Pavel Daniel (Kurzy.cz)
Akcie v ČR  |  17.03.2008 14:26:12

AAA AUTO nehází flintu do žita, „vstát z mrtvých“ bude ale těžké


Měl to být ukázkový projekt, který pomůže oživit téměř skomírající zájem nejen domácích drobných investorů o české akcie. Jenže, po několika měsících příběh spíše připomíná poslední fázi Labutího jezera. AAA Auto Praha. I tak by se dal s trochou dávkou „bulvarizace“ dvěma větami shrnout příběh největšího domácího autobazaru, který si brousil zuby na to být první. První v ukázce úspěšně zvládnutého IPO, umístěného téměř výhradně pro retailové klienty, první i v ukázce toho, že i firma, které veřejnost, média i názory odborníků dosud ne vždy fandily, se může změnit k lepšímu.

 

Ale dost fatalismu. V tomto článku rozebereme příčiny, názory a důvody toho, proč se za téměř půl roku od spuštění emise IPO, jenž startovala na cenách okolo 55 korun za akcii, propadla cena cenných papírů AAA Auto na úroveň okolo 20 korun za akcii. Experti na kapitálové trhy mluví o tom, že si firma nedostatečně uvědomila všechna možná rizika a podcenila načasování projektu IPO. Amatérská veřejnost pak ráda zmiňuje fakt, že ani angažování českých celebrit automobilového průmyslu, především Vratislava Kulhánka, do čela firmy, kýžený efekt nepřineslo.

 

Firma prožívá zkrátka těžké chvíle, ale jen těžké chvíle dokáží dostatečně prověřit charakter. Zvlášť, jedná-li se o firmu s kontroverzní pověstí. Proč kontroverzní? O tom, že veřejnost má stále k AAA AUTO rezervovaný vztah, i přes nutné změny, vyžadované regulemi burzy a regulačními orgány, svědčí i názor z jedné online diskuse nad klesajícím kurzem akcií firmy: „V čem má teď AAA problém?“ ptá se anonymní uživatel. „Úpisem získali majitelé miliardu korun. Teď jsou akcie na poloviční ceně, čili jedinej, kdo ztratil je ten, kdo ty akcie koupil. Naopak získal ten, kdo je upsal. Teď je nejlepší čas, aby původní majitel koupil akcie zpět a vydělal na tom půl miliardy korun...,“ uzavírá diskutující.

 

Firma o svých nedostatcích, alespoň soudě podle vyjádření tiskového mluvčího firmy, Milana Smutného, ví. „Chceme v co nejkratší době vylepšit výsledky hospodaření a soustředit se na zlepšování kvality služeb pro zákazníky,“ uvedl Smutný v rozhovoru pro Kurzy.cz, který najdete v poslední části textu.  Není divu, nepodaří-li se zlepšit nejen čísla, ale i „šuškandu“ veřejnosti, investoři se moc do nákupů s akciemi AAA AUTO, hrnout nebudou.

 

Přečtěte si také:

Výsledky AAA Auto zklamaly
Zamyšlení nad AAA Auto

 

Graf vývoje cen akcie AAA AUTO a Graf vývoje objemu obchodování

Anketa

Zajímalo nás, co si o projektu IPO AAA Auto myslí lidé z finanční a ekonomické branže. Položili jsme proto vybraným respondentům následující otázky:

 

1) Co udělali AAA špatně, že jejich IPO je ani ne po půl roce na 50 % upisovací ceny

 

2) Doporučení pro případné nové emitenty, kteří se chystají vstoupit na burzu v Praze, jak se vyhnout podobnému vývoji a zda je to vůbec v silách firem?

 

3) Ovlivňují vývoj kurzu kromě ekonomických parametrů také jaksi mimoekonomické vlivy, jako mediální tlaky, atd. a jak se tomu dá čelit?

 

4) Jaká je podle Vás příčina nízkého počtu IPO na pražské burze - náročnost vstupních podmínek nebo malý přínos vstupu na český akciový trh?

 

Jan Procházka, hlavní analytik společnosti CYRRUS

AD 1) Nechtěl bych spekulovat, zda firma AAA o svých podzimních zahraničních personálních problémech věděla či nikoliv, každopádně budiž jí přičteno k dobru, že v emisním prospektu je tento bod zmíněn jako jedno z možných rizik expanze firmy. Celá emise akcií byla extrémně malá, navíc důvěra ve firmu ještě před vstupem byla nahlodána minulými negativními zkušenostmi odběratelů a v neposlední řadě byl zvolen i nesprávný timing. Ale uznávám, že po bitvě je každý generál.

 

AD 2) Investoři na pražském parketu jsou hladoví po nových emisích. Firma, která má zajímavou investiční „story“, potenciál růstu, a to zejména na zahraničních trzích, průhlednou strukturu, čisté účetnictví, přiměřenou zadluženost má otevřenou cestu k úspěchu. Věřím, že po uklidnění hypotéční krize si opět firmy  začnou chodit pro peníze na burzu, nahrávají tomu i zvyšující se úrokové sazby v ČR.

 

AD 3) Mediální tlaky nastaly pouze v případě AAA, protože si firma nesla svůj negativní mediální úděl z minulosti. Dalším firmám spíše média pomohou ve vlastním zviditelnění a otevřou jim cestu k novým zákazníkům. Je dokázáno, že kotované firmy jsou v médiích mnohem častěji prezentovány než společnosti mimo burzu. Samozřejmě při IPO musí nechat vlastník nahlédnout pod pokličku vlastního businessu – ukázat vlastní marže, obnažit své plány rozvoje, zákazníky atd., což může způsobit problémy v boji s konkurencí, která je poté lépe informovaná a může zaútočit na slabá místa. Na druhou stranu -  účast na burze přináší i jiný pohled na firmu – zkušení analytici píší o firmě fundamentální analýzy a zkoumají slabá a silná místa firmy, dívají se jinýma očima na plány firmy, i to může být pro management výhodou –  tento pohled jiných, minimálně teoreticky zkušených očí je vždy přidanou hodnotou.

 

Ad 4) IPO není nikdy dost. Problémem v ČR je zejména strnulá legislativa, dvojité zdanění dividend, chybějící penzijní reforma, způsob privatizace státních podniků a teď již i negativní zkušenosti investorů s IPO. Avšak hlavním důvodem je místní „bankovní socialismus“, kdy velké banky úvěrují (minimálně na provozní bázi) téměř všechny vhodné kandidáty pro IPO a tak téměř nikdo nemá důvod „podstrkovat“ tyto firmy svým corporate finance oddělením za účelem primárních emisí, tedy levnějšího financování jejich rozvoje.  Za Cyrrus, a.s. mohu jen dodat, že sami máme několik zájemců o IPO, ale tito jsou výhradně menšího kalibru a tak logicky směřují spíše na New connect do Polska a není vyloučeno, že nákupní apetit private equity fondů ve střední Evropě naše IPO snažení zmaří.

 

Pavel Kohout, ředitel divize strategie, rozvoje produktů a odborného školení finančních poradců společnost Partners for Life Planning

AD 1) Především je nutné se ptát, jestli AAA má vůbec na burze co pohledávat. Vzhledem k velmi kontroverzní historii této firmy a k tomu, že jde o problematický předmět podnikání vůbec, se domnívám, že nikoli.

 

AD 2) Příštím emitentům bych doporučoval nechlubit se tím, jak v České republice dobře funguje korupce - což pan Anthony Denny učinil někdy v roce 1999 v pořadu Černé ovce. Od té doby jsem to nikdy nezapomněl a jakožto investor bych se akcií AAA nikdy nedotkl. Pokud na nich někdo prodělal, dobře mu tak.

 

AD 3) Mediálním tlakům může firma nejlépe čelit tím, když nebude řízena ani vlastněna lumpy.

 

AD 4) Částečně je za malým počtem IPO na pražské burze dědictví kupónové privatizace, částečně malá informovanost a nevalné finanční vzdělání potenciálních emitentů, částečně ekonomická pologramotnost zákonodárců. Tedy česká národní specifika.

 

Petr Kalina, manažer fondů společnosti RSJ Invest

AD 1) Investoři nedostali od AAA všechny managementu dostupné informace v období úpisu, naopak řada informací o hospodaření AAA byla nepřesná, či zkreslená.  Investoři se tak cítí podvedeni. Na výrazný pokles cen má rovněž vliv velký institucionální investor, který koupil při IPO akcie bez úmyslu je dlouhodobě držet.

 

AD 2) Doporučením je jít na burzu s reálnými očekáváními ohledně výtěžku IPO. Přijatelná cena IPO usnadňuje prodej emise a následující obchodování na trhu. Firma by měla být obecně atraktivní, mít (reálné) ambiciózní plány a strategii rozvoje, důležitá je také transparentnost a vztahy s investory.

 

AD 3) Lze tomu čelit komunikací s investory a veřejností, ne zamlčováním důležitých okolností pro vývoj ceny akcií.

 

AD 4) V Praze je nedostatek velkých emisí, které by byly zajímavé pro institucionální investory. Menší emitenti mají vysoké očekávání na výtěžek IPO, které ne vždy koresponduje s kvalitou prodávané firmy. Obecným důvodem je pokles zájmu zahraničních investorů o český trh a jejich přesun dále na východ, například do Ruska nebo Ukrajiny.

 

Jiří Zendulka, CAPITAL PARTNERS

AD 1-3) Vyhnout se kurzovému vývoji po IPO, aby titul nedopadl jako AAA Auto, emitent nemůže až tak plně ovlivnit. Aby emise (IPO) měla úspěch jak pro emitenta, tak i pro akcionáře neměla by se pouštět na trh emise s nízkým objemem, jak ukázala právě emise AAA. Druhým zásadním ukazatelem je atraktivnost emise. V obou těchto směrech právě emise AAA zaostala, přestože co se týče atraktivity - povědomí o solidnosti společnosti bylo mezi občany resp. investory zkresleno různými jednotlivými obchodními kauzami zveřejňovanými ve sdělovacích prostředcích. Teprve až následný vývoj potvrdil, že solidnost/schopnost společnosti je skutečně někde jinde než by měla být. Ne nadarmo se zřejmě ve světě obchoduje již jen s jednou emisí ze stejné oblasti podnikání.

Chybou AAA bylo nejspíše nedomyšlení/nespočítání dopadů tak jednorázového prudkého rozvoje po IPO, když společnost předtím rostla pozvolna téměř 15 let a zůstávala však stále značně zadlužena. Společnosti tak zřejmě chyběl (chybí) ekonomický manažer (tým), který by celý proces přípravy IPO a samotného strategického rozvoje byl schopen zpracovat a plynule úspěšně uskutečnit. Samotný manažer emise (IPO), který na společnost hledí „zvenku“ má pak již velmi omezený prostor. Navíc právě velikost a oblast podnikání nebyla atraktivní pro institucionální investory, což výrazně omezilo i následný rozjezd obchodování s emisí, když je stále znát, že emisi chybí velcí investoři. K tomu se přidalo nezvládnuté PR a špatné načasování emise. Letos zveřejněný zvrat v hospodaření, který zřejmě i někteří investoři „tušili“ předem, byl samozřejmě dovršením neúspěchu emise.

Neschopnost či nesolidnost v informování pak doplňují některé tiskové zprávy či informace určené pro investory, které se vlastně nezakládají na pravdě. Příklad: Dne 9. 1. společnost zveřejnila, že v loňském roce prodala přes 80tis. vozů a splnila tak svůj stanovený cíl, když osmdesátitisícovou hranici překonala těsně před Vánocemi. Zveřejněné hospodářské výsledky však uvádějí číslo 79871 prodaných vozů. Přitom společnost se začátkem prosince chlubila zavedením unikátního informačního systému, který jí umožní centrální on-line přehled z poboček ze všech zemí. Sice se nejedná o velký rozdíl (min. 129 vozů), ale je vidět jak informační systém funguje. Navíc když údaj byl zveřejněn až zmiňovaného 9. ledna.

Druhý příklad se váže k době, kdy společnost chtěla získat prostředky prostřednictvím IPO. Začátkem září 2007 nejen při prezentaci pro drobné investory, pořádané manažerem emise, bylo uváděno, že poměr dluhu společnosti k vlastnímu kapitálu by měl po IPO poklesnout pod hodnotu 1 resp. 100 %, za předpokladu emisní ceny 2,25 EUR. V rámci IPO se takovéto ceny sice dosáhnout nepodařilo (2 EUR), přesto v hospodářských výsledcích zveřejněný údaj 218 % se nachází podstatně jinde. Navíc vzhledem k srovnatelnému údaji z konce roku 2006 ve výši 313 % se vzhledem k IPO nejedná až o takové snížení. Zatím poslední tisková zpráva společnosti ukázala i na neschopnost informovat včas či dokonce s předstihem o otevření další pobočky.

 

AD 4) Důvody nízkého počtu IPO na domácím trhu je několik. Pokulhávající právní systém, který „nutí“ společnosti uskutečnit IPO přes založení společnosti v zahraničí, což proces zbytečně komplikuje. Dále pak nízký počet společností, které by měly atraktivní oblast podnikání a vizi tak velkého rozvoje, ke kterému by potřebovaly získat prostředky formou IPO, když je pro ně rychlejší a zřejmě i vzhledem k poměrně nízkým úrokovým sazbám (především v minulých letech) výhodnější bankovní financování. Většina společností také vzhledem ke způsobu privatizace v počátku transformace země, získala nakonec v uplynulých letech zahraniční vlastníky, což jim zajišťuje další možnost financování.

 

 

Dušan Jalový, UniCredit Bank Czech Republic

 

AD 1) Bohužel se trefili do „blbé“ nálady na trhu, a také mají špatné PR. Investoři nevěří vedení společnosti a cena stanovená na začátku IPO byla vysoká. Společnost se snažila dostat maximum a to se jí teď vymstí, protože trh nebude v budoucnu ochoten akceptovat nové akcie.

 

AD 2) Nové firmy by měly využít služeb zkušené a renomované firmy, která se na IPO specializuje a má v tom řadu zkušeností.

 

AD 3) Ano, samozřejmě ovlivňují -  nejen mediální, ale i psychologické. Čelit se tomu dá prací dobrého PR oddělení, jako má např. ČEZ.

 

AD 4) Je tu málo zkušeností. Velkým zklamáním je současná vláda, která před volbami tvrdila, že bude prodávat podíly v ČSA, letiště, Českou poštu přes kapitálový trh a teď slyšíme, že to bude formou přímého prodeje... To je velmi špatné. Ostatní menší firmy to vnímají a následně mohou upravit své rozhodnutí o vstupu na pražskou burzu.

 

 

A co na všechnu tu kritiku říká protistrana? „Budeme se bránit,“ dalo by se přečíst mezi řádky z odpovědi tiskového mluvčího AAA AUTO, Milana Smutného. Podle něj má firma jasně stanovené priority: Zlepšit hospodaření firmy, prodloužit dobu expanze a vylepšovat svou image. Třeba tím, že bude klást ještě větší důraz na kvalitu služeb pro zákazníky.

 

Má firma AAA AUTO v současné době efektivní nástroje k tomu, aby nepříznivý propad kurzu akcií zvrátila, a pokud ano, chystá se je použít?

Přímé nástroje pro ovlivnění kurzu akcií, bohužel, žádný emitent nemá. Cenu může ovlivňovat pouze nepřímo, kde dalšími faktory je trh samotný a sentiment na něm. Média už dostatečně komentovala v lednu zprávy, že jen pražská burza ztratila poklesem cen akcií přes 300 miliard korun. Co se týč nástrojů, které mají za cil zvýšit výkonnost a ziskovost firmy, jedná se především o rozložení plánované expanze do delšího období, snižování nákladů a zaměření se na maximalizaci tržeb skupiny v rámci nastavení přísnějších rozpočtů na každou pobočku, optimalizace procesů a pracovních míst, změna struktury vrcholového managementu s orientaci na maximalizaci prodejů atd. Tato opatření byla zavedena v momentě zjištění nepříznivých finančních výsledků za rok 2007 a jejich plnění je hlavním cílem pro rok 2008.

 

Jak se promítne negativní vývoj kurzu akcií na výsledcích firmy v krátkodobém (řekněme do konce roku 2008) a střednědobém časovém horizontu?

Nepředpokládáme, že by se vývoj kurzu promítl na hospodářských výsledcích společnosti. Připomínáme, že za rok 2007 se prodeje zvýšily o 29 % na bezmála 80 000 vozů a obrat firmy vzrostl o 34,9 % na 470 milionů eur. Naopak management firmy je v rámci tzv. stock option plánu motivován k maximalizaci kurzu akcie v dlouhodobém časovém horizontu, samozřejmě prostřednictvím růstu výkonnosti a tím i hodnoty společnosti.

 

Pokud byste mohl, co byste, s ohledem na vývoj kurzu akcií a oznámené hospodářské výsledky AAA Auto, udělali jinak?

Vzhledem k pozitivnímu vývoji prodejů a hospodářských výsledků v průběhu prvního pololetí minulého roku, na základě nichž se mimo jiné upravovaly plány expanze pro druhou polovinu roku, se nastalé nečekané komplikace nedaly předpokládat. Nelze tedy říci, co jsme měli udělat jinak. S danými informacemi, které jsme tehdy měli v ruce, bychom se velmi pravděpodobně rozhodli stejně.

 

Říká se, ze první pozitivní signály zaznamenáme na akciových trzích po prvním čtvrtletí, lze očekávat něco podobného i u AAA Auto?

Jak jsem se již zmínil, vývoj ceny našich akcií nemůžeme přímo ovlivnit, proto budoucí vývoj nemůžeme komentovat. Co se týče vývoje hospodaření společnosti, I.Q patří v prodeji k nejslabším měsícům, výrazně jej ovlivni vliv sezónnosti našeho odvětví. Navíc, jak jsme již avizovali při zveřejnění našich předběžných hospodářských výsledku za rok 2007 koncem února, negativní vývoj posledního čtvrtletí pokračoval i v prvnim čtvrtletí tohoto roku. Implementace nástrojů na snižování nákladů a maximalizace efektivity mají za cíl zlepšení výkonnosti během tohoto roku. Dříve ale než v II. a III.Q se zlepšení nedá očekávat. Nový výhled na rok 2008 bychom rádi zveřejnili až po výsledcích za I.Q.

 

Byly oznámeny kroky, které mají zlepšit hospodářské výsledky firmy, je podle vás ještě "něco", co by mohlo přispět k lepšímu obrazu AAA Auto?

Zcela jistě, zaměřujeme se stale více na zákazníka a uspokojování jeho očekávání. Nejen širokou nabídkou vozidel, které jsou u našich zákazníků nejžádanější (menší auta do tří let věku), ale také vyvinutím celé škály doplňkových služeb od financování či pojištění vozidla, tak např. programem garance dobrého technického stavu vozidla prostřednictvím servisních kontrol po dobu dvou let po nákupu vozidla atd. Zároveň poskytujeme 100% garanci legálního původu vozidla, což je na trhu ojetých vozidel s rostoucí záplavou nekvalitních, přestárlých a zmanipulovaných ojetin ze Západu naší konkurenční výhodou.

 

Jaká bude politika expanze firmy s ohledem na prožité zkušenosti do dalších měsíců, či let?

Společnost je v krátkodobém výhledu zaměřena hlavně na konsolidaci expanze, která proběhla v loňském roce. Plánovaná budoucí expanze bude rozložena na delší časové období. Plán pro rok 2008 je maximálně 3 – 6 nově otevřených poboček. Expanze na nové trhy se uskuteční, proběhne nejdříve v roce 2009.

 

Dají se, kromě vyčíslitelných ztrát, také vyjádřit "ztráty", které nejdou jednoduše vyjádřit čísly, penězi, způsobené vlivem negativního vývoje kurzu akcii AAA Auto?

Je to zcela jistě nespokojenost a zklamání uvnitř firmy. Po úspěšné expanzi, vstupu na burzy v Praze a Budapešti, a vysoké motivaci zaměstnanců pro naplnění techto historicky bezprecedentních plánů společnosti způsobily hospodářské výsledky za rok 2007 zklamání. Stejně tak zklamání investorů po našem vstupu na burzy nebereme na lehkou váhu a velice nás mrzí. Ale toto zklamání a zcela jasné odhodlání splnit očekávání investorů vedlo k okamžitému zavedeni nápravných opatření. Zaměřili jsme se prioritně  na opětovné dosažení  ziskovosti v co možná nejkratší době. Pevně věříme, že důvěru investorů opět získáme. To musíme dokázat hospodářskými výsledky, protože jsme opravdu nejlepší ve svém core businessu, jímž je nákup a prodej likvidních ojetých automobilů.

 

O AAA Auto Group N. V.

 

Základní kapitál

6 775 787 eur

Orgány společnosti

 

Předseda představenstva

Anthony James Deny

Člen představenstva

Vratislav Kulhánek

Člen představenstva

Matyáš Kořínek

Předseda správní rady

Vratislav Kulhánek

Vlastníci

 

Automotive Industries

73,792 %

Vratislav Kulhánek

0,018 %

Matyáš Kořínek

0,0090 %

Vlastník Automotive Industries

Anthony James Deny 100 %

Majetkové účasti

 

General Automobil

100 %

AAA Auto

100 %

Kapitál Automotive

100 %

Media Action

100 %

 

           

Hodnocení článku: 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0

Poslední zprávy z rubriky Akcie v ČR:

Po   9:09  Závěr uplynulého týdne se akciovým trhům nevydařil (Ranní zpráva z akciového trhu) Investiční bankovnictví (Komerční banka)
So   9:07  O2 ČR (Koupit, 12m cíl = 298 CZK) - Zvyšujeme doporučení na Koupit s cílovou cenou.. Investiční bankovnictví (Komerční banka)


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies