! HPH - výzva nově vzniklého sdružení akcionářů ! - Diskuze, názory, doporučení a hodnocení

 Hodnocení:      0 1 2 3      
Diskutující:
Návod    

! HPH - výzva nově vzniklého sdružení akcionářů ! - Diskuze a názory


Výpis odpovědí na následující příspěvek

přečíst (0) 12.07.2018 21:17  points  (194196)

Chaos a neschopnost korektně vést likvidaci HPH vyústil zrušením VH

 Aktuální Informace a odkazy  k  HPH  - stránky  zástupce akcionářů  pana Kaňovského

(složka fórum k předávání důvěrných informací přístupná pouze zastupovaným akcionářům)

www.kanovsky.cz/hph-kanovsky.php

 

Vyjádření původního likvidátora k situaci v Harvardském průmyslovém holdingu, a.s. v likvidaci

www.hph-castoral.cz/

Dosavadní doporučení: přečíst (0)
Vaše doporučení:
přečíst (0) 13.07.2018 06:19  points  (194196)

Chaos a neschopnost korektně vést likvidaci HPH vyústil zrušením VH

Komentář problematických kapitálových operací, směřujících  k násilnému převzetí společnosti?

Problematický návrh snížení základního kapitálu se opírá o zavádějící  tvrzení  v  pozvánce  valné hromady, že k vypořádání účetní ztráty roku 2017 je nejefektivnější   cesta  snížením základního kapitálu.

Nesmyslné je tohoto tvrzení  u  společnosti rušené likvidací, kde  vypořádání účetní ztráty za rok 2017 lze  mnohem vhodněji  provést jejím převedením na účet neuhrazených ztrát minulých let.

Výsledek hospodaření minulých let  bude sice  snížením kapitálu významně ovlivněn, tuto položku ale není  u společnosti v likvidaci nutné řešit,  a touto operací se nemění hodnota vlastního kapitálu.

Souhlasný pohled lze čekat i ze strany kontrolního orgánu pro naprosto nevýznamný ekonomický dopad  právě  u společnosti, zrušené likvidací

Navržené snížení základního kapitálu 1000 x se naopak jeví jako problematické, extrémní,  ve spojení  s  přednostním  právem  upisovatele (věřitele společnosti)   a  kapitalizací jeho pohledávky  předurčuje změny podílů na základním kapitálu,  podílu na likvidačním zůstatku,  v neprospěch stávajících akcionářů.

Nespravedlivě k postavení  současných akcionářů  nerespektováním jejich práva na neměnnost podílu na základním kapitálu,  spojeného  s neměnnosti  podílů na rozdělovaném likvidačním zůstatku.

Snížení základního kapitálu,  adekvátně  spojeného  s  odhadem  výše likvidačního zůstatku by i  pro  upisovatele s přednostním právem mělo  korelovat s hodnotou jeho pohledávky a  s neutrálním  dopadem  na změny podílu  na základním kapitálu. 

Dosavadní doporučení: přečíst (0)
Vaše doporučení:
přečíst (0) 13.07.2018 06:20  points  (194196)

Chaos a neschopnost korektně vést likvidaci HPH vyústil zrušením VH

 Ale samozřejmě je kapitalizace pohledávky EuroHostu, extrémní snížení základního kapitálu a jednu stranu zvýhodňující úpis  v podání pánů Ševčíka, Behra, Jiříka, Sedláčka, Materny  a nových likvidátorů pokusem o podvod již od samého počátku,  kdy každý z jmenovaných  v tom dlouhodobě plní svoje úkoly.

Vše jde zhruba po této lince - zablokování převzetí  450 mil. z účtu Bayera vznesením nároku člena dozorčí rady  HPH Ševčíka ve prospěch kyperských trustů  -  harvard se ocitá na hraně bankrotu,  ztrácí schopnost financovat  uplatnění nároku na pohledávky  -  pád do insolvence   ovládnutí další režie likvidace vyšachováním původního likvidátora  skupinou velkých  akcionářů    nestandardní vznik úvěru  od firmy největšího akcionáře     orgány společnosti  propojeny s  věřitelem  -   podhodnocení  aktiv,  účto v záporné  hodnotě, extrémní  snížení základního kapitálu 1000x  na 1 Kč/akcie  -  úpisem akcií s právem přednostního úpisu  věřitele, kapitalizace části jeho úvěru  v souběhu s nulovým  oceněním aktiv HPH -   nastavení podmínek vylučující účast většiny menších  akcionářů, ovládnutí společnosti úzkou skupinou kolem největšího akcionáře/věřitele  na úkor původních akcionářů     nastavením odpisu  zachováno záporné jmění s nutností  v ovládané společnosti  úpis  opakovat za ještě   nevýhodnějších podmínek až do získání  80 - 90 % podílu společnosti – vytěsněním  zbytku minoritních akcionářů  ovládnuto 100% společnosti a jejího majetku     realizace návratu ukrývaného a blokovaného majetku do společnosti  dohodou všech  spolupracujících osob s vlivem odblokování zajistit       rozdělení vypraného majetku z předchozí trestné činnosti v úhrnné hodnotě několika miliard  formou  převodů  listinných akcií  -    poslání HPH do insolvence,  jeho řízený zánik a výmaz

Dosavadní doporučení: přečíst (0)
Vaše doporučení:
přečíst (1) 13.07.2018 06:21  points  (194196)

Chaos a neschopnost korektně vést likvidaci HPH vyústil zrušením VH

Souhlasím, situace ve společnosti je už neúnosná a žádá si neodkladného  řešení, možná i odstraněním její samé podstaty.

Živelným a bohužel  i  nekompetentním  postupem   likvidátorů JUDr. Dagmar Mixové a ing. Tomka při postupu likvidace bez určení nějakého  jasného záměru,  kdy se  chaoticky a nekoncepčně harvard  potácí  od řešení jednoho dílčího problému k druhému ,  bez nějakého  jasného finančního plánu na delší období..

Vždyť likvidátoři svoji neschopností  zajistit kompetentní vedení  a zpracování účetnictví další problémy vyrábějí,  místo aby si je pomáhali efektivně a smysluplně řešit,  pokud průběh likvidace   ještě oni sami řídí.

Když problematické  kroky s naprosto zásadním dopadem  na  závazky společnosti a  na její kapitál vycházejí z návrhů nikoliv likvidátorů,  ale z návrhů dvoučlenného představenstva v podobě, naznačující možnost jejich  ovlivnění konfliktem zájmů.

Copak má logiku plánovat nákladný,  čtyřkolový úpis, který nevyřeší záporný kapitál, aby jen několik měsíců po jeho skončení jsme na tom byly díky provozním nákladům společnosti spolu s další hrozbou ze sporu s VSP ještě hůř !?

 S výmluvou, že vytvoření prospektu a racionálního úpisu, řešícího situaci společnosti alespoň  než se průhledně a bez doprovodného kriminálního prvku z likvidní nějaká pohledávka by trvalo několik měsíců?!  Proboha, copak opravdu nechápete vážení, že vše co v poslední době podnikáte,  smrdí na sto honů ?! 

Dosavadní doporučení: přečíst (1)
Vaše doporučení:
přečíst (1) 13.07.2018 06:22  points  (194196)

Chaos a neschopnost korektně vést likvidaci HPH vyústil zrušením VH

Aktuální Informace a odkazy  k  HPH  - stránky  zástupce akcionářů  pana Kaňovského

(složka fórum k předávání důvěrných informací přístupná pouze zastupovaným akcionářům)

www.kanovsky.cz/hph-kanovsky.php

 

Vyjádření původního likvidátora k situaci v Harvardském průmyslovém holdingu, a.s. v likvidaci

www.hph-castoral.cz/

Dosavadní doporučení: přečíst (1)
Vaše doporučení:
přečíst (4) 13.07.2018 06:37  Marián  (192771)

Chaos a neschopnost korektně vést likvidaci HPH vyústil zrušením VH

Pane Ševčík neblbněte, chcete-li na VH Častorála, tak alespoň jednu musíte nejdřív platně svolat!

Jinak buďte rádi, jak to dopadlo a opět jste její svolání zmastili a sami VH raději zrušili, byla by to  trapárna.

Nebo si dovedete představit, že by předseda představenstva Sedláček bez   červenajícího se zadku  přednášel ten jeho intelektem sršící nápad o kapitalizaci poloviny harvardu za 8 milionů při vědomí, že si společnost nárokuje v pohledávkách  3,5 mld., a že i ta sebepitomější í dohoda o mimosoudním vyrovnání by musela přinést  násobky hodnoty toho  jeho praštěného nápadu?

Nebo že by pan předseda dozorčí rady opět spustil  tu svoji přednáškou o škodách likvidátora, aby ho z toho někdo probral dotazem,  zda svými  zvýšenými nároky kontrolou Častorála nenarušuje  likvidaci, jak vždy dříve tvrdil v podobných situacích, když chtěl na Častorála někdo dohlížet

 A  stačilo by položit dotaz, zda na VH navrhne vymáhat i další škody, jež jsou z důvodu nepromlčení naopak vymahatelné a pokud ne, proč?

 Jistě by se jako obvykle divil, jakých škod, jistě by se mu jich dostal celý výčet a zbytečně by vypadal opět jako účelově postupující nemehlo ...

Dosavadní doporučení: přečíst (4)
Vaše doporučení:
přečíst (1) 14.07.2018 03:37  bum  (194966)

Častorál: BUM !

Marián, Jakub Sedláček je podle obchodního rejstříku v orgánech 15 rokem, pan Častorál ale 18 rokem. Proč tedy Častorál nevyjednal mimosoudní vyrovnání dříve a nechá Sedláčka pak vymýšlet nějakou kapitalizaci ?

 

Dosavadní doporučení: přečíst (1)
Vaše doporučení:
přečíst (2) 13.07.2018 12:24  kolemjdouci  (194959)

Chaos a neschopnost korektně vést likvidaci HPH vyústil zrušením VH

Fraškou je, když Staněk přehlíží zlodějskou snahu vykrást harvard a spolu s maxi zlodějem vyšetřují pochybení likvidátora. on vůbec netuší, jakého vola ze sebe dělá

Dosavadní doporučení: přečíst (2)
Vaše doporučení:
přečíst (0) 16.07.2018 07:22  neco noveho ?  (194986)

Chaos a neschopnost korektně vést likvidaci HPH vyústil zrušením VH

I slepy musi videt, ze likvidatorka Mixova nechava harvard vykrast harvardske mafii

Dosavadní doporučení: přečíst (0)
Vaše doporučení:
přečíst (0) 14.07.2018 11:12  Thomas Cyprus  (194254)

Chaos a neschopnost korektně vést likvidaci HPH vyústil zrušením VH

Naštěstí je Sedláček dost mazaný aby věděl, že než předloží valné hromadě nějaký   "divný nápad", že si musí dopředu zajistit jeho podporu.

A opora v podobě 1.5 milionů akcií hph v držení Harmsu a Beria se vám  zdá malá, Jiřík má akcií kolik a Staněk s nimi od roku 2011 nehlasuje ve shodě ?  

Ale buďte v klidu, HPH má statisíce akcionářů, ale většina má 20 akcií to je hodnota od - 6 Kč/akcionáře do 5.000,-- Kč na akcionáře, podle toho, komu věříte. Zachování stejného počtu této nuly a nebo 5.000,--, podle toho, jak to počítáte, vyjde tyto akcionáře na 20,- nebo 40,- korun, podle toho, jak to počítáte. Krásně se to po úpisu vyčistí ve prospěch těch, kdo se o majetek starají a hlavně ve prospěch těch, komu se vůbec vyplatí upisovat. Guláš z toho dělají lidé, kteří byli v HPH 20 let neúspěšní.

Tak nač zbytečné kecy, jak Častorál, tak většina akcionářů je mimo hru, s tím už nic nenaděláte.

Oba „kameny“ však zapomněly na to, že Trusty nejsou obyčejným obilným zrnkem, aby je mohly, společně či proti sobě, rozdrtit. To, co je uvnitř tohoto trustového zrna, majetek akcionářů, je chráněn tvrdou slupkou která brání tomu, aby se obsah zkazil a rozplynul v rukou těchto „kamenů“.

Dosavadní doporučení: přečíst (0)
Vaše doporučení:
přečíst (1) 14.07.2018 17:50  akcionar harvardu  (194350)

Chaos a neschopnost korektně vést likvidaci HPH vyústil zrušením VH

Dohodu o mimosoudním vyrovnání nevyjednal ani Častorál, ani Mixová, ta ale na rozdíl od prvého nezasahuje proti pokusám harvard vykrást. Jak podvodnou kapitalizací vymaštěného Jakuba Sedláčka, tak podhodnocením majetku společnosti, kde si pravděpodobně někdo brousí zuby na 1,5 mil. účastnických akcií HPH v majetku Beria a Harmsu v předchozím příspěvků zmíněných. Na tohle jste holoto zlodějská čekali, co? 

Dosavadní doporučení: přečíst (1)
Vaše doporučení:
přečíst (0) 15.07.2018 09:17  points  (192899)

Chaos a neschopnost korektně vést likvidaci HPH vyústil zrušením VH

Komentář problematických kapitálových operací, směřujících  k násilnému převzetí společnosti?

Problematický návrh snížení základního kapitálu se opírá o zavádějící  tvrzení  v  pozvánce  valné hromady, že k vypořádání účetní ztráty roku 2017 je nejefektivnější   cesta  snížením základního kapitálu.

Nesmyslné je tohoto tvrzení  u  společnosti rušené likvidací, kde  vypořádání účetní ztráty za rok 2017 lze  mnohem vhodněji  provést jejím převedením na účet neuhrazených ztrát minulých let.

Výsledek hospodaření minulých let  bude sice  snížením kapitálu významně ovlivněn, tuto položku ale není  u společnosti v likvidaci nutné řešit,  a touto operací se nemění hodnota vlastního kapitálu.

Souhlasný pohled lze čekat i ze strany kontrolního orgánu pro naprosto nevýznamný ekonomický dopad  právě  u společnosti, zrušené likvidací

Navržené snížení základního kapitálu 1000 x se naopak jeví jako problematické, extrémní,  ve spojení  s  přednostním  právem  upisovatele (věřitele společnosti)   a  kapitalizací jeho pohledávky  předurčuje změny podílů na základním kapitálu,  podílu na likvidačním zůstatku,  v neprospěch stávajících akcionářů.

Nespravedlivě k postavení  současných akcionářů  nerespektováním jejich práva na neměnnost podílu na základním kapitálu,  spojeného  s neměnnosti  podílů na rozdělovaném likvidačním zůstatku.

Snížení základního kapitálu,  adekvátně  spojeného  s  odhadem  výše likvidačního zůstatku by i  pro  upisovatele s přednostním právem mělo  korelovat s hodnotou jeho pohledávky a  s neutrálním  dopadem  na změny podílu  na základním kapitálu. 

Dosavadní doporučení: přečíst (0)
Vaše doporučení:
přečíst (0) 15.07.2018 09:19  points  (192899)

Chaos a neschopnost korektně vést likvidaci HPH vyústil zrušením VH

Ale samozřejmě je kapitalizace pohledávky EuroHostu, extrémní snížení základního kapitálu a jednu stranu zvýhodňující úpis  v podání pánů Ševčíka, Behra, Jiříka, Sedláčka, Materny  a nových likvidátorů pokusem o podvod již od samého počátku,  kdy každý z jmenovaných  v tom dlouhodobě plní svoje úkoly.

Vše jde zhruba po této lince – prvním nutným krokem bylo zablokování převzetí  450 mil. z účtu Bayera vznesením nároku člena dozorčí rady  HPH Ševčíka ve prospěch kyperských trustů  -  harvard se ocitá na hraně bankrotu,  ztrácí schopnost financovat  uplatnění nároku na pohledávky  -  pád do insolvence   ovládnutí další režie likvidace vyšachováním původního likvidátora  skupinou velkých  akcionářů    nestandardní vznik úvěru  od firmy největšího akcionáře     orgány společnosti  propojeny s  věřitelem  -   podhodnocení  aktiv,  účto v záporné  hodnotě, extrémní  snížení základního kapitálu 1000x  na 1 Kč/akcie  -  úpisem akcií s právem přednostního úpisu  věřitele, kapitalizace části jeho úvěru  v souběhu s nulovým  oceněním aktiv HPH -   nastavení podmínek vylučující účast většiny menších  akcionářů, ovládnutí společnosti úzkou skupinou kolem největšího akcionáře/věřitele  na úkor původních akcionářů     nastavením odpisu  zachováno záporné jmění s nutností  v ovládané společnosti  úpis  opakovat za ještě   nevýhodnějších podmínek až do získání  80 - 90 % podílu společnosti – vytěsněním  zbytku minoritních akcionářů  ovládnuto 100% společnosti a jejího majetku     realizace návratu ukrývaného a blokovaného majetku do společnosti  dohodou všech  spolupracujících osob s vlivem odblokování zajistit       rozdělení vypraného majetku z předchozí trestné činnosti v úhrnné hodnotě několika miliard  formou  převodů  listinných akcií  -    poslání HPH do insolvence,  jeho řízený zánik a výmaz

Dosavadní doporučení: přečíst (0)
Vaše doporučení:
přečíst (0) 15.07.2018 09:35  points  (192899)

Chaos a neschopnost korektně vést likvidaci HPH vyústil zrušením VH

Souhlasím, situace ve společnosti je už neúnosná a žádá si neodkladného  řešení, možná i odstraněním její samé podstaty.

Živelným,  nekompetentním či dokonce zlým úmyslem cíleným  postupem   likvidátorů JUDr. Dagmar Mixové a ing. Tomka při postupu likvidace bez definování jejího  jasného záměru,  kdy se  chaoticky a nekoncepčně harvard  potácí  od řešení jednoho dílčího problému k druhému ,  bez nějakého  jasného finančního plánu na delší období pouze s vágním tvrzením, že  nějakou dohodou likvidaci chtějí rychle ukončit, bez definování jakýchkoli jejích  mantinelů ..

Vždyť likvidátoři svoji neschopností  zajistit kompetentní vedení  a zpracování účetnictví další problémy vyrábějí,  místo aby si je pomáhali efektivně a smysluplně řešit,  pokud průběh likvidace   ještě oni sami řídí a nejsou-li tyto chyby naopak snaho dotunelování harvardu usnadnit.

Je zarážející, že problematické  kroky s naprosto zásadním dopadem  na  závazky společnosti,  na její kapitál a na jeho pozdější vypořádání vycházejí z návrhů nikoliv likvidátorů,  ale z návrhů dvoučlenného představenstva v podobě, naznačující možnost jejich  ovlivnění konfliktem zájmů.

Copak má logiku plánovat nákladný,  čtyřkolový úpis, který nevyřeší záporný kapitál, aby jen několik měsíců po jeho skončení jsme na tom byly díky provozním nákladům společnosti spolu s další hrozbou ze sporu s VSP ještě hůř !?

 S výmluvou, že vytvoření prospektu a racionálního úpisu, řešícího situaci společnosti alespoň  do doby, než se průhledně a bez doprovodných  kriminálních prvků z likvidní nějaká pohledávka by trvalo několik měsíců?!   Jen kvůli snaze dělat pouze  kroky neprůhledné, nekontrolovatelné, umožňující úzké skupince osob s problematickou minulostí převzetí majetku 240 000 akcionářů HPH ?

Dosavadní doporučení: přečíst (0)
Vaše doporučení:
přečíst (0) 15.07.2018 09:36  points  (192899)

Chaos a neschopnost korektně vést likvidaci HPH vyústil zrušením VH

 Aktuální Informace a odkazy  k  HPH  - stránky  zástupce akcionářů  pana Kaňovského

(složka fórum k předávání důvěrných informací přístupná pouze zastupovaným akcionářům)

www.kanovsky.cz/hph-kanovsky.php

 

Vyjádření původního likvidátora k situaci v Harvardském průmyslovém holdingu, a.s. v likvidaci

www.hph-castoral.cz/

Dosavadní doporučení: přečíst (0)
Vaše doporučení:
přečíst (0) 15.07.2018 10:32  akcionar harvardu  (194350)

Chaos a neschopnost korektně vést likvidaci HPH vyústil zrušením VH

Stále opakovaná argumentace  strany, zastoupené současným vedením HPH v čele s členem DR Tomášem Ševčíkem (dle usnesení policie zpronevěřil několik miliard), předsedou představenstva Sedláčkem (dříve čile  spolupracujícího s odsouzeným B. Vostrým), předsedou dozorčí rady Staňkem (držícího balíkem plných mocí v orgánech HPH lidi s kriminální minulostí), v pozadí stojícím akcionářem Jiříkem ( známého z kauzy vytunelovaného severočeského fondu ČIH a Kotvy),   a  zaštítěných  spolupracujícími likvidátory Tomkem a Mixovou se opírá o  tvrzení, že když původní likvidátor nedokázal čelit jejich dlouhodobé snaze bránit standardnímu dokončení likvidace, tak oni jsou po jeho vyšachování oprávněni řadou účelových  kroků a kapitálových operaci harvard dokrást, případně ze strany nových likvidátorů tomuto dokrádání nečinně přihlížet?

A tedy argumentovat, že za současnými kroky, vedoucími k ovládnutí společnosti přerozdělením podílů na společnosti ve svůj prospěch, na úkor původních akcionářů, tedy vedoucími faktickému  dotunelování harvardu v době těsně před uzavřením dohod o vypořádání blokovaného majetku ve výši několika miliard, účelově oceněného v pohledávkách nulou  nemůže vychytralá parta v jeho vedení, ale odstavený původní likvidátor Častorál?

Dosavadní doporučení: přečíst (0)
Vaše doporučení:
přečíst (1) 15.07.2018 14:11  Jožo  (174622)

Chaos a neschopnost korektně vést likvidaci HPH vyústil zrušením VH

Zatím víme, že soud Častorála odmítl odvolat a tyk vyškejme, jestli současné pokusy nových likvidátorů přehlížením dopustit vytunelování zbytku majetku vyvolají nějako reakci i ve vztahu k nim, vše má svůj čas tak vyčkejme

Dosavadní doporučení: přečíst (1)
Vaše doporučení:
přečíst (0) 15.07.2018 19:08  blesk  (194978)

Chaos a neschopnost korektně vést - výrok jak vyšitý z BLESKu

Ano, soud Častorála odmítl odvolat, ale už neuvádíte důvody ! Ty spočívaly v tom, že žalující akcionářka měla dle soudu ve vlastnictví jen několik málo akcií, takže měla dle soudu minimální právní zájem na odvolání Častorála. Věcně soud pochybení Častorála vůbec neprojednával. Věřím, že tyhle polopravdy nešíříte úmyslně, pamatujte ale kupř., že když zde v titulku píšete, "že chaos a neschopnost vést likvidaci vyústil ve zrušení valné hromady", pak jde o hoax a o nesmyslné spojení zcela rozdílných skiutečností. Likvidaci vedou likvidátoři, valnou hromady ale odvolalo představenstvo, tudíž je výrok, "neschopnost vést likvidaci vedla k e zrušení VH" nedává smysl.

Dosavadní doporučení: přečíst (0)
Vaše doporučení:
přečíst (0) 15.07.2018 19:25  otázka  (193706)

Chaos a neschopnost korektně vést likvidaci HPH vyústil zrušením VH

Ale klidně si ten chaos a nekorektnost můžeme rozebrat, nejprve ale akcionářům uveďte pravé důvody, jež vás vedly k odvolání VH. Jen uvedený nesoulad v datech na některých dokumentech s VH spojených to jak víme není, ty chyby jste znali již dříve a přesto jste na VH trvali, oznámili další protinávrh, aby hned nato VH spadla pod stůl. Začít můžete tím chaoticky pojatým protinávrhem, co jste ho sice prezentovali, přitom prý nikde ale nebyl akcionářům k dispozici, zrovna jako předtím při jiné návštěve zase účetní závěrka ..

Dosavadní doporučení: přečíst (0)
Vaše doporučení:
přečíst (0) 15.07.2018 22:40  otázka  (193706)

Chaos a neschopnost korektně vést likvidaci HPH vyústil zrušením VH

Pane Ševčík, zkusme to tedy vzít z druhého konce a uveďte, co od jmenování nových likvidátorů nebylo zmršeno a není v chaosu? Tak to asi bude rychlejší, můžete začít tčeba slibem rychlé výplaty na základě nějaké dohody, přejít můžete k hrozbě insolvence, do které harvard ženete idiotským nastavením účetnictví, zmínit můžete ten nápad s podařenou kapitalizací, v čí kompetenci to je a kdo s tím přišel a proč takový hovězí nápad museji korigovat akcionáři předkládáním protinávrhů, proč likvidátoři před tím, než na něco uvolní peníze nedohlédnou, aby to nebylo jejich vyhazováním, čili proč platí kdejakou zpatlanou ptákovinu, jestli to zatím stačí. Mimochodem, řídí likvidaci Mixová s Tomkem, nebo zpza rohu Lojdová, případně Ševčík, že od likvidátorů mimo Častorála není nikde žádný komentář k tomu chaotickému binci ve společnosti ?

Dosavadní doporučení: přečíst (0)
Vaše doporučení:
přečíst (0) 15.07.2018 23:44  Thomas Cyprus  (194254)

Chaos a neschopnost korektně vést likvidaci HPH vyústil zrušením VH

Likvidátorka Dagmar Mixová zde vyssvětluje problematiku hph neformálně pod přezdívkou Kozí dech, copak to z fundovaných reakcí nepoznáte ?!

Dosavadní doporučení: přečíst (0)
Vaše doporučení:
přečíst (1) 16.07.2018 06:15  points  (194196)

Chaos a neschopnost korektně vést likvidaci HPH vyústil zrušením VH

Komentář problematických kapitálových operací, směřujících  k násilnému převzetí společnosti?

Problematický návrh snížení základního kapitálu se opírá o zavádějící  tvrzení  v  pozvánce  valné hromady, že k vypořádání účetní ztráty roku 2017 je nejefektivnější   cesta  snížením základního kapitálu.

Nesmyslné je tohoto tvrzení  u  společnosti rušené likvidací, kde  vypořádání účetní ztráty za rok 2017 lze  mnohem vhodněji  provést jejím převedením na účet neuhrazených ztrát minulých let.

Výsledek hospodaření minulých let  bude sice  snížením kapitálu významně ovlivněn, tuto položku ale není  u společnosti v likvidaci nutné řešit,  a touto operací se nemění hodnota vlastního kapitálu.

Souhlasný pohled lze čekat i ze strany kontrolního orgánu pro naprosto nevýznamný ekonomický dopad  právě  u společnosti, zrušené likvidací

Navržené snížení základního kapitálu 1000 x se naopak jeví jako problematické, extrémní,  ve spojení  s  přednostním  právem  upisovatele (věřitele společnosti)   a  kapitalizací jeho pohledávky  předurčuje změny podílů na základním kapitálu,  podílu na likvidačním zůstatku,  v neprospěch stávajících akcionářů.

Nespravedlivě k postavení  současných akcionářů  nerespektováním jejich práva na neměnnost podílu na základním kapitálu,  spojeného  s neměnnosti  podílů na rozdělovaném likvidačním zůstatku.

Snížení základního kapitálu,  adekvátně  spojeného  s  odhadem  výše likvidačního zůstatku by i  pro  upisovatele s přednostním právem mělo  korelovat s hodnotou jeho pohledávky a  s neutrálním  dopadem  na změny podílu  na základním kapitálu. 

Dosavadní doporučení: přečíst (1)
Vaše doporučení:
přečíst (1) 16.07.2018 06:16  points  (194196)

Chaos a neschopnost korektně vést likvidaci HPH vyústil zrušením VH

 Ale samozřejmě je kapitalizace pohledávky EuroHostu, extrémní snížení základního kapitálu a jednu stranu zvýhodňující úpis  v podání pánů Ševčíka, Behra, Jiříka, Sedláčka, Materny  a nových likvidátorů pokusem o podvod již od samého počátku,  kdy každý z jmenovaných  v tom dlouhodobě plní svoje úkoly.

Vše jde zhruba po této lince – prvním nutným krokem bylo zablokování převzetí  450 mil. z účtu Bayera vznesením nároku člena dozorčí rady  HPH Ševčíka ve prospěch kyperských trustů  -  harvard se ocitá na hraně bankrotu,  ztrácí schopnost financovat  uplatnění nároku na pohledávky  -  pád do insolvence   ovládnutí další režie likvidace vyšachováním původního likvidátora  skupinou velkých  akcionářů    nestandardní vznik úvěru  od firmy největšího akcionáře     orgány společnosti  propojeny s  věřitelem  -   podhodnocení  aktiv,  účto v záporné  hodnotě, extrémní  snížení základního kapitálu 1000x  na 1 Kč/akcie  -  úpisem akcií s právem přednostního úpisu  věřitele, kapitalizace části jeho úvěru  v souběhu s nulovým  oceněním aktiv HPH -   nastavení podmínek vylučující účast většiny menších  akcionářů, ovládnutí společnosti úzkou skupinou kolem největšího akcionáře/věřitele  na úkor původních akcionářů     nastavením odpisu  zachováno záporné jmění s nutností  v ovládané společnosti  úpis  opakovat za ještě   nevýhodnějších podmínek až do získání  80 - 90 % podílu společnosti – vytěsněním  zbytku minoritních akcionářů  ovládnuto 100% společnosti a jejího majetku     realizace návratu ukrývaného a blokovaného majetku do společnosti  dohodou všech  spolupracujících osob s vlivem odblokování zajistit       rozdělení vypraného majetku z předchozí trestné činnosti v úhrnné hodnotě několika miliard  formou  převodů  listinných akcií  -    poslání HPH do insolvence,  jeho řízený zánik a výmaz

Dosavadní doporučení: přečíst (1)
Vaše doporučení:
přečíst (1) 16.07.2018 06:17  points  (194196)

Chaos a neschopnost korektně vést likvidaci HPH vyústil zrušením VH

Souhlasím, situace ve společnosti je už neúnosná a žádá si neodkladného  řešení, možná i odstraněním její samé podstaty.

Živelným,  nekompetentním či dokonce zlým úmyslem cíleným  postupem   likvidátorů JUDr. Dagmar Mixové a ing. Tomka při postupu likvidace bez definování jejího  jasného záměru,  kdy se  chaoticky a nekoncepčně harvard  potácí  od řešení jednoho dílčího problému k druhému ,  bez nějakého  jasného finančního plánu na delší období pouze s vágním tvrzením, že  nějakou dohodou likvidaci chtějí rychle ukončit, bez definování jakýchkoli jejích  mantinelů ..

Vždyť likvidátoři svoji neschopností  zajistit kompetentní vedení  a zpracování účetnictví další problémy vyrábějí,  místo aby si je pomáhali efektivně a smysluplně řešit,  pokud průběh likvidace   ještě oni sami řídí a nejsou-li tyto chyby naopak snaho dotunelování harvardu usnadnit.

Je zarážející, že problematické  kroky s naprosto zásadním dopadem  na  závazky společnosti,  na její kapitál a na jeho pozdější vypořádání vycházejí z návrhů nikoliv likvidátorů,  ale z návrhů dvoučlenného představenstva v podobě, naznačující možnost jejich  ovlivnění konfliktem zájmů.

Copak má logiku plánovat nákladný,  čtyřkolový úpis, který nevyřeší záporný kapitál, aby jen několik měsíců po jeho skončení jsme na tom byly díky provozním nákladům společnosti spolu s další hrozbou ze sporu s VSP ještě hůř !?

S výmluvou, že vytvoření prospektu a racionálního úpisu, řešícího situaci společnosti alespoň  do doby, než se průhledně a bez doprovodných  kriminálních prvků z likvidní nějaká pohledávka by trvalo několik měsíců?!   Jen kvůli snaze dělat pouze  kroky neprůhledné, nekontrolovatelné, umožňující úzké skupince osob s problematickou minulostí převzetí majetku 240 000 akcionářů HPH ?

Dosavadní doporučení: přečíst (1)
Vaše doporučení:
přečíst (1) 16.07.2018 06:18  points  (194196)

Chaos a neschopnost korektně vést likvidaci HPH vyústil zrušením VH

 Aktuální Informace a odkazy  k  HPH  - stránky  zástupce akcionářů  pana Kaňovského

(složka fórum k předávání důvěrných informací přístupná pouze zastupovaným akcionářům)

www.kanovsky.cz/hph-kanovsky.php

 

Vyjádření původního likvidátora k situaci v Harvardském průmyslovém holdingu, a.s. v likvidaci

www.hph-castoral.cz/

Dosavadní doporučení: přečíst (1)
Vaše doporučení:
přečíst (0) 16.07.2018 06:19  infos  (193813)

Chaos a neschopnost korektně vést likvidaci HPH vyústil zrušením VH

Pane Ševčík, zkusme to tedy vzít z druhého konce a uveďte, co od jmenování nových likvidátorů nebylo zmršeno a není v chaosu? Tak to asi bude rychlejší, můžete začít tčeba slibem rychlé výplaty na základě nějaké dohody, přejít můžete k hrozbě insolvence, do které harvard ženete idiotským nastavením účetnictví, zmínit můžete ten nápad s podařenou kapitalizací, v čí kompetenci to je a kdo s tím přišel a proč takový hovězí nápad museji korigovat akcionáři předkládáním protinávrhů, proč likvidátoři před tím, než na něco uvolní peníze nedohlédnou, aby to nebylo jejich vyhazováním, čili proč platí kdejakou zpatlanou ptákovinu, jestli to zatím stačí. Mimochodem, řídí likvidaci Mixová s Tomkem, nebo zpza rohu Lojdová, případně Ševčík, že od likvidátorů mimo Častorála není nikde žádný komentář k tomu chaotickému binci ve společnosti ?

Dosavadní doporučení: přečíst (0)
Vaše doporučení:
přečíst (0) 16.07.2018 13:52  KOLEMJDOUCÍ  (194995)

Chaos a neschopnost korektně vést likvidaci HPH vyústil zrušením VH

Krysa se vydává za myšku a ohlupuje nás, protože jestli kritizovali Častorála za chyby, tak oni teď chystají okradení 240 000 akcionářů těsně před návratem blokovaného majetku do hph převzetím jejich podílů tím podvodným úpisem s kapitalizací pohledávky Eurohostu, ksindl zlodějskej ! A Mixová tomu spolku dělá náčelníka !

Dosavadní doporučení: přečíst (0)
Vaše doporučení:
přečíst (1) 16.07.2018 17:52  otázka  (193706)

Chaos a neschopnost korektně vést likvidaci HPH vyústil zrušením VH

Že OSMA za dob Častorála varovala před hrozbou insolvence je ve světle fasktu, že právě OSMA ani nemukla, když neformální šéf harvardských mafiánů Ševčík zablokoval převod 450 milionů z účtu Bayera do vykradeného harvadu opravdu legrační tvrzení. Co je neuvěřitelné a zarážející, že právě chystaný podvod s kapitalizací pohledávky EuroHostu, kterým bude harvard dotunelován za bílého dne je možné udělat jen díky podpory OSMA, neboli Karla Staňka a bizardní je, že právě o jeho podporu je opřen mafián Ševčík, dozorující to správné nasměrování procesů v harvardu, jak on podporuje a naopak my kritizujeme.

Dosavadní doporučení: přečíst (1)
Vaše doporučení:
přečíst (0) 16.07.2018 20:58  otázka  (193706)

Chaos a neschopnost korektně vést likvidaci HPH vyústil zrušením VH

Jasně Ševčíku, mohl jste své vyjádření sestručnit tak, že nad Častorálem a jeho snahou vrátit kyperský majetek do vykradeného harvardu jste vyzrál, a teď za pomoci současného vedení HPH v čele se zástupcem drobných akcionářů Karlem Staňkem sedíte v dozorčí radě a cílíte vyzrát i na akcionářích HPH, aby jste je podobnými kousky, jako ten povedený úpis spojený s kapitalizací pohledávky eurohostu spolu s vaší partou okradli, potlesk předpokládám neočekáváte ..

Dosavadní doporučení: přečíst (0)
Vaše doporučení:
přečíst (0) 16.07.2018 22:35  Thomas Cyprus  (194254)

Chaos a neschopnost korektně vést likvidaci HPH vyústil zrušením VH

Naštěstí je Sedláček jako předkladatel  úpisu s kapitalizací poloviny harvardu pro eurohost dost mazaný aby věděl, že než předloží valné hromadě nějaký   "divný nápad", že si musí dopředu zajistit jeho podporu.

A opora v podobě 1.5 milionů akcií hph v držení Harmsu a Beria se vám  zdá malá, Jiřík má akcií kolik a Staněk s nimi od roku 2011 nehlasuje ve shodě ?  

Ale buďte v klidu, HPH má statisíce akcionářů, ale většina má 20 akcií to je hodnota od - 6 Kč/akcionáře do 5.000,-- Kč na akcionáře, podle toho, komu věříte. Zachování stejného počtu této nuly a nebo 5.000,--, podle toho, jak to počítáte, vyjde tyto akcionáře na 20,- nebo 40,- korun, podle toho, jak to počítáte. Krásně se to po úpisu vyčistí ve prospěch těch, kdo se o majetek starají a hlavně ve prospěch těch, komu se vůbec vyplatí upisovat. Guláš z toho dělají lidé, kteří byli v HPH 20 let neúspěšní.

Tak nač zbytečné kecy, jak Častorál, tak většina akcionářů je mimo hru, s tím už nic nenaděláte.

Oba „kameny“  zapomněly na to, že Trusty nejsou obyčejným obilným zrnkem, aby je mohly, společně či proti sobě, rozdrtit. To, co je uvnitř tohoto trustového zrna, majetek akcionářů, je chráněn tvrdou slupkou která brání tomu, aby se obsah zkazil a rozplynul v rukou těchto „kamenů“.

Dosavadní doporučení: přečíst (0)
Vaše doporučení:
přečíst (0) 16.07.2018 22:40  Thomas Cyprus  (194254)

Chaos a neschopnost korektně vést likvidaci HPH vyústil zrušením VH

Marná sláva, Častorál sice vzdoroval 18 roků, jenže teď harvardu vládnou Tomko a Mixová, takže do roka je harvard vyčištěný a vy máte pokoj

Dosavadní doporučení: přečíst (0)
Vaše doporučení:
spíše nečíst (2) 17.07.2018 09:25  kolemjdouci  (194959)

Chaos a neschopnost korektně vést likvidaci HPH vyústil zrušením VH

Stanek bude mit problem, jeden jeho akcionar mi volal a ptal se na neho s tim, ze on pry ma v sobe tolik drzosti, ze akcionarum nabizi v souvislosti s tim podvodnym upisem zastupovani, tak co maji delat. Takze daji plne moci nekomu jinemu?

Dosavadní doporučení: spíše nečíst (2)
Vaše doporučení:
přečíst (0) 18.07.2018 10:25  kolemjdouci  (194959)

Chaos a neschopnost korektně vést likvidaci HPH vyústil zrušením VH

Soud Častorálovi nechal minimálně kontrolní funkci a to je dobře, teď může za podvody po soudech honit vás, bando zlodějská

Dosavadní doporučení: přečíst (0)
Vaše doporučení:
přečíst (0) 18.07.2018 16:31  PK  (192476)

Chaos a neschopnost korektně vést likvidaci HPH vyústil zrušením VH

Koukám, že inzerát o odvolání VH vyšel až den po dni plánovaného konání: https://ov.ihned.cz/zapis/14654502

Dosavadní doporučení: přečíst (0)
Vaše doporučení:
přečíst (1) 18.07.2018 17:58  otázka  (193706)

Chaos a neschopnost korektně vést likvidaci HPH vyústil zrušením VH

Ano pane PK, od současných chaotiků z vedení HPH už bohužel nemůžete čekat nic jiného, než nějaký další pokus o podvod, kterým odrbou akcionáře, případně nějaký jejich další chaotický krok, prostě v harvardu teď vládne chaos, chaos a opět chaos. Hlavně že chtějí dávat na valných hromadách akcionářům přednášky o pochybeních a škodách Častorála :-)

Dosavadní doporučení: přečíst (1)
Vaše doporučení:
přečíst (0) 18.07.2018 18:44  čekatel  (178055)

Chaos a neschopnost korektně vést likvidaci HPH vyústil zrušením VH

otázka .....už nechte těch "kravin" a raději řekněte něco , jaké máte představy o řešení stávající situace  v HPH .

Dosavadní doporučení: přečíst (0)
Vaše doporučení:
přečíst (0) 18.07.2018 19:08  PK  (192476)

Chaos a neschopnost korektně vést likvidaci HPH vyústil zrušením VH

Společnost si zajistí úvěr na delší dobu a umělé snížení vlastního kapitálu na zápornou hodnotu bude řešit jen uměle, tedy účtováním na účet neuhrazené ztráty předchozích let. Mezitím by měli řešit, jak vést stávající soudní spory, aby směřovaly ke zdárnému konci, protože navrhované "řešení" nic takového nenabízelo, jen mělo zvýhodnit Eurohost na úkor všech, aniž by akcionáři věděli, jaký je vlastně záměr dalšího vývoje likvidace. 

Dosavadní doporučení: přečíst (0)
Vaše doporučení:
přečíst (1) 18.07.2018 23:39  Romadúr  (195036)

Chaos a neschopnost korektně vést likvidaci HPH vyústil zrušením VH

PK, jeszli jste robot, tak Vás naprogramovali sakramentsky dobře. Váš algorithmus sic reaguje patrně na příspěvky pseudologicky a skrytě vyzdvihuje Častorála a apriori vše, co robot rozpozná jako pozitivní hodnocení současného vedení HPH, neguje, ale programátor se namakal ! Jedná se prosím o samoučící systém ?

Dosavadní doporučení: přečíst (1)
Vaše doporučení:
přečíst (0) 19.07.2018 00:05  Marián  (193510)

Chaos a neschopnost korektně vést likvidaci HPH vyústil zrušením VH

Pánové Ševčík a  Staněk hledají odpovědi na absenci výsledků likvidace a na  události počínající roky 2002, 2004 a následných let, tak mu osvěžme paměť  uvedením do souvislostí tehdejší doby, například články Karla Staňka zde:

 www.kanovsky.cz/clanek.php?Cislo=114

www.kanovsky.cz/clanek.php?Cislo=116

www.kanovsky.cz/clanek.php?Cislo=118

A pokračovat můžeme pozdější konfrontací tehdejšího postoje předsedy dozorčí rady Petra Kaňovského s postojem tehdejšího předsedy představenstva Karla Staňka, jež vyplynou z dopisu, zaslaném Staňkem Kaňovskému v reakci na dopis předsedy dozorčí rady, v němž se 18,10 2005 domáhal Kaňovský předložit ke kontrole dokumenty společnosti a další materiály, týkajících se dalšího postupu likvidace a na který mu  dne 21,10, 2005 přišla od Staňka tato překvapivá odpověď, z níž cituji:

 "Vaše požadavky na stanovení a sdělování strategie v dalším postupu, či vypracování variantních postupů mne překvapily, přiznám že dokonce zarazily, zvláště pak požadavek na jakýsi časový harmonogram postupu (likvidace), přestože jste velmi dobře seznámen s liknavostí soudů, způsobem vyšetřování celé kauzy a závislostí Koženého a Vostrého lidí" či "i Vy musíte chápat postavení pana Častorála, jako soudem jmenovaného likvidátora a reálně si uvědomit skutečnosti i podmínky, v nichž likvidátor, dozorčí rada i představenstvo působí"

Když jsem si přečetl deset bodů, s nimiž se dozorčí rada obrací na likvidátora a představenstvo, přiznám, že mě až zamrazilo“

Dosavadní doporučení: přečíst (0)
Vaše doporučení:
přečíst (0) 19.07.2018 06:18  infos  (193697)

Chaos a neschopnost korektně vést likvidaci HPH vyústil zrušením VH

Souhlasím, situace ve společnosti je už neúnosná a žádá si neodkladného  řešení, možná i odstraněním její samé podstaty.

Živelným,  nekompetentním či dokonce zlým úmyslem cíleným  postupem   likvidátorů JUDr. Dagmar Mixové a ing. Tomka při postupu likvidace bez definování jejího  jasného záměru,  kdy se  chaoticky a nekoncepčně harvard  potácí  od řešení jednoho dílčího problému k druhému ,  bez nějakého  jasného finančního plánu na delší období pouze s vágním tvrzením, že  nějakou dohodou likvidaci chtějí rychle ukončit, bez definování jakýchkoli jejích  mantinelů ..

Vždyť likvidátoři svoji neschopností  zajistit kompetentní vedení  a zpracování účetnictví další problémy vyrábějí,  místo aby si je pomáhali efektivně a smysluplně řešit,  pokud průběh likvidace   ještě oni sami řídí a nejsou-li tyto chyby naopak snaho dotunelování harvardu usnadnit.

Je zarážející, že problematické  kroky s naprosto zásadním dopadem  na  závazky společnosti,  na její kapitál a na jeho pozdější vypořádání vycházejí z návrhů nikoliv likvidátorů,  ale z návrhů dvoučlenného představenstva v podobě, naznačující možnost jejich  ovlivnění konfliktem zájmů.

Copak má logiku plánovat nákladný,  čtyřkolový úpis, který nevyřeší záporný kapitál, aby jen několik měsíců po jeho skončení jsme na tom byly díky provozním nákladům společnosti spolu s další hrozbou ze sporu s VSP ještě hůř !?

 S výmluvou, že vytvoření prospektu a racionálního úpisu, řešícího situaci společnosti alespoň  do doby, než se průhledně a bez doprovodných  kriminálních prvků z likvidní nějaká pohledávka by trvalo několik měsíců?!   Jen kvůli snaze dělat pouze  kroky neprůhledné, nekontrolovatelné, umožňující úzké skupince osob s problematickou minulostí převzetí majetku 240 000 akcionářů HPH ?

Dosavadní doporučení: přečíst (0)
Vaše doporučení:
přečíst (0) 19.07.2018 06:18  infos  (193697)

Chaos a neschopnost korektně vést likvidaci HPH vyústil zrušením VH

Ale samozřejmě je kapitalizace pohledávky EuroHostu, extrémní snížení základního kapitálu a jednu stranu zvýhodňující úpis  v podání pánů Ševčíka, Behra, Jiříka, Sedláčka, Staňka, Materny  a nových likvidátorů pokusem o podvod již od samého počátku,  kdy každý z jmenovaných se na tom podílí.

Vše jde zhruba po této lince – prvním nutným krokem bylo zablokování převzetí  450 mil. z účtu Bayera vznesením nároku člena dozorčí rady  HPH Ševčíka ve prospěch kyperských trustů  -   harvard se  ocitá na hraně bankrotu,  ztrácí schopnost financovat  uplatnění nároku na pohledávky  -  padá do insolvence   ovládnutí další režie likvidace vyšachováním původního likvidátora  skupinou velkých  akcionářů    nestandardní vznik úvěru  od firmy největšího akcionáře jako základna k pozdějšímu  nájezdu     orgány společnosti  propojeny s  věřitelem  -  následuje  podhodnocení  aktiv,  účto v záporné  hodnotě, extrémní  snížení základního kapitálu 1000x  na 1 Kč/akcie  -  úpisem akcií s právem přednostního úpisu  věřitele a kapitalizace části jeho úvěru  v souběhu s nulovým  oceněním aktiv HPH  -   včetně nastavení podmínek vylučující účast většiny menších  akcionářů  - neuvěřitelně levné a rychlé ovládnutí podílu na společnosti  úzkou skupinou kolem největšího akcionáře/věřitele  naředěním podílů původních akcionářů     nastavením odpisu  zachováno záporné jmění s nutností  v ovládané společnosti  úpis  opakovat za ještě výhodnějších   podmínek, až do získání  80 - 90 % podílu společnosti – vytěsněním  zbytku minoritních akcionářů  ovládnuto 100% společnosti, a jejího majetku     realizace návratu ukrývaného a dosud cíleně blokovaného majetku do společnosti  dohodou všech  spolupracujících osob s vlivem odblokování zajistit       následuje rozdělení vypraného majetku z předchozí trestné činnosti v úhrnné hodnotě několika miliard  formou  převodů  listinných akcií  a tím se kruh uzavírá  -  následuje  poslání HPH do insolvence,  jeho řízený zánik a výmaz

Dosavadní doporučení: přečíst (0)
Vaše doporučení:
přečíst (0) 19.07.2018 06:24  points  (194266)

Chaos a neschopnost korektně vést likvidaci HPH vyústil zrušením VH

Aktuální Informace a odkazy  k  HPH  - stránky  zástupce akcionářů  P. Kaňovského

 

(složka fórum k předávání neveřejných informací přístupná pouze zastupovaným akcionářům)

www.kanovsky.cz/hph-kanovsky.php

 

Vyjádření původního likvidátora k situaci v Harvardském průmyslovém holdingu, a.s. v likvidaci

www.hph-castoral.cz/

 

Usnesení PČR, Národní centrály proti organizovanému zločinu SKPV, Odboru výnosů a praní peněz  ze dne 3. října 2017, kterým  je potvrzeno, že se Ing. Tomáš Ševčík, někdejší předseda představenstva HPH a dnešní člen dozorčí rady HPH, ke škodě HPH a jeho akcionářů, dopustil trestného činu zpronevěry dle § 248 odst. 1, odst. 4 písm. a) tr. zákona se škodou 3.5 mld. CZK  a  Usnesení Vrchního státního zastupitelství

 leteckaposta.cz/234739694 

Personální a zájmové vazby mezi dlužníkem, společností HPH  a jeho největším věřitelem, společností Eurohost, s.r.o.

leteckaposta.cz/922679322 

Síť vazeb osob stojících za pokusem prosadit pro akcionáře HPH nevýhodnou  kapitalizaci pohledávky fy EuroHost, s.r.o., další pokračování 

leteckaposta.cz/109704406 

Historie kriminální kauzy HPH – archiv OSMA

www.osma1997.cz/osma-hph/ 

 

Dosavadní doporučení: přečíst (0)
Vaše doporučení:
přečíst (0) 19.07.2018 06:28  Thomas Cyprus  (194254)

Chaos a neschopnost korektně vést likvidaci HPH vyústil zrušením VH

Na  hlasech  Staňka už nestojíme a můžeme si dovolit luxus objektivity, je pravdou, že z Karla Staňka má část  akcionářů psinu, přesto si nenechá poradit,  zbytečně přijde o řadu dalších plných mocí.

 Akcionáři vidí, že jsme  na Častorála navršili  nedobytných 35 mega  škody a už  je tohle téma nezajímá.   Karel sice ví,   že nás  akcionáři bombardují dotazy na okolnosti toho úpisového očistce, že  jsou naštvaní,  přesto  si nedá  říct a chtěl do nich znovu  ve zprávě DR hustit své neshody s Častorálem.

Zas nějaké nové objevy 10 let starých věcí, kvůli kterým nechtěl  zprávu DR dát Raichmanové ke zveřejnění před valnou, aby mu to ještě před ní Častorál nerozcupoval.

Jenže koho zajímají staré a nevymahatelné věci ve chvíli, kdy my mu připravujeme očistec, kterým jeho akcie naředíme k nule? Prý ze Staňka naštvaní akcionáři chtěli udělat blbouna ukázkou toho, jak by měla vypadat zpráva dozorčí rady ! 

Formou protestu s  uvedením řady konkrétních  škod způsobených  námi  v průběhu posledních let, zatímco on by plkal to ironizované téma „o družce likvidátorově“, staré 12 let?  Udělal by z nás neschopné tupce ze všech!

Měl by se  poučit u mazanýho Jiříka, který  vymyslel tu kulišárnu s kapitalizací majetku malých akcíků , ale když to viděl neprůchodné, pružně zařadil alespoň naoko zpátečku a může na hromadě chodit,  a dělat ze sebe zachránce akcionářů.

 Staněk prostě  zcepeněl ve staré póze  a zastupovaní akcionáři se mu rozprchnou, pokud nezmění  styl.

Dosavadní doporučení: přečíst (0)
Vaše doporučení:
určitě přečíst (6) 22.08.2018 11:18  kolemjdouci  (195737)

Chaos a neschopnost korektně vést likvidaci HPH vyústil zrušením VH

Je treba chapat, ze eurohost je prostredek k vykradani harvardu, tomu se vse prizpusobuje, proto ale lecos nedava logiku

Dosavadní doporučení: určitě přečíst (6)
Vaše doporučení:
přečíst (1) 20.07.2018 08:21  kolemjdouci  (195069)

Chaos a neschopnost korektně vést likvidaci HPH vyústil zrušením VH

Položme si otázku, proč by noví likvidátoři Tomko a Mixová tolerovali přípravu další rozkrádačky bez toho, aby zasáhly? Odpověď hledejme u těch, kteří mohou vydělat stovky milionů, byť i mimo zisk přímo spojený s tím úpisovým čachrem. Sám Ševčík ukrývá rozsáhlý majetek spojený s trusty, nárokuje si stovky milionů správcovského a pokud mu někdo je ochoten pomoci, jistě za to nezůstane nic dlužen.

A je tu ještě rodina Kožených, která na dobré dohodě s likvidátory také může náramně vydělat, to se pak nedivte, že Mixová má dost dobrý důvod dělat slepejše a nechat Maternu za Jiříka váš majetek ,,kapitalizovat za kačku,,

Dosavadní doporučení: přečíst (1)
Vaše doporučení:
přečíst (0) 19.07.2018 16:19  Thomas Cyprus  (194254)

Chaos a neschopnost korektně vést likvidaci HPH vyústil zrušením VH

Naštěstí je Sedláček z dřívější spolupráce s Borisem Vostrým  jako předkladatel  úpisu s kapitalizací poloviny harvardu pro Jiříkův a Behrův Eurohost dost chytrý  aby věděl, že než předloží valné hromadě nějaký   "divný nápad", že si musí dopředu zajistit jeho podporu.

A opora v podobě 1.5 milionů akcií hph v držení Harmsu a Beria se vám  zdá malá, Jiřík má akcií kolik a Staněk s nimi od roku 2011 nehlasuje ve shodě ?  

Ale buďte v klidu, HPH má statisíce akcionářů, ale většina má 20 akcií to je hodnota od - 6 Kč/akcionáře do 5.000,-- Kč na akcionáře, podle toho, komu věříte. Zachování stejného počtu této nuly a nebo 5.000,--, podle toho, jak to počítáte, vyjde tyto akcionáře na 20,- nebo 40,- korun, podle toho, jak to počítáte. Krásně se to po úpisu vyčistí ve prospěch těch, kdo se o majetek starají a hlavně ve prospěch těch, komu se vůbec vyplatí upisovat. Guláš z toho dělají lidé, kteří byli v HPH 20 let neúspěšní.

Tak nač zbytečné zdržování, jak Častorál, tak většina akcionářů je mimo hru, s tím prostě  nic nenaděláte.

Oba „kameny“  zapomněly na to, že Trusty nejsou obyčejným obilným zrnkem, aby je mohly, společně či proti sobě, rozdrtit. To, co je uvnitř tohoto trustového zrna, majetek akcionářů, je chráněn tvrdou slupkou která brání tomu, aby se obsah zkazil a rozplynul v rukou těchto „kamenů“.

Dosavadní doporučení: přečíst (0)
Vaše doporučení:
určitě přečíst (1) 20.07.2018 00:18  Bahamas  (194190)

Chaos a neschopnost korektně vést likvidaci HPH vyústil zrušením VH

Taky stojím za novými likvidátory a nedám na jejich erudici a lidský přístup dopustit, s Častorálem spokojenost nebyla

Dosavadní doporučení: určitě přečíst (1)
Vaše doporučení:
spíše nečíst (1) 20.07.2018 06:23  points  (194196)

Chaos a neschopnost korektně vést likvidaci HPH vyústil zrušením VH

Aktuální Informace a odkazy  k  HPH  - stránky  zástupce akcionářů  P. Kaňovského

(složka fórum k předávání neveřejných informací přístupná pouze zastupovaným akcionářům)

www.kanovsky.cz/hph-kanovsky.php

 

Vyjádření původního likvidátora k situaci v Harvardském průmyslovém holdingu, a.s. v likvidaci

www.hph-castoral.cz/

Dosavadní doporučení: spíše nečíst (1)
Vaše doporučení:
spíše nečíst (1) 20.07.2018 06:25  Thpmas Cyprus  (195065)

Chaos a neschopnost korektně vést likvidaci HPH vyústil zrušením VH

Na  hlasech  Staňka už nestojíme a můžeme si dovolit luxus objektivity, je pravdou, že z Karla Staňka má část  akcionářů psinu, přesto si nenechá poradit,  zbytečně přijde o řadu dalších plných mocí.

 Akcionáři vidí, že jsme  na Častorála navršili  nedobytných 35 mega  škody a už  je tohle téma nezajímá.   Karel sice ví,   že nás  akcionáři bombardují dotazy na okolnosti toho úpisového očistce, že  jsou naštvaní,  přesto  si nedá  říct a chtěl do nich znovu  ve zprávě DR hustit své neshody s Častorálem.

Zas nějaké nové objevy 10 let starých věcí, kvůli kterým nechtěl  zprávu DR dát Raichmanové ke zveřejnění před valnou, aby mu to ještě před ní Častorál nerozcupoval.

Jenže koho zajímají staré a nevymahatelné věci ve chvíli, kdy my mu připravujeme očistec, kterým jeho akcie naředíme k nule? Prý ze Staňka naštvaní akcionáři chtěli udělat blbouna ukázkou toho, jak by měla vypadat zpráva dozorčí rady ! 

Formou protestu s  uvedením řady konkrétních  škod způsobených  námi  v průběhu posledních let, zatímco on by plkal to ironizované téma „o družce likvidátorově“, staré 12 let?  Udělal by z nás neschopné tupce ze všech!

Měl by se  poučit u mazanýho Jiříka, který  vymyslel tu kulišárnu s kapitalizací majetku malých akcíků , ale když to viděl neprůchodné, pružně zařadil alespoň naoko zpátečku a může na hromadě chodit,  a dělat ze sebe zachránce akcionářů.

 Staněk prostě  zcepeněl ve staré póze  a zastupovaní akcionáři se mu rozprchnou, pokud nezmění  styl.

Dosavadní doporučení: spíše nečíst (1)
Vaše doporučení:
určitě nečíst (2) 20.07.2018 06:24  Thpmas Cyprus  (195065)

Chaos a neschopnost korektně vést likvidaci HPH vyústil zrušením VH

Naštěstí je Sedláček z dřívější spolupráce s Borisem Vostrým  jako předkladatel  úpisu s kapitalizací poloviny harvardu pro Jiříkův a Behrův Eurohost dost chytrý  aby věděl, že než předloží valné hromadě nějaký   "divný nápad", že si musí dopředu zajistit jeho podporu.

A opora v podobě 1.5 milionů akcií hph v držení Harmsu a Beria se vám  zdá malá, Jiřík má akcií kolik a Staněk s nimi od roku 2011 nehlasuje ve shodě ?  

Ale buďte v klidu, HPH má statisíce akcionářů, ale většina má 20 akcií to je hodnota od - 6 Kč/akcionáře do 5.000,-- Kč na akcionáře, podle toho, komu věříte. Zachování stejného počtu této nuly a nebo 5.000,--, podle toho, jak to počítáte, vyjde tyto akcionáře na 20,- nebo 40,- korun, podle toho, jak to počítáte. Krásně se to po úpisu vyčistí ve prospěch těch, kdo se o majetek starají a hlavně ve prospěch těch, komu se vůbec vyplatí upisovat. Guláš z toho dělají lidé, kteří byli v HPH 20 let neúspěšní.

Tak nač zbytečné zdržování, jak Častorál, tak většina akcionářů je mimo hru, s tím prostě  nic nenaděláte.

Oba „kameny“  zapomněly na to, že Trusty nejsou obyčejným obilným zrnkem, aby je mohly, společně či proti sobě, rozdrtit. To, co je uvnitř tohoto trustového zrna, majetek akcionářů, je chráněn tvrdou slupkou která brání tomu, aby se obsah zkazil a rozplynul v rukou těchto „kamenů“.

Dosavadní doporučení: určitě nečíst (2)
Vaše doporučení:


Výpis titulků 5481až 5500 (55117)

Titulek   Výchozí řazení    Autor  šipka  Datum  šipka
  určitě přečíst (1) Chaos a neschopnost korektně vést likvidaci HPH vyústil zrušením VH   points 12.07.18 21:12
  určitě přečíst (1) Chaos a neschopnost korektně vést likvidaci HPH vyústil zrušením VH   points 12.07.18 21:13
  přečíst (0) Chaos a neschopnost korektně vést likvidaci HPH vyústil zrušením VH   points 12.07.18 21:13
  přečíst (0) Chaos a neschopnost korektně vést likvidaci HPH vyústil zrušením VH   points 12.07.18 21:17
  přečíst (0) Chaos a neschopnost korektně vést likvidaci HPH vyústil zrušením VH   points 13.07.18 06:19
  přečíst (0) Chaos a neschopnost korektně vést likvidaci HPH vyústil zrušením VH   points 13.07.18 06:20
  přečíst (1) Chaos a neschopnost korektně vést likvidaci HPH vyústil zrušením VH   points 13.07.18 06:21
  přečíst (1) Chaos a neschopnost korektně vést likvidaci HPH vyústil zrušením VH   points 13.07.18 06:22
  přečíst (4) Chaos a neschopnost korektně vést likvidaci HPH vyústil zrušením VH   Marián 13.07.18 06:37
  přečíst (1) Častorál: BUM !   bum 14.07.18 03:37
  přečíst (2) Chaos a neschopnost korektně vést likvidaci HPH vyústil zrušením VH   kolemjdouci 13.07.18 12:24
  přečíst (0) Chaos a neschopnost korektně vést likvidaci HPH vyústil zrušením VH   neco noveho ? 16.07.18 07:22
  přečíst (0) Chaos a neschopnost korektně vést likvidaci HPH vyústil zrušením VH   Thomas Cyprus 14.07.18 11:12
  přečíst (1) Chaos a neschopnost korektně vést likvidaci HPH vyústil zrušením VH   akcionar harvardu 14.07.18 17:50
  přečíst (0) Chaos a neschopnost korektně vést likvidaci HPH vyústil zrušením VH   points 15.07.18 09:17
  přečíst (0) Chaos a neschopnost korektně vést likvidaci HPH vyústil zrušením VH   points 15.07.18 09:19
  přečíst (0) Chaos a neschopnost korektně vést likvidaci HPH vyústil zrušením VH   points 15.07.18 09:35
  přečíst (0) Chaos a neschopnost korektně vést likvidaci HPH vyústil zrušením VH   points 15.07.18 09:36
  přečíst (0) Chaos a neschopnost korektně vést likvidaci HPH vyústil zrušením VH   akcionar harvardu 15.07.18 10:32
  přečíst (1) Chaos a neschopnost korektně vést likvidaci HPH vyústil zrušením VH   Jožo 15.07.18 14:11
« Předchozí | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | Další »
stránkovat diskuzi po 10 | 20 | 50


 Burza Prime 11:33 
Název Kurz Změna
 AVAST  89.00  -1.11% 
 CETV  94.80  +0.85% 
 ČEZ  536.50  0.00% 
 ERSTE  935.00  -0.15% 
 KOFOLA  304.00  -0.33% 
 KOMER. BANKA  905.50  -0.28% 
 MONETA (GE)  80.00  -0.50% 
 PEGAS  760.00  0.00% 
 PHILIP MORRIS  14 040.00  -0.28% 
 TELEFÓNICA  249.00  0.00% 
 VIG  644.50  0.00% 
Komodity online
 Ropa 74.31 USD 11:16   
 Zlato 1275.10 USD 11:12   
 Stříbro 14.88 USD 11:11   
 Káva 93.70 USD 10:52   
 Cukr USD    
 Bavlna 77.77 USD 11:12   

Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Důchody

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Podílové fondy

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies