Inflace - 2020, míra inflace a její vývoj v ČR

Období Průměrný index
spotřebitelských cen 
Inflace
meziroční v % 
Inflace
meziměsíční v % 
Podrobně
Další »
R / 2019 2.8 % - - -
12 / 2019 2.8 % 3.2 % 0.2 % Zpráva
11 / 2019 2.7 % 3.1 % 0.3 % -
10 / 2019 2.7 % 2.7 % 0.5 % Zpráva
9 / 2019 2.6 % 2.7 % -0.6 % Zpráva
8 / 2019 2.6 % 2.9 % 0.1 % Zpráva
7 / 2019 2.6 % 2.9 % 0.4 % -
6 / 2019 2.5 % 2.7 % 0.2 % -
5 / 2019 2.5 % 2.9 % 0.7 % Zpráva
4 / 2019 2.4 % 2.8 % 0.1 % Zpráva
3 / 2019 3.0 % 2.4 % 0.2 % Zpráva
2 / 2019 2.3 % 2.7 % 0.2 % Zpráva
1 / 2019 2.2 % 2.5 % 1.0 % -
R / 2018 2.1 % - - -
12 / 2018 2.1 % 2.0 % 0.1 % -
11 / 2018 2.2 % 2.0 % -0.1 % Zpráva
10 / 2018 2.2 % 2.2 % 0.4 % -
9 / 2018 2.3 % 2.3 % -0.3 % Zpráva
8 / 2018 2.3 % 2.5 % 0.1 % Zpráva
7 / 2018 2.3 % 2.3 % 0.2 % Zpráva

13.01.2020 Průměrná míra inflace v roce 2019 byla 2,8 %: 13.01.2020 Indexy spotřebitelských cen - inflace - prosinec 2019Spotřebitelské ceny vzrostly v prosinci proti listopadu o 0,2 %. Tento vývoj byl ovlivněn zejména růstem cen v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje. Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny v prosinci o 3,2 %, což bylo o 0,1 procentního bodu více než v listopadu. Průměrná míra inflace za celý rok 2019 byla 2,8 %.

 

Meziměsíční srovnání

Meziměsíční růst spotřebitelských cen v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje byl způsoben především vyššími cenami zeleniny o 4,4 %, z toho ceny brambor vzrostly o 7,5 %. Ceny nealkoholických nápojů byly vyšší o 2,5 %, vepřového masa o 3,1 %, ovoce o 1,3 % a polotučného trvanlivého mléka o 3,4 %. V oddíle bydlení vzrostly zejména ceny elektřiny o 0,8 %. Vývoj cen v oddíle doprava byl ovlivněn vyššími cenami automobilů o 0,9 %.

Na snižování celkové hladiny spotřebitelských cen působil v prosinci především pokles cen v oddíle alkoholické nápoje, tabák, kde se snížily ceny vína o 2,6 % a ceny lihovin o 1,2 %. V oddíle ostatní zboží a služby byly nižší zejména ceny výrobků a služeb pro osobní péči o 1,3 %. Z potravin klesly ceny jogurtů o 6,5 %, sýrů a tvarohů o 1,0 %, olejů a tuků o 1,5 %.

Ceny zboží úhrnem a ceny služeb vzrostly shodně o 0,2 %.
 

Meziroční srovnání

Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny v prosinci o 3,2 %, což bylo o 0,1 procentního bodu více než v listopadu. Zrychlení meziročního cenového růstu nastalo v oddíle alkoholické nápoje, tabák, kde vzrostly ceny lihovin o 4,0 % (v listopadu o 2,2 %). Vývoj cen v oddíle doprava ovlivnilo zmírnění poklesu cen pohonných hmot a olejů. Ty byly v prosinci nižší o 1,2 % (v listopadu o 4,3 %). Ke zpomalení meziročního cenového růstu došlo v prosinci v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje. Ceny ovoce byly vyšší o 11,1 % (v listopadu o 16,2 %), ceny zeleniny o 4,3 % (v listopadu o 11,8 %), z čehož ceny brambor meziročně vzrostly o 2,4 % (v listopadu o 23,5 %). Ceny jogurtů přešly z listopadového růstu o 5,7 % v pokles o 0,2 % v prosinci.

Na meziroční zvyšování cenové hladiny měly v prosinci nadále největší vliv ceny v oddíle bydlení, kde se zvýšily ceny nájemného z bytu o 3,7 %, vodného a stočného shodně o 2,6 %, elektřiny o 12,3 %, zemního plynu o 3,0 %, tepla a teplé vody o 4,0 %. Druhé v pořadí vlivu byly ceny v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje, kde vzrostly ceny vepřového masa o 17,4 %, uzenin o 9,7 %, polotučného trvanlivého mléka o 5,1 %, sýrů a tvarohů o 2,9 %, cukru o 17,9 %. Vliv na zvýšení celkové cenové hladiny měly také ceny v oddíle stravování a ubytování, kde byly vyšší ceny stravovacích služeb o 4,8 % a ceny ubytovacích služeb o 3,3 %.

Na meziroční snižování celkové cenové hladiny v prosinci nadále působily ceny v oddíle pošty a telekomunikace především vlivem cen telefonních a faxových služeb, které byly nižší o 4,3 %.

Ceny zboží úhrnem vzrostly o 3,1 % a ceny služeb o 3,6 %. Úhrnný index spotřebitelských cen bez započtení imputovaného nájemného (nákladů vlastnického bydlení) byl meziročně 103,1 %.

Průměrná míra inflace vyjádřená přírůstkem indexu spotřebitelských cen v roce 2019 proti průměru roku 2018 byla 2,8 %, což bylo o 0,7 procentního bodu více než v roce 2018. Byla to druhá nejvyšší průměrná roční míra inflace za posledních 11 let (vyšší míra inflace byla pouze v roce 2012 ve výši 3,3 %). Ceny zboží úhrnem vzrostly o 2,3 % a ceny služeb o 3,7 %.

(Shrnutí vývoje indexu spotřebitelských cen v roce 2019 je součástí souběžně vydávané analýzy za 4. čtvrtletí.)

Meziroční změna průměrného harmonizovaného indexu spotřebitelských cen (HICP)1) 28 členských zemí EU byla podle předběžných údajů Eurostatu v listopadu 1,3 %, což bylo o 0,2 procentního bodu více než v říjnu. Nejvíce ceny vzrostly v Rumunsku (o 3,8 %) a nejméně v Itálii a v Portugalsku (shodně o 0,2 %). Na Slovensku se ceny v listopadu zvýšily o 3,2 % (v říjnu o 2,9 %). V Německu cenový růst v listopadu zrychlil na 1,2 % z 0,9 % v říjnu. Podle předběžných výpočtů vzrostl v prosinci HICP v ČR meziměsíčně o 0,2 % a meziročně o 3,2 %. Bleskový odhad meziroční změny HICP pro eurozónu za prosinec 2019 je 1,3 %, jak uvedl Eurostat. (Více informací na internetových stránkách Eurostatu: HICP.)
 

* * *
 

Od ledna 2020 budou indexy spotřebitelských cen počítány na aktualizovaných vahách, které budou vycházet z výdajů domácností v roce 2018. Nově vypočítávané indexy budou na všech úrovních spotřebního koše řetězeny k časové řadě indexů o základu průměr roku 2015 = 100. Tím bude zajištěno pokračování této časové řady, ze které budou počítány indexy k dalším základům (předchozí měsíc = 100, stejné období předchozího roku = 100 a index klouzavých průměrů za posledních 12 měsíců k průměru 12 předcházejících měsíců).

 

1) HICP neobsahuje imputované nájemné.


Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru statistiky cen,
tel. 274052533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz 

Kontaktní osoba:   Ing. Pavla Šedivá, vedoucí oddělení statistiky spotřebitelských cen, tel. 274052138,
e-mail: pavla.sediva@czso.cz 
Metoda získání dat:  Přímé terénní zjišťování cen, centrální zjišťování cen a výkaznictví

Termín ukončení sběru dat:  20. kalendářní den příslušného měsíce/termín ukončení zpracování: 3. kalendářní den následujícího měsíce

Navazující publikace:  012018-19 Indexy spotřebitelských cen – základní členění (měsíční periodicita), 012023-19 Indexy spotřebitelských cen – podrobné členění (měsíční periodicita) a 012019-19 Indexy spotřebitelských cen – podrobné členění (roční periodicita)

Dokumenty na internetu: 
https://www.czso.cz/csu/czso/inflace-spotrebitelske-ceny 

Termín zveřejnění další RI:  14. 2. 2020

 


Související analýza: Vývoj indexů spotřebitelských cen - 4. čtvrtletí 2019

Přílohy

 • cisc011320.docx
 • Přílohy:
 • Tab. 1 Index spotřebitelských cen (indexy, míra inflace)
 • Tab. 2 Index spotřebitelských cen (rozklad meziměsíčního přírůstku)
 • Tab. 3 Index spotřebitelských cen (rozklad přírůstků meziměsíčního, meziročních)
 • Tab. 4 Index spotřebitelských cen (sociální skupiny domácností – indexy, míra inflace)
 • Tab. 5 Index spotřebitelských cen (analytická tabulka, specifické indexy)
 • Graf 1 Index spotřebitelských cen (meziroční změny, změny proti bazickému roku)
 • Graf 2 Harmonizovaný index spotřebitelských cen – mezinárodní srovnání
 • Tiskové sdělení: Průměrná míra inflace v roce 2019 byla 2,8 %
 • Vyjádření Pavly Šedivé, vedoucí oddělení statistiky spotřebitelských cen ČSÚ
  (soubor mp3)
 

Inflace - zpravodajství


Mírou inflace je procentní přírůstek indexů spotřebitelských cen.
Obecně inflace znamená všeobecný růst cenové hladiny v čase. Statistické vyjadřování inflace vychází z měření čistých cenových změn pomocí indexů spotřebitelských cen. Cenové indexy poměřují úroveň cen vybraného koše reprezentativních výrobků a služeb (cca 730) ve dvou srovnávaných obdobích, přičemž váha (resp. význam), která je jednotlivým cenovým reprezentantům ve spotřebním koši přisouzena, odpovídá podílu daného druhu spotřeby, který zastupují, na celkové spotřebě domácností. Do spotřebního koše je zařazeno potravinářské zboží (potraviny, nápoje, tabák), nepotravinářské zboží (odívání, nábytek, potřeby pro domácnost, drogistické a drobné zboží, zboží pro dopravu a volný čas, zboží pro osobní péči aj.) a služby (opravárenské, z oblasti bydlení, provozu domácnosti, zdravotnictví, sociální péče, dopravy, volného času, vzdělávání, stravování a ubytování, osobní péče a služby finanční).


Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2020

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies