! HPH - výzva nově vzniklého sdružení akcionářů ! - Diskuze, názory, doporučení a hodnocení

 Hodnocení:      0 1 2 3      
Diskutující:
Návod    

! HPH - výzva nově vzniklého sdružení akcionářů ! - Diskuze a názory


Výpis odpovědí na následující příspěvek

přečíst (4) 13.10.2012 22:10  Petr Kaňovský Jméno 'Petr Kaňovský' používá stále stejný uživatel  petrzavinackanovsky.cz  (154490)

soud rozhodne ?

Souhlasím, též mám dojem, že současná diskuse k ničemu nevede. Příjde mi sice zcela nepochopitelné, jak je možné, že pánové Staněk a Minarik podpořili na minulé valné hromadě při volbě člena dozorčího rady nejenom pana Punara, ale dokonce i pana Ševčíka, proti kterým dlouhodobě vystupovali, a stejně tak mi příjde nepochopitelné, proč pan Staněk v postoji k likvidátorovi přešel od jednoho extrému (absolutní podpora) k druhému (absolutní nepodpora), ale například poslední stručnou informaci na stránkách OSMA bych hodnotil jako pozitivně.

Ještě by mě zajímalo, z čeho pan Staněk usoudil, že "(Kaňovský) jezdí do Prahy za likvidátorem na porady, aby věděl co a jak má v rámci svých příspěvků do diskuse na webu šířit", protože panu Staňkovi musí být známo, že již 21.10.2005 mě kritizoval za to, že prý podléhám systematické masáži pánů Matějky a Punara a píše, cituji: "Vaše požadavky na stanovení a sdělování strategie v dalším postupu, či vypracování variantních postupů mne překvapily, přiznám že dokonce zarazily, zvláště pak požadavek na jakýsi časový harmonogram postupu (likvidace), přestože jste velmi dobře seznámen s liknavostí soudů, způsobem vyšetřování celé kauzy a závislostí Koženého a Vostrého lidí" či "i Vy musíte chápat postavení pana Častorála, jako soudem jmenovaného likvidátora a reálně si uvědomit skutečnosti i podmínky, v nichž likvidátor, dozorčí rada i představensto působí". Jednalo se o reakci na dopis dozorčí rady poslaný 18.10.2005 (www.kanovsky.cz/dopisDR/), ve které pan Staněk též píše "Když jsem si přečetl deset bodů, s nimiž se dozorčí rada obrací na likvidátora a představenstvo, přiznám, že mě až zamrazilo". Mou chybou samozřejmě bylo, že ještě stejný den, co jsem dostal zmíněnou odpověď od pana Staňka, jsem rezignoval na funkci předsedy i člena dozorčí rady HPH, protože jsem nechtěl být tím, kdo brzdí likvidaci (rezignovat bylo správné, ale měl jsem ještě pár týdnů počkat a mezitím učinit ještě nějaké kroky), ale rozhodně jsem nebyl tím, kdo by snad slepě plnil vůli likvidátora. Dále, od roku 2006 do roku 2011 jsem se vždy zdržoval při hlasování o schválení účetní závěrky, protože jsem neměl dostatek informací pro posouzení, zda dostatečně věrohodně popisuje stav majetku HPH, což je jistě panu Staňkovi známo.  Je naprosto absurdní se domnívat, že bych snad nyní změnil názor a slepě plnil přání likvidátora. Proč bych to dělal ???  Mým zájmem je, aby všichni akcionáři, včetně mě, dostali z HPH co nejvíce prostředků a co nejdříve, avšak nedomnívám se, že by tomu snad mohlo jakkoliv pomoci zvolení pana Ševčíka do dozorčí rady HPH či jmenování pana Staňka likvidátorem HPH.

Dosavadní doporučení: přečíst (4)
Vaše doporučení:
přečíst (3) 13.10.2012 22:12  Petr Kaňovský Jméno 'Petr Kaňovský' používá stále stejný uživatel  petrzavinackanovsky.cz  (154490)

soud rozhodne ?

Odkaz v závorce měl být: www.kanovsky.cz/dopisDR

Dosavadní doporučení: přečíst (3)
Vaše doporučení:
přečíst (1) 15.10.2012 22:14  Korbař  (154520)

soud rozhodne ?

Tak poté, co Petr Kaňovský tady v jednom příspěvku napsal větu: "

Dosavadní doporučení: přečíst (1)
Vaše doporučení:
přečíst (1) 15.10.2012 22:16  Korbař  (154520)

soud rozhodne ?

Tak poté, co Petr Kaňovský tady v jednom příspěvku napsal větu: "Bohužel jsem ale nechtěl a nemohl tehdy veřejně proti panu Staňkovi vystupovat, protože za něj nebyla žádná náhrada" tak ti definitivně dokázal, že je ještě větší nesvéprávný blb, než jsem si původně myslel. No comment.

Dosavadní doporučení: přečíst (1)
Vaše doporučení:
přečíst (2) 15.10.2012 22:37  Petr Kaňovský Jméno 'Petr Kaňovský' používá stále stejný uživatel  petrzavinackanovsky.cz  (154500)

soud rozhodne ?

Pokud vím, tak v té době pan Minarik disponoval 70-80% všech hlasů, se kterými se dalo na valné hromadě hlasovat (počítáno z přítomných akcionářů, po omezení počtu hlasů a vyloučení Kyperek), takže bývalo naprosto nelogické, abych se veřejně postavil proti panu Staňkovi, když jsem přitom věděl, že podporuje likvidátora a možnosti představenstva u společnosti v likvidaci jsou omezené. Bylo mnohem lepší, když v představenstvu byl pan Staněk, než kdyby tam měl být třeba pan Pacovský nebo pan Ševčík, případně Matějka.

Dosavadní doporučení: přečíst (2)
Vaše doporučení:
přečíst (1) 15.10.2012 22:25  čekatel  (146524)

soud rozhodne ?

....zato TY seš Korbaři " ohromnej chytrák"  ! Nesaháš panu Kaňovskýmu ani pod kotníky ( jestli vůbec víš , co je kotník ) . To co ON udělal pro nás akcionáře, neudělali všichni z vedení dohromady !!!!!!!!!!

Dosavadní doporučení: přečíst (1)
Vaše doporučení:
přečíst (3) 13.10.2012 23:14  názor Jméno 'názor' používá stále stejný uživatel  (154182)

soud rozhodne ?

Nesouhlasím s vámi pane Kaňovský v tom, že jste měl rezignoval na funkci předsedy i člena dozorčí rady HPH kvůli tehdejšímu dopisu Karla Staňka, byť později. To dodnes vidí řada z nás jako chybu už proto, že Karel Staněk nikdy nebyl "nositelem myšlenek". Jediným přínosem Karla Staňka pro HPH byla ve své době kontrola mnoha plných mocí drobných akcionářů, díky kterým pomáhal čistit společnost od poskoků Koženého a Vostrého. Bohužel, tato jeho tehdejší přednost se zvrhla a stala pouze jeho nástrojem, kterým on nahrazuje absenci schopnosti při své další snaze o udržení se v čele HPH a nedej bůh, i ve snaze získat místo likvidátora. Je pravda, že dříve jsme vaši rezignaci brali jako vynucenou daň pro udržení "klidu" na naší straně ve sporu o rozkradený majetek, dnes však drtivá většina svůj tehdejší názor změnila a ze Staňka je něco jako "ocelová koule" na naší noze. Měli jsme asi všichni zapracovat na tom, aby tehdy odpochodoval on ..

Dosavadní doporučení: přečíst (3)
Vaše doporučení:
spíše nečíst (3) 14.10.2012 08:01  Petr Kaňovský Jméno 'Petr Kaňovský' používá stále stejný uživatel  petrzavinackanovsky.cz  (154490)

soud rozhodne ?

Postup, který jsme zvolili v dopisu z 18.10.2005, byl zcela nevyhnutelný, protože jako člen dozorčí rady jsem měl povinnost se o tyto záležitosti zajímat, právě včetně variantního scénáře postupu likvidace, aby bylo například jasné, nakolik jsou efektivní ty které soudní spory. Protože ale reakce pana Staňka byla zcela odmítavá, tak se mohlo stát, že by už na následné VH došlo k tomu, že by dozorčí rada například nedoporučila schválit účetní závěrku, z důvodů, že nemá dostatek relevantních údajů, což by vedlo k tomu, že bych tím poškodil naše zájmy, neboť by takovou rozpolcenost využily skupiny kolem pánů Koženého, Vostrého apod. k tomu, aby opět získaly kontrolu nad společností. Na druhé straně je absurdní, pokud kdokoliv ze současného vedení uvádí, že několik let za sebou schvaloval například výroční zprávy či účetní závěrky, aniž by viděl potřebné dokumenty, a přitom z takového jednání nevyvodil svou osobní odpovědnost ve formě rezignace. Ano, nechtěl jsem v té době vyvolávat veřejný konflikt, a i proto jsem rezignoval, avšak nikdy bych neporušil své zákonné povinnosti, abych například něco schvaloval bez toho, aniž bych si byl jistý, že je to v pořádku, bez ohledu na to, že jsem dotyčné lidsky i fakticky podporoval. Co mi ale vadí, jsou naprosto nesmyslné konstrukce, které se v poslední době objevují na stránkách OSMA, například z hlediska toho, že snad dělám to, co chce likvidátor a podobně. Nedělal jsem to nikdy dříve a nebudu to dělat ani později.

Dosavadní doporučení: spíše nečíst (3)
Vaše doporučení:
spíše nečíst (5) 14.10.2012 08:41  Petr Kaňovský Jméno 'Petr Kaňovský' používá stále stejný uživatel  petrzavinackanovsky.cz  (154490)

soud rozhodne ?

Ostatně, postup z 18.10.2005 byl logickým výustěním pozitivních událostí, které ve společnosti v té době nastaly, a tím bylo odvrácení konkursu a potvrzení likvidace společnosti. Kromě toho jsem po duchovní obnově farnosti (lidových misiích) konaných 8.-16.10.2005 jednoznačně vnímal, že cokoliv, co v životě dělám, musím dělat buď naplno, nebo vůbec. Když jsem pak zjistil, k jak odmítavé reakci má aktivita vedla, tak jsem usoudil, že mé možnosti dalšího ovlivňování vývoje kauzy HPH jsou malé, a proto je správné na další činnost rezignovat a věnovat se jiným aktivitám, které se přede mnou objevovaly. Bohužel jsem ale nechtěl a nemohl tehdy veřejně proti panu Staňkovi vystupovat, protože za něj nebyla žádná náhrada - všechny ostatní varianty byly výrazně horší. Kdybych ale býval tušil, co v letech 2011-2012 udělá, tak bych postupoval jinak, přesněji, bych nikdy nenavrhoval, aby na VH 29.4.2004 byl zvolen členem představenstva, i když tehdy jsem na té valné hromadě dosáhl na první pohled zcela nemožné - dosáhnout odvolání Koženého i Vostrého lidí a vytvořit takové podmínky, že soudy jednoznačně respektovaly nové orgány HPH, a zároveň do budoucna ztížit až znemožnit návrat předchozích osob do vedení HPH (viz změna stanov). Nikdy by mě nenapadlo, že tento velký úspěch zhatí pan Staněk/Minarik tím, že pro tyto lidi o několik let později bude na valné hromadě hlasovat a dosáhne tak jejich návratu do HPH.

Dosavadní doporučení: spíše nečíst (5)
Vaše doporučení:
přečíst (4) 14.10.2012 15:01  akcík hph  (154494)

soud rozhodne ?

Pane Kaňovský, máte pravdu. Ale v rámci objektivity by bylo také dobré zmínit, že za nynější stav může především likvidátor a jím podepsaná a nyní popíraná dohoda na Kypru. Bez této dohody by Staněk nejednal se Ševčíkem a nesnažil by se, aby došlo k jejímu naplnění. Zřejmě po zjištěných skutečnostech o likvidátorovi volil menší zlo (ze svého pohledu a z informací, které o likvidátorovi získal. Vy taky volíte ze svého pohledu menší zlo. Ale zodpovědný je za současný stav především likvidátor.

Dosavadní doporučení: přečíst (4)
Vaše doporučení:
přečíst (1) 14.10.2012 23:23  aakc  (153110)

soud rozhodne ?

Akcíku hph, co jsi myslel tím, že Staněk po zjištěných skutečnostech o likvidátorovi volil menší zlo, co je to za blbost? Copak spojenectví s člověkem, o kterém Staněk napsal stohy článků kde Ševčíka tituloval pojmem gangster je menším zlem? A proč by měl předseda představenstva vůbec nějaké zlo volit, vždyť si tím pouze nakálel na vlastní hlavu? Ta smlouva je už na první pohled tak nevýhodná, že jediným pro mne pochopitelným motivem vysvětlujícím Staňkovo jednání jeho dlouhodobé podpory té zmršené kyperské dohody může být jen jeho zájem o likvidátorský post! Dovede si ale někdo soudný představit, že by právě Staněk do této funkce vnesl pro nás nějakou přidanou hodnotu, copak on má nějakou zkušenost z tohoto oboru? Co to je v tom současném vedení HPH za bl-bce, že se nenašel ani jediný člověk schopný říct, že navrhnout Staňka na post likvidátora je pitomost, že když chtějí Častorála vyměnit, že mají hledat někoho zkušeného, někoho, kdo už něco v tomto oboru dokázal! Vždyť se vám soudce vysměje, až si přečte, koho jste to navrhli v souvislosti s činností Staňka a jeho spojením s mafií. Nebo byl navržen právě proto, aby jako loutka likvidaci s konečnou platností domr-vil?

Dosavadní doporučení: přečíst (1)
Vaše doporučení:
přečíst (2) 15.10.2012 10:46  akcík hph  (154508)

soud rozhodne ?

Ten, kdo to domrvil, je Častorál. Soud na kypru prohrál svou nevěrohodnou výpovědí. Dohoda znamená, že soud skončil mimosoudním vyrovnáním. Copak je k něčemu po skončení soudu lamentovat nad tím, že je dohoda nevýhodná? Dohoda je platná, uzavřená před soudem a těžko si lze představit, že by neměla být. Svádět vinu na kyperského právníka nic nezmění. To jakoby Kožený s Vostrým tvrdili, že jejich právníci jednali proti jejich zájmu a neřídili se jejich pokyny. Bude snad kvůli tomu jejich odsouzení neplatné. Ano dohoda je nevýhodná a Častorál se buď úplně zbláznil nebo mu to vyhovuje, protože může dalších 10 let proti něčemu "bojovat", tentokrát proti svému bývalému kyperskému právníku, proti Staňkovi, proti dozorčí radě, proti svým bývalým českým právníkům a zaměstnancům a proti akcionářům. A křičet: ta dohoda je nevýhodná! Ano, je nevýhodná. A proto pryč s Častorálem, který to tak domrvil a ješťe k tomu si z HPH udělal dojnou krávu. Nechce jít od koryta, to je zřejmé.

Dosavadní doporučení: přečíst (2)
Vaše doporučení:
určitě přečíst (3) 15.10.2012 12:40  Petr Kaňovský Jméno 'Petr Kaňovský' používá stále stejný uživatel  petrzavinackanovsky.cz  (154500)

soud rozhodne ?

Soud se prohrál zpětvzetím návrhu, který provedl pan Neocleous, který by nicméně i nyní měl jednat v zájmu HPH a nikoliv jen v zájmu svém, když je ředitelem jmenovaným za HPH.

Dosavadní doporučení: určitě přečíst (3)
Vaše doporučení:
přečíst (3) 15.10.2012 16:03  akcík hph  (154508)

soud rozhodne ?

Dohodě a tedy zpětvzetí návrhu předcházela nevěrohodná výpověď Častorála. Soudce dal najevo, že žalobu zamítne. Pak tedy byla podepsána dohoda, se kterou Častorál souhlasil. Ano, souhlasil. Rozmyslel si to, až bylo po všem. Celé to označil jako spiknutí proti němu a součástí toho spiknutí měl být i soudce. Není toho už trochu moc? Pokud chci věřit Častorálovi, musím věřit tomu, že se proti němu spikli: kyperský právník, kyperský soudce, Krutský, Franta, Staněk, Sedláček a další. A musím věřit i tomu, že je čestný a nekrade v HPH. Jím odčerpané peníze ze společnosti jsou poctivě vynaložené náklady. Pane Kaňovský, věříte tomu všemu? Mně to nějak nejde. Přes veškerou snahu. Jako akcionář vidím Častorála jako další osobu, která parazituje na majetku HPH a akcionáři z toho nemají nic. Dokladem je i to, že nedávno žádal soud o zvýšení svých odměn, které si vyplácí z majetku HPH. Soud mu nevyhověl s tím, že žádného výsledku pro akcionáře nedosáhl a jeho žádost je tedy nedůvodná. Na Kypru to zpackal a nyní háže vinu na všechny kolem, jen ne na sebe. Nevim, kdo by mu mohl ještě důvěřovat. Valná hromada neschválila účetní závěrku. To o něčem také vypovídá. Bude schválena snad na příští VH, pokud dozorčí rada doporučí neschválit? Častorál svévolně odmítl konroly dozorčí radou. Je ten Častorál snad neomezený pán a vlastník společnosti HPH? Zdá se, že ano, když se tak chová.

Dosavadní doporučení: přečíst (3)
Vaše doporučení:
přečíst (3) 15.10.2012 21:12  názor Jméno 'názor' používá stále stejný uživatel  (154182)

Proč vedení HPH otevřeně spolupracuje s mafií?

Rozdělme diskutovanou problematiku likvidátor versus vedení HPH na dvě části. Jednou rovinou je osoba likvidátora, tu jmenoval do společnosti soud a jen on může rozhodnout o jeho případném odvolání když usoudí, že svoji funkci nevykonává v souladu se svým pověření. Víme, že neúspěšných pokusů o jeho odvolání už byla celá řada, že i teď je další z pokusů o odvolání Častorála v běhu, tady je zbytečné tuto věc dokola rozebírat, to vyřeší nezávislý soud.
Druhou rovinou je současná činnost vedení HPH, to je zodpovědné nám, akcionářům. A tady je náš problém, jak víme z posledních valných hromad, došlo k zneužití plných mocí v držení některých osob vedení k jinému účelu, než ke kterému jim byly vystaveny, což je chápáno jako vrchol sprostoty a drzosti. Stačí zagoglovat a najít si na netu průvodní dopis Karla Staňka, ve kterém akcionářům popsal důvody, pro které od nich pro sebe žádá jejich zmocnění. Tady se dopustil vůči zmocnitelům neuvěřitelného podvodu, málokdo z nich by souhlasil s podporou u osob jako Punar nebo Ševčík. A Karel Staněk se dopustil řady dalších podrazů, jen namátkou zneužitím hlasů mrtvých akcíků, nepředáním všech podkladů VH notáři, nemluvě o jeho neuvěřitelném spojení při podpoře lidí Borise Vostrého s Matějkou a jejich společné hlasování pro vstup Punara a Ševčíka do orgánů HPH atd.
Tohle jsou věci, které náleží řešit nám, akcionářům společnosti i když chápu, že s ohledem na bezskrupulosní jednání předsedy představenstva Staňka a jeho spojenectvím s lidmi napojenými na firmy Vostrého a Koženého tu bude velmi složité . Asi je zbytečné podotýkat, že řadě z nás se už teď z toho chce blejt …

Dosavadní doporučení: přečíst (3)
Vaše doporučení:
přečíst (2) 15.10.2012 23:01  taxikář Jarda z Budějic  (153643)

Proč vedení HPH v čele s panem Staňkem otevřeně spolupracuje s mafií?

Z popsaného průběhu odvolacího řízení a zmínce o dohodě o trustech musí být každému zřejmé, k čemu a komu takzvaná "dohoda o trustech" měla především posloužit, vydělat na ní měli především stíhaní V+K. A jak tady bylo popsáno v popisu událostí posledního roku a půl, i jejich pomahači z vedení harvardu. Kdyby Neocleous proti vůli likvidátora nestáhl žalobu, mohlo proběhnout odvolací řízení a po odsouzení V+K by bylo nemyslitelné, aby soud i přes snahu o obstrukce mohl rozhodnout jinak, než v náš prospěch.

Dosavadní doporučení: přečíst (2)
Vaše doporučení:
přečíst (1) 16.10.2012 10:08  karel4747  karel4747zavinacseznam.cz  (154318)

Proč vedení HPH v čele s panem Staňkem otevřeně spolupracuje s mafií?

Velmi pozorně jsem si přečetl příspěvky likvidátora HPH na stránkách HPH a p. Staňka na stránkách OSMY, ve kterém se snaží oba popsat průběh odvolacího řízení z minulého dne, přičemž likvidátor obecně popisuje program jednání a p. Staněk se mimo dalšího velmi okrajově zmiňuje o vystoupení právního zástupce B. Vostrého, JUDr. Monsporta. Ten dle OSMY ve své závěrečné řeči odůvodnil svůj návrh na zrušení rozsudku prvoinstančního, Městského soudu v Praze, mimo jiné „velmi stručnou větou, že na Kypru mělo dojít k dohodě mezi trusty a HPH". Dále se zástupce OSMY ve svém příspěvku zmiňuje o dohodě ve vystoupení právního zástupce likvidátora JUDr. Marka, který se dle mínění p. Staňka „podle očekávání zabýval (rozuměj dohodou) mnohem podrobněji. Řekl, že byla uzavřena v rozporu s pokyny likvidátora Častorála, když kyperský advokát obešel jeho pokyny a proto likvidátor Častorál podal na Kypru žalobu na trestní stíhání tohoto advokáta. Zdůraznil, že tato dohoda je podle likvidátora pro HPH nevýhodná, že o závazcích trustů není nic známo a není možnost zjistit majetek trustů, neboť poškozený nemá možnost do toho zasáhnout“. Nezasvěcenému by se mohlo zdát no co, dohoda jako dohoda a že se přou právní zástupci stran sporu, to přece není nic divného. Co je však na tom všem divné je především ta skutečnost a o tom se p. Staněk samozřejmě nezmiňuje, že to je ta dohoda z března 2011, kterou tak vehementně pan Staněk společně s celým představenstvem a dozorčí radou HPH podporoval a podporuje a vedla k pozdějšímu rozkolu mezi orgány společnosti a likvidátorem. Zajímavé na tom všem je také to, že když se někteří diskutující zde zmiňovali, že dohoda z března 2011 a její podpora představenstvem a dozorčí radou HPH bude jistě sloužit protistraně sporu likvidátora V. Koženému a B. Vostrému k argumentaci, že spory likvidátora s Trusty byly vyřešeny dohodou, roztočil p. Staněk a jeho kamarádi kampaň proti těmto neznalcům a hlupákům jak byli tito oponenti často nazýváni. Dnes se ukazuje a je to přímo až zarážející, že argumenty JUDr. Monsporta k dohodě jsou shodné s argumenty p. Staňka a zcela jasně se ukazuje na čí straně od března 2011 představenstvo a dozorčí rada HPH stojí. V této souvislosti vyvstává rovněž i otázka, kdo a kdy celý tento systém vytvořil, kdy se spor táhne již deset let, z jakých peněz je financován a kdo dosadil jeho aktéry. Myslím, že pan Staněk na tyto otázky odpovídá sám.

Dosavadní doporučení: přečíst (1)
Vaše doporučení:
přečíst (1) 16.10.2012 11:28  akc  (154528)

Proč vedení HPH v čele s panem Staňkem otevřeně spolupracuje s mafií?

Já s Karlem souhlasím, jen ho doplním o další portřeh. Pánové Staněk a Ševčík nás stále utvrzují, že dohoda o majetku trustů platí, právník HPH ale u soudu potvrdil, že společnost nemá žádné informace o předmětném majetku. Opravdu vypečená dohoda hodná podpory Karla Staňka a Ševčíka

Dosavadní doporučení: přečíst (1)
Vaše doporučení:
přečíst (1) 16.10.2012 11:36  Petr Kaňovský Jméno 'Petr Kaňovský' používá stále stejný uživatel  petrzavinackanovsky.cz  (154500)

Proč vedení HPH v čele s panem Staňkem otevřeně spolupracuje s mafií?

O majetku trustů pravděpodobně nemá přehled ani pan Staněk, protože se na stránkách OSMA nedávno psalo, že se jejich audit bude provádět až poté, co v trustech nebude předběžný správce, který ovšem též informace o majetku trustů nemá, protože nezískal potřebné doklady. Každopádně ale oceňuji, že tentokrát je příspěvek na stránkách OSMA psán věcně, bez napadání kohokoliv. Bylo by žádoucí, kdyby orgány společnosti po rozsudku soudu aspoň pár týdnů začaly spolupracovat, bez ohledu na osobní rozpory. Snad si všichni uvědomí, že je to v zájmu akcionářů HPH.

Dosavadní doporučení: přečíst (1)
Vaše doporučení:
přečíst (2) 16.10.2012 14:03  Karel 4747  karel4747zavinacseznam.cz  (150727)

Proč vedení HPH v čele s panem Staňkem otevřeně spolupracuje s mafií?

Dosavadní doporučení: přečíst (2)
Vaše doporučení:
přečíst (2) 16.10.2012 14:05  Karel 4747  karel4747zavinacseznam.cz  (150727)

Proč vedení HPH v čele s panem Staňkem otevřeně spolupracuje s mafií?

Samozřejmě, že by bylo ideální, aby likvidátor a orgány HPH působily jako celek. Obávám se však, že averze obou stran je tak silná a osobní, že je to nemožné. Navíc je zřejmé, že protistrana likvidátora stále podporuje dohodu z března 2011, je ve spojení s Neocleousem, který, jak se ukazuje, nehájí zájmy akcionářů v Trustech, ale především své, v dozorčí radě sedí p. Ševčík jako prodloužená ruka Vostrého a vystoupení právních zástupců v rámci odvolacího řízení ukazuje, k čemu Dohoda z března 2011 měla sloužit. Otázkou proto je, co každá ze stran může té druhé nabídnout. Likvidátor informace o likvidaci a svém dalším postupu, to jistě z opatrnosti a při stávající konstelaci neudělá a představenstvo neútočení na likvidátora, což z důvodu angažovanosti p. Staňka a jeho hladovosti po funkci likvidátora je nemožné.

Dosavadní doporučení: přečíst (2)
Vaše doporučení:
přečíst (1) 16.10.2012 15:51  čekatel  (146524)

Proč vedení HPH v čele s panem Staňkem otevřeně spolupracuje s mafií?

....jsem stejného názoru , že ke shodě (ani k jednání) vžádném případě nedojde ( bohužel ke škodě akcionářů ) !  Staněk ani likvidátor neustoupí , a tak MUSÍ jeden "padnout" ! Kdo to bude je stále ve hvězdách . Zítra snad to bude trochu jasnější !  Nějaké peníze za této konstalace jsou bohužel (pro akcionáře) v nedohlednu ! (Podobné ,jako dnes na politické scéně   ODS-ČSSD ) .

Dosavadní doporučení: přečíst (1)
Vaše doporučení:
přečíst (1) 16.10.2012 16:49  zpráva  (151958)

Proč vedení HPH v čele s panem Staňkem otevřeně spolupracuje s mafií?

Krátká informace k žalobě o majetek za vilu v Aspenu na stránkách OSMA

www.osma1997.cz/informace/default.aspx

(Ještě poznámka k panu Tomáši Ševčíkovi - tiché čtenářce, zkuste omezit psaní nic neříkajících floskulí a být věcný, ať tato diskusní stránka není zahlcena ptákovinami, řada z nás přece jezdí na valné hromady a spolčení lidí kolem Staňka s lidmi napojenými na gang pánů Koženého a Vostrýho nešlo přehlédnout, nedělejte z nás, drobných akcíků hlupáky, stačí že se za nás schováváte a zneužíváte naše plné moci)

Dosavadní doporučení: přečíst (1)
Vaše doporučení:
určitě přečíst (2) 16.10.2012 17:14  počty  (153768)

Proč vedení HPH v čele s panem Staňkem otevřeně spolupracuje s mafií?

Pokud někdo ze současných orgánů HPH ví o škodě, kterou likvidátor údajně způsobil a ani po roce, kdy k tomuto zjištění dospěl neučinil kroky ke zjednání nápravy, tedy k náhradě škody a ne jen k odvolání z funkce údajného čkůdce, pak je to buď neschopnej lempl, nebo vychcánek, který chce tuhle informaci jen využít ku svému prospěchu a nikoliv ku prospěchu akcionářů, pokud tito byli okradeni o 16 melounů, a nebo tady jen řádí žvanil, což se mě zdá jako nejpravděpodobnější varianta. Já vědět o takové zlodějně, tak bych nespal a ráno před šestou stál na podatelně patřičné instituce. Nebo Staněk se Ševčíkem chce neoznámením škody takovéhoto rozsahu likvidátora korumpovat a pak si přikrádat z našeho majetku? Halooóóó Staňku, Sedláčku, Ševčíku, už má likvidátor bloknutý majetek, nebo tu jen pro svoji zábavu krafete nesmysly?

Dosavadní doporučení: určitě přečíst (2)
Vaše doporučení:
přečíst (1) 15.10.2012 17:14  Petr Kaňovský Jméno 'Petr Kaňovský' používá stále stejný uživatel  petrzavinackanovsky.cz  (154500)

soud rozhodne ?

Myslíte tu pasáž, jak soudce nevěděl, co je to "konkurs na majetek HPH"? No, znám dostatečně chování soudů v ČR a vím, že přestože často soudce usoudí, že určitá výpověď/důkaz je dle jeho názoru zmatečná/zbytečná apod., tak to pouze znamená, že k tomuto při svém rozhodování nepřihlíží, ale nemusí to mít žádný vliv na rozhodnutí ve věci samé. Každopádně, i kdyby HPH žalobu prohrála, tak by to bylo pro akcionáře lepší, než když byla uzavřena jakási "Dohoda".

Každopádně jsem ale ani od Vás nepochopil, proč je nutné psát o mě na stránkách OSMA takové nesmysly, jako v nedávném příspěvku a jak tedy toto má přispět k uspokojení akcionářů HPH.

Dosavadní doporučení: přečíst (1)
Vaše doporučení:
přečíst (1) 15.10.2012 17:51  čekatel  (146524)

soud rozhodne ?

..... pane Kaňovský , prosím o info ohledně soudu . původně měl být 15. a 16. , pak někdo psal ,že je plánován na 4 dny -od 15. 10 . , a teď má být rozsudek 17.10 ve středu s jednodenním přerušením . To by znamenalo , že v úterý 16.10 nic nebude ?  Jak jsem někdy před měsícem psal , že se chci 16.10 zúčastnit rozsudku . Prosím proto o info ! ( mám sjednané volno na úterý ) , jaká je skutečnost . Předem děkuji !

Dosavadní doporučení: přečíst (1)
Vaše doporučení:
přečíst (1) 15.10.2012 18:10  Petr Kaňovský Jméno 'Petr Kaňovský' používá stále stejný uživatel  petrzavinackanovsky.cz  (154500)

soud rozhodne ?

Opravdu nevím, žádné jiné informace k řízení, než jsou na stránkách HPH a OSMA aktuálně nemám, ale na stránkách HPH je jednoznačně napsáno, že rozsudek bude přečten ve středu 17.10. od 9h, což vyplývá i z textu na www.novinky.cz/krimi/281621-kozeny-zada-soud-o-zru ... mého názoru tedy 16.10. žádné jednání nebude.

Dosavadní doporučení: přečíst (1)
Vaše doporučení:
přečíst (1) 15.10.2012 21:40  Petr Kaňovský Jméno 'Petr Kaňovský' používá stále stejný uživatel  petrzavinackanovsky.cz  (154500)

soud rozhodne ?

Další informace k dnešnímu řízení jsou na: www.osma1997.cz/informace/ve-veci-v.-kozeneho-a-b. ...

Dosavadní doporučení: přečíst (1)
Vaše doporučení:
spíše nečíst (1) 15.10.2012 22:14  čekatel  (146524)

soud rozhodne ?

....ještě jednu prosbu p. Kaňovský . V případě , že bude zamítnuto odvolání a poptvrzen rozsudek , může se Kožený , Vostrý odvolat třeba k es , nebo k prezidentovi ? A nebo je to konečně KONEC ? Díky !

Dosavadní doporučení: spíše nečíst (1)
Vaše doporučení:
přečíst (1) 15.10.2012 22:29  Petr Kaňovský Jméno 'Petr Kaňovský' používá stále stejný uživatel  petrzavinackanovsky.cz  (154500)

soud rozhodne ?

S trestními záležitostmi nemám zkušenosti, ale předpokládám, že různá dovolání, ústavní stížnosti, žádosti o obnovu procesu apod. budou nadále zkoušet, avšak to nebude mít žádný odkladný účinek. Podstatné pro nás hlavně bude část o náhradě škody, i když jsem dost zvědav, zda a jak rychle se i na základě toho podaří likvidátorovi dostat aspoň část majetku do HPH.

Dosavadní doporučení: přečíst (1)
Vaše doporučení:
přečíst (3) 14.10.2012 22:17  Petr Kaňovský Jméno 'Petr Kaňovský' používá stále stejný uživatel  petrzavinackanovsky.cz  (154500)

soud rozhodne ?

Od okamžiku ,kdy jsem se seznámil s textem dohody, tvrdím, že je pro akcionáře HPH zcela nevýhodná. Přitom nezpochybňuji ani odpovědnost likvidátora, když neohlídal kroky svého právního zástupce, kterého si zřejmě sám dříve najal, a podobně to bylo i s kroky jiných právních zástupců, jako byl JUDr. Krutský. Bohužel mi zatím není úplně jasné, nakolik má likvidátor šanci dohodu zrušit či změnit, avšak divím se, že pan Staněk likvidátora kritizuje za to, že dohodu blokuje, místo za to, že ji prostřednictvím svého právního zástupce uzavřel. Mohl bych motivaci pana Staňka chápat, neboť už z minulosti znám jeho názor, že "účel světí prostředky", avšak bohužel nevidím ani to, že by spojenectví uzavřené před rokem k něčemu pozitivnímu pro akcionáře HPH vedlo, nehledě na okolnosti, za kterých nastalo (viz například notářský zápis z VH 19.12.2011) a rizika, která s tím souvisejí (a je jich hodně, i když o nich zatím nebudu psát). Konečně, ať už bych se snažil chápat cokoliv, tak nerozumím, proč je na stránkách OSMA potřebné šířit nesmysly typu, že jezdím na porady za likvidátorem, abych věděl, co do fora napsat. Netvrdím, že vše, co jsem v kauze HPH dělal, bylo správné, ale je absurdní mě obviňovat, že bych jen slepě plnil vůli likvidátora či kohokoliv jiného, když jsem byl v minulosti obviňován z naprostého opaku.

Dosavadní doporučení: přečíst (3)
Vaše doporučení:


Výpis titulků 25881až 25900 (55093)

Titulek   Výchozí řazení    Autor  šipka  Datum  šipka
  přečíst (4) soud rozhodne ? Jméno 'Petr Kaňovský' používá stále stejný uživatel Petr Kaňovský 13.10.12 22:10
  přečíst (3) soud rozhodne ? Jméno 'Petr Kaňovský' používá stále stejný uživatel Petr Kaňovský 13.10.12 22:12
  přečíst (1) soud rozhodne ?   Korbař 15.10.12 22:14
  přečíst (1) soud rozhodne ?   Korbař 15.10.12 22:16
  přečíst (2) soud rozhodne ? Jméno 'Petr Kaňovský' používá stále stejný uživatel Petr Kaňovský 15.10.12 22:37
  přečíst (1) soud rozhodne ?   čekatel 15.10.12 22:25
  přečíst (3) soud rozhodne ? Jméno 'názor' používá stále stejný uživatel názor 13.10.12 23:14
  spíše nečíst (3) soud rozhodne ? Jméno 'Petr Kaňovský' používá stále stejný uživatel Petr Kaňovský 14.10.12 08:01
  spíše nečíst (5) soud rozhodne ? Jméno 'Petr Kaňovský' používá stále stejný uživatel Petr Kaňovský 14.10.12 08:41
  přečíst (4) soud rozhodne ?   akcík hph 14.10.12 15:01
  přečíst (1) soud rozhodne ?   aakc 14.10.12 23:23
  přečíst (2) soud rozhodne ?   akcík hph 15.10.12 10:46
  určitě přečíst (3) soud rozhodne ? Jméno 'Petr Kaňovský' používá stále stejný uživatel Petr Kaňovský 15.10.12 12:40
  přečíst (3) soud rozhodne ?   akcík hph 15.10.12 16:03
  přečíst (3) Proč vedení HPH otevřeně spolupracuje s mafií? Jméno 'názor' používá stále stejný uživatel názor 15.10.12 21:12
  přečíst (2) Proč vedení HPH v čele s panem Staňkem otevřeně spolupracuje s mafií?   taxikář Jarda z Budějic 15.10.12 23:01
  přečíst (1) Proč vedení HPH v čele s panem Staňkem otevřeně spolupracuje s mafií?   karel4747 16.10.12 10:08
  přečíst (1) Proč vedení HPH v čele s panem Staňkem otevřeně spolupracuje s mafií?   akc 16.10.12 11:28
  přečíst (1) Proč vedení HPH v čele s panem Staňkem otevřeně spolupracuje s mafií? Jméno 'Petr Kaňovský' používá stále stejný uživatel Petr Kaňovský 16.10.12 11:36
  přečíst (2) Proč vedení HPH v čele s panem Staňkem otevřeně spolupracuje s mafií?   Karel 4747 16.10.12 14:03
« Předchozí | 1289 | 1290 | 1291 | 1292 | 1293 | 1294 | 1295 | 1296 | Další »
stránkovat diskuzi po 10 | 20 | 50


 Burza Prime 16:29 (18.4.2019) 
Název Kurz Změna
 AVAST  89.50  +3.47% 
 CETV  93.50  -0.53% 
 CEZ  537.00  -0.37% 
 ERSTE GROUP BANK  951.80  +0.34% 
 KOFOLA CS  304.00  -0.33% 
 KOMERCNI BANKA  905.50  0.00% 
 MONETA MONEY BANK  80.35  +0.69% 
 O2 C.R.  248.50  +0.81% 
 PFNONWOVENS  760.00  -1.04% 
 PHILIP MORRIS CR  13 960.00  +0.14% 
 VIG  650.00  +0.31% 
Komodity online
 Ropa 74.13 USD 21:38   
 Zlato 1277.20 USD 21:11   
 Stříbro 15.06 USD 21:10   
 Káva 92.85 USD 19:29   
 Cukr USD    
 Bavlna 78.47 USD 20:19   

Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Důchody

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Podílové fondy

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies