! HPH - výzva nově vzniklého sdružení akcionářů ! - Diskuze, názory, doporučení a hodnocení

 Hodnocení:      0 1 2 3      
Diskutující:
Návod    

! HPH - výzva nově vzniklého sdružení akcionářů ! - Diskuze a názory


Výpis odpovědí na následující příspěvek

přečíst (3) 04.07.2018 12:35  Zákon  (191564)

Události v HPH medializovat.

Můžete  zaslat  do ČT  námět  na  zajímavou reportáž  či  příspěvek  do  některého z jejich pořadů,

napsat   na   e-mailovou adresu  :  ctnamety@ceskatelevize.cz

odkud  je  takový  námět  obratem  doručen  k případnému  využití  do  příslušné  redakce

či  příslušného centra v ČT.

Dosavadní doporučení: přečíst (3)
Vaše doporučení:
přečíst (3) 04.07.2018 13:45  Odpověď  (193985)

Události v HPH medializovat.

Ano souhlasím, je čas nechat krácení si dlouhé chvíle zbytečným tlacháním zde a snažit se toto téma otevřít i jinde, během dalších dnů navíc zjistíme, zda bude učiněn pokus některé věci spojené s programem VH korigovat, nicméně v pondělí nejpozději by bylo dobré, aby se informace o chystané VH například s odkazy na stránky akcionářů a další šířili dál, čím více tím lépe snad s upozorněním na "personálně pestré" obsazení orgánů společnosti jako ne příliš vhodném zdroji dalších informací, dobré by bylo hledat i podobný kontakt na další média, ať je tedy veselo a národ místo nudného sledování telenovel v okurkové sezóně něco zabaví :-)

Dosavadní doporučení: přečíst (3)
Vaše doporučení:
přečíst (3) 04.07.2018 14:03  points  (193976)

Situaci v HPH spojenou s VH 12. 7. otevřít všem akcionářům jejich madializací?

Informace  k  HPH,  stránky zástupce akcionářů pana Kaňovského

www.kanovsky.cz/hph-kanovsky.php

Usnesení PČR, Národní centrály proti organizovanému zločinu SKPV, Odboru výnosů a praní peněz  ze dne 3. října 2017, kterým  je potvrzeno, že se Ing. Tomáš Ševčík, někdejší předseda představenstva HPH a dnešní člen dozorčí rady HPH, ke škodě HPH a jeho akcionářů, dopustil trestného činu zpronevěry dle § 248 odst. 1, odst. 4 písm. a) tr. zákona se škodou 3.5 mld. CZK  a

Usnesení Vrchního státního zastupitelství

 leteckaposta.cz/234739694

Personální a zájmové vazby mezi dlužníkem, společností HPH  a jeho největším věřitelem, společností Eurohost, s.r.o.

leteckaposta.cz/922679322

Síť vazeb osob stojících za pokusem prosadit pro akcionáře HPH nevýhodnou  kapitalizaci pohledávky fy EuroHost, s.r.o., další pokračování 

leteckaposta.cz/109704406

Historie kriminální kauzy HPH – archiv OSMA

www.osma1997.cz/osma-hph/

Dosavadní doporučení: přečíst (3)
Vaše doporučení:
spíše nečíst (2) 04.07.2018 14:09  points  (193976)

Situaci v HPH spojenou s VH 12. 7. otevřít všem akcionářům jejich madializací?

Stránky prvního likvidátora Harvardského průmyslového holdingu, a.s. v likvidaci

www.hph-castoral.cz/

Stop - Potvrzuje se příprava k realizaci dalšího velkého podvodu ?

www.hph-castoral.cz/wp-content/uploads/2018/06/01. ...

Další likvidátoři komplikují a brání převedení akcií HPH

www.hph-castoral.cz/wp-content/uploads/2018/06/01. ...

Usnesení VS z 6.6.2018

www.hph-castoral.cz/wp-content/uploads/2018/06/P%C ...

Berio + Harms ( Vostrého kyperky ovládané Ševčíkem) – výplaty s trustu 1

www.hph-castoral.cz/wp-content/uploads/2018/06/P%C ...

Schyluje se k rozsáhlému podvodu na majetku HPH ?

www.hph-castoral.cz/wp-content/uploads/2018/04/Sch ...

Alarmující - Kroky k rozsáhlému  podvodu byly nastartovány ?

www.hph-castoral.cz/wp-content/uploads/2018/04/Ala ...

Dosavadní doporučení: spíše nečíst (2)
Vaše doporučení:
přečíst (3) 04.07.2018 20:33  Jouda  (189553)

Situaci v HPH spojenou s VH 12. 7. otevřít všem akcionářům její madializací?

Na hlavu postavená valná hromada svolaná na 12.7.2018

www.hph-castoral.cz/wp-content/uploads/2018/07/01. ...

Dosavadní doporučení: přečíst (3)
Vaše doporučení:
přečíst (3) 04.07.2018 21:56  otázka  (193706)

Situaci v HPH spojenou s VH 12. 7. otevřít všem akcionářům její madializací?

To je dílo, v téhle společnosti se už nepovede nikdy vůbec nic! Účetnictví harvardu teď dělá zednická firma, VH zřejmě připravuje kominík, po prostudování všech výstupů k této VH lze s určitostí tvrdit, že platné je na ní pouze datum. Takže opět vyhozené peníze a navýšení dluhu, neboť za rok se v harvardu spotřebuje 10 milionů, úrok z úvěru, při záporném jmění,které si vyrobili jak myslíte, že tohle skončí Ševčíku ?

Dosavadní doporučení: přečíst (3)
Vaše doporučení:
přečíst (2) 04.07.2018 22:04  otázka  (193706)

Situaci v HPH spojenou s VH 12. 7. otevřít všem akcionářům její madializací?

Pane čekateli, kam jste zalezl, že to neokomentujete, když za Častorála jste byl tak výřečný ?! Vždyť to co om zmršil za celých 18 roků, to tohle vedení stihne zmršit za několik měsíců. Začněte si od důchodku odkládat na pohledávky, ať jste konkurenceschopný a držíte krok s americkými byznysmeny, nebo na vás nic nezbyde :-)

Dosavadní doporučení: přečíst (2)
Vaše doporučení:
přečíst (4) 04.07.2018 23:38  opportunity  (194386)

Situaci v HPH spojenou s VH 12. 7. otevřít všem akcionářům její madializací?

Otázko, cítím z vašich slov oprávněný sarkasmus a chápu ho, byť oba cítíme, že se v případě chystaných kapitálových operaci a jejich nastavení nejedná o pouhou neschopnost, ale spíš o zlovolnost.Píšete o medializaci a jedno se vám tady povedlo, Kurzy jsou svým charakterem zpráv web sledovaný i odbornou veřejností a jestli likvidátorku Dagmar Mixovou při vstupu do hph předcházela pověst výborné insolvenční správkyně, tak dnes by se divila. I lidé z její branže sledující peripetie jiných kauz a už šíří zvěst, že Dagmar Mixová se vypracovala k pověsti nejhloupějšího likvidátora v republice. Připustit, aby dluhy společnosti kterou ona zastupuje se věřitelům odepisovaly kapitálem naceněným jednou korunou, při znamém majetku v objemnmech stamilionů. Nastavit kapitál celeho harvardu na cenu 16 milionů, opravdu by jste v republice nepotkali druhé takové trdlo. Nezávidím vám harvarďáci, opravdu nemáte štěstí

Dosavadní doporučení: přečíst (4)
Vaše doporučení:
přečíst (4) 05.07.2018 02:48  infos  (193697)

Situaci v HPH spojenou s VH 12. 7. otevřít všem akcionářům její madializací?

Ale samozřejmě je kapitalizace pohledávky EuroHostu, extrémní snížení základního kapitálu a jednu stranu zvýhodňující úpis  v podání pánů Ševčíka, Behra, Jiříka, Sedláčka a nových likvidátorů pokusem o podvod již od samého počátku,  kdy každý z jmenovaných  v tom dlouhodobě plní svoje úkoly.

Vše jde zhruba po této lince - zablokování převzetí  450 mil. z účtu Bayera vznesením nároku Ševčíka ve prospěch kyperských trustů  -  harvard se ocitá na hraně bankrotu,  ztrácí schopnost financovat  uplatnění nároku na pohledávky  -  pád do insolvence   ovládnutí další režie likvidace vyšachováním původního likvidátora  skupinou velkých  akcionářů    nestandardní vznik úvěru  od firmy největšího akcionáře     orgány společnosti  propojeny s  věřitelem  -   podhodnocení  aktiv,  účto v záporné  hodnotě, extrémní  snížení základního kapitálu 1000x  na 1 Kč/akcie  -  úpisem akcií s právem přednostního úpisu  věřitele, kapitalizace části jeho úvěru  v souběhu s nulovým  oceněním aktiv HPH -   nastavení podmínek vylučující účast většiny menších  akcionářů, ovládnutí společnosti úzkou skupinou kolem největšího akcionáře/věřitele  na úkor původních akcionářů     nastavením odpisu  zachováno záporné jmění s nutností  v ovládané společnosti  úpis  opakovat za ještě   nevýhodnějších podmínek až do získání  80 - 90 % podílu společnosti – vytěsněním  zbytku minoritních akcionářů  ovládnuto 100% společnosti a jejího majetku     realizace návratu ukrývaného a blokovaného majetku do společnosti  dohodou všech  spolupracujících osob s vlivem odblokování zajistit       rozdělení vypraného majetku z předchozí trestné činnosti v úhrnné hodnotě několika miliard  formou anonymních převodů  listinných akcií  -    poslání HPH do insolvence,  jeho řízený zánik a výmaz

Dosavadní doporučení: přečíst (4)
Vaše doporučení:
přečíst (2) 05.07.2018 02:55  infos  (193697)

Situaci v HPH spojenou s VH 12. 7. otevřít všem akcionářům její madializací?

Vyjádření původního likvidátora k aktuální situaci v HPH a další info:

www.hph-castoral.cz/

Na hlavu postavená VH

www.hph-castoral.cz/wp-content/uploads/2018/07/01. ...

Stop - Potvrzuje se příprava k realizaci dalšího velkého podvodu ?

www.hph-castoral.cz/wp-content/uploads/2018/06/01. ...

Další likvidátoři komplikují a brání převedení akcií HPH

www.hph-castoral.cz/wp-content/uploads/2018/06/01. ...

Usnesení VS z 6.6.2018

www.hph-castoral.cz/wp-content/uploads/2018/06/P%C ...

Berio + Harms ( Vostrého kyperky ovládané Ševčíkem) – výplaty s trustu 1

www.hph-castoral.cz/wp-content/uploads/2018/06/P%C ...

Schyluje se k rozsáhlému podvodu na majetku HPH ?

www.hph-castoral.cz/wp-content/uploads/2018/04/Sch ...

Alarmující - Kroky k rozsáhlému  podvodu byly nastartovány ?

www.hph-castoral.cz/wp-content/uploads/2018/04/Ala ...
Dosavadní doporučení: přečíst (2)
Vaše doporučení:
přečíst (3) 05.07.2018 10:03  reakce  (194762)

Situaci v HPH spojenou s VH 12. 7. otevřít všem akcionářům její madializací?

Notář provede zápis do OR HPH během dvou dnů od schválení VH, takže tady žádná pomoc přes žalobu na neplatnost usnesení VH a blokace v obchodním rejstříku nepomůže. Je to proste holt dobře vymyšlené

Dosavadní doporučení: přečíst (3)
Vaše doporučení:
přečíst (3) 05.07.2018 18:55  Mascarpóne  (194796)

Situaci v HPH spojenou s VH 12. 7. otevřít všem akcionářům její madializací?

Ano, medializace je vždy dobrá. Na druhou stranu o HPH je na netu dost informací ze všech stran, existují stránky společnosti, staré stránky likvidátora, nové stránky likvidátora, stránky Kaňkovského, tato diskuse. A proč hned všechno blokovat v obchodním rejstříku ? Vždyť ani nevíme, jak nakonec akcionáři rozhodnou.

Dosavadní doporučení: přečíst (3)
Vaše doporučení:
přečíst (5) 05.07.2018 20:01  opportunity  (194386)

Situaci v HPH spojenou s VH 12. 7. otevřít všem akcionářům její madializací?

Otázko i Marscapóne, cítím z vašich slov oprávněný sarkasmus a chápu ho byť cítíme, že se v případě chystaných kapitálových operaci a jejich nastavení nejedná o pouhou nekompetentnost, ale spíš o zlovolnost.Píšete o medializaci a jedno se vám povedlo už nyní, webové stránky Kurzů jsou díky svému charakter a záběru odbornou veřejností nadprůměrně sledovány, likvidátorku Dagmar Mixovou tu předcházela pověst schopné insolvenční správkyně.Ale to je pryč, lidé z její branže rádi sledují peripetie i jiných, konkurenčních případů a už se začíná šířit zvěst, že Dagmar Mixová je omylem ve své funkci, že suverénně nejhloupějším likvidátorem a jen dělá ostudu této profesi. Vždyť považte, připustit, aby dluhy společnosti, jejíž zájmy ona zastupuje se se věřitelům odepisovaly základním kapitálem nastaveným u jednoho majetkového podílu korunou, při objemném bloku pohledávek vždy v řádech stovek milionů, nemůže pro vás být po 20ti letech okrádání hůř, opravdu už nenarazíte na většího neumětele, na druhé, takhle hloupé likvidátorské trdlo. Nezávidím vám harvarďáci, opravdu nemáte štěstí na ty, kdo by měli hájit vaše zájmy a ne podvody někoho druhého

Dosavadní doporučení: přečíst (5)
Vaše doporučení:
přečíst (6) 06.07.2018 01:19  Browning  (194803)

Častorál a další

Však proč tedy nebrání postupu likvidátorky Mixové likvidátor Častorál ? Proč se nedostavuje na schůzky svolané dalšími likvidátory ? Proč nepřehlasuje Častorál Mixovou s Tomkem nebo se o to alespoň nepokusí ? Proč tu na diskusi blije naprázdno vnitrácká parta a občas i Matějka a pak ten pošuk ? Dobře, Matějka vysával HPH kdy mohl, ale proč tomu nezabránil včas Častorál ? A když docházela hotovost HPH, co dělal Častorál ???

Dosavadní doporučení: přečíst (6)
Vaše doporučení:
určitě přečíst (5) 06.07.2018 02:36  Mascarpóne  (194804)

Častorál a další

Pane likvidátore Zdeňku Častorále, k čemu existuje krizový management, když nefunguje v praxi ? Pane RNDr. Petře Kaňovský, jaká je matematická pravděpodobnost, že se spiknul Ševčík s Koženým, Kožený se Staňkem, ten se Sedláčkem a Punarem a Maternou, ti všichni s Mixovou a ta s Tomkem ?????

Dosavadní doporučení: určitě přečíst (5)
Vaše doporučení:
přečíst (4) 05.07.2018 22:01  points  (193976)

Situaci v HPH spojenou s VH 12. 7. otevřít všem akcionářům její madializací?

Jj, není nad medializaci, ona sice nic nevyřeší, ale vzhledem k tomu, že je snaha nestandardně leckterý krok o něco popostrčit, tak ono když to novinářům polopatě vysvětlíte a oni budou například panu notáři koukat pod ruce, tak to jistě potěší.Odborná erudice likvidátorky  JUDr. Dagmar Mixové sice po nasvětlení reflektory  trochu pohasne, zato ale  hvězda finančního mága Behra raketově vzlétne! Vždyť považte, v březnu podepsal  JUDr. Mixové prodloužení půjčky na pouhých 8 %, aby už v listopadu od ní za každou půjčenou 1 korunu upsal bianko šek až na několik stovek, no dokažte v horizontu 6 – 8 měsíců. Takhle zhodnotit svůj majetek by nedokázal ani pověstný spekulant Soros v dobách, kdy dostal na kolena anglickou centrální banku, takže z Behra jistojistě bude nová televizní hvězda ..  
Dosavadní doporučení: přečíst (4)
Vaše doporučení:
přečíst (3) 05.07.2018 22:22  otázka  (193706)

Situaci v HPH spojenou s VH 12. 7. otevřít všem akcionářům její madializací?

Prosím, o jaké odborné erudici likvidátorky Mixové je řeč? Vzato selským rozumem, pokud Behro dokázal pri obchodním styku s likvidátorkou Mixovou svůj kapitál zhodnotit 100 x, pak to znamená, že správkyně našeho majetku stejnou jeho část 100 x znehodnotila. Pane Ševčík, máte sice pravdu, na řadě stránek je sice k harvardu spousta informací. Však to vidíte z jeho reakcí, když jeho majetek ležel zablokovaný, řval na Častorála jako poděs, zatímco teď je spokojený, neboť jemu stačí, že se něco někam hýbe. ˇ6e tím pohyb odplyne ve velmi krátké době jeho majetek do háje mu nedochází, a to kauzu sleduje denně, akže není nad to podstatu současné rabovačky vysvětlit tisku pěkně polopaticky. Vždyť to není práce, stačí výstup od soudu s V + K, usnesení na vás, nějaký odborný posudek k chystaným kapitálovým operacím, soupis osob s tím spojených s profesním životopisem, něco z archivu k oživení začátku harvardského tunelu, pár propočtů, jak to skončí s itinerářem, aby si to novináři pohlídali a nepropásli s vámi tiskovky a tak, však z praxe víte, že na reklamu je vhodné věnovat část své energie, neb se to vyplatí

Dosavadní doporučení: přečíst (3)
Vaše doporučení:
spíše nečíst (2) 05.07.2018 22:31  otázka  (193706)

Situaci v HPH spojenou s VH 12. 7. otevřít všem akcionářům její madializací?

Protože část příspěvku vypadla doplňuji, že za příklad harvard sledujícího a přesto se v něm neorientujícího akcionáře jsem chtěl uvést zmínit jednoho nejmenovaného na výplatu čekajícího akcionáře, tož si ho ve vypadnuté části textu domyslete. Jo a vás pane Mařane jsem nemyslel, aby jste mi zase nešel po krku a hned mě nevybodoval, když to pan inženýr zapoměl hlídat :-)

Dosavadní doporučení: spíše nečíst (2)
Vaše doporučení:
přečíst (3) 05.07.2018 23:00  družstevnice Čurdová  (192265)

Situaci v HPH spojenou s VH 12. 7. otevřít všem akcionářům její madializací?

Chlapci, co ta rozumová slabost, vidíte ji taky na straně nových likvidátorů jako já, nebo ne?

Nejen extrémní úroky, ale i zneužití situace

Podle § 1796 nového občanského zákoníku (NOZ) je z titulu lichvy neplatná každá smlouva, při jejímž uzavření jedna strana zneužila tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení či lehkomyslnosti druhé strany za účelem získání plnění, jehož hodnota by byla vzhledem ke vzájemnému plnění v hrubém nepoměru. 

Pro stanovení lichvy musí být splněny tři podmínky, prvně lichvář musí získat plnění, které je v hrubém nepoměru s tím, co musel plnit on, za druhé tu je tíseň, nezkušenost atd. druhé strany a za třetí, tuto tíseň či jiné vyjmenované okolnosti musí protistrana zneužít k tomu prospěchu, který je v hrubém nepoměru. Pouze při splnění těchto tří podmínek zároveň můžeme mluvit o lichvě

Dosavadní doporučení: přečíst (3)
Vaše doporučení:
přečíst (1) 06.07.2018 00:05  Browning  (194801)

Situaci v HPH spojenou s VH 12. 7. otevřít všem akcionářům její madializací?

družtevnice Čurdová, podezírám Vás, že vždy nadhodíte nějaký nesmysl a stejně jako PK, děláte si tady z diskuse bezplatnou právní poradnu. Tedy i pro Vás zdarma právní exkurs: Citujete odkaz na právní úpravu, která se týká právních jednání (dříve: právních úkonů). Rozhodnutí valné hromady není právní úkon, proto tato ustanovení vůbec nemůžete zde aplikovat. Mícháte jablka a hrušky dohromady.

Dosavadní doporučení: přečíst (1)
Vaše doporučení:
přečíst (0) 06.07.2018 00:53  Thomas Cyprus  (194254)

Situaci v HPH spojenou s VH 12. 7. otevřít všem akcionářům její madializací?

NAle ne, legrácky s Čurdovou přicházejí v situacích, kdy oni vědí, že se my dostaneme na tenký led.

Pokud převzetí harvardu úpisem a kapitalizací rozpovykujete a zkomplikujete Ševčíkovi  situaci, může nechat Mixovou  sáhnout prodeji celého balíku pohledávek a máte po ptákách, kdo z vás by do takového podniku mohl jít?  No vidíte, a dočkat se můžete velmi brzy!

Dosavadní doporučení: přečíst (0)
Vaše doporučení:
přečíst (0) 06.07.2018 01:05  points  (194182)

Situaci v HPH spojenou s VH 12. 7. otevřít všem akcionářům její madializací?

Ale samozřejmě je kapitalizace pohledávky EuroHostu, extrémní snížení základního kapitálu a jednu stranu zvýhodňující úpis  v podání pánů Ševčíka, Behra, Jiříka, Sedláčka, Materny  a nových likvidátorů pokusem o podvod již od samého počátku,  kdy každý z jmenovaných  v tom dlouhodobě plní svoje úkoly.

Vše jde zhruba po této lince - zablokování převzetí  450 mil. z účtu Bayera vznesením nároku Ševčíka ve prospěch kyperských trustů  -  harvard se ocitá na hraně bankrotu,  ztrácí schopnost financovat  uplatnění nároku na pohledávky  -  pád do insolvence   ovládnutí další režie likvidace vyšachováním původního likvidátora  skupinou velkých  akcionářů    nestandardní vznik úvěru  od firmy největšího akcionáře     orgány společnosti  propojeny s  věřitelem  -   podhodnocení  aktiv,  účto v záporné  hodnotě, extrémní  snížení základního kapitálu 1000x  na 1 Kč/akcie  -  úpisem akcií s právem přednostního úpisu  věřitele, kapitalizace části jeho úvěru  v souběhu s nulovým  oceněním aktiv HPH -   nastavení podmínek vylučující účast většiny menších  akcionářů, ovládnutí společnosti úzkou skupinou kolem největšího akcionáře/věřitele  na úkor původních akcionářů     nastavením odpisu  zachováno záporné jmění s nutností  v ovládané společnosti  úpis  opakovat za ještě   nevýhodnějších podmínek až do získání  80 - 90 % podílu společnosti – vytěsněním  zbytku minoritních akcionářů  ovládnuto 100% společnosti a jejího majetku     realizace návratu ukrývaného a blokovaného majetku do společnosti  dohodou všech  spolupracujících osob s vlivem odblokování zajistit       rozdělení vypraného majetku z předchozí trestné činnosti v úhrnné hodnotě několika miliard  formou anonymních převodů  listinných akcií  -    poslání HPH do insolvence,  jeho řízený zánik a výmaz

Dosavadní doporučení: přečíst (0)
Vaše doporučení:
přečíst (0) 06.07.2018 01:09  points  (194182)

Situaci v HPH spojenou s VH 12. 7. otevřít všem akcionářům její madializací?

Vyjádření původního likvidátora k situaci v harvardu

www.hph-castoral.cz/

Informace  k  HPH,  stránky zástupce akcionářů pana Kaňovského

www.kanovsky.cz/hph-kanovsky.php

Usnesení PČR, Národní centrály proti organizovanému zločinu SKPV, Odboru výnosů a praní peněz  ze dne 3. října 2017, kterým  je potvrzeno, že se Ing. Tomáš Ševčík, někdejší předseda představenstva HPH a dnešní člen dozorčí rady HPH, ke škodě HPH a jeho akcionářů, dopustil trestného činu zpronevěry dle § 248 odst. 1, odst. 4 písm. a) tr. zákona se škodou 3.5 mld. CZK  a

Usnesení Vrchního státního zastupitelství

 leteckaposta.cz/234739694

Personální a zájmové vazby mezi dlužníkem, společností HPH  a jeho největším věřitelem, společností Eurohost, s.r.o.

leteckaposta.cz/922679322

Síť vazeb osob stojících za pokusem prosadit pro akcionáře HPH nevýhodnou  kapitalizaci pohledávky fy EuroHost, s.r.o., další pokračování 

leteckaposta.cz/109704406

Historie kriminální kauzy HPH – archiv OSMA

www.osma1997.cz/osma-hph/

Dosavadní doporučení: přečíst (0)
Vaše doporučení:
přečíst (0) 06.07.2018 21:13  Browning  (194812)

Situaci v HPH spojenou s VH 12. 7. otevřít všem akcionářům její madializací?

Kalkulace zisku / ztráty spojené  s navrhovaným úpisem / naředěním  akcií HPH ve prospěch  kapitalizací pohledávky zvýhodněného věřitele,  EuroHost, s.r.o.

Výpočet je nastaven na likvidační zůstatek 500 mil. CZK, spor se ale vede o majetek v úhrnné hodnotě 3.2 mld., což potencionální zvýhodnění EuroHostu výrazně posunuje výš, ve hře jsou také další kola úpisu za ještě nepříznivějších podmínek pro upisující akcionáře, což ve výsledku může vést k absolutnímu ovládnutí veškerého majetku HPH

 leteckaposta.cz/285446326

Dosavadní doporučení: přečíst (0)
Vaše doporučení:
přečíst (0) 06.07.2018 21:25  Mascarpóne  (194813)

Situaci v HPH spojenou s VH 12. 7. otevřít všem akcionářům její madializací?

 

Pan ing. T. Sevčík, člen DR HPH :

Buďte v klidu, HPH má statisíce akcionářu, ale většina má 20 akcií to je hodnota od - 6 Kč/akcionáře do 5.000,-- Kč na akionáře, podle toho, komu věříte. Zachování stejného počtu této nuly a nebo 5.000,--, podle toho, jak to počítáte, vyjde tyto akcionáře na 20,- nebo 40,- korun, podle toho, jak to počítáte. Krásně se to po úpisu vyčistí ve prospěch těch, kdo se o majetek starají a hlavně ve prospěch těch, komu se vůbec vyplatí upisovat. Guláš z toho dělají lidé, kteří byli v HPH 20 let neúspěšní. 

Dosavadní doporučení: přečíst (0)
Vaše doporučení:
přečíst (0) 06.07.2018 21:27  čistá duše  (194814)

Situaci v HPH spojenou s VH 12. 7. otevřít všem akcionářům její madializací?

Z pozvánky na VH plyne, že předkladatelem návrhu úpisu valné hromadě spolu s likvidátory  představenstvo, které  jeho odůvodněnost v předložených parametrech bude obhajovat viz pozvánka :

„Zpráva představenstva odůvodňující navýšení základního kapitálu a odůvodňující připuštění možnosti započtení pohledávky společnosti EuroHost, s.r.o. proti pohledávce Společnosti na splacení emisního kursu akcií“

Bude li akcionář ve svém rozhodování uveden předkladatelem v omyl zatajením nebo zkreslením podstatných skutečností a vyplyne li z toho škoda, řeší tuto situaci ZOK viz :

Hlava V: Akciová společnost

Díl 6: Změny výše základního kapitálu

Oddíl 1: Úvodní ustanovení - § 466

Předchozí komentáře na téma problematický  úpis akcií neoprávněně  zvýhodňující EuroHost, s.r.o. :

Ještě jednou: vy sice děláte úpis, ale s omezením přednostního práva dle §488 odst. 1 ZOK a bude pak asi na soudu, aby rozhodl, i s ohledem na uvedené, zda podmínky byly či nebyly naplněny.

S tím souvisí všechno uvedené, včetně toho, že půjčka je splatná až 31.3.2019 a do té doby je možné učinit různé kroky k zajištění likvidity, které by měly mít přednost. Víc vlastně teď není co diskutovat, vyčkejme tedy na valnou hromadu a rozhodnutí soudu.

Velmi kvalitně zpracovaný text problematiky úpisů:

https://is.muni.cz/th/pv5wr/RIGO_HS_Zvyseni_ZK_AS.pdf

Dosavadní doporučení: přečíst (0)
Vaše doporučení:
přečíst (0) 06.07.2018 22:07  HPH  informacehphzavinacgmail.com  (194815)

Sdílení informací mezi akcionáři HPH

Informace a podněty určené ke sdílení s ostatními akcionáři i veřejností předávejte na uvedený kontakt

Dosavadní doporučení: přečíst (0)
Vaše doporučení:
přečíst (0) 07.07.2018 17:16  informace hph  informacehphzavinacgmail.com  (194821)

Sdílení informací mezi akcionáři HPH

Informace a podněty, určené ke sdílení s ostatními akcionáři i veřejností předávejte na uvedený kontakt, možno včetně kontaktů na vybraná významná média s termínem do zaslání 8.7. 2018 - 24 hod.

Dosavadní doporučení: přečíst (0)
Vaše doporučení:
přečíst (0) 09.07.2018 00:44  informace hph  informacehphzavinacgmail.com  (194821)

Sdílení informací mezi akcionáři HPH

Stále je možno zapojit se a pomoci s vyhledáváním elektronických kontaktů na vhodné subjekty, kam by bylo vhodné komplexní informace o situaci v HPH, spojenou především s VH 12.7. 2018 předat, psát na uvedený email, nebo případně předat zde ..

Dosavadní doporučení: přečíst (0)
Vaše doporučení:
přečíst (0) 09.07.2018 01:25  thanks  (193558)

Sdílení informací mezi akcionáři HPH

Co Informaci predat ministrini financi, nebot stat je tez akcionarem harvardu, ale s upozornenim, at to nedava na odbor majetkovych ucasti statu, kde ma jeden vyznamny akcionar spolecnosti, zapojeny do upisu kontakty z dob Kalouska, kdy tam pracoval a ktery uz dle nejakeho setreni v te veci nekoho loboval, tak na to pozor

 

Dosavadní doporučení: přečíst (0)
Vaše doporučení:
přečíst (0) 09.07.2018 01:31  thanks  (193558)

Sdílení informací mezi akcionáři HPH

Jeste poznámecka, nebot vidím snahu teamu Sevcika upozadit zodpovednost novejch likvidátorů na situace skapitalizaci pohledavky eurohostu, o techto vecech nerozhoduje u likvidovane spolecnosti predstavenstvo, ale likvidatori, v tomhle pripade Tomko a Mixova.

Doporucuji Blesk, tam bude team Sevcik - Jirik - Mixova barevne

Dosavadní doporučení: přečíst (0)
Vaše doporučení:
spíše nečíst (1) 09.07.2018 02:30  Romadúr  (194834)

Sdílení informací mezi akcionáři HPH

Thanks, takže když určitou věc navrhlo na program jednání valné hromady představenstvo (Sedláček a Materna),tak za to nesou odpovědnost likvidátoři (Mixová,Tomko a Častorál) ? Jste normální ?

Dosavadní doporučení: spíše nečíst (1)
Vaše doporučení:
přečíst (0) 09.07.2018 06:19  Marián  (194132)

Sdílení informací mezi akcionáři HPH

Přestaňtě lhát Ševčíku, že by likvidátoři předem neschválili snahu představenstva překopat strukturu společnosti kapitalizací pohledávky eurohostu a dalšímy na VH projednávanými kroky naveženého podvodu!

Dosavadní doporučení: přečíst (0)
Vaše doporučení:
spíše nečíst (7) 10.07.2018 01:58  Romadúr  (194862)

Sdílení informací mezi akcionáři HPH

Marián, jsem Ševčík a možná i teď lžu. Jak to ale tedy noví likvidátoři provedli, když schválili návrhy představenstva, když to není v jejich kompetenci ? Pod pozvánkou na VH podepsaní nejsou. Proč o tom nechá tedy představenstvo hlasovat valnou hromadu ? Vy taky nemáte všech pět pohromadě a obchodní právo vám moc nejde.

Dosavadní doporučení: spíše nečíst (7)
Vaše doporučení:
určitě přečíst (5) 10.07.2018 06:25  Marián  (193555)

Sdílení informací o podvodech s kapitalizací a úpisem akcií mezi akcionáři HPH

Proč by to u společnosti v lividaci nebylo v jejich kompetenci, když na ně přešla působnost statutárních orgánů a navíc v materiálech k VH  píší jasně, předkládají ty záměry spolu s představenstvem.

Takovýto podvod by nemohl být realizován bez jejich souhlasu!, že to smrdí a raději se snaží schovat je ale pochopitelné

Dosavadní doporučení: určitě přečíst (5)
Vaše doporučení:
určitě přečíst (6) 10.07.2018 08:34  něco nového ?  (194864)

Zodpovědnost za korekci chystaného podvodu hází Ševčík na Staňka a Punara?

Rozumime, z pozice nekompetentnich hlupaku se veskera odpovednost za nasledky a take spojene naklady prenesou na kontrolni organ, tedy dozsorci radu, jmenovite Punara se Stankem, nebot Sevcik chce vcas z funkce udane po vzoru Raichmanove zmizet, jenze to neni nic noveho. S touto informaci akcionari pracovali uz v dobe, kdyz DR ukolovali zaslanym podnetem, aby jim pomohli tu  odpovednost vratit zpet k likvidatorum, pokud to pochopili a prilezitosti vyuzili, kdyz je to i otazkou pudu sebezachovy a dostatecneho intelektu ...

Dosavadní doporučení: určitě přečíst (6)
Vaše doporučení:
určitě přečíst (5) 10.07.2018 16:33  points  (193976)

Protinávrh k bodu 9 programu VH 12. 7. 2018

https://www.hphas.cz/stahnout/

Dosavadní doporučení: určitě přečíst (5)
Vaše doporučení:
určitě přečíst (6) 10.07.2018 18:47  points  (194266)

Komentář problematických kapitálových operací v HPH

Problematický návrh snížení základního kapitálu se opírá o zavádějící  tvrzení  v  pozvánce  valné hromady, že k vypořádání účetní ztráty roku 2017 je nejefektivnější   cesta  snížením základního kapitálu.

Nesmyslné je tohoto tvrzení  u  společnosti rušené likvidací, kde  vypořádání účetní ztráty za rok 2017 lze  mnohem vhodněji  provést jejím převedením na účet neuhrazených ztrát minulých let.

Výsledek hospodaření minulých let  bude sice  snížením kapitálu významně ovlivněn, tuto položku ale není  u společnosti v likvidaci nutné řešit,  a touto operací se nemění hodnota vlastního kapitálu.

Souhlasný pohled lze čekat i ze strany kontrolního orgánu pro naprosto nevýznamný ekonomický dopad  právě  u společnosti, zrušené likvidací

Navržené snížení základního kapitálu 1000 x se naopak jeví jako problematické, extrémní,  ve spojení  s  přednostním  právem  upisovatele (věřitele společnosti)   a  kapitalizací jeho pohledávky  předurčuje změny podílů na základním kapitálu,  podílu na likvidačním zůstatku,  v neprospěch stávajících akcionářů.

Nespravedlivě k postavení  současných akcionářů  nerespektováním jejich práva na neměnnost podílu na základním kapitálu,  spojeného  s neměnnosti  podílů na rozdělovaném likvidačním zůstatku.

Snížení základního kapitálu,  adekvátně  spojeného  s  odhadem  výše likvidačního zůstatku by i  pro  upisovatele s přednostním právem mělo  korelovat s hodnotou jeho pohledávky a  s neutrálním  dopadem  na změny podílu  na základním kapitálu.  

Dosavadní doporučení: určitě přečíst (6)
Vaše doporučení:
určitě přečíst (6) 10.07.2018 19:03  points  (194266)

Naprostý chaos a neschopnost určit postup likvidace vyústil zrušením VH

Informace  k  HPH,  stránky zástupce akcionářů pana Kaňovského

www.kanovsky.cz/hph-kanovsky.php

Vyjádření původního likvidátora k situaci v harvardu

www.hph-castoral.cz/

Oznámení o zrušení VH 12,7, 2018  

https://www.hphas.cz/

Dosavadní doporučení: určitě přečíst (6)
Vaše doporučení:
přečíst (7) 10.07.2018 20:19  otázka  (193706)

Naprostý chaos a neschopnost určit postup likvidace vyústil zrušením VH

Souhlasím, situace ve společnosti je naprosto neúnosná a žádá si neodkladného řešení, možná i odstraněním sami podstaty problémů.Živelným a bohužel i nekompetentním postupem likvidátorů JUDr. Dagmar Mixové a ing. Tomka při řízení likvidace bez určení jasného záměru v dalším jejím postupu, chaoticky a nekoncepčně se potácejícím od řešení jednoho dílčího problému ke druhému , bez jasného finančního plánu na dobu předpokládané délky průběhu likvidace.Likvidátoři svoji neschopností zajistit kompetentní vedení a zpracování účetnictví další problémy vyrábějí, navršují, místo aby je efektivně a smysluplně řešily, pokud průběh likvidace HPH ještě oni sami vůbec řídí. Z pozvánky odvolané VH je totiž zřejmé, že i kroky s naprosto zásadním dopadem na závazky společnosti, na její kapitál vycházejí z návrhů nikoliv likvidátorů, ale z návrhů dvoučlenného představenstva v podobě, naznačující jejich možného ovlivnění konfliktem zájmů. Naprosto neúnosné v postupu likvidátorů je stav, kdy se nepostupuje při nakládání s již tak omezenými prostředky společnosti hospodárně a je zodpovědnosti dozorčí rady, aby všechna pochybení s následnou škodou nebyla k tíži společnosti ale těch, co za ní nesou odpovědnost. Již teď akcionáři čekají na výsledek šetření DR dříve podaných podnětů.

Dosavadní doporučení: přečíst (7)
Vaše doporučení:
určitě přečíst (7) 10.07.2018 20:41  otázka  (193706)

Naprostý chaos a neschopnost určit postup likvidace vyústil zrušením VH

Vždyť ta nekompetentnost v postupu likvidace je do očí bijící, plánovat nákladný a čtyřkolový úpis, který nevyřeší záporný kapitál, aby jsme jen po několika měsících po jeho skončení jsme na tom byly díky provozním nákladům a hrozbě ze sporu s VSP ještě hůř !? A to s průhlednou výmluvou, že vytvoření prospektu a racionálního úpisu, řešícího situaci společnosti dlouhodobě alespoň po dobu, než se průhledně a bez doprovodného kriminálního prvku zlikvidní nějaká pohledávka by trvalo několik měsíců?! Proboha, copak nechápete pane Ševčíku, že vše co vy jste kritizovali u Častorála a sami podnikáte, smrdí na sto honů ?!

Dosavadní doporučení: určitě přečíst (7)
Vaše doporučení:
určitě přečíst (5) 10.07.2018 20:58  otázka  (193706)

Naprostý chaos a neschopnost určit postup likvidace vyústil zrušením VH

Odborníku na podporu valných hromad, pomocí kterých máte být co nejvíce a nejrychleji okraden, hledjte náměty řešení k rychlejšímu svému okradení vy sám, my máme oproti vám zájmy zcela jiné. Posílám pozdrav na dovolenku pane Mařan, bylo mi divné, že své okrádání tady dlouho neurgujete :-)

Dosavadní doporučení: určitě přečíst (5)
Vaše doporučení:
určitě přečíst (5) 10.07.2018 21:36  points  (194193)

Naprostý chaos a neschopnost určit postup likvidace vyústil zrušením VH

 Problematický návrh snížení základního kapitálu se opírá o zavádějící  tvrzení  v  pozvánce  valné hromady, že k vypořádání účetní ztráty roku 2017 je nejefektivnější   cesta  snížením základního kapitálu.

Nesmyslné je tohoto tvrzení  u  společnosti rušené likvidací, kde  vypořádání účetní ztráty za rok 2017 lze  mnohem vhodněji  provést jejím převedením na účet neuhrazených ztrát minulých let.

Výsledek hospodaření minulých let  bude sice  snížením kapitálu významně ovlivněn, tuto položku ale není  u společnosti v likvidaci nutné řešit,  a touto operací se nemění hodnota vlastního kapitálu.

Souhlasný pohled lze čekat i ze strany kontrolního orgánu pro naprosto nevýznamný ekonomický dopad  právě  u společnosti, zrušené likvidací

Navržené snížení základního kapitálu 1000 x se naopak jeví jako problematické, extrémní,  ve spojení  s  přednostním  právem  upisovatele (věřitele společnosti)   a  kapitalizací jeho pohledávky  předurčuje změny podílů na základním kapitálu,  podílu na likvidačním zůstatku,  v neprospěch stávajících akcionářů.

Nespravedlivě k postavení  současných akcionářů  nerespektováním jejich práva na neměnnost podílu na základním kapitálu,  spojeného  s neměnnosti  podílů na rozdělovaném likvidačním zůstatku.

Snížení základního kapitálu,  adekvátně  spojeného  s  odhadem  výše likvidačního zůstatku by i  pro  upisovatele s přednostním právem mělo  korelovat s hodnotou jeho pohledávky a  s neutrálním  dopadem  na změny podílu  na základním kapitálu.  

Dosavadní doporučení: určitě přečíst (5)
Vaše doporučení:
určitě přečíst (4) 10.07.2018 21:38  points  (194193)

Naprostý chaos a neschopnost určit postup likvidace vyústil zrušením VH

Vyjádření původního likvidátora k situaci v harvardu

www.hph-castoral.cz/

Informace  k  HPH,  stránky zástupce akcionářů pana Kaňovského

www.kanovsky.cz/hph-kanovsky.php

Usnesení PČR, Národní centrály proti organizovanému zločinu SKPV, Odboru výnosů a praní peněz  ze dne 3. října 2017, kterým  je potvrzeno, že se Ing. Tomáš Ševčík, někdejší předseda představenstva HPH a dnešní člen dozorčí rady HPH, ke škodě HPH a jeho akcionářů, dopustil trestného činu zpronevěry dle § 248 odst. 1, odst. 4 písm. a) tr. zákona se škodou 3.5 mld. CZK  a  Usnesení Vrchního státního zastupitelství

 leteckaposta.cz/234739694

Personální a zájmové vazby mezi dlužníkem, společností HPH  a jeho největším věřitelem, společností Eurohost, s.r.o.

leteckaposta.cz/922679322

Síť vazeb osob stojících za pokusem prosadit pro akcionáře HPH nevýhodnou  kapitalizaci pohledávky fy EuroHost, s.r.o., další pokračování 

leteckaposta.cz/109704406

Historie kriminální kauzy HPH – archiv OSMA

www.osma1997.cz/osma-hph/

Dosavadní doporučení: určitě přečíst (4)
Vaše doporučení:
určitě přečíst (6) 10.07.2018 21:54  points  (193976)

Naprostý chaos a neschopnost určit postup likvidace vyústil zrušením VH

Souhlasím, situace ve společnosti je už neúnosná a žádá si neodkladného  řešení, možná i odstraněním její samé podstaty.

Živelným a bohužel  i  nekompetentním  postupem   likvidátorů JUDr. Dagmar Mixové a ing. Tomka při postupu likvidace bez určení nějakého  jasného záměru,  kdy se  chaoticky a nekoncepčně harvard  potácí  od řešení jednoho dílčího problému k druhému ,  bez nějakého  jasného finančního plánu na delší období..

Vždyť likvidátoři svoji neschopností  zajistit kompetentní vedení  a zpracování účetnictví další problémy vyrábějí,  místo aby si je pomáhali efektivně a smysluplně řešit,  pokud průběh likvidace   ještě oni sami řídí.

Když problematické  kroky s naprosto zásadním dopadem  na  závazky společnosti a  na její kapitál vycházejí z návrhů nikoliv likvidátorů,  ale z návrhů dvoučlenného představenstva v podobě, naznačující možnost jejich  ovlivnění konfliktem zájmů.

Copak má logiku plánovat nákladný,  čtyřkolový úpis, který nevyřeší záporný kapitál, aby jen několik měsíců po jeho skončení jsme na tom byly díky provozním nákladům společnosti spolu s další hrozbou ze sporu s VSP ještě hůř !?

 S výmluvou, že vytvoření prospektu a racionálního úpisu, řešícího situaci společnosti alespoň  než se průhledně a bez doprovodného kriminálního prvku z likvidní nějaká pohledávka by trvalo několik měsíců?!

Proboha, copak opravdu nechápete vážení, že vše co v poslední době podnikáte,  smrdí na sto honů ?! 

Dosavadní doporučení: určitě přečíst (6)
Vaše doporučení:
určitě přečíst (7) 10.07.2018 22:42  core  (194445)

Naprostý chaos a neschopnost určit postup likvidace vyústil zrušením VH

No jó, na krátký čas se sice bát nemusíme, že za přihlížení likvidátorů Tomka a Mixové Sedláček svým návrhem "kapitalizace poloviny harvardu" za 8 milionů od Eurohostu harvard sám zlikviduje, jenže co dál? Pohledávky harvardu v objemu 3.5 miliardy těm koumesům spát určitě nedají, takže na řadě je těch setsakra levných 1,5 milionů účastnických akcií, v držení Harmsu a Beria? Komupak je přihrají do kapsy za tu jimi nastavenou korunu, která vyjadřuje jejich věrný a pravdivý pohled na náš majetek, který za tuhle podceněnou babku se má stát jejich ? Takže se asi velmi brzy budeme opět strachovat, co Sedláček, Jiřík a Ševčík vymyslí?

Dosavadní doporučení: určitě přečíst (7)
Vaše doporučení:
přečíst (1) 11.07.2018 15:42  points  (194250)

Chaos a neschopnost korektně vést likvidac HPH vyústil v zrušení VH

Problematický návrh snížení základního kapitálu se opírá o zavádějící  tvrzení  v  pozvánce  valné hromady, že k vypořádání účetní ztráty roku 2017 je nejefektivnější   cesta  snížením základního kapitálu.

Nesmyslné je tohoto tvrzení  u  společnosti rušené likvidací, kde  vypořádání účetní ztráty za rok 2017 lze  mnohem vhodněji  provést jejím převedením na účet neuhrazených ztrát minulých let.

Výsledek hospodaření minulých let  bude sice  snížením kapitálu významně ovlivněn, tuto položku ale není  u společnosti v likvidaci nutné řešit,  a touto operací se nemění hodnota vlastního kapitálu.

Souhlasný pohled lze čekat i ze strany kontrolního orgánu pro naprosto nevýznamný ekonomický dopad  právě  u společnosti, zrušené likvidací

Navržené snížení základního kapitálu 1000 x se naopak jeví jako problematické, extrémní,  ve spojení  s  přednostním  právem  upisovatele (věřitele společnosti)   a  kapitalizací jeho pohledávky  předurčuje změny podílů na základním kapitálu,  podílu na likvidačním zůstatku,  v neprospěch stávajících akcionářů.

Nespravedlivě k postavení  současných akcionářů  nerespektováním jejich práva na neměnnost podílu na základním kapitálu,  spojeného  s neměnnosti  podílů na rozdělovaném likvidačním zůstatku.

Snížení základního kapitálu,  adekvátně  spojeného  s  odhadem  výše likvidačního zůstatku by i  pro  upisovatele s přednostním právem mělo  korelovat s hodnotou jeho pohledávky a  s neutrálním  dopadem  na změny podílu  na základním kapitálu.  

Dosavadní doporučení: přečíst (1)
Vaše doporučení:
přečíst (1) 11.07.2018 15:45  points  (194250)

Chaos a neschopnost korektně vést likvidac HPH vyústil v zrušení VH

Vyjádření původního likvidátora k situaci v harvardu

www.hph-castoral.cz/

Informace  k  HPH,  stránky zástupce akcionářů pana Kaňovského

www.kanovsky.cz/hph-kanovsky.php

Usnesení PČR, Národní centrály proti organizovanému zločinu SKPV, Odboru výnosů a praní peněz  ze dne 3. října 2017, kterým  je potvrzeno, že se Ing. Tomáš Ševčík, někdejší předseda představenstva HPH a dnešní člen dozorčí rady HPH, ke škodě HPH a jeho akcionářů, dopustil trestného činu zpronevěry dle § 248 odst. 1, odst. 4 písm. a) tr. zákona se škodou 3.5 mld. CZK  a  Usnesení Vrchního státního zastupitelství

 leteckaposta.cz/234739694

Personální a zájmové vazby mezi dlužníkem, společností HPH  a jeho největším věřitelem, společností Eurohost, s.r.o.

leteckaposta.cz/922679322

Síť vazeb osob stojících za pokusem prosadit pro akcionáře HPH nevýhodnou  kapitalizaci pohledávky fy EuroHost, s.r.o., další pokračování 

leteckaposta.cz/109704406

Historie kriminální kauzy HPH – archiv OSMA

www.osma1997.cz/osma-hph/

Dosavadní doporučení: přečíst (1)
Vaše doporučení:
přečíst (1) 11.07.2018 15:50  points  (194250)

Chaos a neschopnost korektně vést likvidaci HPH vyústil zrušením VH

Souhlasím, situace ve společnosti je už neúnosná a žádá si neodkladného  řešení, možná i odstraněním její samé podstaty.

Živelným a bohužel  i  nekompetentním  postupem   likvidátorů JUDr. Dagmar Mixové a ing. Tomka při postupu likvidace bez určení nějakého  jasného záměru,  kdy se  chaoticky a nekoncepčně harvard  potácí  od řešení jednoho dílčího problému k druhému ,  bez nějakého  jasného finančního plánu na delší období..

Vždyť likvidátoři svoji neschopností  zajistit kompetentní vedení  a zpracování účetnictví další problémy vyrábějí,  místo aby si je pomáhali efektivně a smysluplně řešit,  pokud průběh likvidace   ještě oni sami řídí.

Když problematické  kroky s naprosto zásadním dopadem  na  závazky společnosti a  na její kapitál vycházejí z návrhů nikoliv likvidátorů,  ale z návrhů dvoučlenného představenstva v podobě, naznačující možnost jejich  ovlivnění konfliktem zájmů.

Copak má logiku plánovat nákladný,  čtyřkolový úpis, který nevyřeší záporný kapitál, aby jen několik měsíců po jeho skončení jsme na tom byly díky provozním nákladům společnosti spolu s další hrozbou ze sporu s VSP ještě hůř !?

 S výmluvou, že vytvoření prospektu a racionálního úpisu, řešícího situaci společnosti alespoň  než se průhledně a bez doprovodného kriminálního prvku z likvidní nějaká pohledávka by trvalo několik měsíců?!

Proboha, copak opravdu nechápete vážení, že vše co v poslední době podnikáte,  smrdí na sto honů ?!

Dosavadní doporučení: přečíst (1)
Vaše doporučení:
přečíst (2) 11.07.2018 19:04  points  (192899)

Chaos a neschopnost korektně vést likvidaci HPH vyústil zrušením VH

Ale samozřejmě je kapitalizace pohledávky EuroHostu, extrémní snížení základního kapitálu a jednu stranu zvýhodňující úpis  v podání pánů Ševčíka, Behra, Jiříka, Sedláčka, Materny  a nových likvidátorů pokusem o podvod již od samého počátku,  kdy každý z jmenovaných  v tom dlouhodobě plní svoje úkoly.

Vše jde zhruba po této lince - zablokování převzetí  450 mil. z účtu Bayera vznesením nároku Ševčíka ve prospěch kyperských trustů  -  harvard se ocitá na hraně bankrotu,  ztrácí schopnost financovat  uplatnění nároku na pohledávky  -  pád do insolvence   ovládnutí další režie likvidace vyšachováním původního likvidátora  skupinou velkých  akcionářů    nestandardní vznik úvěru  od firmy největšího akcionáře     orgány společnosti  propojeny s  věřitelem  -   podhodnocení  aktiv,  účto v záporné  hodnotě, extrémní  snížení základního kapitálu 1000x  na 1 Kč/akcie  -  úpisem akcií s právem přednostního úpisu  věřitele, kapitalizace části jeho úvěru  v souběhu s nulovým  oceněním aktiv HPH -   nastavení podmínek vylučující účast většiny menších  akcionářů, ovládnutí společnosti úzkou skupinou kolem největšího akcionáře/věřitele  na úkor původních akcionářů     nastavením odpisu  zachováno záporné jmění s nutností  v ovládané společnosti  úpis  opakovat za ještě   nevýhodnějších podmínek až do získání  80 - 90 % podílu společnosti – vytěsněním  zbytku minoritních akcionářů  ovládnuto 100% společnosti a jejího majetku     realizace návratu ukrývaného a blokovaného majetku do společnosti  dohodou všech  spolupracujících osob s vlivem odblokování zajistit       rozdělení vypraného majetku z předchozí trestné činnosti v úhrnné hodnotě několika miliard  formou anonymních převodů  listinných akcií  -    poslání HPH do insolvence,  jeho řízený zánik a výmaz

 

Dosavadní doporučení: přečíst (2)
Vaše doporučení:


Výpis titulků 5201až 5220 (56865)

Titulek   Výchozí řazení    Autor  šipka  Datum  šipka
  určitě přečíst (1) Roboti v akci a Častorál ukrytý ve Vlčím doupěti   18 let likviduje 12.07.18 23:26
  určitě přečíst (2) Roboti v akci a Častorál ukrytý ve Vlčím doupěti   Berchtesgaden 13.07.18 00:36
  přečíst (2) K odvolání VH   PK 11.07.18 16:27
  přečíst (2) Článek o HPH zde na Aliawebu   článek o HPH 12.07.18 01:15
  spíše nečíst (1) Článek o HPH zde na Aliawebu   brokolice 12.07.18 02:58
  určitě přečíst (1) Článek o HPH zde na Aliawebu   brokolice 12.07.18 02:50
  určitě přečíst (1) Článek o HPH zde na Aliawebu   Browning 12.07.18 03:07
  spíše nečíst (2) šakalové vyjí aale karavana jde dál   Karel 4747 11.07.18 15:06
  určitě nečíst (5) VH   čekatel 10.07.18 20:49
  přečíst (6) Sedláček si staví dům ?   Marián 10.07.18 20:35
  přečíst (0) šakalové vyjí ale karavana jde dál   Karel 4747 09.07.18 16:04
  přečíst (3) Události v HPH medializovat.   Zákon 04.07.18 12:35
  přečíst (3) Události v HPH medializovat.   Odpověď 04.07.18 13:45
  přečíst (3) Situaci v HPH spojenou s VH 12. 7. otevřít všem akcionářům jejich madializací?   points 04.07.18 14:03
  spíše nečíst (2) Situaci v HPH spojenou s VH 12. 7. otevřít všem akcionářům jejich madializací?   points 04.07.18 14:09
  přečíst (3) Situaci v HPH spojenou s VH 12. 7. otevřít všem akcionářům její madializací?   Jouda 04.07.18 20:33
  přečíst (3) Situaci v HPH spojenou s VH 12. 7. otevřít všem akcionářům její madializací?   otázka 04.07.18 21:56
  přečíst (2) Situaci v HPH spojenou s VH 12. 7. otevřít všem akcionářům její madializací?   otázka 04.07.18 22:04
  přečíst (4) Situaci v HPH spojenou s VH 12. 7. otevřít všem akcionářům její madializací?   opportunity 04.07.18 23:38
  přečíst (4) Situaci v HPH spojenou s VH 12. 7. otevřít všem akcionářům její madializací?   infos 05.07.18 02:48
« Předchozí | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | Další »
stránkovat diskuzi po 10 | 20 | 50


 Burza Prime 16:29 
Název Kurz Změna
 AVAST  89.50  -1.65% 
 CETV  85.30  +5.31% 
 CEZ  547.50  -0.45% 
 ERSTE GROUP BANK  833.00  -0.24% 
 KOFOLA CS  312.00  +0.32% 
 KOMERCNI BANKA  956.00  -0.26% 
 MONETA MONEY BANK  79.95  +0.19% 
 O2 C.R.  250.00  +0.81% 
 PFNONWOVENS  760.00  -1.55% 
 PHILIP MORRIS CR  14 900.00  +2.76% 
 VIG  570.00  -1.89% 
Komodity online
 Ropa 67.25 USD 25.03   
 Zlato 1328.40 USD 25.03   
 Stříbro 15.55 USD 25.03   
 Káva 94.25 USD 25.03   
 Cukr USD    
 Bavlna 77.73 USD 25.03   

Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Důchody

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Podílové fondy

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies