Petr Hanisch (AliaWeb)
Praha  |  03.05.1999 10:53:32

Oznámení o konání valné hromady Komerční banka, a.s.


Oznámení o konání valné hromady

 

Představenstvo spoleènosti Komerční banka, a. s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33, 114 07, svolává v souladu s ustanovením § 10 odst. 1 stanov akciové spoleènosti

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

která se bude konat dne 31. kvìtna 1999 od 10.00 hodin v Majakovského sále v Národním domì - KDŽ, Praha 2 - Vinohrady, námìstí Míru 9

Poøad jednání:

1. Zahájení, volba pøedsedy, zapisovatele, ovìøovatelù zápisu a osob povìøených sèítáním hlasù

2. Schválení jednacího a hlasovacího øádu

3. Zpráva pøedstavenstva o podnikatelské èinnosti banky a stavu jejího majetku

4. Zpráva dozorèí rady o výsledcích její kontrolní èinnosti a vyjádøení dozorèí rady k roèní úèetní závìrce, návrhu na úhradu úèetní ztráty za rok 1998 a návrhu na rozdìlení zisku z minulých let

5. Schválení úèetní závìrky za rok 1998

6. Rozhodnutí o úhradì účetní ztráty za rok 1998 a rozdìlení zisku z minulých let

7. Informace o zásadách finančního plánu banky na rok 1999

8. Rozhodnutí o nabývání vlastních akcií

9. Odměňování členù orgánù společnosti

10. Zvýšení základního jmìní upsáním nových akcií

11. Změna stanov

12. Rozhodnutí o podání žádosti o povolení k veřejnému obchodování s novì emitovanými akciemi banky

13. Personální změny v dozorčí radě

14. Poskytování informací o bance pro potøebu prodeje majetkové úèasti Fondu národního majetku Èeské republiky v Komerční bance, a.s.

15. Ukončení jednání valné hromady.

Registrace akcionářù bude probíhat od 9.00 hod. v místì konání valné hromady. Valné hromady se mùže úèastnit akcionáø, který bude uveden v registru emitenta vedeném Střediskem cenných papírù Praha k rozhodnému dni, tj. k 24. 5. 1999.

Akcionáøi nebo jejich zástupci se prokáží platným prùkazem totožnosti. Zástupce akcionáøe dále u prezence pøedá písemnou plnou moc a zástupce akcionáøe právnické osoby navíc pøedá aktuální výpis z obchodního rejstøíku nebo jiný dokument osvìdèující jeho právo jednat za spoleènost. Dìdic akcionáøe pøedá u prezence úøední doklad osvìdèující jeho práva.

V kterékoliv poboèce Komerèní banky, a. s., v Komerèní bance Bratislava a. s., a v zahranièních reprezentacích Komerèní banky, a. s., bude pro akcionáøe k nahlédnutí úèetní závìrka banky od
30. 4. 1999 a zmìny stanov navrhované valné hromadì ke schválení od 18. 5. 1999.

Dùvodem navrhovaného zvýšení základního jmìní je posílení kapitálu banky v souvislosti s dalším rozvojem obchodních aktivit banky. Zvýšení základního jmìní bude provedeno upisováním nových akcií penìžitým vkladem v rozsahu od 7,5 mld. Kè vèetnì do 9,502463 mld. Kè vèetnì, tj. od 15 000 000 kusù akcií do 19 004 926 kusù akcií. Budou vydány zaknihované kmenové akcie znìjící na majitele, jejichž jmenovitá hodnota bude 500,- Kè za jednu akcii. Emisní kurz upisovaných akcií bude vypoèten jako vážený prùmìr cen akcií Komerèní banky, a. s., vážený poètem zobchodovaných kusù, na centrálním trhu BCPP v dobì tøí mìsícù pøed 24. 5. 1999 vèetnì. Jestliže však takto vypoètený emisní kurz bude nižší než jmenovitá hodnota akcie, bude jako emisní kurz použita jmenovitá hodnota akcie v souladu s § 163a odst. 1 obchodního zákoníku v platném znìní.

Upisování probìhne ve tøech upisovacích kolech. Pro první upisovací kolo je navrhována lhùta 10 pracovních dní, pro druhé kolo 5 pracovních dní a pro tøetí kolo 3 pracovní dny. Upisování probìhne ve lhùtì do 6 mìsícù od nabytí právní moci zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního jmìní do obchodního rejstøíku.

 

 

JUDr. Ing. Jan Kollert

RNDr. Petr Budinský, CSc.

pøedseda pøedstavenstva

místopøedseda pøedstavenstva

 

 

Hospodáøské výsledky KB k 31.12.1998 (v mld. Kè)

 

IAS

CAS

Aktiva celkem

422,084

487,319

Úvìry klientùm

214,018

218,025

Vklady klientù

273,698

273,698

Stav rezerv na krytí ztrát z úvìrù a záruk

30,419

30,419

Kapitálová pøimìøenost

9,56 %

10,45 %

Èistý zisk

- 9,546

- 9,805

 

 

Hodnocení článku: 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0

Oznámení o konání valné hromady Komerční banka, a.s.

Diskuze a názory uživatelů na téma: Oznámení o konání valné hromady Komerční banka, a.s.

Na dané téma nejsou žádné názory.


Poslední zprávy z rubriky Praha:

21.10.1999  Tisková zpráva Střediska pro cenné papíry (SCP) Petr Hanisch (AliaWeb)
30.09.1999  Český mobil - kdo je nejaktivnějším členem statutárního orgánu? Petra Doležalová (ČEKIA, a.s.)
08.09.1999  Dalších 76 emisí bude vyřazeno z volného trhu BCPP Dagmar Vránová (ČEKIA, a.s.)


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies