Vladimír Urbánek (Kurzy.cz)
Doporučeno redakcí  |  11.01.2001 16:26:56

HPH EXKLUZIVNĚ z pohledu malého akcionáře 

Kauza kolem Harvardského průmyslového holdingu je značně spletitá a vyznat se v ní není nijak jednoduchým úkolem. Aby bylo možné udělat si bližší obrázek na celou spletitou mozaiku přinášíme exkluzivně pohled ze směru drobného akcionáře pana magistra Petra Kanovského. Pokud následující zpráva inspiruje další akcionáře ke svému vyjádření, rádi dáme v rámci Zpravodaje.cz prostor i jim.

Věříme, že absence diakritiky nebude nepřekonatelným problémem - vzhledem k rozsahu textu jsme jej ponechali v původní "e-mailové" verzi. Děkujeme za pochopení.Dobry den,
rad bych Vas informoval o situaci v HPH po valnych hromadach konanych dne 18.12.2000 a 10.1.2001 z pohledu 'minoritniho' akcionare.
Po mnoha mesicich soudnich rizeni byl dne 15.12.2000 do Obchodniho rejstriku zapsan soudem jmenovany likvidator, pan Zdenek Castoral. Tato skutecnost je nezpochybnitelna, muzeme si ji overit napriklad na internetove strance www.justice.cz.

Vyjadreni pana Pacovskeho o tom, ze pan Castoral byl do OR zapsan omylem, je zcela irelevantni a nema pochopitelne zadny vliv na tuto skutecnost.

Dne 18.12.2000 se sesla mimoradna valna hromada, ktera jako hlavni bod projednavala zruseni likvidace spolecnosti HPH.  Predstavenstvo zduvodnilo tento krok tim, ze v Azerjbajdzanu zacala kuponova privatizace. Ta probiha v nekolika vlnach, je vsak nutne do konce cervna investovat kuponove knizky k ziskani akcii. Pan Kozeny je vsak v Azerjbajdzanu zcela neduveryhodny, navic ma veskery majetek obstaven americkymi soudy. Protoze spolecnost v likvidaci nemuze investovat, je nutne od Kozeneho prevzit zastaveny majetek, zrusit likvidaci a kupony investovat.

Podle vyjadreni Vostreho ma spolecnost HPH krome dvou (nebo dokonce nove tri) smenek zastaveny veskere akcie firmy Daventree, tedy cca. 2000000 kuponovych knizek a dale cca. 10%akcii ropne spolecnosti Sydango. Tento majetek je mozne vratit do spolecnosti bez nutnosti vest soudni spory. V pripade dohody s Kozenym dojde k navraceni majetku do spolecnosti, oceneni tohoto majetku a vyrovnani prostrednictvim novych smenek na rozdil dluzneho majetku (cca. 9.8 miliardy KC) a realne hodnoty vraceneho majetku.
Kozeny vsak tuto dohodu podminuje zrusenim likvidace HPH.

Tento krok je vsak pro drobne akcionare naprosto neprijatelny, nebot znemoznuje jakekoliv sance na vyplatu likvidacniho zustatku a to i tehdy, bude-li obchodni jmeni spolecnosti HPH dostatecne vysoke (treba i tech 600 KC na akcii). Snadno lze totiz nahlednout, ze podil kurzu k cistemu obchodnimu jmeni holdingu je velmi maly.

I pres velke protesty akcionaru mimoradna valna hromada dne 18.12.2000 prijalo usneseni o zruseni likvidace. Toto usneseni vsak bylo prijato v rozporu se zakony, a proto je pravdepodobne absolutne neplatne a to napriklad z techto duvodu:
1) vystoupeni z likvidace umoznuje az novela Obchodniho zakoniku platna od 1.1.2001
2) rozhodnuti byl v rozporu s platnymi stanovami spolecnosti
3) pri hlasovani doslo k zavaznym proceduralnim chybam, kdy bylo hlasovano nejpreve jednou, pote bylo zahajeno opakovane hlasovani, to bylo v prubehu zase zruseno ...
Tyto duvody jsou zcela nezpochybnitelne bez ohledu na zajmy akcionaru.

Z tohoto duvodu jiz 20.12.2000 vysel inzerat oznamujici novou mimoradnou valnou hromadu na 10.1.2001 se stejnym programem jednani. Mezitim se nove jmenovany likvidator, pan Castoral, pokousel ziskat dokumenty tykajici se spolecnosti, ty mu vsak predstavenstvo odmitlo vydat, nebot pry spolecnost neni v likvidaci a tedy nema zadneho likvidatora. Tento fakt je naprosto zavadejici, nebot zruseni likvidace nebylo a neni zapsano v Obchodnim rejstriku, navic pravdepodobne je protizakonne i z principu. Jestlize ma spolecnost soudem jmenovaneho likvidatora, pravdepodobne neni mozne zrusit likvidaci. Pote by totiz moznost jmenovat likvidatora soudem byla absolutne zbytecna. Pokud by soud jmenoval likvidatora, majoritni vlastnik by si ihned odhlasoval zruseni likvidace, cimz by se jeho pusobnosti vyhnul coz je v rozporu s clankem, ze soudem jmenovany likvidator je neodvolatelny.

Protoze likvidator zadne dokumenty neobdrzel, pozadal o predbezne opatreni, ktere vstoupilo v platnost 27.12.2000. Toto predbezne opatreni vyzyva predstavenstvo spolecnosti k predani vsech dokumentu spolecnosti soudem jmenovanemu likvidatorovi. I pres toto rozhodnuti predstavenstvo trikrat odmitlo likvidatorovi dokumenty predat, naopak neopravnene zahajilo jednani s Kozenym o prevodu majetku.

I pres stanovisko predstavenstva se pro jistotu rozhodlo svolat novou valnou hromadu na 10.1.2001. Tato valna hromada mela potvrdit rozhodnuti o zruseni likvidace HPH z 18.12.2000. Protoze vsak jedinym zapsanym statutarnim organem spolecnosti je pan Castoral, Stredisko cennych papiru odmitlo predstavenstvu vydat vypis akcionaru k rozhodnemu dni 3.1.2001 s tim, ze ho muze vydat jen panu Castoralovi. Ten vsak toto odmitl ucinit, s tim, ze to neni jeho povinnosti. Z tohoto duvodu predstavenstvo nemelo na valne hromade k dispozici vypis akcionaru a vychazelo z udaju, ktere zde vyplnili akcionari pri registraci. Ti vsak mnohdy ani presne neznali pocet svych akcii, navic tento udaj byl naprosto neoveritelny.

Z tohoto duvodu VESKERA ROZHODNUTI VALNE HROMADY KONANE 10.1.2001 JSOU ABSOLUTNE NEPLATNA, nebot nelze overit, kolik akcii akcionari k rozhodnemu datu vlastnili.

Predstavenstvo spolecnosti vsak odmitlo tento fakt akceptovat a zahajilo jednani valne hromady bez ohledu na protesty mnoha akcionaru. Priznam se, ze ani ja jsem skutecne presne neznal pocet svych akcii, a tedy jsem uvedl udaj, ktery mela spolecnost k dispozici z 15.12.2000. Nekteri akcionari byli donuceni uvest nejake cislo, aby byli vpusteni do salu. Tento postup je naprosto v rozporu se zakony a byl i v rozporu s textem uvedenym na pozvance valne hromady.

Na valne hromade byla opet zasadnim zpusobem poskozovana prava akcionaru. Bylo zde napriklad v rozporu se zakony prijato v jednacim radu omezeni poctu vystoupeni jednoho akcionare k jednomu bodu na dva krat tri minuty. Nebylo zde dostatecne odpovezeno na vetsinu otazek, na ktere navic bylo odpovidano hromadne. Bylo zde sice umozneno vystoupit panu Castoralovi, na jeho nazor vsak nebyl bran zadny ohled.

Vetsinovi akcionari (jednajici pravdepodobne ve shode) opet odhlasovali usneseni schvalujici zruseni likvidace. Toto rozhodnuti je zneuzitim vetsiny podle $56 Obchodniho zakoniku, a proto je pravdepodobne neplatne. Podle vyjadreni likvidatora je realne se dostat rychle k majetku i bez zruseni likvidace. Ve spolecnostech dluznika a avalistu je totiz majetek dostacujici k uspokojeni pohledavky dluznika (jen hodnota Sydanga je podle ruznych odhadu 100 az 300 milionu dolaru). Jestlize je pro akcionare tak vyhodne majetek vratit do spolecnosti, proc neni vyhodne ho prodat a penize vyplatit akcionarum? Protoze navic neni v paragrafu 187 Obchodniho zakoniku zadna zminka o moznosti vystupu z likvidace, je otazkou, jaky paragram to umoznuje a jake je kvorum potrebne k vystupu z likvidace. Podle predsedajiciho to je 2/3, nedokazal to vsak nalezite zduvodnit. Schvalene rozhodnuti je take v rozporu s clankem 24 Stanov spolecnosti, ve kterem o vystoupeni z likvidace neni ani slovo. Dale je rozhodnuti v rozporu s neodvolatelnosti soudem jmenovaneho likvidatora. Akcionarum tez nebyly poskytnuty dostatecne informace potrebne k nalezitemu posouzeni situace a kvalifikovanemu rozhodnuti.

Z techto duvodu a zejmena z duvodu neexistence vypisu akcionaru k rozhodnemu datu 3.1.2001 je jiste, ze take ROZHODNUTI O VYSTOUPENI Z LIKVIDACE Z10.1.2001 JE ABSOLUTNE NEPLATNE. Veskere kroky, ktere nyni predstavenstvo provadi je v rozporu se zajmy akcionaru a je pravdepodobne protipravni.

Valna hromada dale dovolila dva nove cleny predstavenstva, kteri jsou zastupci velkych akcionaru. V neposledni rade take schvalila presun sidla spolecnosti do Hradce Kralove.Toto rozhodnuti je ciste ucelove, nebot neexistuje jediny duvod pro presun z Prahy, kde sidli vsichni clenove predstavenstva i dozorci rady a dale kde spolecnost nema zadne zamestnance a servis akcionarum zajistovaly spolecnosti HBS a Harvard Group sidlici na stejne adrese jako HPH (Ohradni 65). Tento krok ma za cil prevest registraci z Krajskeho soudu Praha na Krajsky soud Hradec Kralove, kde predstavenstvo pravdepodobne predpoklada vetsi ochotu soudcu zapsat zmeny ve spolecnosti (zejmena zmena jmena a organu). Dale je cilem prevest veskere soudni spory tykajici se spolecnosti do Hradce Kralove, coz by zpusobilo velke zdrzeni jejich  projednavani. Nastesti i tato rozhodnuti byla prijata neplatne a je podle meho nazoru vylouceno, ze je prazsky soud zapise.

Shrneme-li cely text, je videt, ze rozhodnuti o zruseni likvidace z 18.12.2000 i 10.1.2001 bude prohlaseno za neplatne a nebude zapsano do Obchodniho rejstriku. Jedinou osobou opravnujici k jednani za spolecnost je pan Zdenek Castoral. Ten pravdepodobne soud pozada o podani dalsich predbeznych opatreni zabranujicich s nakladanim s dokumenty a majetkem spolecnosti HPH. Veskere kroky predstavenstva po 15.12.2000 budou pravdepodobne neplatne, a predstavenstvu podle meho nazoru hrozi trestni stihani pro zavaznou hospodarskou kriminalitu a mareni vykonu soudnich rozhodnuti.  Domnivam se tez, ze pan Castoral je schopen zajistit urychleny rozprodej majetku dluznika i vsech avalistu a vyplatu slibovaneho likvidacniho zustatku. Verim, ze se mu to podari, a vyslovuji mu plnou podporu.

Pokud bychom chteli, je mozne rozebranim prohlaseni predstavenstva, zejmena pana Pacovskeho, ukazat, ze naprosta vetsina jejich prohlaseni jsou lzi a polopravdy. Prosim proto vsechny, kteri jejich prohlaseni budou zverejnovat, aby take nabidli protistrane se k nim vyjadrit a toto stanovisko zverejnili.

Protoze lze reseni ocekavat v kratke dobe, vsem akcionarum doporucuji vyckat s prodejem jejich akcii a odvaznejsim tyto akcie nakupovat.

Verim, ze se vse obrati v dobre, je nutne tomu vsak pomahat (napriklad i jen aktivni ucasti na valnych hromadach HPH). Velmi by nam pomohlo, kdybychom ziskali 3% hlasovacich prav, abychom mohli menit program jednani valnych hromad a svolat pripadne mimoradnou valnou hromadu. Vim, ze je to temer nesplnitelny cil, presto vsak vyzyvam k sjednoceni vsech akcionarum, kterym neni lhostejny osud jejich akcii.

S pozdravem
Mgr. Petr Kanovsky
Letovicka 10
Brno 62100
t.c. 05/771417
pkanovsk@math.muni.cz
pracujte s námi

Hodnocení článku: 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0

HPH EXKLUZIVNĚ z pohledu malého akcionáře

Diskuze a názory uživatelů na téma: HPH EXKLUZIVNĚ z pohledu malého akcionáře

Na dané téma nejsou žádné názory.


Poslední zprávy z rubriky Doporučeno redakcí:

18.05.2004  25.5. - spotřební daň, daň z přidané hodnoty ... Petr Hanisch (AliaWeb)
18.03.2004  Vzdělávací centrum ? Petr Hanisch (AliaWeb)
26.11.2003  Vánoční dárky pohodlně Petr Hanisch (AliaWeb)


Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Důchody

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Podílové fondy

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies