ČSÚ (ČSÚ)
Makroekonomika  |  16.11.2017 09:04:44

16.11.2017 Indexy cen vývozu a dovozu - září 2017
V září 2017 se vývozní ceny meziměsíčně zvýšily o 0,1 %, dovozní ceny o 0,3 %. Směnné relace dosáhly hodnoty 99,8 %. Meziročně vývozní ceny klesly o 0,9 %, dovozní ceny o 0,8 %. Směnné relace dosáhly hodnoty 99,9 %.


 

Meziměsíční srovnání:

Vývozní ceny se v září zvýšily o 0,1 % (v srpnu poklesly o 0,1 %). Největší vliv na růst celkového meziměsíčního indexu mělo zvýšení cen polotovarů o 0,6 %. Ceny ostatních surovin rostly o 2,4 %, minerálních paliv o 2,0 % a ceny chemikálií o 0,4 %. Ceny strojů a dopravních prostředků se nezměnily. Ceny průmyslového spotřebního zboží klesly o 0,5 %.

Dovozní ceny se v září zvýšily o 0,3 % (v srpnu klesly o 0,4 %). Podstatný vliv na vývoj celkového meziměsíčního indexu měl růst cen minerálních paliv o 3,1 %. Ceny polotovarů se zvýšily o 0,5 %, chemikálií o 0,4 % a ceny průmyslového spotřebního zboží o 0,2 %. Ceny strojů a dopravních prostředků se nezměnily. Nejvíce se snížily ceny ostatních surovin o 1,3 % a ceny potravin o 1,1 %.

Směnné relace klesly na hodnotu 99,8 % (v srpnu hodnota 100,3 %). Negativní hodnoty směnných relací zaznamenala zejména minerální paliva (98,9 %) a průmyslové spotřební zboží (99,3 %). Směnné relace strojů a dopravních prostředků se nezměnily. Významnější pozitivní hodnoty směnných relací zaznamenaly ostatní suroviny (103,7 %) a potraviny (100,7 %).


 

Meziroční srovnání:

Ceny vývozu, zejména důsledkem posílení koruny vůči euru a dolaru, klesly o 0,9 % (v srpnu o 1,2 %). Zásadní vliv na vývoj celkového meziročního indexu mělo snížení cen strojů a dopravních prostředků o 2,8 %. Ceny průmyslového spotřebního zboží klesly o 2,4 % a ceny chemikálií o 0,6 %. Rostly ceny ostatních surovin o 11,4 % a minerálních paliv o 10,0 % (zejména uhlí).

Dovozní ceny se snížily o 0,8 % (v srpnu o 1,1 %). Největší vliv na pokles celkového meziročního indexu mělo snížení cen strojů a dopravních prostředků o 4,3 %. Ceny průmyslového spotřebního zboží klesly o 3,6 % a ceny chemikálií o 0,3 %. Nejvíce rostly ceny minerálních paliv o 6,9 %, polotovarů o 4,2 % a ceny ostatních surovin o 2,8 %.

Směnné relace zůstaly na hodnotě 99,9 % (v srpnu taktéž hodnota 99,9 %) a dvanáctý měsíc setrvaly v negativních hodnotách. Negativní hodnoty směnných relací však zaznamenaly pouze polotovary (97,4 %) a chemikálie (99,7 %). Z významnějších skupin dosáhla pozitivních hodnot směnných relací minerální paliva (102,9 %), stroje a dopravní prostředky (101,6 %) a průmyslové spotřební zboží (101,2 %).


 

Informace k revizi indexů cen zahraničního obchodu

Český statistický úřad připravuje standardní revizi výpočtu indexů cen zahraničního obchodu.

Počínaje cenovými indexy za referenční období leden 2018 budou cenové indexy vývozu a dovozu počítány na novém váhovém schématu, na struktuře zahraničního obchodu roku 2015 v národním pojetí, k cenovému základu průměr roku 2015 = 100. Tyto nové technické (primární) indexy nahradí dosavadní technické indexy počítané k cenovému základu průměr roku 2010 = 100.

Současná časová řada bazických indexů se základem průměr roku 2005 = 100 bude přepočtena na základ 2015 = 100. Takto vzniklá bazická řada bude od prosince 2017 řetězena pomocí nových technických indexů.

Veškeré odvozené indexy budou počítány z řady bazických indexů o základu průměr roku 2015 = 100. Výpočet indexů se základem průměr roku 2005 = 100 bude ukončen referenčním obdobím prosinec 2017. Dosud publikované indexy nebudou revidovány.

Zveřejnění cenových indexů za leden 2018 bude posunuto v souladu s Katalogem produktů na 29. 3. 2018.

 

_________________

Poznámky:


Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru statistiky cen, tel. 274 052 533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Vladimír Klimeš, vedoucí oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu, tel. 274 054 102, e-mail: vladimir.klimes@czso.cz


Metoda získání dat: Výběrové zjišťování ČSÚ


Termín ukončení sběru dat:  16. kalendářní den po sledovaném měsíci


Navazující datová sada: 013014-17 Indexy cen vývozu a dovozu v ČR (měsíční periodicita) https://www.czso.cz/csu/czso/indexy-cen-vyvozu-a-dovozu


Specifické metodické poznámky:  Publikované údaje jsou definitivní.


Termín zveřejnění další RI: 18. 12. 2017


Související analýza: Vývoj indexů cen v zahraničním obchodě - 3. čtvrtletí 2017

Přílohy

 • cizc111617.docx
 • Přílohy:
 • Tab. 1 Indexy cen vývozu a dovozu
 • Tab. 2 Indexy cen vývozu a dovozu (rozklad přírůstků publikovaných a kurzově očištěných indexů – meziměsíčního, meziročních)
 • Graf 1 Indexy cen vývozu a dovozu (meziroční změny)
Archiv:
 • rok 2017  |  září 2017  |  srpen 2017  |  červenec 2017  |  červen 2017  |  květen 2017  |  duben 2017  |  březen 2017  |  únor 2017  |  leden 2017
 • rok 2016  |  prosinec 2016  |  listopad 2016  |  říjen 2016  |  září 2016  |  srpen 2016  |  červenec 2016  |  červen 2016  |  květen 2016  |  duben 2016  |  březen 2016  |  únor 2016  |  leden 2016
 • rok 2015  |  prosinec 2015  |  listopad 2015  |  říjen 2015  |  září 2015  |  srpen 2015  |  červenec 2015  |  červen 2015  |  květen 2015  |  duben 2015  |  březen 2015  |  únor 2015  |  leden 2015
 • rok 2014  |  prosinec 2014  |  listopad 2014  |  říjen 2014  |  září 2014  |  srpen 2014  |  červenec 2014  |  červen 2014  |  květen 2014  |  duben 2014  |  březen 2014  |  únor 2014  |  leden 2014
 • rok 2013  |  prosinec 2013  |  listopad 2013  |  říjen 2013  |  září 2013  |  srpen 2013  |  červenec 2013  |  červen 2013  |  květen 2013  |  duben 2013  |  březen 2013  |  únor 2013  |  leden 2013
 • rok 2012  |  prosinec 2012  |  listopad 2012  |  říjen 2012  |  září 2012  |  srpen 2012  |  červenec 2012  |  červen 2012  |  květen 2012  |  duben 2012  |  březen 2012  |  únor 2012  |  leden 2012
 • rok 2011  |  prosinec 2011  |  listopad 2011  |  říjen 2011  |  září 2011  |  srpen 2011  |  červenec 2011  |  červen 2011  |  květen 2011  |  duben 2011  |  březen 2011  |  únor 2011  |  leden 2011
 • rok 2010  |  prosinec 2010  |  listopad 2010  |  říjen 2010  |  září 2010  |  srpen 2010  |  červenec 2010  |  červen 2010  |  květen 2010  |  duben 2010  |  březen 2010  |  únor 2010  |  leden 2010
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 16.11.2017
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


 

16. 11. 2017

Ceny zahraničního obchodu po šesti měsících meziměsíčně vzrostly

Indexy cen vývozu a dovozu – září 2017

V září 2017 se vývozní ceny meziměsíčně zvýšily o 0,1 %, dovozní ceny o 0,3 %. Směnné relace dosáhly hodnoty 99,8 %. Meziročně vývozní ceny klesly o 0,9 %, dovozní ceny o 0,8 %. Směnné relace dosáhly hodnoty 99,9 %.

 

Meziměsíční srovnání:

Vývozní ceny se v září zvýšily o 0,1 % (v srpnu poklesly o 0,1 %). Největší vliv na růst celkového meziměsíčního indexu mělo zvýšení cen polotovarů o 0,6 %. Ceny ostatních surovin rostly o 2,4 %, minerálních paliv o 2,0 % a ceny chemikálií o 0,4 %. Ceny strojů a dopravních prostředků se nezměnily. Ceny průmyslového spotřebního zboží klesly o 0,5 %.

 

Dovozní ceny se v září zvýšily o 0,3 % (v srpnu klesly o 0,4 %). Podstatný vliv na vývoj celkového meziměsíčního indexu měl růst cen minerálních paliv o 3,1 %. Ceny polotovarů se zvýšily o 0,5 %, chemikálií o 0,4 % a ceny průmyslového spotřebního zboží o 0,2 %. Ceny strojů a dopravních prostředků se nezměnily. Nejvíce se snížily ceny ostatních surovin o 1,3 % a ceny potravin o 1,1 %.

 

Směnné relace klesly na hodnotu 99,8 % (v srpnu hodnota 100,3 %). Negativní hodnoty směnných relací zaznamenala zejména minerální paliva (98,9 %) a průmyslové spotřební zboží (99,3 %). Směnné relace strojů a dopravních prostředků se nezměnily. Významnější pozitivní hodnoty směnných relací zaznamenaly ostatní suroviny (103,7 %) a potraviny (100,7 %).

 

Meziroční srovnání:

Ceny vývozu, zejména důsledkem posílení koruny vůči euru a dolaru, klesly o 0,9 % (v srpnu o 1,2 %). Zásadní vliv na vývoj celkového meziročního indexu mělo snížení cen strojů a dopravních prostředků o 2,8 %. Ceny průmyslového spotřebního zboží klesly o 2,4 % a ceny chemikálií o 0,6 %. Rostly ceny ostatních surovin o 11,4 % a minerálních paliv o 10,0 % (zejména uhlí).

 

Dovozní ceny se snížily o 0,8 % (v srpnu o 1,1 %). Největší vliv na pokles celkového meziročního indexu mělo snížení cen strojů a dopravních prostředků o 4,3 %. Ceny průmyslového spotřebního zboží klesly o 3,6 % a ceny chemikálií o 0,3 %. Nejvíce rostly ceny minerálních paliv o 6,9 %, polotovarů o 4,2 % a ceny ostatních surovin o 2,8 %.

 

Směnné relace zůstaly na hodnotě 99,9 % (v srpnu taktéž hodnota 99,9 %) a dvanáctý měsíc setrvaly v negativních hodnotách. Negativní hodnoty směnných relací však zaznamenaly pouze polotovary (97,4 %) a chemikálie (99,7 %). Z významnějších skupin dosáhla pozitivních hodnot směnných relací minerální paliva (102,9 %), stroje a dopravní prostředky (101,6 %) a průmyslové spotřební zboží (101,2 %).

 

Informace k revizi indexů cen zahraničního obchodu

 

Český statistický úřad připravuje standardní revizi výpočtu indexů cen zahraničního obchodu.

Počínaje cenovými indexy za referenční období leden 2018 budou cenové indexy vývozu a dovozu počítány na novém váhovém schématu, na struktuře zahraničního obchodu roku 2015 v národním pojetí, k cenovému základu průměr roku 2015 = 100. Tyto nové technické (primární) indexy nahradí dosavadní technické indexy počítané k cenovému základu průměr roku 2010 = 100.

Současná časová řada bazických indexů se základem průměr roku 2005 = 100 bude přepočtena na základ 2015 = 100. Takto vzniklá bazická řada bude od prosince 2017 řetězena pomocí nových technických indexů.

Veškeré odvozené indexy budou počítány z řady bazických indexů o základu průměr roku 2015 = 100. Výpočet indexů se základem průměr roku 2005 = 100 bude ukončen referenčním obdobím prosinec 2017. Dosud publikované indexy nebudou revidovány.

 

Zveřejnění cenových indexů za leden 2018 bude posunuto v souladu s Katalogem produktů na 29. 3. 2018.

Poznámky:

 

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ:              RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru statistiky cen, tel. 274 052 533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz

Kontaktní osoba:                                                  Ing. Vladimír Klimeš, vedoucí oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu, tel. 274 054 102,
e-mail: vladimir.klimes@czso.cz

 

Metoda získání dat:                                             Výběrové zjišťování ČSÚ

 

Termín ukončení sběru dat:                               16. kalendářní den po sledovaném měsíci

 

Navazující datová sada:                                     013014-17 Indexy cen vývozu a dovozu v ČR (měsíční periodicita) https://www.czso.cz/csu/czso/indexy-cen-vyvozu-a-dovozu

 

Specifické metodické poznámky:                      Publikované údaje jsou definitivní.

 

Termín zveřejnění další RI:                                18. 12. 2017

 

Přílohy:

Tab. 1   Indexy cen vývozu a dovozu

Tab. 2   Indexy cen vývozu a dovozu

              (rozklad přírůstků publikovaných a kurzově očištěných indexů – meziměsíčního, meziročních)

Graf 1   Indexy cen vývozu a dovozu (meziroční změny)

Hodnocení článku: 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0

16.11.2017 Indexy cen vývozu a dovozu - září 2017

Diskuze a názory

Na dané téma nejsou žádné názory.


Poslední zprávy z rubriky Makroekonomika:

Čt 12:17  OECD: Vymíráte! Petr Rozkošný (Kurzy.cz)
Čt   9:49  Růst cen výrobců opětovně zrychluje Markéta Höfferová (Kurzy.cz)
Čt   9:34  EMU: Červnová inflace Research (Česká spořitelna)
Čt   9:24  V české ekonomice se rozjíždí inflační spirála BHS (BH Securities a.s.)


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů