! HPH - výzva nově vzniklého sdružení akcionářů ! - Diskuze, názory, doporučení a hodnocení

 Hodnocení:      0 1 2 3      
Diskutující:
Návod    
 

Výpis příspěvků 1 až 20 (77369)
 
přečíst (2) 12.08.22 01:21  časovač  (246446)

Jenže ne Ševčíka ale Častorála soud vykopl do tropopausy

  • [ Matějka :] ..Vy musíte být natvrdlý, a pokud jste ten, o kterém si myslím, že jste, pak vám není pomoci, protože čas ukázal, že jste v Harvardu jste za Budižkničemu. Nic z toho, pranic, co jste kdy prognostikoval, se nenaplnilo. Takže vaše slova nemají žádnou váhu - můžete říkat cokoliv. Harvard totiž zachránili - a to přesto, že byl vámi a dalšími vypleněn - sami upisující akcionáři dodáním dalšího kapitálu. Vy jste ale už v tropopauze a vzdalujete se od současného dění každým dnem více.
Dosavadní doporučení: přečíst (2)
Vaše doporučení:

přečíst (1) 12.08.22 01:20  Likvidace  (246273)

Častorál vyletěl jak raketa ?

Častorál vyletěl jak raketa ?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S tím se dá souhlasit, přesněji ho vykopl soud až do termosféry. Ale důvod byl pro neschopnost a neplnění povinností. Asi si to nedokážeš přiznat, tak si vymýšlíš jiné důvody. Jenomže zhamtání akcií a další tvoje psychotické důvody nastaly až po soudním vykopnutí a několika obletech na LEO. 

Dosavadní doporučení: přečíst (1)
Vaše doporučení:

spíše nečíst (1) 12.08.22 00:17  Sev cik cak  (246520)

Jaký majetek člen DR Ševčík oproti slibům ukrývá na Slovensku neprozradí!

Vždyť jste někteří v čele s Vlastíkem  tu jeho neřádskou defraudaci pomáhali promlčet !?

Dosavadní doporučení: spíše nečíst (1)
Vaše doporučení:

spíše nečíst (1) 12.08.22 00:06  Kriminální kauza HPH  (246519)

Upřesnění hodnoty aktiv Trustu 1 a 2

Přehled blokovaných  aktiv  kyperských trustů dle prohlášení J.Chvatíkové (matky V. Koženého)  pro kyperský soud v  r. 2005

Trust číslo 1:
aktiva k 31.3.2005 celkem   63 560 000 USD
RBC Dominion 11 733 506 USD
Templeton (Lucembursko)      9 532 557 USD
Christiana Sarris                   8 631 USD
JUDr. Bayer                             134 987 USD
Druhá strategická         22 153 430 USD
Trust číslo 2:
aktiva celkem                          53 870 000 USD
Z toho v hotovosti:                 21 741 765 USD
Altantic bank                                343 257 USD
Provident bank                                61 332 USD
RBC Domininion                       19 390 759 USD
Templeton (Lucembursko)       1 946 916 USD

V trustu číslo 1 původně 114 500 000 USD, vyplaceno cca. 45 500 000 USD, odměny 5 000 000 USD, zbylo 63 560 000 USD.
Platby honorářů trustu č.1 údajně nečinily "jen" 2 500 000 USD,  avšak dalších 2 500 000 USD šlo ve prospěch subjektů typu Oktopus Spol., Anstalt A či Nadrelli Intl.

Dosavadní doporučení: spíše nečíst (1)
Vaše doporučení:

spíše nečíst (1) 12.08.22 00:05  Kriminální kauza HPH  (246519)

Blokovaný a rozkrádaný majetek harvardu

400.000.001 ks akcií Daventree Ltd. (bez rozlišení A nebo B)
80.000.000 ks akcií Daventree Ltd. (bez rozlišení A nebo B)
100% majetku Daventree Resources Ltd. Kypr
9.995 ks listinných akcií Union Lesní Brána, a. s. v nominální hodnotě 10.000 Kč na jednu akcii
7.707 ks listinných akcií VÚSU, a. s. v nominální hodnotě 10.000 Kč na jednu akcii
9.151 ks listinných akcií Intesunion, a. s. v nominální hodnotě 10.000 Kč na jednu akcii
Společnosti : Able Palace Limited / Acquisitions Establishment/Batlow Associates SA /   Berridale Invest Corp. / Caledonia Universal Corp. / Castle Trading Ltd. / a přibližně 25 dalších společností                   35, Barrack Road, PO BOX 1777, Belize City, BelizClipanco Holding Co. Ltd.
Směnky (vystavené dlužníkem či ručitelem za původní pohledávku z prodeje HPH)
Směnka č.1 - Částka CZK: 5.419.104.000,-
Směnka č.2 -`částka CZK: 4.461.000.000,-
Směnka č.3  -Částka CZK: 9.880.104.000,-
Nemovitosti -Victoria Security Printing, a. s., hodnota cca 100 000 000 Kč
Účastnické akcie HPH držené 14  kyperskými společnostmi:
Účastnické akcie HPH držené Harvard Group, a. s. a Intesunion, a. s.
Podíly v zahraničních společnostech
1. Daventree Resources Ltd. Belize / a org.složka v ČR
2. Kantupan Holdings Co. Ltd. se sídlem: 36 Vyronos Avenue, Nicosia, Kypr – 25% podíl
3. TRust No 1 - ze 4. prosince 2002
4. Trust No 2  - z 6. února 2003
5. Finanční prostředky  postoupené na účet Harvardské burzové spoločnosti, a.s. Bratislava cestou Ludovej banky, a.s. Bratislava.

Dosavadní doporučení: spíše nečíst (1)
Vaše doporučení:

spíše nečíst (1) 12.08.22 00:04  Kriminální kauza HPH  (246519)

Blokovaný a rozkrádaný majetek harvardu

Majetek zajištěný národními a mezinárodními orgány činnými v TŘ:
1.  22.126.440 USD bylo orgány činnými v trestním řízení ČR zajištěno na bankovním účtu č. 700xxxxx vedeném u Raiffeisenbank a.s., pobočka České Budějovice zřízeném osobou advokáta J. Bayera na základě smlouvy s HPH (vráceno).
2.   100.364.209 Kč bylo orgány činnými v trestním řízení ČR zajištěno při pokusu prodat zástavu Daventree Ltd. v Harms Holdings Ltd. slovenské společnosti Privat Slovakia Marketing s.r.o. ve Starém Smokovci
3.  31 mil. USD bylo zajištěno orgány činnými v trestním řízení na Kajmanských ostrovech
4.  12 mil. USD bylo zajištěno orgány činnými v trestním řízení v Lucembursku
1. Finanční investice ve společnostech s rozhodujícím vlivem :
Union Heřmanova Huť ČR  -  100%
Berio Holdings Co.Ltd. Kypr  -  100%  
Harms Holding Co.Ltd. Kypr  -  100%
Lyford Enterprises Ltd. Bahamas   -   100%
 2.  Finanční investice do společností s podstatným vlivem zahrnující:
 a) veřejně obchodovatelné CP
 Česká námořní plavba a.s. ČR   -   29%     
SEPAP a.s.   -  48%
 b) veřejně neobchodovatelné CP
 Stratton Paper Co. Ltd. Kypr   -   50%
Bruker Holdings Co. Ltd. Kypr  -    45%
Skloexport, a. s.  ČR   -  22%
Torsy Ltd. Bahamas   -   45%
3.  Finanční prostředky ve správě u ...

 

Dosavadní doporučení: spíše nečíst (1)
Vaše doporučení:

spíše nečíst (1) 12.08.22 00:01  Sev cik cak  (246517)

Bez blokace pohledávky Bayer a následné insolvence by jsme hph teď netunelovali

Dosavadní doporučení: spíše nečíst (1)
Vaše doporučení:

přečíst (1) 11.08.22 23:27  Likvidace  (246273)

Z miliard. aktiv insolvence a 240 000 z 240 000 čekajících akcionářů zaříznuto!

Z miliard. aktiv insolvence a 240 000 z 240 000 čekajících akcionářů zaříznuto!


  Za Častorála bylo zaříznuto 240 000 z 240 000 insolvencí. A teď: "Haló Ševčíku !" 

Dosavadní doporučení: přečíst (1)
Vaše doporučení:

spíše nečíst (2) 11.08.22 21:37  Sev cik cak  (246517)

Ševčík nediskutuje o vrácení zdefraudovan aktiv! Jen o vyvolávání Častorála !!

Hovgh!

Dosavadní doporučení: spíše nečíst (2)
Vaše doporučení:

určitě přečíst (7) 11.08.22 17:05  Okradený akcionář  (246507)

Historie osob v HPH

 

Prof. Ing. Zdeněk Častorál
www.hph-castoral.cz/
Zpronevěra majetku trustů pohledem Policie ČR, Národní centrály proti organizovanému zločinu SKPV, Odboru výnosů a praní peněz a též Vrchního státního zastupitelství, Odboru závažné hospodářské kriminality
uloz.to/tamhle/nMOt0ydSOkxN/name/Nahrano-21-3-2020 ...
Jakub Sedláček
Drobný akcionář: To je síla!
radiozurnal.rozhlas.cz/drobny-akcionar-je-sila-635 ...
Ing.VLASTIMIL JIŘÍK, den od kterého je fyzická osoba skutečným majitelem HPH - 27. května 2021
esm.justice.cz/ias/issm/rejstrik-sm.vysledky?subje ...
Jiříkův Xodax aneb dle stejného mustru HPH následuje osud ČIH?
www.kurzy.cz/zpravy/nazory/A-P-T-6921-PR-244474/
(Společnost Xodax vlastní firma Xemax, kde 27 procent akcií vlastní podnikatel Vlastimil Jiřík, majoritní akcionář HPH.)
Další články
www.kurzy.cz/akcie-cr/nazory/default.asp?A=V&T ...
Drancování HPH pohledem OSMA
www.kanovsky.cz/clanek.php?Cislo=0

 

Dosavadní doporučení: určitě přečíst (7)
Vaše doporučení:

spíše nečíst (8) 11.08.22 16:43  Matěj ka  (242314)

Jenže ne Ševčíka ale Častorála soud vykopl do tropopausy

Vy musíte být natvrdlý, a pokud jste ten, o kterém si myslím, že jste, pak vám není pomoci, protože čas ukázal, že jste v Harvardu jste za Budižkničemu. Nic z toho, pranic, co jste kdy prognostikoval, se nenaplnilo. Takže vaše slova nemají žádnou váhu - můžete říkat cokoliv. Harvard totiž zachránili - a to přesto, že byl vámi a dalšími vypleněn - sami upisující akcionáři dodáním dalšího kapitálu. Vy jste ale už v tropopauze a vzdalujete se od současného dění každým dnem více.

Dosavadní doporučení: spíše nečíst (8)
Vaše doporučení:

určitě přečíst (7) 11.08.22 16:32  Jirka akc.  (246506)

Proc jim Sevciku misto uhozenych kydů nereknes o te chystane prasárně ?

Dosavadní doporučení: určitě přečíst (7)
Vaše doporučení:

určitě přečíst (7) 11.08.22 16:24  Sev cik cal  (246505)

Jenže po Ševčíkově rozkrádačce HPH nebylo už co v HPH tunelovat troubo!

Dosavadní doporučení: určitě přečíst (7)
Vaše doporučení:

spíše nečíst (7) 11.08.22 15:23  Likvidace  (246273)

No a co že byl námi odvolán kvůli tunelingu - nevymahatelnou nulu pro vás

No a co že byl námi odvolán kvůli tunelingu - nevymahatelnou nulu pro vás

  Jestliže soud Častorála odvolal kvůli tunelingu, nemohlo to být kvůli zhamtání akcií a fintě s nepovolenými oprávkami, protože to nastalo až potom.   

Dosavadní doporučení: spíše nečíst (7)
Vaše doporučení:

určitě přečíst (7) 11.08.22 15:10  Sev cik cak  (246500)

Máte snad po mnoha slibech odblokovaná slovenská aktiva nebo máte lejno troubo?

Dosavadní doporučení: určitě přečíst (7)
Vaše doporučení:

spíše nečíst (8) 11.08.22 14:54  časovač  (246446)

Jenže ne Ševčíka ale Častorála soud vykopl do tropopausy

  • Ty řeči tady o "tom, že někdo udělal nepovolené oprávky" a o "tunelování" a o "podhopdnocených akciích" máme brát stejně vážně, jako jsme kdysi brali slova o tom, že Častorál "zabavuje, postupuje a vymáhá" a nebo že "zahájil exekuční a vymáhací řízení na Slovensku" ? Dnes víme, že Častorál nic nezahájil, byl soudem odvolán, nic nevymohl a že z té údajné "nevymahatelné nuly" se letos stalo 450 000 000 Kč, které má společnost na účtě. Dá se tedy pisateli věřit ?

 

Dosavadní doporučení: spíše nečíst (8)
Vaše doporučení:

určitě přečíst (7) 11.08.22 14:38  Okradený akcionář  (246499)

Aktuální žaloby kriminální kauzy HPH

 

VH 2020 - §428
infosoud.justice.cz/InfoSoud/public/list.do?druhVe ...
HCC o vydání 100 mil z úschovy
infosoud.justice.cz/InfoSoud/public/list.do?druhVe ...
HPH s HCC o 100 mil
infosoud.justice.cz/InfoSoud/public/list.do?druhVe ...
Jiříkova žaloba HPH a Husky o určení vlastnictví
infosoud.justice.cz/InfoSoud/public/list.do?druhVe ...

 

Dosavadní doporučení: určitě přečíst (7)
Vaše doporučení:

určitě přečíst (7) 11.08.22 14:36  Okradený akcionář  (246499)

Historie osob v HPH

Prof. Ing. Zdeněk Častorál
www.hph-castoral.cz/
Zpronevěra majetku trustů pohledem Policie ČR, Národní centrály proti organizovanému zločinu SKPV, Odboru výnosů a praní peněz a též Vrchního státního zastupitelství, Odboru závažné hospodářské kriminality
uloz.to/tamhle/nMOt0ydSOkxN/name/Nahrano-21-3-2020 ...
Jakub Sedláček
Drobný akcionář: To je síla!
radiozurnal.rozhlas.cz/drobny-akcionar-je-sila-635 ...
Ing.VLASTIMIL JIŘÍK, den od kterého je fyzická osoba skutečným majitelem HPH - 27. května 2021
esm.justice.cz/ias/issm/rejstrik-sm.vysledky?subje ...
Jiříkův Xodax aneb dle stejného mustru HPH následuje osud ČIH?
www.kurzy.cz/zpravy/nazory/A-P-T-6921-PR-244474/
(Společnost Xodax vlastní firma Xemax, kde 27 procent akcií vlastní podnikatel Vlastimil Jiřík, majoritní akcionář HPH.)
Další články
www.kurzy.cz/akcie-cr/nazory/default.asp?A=V&T ...
Drancování HPH pohledem OSMA
www.kanovsky.cz/clanek.php?Cislo=0

Dosavadní doporučení: určitě přečíst (7)
Vaše doporučení:

určitě přečíst (7) 11.08.22 14:32  Palermo  (246498)

Kouzlením s dluhy a záporným jměním k nehorázným změnám kapitálu?

Povinnost péče řádného hospodáře  versus údaje z posledních let.

Rozvaha ke dni 31.12. 2018  /  Vlastní kapitál  -13,628 mil. Kč

V účetním roce 2019 bylo dokončeno navýšení kapitálu úpisem 25 milionů akcií s nominálem 1 Kč bez navýšení ceny o ážio,  aby jeho nastavením i přes obrovský převis poptávky třetího kola o 715 milionů kusů akcií /715 mil. Kč (!) vzrostl záporný kapitál z 13 na 21 milionů Kč.

Rozvaha ke dni 31.12. 2019  /  Vlastní kapitál  -21,163 mil. Kč

Chaoticky protisměrná změna kapitálu byla společností realizována v účetním roce 2020 jeho snížením zrušením 1.578.262 ks vlastních akcií jejich výmazem, které  na  základě darovacích smluv z 11.května 2018 (!) nabyla společnost od BERIO HOLDINGS CO. LIMITED a HARMS HOLDING CO. LIMITED. Jejich prodej mohl výrazně snížit zadlužení. Podle dosažené aukční ceny z prodeje 266 tisíc akcií HPH z majetku jiné firmy z 12.7. 2021 v částce 4,57 Kč za akcii o 7,2 milionu Kč. 

Nedůvodný nárust zadlužení společnosti se záporným kapitálem likvidátoři v rozporu s péčí řádného hospodáře připustili i financováním nákladné změny podoby zaknihovaných akcií na listinné, neúčelně a nehospodárně u likvidací zanikající společnosti s 240 000 akcionářů. Náklady na přeměnu akcií dosáhly 3 169 236 Kč a dle vyjádření společnosti  o dalších 150 tisíc Kč v tomto roce porostou, aby ze zhruba 240 000 akcionářů si  přes opakované výzvy a několikaleté odsouvání termínu prodeje nevyzvednutých akcí si vyzvednulo ke dni 26.3. 2021 akcie pouhých 21 467 akcionářů. (!)

Rozvaha ke dni 31.12. 2020  /  Vlastní kapitál  -30,431 mil. Kč

Po růstu záporné hodnoty kapitálu jeho neúčelným snížením rušením akcií společnost opět chaoticky financuje opětovný  protisměrný pohyb kapitálu jeho navýšením úpisem akcií nových, po předchozím rušení výmazem akcií v majetku společnosti. 

Při hodnotě záporného kapitálu na začátku účetního období roku 2021 ve výši 30 milionů Kča při započtení společností odhadované roční ztráty 7 – 9 mil. společnost financuje úpis,  navyšující kapitál pouze  o  25 mil. Kč, aby tak zůstal ke konci účetního období záporný kapitál v odhadované výši  14 mil. Kč. A to při vyčerpání úvěrového rámce,  pouhé 3 měsíce před splatností poskytnutého úvěru v březnu roku 2022, kdy dále vzroste o poměrnou část průměrné roční ztráty posledních tří let k odhadované výši Vlastního kapitálu na  -16 mil. Kč.

Uvedené schéma změn kapitálu posledních tří let prokazuje, že není naplňován  záměr  odstranění rizik, plynoucích  z předlužení.

A že je tak činěno vědomě, přes protesty a žaloby akcionářů, v příkrém rozporu s péčí řádného hospodáře ze strany statutárních orgánů, soudem jmenovaných likvidátorů, porušením povinnosti zajistit v rámci všech dostupných možností  bezpečné financování dokončení likvidace pokračováním ve ztrátové činnosti bez přijetí patřičných opatření, za  pasivního nekonání porušením povinnosti spravovat záležitosti společnosti.

Dosavadní doporučení: určitě přečíst (7)
Vaše doporučení:

určitě přečíst (7) 11.08.22 14:27  Kriminální kauza HPH  (246497)

Upřesnění hodnoty aktiv Trustu 1 a 2

Přehled blokovaných  aktiv  kyperských trustů dle prohlášení J.Chvatíkové (matky V. Koženého)  pro kyperský soud v  r. 2005

Trust číslo 1:
aktiva k 31.3.2005 celkem   63 560 000 USD
RBC Dominion 11 733 506 USD
Templeton (Lucembursko)      9 532 557 USD
Christiana Sarris                   8 631 USD
JUDr. Bayer                             134 987 USD
Druhá strategická         22 153 430 USD
Trust číslo 2:
aktiva celkem                          53 870 000 USD
Z toho v hotovosti:                 21 741 765 USD
Altantic bank                                343 257 USD
Provident bank                                61 332 USD
RBC Domininion                       19 390 759 USD
Templeton (Lucembursko)       1 946 916 USD

V trustu číslo 1 původně 114 500 000 USD, vyplaceno cca. 45 500 000 USD, odměny 5 000 000 USD, zbylo 63 560 000 USD.
Platby honorářů trustu č.1 údajně nečinily "jen" 2 500 000 USD,  avšak dalších 2 500 000 USD šlo ve prospěch subjektů typu Oktopus Spol., Anstalt A či Nadrelli Intl.

Dosavadní doporučení: určitě přečíst (7)
Vaše doporučení:


Diskuze ! HPH - výzva nově vzniklého sdružení akcionářů !, další stránky: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Další »
stránkovat diskuzi po 10 | 20 | 50

Odkazy k diskuzi ! HPH - výzva nově vzniklého sdružení akcionářů !

! HPH - výzva nově vzniklého sdružení akcionářů ! - zdrojová stránka k tématu diskuze ! HPH - výzva nově vzniklého sdružení akcionářů !.

Zasílání Denního souhrnu názorů na ! HPH - výzva nově vzniklého sdružení akcionářů ! e-mailem.

Přidat názor - vložte vlastní názor, doporučení, hodnocení nebo zkušenost k tématu ! HPH - výzva nově vzniklého sdružení akcionářů !.


 Burza Prime 16:29 
Název Kurz Změna
 AVAST  194.50  0.00% 
 COLT CZ GROUP SE  534.00  -0.19% 
 ČEZ  1 080.00  -1.73% 
 ERSTE GROUP BANK A  611.40  +0.13% 
 KOFOLA CS  288.00  0.00% 
 KOMERČNÍ BANKA  630.00  +0.72% 
 MONETA MONEY BANK  83.00  +1.59% 
 PHILIP MORRIS ČR A  16 660.00  +0.85% 
 PHOTON ENERGY  77.00  +4.62% 
 PILULKA LÉKÁRNY  990.00  0.00% 
 VIG  570.00  +0.53% 
Komodity online
 Ropa 100.15 USD 11.08   
 Zlato 1786.81 USD 11.08   
 Stříbro 20.27 USD 11.08   
 Káva 223.78 USD 11.08   
 Cukr 18.50 USD 11.08   
 Bavlna 104.77 USD 11.08   

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat     Mobil verze

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2022

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.