TNBiz (TN.cz)
Osobní finance  |  15.04.2014 15:45:10

Velký ceník lidského těla: Ztráta zubu 5026 Kč, cizí těleso v ústech 1256 Kč

Jak se bude napříště ohodnocovat cena lidského zdraví? Soudci museli rychle přispěchat s metodickými pokyny, neboť nový občanský zákoník zavedl náhradu nemajetkové újmy na zdraví.

 

Konkrétně se v občanském zákoníku praví: „Při ublížení na zdraví odčiní škůdce újmu poškozeného peněžitou náhradou, vyvažující plně vytrpěné bolesti a další nemajetkové újmy; vznikla-li poškozením zdraví překážka lepší budoucnosti poškozeného, nahradí mu škůdce i ztížení společenského uplatnění. Nelze-li výši náhrady takto určit, stanoví se podle zásad slu cšnosti.“

 

A kolik tedy můžete žádat při soudním sporu od viníka vaší újmy? Tady je kompletní přehled všech poranění:

 

Povrchní poranění hlavy

Povrchní poranění vlasové části hlavy (1% tělesného povrchu) 503
Kontuze očního víčka a periokulární krajiny 1256
Jiná povrchní poranění očního víčka a periokulární krajiny 1256
Povrchní poranění nosu 1256
Povrchní poranění ucha 1256
Povrchní poranění rtu a dutiny ústní 1256
Poranění jiných částí hlavy 1256
Mnohočetná povrchní poranění hlavy součet bodů přísl. položek, nejvýše však 3769

 

Rána hlavy
 

Rána vlasové části hlavy nepronikající ke kosti a 1 cm 251
- pronikající ke kosti a 1 cm 503
Rána očního víčka a periokulární krajiny 3769
- s porušením okraje víčka a tarsální ploténky 7538
- s porušením slzných cest 10 051
Rána nosu 1759
Rána ucha 1759
Rána tváře a temporomandibulární krajiny 1256
Rána rtu 1256
Rána dutiny ústní 1759
Mnohočetné rány hlavy součet bodů přísl. položek, nejvýše však 20 102

 

Zlomenina kostí lebky a obličeje
 

Zlomenina lebeční klenby - fissura 5026
- imprese 10 051
- tříštivá:
- bez dislokace 17 590
- s dislokací 25 128
Zlomenina lebeční spodiny 37 692
- s liquorrheou 50 256
Zlomenina nosních kostí - bez dislokace 10 051
- s dislokací 15 077
Zlomenina spodiny očnice - bez dislokace 10 051
- s dislokací, blow out 15 077
Zlomenina horní čelisti: 10 051
- LeFort I. 12 564
- LeFort II. 15 077
- LeFort III. 17 590
Zlomenina procesus zygomaticus - bez dislokace 12 564
- s dislokací 15 077
Ztráta zubu 5026
Zlomenina korunky 2513
Zlomenina dolní čelisti - bez dislokace 7538
- s dislokací 15 077
- kloubní výběžek – jeden 15 077
- dva 20 102
Zlomeniny jiných kostí lebky, obličeje 5026
Mnohočetné zlomeniny postihující kosti lebky a obličeje součet bodů přísl. položek, nejvýše však 113 076


Vymknutí, podvrtnutí a natažení kloubů a vazů hlavy
 

Vymknutí čelisti - jednostranné, bez zlomeniny 10 051
- oboustranné, bez zlomeniny 15 077
Vymknutí chrupavky přepážky nosní 3769
Dislokace zubu 3769
Podvrtnutí a namožení čelisti 2513

 

Poranění mozkových nervů
 

Poranění nervu a drah zrakového nervu 30 154
Poranění okohybného nervu 17 590
Poranění kladkového nervu 10 051
Poranění trojklaného nervu 17 590
Poranění odvádějícího nervu 10 051
Poranění lícního nervu 20 102
Poranění sluchového nervu 25 128
Poranění postranního smíšeného systému 17 590
Poranění jiných mozkových nervů 7538


Poranění oka a očnice
 

Poranění spojivky a abraze rohovky bez cizího tělesa 5026
Kontuze očního bulbu a tkání očnice 3769
- s krvácením do přední komory nebo sklivce 7538
- s porušením duhovky (iridorhexis, iridodialysis) 12 564
- se změnou polohy nebo poraněním čočky 22 615
- s odchlípením sítnice 25 128
Roztržení a ruptura oka s výhřezem nebo ztrátou nitrooční tkáně 37 692
Roztržení oka bez výhřezu nebo ztráty nitrooční tkáně 30 154
Pronikající rána očnice bez cizího tělesa 7538
Pronikající rána očnice s cizím tělesem 12 564
Pronikající rána očního bulbu s cizím tělesem pronikajícím bělimou 1643
- pronikající rohovkou 20 102
- komplikovaná poraněním čočky 25 128
- pronikající krajinou řasnatého tělesa 27 641
- komplikovaná odchlípením sítnice 37 692
Pronikající rána očního bulbu bez cizího tělesa pronikající bělimou 10 051
- pronikající rohovkou bez zasažení čočky 15 077
- pronikající rohovkou s postižením čočky 22 615
- pronikající krajinou řasnatého tělesa 20 102
- komplikovaná odchlípením sítnice 30 154
- komplikovaná výhřezem očních tkání 37 692
Avulze – vytržení – oka 50 256
Jiná poranění oka a očnice – ophtalmia photoelectrica 2513
- cizí tělísko zaseknuté do rohovky 3769
- hluboká nepronikající rána rohovky 7538
- popálení obou víček II. - III. stupně 7538
- popálení nebo poleptání epitelu rohovky 5026
- popálení stromatu rohovky ohněm nebo kyselinou 17 590
- poleptání stromatu rohovky alkálií (vápno, čpavek) 25 128
- poleptání rohovky vedoucí k její perforaci 37 692
Poúrazový a sekundární glaukom 25 128
Poúrazový vřed rohovky 32 666
Poúrazová (pooperační) endophtalmitis 32 666

 

Nitrolební poranění

Otřes mozku - lehký 5026
- těžký 15 077
Traumatický otok (edém) mozku 30 154
Difúzní axonální poranění mozku - lehké, reverzibilní (GCS 15) 25 128
- středně těžké (GCS 3-14) 37 692
- těžké (GCS 3-14) 50 256
Ložiskové poranění mozku 30 154
Epidurální krvácení 37 692
Úrazové subdurální krvácení 37 692
Úrazové subarachnoidální krvácení 50 256
Nitrolební poranění s bezvědomím delším než 7 dní 100 512
Jiná nitrolební poranění 50 256

 

Drtivé poranění hlavy
 

Rozdrcení obličeje 150 768
Rozdrcení lebky 150 768

 

Traumatická amputace části hlavy
 

Odtržení vlasové části v délce přesahující 1/2 obvodu 20 102
Traumatická amputace ucha - části 7538
- celého 12 564
Traumatická amputace nosu - části 10 051
- celého 20 102
Traumatická amputace jazyka - části (do poloviny) 17 590
- celého 25 128
Traumatická amputace jiné části hlavy 10 051

 

Jiná a neurčená poranění hlavy
 

Poranění příušní slinné žlázy 17 590
Poranění jiné slinné žlázy 15 077
Traumatická ruptura ušního bubínku 20 102
Poranění vnitřního ucha 25 128

 

Povrchní poranění krku
 

Zhmoždění (kontuze) krku 2513
Jiná povrchní poranění krku 2513
Povrchní poranění jiných částí krku 2513
Mnohočetná povrchní poranění krku součet bodů přísl. položek
Rána postihující hrtan a průdušnici 37 692
Rána postihující štítnou žlázu 25 128
Rána postihující hltan a krční části jícnu 37 692
Rána krku - povrchní a 1 cm 503
- hluboká a 1 cm 754

 

Zlomeniny krční páteře
 

Zlomenina trnového výběžku krčního obratle 7538
Zlomenina jednoho příčného výběžku krčního obratle 7538
Zlomeniny více než jednoho příčného výběžku krčních obratlů 20 102
Zlomenina kloubního výběžku krčního obratle – jednoho 10 051
- obou 20 102
Zlomenina oblouku krčního obratle - bez dislokace 22 615
- s dislokací 31 410
Zlomenina zubu čepovce tzn. 2. krč. obratle (epistrophei) - bez dislokace 37 692
- s dislokací 62 820
Zlomenina 1. nebo 3. - 7. krčního obratle bez dislokace 12 564
Kompresivní zlomeniny těl obratlů krčních se snížením přední části těla obratle
- nejvýše o jednu třetinu 18 846
- o více než jednu třetinu 25 128
Roztříštěné zlomeniny těl obratlů krčních 37 692
Úrazové poškození meziobratlové ploténky - bez současné zlomeniny obratle 75
- herniace 25 128
- při současné zlomenině obratle 50 256
Zlomenina jiných částí krku (jazylka, krční žebro) 20 102
Zlomenina hrtanu, trachey 75 384

 

Vymknutí, podvrtnutí a natažení kloubů a vazů v úrovni
krku bez poškození míchy nebo jejích kořenů

 

Vymknutí atlantookcipitální 45 230
Vymknutí krční páteře - jednostranná luxace bez zlomeniny 17 590
- oboustranná luxace 25 128
Subluxace krční páteře (posun obratlů prokázaný rtg) 7538
Podvrtnutí a natažení krční páteře 7538
Pohmoždění těžšího stupně krajiny krční páteře 8795

 

Poranění nervů a míchy v úrovni krku
 

Otřes krční míchy 15 077
Otok (edém) krční míchy s přechodnou ischemií 25 128
Kontuze krční míchy 62 820
Transverzální léze krční míchy 150 768
Poranění nervového kořene krční míchy (2. - 4. kořen) 50 256
Poranění nervového kořene krční míchy (5. - 7. kořen) 25 128
Poranění pažní pleteně 75 384
Poranění periferních nervů krku 7538
Poranění krčních sympatických nervů 15 077

 

Poranění krevních cév v úrovni krku
 

Poranění krční tepny 37 692
Poranění vertebrální tepny 25 128
Poranění zevní hrdelní žíly 5026
Poranění vnitřní hrdelní žíly 10 051
Poranění jiných krevních cév v úrovni krku 6282
Mnohočetné poranění krevních cév v úrovni krku součet bodů přísl. položek, nejvýše však 50 256

Poranění svalu a šlachy v úrovni krku 5026

 

Drtivé poranění krku
 

Drtivé poranění hrtanu a průdušnice 75 384
Drtivé poranění jiných částí krku (decollement + ztrátové poranění) 37 692

 

Povrchní poranění hrudníku
 

Zhmoždění (kontuze) prsu ženy 7538
Povrchní poranění prsu (1 % tělesného povrchu) 503
Zhmoždění stěny hrudníku 2513
Povrchní poranění přední stěny hrudníku (1 % tělesného povrchu) 503
Jiná povrchní poranění zadní stěny hrudníku 2513
Mnohočetná povrchní poranění hrudníku součet bodů přísl. položek


Otevřená rána hrudníku
 

Rána prsu - do 5 cm délky 1256
- nad 5 cm délky 2513
Rána stěny hrudníku - povrchní a 1 cm 503
- hluboká nepronikající do dutiny a 1 cm 754
- hluboká pronikající do dutiny a 1 cm 1256
Mnohočetné rány hrudní stěny součet bodů přísl. položek


Zlomenina žebra, hrudní kosti a hrudní páteře
 

Zlomenina hrudní kosti - bez dislokace 10 051
- s dislokací 20 102
Zlomenina žebra 5026
Mnohočetné zlomeniny žeber – na každé straně každé další žebro 2513
Prolomený hrudník s respirační insuficiencí 50 256
Zlomenina transverzálních a spinózních výběžků 5026


Vymknutí, podvrtnutí a natažení kloubů a vazů hrudníku
 

Traumatická ruptura hrudní meziobratlové ploténky 25 128
- herniace 37 692
Pohmoždění těžšího stupně krajiny hrudní páteře 12 564
Podvrtnutí a natažení hrudní páteře (distorse) 7538
Vymknutí obratle hrudní páteře (bez poškození míchy nebo jejích kořenů) 37 692
Zlomenina trnového výběžku hrudního obratle 7538
Zlomenina jednoho příčného výběžku hrudního obratle 7538
Zlomeniny více příčných výběžků hrudních obratlů 20 102
Zlomenina kloubního výběžku hrudního obratle - jednoho 12 564
- obou 25 128
Zlomenina hrudního obratle bez dislokace 12 564
Zlomenina oblouku hrudního obratle - bez dislokace 22 615
- s dislokací 32 666
Kompresivní zlomenina těla hrudního obratle se snížením přední části těla obratle
- nejvýše o jednu třetinu 27 641
- o více než jednu třetinu 37 692

 

Poranění nervů a míchy v úrovni hrudníku
 

Otřes hrudní míchy 12 564
Otok (edém) hrudní míchy 25 128
Kontuze hrudní míchy 37 692
Transverzální léze hrudní míchy 100 512
Poranění nervového kořene hrudní míchy 27 641
Poranění periferních nervů hrudníku 7538
Poranění hrudních sympatických nervů 12 564

 

Poranění krevních cév hrudníku
 

Poranění ascendentní aorty a oblouku aorty s nutností urgentní operace 75 384
Poranění descendentní aorty bez nutnosti operace nebo intervenčního výkonu 50 256
Poranění descendentní aorty s nutností intervenčního výkonu 62 820
Poranění podklíčkové tepny 27 641
Poranění plicnice a jejích větví, poranění plicních žil, poranění horní duté žíly s nutností urgentní operace 75 384
Poranění podklíčkové žíly 25 128
Poranění mezižeberních krevních cév 10 051
Poranění ductus thoracicus 12 564
Mnohočetné poranění krevních cév hrudníku součet bodů přísl. položek, nejvýše však 188 460

 

Poranění srdce
 

Ostré poranění srdce - bez arytmie 55 282
- s arytmií 62 820
Tupé poranění srdce - bez arytmie 31 410
- s arytmií 38 948
Poranění srdečních chlopní s nutností operace v mimotělním krevním oběhu 75 384

 

Poranění jiných a neurčených nitrohrudních orgánů
 

Traumatický pneumotorax – jednostranný 18 844
- oboustranný 37 692
Traumatický hemotorax - jednostranný 18 844
- oboustranný 37 692
Traumatický tenzní pneumotorax 30 154
Kontuze plic 25 128
Lacerace plic 37 692
Poranění průdušky 37 692
Poranění hrudní části průdušnice 25 128
Poranění pohrudnice 708
Poranění jícnu 37 692
Poranění bránice 25 128
Mnohočetná poranění nitrohrudních orgánů součet bodů přísl. položek, nejvýše však 100 512


Rozdrcení hrudníku a traumatická amputace části hrudníku
 

Rozdrcený hrudník součet bodů přísl. položek, nejvýše však 113 076
Traumatická amputace prsu 15 077

 

Jiná a neurčená poranění hrudníku
 

Poranění svalů a šlach v úrovni hrudníku 7538

 

Povrchní poranění břicha, dolní části zad a pánve
 

Zhmoždění dolní části zad a pánve 5026
Zhmoždění břišní stěny 5026
Zhmoždění zevních pohlavních orgánů 12 564
Povrchní poranění břicha, dolní části zad a pánve (1% tělesného povrchu) 503
Mnohočetná povrchní poranění břicha, součet bodů přísl. položek, dolní části zad a pánve nejvýše však 17 590


Rána břicha, dolní části zad a pánve
 

Rána dolní části zad a pánve - povrchní a1 cm 503
- hluboká a 1 cm 754
Rána břišní stěny - povrchní a 1 cm 503
- hluboká nepronikající do dutiny a 1 cm 754
- hluboká pronikající do dutiny a 1 cm 1256
Rána pyje 15 077
Rána šourku a varlat 7538
Rána pochvy a vulvy 7538
Mnohočetné rány břicha, dolní části zad a pánve součet bodů přísl. položek, nejvýše však 25 128

 

Zlomenina bederní páteře a pánve
 

Zlomenina trnového výběžku bederního obratle 7538
Zlomenina jednoho příčného výběžku bederního obratle 7538
Zlomeniny více příčných výběžků bederních obratlů 25 128
Zlomenina kloubního výběžku bederního obratle - jednoho 15 077
- obou 25 128
Zlomenina oblouku bederního obratle - bez dislokace 18 846
- s dislokací 32 666
Kompresivní zlomenina těla bederního obratle se snížením
- nejvýše o 1/3 20 102
- o více než 1/3 32 666
Roztříštěná zlomenina bederního obratle 37 692
Úrazové poškození bederní meziobratlové ploténky
- bez současné zlomeniny obratle 25 128
- herniace 37 692
Úrazové poškození bederní meziobratlové ploténky se současnou zlomeninou bederního obratle 50 256
Zlomenina kosti křížové 22 615
Zlomenina kostrče 15 077
Zlomenina kyčelní kosti 37 692
Zlomenina acetabula - jednoduchá 37 692
- komplikovaná 50 256
Zlomenina kosti stydké (jedno raménko) 10 051
Zlomeniny pánve - bez instability pánevního kruhu 40 205
- s instabilitou pánevního kruhu 50 256
Mnohočetné zlomeniny bederních obratlů součet bodů přísl. položek, nejvýše však 125 640

 

Vymknutí, podvrtnutí a natažení kloubů a vazů bederní
páteře a pánve

 

Vymknutí bederního obratle bez poškození míchy nebo jejích kořenů 50 256
Vymknutí sakroiliakálního kloubu 37 692
Vymknutí kostrče 12 564
Vymknutí jiných a neurčených částí bederní páteře a pánve 10 051
Traumatická ruptura spony stydké 18 846
Podvrtnutí a natažení bederní páteře 5026
Podvrtnutí a natažení sakroiliakálního kloubu 5026

 

Poranění nervů a míchy v úrovni břicha, dolní části zad a
pánve

 

Otřes bederní míchy 12 564
Otok (edém) bederní míchy 25 128
Kontuze bederní míchy 37 692
Transverzální léze bederní míchy 100 512
Poranění nervového kořene bederní a křížové páteře 30 154
Poranění caudy equiny 37 692
Poranění lumbosakrální pleteně 37 692
Poranění bederních, křížových a pánevních sympatických nervů 15 077
Poranění periferních nervů břicha, dolní části zad a pánve 7538
Poranění jiných a neurčených nervů v úrovni břicha, dolní části zad a pánve 7538

 

Poranění krevních cév v úrovni břicha, dolní části zad a
pánve

 

Poranění břišní aorty 75 384
Poranění dolní duté žíly 62 820
Poranění jiné cévy v břiše nebo pánvi 42 718
Poranění jiných krevních cév v úrovni břicha, dolní části zad a pánve 15 077
Mnohočetná poranění krevních cév v úrovni břicha, součet bodů přísl. položek, dolní části zad a pánve nejvýše však 150 768

 

Poranění nitrobřišních orgánů
 

Kontuze sleziny 12 564
Ruptura sleziny 30 154
Lacerace sleziny 45 230
Kontuze jater nebo žlučníku 12 564
Ruptura jater nebo žlučníku 30 154
- hluboká s poraněním žlučových cest 45 230
Lacerace jater - pravý lalok 62 820
- levý lalok 50 256
Poranění žlučových cest 37 692
Kontuze slinivky břišní 20 102
Ruptura slinivky břišní 37 692
Lacerace slinivky břišní 45 230
Poranění ductus pancreaticus 45 230
Poranění žaludku (perforace) 25 128
Poranění tenkého střeva - kontuze 12 564
- ruptura 25 128
- poranění duodena - kontuze 12 564
Poranění tračníku - kontuze 12 564
- ruptura 25 128
Poranění konečníku - bez sfinkterů 25 128
- se sfinktery 30 154
Poranění jiných nitrobřišních orgánů 20 102
Mnohočetná poranění nitrobřišních orgánů součet bodů přísl. položek

 

Poranění pánevních orgánů
 

Kontuze ledviny (poúrazová hematurie) 25 128
Ruptura parenchymu ledviny 37 692
Lacerace ledviny 50 256
Poranění dutého systému ledviny 45 230
Poranění močovodu 45 230
Poranění močového měchýře - kontuze 12 564
- ruptura 20 102
Poranění močové trubice
- pohmoždění, parciální ruptura 15 077
- kompletní ruptura přední a střední části močové trubice 30 154
- kompletní ruptura zadní části močové trubice 62 820
Poranění adnex 20 102
Kontuze dělohy 20 102
Ruptura dělohy 40 205
Mnohočetná poranění pánevních orgánů součet bodů přísl. položek

 

Rozdrcení a traumatická amputace části břicha, dolní části
zad a pánve

Rozdrcení jednoho varlete 30 154
Traumatická amputace zevních pohlavních orgánů 90 461

 

Jiná a neurčená poranění břicha, dolní části zad a pánve
 

Poranění svalu a šlachy břicha, dolní části zad a pánve 10 051


Povrchní poranění ramene a paže
 

Zhmoždění ramene a paže 5026
Povrchní poranění ramene a paže 1 % tělesného povrchu 503
Mnohočetná povrchní poranění ramene a paže součet bodů přísl. položek

 

Rána ramene a paže
 

Rána ramene - povrchní a 1 cm 503
- pronikající ke kosti a1 cm 1256
Rána paže (nadloktí) - povrchní a 1 cm 503
- pronikající ke kosti a1 cm 1256
Mnohočetné rány ramene a paže součet bodů přísl. položek


Zlomenina ramene a paže
 

Zlomenina klíční kosti bez posunu úlomků 7538
Zlomenina klíční kosti úplná, s dislokací, tříštivá 20 102
Zlomenina těla lopatky 7538
Zlomenina krčku lopatky 10 051
Zlomenina glenoidu 22 615
Zlomenina nadpažku nebo zobákovitého výběžku lopatky 15 077
Zlomenina horního konce pažní kosti 7538
- velkého hrbolku bez dislokace 7538
- s dislokací 15 077
- roztříštěná zlomenina hlavice pažní kosti 25 128
- zlomenina krčku pažní kosti - bez dislokace 12 564
- s dislokací 22 615
- luxační 30 154
Zlomenina diafýzy pažní kosti - bez dislokace 15 077
- s dislokací 25 128
- tříštivá 30 154
Zlomenina dolního konce pažní kosti - bez dislokace 10 051
- s dislokací 20 102
- nitrokloubní - bez dislokace 25 128
- s dislokací 30 154
Zlomenina vnitřního nebo zevního epikondylu kosti pažní 12 564
Mnohočetné zlomeniny klíční kosti, lopatky a pažních kostí, součet bodů přísl. položek

 

Vymknutí, podvrtnutí a natažení kloubů a vazů ramenního
pletence

 

Vymknutí ramenního kloubu 12 564
Vymknutí akromioklavikulárního kloubu 7538
- Tossy I 7538
- Tossy II 10 051
- Tossy III 15 077
Vymknutí sternoklavikulárního kloubu 7538
Podvrtnutí a natažení ramenního kloubu 5026
Podvrtnutí a natažení akromioklavikulárního kloubu 3769
Podvrtnutí a natažení sternoklavikulárního kloubu 2513

 

Poranění nervů v úrovni ramene a paže
 

Natažení loketního nervu 5026
Přerušení středního nervu v úrovni paže 20 102
Natažení středního nervu 7538
Přerušení vřetenního nervu v úrovni paže 20 102
Natažení vřetenního nervu 12 564
Přerušení ramenního nervu 20 102
Natažení ramenního nervu 5026
Poranění svalově kožního nervu 7538
Poranění kožního cítivého nervu v úrovni ramene a paže 7538
Poranění jiných nervů v úrovni ramene a paže 7538
Poranění mnohočetných nervů v úrovni ramene a paže součet bodů přísl. položek

 

Poranění krevních cév v úrovni ramene a paže
 

Poranění tepny nebo hluboké žíly 15 077
Poranění povrchních žil v úrovni ramene a paže 2513
Mnohočetná poranění krevních cév v úrovni ramene a paže součet bodů přísl. položek

 

Poranění svalu a šlachy v úrovni ramene a paže
 

Poranění svalu nadhřebenového - natržení 12 564
- úplné přerušení 20 102
Poranění svalu a šlachy jiného svalu ramene a paže - natržení 10 051
- přetržení 12 564

Drtivé poranění ramene a paže 75 384

 

Traumatická amputace ramene a paže
 

Exartikulace v ramenním kloubu 81 666
V úrovni mezi ramenem a loktem 69 080

 

Povrchní poranění lokte a předloktí

 

Zhmoždění lokte 5026
Zhmoždění jiných a neurčených částí předloktí 5026
Mnohočetná povrchní poranění předloktí součet bodů přísl. položek

 

Rána předloktí
 

Rána předloktí - povrchová a 1 cm 251
- pronikající ke kosti a 1 cm 754
Mnohočetné otevřené rány předloktí součet bodů přísl. položek

 

Zlomenina lokte a předloktí
 

Zlomenina okovce kosti loketní - bez dislokace 12 564
- s dislokací 25 128
Zlomenina korunového výběžku kosti loketní 7538
Zlomenina hlavičky vřetenní kosti - bez dislokace 10 051
- částečné odlomení s dislokací 15 077
- odlomení, roztříštěná hlavička 22 615
Zlomenina diafýzy loketní kosti - neúplná 7538
- úplná bez dislokace 15 077
- úplná s dislokací 20 102
Zlomenina diafýzy vřetenní kosti - neúplná 7538
- úplná bez dislokace 15 077
- úplná s dislokací 20 102
Zlomenina diafýz obou kostí loketní i vřetenní - neúplná 10 051
- úplná bez dislokace 20 102
- úplná s dislokací 25 128
Monteggiova luxační zlomenina předloktí 37 692
Zlomenina dolního konce vřetenní kosti - neúplná 7538
- úplná bez dislokace úlomků 15 077
- úplná s dislokací, tříštivá 30 154
Zlomenina dolního konce loketní i vřetenní kosti - bez dislokace 7538
- s dislokací 22 615
- tříštivá 30 154
Mnohočetné zlomeniny předloktí max. součet bodů přísl. položek

 

Vymknutí, podvrtnutí a natažení kloubů a vazů lokte
 

Vymknutí hlavičky kosti vřetenní 11 308
Vymknutí lokte, NS 15 077
Traumatická ruptura vřetenního (radiálního) kolaterálního vazu 10 051
Traumatická ruptura loketního (ulnárního) kolaterálního vazu 10 051
Podvrtnutí a natažení lokte 3769
Bolestivá pronace u dětí 2513

 

Poranění nervů předloktí
 

Přerušení loketního nervu v úrovni předloktí 20 102
Natažení loketního středního nervu v úrovni předloktí 7538
Přerušení středního nervu v úrovni předloktí 20 102
Natažení středního nervu v úrovni předloktí 7538
Přerušení vřetenního nervu v úrovni předloktí1 20 102
Natažení vřetenního nervu v úrovni předloktí 7538
Poranění kožního cítivého nervu v úrovni předloktí 5026
Poranění jiných nervů v úrovni předloktí 5026
Mnohočetná poranění nervů v úrovni předloktí součet bodů přísl. položek

 

Poranění krevních cév v úrovni předloktí
 

Poranění tepny nebo hluboké žíly v úrovni předloktí 7538
Poranění povrchní žíly předloktí 2513
Mnohočetná poranění krevních cév v úrovni předloktí součet bodů přísl. položek

 

Poranění svalu a šlachy v úrovni předloktí
 

Poranění svalu a šlachy flexoru palce v úrovni předloktí 10 051
Poranění svalu a šlachy flexoru jiného prstu v úrovni předloktí 10 051
Poranění svalu a šlachy jiného flexoru v úrovni předloktí 10 051
Poranění svalů a šlach extenzoru nebo abduktoru palce v úrovni předloktí 10 051
Poranění svalu šlach extenzoru jiného prstu v úrovni předloktí 10 051
Poranění svalu a šlachy jiného extenzoru v úrovni předloktí 10 051
Mnohočetná poranění svalů a šlach v úrovni předloktí součet bodů přísl. položek

 

Drtivá poranění předloktí
 

Drtivé poranění lokte 50 256
- jen svalů 25 128
Drtivé poranění jiných částí předloktí 25 128

 

Traumatická amputace předloktí
 

Traumatická amputace jednoho předloktí 62 820

 

Povrchní poranění zápěstí a ruky
 

Zhmoždění prstu ruky - bez poškození nehtu 1256
- s poškozením nehtu 2513
Zhmoždění jiných částí zápěstí a ruky 2513
Mnohočetná povrchní poranění zápěstí a ruky součet bodů přísl. položek

 

Rána zápěstí a ruky
 

Rána prstu ruky - bez poškození nehtu a 1 cm 251
- s poškozením nehtu a 1 cm 503
Rána jiných částí zápěstí a ruky a 1 cm 503
Mnohočetné rány zápěstí a ruky součet bodů přísl. položek

 

Zlomenina zápěstí a ruky
 

Zlomenina kosti člunkové - bez dislokace 11 308
- úplná s dislokací 15 077
- tříštivá 22 615
Zlomenina jiné zápěstní kosti - bez dislokace 8795
- s dislokací 15 077
- tříštivá 22 615
Luxační zlomenina baze první kosti zápěstní (Bennettova) 20 102
Zlomenina jedné kosti záprstní - neúplná 6282
- úplná bez dislokace úlomků 7538
- úplná s dislokací úlomků, tříštivá 17 590
Zlomenina jednoho distálního článku jednoho prstu - palce nebo ukazováku 25
- jiného prstu 7538
Zlomenina nehtového výběžku - palce a ukazováku – bez dislokace 5026
- s dislokací 6282
- jiného prstu – bez dislokace 6282
- s dislokací 7538
Zlomeniny více článků jednoho prstu - palce a ukazováku – bez dislokace 7538
- s dislokací 8795
- jiného prstu – bez dislokace 8795
- s dislokací 10 051
Zlomeniny více článků více prstů – bez dislokace 11 308
- s dislokací 12 564

 

Vymknutí, podvrtnutí a natažení kloubů a vazů v úrovni
zápěstí a ruky

Vymknutí zápěstí 12 564
Vymknutí prstu (ruky) 5026
Mnohočetná vymknutí prstů ruky součet bodů přísl. položek
Traumatická ruptura vazů zápěstí a karpu 7538
Traumatická ruptura vazů prstu ruky a záprstních kloubů ruky 5026
Podvrtnutí a natažení zápěstí 5026
Podvrtnutí a natažení prstu ruky 5026

 

Poranění nervů v úrovni zápěstí a ruky
 

Přerušení loketního nervu v úrovni zápěstí a ruky 12 564
Natažení loketního nervu v úrovni zápěstí a ruky 5026
Přerušení středního nervu v úrovni ruky a zápěstí 12 564
Natažení středního nervu v úrovni ruky a zápěstí 5026
Přerušení vřetenního nervu v úrovni zápěstí a ruky 10 051
Natažení vřetenního nervu v úrovni ruky a zápěstí 5026
Přerušení prstního nervu palce ruky 7538
Natažení prstního nervu palce ruky 2513
Přerušení prstního nervu jiného prstu ruky 5026
Natažení prstního nervu jiného prstu ruky 2513
Poranění mnohočetných nervů v úrovni ruky a zápěstí součet bodů přísl. položek

 

Poranění krevních cév v úrovni zápěstí a ruky

Poranění loketní tepny v úrovni zápěstí a ruky 7538
Poranění vřetenní tepny v úrovni zápěstí a ruky 2513
Poranění povrchového dlaňového tepenného oblouku 2513
Poranění hlubokého dlaňového tepenného oblouku 2513

 

Poranění svalu a šlachy v úrovni zápěstí a ruky
 

Poranění svalu a šlachy dlouhého flexoru palce v úrovni zápěstí a ruky 10 051
Poranění svalu a šlachy flexoru jiného prstu v úrovni zápěstí a ruky 10 051
Poranění svalu a šlachy extenzoru palce v úrovni zápěstí a ruky 10 051
Poranění svalu a šlachy extenzoru jiného prstu v úrovni zápěstí a ruky 10 051
Poranění vnitřního svalu a šlachy palce v úrovni zápěstí a ruky 10 051
Poranění vnitřního svalu a šlachy jiného prstu v úrovni zápěstí a ruky 10 051
Poranění jiných svalů a šlach v úrovni zápěstí a ruky 10 051
Poranění svalů a šlach mnohočetných flexorů v úrovni zápěstí a ruky, součet bodů přísl. položek
Poranění svalů a šlach mnohočetných extenzorů v úrovni zápěstí a ruky, součet bodů přísl. položek


Drtivé poranění zápěstí a ruky
 

Drtivé poranění palce a jiného prstu ruky 18 846
Drtivé poranění jiných a neurčených částí zápěstí a ruky 15 077

 

Traumatická amputace v úrovni zápěstí a ruky
 

Traumatická amputace palce ruky (úplná, částečná) 22 615
Traumatická amputace jiného jednotlivého prstu (úplná, částečná) 12 564
Traumatická amputace dvou nebo více samotných prstů ruky (úplná, částečná) součet bodů přísl. položek
Kombinovaná traumatická amputace prstu s jinými částmi zápěstí a ruky součet bodů přísl. položek
Traumatická amputace ruky v úrovni zápěstí 37 692
Traumatická amputace jiných částí zápěstí a ruky 20 102

 

Povrchní poranění kyčle a stehna

 

Zhmoždění (kontuze) kyčle 3769
Zhmoždění stehna 3769


Rána kyčle a stehna
 

Rána kyčle - povrchní a 1 cm 503
- hluboká nepronikající ke kosti a 1 cm 754
- hluboká pronikající ke kosti a 1 cm 1256
Rána stehna - povrchní a 1 cm 503
- hluboká nepronikající ke kosti a 1 cm 754
- hluboká pronikající ke kosti a 1 cm 1256
Mnohočetné rány kyčle a stehna součet bodů přísl. položek

 

Zlomenina stehenní kosti
 

Zlomenina hlavice stehenní kosti 37 692
Zlomenina krčku kosti stehenní - nezaklíněná 45 230
- zaklíněná 40 205
Zlomenina velkého chocholíku kosti stehenní 22 615
Zlomenina malého chocholíku kosti stehenní 17 590
Zlomenina pertrochanterická kosti stehenní - neúplná 30 154
- úplná bez dislokace úlomků 50 256
- úplná s dislokací úlomků 62 820
Zlomenina subtrochanterická kosti stehenní - neúplná 25 128
- úplná bez dislokace úlomků 50 256
- úplná s dislokací úlomků 220
- tříštivá 62 820
Zlomenina diafýzy kosti stehenní - neúplná 22 615
- úplná bez dislokace úlomků 25 128
- úplná s dislokací úlomků 45 230
- tříštivá 62 820
Zlomenina dolního konce kosti stehenní nad konsuly - neúplná 17 590
- úplná bez dislokace úlomků 22 615
- úplná s dislokací úlomků 45 230
- tříštivá 62 820
Zlomenina kloubní chrupavky na kondylech kosti stehenní
(rtg vyš. a artroskopie) 15 077
Odlomení kondylu kosti stehenní 22 615
Zlomenina dolního konce kosti stehenní nitrokloubní - bez dislokace úlomků 25 128
- s dislokací úlomků 220
- tříštivá 75 384
Mnohočetné zlomeniny stehenní kosti součet bodů přísl. položek

 

Vymknutí, podvrtnutí a natažení kloubu a vazů kyčle
 

Vymknutí kyčle 30 154
Podvrtnutí a natažení kyčle 7538


Poranění nervů v úrovni kyčle a stehna
 

Poranění sedacího nervu v úrovni kyčle a stehna 30 154
Poranění stehenního nervu v úrovni kyčle a stehna 30 154
Poranění kožního cítivého nervu v úrovni kyčle a stehna 7538
Poranění jiných nervů v úrovni kyčle a stehna 7538
Poranění mnohočetných nervů v úrovni kyčle a stehna součet bodů přísl. položek

 

Poranění krevních cév v úrovni kyčle a stehna
 

Poranění stehenní tepny nebo hluboké žíly 15 077
Poranění velké podkožní žíly v úrovni třísla a stehna 2513
Poranění jiných krevních cév v úrovni kyčle a stehna 2513
Poranění mnohočetných krevních cév v úrovni kyčle a stehna, součet bodů přísl. položek


Poranění svalu a šlachy v úrovni kyčle a stehna
 

Poranění svalu a šlachy kyčle - natažení 2513
- natržení 5026
- přetržení, odtržení 7538
Poranění svalu a šlachy čtyřhlavého svalu - natržení 10 051
- přetržení 17 590
Poranění svalu a šlachy adduktoru stehna - natažení 2513
- natržení 5026
- přetržení, odtržení 7538
Poranění svalu a šlachy zadní svalové skupiny v úrovni stehna - natažení 2513
- natržení 5026
- přetržení, odtržení 7538
Poranění jiných a neurčených svalů a šlach v úrovni stehna - natažení 2513
- natržení 3769
- přetržení 5026
Poranění mnohočetných svalů a šlach v úrovni kyčle a stehna, součet bodů přísl. položek

 

Drtivé poranění kyčle
 

Rozdrcení svalů kyčle 50 256
Drtivé poranění kyčle 75 384
Drtivé poranění stehna 50 256
Drtivé poranění kyčle i stehna součet bodů přísl. položek

 

Traumatická amputace kyčle a stehna
 

Traumatická amputace v kyčelním kloubu 100 512
Traumatická amputace mezi kyčlí a kolenem 75 384

 

Povrchní poranění bérce

 

Zhmoždění kolena 2513
Zhmoždění jiných a neurčených částí bérce 2513
Jiná povrchní poranění bérce (1% tělesného povrchu) 503
Mnohočetná povrchní poranění bérce součet bodů přísl. položek

 

Rána bérce
 

Rána bérce a kolena - povrchní a 1 cm 503
- hluboká nepronikající ke kosti a 1 cm 754
- hluboká pronikající ke kosti a 1 cm 1256
Mnohočetné rány bérce součet bodů přísl. položek

 

Zlomenina bérce, včetně kotníku
 

Zlomenina čéšky bez dislokace 8795
Zlomenina čéšky - osteochondrální 17 590
- tříštivá 27 641
- zlomenina kloubní chrupavky na čéšce 7538
Zlomenina mezihrbolové vyvýšeniny kosti holenní 17 590
Nitrokloubní zlomenina horního konce kosti holenní
- jednoho kondylu bez dislokace úlomků 25 128
- jednoho kondylu s dislokací úlomků 45 230
- obou kondylů bez dislokace úlomků 50 256
- obou kondylů s dislokací úlomků nebo s epigyzeolýzou 220
Odlomení drsnatiny kosti holenní 15 077
Zlomenina diafýzy holenní kosti - neúplná 20 102
- úplná bez dislokace úlomků 25 128
- úplná s dislokací úlomků 37 692
- tříštivá 52 769
Zlomenina dolního konce holenní kosti
- vnitřní kotník izolovaně - bez dislokace 20 102
- s dislokací 30 154
- vnější kotník izolovaně - bez dislokace 20 102
- s dislokací 30 154
- zlomenina Weber A (supramaleolární + vnitřní kotník nebo deltový vaz) 25 128
- zlomenina Weber B (supramaleolární + vnitřní kotník nebo deltový vaz) 37 692
- zlomenina Weber C (supramaleolární + vnitřní kotník nebo deltový vaz) 45 230
- zadní hrana holenní kosti 25 128
- luxační 50 256
Zlomenina dolního konce holenní kosti /pylonu/ - bez dislokace 15 077
- s dislokací 37 692
- nitrokloubní 50 256
- tříštivá 62 820
Zlomenina samotné kosti lýtkové (bez postižení hlezenného kloubu) 10 051
Mnohočetné zlomeniny bérce součet bodů přísl. položek

 

Vymknutí, podvrtnutí a natažení kloubů a vazů kolena
 

Vymknutí čéšky 15 077
Vymknutí kolena 22 615
Poranění vazů kolena
- natržení vnitřního nebo zevního postranního vazu kolenního 11 308
- natržení zkříženého vazu kolenního 15 077
- přetržení nebo odtržení postranního vazu kolenního 20 102
- přetržení zkříženého vazu kolenního 20 102
Poranění menisku kolena
- vnitřního nebo zevního menisku 17 590
- poranění typu „unhappy trias“ (postranní vaz menisku, zkřížený vaz) 50 256
Čerstvé poranění kloubní chrupavky kolena 10 051
Poranění mnohočetných struktur kolena součet bodů přísl. položek, nejvýše však 72 871

 

Poranění nervů v úrovni bérce
 

Natažení nervu tibiálního bérce 7538
Přerušení nervu tibiálního bérce 15 077
Natažení nervu peroneálního bérce 7538
Přerušení nervu peroneálního bérce 20 102
Poranění kožního cítivého nervu v úrovni bérce 7538
Poranění jiných nervů bérce 7538
Poranění mnohočetných nervů v úrovni bérce součet bodů přísl. položek

 

Poranění krevních cév bérce
 

Poranění tepny nebo hluboké žíly bérce 10 051
Poranění podkožní žíly 2513
Poranění mnohočetných krevních cév v úrovni bérce součet bodů přísl. položek

 

Poranění svalu a šlachy bérce
 

Poranění Achillovy šlachy - natržení 7538
- přetržení 17 590
Poranění jiného svalu a šlachy zadní svalové skupiny v úrovni bérce 10 051
Poranění svalu a šlachy přední svalové skupiny v úrovni bérce 10 051
Poranění svalu a šlachy skupiny lýtkových svalů v úrovni bérce 10 051
Poranění jiných svalů a šlach v úrovni bérce 5026
Poranění mnohočetných svalů a šlach v úrovni bérce součet bodů přísl. položek

 

Drtivé poranění bérce
 

Drtivé poranění kolena 50 256
Drtivé poranění svalů bérce 37 692
Drtivé poranění jiných a neučených částí bérce 32 666

 

Traumatická amputace bérce
 

Traumatická amputace v úrovni kolena 82 922
Traumatická amputace mezi kolenem a kotníkem 67 846

 

Povrchní poranění kotníku a nohy pod ním
 

Zhmoždění kotníku 3769
Zhmoždění prstu nohy - bez poškození nehtu 1256
- s poškozením nehtu 2513
Zhmoždění jiných a neurčených částí nohy pod kotníkem 1256
Povrchní poranění kotníku a nohy pod ním (1% tělesného povrchu) 503
Mnohočetná povrchní poranění kotníku a nohy pod ním součet bodů přísl. položek

 

Rána kotníku a nohy
 

Rána - povrchní nepronikající ke kosti a 1 cm 251
- hluboká pronikající ke kosti a 1 cm 251
Mnohočetné otevřené rány kotníku a nohy pod ním součet bodů přísl. položek

 

Zlomenina nohy pod kotníkem
 

Zlomenina patní kosti
- bez postižení těla kosti patní 12 564
- bez porušení statiky /Bohlerova úhlu/ 25 128
- s porušením statiky 37 692
Zlomenina kosti hlezenní - bez dislokace 15 077
- s dislokací 25 128
- tříštivá 37 692
Zlomenina jiných nártních kostí - bez dislokace 8795
- s dislokací 15 077
- luxační 30 154
Zlomenina zánártní kosti - bez dislokace 7538
- s dislokací 12 564
Zlomenina baze páté kosti zánártní 7538
Zlomenina článku palce nohy - bez dislokace 7538
- s dislokací 12 564
- roztříštěná zlomenina nehtového výběžku palce 10 051
Zlomenina jednoho článku jiného prstu než palce 10 051
Mnohočetné zlomeniny nohy pod kotníkem součet bodů přísl. položek

 

Vymknutí, podvrtnutí a natažení kloubů a vazů v úrovni
kotníku a nohy pod ním

 

Podvrtnutí - hlezenného kloubu 7538
- Chopartova kloubu 5026
- Lisfrankova kloubu 5026
- základního nebo mezičlánkového kloubu palce 1256
- jednoho nebo více prstů nohy 1256
Vymknutí hlezenné kosti 25 128
Vymknutí kosti loďkovité, krychlové nebo klínových 22 615
Vymknutí zánártních kostí /jedné nebo více/ 20 102
Vymknutí základních kloubů prstů nohy 7538
Vymknutí jednoho prstu mimo palec 3769
Ruptura vazů kotníku a nohy pod ním 17 590


Poranění nervů v úrovni kotníku a nohy pod kotníkem
 

Poranění zevního plantárního nervu 7538
Poranění vnitřního plantárního nervu 7538
Poranění hlubokého lýtkového nervu v úrovni kotníku a nohy pod ním 7538
Poranění kožního cítivého nervu v úrovni kotníku a nohy pod ním 5026
Poranění jiných nervů v úrovni kotníku a nohy pod ním 5026
Mnohočetná poranění nervu v úrovni kotníku a nohy pod ním, součet bodů přísl. položek

 

Poranění krevních cév v úrovni kotníku a nohy pod ním
 

Poranění hřbetní tepny nohy pod kotníkem 2513
Poranění chodidlové tepny nohy pod kotníkem 1256
Mnohočetná poranění krevních cév v úrovni kotníku a nohy pod ním součet bodů přísl. položek

 

Poranění svalu a šlachy v úrovni kotníku a nohy pod ním
 

Poranění svalu a šlachy dlouhého flexoru prstu v úrovni kotníku a nohy pod ním 10 051
Poranění svalu a šlachy dlouhého extenzoru prstu v úrovni kotníku a nohy pod ním 7538
Poranění vnitřního svalu a šlachy v úrovni kotníku a nohy pod ním 10 051
Poranění jiných svalů a šlach v úrovni kotníku a nohy pod ním 5026
Poranění mnohočetných svalů a šlach v úrovni kotníku a nohy pod ním, součet bodů přísl. položek


Drtivé poranění kotníku a nohy pod ním
 

Drtivé poranění hlezna a nohy 32 666
Drtivé poranění prstu nohy 10 051
Drtivé poranění jiných částí kotníku a nohy pod ním součet bodů přísl. položek

 

Traumatická amputace kotníku a nohy pod ním
 

Traumatická amputace nohy - v úrovni hlezenného kloubu 45 230
- pod úrovní hlezenného kloubu 40 205
- jednoho prstu nohy 12 564
- dvou nebo více prstů nohy součet bodů přísl. položek

 

Cizí těleso v dýchacím ústrojí
 

Cizí těleso v nosní dutině a vedlejších nosních dutinách 2513
v hltanu 7538
v hrtanu 12 564
v průdušnici 25 128
v průdušce 12 564
v jiných a více částech dýchacího ústrojí součet bodů přísl. položek

 

Cizí těleso v trávicím ústrojí
 

Cizí těleso v ústech 1256
v jícnu - odstranění endoskopicky 7538
- odstranění operací 15 077
v žaludku - odstraněné endoskopicky 7538
- odstraněné operací 15 077
v tenkém střevě 20 102
v tračníku 20 102
v řiti a konečníku 15 077

 

Cizí těleso v močovém a pohlavním ústrojí
 

Cizí těleso v močové trubici - odstranění endoskopicky 7538
- odstranění operací 10 051
Cizí těleso v močovém měchýři - odstranění endoskopicky 10 051
- odstranění otevřenou operací 15 077
ve vulvě a pochvě 5026
v děloze 7538
 

Popálení a poleptání

 

Hrtanu a průdušnice lehkého stupně 37 692
těžkého stupně 100 512
s plícemi 150 768
Popálenina úst a hltanu 50 256
jícnu 100 512

 

Popálení, poleptání a omrzliny podle rozsahu a stupně
postižení


I.st. II.st. III.st.

méně než 0,25 % povrchu těla 0 1256 3769
0,25 % - méně než 1 % povrchu těla 1256 2513 18 846
1 % - méně než 5 % povrchu těla 6282 12 564 37 692
5 % - méně než 10 % povrchu těla 12 564 25 128 75 384
10 % - méně než 20 % povrchu těla 25 128 50 256 150 768
20 % - méně než 30 % povrchu těla 37 692 75 384 226 152
30 % - méně než 40 % povrchu těla 50 256 100 512 301 536
40 % - méně než 50 % povrchu těla 62 820 125 640 376 920
50 % - méně než 60 % povrchu těla 75 384 150 768 452 304
60 % - méně než 70 % povrchu těla 87 948 175 896 527 688
70 % a více povrchu těla 100 512 201 024 603 072
Toxický účinek styku s jedovatými živočichy 7538

 

Účinky horka a světla
 

Úpal tepelný a sluneční 3769
Mdloba (synkopa) z horka 8795
Křeče z horka 5026
Anhydrotické vyčerpání z horka 8795
Vyčerpání z horka způsobené nedostatkem (deplecí) soli 8795
Přechodná únava z horka 0
Otok (edém) z horka 8795
Jiné účinky horka a světla 3769

 

Účinky tlaku vzduchu a vody
 

Ušní barotrauma 25 128
Barotrauma dutin 7538
Vzduchová embolie 37 692
Tuková embolie 50 256
Traumatické sekundární rekurentní krvácení 25 128
Poúrazová infekce rány 25 128
Traumatický šok /bezprostřední, opožděný/ 50 256
Traumatická anurie. Crush syndrom 50 256
Traumatická ischemie svalu 25 128
Traumatický podkožní emfyzém 12 564
Místní projevy po očkování /katar. zánět, nekroza/ 17 590
Sérová nemoc bez komplikací 50 256
– s komplikacemi /např. arthralgiemi apod./ 75 384
Anafylaktický šok bez komplikací 50 256
– s komplikacemi /bezvědomí apod./ 87 948
 

TNBiz.cz - Zprávy TNBiz jsou zpravodajským kanálem Televize Nova, TN.cz společnosti CET 21. TN.cz přináší zpravodajství z domácí i zahraniční ekonomiky a politiky.

Diskuze k článku
18.04. 10:32  to by meli prehodnotit :-) (delegát XVII. sjezdu KSČ)
18.04. 10:20  to by meli prehodnotit :-) (Nasraláh)
18.04. 10:18  to by meli prehodnotit :-) (Nasraláh)
16.04. 14:11  to by meli prehodnotit :-) (StenF)
15.04. 16:16  radši nečtu co vše se může stát (Nasraláh)

Poslední zprávy z rubriky Osobní finance:

Út 13:20  2020: Aviva vykázala zisk + 9,2 %. Prudential plc uspěl v Asii OPOJISTENI.CZ (OPOJISTENI.CZ)
Út 10:30  Penzijní reforma, na kterou teď prostě nemáme Research (Česká spořitelna)
Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat     Mobil verze

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.