Vladimír Urbánek (Kurzy.cz)
Akcie v ČR  |  11.11.2017 09:06:08

Moneta za 9M se ziskem 3,1 mld. Kč - skvělé výsledky u hypoték a retalových úvěrů


 

Konsolidovaný čistý zisk ve výši 3,1 miliardy

 

Dvouciferný růst díky skvělým výsledkům hypoték, úvěrů pro malé a střední firmy
a komerčních investičních úvěrů 

    
 • Pokračující proces v oblasti digitalizace produktové nabídky, nově MONETA nabízí nezajištěné úvěry pro stávající klienty z řad domácností a malých firem plně on-line; 3,4 miliardy nových spotřebitelských úvěrů sjednáno on-line za prvních devět měsíců roku 2017.

 • Management plánuje navrhnout akcionářům ke schválení výplatu dividendy za rok 2017 významně přesahující 70 % konsolidovaného čistého zisku.


  MONETA Money Bank, vedoucí banka ve spotřebním financování na českém trhu, která roste také v segmentu úvěrování malých a středních firem, oznamuje za první tři čtvrtletí roku 2017 konsolidovaný zisk po zdanění ve výši
  3,1 miliardy a návratnost hmotného kapitálu (RoTE) na úrovni 17,5 %. Banka navyšuje očekávaný konsolidovaný čistý zisk za celý rok z 3,65 miliardy na 3,9 miliardy . MONETA je i nadále jednou z nejlépe kapitalizovaných českých finančních institucí, kapitálový poměr CET1 na úrovni 18,1 % potvrzuje silnou kapitálovou pozici společnosti MONETA v souladu s regulatorními požadavky. Banka si zachovává skvělou likvidní pozici s vysokým ukazatelem krytí likvidity ve výši 200,7 %. MONETA vykázala zrychlený růst napříč retailovým i komerčním segmentem, přičemž celkové portfolio hrubých výkonných úvěrů vzrostlo od začátku roku o 7,5 %, což je v souladu s očekávaným růstem v řádu vyšších jednotek procent za celý rok.

   

  Tomáš Spurný, generální ředitel a předseda představenstva, uvedl: „Jsem rád, že mohu informovat o pokračujícím úspěchu, co se týče dosažení našich strategických cílů. Vedle solidních finančních výsledků MONETA dále zrychlila svůj růst a dosáhla velkého pokroku v rozvoji digitálních kapacit. V tomto duchu budeme pokračovat i nadále.“

   

  Klienti z řad malých firem a komerčního sektoru

  Čisté komerční portfolio společnosti MONETA vykázalo solidní růst během daného období, a to meziročně o 10,2 % na celkových 60,5 miliardy . Tento růst byl podpořen 15,8% meziročním nárůstem čistých investičních úvěrů
  a 43,5% růstem úvěrů pro malé firmy. „Náš cíl stát se bankovním šampionem pro české živnostníky, svobodná povolání a malé a střední firmy a pomáhat jim rozvíjet jejich podnikání zůstává beze změny. Ve třetím čtvrtletí roku 2017 jsme pokračovali v investicích do rozšiřování naší sítě bankéřů pro malé firmy, klientského servisu a vývoje produktů. V důsledku toho vzrostly nově poskytnuté úvěry v segmentu malých a středních firem meziročně
  o 153,2 %,“
  řekl Tomáš Spurný.

   

  Retailové bankovnictví  

  Během třetího čtvrtletí MONETA dále rostla v segmentu retailových úvěrů, přičemž vykázala růst napříč všemi splátkovými úvěrovými produkty, byť cenové podmínky u nových úvěrů byly pod neustálým tlakem. „Chceme být preferovaným partnerem českých domácností a pomáhat jim v jejich finančních potřebách. S hrdostí můžu říci, že náš výrazný růst v produkci nových hypoték pokračoval rovněž ve třetím čtvrtletí roku 2017. Za prvních devět měsíců tohoto roku dosáhla MONETA meziročního růstu v nově poskytnutých hypotékách o 171,9 %, což se odrazilo v získání tržního podílu v nové produkci ve výši 3,8 %,“ vysvětlil Tomáš Spurný. Bilance čistých retailových úvěrů vzrostla meziročně o 9,1 % na 59,4 miliardy díky nárůstu čistých hypotečních úvěrů o 22,7 % na 18,8 miliardy a rostoucí bilancí nezajištěných retailových úvěrů o 3,2 %, která nyní představuje celkem 38,0 miliard . „Půjčky na koupi automobilu významně posílily díky příznivé situaci na trhu. Bilance meziročně stouply o 17,9 % na 2,5 miliardy ,“ dodal Tomáš Spurný k pozitivním výsledkům retailového segmentu. 

   

  Digitální nabídka a transformace

  MONETA se i nadále plně soustředí na naplnění své ambice stát se digitálním lídrem na českém bankovním trhu a její vlastní digitální transformace dále nabírá na tempu. „Během třetího čtvrtletí jsme spustili plně digitální on-line nabídku nezajištěného úvěru pro stávající retailové klienty a stávající klienty z řad malých a středních firem. Významně jsme také pokročili v přípravě na spuštění mobilních plateb, které by měly začít fungovat podle plánu ještě před koncem tohoto roku,“ uvedl Tomáš Spurný k úspěšné digitální transformaci. „Naše zaměření na rozšíření digitálního bankovnictví v České republice přináší pozitivní výsledky. Na konci tohoto období jsme měli přibližně 162 tisíc registrovaných uživatelů naší aplikace mobilního bankovnictví Smart Banka. Objem spotřebitelských úvěrů zřízených on-line meziročně vzrostl o 34,6 %,“ sdělil Tomáš Spurný.  

   

  Banka investovala 187 milionů z plánovaných 600 milionů do vytvoření špičkových on-line a mobilních produktů pro zákazníky stejně jako do digitalizace svých podpůrných procesů. Navíc banka pokračuje v modernizaci své pobočkové a bankomatové sítě, do které bylo zatím investováno téměř 200 milionů z plánovaných 800 milionů . Do konce září 2017 bylo modernizováno nebo přemístěno jedenáct poboček a více než 130 bankomatů.

   

  Finanční výsledky

  K finančním výsledkům Tomáš Spurný řekl: „Podařilo se nám udržet si pevnou kontrolu nad našimi provozními náklady. Ty klesly meziročně o 4 % (o 145 milionů ), a to navzdory tlaku na růst mezd a nárůstu počtu zaměstnanců v obchodních rolích. Ukazatel poměru nákladů k výnosům činil za devět měsíců tohoto roku 44,6 %, což představuje lepší výsledek v porovnání s cílem managementu pro rok 2017, a to díky skvělým výsledkům v provozních nákladech. Jsme na dobré cestě k dosažení našeho cíle celkových provozních nákladů ve výši 4,8 miliardy za celý rok a také našeho cílového ukazatele poměru nákladů k výnosům. MONETA má silnou kapitálovou a bilanční pozici s ukazatelem kapitálové přiměřenosti ve výši 18,1 %. Management na základě oznámení České národní banky na kapitálový požadavek na rok 2018 potvrzuje svůj střednědobý cíl na CET1 kapitálový poměr ve výši 15,5 %, který se skládá
  z 11 % celkového SREP kapitálového poměru, 2,5 % bezpečnostní kapitálové rezervy, 1 % proticyklické kapitálové rezervy (včetně navýšení o 0,5 % platného od 1. července 2018) a 1 % rezervy stanovené managementem. Management plánuje navrhnout akcionářům ke schválení výplatu dividendy za rok 2017 významně přesahující 70 % konsolidovaného čistého zisku. Likvidita zůstává velice silná s ukazatelem
  krytí likvidity ve výši 200,7 %, což je výrazně nad regulatorními požadavky.“

 
 

 

 

Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty a dalších výsledků hospodaření za období končící 30. zářím 20171 

                                                                                                                                                              
 

CZK m

 
 

leden - září 2017

 
 

leden - září 2016 upraveno

 
 

% změna

 
 

Výnosy z úroků a podobné výnosy

 
 

5 671

 
 

6 471

 
 

(12,4%)

 
 

Náklady na úroky a podobné náklady

 
 

(151)

 
 

(143)

 
 

5,6%

 
 

Čistý výnos z úroků

 
 

5 520

 
 

6 328

 
 

(12,8%)

 
 

Výnosy z poplatků a provizí

 
 

1 634

 
 

1 684

 
 

(3,0%)

 
 

Náklady na poplatky a provize

 
 

(242)

 
 

(223)

 
 

8,5%

 
 

Čistý výnos z poplatků a provizí

 
 

1 392

 
 

1 461

 
 

(4,7%)

 
 

Výnosy z dividend

 
 

 0

 
 

 12

 
 

(100,0%)

 
 

Čistý zisk z finančních operací

 
 

 619

 
 

 404

 
 

53,2%

 
 

Ostatní provozní výnosy

 
 

 224

 
 

 127

 
 

76,4%

 
 

Provozní výnosy celkem

 
 

7 755

 
 

8 332

 
 

(6,9%)

 
 

Náklady na zaměstnance

 
 

(1 784)

 
 

(1 655)

 
 

7,8%

 
 

Správní náklady

 
 

(1 315)

 
 

(1 431)

 
 

(8,1%)

 
 

Odpisy hmotného a nehmotného majetku

 
 

(282)

 
 

(228)

 
 

23,7%

 
 

Ostatní provozní náklady

 
 

(74)

 
 

(286)

 
 

(74,1%)

 
 

Provozní náklady celkem

 
 

(3 455)

 
 

(3 600)

 
 

(4,0%)

 
 

Zisk před zdaněním a čistou ztrátou ze znehodnocení úvěrů a pohledávek a realizovatelných finančních aktiv

 
 

4 300

 
 

4 732

 
 

(9,1%)

 
 

Čistá ztráta ze znehodnocení úvěrů a pohledávek a realizovatelných finančních aktiv

 
 

(401)

 
 

(698)

 
 

(42,6%)

 
 

Daň z příjmů

 
 

3 899

 
 

4 034

 
 

(3,3%)

 
 

Zisk za účetní období po zdanění

 
 

(780)

 
 

(847)

 
 

(7,9%)

 
 

Položky, které jsou nebo mohou být v následujících obdobích převedeny do výkazu zisku a ztráty

 
 

3 119

 
 

3 187

 
 

(2,1%)

 
 

 - změna reálné hodnoty realizovatelných finančních aktiv vykázaná v oceňovacích rozdílech z realizovatelných finančních aktiv

 
 

(178)

 
 

 50

 
 

(456,0%)

 
 

 - změna reálné hodnoty realizovatelných finančních aktiv vykázaná ve výkazu zisku a ztráty

 
 

(343)

 
 

(158)

 
 

117,1%

 
 

 - odložená daň

 
 

 99

 
 

 22

 
 

350,0%

 
 

Ostatní úplný výsledek za účetní období po zdanění

 
 

(422)

 
 

(86)

 
 

390,7%

 
 

Úplný výsledek hospodaření

 
 

2 697

 
 

3 101

 
 

(13,0%)

 
 

 

 

 

 

Poznámky: (1) V souladu s Výroční zprávou za rok 2016 provedla Skupina několik překlasifikování: 1) pojistné placené pojišťovnám převedeno z „Ostatní provozní náklady“ do „Výnos z poplatků a provizí“. 2) náklady na vymáhání ze „Správní náklady“ a „Ostatní provozní náklady“ do „Čistá ztráta ze znehodnocení úvěrů a pohledávek a realizovaných finančních aktiv“. 3) Smlouvy o operativním leasingu byly uvedeny odděleně od finančního leasingu v souladu s požadavky IAS 17 Leases, překlasifikováno z „Výnosy z úroků a podobné výnosy“ na „Ostatní provozní výnosy“ a „Odpisy hmotného a nehmotného majetku.“.

 

 

 

 MONETA Money Bank, a.s.

 

 

 

Tiskové oddělení 

 

Více zpráv k tématu Hypotéky

Hodnocení článku: 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0

Moneta za 9M se ziskem 3,1 mld. Kč - skvělé výsledky u hypoték a retalových úvěrů (1)

Diskuze a názory uživatelů na téma: Moneta za 9M se ziskem 3,1 mld. Kč - skvělé výsledky u hypoték a retalových úvěrů
11.11. 12:36  Nedivím se tomu (František Martínek)Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Důchody

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Podílové fondy

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies