Klasifikace CZ-NACE

Kód Název ekonomické činnosti
0 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
1 Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti
11 Pěstování plodin jiných než trvalých
111 Pěstování obilovin (kromě rýže), luštěnin a olejnatých semen
1110 Pěstování obilovin (kromě rýže), luštěnin a olejnatých semen
112 Pěstování rýže
1120 Pěstování rýže
113 Pěstování zeleniny a melounů, kořenů a hlíz
1130 Pěstování zeleniny a melounů, kořenů a hlíz
114 Pěstování cukrové třtiny
1140 Pěstování cukrové třtiny
115 Pěstování tabáku
1150 Pěstování tabáku
116 Pěstování přadných rostlin
1160 Pěstování přadných rostlin
119 Pěstování ostatních plodin jiných než trvalých
1190 Pěstování ostatních plodin jiných než trvalých
12 Pěstování trvalých plodin
121 Pěstování vinných hroznů
1210 Pěstování vinných hroznů
122 Pěstování tropického a subtropického ovoce
1220 Pěstování tropického a subtropického ovoce
123 Pěstování citrusových plodů
1230 Pěstování citrusových plodů
124 Pěstování jádrového a peckového ovoce
1240 Pěstování jádrového a peckového ovoce
125 Pěstování ostatního stromového a keřového ovoce a ořechů
1250 Pěstování ostatního stromového a keřového ovoce a ořechů
126 Pěstování olejnatých plodů
1260 Pěstování olejnatých plodů
127 Pěstování rostlin pro výrobu nápojů
1270 Pěstování rostlin pro výrobu nápojů
128 Pěstování koření, aromatických, léčivých a farmaceutických rostlin
1280 Pěstování koření, aromatických, léčivých a farmaceutických rostlin
129 Pěstování ostatních trvalých plodin
1290 Pěstování ostatních trvalých plodin
13 Množení rostlin
130 Množení rostlin
1300 Množení rostlin
14 Živočišná výroba
141 Chov mléčného skotu
1410 Chov mléčného skotu
142 Chov jiného skotu
1420 Chov jiného skotu
143 Chov koní a jiných koňovitých
1430 Chov koní a jiných koňovitých
144 Chov velbloudů a velbloudovitých
1440 Chov velbloudů a velbloudovitých
145 Chov ovcí a koz
1450 Chov ovcí a koz
146 Chov prasat
1460 Chov prasat
147 Chov drůbeže
1470 Chov drůbeže
149 Chov ostatních zvířat
1491 Chov drobných hospodářských zvířat
1492 Chov kožešinových zvířat
1493 Chov zvířat pro zájmový chov
1499 Chov ostatních zvířat j. n.
15 Smíšené hospodářství
150 Smíšené hospodářství
1500 Smíšené hospodářství
16 Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti
161 Podpůrné činnosti pro rostlinnou výrobu
1610 Podpůrné činnosti pro rostlinnou výrobu
162 Podpůrné činnosti pro živočišnou výrobu
1620 Podpůrné činnosti pro živočišnou výrobu
163 Posklizňové činnosti
1630 Posklizňové činnosti
164 Zpracování osiva pro účely množení
1640 Zpracování osiva pro účely množení
17 Lov a odchyt divokých zvířat a související činnosti
170 Lov a odchyt divokých zvířat a související činnosti
1700 Lov a odchyt divokých zvířat a související činnosti
2 Lesnictví a těžba dřeva
21 Lesní hospodářství a jiné činnosti v oblasti lesnictví
210 Lesní hospodářství a jiné činnosti v oblasti lesnictví
2100 Lesní hospodářství a jiné činnosti v oblasti lesnictví
22 Těžba dřeva
220 Těžba dřeva
2200 Těžba dřeva
23 Sběr a získávání volně rostoucích plodů a materiálů, kromě dřeva
230 Sběr a získávání volně rostoucích plodů a materiálů, kromě dřeva
2300 Sběr a získávání volně rostoucích plodů a materiálů, kromě dřeva
24 Podpůrné činnosti pro lesnictví
240 Podpůrné činnosti pro lesnictví
2400 Podpůrné činnosti pro lesnictví
3 Rybolov a akvakultura
31 Rybolov
311 Mořský rybolov
3110 Mořský rybolov
312 Sladkovodní rybolov
3120 Sladkovodní rybolov
32 Akvakultura
321 Mořská akvakultura
3210 Mořská akvakultura
322 Sladkovodní akvakultura
3220 Sladkovodní akvakultura
5 Těžba a úprava černého a hnědého uhlí
51 Těžba a úprava černého uhlí
510 Těžba a úprava černého uhlí
5101 Těžba černého uhlí
5102 Úprava černého uhlí
52 Těžba a úprava hnědého uhlí
520 Těžba a úprava hnědého uhlí
5201 Těžba hnědého uhlí, kromě lignitu
5202 Úprava hnědého uhlí, kromě lignitu
5203 Těžba lignitu
5204 Úprava lignitu
6 Těžba ropy a zemního plynu
61 Těžba ropy
610 Těžba ropy
6100 Těžba ropy
62 Těžba zemního plynu
620 Těžba zemního plynu
6200 Těžba zemního plynu
7 Těžba a úprava rud
71 Těžba a úprava železných rud
710 Těžba a úprava železných rud
7101 Těžba železných rud
7102 Úprava železných rud
72 Těžba a úprava neželezných rud
721 Těžba a úprava uranových a thoriových rud
7211 Těžba uranových a thoriových rud
7212 Úprava uranových a thoriových rud
729 Těžba a úprava ostatních neželezných rud
7291 Těžba ostatních neželezných rud
7292 Úprava ostatních neželezných rud
8 Ostatní těžba a dobývání
81 Dobývání kamene, písků a jílů
811 Dobývání kamene pro výtvarné nebo stavební účely, vápence, sádrovce, křídy a břidlice
8110 Dobývání kamene pro výtvarné nebo stavební účely, vápence, sádrovce, křídy a břidlice
812 Provoz pískoven a štěrkopískoven; těžba jílů a kaolinu
8120 Provoz pískoven a štěrkopískoven; těžba jílů a kaolinu
89 Těžba a dobývání j. n.
891 Těžba chemických minerálů a minerálů pro výrobu hnojiv
8910 Těžba chemických minerálů a minerálů pro výrobu hnojiv
892 Těžba rašeliny
8920 Těžba rašeliny
893 Těžba soli
8930 Těžba soli
899 Ostatní těžba a dobývání j. n.
8990 Ostatní těžba a dobývání j. n.
9 Podpůrné činnosti při těžbě
91 Podpůrné činnosti při těžbě ropy a zemního plynu
910 Podpůrné činnosti při těžbě ropy a zemního plynu
9100 Podpůrné činnosti při těžbě ropy a zemního plynu
99 Podpůrné činnosti při ostatní těžbě a dobývání
990 Podpůrné činnosti při ostatní těžbě a dobývání
9900 Podpůrné činnosti při ostatní těžbě a dobývání
10 Výroba potravinářských výrobků
101 Zpracování a konzervování masa a výroba masných výrobků
1011 Zpracování a konzervování masa, kromě drůbežího
10110 Zpracování a konzervování masa, kromě drůbežího
1012 Zpracování a konzervování drůbežího masa
10120 Zpracování a konzervování drůbežího masa
1013 Výroba masných výrobků a výrobků z drůbežího masa
10130 Výroba masných výrobků a výrobků z drůbežího masa
102 Zpracování a konzervování ryb, korýšů a měkkýšů
1020 Zpracování a konzervování ryb, korýšů a měkkýšů
10200 Zpracování a konzervování ryb, korýšů a měkkýšů
103 Zpracování a konzervování ovoce a zeleniny
1031 Zpracování a konzervování brambor
10310 Zpracování a konzervování brambor
1032 Výroba ovocných a zeleninových šťáv
10320 Výroba ovocných a zeleninových šťáv
1039 Ostatní zpracování a konzervování ovoce a zeleniny
10390 Ostatní zpracování a konzervování ovoce a zeleniny
104 Výroba rostlinných a živočišných olejů a tuků
1041 Výroba olejů a tuků
10410 Výroba olejů a tuků
1042 Výroba margarínu a podobných jedlých tuků
10420 Výroba margarínu a podobných jedlých tuků
105 Výroba mléčných výrobků
1051 Zpracování mléka, výroba mléčných výrobků a sýrů
10510 Zpracování mléka, výroba mléčných výrobků a sýrů
1052 Výroba zmrzliny
10520 Výroba zmrzliny
106 Výroba mlýnských a škrobárenských výrobků
1061 Výroba mlýnských výrobků
10610 Výroba mlýnských výrobků
1062 Výroba škrobárenských výrobků
10620 Výroba škrobárenských výrobků
107 Výroba pekařských, cukrářských a jiných moučných výrobků
1071 Výroba pekařských a cukrářských výrobků, kromě trvanlivých
10710 Výroba pekařských a cukrářských výrobků, kromě trvanlivých
1072 Výroba sucharů a sušenek; výroba trvanlivých cukrářských výrobků
10720 Výroba sucharů a sušenek; výroba trvanlivých cukrářských výrobků
1073 Výroba makaronů, nudlí, kuskusu a podobných moučných výrobků
10730 Výroba makaronů, nudlí, kuskusu a podobných moučných výrobků
108 Výroba ostatních potravinářských výrobků
1081 Výroba cukru
10810 Výroba cukru
1082 Výroba kakaa, čokolády a cukrovinek
10820 Výroba kakaa, čokolády a cukrovinek
1083 Zpracování čaje a kávy
10830 Zpracování čaje a kávy
1084 Výroba koření a aromatických výtažků
10840 Výroba koření a aromatických výtažků
1085 Výroba hotových pokrmů
10850 Výroba hotových pokrmů
1086 Výroba homogenizovaných potravinářských přípravků a dietních potravin
10860 Výroba homogenizovaných potravinářských přípravků a dietních potravin
1089 Výroba ostatních potravinářských výrobků j. n.
10890 Výroba ostatních potravinářských výrobků j. n.
109 Výroba průmyslových krmiv
1091 Výroba průmyslových krmiv pro hospodářská zvířata
10910 Výroba průmyslových krmiv pro hospodářská zvířata
1092 Výroba průmyslových krmiv pro zvířata v zájmovém chovu
10920 Výroba průmyslových krmiv pro zvířata v zájmovém chovu
11 Výroba nápojů
110 Výroba nápojů
1101 Destilace, rektifikace a míchání lihovin
11010 Destilace, rektifikace a míchání lihovin
1102 Výroba vína z vinných hroznů
11020 Výroba vína z vinných hroznů
1103 Výroba jablečného vína a jiných ovocných vín
11030 Výroba jablečného vína a jiných ovocných vín
1104 Výroba ostatních nedestilovaných kvašených nápojů
11040 Výroba ostatních nedestilovaných kvašených nápojů
1105 Výroba piva
11050 Výroba piva
1106 Výroba sladu
11060 Výroba sladu
1107 Výroba nealkoholických nápojů; stáčení minerálních a ostatních vod do lahví
11070 Výroba nealkoholických nápojů; stáčení minerálních a ostatních vod do lahví
12 Výroba tabákových výrobků
120 Výroba tabákových výrobků
1200 Výroba tabákových výrobků
12000 Výroba tabákových výrobků
13 Výroba textilií
131 Úprava a spřádání textilních vláken a příze
1310 Úprava a spřádání textilních vláken a příze
13100 Úprava a spřádání textilních vláken a příze
132 Tkaní textilií
1320 Tkaní textilií
13200 Tkaní textilií
133 Konečná úprava textilií
1330 Konečná úprava textilií
13300 Konečná úprava textilií
139 Výroba ostatních textilií
1391 Výroba pletených a háčkovaných materiálů
13910 Výroba pletených a háčkovaných materiálů
1392 Výroba konfekčních textilních výrobků, kromě oděvů
13920 Výroba konfekčních textilních výrobků, kromě oděvů
1393 Výroba koberců a kobercových předložek
13930 Výroba koberců a kobercových předložek
1394 Výroba lan, provazů a síťovaných výrobků
13940 Výroba lan, provazů a síťovaných výrobků
1395 Výroba netkaných textilií a výrobků z nich, kromě oděvů
13950 Výroba netkaných textilií a výrobků z nich, kromě oděvů
1396 Výroba ostatních technických a průmyslových textilií
13960 Výroba ostatních technických a průmyslových textilií
1399 Výroba ostatních textilií j. n.
13990 Výroba ostatních textilií j. n.
14 Výroba oděvů
141 Výroba oděvů, kromě kožešinových výrobků
1411 Výroba kožených oděvů
14110 Výroba kožených oděvů
1412 Výroba pracovních oděvů
14120 Výroba pracovních oděvů
1413 Výroba ostatních svrchních oděvů
14130 Výroba ostatních svrchních oděvů
1414 Výroba osobního prádla
14140 Výroba osobního prádla
1419 Výroba ostatních oděvů a oděvních doplňků
14190 Výroba ostatních oděvů a oděvních doplňků
142 Výroba kožešinových výrobků
1420 Výroba kožešinových výrobků
14200 Výroba kožešinových výrobků
143 Výroba pletených a háčkovaných oděvů
1431 Výroba pletených a háčkovaných punčochových výrobků
14310 Výroba pletených a háčkovaných punčochových výrobků
1439 Výroba ostatních pletených a háčkovaných oděvů
14390 Výroba ostatních pletených a háčkovaných oděvů
15 Výroba usní a souvisejících výrobků
151 Činění a úprava usní (vyčiněných kůží); zpracování a barvení kožešin; výroba brašnářských, sedlářských a podobných výrobků
1511 Činění a úprava usní (vyčiněných kůží); zpracování a barvení kožešin
15110 Činění a úprava usní (vyčiněných kůží); zpracování a barvení kožešin
1512 Výroba brašnářských, sedlářských a podobných výrobků
15120 Výroba brašnářských, sedlářských a podobných výrobků
152 Výroba obuvi
1520 Výroba obuvi
15201 Výroba obuvi s usňovým svrškem
15209 Výroba obuvi z ostatních materiálů
16 Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, kromě nábytku
161 Výroba pilařská a impregnace dřeva
1610 Výroba pilařská a impregnace dřeva
16100 Výroba pilařská a impregnace dřeva
162 Výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, kromě nábytku
1621 Výroba dýh a desek na bázi dřeva
16210 Výroba dýh a desek na bázi dřeva
1622 Výroba sestavených parketových podlah
16220 Výroba sestavených parketových podlah
1623 Výroba ostatních výrobků stavebního truhlářství a tesařství
16230 Výroba ostatních výrobků stavebního truhlářství a tesařství
1624 Výroba dřevěných obalů
16240 Výroba dřevěných obalů
1629 Výroba ostatních dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, kromě nábytku
16290 Výroba ostatních dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, kromě nábytku
17 Výroba papíru a výrobků z papíru
171 Výroba buničiny, papíru a lepenky
1711 Výroba buničiny
17111 Výroba chemických buničin
17112 Výroba mechanických vláknin
17113 Výroba ostatních papírenských vláknin
1712 Výroba papíru a lepenky
17120 Výroba papíru a lepenky
172 Výroba výrobků z papíru a lepenky
1721 Výroba vlnitého papíru a lepenky, papírových a lepenkových obalů
17210 Výroba vlnitého papíru a lepenky, papírových a lepenkových obalů
1722 Výroba domácích potřeb, hygienických a toaletních výrobků z papíru
17220 Výroba domácích potřeb, hygienických a toaletních výrobků z papíru
1723 Výroba kancelářských potřeb z papíru
17230 Výroba kancelářských potřeb z papíru
1724 Výroba tapet
17240 Výroba tapet
1729 Výroba ostatních výrobků z papíru a lepenky
17290 Výroba ostatních výrobků z papíru a lepenky
18 Tisk a rozmnožování nahraných nosičů
181 Tisk a činnosti související s tiskem
1811 Tisk novin
18110 Tisk novin
1812 Tisk ostatní, kromě novin
18120 Tisk ostatní, kromě novin
1813 Příprava tisku a digitálních dat
18130 Příprava tisku a digitálních dat
1814 Vázání a související činnosti
18140 Vázání a související činnosti
182 Rozmnožování nahraných nosičů
1820 Rozmnožování nahraných nosičů
18200 Rozmnožování nahraných nosičů
19 Výroba koksu a rafinovaných ropných produktů
191 Výroba koksárenských produktů
1910 Výroba koksárenských produktů
19100 Výroba koksárenských produktů
192 Výroba rafinovaných ropných produktů
1920 Výroba rafinovaných ropných produktů
19200 Výroba rafinovaných ropných produktů
20 Výroba chemických látek a chemických přípravků
201 Výroba základních chemických látek, hnojiv a dusíkatých sloučenin, plastů a syntetického kaučuku v primárních formách
2011 Výroba technických plynů
20110 Výroba technických plynů
2012 Výroba barviv a pigmentů
20120 Výroba barviv a pigmentů
2013 Výroba jiných základních anorganických chemických látek
20130 Výroba jiných základních anorganických chemických látek
2014 Výroba jiných základních organických chemických látek
20141 Výroba bioetanolu (biolihu) pro pohon motorů a pro výrobu směsí a komponent paliv pro pohon motorů
20149 Výroba ostatních základních organických chemických látek
2015 Výroba hnojiv a dusíkatých sloučenin
20150 Výroba hnojiv a dusíkatých sloučenin
2016 Výroba plastů v primárních formách
20160 Výroba plastů v primárních formách
2017 Výroba syntetického kaučuku v primárních formách
20170 Výroba syntetického kaučuku v primárních formách
202 Výroba pesticidů a jiných agrochemických přípravků
2020 Výroba pesticidů a jiných agrochemických přípravků
20200 Výroba pesticidů a jiných agrochemických přípravků
203 Výroba nátěrových barev, laků a jiných nátěrových materiálů, tiskařských barev a tmelů
2030 Výroba nátěrových barev, laků a jiných nátěrových materiálů, tiskařských barev a tmelů
20300 Výroba nátěrových barev, laků a jiných nátěrových materiálů, tiskařských barev a tmelů
204 Výroba mýdel a detergentů, čisticích a lešticích prostředků, parfémů a toaletních přípravků
2041 Výroba mýdel a detergentů, čisticích a lešticích prostředků
20410 Výroba mýdel a detergentů, čisticích a lešticích prostředků
2042 Výroba parfémů a toaletních přípravků
20420 Výroba parfémů a toaletních přípravků
205 Výroba ostatních chemických výrobků
2051 Výroba výbušnin
20510 Výroba výbušnin
2052 Výroba klihů
20520 Výroba klihů
2053 Výroba vonných silic
20530 Výroba vonných silic
2059 Výroba ostatních chemických výrobků j. n.
20591 Výroba metylesterů a etylesterů mastných kyselin pro pohon motorů a pro výrobu směsí paliv pro pohon motorů
20599 Výroba jiných chemických výrobků j. n.
206 Výroba chemických vláken
2060 Výroba chemických vláken
20600 Výroba chemických vláken
21 Výroba základních farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků
211 Výroba základních farmaceutických výrobků
2110 Výroba základních farmaceutických výrobků
21100 Výroba základních farmaceutických výrobků
212 Výroba farmaceutických přípravků
2120 Výroba farmaceutických přípravků
21200 Výroba farmaceutických přípravků
22 Výroba pryžových a plastových výrobků
221 Výroba pryžových výrobků
2211 Výroba pryžových plášťů a duší; protektorování pneumatik
22110 Výroba pryžových plášťů a duší; protektorování pneumatik
2219 Výroba ostatních pryžových výrobků
22190 Výroba ostatních pryžových výrobků
222 Výroba plastových výrobků
2221 Výroba plastových desek, fólií, hadic, trubek a profilů
22210 Výroba plastových desek, fólií, hadic, trubek a profilů
2222 Výroba plastových obalů
22220 Výroba plastových obalů
2223 Výroba plastových výrobků pro stavebnictví
22230 Výroba plastových výrobků pro stavebnictví
2229 Výroba ostatních plastových výrobků
22290 Výroba ostatních plastových výrobků
23 Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků
231 Výroba skla a skleněných výrobků
2311 Výroba plochého skla
23110 Výroba plochého skla
2312 Tvarování a zpracování plochého skla
23120 Tvarování a zpracování plochého skla
2313 Výroba dutého skla
23130 Výroba dutého skla
2314 Výroba skleněných vláken
23140 Výroba skleněných vláken
2319 Výroba a zpracování ostatního skla vč. technického
23190 Výroba a zpracování ostatního skla vč. technického
232 Výroba žáruvzdorných výrobků
2320 Výroba žáruvzdorných výrobků
23200 Výroba žáruvzdorných výrobků
233 Výroba stavebních výrobků z jílovitých materiálů
2331 Výroba keramických obkládaček a dlaždic
23310 Výroba keramických obkládaček a dlaždic
2332 Výroba pálených zdicích materiálů, tašek, dlaždic a podobných výrobků
23320 Výroba pálených zdicích materiálů, tašek, dlaždic a podobných výrobků
234 Výroba ostatních porcelánových a keramických výrobků
2341 Výroba keramických a porcelánových výrobků převážně pro domácnost a ozdobných předmětů
23410 Výroba keramických a porcelánových výrobků převážně pro domácnost a ozdobných předmětů
2342 Výroba keramických sanitárních výrobků
23420 Výroba keramických sanitárních výrobků
2343 Výroba keramických izolátorů a izolačního příslušenství
23430 Výroba keramických izolátorů a izolačního příslušenství
2344 Výroba ostatních technických keramických výrobků
23440 Výroba ostatních technických keramických výrobků
2349 Výroba ostatních keramických výrobků
23490 Výroba ostatních keramických výrobků
235 Výroba cementu, vápna a sádry
2351 Výroba cementu
23510 Výroba cementu
2352 Výroba vápna a sádry
23520 Výroba vápna a sádry
236 Výroba betonových, cementových a sádrových výrobků
2361 Výroba betonových výrobků pro stavební účely
23610 Výroba betonových výrobků pro stavební účely
2362 Výroba sádrových výrobků pro stavební účely
23620 Výroba sádrových výrobků pro stavební účely
2363 Výroba betonu připraveného k lití
23630 Výroba betonu připraveného k lití
2364 Výroba malt
23640 Výroba malt
2365 Výroba vláknitých cementů
23650 Výroba vláknitých cementů
2369 Výroba ostatních betonových, cementových a sádrových výrobků
23690 Výroba ostatních betonových, cementových a sádrových výrobků
237 Řezání, tvarování a konečná úprava kamenů
2370 Řezání, tvarování a konečná úprava kamenů
23700 Řezání, tvarování a konečná úprava kamenů
239 Výroba brusiv a ostatních nekovových minerálních výrobků j. n.
2391 Výroba brusiv
23910 Výroba brusiv
2399 Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků j. n.
23990 Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků j. n.
24 Výroba základních kovů, hutní zpracování kovů; slévárenství
241 Výroba surového železa, oceli a feroslitin, plochých výrobků (kromě pásky za studena), tváření výrobků za tepla
2410 Výroba surového železa, oceli a feroslitin, plochých výrobků (kromě pásky za studena), tváření výrobků za tepla
24101 Výroba surového železa, oceli a feroslitin
24102 Výroba plochých výrobků (kromě pásky za studena)
24103 Tváření výrobků za tepla
242 Výroba ocelových trub, trubek, dutých profilů a souvisejících potrubních tvarovek
2420 Výroba ocelových trub, trubek, dutých profilů a souvisejících potrubních tvarovek
24200 Výroba ocelových trub, trubek, dutých profilů a souvisejících potrubních tvarovek
243 Výroba ostatních výrobků získaných jednostupňovým zpracováním oceli
2431 Tažení tyčí za studena
24310 Tažení tyčí za studena
2432 Válcování ocelových úzkých pásů za studena
24320 Válcování ocelových úzkých pásů za studena
2433 Tváření ocelových profilů za studena
24330 Tváření ocelových profilů za studena
2434 Tažení ocelového drátu za studena
24340 Tažení ocelového drátu za studena
244 Výroba a hutní zpracování drahých a neželezných kovů
2441 Výroba a hutní zpracování drahých kovů
24410 Výroba a hutní zpracování drahých kovů
2442 Výroba a hutní zpracování hliníku
24420 Výroba a hutní zpracování hliníku
2443 Výroba a hutní zpracování olova, zinku a cínu
24430 Výroba a hutní zpracování olova, zinku a cínu
2444 Výroba a hutní zpracování mědi
24440 Výroba a hutní zpracování mědi
2445 Výroba a hutní zpracování ostatních neželezných kovů
24450 Výroba a hutní zpracování ostatních neželezných kovů
2446 Zpracování jaderného paliva
24460 Zpracování jaderného paliva
245 Slévárenství
2451 Výroba odlitků z litiny
24511 Výroba odlitků z litiny s lupínkovým grafitem
24512 Výroba odlitků z litiny s kuličkovým grafitem
24519 Výroba ostatních odlitků z litiny
2452 Výroba odlitků z oceli
24521 Výroba odlitků z uhlíkatých ocelí
24522 Výroba odlitků z legovaných ocelí
2453 Výroba odlitků z lehkých neželezných kovů
24530 Výroba odlitků z lehkých neželezných kovů
2454 Výroba odlitků z ostatních neželezných kovů
24540 Výroba odlitků z ostatních neželezných kovů
25 Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení
251 Výroba konstrukčních kovových výrobků
2511 Výroba kovových konstrukcí a jejich dílů
25110 Výroba kovových konstrukcí a jejich dílů
2512 Výroba kovových dveří a oken
25120 Výroba kovových dveří a oken
252 Výroba radiátorů a kotlů k ústřednímu topení, kovových nádrží a zásobníků
2521 Výroba radiátorů a kotlů k ústřednímu topení
25210 Výroba radiátorů a kotlů k ústřednímu topení
2529 Výroba kovových nádrží a zásobníků
25290 Výroba kovových nádrží a zásobníků
253 Výroba parních kotlů, kromě kotlů pro ústřední topení
2530 Výroba parních kotlů, kromě kotlů pro ústřední topení
25300 Výroba parních kotlů, kromě kotlů pro ústřední topení
254 Výroba zbraní a střeliva
2540 Výroba zbraní a střeliva
25400 Výroba zbraní a střeliva
255 Kování, lisování, ražení, válcování a protlačování kovů; prášková metalurgie
2550 Kování, lisování, ražení, válcování a protlačování kovů; prášková metalurgie
25500 Kování, lisování, ražení, válcování a protlačování kovů; prášková metalurgie
256 Povrchová úprava a zušlechťování kovů; obrábění
2561 Povrchová úprava a zušlechťování kovů
25610 Povrchová úprava a zušlechťování kovů
2562 Obrábění
25620 Obrábění
257 Výroba nožířských výrobků, nástrojů a železářských výrobků
2571 Výroba nožířských výrobků
25710 Výroba nožířských výrobků
2572 Výroba zámků a kování
25720 Výroba zámků a kování
2573 Výroba nástrojů a nářadí
25730 Výroba nástrojů a nářadí
259 Výroba ostatních kovodělných výrobků
2591 Výroba ocelových sudů a podobných nádob
25910 Výroba ocelových sudů a podobných nádob
2592 Výroba drobných kovových obalů
25920 Výroba drobných kovových obalů
2593 Výroba drátěných výrobků, řetězů a pružin
25930 Výroba drátěných výrobků, řetězů a pružin
2594 Výroba spojovacích materiálů a spojovacích výrobků se závity
25940 Výroba spojovacích materiálů a spojovacích výrobků se závity
2599 Výroba ostatních kovodělných výrobků j. n.
25990 Výroba ostatních kovodělných výrobků j. n.
26 Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení
261 Výroba elektronických součástek a desek
2611 Výroba elektronických součástek
26110 Výroba elektronických součástek
2612 Výroba osazených elektronických desek
26120 Výroba osazených elektronických desek
262 Výroba počítačů a periferních zařízení
2620 Výroba počítačů a periferních zařízení
26200 Výroba počítačů a periferních zařízení
263 Výroba komunikačních zařízení
2630 Výroba komunikačních zařízení
26300 Výroba komunikačních zařízení
264 Výroba spotřební elektroniky
2640 Výroba spotřební elektroniky
26400 Výroba spotřební elektroniky
265 Výroba měřicích, zkušebních a navigačních přístrojů; výroba časoměrných přístrojů
2651 Výroba měřicích, zkušebních a navigačních přístrojů
26510 Výroba měřicích, zkušebních a navigačních přístrojů
2652 Výroba časoměrných přístrojů
26520 Výroba časoměrných přístrojů
266 Výroba ozařovacích, elektroléčebných a elektroterapeutických přístrojů
2660 Výroba ozařovacích, elektroléčebných a elektroterapeutických přístrojů
26600 Výroba ozařovacích, elektroléčebných a elektroterapeutických přístrojů
267 Výroba optických a fotografických přístrojů a zařízení
2670 Výroba optických a fotografických přístrojů a zařízení
26700 Výroba optických a fotografických přístrojů a zařízení
268 Výroba magnetických a optických médií
2680 Výroba magnetických a optických médií
26800 Výroba magnetických a optických médií
27 Výroba elektrických zařízení
271 Výroba elektrických motorů, generátorů, transformátorů a elektrických rozvodných a kontrolních zařízení
2711 Výroba elektrických motorů, generátorů a transformátorů
27110 Výroba elektrických motorů, generátorů a transformátorů
2712 Výroba elektrických rozvodných a kontrolních zařízení
27120 Výroba elektrických rozvodných a kontrolních zařízení
272 Výroba baterií a akumulátorů
2720 Výroba baterií a akumulátorů
27200 Výroba baterií a akumulátorů
273 Výroba optických a elektrických kabelů, elektrických vodičů a elektroinstalačních zařízení
2731 Výroba optických kabelů
27310 Výroba optických kabelů
2732 Výroba elektrických vodičů a kabelů j. n.
27320 Výroba elektrických vodičů a kabelů j. n.
2733 Výroba elektroinstalačních zařízení
27330 Výroba elektroinstalačních zařízení
274 Výroba elektrických osvětlovacích zařízení
2740 Výroba elektrických osvětlovacích zařízení
27400 Výroba elektrických osvětlovacích zařízení
275 Výroba spotřebičů převážně pro domácnost
2751 Výroba elektrických spotřebičů převážně pro domácnost
27510 Výroba elektrických spotřebičů převážně pro domácnost
2752 Výroba neelektrických spotřebičů převážně pro domácnost
27520 Výroba neelektrických spotřebičů převážně pro domácnost
279 Výroba ostatních elektrických zařízení
2790 Výroba ostatních elektrických zařízení
27900 Výroba ostatních elektrických zařízení
28 Výroba strojů a zařízení j. n.
281 Výroba strojů a zařízení pro všeobecné účely
2811 Výroba motorů a turbín, kromě motorů pro letadla, automobily a motocykly
28110 Výroba motorů a turbín, kromě motorů pro letadla, automobily a motocykly
2812 Výroba hydraulických a pneumatických zařízení
28120 Výroba hydraulických a pneumatických zařízení
2813 Výroba ostatních čerpadel a kompresorů
28130 Výroba ostatních čerpadel a kompresorů
2814 Výroba ostatních potrubních armatur
28140 Výroba ostatních potrubních armatur
2815 Výroba ložisek, ozubených kol, převodů a hnacích prvků
28150 Výroba ložisek, ozubených kol, převodů a hnacích prvků
282 Výroba ostatních strojů a zařízení pro všeobecné účely
2821 Výroba pecí a hořáků pro topeniště
28210 Výroba pecí a hořáků pro topeniště
2822 Výroba zdvihacích a manipulačních zařízení
28220 Výroba zdvihacích a manipulačních zařízení
2823 Výroba kancelářských strojů a zařízení, kromě počítačů a periferních zařízení
28230 Výroba kancelářských strojů a zařízení, kromě počítačů a periferních zařízení
2824 Výroba ručních mechanizovaných nástrojů
28240 Výroba ručních mechanizovaných nástrojů
2825 Výroba průmyslových chladicích a klimatizačních zařízení
28250 Výroba průmyslových chladicích a klimatizačních zařízení
2829 Výroba ostatních strojů a zařízení pro všeobecné účely j. n.
28290 Výroba ostatních strojů a zařízení pro všeobecné účely j. n.
283 Výroba zemědělských a lesnických strojů
2830 Výroba zemědělských a lesnických strojů
28300 Výroba zemědělských a lesnických strojů
284 Výroba kovoobráběcích a ostatních obráběcích strojů
2841 Výroba kovoobráběcích strojů
28410 Výroba kovoobráběcích strojů
2849 Výroba ostatních obráběcích strojů
28490 Výroba ostatních obráběcích strojů
289 Výroba ostatních strojů pro speciální účely
2891 Výroba strojů pro metalurgii
28910 Výroba strojů pro metalurgii
2892 Výroba strojů pro těžbu, dobývání a stavebnictví
28920 Výroba strojů pro těžbu, dobývání a stavebnictví
2893 Výroba strojů na výrobu potravin, nápojů a zpracování tabáku
28930 Výroba strojů na výrobu potravin, nápojů a zpracování tabáku
2894 Výroba strojů na výrobu textilu, oděvních výrobků a výrobků z usní
28940 Výroba strojů na výrobu textilu, oděvních výrobků a výrobků z usní
2895 Výroba strojů a přístrojů na výrobu papíru a lepenky
28950 Výroba strojů a přístrojů na výrobu papíru a lepenky
2896 Výroba strojů na výrobu plastů a pryže
28960 Výroba strojů na výrobu plastů a pryže
2899 Výroba ostatních strojů pro speciální účely j. n.
28990 Výroba ostatních strojů pro speciální účely j. n.
29 Výroba motorových vozidel (kromě motocyklů), přívěsů a návěsů
291 Výroba motorových vozidel a jejich motorů
2910 Výroba motorových vozidel a jejich motorů
29100 Výroba motorových vozidel a jejich motorů
292 Výroba karoserií motorových vozidel; výroba přívěsů a návěsů
2920 Výroba karoserií motorových vozidel; výroba přívěsů a návěsů
29200 Výroba karoserií motorových vozidel; výroba přívěsů a návěsů
293 Výroba dílů a příslušenství pro motorová vozidla a jejich motory
2931 Výroba elektrického a elektronického zařízení pro motorová vozidla
29310 Výroba elektrického a elektronického zařízení pro motorová vozidla
2932 Výroba ostatních dílů a příslušenství pro motorová vozidla
29320 Výroba ostatních dílů a příslušenství pro motorová vozidla
30 Výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení
301 Stavba lodí a člunů
3011 Stavba lodí a plavidel
30110 Stavba lodí a plavidel
3012 Stavba rekreačních a sportovních člunů
30120 Stavba rekreačních a sportovních člunů
302 Výroba železničních lokomotiv a vozového parku
3020 Výroba železničních lokomotiv a vozového parku
30200 Výroba železničních lokomotiv a vozového parku
303 Výroba letadel a jejich motorů, kosmických lodí a souvisejících zařízení
3030 Výroba letadel a jejich motorů, kosmických lodí a souvisejících zařízení
30300 Výroba letadel a jejich motorů, kosmických lodí a souvisejících zařízení
304 Výroba vojenských bojových vozidel
3040 Výroba vojenských bojových vozidel
30400 Výroba vojenských bojových vozidel
309 Výroba dopravních prostředků a zařízení j. n.
3091 Výroba motocyklů
30910 Výroba motocyklů
3092 Výroba jízdních kol a vozíků pro invalidy
30920 Výroba jízdních kol a vozíků pro invalidy
3099 Výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení j. n.
30990 Výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení j. n.
31 Výroba nábytku
310 Výroba nábytku
3101 Výroba kancelářského nábytku a zařízení obchodů
31010 Výroba kancelářského nábytku a zařízení obchodů
3102 Výroba kuchyňského nábytku
31020 Výroba kuchyňského nábytku
3103 Výroba matrací
31030 Výroba matrací
3109 Výroba ostatního nábytku
31090 Výroba ostatního nábytku
32 Ostatní zpracovatelský průmysl
321 Výroba klenotů, bižuterie a příbuzných výrobků
3211 Ražení mincí
32110 Ražení mincí
3212 Výroba klenotů a příbuzných výrobků
32120 Výroba klenotů a příbuzných výrobků
3213 Výroba bižuterie a příbuzných výrobků
32130 Výroba bižuterie a příbuzných výrobků
322 Výroba hudebních nástrojů
3220 Výroba hudebních nástrojů
32200 Výroba hudebních nástrojů
323 Výroba sportovních potřeb
3230 Výroba sportovních potřeb
32300 Výroba sportovních potřeb
324 Výroba her a hraček
3240 Výroba her a hraček
32400 Výroba her a hraček
325 Výroba lékařských a dentálních nástrojů a potřeb
3250 Výroba lékařských a dentálních nástrojů a potřeb
32500 Výroba lékařských a dentálních nástrojů a potřeb
329 Zpracovatelský průmysl j. n.
3291 Výroba košťat a kartáčnických výrobků
32910 Výroba košťat a kartáčnických výrobků
3299 Ostatní zpracovatelský průmysl j. n.
32990 Ostatní zpracovatelský průmysl j. n.
33 Opravy a instalace strojů a zařízení
331 Opravy kovodělných výrobků, strojů a zařízení
3311 Opravy kovodělných výrobků
33110 Opravy kovodělných výrobků
3312 Opravy strojů
33120 Opravy strojů
3313 Opravy elektronických a optických přístrojů a zařízení
33130 Opravy elektronických a optických přístrojů a zařízení
3314 Opravy elektrických zařízení
33140 Opravy elektrických zařízení
3315 Opravy a údržba lodí a člunů
33150 Opravy a údržba lodí a člunů
3316 Opravy a údržba letadel a kosmických lodí
33160 Opravy a údržba letadel a kosmických lodí
3317 Opravy a údržba ostatních dopravních prostředků a zařízení j. n.
33171 Opravy a údržba kolejových vozidel
33179 Opravy a údržba ostatních dopravních prostředků a zařízení j. n., kromě kolejových vozidel
3319 Opravy ostatních zařízení
33190 Opravy ostatních zařízení
332 Instalace průmyslových strojů a zařízení
3320 Instalace průmyslových strojů a zařízení
33200 Instalace průmyslových strojů a zařízení
35 Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu
351 Výroba, přenos a rozvod elektřiny
3511 Výroba elektřiny
35110 Výroba elektřiny
3512 Přenos elektřiny
35120 Přenos elektřiny
3513 Rozvod elektřiny
35130 Rozvod elektřiny
3514 Obchod s elektřinou
35140 Obchod s elektřinou
352 Výroba plynu; rozvod plynných paliv prostřednictvím sítí
3521 Výroba plynu
35210 Výroba plynu
3522 Rozvod plynných paliv prostřednictvím sítí
35220 Rozvod plynných paliv prostřednictvím sítí
3523 Obchod s plynem prostřednictvím sítí
35230 Obchod s plynem prostřednictvím sítí
353 Výroba a rozvod tepla a klimatizovaného vzduchu, výroba ledu
3530 Výroba a rozvod tepla a klimatizovaného vzduchu, výroba ledu
35301 Výroba tepla
35302 Rozvod tepla
35303 Výroba klimatizovaného vzduchu
35304 Rozvod klimatizovaného vzduchu
35305 Výroba chladicí vody
35306 Rozvod chladicí vody
35307 Výroba ledu
36 Shromažďování, úprava a rozvod vody
360 Shromažďování, úprava a rozvod vody
3600 Shromažďování, úprava a rozvod vody
36000 Shromažďování, úprava a rozvod vody
37 Činnosti související s odpadními vodami
370 Činnosti související s odpadními vodami
3700 Činnosti související s odpadními vodami
37000 Činnosti související s odpadními vodami
38 Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
381 Shromažďování a sběr odpadů
3811 Shromažďování a sběr odpadů, kromě nebezpečných
38110 Shromažďování a sběr odpadů, kromě nebezpečných
3812 Shromažďování a sběr nebezpečných odpadů
38120 Shromažďování a sběr nebezpečných odpadů
382 Odstraňování odpadů
3821 Odstraňování odpadů, kromě nebezpečných
38210 Odstraňování odpadů, kromě nebezpečných
3822 Odstraňování nebezpečných odpadů
38220 Odstraňování nebezpečných odpadů
383 Úprava odpadů k dalšímu využití
3831 Demontáž vraků a vyřazených strojů a zařízení pro účely recyklace
38310 Demontáž vraků a vyřazených strojů a zařízení pro účely recyklace
3832 Úprava odpadů k dalšímu využití, kromě demontáže vraků, strojů a zařízení
38320 Úprava odpadů k dalšímu využití, kromě demontáže vraků, strojů a zařízení
39 Sanace a jiné činnosti související s odpady
390 Sanace a jiné činnosti související s odpady
3900 Sanace a jiné činnosti související s odpady
39000 Sanace a jiné činnosti související s odpady
41 Výstavba budov
411 Developerská činnost
4110 Developerská činnost
41100 Developerská činnost
412 Výstavba bytových a nebytových budov
4120 Výstavba bytových a nebytových budov
41201 Výstavba bytových budov
41202 Výstavba nebytových budov
42 Inženýrské stavitelství
421 Výstavba silnic a železnic
4211 Výstavba silnic a dálnic
42110 Výstavba silnic a dálnic
4212 Výstavba železnic a podzemních drah
42120 Výstavba železnic a podzemních drah
4213 Výstavba mostů a tunelů
42130 Výstavba mostů a tunelů
422 Výstavba inženýrských sítí
4221 Výstavba inženýrských sítí pro kapaliny a plyny
42211 Výstavba inženýrských sítí pro kapaliny
42212 Výstavba inženýrských sítí pro plyny
4222 Výstavba inženýrských sítí pro elektřinu a telekomunikace
42220 Výstavba inženýrských sítí pro elektřinu a telekomunikace
429 Výstavba ostatních staveb
4291 Výstavba vodních děl
42910 Výstavba vodních děl
4299 Výstavba ostatních staveb j. n.
42990 Výstavba ostatních staveb j. n.
43 Specializované stavební činnosti
431 Demolice a příprava staveniště
4311 Demolice
43110 Demolice
4312 Příprava staveniště
43120 Příprava staveniště
4313 Průzkumné vrtné práce
43130 Průzkumné vrtné práce
432 Elektroinstalační, instalatérské a ostatní stavebně instalační práce
4321 Elektrické instalace
43210 Elektrické instalace
4322 Instalace vody, odpadu, plynu, topení a klimatizace
43220 Instalace vody, odpadu, plynu, topení a klimatizace
4329 Ostatní stavební instalace
43290 Ostatní stavební instalace
433 Kompletační a dokončovací práce
4331 Omítkářské práce
43310 Omítkářské práce
4332 Truhlářské práce
43320 Truhlářské práce
4333 Obkládání stěn a pokládání podlahových krytin
43330 Obkládání stěn a pokládání podlahových krytin
4334 Sklenářské, malířské a natěračské práce
43341 Sklenářské práce
43342 Malířské a natěračské práce
4339 Ostatní kompletační a dokončovací práce
43390 Ostatní kompletační a dokončovací práce
439 Ostatní specializované stavební činnosti
4391 Pokrývačské práce
43910 Pokrývačské práce
4399 Ostatní specializované stavební činnosti j. n.
43991 Montáž a demontáž lešení a bednění
43999 Jiné specializované stavební činnosti j. n.
45 Velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel
451 Obchod s motorovými vozidly, kromě motocyklů
4511 Obchod s automobily a jinými lehkými motorovými vozidly
45110 Obchod s automobily a jinými lehkými motorovými vozidly
4519 Obchod s ostatními motorovými vozidly, kromě motocyklů
45190 Obchod s ostatními motorovými vozidly, kromě motocyklů
452 Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
4520 Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
45200 Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
453 Obchod s díly a příslušenstvím pro motorová vozidla, kromě motocyklů
4531 Velkoobchod s díly a příslušenstvím pro motorová vozidla, kromě motocyklů
45310 Velkoobchod s díly a příslušenstvím pro motorová vozidla, kromě motocyklů
4532 Maloobchod s díly a příslušenstvím pro motorová vozidla, kromě motocyklů
45320 Maloobchod s díly a příslušenstvím pro motorová vozidla, kromě motocyklů
454 Obchod, opravy a údržba motocyklů, jejich dílů a příslušenství
4540 Obchod, opravy a údržba motocyklů, jejich dílů a příslušenství
45400 Obchod, opravy a údržba motocyklů, jejich dílů a příslušenství
46 Velkoobchod, kromě motorových vozidel
461 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
4611 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení se základními zemědělskými produkty, živými zvířaty, textilními surovinami a polotovary
46110 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení se základními zemědělskými produkty, živými zvířaty, textilními surovinami a polotovary
4612 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení s palivy, rudami, kovy a průmyslovými chemikáliemi
46120 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení s palivy, rudami, kovy a průmyslovými chemikáliemi
4613 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení se dřevem a stavebními materiály
46130 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení se dřevem a stavebními materiály
4614 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení se stroji, průmyslovým zařízením, loděmi a letadly
46140 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení se stroji, průmyslovým zařízením, loděmi a letadly
4615 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení s nábytkem, železářským zbožím a potřebami převážně pro domácnost
46150 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení s nábytkem, železářským zbožím a potřebami převážně pro domácnost
4616 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení s textilem, oděvy, kožešinami, obuví a koženými výrobky
46160 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení s textilem, oděvy, kožešinami, obuví a koženými výrobky
4617 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení s potravinami, nápoji, tabákem a tabákovými výrobky
46170 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení s potravinami, nápoji, tabákem a tabákovými výrobky
4618 Zprostředkování specializovaného velkoobchodu a specializovaný velkoobchod v zastoupení s ostatními výrobky
46181 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení s papírenskými výrobky
46189 Zprostředkování specializovaného velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení s ostatními výrobky j. n.
4619 Zprostředkování nespecializovaného velkoobchodu a nespecializovaný velkoobchod v zastoupení
46190 Zprostředkování nespecializovaného velkoobchodu a nespecializovaný velkoobchod v zastoupení
462 Velkoobchod se základními zemědělskými produkty a živými zvířaty
4621 Velkoobchod s obilím, surovým tabákem, osivy a krmivy
46210 Velkoobchod s obilím, surovým tabákem, osivy a krmivy
4622 Velkoobchod s květinami a jinými rostlinami
46220 Velkoobchod s květinami a jinými rostlinami
4623 Velkoobchod s živými zvířaty
46230 Velkoobchod s živými zvířaty
4624 Velkoobchod se surovými kůžemi, kožešinami a usněmi
46240 Velkoobchod se surovými kůžemi, kožešinami a usněmi
463 Velkoobchod s potravinami, nápoji a tabákovými výrobky
4631 Velkoobchod s ovocem a zeleninou
46310 Velkoobchod s ovocem a zeleninou
4632 Velkoobchod s masem a masnými výrobky
46320 Velkoobchod s masem a masnými výrobky
4633 Velkoobchod s mléčnými výrobky, vejci, jedlými oleji a tuky
46330 Velkoobchod s mléčnými výrobky, vejci, jedlými oleji a tuky
4634 Velkoobchod s nápoji
46340 Velkoobchod s nápoji
4635 Velkoobchod s tabákovými výrobky
46350 Velkoobchod s tabákovými výrobky
4636 Velkoobchod s cukrem, čokoládou a cukrovinkami
46360 Velkoobchod s cukrem, čokoládou a cukrovinkami
4637 Velkoobchod s kávou, čajem, kakaem a kořením
46370 Velkoobchod s kávou, čajem, kakaem a kořením
4638 Specializovaný velkoobchod s jinými potravinami, včetně ryb, korýšů a měkkýšů
46380 Specializovaný velkoobchod s jinými potravinami, včetně ryb, korýšů a měkkýšů
4639 Nespecializovaný velkoobchod s potravinami, nápoji a tabákovými výrobky
46390 Nespecializovaný velkoobchod s potravinami, nápoji a tabákovými výrobky
464 Velkoobchod s výrobky převážně pro domácnost
4641 Velkoobchod s textilem
46410 Velkoobchod s textilem
4642 Velkoobchod s oděvy a obuví
46421 Velkoobchod s oděvy
46422 Velkoobchod s obuví
4643 Velkoobchod s elektrospotřebiči a elektronikou
46430 Velkoobchod s elektrospotřebiči a elektronikou
4644 Velkoobchod s porcelánovými, keramickými a skleněnými výrobky a čisticími prostředky
46441 Velkoobchod s porcelánovými, keramickými a skleněnými výrobky
46442 Velkoobchod s pracími a čisticími prostředky
4645 Velkoobchod s kosmetickými výrobky
46450 Velkoobchod s kosmetickými výrobky
4646 Velkoobchod s farmaceutickými výrobky
46460 Velkoobchod s farmaceutickými výrobky
4647 Velkoobchod s nábytkem, koberci a svítidly
46470 Velkoobchod s nábytkem, koberci a svítidly
4648 Velkoobchod s hodinami, hodinkami a klenoty
46480 Velkoobchod s hodinami, hodinkami a klenoty
4649 Velkoobchod s ostatními výrobky převážně pro domácnost
46490 Velkoobchod s ostatními výrobky převážně pro domácnost
465 Velkoobchod s počítačovým a komunikačním zařízením
4651 Velkoobchod s počítači, počítačovým periferním zařízením a softwarem
46510 Velkoobchod s počítači, počítačovým periferním zařízením a softwarem
4652 Velkoobchod s elektronickým a telekomunikačním zařízením a jeho díly
46520 Velkoobchod s elektronickým a telekomunikačním zařízením a jeho díly
466 Velkoobchod s ostatními stroji, strojním zařízením a příslušenstvím
4661 Velkoobchod se zemědělskými stroji, strojním zařízením a příslušenstvím
46610 Velkoobchod se zemědělskými stroji, strojním zařízením a příslušenstvím
4662 Velkoobchod s obráběcími stroji
46620 Velkoobchod s obráběcími stroji
4663 Velkoobchod s těžebními a stavebními stroji a zařízením
46630 Velkoobchod s těžebními a stavebními stroji a zařízením
4664 Velkoobchod se strojním zařízením pro textilní průmysl, šicími a pletacími stroji
46640 Velkoobchod se strojním zařízením pro textilní průmysl, šicími a pletacími stroji
4665 Velkoobchod s kancelářským nábytkem
46650 Velkoobchod s kancelářským nábytkem
4666 Velkoobchod s ostatními kancelářskými stroji a zařízením
46660 Velkoobchod s ostatními kancelářskými stroji a zařízením
4669 Velkoobchod s ostatními stroji a zařízením
46690 Velkoobchod s ostatními stroji a zařízením
467 Ostatní specializovaný velkoobchod
4671 Velkoobchod s pevnými, kapalnými a plynnými palivy a příbuznými výrobky
46711 Velkoobchod s pevnými palivy a příbuznými výrobky
46712 Velkoobchod s kapalnými palivy a příbuznými výrobky
46713 Velkoobchod s plynnými palivy a příbuznými výrobky
4672 Velkoobchod s rudami, kovy a hutními výrobky
46720 Velkoobchod s rudami, kovy a hutními výrobky
4673 Velkoobchod se dřevem, stavebními materiály a sanitárním vybavením
46730 Velkoobchod se dřevem, stavebními materiály a sanitárním vybavením
4674 Velkoobchod s železářským zbožím, instalatérskými a topenářskými potřebami
46740 Velkoobchod s železářským zbožím, instalatérskými a topenářskými potřebami
4675 Velkoobchod s chemickými výrobky
46750 Velkoobchod s chemickými výrobky
4676 Velkoobchod s ostatními meziprodukty
46761 Velkoobchod s papírenskými meziprodukty
46769 Velkoobchod s ostatními meziprodukty j. n.
4677 Velkoobchod s odpadem a šrotem
46770 Velkoobchod s odpadem a šrotem
469 Nespecializovaný velkoobchod
4690 Nespecializovaný velkoobchod
46900 Nespecializovaný velkoobchod
47 Maloobchod, kromě motorových vozidel
471 Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
4711 Maloobchod s převahou potravin, nápojů a tabákových výrobků v nespecializovaných prodejnách
47110 Maloobchod s převahou potravin, nápojů a tabákových výrobků v nespecializovaných prodejnách
4719 Ostatní maloobchod v nespecializovaných prodejnách
47190 Ostatní maloobchod v nespecializovaných prodejnách
472 Maloobchod s potravinami, nápoji a tabákovými výrobky ve specializovaných prodejnách
4721 Maloobchod s ovocem a zeleninou
47210 Maloobchod s ovocem a zeleninou
4722 Maloobchod s masem a masnými výrobky
47220 Maloobchod s masem a masnými výrobky
4723 Maloobchod s rybami, korýši a měkkýši
47230 Maloobchod s rybami, korýši a měkkýši
4724 Maloobchod s chlebem, pečivem, cukrářskými výrobky a cukrovinkami
47240 Maloobchod s chlebem, pečivem, cukrářskými výrobky a cukrovinkami
4725 Maloobchod s nápoji
47250 Maloobchod s nápoji
4726 Maloobchod s tabákovými výrobky
47260 Maloobchod s tabákovými výrobky
4729 Ostatní maloobchod s potravinami ve specializovaných prodejnách
47290 Ostatní maloobchod s potravinami ve specializovaných prodejnách
473 Maloobchod s pohonnými hmotami ve specializovaných prodejnách
4730 Maloobchod s pohonnými hmotami ve specializovaných prodejnách
47300 Maloobchod s pohonnými hmotami ve specializovaných prodejnách
474 Maloobchod s počítačovým a komunikačním zařízením ve specializovaných prodejnách
4741 Maloobchod s počítači, počítačovým periferním zařízením a softwarem
47410 Maloobchod s počítači, počítačovým periferním zařízením a softwarem
4742 Maloobchod s telekomunikačním zařízením
47420 Maloobchod s telekomunikačním zařízením
4743 Maloobchod s audio- a videozařízením
47430 Maloobchod s audio- a videozařízením
475 Maloobchod s ostatními výrobky převážně pro domácnost ve specializovaných prodejnách
4751 Maloobchod s textilem
47510 Maloobchod s textilem
4752 Maloobchod s železářským zbožím, barvami, sklem a potřebami pro kutily
47520 Maloobchod s železářským zbožím, barvami, sklem a potřebami pro kutily
4753 Maloobchod s koberci, podlahovými krytinami a nástěnnými obklady
47530 Maloobchod s koberci, podlahovými krytinami a nástěnnými obklady
4754 Maloobchod s elektrospotřebiči a elektronikou
47540 Maloobchod s elektrospotřebiči a elektronikou
4759 Maloobchod s nábytkem, svítidly a ostatními výrobky převážně pro domácnost ve specializovaných prodejnách
47590 Maloobchod s nábytkem, svítidly a ostatními výrobky převážně pro domácnost ve specializovaných prodejnách
476 Maloobchod s výrobky pro kulturní rozhled a rekreaci ve specializovaných prodejnách
4761 Maloobchod s knihami
47610 Maloobchod s knihami
4762 Maloobchod s novinami, časopisy a papírnickým zbožím
47620 Maloobchod s novinami, časopisy a papírnickým zbožím
4763 Maloobchod s audio- a videozáznamy
47630 Maloobchod s audio- a videozáznamy
4764 Maloobchod se sportovním vybavením
47640 Maloobchod se sportovním vybavením
4765 Maloobchod s hrami a hračkami
47650 Maloobchod s hrami a hračkami
477 Maloobchod s ostatním zbožím ve specializovaných prodejnách
4771 Maloobchod s oděvy
47710 Maloobchod s oděvy
4772 Maloobchod s obuví a koženými výrobky
47720 Maloobchod s obuví a koženými výrobky
4773 Maloobchod s farmaceutickými přípravky
47730 Maloobchod s farmaceutickými přípravky
4774 Maloobchod se zdravotnickými a ortopedickými výrobky
47740 Maloobchod se zdravotnickými a ortopedickými výrobky
4775 Maloobchod s kosmetickými a toaletními výrobky
47750 Maloobchod s kosmetickými a toaletními výrobky
4776 Maloobchod s květinami, rostlinami, osivy, hnojivy, zvířaty pro zájmový chov a krmivy pro ně
47760 Maloobchod s květinami, rostlinami, osivy, hnojivy, zvířaty pro zájmový chov a krmivy pro ně
4777 Maloobchod s hodinami, hodinkami a klenoty
47770 Maloobchod s hodinami, hodinkami a klenoty
4778 Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách
47781 Maloobchod s fotografickým a optickým zařízením a potřebami
47782 Maloobchod s pevnými palivy
47783 Maloobchod s kapalnými palivy (kromě pohonných hmot)
47784 Maloobchod s plynnými palivy (kromě pohonných hmot)
47789 Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách j. n.
4779 Maloobchod s použitým zbožím v prodejnách
47790 Maloobchod s použitým zbožím v prodejnách
478 Maloobchod ve stáncích a na trzích
4781 Maloobchod s potravinami, nápoji a tabákovými výrobky ve stáncích a na trzích
47810 Maloobchod s potravinami, nápoji a tabákovými výrobky ve stáncích a na trzích
4782 Maloobchod s textilem, oděvy a obuví ve stáncích a na trzích
47820 Maloobchod s textilem, oděvy a obuví ve stáncích a na trzích
4789 Maloobchod s ostatním zbožím ve stáncích a na trzích
47890 Maloobchod s ostatním zbožím ve stáncích a na trzích
479 Maloobchod mimo prodejny, stánky a trhy
4791 Maloobchod prostřednictvím internetu nebo zásilkové služby
47911 Maloobchod prostřednictvím internetu
47912 Maloobchod prostřednictvím zásilkové služby (jiný než prostřednictvím internetu)
4799 Ostatní maloobchod mimo prodejny, stánky a trhy
47990 Ostatní maloobchod mimo prodejny, stánky a trhy
49 Pozemní a potrubní doprava
491 Železniční osobní doprava meziměstská
4910 Železniční osobní doprava meziměstská
49100 Železniční osobní doprava meziměstská
492 Železniční nákladní doprava
4920 Železniční nákladní doprava
49200 Železniční nákladní doprava
493 Ostatní pozemní osobní doprava
4931 Městská a příměstská pozemní osobní doprava
49310 Městská a příměstská pozemní osobní doprava
4932 Taxislužba a pronájem osobních vozů s řidičem
49320 Taxislužba a pronájem osobních vozů s řidičem
4939 Ostatní pozemní osobní doprava j. n.
49391 Meziměstská pravidelná pozemní osobní doprava
49392 Osobní doprava lanovkou nebo vlekem
49393 Nepravidelná pozemní osobní doprava
49399 Jiná pozemní osobní doprava j. n.
494 Silniční nákladní doprava a stěhovací služby
4941 Silniční nákladní doprava
49410 Silniční nákladní doprava
4942 Stěhovací služby
49420 Stěhovací služby
495 Potrubní doprava
4950 Potrubní doprava
49501 Potrubní doprava ropovodem
49502 Potrubní doprava plynovodem
49509 Potrubní doprava ostatní
50 Vodní doprava
501 Námořní a pobřežní osobní doprava
5010 Námořní a pobřežní osobní doprava
50100 Námořní a pobřežní osobní doprava
502 Námořní a pobřežní nákladní doprava
5020 Námořní a pobřežní nákladní doprava
50200 Námořní a pobřežní nákladní doprava
503 Vnitrozemská vodní osobní doprava
5030 Vnitrozemská vodní osobní doprava
50300 Vnitrozemská vodní osobní doprava
504 Vnitrozemská vodní nákladní doprava
5040 Vnitrozemská vodní nákladní doprava
50400 Vnitrozemská vodní nákladní doprava
51 Letecká doprava
511 Letecká osobní doprava
5110 Letecká osobní doprava
51101 Vnitrostátní pravidelná letecká osobní doprava
51102 Vnitrostátní nepravidelná letecká osobní doprava
51103 Mezinárodní pravidelná letecká osobní doprava
51104 Mezinárodní nepravidelná letecká osobní doprava
51109 Ostatní letecká osobní doprava
512 Letecká nákladní doprava a kosmická doprava
5121 Letecká nákladní doprava
51210 Letecká nákladní doprava
5122 Kosmická doprava
51220 Kosmická doprava
52 Skladování a vedlejší činnosti v dopravě
521 Skladování
5210 Skladování
52100 Skladování
522 Vedlejší činnosti v dopravě
5221 Činnosti související s pozemní dopravou
52210 Činnosti související s pozemní dopravou
5222 Činnosti související s vodní dopravou
52220 Činnosti související s vodní dopravou
5223 Činnosti související s leteckou dopravou
52230 Činnosti související s leteckou dopravou
5224 Manipulace s nákladem
52240 Manipulace s nákladem
5229 Ostatní vedlejší činnosti v dopravě
52290 Ostatní vedlejší činnosti v dopravě
53 Poštovní a kurýrní činnosti
531 Základní poštovní služby poskytované na základě poštovní licence
5310 Základní poštovní služby poskytované na základě poštovní licence
53100 Základní poštovní služby poskytované na základě poštovní licence
532 Ostatní poštovní a kurýrní činnosti
5320 Ostatní poštovní a kurýrní činnosti
53200 Ostatní poštovní a kurýrní činnosti
55 Ubytování
551 Ubytování v hotelích a podobných ubytovacích zařízeních
5510 Ubytování v hotelích a podobných ubytovacích zařízeních
55101 Hotely
55102 Motely, botely
55109 Ostatní podobná ubytovací zařízení
552 Rekreační a ostatní krátkodobé ubytování
5520 Rekreační a ostatní krátkodobé ubytování
55200 Rekreační a ostatní krátkodobé ubytování
553 Kempy a tábořiště
5530 Kempy a tábořiště
55300 Kempy a tábořiště
559 Ostatní ubytování
5590 Ostatní ubytování
55901 Ubytování v zařízených pronájmech
55902 Ubytování ve vysokoškolských kolejích, domovech mládeže
55909 Ostatní ubytování j. n.
56 Stravování a pohostinství
561 Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
5610 Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
56100 Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
562 Poskytování cateringových a ostatních stravovacích služeb
5621 Poskytování cateringových služeb
56210 Poskytování cateringových služeb
5629 Poskytování ostatních stravovacích služeb
56291 Stravování v závodních kuchyních
56292 Stravování ve školních zařízeních, menzách
56299 Poskytování jiných stravovacích služeb j. n.
563 Pohostinství
5630 Pohostinství
56300 Pohostinství
58 Vydavatelské činnosti
581 Vydávání knih, periodických publikací a ostatní vydavatelské činnosti
5811 Vydávání knih
58110 Vydávání knih
5812 Vydávání adresářů a jiných seznamů
58120 Vydávání adresářů a jiných seznamů
5813 Vydávání novin
58130 Vydávání novin
5814 Vydávání časopisů a ostatních periodických publikací
58140 Vydávání časopisů a ostatních periodických publikací
5819 Ostatní vydavatelské činnosti
58190 Ostatní vydavatelské činnosti
582 Vydávání softwaru
5821 Vydávání počítačových her
58210 Vydávání počítačových her
5829 Ostatní vydávání softwaru
58290 Ostatní vydávání softwaru
59 Činnosti v oblasti filmů, videozáznamů a televizních programů, pořizování zvukových nahrávek a hudební vydavatelské činnosti
591 Činnosti v oblasti filmů, videozáznamů a televizních programů
5911 Produkce filmů, videozáznamů a televizních programů
59110 Produkce filmů, videozáznamů a televizních programů
5912 Postprodukce filmů, videozáznamů a televizních programů
59120 Postprodukce filmů, videozáznamů a televizních programů
5913 Distribuce filmů, videozáznamů a televizních programů
59130 Distribuce filmů, videozáznamů a televizních programů
5914 Promítání filmů
59140 Promítání filmů
592 Pořizování zvukových nahrávek a hudební vydavatelské činnosti
5920 Pořizování zvukových nahrávek a hudební vydavatelské činnosti
59200 Pořizování zvukových nahrávek a hudební vydavatelské činnosti
60 Tvorba programů a vysílání
601 Rozhlasové vysílání
6010 Rozhlasové vysílání
60100 Rozhlasové vysílání
602 Tvorba televizních programů a televizní vysílání
6020 Tvorba televizních programů a televizní vysílání
60200 Tvorba televizních programů a televizní vysílání
61 Telekomunikační činnosti
611 Činnosti související s pevnou telekomunikační sítí
6110 Činnosti související s pevnou telekomunikační sítí
61101 Poskytování hlasových služeb přes pevnou telekomunikační síť
61102 Pronájem pevné telekomunikační sítě
61103 Přenos dat přes pevnou telekomunikační síť
61104 Poskytování přístupu k internetu přes pevnou telekomunikační síť
61109 Ostatní činnosti související s pevnou telekomunikační sítí
612 Činnosti související s bezdrátovou telekomunikační sítí
6120 Činnosti související s bezdrátovou telekomunikační sítí
61201 Poskytování hlasových služeb přes bezdrátovou telekomunikační síť
61202 Pronájem bezdrátové telekomunikační sítě
61203 Přenos dat přes bezdrátovou telekomunikační síť
61204 Poskytování přístupu k internetu přes bezdrátovou telekomunikační síť
61209 Ostatní činnosti související s bezdrátovou telekomunikační sítí
613 Činnosti související se satelitní telekomunikační sítí
6130 Činnosti související se satelitní telekomunikační sítí
61300 Činnosti související se satelitní telekomunikační sítí
619 Ostatní telekomunikační činnosti
6190 Ostatní telekomunikační činnosti
61900 Ostatní telekomunikační činnosti
62 Činnosti v oblasti informačních technologií
620 Činnosti v oblasti informačních technologií
6201 Programování
62010 Programování
6202 Poradenství v oblasti informačních technologií
62020 Poradenství v oblasti informačních technologií
6203 Správa počítačového vybavení
62030 Správa počítačového vybavení
6209 Ostatní činnosti v oblasti informačních technologií
62090 Ostatní činnosti v oblasti informačních technologií
63 Informační činnosti
631 Činnosti související se zpracováním dat a hostingem; činnosti související s webovými portály
6311 Činnosti související se zpracováním dat a hostingem
63110 Činnosti související se zpracováním dat a hostingem
6312 Činnosti související s webovými portály
63120 Činnosti související s webovými portály
639 Ostatní informační činnosti
6391 Činnosti zpravodajských tiskových kanceláří a agentur
63910 Činnosti zpravodajských tiskových kanceláří a agentur
6399 Ostatní informační činnosti j. n.
63990 Ostatní informační činnosti j. n.
64 Finanční zprostředkování, kromě pojišťovnictví a penzijního financování
641 Peněžní zprostředkování
6411 Centrální bankovnictví
64110 Centrální bankovnictví
6419 Ostatní peněžní zprostředkování
64190 Ostatní peněžní zprostředkování
642 Činnosti holdingových společností
6420 Činnosti holdingových společností
64200 Činnosti holdingových společností
643 Činnosti trustů, fondů a podobných finančních subjektů
6430 Činnosti trustů, fondů a podobných finančních subjektů
64300 Činnosti trustů, fondů a podobných finančních subjektů
649 Ostatní finanční zprostředkování
6491 Finanční leasing
64910 Finanční leasing
6492 Ostatní poskytování úvěrů
64921 Poskytování úvěrů společnostmi, které nepřijímají vklady
64922 Poskytování obchodních úvěrů
64923 Činnosti zastaváren
64929 Ostatní poskytování úvěrů j. n.
6499 Ostatní finanční zprostředkování j. n.
64991 Faktoringové činnosti
64992 Obchodování s cennými papíry na vlastní účet
64999 Jiné finanční zprostředkování j. n.
65 Pojištění, zajištění a penzijní financování, kromě povinného sociálního zabezpečení
651 Pojištění
6511 Životní pojištění
65110 Životní pojištění
6512 Neživotní pojištění
65120 Neživotní pojištění
652 Zajištění
6520 Zajištění
65200 Zajištění
653 Penzijní financování
6530 Penzijní financování
65300 Penzijní financování
66 Ostatní finanční činnosti
661 Pomocné činnosti související s finančním zprostředkováním, kromě pojišťovnictví a penzijního financování
6611 Řízení a správa finančních trhů
66110 Řízení a správa finančních trhů
6612 Obchodování s cennými papíry a komoditami na burzách
66120 Obchodování s cennými papíry a komoditami na burzách
6619 Ostatní pomocné činnosti související s finančním zprostředkováním
66190 Ostatní pomocné činnosti související s finančním zprostředkováním
662 Pomocné činnosti související s pojišťovnictvím a penzijním financováním
6621 Vyhodnocování rizik a škod
66210 Vyhodnocování rizik a škod
6622 Činnosti zástupců pojišťovny a makléřů
66220 Činnosti zástupců pojišťovny a makléřů
6629 Ostatní pomocné činnosti související s pojišťovnictvím a penzijním financováním
66290 Ostatní pomocné činnosti související s pojišťovnictvím a penzijním financováním
663 Správa fondů
6630 Správa fondů
66300 Správa fondů
68 Činnosti v oblasti nemovitostí
681 Nákup a následný prodej vlastních nemovitostí
6810 Nákup a následný prodej vlastních nemovitostí
68100 Nákup a následný prodej vlastních nemovitostí
682 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
68201 Pronájem vlastních nebo pronajatých nemovitostí s bytovými prostory
68202 Pronájem vlastních nebo pronajatých nemovitostí s nebytovými prostory
68203 Správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí s bytovými prostory
68204 Správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí s nebytovými prostory
683 Činnosti v oblasti nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody
6831 Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
68310 Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
6832 Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody
68320 Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody
69 Právní a účetnické činnosti
691 Právní činnosti
6910 Právní činnosti
69100 Právní činnosti
692 Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
6920 Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
69200 Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
70 Činnosti vedení podniků; poradenství v oblasti řízení
701 Činnosti vedení podniků
7010 Činnosti vedení podniků
70100 Činnosti vedení podniků
702 Poradenství v oblasti řízení
7021 Poradenství v oblasti vztahů s veřejností a komunikace
70210 Poradenství v oblasti vztahů s veřejností a komunikace
7022 Ostatní poradenství v oblasti podnikání a řízení
70220 Ostatní poradenství v oblasti podnikání a řízení
71 Architektonické a inženýrské činnosti; technické zkoušky a analýzy
711 Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
7111 Architektonické činnosti
71110 Architektonické činnosti
7112 Inženýrské činnosti a související technické poradenství
71121 Geologický průzkum
71122 Zeměměřické a kartografické činnosti
71123 Hydrometeorologické a meteorologické činnosti
71129 Ostatní inženýrské činnosti a související technické poradenství j. n.
712 Technické zkoušky a analýzy
7120 Technické zkoušky a analýzy
71201 Zkoušky a analýzy vyhrazených technických zařízení
71209 Ostatní technické zkoušky a analýzy
72 Výzkum a vývoj
721 Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd
7211 Výzkum a vývoj v oblasti biotechnologie
72110 Výzkum a vývoj v oblasti biotechnologie
7219 Ostatní výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd
72191 Výzkum a vývoj v oblasti lékařských věd
72192 Výzkum a vývoj v oblasti technických věd
72199 Výzkum a vývoj v oblasti jiných přírodních věd
722 Výzkum a vývoj v oblasti společenských a humanitních věd
7220 Výzkum a vývoj v oblasti společenských a humanitních věd
72200 Výzkum a vývoj v oblasti společenských a humanitních věd
73 Reklama a průzkum trhu
731 Reklamní činnosti
7311 Činnosti reklamních agentur
73110 Činnosti reklamních agentur
7312 Zastupování médií při prodeji reklamního času a prostoru
73120 Zastupování médií při prodeji reklamního času a prostoru
732 Průzkum trhu a veřejného mínění
7320 Průzkum trhu a veřejného mínění
73200 Průzkum trhu a veřejného mínění
74 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
741 Specializované návrhářské činnosti
7410 Specializované návrhářské činnosti
74100 Specializované návrhářské činnosti
742 Fotografické činnosti
7420 Fotografické činnosti
74200 Fotografické činnosti
743 Překladatelské a tlumočnické činnosti
7430 Překladatelské a tlumočnické činnosti
74300 Překladatelské a tlumočnické činnosti
749 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n.
7490 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n.
74901 Poradenství v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
74902 Poradenství v oblasti požární ochrany
74909 Jiné profesní, vědecké a technické činnosti j. n.
75 Veterinární činnosti
750 Veterinární činnosti
7500 Veterinární činnosti
75000 Veterinární činnosti
77 Činnosti v oblasti pronájmu a operativního leasingu
771 Pronájem a leasing motorových vozidel, kromě motocyklů
7711 Pronájem a leasing automobilů a jiných lehkých motorových vozidel, kromě motocyklů
77110 Pronájem a leasing automobilů a jiných lehkých motorových vozidel, kromě motocyklů
7712 Pronájem a leasing nákladních automobilů
77120 Pronájem a leasing nákladních automobilů
772 Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
7721 Pronájem a leasing rekreačních a sportovních potřeb
77210 Pronájem a leasing rekreačních a sportovních potřeb
7722 Pronájem videokazet a disků
77220 Pronájem videokazet a disků
7729 Pronájem a leasing ostatních výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
77290 Pronájem a leasing ostatních výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
773 Pronájem a leasing ostatních strojů, zařízení a výrobků
7731 Pronájem a leasing zemědělských strojů a zařízení
77310 Pronájem a leasing zemědělských strojů a zařízení
7732 Pronájem a leasing stavebních strojů a zařízení
77320 Pronájem a leasing stavebních strojů a zařízení
7733 Pronájem a leasing kancelářských strojů a zařízení, včetně počítačů
77330 Pronájem a leasing kancelářských strojů a zařízení, včetně počítačů
7734 Pronájem a leasing vodních dopravních prostředků
77340 Pronájem a leasing vodních dopravních prostředků
7735 Pronájem a leasing leteckých dopravních prostředků
77350 Pronájem a leasing leteckých dopravních prostředků
7739 Pronájem a leasing ostatních strojů, zařízení a výrobků j. n.
77390 Pronájem a leasing ostatních strojů, zařízení a výrobků j. n.
774 Leasing duševního vlastnictví a podobných produktů, kromě děl chráněných autorským právem
7740 Leasing duševního vlastnictví a podobných produktů, kromě děl chráněných autorským právem
77400 Leasing duševního vlastnictví a podobných produktů, kromě děl chráněných autorským právem
78 Činnosti související se zaměstnáním
781 Činnosti agentur zprostředkujících zaměstnání
7810 Činnosti agentur zprostředkujících zaměstnání
78100 Činnosti agentur zprostředkujících zaměstnání
782 Činnosti agentur zprostředkujících práci na přechodnou dobu
7820 Činnosti agentur zprostředkujících práci na přechodnou dobu
78200 Činnosti agentur zprostředkujících práci na přechodnou dobu
783 Ostatní poskytování lidských zdrojů
7830 Ostatní poskytování lidských zdrojů
78300 Ostatní poskytování lidských zdrojů
79 Činnosti cestovních agentur, kanceláří a jiné rezervační a související činnosti
791 Činnosti cestovních agentur a cestovních kanceláří
7911 Činnosti cestovních agentur
79110 Činnosti cestovních agentur
7912 Činnosti cestovních kanceláří
79120 Činnosti cestovních kanceláří
799 Ostatní rezervační a související činnosti
7990 Ostatní rezervační a související činnosti
79901 Průvodcovské činnosti
79909 Ostatní rezervační a související činnosti j. n.
80 Bezpečnostní a pátrací činnosti
801 Činnosti soukromých bezpečnostních agentur
8010 Činnosti soukromých bezpečnostních agentur
80100 Činnosti soukromých bezpečnostních agentur
802 Činnosti související s provozem bezpečnostních systémů
8020 Činnosti související s provozem bezpečnostních systémů
80200 Činnosti související s provozem bezpečnostních systémů
803 Pátrací činnosti
8030 Pátrací činnosti
80300 Pátrací činnosti
81 Činnosti související se stavbami a úpravou krajiny
811 Kombinované pomocné činnosti
8110 Kombinované pomocné činnosti
81100 Kombinované pomocné činnosti
812 Úklidové činnosti
8121 Všeobecný úklid budov
81210 Všeobecný úklid budov
8122 Specializované čištění a úklid budov a průmyslových zařízení
81220 Specializované čištění a úklid budov a průmyslových zařízení
8129 Ostatní úklidové činnosti
81290 Ostatní úklidové činnosti
813 Činnosti související s úpravou krajiny
8130 Činnosti související s úpravou krajiny
81300 Činnosti související s úpravou krajiny
82 Administrativní, kancelářské a jiné podpůrné činnosti pro podnikání
821 Administrativní a kancelářské činnosti
8211 Univerzální administrativní činnosti
82110 Univerzální administrativní činnosti
8219 Kopírování, příprava dokumentů a ostatní specializované kancelářské podpůrné činnosti
82190 Kopírování, příprava dokumentů a ostatní specializované kancelářské podpůrné činnosti
822 Činnosti zprostředkovatelských středisek po telefonu
8220 Činnosti zprostředkovatelských středisek po telefonu
82200 Činnosti zprostředkovatelských středisek po telefonu
823 Pořádání konferencí a hospodářských výstav
8230 Pořádání konferencí a hospodářských výstav
82300 Pořádání konferencí a hospodářských výstav
829 Podpůrné činnosti pro podnikání j. n.
8291 Inkasní činnosti, ověřování solventnosti zákazníka
82910 Inkasní činnosti, ověřování solventnosti zákazníka
8292 Balicí činnosti
82920 Balicí činnosti
8299 Ostatní podpůrné činnosti pro podnikání j. n.
82990 Ostatní podpůrné činnosti pro podnikání j. n.
84 Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení
841 Veřejná správa a hospodářská a sociální politika
8411 Všeobecné činnosti veřejné správy
84110 Všeobecné činnosti veřejné správy
8412 Regulace činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče, vzděláváním, kulturou a sociální péčí, kromě sociálního zabezpečení
84120 Regulace činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče, vzděláváním, kulturou a sociální péčí, kromě sociálního zabezpečení
8413 Regulace a podpora podnikatelského prostředí
84130 Regulace a podpora podnikatelského prostředí
842 Činnosti pro společnost jako celek
8421 Činnosti v oblasti zahraničních věcí
84211 Pomoc cizím zemím při katastrofách nebo v nouzových situacích přímo nebo prostřednictvím mezinárodních organizací
84212 Rozvíjení vzájemného přátelství a porozumění mezi národy
84219 Ostatní činnosti v oblasti zahraničních věcí
8422 Činnosti v oblasti obrany
84220 Činnosti v oblasti obrany
8423 Činnosti v oblasti spravedlnosti a soudnictví
84230 Činnosti v oblasti spravedlnosti a soudnictví
8424 Činnosti v oblasti veřejného pořádku a bezpečnosti
84240 Činnosti v oblasti veřejného pořádku a bezpečnosti
8425 Činnosti v oblasti protipožární ochrany
84250 Činnosti v oblasti protipožární ochrany
843 Činnosti v oblasti povinného sociálního zabezpečení
8430 Činnosti v oblasti povinného sociálního zabezpečení
84300 Činnosti v oblasti povinného sociálního zabezpečení
85 Vzdělávání
851 Předškolní vzdělávání
8510 Předškolní vzdělávání
85100 Předškolní vzdělávání
852 Primární vzdělávání
8520 Primární vzdělávání
85200 Primární vzdělávání
853 Sekundární vzdělávání
8531 Sekundární všeobecné vzdělávání
85311 Základní vzdělávání na druhém stupni základních škol
85312 Střední všeobecné vzdělávání
8532 Sekundární odborné vzdělávání
85321 Střední odborné vzdělávání na učilištích
85322 Střední odborné vzdělávání na středních odborných školách
854 Postsekundární vzdělávání
8541 Postsekundární nikoli terciární vzdělávání
85410 Postsekundární nikoli terciární vzdělávání
8542 Terciární vzdělávání
85420 Terciární vzdělávání
855 Ostatní vzdělávání
8551 Sportovní a rekreační vzdělávání
85510 Sportovní a rekreační vzdělávání
8552 Umělecké vzdělávání
85520 Umělecké vzdělávání
8553 Činnosti autoškol a jiných škol řízení
85531 Činnosti autoškol
85532 Činnosti leteckých škol
85539 Činnosti ostatních škol řízení
8559 Ostatní vzdělávání j. n.
85591 Vzdělávání v jazykových školách
85592 Environmentální vzdělávání
85593 Inovační vzdělávání
85599 Jiné vzdělávání j. n.
856 Podpůrné činnosti ve vzdělávání
8560 Podpůrné činnosti ve vzdělávání
85600 Podpůrné činnosti ve vzdělávání
86 Zdravotní péče
861 Ústavní zdravotní péče
8610 Ústavní zdravotní péče
86100 Ústavní zdravotní péče
862 Ambulantní a zubní zdravotní péče
8621 Všeobecná ambulantní zdravotní péče
86210 Všeobecná ambulantní zdravotní péče
8622 Specializovaná ambulantní zdravotní péče
86220 Specializovaná ambulantní zdravotní péče
8623 Zubní péče
86230 Zubní péče
869 Ostatní činnosti související se zdravotní péčí
8690 Ostatní činnosti související se zdravotní péčí
86901 Činnosti související s ochranou veřejného zdraví
86909 Ostatní činnosti související se zdravotní péčí j. n.
87 Pobytové služby sociální péče
871 Sociální péče ve zdravotnických zařízeních ústavní péče
8710 Sociální péče ve zdravotnických zařízeních ústavní péče
87100 Sociální péče ve zdravotnických zařízeních ústavní péče
872 Sociální péče v zařízeních pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby závislé na návykových látkách
8720 Sociální péče v zařízeních pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby závislé na návykových látkách
87201 Sociální péče v zařízeních pro osoby s chronickým duševním onemocněním
87202 Sociální péče v zařízeních pro osoby závislé na návykových látkách
873 Sociální péče v domovech pro seniory a osoby se zdravotním postižením
8730 Sociální péče v domovech pro seniory a osoby se zdravotním postižením
87301 Sociální péče v domovech pro seniory
87302 Sociální péče v domovech pro osoby se zdravotním postižením
879 Ostatní pobytové služby sociální péče
8790 Ostatní pobytové služby sociální péče
87900 Ostatní pobytové služby sociální péče
88 Ambulantní nebo terénní sociální služby
881 Ambulantní nebo terénní sociální služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
8810 Ambulantní nebo terénní sociální služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
88101 Ambulantní nebo terénní sociální služby pro seniory
88102 Ambulantní nebo terénní sociální služby pro osoby se zdravotním postižením
889 Ostatní ambulantní nebo terénní sociální služby
8891 Sociální služby poskytované dětem
88910 Sociální služby poskytované dětem
8899 Ostatní ambulantní nebo terénní sociální služby j. n.
88991 Sociální služby pro uprchlíky, oběti katastrof
88992 Sociální prevence
88993 Sociální rehabilitace
88999 Jiné ambulantní nebo terénní sociální služby j. n.
90 Tvůrčí, umělecké a zábavní činnosti
900 Tvůrčí, umělecké a zábavní činnosti
9001 Scénická umění
90010 Scénická umění
9002 Podpůrné činnosti pro scénická umění
90020 Podpůrné činnosti pro scénická umění
9003 Umělecká tvorba
90030 Umělecká tvorba
9004 Provozování kulturních zařízení
90040 Provozování kulturních zařízení
91 Činnosti knihoven, archivů, muzeí a jiných kulturních zařízení
910 Činnosti knihoven, archivů, muzeí a jiných kulturních zařízení
9101 Činnosti knihoven a archivů
91010 Činnosti knihoven a archivů
9102 Činnosti muzeí
91020 Činnosti muzeí
9103 Provozování kulturních památek, historických staveb a obdobných turistických zajímavostí
91030 Provozování kulturních památek, historických staveb a obdobných turistických zajímavostí
9104 Činnosti botanických a zoologických zahrad, přírodních rezervací a národních parků
91041 Činnosti botanických a zoologických zahrad
91042 Činnosti přírodních rezervací a národních parků
92 Činnosti heren, kasin a sázkových kanceláří
920 Činnosti heren, kasin a sázkových kanceláří
9200 Činnosti heren, kasin a sázkových kanceláří
92000 Činnosti heren, kasin a sázkových kanceláří
93 Sportovní, zábavní a rekreační činnosti
931 Sportovní činnosti
9311 Provozování sportovních zařízení
93110 Provozování sportovních zařízení
9312 Činnosti sportovních klubů
93120 Činnosti sportovních klubů
9313 Činnosti fitcenter
93130 Činnosti fitcenter
9319 Ostatní sportovní činnosti
93190 Ostatní sportovní činnosti
932 Ostatní zábavní a rekreační činnosti
9321 Činnosti lunaparků a zábavních parků
93210 Činnosti lunaparků a zábavních parků
9329 Ostatní zábavní a rekreační činnosti j. n.
93290 Ostatní zábavní a rekreační činnosti j. n.
94 Činnosti organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů
941 Činnosti podnikatelských, zaměstnavatelských a profesních organizací
9411 Činnosti podnikatelských a zaměstnavatelských organizací
94110 Činnosti podnikatelských a zaměstnavatelských organizací
9412 Činnosti profesních organizací
94120 Činnosti profesních organizací
942 Činnosti odborových svazů
9420 Činnosti odborových svazů
94200 Činnosti odborových svazů
949 Činnosti ostatních organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů
9491 Činnosti náboženských organizací
94910 Činnosti náboženských organizací
9492 Činnosti politických stran a organizací
94920 Činnosti politických stran a organizací
9499 Činnosti ostatních organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů j. n.
94991 Činnosti organizací dětí a mládeže
94992 Činnosti organizací na podporu kulturní činnosti
94993 Činnosti organizací na podporu rekreační a zájmové činnosti
94994 Činnosti spotřebitelských organizací
94995 Činnosti environmentálních a ekologických hnutí
94996 Činnosti organizací na ochranu a zlepšení postavení etnických, menšinových a jiných speciálních skupin
94997 Činnosti občanských iniciativ, protestních hnutí
94999 Činnosti ostatních organizací j. n.
95 Opravy počítačů a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
951 Opravy počítačů a komunikačních zařízení
9511 Opravy počítačů a periferních zařízení
95110 Opravy počítačů a periferních zařízení
9512 Opravy komunikačních zařízení
95120 Opravy komunikačních zařízení
952 Opravy výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
9521 Opravy spotřební elektroniky
95210 Opravy spotřební elektroniky
9522 Opravy přístrojů a zařízení převážně pro domácnost, dům a zahradu
95220 Opravy přístrojů a zařízení převážně pro domácnost, dům a zahradu
9523 Opravy obuvi a kožených výrobků
95230 Opravy obuvi a kožených výrobků
9524 Opravy nábytku a bytového zařízení
95240 Opravy nábytku a bytového zařízení
9525 Opravy hodin, hodinek a klenotnických výrobků
95250 Opravy hodin, hodinek a klenotnických výrobků
9529 Opravy ostatních výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
95290 Opravy ostatních výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
96 Poskytování ostatních osobních služeb
960 Poskytování ostatních osobních služeb
9601 Praní a chemické čištění textilních a kožešinových výrobků
96010 Praní a chemické čištění textilních a kožešinových výrobků
9602 Kadeřnické, kosmetické a podobné činnosti
96020 Kadeřnické, kosmetické a podobné činnosti
9603 Pohřební a související činnosti
96030 Pohřební a související činnosti
9604 Činnosti pro osobní a fyzickou pohodu
96040 Činnosti pro osobní a fyzickou pohodu
9609 Poskytování ostatních osobních služeb j. n.
96090 Poskytování ostatních osobních služeb j. n.
97 Činnosti domácností jako zaměstnavatelů domácího personálu
970 Činnosti domácností jako zaměstnavatelů domácího personálu
9700 Činnosti domácností jako zaměstnavatelů domácího personálu
97000 Činnosti domácností jako zaměstnavatelů domácího personálu
98 Činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu
981 Činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky pro vlastní potřebu
9810 Činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky pro vlastní potřebu
98100 Činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky pro vlastní potřebu
982 Činnosti domácností poskytujících blíže neurčené služby pro vlastní potřebu
9820 Činnosti domácností poskytujících blíže neurčené služby pro vlastní potřebu
98200 Činnosti domácností poskytujících blíže neurčené služby pro vlastní potřebu
99 Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů
990 Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů
9900 Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů
99000 Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů

Označení stránky: kód klasifikace cz-nace, nace 282, cz nace, klasifikace zaměstnání cz-nace


Zobrazit sloupec