Příspěvky nebo odpovědi uživatele points


Příspěvky nebo odpovědi uživatele points. Výpis příspěvků 1 až 20 (610)


přečíst (0) 20.10.18 10:01  points Jméno 'points' používá stále stejný uživatel Nejlépe hodnocený autor  (194250)

Kriminální kauza harvard

Bližší info ke kyperským firmám Harms a Berio ovládaných Ševčíkem psal  předseda OSMA (Ochranné sdružení malých akcionářů) Karel Staněk zde:

 „Ševčík ve svém sdělení zcela záměrně zamlčuje skutečnost, že několik kyperských společností již v roce 2003 vyplatil. A to Deneb, Berio a Harms (kyperské společnosti) a k tomu ještě, z důvodů známých jen T. Ševčíkovi a Vostrému, také firmu Intesunion, která byla vzápětí poslána do likvidace.

 Jen těmto čtyřem společnostem bylo vyplaceno celkem téměř 12 miliónů dolarů, v tehdejším kurzu 317,5 miliónu korun, tedy více jak čtvrtina z celkové sumy 45,413 miliónů dolarů. Je asi zbytečné dodávat, že tyto kyperské společnosti patří B. Vostrému.“

Celý článek o  těchto zjištěních na  ing.Ševčíka Staněk píše zde:

www.osma1997.cz/informace/co-vsechno-zamlcuje-a-kr ...

Tabulka výplata z trustů ovládaných tehdy ing.  Ševčíkem do jím ovládaných kyperských firem zde:

www.hph-castoral.cz/wp-content/uploads/2018/06/P%C ...

Dosavadní doporučení: přečíst (0)
Vaše doporučení:

přečíst (0) 18.10.18 09:01  points Jméno 'points' používá stále stejný uživatel Nejlépe hodnocený autor  (194192)

Kriminální kauza harvard aneb korunový výprodej majetku harvardu kamarádům?

Pane inženýre Ševčíku, tak znovu a polopatě, proč vaše obvinění připomínáme, no protože jste člen dozorčí rady ve firmě, kde jste v předchozích letech řádil a zanechal za sebou paseku a ono to nemá konce.

 Takže přestože jsem po svém uvažoval, Častorála ani Staňka neposlouchal, takmě  Ševčík dle usnesení policie prokazatelně zpronevěřil z pětistovky na každé akcii 300 Kč, což mě nutí mu nevěřit, když je u současných transakcí s majetkem, na kterém mám podíl. Neboť zase přesně ve stejném duchu jako tenkrát při snižováním základního jmění  mi tu blokovanou třístovku oceňuje vedení harvardu  nulou, proč ?

No aby si mohli 8 - 25 milionů akcií z harvardu, to dle toho, co jim Mařan pomůže na valných hromadách prosadit za hubičku přihrát na nějaký nastrčený Eurohost, což mě se logicky nelíbí, kdežto Mařanovi ano.

Kde v tom páně Mařanově počínání je nějaký jeho vlastní rozum nevím, já v tom vidím spíše tu demenci, což je diagnóza, ne žalovatelná urážka. A pan inženýr nechť si prostuduje usnesení PČR a pak řekne, jestli policajty zažaloval za to, že mu prokázali zpronevěru, na kterou my zde odkazujeme a což inženýr Ševčík označuje za neoprávněné?

 Já mám dojem, že to odvolání Mixové proti obvinění  Ševčíka policií jim vrchňák omlátil o hlavu, ne? Takže pan inženýr Ševčík je promlčený, policií obviněný zloděj?

Takhle je to pane inženýre Ševčíku už v souladu s právním stavem a vaším cítěním ? Už mé jednání chápete?

Dosavadní doporučení: přečíst (0)
Vaše doporučení:

přečíst (0) 18.10.18 08:54  points Jméno 'points' používá stále stejný uživatel Nejlépe hodnocený autor  (194192)

Kriminální kauza harvard aneb korunový výprodej majetku harvardu kamarádům?

První likvidátor o podvodech v HPH

www.hph-castoral.cz/

Stránky akcionáře Kaňovského

www.kanovsky.cz/hph-kanovsky.php

Historie HPH, informace o nárokovaném majetku, personální vazby, usnesení policie ČR a Vrchního státního zastupitelství,  personální vazby v HPH

leteckaposta.cz/641232757

Dosavadní doporučení: přečíst (0)
Vaše doporučení:

přečíst (0) 18.10.18 08:50  points Jméno 'points' používá stále stejný uživatel Nejlépe hodnocený autor  (194192)

Kriminální kauza harvard aneb korunový výprodej majetku harvardu kamarádům?

Proč noví likvidátoři harvardu nechtějí respektovat realitu, v čí prospěch tak jednají?

Bezcenné akcie HPH propadnou do majetku akcionářů. Vlastnictví kyperských spol. zůstává nedočteno. Tedy i stamiliony vyplacené těmto dvěma  kyperkám. To je záchrana majetku akc. jako hrom. Největší legrace bude, že Mixová o tyto akcie nechce snížit ZJ HPH, ale bude je chtít prodat zřejmě v dražbě. Že budou náklady na dražbu a prodej vyšší než výnos je dopředu jasné. Takže stejný přístup jako za Častíka.

Proč Vostrý do HPH nepřevedl vlastnictvi dvou kyperek včetně vyplacených stovek milionu, ale pouze akcie HPH?

Co udělají likvidátoři Harvardu s nově získaným majetkem?

www.kurzy.cz/zpravy/468052-co-udelaji-likvidatori- ...

Dosavadní doporučení: přečíst (0)
Vaše doporučení:

přečíst (0) 18.10.18 08:48  points Jméno 'points' používá stále stejný uživatel Nejlépe hodnocený autor  (194192)

Kriminální kauza harvard aneb korunový výprodej majetku harvardu kamarádům?

NESPRÁVNÉ OHODNOCENÍ AKTIV

Nesprávné ohodnocení aktiv představuje zveřejnění úmyslně podhodnoceného nebo nadhodnoceného ocenění majetku společnosti, za účelem páchání podvodných jednání nebo jejich zakrytí.

Nekorektní hodnotu mohou mít také držená aktiva, nejčastěji pohledávky a zásoby, neboť společnost musí dodržovat zásadu opatrnosti a uvádět majetek v jeho skutečné výši (tedy takové hodnotě, za kterou by bylo možné aktivum v případě potřeby prodat).

TUNELOVÁNÍ                                               

Smyslem tunelování je snaha odčerpat prostředky ze společnosti například prostřednictvím pro podnik nevýhodných obchodů.

 Jinou formou tunelování je také snižování hodnoty podniku zkreslováním skutečné situace (snižování aktiv, navýšení pasiv apod.), důvodem je snaha současného managementu koupit levně podíl této firmy či vyhovět úmluvě s dalším zájemcem.

Dosavadní doporučení: přečíst (0)
Vaše doporučení:

přečíst (0) 18.10.18 08:47  points Jméno 'points' používá stále stejný uživatel Nejlépe hodnocený autor  (194192)

Kriminální kauza harvard aneb korunový výprodej majetku harvardu kamarádům?

Komentář problematických kapitálových operací, směřujících  k násilnému převzetí společnosti?

Problematický návrh snížení základního kapitálu se opírá o zavádějící  tvrzení  v  pozvánce  valné hromady, že k vypořádání účetní ztráty roku 2017 je nejefektivnější   cesta  snížením základního kapitálu.

Nesmyslné je tohoto tvrzení  u  společnosti rušené likvidací, kde  vypořádání účetní ztráty za rok 2017 lze  mnohem vhodněji  provést jejím převedením na účet neuhrazených ztrát minulých let.

Výsledek hospodaření minulých let  bude sice  snížením kapitálu významně ovlivněn, tuto položku ale není  u společnosti v likvidaci nutné řešit,  a touto operací se nemění hodnota vlastního kapitálu.

Souhlasný pohled lze čekat i ze strany kontrolního orgánu pro naprosto nevýznamný ekonomický dopad  právě  u společnosti, zrušené likvidací

Navržené snížení základního kapitálu 1000 x se naopak jeví jako problematické, extrémní,  ve spojení  s  přednostním  právem  upisovatele (věřitele společnosti)   a  kapitalizací jeho pohledávky  předurčuje změny podílů na základním kapitálu,  podílu na likvidačním zůstatku,  v neprospěch stávajících akcionářů.

Nespravedlivě k postavení  současných akcionářů  nerespektováním jejich práva na neměnnost podílu na základním kapitálu,  spojeného  s neměnnosti  podílů na rozdělovaném likvidačním zůstatku.

Snížení základního kapitálu,  adekvátně  spojeného  s  odhadem  výše likvidačního zůstatku by i  pro  upisovatele s přednostním právem mělo  korelovat s hodnotou jeho pohledávky s neutrálním  dopadem  na změny podílu  na základním kapitálu. 

Dosavadní doporučení: přečíst (0)
Vaše doporučení:

přečíst (0) 18.10.18 08:46  points Jméno 'points' používá stále stejný uživatel Nejlépe hodnocený autor  (194192)

Kriminální kauza harvard aneb korunový výprodej majetku harvardu kamarádům?

Pohledávka  Aspen

Pohledávka majetkové hodnoty zajištěné z prodeje nemovitosti v Aspenu, USA, jistina cca 22.000.000,- USD. Je veden soudní spor u Nejvyššího soudu státu New York. Pohledávka je  dobytná, avšak za předpokladu, že bude přiznána Společnosti, plnění z této pohledávky je tedy nejisté.

Při  rostoucím kurzu USD je hodnota majetku z prodeje luxusní chaty Koženého,  o něž je veden spor  už na 490 mil. CZK, očištěno od nákladů ne příliš levného právního zastoupení jsme stále nad  300 mil CZK, kdy  při zrychleném růstu sazeb v US je trend dolaru  na rozdíl od koruny spíše rostoucí, což konečný zisk z této pohledávky  může ještě umocnit.

Při současném stavu 16 mil akcií jsme tedy v případě kladného výsledku řízení na  -  19 Kč/akcie, 

Berme v úvahu,  že při charakteru sporu s Chvatíkovou v případě výhry HPH to předurčuje  zdvojnásobení hodnoty vysouzeného majetku pro ostatní akcionáře vyloučením nároků kyperek Chvatíkové na tyto peníze, to hodnotu pohledávky za Aspen pro současného akcionáře  posune na 38 Kč/akcie

Likvidátoři na VH poodkryli pokus o dohodu získat do HPH zablokovaných 22 milionu USD z prodeje Koženého nemovitosti v Aspenu. V rámci smíru však Kožený nabídl z částky jen 25 %, zbytek si chtěl ponechat. Další variantou mělo být vložení prostředků na vázaný advokátní účet, ze kterého by se hradily náklady soudních sporů proti ČR a Kypru. HPH nabídky odmítlo. Paradoxem tedy zůstává, že i přes projevený zájem o tuto pohledávku, vyjádřený reálnou částkou více než 100 milionů Kč je účelově vedena v účetnictví společnosti s nulovou hodnotou,  položme si otázku, proč ?

Novinkou byl odhad člena dozorčí rady T. Ševčíka, který do roku 2011 zastupoval tzv. Trusty, že by mohly na každý podíl disponovat v souhrnu majetkem okolo 10 USD/220 .

Dosavadní doporučení: přečíst (0)
Vaše doporučení:

přečíst (0) 18.10.18 08:45  points Jméno 'points' používá stále stejný uživatel Nejlépe hodnocený autor  (194192)

Kriminální kauza harvard aneb korunový výprodej majetku harvardu kamarádům?

10. Pohledávka – majetkové hodnoty v tzv. Trustech dle práva Kyperské republiky. Ve věci bylo zahájeno jednání za účelem navrácení majetku Trustů do HPH :

Přehled blokovaných  aktiv  kyperských trustů dle prohlášení J. Chvatíkové (matky V. Koženého)  pro kyperský soud v  r. 2005

Trust číslo 1:    aktiva k 31.3.2005 celkem   63 560 000 USD

RBC Dominion              11 733 506 USD

Templeton (Lucembursko)      9 532 557 USD

Christiana Sarris                            8 631 USD

JUDr. Bayer                                                134 987 USD

Druhá strategická               22 153 430 USD

Trust číslo 2:   aktiva celkem                          53 870 000 USD

Z toho v hotovosti:                 21 741 765 USD

Altantic bank                                           343 257 USD

Provident bank                                61 332 USD

RBC Domininion                       19 390 759 USD

Templeton (Lucembursko)       1 946 916 USD

Součet aktiv trustu 1 a 2 celkem  117 430 000 USD / 2 571 717 000 CZK (kurz 26.7. 2018)

•  V trustu číslo 1 původně 114 500 000 USD, vyplaceno cca. 45 500 000 USD, odměny 5 000 000 USD, zbylo 63 560 000 USD.

•  Platby honorářů trustu č.1 údajně nečinily "jen" 2 500 000 USD,  avšak dalších 2 500 000 USD šlo ve prospěch subjektů typu Oktopus Spol., Anstalt A či Nadrelli Intl.

•  Hodnota trustu 2 v roce 2004 byla prý ještě 96 223 483 USD

•  Ohledně azerbajdžánských kuponů došlo údajně k mimosoudní dohodě, vyrovnání ve výši 180 milionů USD by mělo jít ve prospěch Daventree Resources Ltd. Belize a trustu 2, avšak DRL-B šla v roce 2005 do likvidace.

                                                                           

Dosavadní doporučení: přečíst (0)
Vaše doporučení:

přečíst (0) 18.10.18 08:43  points Jméno 'points' používá stále stejný uživatel Nejlépe hodnocený autor  (194192)

Kriminální kauza harvard aneb poškozování akcionářů HPH nemá konce ?

Takhle ing. Ševčík v pozici předsedy představenstva v době vzniku trustů  hospodařil v HPH

www.osma1997.cz/osma-hph/faktura.pdf

A takhle si přikrádal v trustech

Znalec vytvořil z podkladů tabulku č.2, ze které jsou zcela zřejmé nepřiměřené náklady, které byly spojené se správou vložených majetkových hodnot v kyperských trustech.

Tabulka č.2 - Trust 1

Poplatky správci majetku………………….…………. 61,2 mil. CZK

Správní výdaje trustu……………………………….… 23 mil. CZK

Manažerský a opatrovnický poplatek …………….…18,6 mil CZK

Další odborné poplatky ………………………………..27,9 mil. CZK    

Vedlejší výdaje …………………………………….…...797 tis. CZK

Spolu s dalšími jež nepřepisuji celkem …….….. 133 623 919 CZK

Dosavadní doporučení: přečíst (0)
Vaše doporučení:

určitě přečíst (8) 16.10.18 06:24  points Jméno 'points' používá stále stejný uživatel Nejlépe hodnocený autor  (194266)

Kriminální kauza harvard aneb poškozování akcionářů HPH nemá konce ?

Jasné slovo padlo, 200 Kč Ševčík vyplatil, 300 Kč z těch 500 Kč zpronevěřil u části podílníků, druhé části lhal, že těch 500 Kč je tam pro ně k vyzvednutí kdykoli dle jejich uvážení, navíc že jsou ty peníze nedotknutelné.

Takže rabovačka, která inženýru Ševčíkovi dle usnesení policie z těch vyvedených 3.5 mld. Kč vynesla 180 milionů. Co hlava pana Mařana nebere je to, že ty peníze stačilo poslat do komerčky na účet harvardu a vyplácet místo na Kypru likvidační zůstatek v Praze, který by vyplatit  i Častorál, neboť by nemusel být detektivem Colombo.

Dosavadní doporučení: určitě přečíst (8)
Vaše doporučení:

určitě přečíst (6) 16.10.18 06:23  points Jméno 'points' používá stále stejný uživatel Nejlépe hodnocený autor  (194266)

Kriminální kauza harvard aneb poškozování akcionářů HPH nemá konce ?

První likvidátor o podvodech v HPH

www.hph-castoral.cz/

Stránky akcionáře Kaňovského

www.kanovsky.cz/hph-kanovsky.php

Historie HPH, jeho majetek, personální vazby, usnesení ˇpolicie a Vrch. státního zastupitelství a personální vazby v HPH

leteckaposta.cz/641232757

Dosavadní doporučení: určitě přečíst (6)
Vaše doporučení:

určitě přečíst (7) 16.10.18 06:20  points Jméno 'points' používá stále stejný uživatel Nejlépe hodnocený autor  (194266)

Kriminální kauza harvard aneb poškozování akcionářů HPH nemá konce ?

www.motejlekskocdopole.com

Nájezd na zbytky po Koženém a Vostrém zatím tak úplně nevyšel

Poslední valná hromada Harvardského průmyslového holdingu v likvidaci (HPH), který zbyl po odsouzených na útěku Viktoru Koženém a Borisi Vostrém, přinesla nájezd skupiny akcionářů soustředěné kolem dominantního Vlastimila Jiříka, jehož cílem bylo ovládnutí většiny hlasovacích práv.

Stát se to mělo následovně: Základní kapitál se sníží ze současných 16,5 miliardy korun na 16,5 milionu korun a následně se vydáním 25 milionů nových akcií zvýší na 41,5 milionu korun. Podstatnou část z nově upsaných akcií přitom měla na základě diskutabilních pohledávek za holdingem získat společnost EuroHost, za níž lze dohledat právě Jiříka. Plán vzbudil odpor několika pozornějších akcionářů, stojících mimo Jiříka a spol. Valná hromada, původně svolaná na 12. července se i kvůli tomu o dva měsíce posunula.

Ze záměru se podařilo prosadit snížení i následné zvýšení základního kapitálu, návrh ve prospěch EuroHostu ale neprošel, zvítězil protinávrh jednoho z akcionářů, který umožnil získání akcií všem akcionářům v rovném poměru. Jiná část akcionářů valnou hromadu stejně napadla několika protesty a vysoce pravděpodobně podá žalobu na její neplatnost.

 HPH je v likvidaci od roku 1997, akcionáři, jichž je skoro čtvrt milionu, z něj od té doby neviděli ani korunu, stovky milionů mezitím polkly náklady na likvidaci a s tím související právní, auditorské a podobné služby. Likvidátory jsou například vedena exekuční řízení na Slovensku, v USA, Lucembursku, Kypru a u Evropského soudu pro lidská práva. Přesto je pořád o co hrát. Samozřejmě nikoli o pohledávky po Koženém ve výši 8,3 miliardy korun s příslušenstvím a po Vostrém 2,2 miliardy s příslušenstvím, jejichž valuace je nulová.

Dosavadní doporučení: určitě přečíst (7)
Vaše doporučení:

určitě přečíst (6) 16.10.18 06:19  points Jméno 'points' používá stále stejný uživatel Nejlépe hodnocený autor  (194266)

Kriminální kauza harvard aneb poškozování akcionářů HPH nemá konce ?

Podvod  s nesprávným  ohodnocených aktiv je už klasika, s tím nemusíme ztrácet čas, každý kdo o tom něco ví ho rozezná.

Důležité  pro chápání  věrohodného nastavení hodnoty  aktiv HPH  je nutné chápat podstatu  sporů s rodinou Koženého, zjednoduším ho nezahrnutím ostatních nákladů likvidace.

Firmy Koženého držely zhruba polovinu akcií HPH a činily si nárok na polovinu jeho majetku, při současné známé hodnotě blokovaných aktiv v likvidní podobě peněz na bankovních účtech vychází na akcii zhruba 200 Kč.

Pokud svůj spor vyhraje Kožený v zastoupení nastrčené matky  J. Chvatíkové,  pak by touto částkou byl vyplacen likvidační zůstatek na  akcie obou stran sporu, tedy jak firem Koženého, tak všech ostatních akcionářů.

Pokud spor naopak Kožený prohraje, pak by nedostal vyplacený likvidační zůstatek vůbec žádný a vše by bylo jako náhrada odsouzených škod vyplacena dvojnásobnou hodnotou všem  ostatním držitelům akcií, tedy částkou až 400 Kč na akcii.

Nastat může situace, že Kožený vyhraje  dílčí spor o jednotlivou spornou pohledávku, tím by stále trval stav, že pod 200 Kč všem ostatním akcionářům hodnota jejich  podílu na likvidačním zůstatku neměla klesnout,  může se pohybovat stále pouze v rozmezí minimální hranice likvidačního zůstatku  200 Kč – 400 Kč  její maximální horní hranice.. 

Pokud likvidátoři Tomko s Mixovou  v souvislosti s nulovým oceněním aktiv hovoří o zásadě opatrnosti, kterou naopak třetí likvidátor označuje jako podvod a pokus o tunelování, pak si položme otázku, čeho konkrétně se opatrnost týká, proč se třeba spodní hranice hodnoty aktiv nesnížila o 50%, místo až na nulu.

Zvláště když noví likvidátoři na VH tvrdili, že jim za mimosoudní dohodu o Aspen matka Koženého dobrovolně sama nabízela 25 % její hodnoty, což je asi 120 milionů Kč?  A proč naopak k zásadě opatrnosti  nepřihlíží při návrzích  převádění podílu na kapitálu společnosti při jeho podhodnocení až na korunové částky za akcii na jiné subjekty,  čímž je jejich podíl naředěním znehodnocován, spolu s hodnotou plánované výplaty likvidačního zůstatku ?

Dosavadní doporučení: určitě přečíst (6)
Vaše doporučení:

určitě přečíst (6) 16.10.18 06:19  points Jméno 'points' používá stále stejný uživatel Nejlépe hodnocený autor  (194266)

Kriminální kauza harvard aneb poškozování akcionářů HPH nemá konce ?

NESPRÁVNÉ OHODNOCENÍ AKTIV

Nesprávné ohodnocení aktiv představuje zveřejnění úmyslně podhodnoceného nebo nadhodnoceného ocenění majetku společnosti, za účelem páchání podvodných jednání nebo jejich zakrytí.

Nekorektní hodnotu mohou mít také držená aktiva, nejčastěji pohledávky a zásoby, neboť společnost musí dodržovat zásadu opatrnosti a uvádět majetek v jeho skutečné výši (tedy takové hodnotě, za kterou by bylo možné aktivum v případě potřeby prodat).

TUNELOVÁNÍ                                               

Smyslem tunelování je snaha odčerpat prostředky ze společnosti například prostřednictvím pro podnik nevýhodných obchodů.

 Jinou formou tunelování je také snižování hodnoty podniku zkreslováním skutečné situace (snižování aktiv, navýšení pasiv apod.), důvodem je snaha současného managementu koupit levně podíl této firmy či vyhovět úmluvě s dalším zájemcem.

Dosavadní doporučení: určitě přečíst (6)
Vaše doporučení:

určitě přečíst (6) 16.10.18 06:18  points Jméno 'points' používá stále stejný uživatel Nejlépe hodnocený autor  (194266)

Kriminální kauza harvard aneb poškozování akcionářů HPH nemá konce ?

Pohledávka  Aspen

Pohledávka majetkové hodnoty zajištěné z prodeje nemovitosti v Aspenu, USA, jistina cca 22.000.000,- USD. Je veden soudní spor u Nejvyššího soudu státu New York. Pohledávka je  dobytná, avšak za předpokladu, že bude přiznána Společnosti, plnění z této pohledávky je tedy nejisté.

Při  rostoucím kurzu USD je hodnota majetku z prodeje luxusní chaty Koženého,  o něž je veden spor  už na 490 mil. CZK, očištěno od nákladů ne příliš levného právního zastoupení jsme stále nad  300 mil CZK, kdy  při zrychleném růstu sazeb v US je trend dolaru  na rozdíl od koruny spíše rostoucí, což konečný zisk z této pohledávky  může ještě umocnit.

Při současném stavu 16 mil akcií jsme tedy v případě kladného výsledku řízení na  -  19 Kč/akcie, 

Berme v úvahu,  že při charakteru sporu s Chvatíkovou v případě výhry HPH to předurčuje  zdvojnásobení hodnoty vysouzeného majetku pro ostatní akcionáře vyloučením nároků kyperek Chvatíkové na tyto peníze, to hodnotu pohledávky za Aspen pro současného akcionáře  posune na 38 Kč/akcie

Likvidátoři na VH poodkryli pokus o dohodu získat do HPH zablokovaných 22 milionu USD z prodeje Koženého nemovitosti v Aspenu. V rámci smíru však Kožený nabídl z částky jen 25 %, zbytek si chtěl ponechat. Další variantou mělo být vložení prostředků na vázaný advokátní účet, ze kterého by se hradily náklady soudních sporů proti ČR a Kypru. HPH nabídky odmítlo. Paradoxem tedy zůstává, že i přes projevený zájem o tuto pohledávku, vyjádřený reálnou částkou více než 100 milionů Kč je účelově vedena v účetnictví společnosti s nulovou hodnotou,  položme si otázku, proč ?

Novinkou byl odhad člena dozorčí rady T. Ševčíka, který do roku 2011 zastupoval tzv. Trusty, že by mohly na každý podíl disponovat v souhrnu majetkem okolo 10 USD/220 .

Dosavadní doporučení: určitě přečíst (6)
Vaše doporučení:

určitě přečíst (2) 16.10.18 06:17  points Jméno 'points' používá stále stejný uživatel Nejlépe hodnocený autor  (194266)

Kriminální kauza harvard aneb poškozování akcionářů HPH nemá konce ?

Komentář problematických kapitálových operací, směřujících  k násilnému převzetí společnosti?

Problematický návrh snížení základního kapitálu se opírá o zavádějící  tvrzení  v  pozvánce  valné hromady, že k vypořádání účetní ztráty roku 2017 je nejefektivnější   cesta  snížením základního kapitálu.

Nesmyslné je tohoto tvrzení  u  společnosti rušené likvidací, kde  vypořádání účetní ztráty za rok 2017 lze  mnohem vhodněji  provést jejím převedením na účet neuhrazených ztrát minulých let.

Výsledek hospodaření minulých let  bude sice  snížením kapitálu významně ovlivněn, tuto položku ale není  u společnosti v likvidaci nutné řešit,  a touto operací se nemění hodnota vlastního kapitálu.

Souhlasný pohled lze čekat i ze strany kontrolního orgánu pro naprosto nevýznamný ekonomický dopad  právě  u společnosti, zrušené likvidací

Navržené snížení základního kapitálu 1000 x se naopak jeví jako problematické, extrémní,  ve spojení  s  přednostním  právem  upisovatele (věřitele společnosti)   a  kapitalizací jeho pohledávky  předurčuje změny podílů na základním kapitálu,  podílu na likvidačním zůstatku,  v neprospěch stávajících akcionářů.

Nespravedlivě k postavení  současných akcionářů  nerespektováním jejich práva na neměnnost podílu na základním kapitálu,  spojeného  s neměnnosti  podílů na rozdělovaném likvidačním zůstatku.

Snížení základního kapitálu,  adekvátně  spojeného  s  odhadem  výše likvidačního zůstatku by i  pro  upisovatele s přednostním právem mělo  korelovat s hodnotou jeho pohledávky s neutrálním  dopadem  na změny podílu  na základním kapitálu. 

Dosavadní doporučení: určitě přečíst (2)
Vaše doporučení:

přečíst (1) 15.10.18 06:25  points Jméno 'points' používá stále stejný uživatel Nejlépe hodnocený autor  (194266)

Kriminální kauza harvard aneb poškozování akcionářů HPH nemá konce ?

Často se tu lživě argumentuje,  že jediným problémem téhle valné hromady je zfalšovaná příloha č. 43, jenže ta už tu podvodnou režii všech vašich kroků posledních let jen  podtrhuje.

Ať už jde o to nesmyslné 1000 násobné snížení zákl. jmění, které se mohlo řešit čistě účetním krokem, tak to podvodné nulové ocenění všech aktiv HPH, které nechtěně  přiznala sama likvidátorka Mixová tvrzením, že jen za Aspen dostala nabídku na 120 milionů CZK, tak podvod představenstva, kde ze sebe  udělalo  idioty tvrzením že netušili, že by někdo chtěl kupovat za 1 korunu kravsky podceněné akcie a snažili se dvě třetiny kapitálu společnosti darovat spřízněnému Eurohostu.

To že zpackají  každou VH je už jejich  rituál, takže se nikdo nediví  jejich zneplatnění,  neboť logicky o předkládané  zlodějské návrhy mnoho akcionářů mimo ně  nestojí. Ani ty miliony hlasů podvodných kyperek, které zastupuje teď nově Jiřík vám očividně nestačí. Vše je podvod, eurohost  se záporným jmění m  získá od banky úvěr na půjčku společnosti v likvidaci, kdo to kdy viděl?  A aby od takovéto  společnosti si Mixová v utajeném režimu vzala pro harvard  půjčku bez veřejné nabídky? Vše co děláte je podvod ..

Dosavadní doporučení: přečíst (1)
Vaše doporučení:

přečíst (1) 15.10.18 06:24  points Jméno 'points' používá stále stejný uživatel Nejlépe hodnocený autor  (194266)

Kriminální kauza harvard aneb poškozování akcionářů HPH nemá konce ?

Pro valné hromady připravované touhle povedenou partou už je příznačné několik věcí.

Zásadní je, že vždy vše s VH spojené zmrší, takže ji ještě ani jednu platně nesvolali, přihlédneme-li i k vadám, s těmi posledními spojenými, kde rozhodnutí o jejich zneplatnění je jen otázkou času. Jenže očividně někoho může těšit už jen to, že platí alespoň dočasně, jak tady vykládá, že ještě zneplatněna nebyla.

 Další již příznačnou věcí je, že ten spolek vždy za společnost předkládá nějakou nehoráznou lumpárnu, kterou se pak na poslední chvíli oni sami snaží korigovat předkládáním protinávrhů. Ponechme stranou, že tyto materiály dostává akcionář na poslední chvíli, takže se leckdy o nich ani předem nedoví, ale podstatné tu je i v jaké podobě? Například to komické spojení dokonce dvou protinávrhů dopadlo podobně, jako kdyby se pokoušeli spářit krávu a koně.

 Proto teď musejí falšovat ty předmětné podklady. Jenže to asi těm na VH vystaveným „zástupcům“ harvardu nevadí, neboť podvody jsou pro lidi jako Ševčík běžný pracovní nástroj, že?

Dosavadní doporučení: přečíst (1)
Vaše doporučení:

přečíst (1) 15.10.18 06:24  points Jméno 'points' používá stále stejný uživatel Nejlépe hodnocený autor  (194266)

Kriminální kauza harvard aneb poškozování akcionářů HPH nemá konce ?

Jestli není problém naší vzájemné komunikace pane inženýre v tom, že vy stále poukazujete ve spojení s panem profesorem Častorálem na to, čo bolo, což pro mě není ve spojitosti s neaktivním likvidátorem podstatné, zatímco naopak ve spojitosti s vámi ano, neboť na rozdíl od Častorála vy jste aktivní, až hyperaktivní a já ani nestíhám sledovat, jakým směrem tím či oním nápadem miliony akcií za hubičku chcete komu rozdávat.

Proto je vaše historie na rozdíl od neaktivního Častorála pro mne varováním, neboť na rozdíl od Mařana chápu, že právě ze strany vašeho harvardského kolektivu ještě může na harvard přijít další pohroma, nápadů stále máte zřejmě dost.

Dosavadní doporučení: přečíst (1)
Vaše doporučení:

přečíst (1) 15.10.18 06:23  points Jméno 'points' používá stále stejný uživatel Nejlépe hodnocený autor  (194266)

Kriminální kauza harvard aneb poškozování akcionářů HPH nemá konce ?

Pane inženýre Ševčíku, tak znovu a polopatě, proč vaše obvinění připomínám, no protože jste člen dozorčí rady ve firmě, kde jste v předchozích letech řádil a zanechal za sebou paseku a ono to asi nemá konce.

 Takže přestože jsem po svém uvažoval, Častorála ani Staňka neposlouchal a Ševčík mě dle usnesení policie prokazatelně zpronevěřil z pětistovky 300 Kč, což mě nutí mu nevěřit, když je u dalších podobných transakcí s majetkem, na kterém mám podíl. Neboť zase přesně ve stejném duchu mi tu blokovanou třístovku oceňuje vedení harvardu, jež by on měl dozorovat nulou, proč ?

No aby si mohli 8 - 25 milionů akcií z harvardu, to dle toho, co jim Mařan pomůže na valných hromadách prosadit za hubičku přihrát na nějaký nastrčený eurohost, což mě se nelíbí, kdežto Mařanovi ano. Kde v tom páně Mařanově počínání je nějaký jeho vlastní rozum nevím, já v tom vidím spíše tu demenci, což je diagnóza, ne žalovatelná urážka. A pan inženýr nechť si prostuduje usnesení PČR a pak řekne, jestli policajty zažaloval za to, že mu prokázali zpronevěru?

 Já mám dojem, že to odvolání Mixové proti obvinění policie jim vrchňák omlátil o palici, ne? Takže pan inženýr Ševčík je promlčený, policií obviněný zloděj?

Takhle je to pane inženýre Ševčíku už v souladu s právním stavem a vaším cítěním ? Už mé jednání chápete?

Dosavadní doporučení: přečíst (1)
Vaše doporučení:


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Další »
stránkovat diskuzi po 10 | 20 | 50


 Burza Prime 13:14 
Název Kurz Změna
 AVAST  82.50  -5.17% 
 CETV  79.50  +0.25% 
 ČEZ  538.00  -0.74% 
 ERSTE  923.80  -2.39% 
 KOFOLA  298.00  -0.67% 
 KOMER. BANKA  889.00  -0.17% 
 MONETA (GE)  76.75  -0.97% 
 PEGAS  890.00  0.00% 
 PHILIP MORRIS  14 800.00  -0.80% 
 TELEFÓNICA  247.50  -0.60% 
 VIG  601.00  -2.04% 
Komodity online
 Ropa 78.20 USD 12:54   
 Zlato 1237.20 USD 12:11   
 Stříbro 14.76 USD 12:11   
 Káva 117.15 USD 11:54   
 Cukr USD    
 Bavlna 79.77 USD 12:10   

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies