Trestné činy proti svobodě, Díl 1

Trestní zákoník č. 40/2009 Sb.

Obsah předpisu
Seznam paragrafů
Tisk stránky
  rozšířené hledání
  Znění předpisu k datu: 1.2.2019 (aktuální znění)  Díl 1

  Trestné činy proti svobodě

  § 168

  Obchodování s lidmi

  (1) Kdo přiměje, zjedná, najme, zláká, svede, dopraví, ukryje, zadržuje, přijme nebo vydá dítě, aby ho bylo užito

  a) jiným k pohlavnímu styku nebo k jiným formám sexuálního zneužívání nebo obtěžování anebo k výrobě pornografického díla,

  b) jiným k odběru tkáně, buňky nebo orgánu z jeho těla,

  c) k službě v ozbrojených silách,

  d) k otroctví nebo nevolnictví, nebo

  e) k nuceným pracím nebo k jiným formám vykořisťování, anebo

  kdo kořistí z takového jednání,


  bude potrestán odnětím svobody na dvě léta až deset let.

  (2) Stejně bude potrestán, kdo jinou osobu než uvedenou v odstavci 1 za použití násilí, pohrůžky násilí nebo jiné těžké újmy nebo lsti anebo zneužívaje jejího omylu, tísně nebo závislosti, přiměje, zjedná, najme, zláká, svede, dopraví, ukryje, zadržuje, přijme nebo vydá, aby jí bylo užito

  a) jiným k pohlavnímu styku nebo k jiným formám sexuálního zneužívání nebo obtěžování anebo k výrobě pornografického díla,

  b) jiným k odběru tkáně, buňky nebo orgánu z jejího těla,

  c) k službě v ozbrojených silách,

  d) k otroctví nebo nevolnictví, nebo

  e) k nuceným pracím nebo k jiným formám vykořisťování, anebo

  kdo kořistí z takového jednání.

  (3) Odnětím svobody na pět až dvanáct let nebo propadnutím majetku bude pachatel potrestán,

  a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 jako člen organizované skupiny,

  b) vydá-li takovým činem jiného v nebezpečí těžké újmy na zdraví nebo smrti,

  c) spáchá-li takový čin v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného značný prospěch, nebo

  d) spáchá-li takový čin v úmyslu, aby jiného bylo užito k prostituci.

  (4) Odnětím svobody na osm až patnáct let nebo propadnutím majetku bude pachatel potrestán,

  a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 těžkou újmu na zdraví,

  b) spáchá-li takový čin v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu, nebo

  c) spáchá-li takový čin ve spojení s organizovanou skupinou působící ve více státech.

  (5) Odnětím svobody na deset až osmnáct let nebo propadnutím majetku bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 smrt.

  (6) Příprava je trestná.

  § 169

  Svěření dítěte do moci jiného

  (1) Kdo za odměnu svěří dítě do moci jiného za účelem adopce nebo pro jiný obdobný účel, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo zákazem činnosti.

  (2) Odnětím svobody na dvě léta až osm let nebo propadnutím majetku bude pachatel potrestán,

  a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny,

  b) způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví,

  c) spáchá-li takový čin opětovně, nebo

  d) spáchá-li takový čin v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného značný prospěch.

  (3) Odnětím svobody na tři léta až deset let nebo propadnutím majetku bude pachatel potrestán,

  a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 smrt,

  b) spáchá-li takový čin v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu, nebo

  c) spáchá-li takový čin ve spojení s organizovanou skupinou působící ve více státech.

  § 170

  Zbavení osobní svobody

  (1) Kdo jiného bez oprávnění uvězní nebo jiným způsobem zbaví osobní svobody, bude potrestán odnětím svobody na dvě léta až osm let.

  (2) Odnětím svobody na pět až dvanáct let bude pachatel potrestán,

  a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny,

  b) spáchá-li takový čin na jiném pro jeho skutečnou nebo domnělou rasu, příslušnost k etnické skupině, národnost, politické přesvědčení, vyznání nebo proto, že je skutečně nebo domněle bez vyznání,

  c) způsobí-li takovým činem fyzické nebo psychické útrapy,

  d) způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví, nebo

  e) spáchá-li takový čin v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného značný prospěch.

  (3) Odnětím svobody na osm až šestnáct let bude pachatel potrestán,

  a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 smrt, nebo

  b) spáchá-li takový čin v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu.

  (4) Příprava je trestná.

  § 171

  Omezování osobní svobody

  (1) Kdo jinému bez oprávnění brání užívat osobní svobody, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.

  (2) Odnětím svobody až na tři léta bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 v úmyslu usnadnit jiný trestný čin.

  (3) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,

  a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny,

  b) spáchá-li takový čin na jiném pro jeho skutečnou nebo domnělou rasu, příslušnost k etnické skupině, národnost, politické přesvědčení, vyznání nebo proto, že je skutečně nebo domněle bez vyznání,

  c) způsobí-li takovým činem fyzické nebo psychické útrapy,

  d) způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví, nebo

  e) spáchá-li takový čin v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného značný prospěch.

  (4) Odnětím svobody na tři léta až deset let bude pachatel potrestán,

  a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 smrt, nebo

  b) spáchá-li takový čin v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu.

  § 172

  Zavlečení

  (1) Kdo jiného lstí, násilím nebo hrozbou násilí nebo jiné újmy zavleče do České republiky nebo do jiného státu, nebo ho přiměje, aby se do České republiky nebo do jiného státu odebral, nebo ho odvrací od návratu z České republiky nebo z jiného státu, bude potrestán odnětím svobody na dvě léta až osm let.

  (2) Odnětím svobody na pět až dvanáct let bude pachatel potrestán,

  a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny,

  b) spáchá-li takový čin na jiném pro jeho skutečnou nebo domnělou rasu, příslušnost k etnické skupině, národnost, politické přesvědčení, vyznání nebo proto, že je skutečně nebo domněle bez vyznání,

  c) způsobí-li takovým činem fyzické nebo psychické útrapy,

  d) způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví, nebo

  e) spáchá-li takový čin v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného značný prospěch.

  (3) Odnětím svobody na osm až šestnáct let bude pachatel potrestán,

  a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 smrt, nebo

  b) spáchá-li takový čin v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu.

  (4) Příprava je trestná.

  § 173

  Loupež

  (1) Kdo proti jinému užije násilí nebo pohrůžky bezprostředního násilí v úmyslu zmocnit se cizí věci, bude potrestán odnětím svobody na dvě léta až deset let.

  (2) Odnětím svobody na pět až dvanáct let bude pachatel potrestán,

  a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny,

  b) způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví,

  c) způsobí-li takovým činem značnou škodu, nebo

  d) spáchá-li takový čin v úmyslu umožnit nebo usnadnit spáchání teroristického trestného činu, trestného činu financování terorismu (§ 312d) nebo vyhrožování teroristickým trestným činem (§ 312f).

  (3) Odnětím svobody na osm až patnáct let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 škodu velkého rozsahu.

  (4) Odnětím svobody na deset až osmnáct let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 smrt.

  (5) Příprava je trestná.

  § 174

  Braní rukojmí

  (1) Kdo se zmocní rukojmí a hrozí, že ho usmrtí anebo že mu způsobí újmu na zdraví nebo jinou vážnou újmu, s cílem donutit jiného, aby něco konal, opominul nebo trpěl, bude potrestán odnětím svobody na dvě léta až deset let.

  (2) Odnětím svobody na pět až dvanáct let bude pachatel potrestán,

  a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny,

  b) je-li při takovém činu rukojmím dítě,

  c) je-li při takovém činu rukojmími více osob,

  d) způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví, nebo

  e) spáchá-li takový čin v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného značný prospěch.

  (3) Odnětím svobody na osm až patnáct let bude pachatel potrestán, spáchá-li takový čin v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu.

  (4) Odnětím svobody na deset až osmnáct let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 smrt.

  (5) Příprava je trestná.

  § 175

  Vydírání

  (1) Kdo jiného násilím, pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné těžké újmy nutí, aby něco konal, opominul nebo trpěl, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až čtyři léta nebo peněžitým trestem.

  (2) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,

  a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny,

  b) spáchá-li takový čin nejméně se dvěma osobami,

  c) spáchá-li takový čin se zbraní,

  d) způsobí-li takovým činem značnou škodu,

  e) spáchá-li takový čin na svědkovi, znalci nebo tlumočníkovi v souvislosti s výkonem jejich povinnosti, nebo

  f) spáchá-li takový čin na jiném pro jeho skutečnou nebo domnělou rasu, příslušnost k etnické skupině, národnost, politické přesvědčení, vyznání nebo proto, že je skutečně nebo domněle bez vyznání.

  (3) Odnětím svobody na pět až dvanáct let bude pachatel potrestán,

  a) způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví,

  b) spáchá-li takový čin v úmyslu umožnit nebo usnadnit spáchání teroristického trestného činu, trestného činu financování terorismu (§ 312d) nebo vyhrožování teroristickým trestným činem (§ 312f), nebo

  c) způsobí-li takovým činem škodu velkého rozsahu.

  (4) Odnětím svobody na osm až šestnáct let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 smrt.

  (5) Příprava je trestná.

  § 176

  Omezování svobody vyznání

  (1) Kdo násilím, pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné újmy

  a) nutí jiného k účasti na náboženském úkonu,

  b) zdržuje jiného bez oprávnění od takové účasti, nebo

  c) jinému v užívání svobody vyznání jinak brání,

  bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.

  (2) Odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1

  a) na nejméně třech osobách, nebo

  b) se zbraní.

  § 177

  Útisk

  (1) Kdo jiného nutí, zneužívaje jeho tísně nebo závislosti, aby něco konal, opominul nebo trpěl, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo zákazem činnosti.

  (2) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta bude pachatel potrestán,

  a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 značnou škodu, nebo

  b) spáchá-li takový čin v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného značný prospěch.

  (3) Odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán,

  a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 škodu velkého rozsahu, nebo

  b) spáchá-li takový čin v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu.

  § 178

  Porušování domovní svobody

  (1) Kdo neoprávněně vnikne do obydlí jiného nebo tam neoprávněně setrvá, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.

  (2) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta bude pachatel potrestán, užije-li při činu uvedeném v odstavci 1 násilí nebo pohrůžky bezprostředního násilí nebo překoná-li překážku, jejímž účelem je zabránit vniknutí.

  (3) Odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán, jestliže užije při činu uvedeném v odstavci 1 násilí nebo pohrůžky bezprostředního násilí a takový čin spáchá se zbraní nebo nejméně se dvěma osobami.

  § 179

  Porušování svobody sdružování a shromažďování

  (1) Kdo jiného násilím, pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné těžké újmy omezuje ve výkonu jeho sdružovacího nebo shromažďovacího práva, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti.

  (2) Kdo se v souvislosti se shromážděním, které podléhá oznamovací povinnosti, násilím nebo pohrůžkou bezprostředního násilí protiví pořádkovým opatřením svolavatele nebo určených pořadatelů takového shromáždění, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok.
  Zpět na obsah zákona

  ?

  Zobrazit sloupec 

  Kalkulačka - Výpočet

  Výpočet čisté mzdy

  Důchodová kalkulačka

  Přídavky na dítě

  Příspěvek na bydlení

  Rodičovský příspěvek

  Životní minimum

  Hypoteční kalkulačka

  Povinné ručení

  Banky a Bankomaty

  Úrokové sazby

  Hypotéky, Stavební spoření

  Směnárny - Euro, Dolar

  Práce - Volná místa

  Úřad práce, Mzdy, Platy

  Dávky a příspěvky

  Nemocenská, Porodné

  Podpora v nezaměstnanosti

  Důchody

  Investice

  Burza - ČEZ

  Dluhopisy, Podílové fondy

  Ekonomika - HDP, Mzdy

  Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

  Drahé kovy

  Zlato, Investiční zlato, Stříbro

  Ropa - PHM, Benzín, nafta

  Podnikání

  Obchodní rejstřík

  Města a obce, PSČ

  Katastr nemovitostí

  Ochranné známky

  Finanční katalog

  Občanský zákoník

  Zákoník práce

  Stavební zákon

  Daně, formuláře

  Další odkazy

  Auto, Spolehlivost Aut

  Monitoring ekonomiky

  Volby, Mapa webu

  English version

  Czech currency

  Prague stock exchange


  Ochrana dat     Mobil verze

  Používání cookies

  Copyright © 2000 - 2021

  Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.