9,6 %). Průmyslová produkce klesla v odvětvích výroba ostatních dopravních prostředků (příspěvek -0,2 p. b., pokles o 11,1 %), opravy a instalace strojů a zařízení (příspěvek -0,2 p. b., pokles o 6,4 %) a těžba a dobývání (příspěvek -0,2 p. b., pokles o 6,1 %).

 

Tržby z průmyslové činnosti v běžných cenách byly v roce 2017 meziročně vyšší o 6,5 %. Tržby z přímého vývozu průmyslových podniků se zvýšily v běžných cenách o 6,3 %. Domácí tržby, které zahrnují i nepřímý vývoz prostřednictvím neprůmyslových podniků, v běžných cenách vzrostly o 6,7 %.

 

Nové zakázky ve vybraných odvětvích v roce 2017 meziročně vzrostly o 6,6 %. Nové zakázky ze zahraničí se zvýšily o 5,3 %, zatímco tuzemské nové zakázky vzrostly o 9,1 %.

 

Průměrný evidenční počet zaměstnanců*)v podnicích s 50 a více zaměstnanci v průmyslu se v roce 2017 meziročně zvýšil o 2,0 %. Průměrná hrubá měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců v roce 2017 meziročně vzrostla o 6,9 % a činila 31 418 .

 

* * *

 

Počínaje Rychlou informací za leden 2018 dojde ke změně báze krátkodobých statistik. Kromě změny základního období u bazických indexů, které místo k průměru roku 2010 budou nově poměřovány k průměru roku 2015, dojde i k použití váhového schématu roku 2015. Přepočtené časové řady ukazatelů budou k dispozici od roku 2000.

 

Poznámky:

*) Ukazatel evidenčního počtu zaměstnanců nezahrnuje osoby pracující na dohody o provedení práce a o pracovní činnosti, pracující majitele podniků a spolupracující členy domácnosti, kteří nejsou v zaměstnaneckém poměru. Do údaje o evidenčním počtu zaměstnanců v průmyslu nejsou rovněž zahrnuti zaměstnanci agentur, kteří jsou v zaměstnaneckém poměru v odvětví služeb (CZ-NACE 78.2).

Zodpovědný vedoucí pracovník:       Ing. Radek Matějka, ředitel odboru statistiky průmyslu, stavebnictví a energetiky, tel.: 274052894, e-mail: radek.matejka@czso.cz

Kontaktní osoba:                                  Ing. Iveta Danišová, vedoucí oddělení statistiky průmyslu, tel.: 274054191, e-mail: iveta.danisova@czso.cz

Metoda získání dat:                             přímé zjišťování ČSÚ Prům 1-12

Termín ukončení sběru dat:               31. 1. 2018

Navazující výstupy:                              časové řady https://www.czso.cz/csu/czso/pru_cr

Termín zveřejnění další RI:                15. 3. 2018

 

 

Přílohy:

Tab. 1 Průmyslová produkce (meziroční indexy, sezónně neočištěno)

Tab. 2 Tržby a nové zakázky v průmyslu (meziroční indexy)

Graf 1 Index průmyslové produkce (bazické indexy)

Graf 2 Index průmyslové produkce (meziroční indexy)

Graf 3 Index průmyslové produkce – mezinárodní srovnání (bazické indexy, sezónně očištěno)

Hodnocení článku: 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0

ČR - průmysl v prosinci 2017 rostl o 8%

Diskuze a názory uživatelů na téma: ČR - průmysl v prosinci 2017 rostl o 8%

Na dané téma nejsou žádné názory.


Označení stránky: oprava d 11 v roce 2018


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies