Vladimír Urbánek (Kurzy.cz)
Akcie v ČR  |  01.03.2012 09:00:11

Fortuna zaznamenala v r.2011 rekordní rok, čistý zisk stoupl na 13,3 mil.EUR


Fortuna Entertainment Group N.V. oznamuje své předběžné neauditované konsolidované finanční výsledky za fiskální rok končící 31. prosincem 2011, připravené v souladu s mezinárodními standardy účetního výkaznictví (IFRS). Předběžné výsledky hospodaření společnosti Fortuna Entertainment Group za rok 2011 potvrdily růst na hlavních trzích, kde Fortuna působí.

 Celkové přijaté sázky vzrostly o 6,2 % na 409 EUR

 Celkové hrubé výhry (Gross Win) se zvýšily o 9,7 % na 102 milionů EUR

 EBITDA ze segmentu sportovního sázení stoupla o 6,3% na 26,7 milionu EUR

 Hrubé výhry (Gross Win) ze sportovního sázení on-line vzrostly o 28,8 % na 30 milionů EUR.

 Loterie v České republice vykázala přijaté sázky 9,9 milionu EUR a hrubé výhry 5,1 milionu EUR v souladu s plánem.

Fortuna, která je největším středoevropským provozovatelem kurzových sázek působící na trzích v Polsku, České republice a na Slovensku dosáhla v roce 2011 podle předběžných neauditovaných finančních výsledků hodnoty přijatých sázek (Amounts Staked) 409,3 mil. EUR, což je o 6,2 % více nežli v roce 2010. Přijaté sázky v segmentu sportovního sázení dosáhly 399,5 milionu EUR, o 3,6 % více nežli v roce 2010. Na růstu přijatých sázek se nejvíce podílelo sázení přes internet v České republice a na Slovensku. Navzdory absenci velkých sportovních soutěží v roce 2011 jako například mistrovství světa ve fotbale, si Fortuna vedla velmi dobře a překonala rekordní výsledky z roku 2010.

Společnost poprvé vykázala přijaté sázky z loterie, které činily v roce 2011 9,9 milionu EUR. Přijaté sázky ze stíracích losů představovaly 3,4 milionu EUR a z číselných loterijních her 6,5 milionu EUR.

Celkové hrubé výhry (Gross Win) dosáhly v roce 2011 102 milionů EUR, což je o 9,7 % více ve srovnání s rokem 2010. Hrubé výhry (Gross Win) ze sportovního sázení činily 96,7 milionu EUR, meziročně nárůst o 4,2 %. Z toho hrubé výhry (Gross Win) ze sportovního sázení on-line vzrostly v roce 2011 na 29,5 milionu EUR, což představuje výrazný meziroční nárůst o 28,8 % oproti roku 2010. Gross Win ze sportovního sázení na pobočkách činil v roce 2011 67,2 milionu EUR a oproti loňskému roku mírně o 3,9 % poklesl.

Rozmach internetového sázení byl podpořen dalším rozvojem sázení „live“ (sázky podávané v reálném čase v průběhu sportovní události) a přenosy vybraných sportovních utkání naživo, které se stávají mezi zákazníky Fortuny stále populárnějšími.

Hrubé výhry z loterie dosáhly 5,1 milionu EUR, z čehož 1,6 milionu EUR pocházelo z prodeje stíracích losů a 3,5 milionu EUR z loterijních her.

Hrubý zisk ze sázení (Gross Profit from betting) 1 v roce 2011 meziročně vzrostl o 8,8 % a vykázal 80,0 milionů EUR, z čehož hrubý zisk ze sportovního sázení představoval 76,2 milionu EUR, 3,7 %-ní meziroční růst. Marže hrubého zisku ze sportovního sázení byla v roce 2011 stejná jako v předchozím roce 19,1 %. Společnost dokázala udržet marže v konkurenčním segmentu sportovního sázení současně s růstem výnosů a zvýšením podílu internetového sázení, kde jsou marže tradičně nižší. Hrubý zisk z loterie činil 3,7 milionu EUR a marže hrubého zisku z loterijního sázení 38%.

S potěšením sdělujeme dosažení rekordního roku pro Fortunu. Náš tým vykázal přes 409 milionů EUR celkových náběrů, což je o 6,2 % více nežli loni a čistého zisku 13,3 milionu EUR. Dosáhli jsme výborné finanční výsledky napříč všemi zeměmi a všemi kanály. Naše plány do budoucna podpořilo strategické připojení dalších výnosů z nového loterijního projektu v České republice,” řekl Wilf Walsh, zástupce předsedy představenstva a mezitímní CEO Fortuna Entertainment Group.

S dosaženým výsledky Fortuna v roce 2011 jsem velmi spokojen, potvrdily další rok stability, tržního růstu a vytváření peněžních prostředků. Ačkoliv trh v Evropě byl poznamenán dalším hospodářským zpomalením, segment sázení se ukázal jako odolný tržním nejistotám a vyvíjel se v souladu s naším očekáváním, sdělil Jozef Janov, předseda dozorčí rady Fortuna Entertainment Group NV. ”V segmentu sportovního sázení, který je klíčovým pro tvorbu hodnoty Společnosti, jsme dosáhli růstu hlavních finančních ukazatelů, udrželi prodejní marže a navíc se udrželi na špičce trhů ve všech zemích, kde působíme. V České republice jsme úspěšně spustili provoz loterie,” dodal J. Janov.


Vybrané finanční ukazatele – FEG celkem (mil. EUR)

Leden – Prosinec 2011

Leden – Prosinec 2010

meziročně

Přijaté sázky

409,3

385,5

6,2 %

Hrubé výhry

101,8

92,8

9,7 %

Výnosy

89,8

81,2

10,7 %

EBITDA

20

25,1

(20,4 %)

Provozní zisk

16,8

22,4

(25,0 %)

Čistý zisk z pokračujících operací

13,3

17,4

(23,3 %)


Celkové provozní náklady v roce 2011 dosáhly výše 69,9 milionu EUR, meziročně o 24,5 % více nežli v roce 2010. Personální náklady se meziročně zvýšily o 5,3 % na 26,9 milionu EUR, primárně díky novým zaměstnancům v segmentu loterie. Personální náklady v segmentu sportovního sázení meziročně poklesly o 1,6 %. Daně a odvody státu činily 9,4 milionu EUR, nárůst o 38,0 % v porovnání s loňským rokem jako výsledek nového zdanění hazardu v České republice. Z toho vzrostly daně a odvody za sportovní sázení o 18,3 %, zbytek tvořily daně a odvody z loterie. Ostatní provozní výnosy/náklady (netto) vzrostly v roce 2011 o 41,4 % na 33,6 milionu EUR zejména z důvodu nákladů na rozjezd loterie, které činily 8,7 mil. EUR.

EBITDA ze segmentu sportovního sázení činila 26,7 mil. EUR, o 6,3 % více nežli loni. EBITDA z loterie dosáhly záporného čísla 6,7 milionu EUR. Celková konsolidovaná EBITDA v roce 2011 byla 20 mil. EUR, o 20,4 % meziročně méně. Odpisy v roce 2011 vzrostly o 19,1 % na 3,1 milionu EUR, z čeho odpisy v segment sportovního sázení představovaly 2,8 milionu EUR (+5,8 %) ostatní tvořila loterie.

Provozní zisk a čistý zisk

Provozní výsledek (EBIT) v roce 2011 dosáhl výše 16,8 milionu EUR, o 25,0 % méně nežli v předešlém roce. Jeho výše byla ovlivněna výši EBITDA a nárůstem odpisů.

Finanční náklady netto dosáhly v roce 2011 0,9 mil. EUR a snížily se meziročně 59,3 %. Meziroční srovnání bylo ovlivněno jednorázovými náklady na refinancování bankovních úvěrů v roce 2010 a odlišnou strukturou zadlužení.

Daň z příjmu v roce 2011 činila 2,6 mil. EUR, o 7,2 % méně nežli v roce 2010.

V roce 2011 Společnost vykázala čistý zisk z pokračujících operací ve výši 13,3 milionu EUR, o 23,3 % méně než ve stejném období loňského roku. Pokles čistého zisku způsobila čistá ztráta vyplývající ze vstupu do z nového segmentu loterie ve výši 7,0 mil. EUR. Naopak segment sportovního sázení vykázal čistý zisk 20,3 mil. EUR, o 17,0 % meziročně více.

Rozdělení výnosů dle zemí

Rozdělení výnosů dle jednotlivých trhů, na kterých Fortuna působí, je ovlivněno demografickými ukazateli, legislativním prostředím, absolutními tržními podíly, průměrnou hodnotou sázky na obyvatele a růstovým potenciálem každého trhu.


Vybrané finanční ukazatele dle zemí za rok 2011 (v mil. EUR)

ČR sportovní sázení

ČR loterie

Slovensko

Polsko

Malta

Celkové přijaté sázky

215

9,9

131,3

49,4

3,8

Gross Win / hrubé výhry ze sázení

44,6

5,1

32,4

19,4

0,2

- z toho online/ stírací losy

16,8

1,6

12,5

0

0,2

- z toho pobočky/ číselné hry

27,8

3,5

19,9

19,4

0

Zaplacená srážková daň

0

0

(6,5)

(5,9)

(0,02)

Ostatní výnosy

0,2

(0,02)

0,2

0,04

0

Výnosy

44,8

5,1

26,2

13,5

0,2

Zdanění příjmů ze sázení

(8,0)

(1,3)

0

0

0

Hrubý zisk ze sázení

36,6

3,8

25,9

13,5

0,2

- z toho: online

13,8

1,2

9,6

0

0,2

- z toho: pobočky

22,8

2,5

16,4

13,5

0

Marže hrubého zisku ze sázení (v %)

17,0 %

38 %

19,8 %

27,3 %

4,6 %


Hrubé výhry (Gross Win) na Slovensku dosáhly 32,4 mil. EUR v roce 2011, o 7,3 % více nežli v roce 2010. Podíl hrubých výher ze sázení on-line tvořil 12,5 mil. EUR, o 21,6 % více než v roce 2010. Hodnota hrubých výher ze sázení na slovenských pobočkách mírně poklesla o 0,2 % meziročně a rovnala se 19,9 mil. EUR. Hrubý zisk ze sázení na Slovensku dosáhl výše 26 mil. EUR, o 6,5 % více nežli v roce 2010. Na růstu hrubého zisku ze sázení se nejvíce podílelo sázení on-line.Hrubý zisk ze sázení on-line na Slovensku vzrostl v roce 2011 o 19,4 % na 9,6 mil. EUR. Hrubý zisk ze sázení na pobočkách na Slovensku se zvýšil o 0,2 % na 16,3 mil. EUR. Marže hrubého zisku ze sázení v roce 2011 dosáhla na Slovensku 19,8 % v roce 2011, stejně jako v loňském roce.

Polsko

Polsko se na celkových přijatých sázkách v roce 2011 podílelo 12,1 %. Celkové přijaté sázky v Polsku v roce 2011 činily 49,4 mil. EUR, o 10,8 % méně nežli v roce 2010. Důvodem poklesu byly změny daňové sazby u přijatých sázek v roce 2010. Hrubé výhry ze sázení v Polsku v roce 2011 mírně poklesly na 19,4 mil. EUR, o 1,2 % meziročně méně. Pokles se týkal hlavně první poloviny roku, ve druhé polovině roku 2011 hrubé výhry rostly o 2,9 %. Hrubý zisk ze sázení v Polsku dosáhl výše 13,5 mil. EUR, o 3,7 % více nežli v roce 2010. Marže hrubého zisku ze sázení v roce 2011 dosáhla v Polsku 27,3 %, o 3,8 procentních bodů více ve srovnání s rokem 2010 a je tak nejvyšší ze všech trhů.

Internetové sázení prostřednictvím společnosti FortunaWin se sídlem na Maltě je provozováno od poloviny roku 2010. Celkové přijaté sázky v roce 2011 činily 3,8 mil. EUR, o 48,6 % meziročně více. Hrubé výhry činily 200 tisíc EUR, nárůst o 212,5 % meziročně a hrubý zisk ze sázení byl 175 tisíc EUR, o 173,4 % více nežli v předešlém roce. Hrubá marže ze sázení na Maltě dosáhla v roce 2011 4,6%.

Prodejní kanály a distribuční síť

Razantní rozvoj sázení přes internet je zřejmý jak v České republice, tak i na Slovensku. Regulatorní vývoj v Polsku umožnil spuštění sázení přes internet na konci ledna 2012. Fortuna zprovoznila on-line sázení jako úplně první provozovatel s polskou licencí a krátce před spuštění služby již měla přes 20 tisíc registrovaných zákazníků.

Přestože sázky přes internet rapidně rostou, významným distribučním kanálem Fortuny v absolutním vyjádření zůstává i nadále pobočková síť, která generuje zhruba 70 % hrubých výher skupiny. Pobočky mají klíčovou roli i jako podpora online sázení. I „internetoví“ klienti mohou bezplatně využívat veškerý zákaznický servis, jako je okamžité vkládání i výběr peněz či řešení případných dotazů k poskytovaným službám. Proto je i nadále důležitým prvkem strategie firmy zaměření na rozvoj a efektivnost pobočkové sítě na třech hlavních trzích. Pro další rozšiřování pobočkové sítě bude skupina využívat zejména nákladově nenáročný model partnerské spolupráce s úspěšnými lokálními subjekty, jako jsou například sportovní bary


Loterie v České republice

V minulém roce vstoupila Fortuna na loterijní trh v České republice s cílem stát se ziskovým druhým provozovatelem na trhu po Sazce. První týdenní číselná hra Loto byla uvedena v červenci následována denní hrou Zlatých 11. Stírací losy, které představují velmi zajímavý a nedoceněný segment trhu, byly uvedeny do prodeje pár týdnů před spuštěním číselné loterie. Rychlý nástup Fortuna loterie v prvních týdnech po spuštění byl do určité míry zpomalen návratem Sazky na trh po období finančních problém a vlastnických změn. Podle odhadů Fortuny činí její aktuální tržní podíl na trhu loterie asi 10 – 12 %.

Dividendová politika a dividenda

Pokračující dividendovou politikou Fortuny je vyplácet 70% - 100% konsolidovaného čistého zisku. Konkrétní výši dividendy navrhne představenstvo společnosti akcionářům na řádné valné hromadě, která se bude konat v květnu 2012. Více informací k dividendě bude oznámeno v nejbližších týdnech.

Výhled na rok 2012

V roce 2012 chce Fortuna podpořit růst hlavních finančních ukazatelů prostřednictvím transformace a inovace stávající on-line nabídky. Společnost se plně zaměří na využití nejmodernějších technologií a nástrojů (jako mobilní aplikace) tak, aby zákazníci měli neomezený přístup k našim službám. Sázení na pobočkách je průběžně analyzováno a bude i nadále sloužit jako podpora internetovým zákazníkům zejména v ČR a v Polsku. Záměrem Fortuny je dále rozšiřovat partnerskou síť (sportovní bary).

Fortuna bude přenášet zkušenosti z internetového sázení mezi jednotlivými zeměmi a kombinovat obchodní expertízu s posledními technologickými novinkami. Společnost plánuje vytvořit jedinečnou internetovou nabídku prostřednictvím vylepšeného obsahu, „live“ sázek a živých přenosů sportovních zápasů. Interaktivní “in-play” sázení se stává dominantním segmentem v oblasti sázení a Fortuna nabízí vice “živých” her a vice možností vsadit si v rámci jedné hry, nežli její lokální konkurenti.

Mistrovství Evropy ve fotbale, které se bude konat ve střední Evropě, představuje skvělou šanci pro Fortunu vybudovat tržní pozici v Polsku a získat nové tržní podíly v České republice a na Slovensku.

Co se týče loterie Fortuna, společnost plánuje posílit svoji pozici na trhu, dosáhnout plánovaných tržních podílů a dále zvýšit povědomí o značce prostřednictvím efektivního marketingu. Fortuna v roce 2012 uvede nové hry, obměněné stírací losy a plánuje snížit fixní náklady projektu. Návratnost loterijního projektu se očekává v první polovině roku 2013.


Konsolidovaný výkaz o úplném výsledku za období od 1. ledna do 31. prosince 2011 a 31. prosince 2010 ve zkrácené podobě – segment sportovního sázení

připraven dle mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS)

(v mil. EUR) 2011

(neauditované)

2010

(auditované)

Změna v %

Přijaté sázky

399,5

385,5

3,6 %

Výnosy

84,8

81,2

4,4 %

Daně a odvody státu

(8,0)

(6,8)

18,3 %

Osobní náklady

(25,2)

(25,6)

(1,6 %)

Ostatní provozní výnosy/(náklady) (netto)

(24,9)

(23,7)

4,9 %

EBITDA

26,7

25,1

6,3 %

EBITDA marže %

31%

31%

(9 pb)

Odpisy

(2,8)

(2,6)

5,8%

Provozní zisk

23,9

22,4

6,3 %

Marže provozního zisku v %

28%

28%

0

Finanční náklady (netto)

(0,9)

(2,3)

(61,8 %)

Zisk před zdaněním

23

20,1

14,1 %

Daň z příjmu – (náklad)/výnos

(2,7)

(2,8)

(4,1 %)

Čistý zisk

20,3

17,4

17,0 %


Konsolidovaný výkaz o úplném výsledku za období od 1. ledna do 31. prosince 2011 a 31. prosince 2010 ve zkrácené podobě

(v mil. EUR) 2011

(neauditované)

2010

(auditované)

Změna v %

Přijaté sázky

409,3

385,5

6,2 %

Výnosy

89,8

81,2

10,7 %

Daně a odvody státu

(9,4)

(6,8)

38,0 %

Osobní náklady

(26,9)

(25,6)

5,3 %

Ostatní provozní výnosy/(náklady) (netto)

(33,6)

(23,7)

41,4 %

EBITDA

20

25,1

(20,4 %)

EBITDA marže %

22%

31%

(9 pb)

Odpisy

(3,1)

(2,6)

19,1 %

Provozní zisk

16,8

22,4

(25,0 %)

Marže provozního zisku v %

19%

28%

(9 pb)

Finanční náklady (netto)

(0,9)

(2,3)

(59,3%)

Zisk před zdaněním

15,9

20,1

(21,1 %)

Daň z příjmu – (náklad)/výnos

(2,6)

(2,8)

(7,2 %)

Čistý zisk

13,3

17,4

(23,3 %)

Petr Šrain, tiskový mluvčí

Fortuna Ent. Group

Více zpráv k tématu Fortuna

Hodnocení článku: 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0

Fortuna zaznamenala v r.2011 rekordní rok, čistý zisk stoupl na 13,3 mil.EUR

Diskuze a názory

Na dané téma nejsou žádné názory.


Poslední zprávy z rubriky Akcie v ČR:

Pá   9:07  Páteční obchodní seance 16. 2. 2018 STOX.CZ (Grant Capital)
Čt 22:03  Americké akcie zpět v býčím trendu Patria (Patria Finance)


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Zákony Kalkulačka Práce Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů