Daňové formuláře pro rok 2014

Formuláře pro rok 2014
Kod Vzor Název
25 5101 18 Přihláška k registraci fyzických osob - univerzální
25 5101a 10 Odštěpné závody a provozovny (příloha k přihlášce k registraci)
25 5102 18 Přihláška k registraci právnických osob - univerzální
25 5104 5 Přihláška k registraci k dani z přidané hodnoty
25 5105 10 Přihláška k registraci pro plátcovy pokladny
25 5111 2 Oznámení o změně registračních údajů / Žádost o zrušení registrace
25 5125 4 Přihláška k registraci k dani z přidané hodnoty pro skupiny / Žádost o přistoupení do skupiny
25 5126 4 List člena skupiny
25 5127 4 Žádost o zrušení registrace skupiny k dani z přidané hodnoty / Žádost o vystoupení člena ze skupiny
25 5128 1 Vlastníci právnické osoby, která má skutečné místo vedení v ČR (příloha k Přihlášce k registraci pro právnické osoby)
25 5216/3 6 Obálka s doručenkou s modrým pruhem (na tabelačním papíru)
25 5216/9 4 Obálka s doručenkou s modrým pruhem C5
25 5241 8 Žádost podle § 35d odst. 5 zákona o daních z příjmů o poukázání chybějící částky vyplacené plátcem daně poplatníkům na měsíčních daňových bonusech
25 5242 2 Potvrzení o osvobození od daně z přidané hodnoty dle § 68 odst. 8 zákona o dani z přidané hodnoty
25 5246 8 Žádost podle § 35d odst. 9 zákona o daních z příjmů o poukázání chybějící částky vyplacené plátcem daně poplatníkům na doplatku na daňovém bonusu z ročního vyúčtování záloh a daňového zýhodnění
25 5247 1 Žádost o vrácení daně z přidané hodnoty pro osobu povinnou k dani neusazenou v tuzemsku
25 5247/a 1 Vysvětlivky - pokyny k vyplnění žádosti o vrácení daně z přidané hodnoty pro osobu povinnou k dani neusazenou v tuzemsku
25 5249 1 Oznámení podle § 30 zákona č. 397/2012 Sb., o pojistném na důchodové spoření (dále jen "zákon")
25 5250 1 Potvrzení zahraničního daňového úřadu k přiznání k dani z příjmů pro poplatníky uvedené v § 2 odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZDP"), pouze pokud se jedná o poplatníky s daňovou rezidencí v členském státu EU, Norska nebo Islandu a týkající se nezdanitelných částí základu daně, slev na dani a daňového zvýhodnění podle § 15, § 35ba, § 35c ZDP
25 5401 18 Přiznání k dani z přidané hodnoty
25 5402 9 Příloha č. 1 k přiznání k dani z převodu nemovitostí - převod nemovitosti kupní smlouvou od 1. 1. 2004
25 5402/A 6 Příloha č. 1 k přiznání k dani z převodu nemovitostí - převod nemovitosti směnnou smlouvou od 1.1.2004
25 5402/B 6 Příloha č. 1 k přiznání k dani z převodu nemovitostí - ostatní převody nemovitosti od 1. 1. 2004
25 5403 14 Pokyny k vyplnění přiznání k dani dědické
25 5404 24 Přiznání k dani z příjmů právnických osob, vč. přílohy
25 5404 25 Přiznání k dani z příjmů právnických osob, vč. přílohy
25 5404/1 25 Pokyny pro vyplnění přiznání k dani z příjmů právnických osob
25 5404/1 24 Pokyny pro vyplnění přiznání k dani z příjmů právnických osob
25 5404/1a 24 Pokyny pro vyplnění přiznání k dani z příjmů právnických osob - anglická verze
25 5404/1a 25 Pokyny pro vyplnění přiznání k dani z příjmů právnických osob - anglická verze
25 5404/a 25 Přiznání k dani z příjmů právnických osob, vč. přílohy - anglická verze
25 5404/a 24 Přiznání k dani z příjmů právnických osob, vč. přílohy - anglická verze
25 5404/B 17 Příloha č. 2 II. oddílu - Stanovení daně z příjmů právnických osob uváděné na ř. 290 II. oddílu, poplatníkem daně z příjmu právnických osob, který byl jen část zdaňovacího období investičním fondem
25 5404/B 18 Příloha č. 2 II. oddílu - Stanovení daně z příjmů právnických osob uváděné na ř. 290 II. oddílu, poplatníkem daně z příjmu právnických osob, který byl jen část zdaňovacího období investičním fondem
25 5404/Ba 18 Příloha č. 2 II. oddílu - Stanovení daně z příjmů právnických osob uváděné na ř. 290 II. oddílu, poplatníkem daně z příjmu právnických osob, který byl jen část zdaňovacího období investičním fondem - anglická verze
25 5404/Ba 17 Příloha č. 2 II. oddílu - Stanovení daně z příjmů právnických osob uváděné na ř. 290 II. oddílu, poplatníkem daně z příjmu právnických osob, který byl jen část zdaňovacího období investičním fondem - anglická verze
25 5404/C 12 Výpočet a uplatňování slev na dani z příjmů právnických osob podle § 35a nebo § 35b zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
25 5404/C 13 Výpočet a uplatňování slev na dani z příjmů právnických osob podle § 35a nebo § 35b zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
25 5404/C/1 13 Pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů PO nositeli investičních pobídek a přílohy č. 1 tabulky H II.oddílu
25 5404/C/1 12 Pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů PO nositeli investičních pobídek a přílohy č. 1 tabulky H II.oddílu
25 5404/C1a 12 Pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů PO nositeli investičních pobídek a přílohy č. 1 tabulky H II.oddílu - anglická verze
25 5404/C1a 13 Pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů PO nositeli investičních pobídek a přílohy č. 1 tabulky H II.oddílu - anglická verze
25 5404/Ca 13 Výpočet a uplatňování slev na dani z příjmů právnických osob podle § 35a nebo § 35b zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů - anglická verze
25 5404/Ca 12 Výpočet a uplatňování slev na dani z příjmů právnických osob podle § 35a nebo § 35b zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů - anglická verze
25 5404/D 11 Samostatná příloha k tabulce I přílohy č. 1 II. oddílu tiskopisu č. 25 5404 - Přiznání k dani z příjmů právnických osob
25 5404/D 12 Samostatná příloha k tabulce I přílohy č. 1 II. oddílu tiskopisu č. 25 5404 - Přiznání k dani z příjmů právnických osob
25 5404/Da 12 Samostatná příloha k tabulce I přílohy č. 1 II. oddílu tiskopisu č. 25 5404 - Přiznání k dani z příjmů právnických osob - anglická verze
25 5404/Da 11 Samostatná příloha k tabulce I přílohy č. 1 II. oddílu tiskopisu č. 25 5404 - Přiznání k dani z příjmů právnických osob - anglická verze
25 5404/E 1 Samostatná příloha k položce 12 I. oddílu tiskopisu č. 25 5404 - Přiznání k dani z příjmů právnických osob
25 5405 20 Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2013
25 5405/1 21 Pokyny k vyplnění Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2013
25 5405/1a 21 Pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2013 - anglická verze
25 5405/AJ 20 Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2013 - anglická verze
25 5405/P1 9 Příloha č. 1 k Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2013 - výpočet dílčího základu daně z příjmů z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti (§ 7 zákona)
25 5405/P1a 9 Příloha č. 1 k Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2013 - výpočet dílčího základu daně z příjmů z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti (§ 7 zákona) - anglická verze
25 5405/P2 9 Příloha č. 2 k Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2013 - výpočet dílčích základů daně z příjmů (§ 9 a § 10 zákona)
25 5405/P2a 9 Příloha č. 2 k Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2013 - výpočet dílčích základů daně z příjmů (§ 9 a § 10 zákona) - anglická verze
25 5405/P3 9 Příloha č. 3 k Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2013 - výpočet daně z příjmů ze zdrojů v zahraničí (§ 38f zákona)
25 5405/P3a 9 Příloha č. 3 k Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2013 - výpočet daně z příjmů ze zdrojů v zahraničí (§38f zákona) - anglická verze
25 5405/P4/1 1 Pojistné přiznání podle zákona č. 397/2012 Sb., o pojistném na důchodovém spoření, ve znění pozdějších předpisů za pojistné období (kalendářní rok) 2013 - příloha č. 4 k tiskopisu č. 25 5405
25 5405/P6 1 Příloha k Přiznání k dani z příjmů fyzických osob pro poplatníky uplatňující odčitatelnou položku podle § 34 odst. 1 zákona o daních z příjmů
25 5405/P6a 1 Příloha k Přiznání k dani z příjmů fyzických osob pro poplatníky uplatňující odčitatelnou položku podle § 34 odst. 1 zákona o daních z příjmů - anglická verze
25 5405a 3 Samostatný list k Příloze č. 3 Příjmy ze zdrojů v zahraničí - metoda prostého zápočtu daně zaplacené v zahraničí
25 5405aj 3 Samostatný list k Příloze č. 3 Příjmy ze zdrojů v zahraničí - metoda prostého zápočtu daně zaplacené v zahraničí - anglická verze
25 5405b 2 Seznam pro poplatníky uplatňující nárok na vyloučení dvojího zdanění podle § 38f odst. 10 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
25 5405ba 2 Seznam pro poplatníky uplatňující nárok na vyloučení dvojího zdanění podle § 38f odst. 10 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů - anglická verze
25 5405c 7 Výpočet částky slev na dani při zaměstnávání zaměstnanců se zdravotním postižením
25 5405ca 7 Výpočet částky slev na dani při zaměstnávání zaměstnanců se zdravotním postižením - anglická verze
25 5406 14 Pokyny k vyplnění přiznání k dani darovací
25 5407 15 Přiznání k dani silniční
25 5407/1 14 Přiznání k dani silniční - příloha
25 5408 21 Pokyny k vyplnění přiznání k dani silniční
25 5408 20 Pokyny k vyplnění přiznání k dani silniční
25 5409 12 Přiznání k dani dědické
25 5409/1 14 Přiznání k dani darovací
25 5410 16 Přiznání k dani z převodu nemovitostí od 1. 1. 2004
25 5411 18 Pokyny k vyplnění přiznání k dani z převodu nemovitostí od 1. 1. 2004
25 5411/a 5 Dodatek k pokynům k vyplnění přiznání k dani z převodu nemovitostí
25 5412 14 Pokyny k vyplnění přiznání k dani z přidané hodnoty
25 5433 8 Příloha k přiznání k dani darovací
25 5450 14 Přiznání k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2014
25 5450/1 18 Pokyny k vyplnění přiznání k dani z nemovitých věcí od zdaňovacího období roku 2014
25 5451 8 Platební výměr na správní poplatek
25 5452 9 Dodatečný platební výměr na správní poplatek
25 5453 9 Výzva k úhradě správního poplatku
25 5457 22 Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
25 5457 23 Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
25 5457/AJ 23 Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků - anglická verze
25 5457/AJ 22 Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků - anglická verze
25 5459 19 Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
25 5459 20 Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
25 5459/1 19 Pokyny k vyplnění vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
25 5459/1 18 Pokyny k vyplnění vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
25 5459/2 1 Pokyny k vyplnění vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků za část zdaňovacího období roku 2014
25 5460 22 Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a z funkčních požitků, sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění
25 5460 21 Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a z funkčních požitků, sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění
25 5460/1 18 Výpočet daně a daňového zvýhodnění u daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
25 5460/A 1 Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti plynoucích na základě dohod o provedení práce podle § 6 odst. 4 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon") a o sražené dani vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně
25 5460/AJ 22 Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a z funkčních požitků, sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění - anglická verze
25 5460/AJ 21 Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a z funkčních požitků, sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění - anglická verze
25 5461 12 Přiznání k dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí
25 5462 13 Pokyny k vyplnění přiznání k dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí
25 5466 16 Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických nebo právnických osob
25 5466/1 12 Pokyny k vyplnění vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických nebo právnických osob
25 5466/2 1 Pokyny k vyplnění vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických nebo právnických osob za část zdaňovacího období roku 2014
25 5466/A 12 Příloha k vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických osob
25 5478 12 Hlášení plátce daně o dani z příjmů vybírané srážkou
25 5480 11 Přiznání k uplatnění nároku na vrácení daně z přidané hodnoty podle § 80 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty
25 5490 15 Příloha k vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků
25 5490 14 Příloha k vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků
25 5490/1 13 Počet zaměstnanců (§ 38j odst. 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)
25 5508 5 Žádost o vrácení daně z přidané hodnoty podle § 86 zákona o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
25 5509 5 Přiznání k dani dědické při nabytí majetku osvobozeného od daně podle § 20 odst. 4 zákona
25 5510 8 Pokyny k vyplnění přiznání k dani dědické při nabytí majetku osvobozeného od daně podle § 20 odst. 4 zákona
25 5512 6 Přiznání k dani darovací při nabytí majetku osvobozeného od daně podle § 20 odst. 4 zákona
25 5513 8 Pokyny k přiznání k dani darovací při nabytí majetku osvobozeného od daně podle § 20 odst. 4 zákona
25 5516 11 Hlášení plátce daně o provedení srážky zajištění daně ze zdanitelných příjmů
25 5522 2 Nepovinná příloha č. 1 - Výměna nemovitostí - pomůcka pro stanovení základu daně u směnné smlouvy
25 5523 2 Nepovinná příloha č. 2 - Zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví k nemovitostem
25 5526 3 Hlášení o dodání nového dopravního prostředku podle § 19 zákona o dani z přidané hodnoty
25 5527 3 Hlášení o pořízení nového dopravního prostředku podle § 19 zákona o dani z přidané hodnoty
25 5530 11 Přehled souhrnných údajů zaznamenaných na mzdových listech poplatníků uvedených v § 2 odst. 3 zákona o daních z příjmů
25 5530 10 Přehled souhrnných údajů zaznamenaných na mzdových listech poplatníků uvedených v § 2 odst. 3 zákona o daních z příjmů
25 5531 9 Příloha k vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků o dodatečných opravách měsíčního daňového bonusu podle § 38i odst. 4 a 5 zákona
25 5531 10 Příloha k vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků o dodatečných opravách měsíčního daňového bonusu podle § 38i odst. 4 a 5 zákona
25 5532 5 List k dani z pozemků
25 5533 4 List k dani ze staveb a jednotek
25 5534 4 Příloha k listu k dani z pozemků
25 5535 3 Příloha k listu k dani ze staveb a jednotek
25 5537 3 Vyúčtování odvodu z elektřiny ze slunečního záření podle § 14 až 22 zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
25 5538 3 Hlášení k záloze na odvod z loterií a jiných podobných her podle § 41g zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů
25 5538/1 3 Pokyny k vyplnění hlášení k záloze na odvod z loterií a jiných podobných her podle § 41g zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů
25 5538/A 1 Zvláštní příloha k řádku 170 Hlášení k záloze na odvod z loterií a jiných podobných her podle § 41g zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů
25 5539 3 Přiznání k odvodu z loterií a jiných podobných her podle § 41f zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů
25 5539/1 3 Pokyny k vyplnění přiznání k odvodu z loterií a jiných podobných her podle § 41f zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů
25 5539/A 1 Zvláštní příloha k řádku 170 Přiznání k odvodu z loterií a jiných podobných her za odvodové období kalendářního roku
25 5541 2 Hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření vč. pokynů k vyplnění tiskopisu
25 5541/a 2 Následné hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření vč. pokynů k vyplnění tiskopisu
25 5542 2 Vyúčtování k pojistnému na důchodové spoření vč. přílohy
25 5542 1 Vyúčtování k pojistnému na důchodové spoření vč. přílohy
25 5542/1 1 Pokyny k vyplnění Vyúčtování k pojistnému na důchodové spoření za pojistné období 2013/nebo za část pojistného období
25 5542/1 2 Pokyny k vyplnění Vyúčtování k pojistnému na důchodové spoření za pojistné období 2013/nebo za část pojistného období
25 5543 1 Potvrzení o sražených zálohách na pojistné na důchodové spoření
25 5544 2 Oznámení poplatníka daně z příjmů ze závislé činnosti a z funkčních požitků o účasti na důchodovém spoření
25 5545 2 Žádost poplatníka daně z příjmů ze závislé činnosti a z funkčních požitků o vypořádání přeplatku na důchodovém spoření
25 5546 1 Přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí
25 5546/1 1 Pokyny k vyplnění Přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí
25 5546/1a 1 Dodatek k pokynům k vyplnění Přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí
25 5547 1 Příloha č. 1 k Přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí pro případy nabytí vlastnictví k nemovité věci kupní smlouvou, směnnou smlouvou, vzájemným darováním a při zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví dohodou (typ N)
25 5547/A 1 Příloha č. 1 k Přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí pro specifické případy nabytí vlastnictví k nemovité věci (typ J)
25 5548 1 Příloha č. 2 k Přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí (pozemek)
25 5548/A 1 Příloha č. 2A k Přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí (byt a nebytový prostor)
25 5548/B 1 Příloha č. 2B k Přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí (garáž a doplňková stavba)
25 5548/C 1 Příloha č. 2C k Přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí (rodinný dům, rekreační chalupa a rekreační domek)
25 5548/D 1 Příloha č. 2D k Přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí (rekreační chata a zahrádkářská chata)
25 5549 1 Příloha č. 3 k Přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí pro podání dodatečného přiznání
25 5550 1 Pojistné přiznání podle zákona č. 397/2012 Sb., o pojistném na důchodovém spoření, ve znění pozdějších předpisů za pojistné období (kalendářní rok) 2013
25 5550/1 1 Pokyny k vyplnění pojistného přiznání podle zákona č. 397/2012 Sb., o pojistném na důchodovém spoření, ve znění pozdějších předpisů za pojistné období (kalendářní rok) 2013
25 5551 1 Přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí při nabytí vlastnictví k nemovité věci osvobozeného od daně
25 5551/1 1 Pokyny k Přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí při nabytí vlastnictví k nemovité věci osvobozeného od daně
25 5552 1 Potvrzení o celkové výši vyměřovacích základů pro pojistné na důchodové pojištění
25 5553 1 Potvrzení o vyplacených příjmech podle § 7 odst. 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon") a dani vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně
25 5643/1 1 Vyúčtování pokutových bloků
25 5644/1 1 Zásobník pokutových bloků - obal
25 5645/1 1 Zásobník pokutových bloků - vložka
25 5646/1 1 Evidenční list pokutových bloků - obal
25 5647/1 1 Evidenční list pokutových bloků - vložka
25 5654/1 1 Přehled o výsledcích provedené fyzické inventury pokutových bloků
25 5655/1 1 Předávací protokoly pokutových bloků
25 5657 1 Přehled odcizených, ztracených a zničených pokutových bloků
25 5658 1 Příloha k tiskopisu "Přehled odcizených, ztracených a zničených pokutových bloků"
25 MF - 1 19 Daně z příjmů
25 MF - 4 18 Daň silniční
25 MF - 4 19 Daň silniční
25 MF - 5 12 Daň z nemovitých věcí od roku 2014
25 MF - 6 16 Daň dědická, daň darovací, daň z převodu nemovitostí
25 MF - 7 17 Upozornění na daňové povinnosti v roce 2014
25 MF-Inf10 7 Informace k zasílání daňových složenek pro platby daně z nemovitých věcí od roku 2014
25 MF-Inf13 5 Daň z nemovitých věcí - novinky od 1. 1. 2014
25 MF-Inf15 5 Informace ke zpřístupnění hromadného předpisného seznamu na daň z nemovitých věcí v roce 2014
25 MF-Inf16 1 Změny v podobě pokutových bloků od 1. 1. 2013
26 6202 2 Sešit stvrzenek k inkasu daní v hotovosti - 50 trojlistů
26 6204 1 Sešit stvrzenek k úhradě pořádkové pokuty - 50 trojlistůZobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat    

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.