Věra Stárová (GfK-Praha)
Investice  |  19.04.2005 13:11:17

GfK získává NOP WorldRozvoj společnosti GfK jako přední světové organizace v oblasti výzkumu trhu

  • GfK získala společnost provádějící výzkum trhu NOP World, pobočku firmy United Business Media z British media group, a to za pořizovací cenu ve výši 383 miliony GBP (přibližně 550 milionů EUR)

  • Tato transakce znamená zvýšení objemu obratu společnosti GfK Group o více než 1 miliardu EUR

  • Spolu s více než 1 500 pracovníky společnosti NOP World získává GfK také významný fond odborných znalostí a zkušeností v oblasti výzkumu trhu

  • Tato transakce posílila pozici společnosti GfK nejen ve významných a rychle se rozvíjejících segmentech výzkumu jako jsou Media, Automotive a HealthCare, ale také obecně v rámci Custom Research

  • Akvizice společnosti NOP World také znamená výrazné zlepšení sítě GfK v USA, Velké Británii a Itálii

  • Kromě značného potenciálu na straně příjmů, společnost GfK očekává vliv synergií na straně nákladů dosahujících do roku 2007 přibližně 15 milionů EUR ročně

  • Pokud jde o výnosy firmy v dalších třech letech GfK nadále očekává dvouciferný nárůst

  • GfK očekává, že tato akvizice bude znamenat významný nárůst EPS - zisku na akcii, a to počínaje rokem 2006 (což bude první úplný finanční či hospodářský rok po akvizici)

  • Transakce podléhá schválení ze strany příslušných orgánů na ochranu hospodářské soutěže, a to v USA a v Německu; očekává se, že ke schválení dojde ke konci měsíce května.

Norimberk, 15.4. 2005 – Společnost GfK Group dnešního dne podepsala dohodu o úplné akvizici společnosti pro výzkum trhu NOP World (pobočka United Business Media z British media group).

Díky akvizici společnosti NOP World, která zaujímá 10. místo mezi světovými společnostmi pro výzkum trhu, bude GfK jednou z pěti světových společností pro výzkum trhu, jejichž objem obratu přesahuje 1 miliardu EUR.

NOP World: významný hráč na klíčových trzích

Společnost NOP World, založená v roce 1957, je od roku 1989 součástí firmy United Business Media a nabízí služby výzkumu trhu v oblastech Custom Research, Media a HealthCare se zaměřením na USA, Velkou Británii a Itálii. NOP World má více než 1 500 pracovníků a v roce 2004 dosáhla celkového objemu obratu 416 milionu USD (což je 321 milion EUR) a provozního zisku ve výši 46 milionů USD (což je 35 milionů EUR).

V oblasti Custom Research si firma NOP World vybudovala velmi dobrou pozici v USA, a to zejména prostřednictvím firmy Allison-Fisher International v segmentu Automotive, kde zaujímá 4. místo. Kromě toho firma MRI, což je pobočka NOP World, je předním poskytovatelem výzkumu trhu v oblasti tištěných médií v USA. Další pobočka, firma Roper, nabízí zákaznický a syndikovaný výzkum v různých průmyslových segmentech včetně spotřebitelského a finančního trhu. Mezi klienty dvou poboček firmy NOP-World - SMC a MMC působících v segmentu healthcare, najdeme řadu předních společností fungujících v tomto sektoru. Britská pobočka NOPR, jako jeden z hlavních poskytovatelů služeb v oblasti Custom Research pokrývá široké spektrum sektorů a zaujímá 3. místo ve Velké Británii, pokud jde o tento segment. Další pobočka firmy NOP-World - Eurisko - se vypracovala na 1. místo v oblasti Custom Research v Itálii.

GfK Group: lepší se strategická pozice a působení synergií

GfK UPEVŇUJE SVOU POZICI JAKO JEDNA Z PŘEDNÍCH SPOLEČNOSTÍ V OBLASTI VÝZKUMU TRHU. Akvizice firmy NOP World výrazně posiluje pozici GfK jako přední společnosti zabývající se výzkumem trhu. Díky silnému postavení obou společností se výrazně zlepší tržní pozice GfK ve třech oblastech, kde působí: GfK zaujme z mezinárodního pohledu 3. místo v oblasti Custom Research, 4. místo v oblasti Médií a 2. místo v oblasti HealthCare.

PRACOVNÍCI FIRMY NOP WORLD POSÍLÍ SÍŤ GfK PROSTŘEDNICTVÍM SVÝCH ODBORNÝCH ZNALOSTÍ A ZKUŠENOSTÍ. Klíčovým faktorem akvizice firmy NOP World je rozsáhlý fond znalostí a zkušeností z oblasti výzkumu trhu a marketingu a také místní znalosti trhu, který představuje více než 1 500 pracovníků firmy NOP World. “Akvizice firmy NOP World znamená významnou expanzi naší mezinárodní pozice. Naši pracovníci a jejich odborné znalosti a zkušenosti jsou naším nejdůležitějším aktivem. Těšíme se, že v naší mezinárodní síti GfK budeme moci přivítat vysoce kvalifikované pracovníky firmy NOP World”, zdůrazňuje profesor Dr. Klaus L. Wübbenhorst, výkonný prezident GfK.

VÝRAZNĚJŠÍ PŘÍTOMNOST NA KLÍČOVÝCH TRZÍCH A V REGIONECH. Tato akvizice také posílí regionální přítomnost GfK na třech největších světových trzích výzkumu trhu. V USA, což je největší trh výzkumu trhu na světě pokud jde o obrat, GfK zaujme 6. místo, a ve Velké Británii, což je druhý největší trh v tomto sektoru, ale také v Itálii, kde se GfK Group zařadí mezi přední 3 společnosti.

VYSOKÝ PODÍL STABILNÍCH TRŽEB V KONTINUÁLNÍM PANELOVÉM A TRACKINGOVÉM VÝZKUMU. Téměř 60 % obratu rozšířené společnosti GfK Group, včetně NOP World, pochází z kontinuálního panelového a trackingového výzkumu, který je v zásadě založen na dlouhodobých smlouvách se zákazníky, a které mají tendenci být méně cyklické.

VÝZNAMNÉ SYNERGIE NA STRANĚ PŘÍJMŮ A NÁKLADŮ JAKO VÝSLEDEK ZLEPŠUJÍCÍHO SE POSTAVENÍ NA TRHU. Akvizice firmy NOP World umožní synergie jako výsledek komplementárního produktového portfolia a regionálního pokrytí obou společností. GfK tudíž bude moci zdokonalovat sběr dat a výrobní systémy a zlepšit efektivnost. Kromě toho rozšířená báze zákazníků a větší produktové portfolio přinesou lepší dlouhodobé vyhlídky na dynamický růst celé rozšířené skupiny.

PŘÍLEŽITOSTI K NÁKLADOVÝM ÚSPORÁM. GfK očekává, že transakce přinese potenciální úspory nákladů, které dosáhnou do roku 2007 výše až 15 mil. EUR ročně.

Finanční dopady a financování transakce

V roce 2004 by rozšířená společnost GfK Group včetně firmy NOP World dosáhla objemu tržeb ve výši 993 miliony EUR a EBIT ve výši 126 milionů EUR. Přibližně 25 % spojených tržeb by připadalo na Severní a Jižní Ameriku, 24 % na Německo, 15 % na Velkou Británii a 32 % na zbývající část Evropy.

Pořizovací cena ve výši 383 miliony GBP (přibližně 550 milionů EUR) bude splatná v hotovosti po realizaci transakce. Očekává se, že k realizaci transakce dojde ve chvíli, kdy ji schválí příslušné orgány pro ochranu hospodářské soutěže v USA a v Německu. Předpokládá se, že tyto orgány transakci schválí ke konci května 2005.

Akvizice se bude financovat pomocí získání úvěrových nástrojů ve výši až 660 milionů EUR. Společnost GfK také zvažuje využít svůj základní kapitál pro financování části kupní (pořizovací) ceny.

Na základě této akvizice očekává společnost GfK dosažení dvouciferného růstu EPS – zisku na akcii (před synergií realizačních nákladů) a EBITDA - zisk před úrokem, zdaněním, znehodnocením a amortizací - a to v roce 2005, 2006 a 2007. GfK očekává v roce 2005 náklady ve výši přibližně 18 až 20 milionů EUR na pokrytí synergie realizačních nákladů. V roce 2006 a dále očekává společnost GfK Group, která bude zahrnovat firmu NOP World, že tato transakce vyústí ve výrazné narůstání zisku.

Další informace

Jako výhradní finanční poradce společnosti GfK při této transakci jednala Investiční banka Rothschild.

Responsible under press legislation:
GfK AG, Public Affairs and Communications
Dr. Ulrike Schöneberg
Nordwestring 101
D-90319 Nürnberg
Tel. +49 911 395-2645
Fax +49 911 395-4041
ulrike.schoeneberg@gfk.de, public.affairs@gfk.de

Investor Relations
Bernhard Wolf
Tel. +49 911 395 2012
Fax +49 911 395 4075
e-mail: bernhard.wolf@gfk.de

Gavin Anderson & Company
Fergus Wylie
Deputy Chief Executive
Tel. +44 20 7554 1401
e-mail: FWylie@gavinanderson.co.uk

GfK Group

GfK Group je pátou největší společností na světě provádějící výzkum trhu. Má více než 130 poboček a dceřiných společností působících v 61 zemích světa. Zaměstnává více než 5 500 pracovníků. V roce 2004 dosáhla obratu 672 milionů EUR. Aktivity skupiny GfK jsou rozděleny do pěti obchodních segmentů: Consumer Tracking, HealthCare, Retail & Technology, Media a Custom Research.
Více viz: www.gfk.com

Stručný popis podnikatelských segmentů GfK Group:

Consumer Tracking Informační servis k otázkám trhu a marketingu dotýkajících se každodenního nákupního rozhodování a chování spotřebitelů nejen u předmětů denní potřeby, ale i předmětů dlouhodobé spotřeby a služeb.
Více viz: www.gfk.com
HealthCare Informační servis k otázkám vývoje produktů, komunikace, image a cenových vazeb léčiv, tržní pozice a spokojenosti zákazníků, měření množství a obratu použitých materiálů a produktů u zubních lékařů a laboratoří, měření spotřeby veterinárních léčiv. 
Více viz: www.gfk.com
Retail & Technology Informační servis k otázkám marketingu, logistiky a odbytu v průmyslu a obchodu, působících na trhu spotřební techniky.
Více viz: www.gfkms.com 
Media Informační servis o chování a postojích uživatelů médií. Nejde přitom jen o kvantitativní analýzy diváků, čtenářů posluchačů, ale i o kvalitativní studie zaměřené na jejich akceptaci, preference a vybavování si mediálních obsahů.
Více viz: www.gfk.com
Custom Research Informační servis o vývoji, pozici a péči o produkty a nabídky služeb k optimalizaci mixu marketingové politiky aktivit a k řízení produktových a firemních značek, jakož i k loajalitě spotřebitelů.
Více viz: www.gfkcr-ww.com

On-line Shop
- prodej dovolených, stavebního spoření a hypoték, PF a připojení k internetu

Pro bližší info klikněte na malé obrázky.

Hodnocení článku: 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0

GfK získává NOP World

Diskuze a názory uživatelů na téma: GfK získává NOP World

Na dané téma nejsou žádné názory.


Poslední zprávy z rubriky Investice:

Čt 18:56  Denné zhrnutie: ECB navyšuje stimuly X-Trade Brokers (XTB)
Čt 17:43  Ani zisky roku 2021 celkový obrázek na trhu moc nemění Patria (Patria Finance)

Přečtěte si také:

12.11.2012Electro World zvýšil meziročně své tržby o pětinu Vladimír Urbánek (Kurzy.cz)
14.06.2010Koruna mírně získává Dealingové oddělení (Citfin - Finanční trhy a.s.)
30.11.2009Dubajská vláda se nezaručí za dluhy Dubai World Vladimír Urbánek (Kurzy.cz)

Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Koronavirus

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2020

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies