ČSÚ (ČSÚ)
Makroekonomika  |  21.08.2017 10:08:58

21.08.2017 Časové řady základních ukazatelů statistiky práce - srpen 2017


 
Kód: 110025-17
Informace o produktu
Kód: 110025-17
Periodicita: Pololetní
Název produktu: Časové řady základních ukazatelů statistiky práce
Poznámka:
Anotace: Dlouhodobý vývoj ukazatelů z oblasti statistiky práce a mezd v odvětvovém a územním členění vč. údajů o neumístěných uchazečích o zaměstnání vedených v evidenci úřadů práce.
Územní členění: Stát, Kraj
Kontakt: irena.ptacnikova@czso.cz
Nosič: Web
Typ produktu: Publikace
Cena:
Verze: Česko-anglická
Typ termínu vydání: Jiný
Datum vydání: 20.02.2017, 21.08.2017
Rok: 2017
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Ing. Irena Ptáčníková
E-mail: irena.ptacnikova@czso.cz

Přílohy

Proti vydání z února 2017 byly aktualizovány tabulky:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18

Všechna data publikace (0,5 MB) ZIP
Metodický úvod
Word PDF
Tabulková část
Tab. 1 Průměrný počet zaměstnanců v národním hospodářství podle ekonomické činnosti (sekce CZ-NACE) – z ročního zjišťování (přepočtené počty)
2005-2015
Excel PDF
Tab. 2 Průměrný počet zaměstnanců v národním hospodářství podle ekonomické činnosti (sekce CZ-NACE) a krajů - z ročního zjišťování (přepočtené počty)
2010 Excel PDF
2011 Excel PDF
2012
Excel PDF
2013 Excel PDF
2014 Excel PDF
2015 Excel PDF
Tab. 3 Průměrný počet zaměstnanců v národním hospodářství podle ekonomické činnosti (sekce CZ-NACE) – z ročního zjišťování (fyzické osoby)
2005-2015
Excel PDF
Tab. 4 Průměrný počet zaměstnanců v národním hospodářství podle ekonomické činnosti (sekce CZ-NACE) a krajů - z ročního zjišťování (fyzické osoby)
2005 Excel PDF
2006 Excel PDF
2007 Excel PDF
2008 Excel PDF
2009
Excel PDF
2010 Excel PDF
2011 Excel PDF
2012 Excel PDF
2013 Excel PDF
2014 Excel PDF
2015 Excel PDF
Tab. 5 Průměrný počet zaměstnanců v národním hospodářství podle ekonomické činnosti (sekce CZ-NACE) a sfér – ze čtvrtletního zjišťování (přepočtené počty)
2000-2002 Excel PDF
2003-2005 Excel PDF
2006-2008 Excel PDF
2009-2011 Excel PDF
2012-2014 Excel PDF
2015-2016 Excel PDF
Tab. 6 Průměrný počet zaměstnanců v národním hospodářství podle ekonomické činnosti (sekce CZ-NACE) a sfér – kumulace ze čtvrtletních zjišťování (přepočtené počty)
2000-2016 Excel PDF
Tab. 7 Průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnanců v národním hospodářství podle ekonomické činnosti (sekce CZ-NACE) – z ročního zjišťování (v , na přepočtené počty)
2005-2015 Excel PDF
Tab. 8 Průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnanců v národním hospodářství podle ekonomické činnosti (sekce CZ-NACE) a krajů – z ročního zjišťování (v , na přepočtené počty)
2010 Excel PDF
2011 Excel PDF
2012 Excel PDF
2013 Excel PDF
2014 Excel PDF
2015 Excel PDF
Tab. 9 Průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnanců v národním hospodářství podle ekonomické činnosti (sekce CZ-NACE) – z ročního zjišťování (v , na fyzické osoby)
2005-2015 Excel PDF
Tab. 10 Průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnanců v národním hospodářství podle ekonomické činnosti (sekce CZ-NACE) a krajů – z ročního zjišťování (v , na fyzické osoby)
2005 Excel PDF
2006 Excel PDF
2007 Excel PDF
2008 Excel PDF
2009 Excel PDF
2010 Excel PDF
2011 Excel PDF
2012 Excel PDF
2013 Excel PDF
2014 Excel PDF
2015 Excel PDF
Tab. 11 Průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnanců v národním hospodářství podle ekonomické činnosti (sekce CZ-NACE) a sfér – ze čtvrtletního zjišťování
(v , na přepočtené počty)
2000-2002 Excel PDF
2003-2005 Excel PDF
2006-2008 Excel PDF
2009-2011 Excel PDF
2012-2014 Excel PDF
2015-2016 Excel PDF
Tab. 12 Průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnanců v národním hospodářství podle ekonomické činnosti (sekce CZ-NACE) a sfér – kumulace ze čtvrtletních zjišťování
(v , na přepočtené počty)
2000-2016 Excel PDF
Tab. 13 Podíly zaměstnanců v pásmech hrubých měsíčních mezd
2010-2016 Excel PDF
Tab. 14 Mediány hrubých měsíčních mezd podle hlavních tříd CZ-ISCO, věku a pohlaví zaměstnanců
2010-2016 Excel PDF
Tab. 15 Struktura nákladů práce v národním hospodářství podle ekonomické činnosti (sekce CZ-NACE), velikosti jednotky a kraje (v , na přepočtené počty)
2008 Excel PDF
2009 Excel PDF
2010 Excel PDF
2011 Excel PDF
2012 Excel PDF
2013 Excel PDF
2014 Excel PDF
2015 Excel PDF
Tab. 16 Počet uchazečů o zaměstnání v evidenci úřadu práce a podíl nezaměstnaných osob podle pohlaví
2005-2007 Excel PDF
2008-2010 Excel PDF
2011-2013 Excel PDF
2014-2016 Excel PDF
2017 Excel PDF
Tab. 17 Počet uchazečů o zaměstnání v evidenci úřadu práce, podíl nezaměstnaných osob, pracovní místa v evidenci úřadu práce podle NUTS 3
2005-2007 Excel PDF
2008-2010 Excel PDF
2011-2013 Excel PDF
2014-2016 Excel PDF
2017 Excel PDF
Tab. 18 Míra volných pracovních míst podle ekonomické činnosti (sekce CZ-NACE) – čtvrtletní údaje
2008-2011 Excel PDF
2012-2015 Excel PDF
2016-2017 Excel PDF
Historická část
Tab. 31 Průměrný počet zaměstnanců v národním hospodářství podle ekonomické činnosti (oddíly OKEČ) – z ročního zjišťování (přepočtené počty)
1998-2008 Excel PDF
Tab. 32 Průměrný počet zaměstnanců v národním hospodářství podle ekonomické činnosti (oddíly OKEČ) – z ročního zjišťování (fyzické osoby)
1998-2008 Excel PDF
Tab. 33 Průměrný počet zaměstnanců v národním hospodářství podle ekonomické činnosti (sekce OKEČ) a krajů – z ročního zjišťování (fyzické osoby)
2002 Excel PDF
2003 Excel PDF
2004 Excel PDF
2005 Excel PDF
2006 Excel PDF
2007 Excel PDF
2008 Excel PDF
Tab. 34 Průměrný počet zaměstnanců v civilním sektoru národního hospodářství podle ekonomické činnosti (sekce OKEČ) a sfér (fyzické osoby)
1955-1992 Excel PDF
Tab. 35 Průměrný počet zaměstnanců v národním hospodářství (bez podlimitních ekonomických subjektů) podle ekonomické činnosti (oddíly OKEČ) a sfér (fyzické osoby)
1993-2008 Excel PDF
Tab. 36 Průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnanců v národním hospodářství podle ekonomické činnosti (oddíly OKEČ) – z ročního zjišťování (v , na přepočtené počty)
1998-2008 Excel PDF
Tab. 37 Průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnanců v národním hospodářství podle ekonomické činnosti (oddíly OKEČ) – z ročního zjišťování (v , na fyzické osoby)
1998-2008 Excel PDF
Tab. 38 Průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnanců v národním hospodářství podle ekonomické činnosti (sekce OKEČ) a krajů – z ročního zjišťování (v , na fyzické osoby)
2002 Excel PDF
2003 Excel PDF
2004 Excel PDF
2005 Excel PDF
2006 Excel PDF
2007 Excel PDF
2008 Excel PDF
Tab. 39 Průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnanců v civilním sektoru národního hospodářství podle ekonomické činnosti (sekce OKEČ) a sfér (v , na fyzické osoby)
1955-1992 Excel PDF
Tab. 40 Průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnanců v národním hospodářství (bez podlimitních ekonomických subjektů) podle ekonomické činnosti (oddíly OKEČ) a sfér
(v , na fyzické osoby)
1993-2008 Excel PDF
Tab. 41 Počet zaměstnanců v civilním sektoru národního hospodářství v pásmech hrubých měsíčních mezd
1959-1981 Excel PDF
1985-1994 Excel PDF
1995-1996 Excel PDF
Tab. 42 Podíly zaměstnanců v pásmech hrubých měsíčních mezd
1996-2001 Excel PDF
2002-2010 Excel PDF
Tab. 43 Průměrné hrubé měsíční mzdy podle hlavních tříd KZAM, věku a pohlaví zaměstnanců
1996-2001 Excel PDF
Tab. 44 Mediány hrubých měsíčních mezd podle hlavních tříd KZAM, věku a pohlaví zaměstnanců
2002-2010 Excel PDF
Tab. 45 Struktura nákladů práce v civilním sektoru národního hospodářství podle ekonomické činnosti (sekce OKEČ), typu hospodaření, velikosti jednotky a kraje
(v , na přepočtené počty)
1993 Excel PDF
1994 Excel PDF
1995 Excel PDF
1996 Excel PDF
1997 Excel PDF
1998 Excel PDF
1999 Excel PDF
Tab. 46 Struktura nákladů práce v národním hospodářství podle ekonomické činnosti (sekce OKEČ), typu hospodaření, velikosti jednotky a kraje (v , na přepočtené počty)
2000 Excel PDF
2001 Excel PDF
2002 Excel PDF
2003 Excel PDF
2004 Excel PDF
2005 Excel PDF
2006 Excel PDF
2007 Excel PDF
2008 Excel PDF
Tab. 47 Počet uchazečů o zaměstnání a míra registrované nezaměstnanosti podle pohlaví (stav ke konci měsíce)
1990-1992 Excel PDF
1993-1995 Excel PDF
1996-1998 Excel PDF
1999-2001 Excel PDF
2002-2004 Excel PDF
2005-2007 Excel PDF
2008-2010 Excel PDF
2011-2012 Excel PDF
Tab. 48 Počet uchazečů o zaměstnání, míra registrované nezaměstnanosti, volná pracovní místa podle NUTS 3
1995-1996 Excel PDF
1997-1999 Excel PDF
2000-2001 Excel PDF
2002-2003 Excel PDF
2004-2006 Excel PDF
2007-2009 Excel PDF
2010-2012 Excel PDF
Tab. 49 Míra volných pracovních míst podle ekonomické činnosti (sekce OKEČ)
2005-2009 Excel PDF
Archiv:
  • rok 2017  |  srpen 2017  |  únor 2017
  • rok 2016  |  srpen 2016  |  únor 2016
  • rok 2015  |  říjen 2015  |  únor 2015
  • rok 2014  |  srpen 2014  |  únor 2014
  • rok 2013  |  2. pololetí 2013  |  únor 2013
  • rok 2012  |  2. pololetí 2012  |  leden 2012
  • rok 2011  |  2. pololetí 2011  |  leden 2011
  • rok 2010  |  červenec 2010  |  leden 2010
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 21.08.2017
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Hodnocení článku: 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0

21.08.2017 Časové řady základních ukazatelů statistiky práce - srpen 2017

Diskuze a názory

Na dané téma nejsou žádné názory.


Poslední zprávy z rubriky Makroekonomika:

Út   9:00  Úterní obchodní seance 20. 2. 2018 STOX.CZ (Grant Capital)
Po 17:30  European Closing Bell & výhled na nový týden Grant Capital (Grant Capital)
Po 15:30  Top 3 hliníkové ETN na trhu! STOX.CZ (Grant Capital)


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Zákony Kalkulačka Práce Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů