ČSÚ (ČSÚ)
Makroekonomika  |  13.10.2017 09:04:08

13.10.2017 Odhady sklizní - září 2017


Kód: 270150-17
Informace o produktu
Kód: 270150-17
Periodicita: Nepravidelná
Název produktu: Odhady sklizní
Poznámka: 4.7.2017, 11.8.2017, 13.10.2017
Anotace: Hektarový výnos (v t/ha) a celková sklizeň (propočet z odhadovaného hektarového výnosu a osevní plochy). Porovnání s předchozím rokem.
Územní členění: Stát
Kontakt: iveta.horakova@czso.cz
Nosič: Web
Typ produktu: Rychlá informace
Cena:
Verze: Česko-anglická
Typ termínu vydání: Jiný
Datum vydání: 04.07.2017, 11.08.2017, 13.10.2017
Rok: 2017
 

Odhad sklizně k 15. září potvrzuje meziroční pokles úrody obilovin o 15,2 % na 7 274 tis. tun (-1 301 tis. tun) a řepky o 16,0 % na 1 142 tis. tun (-217 tis. tun). Očekávaná sklizeň brambor 615 tis. tun je o 12,1 % nižší, cukrovky se sklidí 4 096 tis. tun, téměř stejné množství jako v loňském roce (-0,5 %).

Podle odhadu sklizně k 15. září se očekává úroda obilovin včetně kukuřice na zrno na úrovni 7 274 tis. tun. Meziroční pokles sklizně o 1 301 tis. tun (-15,2 %) jde na vrub snížení výnosu na 5,40 t/ha (-15,0 %), zatímco výměra 1 346 tis. ha se téměř nezměnila (-0,3 %). Letošní odhadovaná sklizeň obilovin je nižší než průměr za posledních pět i deset let (-8,1 %, respektive -6,8 %).

První letošní odhad sklizně kukuřice na zrno 533 tis. tun je meziročně o 37,0 % nižší, a to především kvůli významnému poklesu výnosu na 6,36 t/ha (-35,0 %). Osevní plocha 84 tis. ha ve srovnání s loňskou sklizňovou plochou mírně poklesla (-3,1 %). Letošní předpokládaná sklizeň kukuřice na zrno je o třetinu nižší než průměr sklizní za posledních deset let (sklizeň -33,3 %; výměra -19,2 %; výnos -17,5 %).

Předpokládaná sklizeň kukuřice na zeleno a siláž 7 669 tis. tun je v meziročním srovnání o pětinu nižší (-19,7 %) v důsledku poklesu výnosu na 34,01 t/ha (-16,5 %) a také plochy na 225 tis. ha (-3,8 % ve srovnání s loňskou sklizňovou plochou). Odhadovaná sklizeň je o 9,2 % nižší než pětiletý průměr (výměra -2,4 %; výnos -6,9 %), ve srovnání s desetiletým průměrem je o 3,7 % vyšší (výměra +11,5 %; výnos -7,0 %).

Stejně jako v loňském roce letos osázeli zemědělci bramborami 23 tis. hektarů. Odhadovaná sklizeň brambor 615 tis. tun je ve srovnání s loňskou úrodou o 12,1 % nižší. Z hektaru se sklízí průměrně 26,25 tun brambor, o 3,63 tun méně než loni (-12,1 %). Letošní odhadovaná úroda brambor je srovnatelná s pětiletým průměrem (-0,9 %) a je o 11,1 % nižší než průměr sklizní za posledních deset let především kvůli poklesu výměry (výměra -10,2 %, výnos -0,9 %).

Odhadovaná sklizeň cukrovky 4 096 tis. tun je téměř na stejné úrovni jako v loňském roce (-0,5 %), a to i přes rozšíření výměry o 8,8 % na 66 tis. ha v důsledku poklesu výnosu na 61,96 t/ha (-8,6 %).

Podle odhadu se v letošním roce sklidilo 1 142 tis. tun řepky, o 217 tis. tun méně než loni (-16,0 %). Toto snížení produkce jde zcela na vrub poklesu výnosu na 2,90 t/ha (-16,2 %). Osevní plocha se mírné rozšířila na 394 tis. ha (+0,3 %). Očekávaná sklizeň je o 14,9 % nižší než pětiletý průměr (výměra +0,1 %; výnos -14,9 %) a o 4,9 % nižší ve srovnání s desetiletým průměrem (výměra +4,9 %, výnos -9,1 %).

Očekávaná produkce máku meziročně poklesla více než o čtvrtinu na 21 tis. tun (-26,1 %). Pokles je způsobený jak nižším odhadovaným výnosem 0,65 t/ha (-18,7 %), tak úbytkem osevní plochy o 8,3 % na  33 tis. ha.

Odhad sklizně slunečnice 46 tis. tun je o 3,2 % vyšší než úroda v roce 2016 v důsledku významného rozšíření osevní plochy o 38,0 % na 22 tis. ha i přes pokles hektarového výnosu o 25,3 % na 2,13 tun.

Produkce hrachu na zrno 88 tis. tun je meziročně o 27,5 % vyšší díky výraznému rozšíření osevní plochy o 30,8 %na 35 tis. ha při hektarovém výnosu 2,52 t/ha (-2,3 %). V posledních čtyřech letech se významně navyšuje rozloha ploch osetých hrachem. Jeho letošní výměra je téměř trojnásobná ve srovnání s rokem 2013.

Podrobnější informace zabývající se také odhady hektarových výnosů a sklizní vybraných druhů ovoce a zeleniny za ČR celkem a v regionálním členění jsou uvedeny v navazující publikaci Odhady sklizně – operativní zpráva k 15. 9. 2017.

______________________


Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník: Ing. Jiří Hrbek, tel. 274 052 331, e-mail: jiri.hrbek@czso.cz


Kontaktní osoba: Ing. Jiří Hrbek, tel. 274 052 331, e-mail: jiri.hrbek@czso.cz


Zdroj dat: statistické zjišťování Odhady sklizně zemědělských plodin (Zem V9) a Výkaz o plochách osevů zemědělských plodin (Osev 3-01)


Termín ukončení sběru dat: 15. 9. 2017
Termín ukončení zpracování: 12. 10. 2017
Navazující publikace:
Odhady sklizně - operativní zpráva k 15. 9. 2017
https://www.czso.cz/csu/czso/odhady-sklizne-operativni-zprava-k-15-9-2017
Soupis ploch osevů - 2017
https://www.czso.cz/csu/czso/soupis-ploch-osevu-k-31-5-2017


Postup zpřesnění: Definitivní údaje o sklizni zemědělských plodin za rok 2017 zveřejní Český statistický úřad 16. 2. 2018

Přílohy

 • cskl101317.docx
 • Příloha:
 • Tab. 1 Odhady výnosů a sklizní (vybrané zemědělské plodiny, absolutně, indexy)
Archiv:
 • rok 2017  |  září 2017  |  červenec 2017  |  červen 2017
 • rok 2016  |  září 2016  |  červenec 2016  |  červen 2016
 • rok 2015  |  září 2015  |  červenec 2015  |  červen 2015
 • rok 2014  |  září 2014  |  červenec 2014  |  červen 2014
 • rok 2013  |  září 2013  |  červenec 2013  |  červen 2013
 • rok 2012  |  září 2012  |  červenec 2012  |  červen 2012
 • rok 2011  |  září 2011  |  červenec 2011  |  červen 2011
 • rok 2010  |  září 2010  |  červenec 2010  |  červen 2010
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 13.10.2017
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.13. 10. 2017

Úroda brambor i kukuřice bude nižší než vloni

Odhady sklizní – září 2017

Odhad sklizně k 15. září potvrzuje meziroční pokles úrody obilovin o 15,2 % na 7 274 tis. tun (-1 301 tis. tun) a řepky o 16,0 % na 1 142 tis. tun (-217 tis. tun). Očekávaná sklizeň brambor 615 tis. tun je o 12,1 % nižší, cukrovky se sklidí 4 096 tis. tun, téměř stejné množství jako v loňském roce (-0,5 %).

Podle odhadu sklizně k 15. září se očekává úroda obilovin včetně kukuřice na zrno na úrovni 7 274 tis. tun. Meziroční pokles sklizně o 1 301 tis. tun (-15,2 %) jde na vrub snížení výnosu na 5,40 t/ha (-15,0 %), zatímco výměra 1 346 tis. ha se téměř nezměnila (-0,3 %). Letošní odhadovaná sklizeň obilovin je nižší než průměr za posledních pět i deset let (-8,1 %, respektive -6,8 %).

První letošní odhad sklizně kukuřice na zrno 533 tis. tun je meziročně o 37,0 % nižší, a to především kvůli významnému poklesu výnosu na 6,36 t/ha (-35,0 %). Osevní plocha 84 tis. ha ve srovnání s loňskou sklizňovou plochou mírně poklesla (-3,1 %). Letošní předpokládaná sklizeň kukuřice na zrno je o třetinu nižší než průměr sklizní za posledních deset let (sklizeň -33,3 %; výměra -19,2 %; výnos -17,5 %).

Předpokládaná sklizeň kukuřice na zeleno a siláž 7 669 tis. tun je v meziročním srovnání o pětinu nižší (-19,7 %) v důsledku poklesu výnosu na 34,01 t/ha (-16,5 %) a také plochy na 225 tis. ha (-3,8 % ve srovnání s loňskou sklizňovou plochou). Odhadovaná sklizeň je o 9,2 % nižší než pětiletý průměr (výměra -2,4 %; výnos -6,9 %), ve srovnání s desetiletým průměrem je o 3,7 % vyšší (výměra +11,5 %; výnos -7,0 %).

Stejně jako v loňském roce letos osázeli zemědělci bramborami 23 tis. hektarů. Odhadovaná sklizeň brambor 615 tis. tun je ve srovnání s loňskou úrodou o 12,1 % nižší. Z hektaru se sklízí průměrně 26,25 tun brambor, o 3,63 tun méně než loni (-12,1 %). Letošní odhadovaná úroda brambor je srovnatelná s pětiletým průměrem (-0,9 %) a je o 11,1 % nižší než průměr sklizní za posledních deset let především kvůli poklesu výměry (výměra -10,2 %, výnos -0,9 %).

Odhadovaná sklizeň cukrovky 4 096 tis. tun je téměř na stejné úrovni jako v loňském roce (-0,5 %), a to i přes rozšíření výměry o 8,8 % na 66 tis. ha v důsledku poklesu výnosu na 61,96 t/ha (-8,6 %).

Podle odhadu se v letošním roce sklidilo 1 142 tis. tun řepky, o 217 tis. tun méně než loni (-16,0 %). Toto snížení produkce jde zcela na vrub poklesu výnosu na 2,90 t/ha (-16,2 %). Osevní plocha se mírné rozšířila na 394 tis. ha (+0,3 %). Očekávaná sklizeň je o 14,9 % nižší než pětiletý průměr (výměra +0,1 %; výnos -14,9 %) a o 4,9 % nižší ve srovnání s desetiletým průměrem (výměra +4,9 %, výnos -9,1 %).

Očekávaná produkce máku meziročně poklesla více než o čtvrtinu na 21 tis. tun (-26,1 %). Pokles je způsobený jak nižším odhadovaným výnosem 0,65 t/ha (-18,7 %), tak úbytkem osevní plochy o 8,3 % na 33 tis. ha.

Odhad sklizně slunečnice 46 tis. tun je o 3,2 % vyšší než úroda v roce 2016 v důsledku významného rozšíření osevní plochy o 38,0 % na 22 tis. ha i přes pokles hektarového výnosu o 25,3 % na 2,13 tun.

Produkce hrachu na zrno 88 tis. tun je meziročně o 27,5 % vyšší díky výraznému rozšíření osevní plochy o 30,8 % na 35 tis. ha při hektarovém výnosu 2,52 t/ha (-2,3 %). V posledních čtyřech letech se významně navyšuje rozloha ploch osetých hrachem. Jeho letošní výměra je téměř trojnásobná ve srovnání s rokem 2013.

Podrobnější informace zabývající se také odhady hektarových výnosů a sklizní vybraných druhů ovoce a zeleniny za ČR celkem a v regionálním členění jsou uvedeny v navazující publikaci Odhady sklizně – operativní zpráva k 15. 9. 2017.

Poznámky:

Zodpovědný vedoucí pracovník:      Ing. Jiří Hrbek, tel. 274 052 331, e-mail: jiri.hrbek@czso.cz

Kontaktní osoba:                                 Ing. Jiří Hrbek, tel. 274 052 331, e-mail: jiri.hrbek@czso.cz

Zdroj dat:                                              statistické zjišťování Odhady sklizně zemědělských plodin (Zem V9) a Výkaz o plochách osevů zemědělských plodin (Osev 3-01)

Termín ukončení sběru dat:              15. 9. 2017

Termín ukončení zpracování:           12. 10. 2017

Navazující publikace:                         Odhady sklizně - operativní zpráva k 15. 9. 2017

                                                               https://www.czso.cz/csu/czso/odhady-sklizne-operativni-zprava-k-15-9-2017

                                                               Soupis ploch osevů - 2017

                                               https://www.czso.cz/csu/czso/soupis-ploch-osevu-k-31-5-2017

Postup zpřesnění:                               Definitivní údaje o sklizni zemědělských plodin za rok 2017 zveřejní Český statistický úřad 16. 2. 2018

Přílohy:

Tab. 1 Odhady výnosů a sklizní (vybrané zemědělské plodiny, absolutně, indexy)

Hodnocení článku: 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0

13.10.2017 Odhady sklizní - září 2017

Diskuze a názory

Na dané téma nejsou žádné názory.Přečtěte si také:

13.10.2017Kurzovní lístek ČNB na pátek 13.10.2017 Redakce (Kurzy.cz)
13.10.2017Koruna zůstává v klidu (13.10.2017) ČSOB-Dealing (ČSOB-Dealing)
13.10.2017Páteční obchodní seance 13. 10. 2017 STOX.CZ (Grant Capital)

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů