Statistická data ČNB, Data ze dne 16.5.2019

Statistická data ČNB, Data ze dne 16.5.2019
Ke dni/ŘadŘada
31.03.2019 (16) Sestava Agregovaná rozvaha investičních fondů (bez FPT) (Měnová statistika > Publikace Měnová statistika)
31.03.2019 (11) Sestava Rozvaha investičních fondů (bez FPT) (Investiční fondy > Stavy)
31.03.2019 (11) Sestava Rozvaha akciových fondů (Investiční fondy > Stavy)
31.03.2019 (11) Sestava Rozvaha dluhopisových fondů (Investiční fondy > Stavy)
31.03.2019 (11) Sestava Rozvaha smíšených fondů (Investiční fondy > Stavy)
31.03.2019 (11) Sestava Rozvaha nemovitostních fondů (Investiční fondy > Stavy)
31.03.2019 (11) Sestava Rozvaha ostatních fondů (Investiční fondy > Stavy)
31.03.2019 (11) Sestava Rozvaha investičních fondů (bez FPT) - toky (Investiční fondy > Toky)
31.03.2019 (11) Sestava Rozvaha akciových fondů - toky (Investiční fondy > Toky)
31.03.2019 (11) Sestava Rozvaha dluhopisových fondů - toky (Investiční fondy > Toky)
31.03.2019 (11) Sestava Rozvaha smíšených fondů - toky (Investiční fondy > Toky)
31.03.2019 (11) Sestava Rozvaha nemovitostních fondů - toky (Investiční fondy > Toky)
31.03.2019 (11) Sestava Rozvaha ostatních fondů - toky (Investiční fondy > Toky)
Ke dni/ŘadŘada
31.03.2019 Aktiva celkem (Stavy > Rozvaha investičních fondů (bez FPT))
31.03.2019 Vklady a poskytnuté půjčky (Stavy > Rozvaha investičních fondů (bez FPT))
31.03.2019 Cenné papíry jiné než akcie (Stavy > Rozvaha investičních fondů (bez FPT))
31.03.2019 Podílové listy/akcie fondů kolektivního investování (Stavy > Rozvaha investičních fondů (bez FPT))
31.03.2019 Akcie a ostatní majetkové účasti (Stavy > Rozvaha investičních fondů (bez FPT))
31.03.2019 Stálá aktiva (Stavy > Rozvaha investičních fondů (bez FPT))
31.03.2019 Ostatní aktiva (Stavy > Rozvaha investičních fondů (bez FPT))
31.03.2019 Pasiva celkem (Stavy > Rozvaha investičních fondů (bez FPT))
31.03.2019 Přijaté úvěry (Stavy > Rozvaha investičních fondů (bez FPT))
31.03.2019 Emitované akcie/podílové listy (Stavy > Rozvaha investičních fondů (bez FPT))
31.03.2019 Ostatní pasiva (Stavy > Rozvaha investičních fondů (bez FPT))
31.03.2019 Aktiva celkem (Stavy > Rozvaha akciových fondů)
31.03.2019 Vklady a poskytnuté půjčky (Stavy > Rozvaha akciových fondů)
31.03.2019 Cenné papíry jiné než akcie (Stavy > Rozvaha akciových fondů)
31.03.2019 Podílové listy/akcie fondů kolektivního investování (Stavy > Rozvaha akciových fondů)
31.03.2019 Akcie a ostatní majetkové účasti (Stavy > Rozvaha akciových fondů)
31.03.2019 Stálá aktiva (Stavy > Rozvaha akciových fondů)
31.03.2019 Ostatní aktiva (Stavy > Rozvaha akciových fondů)
31.03.2019 Pasiva celkem (Stavy > Rozvaha akciových fondů)
31.03.2019 Přijaté úvěry (Stavy > Rozvaha akciových fondů)
31.03.2019 Emitované akcie/podílové listy (Stavy > Rozvaha akciových fondů)
31.03.2019 Ostatní pasiva (Stavy > Rozvaha akciových fondů)
31.03.2019 Aktiva celkem (Stavy > Rozvaha dluhopisových fondů)
31.03.2019 Vklady a poskytnuté půjčky (Stavy > Rozvaha dluhopisových fondů)
31.03.2019 Cenné papíry jiné než akcie (Stavy > Rozvaha dluhopisových fondů)
31.03.2019 Podílové listy/akcie fondů kolektivního investování (Stavy > Rozvaha dluhopisových fondů)
31.03.2019 Akcie a ostatní majetkové účasti (Stavy > Rozvaha dluhopisových fondů)
31.03.2019 Stálá aktiva (Stavy > Rozvaha dluhopisových fondů)
31.03.2019 Ostatní aktiva (Stavy > Rozvaha dluhopisových fondů)
31.03.2019 Pasiva celkem (Stavy > Rozvaha dluhopisových fondů)
31.03.2019 Přijaté úvěry (Stavy > Rozvaha dluhopisových fondů)
31.03.2019 Emitované akcie/podílové listy (Stavy > Rozvaha dluhopisových fondů)
31.03.2019 Ostatní pasiva (Stavy > Rozvaha dluhopisových fondů)
31.03.2019 Aktiva celkem (Stavy > Rozvaha smíšených fondů)
31.03.2019 Vklady a poskytnuté půjčky (Stavy > Rozvaha smíšených fondů)
31.03.2019 Cenné papíry jiné než akcie (Stavy > Rozvaha smíšených fondů)
31.03.2019 Podílové listy/akcie fondů kolektivního investování (Stavy > Rozvaha smíšených fondů)
31.03.2019 Akcie a ostatní majetkové účasti (Stavy > Rozvaha smíšených fondů)
31.03.2019 Stálá aktiva (Stavy > Rozvaha smíšených fondů)
31.03.2019 Ostatní aktiva (Stavy > Rozvaha smíšených fondů)
31.03.2019 Pasiva celkem (Stavy > Rozvaha smíšených fondů)
31.03.2019 Přijaté úvěry (Stavy > Rozvaha smíšených fondů)
31.03.2019 Emitované akcie/podílové listy (Stavy > Rozvaha smíšených fondů)
31.03.2019 Ostatní pasiva (Stavy > Rozvaha smíšených fondů)
31.03.2019 Aktiva celkem (Stavy > Rozvaha nemovitostních fondů)
31.03.2019 Vklady a poskytnuté půjčky (Stavy > Rozvaha nemovitostních fondů)
31.03.2019 Cenné papíry jiné než akcie (Stavy > Rozvaha nemovitostních fondů)
31.03.2019 Podílové listy/akcie fondů kolektivního investování (Stavy > Rozvaha nemovitostních fondů)
31.03.2019 Akcie a ostatní majetkové účasti (Stavy > Rozvaha nemovitostních fondů)
31.03.2019 Stálá aktiva (Stavy > Rozvaha nemovitostních fondů)
31.03.2019 Ostatní aktiva (Stavy > Rozvaha nemovitostních fondů)
31.03.2019 Pasiva celkem (Stavy > Rozvaha nemovitostních fondů)
31.03.2019 Přijaté úvěry (Stavy > Rozvaha nemovitostních fondů)
31.03.2019 Emitované akcie/podílové listy (Stavy > Rozvaha nemovitostních fondů)
31.03.2019 Ostatní pasiva (Stavy > Rozvaha nemovitostních fondů)
31.03.2019 Aktiva celkem (Stavy > Rozvaha ostatních fondů)
31.03.2019 Vklady a poskytnuté půjčky (Stavy > Rozvaha ostatních fondů)
31.03.2019 Cenné papíry jiné než akcie (Stavy > Rozvaha ostatních fondů)
31.03.2019 Podílové listy/akcie fondů kolektivního investování (Stavy > Rozvaha ostatních fondů)
31.03.2019 Akcie a ostatní majetkové účasti (Stavy > Rozvaha ostatních fondů)
31.03.2019 Stálá aktiva (Stavy > Rozvaha ostatních fondů)
31.03.2019 Ostatní aktiva (Stavy > Rozvaha ostatních fondů)
31.03.2019 Pasiva celkem (Stavy > Rozvaha ostatních fondů)
31.03.2019 Přijaté úvěry (Stavy > Rozvaha ostatních fondů)
31.03.2019 Emitované akcie/podílové listy (Stavy > Rozvaha ostatních fondů)
31.03.2019 Ostatní pasiva (Stavy > Rozvaha ostatních fondů)
31.03.2019 Aktiva celkem (Toky > Rozvaha investičních fondů (bez FPT) - toky)
31.03.2019 Vklady a poskytnuté půjčky (Toky > Rozvaha investičních fondů (bez FPT) - toky)
31.03.2019 Cenné papíry jiné než akcie (Toky > Rozvaha investičních fondů (bez FPT) - toky)
31.03.2019 Podílové listy/akcie fondů kolektivního investování (Toky > Rozvaha investičních fondů (bez FPT) - toky)
31.03.2019 Akcie a ostatní majetkové účasti (Toky > Rozvaha investičních fondů (bez FPT) - toky)
31.03.2019 Stálá aktiva (Toky > Rozvaha investičních fondů (bez FPT) - toky)
31.03.2019 Ostatní aktiva (Toky > Rozvaha investičních fondů (bez FPT) - toky)
31.03.2019 Pasiva celkem (Toky > Rozvaha investičních fondů (bez FPT) - toky)
31.03.2019 Přijaté úvěry (Toky > Rozvaha investičních fondů (bez FPT) - toky)
31.03.2019 Emitované akcie/podílové listy (Toky > Rozvaha investičních fondů (bez FPT) - toky)
31.03.2019 Ostatní pasiva (Toky > Rozvaha investičních fondů (bez FPT) - toky)
31.03.2019 Aktiva celkem (Toky > Rozvaha akciových fondů - toky)
31.03.2019 Vklady a poskytnuté půjčky (Toky > Rozvaha akciových fondů - toky)
31.03.2019 Cenné papíry jiné než akcie (Toky > Rozvaha akciových fondů - toky)
31.03.2019 Podílové listy/akcie fondů kolektivního investování (Toky > Rozvaha akciových fondů - toky)
31.03.2019 Akcie a ostatní majetkové účasti (Toky > Rozvaha akciových fondů - toky)
31.03.2019 Stálá aktiva (Toky > Rozvaha akciových fondů - toky)
31.03.2019 Ostatní aktiva (Toky > Rozvaha akciových fondů - toky)
31.03.2019 Pasiva celkem (Toky > Rozvaha akciových fondů - toky)
31.03.2019 Přijaté úvěry (Toky > Rozvaha akciových fondů - toky)
31.03.2019 Emitované akcie/podílové listy (Toky > Rozvaha akciových fondů - toky)
31.03.2019 Ostatní pasiva (Toky > Rozvaha akciových fondů - toky)
31.03.2019 Aktiva celkem (Toky > Rozvaha dluhopisových fondů - toky)
31.03.2019 Vklady a poskytnuté půjčky (Toky > Rozvaha dluhopisových fondů - toky)
31.03.2019 Cenné papíry jiné než akcie (Toky > Rozvaha dluhopisových fondů - toky)
31.03.2019 Podílové listy/akcie fondů kolektivního investování (Toky > Rozvaha dluhopisových fondů - toky)
31.03.2019 Akcie a ostatní majetkové účasti (Toky > Rozvaha dluhopisových fondů - toky)
31.03.2019 Stálá aktiva (Toky > Rozvaha dluhopisových fondů - toky)
31.03.2019 Ostatní aktiva (Toky > Rozvaha dluhopisových fondů - toky)
31.03.2019 Pasiva celkem (Toky > Rozvaha dluhopisových fondů - toky)
31.03.2019 Přijaté úvěry (Toky > Rozvaha dluhopisových fondů - toky)
31.03.2019 Emitované akcie/podílové listy (Toky > Rozvaha dluhopisových fondů - toky)
31.03.2019 Ostatní pasiva (Toky > Rozvaha dluhopisových fondů - toky)
31.03.2019 Aktiva celkem (Toky > Rozvaha smíšených fondů - toky)
31.03.2019 Vklady a poskytnuté půjčky (Toky > Rozvaha smíšených fondů - toky)
31.03.2019 Cenné papíry jiné než akcie (Toky > Rozvaha smíšených fondů - toky)
31.03.2019 Podílové listy/akcie fondů kolektivního investování (Toky > Rozvaha smíšených fondů - toky)
31.03.2019 Akcie a ostatní majetkové účasti (Toky > Rozvaha smíšených fondů - toky)
31.03.2019 Stálá aktiva (Toky > Rozvaha smíšených fondů - toky)
31.03.2019 Ostatní aktiva (Toky > Rozvaha smíšených fondů - toky)
31.03.2019 Pasiva celkem (Toky > Rozvaha smíšených fondů - toky)
31.03.2019 Přijaté úvěry (Toky > Rozvaha smíšených fondů - toky)
31.03.2019 Emitované akcie/podílové listy (Toky > Rozvaha smíšených fondů - toky)
31.03.2019 Ostatní pasiva (Toky > Rozvaha smíšených fondů - toky)
31.03.2019 Aktiva celkem (Toky > Rozvaha nemovitostních fondů - toky)
31.03.2019 Vklady a poskytnuté půjčky (Toky > Rozvaha nemovitostních fondů - toky)
31.03.2019 Cenné papíry jiné než akcie (Toky > Rozvaha nemovitostních fondů - toky)
31.03.2019 Podílové listy/akcie fondů kolektivního investování (Toky > Rozvaha nemovitostních fondů - toky)
31.03.2019 Akcie a ostatní majetkové účasti (Toky > Rozvaha nemovitostních fondů - toky)
31.03.2019 Stálá aktiva (Toky > Rozvaha nemovitostních fondů - toky)
31.03.2019 Ostatní aktiva (Toky > Rozvaha nemovitostních fondů - toky)
31.03.2019 Pasiva celkem (Toky > Rozvaha nemovitostních fondů - toky)
31.03.2019 Přijaté úvěry (Toky > Rozvaha nemovitostních fondů - toky)
31.03.2019 Emitované akcie/podílové listy (Toky > Rozvaha nemovitostních fondů - toky)
31.03.2019 Ostatní pasiva (Toky > Rozvaha nemovitostních fondů - toky)
31.03.2019 Aktiva celkem (Toky > Rozvaha ostatních fondů - toky)
31.03.2019 Vklady a poskytnuté půjčky (Toky > Rozvaha ostatních fondů - toky)
31.03.2019 Cenné papíry jiné než akcie (Toky > Rozvaha ostatních fondů - toky)
31.03.2019 Podílové listy/akcie fondů kolektivního investování (Toky > Rozvaha ostatních fondů - toky)
31.03.2019 Akcie a ostatní majetkové účasti (Toky > Rozvaha ostatních fondů - toky)
31.03.2019 Stálá aktiva (Toky > Rozvaha ostatních fondů - toky)
31.03.2019 Ostatní aktiva (Toky > Rozvaha ostatních fondů - toky)
31.03.2019 Pasiva celkem (Toky > Rozvaha ostatních fondů - toky)
31.03.2019 Přijaté úvěry (Toky > Rozvaha ostatních fondů - toky)
31.03.2019 Emitované akcie/podílové listy (Toky > Rozvaha ostatních fondů - toky)
31.03.2019 Ostatní pasiva (Toky > Rozvaha ostatních fondů - toky)
31.03.2019 Aktiva (Publikace Měnová statistika > Agregovaná rozvaha investičních fondů (bez FPT))
31.03.2019 Vklady (Publikace Měnová statistika > Agregovaná rozvaha investičních fondů (bez FPT))
31.03.2019 Dluhové cenné papíry (Publikace Měnová statistika > Agregovaná rozvaha investičních fondů (bez FPT))
31.03.2019 Dluhové cenné papíry - Rezidenti (Publikace Měnová statistika > Agregovaná rozvaha investičních fondů (bez FPT))
31.03.2019 Dluhové cenné papíry - Nerezidenti (Publikace Měnová statistika > Agregovaná rozvaha investičních fondů (bez FPT))
31.03.2019 Akcie (Publikace Měnová statistika > Agregovaná rozvaha investičních fondů (bez FPT))
31.03.2019 Akcie - Rezidenti (Publikace Měnová statistika > Agregovaná rozvaha investičních fondů (bez FPT))
31.03.2019 Akcie - Nerezidenti (Publikace Měnová statistika > Agregovaná rozvaha investičních fondů (bez FPT))
31.03.2019 Podílové listy fondů kolektivního investování (Publikace Měnová statistika > Agregovaná rozvaha investičních fondů (bez FPT))
31.03.2019 Podílové listy fondů kolektivního investování - Rezidenti (Publikace Měnová statistika > Agregovaná rozvaha investičních fondů (bez FPT))
31.03.2019 Podílové listy fondů kolektivního investování - Nerezidenti (Publikace Měnová statistika > Agregovaná rozvaha investičních fondů (bez FPT))
31.03.2019 Ostatní aktiva (Publikace Měnová statistika > Agregovaná rozvaha investičních fondů (bez FPT))
31.03.2019 Pasiva (Publikace Měnová statistika > Agregovaná rozvaha investičních fondů (bez FPT))
31.03.2019 Přijaté úvěry (Publikace Měnová statistika > Agregovaná rozvaha investičních fondů (bez FPT))
31.03.2019 Emitované akcie/podílové listy FKI (Publikace Měnová statistika > Agregovaná rozvaha investičních fondů (bez FPT))
31.03.2019 Ostatní pasiva (Publikace Měnová statistika > Agregovaná rozvaha investičních fondů (bez FPT))


Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Důchody

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Podílové fondy

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies