ČSÚ (ČSÚ)
Makroekonomika  |  24.10.2017 09:04:32

24.10.2017 Konjunkturální průzkum - říjen 2017


Kód: 070008-17
Informace o produktu
Kód: 070008-17
Periodicita: Měsíční
Název produktu: Konjunkturální průzkum
Poznámka:
Anotace: Výsledky konjunkturálního průzkumu (v podnicích průmyslových, stavebních a dalších) ve sledovaném měsíci roku 2017.
Územní členění: Stát
Kontakt: jiri.obst@czso.cz
Nosič: Web
Typ produktu: Rychlá informace
Cena:
Verze: Česko-anglická
Typ termínu vydání: 24. kalendářní den v období
Datum vydání: 24.01.2017, 24.02.2017, 24.03.2017, 24.04.2017, 24.05.2017, 26.06.2017, 24.07.2017, 24.08.2017, 25.09.2017, 24.10.2017, 24.11.2017, 27.12.2017
Rok: 2017
 

Celková důvěra v domácí ekonomiku se v říjnu mírně zvýšila. Souhrnný indikátor důvěry (indikátor ekonomického sentimentu), vyjádřený bazickým indexem, oproti září vzrostl o 0,2 bodu na hodnotu 99,3. Indikátor důvěry podnikatelů se meziměsíčně mírně zvýšil o 0,4 bodu na hodnotu 97,4. Indikátor důvěry spotřebitelů se mírně snížil o 0,5 bodu na hodnotu 108,7. Ve srovnání s říjnem 2016 jsou souhrnný indikátor důvěry a indikátor důvěry podnikatelů vyšší, indikátor důvěry spotřebitelů je ale nižší.

Důvěra podnikatelů v odvětví průmyslu se opět zvýšila. Indikátor důvěry vzrostl o 2,2 bodu na hodnotu 99,3. Zástupci průmyslových podniků v říjnu zhodnotili svou současnou celkovou ekonomickou situaci lépe než v září. Hodnocení současné celkové i zahraniční poptávky se téměř nezměnilo. Aktuální konjunkturální šetření rovněž prokázalo, že stav zásob hotových výrobků se rovněž téměř nezměnil. Hlavní bariérou růstu produkce je poprvé od ledna 2008 nedostatek zaměstnanců, uvádí ho téměř 29 % respondentů. Přibližně 28 % vykazujících jednotek však stále znepokojuje nedostatečná poptávka. Podnikatelé v průmyslu očekávají v příštích třech měsících zvýšení tempa růstu výrobní činnosti při zachování stávající úrovně zaměstnanosti. V meziměsíčním srovnání jsou očekávání vývoje ekonomické situace pro období příštích tří i šesti měsíců vyšší. V porovnání se stejným měsícem loňského roku je důvěra podnikatelů v průmyslu na vyšší úrovni.

Pravidelný čtvrtletní průzkum ve zpracovatelském průmyslu v říjnu ukázal, že se využití výrobních kapacit podniků v mezičtvrtletním srovnání mírně zvýšilo a dosáhlo 84,4 %. Podnikatelé odhadují zajištění práce zakázkami na 8 měsíců, což je stejně jako v předchozím čtvrtletí.

V odvětví stavebnictví se důvěra podnikatelů meziměsíčně mírně snížila. Indikátor důvěry poklesl o 0,5 bodu na hodnotu 84,8. Zástupci stavebních podniků zhodnotili svou současnou celkovou ekonomickou situaci hůře než v minulém měsíci. Ukazatel hodnocení současné poptávky po stavebních pracích se mírně snížil. Podnikatelé ve stavebnictví přesto očekávají v příštích třech měsících zvýšení tempa růstu stavební činnosti, ovšem při zachování stávajícího stavu zaměstnanosti. Očekávání vývoje celkové ekonomické situace pro období příštích tří i šesti měsíců jsou vyšší než v září. Meziročně je ale důvěra podnikatelů ve stavebnictví výrazně vyšší.  

Důvěra podnikatelů v odvětví obchodu se po mírném propadu v minulém měsíci znovu zvýšila.  Indikátor důvěry vzrostl o 1,2 bodu na hodnotu 101,0. Z aktuálního konjunkturálního průzkumu vyplývá, že podnikatelé v obchodě zhodnotili svou současnou celkovou ekonomickou situaci podstatně lépe, než tomu bylo v září. Ukazatel stavu zásob zboží na skladech se téměř nezměnil. Očekávání vývoje celkové ekonomické situace jsou pro období příštích tří i šesti měsíců téměř stejné. V meziročním srovnání je důvěra v obchodě také vyšší.

Konjunkturální průzkum ve vybraných odvětvích služeb (vč. bankovního sektoru) zaznamenal mezi podnikateli meziměsíční snížení důvěry. Indikátor důvěry poklesl o 1,6 bodu na hodnotu 96,3. Podniky ve službách zhodnotily svou současnou celkovou ekonomickou situaci stejně jako minulý měsíc. Hodnocení současné celkové poptávky po službách se podle výsledků aktuálního průzkumu snížilo, její očekávání pro příští tři měsíce se téměř nezměnilo. Ukazatele očekávání vývoje celkové ekonomické situace pro období příštích tří i šestí měsíců se téměř nezměnily. Oproti říjnu 2016 je ovšem indikátor důvěry ve vybraných odvětvích služeb vyšší.

Důvěra spotřebitelů v ekonomiku se v říjnu meziměsíčně mírně snížila. Indikátor důvěry poklesl o 0,5 bodu na hodnotu 108,7. Z aktuálního šetření mezi spotřebiteli vyplynulo, že se pro období příštích dvanácti měsíců nezměnily obavy ze zhoršení celkové ekonomické situace. Obavy z jejich vlastní finanční situace se také téměř nezměnily. Aktuální průzkum mezi spotřebiteli ale zaznamenal mírné zvýšení obav z růstu nezaměstnanosti a mírné snížení obav z růstu cen. Úmysl spořit se téměř nezměnil. V meziročním srovnání je důvěra spotřebitelů na nižší úrovni.

________________


Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Juraj Lojka, ředitel odboru
Kontaktní osoba: Jiří Obst, tel. 274054116, e-mail:  jiri.obst@czso.cz
Metoda získání dat: Konjunkturální zjišťování ČSÚ, spotřebitelský průzkum GfK Czech
Konjunkturální a spotřebitelské průzkumy jsou spolufinancovány granty Evropské komise DG ECFIN.
Termín ukončení sběru dat: 17. 10. 2017
Navazující publikace: 070006-17 Konjunkturální průzkum v podnicích průmyslových, stavebních, obchodních a ve vybraných odvětvích služeb
(https://www.czso.cz/csu/czso/konjunkturalni-pruzkumy)
Termín zveřejnění další RI: 24. 11. 2017

 

Přílohy

 • ckpr102417.docx
 • Přílohy:
 • Tab. 1 Indikátory důvěry – bazické indexy
 • Tab. 2 Salda indikátorů důvěry
 • Graf 1.1 Sezónně očištěné indikátory důvěry - bazické indexy (2008 - 2017)
 • Graf 1.2 Sezónně očištěné indikátory důvěry - bazické indexy (1998 - 2017)
 • Graf 2.1 Sezónně očištěné indikátory důvěry v průmyslu, stavebnictví, obchodě a ve vybraných službách – bazické indexy (2006 – 2017)
 • Graf 2.2 Salda sezónně očištěných indikátorů důvěry v průmyslu, stavebnictví, obchodě a ve vybraných službách (2006 – 2017)
 • Graf 3 Indikátory ekonomického sentimentu – mezinárodní srovnání, sezónně očištěno
 • Graf 4 Využití výrobních kapacit ve zpracovatelském průmyslu
 • Graf 5 Bariéry růstu produkce v průmyslu
 • Graf 6 Bariéry růstu produkce ve stavebnictví
Archiv:
 • rok 2017  |  říjen 2017  |  září 2017  |  srpen 2017  |  červenec 2017  |  červen 2017  |  květen 2017  |  duben 2017  |  březen 2017  |  únor 2017  |  leden 2017
 • rok 2016  |  prosinec 2016  |  listopad 2016  |  říjen 2016  |  září 2016  |  srpen 2016  |  červenec 2016  |  červen 2016  |  květen 2016  |  duben 2016  |  březen 2016  |  únor 2016  |  leden 2016
 • rok 2015  |  prosinec 2015  |  listopad 2015  |  říjen 2015  |  září 2015  |  srpen 2015  |  červenec 2015  |  červen 2015  |  květen 2015  |  duben 2015  |  březen 2015  |  únor 2015  |  leden 2015
 • rok 2014  |  prosinec 2014  |  listopad 2014  |  říjen 2014  |  září 2014  |  srpen 2014  |  červenec 2014  |  červen 2014  |  květen 2014  |  duben 2014  |  březen 2014  |  únor 2014  |  leden 2014
 • rok 2013  |  prosinec 2013  |  listopad 2013  |  říjen 2013  |  září 2013  |  srpen 2013  |  červenec 2013  |  červen 2013  |  květen 2013  |  duben 2013  |  březen 2013  |  únor 2013  |  leden 2013
 • rok 2012  |  prosinec 2012  |  listopad 2012  |  říjen 2012  |  září 2012  |  srpen 2012  |  červenec 2012  |  červen 2012  |  květen 2012  |  duben 2012  |  březen 2012  |  únor 2012  |  leden 2012
 • rok 2011  |  prosinec 2011  |  listopad 2011  |  říjen 2011  |  září 2011  |  srpen 2011  |  červenec 2011  |  červen 2011  |  květen 2011  |  duben 2011  |  březen 2011  |  únor 2011  |  leden 2011
 • rok 2010  |  prosinec 2010  |  listopad 2010  |  říjen 2010  |  září 2010  |  srpen 2010  |  červenec 2010  |  červen 2010  |  květen 2010  |  duben 2010  |  březen 2010  |  únor 2010  |  leden 2010
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 24.10.2017
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.24. 10. 2017

Důvěra podnikatelů dále rostla, důvěra spotřebitelů se mírně snížila

Konjunkturální průzkum – říjen 2017

Celková důvěra v domácí ekonomiku se v říjnu mírně zvýšila. Souhrnný indikátor důvěry (indikátor ekonomického sentimentu), vyjádřený bazickým indexem, oproti září vzrostl     o 0,2 bodu na hodnotu 99,3. Indikátor důvěry podnikatelů se meziměsíčně mírně zvýšil     o 0,4 bodu na hodnotu 97,4. Indikátor důvěry spotřebitelů se mírně snížil o 0,5 bodu      na hodnotu 108,7. Ve srovnání s říjnem 2016 jsou souhrnný indikátor důvěry a indikátor důvěry podnikatelů vyšší, indikátor důvěry spotřebitelů je ale nižší.

Důvěra podnikatelů v odvětví průmyslu se opět zvýšila. Indikátor důvěry vzrostl o 2,2 bodu     na hodnotu 99,3. Zástupci průmyslových podniků v říjnu zhodnotili svou současnou celkovou ekonomickou situaci lépe než v září. Hodnocení současné celkové i zahraniční poptávky          se téměř nezměnilo. Aktuální konjunkturální šetření rovněž prokázalo, že stav zásob hotových výrobků se rovněž téměř nezměnil. Hlavní bariérou růstu produkce je poprvé od ledna 2008 nedostatek zaměstnanců, uvádí ho téměř 29 % respondentů. Přibližně 28 % vykazujících jednotek však stále znepokojuje nedostatečná poptávka. Podnikatelé v průmyslu očekávají v příštích třech měsících zvýšení tempa růstu výrobní činnosti při zachování stávající úrovně zaměstnanosti. V meziměsíčním srovnání jsou očekávání vývoje ekonomické situace pro období příštích tří i šesti měsíců vyšší. V porovnání se stejným měsícem loňského roku       je důvěra podnikatelů v průmyslu na vyšší úrovni.

Pravidelný čtvrtletní průzkum ve zpracovatelském průmyslu v říjnu ukázal, že se využití výrobních kapacit podniků v mezičtvrtletním srovnání mírně zvýšilo a dosáhlo 84,4 %. Podnikatelé odhadují zajištění práce zakázkami na 8 měsíců, což je stejně jako v předchozím čtvrtletí.

V odvětví stavebnictví se důvěra podnikatelů meziměsíčně mírně snížila. Indikátor důvěry poklesl o 0,5 bodu na hodnotu 84,8. Zástupci stavebních podniků zhodnotili svou současnou celkovou ekonomickou situaci hůře než v minulém měsíci. Ukazatel hodnocení současné poptávky po stavebních pracích se mírně snížil. Podnikatelé ve stavebnictví přesto očekávají v příštích třech měsících zvýšení tempa růstu stavební činnosti, ovšem při zachování stávajícího stavu zaměstnanosti. Očekávání vývoje celkové ekonomické situace pro období příštích tří i šesti měsíců jsou vyšší než v září. Meziročně je ale důvěra podnikatelů                  ve stavebnictví výrazně vyšší.  

Důvěra podnikatelů v odvětví obchodu se po mírném propadu v minulém měsíci znovu zvýšila.  Indikátor důvěry vzrostl o 1,2 bodu na hodnotu 101,0. Z aktuálního konjunkturálního průzkumu vyplývá, že podnikatelé v obchodě zhodnotili svou současnou celkovou ekonomickou situaci podstatně lépe, než tomu bylo v září. Ukazatel stavu zásob zboží na skladech se téměř nezměnil. Očekávání vývoje celkové ekonomické situace jsou pro období příštích tří i šesti měsíců téměř stejné. V meziročním srovnání je důvěra v obchodě také vyšší.

Konjunkturální průzkum ve vybraných odvětvích služeb (vč. bankovního sektoru) zaznamenal mezi podnikateli meziměsíční snížení důvěry. Indikátor důvěry poklesl o 1,6 bodu na hodnotu 96,3. Podniky ve službách zhodnotily svou současnou celkovou ekonomickou situaci stejně jako minulý měsíc. Hodnocení současné celkové poptávky po službách se podle výsledků aktuálního průzkumu snížilo, její očekávání pro příští tři měsíce se téměř nezměnilo. Ukazatele očekávání vývoje celkové ekonomické situace pro období příštích tří i šestí měsíců se téměř nezměnily. Oproti říjnu 2016 je ovšem indikátor důvěry ve vybraných odvětvích služeb vyšší.

Důvěra spotřebitelů v ekonomiku se v říjnu meziměsíčně mírně snížila. Indikátor důvěry poklesl o 0,5 bodu na hodnotu 108,7. Z aktuálního šetření mezi spotřebiteli vyplynulo,               že se pro období příštích dvanácti měsíců nezměnily obavy ze zhoršení celkové ekonomické situace. Obavy z jejich vlastní finanční situace se také téměř nezměnily. Aktuální průzkum mezi spotřebiteli ale zaznamenal mírné zvýšení obav z růstu nezaměstnanosti a mírné snížení obav z růstu cen. Úmysl spořit se téměř nezměnil. V meziročním srovnání je důvěra spotřebitelů       na nižší úrovni.

Poznámky:

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ:              Juraj Lojka, ředitel odboru

Kontaktní osoba:                                                  Jiří Obst, tel. 274054116, e-mail:  jiri.obst@czso.cz

Metoda získání dat:                                             Konjunkturální zjišťování ČSÚ, spotřebitelský průzkum GfK Czech

Konjunkturální a spotřebitelské průzkumy jsou spolufinancovány granty Evropské komise DG ECFIN.

Termín ukončení sběru dat:                               17. 10. 2017

Navazující publikace:                                          070006-17 Konjunkturální průzkum v podnicích průmyslových, stavebních, obchodních a ve vybraných odvětvích služeb (https://www.czso.cz/csu/czso/konjunkturalni-pruzkumy)

Termín zveřejnění další RI:                                24. 11. 2017

Přílohy:

Tab. 1 Indikátory důvěry – bazické indexy

Tab. 2 Salda indikátorů důvěry

Graf Sezónně očištěné indikátory důvěry – bazické indexy (2008–2017)

Graf Sezónně očištěné indikátory důvěry – bazické indexy (1998–2017)

Graf Sezónně očištěné indikátory důvěry v průmyslu, stavebnictví, obchodě a ve vybraných službách – bazické indexy (2006–2017)

Graf Salda sezónně očištěných indikátorů důvěry v průmyslu, stavebnictví, obchodě a ve vybraných službách (2006–2017)

Graf Indikátory ekonomického sentimentu – mezinárodní srovnání, sezónně očištěno

Graf Využití výrobních kapacit ve zpracovatelském průmyslu

Graf Bariéry růstu produkce v průmyslu                                               

Graf Bariéry růstu produkce ve stavebnictví

Hodnocení článku: 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0

24.10.2017 Konjunkturální průzkum - říjen 2017

Diskuze a názory

Na dané téma nejsou žádné názory.


Poslední zprávy z rubriky Makroekonomika:

Po   8:32  Pondělní obchodní seance 22. 1. 2018 STOX.CZ (Grant Capital)
Ne 16:58  S minimální mzdou se musí hodně opatrně Patria (Patria Online)


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Forex Zákony Kalkulačka Hypotéky Tarify Práce Půjčky Školení Volby Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů