Vladimír Urbánek (Kurzy.cz)
Akcie v ČR  |  08.11.2012 08:36:58

Fortuna: Celkové přijaté sázky vzrostly za 9M12 o 10,7 %


Vedoucí sázková společnost ve střední Evropě Fortuna Entertainment Group, N.V., přijala za prvních devět měsíců roku 2012 celkové sázky o hodnotě 334,1 milionu EUR, což je o 10,7 % více než ve stejném období loňského roku. Vyplývá to z předběžných neauditovaných výsledků.

Hlavní ukazatele hospodaření Skupiny za prvních devět měsíců roku 2012:

·         Nárůst přijatých sázek meziročně o 10,7 % na 334,1 milionu EUR

·         Nárůst hrubých výher meziročně o 10 % na 78 milionů EUR

·         Nárůst hrubých výher ze sportovního sázení po internetu meziročně o 23,4 % na 25,8 milionu EUR

·         Nárůst celkových výnosů meziročně o 8,3 % na 67,6 milionu EUR

·         EBITDA v loterijním segmentu 3,5 milionu EUR ztráta – v souladu s plánem

„Dvouciferného růstu přijatých sázek na úrovni skupiny a výrazného jednociferného růstu přijatých sázek ve sportovním sázení jsme dosáhli především úspěšným rozvojem on-line sázení na všech trzích včetně nového regulovaného kurzového sázení po internetu v Polsku,“ řekl Wilf Walsh, předseda představenstva společnosti Fortuna Entertainment Group. „Vykazujeme míry růstu, které jsou v souladu našimi dlouhodobými cíly v segmentu kurzového sázení. K tomu jsme dokončili celkovou analýzu našeho loterijního byznysu s cílem minimalizovat jeho dopad na EBITDA a dosáhnout ziskovosti v první polovině příštího roku.“

Přehled výsledků skupiny

Celkové přijaté sázky za prvních devět měsíců roku 2012 dosáhly 334,1 milionu EUR, což je o 10,7 % více ve srovnání s prvními devíti měsíci 2011. Celkové hrubé výhry (Gross Win) dosáhly 78 milionů EUR a vzrostly ve srovnání s prvními devíti měsíci 2011 o 10 %.

Skupina vykázala celkové výnosy za první tři čtvrtletí roku 2012 ve výši 67,6 milionu EUR, což je o 8,3 % více ve srovnání se stejným obdobím loňského roku.

Celková EBITDA za prvních devět měsíců roku 2012 dosáhla 13,3 milionu EUR a poklesla meziročně o 6,2 % z důvodu vyššího zdanění v České republice zavedeného od počátku roku a nákladům spojeným s loterním projektem.

 

Kurzové sázky

V průběhu prvních devíti měsíců roku 2012 dosáhly přijaté sázky (Amounts Staked) úrovně 320,2 milionu EUR, což je o 7,7 % více než ve stejném období loňského roku. To představuje slibný výsledek plně v souladu s dlouhodobým cílem firmy, kterým je vyšší jednociferná míra růstu v kurzovém sázení.

Hrubé výhry (Gross Win) z kurzového sázení meziročně vzrostly o 2,9 % a činily 71 milionů EUR za prvních devět měsíců 2012. Marže hrubých výher z kurzových sázek byla nižší, nežli se očekávalo, v druhém a rovněž i ve třetím čtvrtletí 2012. Ve druhém čtvrtletí to způsobily výsledky sázení během mistrovství Evropy ve fotbale 2012 a v posledních týdnech Premier League. Ve třetím čtvrtletí byla marže hrubých výher ovlivněna nepříznivými výsledky sázení během měsíce září na Ligu mistrů UEFA a kvalifikaci mistrovství světa ve fotbale.

Na vykázané výsledky měl vliv především růst příjmů z on-line sázení. Hrubé výhry z kurzového sázení přes internet se v prvních devíti měsících zvýšily o 23,4 % na 25,8 milionu EUR, zejména díky růstu na polském a českém trhu.

Gross Win z kurzového sázení na pobočkách činil v prvních devíti měsících 45,2 milionu EUR, což je meziročně o 6 % méně.

EBITDA z kurzového sázení dosáhla v prvních devíti měsících roku 2012 16,8 milionu EUR, což je o 8 % méně než v prvních devíti měsících roku 2011. Pokles byl zapříčiněn vyšším zdaněním kurzového sázení v České republice platným od počátku roku.

 

Kurzové sázky - Polsko

Polsko dosáhlo14,6 %-ního podílu na celkových přijatých sázkách (Amounts Staked) Skupiny v prvních devíti měsících roku 2012 oproti 12,2 % v roce 2011. Celkové přijaté sázky v Polsku činily v prvních devíti měsících 48,6 milionu EUR, o 31,9 % více nežli vloni. Díky spuštění kurzového sázení přes internet v Polsku na konci ledna 2012, dokázala Společnost zvrátit klesající trend u přijatých sázek v předešlém období způsobeným nepříznivým daňovým režimem pro legální operátory.

Hrubé výhry (Gross Win) z kurzového sázení dosáhly v prvních devíti měsících 2012 v Polsku 17 milionů EUR, což je meziročně o 20,1 % více. Hrubé výhry z nově spuštěného online sázení činily 2,2 milionu EUR. Hrubé výhry ze sázek na pobočkách vzrostly v prvních devíti měsících letošního roku o 4,7 % na 14,8 milionu EUR. Fortuna vykázala výnosy z polského trhu za prvních devět měsíců roku 11,2 milionu EUR, což je o 12,2 % více nežli v loňském roce.

Na konci ledna 2012 spustila Fortuna v Polsku internetové kurzové sázení jako první regulovaný provozovatel v Polsku vůbec. V současné době podnikají na polském trhu kurzového sázení po internetu pouze dvě společnosti s licencí.

 

Kurzové sázky – Česká republika

Kurzové sázení v České republice generovalo v prvních devíti měsících roku 52,2 % celkových přijatých sázek společnosti, což je téměř stejný podíl jako v loňském roce    (52,9 %). Celkové přijaté sázky dosáhly úrovně 174,4 milionu EUR, tedy o 9,3 % více než v prvních devíti měsících roku 2011.

Hrubé výhry (Gross Win) z kurzového sázení vzrostly v prvních devíti měsících roku oproti loňskému roku o 0,2 % na 31,7 milionu EUR. Nižší marže hrubých výher byla způsobena již zmíněnými výsledky sázek na EURO 2012, Ligu mistrů a kvalifikaci na mistrovství světa ve fotbale.

Hrubé výhry z on-line segmentu se meziročně zvýšily o 24 % a dosáhly 14,5 milionu EUR. Oproti tomu hrubé výhry ze sázení na pobočkách v České republice poklesly v meziročním srovnání o 13,7 % na úroveň 17,2 milionu EUR. Fortuna vykázala výnosy z českého trhu za prvních devět měsíců roku 31,8 milionu EUR, což je o 0,3 % méně nežli v loňském roce.

 

Kurzové sázky – Slovensko

Podíl Slovenska na celkových přijatých sázkách (Amounts Staked) skupiny poklesl z    32,5 % v prvních devíti měsících roku 2011 na 28,1 % za stejné období letošního roku. Celkové přijaté sázky činily v prvních devíti měsících roku 2012 93,8 milionu EUR, o 4,2 % méně než v roce 2011. Toto snížení bylo způsobeno zejména limitací několika velkých hráčů na počátku letošního roku.

Hrubé výhry dosáhly v prvních devíti měsících 22,3 milionu EUR, o 3,6 % meziročně méně ve srovnání se stejným obdobím loňského roku. Hrubé výhry z internetového sázení byly 9,1 milionu EUR, o 0,4 % méně než v roce 2011. Hrubé výhry ze sázení na pobočkách na Slovensku poklesly o 5,7 % na 13,2 milionu EUR. Fortuna vykázala výnosy ze slovenského trhu za prvních devět měsíců roku 17,6 milionu EUR, což je o 5 % méně nežli v loňském roce.

Kurzové sázky – FortunaWin

Přijaté sázky společnosti FortunaWin sídlící na Maltě byly v prvních devíti měsících letošního roku 3,3 milionu EUR, což je o 15,6 % více ve srovnání s rokem 2011. Hrubé výhry byly 76 tisíc EUR, o 44,9 % méně než ve stejném období loňského roku.

Loterie v České republice

Přijaté sázky v Loterii Fortuna dosáhly během prvních devíti měsíců roku 2012 výše 13,9 milionu EUR, meziročně o 213,8 % více. Hrubé výhry z loterie byly 7 milionů EUR, což je o 255,2 % více nežli ve stejném období loňského roku. Fortuna vykázala výnosy z loterie za prvních devět měsíců roku ve výši 7,1 milionu EUR, což je o 254,4 % více nežli v loňském roce

Za první tři čtvrtletí roku byla EBITDA z loterijní činnosti záporná -3,5 milionu EUR, a to především kvůli nákladům na marketing a na další rozvoj distribuční sítě. Tento výsledek je v souladu s plánovanou celoroční ztrátou na úrovni EBITDA ve výši 4 – 5 milionů EUR v roce 2012.

V říjnu byly upraveny pravidla číselné hry Loto o speciální prémii. Nad rámec standardních výher získává jeden milion ten, kdo se umístí v nejvyšším výherním pořadí daného tahu. Cena je vyplácena z jackpotu Lota až do chvíle, kdy jackpot klesne pod 20 milionů korun.Jakmile jackpot klesne pod 20 milionů , výplaty jednoho milionu budou pozastaveny a znovu zahájeny ve chvíli, kdy se výše jackpotu opět přehoupne přes 30 milionů korun.

 

Příloha- Vybrané ukazatele hospodaření (konsolidované, neauditované)

Fortuna Entertainment Group NV celkem

(v tis. EUR)

9M 2011

9M 2012

Změna v %

Přijaté sázky

301 666

334 074

10,7 %

Sportovní sázení

297 227

320 146

7,7 %

Loterie

4 439

13 928

213,8 %

-          loterie: stírací losy

2 122

3 602

69,7 %

-          loterie: číselné hry

2 317

10 326

345,7 %

Hrubé výhry

70 932

77 993

10 %

Sportovní sázení

68 953

70 963

2,9 %

-          online

20 920

25 805

23,4 %

-          pobočky

48 033

45 158

(6 %)

Loterie

1 979

7 030

255,2 %

-            stírací losy

919

1 304

41,9 %

-          číselné hry

1 060

5 726

440,2 %

Výnosy

62 431

67 636

8,3 %

-          sportovní sázení

60 436

60 566

0,2 %

-          loterie

1 995

7 070

254,4 %

EBITDA

14 204

13 327

(6,2 %)

-          sportovní sázení

18 268

16 816

(8 %)

-          loterie

(4 064)

(3 489)

14,2 %

 

 

O Fortuně:

Fortuna Entertainment Group je vedoucím poskytovatelem kursových sázek ve střední a východní Evropě. Zakládající společnost FORTUNA sázková kancelář, a. s. vznikla v roce 1990 v Praze. O rok později byla na Slovensku založena společnost Terno, a. s. V roce 2005 se vlastníkem obou společností stala investiční skupina Penta, která ještě ve stejném roce převzala polskou sázkovou kancelář Profesjonał a všechny společnosti postupně sjednotila pod jednou značkou.

Díky svým dvacetiletým zkušenostem Fortuna na středoevropském trhu vytváří standardy a určuje trendy v oblasti kursových sázek. Skupina neustále investuje do vývoje nových produktů, služeb, rozšiřuje síť poboček i kvalitu distribučních kanálů. V současné době provozuje Fortuna na třech trzích přes 1 400 poboček. Skupina vyvinula online sázkovou a herní platformu FortunaWin, která umožňuje nabízet své produkty na nových trzích. V současnosti poskytuje FortunaWin sázkové a herní produkty zákazníkům v Maďarsku.

V říjnu 2010 společnost úspěšně vstoupila na pražskou a varšavskou burzu, majoritním vlastníkem je nadále československá finanční skupina Penta. Na trh číselných loterií vstoupila Fortuna v květnu 2011, kdy spustila prodej stíracích losů, v červenci pak představila první plnohodnotnou číselnou loterii spuštěnou v České republice po více než 50 letech – Fortuna Loto. V listopadu následovala denní hra Zlatých 11 a v dubnu 2012 další týdenní hra SuperLoto.

 

Hodnocení článku: 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0

Fortuna: Celkové přijaté sázky vzrostly za 9M12 o 10,7 %

Diskuze a názory uživatelů na téma: Fortuna: Celkové přijaté sázky vzrostly za 9M12 o 10,7 %

Na dané téma nejsou žádné názory.


Poslední zprávy z rubriky Akcie v ČR:

St   9:09  Akcie rostou (Ranní zpráva z akciového trhu) Investiční bankovnictví (Komerční banka)
Út 12:29  Avast (Koupit, 12m cíl = 466 GBp) - Technologický Avast má našlápnuto k... Investiční bankovnictví (Komerční banka)


Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Úřad práce

Investice

Podílové fondy

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies