Daňový kalendář 2020 včetně změn kvůli koronaviru

Koronavirus - hlavní změny termínů pro daňová přiznání a placení daní v roce 2020

Daňový kalendář pro rok 2020

Upozornění:

V daňovém kalendáři níže nejsou zapracované změny kvůli koronaviru, obsahuje nadále termíny tak, jak jsou zveřejněny na stránkách finanční správy.


 •      Leden          
 •      Únor           
 •      Březen         

LEDEN 2020

 
čtvrtek 9.1.  spotřební daň splatnost daně za listopad 2019 (mimo spotřební daň z lihu)
pondělí 21.1.  daň z přidané hodnoty    daňové přiznání a splatnost daně k MOSS
  daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
pátek 24.1.  spotřební daň splatnost daně za listopad 2019 (pouze spotřební daň z lihu)
pondělí 27.1.  spotřební daň
 • daňové přiznání za prosinec 2019
 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za prosinec 2019 (pokud vznikl nárok)
  daň z přidané hodnoty  
 • daňové přiznání a splatnost daně za 4. čtvrtletí a za prosinec 2019
 • souhrnné hlášení za 4. čtvrtletí a prosinec 2019
 • kontrolní hlášení za 4. čtvrtletí a prosinec 2019
  energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za prosinec 2019
  daň z hazardních her daňové přiznání a splatnost daně za 4. čtvrtletí 2019
pátek 31.1.  biopaliva hlášení dle § 19 odst. 9 zákona č. 201/2012 Sb.
  daň silniční daňové přiznání a daň za rok 2019
  daň z nemovitých věcí daňové přiznání (úplné) nebo dílčí daňové přiznání na rok 2020
  daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za prosinec 2019

ÚNOR 2020

 
pondělí 10.2.  spotřební daň splatnost daně za prosinec 2019 (mimo spotřební daň z lihu)
pondělí 17.2.  daň z příjmů
 • učinit prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti na zdaňovací období 2020 a podad žádost o provedení ročního zúčtování záloh na daň a daňového zvýhodnění za zdaňovací období 2019
 • podání žádosti o provedení ročního zúčtování správci daně
čtvrtek 20.2.  daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
pondělí 24.2.  spotřební daň splatnost daně za prosinec 2019 (pouze spotřební daň z lihu)
úterý 25.2.  spotřební daň
 • daňové přiznání za leden 2020
 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů, ostatních (technických) benzinů za leden 2020 (pokud vznikl nárok)
  daň z přidané hodnoty  
 • daňové přiznání a splatnost daně za leden 2020
 • souhrnné hlášení za leden 2020
 • kontrolní hlášení za leden 2020
  energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za leden 2020

BŘEZEN 2020

pondělí 2.3.  daň z příjmů
 • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za leden 2020
 • podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2019
středa 11.3.  spotřební daň splatnost daně za leden 2020 (mimo spotřební daň z lihu)
pondělí 16.3. daň z příjmů čtvrtletní záloha na daň
pátek 20.3. daň z příjmů
 • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
 • elektronické podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2019
středa 25.3. spotřební daň
 • daňové přiznání za únor 2020
 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za únor 2020 (pokud vznikl nárok)

daň z přidané hodnoty
 • daňové přiznání a splatnost daně za únor 2020
 • souhrnné hlášení za únor 2020
 • kontrolní hlášení za únor 2020

energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2020
čtvrtek 27.3. spotřební daň splatnost daně za leden 2020 (pouze spotřební daň z lihu)
úterý 31.3. daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za únor 2020

DUBEN 2020

středa 1.4. daň z příjmů
 • podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2019
 • podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2019, nemá-li poplatník povinný audit a přiznání zpracovává a předkládá sám
čtvrtek 9.4. spotřební daň splatnost daně za únor 2020 (mimo spotřební daň z lihu)
středa 15.4. daň silniční záloha na daň za 1. čtvrtletí 2020
pondělí 20.4. daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně k MOSS
  daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
pátek 24.4.  spotřební daň splatnost daně za únor 2020 (pouze spotřební daň z lihu)
pondělí 27.4. spotřební daň
 • daňové přiznání za březen 2020
 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za březen 2020 (pokud vznikl nárok)
  daň z přidané hodnoty
 • daňové přiznání a splatnost daně za 1. čtvrtletí a za březen 2020
 • souhrnné hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2020
 • kontrolní hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2020
  energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za březen 2020
  daň z hazardních her daňové přiznání a splatnost daně za 1. čtvrtletí 2020
čtvrtek 30.4. energetické daně  podání oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv a splatnost související jistoty
  daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za březen 2020

KVĚTEN 2020

pondělí 11.5. spotřební daň splatnost daně za březen 2020 (mimo spotřební daň z lihu)
středa 20.5. daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
pondělí 25.5. spotřební daň
 • splatnost daně za březen 2020 (pouze spotřební daň z lihu)
 • daňové přiznání za duben 2020
 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za duben 2020 (pokud vznikl nárok)
  daň z přidané hodnoty   
 • daňové přiznání a splatnost daně za duben 2020
 • souhrnné hlášení za duben 2020
 • kontrolní hlášení za duben 2020
  energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za duben 2020

ČERVEN 2020

pondělí 1.6. daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2020
  daň z nemovitých věcí
 • splatnost celé daně (poplatníci s výší daně do 5 000 Kč včetně)
 • splatnost 1. splátky daně (poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč s výjimkou poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb)
úterý 9.6. spotřební daň splatnost daně za duben 2020 (mimo spotřební daň z lihu)
pondělí 15.6. daň z příjmů čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň
pondělí 22.6. daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
středa 24.6.  spotřební daň splatnost daně za duben 2020 (pouze spotřební daň z lihu)
čtvrtek 25.6. spotřební daň
 • daňové přiznání za květen 2020
 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daněz topných olejů a ostatních (technických) benzinů za květen 2020 (pokud vznikl nárok)
  daň z přidané hodnoty   
 • daňové přiznání a splatnost daně za květen 2020
 • souhrnné hlášení za květen 2020
 • kontrolní hlášení za květen 2020
  energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za květen 2020
úterý 30.6. daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za květen 2020
  Oznámení FATCA podání oznámení dle § 13k zákona č. 164/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů
  Oznámení CRS (GATCA) podání oznámení dle § 13k zákona č. 164/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů

ČERVENEC 2020

 
středa 1.7. daň z příjmů podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2019, má-li poplatník povinný audit nebo mu přiznání zpracovává a předkládá daňový poradce
pátek 10.7. spotřební daň splatnost daně za květen 2020 (mimo spotřební daň z lihu)
středa 15.7.  daň silniční záloha na daň za 2. čtvrtletí 2020
pondělí 20.7. daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně k MOSS
  daň z příjmů    měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
pondělí 27.7. spotřební daň
 • splatnost daně za květen 2020 (pouze spotřební daň z lihu)
 • daňové přiznání za červen 2020
 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červen 2020 (pokud vznikl nárok)
  daň z přidané hodnoty
 • daňové přiznání a splatnost daně za 2. čtvrtletí a za červen 2020
 • souhrnné hlášení za 2. čtvrtletí a za červen 2020
 • kontrolní hlášení za 2. čtvrtletí a za červen 2020
  energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červen 2020
  daň z hazardních her daňové přiznání a splatnost daně za 2. čtvrtletí 2020
čtvrtek 30.7. energetické daně  podání oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv a splatnost související jistoty.
středa 31.7. daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červen 2020

SRPEN 2020

pondělí 10.8. spotřební daň splatnost daně za červen 2020 (mimo spotřební daň z lihu)
čtvrtek 20.8. daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
pondělí 24.8. spotřební daň splatnost daně za červen 2020 (pouze spotřební daň z lihu)
úterý 25.8. daň z přidané hodnoty   
 • daňové přiznání a splatnost daně za červenec 2020
 • souhrnné hlášení za červenec 2020
 • kontrolní hlášení za červenec 2020
  spotřební daň
 • daňové přiznání za červenec 2020
 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červenec 2020 (pokud vznikl nárok)
  energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červenec 2020
pondělí 31.8. daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červenec 2020

daň z nemovitých věcí splatnost 1. splátky daně (poplatníci provozující zemědělskou výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5 000Kč)

ZÁŘÍ 2020

středa 9.9.  spotřební daň splatnost daně za červenec 2020 (mimo spotřební daň z lihu)
úterý 15.9. daň z příjmů čtvrtletní záloha na daň
pondělí 21.9. daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
čtvrtek 24.9. spotřební daň splatnost daně za červenec 2020 (pouze spotřební daň z lihu)
pátek 25.9. spotřební daň
 • daňové přiznání za srpen 2020
 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za srpen 2020 (pokud vznikl nárok)
  daň z přidané hodnoty   
 • daňové přiznání a splatnost daně za srpen 2020
 • souhrnné hlášení za srpen 2020
 • kontrolní hlášení za srpen 2020
  energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za srpen 2020
středa 30.9. daň z přidané hodnoty    žádost o vrácení DPH z EU dle § 82 zákona o DPH

daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za srpen 2020

ŘÍJEN 2020

pondělí 12.10. spotřební daň splatnost daně za srpen 2020 (mimo spotřební daň z lihu)
čtvrtek 15.10. daň silniční záloha na daň za 3. čtvrtletí 2020
úterý 20.10. daň z přidané hodnoty    daňové přiznání a splatnost daně k MOSS
  daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
pondělí 26.10. spotřební daň
 • splatnost daně za srpen 2020 (pouze spotřební daň z lihu)
 • daňové přiznání za září 2020
 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za září 2020 (pokud vznikl nárok)
  daň z přidané hodnoty
 • daňové přiznání a splatnost daně za 3. čtvrtletí a za září 2020
 • souhrnné hlášení za 3. čtvrtletí a za září 2020
 • kontrolní hlášení za 3. čtvrtletí a za září 2020
  energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za září 2020
  daň z hazardních her daňové přiznání a splatnost daně za 3. čtvrtletí 2020
pátek 30.10. eneregtické daně  podání oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv a splatnost související jistoty.
sobota 31.10. daň z přidané hodnoty poslední den lhůty pro podání přihlášky k registraci skupiny podle § 95a zákona o DPH, která chce být registrována od 1. ledna následujícího roku, nebo žádosti o zrušení nebo změnu skupinové registrace

LISTOPAD 2020

pondělí 2.11. daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za září 2020
pondělí 9.11. spotřební daň splatnost daně za září 2020 (mimo spotřební daň z lihu)
pátek 20.11. daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
úterý 24.11.  spotřební daň splatnost daně za září 2020 (pouze spotřební daň z lihu)
středa 25.11.  spotřební daň
 • daňové přiznání za říjen 2020
 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za říjen 2020 (pokud vznikl nárok)
  daň z přidané hodnoty   
 • daňové přiznání a splatnost daně za říjen 2020
 • souhrnné hlášení za říjen 2020
 • kontrolní hlášení za říjen 2020
  energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za říjen 2020
pondělí 30.11. daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za říjen 2020
  daň z nemovitých věcí splatnost 2. splátky daně (všichni poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč)

PROSINEC 2020

čtvtek 10.12. spotřební daň splatnost daně za říjen 2020 (mimo spotřební daň z lihu)
úterýí 15.12. daň z příjmů čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň
  daň silniční záloha na daň za říjen a listopad 2020, popř. záloha ve výši nejméně 70 % roční daňové povinnosti, pokud je poplatníkem daně provozovatel vozidla se sníženou sazbou daně podle § 6 odst. 10 zákona o dani silniční
pondělí 21.12. daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
pondělí 28.12. spotřební daň
 • splatnost daně za říjen 2020 (pouze spotřební daň z lihu)
 • daňové přiznání za listopad 2020
 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za listopad 2020 (pokud vznikl nárok)
  daň z přidané hodnoty   
 • daňové přiznání a splatnost daně za listopad 2020
 • souhrnné hlášení za listopad 2020
 • kontrolní hlášení za listopad 2020
  energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za listopad 2020
čtvrtek 31.12. daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2020


Povinnosti spojené s vykazováním Zpráv podle jednotlivých zemí:

Ohlášení CbCR  – lhůta pro podání ohlášení se odvíjí od vykazovaného účetního období viz § 13zn odst. 2 zákona č. 164/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Oznámení CbCR  – lhůta pro podání oznámení se odvíjí od vykazovaného účetního období viz § 13zm zákona č. 164/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů.


Zdroj: MF ČR - UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2020


Kurzy a školení - daně a účetnictví

 DatumNázev kurzuTypMístoPořádá
 4.12.   Daň z příjmů fyzických osob za rok 2020 - změny ...  K Hradec Králové INTEGRA CENTRUM
 7.12.   Cestovní náhrady  K Praha Verlag Dashöfer
 8.12.   ZMĚNY VE MZDOVÉM ÚČETNICTVÍ v roce 2021  K Praha STUDIO W
 8.12.   On-line seminář: DPH ve stavebnictví na příkladech z praxe  K Praha VOX
 9.12.   On-line vysílání: Pohledávky – účetní a daňové problémy  K u vašeho počítače VOX
 9.12.   Účetní aktuality pro příspěvkové organizace  K Plzeň INTEGRA CENTRUM
 9.12.   On-line vysílání: Pohledávky – účetní a daňové problémy  K u vašeho počítače VOX
 9.12.   MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ SE ZÁKLADY PERSONALISTIKY - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT ...  K Zlín Orange Academy
 10.12.   NOVELA ZÁKONA O DPH od roku 2021  K Praha STUDIO W
 10.12.   Účetní a daňové doklady - fakturace 2020  K Praha Verlag Dashöfer
typy: K - Kurz, W - Webinář, E – E-learning, Knf - Konference   
Seznam všech kurzůZobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | M Mobil verze
Menu Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce COVID Diskuze

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange