ČSÚ (ČSÚ)
Makroekonomika  |  16.11.2017 09:04:49

ČR - indexy cen výrobců v říjnu vesměs rostlyMeziměsíčně se zvýšily ceny zemědělských výrobců o 0,6 %, stavebních prací o 0,2 % a tržních služeb o 0,1 %, ceny průmyslových výrobců se nezměnily. Meziročně byly ceny zemědělských výrobců vyšší o 8,3 %, ceny průmyslových výrobců o 1,1 %, stavebních prací o 1,8 % a tržních služeb o 1,6 %.


Meziměsíční srovnání:

Ceny zemědělských výrobců se zvýšily o 0,6 %. Vzrostly ceny vajec o 12,8 %, čerstvého ovoce o 8,7 % a mléka o 2,8 %. Klesly ceny brambor o 8,8 %, čerstvé zeleniny o 8,0 %, jatečných prasat o 4,4 % a drůbeže o 3,2 %.

Ceny průmyslových výrobců se nezměnily. Ceny těžby a dobývání vzrostly o 1,6 % a chemických látek a výrobků o 1,2 %. Ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku se zvýšily o 0,1 %, z toho mléčných výrobků o 2,4 %. Ceny dopravních prostředků klesly o 0,6 %, z toho ceny dílů a příslušenství pro motorová vozidla o 0,9 %.

Ceny stavebních prací dle odhadů vzrostly o 0,2 %, ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví o 0,1 %.

Ceny tržních služeb v podnikatelské sféře se zvýšily o 0,1 %. Vzrostly ceny za reklamní služby a průzkum trhu o 2,0 % a za vydavatelské služby o 0,2 %. Shodně se snížily ceny za služby v oblasti zaměstnání a za skladování a podpůrné služby v dopravě o 0,4 %. Ceny tržních služeb nezahrnující reklamní služby stagnovaly.


Meziroční srovnání:

Ceny zemědělských výrobců byly vyšší o 8,3 % (v září o 10,8 %). V rostlinné výrobě se ceny zvýšily o 5,0 % v důsledku růstu cen čerstvého ovoce o 68,6 %, obilovin o 7,8 %, brambor o 2,5 % a olejnin o 1,2 %. Ceny čerstvé zeleniny byly nižší o 1,2 %. V živočišné výrobě vzrostly ceny o 14,6 %, zvýšily se ceny mléka o 37,9 %, vajec o 20,7 % a skotu o 4,0 %. Ceny drůbeže byly nižší o 2,3 % a jatečných prasat o 3,5 %.

Ceny průmyslových výrobců vzrostly o 1,1 % (v září o 1,7 %). Významně se zvýšily ceny obecných kovů a kovodělných výrobků o 5,1 %. Ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku vzrostly o 3,3 %, z toho mléčných výrobků o 17,7 %, pekařských, cukrářských a jiných moučných výrobků o 4,0 %. Vyšší byly také ceny koksu a rafinovaných ropných produktů. Ceny dopravních prostředků se snížily o 3,3 %, z toho zejména ceny dílů a příslušenství pro motorová vozidla o 4,8 %. Ceny elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu klesly o 1,1 %. Při hodnocení podle hlavních průmyslových skupin se meziročně nejvíce zvýšily ceny zboží krátkodobé spotřeby o 3,0 %.

Ceny stavebních prací se dle odhadů zvýšily o 1,8 % (stejně jako v září po zpřesnění). Ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví byly vyšší o 2,4 % (v září o 2,3 %).

Ceny tržních služeb v podnikatelské sféře byly vyšší o 1,6 % (v září o 1,7 %). Vzrostly ceny za pojištění, zajištění a penzijní financování o 3,7 %, za vydavatelské služby o 3,3 % a za architektonické a inženýrské služby o 3,0 %. Ceny za reklamní služby a průzkum trhu byly vyšší o 2,0 % a za služby v pozemní dopravě o 1,1 %. Ceny tržních služeb nezahrnující reklamní služby byly vyšší o 1,4 % (v září o 1,5 %).


Ceny průmyslových výrobců v EU – září 2017 (předběžná data)

V zemích Evropské unie (EU28), podle údajů zveřejněných Eurostatem, se ceny průmyslových výrobců v září meziměsíčně zvýšily o 0,6 % (v srpnu o 0,4 %). Ceny vzrostly nejvíce v Nizozemsku o 2,9 %. V Polsku se ceny zvýšily o 0,7 %, v Rakousku o 0,6 %, v České republice a v Německu shodně o 0,4 % a na Slovensku o 0,3 %. Ceny klesly pouze na Kypru o 1,4 %.

Meziročně byly ceny v EU28 v září vyšší o 3,3 % (v srpnu o 2,9 %). Ceny vzrostly ve všech členských státech, nejvíce v Belgii o 7,0 %. V Polsku se ceny zvýšily o 4,9 %, v Německu o 3,0 %, na Slovensku o 2,8 %, v Rakousku o 1,8 % a v České republice o 1,7 %.

* * *

 

Informace k revizím indexů cen zemědělských výrobců a indexů cen tržních služeb

Český statistický úřad dokončuje standardní revize výpočtů indexů cen zemědělských výrobců a indexů cen tržních služeb, při kterých dojde od ledna 2018 ke změně váhového schématu a ke změně indexního základu. Nedochází však k žádné zásadní změně v metodice výpočtu indexů.  

Cenové indexy zemědělských výrobců budou počítány k novému indexnímu základu průměr roku 2015 = 100 na nových váhových schématech, založených na struktuře průměrů tržeb za roky 2014, 2015 a 2016. Z důvodu aktualizace vah budou dosud zveřejněné agregátní bazické indexy za roky 2015, 2016 a 2017 zrevidovány. Časová řada s indexním základem průměr roku 2010 = 100 bude k prosinci 2017 ukončena.

Cenové indexy tržních služeb budou počítány k novému indexnímu základu průměr roku 2015 = 100 na nových vahách, založených na struktuře tržeb roku 2015. Časová řada bazických indexů se základem průměr roku 2005 = 100 bude k prosinci 2017 ukončena a nahrazena časovou řadou se základem průměr roku 2015 = 100. Dosud publikované indexy nebudou revidovány.

Zveřejnění cenových indexů za leden 2018 bude posunuto v souladu s Katalogem produktů 2018 o jeden týden na 28. 2. 2018.

 

Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru statistiky cen, tel. 274 052 533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz 


Kontaktní osoba: Ing. Jiří Šulc, vedoucí oddělení statistiky cen zemědělství, stavebnictví a služeb, tel. 274 052 148, e-mail:
jiri.sulc@czso.cz


Ing. Miloslav Beránek,
oddělení statistiky cen průmysluzahraničního obchodu, tel. 274 052 665, e-mail: miloslav.beranek@czso.cz


Metoda získání dat:  výkaznictví ČSÚ


Termín ukončení sběru dat / Termín ukončení zpracování:
Indexy cen zemědělských výrobců - 24. k. d. sledovaného měsíce / 8. k. d. následujícího měsíce
Indexy cen průmyslových výrobců - 20. k. d. sledovaného měsíce / 9. k. d. následujícího měsíce
Indexy cen tržních služeb - 15. k. d. sledovaného měsíce / 7. k. d. následujícího měsíce
Publikované údaje, mimo indexů cen stavebních prací, jsou definitivní. Odhady Indexu cen stavebních prací se provádějí do 9. k. d. následujícího měsíce, dále se zpřesňují na základě ukončeného čtvrtletního šetření a definitivní data se zveřejňují 45. k. d. následujícího čtvrtletí.
Navazující publikace: 011041 - 17 Indexy cen stavebních prací, indexy cen stavebních děl a indexy nákladů stavební výroby
011044 - 17 Indexy cen průmyslových výrobců
011045 - 17 Indexy cen zemědělských výrobců
011046 - 17 Indexy cen tržních služeb v produkční sféře
Dokumenty na internetu:
 https://www.czso.cz/csu/czso/1-ep-7


Termín zveřejnění další RI:   18. 12. 2017

 

Přílohy

 • cipc111617.docx
 • Přílohy:
 • Tab. 1 Indexy cen výrobců
 • Tab. 2 Index cen průmyslových výrobců podle hlavních průmyslových skupin
 • Tab. 3 Index cen průmyslových výrobců (rozklad přírůstků meziměsíčního, meziročních)
 • Graf 1 Index cen průmyslových výrobců (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2015)
 • Graf 2 Index cen stavebních prací (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2005)
 • Graf 3 Index cen tržních služeb pro podnikatelskou sféru (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2005)
 • Graf 4 Index cen zemědělských výrobců (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2010)
 • Graf 5 Index cen průmyslových výrobců – mezinárodní porovnání (průměr roku 2010=100)
Archiv:
 • rok 2017  |  říjen 2017  |  září 2017  |  srpen 2017  |  červenec 2017  |  červen 2017  |  květen 2017  |  duben 2017  |  březen 2017  |  únor 2017  |  leden 2017
 • rok 2016  |  prosinec 2016  |  listopad 2016  |  říjen 2016  |  září 2016  |  srpen 2016  |  červenec 2016  |  červen 2016  |  květen 2016  |  duben 2016  |  březen 2016  |  únor 2016  |  leden 2016
 • rok 2015  |  prosinec 2015  |  listopad 2015  |  říjen 2015  |  září 2015  |  srpen 2015  |  červenec 2015  |  červen 2015  |  květen 2015  |  duben 2015  |  březen 2015  |  únor 2015  |  leden 2015
 • rok 2014  |  prosinec 2014  |  listopad 2014  |  říjen 2014  |  září 2014  |  srpen 2014  |  červenec 2014  |  červen 2014  |  květen 2014  |  duben 2014  |  březen 2014  |  únor 2014  |  leden 2014
 • rok 2013  |  prosinec 2013  |  listopad 2013  |  říjen 2013  |  září 2013  |  srpen 2013  |  červenec 2013  |  červen 2013  |  květen 2013  |  duben 2013  |  březen 2013  |  únor 2013  |  leden 2013
 • rok 2012  |  prosinec 2012  |  listopad 2012  |  říjen 2012  |  září 2012  |  srpen 2012  |  červenec 2012  |  červen 2012  |  květen 2012  |  duben 2012  |  březen 2012  |  únor 2012  |  leden 2012
 • rok 2011  |  prosinec 2011  |  listopad 2011  |  říjen 2011  |  září 2011  |  srpen 2011  |  červenec 2011  |  červen 2011  |  květen 2011  |  duben 2011  |  březen 2011  |  únor 2011  |  leden 2011
 • rok 2010  |  prosinec 2010  |  listopad 2010  |  říjen 2010  |  září 2010  |  srpen 2010  |  červenec 2010  |  červen 2010  |  květen 2010  |  duben 2010  |  březen 2010  |  únor 2010  |  leden 2010
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 16.11.2017
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


 

16. 11. 2017 

Ceny mléka nadále rostly

Indexy cen výrobců – říjen 2017

Meziměsíčně se zvýšily ceny zemědělských výrobců o 0,6 %, stavebních prací o 0,2 % a tržních služeb o 0,1 %, ceny průmyslových výrobců se nezměnily. Meziročně byly ceny zemědělských výrobců vyšší o 8,3 %, ceny průmyslových výrobců o 1,1 %, stavebních prací o 1,8 % a tržních služeb o 1,6 %.

 

Meziměsíční srovnání:

Ceny zemědělských výrobců se zvýšily o 0,6 %. Vzrostly ceny vajec o 12,8 %, čerstvého ovoce o 8,7 % a mléka o 2,8 %. Klesly ceny brambor o 8,8 %, čerstvé zeleniny o 8,0 %, jatečných prasat o 4,4 % a drůbeže o 3,2 %.

 

Ceny průmyslových výrobců se nezměnily. Ceny těžby a dobývání vzrostly o 1,6 % a chemických látek a výrobků o 1,2 %. Ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku se zvýšily o 0,1 %, z toho mléčných výrobků o 2,4 %. Ceny dopravních prostředků klesly o 0,6 %, z toho ceny dílů a příslušenství pro motorová vozidla o 0,9 %.

 

Ceny stavebních prací dle odhadů vzrostly o 0,2 %, ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví o 0,1 %.

 

Ceny tržních služeb v podnikatelské sféře se zvýšily o 0,1 %. Vzrostly ceny za reklamní služby a průzkum trhu o 2,0 % a za vydavatelské služby o 0,2 %. Shodně se snížily ceny za služby v oblasti zaměstnání a za skladování a podpůrné služby v dopravě o 0,4 %. Ceny tržních služeb nezahrnující reklamní služby stagnovaly.

 

Meziroční srovnání:

Ceny zemědělských výrobců byly vyšší o 8,3 % (v září o 10,8 %). V rostlinné výrobě se ceny zvýšily o 5,0 % v důsledku růstu cen čerstvého ovoce o 68,6 %, obilovin o 7,8 %, brambor o 2,5 % a olejnin o 1,2 %. Ceny čerstvé zeleniny byly nižší o 1,2 %. V živočišné výrobě vzrostly ceny o 14,6 %, zvýšily se ceny mléka o 37,9 %, vajec o 20,7 % a skotu o 4,0 %. Ceny drůbeže byly nižší o 2,3 % a jatečných prasat o 3,5 %.

 

Ceny průmyslových výrobců vzrostly o 1,1 % (v září o 1,7 %). Významně se zvýšily ceny obecných kovů a kovodělných výrobků o 5,1 %. Ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku vzrostly o 3,3 %, z toho mléčných výrobků o 17,7 %, pekařských, cukrářských a jiných moučných výrobků o 4,0 %. Vyšší byly také ceny koksu a rafinovaných ropných produktů. Ceny dopravních prostředků se snížily o 3,3 %, z toho zejména ceny dílů a příslušenství pro motorová vozidla o 4,8 %. Ceny elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu klesly o 1,1 %. Při hodnocení podle hlavních průmyslových skupin se meziročně nejvíce zvýšily ceny zboží krátkodobé spotřeby o 3,0 %.

 

Ceny stavebních prací se dle odhadů zvýšily o 1,8 % (stejně jako v září po zpřesnění). Ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví byly vyšší o 2,4 % (v září o 2,3 %).

 

Ceny tržních služeb v podnikatelské sféře byly vyšší o 1,6 % (v září o 1,7 %). Vzrostly ceny za pojištění, zajištění a penzijní financování o 3,7 %, za vydavatelské služby o 3,3 % a za architektonické a inženýrské služby o 3,0 %. Ceny za reklamní služby a průzkum trhu byly vyšší o 2,0 % a za služby v pozemní dopravě o 1,1 %. Ceny tržních služeb nezahrnující reklamní služby byly vyšší o 1,4 % (v září o 1,5 %).

 

Ceny průmyslových výrobců v EU – září 2017 (předběžná data)

V zemích Evropské unie (EU28), podle údajů zveřejněných Eurostatem, se ceny průmyslových výrobců v září meziměsíčně zvýšily o 0,6 % (v srpnu o 0,4 %). Ceny vzrostly nejvíce v Nizozemsku o 2,9 %. V Polsku se ceny zvýšily o 0,7 %, v Rakousku o 0,6 %, v České republice a v Německu shodně o 0,4 % a na Slovensku o 0,3 %. Ceny klesly pouze na Kypru o 1,4 %.

 

Meziročně byly ceny v EU28 v září vyšší o 3,3 % (v srpnu o 2,9 %). Ceny vzrostly ve všech členských státech, nejvíce v Belgii o 7,0 %. V Polsku se ceny zvýšily o 4,9 %, v Německu o 3,0 %, na Slovensku o 2,8 %, v Rakousku o 1,8 % a v České republice o 1,7 %.

 

* * *

 

Informace k revizím indexů cen zemědělských výrobců a indexů cen tržních služeb

 

Český statistický úřad dokončuje standardní revize výpočtů indexů cen zemědělských výrobců a indexů cen tržních služeb, při kterých dojde od ledna 2018 ke změně váhového schématu a ke změně indexního základu. Nedochází však k žádné zásadní změně v metodice výpočtu indexů.  

Cenové indexy zemědělských výrobců budou počítány k novému indexnímu základu průměr roku 2015 = 100 na nových váhových schématech, založených na struktuře průměrů tržeb za roky 2014, 2015 a 2016. Z důvodu aktualizace vah budou dosud zveřejněné agregátní bazické indexy za roky 2015, 2016 a 2017 zrevidovány. Časová řada s indexním základem průměr roku 2010 = 100 bude k prosinci 2017 ukončena.

Cenové indexy tržních služeb budou počítány k novému indexnímu základu průměr roku 2015 = 100 na nových vahách, založených na struktuře tržeb roku 2015. Časová řada bazických indexů se základem průměr roku 2005 = 100 bude k prosinci 2017 ukončena a nahrazena časovou řadou se základem průměr roku 2015 = 100. Dosud publikované indexy nebudou revidovány.

 

Zveřejnění cenových indexů za leden 2018 bude posunuto v souladu s Katalogem produktů 2018 o jeden týden na 28. 2. 2018.

Poznámky:

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ:         RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru statistiky cen, tel. 274 052 533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz 

Kontaktní osoba:                                             Ing. Jiří Šulc, vedoucí oddělení statistiky cen zemědělství, stavebnictví a služeb, tel. 274 052 148,

                                                                            e-mail: jiri.sulc@czso.cz

                                                                                Ing. Miloslav Beránek, oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu, tel. 274 052 665,

                                                                                e-mail: miloslav.beranek@czso.cz

Metoda získání dat:                                         výkaznictví ČSÚ

Termín ukončení sběru dat / Termín ukončení zpracování:

Indexy cen zemědělských výrobců - 24. k. d. sledovaného měsíce / 8. k. d. následujícího měsíce

Indexy cen průmyslových výrobců - 20. k. d. sledovaného měsíce / 9. k. d. následujícího měsíce

Indexy cen tržních služeb - 15. k. d. sledovaného měsíce / 7. k. d. následujícího měsíce

Publikované údaje, mimo indexů cen stavebních prací, jsou definitivní. Odhady Indexu cen stavebních prací se provádějí do 9. k. d. následujícího měsíce, dále se zpřesňují na základě ukončeného čtvrtletního šetření a definitivní data se zveřejňují 45. k. d. následujícího čtvrtletí.

Navazující publikace:                                     011041 - 17 Indexy cen stavebních prací, indexy cen stavebních děl a indexy nákladů stavební výroby

                                                                            011044 - 17 Indexy cen průmyslových výrobců

                                                                            011045 - 17 Indexy cen zemědělských výrobců

                                                                            011046 - 17 Indexy cen tržních služeb v produkční sféře

Dokumenty na internetu: https://www.czso.cz/csu/czso/1-ep-7

Termín zveřejnění další RI:                          18. 12. 2017

 

Přílohy:

Tab. 1 Indexy cen výrobců

Tab. 2 Index cen průmyslových výrobců podle hlavních průmyslových skupin

Tab. 3 Index cen průmyslových výrobců (rozklad přírůstků meziměsíčního, meziročních)

Graf Index cen průmyslových výrobců (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2015)

Graf Index cen stavebních prací (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2005)

Graf Index cen tržních služeb pro podnikatelskou sféru (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2005)

Graf Index cen zemědělských výrobců (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2010)

Graf Index cen průmyslových výrobců – mezinárodní porovnání (průměr roku 2010 = 100)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hodnocení článku: 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0

ČR - indexy cen výrobců v říjnu vesměs rostly

Diskuze a názory uživatelů na téma: ČR - indexy cen výrobců v říjnu vesměs rostly

Na dané téma nejsou žádné názory.


Poslední zprávy z rubriky Makroekonomika:

Čt   9:39  Důvěra v českou ekonomiku potřetí za sebou klesla Patria (Patria Finance)
St 22:07  Closing Bell & výhled na 24. 1. Grant Capital (Grant Capital)


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies