ČSÚ (ČSÚ)
Makroekonomika  |  03.11.2017 09:14:17

03.11.2017 Čtvrtletní analýza VŠPS na aktuální téma - 3. čtvrtletí 2017

Kód: 250137-17
Informace o produktu
Kód: 250137-17
Periodicita: Čtvrtletní
Název produktu: Čtvrtletní analýza VŠPS na aktuální téma
Poznámka: Anglická verze +3 pracovní dny.
Anotace: Analýza k RI podle výsledků výběrového šetření pracovních sil.
Územní členění: Stát
Kontakt: gabriela.strasilova@czso.cz
Nosič: Web
Typ produktu: Analýza
Cena:
Verze: Česko-anglická
Typ termínu vydání: 34. kalendářní den po období
Datum vydání: 05.05.2017, 04.08.2017, 03.11.2017, 02.02.2018
Rok: 2017
 

Přílohy

 • czam110317_analyza.docx
 • czam110317_analyza.pdf
 • czam110317_analyza.zip
Archiv:
 • rok 2017  |  3. čtvrtletí 2017  |  2. čtvrtletí 2017  |  1. čtvrtletí 2017
 • rok 2016  |  4. čtvrtletí 2016  |  3. čtvrtletí 2016  |  2. čtvrtletí 2016  |  1. čtvrtletí 2016
 • rok 2015  |  4. čtvrtletí 2015  |  3. čtvrtletí 2015  |  2. čtvrtletí 2015  |  1. čtvrtletí 2015
 • rok 2014  |  4. čtvrtletí 2014  |  3. čtvrtletí 2014  |  2. čtvrtletí 2014  |  1. čtvrtletí 2014
 • rok 2013  |  4. čtvrtletí 2013  |  3. čtvrtletí 2013  |  2. čtvrtletí 2013  |  1. čtvrtletí 2013
 • rok 2012  |  4. čtvrtletí 2012  |  3. čtvrtletí 2012  |  2. čtvrtletí 2012  |  1. čtvrtletí 2012
 • rok 2011  |  4. čtvrtletí 2011  |  3. čtvrtletí 2011  |  2. čtvrtletí 2011  |  1. čtvrtletí 2011
 • rok 2010  |  4. čtvrtletí 2010  |  3. čtvrtletí 2010  |  2. čtvrtletí 2010  |  1. čtvrtletí 2010
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 03.11.2017
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.3. 11. 2017

Podíl zaměstnanců pracujících na směny je v Ústeckém kraji téměř dvojnásobný než v Praze

V roce 2016 pracovalo na směny 1 207,8 tis. osob, tj. 29 % všech zaměstnanců ve věku 15–64 let. Tento podíl je pátý nejvyšší v rámci celé EU28. Vysoká je směnnost v ČR jak u mužů, tak i u žen. Velké rozdíly jsou v úrovni směnnosti mezi jednotlivými kraji republiky.

V rámci výběrového šetření pracovních sil (VŠPS) jsou od roku 2002 zjišťovány údaje o účasti respondentů ve směnové práci podle jednotné metodiky Eurostatu[1]. V posledním desetiletí se jejich podíl stabilizoval na úrovni 28–29 % (v minulém roce dosáhl přesně 29,0 %). V absolutním vyjádření pracovalo v roce 2016 na směny celkem 1 207,8 tis. zaměstnanců.

A. V řadě odvětví a skupin zaměstnání je směnová práce běžně uplatňována

Nejvíce zaměstnanců pracovalo na směny ve zpracovatelském průmyslu (536,0 tis.), v obchodu (145,5 tis.), v sekci zdravotnictví a sociální péče (138,6 tis.) a v dopravě a skladování (106,2 tis.). V těchto čtyřech odvětvových sekcích pracovaly více než tři čtvrtiny všech směnujících zaměstnanců. Práce na směny je významná i v dalších odvětvích. V sekci těžba a dobývání pracovala na směny téměř polovina všech zaměstnanců, vysoká směnnost je i v ubytování, stravování a pohostinství. Naproti tomu práce na směny se minimálně vyskytuje v profesních, vědeckých a technických činnostech, v odvětví vzdělávání, v sekci peněžnictví a pojišťovnictví a v informačních a komunikačních činnostech. Nízká úroveň směnnosti je i ve velkém sektoru stavebnictví.Počet a podíl pracujících na směny z počtu zaměstnanců ve věku 15-64 let

v odvětvových sekcích CZ-NACE v roce 2016

Ukazatel

Zaměstnanci vč. členů produkčních družstev

celkem
v tis.

z toho pracující na směny

v hlavním zaměstnání
v posledních 4 týdnech

v tis.

v % z počtu zaměstnanců

Celkem ve věku 15-64 let

4 167,7

1 207,8

29,0

CZ-NACE

sekce

z toho:

Zemědělství, lesnictví a rybářství

A

107,0

19,2

17,9

Těžba a dobývání

B

33,9

16,9

49,8

Zpracovatelský průmysl

C

1 310,4

536,0

40,9

Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla

D

45,9

14,7

32,0

Zásob. vodou; činnosti souvis. s odpady

E

52,2

7,4

14,1

Stavebnictví

F

232,0

12,8

5,5

Velkoobchod a maloob.; opr. mot. vozidel

G

459,9

145,5

31,6

Doprava a skladování

H

282,5

106,2

37,6

Ubytování, stravování a pohostinství

I

131,5

64,9

49,3

Informační a komunikační činnosti

J

109,6

10,2

9,3

Peněžnictví a pojišťovnictví

K

84,7

6,2

7,3

Činnosti v oblasti nemovitostí

L

16,4

1,1

6,7

Profesní, vědecké a technické činnosti

M

145,3

3,6

2,5

Administrativní a podpůrné činnosti

N

98,3

31,2

31,7

Veřejná správa a obrana; pov. soc. zabezp.

O

316,9

56,9

17,9

Vzdělávání

P

306,4

16,4

5,3

Zdravotní a sociální péče

Q

328,4

138,6

42,2

Kulturní, zábavní a rekreační činnosti

R

66,2

13,5

20,4

Zdroj: ČSÚ, Výběrové šetření pracovních sil


Velké rozdíly jsou mezi skupinami zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Jen zřídka pracují ve směnovém režimu řídící pracovníci. Podíl pracujících na směny je nízký i v hlavní třídě specialisté, méně pracují na směny úředníci, ale také techničtí a odborní pracovníci. Naopak na směny pracuje více než polovina zaměstnanců ve službách a prodeji, často pracují na směny také pracovníci obsluhy strojů a zařízení, řemeslníci a opraváři a pomocní a nekvalifikovaní pracovníci. Údaje o úrovni směnnosti v hlavních třídách klasifikace zaměstnání tak korespondují s údaji za jednotlivé odvětvové sekce.


Celkový rozsah práce na směny je výrazně ovlivněn především situací ve zpracovatelském průmyslu, ve kterém pracovaly více než dvě pětiny všech zaměstnanců v národním hospodářství, kteří pracují na směny. Pro tuto sekci je charakteristický vysoký podíl mužů. Odvětvová struktura žen zaměstnankyň se vedle vysokého zastoupení zpracovatelského průmyslu vyznačuje i velkým počtem žen pracujících v obchodu a v sekci zdravotní a sociální péče. V těchto dvou odvětvích směnuje více než 40 % zaměstnankyň a v důsledku toho se celková úroveň směnnosti zaměstnaných žen blíží úrovni směnnosti mužů.

Počet a podíl mužů a žen pracujících na směny z celkového počtu zaměstnanců ve věku 1564 let v odvětvových sekcích CZ-NACE v roce 2016

Odvětvové sekce CZ-NACE

Zaměstnanci pracující na směny v hlavním zaměstnání
v posledních 4 týdnech

muži

ženy

v tis.

v % z počtu zaměstnanců v odvětví

v tis.

v % z počtu zaměstnanců v odvětví

Celkem ve věku 15-64 let

674,3

30,1

533,6

27,7

CZ-NACE

sekce

z toho:

Zemědělství, lesnictví a rybářství

A

10,9

14,4

8,3

26,4

Těžba a dobývání

B

16,4

52,5

.

16,8

Zpracovatelský průmysl

C

349,9

41,6

186,1

39,7

Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla

D

14,2

38,8

.

5,3

Zásob. vodou; činnosti souvis. s odpady

E

6,9

17,2

.

3,7

Stavebnictví

F

12,0

6,0

0,8

2,7

Velkoobchod a maloob.; opr. mot. vozidel

G

36,9

19,2

108,7

40,6

Doprava a skladování

H

76,4

38,4

29,8

35,8

Ubytování, stravování a pohostinství

I

33,1

60,7

31,8

41,3

Informační a komunikační činnosti

J

7,5

10,0

2,7

7,8

Peněžnictví a pojišťovnictví

K

2,6

8,0

3,6

6,9

Činnosti v oblasti nemovitostí

L

.

10,3

.

5,5

Profesní, vědecké a technické činnosti

M

2,7

3,9

0,8

1,1

Administrativní a podpůrné činnosti

N

19,8

37,1

11,4

25,3

Veřejná správa a obrana; pov. soc. zabezp.

O

51,1

31,9

5,7

3,7

Vzdělávání

P

1,4

2,1

15,0

6,2

Zdravotní a sociální péče

Q

26,0

41,8

112,6

42,3

Kulturní, zábavní a rekreační činnosti

R

4,8

17,6

8,6

22,4

Vysvětlivky:
.
  údaj není dostatečně spolehlivý

Zdroj: ČSÚ, Výběrové šetření pracovních sil

Velká část pracující populace ve směnovém režimu nepracuje a nepozná řadu problémů, se kterými se běžně směnující pracující musejí potýkat. Komplikace nastávají v případě žen, které musí sladit změnu svého pracovního rytmu se zajištěním chodu domácnosti, zvláště v případě matek s menšími dětmi.

B. Vysoká směnnost mužů a žen ve středním produktivním věku

Nejvyšší podíl pracujících na směny je ve skupině nejmladších zaměstnanců do 25 let, ve které se dostal přes hranici 40 %. Absolutní počet zaměstnanců v této věkové skupině je však podstatně nižší než ve starších věkových skupinách, protože velká část mladých se stále účastní vzdělávacího procesu a přitom je ekonomicky neaktivní.

Počet a podíl zaměstnanců pracujících na směny podle věkových skupin v roce 2016

Věková skupina

Pracující na směny v hlavním zaměstnání
v posledních 4 týdnech

celkem

muži

ženy

v tis.

v %

v tis.

v %

v tis.

v %

Celkem ve věku 15-64 let

1207,8

29,0

674,3

30,1

533,6

27,7

15 až 19 let

9,5

41,0

5,9

42,4

3,6

38,9

20 až 24 let

101,8

41,1

59,8

40,8

42,0

41,6

25 až 29 let

151,1

32,6

95,1

35,4

56,0

28,6

30 až 34 let

138,3

27,4

84,5

28,4

53,8

26,0

35 až 39 let

166,9

27,2

94,4

28,3

72,6

25,8

40 až 44 let

189,9

28,8

103,2

30,8

86,7

26,8

45 až 49 let

152,8

29,1

73,3

28,5

79,5

29,7

50 až 54 let

135,4

27,6

67,6

28,4

67,8

26,9

55 až 59 let

116,2

27,3

59,0

27,9

57,2

26,7

60 až 64 let

45,9

21,4

31,5

22,8

14,4

19,0

Poznámka:
Po dosažení 65 let podíl směnujících zaměstnanců rapidně klesá. Ve věkové skupině 65 a více let pracovalo na směny 10,3 tis. osob a míra směnnosti zde byla výrazně nižší než v mladších skupinách, a to 14,0 %. Po 25 roce rovněž výrazně klesá směnnost u žen v souvislosti s porodností a následnou mateřskou a rodičovskou dovolenou.

Zdroj: ČSÚ, Výběrové šetření pracovních sil

Ve skupině 2529letých pracovala na směny téměř třetina všech zaměstnanců. V následující věkové skupině 3034 let činil podíl směnujících v minulém roce 27,4 %. V desetileté skupině 25-34letých převládá absolutní počet i podíl mužů pracujících na směny. To je jednoznačně důsledkem skutečnosti, že velká část žen odchází na mateřskou a rodičovskou dovolenou a při nástupu do zaměstnání hledá takové pracovní uplatnění, které by jí umožnilo pečovat o děti.

Situace se mění ve věku od 35let, kdy se počet a podíl žen pracujících na směny přibližuje úrovni stejných ukazatelů za muže. Ve skupině 4554letých počet žen pracujících v tomto režimu dokonce absolutně převyšuje počet mužů. Ve skupině nad 55 let se projevuje přetrvávající rozdílná hranice pro odchod do důchodu.

C. V osmi krajích ČR pracuje na směny více než 30 % zaměstnanců

Rozsah směnové práce je v prvé řadě určen charakterem zaměstnání respondentů a odvětvovou příslušností pracoviště. To se bezprostředně odráží i v rozdílech ve výši podílu zaměstnanců pracujících na směny na celkovém počtu zaměstnanců v jednotlivých krajích republiky. V Praze je směnnost bydlících zaměstnanců (20,7 %) podstatně nižší než ve všech ostatních krajích, a to jak u mužů, tak i u žen. Výjimkou je Jihomoravský kraj, ve kterém je směnnost v regionálním pohledu také velmi nízká. To vyplývá ze skutečnosti, že odvětvová (CZ-NACE) a profesní struktura (CZ-ISCO) v Brně je srovnatelná se situací v hlavním městě. V Plzeňském, Moravskoslezském, Pardubickém a Karlovarském kraji pracuje na směny téměř třetina všech zaměstnanců. Nejvyšší směnnost vykazuje dlouhodobě Ústecký kraj, ve kterém je takřka dvojnásobně vyšší než v Praze.

Podíl zaměstnanců pracujících na směny podle krajů v ČR v roce 2016

v %

Území, kraj

Podíl pracujících na směny v hlavním zaměstnání
v posledních 4 týdnech

celkem

muži

ženy

 ČR celkem

29,0

30,1

27,7

 Hl. m. Praha

20,7

23,2

18,1

 Středočeský

31,0

33,0

28,7

 Jihočeský

28,0

27,6

28,6

 Plzeňský

32,2

31,5

33,1

 Karlovarský

31,5

34,9

27,6

 Ústecký

39,1

40,8

37,1

 Liberecký

30,2

33,3

26,6

 Královéhradecký

30,9

34,0

27,5

 Pardubický

31,7

33,2

29,8

 Vysočina

29,6

25,8

34,4

 Jihomoravský

21,7

20,0

23,7

 Olomoucký

28,8

28,5

29,1

 Zlínský

28,7

28,8

28,6

 Moravskoslezský

32,2

35,8

27,8

Zdroj: ČSÚ, Výběrové šetření pracovních sil

D. Podíl zaměstnanců pracujících na směny je v ČR jeden z nejvyšších v rámci celé EU

Rozsah práce na směny je v zemích Evropské unie, obdobně jako v řadě jiných aspektů zaměstnanosti, velmi odlišný. V roce 2016 dosáhl podíl osob pracujících v tomto režimu v rámci EU28 celkem 18,8 % všech zaměstnanců. Podíl žen pracujících na směny je v EU28 o něco nižší než u mužů (17,4 % proti 19,8 % zaměstnanců mužů). Mezistátní rozdíly v úrovni směnnosti jsou přitom u obou pohlaví velké.

Nejvyšší podíl zaměstnanců pracujících na směny vykazuje Chorvatsko, dále pak Slovinsko, Polsko a Slovensko. Směnnost v naší republice dosáhla páté nejvyšší hodnoty ze všech členských zemí EU. Ve většině zemí (celkem 16) byl podíl pracujících na směny nižší než 20 % všech zaměstnanců. O velikosti rozdílu v uplatnění práce na směny svědčí skutečnost, že země jako jsou Chorvatsko či Slovinsko mají více než pětkrát vyšší úroveň směnnosti, než je tomu ve Francii. Velmi málo je tato práce rozšířena i v Belgii a Dánsku.

*****

Práce na směny je v České republice hojně využívána. Přináší přitom velké nároky na sladění tohoto pracovního režimu s osobním životem respondentů. Práce na směny se totiž u řady z nich neomezuje jen na pracovní dny, ale v mnoha případech respondenti pracují i ve dnech pracovního volna, v sobotu nebo neděli. Řada osob ve středním věku zajišťuje i péči o generaci svých rodičů.

Je nutné vzít v úvahu výši mezd a platů zaměstnanců, zejména žen. Průměrné mzdy v odvětvích s vyšší směnností jsou totiž nízké ve srovnání s odvětvími s nejvyšší úrovní výdělků, kde je podíl pracujících na směny naopak velmi malý. V odvětvích s vysokou směnností je navíc absolutní rozdíl v úrovni průměrných mezd a platů mezi muži a ženami jeden z nejvyšších.

Hrubé měsíční mzdy zaměstnanců podle odvětví a pohlaví

Odvětví
podle CZ-NACE

Kód
CZ-NACE

Průměrná mzda v

Average earnings (CZK)

celkem

muži

ženy

Total

Men

Women

A-S

Celkem

01-96

29061

32134

25283

v tom:

A

Zemědělství, lesnictví a rybářství

01-03

23609

25061

20684

B

Těžba a dobývání

05-09

33460

34132

28731

C

Zpracovatelský průmysl

10-33

29382

32351

23765

D

Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla

35

42675

44300

37279

E

Zásobování vodou, činnosti související s odpady

36-39

26878

27353

25257

B-E

Průmysl celkem

05-39

29695

32496

24083

F

Stavebnictví

41-43

26199

26800

22985

G

Obchod, opravy motorových vozidel

45-47

26889

31322

22947

H

Doprava a skladování

49-53

26963

27481

25605

I

Ubytování, stravování a pohostinství

55-56

16453

17038

15968

J

Informační a komunikační činnosti

58-63

51525

57063

38010

K

Peněžnictví a pojišťovnictví

64-66

52158

68523

41247

L

Činnosti v oblasti nemovitostí

68

24834

25708

23950

M

Profesní, vědecké a technické činnosti

69-75

35065

39655

29481

N

Administrativní a podpůrné činnosti

77-82

19738

20504

18777

O

Veřejná správa a obrana, povinné sociální zabezpečení

84

31765

33831

29715

P

Vzdělávání

85

28207

34794

26219

Q

Zdravotní a sociální péče

86-88

29098

38076

26935

R

Kulturní, zábavní a rekreační činnosti

90-93

24229

26123

22510

S

Ostatní činnosti

94-96

22765

27705

19208

Zdroj: ČSÚ, publikace Struktura mezd zaměstnanců v roce 2016 (Kód: 110026-17)

Autor

Marta Petráňová, Jan Kočka

Oddělení pracovních sil, migrace a rovných příležitostí, ČSÚ

Tel.: +420 274 054 357; +420 274 052 183

E-mail: marta.petranova@czso.cz; jan.kocka@czso.cz[1] Metodická poznámka:

Směnová práce je pravidelný pracovní režim. Pro tuto práci je charakteristické, že rozdílné skupiny pracovníků nebo jednotliví pracovníci se vzájemně střídají na stejném pracovišti a vykonávají stejnou činnost. Důležité je převzetí a předání práce. Střídání různých pracovníků na pracovišti je nutnou podmínkou pro klasifikaci práce jako směnové. Směnová práce se vztahuje k osobě respondenta, nikoliv k charakteru provozu podniku či organizace. Nepatří sem profese a zaměstnání, které nemají charakter směnové práce (např. technickohospodářští pracovníci), ačkoli jiná pracoviště podniku mohou pracovat ve dvou či vícesměnném provozu. Směnová práce je zjišťována za zaměstnance a členy produkčních družstev, nikoliv za podnikatele.

K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentářZobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat     Mobil verze

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2022

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.

ISSN 1801-8688