Daňový kalendář 2017

 •        Leden      
 •         Únor       
 •        Březen     
 •        Duben      
 •        Květen     
 •        Červen     
 •    Červenec     
 •        Srpen        
 •         Září        
 •           Říjen        
 •        Listopad     
 •        Prosinec     

LEDEN 2017

pondělí 2.1.  daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2016
pondělí 9.1.  spotřební daň splatnost daně za listopad 2016 (mimo spotřební daň z lihu)
pátek 20.1.  daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
  daň z přidané hodnoty    daňové přiznání a splatnost daně k MOSS
úterý 24.1.  spotřební daň splatnost daně za listopad 2016 (pouze spotřební daň z lihu)
středa 25.1.  spotřební daň
 • daňové přiznání za prosinec 2016
 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzin za prosinec 2016 (pokud vznikl nárok)
  daň z přidané hodnoty  
 • daňové přiznání a splatnost daně za 4. čtvrtletí a za prosinec 2016
 • souhrnné hlášení za 4. čtvrtletí a prosinec 2016
 • kontrolní hlášení za 4. čtvrtletí a prosinec 2016
  energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za prosinec 2016
úterý 31.1.  biopaliva hlášení dle § 19 odst. 8 zákona č. 201/2012 Sb.
  daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za prosinec 2016
  daň z nemovitých věcí daňové přiznání (úplné) nebo dílčí daňové přiznání na rok 2017
  daň silniční daňové přiznání a daň za rok 2016

ÚNOR 2017

čtvrtek 9.2.  spotřební daň splatnost daně za prosinec 2016 (mimo spotřební daň z lihu)
středa 15.2.  daň z příjmů
 • podpis prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti na zdaňovací období 2017 a podpis k provedení ročního zúčtování záloh na daň a daňového zvýhodnění za zdaňovací období 2016
 • podání žádosti o provedení ročního zúčtování správci daně
pondělí 20.2.  daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
pátek 24.2.  spotřební daň splatnost daně za prosinec 2016 (pouze spotřební daň z lihu)
pondělí 27.2.  spotřební daň
 • daňové přiznání za leden 2017
 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů, ostatních (technických) benzinů za leden 2017 (pokud vznikl nárok)
  daň z přidané hodnoty  
 • daňové přiznání a splatnost daně za leden 2017
 • souhrnné hlášení za leden 2017
 • kontrolní hlášení za leden 2017
  energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za leden 2017
úterý 28.2.  daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za leden 2017

BŘEZEN 2017

středa 1.3. daň z příjmů podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2016
  odvod z loterií
a jiných podobných her 
podání přiznání k odvodu z loterií a jiných podobných her a zaplacení odvodu za odvodové období 2016
pondělí 13.3.  spotřební daň splatnost daně za leden 2017 (mimo spotřební daň z lihu)
středa 15.3. daň z příjmů čtvrtletní záloha na daň
úterý 20.3. daň z příjmů
 • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
 • elektronické podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2016
pondělí 27.3. spotřební daň
 • daňové přiznání za únor 2017
 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za únor 2017 (pokud vznikl nárok)
 • splatnost daně za leden 2017 (pouze spotřební daň z lihu)

daň z přidané hodnoty
 • daňové přiznání a splatnost daně za únor 2017
 • souhrnné hlášení za únor 2017
 • kontrolní hlášení za únor 2017

energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2017
pátek 31.3. daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za únor 2017

DUBEN 2017

pondělí 3.4. daň z příjmů
 • podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2016
 • podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2016, nemá-li poplatník povinný audit a přiznání zpracovává a předkládá sám
pondělí 10.4. spotřební daň splatnost daně za únor 2017 (mimo spotřební daň z lihu)
úterý  18.4. daň silniční záloha na daň za 1. čtvrtletí 2017
čtvrtek 20.4. daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
  daň z přidané hodnoty    daňové přiznání a splatnost daně k MOSS
pondělí 24.4.  spotřební daň splatnost daně za únor 2017 (pouze spotřební daň z lihu)
úterý 25.4. spotřební daň
 • daňové přiznání za březen 2017
 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za březen 2017 (pokud vznikl nárok)
  daň z přidané hodnoty
 • daňové přiznání a splatnost daně za 1. čtvrtletí a za březen 2017
 • souhrnné hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2017
 • kontrolní hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2017
  energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za březen 2017
  daň z hazardních her daňové přiznání a splatnost daně za 1. čtvrtletí 2017

KVĚTEN 2017

úterý 2.5. daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za březen 2017
středa 10.5. spotřební daň splatnost daně za březen 2017 (mimo spotřební daň z lihu)
pondělí 22.5. daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
čtvrtek 25.5. spotřební daň
 • splatnost daně za březen 2017 (pouze spotřební daň z lihu)
 • daňové přiznání za duben 2017
 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za duben 2017 (pokud vznikl nárok)
  daň z přidané hodnoty   
 • daňové přiznání a splatnost daně za duben 2017
 • souhrnné hlášení za duben 2017
 • kontrolní hlášení za duben 2017
  energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za duben 2017
středa 31.5. daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2017
  daň z nemovitých věcí
 • splatnost celé daně (poplatníci s výší daně do 5 000 Kč včetně)
 • splatnost 1. splátky daně (poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč s výjimkou poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb)

ČERVEN 2017

pátek 9.6. spotřební daň splatnost daně za duben 2017 (mimo spotřební daň z lihu)
čtvrtek 15.6. daň z příjmů čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň
úterý 20.6. daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
pondělí 26.6.  spotřební daň
 • splatnost daně za duben 2017 (pouze spotřební daň z lihu)
 • daňové přiznání za květen 2017
 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daněz topných olejů a ostatních (technických) benzinů za květen 2017 (pokud vznikl nárok)
  daň z přidané hodnoty   
 • daňové přiznání a splatnost daně za květen 2017
 • souhrnné hlášení za květen 2017
 • kontrolní hlášení za květen 2017
  energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za květen 2017
pátek 30.6. daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za květen 2017
  Oznámení FATCA podání oznámení dle § 13k zákona č. 164/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů
  Oznámení CRS (GATCA) podání oznámení dle § 13k zákona č. 164/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů

ČERVENEC 2017

 
pondělí 3.7. daň z příjmů podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2016, má-li poplatník povinný audit nebo mu přiznání zpracovává a předkládá daňový poradce
pondělí 10.7. spotřební daň splatnost daně za květen 2017 (mimo spotřební daň z lihu)
pondělí 17.7.  daň silniční záloha na daň za 2. čtvrtletí 2017
čtvrtek 20.7. daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
  daň z přidané hodnoty    daňové přiznání a splatnost daně k MOSS
úterý 25.7. spotřební daň
 • splatnost daně za květen 2017 (pouze spotřební daň z lihu)
 • daňové přiznání za červen 2017
 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červen 2017 (pokud vznikl nárok)
  daň z přidané hodnoty
 • daňové přiznání a splatnost daně za 2. čtvrtletí a za červen 2017
 • souhrnné hlášení za 2. čtvrtletí a za červen 2017
 • kontrolní hlášení za 2. čtvrtletí a za červen 2017
  energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červen 2017
  daň z hazardních her daňové přiznání a splatnost daně za 2. čtvrtletí 2017
pondělí 31.7. daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červen 2017

SRPEN 2017

středa 9.8. spotřební daň splatnost daně za červen 2017 (mimo spotřební daň z lihu)
pondělí 21.8.  daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
čtvrtek 24.8. spotřební daň splatnost daně za červen 2017 (pouze spotřební daň z lihu)
pátek 25.8. spotřební daň
 • daňové přiznání za červenec 2017
 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červenec 2017 (pokud vznikl nárok)
  daň z přidané hodnoty   
 • daňové přiznání a splatnost daně za červenec 2017
 • souhrnné hlášení za červenec 2017
 • kontrolní hlášení za červenec 2017
  energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červenec 2017
čtvrtek 31.8. daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červenec 2017
  daň z nemovitých věcí splatnost 1. splátky daně (poplatníci provozující zemědělskou výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5 000Kč)

ZÁŘÍ 2017

pondělí 11.9.  spotřební daň splatnost daně za červenec 2017 (mimo spotřební daň z lihu)
pátek 15.9. daň z příjmů čtvrtletní záloha na daň
středa 20.9. daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
pondělí 25.9. spotřební daň
 • splatnost daně za červenec 2017 (pouze spotřební daň z lihu)
 • daňové přiznání za srpen 2017
 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za srpen 2017 (pokud vznikl nárok)
  daň z přidané hodnoty   
 • daňové přiznání a splatnost daně za srpen 2017
 • souhrnné hlášení za srpen 2017
 • kontrolní hlášení za srpen 2017
  energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za srpen 2017

ŘÍJEN 2017

pondělí 2.10. daň z přidané hodnoty    žádost o vrácení DPH z EU dle § 82 zákona o DPH
  daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za srpen 2017
úterý 10.10. spotřební daň splatnost daně za srpen 2017 (mimo spotřební daň z lihu)
pondělí 16.10.  daň silniční záloha na daň za 3. čtvrtletí 2017
pátek 20.10. daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
  daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně k MOSS
středa 25.10. spotřební daň
 • splatnost daně za srpen 2017 (pouze spotřební daň z lihu)
 • daňové přiznání za září 2017
 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za září 2017 (pokud vznikl nárok)
  daň z přidané hodnoty
 • daňové přiznání a splatnost daně za 3. čtvrtletí a za září 2017
 • souhrnné hlášení za 3. čtvrtletí a za září 2017
 • kontrolní hlášení za 3. čtvrtletí a za září 2017
  energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za září 2017
  daň z hazardních her daňové přiznání a splatnost daně za 3. čtvrtletí 2017
úterý 31.10. daň z přidané hodnoty poslední den lhůty pro podání přihlášky k registraci skupiny podle § 95a zákona o DPH, která chce být registrována od 1. ledna následujícího roku, nebo žádosti o zrušení nebo změnu skupinové registrace
  daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za září 2017

LISTOPAD 2017

čtvrtek 9.11. spotřební daň splatnost daně za září 2017 (mimo spotřební daň z lihu)
pondělí 20.11.  daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
pátek 24.11.  spotřební daň splatnost daně za září 2017 (pouze spotřební daň z lihu)
pondělí 27.11. spotřební daň
 • daňové přiznání za říjen 2017
 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za říjen 2017 (pokud vznikl nárok)
  daň z přidané hodnoty   
 • daňové přiznání a splatnost daně za říjen 2017
 • souhrnné hlášení za říjen 2017
 • kontrolní hlášení za říjen 2017
  energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za říjen 2017
čtvrtek 30.11. daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za říjen 2017
  daň z nemovitých věcí splatnost 2. splátky daně (všichni poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč)

PROSINEC 2017

pondělí 11.12.  spotřební daň splatnost daně za říjen 2017 (mimo spotřební daň z lihu)
pátek 15.12. daň z příjmů čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň
  daň silniční záloha na daň za říjen a listopad 2017, popř. záloha ve výši nejméně 70 % roční daňové povinnosti, pokud je poplatníkem daně provozovatel vozidla se sníženou sazbou daně podle § 6 odst. 10 zákona o dani silniční
středa 20.12. daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
středa 27.12. spotřební daň
 • splatnost daně za říjen 2017 (pouze spotřební daň z lihu)
 • daňové přiznání za listopad 2017
 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za listopad 2017 (pokud vznikl nárok)
  daň z přidané hodnoty   
 • daňové přiznání a splatnost daně za listopad 2017
 • souhrnné hlášení za listopad 2017
 • kontrolní hlášení za listopad 2017
  energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za listopad 2017

 

 

Zdroj: MF ČR - UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2017


Kurzy a školení - daně a účetnictví

 DatumNázev kurzuTypMístoPořádá
 27.2.   ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ...  K Olomouc Orange Academy
 27.2.   Daňové aktuality roku 2019  K Praha INTEGRA CENTRUM
 27.2.   MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ SE ZÁKLADY PERSONALISTIKY - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT ...  K Ostrava Orange Academy
 28.2.   Daňové a účetní novinky 2019  K Praha Verlag Dashöfer
 28.2.   Daňové přiznání ÚSC a PO za rok 2018  K Praha TSM, spol. s r. o.
 28.2.   Daňově uznatelné náklady z pohledu kontrol FÚ  K Praha Verlag Dashöfer
 28.2.   Daňové a účetní aktuality 2019  K Opava INTEGRA CENTRUM
 2.3.   ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 26 ...  K Ústí nad Labem Orange Academy
 5.3.   Podvojné účetnictví od A do Z  K Praha VOX
 5.3.   Nemovité věci z pohledu DPH, daní z příjmů, daně z ...  K Praha VOX
typy: K - Kurz, W - Webinář, E – E-learning, Knf - Konference   
Seznam všech kurzů



Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Důchody

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Podílové fondy

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies