Příspěvky nebo odpovědi uživatele otázka


Příspěvky nebo odpovědi uživatele otázka. Výpis příspěvků 1 až 20 (728)


přečíst (0) 18.01.19 23:34  otázka  (198427)

Je zakázáno kritizovat Častorála

A kdo vám to zakázal, pane inženýre? :-)

Dosavadní doporučení: přečíst (0)
Vaše doporučení:

přečíst (0) 18.01.19 22:33  otázka  (198485)

Kriminální kauza harvard nemá konce ?

Jestli pane inženýre Ševčíku nejste z těch harvardských podvodů už přetažený a neschopný vnímat realitu, neboť prezentaci o stavu v HPH i pochybeních Častorála naleznou akcionáři na oficiálních stránkách hph, kde ale nenajdou informaci o šetření policie v plném znění v podobě usnesení policie ČR, které naopak je zde, v prezentaci vašich pochybení a podvodů. Mě tedy přijde, že zde je docela vhodně doplněn uvedený nedostatečný zdroj informací akcionářům ..

Dosavadní doporučení: přečíst (0)
Vaše doporučení:

přečíst (0) 17.01.19 23:23  otázka  (198452)

Účetní manipulací a podhodnocením aktiv k podvodnému ovládnutí majetku HPH ?

12. února by soud měl rozhodovat neplatnost VH 5.4.2018, to není dlouhá doba tak vyčkejme

Dosavadní doporučení: přečíst (0)
Vaše doporučení:

určitě přečíst (4) 17.01.19 20:17  otázka  (198427)

Účetní manipulací a podhodnocením aktiv k podvodnému ovládnutí majetku HPH ?

Vše působí dojmem, že nikdo diskutovaná rizika nebral v úvahu úmyslně, jako by chtěl společnost zadlužit ještě víc a těžit z pozice věřitele ve chvíli, kdy byl předurčen bez veřejné nabídky

Dosavadní doporučení: určitě přečíst (4)
Vaše doporučení:

určitě přečíst (4) 17.01.19 19:46  otázka  (198427)

Účetní manipulací a podhodnocením aktiv k podvodnému ovládnutí majetku HPH ?

Společnost je v obtížné situaci díky zpronevěře veškerého majetku HPH ing. Ševčíkem z DR HPH a následné blokaci vracejících se peněz do vykradeného harvardu z účtu Bayera, na kterém se před pár lety podílel celý ten současný spolek ovládající společnost, tudíž bude nutné v případě, že soud věc s valnými hromadami posoudí jako pochybení orgánů HPH, tak aby škoda byla vymáhána neprodleně a dlouho společnost nezatěžovala. Když už ten úpis Mixová s Tomkem financují i přesto, že řeší lejno, jen přerozděluje kapitál společnosti, kterou ale nadále drží v záporném jmění na hranici bankrotu. To že věřitel, firma Eurohost je taky v záporném jmění totiž znamená, že může kdykoliv spadnout do bankrotu a harvard tam vzít sebou, to ale přece víte, vždyť jste ho vybrali za podivných okolností bez veřejné nabídky, to byl asi záměr, ne?

Dosavadní doporučení: určitě přečíst (4)
Vaše doporučení:

určitě přečíst (4) 17.01.19 19:35  otázka  (198427)

Účetní manipulací a nadhodnocením aktiv k podvodnému ovládnutí majetku HPH ?

Je věcí likvidátorů společnosti v likvidaci, aby vždy posoudili, zda vynakládat prostředky neúčelně, pokud to hrozí při znalosti všech výstupů z valné hromady, tedy i předložených protestů, které na spornost přijetí některých usnesení poukázaly. Vždyť s opatrností jinak postupují v situaci, kdy tím společnost spíše poškozují, tady myslím na ten evergren s pochybným podhodnocením aktiv.

Dosavadní doporučení: určitě přečíst (4)
Vaše doporučení:

určitě přečíst (4) 17.01.19 18:58  otázka  (198503)

Účetní manipulací a nadhodnocením aktiv k podvodnému ovládnutí majetku HPH ?

Zabývá se dozorčí rada HPH otázkou, na kom konkrétně bude vymáhána škoda neůčelně vynaloženými prostředky na úpis v případě, že soud potvrdí žalovaná pochybení spojená s posledními dvěma VH ? Nemyslím škodu způsobenou jednotlivým akcionářům, kterou řeší ZOK ?

Dosavadní doporučení: určitě přečíst (4)
Vaše doporučení:

přečíst (0) 16.01.19 23:33  otázka  (198452)

Účetní manipulací a podhodnocením aktiv k podvodnému ovládnutí majetku HPH ?

opravuji, komplikuje, ne?

Dosavadní doporučení: přečíst (0)
Vaše doporučení:

přečíst (0) 16.01.19 23:29  otázka  (198452)

Účetní manipulací a podhodnocením aktiv k podvodnému ovládnutí majetku HPH ?

Jestli pane inženýre Ševčíku dobře chápu logiku vašeho postoje k situaci se žalobami, pak naznačujete, že vůči morálně narušeným akcionářům není nutné na valných hromadách ze strany orgánů HPH ctít ZOK, kdežto vůči těm morálně čistým ano? Pak by mě zajímalo, jak se bude řešit situace, kdy v orgánech společnosti se nacházejí jedinci daleko více morálně narušení než žalobce, to pak tu vámi pojatou obranou strategii společnosti před vejlupky přeci jen trochu asi nekomplikuje, ne?

Dosavadní doporučení: přečíst (0)
Vaše doporučení:

přečíst (0) 16.01.19 23:13  otázka  (198452)

Účetní manipulací a podhodnocením aktiv k podvodnému ovládnutí majetku HPH ?

Pane inženýre, jen jestli věc ve svém zájmu neposuzujete příliš zjednodušující prostoduchou optikou. Například jaký smysl by mělo, aby 150 akcionářů šlo podat 150 žalob na věc, o které smýšlí shodně v situaci, kdy tu žalobu podal už jeden z nich? Jen jestli z těch podvodů a snahy nahrabat si na podvodném podhodnocení aktiv na úkor 240 000 akcionářů už neblbnete ..

Dosavadní doporučení: přečíst (0)
Vaše doporučení:

spíše nečíst (1) 15.01.19 23:59  otázka  (198452)

Náhlé onemocnění právního zástupce HPH dnes 15. 1. 2019 ?

Ale ano, vaše fundované a obšírné vysvětlení uvítám, takže kdo prosím v případě pochybení společnosti za škodu při zrušení úpisu na základě výsledku rozhodnutí soudů ponese odpovědnost? Myslím samozřejmě škodu způsobenou společnosti díky neůčelně vynaloženým nákladům, ne jednotlivému akcionáři, dík za vysvětlení

Dosavadní doporučení: spíše nečíst (1)
Vaše doporučení:

přečíst (1) 15.01.19 22:09  otázka  (198452)

Náhlé onemocnění právního zástupce HPH dnes 15. 1. 2019 ?

Pokud soud spor akcionářú posoudí jako chybu na straně společnosti, pak se nabízí náklady spojené s úpisem vymáhat na notářce, jež provedla jeho zápis

Dosavadní doporučení: přečíst (1)
Vaše doporučení:

spíše nečíst (2) 15.01.19 21:56  otázka  (198452)

Náhlé onemocnění právního zástupce HPH dnes 15. 1. 2019 ?

Kvalita právníků společnosti akcionářa zajímá, zvláště pokud je očividné, že nedosahují kvalit těch, co na valné hromady společnosti docházejí upřesňovat či vykládat ZOK. Vám nepřijde legrační, poukazovat ve vyjadřeních pro soud na komentáře anonymního fóra?

Dosavadní doporučení: spíše nečíst (2)
Vaše doporučení:

spíše nečíst (2) 15.01.19 21:05  otázka  (198498)

Náhlé onemocnění právního zástupce HPH dnes 15. 1. 2019 ?

Pane inženýre Ševčíku, kdo dohodil do HPH vaši bývalo právničku trustů, asi vy, co?

Dosavadní doporučení: spíše nečíst (2)
Vaše doporučení:

přečíst (0) 15.01.19 20:49  otázka  (198485)

Účetní manipulací a podhodnocením aktiv k podvodnému ovládnutí majetku HPH ?

Podle mne pokud se ukáže, že likvidátoři nejsou schopni společnost řídit bez zjevných přehmatů, neboť situace je o mnoho horší než byla dřív, pak je ve hře možnost do dotohoto stavu vstoupit a posoudit jejich vzájemné žaloby na odvolání ve smyslu jejich náhrady někým jiným.

Dosavadní doporučení: přečíst (0)
Vaše doporučení:

přečíst (0) 15.01.19 20:20  otázka  (198637)

Účetní manipulací a podhodnocením aktiv k podvodnému ovládnutí majetku HPH ?

Problémem je, když lidé ovládající společnost upřednostňují své osobní zájmy a nadřazují je potřebám společnosti, respektive když se tím snaží poškodit menšinové akcionáře. Například postupují obezřetně při ocenění aktiv, ač to pro společnost není výhodné a i z pohledu jeji vlastníků nedává takový postup logiku výrobou umělé účetní ztráty, kterou je nutné následně sanovat. Proč se to děje v případě HPH je zřejmé, jde o to podhodnocením aktiv a využitím roztříštěnosti akcionářské truktury za babku společnost ovládnout. Tento cíl naznačuje i to, že naopak v případě zřejmých pochybeních při svolávání valných hromad s prosazováním jejich navržených usnesení se neaplikuje stejná obezřetnost. Pokud je zřejmé, že se dostávají do konfliktu se ZOK, pak by logika velela sečkat na rozhřešení podaných žalob, jež mohou úpis zneplatnit a společnost tak způsobit neschopností posoudit realitu vznik značné škody. Paradoxsně v situaci, kdy úpis ani po jeho realizaci nedostatek likvidity a rizikový stav nevyřeší, nýbrž pouze přerozdělí kapital ve prospěch pár koumesů, že pane inženýre? 3 právníci ve společnosti a všichni neschopní odhadnout, kdy obezřetnost na místě je a kdy jde výslovně proti potřebám HPH ? Ještě že na zásah Úřadu vlády a pověřeného ministra spravedlnosti se řízení týkající se kriminální kauzy HPH trochu rozhýbali a obstrukce půjde rychleji překonávat :-)

Dosavadní doporučení: přečíst (0)
Vaše doporučení:

přečíst (0) 15.01.19 17:58  otázka  (198485)

Účetní manipulací a podhodnocením aktiv k podvodnému ovládnutí majetku HPH ?

Odkládáním rozhodnutí ve věci a snahou pokračovat v krocích, které nemají oporu v ZOK se jen navyšuje škoda, která byla zřejmá ještě před jejím vznikem. Tehdy to tady pan inženýr Ševčík zlehčoval žvaněním o dobré víře, pokud bude do úpisu zapojena masa akcionářů a soud si nedovolí k jeho pádu přispět, jenže je třeba počítat s tím, že za všechna případně soudem potvrzená pochybení a s nimi spojenou škodu ponese někdo ve společnosti odpovědnost, a ta by měla být následně vymáhána. Na verdikt si tedy měsíc vyčkejme

Dosavadní doporučení: přečíst (0)
Vaše doporučení:

přečíst (1) 13.01.19 21:42  otázka  (197919)

Účetní manipulací a podhodnocením aktiv k podvodnému ovládnutí majetku HPH ?

Ale to je nepochopení situace, neboť právě naopak se do úpisu z 240 000 jich zapojilo pouhých 200 právě proto, že nikdo nechápe, k čemu ten úpis je a jak řeší současnou situaci. Myslím že většina z těch 240 000 akcionářů uvítá, pokud spadne pod stůl, prodlouží se splatnost půjčky a přestane se brzdit dokončení všech řízení, z jejichž výnosů se uhradí dluhy a vyplatí likvidační zůstatek. Úpis, který drží společnost za hranicí bankrotového stavu je k ničemu, však se to tady opakuje málo? Myslím že by bylo třeba konečně osvětlit situaci se slíbenou dohodou, neboť i ona může být smysluplnější, než to co jste zpatlali

Dosavadní doporučení: přečíst (1)
Vaše doporučení:

určitě přečíst (4) 13.01.19 11:00  otázka  (198427)

Účetní manipulací a podhodnocením aktiv k podvodnému ovládnutí majetku HPH ?

Čekateli Mařane, a tu prognózu o hrozící srážce mléčné dráhy, jež odmrští naší sluneční soustavu jste už četl ?

Dosavadní doporučení: určitě přečíst (4)
Vaše doporučení:

určitě přečíst (5) 13.01.19 01:06  otázka  (198637)

Účetní manipulací a podhodnocením aktiv k podvodnému ovládnutí majetku HPH ?

Trochu komická argumentace, že odpůrci úpisu jsou jenom dva, jenže vy jste si pane inženýre špatně přečetl moji otázku a proto ji zopakuji, dokud soud něco nezruší, tak to platí, což se týká jak stanov, tak úpisu, jenže jak to bude s vloženými prostředky, které doporučujete akcionářům do společnosti vložit, pokud soud o neplatnosti pravomocně rozhodne v době, kdy je SPOLEČNOST SPOTŘEBUJE NA SVŮJ PROVOZ, TEDY BUDE VYŽRANÁ KASA, neboť na svůj provoz spotřebováváte ročně víc, než když byl ve společnosti Častorál, to jste taky konzultoval?

Dosavadní doporučení: určitě přečíst (5)
Vaše doporučení:


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Další »
stránkovat diskuzi po 10 | 20 | 50


 Burza Prime 16:29 
Název Kurz Změna
 AVAST  82.50  -1.20% 
 CETV  74.90  +2.04% 
 CEZ  539.50  +0.75% 
 ERSTE GROUP BANK  778.00  +1.41% 
 KOFOLA CS  289.00  -0.34% 
 KOMERCNI BANKA  890.00  -0.67% 
 MONETA MONEY BANK  74.45  +1.50% 
 O2 C.R.  246.00  +0.61% 
 PFNONWOVENS  842.00  +1.45% 
 PHILIP MORRIS CR  14 500.00  +0.69% 
 VIG  553.50  +1.65% 
Komodity online
 Ropa 62.60 USD 21:54   
 Zlato 1280.10 USD 21:55   
 Stříbro 15.35 USD 21:55   
 Káva 104.95 USD 19:29   
 Cukr USD    
 Bavlna 73.89 USD 20:19   

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies