Akcie 1. CS HOLDING - Diskuze, názory, doporučení a hodnocení

 Hodnocení:      0 1 2 3      
Diskutující:
Návod    

Akcie 1. CS HOLDING - Diskuze a názory


Výpis odpovědí na následující příspěvek

přečíst (100) 14.01.2007 03:24  Špáďa Jméno 'Špáďa' používá stále stejný uživatel  (99789)

CREDITANSTALT alias ČESKÝ HOLDING

— Informace pro akcionáře bývalého investičního fondu
ISIN: CZ0008005741
BIC: BFACRSLT
(www.ceskyholding.cz)

 

Určeno:

     Všem akcionářům bývalého fondu CREDITANSTALT z 1. vlny kupónové privatizace, kteří moc nesledovali dění, a teď jim přišel modrý výpis ze Střediska cenných papírů (SCP) o zrušení emise. Anebo jim žádný nepřišel, protože na SCP neoznámili změnu adresy nebo nebyli více jak 14 dní doma a doporučené psaní si nepřevzali.

Prvotní informace:

Nebojte se, o své akcie jste nepřišli, budete-li chtít, můžete si vyzvednout listinné, žádné terno to ale nebude.

Proč to sem píšu:

Proto, že se mě jeden rodinný příbuzný, držitel těchto akcií, a již další dva známí dotázali, co se děje, co mají dělat a jaký je můj názor na situaci. Další tazatelé se určitě najdou — a jelikož své přátele nerad odkazuji na patřičná místa, potřebují‑li poradit či pomoci, tak je budu odkazovat sem.
(Poznamenávám, že nížeuvedené údaje jsem nikde neověřoval a případné názory jsou mé soukromé.)

Nejprve trochu historie
(90. léta fundovaněji na https://www.kurzy.cz/akcie-cr/nazory/A-P-T-561-PR-16199,
stručněji na https://www.kurzy.cz/akcie-cr/nazory/A-P-T-561-PR-94749):

     Bývalý fond CREDITANSTALT ovládla v polovině 90. let skupina Motoinvest, v níž figuroval i pan Tykač, který se nejvíce „proslavil“ v CS fondech a mj. má namočeny prsty i v bývalém „Kocábově“ investičním fondu Trend. Stejně tak, jako pan Kocáb není právně zodpovědný na následné chování dalších vlastníků Trendu, ani rakouská banka Creditanstalt, která fondu možná jen propůjčila své jméno, nemůže plně zodpovídat za činy nově nastoupivších „hospodářů“ investičního fondu (do jaké míry zástupci banky původní fond Creditanstalt spravovali či dozorovali, nevím). Ale ověření si, komu pouštím fond, kterému jsem propůjčil jméno, kde bylo téměř 200 000 investorů, je nejen věcí etiky a vlastního svědomí, ale v případě renomované banky i hrou s vlastním dobrým jménem — plno drobných akcionářů neznalých detailů a peripetií kauzy tohoto privatizačního fondu má spadeno — z právního hlediska neprávem — na tuto rakouskou banku. (Pokud jde o cizí majetek nebo peníze a jejich správu, pojmy jako etika, morálka, dobré mravy,… se v našich zeměpisných polohách bohužel zatím příliš nenosí a jen tak neujmou.)
     Počátkem druhé poloviny 90. let, po ovládnutí panem Tykačem, se fond krátce jmenoval 1. CS Holding, poté, co jej pan Tykač pustil k vodě, pak Český investiční holding. Za rok 199X(X=6?) byla vyplacena první a doposud poslední dividenda držitelům akcií tohoto titulu, myslím, že 15,– Kč na akcii (z dnešního pohledu byla cílem výplaty dividendy nejspíš kamufláž budoucího špatného a nezodpovědného hospodaření a ukolébání investorů, že jejich majetek pořád vězí v těch pravých rukou). V té době měl ještě holding ve svém portfóliu (tj. držení) poměrně slušné akcie (např. Českou spořitelnu, jeden vinařský podnik, na jehož jméno bych se musel podívat do materiálů tehdejší valné hromady, možná snad ještě Kotvu, aj.). Někdy začátkem století se společnost přejmenovala na Český holding. O otevření holdingu se ani neuvažovalo.

...
Dosavadní doporučení: přečíst (100)
Vaše doporučení:
určitě přečíst (17) 16.01.2007 21:37  Bond  (100517)

CREDITANSTALT alias ČESKÝ HOLDING

Historie původního CREDITANSTALTu (vzpomeňte na roztomilá žlutá kuřátka) má opravdu neslavný konec: poté co byli aktionáři vyvlastněni nastrčeným bílým koněm (hlavním akcionářem) MORANO HOLDINGS LIMITED, Republika Marshallovy ostrovy, neprodleně poté skončily akcie u jediného akcionáře LONDRINA UNITED S.A., sídlem Belize. Tam se asi tito tun.láři potkávají u piva v hospůdce, kterou vlastní Korec (vzpomeňte, jak uváděl v TV pořad Vyvolení), s Borisem Vostrým z HPH, a tam za peníze vyvedené z ČR jak z tohoto titulu, tak z Harvardských fondů hodují a hodují a smějí se a radují...
Dosavadní doporučení: určitě přečíst (17)
Vaše doporučení:
přečíst (91) 14.01.2007 03:26  Špáďa Jméno 'Špáďa' používá stále stejný uživatel  (99789)

CREDITANSTALT alias ČESKÝ HOLDING — II

...

     Personální složení představenstev i dozorčích rad Českého investičního holdingu i Českého holdingu se od převzetí Creditanstaltu koncem 90. let příliš neměnilo, v jeho orgánech figurují prakticky titíž lidé. Při ovládání fondu panem Tykačem a přeměně na holding byla údajně nabídnuta částka
1150 až 1300,– Kč na akcii (buď veřejně vůbec neoznámena anebo jen zřejmě inzercí v tisku, kterou jsem jak já, tak i můj příbuzný asi přehlédli — žádný dopis s nabídkou odkupu nikomu nepřišel — viz též
https://www.kurzy.cz/akcie-cr/nazory/A=PP&PR=95903&T=561 nebo https://www.kurzy.cz/akcie-cr/nazory/A=PP&PR=101759&T=561). Od té doby pak již dlouhodobý průměr ceny akcie na veřejných trzích téměř monotónně klesal, což odráželo důvěru veřejnosti v obhospodařovatele investičního holdingu. O nesvědomitosti správců a jejich krocích tím směrem v neprospěch podílníků svědčí nejen postupný pokles ceny, ale i skutečnost, že akciím s ISIN CZ0008005741 byla nejprve v lednu 1998 zrušena obchodovatelnost v systému KOBOS (při ceně kolem 90,– Kč) a v srpnu 1998 (při ceně kolem 60,- Kč) pak i veřejná obchodovatelnost (tj. akcie se nedaly prodávat ani na RMS; nevím, zda vůbec byl možný alespoň přímý převod na SCP, protože akciím byl ISIN na čas i odebrán). Důvodem bylo zejména neplnění zákonem požadovaných informačních povinností emitenta (pravidelné poskytování auditovaných výsledků na SCP, neplacení za služby SCP, aj.).

     Poté, co se společnost „polepšila“, byla obnovena její veřejná obchodovatelnost a v únoru 2004 vrácena na trh RMS (vlastní majetek tehdy údajně ještě činil téměř 500,– Kč/akcii; cena se tak díky spekulantům během dvou týdnů vyšvihla ze 60,– na téměř 130,– Kč, ale během půl roku se vrátila k 70,– Kč, a v letech 2005 a 2006 oscilovala mezi 40–60 korunami.
     Přitom na řádné valné hromadě roku 2005 bylo z důvodů krytí ztrát minulých období odhlasováno snížení nominální hodnoty akcie na 150,– Kč, dále schváleno jejich převedení do listinné podoby a společnost si schválila možnost nákupu vlastních akcií v ceně od 1,– do 99,– Kč po dobu 18 měsíců (už z toho rozpětí je vidět, že společnost ani sobě sama moc nevěřila a nejednomu člověku vyvstávají zajímavé otázky, např.: „Pro koho by takové rozpětí mohlo být výhodné?“). Na této valné hromadě (r. 2005) jsem se také dozvěděl, že ve vlastnictví Českého holdingu již není nic ze „stříbra“ českého akciového trhu. To bylo zřejmě prodáno či „rozpůjčováno“ a namísto toho nakoupeny nemovitosti či realitní společnosti lokálního významu, o jejichž skutečné hodnotě opravdu nemám ani páru. Současnou základní strukturu vlastníků Českého holdingu (např. 38 % drží mně neznámá anglická společnost Cronsvale Portfolio obchodující s realitami) nebo největší podíly Českého holdingu v jím ovládaných společnostech zjistíte na
http://ipoint.financninoviny.cz/cesky-holding-a-s.51.html,
podrobnější údaje pak dostanete, pokud se na uvedené internetové adrese zaregistrujete. Mezi holdingem ovládanými společnostmi vystupuje i ERETTA, přetřásaná v kauze Český holding od jejího počátku. Dále společnost Český holding drží několik nevímjakhodnotných pozemků či malých firem obchodujících s realitami, převážně ve zlínském kraji.

Jenom drobné upozornění:

     To, že máte na výpisu z SCP údaj o jmenovité hodnotě 1000,– Kč, je zavádějící informace, jmenovitá hodnota i těch ještě zaknihovaných akcií činila od srpna 2005 jen 150,– Kč, jak lze zjistit z úplného výpisu na www.justice.cz nebo přímo na
http://www.justice.cz/xqw/xervlet/insl/index?sysinf.@typ=or&sysinf.@strana=searchResul ...

Dosavadní doporučení: přečíst (91)
Vaše doporučení:

CREDITANSTALT alias ČESKÝ HOLDING — III

(to, co je zobrazeno podtrženě, je již z obchodního rejstříku vymazáno, a tudíž neplatí). Důvodem rozporu ve jmenovité hodnotě zřejmě bude pokračující neplnění některých ménězávažných povinností emitenta, nejspíš dluhy v SCP — takovýmto společnostem pak SCP odmítá provádět zápisy některých nedůležitých změn do registru zaknihovaných CP. Poškozeni tak jsou akcionáři, kterým SCP zpoplatňuje vedení účtu dle výše součtu jmenovitých hodnot všech akcií a kde skutečná tržní hodnota akcií je mnohem nižší.
(Poznámka: Do 2,25 mil. Kč je ale vedení účtu v SCP od jisté doby zadarmo.)

     Na valné hromadě v roce 2006 byly potvrzeny záměry přechodu do listinných akcií.
     Uplynulo 18 měsíců od rozhodnutí VH 2005 a v 1. týdnu roku 2007 tu máme ty listinky. Než jsem to stačil sepsat, zveřejnila dne 13. 1. 2007 (konečně! — s informováním nikdy nespěchali) společnost na svých webových stránkách informace k výměně akcií za listinné. Na
http://www.ceskyholding.cz/STRANKY/listinne.pdf už ale píšou, že nemohou provádět odkup vlastních akcií od těch akcionářů, kteří by o další držení akcií či jejich listinnou podobu neměli zájem.

Některé výhody a nevýhody listinných akcií (vydávají se na jméno, anebo na doručitele):

Hlavní nevýhody:
– nepružné obchodování (zejména se při prodeji i nákupu mnohem hůře hledá kupec); ty na jméno jsou proto prodejné jedině s registrací prodeje u emitenta či jeho zmocněnce;
– stát může přijít o příjmy, pokud transakce u akcií na doručitele podléhá zdanění (jedná se o prodej se ziskem uskutečněný do 6 měsíců od nabytí akcií) a účastníci ji provádějí přímo bez regulérního (autorizovaného) obchodníka s CP; prodejce zpravidla transakci zatají před FÚ, neboť ji nelze prokázat;
– při výplatě dividend či jiných požitků z držení akcie se musí zpravidla zajet na místo výplaty, akcie musí být označeny, že na ně již byla dividenda vyplacena;
– při vypsání hromadné akcie (např. 4321 ks, — zpravidla u akcií na jméno) či při vypsání akcie s vyšší jmenovitou hodnotou (zpravidla 1000násobná oproti jmenovité hodnotě jedné „základní“ akcie) se nedá jednoduše prodat pouze část držených akcií.
– akcie mohou být snadněji zcizeny a ty na doručitele prodány třeba i v hospodě…

Hlavní výhody:
– možnost zabránění velkým spekulativním transakcím (nejen v dobách náhlých změn kurzů);
– výše uvedená možnost daňového úniku se jeví výhodou pro prodejce;
– akcie mohou mít krásný design a také uměleckou a sběratelskou hodnotu;
– v případě úplné ztráty hodnoty akcie (bankrot společnosti — likvidace společnosti bez výplaty likvidačního zůstatku) lze akciemi i tapetovat.

Co nejspíš nastane při výměně:

     Po přečtení výše uvedeného asi málokterý drobný akcionář zatouží státi se držitelem listinných akcií společnosti Český holding a radš si nechá vyplatit zbytek klausovného. Toto si řekne i nejeden investor­‑spekulant, ale také představitelé Českého holdingu budou uvažovat stejným způsobem. Předpokládám, že vzhledem k tomu, že sami nemohou akcie vykupovat, najmou spřízněnou právnickou osobu­‑investora, který bude mít kontaktní kancelářský flíček v Pakoměřické 5, Praha 8 (sídlo úřadovny­‑kanceláře firmy, adresa na Uhelném trhu je jen formální a zřejmě funguje již jen pro zasílání pošty). Tam bude nabízet hotovost kolem 50,– Kč na akcii těm, co si půjdou pro listinky (to jest zpátky tisícovku na kupónovou knížku).

Další možný postup:

Hodnota vlastního jmění na akci ...

Dosavadní doporučení: přečíst (92)
Vaše doporučení:
přečíst (83) 14.01.2007 03:30  Špáďa Jméno 'Špáďa' používá stále stejný uživatel  (99789)

CREDITANSTALT alias ČESKÝ HOLDING — IV

Další možný postup:

Hodnota vlastního jmění na akcii by mohla snad opravdu být okolo těch 150,‑ Kč, což odráží i nová jmenovitá hodnota akcie. Pro malého akcionáře je však teď obtížné uvedené tvrzení si ověřit, a také se teď ihned jakýchkoliv hotových peněz domoci. Nabízejí se tyto možnosti postupu:

a) Jít do listinek a doufat v další již řádné hospodaření firmy. (Vzhledem k současné maximálně možné ceně případná ztráta za 20 ks akcií z 1. vlny nepřesáhne 3000,– Kč. To se dá oželet.)

b) Listinné akcie nepřevzít. Počkat na jejich dražbu. Po ukončení deklarovaného termínu vydávání listinných akcií (ze zákona je to myslím půl roku, do kdy je společnost povinna akcie vydat a předat akcionářům) bude vyhlášen dodatečný termín převzetí, a to možná i vícekrát. Po tom opravdu posledním se nepřevzaté akcie dávají do dražby. Tím může dojít k jejich prvnímu tržnímu ocenění (pokud nejsou všichni zájemci o dražbu nastrčeni). Zpravidla bývá cena při vydražení o něco vyšší, než bývá odkupní cena nabízená jako náhrada místo převzetí listinných akcií. U této společnosti si tím však vyšší cenou dražby nejsem ani 50% jist.

c) Vyskytne­‑li se případně zájemce o vaše listinné akcie, který vás osloví při/před jejich přebíráním, záleží na vaší svobodné vůli, jestli je prodáte a za kolik. Poslední cena před zrušením emise v zaknihované podobě činila 60,– Kč/akcii. (Mně, pokud tam „vekslák“ nabídne pod 50,– Kč, řeknu: „Děkuji, beru si listinky“. Pokud nabídne 99,– a více, vemu hotovost nebo raději obchodníkem s CP zajištěný převod na účet. Nabídne­‑li mezi tím, budu váhat. Může se však pak stát, že dražba bude za 25,– Kč, anebo také za 125,– Kč. Prostě je to tak trochu lotynka.

d)Také si zájemce/kupce můžete sehnat sami, ale musí vědět, do čeho jde. Při převzetí listinek, pokud bude zabezpečen licensovaným obchodníkem s cennými papíry, je možno hned provést i přímý převod na kupce.

Peníze z dražby jsou po zákonnou dobu (myslím, že 4 roky) deponovány ve prospěch původního vlastníka akcií, co se s nimi děje poté, netuším. Z toho plyne, že je důležité po přestěhování nezapomenout nahlásit změnu zasílací adresy na SCP.

 

Ze zajímavých příspěvků na https://www.kurzy.cz/akcie-cr/nazory/A=T&T=561&TP=A vybírám:

http://ipoint.financninoviny.cz/seda-eminence-z-kauzy-if-trend-cesky-investicni-holding-svolava-radnou-valnou-hromadu.html (základní info o propojení kauzy Český holding s IF Trend a akciemi Kotvy)

Dosavadní doporučení: přečíst (83)
Vaše doporučení:
přečíst (77) 16.01.2007 18:43  Špáďa Jméno 'Špáďa' používá stále stejný uživatel  (90660)

CREDITANSTALT alias ČESKÝ HOLDING — V

https://www.kurzy.cz/akcie-cr/nazory/A=PP&PR=548589&T=561
Dosavadní doporučení: přečíst (77)
Vaše doporučení:


Výpis titulků 61až 80 (410)

Titulek   Výchozí řazení    Autor  šipka  Datum  šipka
  určitě přečíst (7) Zlodějna   kreditkuře 24.01.07 10:06
  přečíst (3) Zlodějna   převzato 16.02.07 10:06
  určitě přečíst (15) Tak co listinkáři Jméno 'Půlročák' používá stále stejný uživatel Půlročák 19.01.07 18:41
  spíše nečíst (6) Tak co listinkáři   akcionář 20.01.07 16:06
  přečíst (96) Tak co listinkáři Jméno 'Špáďa' používá stále stejný uživatel Špáďa 21.01.07 00:48
  přečíst (5) Tak co listinkáři   akcionář 21.01.07 11:22
  určitě přečíst (8) Tak co listinkáři   Bond 22.01.07 18:23
  přečíst (2) Adresa   šotek 16.01.07 14:56
  přečíst (0) Adresa   Jitka 18.01.07 10:17
  přečíst (78) Adresa Jméno 'Špáďa' používá stále stejný uživatel Špáďa 18.01.07 14:06
  přečíst (75) Šmankote! Jméno 'Špáďa' používá stále stejný uživatel Špáďa 16.01.07 18:41
  přečíst (77) Ulevte si se mnou Jméno 'Špáďa' používá stále stejný uživatel Špáďa 16.01.07 00:05
  spíše nečíst (4) Co tak vykonat spravedlnost?   sagit 16.01.07 15:41
  určitě přečíst (18) Dotaz na listinné akcie   Bond 14.01.07 11:27
  přečíst (82) Dotaz na listinné akcie Jméno 'Špáďa' používá stále stejný uživatel Špáďa 14.01.07 14:19
  přečíst (100) CREDITANSTALT alias ČESKÝ HOLDING Jméno 'Špáďa' používá stále stejný uživatel Špáďa 14.01.07 03:24
  určitě přečíst (17) CREDITANSTALT alias ČESKÝ HOLDING   Bond 16.01.07 21:37
  přečíst (91) CREDITANSTALT alias ČESKÝ HOLDING — II Jméno 'Špáďa' používá stále stejný uživatel Špáďa 14.01.07 03:26
  přečíst (92) CREDITANSTALT alias ČESKÝ HOLDING — III Jméno 'Špáďa' používá stále stejný uživatel Špáďa 14.01.07 03:29
  přečíst (83) CREDITANSTALT alias ČESKÝ HOLDING — IV Jméno 'Špáďa' používá stále stejný uživatel Špáďa 14.01.07 03:30
« Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Další »
stránkovat diskuzi po 10 | 20 | 50


 Burza Prime 10:30 
Název Kurz Změna
 AVAST  131.00  +1.55% 
 CETV  103.00  +0.19% 
 ČEZ  515.00  +0.49% 
 ERSTE  843.60  +1.35% 
 KOFOLA  291.00  +0.69% 
 KOMER. BANKA  795.00  +0.51% 
 MONETA (GE)  79.35  +0.06% 
 PEGAS  712.00  0.00% 
 PHILIP MORRIS  14 460.00  +0.70% 
 TELEFÓNICA  226.00  +0.89% 
 VIG  621.00  0.00% 
Komodity online
 Ropa 63.86 USD 10:12   
 Zlato 1476.30 USD 10:12   
 Stříbro 17.30 USD 10:12   
 Káva 116.25 USD 21.11   
 Cukr USD    
 Bavlna 64.35 USD 10:12   

Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí