ČSÚ (ČSÚ)
Makroekonomika  |  16.01.2017 09:03:43

ČR - indexy cen výrobců v prosinci smíšeně - služby a zemědělství v poklesu, průmys a stavby plusMeziměsíčně se ceny zemědělských výrobců snížily o 0,4 % a tržních služeb o 0,9 %. Vzrostly ceny průmyslových výrobců o 0,5 %, stavebních prací o 0,1 %. Meziročně byly nižší ceny zemědělských výrobců o 4,7 % a průmyslových výrobců o 0,4 %. Ceny stavebních prací byly vyšší o 1,2 % a tržních služeb o 0,2 %. V průměru za celý rok 2016 v porovnání s rokem 2015 byly nižší ceny zemědělských výrobců o 4,9 % a průmyslových výrobců o 3,3 %. Ceny stavebních prací byly vyšší o 1,1 % a tržních služeb o 0,1 %.

 

Meziměsíční srovnání:

Ceny zemědělských výrobců se snížily o 0,4 %. Klesly ceny čerstvé zeleniny o 8,7 %, prasat jatečných o 2,4 % a drůbeže o 1,8 %. Vzrostly ceny vajec o 6,9 %, mléka o 6,4 % a ovoce o 4,3 %. Dále se zvýšily ceny olejnin o 1,9 %,  obilovin o 0,9 % a skotu o 0,8 %.

Ceny průmyslových výrobců vzrostly o 0,5 %. Zvýšily se zejména ceny v oddílu koksu a rafinovaných ropných produktů. Ceny elektrických zařízení byly vyšší o 0,9 % a ceny chemických látek a výrobků o 0,6 %. Klesly pouze ceny v oddílu těžby a dobývání o 0,1 %. Ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku se v úhrnu nezměnily, z toho ceny mléčných výrobků vzrostly o 2,0 %.

Ceny stavebních prací dle odhadů vzrostly o 0,1 %, ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví se nezměnily.

Ceny tržních služeb v podnikatelské sféře se snížily o 0,9 %. Snížily se ceny za reklamní služby a průzkum trhu o 11,5 % a za služby v oblasti zaměstnání o 2,1 %. Vzrostly ceny za pojištění, zajištění a penzijní financování o 1,5 % a ceny za pozemní dopravu o 0,4 %. Ceny tržních služeb nezahrnující reklamní služby se zvýšily o 0,1 %.
 

Meziroční srovnání:

Ceny zemědělských výrobců byly nižší o 4,7 % (v listopadu o 3,6 %). Cenyrostlinné výrobě se snížily o 8,6 %. Klesly ceny čerstvé zeleniny o 35,3 %, brambor o 20,5 %, obilovin o 13,3 % a olejnin o 1,7 %. Ceny ovoce byly vyšší o 2,6 %. V živočišné výrobě byly ceny vyšší poprvé po 25 měsících, a to o 0,6 % v důsledku růstu cen jatečných prasat o 13,5 %. Klesly ceny mléka o 2,8 %, vajec o 3,1 % a drůbeže o 7,7 %.

Ceny průmyslových výrobců se snížily o 0,4 % (v listopadu o 1,3 %). Klesly ceny těžby a dobývání o 5,1 %, elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu o 4,1 % a chemických látek a výrobků o 2,9 %. Nejvýznamněji se zvýšily ceny v oddílu koksu a rafinovaných ropných produktů. Ceny vody, její úpravy a rozvodu vzrostly o 1,6 % a ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku o 0,3 %, z toho ceny mléčných výrobků o 2,6 %. Při hodnocení podle hlavních průmyslových skupin se meziročně nejvíce snížily ceny energií a meziproduktů, a to shodně o 0,8 %.

Ceny stavebních prací se dle odhadů zvýšily o 1,2 % (stejně jako v listopadu). Ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví byly vyšší o 0,3 % (v listopadu nižší o 0,1 %).

Ceny tržních služeb v podnikatelské sféře byly vyšší o 0,2 % (v listopadu o 0,3 %). Vzrostly ceny za služby v oblasti zaměstnání o 2,7 % a za pojištění, zajištění a penzijní financování o 1,0 %. Ceny za reklamní služby a průzkum trhu klesly po deseti měsících růstu, a to o 0,2 %, Ceny tržních služeb nezahrnující reklamní služby byly vyšší o 0,2 % (v listopadu o 0,1 %).
 

Průměrný vývoj v roce 2016

Ceny zemědělských výrobců byly v průměru za celý rok 2016 v porovnání s rokem 2015 nižší o 4,9 % (v roce 2015 o 6,0 %). Ceny rostlinných výrobků klesly o 3,1 % a živočišných o 7,1 %. Nižší byly ceny čerstvé zeleniny o 5,6 % a obilovin o 9,6 %, vyšší byly ceny brambor o 12,8 %. V okruhu živočišných výrobků byly nižší ceny skotu o 1,2 %, drůbeže o 2,4 %, vajec o 7,8 % a mléka o 14,7 %. Ceny prasat vzrostly o 0,8 %.

Ceny průmyslových výrobců v roce 2016 meziročně klesly o 3,3 % (v roce 2015 o 3,2 %). Snížily se především ceny v oddílu koksu a rafinovaných ropných produktů. Ceny chemických látek a výrobků a ceny těžby a dobývání byly nižší shodně o 6,1 %. Ceny elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu se snížily o 4,1 % a potravinářských výrobků, nápojů a tabáku o 2,0 %. Ceny vody, její úpravy a rozvodu se zvýšily o 1,3 %.

Ceny stavebních prací byly dle odhadu meziročně vyšší o 1,1 % (v roce 2015 po zpřesnění vyšší o 1,2 %). Ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví klesly v průměru za celý rok 2016 o 1,1 % (v roce 2015 o 0,4 %).

Ceny tržních služeb v podnikatelské sféře se v průměru zvýšily o 0,1 % (v roce 2015 stagnovaly). Vyšší byly ceny za poštovní a kurýrní služby o 4,3 %, za reklamní služby a průzkum trhu o 1,5 % a za architektonické a inženýrské služby, technické zkoušky a analýzy o 1,3 %. Ceny za služby v pozemní dopravě klesly o 0,9 % a pojištění, zajištění a penzijní financování o 2,8 %. Ceny tržních služeb nezahrnující reklamní služby se nezměnily (v roce 2015 byly nižší o 0,1 %).
 

Ceny průmyslových výrobců v EU – v listopadu 2016*

V zemích Evropské unie (EU28), podle údajů zveřejněných Eurostatem, byly ceny průmyslových výrobců v listopadu meziměsíčně vyšší o 0,3 % (v říjnu o 1,0 %). Nejvíce vzrostly ceny v Belgii a v Irsku shodně o 1,4 %. V Polsku se ceny zvýšily o 1,1 %, na Slovensku o 0,5 %, v Německu o 0,3 %, v Rakousku o 0,2 % a v České republice o 0,1 %. Nejvíce se snížily ceny v Chorvatsku o 1,3 %.

Meziročně byly ceny v EU28 v listopadu vyšší o 0,7 % (v říjnu o 0,2 %). Nejvíce se zvýšily ceny ve Velké Británii o 4,4 %. V Polsku vzrostly ceny o 2,4 % a v Německu o 0,1 %. Na Slovensku byly ceny nižší o 2,6 %, v České republice o 1,3 % a v Rakousku o 0,5 %.  Nejvíce klesly ceny v Lucembursku o 6,5 %.

 

* * *
 

Informace k revizi indexu cen průmyslových výrobců

V současné době se dokončuje revize výpočtu indexů cen průmyslových výrobců, ve které dojde ke změně z původní váhové struktury odvozené z tuzemských tržeb roku 2010 na novou váhovou strukturu odpovídající tuzemským tržbám roku 2015. Dojde k mírné obměně vah na úrovni některých agregací klasifikace CZ-CPA na trojmístné a čtyřmístné úrovni a k řadě změn ve výběru respondentů a reprezentantů. Nedochází však k žádné zásadní změně v metodice výpočtu indexů.

Od ledna 2017 bude základní časová řada bazických indexů průměr roku 2005 = 100 nahrazena časovou řadou průměr roku 2015 = 100. Cenové indexy vypočítávané k základu prosinec 2010 = 100 budou nahrazeny indexy s novým cenovým základem prosinec 2015 = 100. Takto vypočtené indexy budou od čtyřmístné úrovně CZ-CPA (a výše) váhového schématu řetězeny k indexům o základu průměr roku 2015 = 100 a indexům o základu průměr roku 2005 = 100, čímž bude zajištěno pokračování dosavadních časových řad. Časová řada s indexním základem prosinec 2005 = 100 bude k prosinci 2016 ukončena. Odvozené indexy (meziměsíční, meziroční, podíl klouzavých průměrů) budou počítány z řady bazických indexů o základu průměr roku 2015 = 100.

Ze sledování a z publikování budou vyřazeny tyto trojmístné agregace:
CB 131 – Textilní vlákna a příze
CC 182 – Rozmnožování nahraných nosičů

Zveřejnění cenových indexů za leden 2017 bude posunuto v souladu s Katalogem produktů 2017 o jeden týden na 28. února 2017. 
 

_________________
* předběžná data

 

Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru statistiky cen, tel. 274 052 533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz 

Kontaktní osoba: Ing. Jiří Šulc, vedoucí oddělení statistiky cen zemědělství, stavebnictví a služeb, tel. 274 052 148, e-mail: jiri.sulc@czso.cz
Ing. Miloslav Beránek, oddělení statistiky cen průmysluzahraničního obchodu, tel. 274 052 665, e-mail: miloslav.beranek@czso.cz
Metoda získání dat:  výkaznictví ČSÚ
Termín ukončení sběru dat / termín ukončení zpracování:
Indexy cen zemědělských výrobců - 24. k. d. sledovaného měsíce / 8. k. d. následujícího měsíce
Indexy cen průmyslových výrobců - 20. k. d. sledovaného měsíce / 9. k. d. následujícího měsíce
Indexy cen tržních služeb - 15. k. d. sledovaného měsíce / 7. k. d. následujícího měsíce
Publikované údaje, mimo indexů cen stavebních prací, jsou definitivní. Odhady Indexu cen stavebních prací se provádějí do 9. k. d. následujícího měsíce, dále se zpřesňují na základě ukončeného čtvrtletního šetření a definitivní data se zveřejňují 45. k. d. následujícího čtvrtletí.
Navazující publikace: 011041 - 16 Indexy cen stavebních prací, indexy cen stavebních děl a indexy nákladů stavební výroby
011044 - 16 Indexy cen průmyslových výrobců
011045 - 16 Indexy cen zemědělských výrobců
011046 - 16 Indexy cen tržních služeb v produkční sféře
Dokumenty na internetu: https://www.czso.cz/csu/czso/1-ep-7

Termín zveřejnění další RI:   28. 2. 2017

 


Související analýza: Vývoj indexů cen výrobců - 4. čtvrtletí 2016

Hodnocení článku: 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0

ČR - indexy cen výrobců v prosinci smíšeně - služby a zemědělství v poklesu, průmys a stavby plus

Diskuze a názory uživatelů na téma: ČR - indexy cen výrobců v prosinci smíšeně - služby a zemědělství v poklesu, průmys a stavby plus

Na dané téma nejsou žádné názory.
Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2020

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies