Třídění hmotného majetku do odpisových skupin, Příl.1

Zákon o daních z příjmů č. 586/1992 Sb.

Obsah předpisu
Seznam paragrafů
Tisk stránky
  rozšířené hledání
  Znění předpisu k datu: 1.1.2022 (aktuální znění)  Příl.1

  Třídění hmotného majetku do odpisových skupin

  ODPISOVÁ SKUPINA 1
  Položka+)CZ-CPA++)Název++++)

  (1-1)01.4Jen: skot plemenný
  (1-2)01.4Jen: skot chovný
  (1-3)01.43.10Jen: osli, muly a mezci chovní a plemenní
  (1-4)01.45.11Jen: ovce chovné a plemenné
  (1-5)01.45.12Jen: kozy chovné a plemenné
  (1-6)01.46.10Jen: prasata plemenná
  (1-7)01.46.10Jen: prasata chovná
  (1-8)01.47.13Jen: hejna husí plemenná
  (1-9)01.47.13Jen: hejna husí chovná
  (1-10)22.29.25Plastové kancelářské nebo školní potřeby
  (1-11)23.19.23Laboratorní sklo, sklo pro zdravotnické a farmaceutické účely; skleněné ampule
  (1-12)23.44.11Keramické výrobky pro laboratorní, chemické nebo jiné technické účely, z porcelánu
  (1-13)23.91.11Mlýnské kameny, brusné kameny, brusné kotouče a podobné výrobky a jejich díly, bez rámů, z přírodního kamene, aglomerovaných přírodních nebo umělých brusiv nebo z keramiky
  (1-14)25.73Nástroje a nářadí pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy
  (1-15)26.20Počítače a periferní zařízení
  (1-16)26.30.11Vysílací přístroje obsahující přijímací zařízení občanských radiostanic pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy
  (1-17)26.30.12Vysílací přístroje neobsahující přijímací zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy
  (1-18)26.30.13Televizní kamery
  (1-19)26.30.2Elektrické přístroje pro telefony a telegrafy; videotelefony vč. mobilních telefonů
  (1-20)26.40.44Přijímací přístroje pro radiotelefonii nebo radiotelegrafii j. n.
  (1-21)26.51Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy
  (1-22)27.90.11Jen: směšovací zvukové přístroje pro záznam a kombinování zvuku (mixážní pulty apod.)
  (1-23)28.23Kancelářské stroje a zařízení kromě počítačů a periferních zařízení
  (1-24)28.24Ruční mechanizované nástroje
  (1-25)28.30.34Rozmetadla hnoje a umělých hnojiv
  (1-26)28.30.60Stroje a přístroje ke stříkání, rozstřikování nebo rozprašování kapalin a prášků pro zemědělství nebo zahradnictví
  (1-27)28.30.70Samonakládací nebo samovýklopné přívěsy a návěsy pro zemědělské účely
  (1-28)28.30.86Stroje a přístroje pro zemědělství, zahradnictví, lesnictví, drůbežářství nebo včelařství jinde neuvedené
  (1-29)28.99.39Jen: zařízení na vyvažování pneumatik
  (1-30)29.10.52Vozidla konstruovaná pro jízdu na sněhu, na golfových hřištích apod., s motorem
  (1-31)30.20.33Jen: vozíky kolejové důlní
  (1-32)30.92.10Jízdní kola a jiná kola bez motoru
  (1-33)32.50.21Jen: dýchací přístroje
  (1-34)32.99.11Ochranné pokrývky hlavy a jiné ochranné výrobky
  (1-35)32.99.53Přístroje, zařízení a modely určené k demonstračním účelům
  (1-36)32.99.55Umělé květiny, listoví a ovoce

  ODPISOVÁ SKUPINA 2
  Položka+)CZ-CPA++)Název++++)
  CZ-CC+++)

  (2-1)01.43.10Koně a jiní koňovití, živí, pokud nejsou uvedeni v jiné položce této přílohy
  (2-2)13.92.2Ostatní konfekční textilní výrobky
  (2-3)13.93.1Koberce a kobercové předložky
  (2-4)13.94.1Jen: lana a síťované výrobky
  (2-5)13.96.16Textilní výrobky a výrobky pro technické účely (vč. knotů, sítkových krytů na plynové lampy, hadicového potrubí, hnacích nebo dopravníkových pásů, pláten k prose vání a filtračních plachetek)
  (2-6)15.12.1Brašnářské, sedlářské a podobné výrobky; jiné výrobky z usní
  (2-7)16.23.20Montované stavby ze dřeva
  (2-8)22.23.20Montované stavby z plastů
  (2-9)22.29Ostatní plastové výrobky pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy
  (2-10)25.11.23Jen: konstrukce pro lešení a bednění
  (2-11)25.40.12Revolvery, pistole, nevojenské střelné zbraně a podobná zařízení
  (2-12)25.71.1Nožířské výrobky
  (2-13)25.72.1Zámky a kování
  (2-14)25.73.60Jen: nástroje na strojní tváření za tepla
  (2-15)25.91Ocelové sudy a podobné nádoby
  (2-16)25.92Drobné kovové obaly
  (2-17)25.93.1Drátěné výrobky, řetězy a pružiny
  (2-18)26.20.17Monitory a projektory, hlavně pro zařízení pro automatizované zpracování dat
  (2-19)26.30.1Jen: vysílací přístroje pro rozhlasové nebo televizní vysílání
  (2-20)26.30.40Antény a parabolické antény všech druhů, jejich díly; díly vysílacích přístrojů rozhlasových nebo televizních a televizních kamer
  (2-21)26.30.5Poplachová zařízení na ochranu proti krádeži nebo požáru a podobné přístroje
  (2-22)26.40Spotřební elektronika
  (2-23)26.51.3Jen: přesné váhy, kreslicí a rýsovací nástroje a nástroje pro měření délky
  (2-24)26.52Časoměrné přístroje
  (2-25)26.60.1Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje
  (2-26)26.70Optické a fotografické přístroje a zařízení
  (2-27)27.11.31Jen: elektrická generátorová soustrojí: elektrická generátorová soustrojí s pístovým vznětovým motorem s vnitřním spalováním do 2,5 MW elektrického výkonu
  (2-28)27.11.32Jen: generátorová soustrojí se zážehovými a spalovacími motory a ostatní generátorová soustrojí do 2,5 MW elektrického výkonu
  (2-29)27.12.31Rozvaděče, rozvodné panely a jiné základny, vybavené elektrickým zařízením k vypínání, spínání nebo k ochraně elektrických obvodů, pro napětí <= 1000 V
  (2-30)27.2Baterie a akumulátory
  (2-31)27.31.12Optická vlákna a svazky optických vláken; optické kabely (jiné než vyrobené z jednotlivých opláštěných vláken)
  (2-32)27.40Elektrická osvětlovací zařízení
  (2-33)27.51.15Ventilátory a ventilační nebo recirkulační odsávače převážně pro domácnost
  (2-34)27.52Neelektrické spotřebiče převážně pro domácnost
  (2-35)27.90Ostatní elektrická zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy
  (2-36)28.11.11Závěsné motory pro pohon lodí
  (2-37)28.12Hydraulická a pneumatická zařízení
  (2-38)28.13.1Čerpadla na kapaliny; zdviže na kapaliny
  (2-39)28.13.21Jen: vývěvy laboratorní
  (2-40)28.21.1Jen: laboratorní pece a pícky
  (2-41)28.22.14Jen: jeřáby stavební (konstruované pro stavebnictví)
  (2-42)28.22.15Vidlicové stohovací vozíky, jiné vozíky; malé tahače používané na nádražních stanicích
  (2-43)27.51Elektrické spotřebiče převážně pro domácnost
  (2-44)28.25.11Jen: laboratorní přístroje a zařízení pro odpařování a zkapalňování plynů, autoklávy
  (2-45)28.25.13Chladicí a mrazicí zařízení, tepelná čerpadla (kromě zařízení převážně pro domácnost)
  (2-46)28.29.11Jen: laboratorní, destilační a rektifikační přístroje
  (2-47)28.29.12Jen: výrobní a provozní filtrační zařízení a zařízení pro úpravu vod o kapacitě do 2000 ekvivalentních obyvatel
  (2-48)28.29.2Jen: stroje a zařízení na čištění, plnění, uzavírání a balení lahví nebo jiných obalů; hasicí přístroje, stříkací pistole, dmychadla na vrhání písku nebo vhánění páry
  (2-49)28.29.3Průmyslové, domácí a ostatní přístroje a zařízení k určování hmotnosti a měření
  (2-50)28.29.41Odstředivky j. n.
  (2-51)28.29.42Kalandry nebo jiné válcovací stroje (kromě strojů na válcování kovů nebo skla)
  (2-52)28.29.43Prodejní automaty
  (2-53)28.29.50Myčky nádobí průmyslového charakteru
  (2-54)28.29.60Stroje a zařízení na zpracovávání materiálu výrobními postupy spočívajícími ve změně teploty j. n.
  (2-55)28.30Zemědělské a lesnické stroje pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy
  (2-56)28.4.Kovoobráběcí a ostatní obráběcí stroje
  (2-57)28.9Ostatní stroje pro speciální účely pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy
  (2-58)28.96.10Stroje na zpracování pryže, plastů nebo na zhotovování výrobků z těchto materiálů j. n.
  (2-59)28.99.1Stroje a přístroje na tisk, brožování a vázání knih
  (2-60)28.99.20Stroje a přístroje používané výhradně či převážně na výrobu polovodičových materiálů nebo destiček, polovodičových zařízení, elektronických integrovaných obvodů nebo plochých panelových displejů
  (2-61)28.99.31Sušicí stroje na sušení dřeva, buničiny, papíru a lepenky; průmyslové sušicí stroje j. n.
  (2-62)28.99.32Kolotoče, houpačky, střelnice a ostatní pouťové atrakce
  (2-63)29.10.2Osobní automobily
  (2-64)29.10.30Motorová vozidla pro přepravu deseti a více osob
  (2-65)29.10.4Motorová vozidla nákladní
  (2-66)29.10.5Motorová vozidla pro zvláštní účely pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy
  (2-67)29.20.2Přívěsy a návěsy, kontejnery
  (2-68)29.31.22Spouštěče a duální startovací generátory; ostatní generátory a ostatní přístroje a zařízení
  (2-69)30.12Rekreační a sportovní čluny
  (2-70)30.30Jen: letadla a kosmické lodě (balóny, vzducholodě, družice) pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy
  (2-71)30.91.1Motocykly a postranní vozíky
  (2-72)30.92.20Vozíky pro invalidy, kromě dílů a příslušenství
  (2-73)30.99.10Ostatní dopravní prostředky a zařízení j. n.
  (2-74)31.0Nábytek
  (2-75)32.2Hudební nástroje
  (2-76)32.3Sportovní potřeby
  (2-77)32.40.4Ostatní hry
  (2-78)32.50Lékařské a dentální nástroje a potřeby pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy
  (2-7958.11.1Knihy v tištěné podobě
  (2-80)Jen: signalizační a zabezpečovací technická zařízení staveb klasifikovaných v CZ-CC v sekci 2

  ODPISOVÁ SKUPINA 3
  Položka+)CZ-CPA++)Název++++)
  CZ-CC+++)

  (3-1)127113Skleníky (fóliovníky) pro pěstování rostlin
  (3-2)242061Konstrukce chmelnic
  (3-3)23.61.20Montované stavby z betonu
  (3-4)230341Jen: věžové zásobníky chemických podniků pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy
  (3-5)25.11.10Kovové montované stavby
  (3-6)25.11.21Mosty a jejich díly ze železa nebo oceli
  (3-7)25.11.22Věže a příhradové stožáry ze železa nebo oceli
  (3-8)25.11.23Jen: ostatní ocelové nebo hliníkové konstrukce pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy
  (3-9)25.21.12Kotle k ústřednímu topení, schopné dodávat jak teplou vodu, tak i nízkotlakou páru
  (3-10)25.29.1Ostatní kovové nádrže, zásobníky a podobné nádoby
  (3-11)25.30Jen: parní kotle, jaderné reaktory a pomocná zařízení pro kotle
  (3-12)25.71.15Šavle, kordy, bodáky, kopí a podobné sečné a bodné zbraně
  (3-13)25.99.21Pancéřové nebo zpevněné sejfy, trezory, skříně a dveře a bezpečnostní schránky pro komorové trezory, příruční pokladny nebo bezpečnostní skříňky nebo kazety a podobné výrobky, z obecných kovů
  (3-14)25.99.22Zásobníky papírů, tácky na odkládání psacích potřeb, stojánky na razítka a podobné vybavení kanceláří nebo psacích stolů, z obecných kovů, jiné než kancelářský nábytek
  (3-15)25.99.24Sošky a jiné ozdobné předměty, rámy a rámečky k fotografiím nebo obrazům, zrcadla, z obecných kovů
  (3-16)25.99.29Ostatní výrobky z obecných kovů j. n.
  (3-17)27.11Elektrické motory, generátory a transformátory pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy
  (3-18)27.12.Elektrická rozvodná a kontrolní zařízení kromě rozvaděčů a rozvodných panelů pro napětí 1000 V a nižší pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy
  (3-19)27.90.5Elektrické kondenzátory
  (3-20)28.11.12Zážehové spalovací motory pro pohon lodí; ostatní motory
  (3-21)28.11.13Vznětové pístové motory s vnitřním spalováním
  (3-22)28.11.2Turbíny
  (3-23)28.12.1Jen: hydraulické a pneumatické pohony a hydraulické systémy
  (3-24)28.13.2Vzduchová čerpadla nebo vývěvy; kompresory na vzduch nebo jiný plyn
  (3-25)28.21.1Pece a hořáky pro topeniště
  (3-26)28.22.11Kladkostroje a zdvihací zařízení j. n.
  (3-27)28.22.12Navijáky na přemísťování dopravních košů a skipů v důlních šachtách; navijáky speciálně upravené pro práci pod zemí; ostatní navijáky; vrátky
  (3-28)28.22.13Zdviháky; zdvihací zařízení na zdvihání vozidel
  (3-29)28.22.14Lodní otočné sloupové jeřáby; jeřáby; mobilní zdvihací rámy, zdvižné obkročné vozíky, portálové nízkozdvižné vozíky a jeřábové vozíky pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy
  (3-30)28.22.16Výtahy a skipové výtahy, eskalátory a pohyblivé chodníky
  (3-31)28.22.17Pneumatické a ostatní výtahy a dopravníky pro plynulé přemísťování výrobků a materiálu
  (3-32)28.22.18Ostatní zdvihací, manipulační, nakládací nebo vykládací zařízení
  (3-33)28.25.11Výměníky tepla, přístroje a zařízení na zkapalňování vzduchu nebo jiných plynů pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy
  (3-34)28.25.12Klimatizační zařízení
  (3-35)28.25.14Stroje a zařízení na filtrování a čištění plynuj, n.
  (3-36)28.25.20Ventilátory (kromě stolních, podlahových, nástěnných, okenních, stropních nebo střešních)
  (3-37)28.29.1Plynové generátory, destilační a filtrační přístroje pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy
  (3-38)28.91.11Konvertory, licí pánve, kokily na ingoty a odlévací stroje; válcovací stolice
  (3-39)28.92.2Jen: rypadla kolesová a zakladače
  (3-40)28.95.11Stroje a přístroje na výrobu papíru a lepenky
  (3-41)30.11Lodě a plavidla
  (3-42)30.20Železniční lokomotivy a vozový park pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy
  (3-43)30.30Jen: vrtulníky v CZ-CPA 30.30.31letouny a ostatní letadla o vlastní hmotnosti větší než 15000 kg v CZ-CPA 30.30.34
  kosmické lodě (včetně družic) a jejich nosných raket v CZ-CPA 30.30.40
  (3-44)Pěstitelské celky trvalých porostů s dobou plodnosti delší než tři roky

  ODPISOVÁ SKUPINA 4+++++)
  Položka+)CZ-CC+++)Název+++++)

  (4-1)1Jen: budovy- ze dřeva a plastů, pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy
  - na povrchových dolech, pokud nejsou vázané na životnost dolu
  (4-2)1,2Jen: oplocení
  (4-3)1,2Jen: vnější osvětlení budov a staveb
  (4-4)125112Budovy výrobní pro energetiku
  (4-5)125222Sila samostatná
  (4-6)127122Sila pro posklizňovou úpravu a skladování obilí
  (4-7)212121Svršek drah železničních dálkových - tratě
  (4-8)212122Svršek drah železničních dálkových - stanice
  (4-9)212123Svršek drah železničních dálkových - výhybky
  (4-10)212124Svršek drah železničních dálkových - vlečky
  (4-11)212221Svršek drah kolejových - metro, tramvajové dráhy
  (4-12)212229Svršek drah kolejových jinde neuvedený
  (4-13)221Vedení dálková trubní, telekomunikační a elektrická, pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy
  (4-14)222Vedení místní trubní, elektrická a telekomunikační pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy
  (4-15)230Jen: věže, stožáry, věžové zásobníky v CZ-CC 230141, 230341, 230441 pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy
  (4-16)2302Stavby elektráren (díla energetická výrobní) pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy
  (4-17)230351Průmyslové komíny chemických podniků
  (4-18)230451Průmyslové komíny pro ostatní průmysl
  (4-19)241131Jen: koupaliště (bazény) nekryté ze dřeva a plastů
  (4-20)242052Jen: valy samostatné ze dřeva a plastů
  (4-21)242062Konstrukce vinic
  (4-22)-Jen: jednotky v budovách ze dřeva a plastů

  ODPISOVÁ SKUPINA 5+++++), ++++++)
  Položka+)CZ-CC+++)Název++++)

  (5-1)1Budovy, pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy
  (5-2)211Dálnice, silnice, místní a účelové komunikace pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy
  (5-3)212111Spodek drah železničních dálkových
  (5-4)212211Spodek drah kolejových městských a ostatních
  (5-5)2130Plochy letišt pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy
  (5-6)2141Mosty a visuté dálnice pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy
  (5-7)2142Tunely, podjezdy a podchody, pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy
  (5-8)2151Přístavy a plavební kanály pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy
  (5-9)2152Vodní stupně zejména: přehrady, hráze, spodní stavba vodních elektráren
  (5-10)2153Akvadukty, vodní díla pro zavlažovaní a odvodnění
  (5-11)221141Nezastřešené přečerpávací stanice na dálkových vedeních
  (5-12)221232Nádrže, jímky, objekty čistíren odpadních vod - pozemních (kromě budov)
  (5-13)221241Související čerpací stanice, úpravny vod, stavby vodního hospodářství (kromě budov)
  (5-14)221279Podzemní stavby vodního hospodářství jinde neuvedené
  (5-15)222232Nádrže vod pozemní
  (5-16)222251Vrty čerpací (studny vrtané)
  (5-17)222252Studny jinde neuvedené a jímání vody
  (5-18)222253Fontány, hydranty, kašny
  (5-19)222332Nádrže, jímky
  (5-20)222321Stavby místních čistíren a úpraven odpadních vod (kromě budov)
  (5-21)222479Podzemní stavby pro energetiku
  (5-22)230131Objekty úpravy surovin
  (5-23)230132Objekty výroby stavebních hmot
  (5-24)230121Dráhy lanové pozemní bezkolejové pro těžbu surovin a dopravu nákladů
  (5-25)230151Různé stavby pozemní výrobní pro těžbu (kromě budov)
  (5-26)230171Základy technologických výrobních zařízení
  (5-27)230279Podzemní stavby elektrárenské
  (5-28)230311Stavby pro výrobu a úpravu chemických surovin (kromě budov)
  (5-29)230318Stavby pozemní doplňkové pro chemickou výrobu (kromě budov)
  (5-30)230349Stavby výrobní chemických podniků jinde neuvedené (kromě budov)
  (5-31)230411Stavby hutního a těžkého průmyslu (kromě budov)
  (5-32)230418Stavby pozemní doplňkové pro hutní a těžký průmysl
  (5-33)230449Stavby výrobní pro ostatní průmysl jinde neuvedené (kromě budov)
  (5-34)230479Podzemní stavby pro ostatní průmysl
  (5-35)230471Základy technologických výrobních zařízení pro ostatní průmysl
  (5-36)241Stavby pro sport a rekreaci pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy
  (5-37)2420Ostatní inženýrská díla pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy
  (5-38)230379Podzemní stavby chemických podniků
  (5-39)-Jednotky, pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy

  ODPISOVÁ SKUPINA 6+++++), ++++++), +++++++)
  Položka+)CZ-CC+++)Název++++)

  (6-1)121111Budovy hotelů a podobných ubytovacích zařízení
  (6-2)122Budovy administrativní
  (6-3)123011Budovy obchodních domů, pokud mají celkovou prodejní plochu větší než 2000 m2
  (6-4)123079Podzemní obchodní střediska
  (6-5)1261Budovy pro společenské a kulturní účely
  (6-6)1262Muzea a knihovny
  (6-7)1272Budovy pro bohoslužby a náboženské aktivity
  (6-8)1273Historické nebo kulturní památky
  (6-9)Jednotky, které zahrnují nebytový prostor, v domech, budovách a stavbách uvedených v ostatních položkách této odpisové skupiny této přílohy


  Vysvětlivky:
  +)Položka = kód odpisové skupiny (1 až 6) a pořadové číslo.
  ++)CZ-CPA = kód "Klasifikace produkce (CZ-CPA)" zavedené sdělením Českého statistického úřadu č. 275/2008 Sb., o zavedení Klasifikace produkce (CZ-CPA). Pro konkrétní obsahové vymezení náplně položky odpisové skupiny, je-li dále uvedený „Název“ s ohledem na stručnost textace definován jinak, je rozhodující stanovená položka CZ-CPA.
  +++)CZ-CC = kód "Klasifikace stavebních děl (CZ-CC)" zavedené sdělením Českého statistického úřadu č. 321/2003 Sb., o zavedení Klasifikace stavebních děl CZ-CC.
  ++++)Název = Stručné označení majetku upřesněné pro účely hmotného majetku (např. vypuštění slov "díly", "instalace", "opravy a údržba") s převážným použitím textace klasifikace CZ-CPA a CZ-CC. Název položky přílohy č. 1 může vymezovat i užší množinu majetku oproti textovému označení kódu Klasifikace produkce, například vymezení rozsahu majetku v názvu položky výčtem uvozeným slovem „Jen:".
  +++++)Nedílnou součástí domů, budov a staveb (stavebních děl) jsou zařízení a předměty, které z hlediska stavebního díla umožňují jeho funkci a účel, ke kterému je určeno. Takováto zařízení a předměty musí být se stavebním dílem pevně spojena a nelze je demontovat, aniž by došlo ke znehodnocení funkce a účelu stavebního díla, a jsou zpravidla součástí celkové dodávky stavebního díla.
  ++++++)Oplocení a vnější osvětlovací sítě budov a staveb jsou odpisovány samostatně v odpisové skupině 4.
  +++++++)Nevztahuje se na budovy a stavby ze dřeva a plastů uvedené v odpisové skupině 4.  Zpět na obsah zákona

  Označení stránky: odpisové skupiny, odpisové skupiny majetku, odpisové skupiny 2017, odpisové skupiny 2019, odpisová skupina 2, odpisová skupina, třídění hmotného majetku do odpisových skupin, odpisove skupiny majetku 2018, odpisová skupina 1, odpisové skupiny hmotného majetku
  ?

  Zobrazit sloupec 

  Kalkulačka - Výpočet

  Výpočet čisté mzdy

  Důchodová kalkulačka

  Přídavky na dítě

  Příspěvek na bydlení

  Rodičovský příspěvek

  Životní minimum

  Hypoteční kalkulačka

  Povinné ručení

  Banky a Bankomaty

  Úrokové sazby

  Hypotéky, Stavební spoření

  Směnárny - Euro, Dolar

  Práce - Volná místa

  Úřad práce, Mzdy, Platy

  Dávky a příspěvky

  Nemocenská, Porodné

  Podpora v nezaměstnanosti

  Důchody

  Investice

  Burza - ČEZ

  Dluhopisy, Podílové fondy

  Ekonomika - HDP, Mzdy

  Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

  Drahé kovy

  Zlato, Investiční zlato, Stříbro

  Ropa - PHM, Benzín, nafta

  Podnikání

  Obchodní rejstřík

  Města a obce, PSČ

  Katastr nemovitostí

  Ochranné známky

  Finanční katalog

  Občanský zákoník

  Zákoník práce

  Stavební zákon

  Daně, formuláře

  Další odkazy

  Auto - Cena, Spolehlivost

  Monitoring ekonomiky

  Volby, Mapa webu

  English version

  Czech currency

  Prague stock exchange


  Ochrana dat     Mobil verze

  Používání cookies

  Copyright © 2000 - 2022

  Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.