04.06.2019 Průměrná hrubá měsíční mzda v Praze v 1. čtvrtletí 2019

4. 6. 2019

V 1. čtvrtletí roku 2019 byla průměrná hrubá měsíční mzda v Praze 41 450 Kč. Částkou se řadí na první místo a nadále tak přetrvává trend významného rozdílu ve výši mezd mezi Prahou a zbytkem republiky.

Průměrná hrubá měsíční mzda1) zaměstnanců v Praze dosáhla v 1. čtvrtletí roku 2019 hodnoty 41 450 Kč. V porovnání s průměrnou mzdou za celé Česko (32 466 Kč) byla vyšší o 27,7 %. I přes trend velmi pomalého sbližování zůstává rozdíl ve výši mezd mezi Prahou a zbytkem republiky nadále výrazný. Oproti čtvrtému čtvrtletí roku 2018, došlo v 1. čtvrtletí roku 2019 k mírnému poklesu průměrné mzdy. Druhou nejvyšší průměrnou mzdu měli v 1. čtvrtletí opět zaměstnanci ve Středočeském kraji (32 464Kč), což je do určité míry důsledek blízkosti Prahy a existence silných průmyslových odvětví souvisejících především s automobilovým průmyslem. Mzda Středočechů těsně nepřesáhla celorepublikový průměr. Nejnižší průměrná hrubá mzda byla opět v Karlovarském kraji (28 385 Kč). Mzda zde byla o téměř 32 % nižší než v Praze a zaostala i za republikovým průměrem, o 12,6 %. Čtveřici krajů s nejnižšími průměrnými mzdami dále doplnily kraje Zlínský, Pardubický a Olomoucký.

V meziročním srovnání zaznamenala průměrná hrubá měsíční mzda v 1. čtvrtletí 2019 v Praze nárůst o 7,0 %, což byl stejný nárůst jako v Plzeňském a Pardubickém kraji. Meziročně nejvíce vzrostly mzdy v kraji Středočeském a Olomouckém (+ 7,9 %). Nejpomaleji rostly mzdy v 1. čtvrtletí v Kraji Vysočina (+ 6,5 %).  Vzhledem k tomu, že spotřebitelské ceny se za celé Česko meziročně zvýšily o 2,7 %, reálná mzda se zvýšila v 1. čtvrtletí roku 2019 o 4,6 %. V Praze se spotřebitelské ceny meziročně zvýšily o 2,7 %, a proto reálná mzda zde vzrostla o 4,2 %.

 

Počet zaměstnanců v 1. čtvrtletí 2019 v Praze mezičtvrtletně velmi nepatrně vzrostl (848,9 tis.). Vzhledem k tomu, že počet zaměstnanců v celé ČR nepatrně poklesl, tak se podíl Prahy na celkové zaměstnanosti v ČR téměř nezměnil (20,8 %). V Česku bylo v evidenčním počtu celkem 4 075,1 tisíc zaměstnanců. V relativním vyjádření zaznamenala Praha největší meziroční nárůst počtu zaměstnanců ze všech krajů (+ 2,8 %). Druhý největší nárůst zaměstnaných pak měly kraje Královéhradecký a Jihomoravský (+ 1,1 %). Pokles počtu zaměstnaných pak zaznamenaly kraje Karlovarský (-1,4 %), Plzeňský a Ústecký (-0,4 %).

1) Průměrná hrubá měsíční mzda je podíl mzdových prostředků (vč. příplatků za přesčas, odměn, náhrad mzdy atd.) připadající na jednoho zaměstnance přepočteného počtu za měsíc. Údaje jsou územně tříděny podle místa pracoviště zaměstnanců, tedy tzv. pracovištní metodou a jsou publikovány za celou populaci podniků.

 

Další informace:

Rychlá informace:

https://www.czso.cz/csu/czso/cri/prumerne-mzdy-1-ctvrtleti-2019

 

Analýza k vývoji na trhu práce v 1. čtvrtletí 2019:

https://www.czso.cz/csu/czso/cri/vyvoj-ceskeho-trhu-prace-1-ctvrtleti-2019

 

Kontakt:

Mgr. Lada Loudilová

Oddělení informačních služeb

Tel.: 274 052 673

E-mail: lada.loudilova@czso.cz

 

Přílohy

  •   Text aktuality ve formátu .pdf Nově
  •   Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy v krajích ČR v 1. čtvrtletí 2019 Nově

 

Průměrná hrubá měsíční mzda v Praze v 1. čtvrtletí 2019

V 1. čtvrtletí roku 2019 byla průměrná hrubá měsíční mzda v Praze 41 450 Kč. Částkou se řadí na první místo a nadále tak přetrvává trend významného rozdílu ve výši mezd mezi Prahou a zbytkem republiky.

Průměrná hrubá měsíční mzda1) zaměstnanců v Praze dosáhla v 1. čtvrtletí roku 2019 hodnoty 41 450 Kč. V porovnání s průměrnou mzdou za celé Česko (32 466 Kč) byla vyšší o 27,7 %. I přes trend velmi pomalého sbližování zůstává rozdíl ve výši mezd mezi Prahou a zbytkem republiky nadále výrazný. Oproti čtvrtému čtvrtletí roku 2018, došlo v 1. čtvrtletí roku 2019 k mírnému poklesu průměrné mzdy. Druhou nejvyšší průměrnou mzdu měli v 1. čtvrtletí opět zaměstnanci ve Středočeském kraji (32 464Kč), což je do určité míry důsledek blízkosti Prahy a existence silných průmyslových odvětví souvisejících především s automobilovým průmyslem. Mzda Středočechů těsně nepřesáhla celorepublikový průměr. Nejnižší průměrná hrubá mzda byla opět v Karlovarském kraji (28 385 Kč). Mzda zde byla o téměř 32 % nižší než v Praze a zaostala i za republikovým průměrem, o 12,6 %. Čtveřici krajů s nejnižšími průměrnými mzdami dále doplnily kraje Zlínský, Pardubický a Olomoucký. 

 

Průměrná hrubá měsíční mzda podle krajů v 1. čtvrtletí 2019*)

průměrná hrubá měsíční mzda (Kč)

 meziroční růst průměrné hrubé měsíční mzdy (%)

*) pracovištní metoda, předběžné údaje

 

 

V meziročním srovnání zaznamenala průměrná hrubá měsíční mzda v 1. čtvrtletí 2019 v Praze nárůst o 7,0 %, což byl stejný nárůst jako v Plzeňském a Pardubickém kraji. Meziročně nejvíce vzrostly mzdy v kraji Středočeském a Olomouckém (+ 7,9 %). Nejpomaleji rostly mzdy v 1. čtvrtletí v Kraji Vysočina (+ 6,5 %).  Vzhledem k tomu, že spotřebitelské ceny se za celé Česko meziročně zvýšily o 2,7 %, reálná mzda se zvýšila v 1. čtvrtletí roku 2019 o 4,6 %. V Praze se spotřebitelské ceny meziročně zvýšily o 2,7 %, a proto reálná mzda zde vzrostla o 4,2 %. 

 

Český statistický úřad  |  Na padesátém 81  |  100 82 Praha 10

Krajská správa ČSÚ v hl. m. Praze, oddělení informačních služeb

Informace o inflaci, HDP, obyvatelstvu, průměrných mzdách a mnohé další najdete na stránkách Českého statistického úřadu: 

www.czso.cz  |  www.praha.czso.cz  |  www.stoletistatistiky.cz  |  tel.: 274 052 673, e-mail: infoservispraha@czso.cz                              1

 

Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy v krajích*) ČR v 1. čtvrtletí 2019

předběžné údaje

Průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený na plně zaměstnané

Průměrná hrubá měsíční mzda na přepočtené počty zaměstnanců

v tis.

přírůstek (úbytek) proti

1. čtvrtletí 2018  

v Kč

přírůstek (úbytek) proti

1. čtvrtletí 2018  

v  tis.

%

v  Kč

%

Česká republika 1)                 

4 075,1

32,9

0,8

32 466

2 236

7,4

Hl. m. Praha

848,9

22,7

2,8

41 450

2 700

7,0

Středočeský

409,5

2,8

0,7

32 464

2 364

7,9

Jihočeský

221,2

0,3

0,1

29 175

2 035

7,5

Plzeňský

213,8

-0,9

-0,4

31 404

2 065

7,0

Karlovarský

88,6

-1,2

-1,4

28 385

1 948

7,4

Ústecký

248,4

-1,1

-0,4

29 895

2 075

7,5

Liberecký

148,4

1,4

0,9

30 034

2 055

7,3

Královéhradecký

202,1

2,1

1,1

29 740

2 063

7,5

Pardubický

183,4

0,4

0,2

28 872

1 891

7,0

Vysočina

173,1

-0,3

-0,2

29 570

1 801

6,5

Jihomoravský

468,0

4,9

1,1

31 275

2 077

7,1

Olomoucký

223,1

0,9

0,4

28 989

2 134

7,9

Zlínský

208,2

0,9

0,5

28 533

1 987

7,5

Moravskoslezský

435,3

-0,2

-0,1

29 062

1 939

7,1

*)

 územní  třídění je  provedeno  podle  místa skutečného pracoviště zaměstnanců tzv. "pracovištní metodou"

1)

      zahrnuti jsou i zaměstnanci sledovaných subjektů pracující mimo území ČR, proto součet za kraje nemusí souhlasit s ČR celkem      

 

Počet zaměstnanců v 1. čtvrtletí 2019 v Praze mezičtvrtletně velmi nepatrně vzrostl (848,9 tis.). Vzhledem k tomu, že počet zaměstnanců v celé ČR nepatrně poklesl, tak se podíl Prahy na celkové zaměstnanosti v ČR téměř nezměnil (20,8 %). V Česku bylo v evidenčním počtu celkem 4 075,1 tisíc zaměstnanců.

V relativním vyjádření zaznamenala Praha největší meziroční nárůst počtu zaměstnanců ze všech krajů

(+ 2,8 %). Druhý největší nárůst zaměstnaných pak měly kraje Královéhradecký a Jihomoravský (+ 1,1 %). Pokles počtu zaměstnaných pak zaznamenaly kraje Karlovarský (-1,4 %), Plzeňský a Ústecký (-0,4 %).

 

1) Průměrná hrubá měsíční mzda je podíl mzdových prostředků (vč. příplatků za přesčas, odměn, náhrad mzdy atd.) připadající na jednoho zaměstnance přepočteného počtu za měsíc. Údaje jsou územně tříděny podle místa pracoviště zaměstnanců, tedy tzv. pracovištní metodou a jsou publikovány za celou populaci podniků. 

 

Další informace:

Rychlá informace:

https://www.czso.cz/csu/czso/cri/prumerne-mzdy-1-ctvrtleti-2019

 

Analýza k vývoji na trhu práce v 1. čtvrtletí 2019:

https://www.czso.cz/csu/czso/cri/vyvoj-ceskeho-trhu-prace-1-ctvrtleti-2019

 

Kontakt:

Mgr. Lada Loudilová

Oddělení informačních služeb

Tel.: 274 052 673

E-mail: lada.loudilova@czso.cz

 

Český statistický úřad  |  Na padesátém 81  |  100 82 Praha 10

Krajská správa ČSÚ v hl. m. Praze, oddělení informačních služeb

Informace o inflaci, HDP, obyvatelstvu, průměrných mzdách a mnohé další najdete na stránkách Českého statistického úřadu: 

www.czso.cz  |  www.praha.czso.cz  |  www.stoletistatistiky.cz  |  tel.: 274 052 673, e-mail: infoservispraha@czso.cz                              2


Zařazenoút 04.06.2019 02:06:00
ZdrojČSÚ - Praha
Originálczso.cz/csu/xa/prumerna-hruba-mesicni-mzda-v-praze-v-1-ctvrtleti-2019
Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Úřad práce Průměrná mzda Minimální mzda Platové tabulky Výpočet čisté mzdy Náhrada mzdy Kdy do důchodu? Výpočet výše důchodu

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2020

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies