Příspěvky nebo odpovědi uživatele points


Příspěvky nebo odpovědi uživatele points. Výpis příspěvků 1 až 20 (355)


přečíst (0) 19.08.18 09:12  points Jméno 'points' používá stále stejný uživatel  (194196)

Spory ve ve vedení HPH - napadání Sedláčka s Minarikem kvůli žalobě ČEZu?

V předchozích emočně laděných komentářích padla i tato informace, hodná pozornosti při případném uplatnění práva na náhradu škody ze strany poškozených akcionářů ?

... co dělá Sedláček v HPH je trestuhodné. NAvíc Sedláček má rád mamon,vlastní barák na Zbraslavi (Romana Blahníka 807),má několik dalších nemovitostí po Praze a velký,nový rodinný dům u Prahy v Dolních Břežanech. Na to všechno vydělal tlumočením jeho mizerné němčiny????

Dosavadní doporučení: přečíst (0)
Vaše doporučení:

přečíst (0) 19.08.18 08:03  points Jméno 'points' používá stále stejný uživatel  (194196)

Dohoda s Koženým na korunovém výprodeji legalizujícím jeho harvardský tunel !?

Aktuální Informace a odkazy k HPH  - stránky  zástupce akcionářů  P. Kaňovského

(složka fórum k předávání neveřejných informací přístupná pouze zastupovaným akcionářům)

www.kanovsky.cz/hph-kanovsky.php

Vyjádření původního likvidátora k situaci v Harvardském průmyslovém holdingu, a.s. v likvidaci

www.hph-castoral.cz/

Usnesení Policie ČR, Národní centrály proti organizovanému zločinu a Usnesení Vrchního státního zastupitelství  o škodě 3.5 mld. CZK, způsobené ing. Ševčíkem

leteckaposta.cz/913146593

Personální a zájmové vazby mezi dlužníkem, společností HPH  a jeho největším věřitelem, společností Eurohost, s.r.o.

leteckaposta.cz/922679322

Síť vazeb osob stojících za pokusem prosadit nevýhodnou  kapitalizaci pohledávky fy EuroHost 

leteckaposta.cz/109704406

Historie HPH – archiv OSMA

www.osma1997.cz/osma-hph/

Dosavadní doporučení: přečíst (0)
Vaše doporučení:

přečíst (0) 19.08.18 08:02  points Jméno 'points' používá stále stejný uživatel  (194196)

Dohoda s Koženým na korunovém výprodeji legalizujícím jeho harvardský tunel !?

O jak nehorázné tunelování harvardu jde podtrhují i tato čísla.  Počet současných akcií HPH -  16,4 milionů, kapitalizací pouhé třetiny dluhu je Eurohostu nabízeno  8.5 milionu akcií HPH za  1 Kč/kus.

Prostý součet harvardem nárokovaných pohledávek za trusty 1 a 2,  Aspenem  a HCC činí zhruba 3,2 miliardy CZK, což je 200 Kč na akcii, při vyloučení firem dlužníků Koženého s Vostrým dokonce 400 Kč.

Zisk EuroHostu na kapitalizaci 8.5 milionů akcií s přednostním právem úpisu, nabízených  mu představenstvem HPH a soudem jmenovanými likvidátory Tomkem a Mixové, za  přihlížení předsedy dozorčí rady Staňka po jedné koruně mu vynese nepřiměřený, nedůvodný zisk 666 milionů Kč na úkor stávajících akcionářů, nerespektováním jejich práva na neměnnost podílu na základním kapitálu,  spojeného  s neměnnosti  podílů na připravovaném likvidačním zůstatku.

Záporný vlastní kapitál vznikl umělým ohodnocením pohledávek na nulu, toto nebylo třeba  řešit jinak než účetně.

Půjčka poskytnutá Eurohostem má splatnost až v roce 2019, s možností prodloužení, plánovanými kroky záporný vlastní kapitál zůstane, Eurohost  bude největším akcionářem i věřitelem a HPH bude zcela ovládat.

 Stačilo přitom například zpeněžit akcie, které se na HPH převedou z Harmsu a Beria, případně ukončit nějaké jiné spory, případně si půjčit od nějaké jiné společnosti apod., možností je tolik.

Tabulka úpisu:

leteckaposta.cz/986660136

Dosavadní doporučení: přečíst (0)
Vaše doporučení:

přečíst (0) 19.08.18 08:01  points Jméno 'points' používá stále stejný uživatel  (194196)

Dohoda s Koženým na korunovém výprodeji legalizujícím jeho harvardský tunel !?

Komentář problematických kapitálových operací, směřujících  k násilnému převzetí společnosti?

Problematický návrh snížení základního kapitálu se opírá o zavádějící  tvrzení  v  pozvánce  valné hromady, že k vypořádání účetní ztráty roku 2017 je nejefektivnější   cesta  snížením základního kapitálu.

Nesmyslné je tohoto tvrzení  u  společnosti rušené likvidací, kde  vypořádání účetní ztráty za rok 2017 lze  mnohem vhodněji  provést jejím převedením na účet neuhrazených ztrát minulých let.

Výsledek hospodaření minulých let  bude sice  snížením kapitálu významně ovlivněn, tuto položku ale není  u společnosti v likvidaci nutné řešit,  a touto operací se nemění hodnota vlastního kapitálu.

Souhlasný pohled lze čekat i ze strany kontrolního orgánu pro naprosto nevýznamný ekonomický dopad  právě  u společnosti, zrušené likvidací

Navržené snížení základního kapitálu 1000 x se naopak jeví jako problematické, extrémní,  ve spojení  s  přednostním  právem  upisovatele (věřitele společnosti)   a  kapitalizací jeho pohledávky  předurčuje změny podílů na základním kapitálu,  podílu na likvidačním zůstatku,  v neprospěch stávajících akcionářů.

Nespravedlivě k postavení  současných akcionářů  nerespektováním jejich práva na neměnnost podílu na základním kapitálu,  spojeného  s neměnnosti  podílů na rozdělovaném likvidačním zůstatku.

Snížení základního kapitálu,  adekvátně  spojeného  s  odhadem  výše likvidačního zůstatku by i  pro  upisovatele s přednostním právem mělo  korelovat s hodnotou jeho pohledávky a  s neutrálním  dopadem  na změny podílu  na základním kapitálu. 

Dosavadní doporučení: přečíst (0)
Vaše doporučení:

přečíst (0) 19.08.18 08:00  points Jméno 'points' používá stále stejný uživatel  (194196)

Dohoda s Koženým na korunovém výprodeji legalizujícím jeho harvardský tunel !?

Ale samozřejmě je kapitalizace pohledávky EuroHostu, extrémní snížení základního kapitálu a jednu stranu zvýhodňující úpis  v podání pánů Ševčíka, Behra, Jiříka, Sedláčka, Staňka, Materny  a nových likvidátorů pokusem o podvod již od samého počátku,  kdy každý z jmenovaných se na tom podílí.

Vše jde zhruba po této lince – prvním nutným krokem bylo zablokování převzetí  450 mil. z účtu Bayera vznesením nároku člena dozorčí rady  HPH Ševčíka ve prospěch kyperských trustů  -   harvard se  ocitá na hraně bankrotu,  ztrácí schopnost financovat  uplatnění nároku na pohledávky  -  padá do insolvence  –  ovládnutí další režie likvidace vyšachováním původního likvidátora  skupinou velkých  akcionářů   –  nestandardní vznik úvěru  od firmy největšího akcionáře jako základna k pozdějšímu  nájezdu  –   orgány společnosti  propojeny s  věřitelem  -  následuje  podhodnocení  aktiv,  účto v záporné  hodnotě, extrémní  snížení základního kapitálu 1000x  na 1 Kč/akcie  -  úpisem akcií s právem přednostního úpisu  věřitele a kapitalizace části jeho úvěru  v souběhu s nulovým  oceněním aktiv HPH  -   včetně nastavení podmínek vylučující účast většiny menších  akcionářů  - neuvěřitelně levné a rychlé ovládnutí podílu na společnosti  úzkou skupinou kolem největšího akcionáře/věřitele  naředěním podílů původních akcionářů   –  nastavením odpisu  zachováno záporné jmění s nutností  v ovládané společnosti  úpis  opakovat za ještě výhodnějších   podmínek, až do získání  80 - 90 % podílu společnosti – vytěsněním  zbytku minoritních akcionářů  ovládnuto 100% společnosti, a jejího majetku   –  realizace návratu ukrývaného a dosud cíleně blokovaného majetku do společnosti  dohodou všech  spolupracujících osob s vlivem odblokování zajistit    –   následuje rozdělení vypraného majetku z předchozí trestné činnosti v úhrnné hodnotě několika miliard  formou  převodů  listinných akcií  a tím se kruh uzavírá  -  následuje  poslání HPH do insolvence,  jeho řízený zánik a výmaz

Dosavadní doporučení: přečíst (0)
Vaše doporučení:

přečíst (0) 19.08.18 07:59  points Jméno 'points' používá stále stejný uživatel  (194196)

Dohoda s Koženým na korunovém výprodeji legalizujícím jeho harvardský tunel !?

Pohledávka  Aspen

8. Pohledávka – majetkové hodnoty zajištěné z prodeje nemovitosti v Aspenu, USA, jistina cca 22.000.000,- USD. Je veden soudní spor u Nejvyššího soudu státu New York. Pohledávka je  dobytná, avšak za předpokladu, že bude přiznána Společnosti, plnění z této pohledávky je tedy nejisté.

Při  rostoucím kurzu USD je hodnota majetku z prodeje luxusní chaty Koženého,  o něž je veden spor  už na 490 mil. CZK, očištěno od nákladů ne příliš levného právního zastoupení jsme stále nad  300 mil CZK, kdy  při zrychleném růstu sazeb v US je trend dolaru  na rozdíl od koruny trvale rostoucí, což konečný zisk z této pohledávky  ještě spíš umocní.

Při současném stavu 16 mil akcií jsme tedy v případě kladného výsledku řízení na  -  19 Kč/akcie,  při 25 mil akcií v případě realizace úpisu  stále na 12 Kč /akcie.

Berme v úvahu,  že při charakteru sporu s Chvatíkovou v případě výhry HPH to předurčuje  zdvojnásobení hodnoty vysouzeného majetku pro ostatní akcionáře vyloučením nároků kyperek na tyto peníze, to hodnotu pohledávky za Aspen pro současného akcionáře  posune na 38 Kč/akcie za současného stavu, případně  24 Kč/akcie /při úpisu na 25 mil/,  nepočítám  pro zjednodušení nutnou úhradu současných  dluhů společnosti při vědomí, že nejde o jedinou vymahatelnou pohledávku z jejich portfolia nárokovaného harvardem.

Další pohledávkou, jež se brzy může vrátit do majetku společnosti je 1.5 milionů účastnických akcií kyperek  Harmsu a Beria na HPH,  jež díky nulovému ocenění všech aktiv společnosti jsou teď  oceněny 1 Kč/kus, přestože jsou podloženy reálným majetkem značného objemu, byly na ně vyplaceny stovky milionů z kyperských trustů.

Dosavadní doporučení: přečíst (0)
Vaše doporučení:

přečíst (0) 19.08.18 07:57  points Jméno 'points' používá stále stejný uživatel  (193976)

Dohoda s Koženým na korunovém výprodeji legalizujícím jeho harvardský tunel !?

10. Pohledávka – majetkové hodnoty v tzv. Trustech dle práva Kyperské republiky. Ve věci bylo zahájeno jednání za účelem navrácení majetku Trustů do HPH :

Přehled blokovaných  aktiv  kyperských trustů dle prohlášení J. Chvatíkové (matky V. Koženého)  pro kyperský soud v  r. 2005

Trust číslo 1:    aktiva k 31.3.2005 celkem   63 560 000 USD

RBC Dominion              11 733 506 USD

Templeton (Lucembursko)      9 532 557 USD

Christiana Sarris                            8 631 USD

JUDr. Bayer                                                134 987 USD

Druhá strategická               22 153 430 USD

Trust číslo 2:   aktiva celkem                          53 870 000 USD

Z toho v hotovosti:                 21 741 765 USD

Altantic bank                                           343 257 USD

Provident bank                                61 332 USD

RBC Domininion                       19 390 759 USD

Templeton (Lucembursko)       1 946 916 USD

Součet aktiv trustu 1 a 2 celkem  117 430 000 USD / 2 571 717 000 CZK (kurz 26.7. 2018)

•  V trustu číslo 1 původně 114 500 000 USD, vyplaceno cca. 45 500 000 USD, odměny 5 000 000 USD, zbylo 63 560 000 USD.

•  Platby honorářů trustu č.1 údajně nečinily "jen" 2 500 000 USD,  avšak dalších 2 500 000 USD šlo ve prospěch subjektů typu Oktopus Spol., Anstalt A či Nadrelli Intl.

•  Hodnota trustu 2 v roce 2004 byla prý ještě 96 223 483 USD

•  Ohledně azerbajdžánských kuponů došlo údajně k mimosoudní dohodě, vyrovnání ve výši 180 milionů USD by mělo jít ve prospěch Daventree Resources Ltd. Belize a trustu 2, avšak DRL-B šla v roce 2005 do likvidace.

 

Dosavadní doporučení: přečíst (0)
Vaše doporučení:

přečíst (2) 18.08.18 10:36  points Jméno 'points' používá stále stejný uživatel  (194193)

Dohoda s Koženým o korunovém výprodeji zlegalizuje jeho harvardský tunel !?

Komentář nepravdivých nebo zavádějících tvrzení:

„Mám potvrzeno z vedení společnosti Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci, že žádný pan RNDr. Petr Kaňovský neprokázal žádnými věrohodnými dokumenty, že by zastupoval minoritní akcináře společnosti mající podíl alespoň 1 % na základním kapitálu společnosti. Ten, kdo něco tvrdí, musí to v případě potřeby vůči druhému, tím spíš akciové společnosti.“

Uvedené tvrzení je zavádějící, neboť například žádost skupiny kvalifikovaných akcionářů ze dne 25.7.2018 o svolání mimořádné valné hromady HPH  byla za účasti několika svědků doručena do sídla společnosti dne 25.7.2018 v   10:30, kde bylo odmítnuto její převzetí. Společně s žádostí byly ke kontrole pravosti předkládány i  originály plných mocí. Podobně bylo odmítnuto převzít tyto podklady za účasti svědků i kanceláří likvidátora Tomka, akcionář neuspěl následně ani v kanceláři likvidátorky Mixové s odkazem, že bude dlouhodobě nepřítomna.  

V případě odmítnutého  podnětu, doručeného  dozorčí radě k přezkumu postupu představenstva  byla jeho součástí informace o připravenosti předložit plné moci zastupovaných akcionářů s uvedením kontaktu,  kontrola plných mocí byla  následně sdělena s žádostí o určení termínu i telefonicky osobně předsedovi DR.

Nabídka nebyla reflektována s odkazem, že kontrolní činnost dozorčí rady je standardní součástí práce tohoto orgánu a plné moci tudíž jako součást podnětů k šetření nejsou vyžadovány.

Bez zajímavosti není, že zmařená snaha o svolání MVH  není ojedinělá, zmařena byla i podobná snaha o svolání MVH v souvislosti s pokusem akcionářů projednat okolnosti vzniku půjčky, uzavřené za  neprůhledných okolností s fy EuroHost, s.r.o.

Již jen jako kuriozit lze brát argument vedení HPH, že doručený datový nosič s plnými mocemi nelze využít ani pro zkrácení doby trvání kontroly originálů plných mocí ze stanovených 14 dnů z důvodu, že společnost na počítačích nemá nainstalován CD/DVD mechaniku, umožňující jejich načtení …  

Dosavadní doporučení: přečíst (2)
Vaše doporučení:

přečíst (2) 18.08.18 10:35  points Jméno 'points' používá stále stejný uživatel  (194193)

Dohoda s Koženým o korunovém výprodeji zlegalizuje jeho harvardský tunel !?

Dozorčí rada HPH ve složení členů s problematickou minulostí přestala plnit kontrolní funkci,  v rozporu se ZOK neprověřila  podnět akcionářů s možným důsledkem vzniku škody na majetku společnosti  značného rozsahu.

Co je nepochopitelné, že odmítnutá  žádost o přezkum činnosti představenstva  měla být vyřízena postoupením tohoto úkonu na kontrolovaný subjekt, jenž se ho zhostil citací zprávy z dokumentu, předloženého valné hromadě s obsahem, nereagujícím na konkrétní podněty v žádosti akcionářů.

Je tento postup ovlivněn účastí osob s problematickou minulosti, zpronevěrou majetku v řádu miliard, nemajících zájem na řádném fungování tohoto kontrolního orgánu společnosti v souvislosti s návrhem problematických operací, jejichž výsledkem bude přerozdělení podílu na kapitálu ve prospěch zvýhodněného vybraného subjektu, fy Eurohost?

Převezme dozorčí rada zodpovědnost za případnou škodu, jež absencí řádné kontrolní činnosti akcionářům na jejich majetku hrozí?

Více info zde :

www.kanovsky.cz/odpoved20180816b.pdf

Dosavadní doporučení: přečíst (2)
Vaše doporučení:

určitě přečíst (3) 18.08.18 07:56  points Jméno 'points' používá stále stejný uživatel  (194193)

Dohoda s Koženým na korunovém výprodeji legalizujícím jeho harvardský tunel !?

Co tedy  čekat v dalších krocích ve věci úpisu, pokud ho harvardská parta prosadí a hypoteticky ho zpracujeme optikou zkušeností s lidmi jako ing.  Ševčík?

 Viditelná je zatím jeho první fáze, kdy  bylo nejprve sníženo základní jmění HPH do záporné hodnoty nulovým oceněním  všech pohledávek, přestože  se jedná o majetek v hotovosti a ležící na řadě účtů, který si HPH nárokoval a pak fíglem s kapitalizací části pohledávky EuroHost, s.r.o.  cíleně podceněného  majetku přesouvá tímto krokem třetinu majetku  společnosti získaného z pohledávek na tuto firmu, za níž stojí lidé ze současného vedení a  v přímém střetu zájmů

Jakmile úpisem akcií a fíglem s kapitalizací části své pohledávky EuroHost  HPH ovládne, zbaví se zřejmě překážejících  typu Staňka, Punara a Sedláčka, personálně HPH zcela ovládne  a spustí další etapu, druhý nutný úpis při stále narůstajícím dluhu, daném konstrukcí odpisu pouze třetiny pohledávky EuroHostu , ve kterém na nikoho už nemusejí brát ohledy a  mohou ho pojmout  jako masakr, který posune věci rychleji k jejich cíli.  Nikdo se již nebude moci aktivně bránit a podmínky pro druhý úpis mohou být nastaveny ještě drakoničtěji.

Po  tyto dvě první fáze samozřejmě není zájem, aby jakýkoli  majetek do společnosti plynul,   proto byla zřejmě i likvidní pohledávka  z účtu Bayera cílena  poslat Chvatíkové pod její blokaci na Kypr, aby nespadla do HPH, protože bez nutnosti uzavřít smlouvu o půjčce s předem nastrčenou firmou by se plán í s ovládnutím majetku HPH podvodnou kapitalizací jeho dluhu zhroutil.

 Blbcům ale musela být předhazována vidina rychlé výplaty formou dohody s Koženým, neboť podmínkou všeho bylo personálně ovládnout společnost. Eventuálně  tento stav suplovat legalizací trustů majetek mimo společnost dostat, jeho pohledávky  od harvardu odštěpením ovládnout vně HPH,  jinak by se majetkové poměry v HPH ve prospěch harvardské mafie nepřekopaly.

Závěr by následoval nejspíš  třetí etapou, kde by už HPH ovládající subjekt vydrbal i s tím  zbytkem vytrvalců, co si nějaký podíl v HPH úpisem podrží, což by se dalo  ošetřit  pomocí nastavení neprůhledných dohod o mimosoudním vyrovnání s Koženým, do kterých by nikdo neviděl a kde by část tohoto plnění mohla odplynout někam bokem.

Zatím mi z toho tedy vychází, že neupíšete-li, budete odrbaní, upíšete-li, opticky svůj podíl trochu navýšíte, což vám dodatečné zdanění ale umaže, stejně ale budete také odrbaní, jen dle velikosti úpisu po jistou dobu můžete doma ušetřit na toaletním papíru, jsou-li nové akcie listinné
Dosavadní doporučení: určitě přečíst (3)
Vaše doporučení:

určitě přečíst (3) 18.08.18 07:54  points Jméno 'points' používá stále stejný uživatel  (194193)

Dohoda s Koženým na korunovém výprodeji legalizujícím jeho harvardský tunel !?

Souhlasím, situace v HPH je už neúnosná a žádá si neodkladného řešení, možná i odstraněním její samé podstaty, neochoty korektně vést likvidaci, případně k nekorektnosti spět nečinnosti nových likvidátorů HPH, Tomka a Mixové.

Živelným, nekompetentním či dokonce zlým úmyslem cíleným postupem likvidátorů JUDr. Dagmar Mixové a ing. Tomka při postupu likvidace bez definování jejího jasného záměru, kdy se chaoticky a nekoncepčně harvard potácí od řešení jednoho dílčího problému k druhému , bez nějakého jasného finančního plánu na delší období pouze s vágním tvrzením, že nějakou dohodou likvidaci chtějí rychle ukončit, bez definování jakýchkoli jejích mantinelů ..

Vždyť likvidátoři svoji neschopností zajistit kompetentní vedení a zpracování účetnictví další problémy vyrábějí, místo aby si je pomáhali efektivně a smysluplně řešit, pokud průběh likvidace ještě oni sami řídí a nejsou-li tyto chyby naopak snaho dotunelování  harvardu usnadnit. Je zarážející, že problematické kroky s naprosto zásadním dopadem na závazky společnosti, na její kapitál a na jeho pozdější vypořádání vycházejí z návrhů nikoliv likvidátorů, ale z návrhů dvoučlenného představenstva v podobě, naznačující možnost jejich ovlivnění konfliktem zájmů.

Copak má logiku plánovat nákladný, čtyřkolový úpis, který nevyřeší záporný kapitál, aby jen několik měsíců po jeho skončení jsme na tom byly díky provozním nákladům společnosti spolu s další hrozbou ze sporu s VSP ještě hůř !? S výmluvou, že vytvoření prospektu a racionálního úpisu, řešícího situaci společnosti alespoň do doby, než se průhledně a bez doprovodných kriminálních prvků z likvidní nějaká pohledávka by trvalo několik měsíců?! Jen kvůli snaze dělat pouze kroky neprůhledné, nekontrolovatelné, umožňující úzké skupince osob s problematickou minulostí převzetí majetku 240 000 akcionářů HPH ?

Dosavadní doporučení: určitě přečíst (3)
Vaše doporučení:

určitě přečíst (3) 18.08.18 07:53  points Jméno 'points' používá stále stejný uživatel  (194193)

Dohoda s Koženým na korunovém výprodeji legalizujícím jeho harvardský tunel !?

Také bych rád věděl, co vedle strachu a svůj majetek akcionářům přinesla instalace dalších dvou likvidátorů, jmenovaných už  před  2,5 roku,  zatím činnost  Tomka a Mixové vyvolává poprask a já to vidím takto.

Zápory:

- soudních sporů ve společnosti neubylo, naopak,  u těch podstatných, týkajících se majetku společnosti došlo pouze k dalším průtahům jejich pozastavením,  odkládáním rozhodnutí ve věci, což zvyšuje nejistotu.

- mezi likvidátory nepanuje důvěra, nedošlo k dohodě o vzájemné spolupráci s důsledkem dalších průtahů likvidace a  zvýšení jejich nákladů. Lze sice předpokládat, že obě skupiny vůči sobě budou uplatňovat a vymáhat náhradu způsobených škod, jejich výnos ale nejspíš spolkne příslušenství s tímto vymáháním spojené.

- nekvalifikovaným zásahem ze strany nových likvidátorů do účetnictví společnosti došlo k nepochopitelnému vytvoření účetní ztráty, poklesu kapitálu společnosti do záporné hodnoty a s tím spojených  dalších rizik.

- noví likvidátoři Tomko a Mixová uplatněním práva rozhodování většinou dvou likvidátorů  ze tří nejsou schopni zajistit korektní pokračování likvidace,  rezignovali na výkon funkce statutárního orgánu v majetkových záležitostech, společnost  neúčelně vynakládá prostředky na chaotické kroky, opřené o předchozí chybná rozhodnutí,  na rozhodování o nakládání s majetkem společnosti mají vliv společnost ovládající akcionářské zájmové skupiny, což poškozuje většinu především menších akcionářů HPH.

- nesmyslným postupem při vypořádání účetní ztráty za rok 2017 extrémním snížením kapitálu společnosti 1000 x na hodnotu  1 CZK/akcie, nulovým oceněním všech aktiv společnosti,  snahou kapitalizovat dluhy při takto umělém podhodnocení majetku HPH v navrhovaném úpisu akcií při aplikaci přednostního  práva určeného věřitele dojde k poškození všech stávajících akcionářů,  nerespektováním jejich práva na neměnnost podílu na základním kapitálu,  spojeného  s neměnnosti  podílů na rozdělovaném likvidačním zůstatku.

Klady :

Budete rychle připraveni o veškerý svůj majetek a nebudete se dlouho trápeni?  Z likvidace společnosti se stala napínavá hra na malou (velkou) domů skrze spřátelený eurohost, s.r.o. ?

Dosavadní doporučení: určitě přečíst (3)
Vaše doporučení:

určitě přečíst (8) 17.08.18 06:30  points Jméno 'points' používá stále stejný uživatel  (194192)

Dohoda s Koženým o korunovém výprodeji zlegalizuje jeho harvardský tunel !?

Žádost skupiny kvalifikovaných akcionářů ze dne 19.6.2018 o přezkum dozorčí radou se nachází tady:

www.kanovsky.cz/hph-kanovsky.php

Dosavadní doporučení: určitě přečíst (8)
Vaše doporučení:

přečíst (1) 16.08.18 23:33  points Jméno 'points' používá stále stejný uživatel  (194323)

Dohoda s Koženým o korunovém výprodeji zlegalizuje jeho harvardský tunel !

Jakub Sedláček, předseda představenstva HPH, dříve též dobře honorovaným tlumočníkem odsouzeného Borise Vostrého při jeho obchodních transakcích v zahraničí, což uvedl ve své výpovědi u soudu viz:

hph-likvidace.cz/upload/4%20Analyzy,%20rozbory%20a ...

Dosavadní doporučení: přečíst (1)
Vaše doporučení:

určitě přečíst (8) 16.08.18 06:18  points Jméno 'points' používá stále stejný uživatel  (194182)

Dohoda s Koženým o korunovém výprodeji zlegalizuje jeho harvardský tunel !

Ale samozřejmě je kapitalizace pohledávky EuroHostu, extrémní snížení základního kapitálu a jednu stranu zvýhodňující úpis  v podání pánů Ševčíka, Behra, Jiříka, Sedláčka, Staňka, Materny  a nových likvidátorů pokusem o podvod již od samého počátku,  kdy každý z jmenovaných se na tom podílí.

Vše jde zhruba po této lince – prvním nutným krokem bylo zablokování převzetí  450 mil. z účtu Bayera vznesením nároku člena dozorčí rady  HPH Ševčíka ve prospěch kyperských trustů  -   harvard se  ocitá na hraně bankrotu,  ztrácí schopnost financovat  uplatnění nároku na pohledávky  -  padá do insolvence  –  ovládnutí další režie likvidace vyšachováním původního likvidátora  skupinou velkých  akcionářů   –  nestandardní vznik úvěru  od firmy největšího akcionáře jako základna k pozdějšímu  nájezdu  –   orgány společnosti  propojeny s  věřitelem  -  následuje  podhodnocení  aktiv,  účto v záporné  hodnotě, extrémní  snížení základního kapitálu 1000x  na 1 Kč/akcie  -  úpisem akcií s právem přednostního úpisu  věřitele a kapitalizace části jeho úvěru  v souběhu s nulovým  oceněním aktiv HPH  -   včetně nastavení podmínek vylučující účast většiny menších  akcionářů  - neuvěřitelně levné a rychlé ovládnutí podílu na společnosti  úzkou skupinou kolem největšího akcionáře/věřitele  naředěním podílů původních akcionářů   –  nastavením odpisu  zachováno záporné jmění s nutností  v ovládané společnosti  úpis  opakovat za ještě výhodnějších   podmínek, až do získání  80 - 90 % podílu společnosti – vytěsněním  zbytku minoritních akcionářů  ovládnuto 100% společnosti, a jejího majetku   –  realizace návratu ukrývaného a dosud cíleně blokovaného majetku do společnosti  dohodou všech  spolupracujících osob s vlivem odblokování zajistit    –   následuje rozdělení vypraného majetku z předchozí trestné činnosti v úhrnné hodnotě několika miliard  formou  převodů  listinných akcií  a tím se kruh uzavírá  -  následuje  poslání HPH do insolvence,  jeho řízený zánik a výmaz

Dosavadní doporučení: určitě přečíst (8)
Vaše doporučení:

určitě přečíst (8) 16.08.18 06:17  points Jméno 'points' používá stále stejný uživatel  (194182)

Dohoda s Koženým o korunovém výprodeji zlegalizuje jeho harvardský tunel !

Komentář problematických kapitálových operací, směřujících  k násilnému převzetí společnosti?

Problematický návrh snížení základního kapitálu se opírá o zavádějící  tvrzení  v  pozvánce  valné hromady, že k vypořádání účetní ztráty roku 2017 je nejefektivnější   cesta  snížením základního kapitálu.

Nesmyslné je tohoto tvrzení  u  společnosti rušené likvidací, kde  vypořádání účetní ztráty za rok 2017 lze  mnohem vhodněji  provést jejím převedením na účet neuhrazených ztrát minulých let.

Výsledek hospodaření minulých let  bude sice  snížením kapitálu významně ovlivněn, tuto položku ale není  u společnosti v likvidaci nutné řešit,  a touto operací se nemění hodnota vlastního kapitálu.

Souhlasný pohled lze čekat i ze strany kontrolního orgánu pro naprosto nevýznamný ekonomický dopad  právě  u společnosti, zrušené likvidací

Navržené snížení základního kapitálu 1000 x se naopak jeví jako problematické, extrémní,  ve spojení  s  přednostním  právem  upisovatele (věřitele společnosti)   a  kapitalizací jeho pohledávky  předurčuje změny podílů na základním kapitálu,  podílu na likvidačním zůstatku,  v neprospěch stávajících akcionářů.

Nespravedlivě k postavení  současných akcionářů  nerespektováním jejich práva na neměnnost podílu na základním kapitálu,  spojeného  s neměnnosti  podílů na rozdělovaném likvidačním zůstatku.

Snížení základního kapitálu,  adekvátně  spojeného  s  odhadem  výše likvidačního zůstatku by i  pro  upisovatele s přednostním právem mělo  korelovat s hodnotou jeho pohledávky a  s neutrálním  dopadem  na změny podílu  na základním kapitálu. 

Dosavadní doporučení: určitě přečíst (8)
Vaše doporučení:

určitě přečíst (8) 16.08.18 06:16  points Jméno 'points' používá stále stejný uživatel  (194182)

Dohoda s Koženým o korunovém výprodeji zlegalizuje jeho harvardský tunel !

Pohledávka  Aspen

8. Pohledávka – majetkové hodnoty zajištěné z prodeje nemovitosti v Aspenu, USA, jistina cca 22.000.000,- USD. Je veden soudní spor u Nejvyššího soudu státu New York. Pohledávka je  dobytná, avšak za předpokladu, že bude přiznána Společnosti, plnění z této pohledávky je tedy nejisté.

Při  rostoucím kurzu USD je hodnota majetku z prodeje luxusní chaty Koženého,  o něž je veden spor  už na 490 mil. CZK, očištěno od nákladů ne příliš levného právního zastoupení jsme stále nad  300 mil CZK, kdy  při zrychleném růstu sazeb v US je trend dolaru  na rozdíl od koruny trvale rostoucí, což konečný zisk z této pohledávky  ještě spíš umocní.

Při současném stavu 16 mil akcií jsme tedy v případě kladného výsledku řízení na  -  19 Kč/akcie,  při 25 mil akcií v případě realizace úpisu  stále na 12 Kč /akcie.

Berme v úvahu,  že při charakteru sporu s Chvatíkovou v případě výhry HPH to předurčuje  zdvojnásobení hodnoty vysouzeného majetku pro ostatní akcionáře vyloučením nároků kyperek na tyto peníze, to hodnotu pohledávky za Aspen pro současného akcionáře  posune na 38 Kč/akcie za současného stavu, případně  24 Kč/akcie /při úpisu na 25 mil/,  nepočítám  pro zjednodušení nutnou úhradu současných  dluhů společnosti při vědomí, že nejde o jedinou vymahatelnou pohledávku z jejich portfolia nárokovaného harvardem.

Další pohledávkou, jež se brzy může vrátit do majetku společnosti je 1.5 milionů účastnických akcií kyperek  Harmsu a Beria na HPH,  jež díky nulovému ocenění všech aktiv společnosti jsou teď  oceněny 1 Kč/kus, přestože jsou podloženy reálným majetkem značného objemu, byly na ně vyplaceny stovky milionů z kyperských trustů.

Dosavadní doporučení: určitě přečíst (8)
Vaše doporučení:

určitě přečíst (7) 16.08.18 06:16  points Jméno 'points' používá stále stejný uživatel  (194182)

Dohoda s Koženým o korunovém výprodeji zlegalizuje jeho harvardský tunel !

10. Pohledávka – majetkové hodnoty v tzv. Trustech dle práva Kyperské republiky. Ve věci bylo zahájeno jednání za účelem navrácení majetku Trustů do HPH :

Přehled blokovaných  aktiv  kyperských trustů dle prohlášení J. Chvatíkové (matky V. Koženého)  pro kyperský soud v  r. 2005

Trust číslo 1:    aktiva k 31.3.2005 celkem   63 560 000 USD

RBC Dominion              11 733 506 USD

Templeton (Lucembursko)      9 532 557 USD

Christiana Sarris                            8 631 USD

JUDr. Bayer                                                134 987 USD

Druhá strategická               22 153 430 USD

Trust číslo 2:   aktiva celkem                          53 870 000 USD

Z toho v hotovosti:                 21 741 765 USD

Altantic bank                                           343 257 USD

Provident bank                                61 332 USD

RBC Domininion                       19 390 759 USD

Templeton (Lucembursko)       1 946 916 USD

Součet aktiv trustu 1 a 2 celkem  117 430 000 USD / 2 571 717 000 CZK (kurz 26.7. 2018)

•  V trustu číslo 1 původně 114 500 000 USD, vyplaceno cca. 45 500 000 USD, odměny 5 000 000 USD, zbylo 63 560 000 USD.

•  Platby honorářů trustu č.1 údajně nečinily "jen" 2 500 000 USD,  avšak dalších 2 500 000 USD šlo ve prospěch subjektů typu Oktopus Spol., Anstalt A či Nadrelli Intl.

•  Hodnota trustu 2 v roce 2004 byla prý ještě 96 223 483 USD

•  Ohledně azerbajdžánských kuponů došlo údajně k mimosoudní dohodě, vyrovnání ve výši 180 milionů USD by mělo jít ve prospěch Daventree Resources Ltd. Belize a trustu 2, avšak DRL-B šla v roce 2005 do likvidace.

 

Dosavadní doporučení: určitě přečíst (7)
Vaše doporučení:

určitě přečíst (7) 16.08.18 00:15  points Jméno 'points' používá stále stejný uživatel  (194192)

Dohoda s Koženým o korunovém výprodeji zlegalizuje jeho harvardský tunel !

Aktuální Informace a odkazy k HPH  - stránky  zástupce akcionářů  P. Kaňovského

(složka fórum k předávání neveřejných informací přístupná pouze zastupovaným akcionářům)

www.kanovsky.cz/hph-kanovsky.php

Vyjádření původního likvidátora k situaci v Harvardském průmyslovém holdingu, a.s. v likvidaci

www.hph-castoral.cz/

Usnesení Policie ČR, Národní centrály proti organizovanému zločinu a Usnesení Vrchního státního zastupitelství  o škodě 3.5 mld. CZK, způsobené ing. Ševčíkem

leteckaposta.cz/913146593

Personální a zájmové vazby mezi dlužníkem, společností HPH  a jeho největším věřitelem, společností Eurohost, s.r.o.

leteckaposta.cz/922679322

Síť vazeb osob stojících za pokusem prosadit nevýhodnou  kapitalizaci pohledávky fy EuroHost 

leteckaposta.cz/109704406

Historie HPH – archiv OSMA

www.osma1997.cz/osma-hph/

Dosavadní doporučení: určitě přečíst (7)
Vaše doporučení:

určitě přečíst (6) 16.08.18 00:12  points Jméno 'points' používá stále stejný uživatel  (194192)

Dohoda s Koženým o korunovém výprodeji zlegalizuje jeho harvardský tunel !

Komentář problematických kapitálových operací, směřujících  k násilnému převzetí společnosti?

Problematický návrh snížení základního kapitálu se opírá o zavádějící  tvrzení  v  pozvánce  valné hromady, že k vypořádání účetní ztráty roku 2017 je nejefektivnější   cesta  snížením základního kapitálu.

Nesmyslné je tohoto tvrzení  u  společnosti rušené likvidací, kde  vypořádání účetní ztráty za rok 2017 lze  mnohem vhodněji  provést jejím převedením na účet neuhrazených ztrát minulých let.

Výsledek hospodaření minulých let  bude sice  snížením kapitálu významně ovlivněn, tuto položku ale není  u společnosti v likvidaci nutné řešit,  a touto operací se nemění hodnota vlastního kapitálu.

Souhlasný pohled lze čekat i ze strany kontrolního orgánu pro naprosto nevýznamný ekonomický dopad  právě  u společnosti, zrušené likvidací

Navržené snížení základního kapitálu 1000 x se naopak jeví jako problematické, extrémní,  ve spojení  s  přednostním  právem  upisovatele (věřitele společnosti)   a  kapitalizací jeho pohledávky  předurčuje změny podílů na základním kapitálu,  podílu na likvidačním zůstatku,  v neprospěch stávajících akcionářů.

Nespravedlivě k postavení  současných akcionářů  nerespektováním jejich práva na neměnnost podílu na základním kapitálu,  spojeného  s neměnnosti  podílů na rozdělovaném likvidačním zůstatku.

Snížení základního kapitálu,  adekvátně  spojeného  s  odhadem  výše likvidačního zůstatku by i  pro  upisovatele s přednostním právem mělo  korelovat s hodnotou jeho pohledávky a  s neutrálním  dopadem  na změny podílu  na základním kapitálu. 

Dosavadní doporučení: určitě přečíst (6)
Vaše doporučení:


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Další »
stránkovat diskuzi po 10 | 20 | 50


 Burza Prime 16:25 
Název Kurz Změna
 AVAST  68.50  +1.48% 
 CETV  77.00  -1.28% 
 CEZ  547.00  -0.09% 
 ERSTE GROUP BANK  881.00  -1.23% 
 KOFOLA CS  303.00  -0.33% 
 KOMERCNI BANKA  935.50  -0.16% 
 MONETA MONEY BANK  76.95  +0.46% 
 O2 C.R.  259.00  -0.38% 
 PFNONWOVENS  894.00  +0.22% 
 PHILIP MORRIS CR  14 980.00  -0.13% 
 UNIPETROL  379.00  +0.26% 
 VIG  600.50  -1.88% 
Komodity online
 Ropa 71.74 USD 17.08   
 Zlato 1189.70 USD 17.08   
 Stříbro 14.79 USD 17.08   
 Káva USD    
 Cukr USD    
 Bavlna 81.39 USD 17.08   

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů