Třídění hmotného majetku do odpisových skupin, Příl.1

Zákon o daních z příjmů č. 586/1992 Sb.

Obsah předpisu
Seznam paragrafů
Tisk stránky
  rozšířené hledání
  Znění předpisu k datu: 1.10.2023 (aktuální znění)  Příl.1

  Třídění hmotného majetku do odpisových skupin

  ODPISOVÁ SKUPINA 1
  Položka+)CZ-CPA++)Název++++)

  (1-1)01.4Jen: skot plemenný
  (1-2)01.4Jen: skot chovný
  (1-3)01.43.10Jen: osli, muly a mezci chovní a plemenní
  (1-4)01.45.11Jen: ovce chovné a plemenné
  (1-5)01.45.12Jen: kozy chovné a plemenné
  (1-6)01.46.10Jen: prasata plemenná
  (1-7)01.46.10Jen: prasata chovná
  (1-8)01.47.13Jen: hejna husí plemenná
  (1-9)01.47.13Jen: hejna husí chovná
  (1-10)22.29.25Plastové kancelářské nebo školní potřeby
  (1-11)23.19.23Laboratorní sklo, sklo pro zdravotnické a farmaceutické účely; skleněné ampule
  (1-12)23.44.11Keramické výrobky pro laboratorní, chemické nebo jiné technické účely, z porcelánu
  (1-13)23.91.11Mlýnské kameny, brusné kameny, brusné kotouče a podobné výrobky a jejich díly, bez rámů, z přírodního kamene, aglomerovaných přírodních nebo umělých brusiv nebo z keramiky
  (1-14)25.73Nástroje a nářadí pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy
  (1-15)26.20Počítače a periferní zařízení
  (1-16)26.30.11Vysílací přístroje obsahující přijímací zařízení občanských radiostanic pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy
  (1-17)26.30.12Vysílací přístroje neobsahující přijímací zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy
  (1-18)26.30.13Televizní kamery
  (1-19)26.30.2Elektrické přístroje pro telefony a telegrafy; videotelefony vč. mobilních telefonů
  (1-20)26.40.44Přijímací přístroje pro radiotelefonii nebo radiotelegrafii j. n.
  (1-21)26.51Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy
  (1-22)27.90.11Jen: směšovací zvukové přístroje pro záznam a kombinování zvuku (mixážní pulty apod.)
  (1-23)28.23Kancelářské stroje a zařízení kromě počítačů a periferních zařízení
  (1-24)28.24Ruční mechanizované nástroje
  (1-25)28.30.34Rozmetadla hnoje a umělých hnojiv
  (1-26)28.30.60Stroje a přístroje ke stříkání, rozstřikování nebo rozprašování kapalin a prášků pro zemědělství nebo zahradnictví
  (1-27)28.30.70Samonakládací nebo samovýklopné přívěsy a návěsy pro zemědělské účely
  (1-28)28.30.86Stroje a přístroje pro zemědělství, zahradnictví, lesnictví, drůbežářství nebo včelařství jinde neuvedené
  (1-29)28.99.39Jen: zařízení na vyvažování pneumatik
  (1-30)29.10.52Vozidla konstruovaná pro jízdu na sněhu, na golfových hřištích apod., s motorem
  (1-31)30.20.33Jen: vozíky kolejové důlní
  (1-32)30.92.10Jízdní kola a jiná kola bez motoru
  (1-33)32.50.21Jen: dýchací přístroje
  (1-34)32.99.11Ochranné pokrývky hlavy a jiné ochranné výrobky
  (1-35)32.99.53Přístroje, zařízení a modely určené k demonstračním účelům
  (1-36)32.99.55Umělé květiny, listoví a ovoce

  ODPISOVÁ SKUPINA 2
  Položka+)CZ-CPA++)Název++++)
  CZ-CC+++)

  (2-1)01.43.10Koně a jiní koňovití, živí, pokud nejsou uvedeni v jiné položce této přílohy
  (2-2)13.92.2Ostatní konfekční textilní výrobky
  (2-3)13.93.1Koberce a kobercové předložky
  (2-4)13.94.1Jen: lana a síťované výrobky
  (2-5)13.96.16Textilní výrobky a výrobky pro technické účely (vč. knotů, sítkových krytů na plynové lampy, hadicového potrubí, hnacích nebo dopravníkových pásů, pláten k prose vání a filtračních plachetek)
  (2-6)15.12.1Brašnářské, sedlářské a podobné výrobky; jiné výrobky z usní
  (2-7)16.23.20Montované stavby ze dřeva
  (2-8)22.23.20Montované stavby z plastů
  (2-9)22.29Ostatní plastové výrobky pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy
  (2-10)25.11.23Jen: konstrukce pro lešení a bednění
  (2-11)25.40.12Revolvery, pistole, nevojenské střelné zbraně a podobná zařízení
  (2-12)25.71.1Nožířské výrobky
  (2-13)25.72.1Zámky a kování
  (2-14)25.73.60Jen: nástroje na strojní tváření za tepla
  (2-15)25.91Ocelové sudy a podobné nádoby
  (2-16)25.92Drobné kovové obaly
  (2-17)25.93.1Drátěné výrobky, řetězy a pružiny
  (2-18)26.20.17Monitory a projektory, hlavně pro zařízení pro automatizované zpracování dat
  (2-19)26.30.1Jen: vysílací přístroje pro rozhlasové nebo televizní vysílání
  (2-20)26.30.40Antény a parabolické antény všech druhů, jejich díly; díly vysílacích přístrojů rozhlasových nebo televizních a televizních kamer
  (2-21)26.30.5Poplachová zařízení na ochranu proti krádeži nebo požáru a podobné přístroje
  (2-22)26.40Spotřební elektronika
  (2-23)26.51.3Jen: přesné váhy, kreslicí a rýsovací nástroje a nástroje pro měření délky
  (2-24)26.52Časoměrné přístroje
  (2-25)26.60.1Ozařovací, elektroléčebné a elektroterapeutické přístroje
  (2-26)26.70Optické a fotografické přístroje a zařízení
  (2-27)27.11.31Jen: elektrická generátorová soustrojí: elektrická generátorová soustrojí s pístovým vznětovým motorem s vnitřním spalováním do 2,5 MW elektrického výkonu
  (2-28)27.11.32Jen: generátorová soustrojí se zážehovými a spalovacími motory a ostatní generátorová soustrojí do 2,5 MW elektrického výkonu
  (2-29)27.11.50Jen: stroje nebo zařízení sloužící výlučně k dobíjení vozidla, které má elektrický pohon nebo pohon kombinující spalovací motor a elektromotor
  (2-30)27.12Jen: elektrická rozvodná zařízení pro napětí 1000 V a nižší sloužící výlučně k dobíjení vozidla, které má elektrický pohon nebo pohon kombinující spalovací motor a elektromotor
  (2-31)27.12.31Rozvaděče, rozvodné panely a jiné základny, vybavené elektrickým zařízením k vypínání, spínání nebo k ochraně elektrických obvodů, pro napětí <= 1000 V
  (2-32)27.2Baterie a akumulátory
  (2-33)27.31.12Optická vlákna a svazky optických vláken; optické kabely (jiné než vyrobené z jednotlivých opláštěných vláken)
  (2-34)27.40Elektrická osvětlovací zařízení
  (2-35)27.51.15Ventilátory a ventilační nebo recirkulační odsávače převážně pro domácnost
  (2-36)27.52Neelektrické spotřebiče převážně pro domácnost
  (2-37)27.90Ostatní elektrická zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy
  (2-38)28.11.11Závěsné motory pro pohon lodí
  (2-39)28.12Hydraulická a pneumatická zařízení
  (2-40)28.13.1Čerpadla na kapaliny; zdviže na kapaliny
  (2-41)28.13.21Jen: vývěvy laboratorní
  (2-42)28.21.1Jen: laboratorní pece a pícky
  (2-43)28.22.14Jen: jeřáby stavební (konstruované pro stavebnictví)
  (2-44)28.22.15Vidlicové stohovací vozíky, jiné vozíky; malé tahače používané na nádražních stanicích
  (2-45)27.51Elektrické spotřebiče převážně pro domácnost
  (2-46)28.25.11Jen: laboratorní přístroje a zařízení pro odpařování a zkapalňování plynů, autoklávy
  (2-47)28.25.13Chladicí a mrazicí zařízení, tepelná čerpadla (kromě zařízení převážně pro domácnost)
  (2-48)28.29.11Jen: laboratorní, destilační a rektifikační přístroje
  (2-49)28.29.12Jen: výrobní a provozní filtrační zařízení a zařízení pro úpravu vod o kapacitě do 2000 ekvivalentních obyvatel
  (2-50)28.29.2Jen: stroje a zařízení na čištění, plnění, uzavírání a balení lahví nebo jiných obalů; hasicí přístroje, stříkací pistole, dmychadla na vrhání písku nebo vhánění páry
  (2-51)28.29.3Průmyslové, domácí a ostatní přístroje a zařízení k určování hmotnosti a měření
  (2-52)28.29.41Odstředivky j. n.
  (2-53)28.29.42Kalandry nebo jiné válcovací stroje (kromě strojů na válcování kovů nebo skla)
  (2-54)28.29.43Prodejní automaty
  (2-55)28.29.50Myčky nádobí průmyslového charakteru
  (2-56)28.29.60Stroje a zařízení na zpracovávání materiálu výrobními postupy spočívajícími ve změně teploty j. n.
  (2-57)28.30Zemědělské a lesnické stroje pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy
  (2-58)28.4.Kovoobráběcí a ostatní obráběcí stroje
  (2-59)28.9Ostatní stroje pro speciální účely pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy
  (2-60)28.96.10Stroje na zpracování pryže, plastů nebo na zhotovování výrobků z těchto materiálů j. n.
  (2-61)28.99.1Stroje a přístroje na tisk, brožování a vázání knih
  (2-62)28.99.20Stroje a přístroje používané výhradně či převážně na výrobu polovodičových materiálů nebo destiček, polovodičových zařízení, elektronických integrovaných obvodů nebo plochých panelových displejů
  (2-63)28.99.31Sušicí stroje na sušení dřeva, buničiny, papíru a lepenky; průmyslové sušicí stroje j. n.
  (2-64)28.99.32Kolotoče, houpačky, střelnice a ostatní pouťové atrakce
  (2-65)29.10.2Osobní automobily
  (2-66)29.10.30Motorová vozidla pro přepravu deseti a více osob
  (2-67)29.10.4Motorová vozidla nákladní
  (2-68)29.10.5Motorová vozidla pro zvláštní účely pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy
  (2-69)29.20.2Přívěsy a návěsy, kontejnery
  (2-70)29.31.22Spouštěče a duální startovací generátory; ostatní generátory a ostatní přístroje a zařízení
  (2-71)30.12Rekreační a sportovní čluny
  (2-72)30.30Jen: letadla a kosmické lodě (balóny, vzducholodě, družice) pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy
  (2-73)30.91.1Motocykly a postranní vozíky
  (2-74)30.92.20Vozíky pro invalidy, kromě dílů a příslušenství
  (2-75)30.99.10Ostatní dopravní prostředky a zařízení j. n.
  (2-76)31.0Nábytek
  (2-77)32.2Hudební nástroje
  (2-78)32.3Sportovní potřeby
  (2-79)32.40.4Ostatní hry
  (2-80)32.50Lékařské a dentální nástroje a potřeby pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy
  (2-8158.11.1Knihy v tištěné podobě
  (2-82)Jen: signalizační a zabezpečovací technická zařízení staveb klasifikovaných v CZ-CC v sekci 2

  ODPISOVÁ SKUPINA 3
  Položka+)CZ-CPA++)Název++++)
  CZ-CC+++)

  (3-1)127113Skleníky (fóliovníky) pro pěstování rostlin
  (3-2)242061Konstrukce chmelnic
  (3-3)23.61.20Montované stavby z betonu
  (3-4)230341Jen: věžové zásobníky chemických podniků pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy
  (3-5)25.11.10Kovové montované stavby
  (3-6)25.11.21Mosty a jejich díly ze železa nebo oceli
  (3-7)25.11.22Věže a příhradové stožáry ze železa nebo oceli
  (3-8)25.11.23Jen: ostatní ocelové nebo hliníkové konstrukce pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy
  (3-9)25.21.12Kotle k ústřednímu topení, schopné dodávat jak teplou vodu, tak i nízkotlakou páru
  (3-10)25.29.1Ostatní kovové nádrže, zásobníky a podobné nádoby
  (3-11)25.30Jen: parní kotle, jaderné reaktory a pomocná zařízení pro kotle
  (3-12)25.71.15Šavle, kordy, bodáky, kopí a podobné sečné a bodné zbraně
  (3-13)25.99.21Pancéřové nebo zpevněné sejfy, trezory, skříně a dveře a bezpečnostní schránky pro komorové trezory, příruční pokladny nebo bezpečnostní skříňky nebo kazety a podobné výrobky, z obecných kovů
  (3-14)25.99.22Zásobníky papírů, tácky na odkládání psacích potřeb, stojánky na razítka a podobné vybavení kanceláří nebo psacích stolů, z obecných kovů, jiné než kancelářský nábytek
  (3-15)25.99.24Sošky a jiné ozdobné předměty, rámy a rámečky k fotografiím nebo obrazům, zrcadla, z obecných kovů
  (3-16)25.99.29Ostatní výrobky z obecných kovů j. n.
  (3-17)27.11Elektrické motory, generátory a transformátory pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy
  (3-18)27.12.Elektrická rozvodná a kontrolní zařízení kromě rozvaděčů a rozvodných panelů pro napětí 1000 V a nižší pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy
  (3-19)27.90.5Elektrické kondenzátory
  (3-20)28.11.12Zážehové spalovací motory pro pohon lodí; ostatní motory
  (3-21)28.11.13Vznětové pístové motory s vnitřním spalováním
  (3-22)28.11.2Turbíny
  (3-23)28.12.1Jen: hydraulické a pneumatické pohony a hydraulické systémy
  (3-24)28.13.2Vzduchová čerpadla nebo vývěvy; kompresory na vzduch nebo jiný plyn
  (3-25)28.21.1Pece a hořáky pro topeniště
  (3-26)28.22.11Kladkostroje a zdvihací zařízení j. n.
  (3-27)28.22.12Navijáky na přemísťování dopravních košů a skipů v důlních šachtách; navijáky speciálně upravené pro práci pod zemí; ostatní navijáky; vrátky
  (3-28)28.22.13Zdviháky; zdvihací zařízení na zdvihání vozidel
  (3-29)28.22.14Lodní otočné sloupové jeřáby; jeřáby; mobilní zdvihací rámy, zdvižné obkročné vozíky, portálové nízkozdvižné vozíky a jeřábové vozíky pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy
  (3-30)28.22.16Výtahy a skipové výtahy, eskalátory a pohyblivé chodníky
  (3-31)28.22.17Pneumatické a ostatní výtahy a dopravníky pro plynulé přemísťování výrobků a materiálu
  (3-32)28.22.18Ostatní zdvihací, manipulační, nakládací nebo vykládací zařízení
  (3-33)28.25.11Výměníky tepla, přístroje a zařízení na zkapalňování vzduchu nebo jiných plynů pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy
  (3-34)28.25.12Klimatizační zařízení
  (3-35)28.25.14Stroje a zařízení na filtrování a čištění plynuj, n.
  (3-36)28.25.20Ventilátory (kromě stolních, podlahových, nástěnných, okenních, stropních nebo střešních)
  (3-37)28.29.1Plynové generátory, destilační a filtrační přístroje pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy
  (3-38)28.91.11Konvertory, licí pánve, kokily na ingoty a odlévací stroje; válcovací stolice
  (3-39)28.92.2Jen: rypadla kolesová a zakladače
  (3-40)28.95.11Stroje a přístroje na výrobu papíru a lepenky
  (3-41)30.11Lodě a plavidla
  (3-42)30.20Železniční lokomotivy a vozový park pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy
  (3-43)30.30Jen: vrtulníky v CZ-CPA 30.30.31letouny a ostatní letadla o vlastní hmotnosti větší než 15000 kg v CZ-CPA 30.30.34
  kosmické lodě (včetně družic) a jejich nosných raket v CZ-CPA 30.30.40
  (3-44)Pěstitelské celky trvalých porostů s dobou plodnosti delší než tři roky

  ODPISOVÁ SKUPINA 4+++++)
  Položka+)CZ-CC+++)Název+++++)

  (4-1)1Jen: budovy- ze dřeva a plastů, pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy
  - na povrchových dolech, pokud nejsou vázané na životnost dolu
  (4-2)1,2Jen: oplocení
  (4-3)1,2Jen: vnější osvětlení budov a staveb
  (4-4)125112Budovy výrobní pro energetiku
  (4-5)125222Sila samostatná
  (4-6)127122Sila pro posklizňovou úpravu a skladování obilí
  (4-7)212121Svršek drah železničních dálkových - tratě
  (4-8)212122Svršek drah železničních dálkových - stanice
  (4-9)212123Svršek drah železničních dálkových - výhybky
  (4-10)212124Svršek drah železničních dálkových - vlečky
  (4-11)212221Svršek drah kolejových - metro, tramvajové dráhy
  (4-12)212229Svršek drah kolejových jinde neuvedený
  (4-13)221Vedení dálková trubní, telekomunikační a elektrická, pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy
  (4-14)222Vedení místní trubní, elektrická a telekomunikační pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy
  (4-15)230Jen: věže, stožáry, věžové zásobníky v CZ-CC 230141, 230341, 230441 pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy
  (4-16)2302Stavby elektráren (díla energetická výrobní) pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy
  (4-17)230351Průmyslové komíny chemických podniků
  (4-18)230451Průmyslové komíny pro ostatní průmysl
  (4-19)241131Jen: koupaliště (bazény) nekryté ze dřeva a plastů
  (4-20)242052Jen: valy samostatné ze dřeva a plastů
  (4-21)242062Konstrukce vinic
  (4-22)-Jen: jednotky v budovách ze dřeva a plastů

  ODPISOVÁ SKUPINA 5+++++), ++++++)
  Položka+)CZ-CC+++)Název++++)

  (5-1)1Budovy, pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy
  (5-2)211Dálnice, silnice, místní a účelové komunikace pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy
  (5-3)212111Spodek drah železničních dálkových
  (5-4)212211Spodek drah kolejových městských a ostatních
  (5-5)2130Plochy letišt pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy
  (5-6)2141Mosty a visuté dálnice pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy
  (5-7)2142Tunely, podjezdy a podchody, pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy
  (5-8)2151Přístavy a plavební kanály pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy
  (5-9)2152Vodní stupně zejména: přehrady, hráze, spodní stavba vodních elektráren
  (5-10)2153Akvadukty, vodní díla pro zavlažovaní a odvodnění
  (5-11)221141Nezastřešené přečerpávací stanice na dálkových vedeních
  (5-12)221232Nádrže, jímky, objekty čistíren odpadních vod - pozemních (kromě budov)
  (5-13)221241Související čerpací stanice, úpravny vod, stavby vodního hospodářství (kromě budov)
  (5-14)221279Podzemní stavby vodního hospodářství jinde neuvedené
  (5-15)222232Nádrže vod pozemní
  (5-16)222251Vrty čerpací (studny vrtané)
  (5-17)222252Studny jinde neuvedené a jímání vody
  (5-18)222253Fontány, hydranty, kašny
  (5-19)222332Nádrže, jímky
  (5-20)222321Stavby místních čistíren a úpraven odpadních vod (kromě budov)
  (5-21)222479Podzemní stavby pro energetiku
  (5-22)230131Objekty úpravy surovin
  (5-23)230132Objekty výroby stavebních hmot
  (5-24)230121Dráhy lanové pozemní bezkolejové pro těžbu surovin a dopravu nákladů
  (5-25)230151Různé stavby pozemní výrobní pro těžbu (kromě budov)
  (5-26)230171Základy technologických výrobních zařízení
  (5-27)230279Podzemní stavby elektrárenské
  (5-28)230311Stavby pro výrobu a úpravu chemických surovin (kromě budov)
  (5-29)230318Stavby pozemní doplňkové pro chemickou výrobu (kromě budov)
  (5-30)230349Stavby výrobní chemických podniků jinde neuvedené (kromě budov)
  (5-31)230411Stavby hutního a těžkého průmyslu (kromě budov)
  (5-32)230418Stavby pozemní doplňkové pro hutní a těžký průmysl
  (5-33)230449Stavby výrobní pro ostatní průmysl jinde neuvedené (kromě budov)
  (5-34)230479Podzemní stavby pro ostatní průmysl
  (5-35)230471Základy technologických výrobních zařízení pro ostatní průmysl
  (5-36)241Stavby pro sport a rekreaci pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy
  (5-37)2420Ostatní inženýrská díla pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy
  (5-38)230379Podzemní stavby chemických podniků
  (5-39)-Jednotky, pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy

  ODPISOVÁ SKUPINA 6+++++), ++++++), +++++++)
  Položka+)CZ-CC+++)Název++++)

  (6-1)121111Budovy hotelů a podobných ubytovacích zařízení
  (6-2)122Budovy administrativní
  (6-3)123011Budovy obchodních domů, pokud mají celkovou prodejní plochu větší než 2000 m2
  (6-4)123079Podzemní obchodní střediska
  (6-5)1261Budovy pro společenské a kulturní účely
  (6-6)1262Muzea a knihovny
  (6-7)1272Budovy pro bohoslužby a náboženské aktivity
  (6-8)1273Historické nebo kulturní památky
  (6-9)Jednotky, které zahrnují nebytový prostor, v domech, budovách a stavbách uvedených v ostatních položkách této odpisové skupiny této přílohy


  Vysvětlivky:
  +)Položka = kód odpisové skupiny (1 až 6) a pořadové číslo.
  ++)CZ-CPA = kód "Klasifikace produkce (CZ-CPA)" zavedené sdělením Českého statistického úřadu č. 275/2008 Sb., o zavedení Klasifikace produkce (CZ-CPA). Pro konkrétní obsahové vymezení náplně položky odpisové skupiny, je-li dále uvedený „Název“ s ohledem na stručnost textace definován jinak, je rozhodující stanovená položka CZ-CPA.
  +++)CZ-CC = kód "Klasifikace stavebních děl (CZ-CC)" zavedené sdělením Českého statistického úřadu č. 321/2003 Sb., o zavedení Klasifikace stavebních děl CZ-CC.
  ++++)Název = Stručné označení majetku upřesněné pro účely hmotného majetku (např. vypuštění slov "díly", "instalace", "opravy a údržba") s převážným použitím textace klasifikace CZ-CPA a CZ-CC. Název položky přílohy č. 1 může vymezovat i užší množinu majetku oproti textovému označení kódu Klasifikace produkce, například vymezení rozsahu majetku v názvu položky výčtem uvozeným slovem „Jen:".
  +++++)Nedílnou součástí domů, budov a staveb (stavebních děl) jsou zařízení a předměty, které z hlediska stavebního díla umožňují jeho funkci a účel, ke kterému je určeno. Takováto zařízení a předměty musí být se stavebním dílem pevně spojena a nelze je demontovat, aniž by došlo ke znehodnocení funkce a účelu stavebního díla, a jsou zpravidla součástí celkové dodávky stavebního díla.
  ++++++)Oplocení a vnější osvětlovací sítě budov a staveb jsou odpisovány samostatně v odpisové skupině 4.
  +++++++)Nevztahuje se na budovy a stavby ze dřeva a plastů uvedené v odpisové skupině 4.  Zpět na obsah zákona

  Kurzy a školení daní a účetnictví

   DatumNázev kurzuTypMístoPořádá
   14.12.   Daňové a účetní aktuality 2023 - 2024  K Brno INTEGRA CENTRUM
   14.12.   Aktuality pro plátce daně ze závislé činnosti s ohledem na …  K Karlovy Vary ANAG
   14.12.   Daňové a účetní novinky 2024  K Praha Verlag Dashöfer
   14.12.   Daňové a účetní novinky 2024  K Praha Verlag Dashöfer
   15.12.   Řešení častých chyb a nedostatků v účetnictví a vnitřním kontrolním …  K Hradec Králové INTEGRA CENTRUM
   18.12.   DPH v roce 2023 a výhled na rok 2024  K Brno INTEGRA CENTRUM
   18.12.   Cestovní náhrady • prezenčně i on-line  K Praha ANAG
   18.12.   Průřez pracovněprávní a mzdovou oblastí – pro rok 2024  K Praha VOX
   19.12.   Roční zúčtování záloh na daň z příjmu fyzických osob ze …  K Praha VOX
   19.12.   Zákoník práce po novelách 2023/2024  K Zlín INTEGRA CENTRUM
  typy: K - Kurz, W - Webinář, E – E-learning, Knf - Konference   
  Seznam všech kurzů

  ?


  Zobrazit sloupec 

  Kalkulačka - Výpočet

  Výpočet čisté mzdy

  Důchodová kalkulačka

  Přídavky na dítě

  Příspěvek na bydlení

  Rodičovský příspěvek

  Životní minimum

  Hypoteční kalkulačka

  Povinné ručení

  Banky a Bankomaty

  Úrokové sazby

  Hypotéky, Stavební spoření

  Směnárny - Euro, Dolar

  Práce - Volná místa

  Úřad práce, Mzdy, Platy

  Dávky a příspěvky

  Nemocenská, Porodné

  Podpora v nezaměstnanosti

  Důchody

  Investice

  Burza - ČEZ

  Dluhopisy, Podílové fondy

  Ekonomika - HDP, Mzdy

  Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

  Drahé kovy

  Zlato, Investiční zlato, Stříbro

  Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

  Podnikání

  Obchodní rejstřík

  Města a obce, PSČ

  Katastr nemovitostí

  Ochranné známky

  Finanční katalog

  Občanský zákoník

  Zákoník práce

  Stavební zákon

  Daně, formuláře

  Další odkazy

  Auto - Cena, Spolehlivost

  Monitoring ekonomiky

  Volby, Mapa webu

  English version

  Czech currency

  Prague stock exchange


  Ochrana dat

  Používání cookies

  Copyright © 2000 - 2023

  Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o. V