16.01.2018 Indexy cen vývozu a dovozu - listopad 2017

Kód: 013014-17
Informace o produktu
Kód: 013014-17
Periodicita: Měsíční
Název produktu: Indexy cen vývozu a dovozu
Poznámka: Data za leden: -4 dny, únor: +2 dny, březen: +1 den, květen +3 dny, srpen: -1 den.
Anotace: Podrobná měsíční informace o vývoji indexů cen vývozu a dovozu podle klasifikace SITC.
Územní členění: Stát
Kontakt: vladimir.klimes@czso.cz
Nosič: Web
Typ produktu: Rychlá informace
Cena:
Verze: Česko-anglická
Typ termínu vydání: 47. kalendářní den po období
Datum vydání: 16.03.2017, 20.04.2017, 18.05.2017, 16.06.2017, 20.07.2017, 16.08.2017, 18.09.2017, 16.10.2017, 16.11.2017, 18.12.2017, 16.01.2018, 16.02.2018
Rok: 2017

V listopadu 2017 se vývozní ceny meziměsíčně snížily o 0,5 %, dovozní ceny o 0,3 %. Směnné relace dosáhly hodnoty 99,8 %. Meziročně vývozní ceny klesly o 2,7 %, dovozní ceny o 3,3 %. Směnné relace dosáhly hodnoty 100,6 %.

Meziměsíční srovnání:
Vývozní ceny se v listopadu snížily o 0,5 % (v říjnu o 0,6 %). Podstatný vliv na vývoj celkového meziměsíčního indexu měl pokles cen strojů a dopravních prostředků o 0,7 %. Nejvíce klesly ceny ostatních surovin o 2,1 %, chemikálií o 1,0 % a ceny průmyslového spotřebního zboží o 0,8 %. Nejvíce rostly ceny minerálních paliv o 3,4 % (zejména elektřina).

Dovozní ceny se v listopadu snížily o 0,3 % (v říjnu o 0,5 %). Největší vliv na pokles celkového meziměsíčního indexu mělo snížení cen strojů a dopravních prostředků o 0,8 %. Ceny potravin se snížily o 2,0 %, ostatních surovin o 1,8 % a ceny polotovarů o 0,6 %. Ceny minerálních paliv rostly o 4,8 %.

Směnné relace se snížily na hodnotu 99,8 % (v říjnu 99,9 %) a setrvaly v negativních hodnotách. Negativní hodnoty směnných relací zaznamenala zejména minerální paliva (98,7 %), chemikálie (99,5 %) a průmyslové spotřební zboží (99,6 %). Z významnějších skupin zaznamenaly pozitivní hodnoty směnných relací potraviny (101,5 %) a stroje a dopravní prostředky (100,1 %).

Meziroční srovnání:
Ceny vývozu, zejména důsledkem posílení koruny vůči euru a dolaru, klesly o 2,7 % (v říjnu o 1,7 %). Zásadní vliv na vývoj celkového meziročního indexu mělo snížení cen strojů a dopravních prostředků o 4,5 %. Ceny průmyslového spotřebního zboží klesly o 4,4 % a ceny chemikálií o 2,4 %. Rostly ceny minerálních paliv o 6,1 % (zejména uhlí) a ceny ostatních surovin o 4,4 % (především kovového odpadu).

Dovozní ceny se snížily o 3,3 % (v říjnu o 2,2 %). Největší vliv na pokles celkového meziročního indexu mělo snížení cen strojů a dopravních prostředků o 6,8 %. Ceny průmyslového spotřebního zboží klesly o 5,2 % a ceny chemikálií o 1,7 %. Nejvíce rostly ceny minerálních paliv o 4,3 % a ceny polotovarů o 2,1 %.

Směnné relace se zvýšily na hodnotu 100,6 % (v říjnu 100,5 %) a druhý měsíc setrvaly v pozitivních hodnotách. Z významnějších skupin dosáhly pozitivních hodnot směnných relací ostatní suroviny (106,0 %), stroje a dopravní prostředky (102,5 %) a potraviny (102,2 %). Negativní hodnoty směnných relací zaznamenaly zejména polotovary (98,3 %) a chemikálie (99,3 %).


Informace k revizi indexů cen zahraničního obchodu

Český statistický úřad připravuje standardní revizi výpočtu indexů cen zahraničního obchodu.

Počínaje cenovými indexy za referenční období leden 2018 budou cenové indexy vývozu a dovozu počítány na novém váhovém schématu, na struktuře zahraničního obchodu roku 2015 v národním pojetí, k cenovému základu průměr roku 2015 = 100. Tyto nové technické (primární) indexy nahradí dosavadní technické indexy počítané k cenovému základu průměr roku 2010 = 100.

Současná časová řada bazických indexů se základem průměr roku 2005 = 100 bude přepočtena na základ 2015 = 100. Takto vzniklá bazická řada bude od prosince 2017 řetězena pomocí nových technických indexů.

Veškeré odvozené indexy budou počítány z řady bazických indexů o základu průměr roku 2015 = 100. Výpočet indexů se základem průměr roku 2005 = 100 bude ukončen referenčním obdobím prosinec 2017. Dosud publikované indexy nebudou revidovány.

 

Zveřejnění cenových indexů za leden 2018 vyjde v souladu s Katalogem produktů dne 29. 3. 2018.

____________________
Poznámky:

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru statistiky cen, tel. 274 052 533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Vladimír Klimeš, vedoucí oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu, tel. 274 054 102,
e-mail: vladimir.klimes@czso.cz

Metoda získání dat: Výběrové zjišťování ČSÚ
Termín ukončení sběru dat: 16. kalendářní den po sledovaném měsíci
Navazující datová sada: 013014-17 Indexy cen vývozu a dovozu v ČR (měsíční periodicita)
https://www.czso.cz/csu/czso/indexy-cen-vyvozu-a-dovozu
Specifické metodické poznámky: Publikované údaje jsou definitivní.
Termín zveřejnění další RI: 16. 2. 2018

Přílohy

  • cizc011618.docx
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Indexy cen vývozu a dovozu
  • Tab. 2 Indexy cen vývozu a dovozu (rozklad přírůstků publikovaných a kurzově očištěných indexů – meziměsíčního, meziročních)
  • Graf 1 Indexy cen vývozu a dovozu (meziroční změny)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 16.01.2018
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.16. 1. 2018

Meziroční pokles cen zahraničního obchodu zrychlil

Indexy cen vývozu a dovozu – listopad 2017

V listopadu 2017 se vývozní ceny meziměsíčně snížily o 0,5 %, dovozní ceny o 0,3 %. Směnné relace dosáhly hodnoty 99,8 %. Meziročně vývozní ceny klesly o 2,7 %, dovozní ceny o 3,3 %. Směnné relace dosáhly hodnoty 100,6 %.

Meziměsíční srovnání:

Vývozní ceny se v listopadu snížily o 0,5 % (v říjnu o 0,6 %). Podstatný vliv na vývoj celkového meziměsíčního indexu měl pokles cen strojů a dopravních prostředků o 0,7 %. Nejvíce klesly ceny ostatních surovin o 2,1 %, chemikálií o 1,0 % a ceny průmyslového spotřebního zboží o 0,8 %. Nejvíce rostly ceny minerálních paliv o 3,4 % (zejména elektřina).

 

Dovozní ceny se v listopadu snížily o 0,3 % (v říjnu o 0,5 %). Největší vliv na pokles celkového meziměsíčního indexu mělo snížení cen strojů a dopravních prostředků o 0,8 %. Ceny potravin se snížily o 2,0 %, ostatních surovin o 1,8 % a ceny polotovarů o 0,6 %. Ceny minerálních paliv rostly o 4,8 %.

Směnné relace se snížily na hodnotu 99,8 % (v říjnu 99,9 %) a setrvaly v negativních hodnotách. Negativní hodnoty směnných relací zaznamenala zejména minerální paliva (98,7 %), chemikálie (99,5 %) a průmyslové spotřební zboží (99,6 %). Z významnějších skupin zaznamenaly pozitivní hodnoty směnných relací potraviny (101,5 %) a stroje a dopravní prostředky (100,1 %).

Meziroční srovnání:

Ceny vývozu, zejména důsledkem posílení koruny vůči euru a dolaru, klesly o 2,7 % (v říjnu o 1,7 %). Zásadní vliv na vývoj celkového meziročního indexu mělo snížení cen strojů a dopravních prostředků o 4,5 %. Ceny průmyslového spotřebního zboží klesly o 4,4 % a ceny chemikálií o 2,4 %. Rostly ceny minerálních paliv o 6,1 % (zejména uhlí) a ceny ostatních surovin o 4,4 % (především kovového odpadu).

Dovozní ceny se snížily o 3,3 % (v říjnu o 2,2 %). Největší vliv na pokles celkového meziročního indexu mělo snížení cen strojů a dopravních prostředků o 6,8 %. Ceny průmyslového spotřebního zboží klesly o 5,2 % a ceny chemikálií o 1,7 %. Nejvíce rostly ceny minerálních paliv o 4,3 % a ceny polotovarů o 2,1 %.

Směnné relace se zvýšily na hodnotu 100,6 % (v říjnu 100,5 %) a druhý měsíc setrvaly v pozitivních hodnotách. Z významnějších skupin dosáhly pozitivních hodnot směnných relací ostatní suroviny (106,0 %), stroje a dopravní prostředky (102,5 %) a potraviny (102,2 %). Negativní hodnoty směnných relací zaznamenaly zejména polotovary (98,3 %) a chemikálie (99,3 %).

Informace k revizi indexů cen zahraničního obchodu

Český statistický úřad připravuje standardní revizi výpočtu indexů cen zahraničního obchodu.

Počínaje cenovými indexy za referenční období leden 2018 budou cenové indexy vývozu a dovozu počítány na novém váhovém schématu, na struktuře zahraničního obchodu roku 2015 v národním pojetí, k cenovému základu průměr roku 2015 = 100. Tyto nové technické (primární) indexy nahradí dosavadní technické indexy počítané k cenovému základu průměr roku 2010 = 100.

Současná časová řada bazických indexů se základem průměr roku 2005 = 100 bude přepočtena na základ 2015 = 100. Takto vzniklá bazická řada bude od prosince 2017 řetězena pomocí nových technických indexů.

Veškeré odvozené indexy budou počítány z řady bazických indexů o základu průměr roku 2015 = 100. Výpočet indexů se základem průměr roku 2005 = 100 bude ukončen referenčním obdobím prosinec 2017. Dosud publikované indexy nebudou revidovány.

Zveřejnění cenových indexů za leden 2018 vyjde v souladu s Katalogem produktů dne 29. 3. 2018.

Poznámky:

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ:              RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru statistiky cen, tel. 274 052 533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz

Kontaktní osoba:                                                  Ing. Vladimír Klimeš, vedoucí oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu, tel. 274 054 102,
e-mail: vladimir.klimes@czso.cz

Metoda získání dat:                                             Výběrové zjišťování ČSÚ

Termín ukončení sběru dat:                               16. kalendářní den po sledovaném měsíci

Navazující datová sada:                                     013014-17 Indexy cen vývozu a dovozu v ČR (měsíční periodicita) https://www.czso.cz/csu/czso/indexy-cen-vyvozu-a-dovozu

Specifické metodické poznámky:                      Publikované údaje jsou definitivní.

Termín zveřejnění další RI:                                16. 2. 2018

Přílohy:

Tab. 1   Indexy cen vývozu a dovozu

Tab. 2   Indexy cen vývozu a dovozu

              (rozklad přírůstků publikovaných a kurzově očištěných indexů – meziměsíčního, meziročních)

Graf 1   Indexy cen vývozu a dovozu (meziroční změny)


Zařazenoút 16.01.2018 01:01:00
ZdrojČSÚ - Rychlé
Originálczso.cz/csu/czso/cri/indexy-cen-vyvozu-a-dovozu-listopad-2017
Přílohy


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Důchody

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Podílové fondy

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies