Akcieatrhy (Akcieatrhy.cz)
Investice  |  21.01.2013 10:51:11

Izrael boduje. Má zemní plyn.“Akcieatrhy.cz“

Situace na Blízkém východě je odrazem historického vývoje mezi islámem a křesťanstvím. Muslimské země jsou navíc rozděleny na Sunnity a Šííty a obdobně je rozděleno i křesťanské a židovské náboženství. Historická smlouva mezi Egyptem a Izraelem v Camp Davidu ustavila regionální vztahy na několik desetiletí. Nicméně v současné době, díky vývoji v Egyptě po Mubarakově svržení, je tato smlouva předmětem napětí. Spojené státy během uplynulé doby podporovaly Saudskou Arábii a její spojence a Rusko zase podporovalo Írán a Sýrii, takže proti sobě stály dvě skupiny států. Nepřátelství se často táhne desítky let, a v tomto případě spíš stovky let. Existuje zde příliš mnoho rozdílných zájmů a je nemožné něco uskutečnit bez toho, abyste někomu nešlápli na nohu.

Nicméně je zde jedna věc, která je v tomto pulsujícím regionu silnější než náboženství – energie.

Ropa a plyn znamenají moc a peníze. Dvě komponenty, které umožňují, aby se nemožné stalo skutkem. Proč by se jinak jedna z nejkonzervativnějších muslimských zemí, Saudská Arábie stala tak těsným spojencem USA, výkladní skříně liberalismu a osobní svobody?

Střední východ, jako místo zrodu tří největších světových náboženství, je předurčen ke konfliktům. Přítomnost obrovského energetického bohatství tyto všudypřítomné napětí dále zesiluje a násobí. Kdo vlastní energetické zdroje drží karty v ruce a kdo je nemá, musí zajistit své domácí potřeby stůj, co stůj. Blízký východ je domovém mnoha států, jejichž obrovské bohatství a moc plynou z příjmů z ropy. Ale ne všechny státy zde měly to štěstí. Energie byla po desítky let největší Achilovou patou Izraele, přesněji její nedostatek.

Izraelský premiér Netanyahu dával k dobrému anekdotu, že Mojžíš 40 let vodil svůj lid pouští, aby našel jediné místo, kde zde není žádná ropa. Desetiletí hledání a průzkumých vrtů nepřineslo objevy žádných zdrojů, takže Izraeli nezbývalo, než vynakládat 5 % svého HDP na nákup pohonných hmot od sousedů s kterými byl v konfliktu, nebo od těch, s kterými měl přinejlepším pouze napjaté vztahy.

Nyní se však vše mění. V poslední době byly objeveny triliony kubickýc stop zemního plynu v Izraelských pobřežních vodách a 250 miliard barelů břidlicové ropy bylo nalezeno ve skalním podloží. Není jisté, zda se stane Izrael producentem břidlicové ropy, protože technologie těžby zatím neposkytuje oslnivé výsledky. Co se však týká zemního plynu, země se již připravuje na budoucnost financovanou z jeho exportu.

Izrael samozřejmě tyto příjmy vítá, ale mnohem důležitější, je z toho plynoucí nová politická moc. Izrael teď navštěvují nejenom jeho spojenci a potenciální obchodní partneři, ale také představitelé států, které se Izraeli dříve vyhýbaly, nebo s nimiž měl napjaté vztahy. V čele států, které by si chtěly ukousnout podíl plynu z izraelského koláče, stojí Rusko. Je to stejné Rusko, které je spojencem úhlavních nepřátel Izraele, jako jsou Sýrie a Irán.

Změna spojenců ve vřícím kotli Blízkého východu není jednoduchá. Navázání přátelských vztahů s novým státem obvykle znamená, že se otočíte zády k někomu jinému a na převlečení kabátu se zde nezapomíná. Kdo bude chtít přístup k izraelskému zemnímu plynu, bude se muset vypořádat s nastraženými vejci v podobě sporné námořní hranice mezi Sýrií, Libanonem, Tureckem, Řeckem a Kyprem, nebo tím, že by Gaza mohla chtít vznést požadavky na podíl z nových nalezišť.

Mějme však na paměti, že bohatství a moc proudící z vlastnictví ropy a plynu mění stav věcí. Izrael svoje bohatství jistě začne využívat a k tomu bude potřebovat partnery i odběratele. Kdo se bude chtít účastnit, bude to dělat s plným vědomím toho, že Izrael s nově nabytým bohatstvím představuje zcela nového hráče v blízkovýchodní hře.

Izraelská revoluce v zemním plynu

Izrael začal své námluvy se zemním plynem v roce 2000, když konsorcium firem vedené společností Noble Energy začalo v pobřežních vodách hloubit vrty na poli Mari-B. Jeden z vrtů odkryl ložisko o velikosti 1 trilion kubických stop vytěžitelného zemního plynu. Pole Mari-B bylo uvedeno do plného provozu v roce 2004. Pro Izrael se stal domácí zemní plyn hlavním energetickým zdrojem a jeho spotřeba rostla podle toho, jak rychle se dařilo budovat potřebnou výrobní a přepravní infrastrukturu.

Růst produkce planu - graf

Jeden dobrý objev často přitahuje další a to byl i případ Izraele a firmy Noble Energy. V roce 2006 dostali američané šanci vrtat na blízkém poli Tamar, protože předchozí zájemce se nedokázal vypořádat se zdejšími, extrémními podzemními tlaky. Geologové firmy Noble prozkoumali všechny možnosti a firma došla k názoru, že potenciál pole Tamar za to riziko stojí. Měli pravdu, dva vrty odkryly zásobu 9 trilionů krychlových stop zemního plynu, z čehož 6,3 trilionu lze využít. Byl to největší objev zemního plynu pod mořským dnem v roce 2009 a přišel právě včas.

V uvedeném grafu je vidět, že nárůst izraelské poptávky po zemním plynu byl tak prudký, že s ní produkce pole Mari-B nestačila držet krok. Naštěstí zde byl v blízkosti stát s přebytky zemního plynu na prodej: Egypt. V roce 2005 otevřela společnost East Mediterranean Gas Company plynovod spojující egyptské město El Arish s izraelským přístavem Ashkelon. V roce 2008 odebíral Izrael 170 milionů krychlových stop egyptského zemního plynu denně. Mari-B dodával zbytek a výroba izraelské elektřiny se stala z 20 % závislou na zemním plynu, ale jak už to v životě chodí, všechno hezké jednou skončí.


Čtěte dále:

Zemní plyn, strategická investice nebo věčný propadák aneb jaký ...
Dvě strategie zisku.

Ropa a plyn – pět nejnadějnějších oblastí v roce 2012. Část druhá ...
Ropa a plyn – pět nejnadějnějších oblastí v roce 2012. Část první ...


Dnes je Mari-B na suchu a vztahy s Egyptem jsou napjaté. Mírová dohoda mezi Izraelem a Egyptem, jen maskovala přetrvávající nepřátelství Egypta vůči Izraeli a celá opozice včetně islamistů, arabských nacionalistů, nebo levičáků pohlížela vždy na dohodu z Camp Davidu s odporem. Smlouva o dodávkách zemního plynu se stala hmatatelným výsledkem této smlouvy, nicméně opozice od podepsání nikdy nepřestala vykřikovat, že se jedná o spiknutí mezi Izraelem a Mubarakem s cílem okrást Egypt o bohatství ze zemního plynu.

Tehdejší opozice dnes zaplňuje místa v Egyptském parlamentu. Parlament je sice paralyzován a probíhá dohadování o moc mezi novým prezidentem a opozicí, ale na tom teď moc nezáleží. Bombové útoky na plynovod ho několikrát vyřadily z provozu a doba, kdy Izrael závisel na egyptském plynu a Egypt od Izraele inkasoval neustávající přítok hotovosti, je již za námi.

Naštěstí pro Izrael je zde perfektní načasování. Budovatelské práce na poli Tamaru běží podle plánu a zprovoznění prvního vrtu bylo očekáváno koncem roku 2012. Práce na menším poli s názvem Noa byly uspíšeny, aby se překlenula doba, než Tamar začne plnit izraelské potřeby. Nebude trvat dlouho a Izrael začne produkovat mnohem víc zemního plynu, než sám spotřebuje.

Tamar a ještě dále


Mari-B byl obrovský objev a Tamar ještě mnohem větší. Nicméně oba musí sklonit hlavu v porovnání s tím, co následovalo. Zásoby na poli Tamar byly vyčísleny 9 trilionů krychlových stop zemního plnynu. Poté začala Noble vrtat na poli Leviathan ležícím poblíž a vyhrála v loterii. Pole Leviatan obsahuje obrovské zásoby zemního plynu ve výši 17 trilionů krychlových stop zemního plynu.

Pokud k tomu přidáme objev dalších 7 tcf v pobřežních vodách Kypru a několik dalších ložisek v blízkosti Leviathanu, tak nyní Noble disponuje zásobami zemního plynu ve výši 35 trilionů krychlových stop. To je víc, než kdy Izrael dokáže spotřebovat.

Izraelské zásoby zemníjho plynu - graf

Plány na export plynu se již rozbíhají. Noble a jeho partneři usilují o stavbu závodu na zkapalňování zemního plynu (LNG), aby mohlo být přírodní bohatství z Tamaru vyváženo do celého světa. Půda je v Izraeli vzácná, takže se uvažuje o vybudování plovoucí továrny. Izrael se zájmem sleduje pokrok společnosti Royal Dutch Shell, která buduje první plovoucí závod na zkapalňování zemního plynu v Austrálii.

Ačkoli bude trvat roky, než dojde k výrobě prvního zkapalněného zemního plynu na území Izraele, Rusko se již nyní snaží dostat k v budoucnu projektovaným zdrojům LNG. Státní plynárenský obr Gazprom již s Noble uzavřel smlouvu o budoucím odběru zhruba 2-3 milionů tun LNG počínaje rokem 2016. Několik měsíců po podpisu navštívil ruský prezident Putin Izrael a během této historické události bylo oznámeno, že se Gazprom chystá v Izraeli zřídit dceřinou společnost, která by pomáhala s využitím pole Leviathan.

Jakmile se dostanou masivní zdroje zemního plynu z Leviathanu do oběhu, bude muset Izrael využít všechny obchodní příležitosti, které se mu maskytnou. Za tímto účelem si Izrael pečlivě pěstuje vztahy s Kyprem a Řeckem, přes jejichž území by se mohl zemní plyn dostat plynovodem do Evropy, ptotože Turecko nepovolí izraelskému plynu překročit své hranice. Vypadá to, že plynové bohatství vytváří nové spojenectví mezi Izraelem, Ruskem, Kyprem a Řeckem. Jejich sbližování vytváří nový tým v blízkovýchodní hře.

Nová spojenectví na starých bojištích


Že změny jdou tak rychle není žádným překvapením. Státy na obou stranách Perského zálivu se dostaly do popředí světové pozornosti během ropné krize v sedmdesátých letech minulého století. Příjmy z ropy jim přinesly dříve nepředstavitelné bohatství a politický vliv. Jestliže se Izrael vynoří jako nová energetická mocnost, nebude to pro tyto arabské státy znamenat pokles příjmů, protože produkce z jejich zdrojů je stále levnější, než produkce z nekonvenčních zdrojů jinde ve světě, včetně Izraele.

Co však neztratí na příjmech, mohou ztratit na svém vlivu. S uváděním dalších zdrojů do provozu, jako je kanadská ropa z písků, nebo arktická ropa se můžeme dočkat doby, kdy se svět nebude tolik starat o to, co se děje v oblasti Perského zálivu. Alespoň dokud si tam někdo nezačne hrát s atomovými sirkami.

Státy OPEC nemusí být jediné, které pocítí změny v důsledku energeticky bohatého Izraele. Turecko může být dalším poraženým v řadě. Po mnoho let byla v Turecku u moci sekulární vláda, která se snažila o blízké vztahy s Izraelem. V současnosti vládnoucí islámská strana AK tyto vztahy zpřetrhala. Pokud se Izrael stane energetickou mocností a utvoří blízké vztahy s Ruskem, Řeckem a Kyprem, bude se Turecko cítit jako někdo, kdo odkopl na dlouholetého přítele těsně předtím, než vyhrál v loterii. Ambice Turecka hrát větší roli v regionální politice tím utrpí značnou porážku.

Egypt se také bude muset vypořádat s růstem Izraele. Ačkoli mnozí Egypťané odsuzovali dohodu o prodeji svého zemního plynu Izraeli, pravdou je, že příjmy z této dohody značně plnily státní pokladnu. Tyto příjmy se nyní vypařily a Egyptem stále zmítají následky revoluce. Ke všemu role Egypta, jako regionální mocnosti pocházela téměř výhradně z jeho sekulární vlády a míru s Izraelem. Tyto stabilizační faktory byly natolik důležité, že Egypt dostával každoročně od USA podporu ve výši tří miliard dolarů. Nyní v zemi vládnou islamisté a budoucí vztahy mezi Egyptem a Izreelem jsou nejisté. Současný mocenský vliv Egypta během následujících let postupně vyvane, a Egypt se bude snažit zaujmout nové místo na blízkovýchodní mapě.
A pak tu jsou samozřejmě Spojené Státy. Pokud se Izrael stane energetickým obrem, s tanečním pořádkem plným nápadníků, může význam USA pro Izrael značně poklesnout. Z dlouhodobého hlediska by USA nejvíce zasáhlo, kdyby se jejich největší stredněvýchodní spojenec od nich odvrátil a padl by si do náruče se strategicky silným Vladimírem Putinem.

To není zcela nereálné. Rusko již několikrát vyzvalo Izrael k tanci. Ve skutečnosti jsou si obě země v posledních letech blízké i přes to, že Rusko podporuje Sýrii, Irán a dokoonce Hamas. Vzájemná obchodní bilance dosahuje 3 miliard dolarů ročně. Imigrace z Ruska tvoří 20 % izraelského obyvatelstva. Izrael dodává Rusku vojenské drony a další high-tech zbraně a během arabského jara sdílely obě země snahu zabránit rozšíření militantního islámu po Blízkém východě. Pokud Izrael pomůže zastavit vlnu radikálního islámu a bude zásobovat Rusko a jeho spojence stálými dodávkami zemního plynu, může Putin usoudit, že nové spojenectví stojí za to, bez ohledu na otřesy, které to vyvolá.

Že to vyvolá otřesy je evidentní. Ačkoli se blízkovýchodní spojenectví táhnou po desetiletí, když je ve hře nové světové energetické platidlo, mohou se změnit doslova přes noc. Rusko balancuje na laně mezi Izraelem, Sýrií a Íránem. Putin si již brzo bude muset vybrat mezi starými přáteli a těmi novými. Když však Rusko opustí Sýrii a Írán poruší se tím rovnováha mezi Sunnity a Šííty, což by mohlo destabilizovat region stejně, jako když se v některých zemích poprvé dostali k moci islamisté.

Stará spojenectví se rozpadají a změny zřídka probíhají hladce. Přesuny center moci na neklidném Blízkém východě si zcela jistě vyžádají několik hrubých záplat.

Izrael si je těchto nadcházejících potíží jasně vědom. Izraelská armáda nedávno schválila žádost námořnictva o nákup čtyř nových válečných lodí v ceně 750 milionů USD. Námořnictvo se obává, že by se nově budované plynové kapacity v izraelských vodách mohly stát atraktivním cílem pro teroristické útoky, zvlášť pokud by se Izrael dostal do další války.

Izrael ví, že Hisballáh disponuje raketami odpalovanými ze země a schopnými zasáhnout plynová pole na moři. A Hizballáh nemusí být jedinou teroristickou skupinou s takovými možnostmi. V únoru 2012 odhalilo námořnictvo na íránské lodi 6 radarem naváděných protilodních střel Nasr-1 při pokusu o jejich propašování do Gazy. Armáda se domnívá, že byly určeny pro skupinu al-Jihad. Kromě toho i Sýrie natahuje ruce po potilodních střelách, kterými by mohla zasáhnout plynová pole. Jen si představte, co by pro globální politiku znamenal raketový útok islámských nepřátel na izraelské plynové plošiny (nemluvě o životním prostředí Středozemního moře).

Nové izraelské válečné lodě jen dále zvýší již tak přeplněnou vojenskoukapacitu v oblasti. Pokračující napětí mezi USA a Íránem ohledně nukleárního programu vede k dalšímu posilování již tak působivé vojenské přítomnosti v regionu. Toto napětí vede k incidentům, kdy přiblížení malé rybářské lodi k vojenskému plavidlu je vyhodnoceno jako bezpečnostní hrozba, s výstražnou střelbou, protože posádka neví, zda se nejedná o sebevražedný pokus výbušninami naložené lodi.

I když to vypadá, že tyto incidenty s izraelským zemním plynem nemají nic společného, ve skutečnosti se na Blízkém východě všechno točí kolem energie. Koneckonců i USA jsou přítomny v regionu kvůli tomu, aby ochránily svoje ropné zájmy. A důvodem tak silné vojenské přítomnosti jsou miliardy barelů ropy nakupované od Saudské Arábie a dalších států.

V oblasti, kde se vše točí kolem energetických zdrojů, byl Izrael velmi dlouhá léta v nevýhodě, když se snažil zajistit nezbytné dosávky ropy a zemního plynu. To se však dnes mění a Izraelem nabyté bohatství přinese změnu nejen pro samotný židovský stát, ale změní se i poměry v celém regionu. Izrael získává vliv, Rusko možná změní strany, Írán se cítí zranitelný, Egypt ztrácí velkého odběratele a regionální i globální vazby se posouvají.

Skutečnou moc má ten, kdo ovládá v tomto nestabilním regionu energetické zdroje, a to je jediná jistota, kterou máme.

Tyto zprávy pro vás vytváří Akcieatrhy.cz
Hodnocení článku: 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0

Izrael boduje. Má zemní plyn. (1)

Diskuze a názory uživatelů na téma: Izrael boduje. Má zemní plyn.Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2020

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies