Příspěvky nebo odpovědi uživatele tohle jste četli?


Příspěvky nebo odpovědi uživatele tohle jste četli?. Výpis příspěvků 1 až 20 (163)


spíše nečíst (3) 21.06.19 08:45  tohle jste četli?  (201666)

Podvodná výzva předluženého HPH o úvěr bez jištění cílí k vybranému zájemci ?!

 Ve společnosti probíhá likvidace s cílem vrátit do společnosti maximální množství finančních prostředků, které byly ze společnosti v minulosti vyvedeny. V průběhu roku 2017 nabylo právní moci jmenování dvou nových likvidátorů soudem. Oba noví likvidátoři se okamžitě ujali svých funkcí.

Reakce:

A nastalo tóčo, z aktiv ve výši 3.5 miliard se stala v účetnictví nula, kapitál a nominál akcií se srazil 1 000 x, aby se vyrobila účetní ztráta a společnost zachraňovali lidé, napojení na management a dříve zapojení do zpronevěry miliard jejich vyvedením z HPH na Kypr a z pozadí ovládající společnost prosazením úpisu,  vydáním 25 milionů listinných akcií, které si v tomto korunovém výprodeji zmanipulováním 3 kola úpisu, kdy na nabídku 25 milionů akcií účelově zadali poptávku po 750 milionů kusů akcií touto manipulací poškodili upisující akcionáře, kdy tímto podvodem ovládli 98% upisovaných akcií. 

Za pouhých 23 milionů tak spoluprací s novými likvidátory ovládli naředěním podílů stávajících akcionářů 2/3 majetku  společnosti s aktivy v hodnotě 3.5 miliardy. Na řadě je další podvod s ekonomicky nesmyslnou a u likvidací zanikající společnosti  účelovou přeměnou zaknihovaných akcií 240 000 akcionářů na listinné, s nutností návštěvy  sídla společnosti, a to  rok před jejím plánovaným zánikem, jen měsíce od nesmyslného vydání listinných akcií vedle již zaknihovaných  zhruba 200 – 300 nově upisujícím akcionářům.

Tunelování tak zapojením dalších dvou likvidátorů se rozjelo zběsilým tempem a na řadě jsou úvahy o vytěsnění zbylé hrstky původních akcionářů, tím se kruh uzavře ..

Dosavadní doporučení: spíše nečíst (3)
Vaše doporučení:

spíše nečíst (2) 21.06.19 08:45  tohle jste četli?  (201666)

Podvodná výzva předluženého HPH o úvěr bez jištění cílí k vybranému zájemci ?!

Dotaz:

Znova: Akcionář předkládá návrh. Ostatní akcionáři o něm hlasují. Jak se rozhodnou, je jejich věc. Nepochopil jste fungování akciové společnosti.

Reakce:

Nicméně mohu přidat další komentář. Pravdu máte pane Ševčík v tom, že akcionář Burda v pohnutí mysli v jakém  je  může žádat zařadit na program VH kdejakou ptákovinu, například  bod,  žádající zajistit na předmětnou valnou hromadu  svoz všech 240 000 akcionářů z místa bydliště taxíky na náklady společnosti,  což všichni s přihlédnutím k jeho duševnímu stavu můžeme chápat,  nicméně je zde brzda, která má tyto zhovadilosti odfiltrovat a zajistit valným hromadám důstojný a řádný průběh.

V případě žádosti o přeměnu zaknihovaných akcií na listinné je ze stejného důvodu povinností soudem jmenovaných likvidátorů věc posoudit nejen po formální stránce, ale s ohledem na finanční situaci společnosti  se záporným jměním i s důrazem na jimi prezentovaný záměr likvidaci společnosti rychle dokončit a dovést k vypořádání  i po ekonomické stránce.

Především ekonomické možnosti společnosti, potácející se v záporném jmění díky naprostému slhání likvidátorů při realizaci úpisu a jeho nastavení, které tento stav trestuhodně nevyřešil, byť z výsledku úpisu je zřejmé, že to bylo reálné,  z čehož jim nemůže vyplynout nic jiného, než je je to v situaci HPH krok nerealizovatelný, ekonomicky  neobhajitelný s jejich povinností tento navržený bod programu nepřipustit k hlasování valné hromadě. Tady ale bohužel mohu už v předstihu prozradit informaci další a to, že s tímto krokem likvidátorka Mixová nepočítá,  byť je nesporné že i ona chápe, že  společnost poškodí a nic ji nepřinese. Údajně jsou již spolu s Jiříkem domluveni zaujmout  pozici, že i když je nesporné, že v případě realizace tohoto kroku a nějaké s ním spojené žaloby o náhradu jí způsobené škody toto riziko podstoupit, neboť benefity z něj vyplývající pro jejich skupinu  nesrovnatelně převyšují tuto možnou škodu, údajně kalkulovanou v řádu maximálně desítky milionů.

Že tato cesta případné žaloby nikam nevede potvrzuje sám fakt, že v době, kdy by byla likvidátorkou eventuálně hrazena tato škoda by současní akcionáři již byli ze společnosti vytěsněni,  tudíž by harvardu jako poškozenému  byla vyplacena až v době, kdy by ji skupina kolem Jiříka vlastnila už ze 100 %, tedy by se na škodu složili a vyplatili sami sobě. Tato argumentace  má logiku a naznačuje, že tudy obrana akcionářů nevede :-)   

Dosavadní doporučení: spíše nečíst (2)
Vaše doporučení:

spíše nečíst (3) 21.06.19 08:44  tohle jste četli?  (201666)

Podvodná výzva předluženého HPH o úvěr bez jištění cílí k vybranému zájemci ?!

Dotaz:

Máte pravdu, je to marné. A jak se stavíte k úpisu. Bylo správné se ho zúčastnit?

Anonymní reakce::

Samozřejmě byla účast akcionářů v úpise žádoucí, když ta první myšlenka s převodem milionů akcií na Eurohost vzbudila vlnu nevole.

 My jsme tam ty blbce prostě potřebovali jako stafáž, aby ta zlodějna nekoukala z toho úpisu jako sláma z bot, vyjebat s akcionáři Jiřík se Ševčíkem umějí a udělat si účelovou půjčku miliardy na týden od BHS, které ten kšeft s úpisem dohodili a rozepsat poptávku na nastrčené subjekty  pro něj byla maličkost, takže akcionářům se scvrkla uspokojením jejich poptávka  na ubohách  upsaných 1.7 %  akcií, jež jsme holt naopak my uspokojením zisku 98 % oželeli. Nakonec to můžeme používat jako mlhovou clonu, že akcionáři byl úpis žádán, byť upsali prd, jednak  podstata vyšácnutí trustů  nebude postavena na počtu akcií, když Vlastík má v hlavě jiné nápady.

O trusty nám spolu s Koženým  jde především, majetek není pod dohledem skrz účetnictví a nikdo pořádně neví, co tam je, navíc Mixová zastavila všechna řízení, takže času na každou vyjebávku je dost. Navíc vykrádání trustů přímo na Kypru je pro nás bezpečnější.

Jak jsem již dříve poeticky vyjádřili, Oba „kameny“ však zapomněly na to, že Trusty nejsou obyčejným obilným zrnkem, aby je mohly, společně či proti sobě , rozdrtit. To, co je uvnitř tohoto trustového zrna, majetek akcionářů, je chráněn tvrdou slupkou která brání tomu, aby se obsah zkazil a rozplynul v rukou těchto „kamenů“.

Dotaz:

Takže "taky názore", podle Vás, jestli jsem to pochopil, je HPH jeden velký podvod.Je to něco jako letadlo? Podvod znamená, že někdo někoho "uvede v omyl" a nebo "využije něčího omylu". Soud dojmenoval  další dva likvidátory. V čem byl soud podveden? Jakého omylu se soud dopustil? Že přehlédl genialitu Častorála? Nebo valná hromada - dorazilo málo akcionářů,a ti hlasovali, jak hlasovali. V čem byli ti nepřítomní uvedeni v omyl?Jak byli podvedeni, že dobrovolně nepřijeli hlasovat? Kaňovský neupisoval a nenavýšil si podíl na HPH. Kdo jej uvedl v omyl? On sám sebe podvedl?

Reakce:

Soud je podveden a uveden v omyl nestandardním postupem  dvou ze tří jmenovaných likvidátorů, kdy oni  místo naplňování záměrů likvidace ve prospěch všech akcionářů naplňují zájmy pouze úzké skupiny z nich, nepokrytě tunelujících řadou předchozích i teprve plánovaných kroků společnost.  Lhaní a falešné přísliby se staly v HPH standardem. Neúčast většiny akcionářů v úpise pramenilo z jeho nastavení, aby účast masy především drobných akcionářů vylučovalo, také ale jejich   přesvědčení, že úpis jako součást širšího komplotu nemůže pro ně splnit prezentovaný smysl, tedy ochrana podílů akcionářů před naředěním jejich podílů.  

To  se naplnilo jednak účelovým zajištění převisu poptávky, zajištěném krátkodobou půjčkou a nesmyslnou poptávkou 750 milionů akcií nastrčením několika desítek poptávajících  subjektů  při nabídce úpisu pouhých 25 milionů akcií, jednak mimosoudní dohodou managementu HPH s Matějkou, umožňujícím průchodnost usnesení VH, prosazených i přes řadu pochybení, neslučitelných se ZOK. To vše  ve výsledku znamenalo uspokojení poptávky upisujících  akcionářů pouhým 1.7 % a ovládnutí milionů akcií určeným subjektem, nepřekvapí postup s rozporem s § 255, Zneužití informace v obchodním styku, kdy informace o průběhu jednotlivých kol využívala část akcionářů a to veřejně i zde na kurzech ještě před zveřejněním oficiálních výsledků.

 Takže   zjednodušením docházíme k závěru,  že v harvardu je takřka vše  postaveno na nějaké formě  podvodu.

Dosavadní doporučení: spíše nečíst (3)
Vaše doporučení:

spíše nečíst (2) 21.06.19 08:43  tohle jste četli?  (201666)

Podvodná výzva předluženého HPH o úvěr bez jištění cílí k vybranému zájemci ?!

Dotaz:

Přístup státu v kauze HPH během posledních 20-ti let ukázal, že cesta pana Ševčíka byla správná. 

Reakce:

Zhodnocení správnosti a legálnosti „cesty ing. Ševčíka“ při nakládání s majetkem HPH jeho vyvedením na Kypr provedla velmi detailně Policie ČR, Národní centrála proti organizovanému zločinu SPKV, Odbor výnosů a praní peněz, s výsledekem a popisem   této „cesty“, v materiálech policie označované jako zpronevěra, se lze seznámit zde:

leteckaposta.cz/691475035

Zhodnocení snahy likvidátorky Mixové napadnout závěry policie odvoláním se k nadřízenému orgánu, jímž je Vrchní státní zastupitelství lze shlédnout na stejném odkazu, výsledek jejího snažení lze stručně uvést větou, vykopli ji s tím nápadem pro jeho nepodloženost.

Dotaz:

Já budu dělat jako práci za Častorála a za Policii ?

Reakce:

Díky za vtipný postřeh, od vás pánové  Staňku, Sedláčku, Jiříku,  Ševčíku a spol. nikdo zmíněné aktivity na ochranu našeho majetku nečeká, vy přesunem našeho majetku v řádu miliard na vaše nastrčené subjekty nebudete poškozeni, tudíž není nutné na tyto výzvy z vaší strany reagovat.

Dotaz:

Častorál nic nevymohl, projedl 150 mil. Kč, nadělal milionové dluhy, zavinil exekuci, způsobil promlčení a rezignoval na účast na valných hromadách.

Reakce:

Nu ano, sám si odpovídáte na předchozí položenou otázku, takže pokud přerozdělování majetkuz původních akcionářů na pár vychcánků probíhá pod záštitou Tomka a Mixové, pak iniciovat prošetření současného masivního tunelování harvardu logicky nusejí ti, kteří budou navrženým likvidačním zůstatkem v neuvěřitelné výši 15 Kč z 300/600 Kč hodnoty jejich majetku ukrytém na Kypru v trustech  poškozeni.

Dotaz:

Častorál přece na Kypru odhalil v roce 2011 obrovské spiknutí proti němu !

Reakce:

Souhlasí, Častorál označil svého kyperského právníka Neocleouse za ... když  zneužil své pravomoci proti svému klientovi, aby na to za nabídku  lukrativně placené pozice v trustech začal pracovat pro ing. Ševčíka, zanedlouho za podobný podraz jiného klienta skončil v kriminále.

Dotaz:

Zdá se , že organizátor volání po zásahu policie je fanatik., který vůbec nevnímá realitu .

Reakce:

Bohužel, realitu netřeba jen vnímat, pokud bude zrealizována  návrhy výplat 15 Kč  likvidačního zůstatku z aktiv ve výši 3.5 miliardy Kč, což před ovládnutím režie likvidace současnou skupinou v čele s Jiříkem, Ševčíkem, Sedláčkem a likvidátorkou Mixovou  zajišťovalo výplatu cca 300 Kč na podíl, při vyřazení kyperek dlužníků dokonce dvojnásobek.

Nezodpovězeny tak  zůstávají otázky, kam rozdíl mezi  15 - 300 /600/ Kč odplyne, v čí kapsách rozkradený majetek HPH skončí ?

Dotaz:

Nezapomínejte, že někdy po roce 2000 vedení Harvardu nabízelo akcionářům 600,-/akcii, nejprv s omezením max.20 kusů, pak i pro ty velké akcionáře.

Reakce:

29. listopadu 2001  Představenstvo Harvardského průmyslového holdingu dočasně přestalo vykupovat akcie drobných podílníků. Zasloužilo se o to trestní oznámení, které na vedení HPH podala Komise pro cenné papíry. Vedení Harvardu viní z vyzývání k nelegálnímu převodu akcií.

Karel Staněk bije na poplach - STANOVISKO OSMA K PROGRAMU JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY 30.1.2002,

Následuje série článku na téma  nepřípustnosti a závažných rizicích odkupu akcií navrhované představenstvem HPH

Nedlouho poté Pacovský tisku oznámil, že společnost nemá zdroje na pokračování odkupu.

Dosavadní doporučení: spíše nečíst (2)
Vaše doporučení:

spíše nečíst (1) 18.06.19 08:23  tohle jste četli?  (201666)

Legrační veřejná výzva o úvěr bez jištění předluženého HPH vybranému zájemci?

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA POSKYTNUTÍ KONTOKORENTNÍHO ÚVĚRU PRO HARVARDSKÝ PRŮMYSLOVÝ HOLDING, a.s. -  V LIKVIDACI PRO ZAJIŠTĚNÍ FINANČNÍCH ZDROJŮ K PROVOZU SPOLEČNOSTI 

 Podmínky výzvy: 

a) Identifikační údaje zájemce o kontokorentní úvěr 

Harvardský průmyslový holding, a.s. v likvidaci (dále jen HPH) Uhelný trh 414/9 110 00 Praha 1 Zastoupena: JUDr. Dagmar Mixovou a Tomko a partneři, v.o.s. (Ing. Mariánem Tomkem) IČO: 44269595 e-mail: info@hphas.cz 

b) Informace o druhu a předmětu nabídky 

Předmětem plnění je poskytnutí dlouhodobého kontokorentního úvěru pro financování provozu společnosti.  Celková výše kontokorentního úvěru je: 30 milionů Kč. 

 

• Čerpání úvěru: od okamžiku uzavření smlouvy – 31.3.2023 • Ukončení splácení úvěru: 31.3.2023 • Úroková sazba: dle nabídky zájemců • Kontokorentní úvěr bude poskytnut v CZK. • Zadavatel je oprávněn bezsankčně nevyčerpat kontokorentní úvěr v plné výši. 

c) Podmínky poskytnutí zadávací dokumentace  

Podkladem pro zpracování nabídky bude rovněž rozvaha a příloha společnosti HPH za rok 2018 a výroční zprava HPH za rok 2018. Tyto výkazy budou poskytnuty na základě žádosti v elektronické podobě.  V případě dalších dotazů kontaktujte prosím společnost na výše uvedené e-mailové adresy. 

d) Lhůta a místo podání nabídek 

Nabídky v písemné formě, mohou být doručeny doporučenou poštou na adrese: Harvardský průmyslový holding, a.s. – v likvidaci Uhelný trh 414/9 110 00 Praha 1 nejpozději 31.12.2019 

e) Údaje o hodnotících kritériích 

Nabídky budou hodnoceny podle jediného kritéria a tím je celková cena kontokorentního úvěru. 

f) Obchodní podmínky: 

1. Podmínky, za kterých je možno překročit výši nabídkové ceny. Výši nabídkové ceny, tedy úroku, je možno překročit v případě, že dojde k prodloužení doby splatnosti na základě žádosti HPH, nebo v případě, že dojde  na základě žádosti HPH k navýšení objemu poskytnutého kontokorentního úvěru nad předpokládanou částku 30 mil. Kč. 

2. Požadavky na varianty nabídek Variantní nabídky na delší i kratší financování než 3 roky je možná 

3. Požadavky na zaručení úvěru (zástava majetku) Bez zaručení. Bez směnek. Bez zástav. Bez notářského uznání dluhu. 

4. Možnost a podmínky předčasného splacení a ukončení kontokorentního úvěru  Možno kdykoliv bez poplatku. 

5. Úrok z prodlení ve splácení a ostatní sankční mechanismy Úrok z prodlení bude max. 8 % z dlužné částky, jiné sankce, smluvní pokuty nejsou možné. 

6. Možnost odkladu splátek Na žádost klienta je možno upravit termín čerpání kontokorentního úvěru. 

7. Délka fixace úrokové sazby Po celou dobu trvání kontokorentního úvěru. 

8. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny Nabídková cena je pevná a je tvořena pouze nákladem vyjádřeným jako úrok za čerpání kontokorentního úvěru. Poplatek za nečerpání a rezervaci není možný. 

g) Další zadávací podmínky: 

1. Obsah a způsob podání nabídek Nabídky bude obsahovat identifikaci zájemce a bude zpracována v českém jazyce.  

2. Výhradní práva zadavatele HPH si vyhrazuje právo vyřadit z nabídek Viktora Koženého, Borise Vostrého a osoby s nimi blízké a propojené, stejně jako společnosti jim blízké a s nimi propojené.HPH si vyhrazuje právo nevybrat žádnou z nabídek, případně vybrat i více než jednu nabídku. Uchazeč nemá nárok na úhradu nákladů, spojených s účastí v řízení o podání nabídky dle této výzvy. HPH posuzované nabídky nevrací a ponechává si ji jako doklad o průběhu výběrového řízení k archivaci.  

 V Praze dne 12.6.2019 

Dosavadní doporučení: spíše nečíst (1)
Vaše doporučení:

spíše nečíst (2) 18.06.19 08:14  tohle jste četli?  (201666)

Řízená zlodějna soudem jmenovanými likvidátory Mixovou a Tomkem ?

Nicméně mohu přidat další komentář. Pravdu máte pane Ševčík v tom, že akcionář Burda v pohnutí mysli v jakém  je  může žádat zařadit na program VH kdejakou ptákovinu, například  bod,  žádající zajistit na předmětnou valnou hromadu  svoz všech 240 000 akcionářů z místa bydliště taxíky na náklady společnosti,  což všichni s přihlédnutím k jeho duševnímu stavu můžeme chápat,  nicméně je zde brzda, která má tyto zhovadilosti odfiltrovat a zajistit valným hromadám důstojný a řádný průběh.

V případě žádosti o přeměnu zaknihovaných akcií na listinné je ze stejného důvodu povinností soudem jmenovaných likvidátorů věc posoudit nejen po formální stránce, ale s ohledem na finanční situaci společnosti  se záporným jměním i s důrazem na jimi prezentovaný záměr likvidaci společnosti rychle dokončit a dovést k vypořádání  i po ekonomické stránce.

Především ekonomické možnosti společnosti, potácející se v záporném jmění díky naprostému slhání likvidátorů při realizaci úpisu a jeho nastavení, které tento stav trestuhodně nevyřešil, byť z výsledku úpisu je zřejmé, že to bylo reálné,  z čehož jim nemůže vyplynout nic jiného, než je je to v situaci HPH krok nerealizovatelný, ekonomicky  neobhajitelný s jejich povinností tento navržený bod programu nepřipustit k hlasování valné hromadě. Tady ale bohužel mohu už v předstihu prozradit informaci další a to, že s tímto krokem likvidátorka Mixová nepočítá,  byť je nesporné že i ona chápe, že  společnost poškodí a nic ji nepřinese. Údajně jsou již spolu s Jiříkem domluveni zaujmout  pozici, že i když je nesporné, že v případě realizace tohoto kroku a nějaké s ním spojené žaloby o náhradu jí způsobené škody toto riziko podstoupit, neboť benefity z něj vyplývající pro jejich skupinu  nesrovnatelně převyšují tuto možnou škodu, údajně kalkulovanou v řádu maximálně desítky milionů.

Že tato cesta případné žaloby nikam nevede potvrzuje sám fakt, že v době, kdy by byla likvidátorkou eventuálně hrazena tato škoda by současní akcionáři již byli ze společnosti vytěsněni,  tudíž by harvardu jako poškozenému  byla vyplacena až v době, kdy by ji skupina kolem Jiříka vlastnila už ze 100 %, tedy by se na škodu složili a vyplatili sami sobě. Tato argumentace  má logiku a naznačuje, že tudy obrana akcionářů nevede :-)   

Dosavadní doporučení: spíše nečíst (2)
Vaše doporučení:

spíše nečíst (2) 18.06.19 08:14  tohle jste četli?  (201666)

Řízená zlodějna soudem jmenovanými likvidátory Mixovou a Tomkem ?

Přestože je společnost předlužena a tragikomický  bod programu žahlého akcionáře Burdy o přeměně zaknihovaných akcií na listinky ji zatíží dalšími nemalými náklady  v situaci plánovaného zániku společnosti, což je samozřejmě jen další nehospodárná a nekoncepční hovadina  v přístupu k likvidaci HPH likvidátory Tomkem a Mixovou, tak představenstvo se k němu nevyjádřuje, nechává ho na vůli akcionářů, a vyjádření likvidátorů dokonce chybí zcela, ti zřejmě hrají mrtvého brouka, umožňujíce tím v rozkrádání společnosti pokračovat, chápete  proč?

Neměli by se akcionáři obrátit na jejich zřizovatele s podnětem, že asi nefungují, jak vidíme na zastupování společnosti u některých řízení ? Jaké náklady s tím krokem budou spojeny se spočítalo?

Jinak ještě k poznámce Mařana o údajném strašení plánovaným vytěsněním akcionářů poté, co skupina Jiřík - Ševčík a spol drancováním harvardu získají více jak 90 % kapitálu, můžete vysvětlit, proč to považujete za strašení a nikoliv za reálně očekávaný krok?

 Pokud totiž odhlédnete od toho, že harvard je řadou předchozích podvodů systematicky tunelován, což 96 % akcionářů  snadno vidí na scvrkávajícím se odhadu likvidačního zůstatku, připadající na akcii, tedy už  zhruba na pouhou třetinu předchozího stavu, což jste zaregistrovali jistě i při úvaze vyplácet likvidační zůstatek ve směšné výši 15 Kč, tedy že u tunelovaného  harvard má vytěsňování akcionářů svá specifika, tak samotný institut vytěsnění minority je zcela standardní operace, která pro harvardskou skupinu má svoji logiku, tudíž proč by ji neměli udělat?

 Otázkou samozřejmě je cena vašeho vytěsnění, tu nejspíš napoví už krok předchozí, tedy cena, za kterou si z harvardu vykoupí balík akcií, který propadne po nevyzvednutí si listinek většinou původních akcionářů. Tato cena vám napoví, za kolik zřejmě budete své akcie později vy prodávat společnosti při vašem vytěsňování z harvardu

Dosavadní doporučení: spíše nečíst (2)
Vaše doporučení:

spíše nečíst (1) 18.06.19 08:13  tohle jste četli?  (201666)

Řízená zlodějna soudem jmenovanými likvidátory Mixovou a Tomkem ?

Odvolávat se pane inženýre Ševčíku na institut valné hromady v situaci, kdy jste si podvodem na záměru státních zástupců přihrál tím vyhmátnutím úpisových práv z akcií HPH v držení Beria a Harmsu miliony akcií, a kdy s vámi spolupracující osoby  zase podvodem zmanipulovali účelovým nadhodnocením poptávky třetího kola jeho výsledek a tím  ovládly další miliony je úsměvné.

Ten krok s přeměnou  akcií byl očekávaný, neboť zapadá do řady předchozích, směřujících systematicky  k dotunelování  harvardu jeho managementem, opřeným o několik dalších úzce spolupracujících  akcionářú.

Vždyť ta operace s přeměnou zaknihovaných akcií na listinky  je do očí bijící nelogický, naprosto nekoncepční  a nehospodárný  nesmysl právě  u společnosti, plánované zrušit likvidací v horizontu zhruba dvou let, jak avizovala sama Mixová s Tomkem.

Je neuvěřitelné, když společnost  pod taktovkou Tomka a Mixové letos k zaknihovaným akciím v držení 240 tisíc akcionářů vydala v prvém kroku nově upsané akcie v listinné podobě několika stovkám upisujících, aby s odstupem jen několika měsíců v druhém  kroku opřena o argument  nehospodárnosti  a nepraktičnosti  dvojích akcií hradila náklady na krok, kterým zase naopak ty původní  zaknihované přeměňuje na listinné, v držení 240 tisíc akcionářů  ? Tahle statisícová masa má jezdit do sídla společnosti kvůli dvěma stovkám držitelů akcií listinných, pro které je ten idiotský nápad s listinkami v jejich držení nepraktický ?

Ty  zdánlivě idiotsky navazující operace  svoji logiku a smysl samozřejmě mají, nikoliv ale ve spojení s hospodárným a koncepčním dokončením likvidace, nýbrž  pouze ve spojení s pokračujícím okrádáním původních akcionářů, kteří už byli podobným trikem s úpisem naředěním jejich podílů  připraveni skupinou kolem Jiříka, Sedláčka, Ševčíka, Burdy  a za nečinného  přehlížení Tomka s Mixovou o dvě třetiny jeho hodnoty. Teď pokračováním v těch drancujících kolečcích  mají být připraveni i o zbytek ?

Dosavadní doporučení: spíše nečíst (1)
Vaše doporučení:

spíše nečíst (2) 18.06.19 08:12  tohle jste četli?  (201666)

Řízená zlodějna soudem jmenovanými likvidátory Mixovou a Tomkem ?

Už si ani nehrajete na blbce, takže nikdo s vyplácením svých peněz bez jejich patřičného podojení  nepočítá, což musí každého inteligentního člověka napadnout  při sledování toho vašeho harvard  drancovacího tempa.

Vždyť vy jste za pouhý jeden rok již akcionáře okradli tím naředěním jejich  kapitálu o dvě třetiny jejich majetku, takže co by bylo za rok  již lze snadno domýšlet, jste  v tom spolku opravdu výkvět. Samozřejmě lze domýšlet, že zájem skupiny vykrádající harvard se upírá především na blokovaný majetek trustů na Kypru, který lze získat nějakým skrytým postupem ve shodě s Koženým po zinscenování prodeje tothota aktiva neprůhledným způsobem v jednom balíku, jako cenu by takto měl neprůhledný a dlouhodobě zmražený zahraniční spor pro někoho nezainteresovaného do čachrů s ním?

Pokud si ale člověk všechny vaše zdokumentované podvody posledních dvou - tří let složí a podívá se na tu šňůru v souhrnu, vidí jak na sebe navazují,  jak jste personálně propojeni a vypíchne všechny ty vaše lapsusy, které už možná vy nevnímáte a kdy vše do sebe tak perfektně zapadá a na konci vašeho snažení bude opravdu vykradený harvard, pak  při patřičném tlaku na státní zástupce si tipnu, že vám ta vaše sebejistota nakonec zláme  vaz.

Ale vyčkejme na to finále, třeba se pletu a vy si spolu  těch několik harvardských miliard v klídku přes nastrčené firmy podělíte, já osobně bych na vašem místě policajty ale nepodceňoval, taky jsou to jen  lidé a dívat se na to, jak se někdo takhle drze  všem na očích pakuje  i v nich může vyvolávat závist, která je často motorem, kdy pak mohou překvapit, zvláště když se jim pomůže. Vidím to tak, že se nakonec budete topit navzájem, neboť podělit se spravedlivě o tak velké prachy taky není asi jednoduché   :-)

Dosavadní doporučení: spíše nečíst (2)
Vaše doporučení:

přečíst (2) 17.06.19 01:44  tohle jste četli?  (201871)

Řízená zlodějna soudem jmenovanými likvidátory Mixovou a Tomkem ?

 Ve společnosti probíhá likvidace s cílem vrátit do společnosti maximální množství finančních prostředků, které byly ze společnosti v minulosti vyvedeny. V průběhu roku 2017 nabylo právní moci jmenování dvou nových likvidátorů soudem. Oba noví likvidátoři se okamžitě ujali svých funkcí.

Reakce:

A nastalo tóčo, z aktiv ve výši 3.5 miliard se stala v účetnictví nula, kapitál a nominál akcií se srazil 1 000 x, aby se vyrobila účetní ztráta a společnost zachraňovali lidé, napojení na management a dříve zapojení do zpronevěry miliard jejich vyvedením z HPH na Kypr a z pozadí ovládající společnost prosazením úpisu,  vydáním 25 milionů listinných akcií, které si v tomto korunovém výprodeji zmanipulováním 3 kola úpisu, kdy na nabídku 25 milionů akcií účelově zadali poptávku po 750 milionů kusů akcií touto manipulací poškodili upisující akcionáře, kdy tímto podvodem ovládli 98% upisovaných akcií. 

Za pouhých 23 milionů tak spoluprací s novými likvidátory ovládli naředěním podílů stávajících akcionářů 2/3 majetku  společnosti s aktivy v hodnotě 3.5 miliardy. Na řadě je další podvod s ekonomicky nesmyslnou a u likvidací zanikající společnosti  účelovou přeměnou zaknihovaných akcií 240 000 akcionářů na listinné, s nutností návštěvy  sídla společnosti, a to  rok před jejím plánovaným zánikem, jen měsíce od nesmyslného vydání listinných akcií vedle již zaknihovaných  zhruba 200 – 300 nově upisujícím akcionářům.

Tunelování tak zapojením dalších dvou likvidátorů se rozjelo zběsilým tempem a na řadě jsou úvahy o vytěsnění zbylé hrstky původních akcionářů, tím se kruh uzavře ..

Dosavadní doporučení: přečíst (2)
Vaše doporučení:

přečíst (2) 17.06.19 01:43  tohle jste četli?  (201871)

Řízená zlodějna soudem jmenovanými likvidátory Mixovou a Tomkem ?

Dotaz:

Znova: Akcionář předkládá návrh. Ostatní akcionáři o něm hlasují. Jak se rozhodnou, je jejich věc. Nepochopil jste fungování akciové společnosti.

Reakce:

Nicméně mohu přidat další komentář. Pravdu máte pane Ševčík v tom, že akcionář Burda v pohnutí mysli v jakém  je  může žádat zařadit na program VH kdejakou ptákovinu, například  bod,  žádající zajistit na předmětnou valnou hromadu  svoz všech 240 000 akcionářů z místa bydliště taxíky na náklady společnosti,  což všichni s přihlédnutím k jeho duševnímu stavu můžeme chápat,  nicméně je zde brzda, která má tyto zhovadilosti odfiltrovat a zajistit valným hromadám důstojný a řádný průběh.

V případě žádosti o přeměnu zaknihovaných akcií na listinné je ze stejného důvodu povinností soudem jmenovaných likvidátorů věc posoudit nejen po formální stránce, ale s ohledem na finanční situaci společnosti  se záporným jměním i s důrazem na jimi prezentovaný záměr likvidaci společnosti rychle dokončit a dovést k vypořádání  i po ekonomické stránce.

Především ekonomické možnosti společnosti, potácející se v záporném jmění díky naprostému slhání likvidátorů při realizaci úpisu a jeho nastavení, které tento stav trestuhodně nevyřešil, byť z výsledku úpisu je zřejmé, že to bylo reálné,  z čehož jim nemůže vyplynout nic jiného, než je je to v situaci HPH krok nerealizovatelný, ekonomicky  neobhajitelný s jejich povinností tento navržený bod programu nepřipustit k hlasování valné hromadě. Tady ale bohužel mohu už v předstihu prozradit informaci další a to, že s tímto krokem likvidátorka Mixová nepočítá,  byť je nesporné že i ona chápe, že  společnost poškodí a nic ji nepřinese. Údajně jsou již spolu s Jiříkem domluveni zaujmout  pozici, že i když je nesporné, že v případě realizace tohoto kroku a nějaké s ním spojené žaloby o náhradu jí způsobené škody toto riziko podstoupit, neboť benefity z něj vyplývající pro jejich skupinu  nesrovnatelně převyšují tuto možnou škodu, údajně kalkulovanou v řádu maximálně desítky milionů.

Že tato cesta případné žaloby nikam nevede potvrzuje sám fakt, že v době, kdy by byla likvidátorkou eventuálně hrazena tato škoda by současní akcionáři již byli ze společnosti vytěsněni,  tudíž by harvardu jako poškozenému  byla vyplacena až v době, kdy by ji skupina kolem Jiříka vlastnila už ze 100 %, tedy by se na škodu složili a vyplatili sami sobě. Tato argumentace  má logiku a naznačuje, že tudy obrana akcionářů nevede :-)   

 

Dosavadní doporučení: přečíst (2)
Vaše doporučení:

přečíst (2) 17.06.19 01:41  tohle jste četli?  (201871)

Řízená zlodějna soudem jmenovanými likvidátory Mixovou a Tomkem ?

 

Dotaz:

Máte pravdu, je to marné. A jak se stavíte k úpisu. Bylo správné se ho zúčastnit?

Anonymní reakce::

Samozřejmě byla účast akcionářů v úpise žádoucí, když ta první myšlenka s převodem milionů akcií na Eurohost vzbudila vlnu nevole.

 My jsme tam ty blbce prostě potřebovali jako stafáž, aby ta zlodějna nekoukala z toho úpisu jako sláma z bot, vyjebat s akcionáři Jiřík se Ševčíkem umějí a udělat si účelovou půjčku miliardy na týden od BHS, které ten kšeft s úpisem dohodili a rozepsat poptávku na nastrčené subjekty  pro něj byla maličkost, takže akcionářům se scvrkla uspokojením jejich poptávka  na ubohách  upsaných 1.7 %  akcií, jež jsme holt naopak my uspokojením zisku 98 % oželeli. Nakonec to můžeme používat jako mlhovou clonu, že akcionáři byl úpis žádán, byť upsali prd, jednak  podstata vyšácnutí trustů  nebude postavena na počtu akcií, když Vlastík má v hlavě jiné nápady.

O trusty nám spolu s Koženým  jde především, majetek není pod dohledem skrz účetnictví a nikdo pořádně neví, co tam je, navíc Mixová zastavila všechna řízení, takže času na každou vyjebávku je dost. Navíc vykrádání trustů přímo na Kypru je pro nás bezpečnější.

Jak jsem již dříve poeticky vyjádřili, Oba „kameny“ však zapomněly na to, že Trusty nejsou obyčejným obilným zrnkem, aby je mohly, společně či proti sobě , rozdrtit. To, co je uvnitř tohoto trustového zrna, majetek akcionářů, je chráněn tvrdou slupkou která brání tomu, aby se obsah zkazil a rozplynul v rukou těchto „kamenů“.

Dotaz:

Takže "taky názore", podle Vás, jestli jsem to pochopil, je HPH jeden velký podvod.Je to něco jako letadlo? Podvod znamená, že někdo někoho "uvede v omyl" a nebo "využije něčího omylu". Soud dojmenoval  další dva likvidátory. V čem byl soud podveden? Jakého omylu se soud dopustil? Že přehlédl genialitu Častorála? Nebo valná hromada - dorazilo málo akcionářů,a ti hlasovali, jak hlasovali. V čem byli ti nepřítomní uvedeni v omyl?Jak byli podvedeni, že dobrovolně nepřijeli hlasovat? Kaňovský neupisoval a nenavýšil si podíl na HPH. Kdo jej uvedl v omyl? On sám sebe podvedl?

Reakce:

Soud je podveden a uveden v omyl nestandardním postupem  dvou ze tří jmenovaných likvidátorů, kdy oni  místo naplňování záměrů likvidace ve prospěch všech akcionářů naplňují zájmy pouze úzké skupiny z nich, nepokrytě tunelujících řadou předchozích i teprve plánovaných kroků společnost.  Lhaní a falešné přísliby se staly v HPH standardem. Neúčast většiny akcionářů v úpise pramenilo z jeho nastavení, aby účast masy především drobných akcionářů vylučovalo, také ale jejich   přesvědčení, že úpis jako součást širšího komplotu nemůže pro ně splnit prezentovaný smysl, tedy ochrana podílů akcionářů před naředěním jejich podílů.  

To  se naplnilo jednak účelovým zajištění převisu poptávky, zajištěném krátkodobou půjčkou a nesmyslnou poptávkou 750 milionů akcií nastrčením několika desítek poptávajících  subjektů  při nabídce úpisu pouhých 25 milionů akcií, jednak mimosoudní dohodou managementu HPH s Matějkou, umožňujícím průchodnost usnesení VH, prosazených i přes řadu pochybení, neslučitelných se ZOK. To vše  ve výsledku znamenalo uspokojení poptávky upisujících  akcionářů pouhým 1.7 % a ovládnutí milionů akcií určeným subjektem, nepřekvapí postup s rozporem s § 255, Zneužití informace v obchodním styku, kdy informace o průběhu jednotlivých kol využívala část akcionářů a to veřejně i zde na kurzech ještě před zveřejněním oficiálních výsledků.

 

 Takže   zjednodušením docházíme k závěru,  že v harvardu je takřka vše  postaveno na nějaké formě  podvodu.

 

Dosavadní doporučení: přečíst (2)
Vaše doporučení:

spíše nečíst (1) 17.06.19 01:41  tohle jste četli?  (201871)

Řízená zlodějna soudem jmenovanými likvidátory Mixovou a Tomkem ?

Dotaz:

Přístup státu v kauze HPH během posledních 20-ti let ukázal, že cesta pana Ševčíka byla správná. 

Reakce:

Zhodnocení správnosti a legálnosti „cesty ing. Ševčíka“ při nakládání s majetkem HPH jeho vyvedením na Kypr provedla velmi detailně Policie ČR, Národní centrála proti organizovanému zločinu SPKV, Odbor výnosů a praní peněz, s výsledekem a popisem   této „cesty“, v materiálech policie označované jako zpronevěra, se lze seznámit zde:

leteckaposta.cz/691475035

Zhodnocení snahy likvidátorky Mixové napadnout závěry policie odvoláním se k nadřízenému orgánu, jímž je Vrchní státní zastupitelství lze shlédnout na stejném odkazu, výsledek jejího snažení lze stručně uvést větou, vykopli ji s tím nápadem pro jeho nepodloženost.

Dotaz:

Já budu dělat jako práci za Častorála a za Policii ?

Reakce:

Díky za vtipný postřeh, od vás pánové  Staňku, Sedláčku, Jiříku,  Ševčíku a spol. nikdo zmíněné aktivity na ochranu našeho majetku nečeká, vy přesunem našeho majetku v řádu miliard na vaše nastrčené subjekty nebudete poškozeni, tudíž není nutné na tyto výzvy z vaší strany reagovat.

Dotaz:

Častorál nic nevymohl, projedl 150 mil. Kč, nadělal milionové dluhy, zavinil exekuci, způsobil promlčení a rezignoval na účast na valných hromadách.

Reakce:

Nu ano, sám si odpovídáte na předchozí položenou otázku, takže pokud přerozdělování majetkuz původních akcionářů na pár vychcánků probíhá pod záštitou Tomka a Mixové, pak iniciovat prošetření současného masivního tunelování harvardu logicky nusejí ti, kteří budou navrženým likvidačním zůstatkem v neuvěřitelné výši 15 Kč z 300/600 Kč hodnoty jejich majetku ukrytém na Kypru v trustech  poškozeni.

Dotaz:

Častorál přece na Kypru odhalil v roce 2011 obrovské spiknutí proti němu !

Reakce:

Souhlasí, Častorál označil svého kyperského právníka Neocleouse za ... když  zneužil své pravomoci proti svému klientovi, aby na to za nabídku  lukrativně placené pozice v trustech začal pracovat pro ing. Ševčíka, zanedlouho za podobný podraz jiného klienta skončil v kriminále.

Dotaz:

Zdá se , že organizátor volání po zásahu policie je fanatik., který vůbec nevnímá realitu .

Reakce:

Bohužel, realitu netřeba jen vnímat, pokud bude zrealizována  návrhy výplat 15 Kč  likvidačního zůstatku z aktiv ve výši 3.5 miliardy Kč, což před ovládnutím režie likvidace současnou skupinou v čele s Jiříkem, Ševčíkem, Sedláčkem a likvidátorkou Mixovou  zajišťovalo výplatu cca 300 Kč na podíl, při vyřazení kyperek dlužníků dokonce dvojnásobek.

Nezodpovězeny tak  zůstávají otázky, kam rozdíl mezi  15 - 300 /600/ Kč odplyne, v čí kapsách rozkradený majetek HPH skončí ?

Dotaz:

Nezapomínejte, že někdy po roce 2000 vedení Harvardu nabízelo akcionářům 600,-/akcii, nejprv s omezením max.20 kusů, pak i pro ty velké akcionáře.

Reakce:

29. listopadu 2001  Představenstvo Harvardského průmyslového holdingu dočasně přestalo vykupovat akcie drobných podílníků. Zasloužilo se o to trestní oznámení, které na vedení HPH podala Komise pro cenné papíry. Vedení Harvardu viní z vyzývání k nelegálnímu převodu akcií.

Karel Staněk bije na poplach - STANOVISKO OSMA K PROGRAMU JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY 30.1.2002,

Následuje série článku na téma  nepřípustnosti a závažných rizicích odkupu akcií navrhované představenstvem HPH

Nedlouho poté Pacovský tisku oznámil, že společnost nemá zdroje na pokračování odkupu.

 

Dosavadní doporučení: spíše nečíst (1)
Vaše doporučení:

spíše nečíst (3) 16.06.19 10:02  tohle jste četli?  (201871)

Řízená zlodějna soudem jmenovanými likvidátory Mixovou a Tomkem ?

Pane ing.Ševčíku, my rozumíme tomu, že si přejete jiné vyznění příspěvků tohoto fóra, kde vy chcete stále vyvolávat častorála, kdežto nás naopak zajímají vaše podvody, kterými nás okrádáte.

Berme v potaz, že součet všech významných a reálně blokovaných aktiv k dnešnímu dni a kurzu dává částku 3 271 939 459,00 Kč, z této sumy můžeme snadno zjistit reálnou hodnotu aktiv na akcii před  "nástupem " vašeho drancovacího teamu před dvěma lety a zjistit, o kolik jste akcionáře již okradli.

 Za pouhé 2 roky vašeho tunelování harvardu několika  podobnými  kroky, kterým je teď ten Burdův návrh přeměny akcií na listinky jste přerozdělením majetku akcionářů hodnotu aktiv připadající na jednu akcii naředili z  200 Kč  těmi předchozími podvody již k  částce 79 Kč, což je darda, neboť jste každého z nás už okradli o 121 Kč z každé akcie, i v přepočtu jste v souhrnu už akcionáře HPH obrali o takřka 2 miliardy Kč !

 Byť zatím ne fyzickou výplatou likvidačního zůstatku na vaše nastrčené subjekty. A ta částka se významně zvýší, pokud vám Mixová, jak se spekuluje, pustí po dohodě s vámi a Jiříkem se Sedláčkem ten další podvod s přeměnou zaknihovaných akcií na listinky. takže již si lze udělat reálný obrázek toho, proč tady vartujete i po nocích a ráno spouštíte kanonádu na ty, co tu vaše podvody zviditelňují. Legrační jsou také vaše úvahy o vyplacení likvidačního zůstatku pouhých 15 Kč na akcii jež naznačují, že na řadě vašeho loupení bude nejspíš majetek trustů, kdy se spekuluje o jeho prodeji v neprůhledném balíku jako nerozhodnutý zahraniční spor, kterým by jste od s vámi spolupracujících dvou nových likvidátorů měli dostat další přihrávku k pokračujícímu tunelování HPH. 

 Jen pro doplnění neřeším, že nevyplacením podílů kyperek Koženého včetně těch zaniklých by se  uvedené částky v předchozích příspěvcích pro výplaty akcionářům  logicky zdvojnásobily, a měly se tak vyplácet stále docela slušné částky, kdežto vy tady předhazujete nápady na výplatu pouhých 15 Kč, což nejde označit jinak, než soudem jmenovanými likvidátory Tomkem a Mixovou řízenou zlodějnu  ...!

Dosavadní doporučení: spíše nečíst (3)
Vaše doporučení:

spíše nečíst (3) 15.06.19 11:28  tohle jste četli?  (201998)

Další krok v tunelování harvardu - VH 27.6. 2019 - přeměna akcií na listinné

Přestože je společnost předlužena a tragikomický  bod programu žahlého akcionáře Burdy o přeměně zaknihovaných akcií na listinky ji zatíží dalšími nemalými náklady  v situaci plánovaného zániku společnosti, což je samozřejmě jen další nehospodárná a nekoncepční hovadina  v přístupu k likvidaci HPH likvidátory Tomkem a Mixovou, tak představenstvo se k němu nevyjádřuje, nechává ho na vůli akcionářů, a vyjádření likvidátorů dokonce chybí zcela, ti zřejmě hrají mrtvého brouka, umožňujíce tím v rozkrádání společnosti pokračovat, chápete  proč?

Neměli by se akcionáři obrátit na jejich zřizovatele s podnětem, že asi nefungují, jak vidíme na zastupování společnosti u některých řízení ? Jaké náklady s tím krokem budou spojeny se spočítalo?

Jinak ještě k poznámce Mařana o údajném strašení plánovaným vytěsněním akcionářů poté, co skupina Jiřík - Ševčík a spol drancováním harvardu získají více jak 90 % kapitálu, můžete vysvětlit, proč to považujete za strašení a nikoliv za reálně očekávaný krok?

 Pokud totiž odhlédnete od toho, že harvard je řadou předchozích podvodů systematicky tunelován, což 96 % akcionářů  snadno vidí na scvrkávajícím se odhadu likvidačního zůstatku, připadající na akcii, tedy už  zhruba na pouhou třetinu předchozího stavu, což jste zaregistrovali jistě i při úvaze vyplácet likvidační zůstatek ve směšné výši 15 Kč, tedy že u tunelovaného  harvard má vytěsňování akcionářů svá specifika, tak samotný institut vytěsnění minority je zcela standardní operace, která pro harvardskou skupinu má svoji logiku, tudíž proč by ji neměli udělat?

 Otázkou samozřejmě je cena vašeho vytěsnění, tu nejspíš napoví už krok předchozí, tedy cena, za kterou si z harvardu vykoupí balík akcií, který propadne po nevyzvednutí si listinek většinou původních akcionářů. Tato cena vám napoví, za kolik zřejmě budete své akcie později vy prodávat společnosti při vašem vytěsňování z harvardu

Dosavadní doporučení: spíše nečíst (3)
Vaše doporučení:

spíše nečíst (2) 15.06.19 11:27  tohle jste četli?  (201998)

Další krok v tunelování harvardu - VH 27.6. 2019 - přeměna akcií na listinné

 

Odvolávat se pane inženýre Ševčíku na institut valné hromady v situaci, kdy jste si podvodem na záměru státních zástupců přihrál tím vyhmátnutím úpisových práv z akcií HPH v držení Beria a Harmsu miliony akcií, a kdy s vámi spolupracující osoby  zase podvodem zmanipulovali účelovým nadhodnocením poptávky třetího kola jeho výsledek a tím  ovládly další miliony je úsměvné.

Ten krok s přeměnou  akcií byl očekávaný, neboť zapadá do řady předchozích, směřujících systematicky  k dotunelování  harvardu jeho managementem, opřeným o několik dalších úzce spolupracujících  akcionářú.

Vždyť ta operace s přeměnou zaknihovaných akcií na listinky  je do očí bijící nelogický, naprosto nekoncepční  a nehospodárný  nesmysl právě  u společnosti, plánované zrušit likvidací v horizontu zhruba dvou let, jak avizovala sama Mixová s Tomkem.

Je neuvěřitelné, když společnost  pod taktovkou Tomka a Mixové letos k zaknihovaným akciím v držení 240 tisíc akcionářů vydala v prvém kroku nově upsané akcie v listinné podobě několika stovkám upisujících, aby s odstupem jen několika měsíců v druhém  kroku opřena o argument  nehospodárnosti  a nepraktičnosti  dvojích akcií hradila náklady na krok, kterým zase naopak ty původní  zaknihované přeměňuje na listinné, v držení 240 tisíc akcionářů  ? Tahle statisícová masa má jezdit do sídla společnosti kvůli dvěma stovkám držitelů akcií listinných, pro které je ten idiotský nápad s listinkami v jejich držení nepraktický ?

 

Ty  zdánlivě idiotsky navazující operace  svoji logiku a smysl samozřejmě mají, nikoliv ale ve spojení s hospodárným a koncepčním dokončením likvidace, nýbrž  pouze ve spojení s pokračujícím okrádáním původních akcionářů, kteří už byli podobným trikem s úpisem naředěním jejich podílů  připraveni skupinou kolem Jiříka, Sedláčka, Ševčíka, Burdy  a za nečinného  přehlížení Tomka s Mixovou o dvě třetiny jeho hodnoty. Teď pokračováním v těch drancujících kolečcích  mají být připraveni i o zbytek ? 

 

Dosavadní doporučení: spíše nečíst (2)
Vaše doporučení:

spíše nečíst (2) 15.06.19 11:26  tohle jste četli?  (201998)

Další krok v tunelování harvardu - VH 27.6. 2019 - přeměna akcií na listinné

Už si ani nehrajete na blbce, takže nikdo s vyplácením svých peněz bez jejich patřičného podojení  nepočítá, což musí každého inteligentního člověka napadnout  při sledování toho vašeho harvard  drancovacího tempa.

Vždyť vy jste za pouhý jeden rok již akcionáře okradli tím naředěním jejich  kapitálu o dvě třetiny jejich majetku, takže co by bylo za rok  již lze snadno domýšlet, jste  v tom spolku opravdu výkvět. Samozřejmě lze domýšlet, že zájem skupiny vykrádající harvard se upírá především na blokovaný majetek trustů na Kypru, který lze získat nějakým skrytým postupem ve shodě s Koženým po zinscenování prodeje tothota aktiva neprůhledným způsobem v jednom balíku, jako cenu by takto měl neprůhledný a dlouhodobě zmražený zahraniční spor pro někoho nezainteresovaného do čachrů s ním?

Pokud si ale člověk všechny vaše zdokumentované podvody posledních dvou - tří let složí a podívá se na tu šňůru v souhrnu, vidí jak na sebe navazují,  jak jste personálně propojeni a vypíchne všechny ty vaše lapsusy, které už možná vy nevnímáte a kdy vše do sebe tak perfektně zapadá a na konci vašeho snažení bude opravdu vykradený harvard, pak  při patřičném tlaku na státní zástupce si tipnu, že vám ta vaše sebejistota nakonec zláme  vaz.

Ale vyčkejme na to finále, třeba se pletu a vy si spolu  těch několik harvardských miliard v klídku přes nastrčené firmy podělíte, já osobně bych na vašem místě policajty ale nepodceňoval, taky jsou to jen  lidé a dívat se na to, jak se někdo takhle drze  všem na očích pakuje  i v nich může vyvolávat závist, která je často motorem, kdy pak mohou překvapit, zvláště když se jim pomůže. Vidím to tak, že se nakonec budete topit navzájem, neboť podělit se spravedlivě o tak velké prachy taky není asi jednoduché   :-)

 

Dosavadní doporučení: spíše nečíst (2)
Vaše doporučení:

spíše nečíst (2) 15.06.19 11:26  tohle jste četli?  (201998)

Další krok v tunelování harvardu - VH 27.6. 2019 - přeměna akcií na listinné

 

Redaktor - Koľko ľudí v súčasnosti nedostalo ešte zaplatené za svoje podiely v trustoch?

Ševčík - Ide približne o 120 tisíc ľudí z trustu 1 a 240 tisíc z trustu 2, ktorí si však nepodali žiadosť o výplatu.

Redaktor - A koľko peňazí je potrebných ešte na to, aby všetci dostali vyplatené svoje podiely?

Ševčík - Zhruba 70 miliónov dolárov.

Redaktor - A tie sú kde uložené?

Ševčík - Približne 25 miliónov dolárov je v Druhej strategickej a potom v Royal Bank of Canada a Franklin Templeton. Dvadsať miliónov je uložených u jedného českého právnika.

Redaktor - Takže keby ste sa zbavili toho receivera, tak reálne môžete všetkých ľudí vyplatiť?

Ševčík - Áno. Spravili by sa audity a do pol roka sa môže vyplácať.

www.aktuality.sk/clanok/277698/sirokeho-spolupraco ...

Když se začtete do rozhovoru Ševčíka pro slovenské noviny tak víte, že váš podíl v trustech stále v plné výši je a nic nebrání například v rámci dohody s Koženým vás vyplatit, neboť Koženého kyperky na to také čekají.

 Možnosti jsou tedy dvě, buď harvardský spolek odblokuje dohodou jak podíl Koženého, tak váš a do půl roka jak se uvádí v článku  vás vyplatí zhruba 220 z trustu 1 a asi 60 Kč z dvojky na váš podíl, při nevyplacení podílů Koženého by to samozřejmě byl dvojnásobek, nebo si chlapci usmyslí vás obrat a dohodu uzavřou právě v tomto smyslu (samozřejmě diskrétně), to vaše okrádání samozřejmě doloží patřičnými argumenty a nějak chytře ošetří zpracováním nějaké analýzy z níž vyplyne, že nic jaká smůla, nic vhodného právě pro vás s trusty dělat nelze . Jak to mohou provést a nevystavit se riziku?

To snad tu bylo napsáno již stokrát, například prodají spor o trusty v jednom balíku v nějaké cinknuté aukci za mizivý peníz, takže vy dostanete lejno a spokojit se budete muset jen s těmi jako balónek zkušebně vypouštěnými návrhy na  15 Kč likvidačního zůstatku,  získaných z ostatních  aktiv, nespojených s kyperskými trusty.

 

 

 

 

Dosavadní doporučení: spíše nečíst (2)
Vaše doporučení:

spíše nečíst (2) 15.06.19 11:23  tohle jste četli?  (201998)

Další krok v tunelování harvardu - VH 27.6. 2019 - přeměna akcií na listinné

Ztrácet nervy a napadat akcionáře, kteří se nechtějí nechat okrást a žádající vyplatit z HPH své peníze není dobrým počinem pane Ševčíku, zatemňuje mozek a plodí chyby, na které se doplácí.

Jinak souhlasím, že k prokázání trestného jednání nestačí prostý fakt, že se majetek akcionářů společnosti řadou kroků postupně přesouvá na nastrčené či spolupracující subjekty zde uváděných osob. K tomu je potřeba prokázat i tento úmysl, případně ve  spojení s podvodným jednáním, uváděním poškozovaných akcionářů v omyl manipulací za pomoci lží a podobně.

Subjektivní stránku trestného činu ve formě nepřímého úmyslu nelze jen předpokládat, nýbrž je nutno ji na základě zjištěných okolností prokázat. Pokud jsou k dispozici pouze nepřímé důkazy, soulad s čl. 8 odst. 2, čl. 36 odst. 2 a čl. 40 odst. 2 Listiny základních práv a svobod žádá, aby nepřímé důkazy tvořily systém, jehož jednotlivé články jsou v souladu jak mezi sebou, tak i s dokazovanou skutečností. Tedy nepřímý úmysl nelze jen předpokládat, nýbrž je nutno ho na základě zjištěných okolností prokázat, což v případě některých lidí z HPH nemusí být marná práce.

Podle mne při troše trpělivosti dát do kupy fakta jistě stojí za pokus, zvláště pokud člověk na svůj majetek čeká 20 roků, tudíž má na vše dost času. Není také tajemstvím, že se nabízí dost zákulisních informací od těch, kteří leckoho v HPH mají plné zuby, a jsou za jistých okolností ochotni řadu věcí o rozhodovacích procesech ve společnosti osvětlit.

 Však vzpomeňte na výpověď Sedláčka, jak vše vyzvonil na svého dřívějšího chlebodárce Vostrého u soudu. Prostě mě až zaráží, kolika chyb se dopouští někdo, kdo chce šlohnout majetek v řádu sta milionů až miliard. Ať vezmete kterýkoliv prosazený krok v té šňůře navazujících podvodů, vše zpatláno stejně jako k jejich prosazení svolávané  hromady.

 Některé věci působily až komicky, to když odbornice na likvidaci HPH na jedné straně ocenila nulou pohledávku za Aspen a současně tvrdila, že nabízet ze strany Chvatíkové za její mimosoudní vypořádání 25%, tedy zhruba 120 milionů byla pro ni nepřijatelně nízká částka. Nebo jste rozuměli, proč Jiřík chodil a každému  tvrdil, že nezná Mixovou, když stačilo  zagooglovat  a na webech vidět důkazy opaku,  když spolu čile kooperovali na likvidaci předlužených firem na severu Čech? A  můžeme rozebírat desítky dalších podobných podivuhodností ..

Dosavadní doporučení: spíše nečíst (2)
Vaše doporučení:

spíše nečíst (3) 13.06.19 09:39  tohle jste četli?  (201666)

Stupeň nenažranosti skupiny spojené s managementem HPH

Ztrácet nervy a napadat akcionáře, kteří se nechtějí nechat okrást a žádající vyplatit z HPH své peníze není dobrým počinem pane Ševčíku, zatemňuje mozek a plodí chyby, na které se doplácí. Jinak souhlasím, že k prokázání trestného jednání nestačí prostý fakt, že se majetek akcionářů společnosti řadou kroků postupně přesouvá na nastrčené či spolupracující subjekty zde uváděných osob. K tomu je potřeba prokázat i tento úmysl, případně ve spojení s podvodným jednáním, uváděním poškozovaných akcionářů v omyl manipulací za pomoci lží a podobně.Subjektivní stránku trestného činu ve formě nepřímého úmyslu nelze jen předpokládat, nýbrž je nutno ji na základě zjištěných okolností prokázat. Pokud jsou k dispozici pouze nepřímé důkazy, soulad s čl. 8 odst. 2, čl. 36 odst. 2 a čl. 40 odst. 2 Listiny základních práv a svobod žádá, aby nepřímé důkazy tvořily systém, jehož jednotlivé články jsou v souladu jak mezi sebou, tak i s dokazovanou skutečností. Tedy nepřímý úmysl nelze jen předpokládat, nýbrž je nutno ho na základě zjištěných okolností prokázat, což v případě některých lidí z HPH nemusí být marná práce. Podle mne při troše trpělivosti dát do kupy fakta jistě stojí za pokus, zvláště pokud člověk na svůj majetek čeká 20 roků, tudíž má na vše dost času. Není také tajemstvím, že se nabízí dost zákulisních informací od těch, kteří leckoho v HPH mají plné zuby, a jsou za jistých okolností ochotni řadu věcí o rozhodovacích procesech ve společnosti osvětlit. Však vzpomeňte na výpověď Sedláčka, jak vše vyzvonil na svého dřívějšího chlebodárce Vostrého u soudu. Prostě mě až zaráží, kolika chyb se dopouští někdo, kdo chce šlohnout majetek v řádu sta milionů až miliard. Ať vezmete kterýkoliv prosazený krok v té šňůře navazujících podvodů, vše zpatláno stejně jako k jejich prosazení svolávané hromady. Některé věci působily až komicky, to když odbornice na likvidaci HPH na jedné straně ocenila nulou pohledávku za Aspen a současně tvrdila, že nabízet ze strany Chvatíkové za její mimosoudní vypořádání 25%, tedy zhruba 120 milionů byla pro ni nepřijatelně nízká částka. Nebo jste rozuměli, proč Jiřík chodil a každému tvrdil, že nezná Mixovou, když stačilo zagooglovat a na webech vidět důkazy opaku, když spolu čile kooperovali na likvidaci předlužených firem na severu Čech? A můžeme rozebírat desítky dalších podobných podivuhodností ..

Dosavadní doporučení: spíše nečíst (3)
Vaše doporučení:


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Další »
stránkovat diskuzi po 10 | 20 | 50


 Burza Prime 16:29 
Název Kurz Změna
 AVAST  88.50  +0.57% 
 CETV  93.30  +0.11% 
 CEZ  544.00  +0.37% 
 ERSTE GROUP BANK  840.80  +0.48% 
 KOFOLA CS  289.00  0.00% 
 KOMERCNI BANKA  904.00  +0.67% 
 MONETA MONEY BANK  77.30  -0.64% 
 O2 C.R.  221.00  -1.56% 
 PFNONWOVENS  750.00  -0.27% 
 PHILIP MORRIS CR  13 520.00  -1.89% 
 VIG  594.50  +1.36% 
Komodity online
 Ropa 64.94 USD 20:38   
 Zlato 1418.50 USD 20:13   
 Stříbro 15.49 USD 20:13   
 Káva 103.00 USD 19:29   
 Cukr USD    
 Bavlna 65.69 USD 20:19   

Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Důchody

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Podílové fondy

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies