Příspěvky nebo odpovědi uživatele pozorovatel


Příspěvky nebo odpovědi uživatele pozorovatel. Výpis příspěvků 1 až 20 (741)


přečíst (0) 15.06.19 17:59  pozorovatel  (192350)

Řízená zlodějna soudem jmenovanými likvidátory Mixovou a Tomkem

Diskutovat o podvodech a tunelování HPH - nebo o žádosti po jiném vyznění fóra ?

Pane ing.Ševčíku, my rozumíme tomu, že si přejete jiné vyznění příspěvků tohoto fóra, kde vy chcete stále vyvolávat častorála, kdežto nás naopak zajímají vaše podvody, kterými nás okrádáte.Berme v potaz, že součet všech významných a reálně blokovaných aktiv k dnešnímu dni a kurzu dává částku 3 271 939 459,00 Kč, z této sumy můžeme snadno zjistit reálnou hodnotu aktiv na akcii před "nástupem " vašeho drancovacího teamu před dvěma lety a zjistit, o kolik jste akcionáře již okradli. Za pouhé 2 roky vašeho tunelování harvardu několika podobnými kroky, kterým je teď ten Burdův návrh přeměny akcií na listinky jste přerozdělením majetku akcionářů hodnotu aktiv připadající na jednu akcii naředili z 200 Kč těmi předchozími podvody již k částce 79 Kč, což je darda, neboť jste každého z nás už okradli o 121 Kč z každé akcie, i v přepočtu jste v souhrnu už akcionáře HPH obrali o takřka 2 miliardy Kč ! Byť zatím ne fyzickou výplatou likvidačního zůstatku na vaše nastrčené subjekty. A ta částka se významně zvýší, pokud vám Mixová, jak se spekuluje, pustí po dohodě s vámi a Jiříkem se Sedláčkem ten další podvod s přeměnou zaknihovaných akcií na listinky. takže již si lze udělat reálný obrázek toho, proč tady vartujete i po nocích a ráno spouštíte kanonádu na ty, co tu vaše podvody zviditelňují. Legrační jsou také vaše úvahy o vyplacení likvidačního zůstatku pouhých 15 Kč na akcii jež naznačují, že na řadě vašeho loupení bude nejspíš majetek trustů, kdy se spekuluje o jeho prodeji v neprůhledném balíku jako nerozhodnutý zahraniční spor, kterým by jste od s vámi spolupracujících dvou nových likvidátorů měli dostat další přihrávku k pokračujícímu tunelování HPH. Jen pro doplnění neřeším, že nevyplacením podílů kyperek Koženého včetně těch zaniklých by se uvedené částky v předchozích příspěvcích pro výplaty akcionářům logicky zdvojnásobily, a měly se tak vyplácet stále docela slušné částky, kdežto vy tady předhazujete nápady na výplatu pouhých 15 Kč, což nejde označit jinak, než soudem jmenovanými likvidátory Tomkem a Mixovou řízenou zlodějnu ...!

Dosavadní doporučení: přečíst (0)
Vaše doporučení:

přečíst (6) 12.05.19 18:36  pozorovatel  (192350)

Výzva akcionářům!

Pomozte přesvědčit nejvyšší státní zastupitelství, aby spolek Ševčík, Sedláček, Jiřík, Staněk, Mixová...

podrobně prošetřila. Vybírám z diskuze důležitosti :

Mohl by pan inženýr Ševčík uvést, v čí kapsách skončí rozdíl mezi částkou spekulovanou k výplatě likvidačního zůstatku ve výši 15 Kč (či 20) a hodnotou 300 Kč na akcii, jež vycházela prostým přepočtem hodnoty všech aktiv na akcii a podíl v trustech předtím, než jste postupem ve shodě nových dvou likvidátorů mohli nerušeně převzít vedení společnosti, vedení sporů o pohledávky vámi okamžitě nepochopitelně zmrazených a začít naplňovat svoje vize o rychlé výplatě na základě dohody s Koženým, spojené s rychlým dokončením likvidace? Povězte, kam ta částka z rozdílu odplyne, kde se ztratí nebo kdo o ni akcionáře okrade tím, že si ji po realizaci mnohdy nesmyslných zásahů do účetnictví vyplatí sobě ?

To vše spolehlivě ošetřeno personálním propojením, úpornou snahou zástupců HPH bránit odklady a nesmyslným odvoláváním se dospět k rozhodnutí o sporných pohledávkách, vlekoucích se u soudů mnoho let, což je u společnosti s nedostatkem likvidity naprosto nepochopitelné, atd.. Když všechny kroky posledních let spojíte a porovnáte s výsledky přesunu kapitálu, zhodnotíte střet zájmů daný personálním propojením a postupem ve shodě a pochopíte, kdo bude čerpat byť skryt za spletí nastrčených subjektů budoucí požitky z nemravných změn přesunů majetku společnosti z původních akcionářů na vybrané a velmi vychytrale úzce spolupracující a organizované jedince, nemůžete dospět k jinému názoru, než že se naplňuje snaha vyprat dřívější trestnou činností zasažený majetek HPH. Jedna věc je ale trestnou činnost popsat, ukázat na ni a druhá je ji dokázat, a též donutit zainteresované orgány ji šetřit, a právě do toho se může zapojit každý z vás …
___________________________________________________________
Kontakty: Nejvyšší státní zastupitelství

 

Adresa:

Jezuitská 4

Brno 660 55

E-Mail: podatelna@nsz.brn.justice.cz

Identifikátor datové schránky NSZ: 5smaetu

Kontaktní osoba: Podatelna

Tel: +420 542 512 111

Fax: +420 542 512 227

Dosavadní doporučení: přečíst (6)
Vaše doporučení:

přečíst (10) 18.04.19 14:08  pozorovatel  (201263)

Zeptal bych se zdejších expertů.....

To je sice pravda, ale výrobní služby pro ostatní země sice tvoří více než 80% produkce, ale jen velmi velmi malou část zisku (do max 15%). PM zde má totiž úplně minimální marži, takže výroba pro ČR a Slovensko je to firmu naprosto klíčová. Doporučuji všem alespoň zběžně prolistovat výroční zprávu...

Dosavadní doporučení: přečíst (10)
Vaše doporučení:

určitě přečíst (11) 18.04.19 10:21  pozorovatel  (201263)

Jak dál?

Mnoho lidi se zde i na patrii utěšuje myšlenkou zařazeni zpět do msci...podle mě to je dnes úplně mimo realitu a šance je nulová. Do standardního českého indexu se nedostane, protože ty 3 co tam už sou pokrývají více než 90% freefloat mcapu českých akcii, msci zařazuje další až když to klesne pod 85%, což se jen tak nestane. Loňské vyřazeni ze small cap indexu, nebylo kvůli velikosti, protože tam jsou o řád větší i o řád menší firmy. Spis byly vyřazeny kvůli sektoru, který dnes není oblíben a nic se na tom asi jen tak nezmění.

Dosavadní doporučení: určitě přečíst (11)
Vaše doporučení:

přečíst (6) 18.04.19 09:27  pozorovatel  (201263)

Akcie PHILIP -dotaz

Jedinej nárůst vykazuje Conseq s 4,5tis ks, jinak všichni prodávají...kupuje tedy asi jen český retail

Dosavadní doporučení: přečíst (6)
Vaše doporučení:

přečíst (6) 17.04.19 21:41  pozorovatel  (201255)

Akcie PHILIP MORRIS ČR

Capital Group měl k 31.3.2019 celkem 8598ks ve dvou fondech (6472 a 2126), takže pravdu máte víceméně oba :) Spíš se bojím té Nordea Bank opět začala prodávat a ke konci února měla ještě 16500ks

Dosavadní doporučení: přečíst (6)
Vaše doporučení:

spíše nečíst (1) 07.04.19 15:30  pozorovatel  (192350)

Kdy bude 4. kolo úpisu?

Kulichu, kdy bude 4. kolo úpisu  a jak splatí HPH  půjčku Eurohostu,  kdy se půjčka splatí a další plán

představenstva  ?

Kulichu, sám žádné informace nedáváš, jen a jen pomlouváš,čekám na vysvětlení věcí , které se stále

opakuji proto, že je nikdo pořádně nevysvětluje.......děkuji za pochopení.

Dosavadní doporučení: spíše nečíst (1)
Vaše doporučení:

přečíst (6) 23.03.19 19:29  pozorovatel  (192350)

Neschopnost splatit zbytek půjčky Eurohostu k 31.3.2019 přetrvá ?

Existuje nějaký plán pro splácení půjčky ?

Změnil se po úpise  zůstatek    minus 34,588 milionů Kč zapsaný k 31.12.2017 ?

Jsou už vyčísleny náklady na úpis  nových akcií HPH v 1. až 3. kole úpisu ?

Dosavadní doporučení: přečíst (6)
Vaše doporučení:

určitě přečíst (8) 05.03.19 16:47  pozorovatel  (192350)

Informace o zveřejnění vyhodnocení prodeje akcií ve 3. kole

Kontroly aktuálně všechny finišují. 

Zítra budou výsledky 3. kola úpisu vyhlášeny dle plánu.


Dosavadní doporučení: určitě přečíst (8)
Vaše doporučení:

určitě přečíst (12) 01.03.19 15:19  pozorovatel  (192350)

3. kolo úpisu

 Akcie jsou upsané pouze za finanční prostředky, které dorazily dle podmínek na účet do 22.2.2019. Pozdější nebo chybně zaslané platby nejsou akceptovány.

S pozdravem,

Markéta Burešová

Compliance

BH Securities a.s.

Na Příkopě 848/6, 110 00 Praha 1

T: +420 255 710 710

F: +420 255 710 770

www.bhs.cz

www.investice.cz 

Dosavadní doporučení: určitě přečíst (12)
Vaše doporučení:

určitě přečíst (13) 01.03.19 14:01  pozorovatel  (192350)

Informace o zveřejnění vyhodnocení prodeje akcií ve 3. kole

k častým dotazům akcionářů, resp. oprávněných osob, kteří se zúčastnili třetího kola prodeje akcií Harvardského průmyslového holdingu, a.s. v likvidaci sdělujeme, že vyhodnocení tohoto kola bude zveřejněno ve středu 6.3.2019. V současné době se dokončuje prověření některých nabyvatelů z hlediska kontroly „AML“. Pokud by došlo k negativnímu vyhodnocení těchto nabyvatelů, má takové šetření vliv na koeficient stanovený ke dni následujícím po posledním dni pro vykonání práva ve třetím kole prodeje.

Třetího kola prodeje akcií se zúčastnilo velké množství zájemců o akcie, proto je proces ověřování, zda došlo k řádnému postupu na straně těchto nabyvatelů a tedy k řádnému uzavření smluv, komplikovanější.


Společnost BH Securities a.s. a Harvardský průmyslový holding, a.s. v likvidaci děkuje za pochopení situace.


Dosavadní doporučení: určitě přečíst (13)
Vaše doporučení:

přečíst (2) 28.02.19 10:17  pozorovatel  (192350)

Upozornění pro představitele HPH pro organizátory úpisu.

J. Sedláčku, R. Reichmanová.J. Materno,M. Doležale a ostatní spolupracující osoby, dozorčí rado,uvažte, že matematika se šidit nedá, a nezbývá,než dodržet Vámi zveřejněný  "Způsob nabytí nových akcií ve 3. kole prodeje"   přesně tak, jak jste uvedli dne 7. 2.  2019 !

Dosavadní doporučení: přečíst (2)
Vaše doporučení:

přečíst (2) 27.02.19 16:14  pozorovatel  (192350)

7.2. 2019 zápis z jednání představenstva HPH Sedláček Reichmanová Materna Dolež

čekateli,prověřovat museli jen vyplnění formuláře pro nákup nad 15 Eur, kdo neměl peníze na účtě poslední den to je v pátek - vyřadit bez vyjímky, jinak jen výpočet koeficientu,což je za chvilku, co dělají tak dlouho    ?    a co k tomu říká dozorčí rada ?

čekateli, můžete mě doplnit, co dělá představenstvo a likvidátoři už pátý den ?

Dosavadní doporučení: přečíst (2)
Vaše doporučení:

přečíst (1) 27.02.19 14:35  pozorovatel  (192350)

7.2. 2019 zápis z jednání představenstva HPH Sedláček Reichmanová Materna Dolež

" Počet akcií, které jednotliví akcionáři mají zájem koupit, se vynásobí koeficientem, který bude stanoven v den následující po posledním dni pro vykonání práva ve třetím kole prodeje, přičemž koeficient bude stanoven jako poměr celkového množství nových akcií, které jsou ve třetím kole k dispozici k prodeji akcionářům, ku celkovému množství nových akcií, o které akcionáři v třetím kole projevili zájem koupě v uzavřených smlouvách o prodeji akcií, a jejichž cena byla skutečně ze strany akcionářů uhrazena, s tím že výsledek bude zaokrouhlen vždy na celé akcie dolů. Uvedeným koeficientem bude krácen každému jednotlivému....."

VŠIMNĚTE  SI, ŽE : KOEFICIENT BUDE  STANOVEN   V  DEN  NÁSLEDUJÍCÍ  PO  POSLEDNÍM  DNI  PO  VYKONÁNÍ  PRÁVA  VE  TŘETÍM  KOLE  PRODEJE !!!!!!........

Dosavadní doporučení: přečíst (1)
Vaše doporučení:

spíše nečíst (28) 26.02.19 17:36  pozorovatel  (192350)

??????????????????????????????????

Kulich,  řešíme ted čekání na výpočet  po ukončení 3. kola úpisu  , proč nejsou ještě výsledky ?

a /  organizátoři jsou všichni nemocni

b/  nikdo z organizátorů neumí sečíst akcie

c/  zapomněli  podmínky úpisu zveřejněné 7.2. 2019

d/   jiná překážka

 

Dosavadní doporučení: spíše nečíst (28)
Vaše doporučení:

přečíst (9) 16.02.19 12:02  pozorovatel  (192350)

HPH

Je jméno   jednoho řadového akcionáře, který podle  čekatele připravil šanci /úpis ?/ tajné  ?

Dosavadní doporučení: přečíst (9)
Vaše doporučení:

přečíst (8) 16.02.19 09:40  pozorovatel  (192350)

HPH

Čekateli, četl jste několikrát informace k perzonálním vazbám lidí ovládajících HPH a o trestné činnosti člena DR ing. Ševčíka ?   leteckaposta.cz/799986018 

 

Dosavadní doporučení: přečíst (8)
Vaše doporučení:

přečíst (10) 16.02.19 08:53  pozorovatel  (192350)

HPH

Čekateli,  že parta ovládající HPH, která organizuje úpis NECHCE  ! dát žádané informace před úpisem, svědčí o jejich úmyslu  nakonec majetek HPH odklonit za zlomek hodnoty a Vy, čekateli  i tak Ševčíkovi zlodějovi  a spol. věříte a chystáte se k úpisu ????????

Dosavadní doporučení: přečíst (10)
Vaše doporučení:

přečíst (2) 15.02.19 21:35  pozorovatel  (192350)

HPH

reakce,

můžete ke svému sdělení:

Žádny reálný majetek není na dohled a pokud někdy snad bude, tak kde máš záruku, že ho skupina ovládající HPH neodkloní ve svůj prospěch,   doplnit více podrobností ?


Dosavadní doporučení: přečíst (2)
Vaše doporučení:

spíše nečíst (11) 06.02.19 08:53  pozorovatel  (192350)

Podvodné ovládnutí HPH úpisem.

Vybírám z fóra nejlepší vyjádření k činnosti funkcionářů HPH :

Hlupáci, už jste viděli nějakou firmu v problémech, která by si nepomáhala nastavením účetnictví, zatímco vy jste si kvůli snaze harvard rabovat vyrobili účetní ztrátu, kterou sanujete úpisem, místo prosté úhrady dluhu HPH ? Viděl už svět blbce, kteří by dělali na záchranu společnosti úpis, který ve výsledku zajistí, že společnost po jeho dokončení bude mít záporné jmění ve větší ztrátě, než před ním? Vám jde blbínci jen o převedení podílů z akcionářů na vaše firmy, tak tady nedělejte divadlo, troubové. Ono hlasy 1.5 milionů hlasů kyperek si na valných hromadách odhlasujete kdejaký podvod, tak tady akcionářům neblbněte hlavy odvoláváním se na valné hromady.

Dosavadní doporučení: spíše nečíst (11)
Vaše doporučení:


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Další »
stránkovat diskuzi po 10 | 20 | 50


 Burza Prime 16:29 
Název Kurz Změna
 AVAST  89.00  0.00% 
 CETV  92.60  +1.65% 
 CEZ  544.50  +0.83% 
 ERSTE GROUP BANK  820.80  -0.51% 
 KOFOLA CS  291.00  +1.39% 
 KOMERCNI BANKA  904.00  +0.72% 
 MONETA MONEY BANK  76.00  -0.78% 
 O2 C.R.  225.00  -0.88% 
 PFNONWOVENS  746.00  +0.27% 
 PHILIP MORRIS CR  13 680.00  +0.15% 
 VIG  591.50  -0.92% 
Komodity online
 Ropa 62.04 USD 14.06   
 Zlato 1344.60 USD 14.06   
 Stříbro 14.84 USD 14.06   
 Káva 98.05 USD 14.06   
 Cukr USD    
 Bavlna 65.75 USD 14.06   

Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Důchody

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Podílové fondy

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies