Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2018

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob podávají především podnikatelé - fyzické osoby (OSVČ), ale v některých případech také zaměstnanci (např. pokud jsou zaměstnaní u více zaměstnavatelů současně).

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2018 je třeba podat do 1. 4. 2019. Tato lhůta se prodlužuje do pondělí 1. 7. 2019, pokud přiznání zpracovává daňový poradce nebo pokud má fyzická osoba povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem.


Daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob

Formuláře k dani z příjmů fyzických osob

Povinnost podat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob má každý, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob:

 • přesáhly 15.000 Kč, pokud se nejedná o příjmy osvobozené od daně nebo o příjmy daněné srážkovou daní (daň je vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně).
 • nepřesáhly 15.000 Kč, ale vykazuje daňovou ztrátu. 

Daňové přiznání je dále povinna podat fyzická osoba:

 • uvedená v § 2 odst. 3 zákona, který uplatňuje slevu na dani podle § 35ba odst. 1 písm. b) až e) a g) zákona, nebo daňové zvýhodnění anebo nezdanitelnou část základu daně.
 • které byly vyplaceny nebo která jinak obdržela příjmy ze závislé činnosti a nebo funkční požitky za uplynulá léta, které se nepovažovaly za její příjmy ve zdaňovacím období, kdy byly zúčtovány plátcem daně v její prospěch.
 • s příjmy ze závislé činnosti, která uplatňuje pro snížení základu daně hodnotu bezúplatného plnění (darů) poskytnutých do zahraničí za podmínek uvedených v § 15 odst. 1 zákona.
 • která měla v roce 2018 příjmy ze závislé činnosti ze zdrojů na území České republiky od více plátců současně, z nichž byla sražena záloha na daň. V daňovém přiznání se uvedou veškeré příjmy, které jsou předmětem daně, kromě příjmů od daně osvobozených, příjmů, z nichž je daň vybírána zvláštní sazbou daně, pokud se nevyužije postup podle § 36 odst. 7 nebo 8 zákona.
 • uvedená v § 2 odst. 3 zákona, který uplatňuje slevu na dani podle § 35ba odst. 1 písm. b) až e) a g) zákona (na manželku, invalidní důchod pro invaliditu prvního a druhého stupně, invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně, je držitelem průkazu ZTP/P), nebo uplatňuje slevu za umístění dítěte a daňové zvýhodnění.
 • u které se daň zvyšuje o solidární zvýšení.

Daňové přiznání není povinna podat:

 1. fyzická osoba, která měla v roce 2018 příjmy ze zaměstnání pouze od jednoho a nebo postupně od více zaměstnavatelů včetně doplatků mezd od těchto zaměstnavatelů, pokud u všech podepsala Prohlášení k dani za rok 2018, a pokud nemá jiné příjmy vyšší než 6.000 Kč (kromě příjmů od daně osvobozených a příjmů, z nichž je vybírána daň srážkou sazbou daně).
 2. fyzická osoba s příjmy ze zaměstnání (závislé činnosti) ze zahraničí, které jsou podle § 38f vyjmuty ze zdanění.

Slevy na dani pro rok 2018 i 2019 

 • 24.840 Kč na fyzickou osobu (poplatníka)
 • 24.840 Kč na manželku (manžela) žijící s poplatníkem v domácnosti, pokud nemá vlastní příjem přesahující za zdaňovací období 68.000 Kč. Je-li manželka (manžel) držitelem průkazu ZTP/P, zvyšuje se částka slevy 24.840 Kč na dvojnásobek.
 • 2.250 Kč, když poplatník pobírá invalidní důchod pro invaliditu prvního nebo druhého stupně
 • 5.040 Kč, když poplatník pobírá invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně
 • 16.140 Kč na poplatníka, je-li držitelem průkazu ZTP/P
 • 4.020 Kč u poplatníka po dobu, po kterou se soustavně připravuje na budoucí povolání studiem nebo předepsaným výcvikem, a to až do dovršení 26 let věku, příp. do dovršení 28 let věku u prezenční formy doktorského studia VŠ

Daňové zvýhodnění na děti

Daňové zvýhodnění na děti je pro rok 2019 i pro rok 2018:

 • 15.204 Kč na jedno vyživované dítě žijící s poplatníkem v domácnosti
 • 19.404 Kč na druhé vyživované dítě žijící s poplatníkem v domácnosti
 • 24.204 Kč na třetí a každé další vyživované dítě žijící s poplatníkem v domácnosti

Daňové zvýhodnění je možné uplatnit formou slevy na dani, daňového bonusu nebo kombinace slevy na dani a daňového bonusu.

Sazba daně

Sazba daně pro zdaňovací období 2018 i 2019 činí 15% ze základu daně (hrubé mzdy navýšené o sociální a zdravotní pojištění hrazené zaměstnavatelem). 

Pro tu část příjmů, která převýší 48násobek průměrné mzdy stanovené podle zákona upravujícího pojistné na sociální zabezpečení, se použije ještě navýšení o 7 % (tzv. solidární daň). Pro rok 2018 se jednalo o příjmy přesahující částku 1.438.992 Kč ročně (119.916 Kč měsíčně), v roce 2019 došlo navýšení částek na 1.569.552 Kč ročně (130.796 Kč měsíčně).


Splatnost daně a podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2018 je třeba podat nejpozději do pondělí 1. 4. 2019. Poplatníkům, kterým přiznání zpracovává daňový poradce nebo kteří mají podle zvláštního zákona povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, se lhůta prodlužuje do pondělí 1. 7. 2019.

Zemře-li poplatník dříve, než bylo podáno přiznání, osoba spravující pozůstalost musí podat daňové přiznání do 3 měsíců ode dne smrti poplatníka.


Zákon, kterým se řídí daň z příjmů fyzických osob

Zákon o daních z příjmů

Paragraf 16 zákona o daních z příjmů - Sazba daně

Paragraf 16a zákona o daních z příjmů - Solidární zvýšení daně


Formuláře - daň z příjmů fyzických osob 2018 a 2019

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2018 pro poplatníky mající pouze příjmy ze závislé činnosti ze zdrojů na území ČR 

omezená verze, kterou je možné změnit na plně funkční verzi po zakoupení licence přímo z formuláře

xls
Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2018 

omezená verze, kterou je možné změnit na plně funkční verzi po zakoupení licence přímo z formuláře

xls
Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2018 včetně přehledu pro sociální správu a zdrav. pojišťovny 

omezená verze, kterou je možné změnit na plně funkční verzi po zakoupení licence přímo z formuláře

xls
Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2018 včetně přehledu pro sociální správu a zdravotní pojišťovny a včetně účetní závěrky 

omezená verze, kterou je možné změnit na plně funkční verzi po zakoupení licence přímo z formuláře

xls
Přiznání k dani z příjmů fyzických osob pro poplatníky mající pouze příjmy ze závislé činnosti ze zdrojů na území České republiky (včetně daňových nerezidentů České republiky) za zdaňovací období roku 2018 pdf
Pokyny k vyplnění Přiznání k dani z příjmů fyzických osob pro poplatníky mající pouze příjmy ze závislé činnosti ze zdrojů na území České republiky (včetně daňových nerezidentů České republiky) za zdaňovací období roku 2018 pdf
Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2018 pdf
Pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2018 pdf
Příloha č. 1 k Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2018 - výpočet dílčího základu daně z příjmů z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti (§ 7 zákona) pdf
Příloha č. 2 k Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2018 - výpočet dílčích základů daně z příjmů (§ 9 a § 10 zákona) pdf
Příloha č. 3 k Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2018 - výpočet daně z příjmů ze zdrojů v zahraničí (§ 38f zákona) pdf
Příloha k Přiznání k dani z příjmů fyzických osob pro poplatníky uplatňující odčitatelnou položku podle § 34 odst. 1 zákona o daních z příjmů pdf
Samostatný list k Příloze č. 3 Příjmy ze zdrojů v zahraničí - metoda prostého zápočtu daně zaplacené v zahraničí pdf
Seznam pro poplatníky uplatňující nárok na vyloučení dvojího zdanění podle § 38f odst. 10 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů pdf
Výpočet částky slev na dani při zaměstnávání zaměstnanců se zdravotním postižením pdf
Leták - Daně z příjmů pdf
Upozornění na daňové povinnosti v roce 2019 pdf

Všechny formuláře pro daň z příjmů fyzických osob používané v roce 2019

Další daně a daňové formuláře


 

Zprávy na Kurzech.czKurzy a školení - daně a účetnictví

 DatumNázev kurzuTypMístoPořádá
 4.11.   ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 28 ...  K Plzeň Orange Academy
 4.11.   DPH a kontrolní hlášení v praxi příspěvkových organizací  K Praha ANAG
 5.11.   Daňové a účetní aktuality 2021 - 2022  K Zlín INTEGRA CENTRUM
 5.11.   Plnění povinného podílu za rok 2021  K Hradec Králové ANAG
 5.11.   Daňové a účetní aktuality 2021 - 2022  K Zlín INTEGRA CENTRUM
 6.11.   MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ SE ZÁKLADY PERSONALISTIKY A VYUŽITÍM PC - rekvalifikační ...  K Šumperk Orange Academy
 7.11.   MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ SE ZÁKLADY PERSONALISTIKY - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT ...  K Jihlava Orange Academy
 8.11.   Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek • včetně výkladu provedení fyzické ...  K Plzeň ANAG
 10.11.   Kontroly práce • jak s nimi naložit?  K Praha ANAG
 10.11.   Uplatňování DPH v nejdůležitějších okruzích v příkladech včetně řešení s ...  K České Budějovice ANAG
typy: K - Kurz, W - Webinář, E – E-learning, Knf - Konference   
Seznam všech kurzů

Příbuzné stránky

Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat    

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.