Nejnovější názory


Nejnovější názory. Výpis příspěvků 1 až 20 (200)


určitě přečíst (6) 26.04.18 03:26  points Nejlépe hodnocený autor  (192899)

Kam míří kriminální kauza harvad v režii týmu Ševčíka a nových likvidátorů ?

Ševčík mezi anonymním vyvoláváním likvidátora Častorála sděluje, že noví likvidátoři sehnali půjčku a jede se prý dál, jenže kam ? Půjčka s EuroHost, s.r.o byla uzavřena za podivných okolností a současně likvidátoři ocenili vymahatelné a dobytné pohledávky nulou, takže kam se jede dál, co tím Ševčík myslí ? Dál se harvard bude rozkrádat, jak nám to již dřívě člen DR předvedl ?

Dosavadní doporučení: určitě přečíst (6)
Vaše doporučení:

určitě přečíst (6) 26.04.18 03:21  points Nejlépe hodnocený autor  (192899)

Kam míří kriminální kauza harvad v režii týmu Ševčíka a nových likvidátorů ?

Alarmující – Kroky k rozsáhlému podvodu byly nastartovány ?

www.hph-castoral.cz/

Další informace k HPH

www.kanovsky.cz/hph-kanovsky.php

Noví likvidátoři ve zprávě pro akcionáře  některé pohledávky výslovně označují jako "pohledávka je dobytná", viz: 

www.hphas.cz/

Současně s tím ale v závěrce 2016 všechny pohledávky ocenili nulou a tuto závěrku tajili, i když je datovaná 31.12.2017.

Profesní životopis  člena DR HPH Tomáše Ševčíka:

Usnesení PČR, Národní centrály proti organizovanému zločinu SKPV, Odboru výnosů a praní peněz, č.j. NCOZ-1500157/TČ-2016-412401, ze dne 3. října 2017, kterým  je potvrzeno, že se Ing. Tomáš Ševčík, někdejší předseda představenstva HPH a dnešní člen dozorčí rady HPH, ke škodě HPH a jeho akcionářů, dopustil trestného činu zpronevěry dle § 248 odst. 1, odst. 4 písm. a) tr. zákona + Usnesení Vrchního státního zastupitelství

 www.leteckaposta.cz/513290611

Historie kriminální kauzy HPH – archiv OSMA

www.osma1997.cz/osma-hph/

Dosavadní doporučení: určitě přečíst (6)
Vaše doporučení:

určitě přečíst (6) 26.04.18 03:20  points Nejlépe hodnocený autor  (192899)

Kam míří kriminální kauza harvad v režii týmu Ševčíka a nových likvidátorů ?

Při otázce, proč dosud není ve sbírce založena účetní závěrka a výroční zpráva ani za rok 2016 odpověděl ing. Ševčík, dozorující ve funkci člena dozorčí rady zdárný průběh a dokončení likvidace, že noví likvidátoři dostali podklady HPH pozdě a stále je studují, nezdržují je ale především problémky Ševčíka s policií ČR? 

Usnesení PČR, Národní centrály proti organizovanému zločinu SKPV, Odboru výnosů a praní peněz o Ševčíkově zpronevěře 3. 5 miliard CZK

www.hph-likvidace.cz/upload/3%20Aktualni%20stav%20 ...

Reakcí nových likvidátorů JUDr. Dagmar Mixové a společnosti Tomko a partneři, v.o.s.  k Usnesení PČR byla stížnost, viz:

Proti tomuto usnesení podala dne 6.10.2017 poškozená společnost HPH, jednající likvidátory JUDr. Dagmar Mixovou a společností Tomko a partneři, v.o.s., stížnost, kterou doručila policejnímu orgánu prostřednictvím datové schránky dne 6.10.2017) s tím, že podrobnější odůvodnění bude zasláno ve lhůtě 1 měsíce s ohledem na rozsáhlost spisu a velký rozsah předmětného usnesení. Oba likvidátoři ve stížnosti uvedli, že výrok usnesení je nesprávný, nezákonný a neodůvodněný. V řízení prý došlo k porušení ustanovení o řízení, které usnesení předcházelo a toto způsobilo nesprávnost výroku usnesení. Výrok usnesení je prý založen na neúplných a chybných skutkových a právních zjištění a vykazuje nedostatky jak hmotněprávní, tak i procesního charakteru.

Vyjádření státního zástupce Vrchního státního zastupitelství ke stížnosti nových likvidátorů HPH viz:

Na základě podané stížnosti byl policejním orgánem dne 25.10.2016 státnímu zástupci předložen spisový materiál se stížností. Na základě předložených podkladů pak státní zástupce Vrchního státního zastupitelství přezkoumal napadené usnesení i postup policejního orgánu v řízení, které vydání napadeného usnesení předcházelo a konstatoval, že:

lze uzavřít, že policejní orgán v souladu s § 2 odst. 5 tr. řádu zjistil skutkový stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti, v rozsahu, který je nezbytný pro rozhodnutí policejního orgánu. Napadené usnesení splňuje formální požadavky na ten to typ rozhodnutí a odůvodnění usnesení obsahuje jak popis důkazů, z kterých policejní orgán vycházel, tak základní právní úvahy, kterými se řídil. Vzhledem k výše uvedenému státní zástupce neshledává stížnost poškozené společnosti HPH důvodnou, neboť napadené usnesení obsahuje všechny náležitosti stanovené zákonem a postup policejního orgánu před vydáním napadeného usnesení vedl k dostatečnému objasnění věci, proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

Dosavadní doporučení: určitě přečíst (6)
Vaše doporučení:

určitě přečíst (6) 26.04.18 03:20  points Nejlépe hodnocený autor  (192899)

Kam míří kriminální kauza harvad v režii týmu Ševčíka a nových likvidátorů ?

Znalec dále konstatuje, že nadbytečné  náklady spojené se vznikem a činností předmětných Trustů byly v jednotlivých letech za oba tzv. Trusty podle znalcova názoru v letech 2002 – 2004 v celkové výši 6.902.243,- USD, v přepočtu podle kurzu USD/CZK k 31,12, příslušného roku pak v celkové výši 167,855,120,- Kč.

K tomuto zjištění znalce lze uvést, že zcela zásadním způsobem dokládá tvrzení policejního orgánu uvedené ve výroku tohoto usnesení, že ing. Ševčík vložené finanční prostředky využil ve svůj prospěch a prospěch spol. DT, kde působil jako ředitel. 

Usnesení PČR, Národní centrály proti organizovanému zločinu SKPV, Odboru výnosů a praní peněz o Ševčíkově zpronevěře 3. 5 miliard CZK

Dosavadní doporučení: určitě přečíst (6)
Vaše doporučení:

určitě přečíst (6) 26.04.18 03:19  points Nejlépe hodnocený autor  (192899)

Kam míří kriminální kauza harvad v režii týmu Ševčíka a nových likvidátorů ?

Znalec vytvořil z podkladů tabulku č.2, ze které jsou zcela zřejmé nepřiměřené náklady, které byly spojené se správou vložených majetkových hodnot v kyperských trustech.

Tabulka č.2

Trust 1

Poplatky správci majetku………………….…………. 61,2 mil. CZK

Správní výdaje trustu……………………………….… 23 mil. CZK

Manažerský a opatrovnický poplatek …………….…18,6 mil CZK

Další odborné poplatky ………………………………..27,9 mil. CZK    

Vedlejší výdaje …………………………………….…...797 tis. CZK

Spolu s dalšími jež nepřepisuji celkem …….….. 133.623.919 CZK

Dosavadní doporučení: určitě přečíst (6)
Vaše doporučení:

Téma: Akcie CETV
přečíst (0) 26.04.18 03:16  EmBu  budinemilzavinacgmail.com  (192395)

Já pamětník

TW zřejmě stále drží 105 mil. warrantů, které by mělo směnit do 2.5. za akcie. Doufejme, že si je ponechá, i když to už bude znamenat nadpoloviční vlastnictví CETV, o které údajně vůbec nestojí. Veřejnost měla ještě začátkem roku asi 5 mil. warrantů (jde samosebou o všechny akcionáře, kteří měli k tomu rozhodnému datu aspoň 63 akcií CETV). Kolik je jich směněných nevím a nikdo samozřejmě neví výsledné číslo - to bude jasné až 2.5. CETV se dušuje, že všechny peníze utržené směnou, stejně jako další zisky půjdou na snížení dluhu. Vůbec nevím, jakouže vidinou mé konstrukce to Luigi trpí - já v tomto ohledu žádnou nemám a ani mít nemůžu. A nerad Luigimu kazím tu radost, ale žádnou vlastní konstrukci splácení dluhu CETV tentokrát nestvořil ani on. Je to z několika oficiálních prohlášení dávno známá konstrukce vedení CETV. Není důvod těm úmyslům nevěřit, je to přece existenční zájem společnosti. Otázkou ale je, do jaké míry se to bude dařit. O nějakých procentech bude možné mluvit pravděpodobně teprve v 2. polovině příštího roku - po splacení té splátky dluhu, která měla být splacena už minulý rok, ale CETV dosáhla dvakrát jejího odkladu - naposled z letošního listopadu na květen r. 2019 (neříkám, že je jí to na škodu, i když se tím přidala další suma úroků a nejistota z časového hlediska) a po splacení ještě vyšší splátky vzápětí (termín splacení v témže roce). Věřím, že CETV se alespoň po prodeji aktiv na Balkáně bude snažit splácení urychlit. Vývoj TED - spreadu, který se jak už rtu bylu zmíněno, během půl roku dvojnásobně zvýšil - za hranici, kterou už ekonomové pokládají za ukazatel počínajícího krizového vývoje, optimismus silně zadlužených společností nijak nepodporuje 

Dosavadní doporučení: přečíst (0)
Vaše doporučení:

přečíst (0) 26.04.18 02:35  Rup Jméno 'Rup' používá stále stejný uživatel  (183256)

... přátelé

... prababičku pana Georgo Belisara jednou okradl nějaký Žid vykupující látky od domácích švadlen. Babička Belisarová to těžko nesla, na své práci si zakládala, její šev byl pověstný, pročež vychovala své vnuky, pravnuky v nenávisti. A haličské pláně nadlouho ovládl mrazivý dech národnostních třenic, Poláci se mydlili s Ukrajinci, tito svorně pak mýtili Židy, nicméně, konec dobrý, všecko dobrý, prabába Belisarová Žofie byla rehabilitována a vstoupila do haličského panteónu jako Žofka Nesmrtelná aneb ta, jejíž sukno hvězd se dotýká.

Dosavadní doporučení: přečíst (0)
Vaše doporučení:

přečíst (0) 26.04.18 02:09  Rup Jméno 'Rup' používá stále stejný uživatel  (183256)

Kdo zde bude ten největší blb?

... co se dá podniknout se slepičí krví? Bouchlo tě prkno do temene?

Dosavadní doporučení: přečíst (0)
Vaše doporučení:

spíše nečíst (7) 25.04.18 23:51  HPH jede dál  (193198)

Častorál se vyšachoval sám

Ve skutečnosti se Častorál vyšachoval sám. Svojí arogancí, přezíravostní a neschopností komunikovat. Utratil 150 milionů a HPH skončil zadlužený v konkurzu. A když noví likvidátoři sehnali půjčku a jede se dál, tak to je špatně ? Častorálova varianta konkurs - konec by byla lepší ?

Dosavadní doporučení: spíše nečíst (7)
Vaše doporučení:

Téma: Akcie CETV
přečíst (1) 25.04.18 22:37  pepa 3  (192667)

další tentokrát bezvýznamný pokles shortu na CETV

https://www.nasdaq.com/symbol/cetv/short-interest

Dosavadní doporučení: přečíst (1)
Vaše doporučení:

Máš to pomotaný !

Ty vyvoláváš Ševčíka v nevývratném bludu, že všichni akcionáři jsou Ševčíkem. Není tomu tak. Akcionáři naproti tomu diskutují o likvidaci a tedy o uplynulých 18 letech, kdy likvidátor Častorál všechny vodil za nos a teď se skrývá. Nezačínáme každý příspěvek: Častorále. Máš to tedy dost pomotaný. Vyvoláváš Ševčíka nebo chceš např. mě přesvědčit o své "pravdě", že jsem Ševčík ? Trpíš bludy, hochu.

Dosavadní doporučení: určitě nečíst (15)
Vaše doporučení:

určitě přečíst (16) 25.04.18 21:36  ex off Nejlépe hodnocený autor  (192366)

Kam míří kriminální kauza harvad v režii týmu Ševčíka a nových likvidátorů ?

Jen dále zviditelňuješ  hovadiny, které jsi Ševčíku kvůli snaze  spolu s Vostrým ždímat trusty dělal. Jakou jinou logiku mělo posílat peníze na Kypr, abys je pak k výplatě opět posílal zpátky do české banky? Kam se člověk koukne, je za tebou nějaký zpackaný podvod, jen vzpomeň Union banku, skrze kterou  jsi do ČR peníze z Kypru začal posílat a málem jsi tam o ně přišel, neboť šla do krachu. Musels volit banku, která by vám byla  ochotna na Kypru ukryté peníze zpracovávat, protože velké banky by vás nakopaly, kdybyste s tak pofiderními převody k nim přišli, však  následovalo zabavování všeho s tebou spojeného českou policií. Proto  takhle akcionáři přišli o 50 Kč na akcii ztráto peněz z účtu Bayera, které policie nejprve díky spojení s tebou zablokovala, aby je později nabídla k převzetí vykradenému  harvardu, což ale zase zablokovala vaše nenažraná  povedená parta vznesením požadavku na tyto peníze jménem  kyperských  trustů, čímž je soud na 3 roky zmrazil a teď nejspíše propadnou státu, protože policie trusty označila jako zlodějnu. Pánové Ševčíku a Staňku, zalezte už někam do kanálu, nebo se vezměte za ruce a skočte z prvního mostu, protože nic positivního vy pro akcionáře už nemůžete udělat.  To vaše blábolení a vyvolávání Častorála peníze akcionářům nevrátí, když zase se dějí s majetkem nějaké podivnosti. Myslím tím to pochybné ocenění všech pohledávek HPH nulou, kterou neslavně skončilo vaše lhaní o rychlé výplatě, kterým jste získávali podporu k vyšachování Častorála ..

Dosavadní doporučení: určitě přečíst (16)
Vaše doporučení:

goldna a Půtin zvaný Vovka

můj kámoš pocházel po prarodičích z Haliče, nejdřív jim Tvoji soukmenovci okrádali na látkách,kdy vždy našli soukenickou chybu na teplácích,ač ji celá rodina hledala a nenašla, tak Vyvolený výkupčí ji našel/ vymyslel/, kupodivu moje babička, krom hospodářství, po večerech dělala, záclony a ubrusy, a kupodivu měla stejný problém---neviditelné chyby, jež snižovaly výkupčí chybu VYvolených,----proč všichni Vyvolení beztostyšn+ě kradli, když vlastně chyběla konkurence---ukradený MONOPOL???

Dosavadní doporučení: spíše nečíst (2)
Vaše doporučení:

přečíst (0) 25.04.18 21:21  Eliška Zabloudilová  (193196)

Cestovní pojištění

Taky si myslím, že cestovní pojištění se vyplatí za každých podmínek. Moc za něj většinou nezaplatíte a když se vám něco stane, tak na tom na druhou stranu hrozně ušetříte, protože ne všude je tak levné zdravotnictví jako u nás, alespoň tedy rozhodně ne v USA. Hezký článek na toto téma jsem četla taky tady - www.vimvic.cz/clanek/cestovni-pojisteni-staci-vam- ... - kdyby někdo hledal nějaké bližší informace :-)

Dosavadní doporučení: přečíst (0)
Vaše doporučení:

Téma: Akcie NWR
přečíst (1) 25.04.18 20:57  byvalý  (185744)

tak to je konec NWR

Myslim si totéž. Ale je to zároveň i přání a doufání.

Na druhé straně je to, jestli se s tím chtějí velcí kluci vůbec

zabývat ???

Dosavadní doporučení: přečíst (1)
Vaše doporučení:

přečíst (0) 25.04.18 20:39  rufus Jméno 'rufus' používá stále stejný uživatel  (193192)

Kdo zde bude ten největší blb?

Já nyní potřebuji kávu, bez cukru a mléka. A jídlo, hodně jídla a žádné řeči.

Pantomima by šla...

Dosavadní doporučení: přečíst (0)
Vaše doporučení:

přečíst (1) 25.04.18 20:36  hasisak  (193044)

Krade se všude ....

Jaroslav Strnad zajímavá osoba pro kriminál ! Minoritu už podvedl či v Tatre a řádi také na Slovensku .

https://www.google.sk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiB8cTmhNbaAhWDsKQKHamyBUAQFgg4MAI&url=https%3A%2F%2Fdennikn.sk%2F62548%2Fceska-policia-urobila-raziu-u-zbrojara-ktory-si-prenajima-slovenske-armadne-podniky%2F&usg=AOvVaw0EEsxiHujH85G6sQg3NJGT

Dosavadní doporučení: přečíst (1)
Vaše doporučení:

přečíst (0) 25.04.18 20:31  Jarek  (193186)

Velké jezero

Určitě si udělejte čas na navštívení Velkého jezera. Vyhradili jsme si na něj celý den a stálo to za to. Pár zajímavých tipů jsem našel i na https://pocestach.cz/tipy-letni-dovolenou-2018-chorvatsku/

Dosavadní doporučení: přečíst (0)
Vaše doporučení:

přečíst (0) 25.04.18 20:11  momentálně  (193193)

Dotaz

Yahoo Finance, Bloomberg, tradingeconomics, MarketWatch...

Dosavadní doporučení: přečíst (0)
Vaše doporučení:

přečíst (0) 25.04.18 20:06  jarda  (193195)

Dotaz

taky jsem to rád  užíval, ale změnily to. Tak se dívám na akcie na www.onvista.de , je to německy, ale když klikneš levým tlačítkem, tak se to přeloží..Můžeš tam dát i americké akcie, jsou tam i doporučení, neí to špatné. Na tom Goglu starým to bylo dobré, ale nevím proč to změnili pito...těžko se zvyká na nové. Kdybys našel něco nového napiš to sem. zdraví Jarda 

Dosavadní doporučení: přečíst (0)
Vaše doporučení:


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Další »
stránkovat diskuzi po 10 | 20 | 50


 Burza Prime 16:25 
Název Kurz Změna
 CETV CME  87.00  -0.57% 
 ČEZ  536.00  -0.74% 
 ERSTE GROUP BANK  1 032.00  -1.05% 
 FORTUNA  193.00  -0.52% 
 KOFOLA ČS  418.00  +1.21% 
 KOMERČNÍ BANKA  916.00  -0.60% 
 MONETA MONEY BANK  84.95  -0.06% 
 O2 C.R.  290.50  +0.52% 
 PEGAS NONWOVENS  894.00  -0.67% 
 PHILIP MORRIS ČR  16 020.00  -0.12% 
 UNIPETROL  370.00  +0.82% 
 VIG  672.50  -0.30% 
Komodity online
 Ropa 74.01 USD 25.04   
 Zlato 1324.60 USD 25.04   
 Stříbro 16.61 USD 25.04   
 Káva USD    
 Cukr USD    
 Bavlna 83.83 USD 25.04   

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů