Statistická data ČNB, Data ze dne 30.5.2020

Statistická data ČNB, Data ze dne 30.5.2020
Ke dni/ŘadŘada
30.04.2020 (62) Sestava Úrokové sazby MFI - nové obchody (sazby a objemy) (Měnová statistika > Publikace Měnová statistika)
30.04.2020 (60) Sestava Klientské úvěry nevýkonné (Klientské > Podle kategorizace)
30.04.2020 (50) Sestava Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podrobné (Kč+cizí měna) (Klientské > Podle odvětvového hlediska)
30.04.2020 (50) Sestava Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podrobné (Kč+cizí měna) (Klientské > Podle odvětvového hlediska)
30.04.2020 (38) Sestava Úrokové sazby MFI - stavy obchodů (sazby a objemy) (Měnová statistika > Publikace Měnová statistika)
30.04.2020 (35) Sestava Rezidenti - úvěry domácnostem (včetně NISD) - CZK+CM (Klientské > Domácnosti)
30.04.2020 (35) Sestava Rezidenti - úvěry domácnostem (včetně NISD) - CZK (Klientské > Domácnosti)
30.04.2020 (32) Sestava Peněžní agregáty - protipoložky M3 - stavy, toky (Měnová statistika > Publikace Měnová statistika)
30.04.2020 (30) Sestava .1: Nové úvěry na bydlení poskytnuté bankami a stavebními spořitelnami obyvatelstvu (% p.a. a objemy v mil. Kč) (Nové obchody > Úvěry na bydlení v CZK)
30.04.2020 (28) Sestava Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE)-podrobné_pokračování (Kč+cizí měna) (Klientské > Podle odvětvového hlediska)
30.04.2020 (28) Sestava Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podrobné_pokračování (Kč+cizí měna) (Klientské > Podle odvětvového hlediska)
30.04.2020 (28) Sestava .2: Nové hypoteční úvěry na bydlení podle fixace úrokové sazby (% p. a. a objemy v mil. Kč) (Nové obchody > Úvěry na bydlení v CZK)
30.04.2020 (26) Sestava Členění komponent M3 podle sektoru klienta (Měnová statistika > Publikace Měnová statistika)
30.04.2020 (26) Sestava Peněžní agregáty - složky M3 (Měnová statistika > Publikace Měnová statistika)
30.04.2020 (25) Sestava Rozvahy MFI podle vykazujících subjektů - ČNB (Měnová statistika > Publikace Měnová statistika)
30.04.2020 (25) Sestava Rozvahy MFI podle vykazujících subjektů - Ostatní měnové finanční instituce (Měnová statistika > Publikace Měnová statistika)
30.04.2020 (24) Sestava .1: Refinancované úvěry a ostatní nová ujednání ke stávajícím smlouvám poskytnutých bankami domácnostem v ČR (Nové obchody > Refinancované úvěry v CZK)
30.04.2020 (24) Sestava .1: Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR (Nové obchody > Vybrané ukazatele v EUR (vklady a úvěry))
30.04.2020 (22) Sestava Rozvahy MFI podle vykazujících subjektů - Konsolidovaná rozvaha MFI (Měnová statistika > Publikace Měnová statistika)
30.04.2020 (22) Sestava Klientské úvěry podle kategorizace a sektorů (CZK+cizí měna) (Klientské > Podle kategorizace)
30.04.2020 (22) Sestava .2: Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami domácnostem v ČR - nové obchody (%) (Nové obchody > Úrokové sazby (harmonizované))
30.04.2020 (22) Sestava Objemy pro B1.1.2: Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami domácnostem v ČR - nové obchody (Nové obchody > Objemy obchodů (harmonizované))
30.04.2020 (21) Sestava Klientské úvěry podle sektorového a subsektorového hlediska (Kč+cizí měna) (Klientské > Podle sektorového hlediska)
30.04.2020 (21) Sestava Vklady klientů dle sektorového a subsektorového hlediska (Kč+cizí měna) (Klientské > Podle sektorového hlediska)
30.04.2020 (20) Sestava Úvěry soukromému sektoru (Měnová statistika > Publikace Měnová statistika)
30.04.2020 (20) Sestava .2: Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami rezidentům ČR - stavy obchodů (%) (Stavy obchodů > Úrokové sazby (harmonizované))
30.04.2020 (20) Sestava Objemy pro B2.1.2: Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami rezidentům ČR - stavy obchodů (Stavy obchodů > Objemy obchodů (harmonizované))
30.04.2020 (18) Sestava Nerezidenti-úvěry podle typů (celkem) - CZK+CM (Klientské > Podle druhového (účelového) hlediska)
30.04.2020 (18) Sestava Rezidenti-úvěry podle typů (celkem) - CZK+CM (Klientské > Podle druhového (účelového) hlediska)
30.04.2020 (18) Sestava Klientské úvěry podle druhového hlediska (celkem) - CZK+CM (Klientské > Podle druhového (účelového) hlediska)
30.04.2020 (18) Sestava Úvěry MFI, členění - úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (stavy) (Úvěry poskytnuté měnovými finančními institucemi podle původní splatnosti, protistrany a odvětví > Stavy)
30.04.2020 (18) Sestava Úvěry MFI, členění - úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky) (Úvěry poskytnuté měnovými finančními institucemi podle původní splatnosti, protistrany a odvětví > Toky)
30.04.2020 (18) Sestava Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům z eurozóny - stavy (Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům > Stavy)
30.04.2020 (18) Sestava Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům z eurozóny - toky (Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům > Toky)
30.04.2020 (17) Sestava .3: Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami nefinančním podnikům v ČR - nové obchody (%) (Nové obchody > Úrokové sazby (harmonizované))
30.04.2020 (17) Sestava Objemy pro B1.1.3: Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami nefinančním podnikům v ČR - nové obchody (Nové obchody > Objemy obchodů (harmonizované))
30.04.2020 (16) Sestava Měnový přehled (historická data do prosince 2016) - aktiva (Národní měnová statistika > Měnový přehled - historická data)
30.04.2020 (16) Sestava Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč+cizí měna) (Klientské > Podle odvětvového hlediska)
30.04.2020 (16) Sestava Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč) (Klientské > Podle odvětvového hlediska)
30.04.2020 (16) Sestava Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (cizí měna) (Klientské > Podle odvětvového hlediska)
30.04.2020 (16) Sestava Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (EUR) (Klientské > Podle odvětvového hlediska)
30.04.2020 (16) Sestava Klientské úvěry nevýkonné podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč+cizí měna) (Klientské > Podle kategorizace)
30.04.2020 (16) Sestava Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč+cizí měna) (Klientské > Podle odvětvového hlediska)
30.04.2020 (16) Sestava Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč) (Klientské > Podle odvětvového hlediska)
30.04.2020 (16) Sestava Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (cizí měna) (Klientské > Podle odvětvového hlediska)
30.04.2020 (16) Sestava Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (EUR) (Klientské > Podle odvětvového hlediska)
30.04.2020 (15) Sestava Peněžní agregáty - protipoložky M3 - roční míra růstu (v %) (Měnová statistika > Publikace Měnová statistika)
30.04.2020 (15) Sestava Souhrnně podle sektoru emitenta - všechny měny (Cenné papíry > V držení bank)
30.04.2020 (15) Sestava Rozvaha České národní banky - aktiva (Statistika měnového vývoje v ČR > Rozvaha České národní banky)
30.04.2020 (15) Sestava Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva (Statistika měnového vývoje v ČR > Agregovaná rozvaha ostatních MFI (bez ČNB))
30.04.2020 (14) Sestava Pasiva, hlavní položky, celkem (Bilance bank > Pasiva)
30.04.2020 (14) Sestava Pasiva, hlavní položky, rezidenti (Bilance bank > Pasiva)
30.04.2020 (14) Sestava Pasiva, hlavní položky, nerezidenti (Bilance bank > Pasiva)
30.04.2020 (14) Sestava Pasiva, hlavní položky, CZK (Bilance bank > Pasiva)
30.04.2020 (14) Sestava Pasiva, hlavní položky, všechny cizí měny (Bilance bank > Pasiva)
30.04.2020 (14) Sestava Úrokové sazby MFI - sektor obyvatelstvo - nové obchody (% p.a.) (Měnová a finanční statistika > Hlavní ukazatele)
30.04.2020 (14) Sestava Rezidenti - úvěry domácnostem (včetně NISD) - nevýkonné - CZK+CM (Klientské > Domácnosti)
30.04.2020 (14) Sestava Souhrnně podle sektoru emitenta - CZK (Cenné papíry > V držení bank)
30.04.2020 (14) Sestava Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - pasiva (Statistika měnového vývoje v ČR > Agregovaná rozvaha ostatních MFI (bez ČNB))
30.04.2020 (14) Sestava .1: Úrokové sazby korunových vkladů přijatých bankami od rezidentů ČR - stavy obchodů (%) (Stavy obchodů > Úrokové sazby (harmonizované))
30.04.2020 (14) Sestava Objemy pro B2.1.1: Úrokové sazby korunových vkladů přijatých bankami od rezidentů ČR - stavy obchodů (Stavy obchodů > Objemy obchodů (harmonizované))
30.04.2020 (14) Sestava .1: Úrokové sazby korunových vkladů přijatých bankami od rezidentů ČR - nové obchody (%) (Nové obchody > Úrokové sazby (harmonizované))
30.04.2020 (14) Sestava Objemy pro B1.1.1: Úrokové sazby korunových vkladů přijatých bankami od rezidentů ČR - nové obchody (Nové obchody > Objemy obchodů (harmonizované))
30.04.2020 (13) Sestava Ukazatel koncentrace trhu (Herfindahl-Hirschmanův Index) - obchodní banky (body) (Měnová statistika > Průřezové ukazatele)
30.04.2020 (13) Sestava Konsolidovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (vč. ČNB) - pasiva (stavy) (Konsolidovaná rozvaha MFI (vč. ČNB) > Stavy)
30.04.2020 (13) Sestava Konsolidovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (vč. ČNB) - pasiva (toky) (Konsolidovaná rozvaha MFI (vč. ČNB) > Toky)
30.04.2020 (13) Sestava Vklady od neměnových finančních institucí a vlády - stavy (Vklady uložené u měnových finančních institucí podle protistrany a instrumentu > Stavy)
30.04.2020 (13) Sestava Vklady od neměnových finančních institucí a vlády - toky (Vklady uložené u měnových finančních institucí podle protistrany a instrumentu > Toky)
30.04.2020 (12) Sestava Měnový přehled (historická data do prosince 2016) - pasiva (Národní měnová statistika > Měnový přehled - historická data)
30.04.2020 (12) Sestava Základní měnové indikátory (Měnová statistika > Publikace Měnová statistika)
30.04.2020 (12) Sestava Aktiva, hlavní položky, celkem (Bilance bank > Aktiva)
30.04.2020 (12) Sestava Aktiva, hlavní položky, rezidenti (Bilance bank > Aktiva)
30.04.2020 (12) Sestava Aktiva, hlavní položky, nerezidenti (Bilance bank > Aktiva)
30.04.2020 (12) Sestava Aktiva, hlavní položky, CZK (Bilance bank > Aktiva)
30.04.2020 (12) Sestava Aktiva, hlavní položky, všechny cizí měny (Bilance bank > Aktiva)
30.04.2020 (12) Sestava Aktiva, hlavní položky, EUR (Bilance bank > Aktiva)
30.04.2020 (12) Sestava Vklady klientů podle druhového hlediska (Kč+cizí měna) (Klientské > Podle druhového hlediska)
30.04.2020 (12) Sestava Domácnosti celkem (rezidenti) - Vklady podle druhového hlediska (Kč+cizí měna) (Klientské > Domácnosti)
30.04.2020 (12) Sestava Ostatní dluhové cen. pap. podle splatnosti a sektoru emitenta - všechny měny (Cenné papíry > V držení bank)
30.04.2020 (12) Sestava .2: Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR (Nové obchody > Vybrané ukazatele v EUR (vklady a úvěry))
30.04.2020 (11) Sestava Pasiva, hlavní položky, EUR (Bilance bank > Pasiva)
30.04.2020 (11) Sestava Klientské úvěry podle sektorového hlediska (Kč+cizí měna) (Klientské > Podle sektorového hlediska)
30.04.2020 (11) Sestava Klientské úvěry podle sektorového hlediska (Kč) (Klientské > Podle sektorového hlediska)
30.04.2020 (11) Sestava Vklady klientů dle sektor. hlediska (Kč+cizí měna) (Klientské > Podle sektorového hlediska)
30.04.2020 (11) Sestava Vklady klientů dle sektor. hlediska (Kč) (Klientské > Podle sektorového hlediska)
30.04.2020 (11) Sestava Vklady klientů podle časového hlediska (Kč+cizí měna) (Klientské > Podle časového hlediska)
30.04.2020 (11) Sestava Vklady klientů podle časového hlediska (Kč) (Klientské > Podle časového hlediska)
30.04.2020 (11) Sestava Vklady klientů podle časového hlediska (cizí měna) (Klientské > Podle časového hlediska)
30.04.2020 (11) Sestava Vklady klientů podle časového hlediska (EUR) (Klientské > Podle časového hlediska)
30.04.2020 (11) Sestava Domácnosti celkem (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna) (Klientské > Domácnosti)
30.04.2020 (11) Sestava Domácnosti - živnosti (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna) (Klientské > Domácnosti)
30.04.2020 (11) Sestava Domácnosti - obyvatelstvo (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna) (Klientské > Domácnosti)
30.04.2020 (11) Sestava Domácnosti celkem (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč) (Klientské > Domácnosti)
30.04.2020 (11) Sestava Domácnosti - živnosti (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč) (Klientské > Domácnosti)
30.04.2020 (11) Sestava Domácnosti - obyvatelstvo (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč) (Klientské > Domácnosti)
30.04.2020 (11) Sestava Nefinanční podniky celkem (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna) (Klientské > Nefinační podniky)
30.04.2020 (11) Sestava Nefinanční podniky celkem (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč) (Klientské > Nefinační podniky)
30.04.2020 (11) Sestava Vládní instituce celkem (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna) (Klientské > Vládní instituce)
30.04.2020 (11) Sestava Vládní instituce celkem (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč) (Klientské > Vládní instituce)
30.04.2020 (11) Sestava Konsolidovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (vč. ČNB) - aktiva (stavy) (Konsolidovaná rozvaha MFI (vč. ČNB) > Stavy)
30.04.2020 (11) Sestava Konsolidovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (vč. ČNB) - aktiva (toky) (Konsolidovaná rozvaha MFI (vč. ČNB) > Toky)
30.04.2020 (10) Sestava Vklady klientů podle druhového hlediska (Kč) (Klientské > Podle druhového hlediska)
30.04.2020 (10) Sestava Domácnosti - obyvatelstvo (rezidenti) - Vklady podle druhového hlediska (Kč+cizí měna) (Klientské > Domácnosti)
30.04.2020 (10) Sestava Domácnosti celkem (rezidenti) - Vklady podle druhového hlediska (Kč) (Klientské > Domácnosti)
30.04.2020 (10) Sestava Domácnosti - obyvatelstvo (rezidenti) - Vklady podle druhového hlediska (Kč) (Klientské > Domácnosti)
30.04.2020 (10) Sestava Rozvaha České národní banky - pasiva (Statistika měnového vývoje v ČR > Rozvaha České národní banky)
30.04.2020 (10) Sestava Vklady od nefinančních sektorů kromě vlády - stavy (Vklady uložené u měnových finančních institucí podle protistrany a instrumentu > Stavy)
30.04.2020 (10) Sestava Vklady od nefinančních sektorů kromě vlády - toky (Vklady uložené u měnových finančních institucí podle protistrany a instrumentu > Toky)
30.04.2020 (9) Sestava Klientské úvěry podle sektorového hlediska (cizí měna) (Klientské > Podle sektorového hlediska)
30.04.2020 (9) Sestava Klientské úvěry podle sektorového hlediska (EUR) (Klientské > Podle sektorového hlediska)
30.04.2020 (9) Sestava Vklady klientů dle sektor. hlediska (cizí měna) (Klientské > Podle sektorového hlediska)
30.04.2020 (9) Sestava Vklady klientů dle sektor. hlediska (EUR) (Klientské > Podle sektorového hlediska)
30.04.2020 (9) Sestava Vklady klientů podle druhového hlediska (cizí měna) (Klientské > Podle druhového hlediska)
30.04.2020 (9) Sestava Vklady klientů podle druhového hlediska (EUR) (Klientské > Podle druhového hlediska)
30.04.2020 (9) Sestava Domácnosti - živnosti (rezidenti) - Vklady podle druhového hlediska (Kč+cizí měna) (Klientské > Domácnosti)
30.04.2020 (9) Sestava Domácnosti - živnosti (rezidenti) - Vklady podle druhového hlediska (Kč) (Klientské > Domácnosti)
30.04.2020 (9) Sestava Peněžní agregáty a protipoložky - hlavní protipoložky M3 (stavy) (Peněžní agregáty a protipoložky > Stavy)
30.04.2020 (9) Sestava Peněžní agregáty a protipoložky - hlavní protipoložky M3 (toky) (Peněžní agregáty a protipoložky > Toky)
30.04.2020 (9) Sestava Peněžní agregáty a protipoložky - hlavní protipoložky M3 (měsíční míry růstu v %) (Peněžní agregáty a protipoložky > Míry růstu)
30.04.2020 (9) Sestava Peněžní agregáty a protipoložky - hlavní protipoložky M3 (roční míry růstu v %) (Peněžní agregáty a protipoložky > Míry růstu)
30.04.2020 (8) Sestava Ukazatele nákladů úvěrů (Úrokové sazby MFI včetně objemů > Ukazatele nákladů úvěrů)
30.04.2020 (8) Sestava .4: Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami nefinančním podnikům v ČR: vybrané ukazatele - nové obchody (%) (Nové obchody > Úrokové sazby (harmonizované))
30.04.2020 (8) Sestava Objemy pro B1.1.4: Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami nefinančním podnikům v ČR: vybrané ukazatele - nové obchody (Nové obchody > Objemy obchodů (harmonizované))
30.04.2020 (8) Sestava Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy) (Peněžní agregáty a protipoložky > Stavy)
30.04.2020 (8) Sestava Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (toky) (Peněžní agregáty a protipoložky > Toky)
30.04.2020 (8) Sestava Banky celkem - úvěry (Klientské > Podle skupin bank)
30.04.2020 (8) Sestava Velké banky - úvěry (Klientské > Podle skupin bank)
30.04.2020 (8) Sestava Střední a malé banky - úvěry (Klientské > Podle skupin bank)
30.04.2020 (8) Sestava Pobočky zahraničních bank - úvěry (Klientské > Podle skupin bank)
30.04.2020 (8) Sestava Střední banky - úvěry (Klientské > Podle skupin bank)
30.04.2020 (8) Sestava Malé banky - úvěry (Klientské > Podle skupin bank)
30.04.2020 (8) Sestava Banky celkem - vklady (Klientské > Podle skupin bank)
30.04.2020 (8) Sestava Velké banky - vklady (Klientské > Podle skupin bank)
30.04.2020 (8) Sestava Střední a malé banky - vklady (Klientské > Podle skupin bank)
30.04.2020 (8) Sestava Pobočky zahraničních bank - vklady (Klientské > Podle skupin bank)
30.04.2020 (7) Sestava Úvěry MFI, členění - úvěry neměnovým finančním institucím a vládě (stavy) (Úvěry poskytnuté měnovými finančními institucemi podle původní splatnosti, protistrany a odvětví > Stavy)
30.04.2020 (7) Sestava Úvěry nefinančním podnikům v členění podle odvětví - CZ-NACE rev. 2 (Úvěry poskytnuté měnovými finančními institucemi podle původní splatnosti, protistrany a odvětví > Stavy)
30.04.2020 (7) Sestava Úvěry MFI, členění - úvěry neměnovým finančním institucím a vládě (toky) (Úvěry poskytnuté měnovými finančními institucemi podle původní splatnosti, protistrany a odvětví > Toky)
30.04.2020 (7) Sestava Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (měsíční míry růstu v %) (Peněžní agregáty a protipoložky > Míry růstu)
30.04.2020 (7) Sestava Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (roční míry růstu v %) (Peněžní agregáty a protipoložky > Míry růstu)
30.04.2020 (7) Sestava Analytické účty měnových finančních institucí (Finanční sektor > Analytické účty měnových finančních institucí)
30.04.2020 (6) Sestava Příspěvky k roční míře růstu M3 (v p.b.) (Měnová statistika > Publikace Měnová statistika)
30.04.2020 (6) Sestava Souhrnně podle sektoru držitele - všechny měny (Cenné papíry > Emitované bankami)
30.04.2020 (6) Sestava Souhrnně podle sektoru držitele - CZK (Cenné papíry > Emitované bankami)
30.04.2020 (6) Sestava .2: Refinancované úvěry a ostatní nová ujednání ke stávajícím smlouvám poskytnutých bankami nefinančním podnikům v ČR (Nové obchody > Refinancované úvěry v CZK)
30.04.2020 (5) Sestava Příspěvky k roční míře růstu úvěrů soukromému sektoru (v p.b.) (Měnová statistika > Publikace Měnová statistika)
30.04.2020 (5) Sestava Ostatní dluhové cen. pap. podle splatnosti a sektoru držitele - všechny měny (Cenné papíry > Emitované bankami)
30.04.2020 (4) Sestava Odvozené ukazatele nákladů úvěrů (Měnová statistika > Publikace Měnová statistika)
30.04.2020 (4) Sestava Základní měnové indikátory - roční míry růstu (v %) (Měnová a finanční statistika > Hlavní ukazatele)
30.04.2020 (4) Sestava Klientské úvěry podle čas. hlediska (Kč+cizí měna) (Klientské > Podle časového hlediska)
30.04.2020 (4) Sestava Klientské úvěry podle čas. hlediska (Kč) (Klientské > Podle časového hlediska)
30.04.2020 (4) Sestava Klientské úvěry podle čas. hlediska (cizí měna) (Klientské > Podle časového hlediska)
30.04.2020 (4) Sestava Klientské úvěry podle čas. hlediska (EUR) (Klientské > Podle časového hlediska)
30.04.2020 (4) Sestava Nefinanční podniky celkem (rezidenti) - Úvěry podle časového hlediska (Kč+cizí měna) (Klientské > Nefinanční podniky)
30.04.2020 (4) Sestava Nefinanční podniky celkem (rezidenti) - Úvěry podle časového hlediska (Kč) (Klientské > Nefinanční podniky)
30.04.2020 (4) Sestava Vládní instituce celkem (rezidenti) - Úvěry podle časového hlediska (Kč+cizí měna) (Klientské > Vládní instituce)
30.04.2020 (4) Sestava Vládní instituce celkem (rezidenti) - Úvěry podle časového hlediska (Kč) (Klientské > Vládní instituce)
30.04.2020 (3) Sestava Zadlužení domácností - banky a družstevní záložny (v mil. Kč) (Měnová a finanční statistika > Hlavní ukazatele)
30.04.2020 (3) Sestava Stavební spořitelny - vklady v Kč (Klientské > Podle skupin bank)
30.04.2020 (2) Sestava Měnový přehled (historická data do prosince 2016) - meziroční změny (%) (Národní měnová statistika > Měnový přehled - historická data)
30.04.2020 (2) Sestava Měnový přehled (historická data do prosince 2016) - roční míry růstu (%) (Národní měnová statistika > Měnový přehled - historická data)
30.04.2020 (2) Sestava .5: Roční procentní sazba nákladů korunových úvěrů poskytnutých bankami domácnostem v ČR - nové obchody (%) (Nové obchody > Úrokové sazby (harmonizované))
30.04.2020 (2) Sestava Objemy pro B1.1.5: Roční procentní sazba nákladů korunových úvěrů poskytnutých bankami domácnostem - nové obchody (Nové obchody > Objemy obchodů (harmonizované))
30.04.2020 (2) Sestava Stavební spořitelny - úvěry v Kč (Klientské > Podle skupin bank)
31.03.2020 (21) Sestava Čtvrtletní rozvaha zprostředkovatelů financování aktiv (Statistika ostatních finančních institucí > Zprostředkovatelé financování aktiv)
31.03.2020 (21) Sestava Čtvrtletní rozvaha společností finančního leasingu (Statistika ostatních finančních institucí > Zprostředkovatelé financování aktiv)
31.03.2020 (21) Sestava Čtvrtletní rozvaha společností ostatního úvěrování (Statistika ostatních finančních institucí > Zprostředkovatelé financování aktiv)
31.03.2020 (21) Sestava Čtvrtletní rozvaha faktoringových a forfaitingových společností (Statistika ostatních finančních institucí > Zprostředkovatelé financování aktiv)
31.03.2020 (20) Sestava Přehled půjček poskytnutých ZFA rezidentům (Měnová statistika > Publikace Měnová statistika)
31.03.2020 (17) Sestava Čtvrtletní agregovaná rozvaha ZFA (Měnová statistika > Publikace Měnová statistika)
31.03.2020 (13) Sestava Členění půjček poskytnutých domácnostem (Měnová statistika > Publikace Měnová statistika)
31.03.2020 (11) Sestava Struktura půjček poskytnutých zprostředkovateli financování aktiv rezidentům (Statistika ostatních finančních institucí > Zprostředkovatelé financování aktiv)
31.03.2020 (11) Sestava Struktura půjček poskytnutých společnostmi finančního leasingu rezidentům (Statistika ostatních finančních institucí > Zprostředkovatelé financování aktiv)
31.03.2020 (11) Sestava Struktura půjček poskytnutých společnostmi ostatního úvěrování rezidentům (Statistika ostatních finančních institucí > Zprostředkovatelé financování aktiv)
31.03.2020 (11) Sestava Struktura půjček poskytnutých faktoringovými a forfaitingovými společnostmi rezidentům (Statistika ostatních finančních institucí > Zprostředkovatelé financování aktiv)
31.03.2020 (9) Sestava Nesplacené hypoteční úvěry podle účelu a způsobu pořízení (Hypoteční úvěry > Objemy)
31.03.2020 (9) Sestava Nově poskytnuté hypoteční úvěry podle účelu a způsobu pořízení (Hypoteční úvěry > Objemy)
31.03.2020 (9) Sestava Nesplacené hypoteční úvěry podle účelu a způsobu pořízení (počet) (Hypoteční úvěry > Počty úvěrových smluv)
31.03.2020 (9) Sestava Nově poskytnuté hypoteční úvěry podle účelu a způsobu pořízení (počet) (Hypoteční úvěry > Počty úvěrových smluv)
31.03.2020 (8) Sestava Nesplacené hypoteční úvěry podle kategorizace (Hypoteční úvěry > Objemy)
31.03.2020 (5) Sestava Nově poskytnuté hypoteční úvěry podle doby fixace úrokové sazby (Hypoteční úvěry > Objemy)
31.03.2020 (5) Sestava Nesplacené hypoteční úvěry podle doby fixace úrokové sazby (Hypoteční úvěry > Objemy)
31.03.2020 (5) Sestava Nesplacené hypoteční úvěry podle doby fixace úrokové sazby (%) (Hypoteční úvěry > Úrokové sazby)
31.03.2020 (5) Sestava Nově poskytnuté hypoteční úvěry podle doby fixace úrokové sazby (%) (Hypoteční úvěry > Úrokové sazby)
31.03.2020 (3) Sestava Zadlužení domácností - ostatní finanční instituce (v mil. Kč) (Měnová a finanční statistika > Hlavní ukazatele)
31.03.2020 (2) Sestava Ukazatel koncentrace trhu (Herfindahl-Hirschmanův Index) - spotřebitelské úvěry (body) (Měnová statistika > Průřezové ukazatele)
31.03.2020 (1) Sestava Ukazatel koncentrace trhu (Herfindahl-Hirschmanův Index) - investiční fondy (body) (Měnová statistika > Průřezové ukazatele)
Ke dni/ŘadŘada
30.04.2020 Úvěry celkem (krátkodobé+střednědobé+dlouhodobé) (Podle časového hlediska > Klientské úvěry podle čas. hlediska (Kč+cizí měna))
30.04.2020 Úvěry krátkodobé (do 1 roku) (Podle časového hlediska > Klientské úvěry podle čas. hlediska (Kč+cizí měna))
30.04.2020 Úvěry střednědobé (1-5 let) (Podle časového hlediska > Klientské úvěry podle čas. hlediska (Kč+cizí měna))
30.04.2020 Úvěry dlouhodobé (nad 5 let) (Podle časového hlediska > Klientské úvěry podle čas. hlediska (Kč+cizí měna))
30.04.2020 Úvěry celkem (krátkodobé+střednědobé+dlouhodobé) (Podle časového hlediska > Klientské úvěry podle čas. hlediska (Kč))
30.04.2020 Úvěry krátkodobé (do 1 roku) (Podle časového hlediska > Klientské úvěry podle čas. hlediska (Kč))
30.04.2020 Úvěry střednědobé (1-5 let) (Podle časového hlediska > Klientské úvěry podle čas. hlediska (Kč))
30.04.2020 Úvěry dlouhodobé (nad 5 let) (Podle časového hlediska > Klientské úvěry podle čas. hlediska (Kč))
30.04.2020 Úvěry celkem (krátkodobé+střednědobé+dlouhodobé) (Podle časového hlediska > Klientské úvěry podle čas. hlediska (cizí měna))
30.04.2020 Úvěry krátkodobé (do 1 roku) (Podle časového hlediska > Klientské úvěry podle čas. hlediska (cizí měna))
30.04.2020 Úvěry střednědobé (1-5 let) (Podle časového hlediska > Klientské úvěry podle čas. hlediska (cizí měna))
30.04.2020 Úvěry dlouhodobé (nad 5 let) (Podle časového hlediska > Klientské úvěry podle čas. hlediska (cizí měna))
30.04.2020 Úvěry celkem (krátkodobé+střednědobé+dlouhodobé) (Podle časového hlediska > Klientské úvěry podle čas. hlediska (EUR))
30.04.2020 Úvěry krátkodobé (do 1 roku) (Podle časového hlediska > Klientské úvěry podle čas. hlediska (EUR))
30.04.2020 Úvěry střednědobé (1-5 let) (Podle časového hlediska > Klientské úvěry podle čas. hlediska (EUR))
30.04.2020 Úvěry dlouhodobé (nad 5 let) (Podle časového hlediska > Klientské úvěry podle čas. hlediska (EUR))
30.04.2020 Nerezidenti - úvěry a pohledávky celkem (Podle druhového (účelového) hlediska > Nerezidenti-úvěry podle typů (celkem) - CZK+CM)
30.04.2020 kontokorentní a debetní zůstatky na BÚ celkem (Podle druhového (účelového) hlediska > Nerezidenti-úvěry podle typů (celkem) - CZK+CM)
30.04.2020 pohledávky z karet celkem (Podle druhového (účelového) hlediska > Nerezidenti-úvěry podle typů (celkem) - CZK+CM)
30.04.2020 spotřební úvěry (bez KTK,BÚ a pohl.z karet) celkem (Podle druhového (účelového) hlediska > Nerezidenti-úvěry podle typů (celkem) - CZK+CM)
30.04.2020 úvěry na bydlení celkem (Podle druhového (účelového) hlediska > Nerezidenti-úvěry podle typů (celkem) - CZK+CM)
30.04.2020 v tom: hypoteční úvěry na bytové nemovitosti celkem (Podle druhového (účelového) hlediska > Nerezidenti-úvěry podle typů (celkem) - CZK+CM)
30.04.2020 standardní úvěry ze stavebního spoření celkem (Podle druhového (účelového) hlediska > Nerezidenti-úvěry podle typů (celkem) - CZK+CM)
30.04.2020 překlenovací úvěry ze stavebního spoření celkem (Podle druhového (účelového) hlediska > Nerezidenti-úvěry podle typů (celkem) - CZK+CM)
30.04.2020 spotřebitelské úvěry na nemovitosti celkem (Podle druhového (účelového) hlediska > Nerezidenti-úvěry podle typů (celkem) - CZK+CM)
30.04.2020 hypoteční úvěry na nebytové nemovitosti celkem (Podle druhového (účelového) hlediska > Nerezidenti-úvěry podle typů (celkem) - CZK+CM)
30.04.2020 ostatní úvěry celkem (Podle druhového (účelového) hlediska > Nerezidenti-úvěry podle typů (celkem) - CZK+CM)
30.04.2020 z toho: investiční (Podle druhového (účelového) hlediska > Nerezidenti-úvěry podle typů (celkem) - CZK+CM)
30.04.2020 oběž.aktiva,sez.nákl.,export,import celkem (Podle druhového (účelového) hlediska > Nerezidenti-úvěry podle typů (celkem) - CZK+CM)
30.04.2020 na přechod.nedost.zdrojů celkem (Podle druhového (účelového) hlediska > Nerezidenti-úvěry podle typů (celkem) - CZK+CM)
30.04.2020 ostatní (finanční a účelové) úvěry celkem (Podle druhového (účelového) hlediska > Nerezidenti-úvěry podle typů (celkem) - CZK+CM)
30.04.2020 na obchodní pohledávky celkem (Podle druhového (účelového) hlediska > Nerezidenti-úvěry podle typů (celkem) - CZK+CM)
30.04.2020 na nákup CP celkem (Podle druhového (účelového) hlediska > Nerezidenti-úvěry podle typů (celkem) - CZK+CM)
30.04.2020 repo operace celkem (Podle druhového (účelového) hlediska > Nerezidenti-úvěry podle typů (celkem) - CZK+CM)
30.04.2020 Úvěry a pohledávky za klienty celkem (Nefinanční podniky > Nefinanční podniky celkem (rezidenti) - Úvěry podle časového hlediska (Kč+cizí měna))
30.04.2020 Úvěry a pohledávky za klienty krátkodobé celkem (Nefinanční podniky > Nefinanční podniky celkem (rezidenti) - Úvěry podle časového hlediska (Kč+cizí měna))
30.04.2020 Úvěry a pohledávky za klienty střednědobé celkem (Nefinanční podniky > Nefinanční podniky celkem (rezidenti) - Úvěry podle časového hlediska (Kč+cizí měna))
30.04.2020 Úvěry a pohledávky za klienty dlouhodobé celkem (Nefinanční podniky > Nefinanční podniky celkem (rezidenti) - Úvěry podle časového hlediska (Kč+cizí měna))
30.04.2020 Úvěry a pohledávky za klienty celkem (Nefinanční podniky > Nefinanční podniky celkem (rezidenti) - Úvěry podle časového hlediska (Kč))
30.04.2020 Úvěry a pohledávky za klienty krátkodobé celkem (Nefinanční podniky > Nefinanční podniky celkem (rezidenti) - Úvěry podle časového hlediska (Kč))
30.04.2020 Úvěry a pohledávky za klienty střednědobé celkem (Nefinanční podniky > Nefinanční podniky celkem (rezidenti) - Úvěry podle časového hlediska (Kč))
30.04.2020 Úvěry a pohledávky za klienty dlouhodobé celkem (Nefinanční podniky > Nefinanční podniky celkem (rezidenti) - Úvěry podle časového hlediska (Kč))
30.04.2020 Vklady a přijaté úvěry od klientů celkem (Podle časového hlediska > Vklady klientů podle časového hlediska (Kč+cizí měna))
30.04.2020 Netermínované vklady klientů celkem (Podle časového hlediska > Vklady klientů podle časového hlediska (Kč+cizí měna))
30.04.2020 Termínované vklady celkem (Podle časového hlediska > Vklady klientů podle časového hlediska (Kč+cizí měna))
30.04.2020 Termínované vklady krátkodobé celkem (Podle časového hlediska > Vklady klientů podle časového hlediska (Kč+cizí měna))
30.04.2020 Termínované vklady střednědobé celkem (Podle časového hlediska > Vklady klientů podle časového hlediska (Kč+cizí měna))
30.04.2020 Termínované vklady dlouhodobé celkem (Podle časového hlediska > Vklady klientů podle časového hlediska (Kč+cizí měna))
30.04.2020 Termínované vklady do 3 měsíců včetně (Podle časového hlediska > Vklady klientů podle časového hlediska (Kč+cizí měna))
30.04.2020 Termínované vklady nad 3 měsíce do 1 roku včetně (Podle časového hlediska > Vklady klientů podle časového hlediska (Kč+cizí měna))
30.04.2020 Termínované vklady nad 1 rok do 2 let včetně (Podle časového hlediska > Vklady klientů podle časového hlediska (Kč+cizí měna))
30.04.2020 Termínované vklady nad 2 roky do 5 let včetně (Podle časového hlediska > Vklady klientů podle časového hlediska (Kč+cizí měna))
30.04.2020 Termínované vklady nad 5 let (Podle časového hlediska > Vklady klientů podle časového hlediska (Kč+cizí měna))
30.04.2020 Vklady a přijaté úvěry od klientů celkem (Podle časového hlediska > Vklady klientů podle časového hlediska (Kč))
30.04.2020 Netermínované vklady klientů celkem (Podle časového hlediska > Vklady klientů podle časového hlediska (Kč))
30.04.2020 Termínované vklady celkem (Podle časového hlediska > Vklady klientů podle časového hlediska (Kč))
30.04.2020 Termínované vklady krátkodobé celkem (Podle časového hlediska > Vklady klientů podle časového hlediska (Kč))
30.04.2020 Termínované vklady střednědobé celkem (Podle časového hlediska > Vklady klientů podle časového hlediska (Kč))
30.04.2020 Termínované vklady dlouhodobé celkem (Podle časového hlediska > Vklady klientů podle časového hlediska (Kč))
30.04.2020 Termínované vklady do 3 měsíců včetně (Podle časového hlediska > Vklady klientů podle časového hlediska (Kč))
30.04.2020 Termínované vklady nad 3 měsíce do 1 roku včetně (Podle časového hlediska > Vklady klientů podle časového hlediska (Kč))
30.04.2020 Termínované vklady nad 1 rok do 2 let včetně (Podle časového hlediska > Vklady klientů podle časového hlediska (Kč))
30.04.2020 Termínované vklady nad 2 roky do 5 let včetně (Podle časového hlediska > Vklady klientů podle časového hlediska (Kč))
30.04.2020 Termínované vklady nad 5 let (Podle časového hlediska > Vklady klientů podle časového hlediska (Kč))
30.04.2020 Vklady a přijaté úvěry od klientů celkem (Podle časového hlediska > Vklady klientů podle časového hlediska (cizí měna))
30.04.2020 Netermínované vklady klientů celkem (Podle časového hlediska > Vklady klientů podle časového hlediska (cizí měna))
30.04.2020 Termínované vklady celkem (Podle časového hlediska > Vklady klientů podle časového hlediska (cizí měna))
30.04.2020 Termínované vklady krátkodobé celkem (Podle časového hlediska > Vklady klientů podle časového hlediska (cizí měna))
30.04.2020 Termínované vklady střednědobé celkem (Podle časového hlediska > Vklady klientů podle časového hlediska (cizí měna))
30.04.2020 Termínované vklady dlouhodobé celkem (Podle časového hlediska > Vklady klientů podle časového hlediska (cizí měna))
30.04.2020 Termínované vklady do 3 měsíců včetně (Podle časového hlediska > Vklady klientů podle časového hlediska (cizí měna))
30.04.2020 Termínované vklady nad 3 měsíce do 1 roku včetně (Podle časového hlediska > Vklady klientů podle časového hlediska (cizí měna))
30.04.2020 Termínované vklady nad 1 rok do 2 let včetně (Podle časového hlediska > Vklady klientů podle časového hlediska (cizí měna))
30.04.2020 Termínované vklady nad 2 roky do 5 let včetně (Podle časového hlediska > Vklady klientů podle časového hlediska (cizí měna))
30.04.2020 Termínované vklady nad 5 let (Podle časového hlediska > Vklady klientů podle časového hlediska (cizí měna))
30.04.2020 Vklady a přijaté úvěry od klientů celkem (Podle časového hlediska > Vklady klientů podle časového hlediska (EUR))
30.04.2020 Netermínované vklady klientů celkem (Podle časového hlediska > Vklady klientů podle časového hlediska (EUR))
30.04.2020 Termínované vklady celkem (Podle časového hlediska > Vklady klientů podle časového hlediska (EUR))
30.04.2020 Termínované vklady krátkodobé celkem (Podle časového hlediska > Vklady klientů podle časového hlediska (EUR))
30.04.2020 Termínované vklady střednědobé celkem (Podle časového hlediska > Vklady klientů podle časového hlediska (EUR))
30.04.2020 Termínované vklady dlouhodobé celkem (Podle časového hlediska > Vklady klientů podle časového hlediska (EUR))
30.04.2020 Termínované vklady do 3 měsíců včetně (Podle časového hlediska > Vklady klientů podle časového hlediska (EUR))
30.04.2020 Termínované vklady nad 3 měsíce do 1 roku včetně (Podle časového hlediska > Vklady klientů podle časového hlediska (EUR))
30.04.2020 Termínované vklady nad 1 rok do 2 let včetně (Podle časového hlediska > Vklady klientů podle časového hlediska (EUR))
30.04.2020 Termínované vklady nad 2 roky do 5 let včetně (Podle časového hlediska > Vklady klientů podle časového hlediska (EUR))
30.04.2020 Termínované vklady nad 5 let (Podle časového hlediska > Vklady klientů podle časového hlediska (EUR))
30.04.2020 Vklady a přijaté úvěry od klientů celkem (Domácnosti > Domácnosti celkem (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna))
30.04.2020 Netermínované vklady klientů celkem (Domácnosti > Domácnosti celkem (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna))
30.04.2020 Termínované vklady celkem (Domácnosti > Domácnosti celkem (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna))
30.04.2020 Termínované vklady krátkodobé celkem (Domácnosti > Domácnosti celkem (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna))
30.04.2020 Termínované vklady střednědobé celkem (Domácnosti > Domácnosti celkem (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna))
30.04.2020 Termínované vklady dlouhodobé celkem (Domácnosti > Domácnosti celkem (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna))
30.04.2020 Termínované vklady do 3 měsíců včetně (Domácnosti > Domácnosti celkem (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna))
30.04.2020 Termínované vklady nad 3 měsíce do 1 roku včetně (Domácnosti > Domácnosti celkem (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna))
30.04.2020 Termínované vklady nad 1 rok do 2 let včetně (Domácnosti > Domácnosti celkem (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna))
30.04.2020 Termínované vklady nad 2 roky do 5 let včetně (Domácnosti > Domácnosti celkem (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna))
30.04.2020 Termínované vklady nad 5 let (Domácnosti > Domácnosti celkem (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna))
30.04.2020 Vklady a přijaté úvěry od klientů celkem (Domácnosti > Domácnosti - živnosti (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna))
30.04.2020 Netermínované vklady klientů celkem (Domácnosti > Domácnosti - živnosti (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna))
30.04.2020 Termínované vklady celkem (Domácnosti > Domácnosti - živnosti (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna))
30.04.2020 Termínované vklady krátkodobé celkem (Domácnosti > Domácnosti - živnosti (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna))
30.04.2020 Termínované vklady střednědobé celkem (Domácnosti > Domácnosti - živnosti (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna))
30.04.2020 Termínované vklady dlouhodobé celkem (Domácnosti > Domácnosti - živnosti (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna))
30.04.2020 Termínované vklady do 3 měsíců včetně (Domácnosti > Domácnosti - živnosti (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna))
30.04.2020 Termínované vklady nad 3 měsíce do 1 roku včetně (Domácnosti > Domácnosti - živnosti (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna))
30.04.2020 Termínované vklady nad 1 rok do 2 let včetně (Domácnosti > Domácnosti - živnosti (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna))
30.04.2020 Termínované vklady nad 2 roky do 5 let včetně (Domácnosti > Domácnosti - živnosti (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna))
30.04.2020 Termínované vklady nad 5 let (Domácnosti > Domácnosti - živnosti (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna))
30.04.2020 Vklady a přijaté úvěry od klientů celkem (Domácnosti > Domácnosti - obyvatelstvo (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna))
30.04.2020 Netermínované vklady klientů celkem (Domácnosti > Domácnosti - obyvatelstvo (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna))
30.04.2020 Termínované vklady celkem (Domácnosti > Domácnosti - obyvatelstvo (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna))
30.04.2020 Termínované vklady krátkodobé celkem (Domácnosti > Domácnosti - obyvatelstvo (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna))
30.04.2020 Termínované vklady střednědobé celkem (Domácnosti > Domácnosti - obyvatelstvo (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna))
30.04.2020 Termínované vklady dlouhodobé celkem (Domácnosti > Domácnosti - obyvatelstvo (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna))
30.04.2020 Termínované vklady do 3 měsíců včetně (Domácnosti > Domácnosti - obyvatelstvo (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna))
30.04.2020 Termínované vklady nad 3 měsíce do 1 roku včetně (Domácnosti > Domácnosti - obyvatelstvo (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna))
30.04.2020 Termínované vklady nad 1 rok do 2 let včetně (Domácnosti > Domácnosti - obyvatelstvo (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna))
30.04.2020 Termínované vklady nad 2 roky do 5 let včetně (Domácnosti > Domácnosti - obyvatelstvo (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna))
30.04.2020 Termínované vklady nad 5 let (Domácnosti > Domácnosti - obyvatelstvo (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna))
30.04.2020 Vklady a přijaté úvěry od klientů celkem (Domácnosti > Domácnosti celkem (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč))
30.04.2020 Netermínované vklady klientů celkem (Domácnosti > Domácnosti celkem (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč))
30.04.2020 Termínované vklady celkem (Domácnosti > Domácnosti celkem (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč))
30.04.2020 Termínované vklady krátkodobé celkem (Domácnosti > Domácnosti celkem (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč))
30.04.2020 Termínované vklady střednědobé celkem (Domácnosti > Domácnosti celkem (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč))
30.04.2020 Termínované vklady dlouhodobé celkem (Domácnosti > Domácnosti celkem (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč))
30.04.2020 Termínované vklady do 3 měsíců včetně (Domácnosti > Domácnosti celkem (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč))
30.04.2020 Termínované vklady nad 3 měsíce do 1 roku včetně (Domácnosti > Domácnosti celkem (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč))
30.04.2020 Termínované vklady nad 1 rok do 2 let včetně (Domácnosti > Domácnosti celkem (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč))
30.04.2020 Termínované vklady nad 2 roky do 5 let včetně (Domácnosti > Domácnosti celkem (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč))
30.04.2020 Termínované vklady nad 5 let (Domácnosti > Domácnosti celkem (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč))
30.04.2020 Vklady a přijaté úvěry od klientů celkem (Domácnosti > Domácnosti - živnosti (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč))
30.04.2020 Netermínované vklady klientů celkem (Domácnosti > Domácnosti - živnosti (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč))
30.04.2020 Termínované vklady celkem (Domácnosti > Domácnosti - živnosti (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč))
30.04.2020 Termínované vklady krátkodobé celkem (Domácnosti > Domácnosti - živnosti (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč))
30.04.2020 Termínované vklady střednědobé celkem (Domácnosti > Domácnosti - živnosti (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč))
30.04.2020 Termínované vklady dlouhodobé celkem (Domácnosti > Domácnosti - živnosti (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč))
30.04.2020 Termínované vklady do 3 měsíců včetně (Domácnosti > Domácnosti - živnosti (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč))
30.04.2020 Termínované vklady nad 3 měsíce do 1 roku včetně (Domácnosti > Domácnosti - živnosti (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč))
30.04.2020 Termínované vklady nad 1 rok do 2 let včetně (Domácnosti > Domácnosti - živnosti (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč))
30.04.2020 Termínované vklady nad 2 roky do 5 let včetně (Domácnosti > Domácnosti - živnosti (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč))
30.04.2020 Termínované vklady nad 5 let (Domácnosti > Domácnosti - živnosti (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč))
30.04.2020 Vklady a přijaté úvěry od klientů celkem (Domácnosti > Domácnosti - obyvatelstvo (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč))
30.04.2020 Netermínované vklady klientů celkem (Domácnosti > Domácnosti - obyvatelstvo (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč))
30.04.2020 Termínované vklady celkem (Domácnosti > Domácnosti - obyvatelstvo (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč))
30.04.2020 Termínované vklady krátkodobé celkem (Domácnosti > Domácnosti - obyvatelstvo (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč))
30.04.2020 Termínované vklady střednědobé celkem (Domácnosti > Domácnosti - obyvatelstvo (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč))
30.04.2020 Termínované vklady dlouhodobé celkem (Domácnosti > Domácnosti - obyvatelstvo (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč))
30.04.2020 Termínované vklady do 3 měsíců včetně (Domácnosti > Domácnosti - obyvatelstvo (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč))
30.04.2020 Termínované vklady nad 3 měsíce do 1 roku včetně (Domácnosti > Domácnosti - obyvatelstvo (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč))
30.04.2020 Termínované vklady nad 1 rok do 2 let včetně (Domácnosti > Domácnosti - obyvatelstvo (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč))
30.04.2020 Termínované vklady nad 2 roky do 5 let včetně (Domácnosti > Domácnosti - obyvatelstvo (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč))
30.04.2020 Termínované vklady nad 5 let (Domácnosti > Domácnosti - obyvatelstvo (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč))
30.04.2020 Ostatní dluhové cen. pap. do 1 roku vč. - rezidenti a nerezidenti celkem (Emitované bankami > Ostatní dluhové cen. pap. podle splatnosti a sektoru držitele - všechny měny)
30.04.2020 Ostatní dluhové cen. pap. nad 1 rok do 5 let vč. - rezidenti a nerezidenti celkem (do r. 2003 do 4 let vč.) (Emitované bankami > Ostatní dluhové cen. pap. podle splatnosti a sektoru držitele - všechny měny)
30.04.2020 Ostatní dluhové cen. pap. nad 1 rok do 5 let vč. - centrální banka a obchodní banky (rezidenti) (do r. 2003 do 4 let vč.) (Emitované bankami > Ostatní dluhové cen. pap. podle splatnosti a sektoru držitele - všechny měny)
30.04.2020 Ostatní dluhové cen. pap. nad 5 let - rezidenti a nerezidenti celkem (do r. 2003 nad 4 roky) (Emitované bankami > Ostatní dluhové cen. pap. podle splatnosti a sektoru držitele - všechny měny)
30.04.2020 Ostatní dluhové cen. pap. nad 5 let - centrální banka a obchodní banky (rezidenti) (do r. 2003 nad 4 roky) (Emitované bankami > Ostatní dluhové cen. pap. podle splatnosti a sektoru držitele - všechny měny)
30.04.2020 Neobchodovatelné cenné papíry - rezidenti a nerezidenti celkem (V držení bank > Souhrnně podle sektoru emitenta - CZK)
30.04.2020 Neobchodovatelné cenné papíry - rezidenti (V držení bank > Souhrnně podle sektoru emitenta - CZK)
30.04.2020 Neobchodovatelné cenné papíry - nefinanční podniky (rezidenti) (V držení bank > Souhrnně podle sektoru emitenta - CZK)
30.04.2020 Neobchodovatelné cenné papíry - nerezidenti (V držení bank > Souhrnně podle sektoru emitenta - CZK)
30.04.2020 Ostatní dluhové cenné papíry - rezidenti a nerezidenti celkem (V držení bank > Souhrnně podle sektoru emitenta - CZK)
30.04.2020 Ostatní dluhové cenné papíry - rezidenti (V držení bank > Souhrnně podle sektoru emitenta - CZK)
30.04.2020 Ostatní dluhové cenné papíry - nefinanční podniky (rezidenti) (V držení bank > Souhrnně podle sektoru emitenta - CZK)
30.04.2020 Ostatní dluhové cenné papíry - centrální banka a obchodní banky (rezidenti) (V držení bank > Souhrnně podle sektoru emitenta - CZK)
30.04.2020 Ostatní dluhové cenné papíry - vládní instituce (rezidenti) (V držení bank > Souhrnně podle sektoru emitenta - CZK)
30.04.2020 Ostatní dluhové cenné papíry - nerezidenti (V držení bank > Souhrnně podle sektoru emitenta - CZK)
30.04.2020 Majetkové cenné papíry a podíly (vč. podíl. listů FPT) - rezidenti a nerezidenti celkem (V držení bank > Souhrnně podle sektoru emitenta - CZK)
30.04.2020 Majetkové cenné papíry a podíly (vč. podíl. listů FPT) - nefinanční podniky (rezidenti) (V držení bank > Souhrnně podle sektoru emitenta - CZK)
30.04.2020 Majetkové cenné papíry a podíly (vč. podíl. listů FPT) - pojišťovny a penzijní fondy (rezidenti) (V držení bank > Souhrnně podle sektoru emitenta - CZK)
30.04.2020 Majetkové cenné papíry a podíly (vč. podíl. listů FPT) - nerezidenti (V držení bank > Souhrnně podle sektoru emitenta - CZK)
30.04.2020 Ostatní dluhové cen. pap. do 1 roku vč. - rezidenti a nerezidenti celkem (V držení bank > Ostatní dluhové cen. pap. podle splatnosti a sektoru emitenta - všechny měny)
30.04.2020 Ostatní dluhové cen. pap. do 1 roku vč. - vládní instituce (rezidenti) (V držení bank > Ostatní dluhové cen. pap. podle splatnosti a sektoru emitenta - všechny měny)
30.04.2020 Ostatní dluhové cen. pap. nad 1 rok do 5 let vč. - rezidenti a nerezidenti celkem (do r. 2003 do 4 let vč.) (V držení bank > Ostatní dluhové cen. pap. podle splatnosti a sektoru emitenta - všechny měny)
30.04.2020 Ostatní dluhové cen. pap. nad 1 rok do 5 let vč. - nefinanční podniky (rezidenti) (do r. 2003 do 4 let vč.) (V držení bank > Ostatní dluhové cen. pap. podle splatnosti a sektoru emitenta - všechny měny)
30.04.2020 Ostatní dluhové cen. pap. nad 1 rok do 5 let vč. - centrální banka a obchodní banky (rezidenti) (do r. 2003 do 4 let vč.) (V držení bank > Ostatní dluhové cen. pap. podle splatnosti a sektoru emitenta - všechny měny)
30.04.2020 Ostatní dluhové cen. pap. nad 1 rok do 5 let vč. - vládní instituce (rezidenti) (do r. 2003 do 4 let vč.) (V držení bank > Ostatní dluhové cen. pap. podle splatnosti a sektoru emitenta - všechny měny)
30.04.2020 Ostatní dluhové cen. pap. nad 1 rok do 5 let vč. - nerezidenti (do r. 2003 do 4 let vč.) (V držení bank > Ostatní dluhové cen. pap. podle splatnosti a sektoru emitenta - všechny měny)
30.04.2020 Ostatní dluhové cen. pap. nad 5 let - rezidenti a nerezidenti celkem (do r. 2003 nad 4 roky) (V držení bank > Ostatní dluhové cen. pap. podle splatnosti a sektoru emitenta - všechny měny)
30.04.2020 Ostatní dluhové cen. pap. nad 5 let - nefinanční podniky (rezidenti) (do r. 2003 nad 4 roky) (V držení bank > Ostatní dluhové cen. pap. podle splatnosti a sektoru emitenta - všechny měny)
30.04.2020 Ostatní dluhové cen. pap. nad 5 let - centrální banka a obchodní banky (rezidenti) (do r. 2003 nad 4 roky) (V držení bank > Ostatní dluhové cen. pap. podle splatnosti a sektoru emitenta - všechny měny)
30.04.2020 Ostatní dluhové cen. pap. nad 5 let - vládní instituce (rezidenti) (do r. 2003 nad 4 roky) (V držení bank > Ostatní dluhové cen. pap. podle splatnosti a sektoru emitenta - všechny měny)
30.04.2020 Ostatní dluhové cen. pap. nad 5 let - nerezidenti (do r. 2003 nad 4 roky) (V držení bank > Ostatní dluhové cen. pap. podle splatnosti a sektoru emitenta - všechny měny)
30.04.2020 Vklady celkem (Kč + cizí měna) (Podle skupin bank > Banky celkem - vklady)
30.04.2020 Vklady netermínované (Kč + cizí měna) (Podle skupin bank > Banky celkem - vklady)
30.04.2020 Vklady termínované - do 1 roku včetně (Kč + cizí měna) (Podle skupin bank > Banky celkem - vklady)
30.04.2020 Vklady termínované - nad 1 rok (Kč + cizí měna) (Podle skupin bank > Banky celkem - vklady)
30.04.2020 Vklady celkem (Kč) (Podle skupin bank > Banky celkem - vklady)
30.04.2020 Vklady netermínované (Kč) (Podle skupin bank > Banky celkem - vklady)
30.04.2020 Vklady termínované - do 1 roku včetně (Kč) (Podle skupin bank > Banky celkem - vklady)
30.04.2020 Vklady termínované - nad 1 rok (Kč) (Podle skupin bank > Banky celkem - vklady)
30.04.2020 Vklady celkem (Kč + cizí měna) (Podle skupin bank > Velké banky - vklady)
30.04.2020 Vklady netermínované (Kč + cizí měna) (Podle skupin bank > Velké banky - vklady)
30.04.2020 Vklady termínované - do 1 roku včetně (Kč + cizí měna) (Podle skupin bank > Velké banky - vklady)
30.04.2020 Vklady termínované - nad 1 rok (Kč + cizí měna) (Podle skupin bank > Velké banky - vklady)
30.04.2020 Vklady celkem (Kč) (Podle skupin bank > Velké banky - vklady)
30.04.2020 Vklady netermínované (Kč) (Podle skupin bank > Velké banky - vklady)
30.04.2020 Vklady termínované - do 1 roku včetně (Kč) (Podle skupin bank > Velké banky - vklady)
30.04.2020 Vklady termínované - nad 1 rok (Kč) (Podle skupin bank > Velké banky - vklady)
30.04.2020 Vklady celkem (Kč + cizí měna) (Podle skupin bank > Střední a malé banky - vklady)
30.04.2020 Vklady netermínované (Kč + cizí měna) (Podle skupin bank > Střední a malé banky - vklady)
30.04.2020 Vklady termínované - do 1 roku včetně (Kč + cizí měna) (Podle skupin bank > Střední a malé banky - vklady)
30.04.2020 Vklady termínované - nad 1 rok (Kč + cizí měna) (Podle skupin bank > Střední a malé banky - vklady)
30.04.2020 Vklady celkem (Kč) (Podle skupin bank > Střední a malé banky - vklady)
30.04.2020 Vklady netermínované (Kč) (Podle skupin bank > Střední a malé banky - vklady)
30.04.2020 Vklady termínované - do 1 roku včetně (Kč) (Podle skupin bank > Střední a malé banky - vklady)
30.04.2020 Vklady termínované - nad 1 rok (Kč) (Podle skupin bank > Střední a malé banky - vklady)
30.04.2020 Vklady celkem (Kč + cizí měna) (Podle skupin bank > Pobočky zahraničních bank - vklady)
30.04.2020 Vklady netermínované (Kč + cizí měna) (Podle skupin bank > Pobočky zahraničních bank - vklady)
30.04.2020 Vklady termínované - do 1 roku včetně (Kč + cizí měna) (Podle skupin bank > Pobočky zahraničních bank - vklady)
30.04.2020 Vklady termínované - nad 1 rok (Kč + cizí měna) (Podle skupin bank > Pobočky zahraničních bank - vklady)
30.04.2020 Vklady celkem (Kč) (Podle skupin bank > Pobočky zahraničních bank - vklady)
30.04.2020 Vklady netermínované (Kč) (Podle skupin bank > Pobočky zahraničních bank - vklady)
30.04.2020 Vklady termínované - do 1 roku včetně (Kč) (Podle skupin bank > Pobočky zahraničních bank - vklady)
30.04.2020 Vklady termínované - nad 1 rok (Kč) (Podle skupin bank > Pobočky zahraničních bank - vklady)
30.04.2020 Vklady celkem (Kč) (Podle skupin bank > Stavební spořitelny - vklady v Kč)
30.04.2020 Vklady do 1 roku včetně (Kč) (Podle skupin bank > Stavební spořitelny - vklady v Kč)
30.04.2020 Vklady nad 1 rok (Kč) (Podle skupin bank > Stavební spořitelny - vklady v Kč)
30.04.2020 Úvěry celkem (Kč + cizí měna) (Podle skupin bank > Banky celkem - úvěry)
30.04.2020 Úvěry krátkodobé - do 1 roku včetně (Kč + cizí měna) (Podle skupin bank > Banky celkem - úvěry)
30.04.2020 Úvěry střednědobé - nad 1 rok a do 5 let včetně (Kč + cizí měna) (Podle skupin bank > Banky celkem - úvěry)
30.04.2020 Úvěry dlouhodobé - nad 5 let (Kč + cizí měna) (Podle skupin bank > Banky celkem - úvěry)
30.04.2020 Úvěry celkem (Kč) (Podle skupin bank > Banky celkem - úvěry)
30.04.2020 Úvěry krátkodobé - do 1 roku včetně (Kč) (Podle skupin bank > Banky celkem - úvěry)
30.04.2020 Úvěry střednědobé - nad 1 rok a do 5 let včetně (Kč) (Podle skupin bank > Banky celkem - úvěry)
30.04.2020 Úvěry dlouhodobé - nad 5 let (Kč) (Podle skupin bank > Banky celkem - úvěry)
30.04.2020 Úvěry celkem (Kč + cizí měna) (Podle skupin bank > Velké banky - úvěry)
30.04.2020 Úvěry krátkodobé - do 1 roku včetně (Kč + cizí měna) (Podle skupin bank > Velké banky - úvěry)
30.04.2020 Úvěry střednědobé - nad 1 rok a do 5 let včetně (Kč + cizí měna) (Podle skupin bank > Velké banky - úvěry)
30.04.2020 Úvěry dlouhodobé - nad 5 let (Kč + cizí měna) (Podle skupin bank > Velké banky - úvěry)
30.04.2020 Úvěry celkem (Kč) (Podle skupin bank > Velké banky - úvěry)
30.04.2020 Úvěry krátkodobé - do 1 roku včetně (Kč) (Podle skupin bank > Velké banky - úvěry)
30.04.2020 Úvěry střednědobé - nad 1 rok a do 5 let včetně (Kč) (Podle skupin bank > Velké banky - úvěry)
30.04.2020 Úvěry dlouhodobé - nad 5 let (Kč) (Podle skupin bank > Velké banky - úvěry)
30.04.2020 Úvěry celkem (Kč + cizí měna) (Podle skupin bank > Střední a malé banky - úvěry)
30.04.2020 Úvěry krátkodobé - do 1 roku včetně (Kč + cizí měna) (Podle skupin bank > Střední a malé banky - úvěry)
30.04.2020 Úvěry střednědobé - nad 1 rok a do 5 let včetně (Kč + cizí měna) (Podle skupin bank > Střední a malé banky - úvěry)
30.04.2020 Úvěry dlouhodobé - nad 5 let (Kč + cizí měna) (Podle skupin bank > Střední a malé banky - úvěry)
30.04.2020 Úvěry celkem (Kč) (Podle skupin bank > Střední a malé banky - úvěry)
30.04.2020 Úvěry krátkodobé - do 1 roku včetně (Kč) (Podle skupin bank > Střední a malé banky - úvěry)
30.04.2020 Úvěry střednědobé - nad 1 rok a do 5 let včetně (Kč) (Podle skupin bank > Střední a malé banky - úvěry)
30.04.2020 Úvěry dlouhodobé - nad 5 let (Kč) (Podle skupin bank > Střední a malé banky - úvěry)
30.04.2020 Úvěry celkem (Kč + cizí měna) (Podle skupin bank > Pobočky zahraničních bank - úvěry)
30.04.2020 Úvěry krátkodobé - do 1 roku včetně (Kč + cizí měna) (Podle skupin bank > Pobočky zahraničních bank - úvěry)
30.04.2020 Úvěry střednědobé - nad 1 rok a do 5 let včetně (Kč + cizí měna) (Podle skupin bank > Pobočky zahraničních bank - úvěry)
30.04.2020 Úvěry dlouhodobé - nad 5 let (Kč + cizí měna) (Podle skupin bank > Pobočky zahraničních bank - úvěry)
30.04.2020 Úvěry celkem (Kč) (Podle skupin bank > Pobočky zahraničních bank - úvěry)
30.04.2020 Úvěry krátkodobé - do 1 roku včetně (Kč) (Podle skupin bank > Pobočky zahraničních bank - úvěry)
30.04.2020 Úvěry střednědobé - nad 1 rok a do 5 let včetně (Kč) (Podle skupin bank > Pobočky zahraničních bank - úvěry)
30.04.2020 Úvěry dlouhodobé - nad 5 let (Kč) (Podle skupin bank > Pobočky zahraničních bank - úvěry)
30.04.2020 Úvěry celkem (Kč) (Podle skupin bank > Stavební spořitelny - úvěry v Kč)
30.04.2020 Úvěry nad 5 let (Kč) (Podle skupin bank > Stavební spořitelny - úvěry v Kč)
30.04.2020 Domácnosti - obyvatelstvo - ostatní úvěry celkem - nevýkonné - podíl na úvěrech (%) (Podle kategorizace > Klientské úvěry nevýkonné)
30.04.2020 Ostatní domácnosti - SVJ - úvěry klientům (Podle kategorizace > Klientské úvěry nevýkonné)
30.04.2020 Ostatní domácnosti - SVJ - úvěry klientům - nevýkonné (Podle kategorizace > Klientské úvěry nevýkonné)
30.04.2020 Ostatní domácnosti - SVJ - úvěry klientům - nevýkonné - podíl na úvěrech (%) (Podle kategorizace > Klientské úvěry nevýkonné)
30.04.2020 Neziskové instituce sloužící domácnostem (Podle kategorizace > Klientské úvěry nevýkonné)
30.04.2020 Neziskové instituce sloužící domácnostem - nevýkonné (Podle kategorizace > Klientské úvěry nevýkonné)
30.04.2020 Neziskové instituce sloužící domácnostem - nevýkonné - podíl na úvěrech (%) (Podle kategorizace > Klientské úvěry nevýkonné)
30.04.2020 Nerezidenti celkem - úvěry klientům (Podle kategorizace > Klientské úvěry nevýkonné)
30.04.2020 Nerezidenti celkem - úvěry klientům - nevýkonné (Podle kategorizace > Klientské úvěry nevýkonné)
30.04.2020 Nerezidenti celkem - úvěry klientům - nevýkonné - podíl na úvěrech (%) (Podle kategorizace > Klientské úvěry nevýkonné)
30.04.2020 Rezidenti a nerezidenti celkem - úvěry klientům (Podle kategorizace > Klientské úvěry nevýkonné)
30.04.2020 Rezidenti a nerezidenti celkem - úvěry klientům - nevýkonné (Podle kategorizace > Klientské úvěry nevýkonné)
30.04.2020 Rezidenti a nerezidenti celkem - úvěry klientům - nevýkonné - podíl na úvěrech (%) (Podle kategorizace > Klientské úvěry nevýkonné)
30.04.2020 Rezidenti celkem - úvěry klientům (Podle kategorizace > Klientské úvěry nevýkonné)
30.04.2020 Rezidenti celkem - úvěry klientům - nevýkonné (Podle kategorizace > Klientské úvěry nevýkonné)
30.04.2020 Rezidenti celkem - úvěry klientům - nevýkonné - podíl na úvěrech (%) (Podle kategorizace > Klientské úvěry nevýkonné)
30.04.2020 Nefinanční podniky (Podle kategorizace > Klientské úvěry nevýkonné)
30.04.2020 Nefinanční podniky - úvěry nevýkonné (Podle kategorizace > Klientské úvěry nevýkonné)
30.04.2020 Nefinanční podniky - úvěry nevýkonné - podíl na úvěrech (%) (Podle kategorizace > Klientské úvěry nevýkonné)
30.04.2020 Finanční instituce (bez úvěrových institucí) (Podle kategorizace > Klientské úvěry nevýkonné)
30.04.2020 Finanční instituce (bez úvěrových institucí) - úvěry nevýkonné (Podle kategorizace > Klientské úvěry nevýkonné)
30.04.2020 Finanční instituce (bez úvěrových institucí) - úvěry nevýkonné - podíl na úvěrech (%) (Podle kategorizace > Klientské úvěry nevýkonné)
30.04.2020 Vládní instituce (Podle kategorizace > Klientské úvěry nevýkonné)
30.04.2020 Vládní instituce - úvěry nevýkonné (Podle kategorizace > Klientské úvěry nevýkonné)
30.04.2020 Vládní instituce - úvěry nevýkonné - podíl na úvěrech (%) (Podle kategorizace > Klientské úvěry nevýkonné)
30.04.2020 Domácnosti celkem (Podle kategorizace > Klientské úvěry nevýkonné)
30.04.2020 Domácnosti celkem - úvěry nevýkonné (Podle kategorizace > Klientské úvěry nevýkonné)
30.04.2020 Domácnosti celkem - úvěry nevýkonné - podíl na úvěrech (%) (Podle kategorizace > Klientské úvěry nevýkonné)
30.04.2020 Domácnosti - živnostníci (Podle kategorizace > Klientské úvěry nevýkonné)
30.04.2020 Domácnosti - živnostníci - úvěry nevýkonné (Podle kategorizace > Klientské úvěry nevýkonné)
30.04.2020 Domácnosti - živnostníci - úvěry nevýkonné - podíl na úvěrech (%) (Podle kategorizace > Klientské úvěry nevýkonné)
30.04.2020 Domácnosti - obyvatelstvo (Podle kategorizace > Klientské úvěry nevýkonné)
30.04.2020 Domácnosti - obyvatelstvo - úvěry nevýkonné (Podle kategorizace > Klientské úvěry nevýkonné)
30.04.2020 Domácnosti - obyvatelstvo - úvěry nevýkonné - podíl na úvěrech (%) (Podle kategorizace > Klientské úvěry nevýkonné)
30.04.2020 Domácnosti - obyvatelstvo - spotřební úvěry obyvatelstvu vč.deb.zůst.na BÚ celkem (Podle kategorizace > Klientské úvěry nevýkonné)
30.04.2020 Domácnosti - obyvatelstvo - spotřební úvěry obyv.vč.deb.zůst.na BÚ celkem - nevýkonné (Podle kategorizace > Klientské úvěry nevýkonné)
30.04.2020 Domácnosti - obyvatelstvo - spotř.úvěry obyv.vč.deb.zůst.na BÚ celkem - nevýkonné - podíl na úvěrech (%) (Podle kategorizace > Klientské úvěry nevýkonné)
30.04.2020 Domácnosti - obyvatelstvo - debetní zůstatky na BÚ (Podle kategorizace > Klientské úvěry nevýkonné)
30.04.2020 Domácnosti - obyvatelstvo - debetní zůstatky na BÚ - nevýkonné (Podle kategorizace > Klientské úvěry nevýkonné)
30.04.2020 Domácnosti - obyvatelstvo - debetní zůstatky na BÚ - nevýkonné - podíl na úvěrech (%) (Podle kategorizace > Klientské úvěry nevýkonné)
30.04.2020 Domácnosti - obyvatelstvo - pohledávky z karet (Podle kategorizace > Klientské úvěry nevýkonné)
30.04.2020 Domácnosti - obyvatelstvo - pohledávky z karet - nevýkonné (Podle kategorizace > Klientské úvěry nevýkonné)
30.04.2020 Domácnosti - obyvatelstvo - pohledávky z karet - nevýkonné - podíl na úvěrech (%) (Podle kategorizace > Klientské úvěry nevýkonné)
30.04.2020 Domácnosti - obyvatelstvo - ostatní spotřebitelské úvěry (Podle kategorizace > Klientské úvěry nevýkonné)
30.04.2020 Domácnosti - obyvatelstvo - ostatní spotřebitelské úvěry - nevýkonné (Podle kategorizace > Klientské úvěry nevýkonné)
30.04.2020 Domácnosti - obyvatelstvo - ostatní spotřebitelské úvěry - nevýkonné - podíl na úvěrech (%) (Podle kategorizace > Klientské úvěry nevýkonné)
30.04.2020 Domácnosti - obyvatelstvo - úvěry na bydlení obyvatelstvu celkem (Podle kategorizace > Klientské úvěry nevýkonné)
30.04.2020 Domácnosti - obyvatelstvo - úvěry na bydlení obyvatelstvu celkem - nevýkonné (Podle kategorizace > Klientské úvěry nevýkonné)
30.04.2020 Domácnosti - obyvatelstvo - úvěry na bydlení obyvatelstvu celkem - nevýkonné - podíl na úvěrech (%) (Podle kategorizace > Klientské úvěry nevýkonné)
30.04.2020 Domácnosti - obyvatelstvo hypoteční úvěry na bydlení obyvatelstvu (Podle kategorizace > Klientské úvěry nevýkonné)
30.04.2020 Domácnosti - obyvatelstvo hypoteční úvěry na bydlení obyvatelstvu - nevýkonné (Podle kategorizace > Klientské úvěry nevýkonné)
30.04.2020 Domácnosti - obyvatelstvo hypoteční úvěry na bydlení obyvatelstvu - nevýkonné - podíl na úvěrech (%) (Podle kategorizace > Klientské úvěry nevýkonné)
30.04.2020 Domácnosti - obyvatelstvo - úvěry ze stavebního spoření celkem (Podle kategorizace > Klientské úvěry nevýkonné)
30.04.2020 Domácnosti - obyvatelstvo - úvěry ze stavebního spoření celkem - nevýkonné (Podle kategorizace > Klientské úvěry nevýkonné)
30.04.2020 Domácnosti - obyvatelstvo - úvěry ze stavebního spoření celkem - nevýkonné - podíl na úvěrech (%) (Podle kategorizace > Klientské úvěry nevýkonné)
30.04.2020 Domácnosti - obyvatelstvo - ostatní úvěry na nemovitosti (Podle kategorizace > Klientské úvěry nevýkonné)
30.04.2020 Domácnosti - obyvatelstvo - ostatní úvěry na nemovitosti - nevýkonné (Podle kategorizace > Klientské úvěry nevýkonné)
30.04.2020 Domácnosti - obyvatelstvo - ostatní úvěry na nemovitosti - nevýkonné - podíl na úvěrech (%) (Podle kategorizace > Klientské úvěry nevýkonné)
30.04.2020 Domácnosti - obyvatelstvo - ostatní úvěry celkem (Podle kategorizace > Klientské úvěry nevýkonné)
30.04.2020 Domácnosti - obyvatelstvo - ostatní úvěry celkem - nevýkonné (Podle kategorizace > Klientské úvěry nevýkonné)
30.04.2020 Neobchodovatelné cenné papíry - rezidenti a nerezidenti celkem (Emitované bankami > Souhrnně podle sektoru držitele - všechny měny)
30.04.2020 Ostatní dluhové cenné papíry - rezidenti a nerezidenti celkem (Emitované bankami > Souhrnně podle sektoru držitele - všechny měny)
30.04.2020 Ostatní dluhové cenné papíry - centrální banka a obchodní banky (rezidenti) (Emitované bankami > Souhrnně podle sektoru držitele - všechny měny)
30.04.2020 Akcie a zatímní listy - rezidenti a nerezidenti celkem (Emitované bankami > Souhrnně podle sektoru držitele - všechny měny)
30.04.2020 Akcie a zatímní listy - centrální a obchodní banky (rezidenti) (Emitované bankami > Souhrnně podle sektoru držitele - všechny měny)
30.04.2020 Akcie a zatímní listy - nerezidenti (Emitované bankami > Souhrnně podle sektoru držitele - všechny měny)
30.04.2020 Neobchodovatelné cenné papíry - rezidenti a nerezidenti celkem (Emitované bankami > Souhrnně podle sektoru držitele - CZK)
30.04.2020 Ostatní dluhové cenné papíry - rezidenti a nerezidenti celkem (Emitované bankami > Souhrnně podle sektoru držitele - CZK)
30.04.2020 Ostatní dluhové cenné papíry - centrální banka a obchodní banky (rezidenti) (Emitované bankami > Souhrnně podle sektoru držitele - CZK)
30.04.2020 Akcie a zatímní listy - rezidenti a nerezidenti celkem (Emitované bankami > Souhrnně podle sektoru držitele - CZK)
30.04.2020 Akcie a zatímní listy - centrální a obchodní banky (rezidenti) (Emitované bankami > Souhrnně podle sektoru držitele - CZK)
30.04.2020 Akcie a zatímní listy - nerezidenti (Emitované bankami > Souhrnně podle sektoru držitele - CZK)
30.04.2020 Dlouhodobější pasiva MFI - Vklady s dohodnutou splatností nad 2 roky (Míry růstu > Peněžní agregáty a protipoložky - hlavní protipoložky M3 (měsíční míry růstu v %))
30.04.2020 Dlouhodobější pasiva MFI - Vklady s výpovědní lhůtou nad 3 měsíce (Míry růstu > Peněžní agregáty a protipoložky - hlavní protipoložky M3 (měsíční míry růstu v %))
30.04.2020 Dlouhodobější pasiva MFI - Emitované dluhové cenné papíry nad 2 roky (Míry růstu > Peněžní agregáty a protipoložky - hlavní protipoložky M3 (měsíční míry růstu v %))
30.04.2020 Dlouhodobější pasiva MFI - Kapitál a rezervy (Míry růstu > Peněžní agregáty a protipoložky - hlavní protipoložky M3 (měsíční míry růstu v %))
30.04.2020 Úvěr vládě (vč. CP) (Míry růstu > Peněžní agregáty a protipoložky - hlavní protipoložky M3 (měsíční míry růstu v %))
30.04.2020 Úvěry ostatním rezidentům (vč. CP) (Míry růstu > Peněžní agregáty a protipoložky - hlavní protipoložky M3 (měsíční míry růstu v %))
30.04.2020 Úvěry ostatním rezidentům (bez CP) (Míry růstu > Peněžní agregáty a protipoložky - hlavní protipoložky M3 (měsíční míry růstu v %))
30.04.2020 Čistá zahraniční aktiva (Míry růstu > Peněžní agregáty a protipoložky - hlavní protipoložky M3 (měsíční míry růstu v %))
30.04.2020 Stálá aktiva (Míry růstu > Peněžní agregáty a protipoložky - hlavní protipoložky M3 (měsíční míry růstu v %))
30.04.2020 Dlouhodobější pasiva MFI - Vklady s dohodnutou splatností nad 2 roky (Míry růstu > Peněžní agregáty a protipoložky - hlavní protipoložky M3 (roční míry růstu v %))
30.04.2020 Dlouhodobější pasiva MFI - Vklady s výpovědní lhůtou nad 3 měsíce (Míry růstu > Peněžní agregáty a protipoložky - hlavní protipoložky M3 (roční míry růstu v %))
30.04.2020 Dlouhodobější pasiva MFI - Emitované dluhové cenné papíry nad 2 roky (Míry růstu > Peněžní agregáty a protipoložky - hlavní protipoložky M3 (roční míry růstu v %))
30.04.2020 Dlouhodobější pasiva MFI - Kapitál a rezervy (Míry růstu > Peněžní agregáty a protipoložky - hlavní protipoložky M3 (roční míry růstu v %))
30.04.2020 Úvěr vládě (vč. CP) (Míry růstu > Peněžní agregáty a protipoložky - hlavní protipoložky M3 (roční míry růstu v %))
30.04.2020 Úvěry ostatním rezidentům (vč. CP) (Míry růstu > Peněžní agregáty a protipoložky - hlavní protipoložky M3 (roční míry růstu v %))
30.04.2020 Úvěry ostatním rezidentům (bez CP) (Míry růstu > Peněžní agregáty a protipoložky - hlavní protipoložky M3 (roční míry růstu v %))
30.04.2020 Čistá zahraniční aktiva (Míry růstu > Peněžní agregáty a protipoložky - hlavní protipoložky M3 (roční míry růstu v %))
30.04.2020 Stálá aktiva (Míry růstu > Peněžní agregáty a protipoložky - hlavní protipoložky M3 (roční míry růstu v %))
30.04.2020 Finanční zprostředkovatelé a pomocné finanční instituce - celkem (Stavy > Úvěry MFI, členění - úvěry neměnovým finančním institucím a vládě (stavy))
30.04.2020 Finanční zprostředkovatelé a pomocné finanční instituce - do 1 roku (Stavy > Úvěry MFI, členění - úvěry neměnovým finančním institucím a vládě (stavy))
30.04.2020 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy - celkem (Stavy > Úvěry MFI, členění - úvěry neměnovým finančním institucím a vládě (stavy))
30.04.2020 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy - do 1 roku (Stavy > Úvěry MFI, členění - úvěry neměnovým finančním institucím a vládě (stavy))
30.04.2020 Vládní instituce - celkem (Stavy > Úvěry MFI, členění - úvěry neměnovým finančním institucím a vládě (stavy))
30.04.2020 Ústřední vládní instituce (Stavy > Úvěry MFI, členění - úvěry neměnovým finančním institucím a vládě (stavy))
30.04.2020 Ostatní vládní instituce - celkem (Stavy > Úvěry MFI, členění - úvěry neměnovým finančním institucím a vládě (stavy))
30.04.2020 Zemědělství, lesnictví, rybolov (A) (Stavy > Úvěry nefinančním podnikům v členění podle odvětví - CZ-NACE rev. 2)
30.04.2020 Průmysl (B+C+D+E) (Stavy > Úvěry nefinančním podnikům v členění podle odvětví - CZ-NACE rev. 2)
30.04.2020 Stavebnictví (F) (Stavy > Úvěry nefinančním podnikům v členění podle odvětví - CZ-NACE rev. 2)
30.04.2020 Obchod, opravy, pohostinství, ubytování (G+I) (Stavy > Úvěry nefinančním podnikům v členění podle odvětví - CZ-NACE rev. 2)
30.04.2020 Doprava, spoje (H) (Stavy > Úvěry nefinančním podnikům v členění podle odvětví - CZ-NACE rev. 2)
30.04.2020 Komerční služby (J+L+M+N) (Stavy > Úvěry nefinančním podnikům v členění podle odvětví - CZ-NACE rev. 2)
30.04.2020 Ostatní služby (O+P+Q+R+S+T+U) (Stavy > Úvěry nefinančním podnikům v členění podle odvětví - CZ-NACE rev. 2)
30.04.2020 Finanční zprostředkovatelé a pomocné finanční instituce - celkem (Toky > Úvěry MFI, členění - úvěry neměnovým finančním institucím a vládě (toky))
30.04.2020 Finanční zprostředkovatelé a pomocné finanční instituce - do 1 roku (Toky > Úvěry MFI, členění - úvěry neměnovým finančním institucím a vládě (toky))
30.04.2020 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy - celkem (Toky > Úvěry MFI, členění - úvěry neměnovým finančním institucím a vládě (toky))
30.04.2020 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy - do 1 roku (Toky > Úvěry MFI, členění - úvěry neměnovým finančním institucím a vládě (toky))
30.04.2020 Vládní instituce - celkem (Toky > Úvěry MFI, členění - úvěry neměnovým finančním institucím a vládě (toky))
30.04.2020 Ústřední vládní instituce (Toky > Úvěry MFI, členění - úvěry neměnovým finančním institucím a vládě (toky))
30.04.2020 Ostatní vládní instituce - celkem (Toky > Úvěry MFI, členění - úvěry neměnovým finančním institucím a vládě (toky))
30.04.2020 Nefinanční podniky - jednodenní vklady (Stavy > Vklady od nefinančních sektorů kromě vlády - stavy)
30.04.2020 Nefinanční podniky - vklady se stanovenou splatností (Stavy > Vklady od nefinančních sektorů kromě vlády - stavy)
30.04.2020 Nefinanční podniky - s výpovědní lhůtou (Stavy > Vklady od nefinančních sektorů kromě vlády - stavy)
30.04.2020 Nefinanční podniky - repo operace (Stavy > Vklady od nefinančních sektorů kromě vlády - stavy)
30.04.2020 Nefinanční podniky - vklady celkem (Stavy > Vklady od nefinančních sektorů kromě vlády - stavy)
30.04.2020 Domácnosti - jednodenní vklady (Stavy > Vklady od nefinančních sektorů kromě vlády - stavy)
30.04.2020 Domácnosti - vklady se stanovenou splatností (Stavy > Vklady od nefinančních sektorů kromě vlády - stavy)
30.04.2020 Domácnosti - vklady s výpovědní lhůtou (Stavy > Vklady od nefinančních sektorů kromě vlády - stavy)
30.04.2020 Domácnosti - repo operace (Stavy > Vklady od nefinančních sektorů kromě vlády - stavy)
30.04.2020 Domácnosti - vklady celkem (Stavy > Vklady od nefinančních sektorů kromě vlády - stavy)
30.04.2020 instituce jiné než měnové (bez poj.spol. a penzijních fondů) - vklady celkem (Stavy > Vklady od neměnových finančních institucí a vlády - stavy)
30.04.2020 instituce jiné než měnové (bez poj. spol. a penzijních fondů) - jednodenní vklady (Stavy > Vklady od neměnových finančních institucí a vlády - stavy)
30.04.2020 instituce jiné než měnové (bez poj. spol. a penzijních fondů) - vklady se stan. splatností (Stavy > Vklady od neměnových finančních institucí a vlády - stavy)
30.04.2020 instituce jiné než měnové (bez poj. spol. a penzijních fondů) - vklady s výpovědní lhůtou (Stavy > Vklady od neměnových finančních institucí a vlády - stavy)
30.04.2020 instituce jiné než měnové (bez poj. spol. a penzijních fondů) - repo operace (Stavy > Vklady od neměnových finančních institucí a vlády - stavy)
30.04.2020 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy - vklady celkem (Stavy > Vklady od neměnových finančních institucí a vlády - stavy)
30.04.2020 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy - jednodenní vklady (Stavy > Vklady od neměnových finančních institucí a vlády - stavy)
30.04.2020 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy - vklady s dohodnutou splatností (Stavy > Vklady od neměnových finančních institucí a vlády - stavy)
30.04.2020 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy - vklady s výpovědní lhůtou (Stavy > Vklady od neměnových finančních institucí a vlády - stavy)
30.04.2020 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy - repo operce (Stavy > Vklady od neměnových finančních institucí a vlády - stavy)
30.04.2020 Vládní instituce - celkem (Stavy > Vklady od neměnových finančních institucí a vlády - stavy)
30.04.2020 Centrální vláda (Stavy > Vklady od neměnových finančních institucí a vlády - stavy)
30.04.2020 Ostatní vláda (Stavy > Vklady od neměnových finančních institucí a vlády - stavy)
30.04.2020 Nefinanční podniky - jednodenní vklady (Toky > Vklady od nefinančních sektorů kromě vlády - toky)
30.04.2020 Nefinanční podniky - vklady se stanovenou splatností (Toky > Vklady od nefinančních sektorů kromě vlády - toky)
30.04.2020 Nefinanční podniky - s výpovědní lhůtou (Toky > Vklady od nefinančních sektorů kromě vlády - toky)
30.04.2020 Nefinanční podniky - repo operace (Toky > Vklady od nefinančních sektorů kromě vlády - toky)
30.04.2020 Nefinanční podniky - vklady celkem (Toky > Vklady od nefinančních sektorů kromě vlády - toky)
30.04.2020 Domácnosti - jednodenní vklady (Toky > Vklady od nefinančních sektorů kromě vlády - toky)
30.04.2020 Domácnosti - vklady se stanovenou splatností (Toky > Vklady od nefinančních sektorů kromě vlády - toky)
30.04.2020 Domácnosti - vklady s výpovědní lhůtou (Toky > Vklady od nefinančních sektorů kromě vlády - toky)
30.04.2020 Domácnosti - repo operace (Toky > Vklady od nefinančních sektorů kromě vlády - toky)
30.04.2020 Domácnosti - vklady celkem (Toky > Vklady od nefinančních sektorů kromě vlády - toky)
30.04.2020 instituce jiné než měnové (bez poj.spol. a penzijních fondů) - vklady celkem (Toky > Vklady od neměnových finančních institucí a vlády - toky)
30.04.2020 instituce jiné než měnové (bez poj. spol. a penzijních fondů) - jednodenní vklady (Toky > Vklady od neměnových finančních institucí a vlády - toky)
30.04.2020 instituce jiné než měnové (bez poj. spol. a penzijních fondů) - vklady se stan. splatností (Toky > Vklady od neměnových finančních institucí a vlády - toky)
30.04.2020 instituce jiné než měnové (bez poj. spol. a penzijních fondů) - vklady s výpovědní lhůtou (Toky > Vklady od neměnových finančních institucí a vlády - toky)
30.04.2020 instituce jiné než měnové (bez poj. spol. a penzijních fondů) - repo operace (Toky > Vklady od neměnových finančních institucí a vlády - toky)
30.04.2020 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy - vklady celkem (Toky > Vklady od neměnových finančních institucí a vlády - toky)
30.04.2020 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy - jednodenní vklady (Toky > Vklady od neměnových finančních institucí a vlády - toky)
30.04.2020 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy - vklady s dohodnutou splatností (Toky > Vklady od neměnových finančních institucí a vlády - toky)
30.04.2020 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy - vklady s výpovědní lhůtou (Toky > Vklady od neměnových finančních institucí a vlády - toky)
30.04.2020 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy - repo operce (Toky > Vklady od neměnových finančních institucí a vlády - toky)
30.04.2020 Vládní instituce - celkem (Toky > Vklady od neměnových finančních institucí a vlády - toky)
30.04.2020 Centrální vláda (Toky > Vklady od neměnových finančních institucí a vlády - toky)
30.04.2020 Ostatní vláda (Toky > Vklady od neměnových finančních institucí a vlády - toky)
30.04.2020 Čistá zahraniční aktiva (ČZA) (Měnový přehled - historická data > Měnový přehled (historická data do prosince 2016) - aktiva)
30.04.2020 ČZA ČNB (Měnový přehled - historická data > Měnový přehled (historická data do prosince 2016) - aktiva)
30.04.2020 ČZA OMFI (Měnový přehled - historická data > Měnový přehled (historická data do prosince 2016) - aktiva)
30.04.2020 Čistá domácí aktiva (ČDA) (Měnový přehled - historická data > Měnový přehled (historická data do prosince 2016) - aktiva)
30.04.2020 Domácí úvěry (Měnový přehled - historická data > Měnový přehled (historická data do prosince 2016) - aktiva)
30.04.2020 Čistý úvěr vládě (ČÚV) (včetně CP) (Měnový přehled - historická data > Měnový přehled (historická data do prosince 2016) - aktiva)
30.04.2020 ČÚV centrální vládě (včetně CP) (Měnový přehled - historická data > Měnový přehled (historická data do prosince 2016) - aktiva)
30.04.2020 ČÚV ostatní vládě (včetně CP) (Měnový přehled - historická data > Měnový přehled (historická data do prosince 2016) - aktiva)
30.04.2020 Úvěry podnikům a domácnostem (bez CP) (Měnový přehled - historická data > Měnový přehled (historická data do prosince 2016) - aktiva)
30.04.2020 Úvěry podnikům (bez CP) (Měnový přehled - historická data > Měnový přehled (historická data do prosince 2016) - aktiva)
30.04.2020 Úvěry domácnostem (bez CP) (Měnový přehled - historická data > Měnový přehled (historická data do prosince 2016) - aktiva)
30.04.2020 Ostatní čisté položky (vč.CP a kapitálu) (Měnový přehled - historická data > Měnový přehled (historická data do prosince 2016) - aktiva)
30.04.2020 Kapitál a rezervy (Měnový přehled - historická data > Měnový přehled (historická data do prosince 2016) - aktiva)
30.04.2020 CP v držení (Měnový přehled - historická data > Měnový přehled (historická data do prosince 2016) - aktiva)
30.04.2020 CP emitované (Měnový přehled - historická data > Měnový přehled (historická data do prosince 2016) - aktiva)
30.04.2020 Ostatní (Měnový přehled - historická data > Měnový přehled (historická data do prosince 2016) - aktiva)
30.04.2020 Oběživo (Měnový přehled - historická data > Měnový přehled (historická data do prosince 2016) - pasiva)
30.04.2020 Jednodenní vklady (Měnový přehled - historická data > Měnový přehled (historická data do prosince 2016) - pasiva)
30.04.2020 Jednodenní vklady - domácnosti (Měnový přehled - historická data > Měnový přehled (historická data do prosince 2016) - pasiva)
30.04.2020 Jednodenní vklady - podniky (Měnový přehled - historická data > Měnový přehled (historická data do prosince 2016) - pasiva)
30.04.2020 M1 (quasi peníze) (Měnový přehled - historická data > Měnový přehled (historická data do prosince 2016) - pasiva)
30.04.2020 Vklady s dohodnutou splatností (Měnový přehled - historická data > Měnový přehled (historická data do prosince 2016) - pasiva)
30.04.2020 Vklady se splatností - domácnosti (Měnový přehled - historická data > Měnový přehled (historická data do prosince 2016) - pasiva)
30.04.2020 Vklady se splatností - podniky (Měnový přehled - historická data > Měnový přehled (historická data do prosince 2016) - pasiva)
30.04.2020 Vklady s výpovědní lhůtou (Měnový přehled - historická data > Měnový přehled (historická data do prosince 2016) - pasiva)
30.04.2020 Vklady s výpovědní lhůtou - domácnosti (Měnový přehled - historická data > Měnový přehled (historická data do prosince 2016) - pasiva)
30.04.2020 Vklady s výpovědní lhůtou - podniky (Měnový přehled - historická data > Měnový přehled (historická data do prosince 2016) - pasiva)
30.04.2020 Repo operace (Měnový přehled - historická data > Měnový přehled (historická data do prosince 2016) - pasiva)
30.04.2020 Úvěry podnikům a domácnostem (Měnový přehled - historická data > Měnový přehled (historická data do prosince 2016) - meziroční změny (%))
30.04.2020 M1 (vklady) (Měnový přehled - historická data > Měnový přehled (historická data do prosince 2016) - meziroční změny (%))
30.04.2020 Úvěry podnikům a domácnostem (Měnový přehled - historická data > Měnový přehled (historická data do prosince 2016) - roční míry růstu (%))
30.04.2020 M1 (vklady) (Měnový přehled - historická data > Měnový přehled (historická data do prosince 2016) - roční míry růstu (%))
30.04.2020 Úvěry nefinančním podnikům (Průřezové ukazatele > Ukazatel koncentrace trhu (Herfindahl-Hirschmanův Index) - obchodní banky (body))
30.04.2020 Hypoteční úvěry na bydlení (Průřezové ukazatele > Ukazatel koncentrace trhu (Herfindahl-Hirschmanův Index) - obchodní banky (body))
30.04.2020 Spotřebitelské úvěry (bez debetů na BÚ a kreditních karet) (Průřezové ukazatele > Ukazatel koncentrace trhu (Herfindahl-Hirschmanův Index) - obchodní banky (body))
30.04.2020 Debetní zůstatky na BÚ obyvatelstva (Průřezové ukazatele > Ukazatel koncentrace trhu (Herfindahl-Hirschmanův Index) - obchodní banky (body))
30.04.2020 Úvěry z kreditních karet obyvatelstvu (Průřezové ukazatele > Ukazatel koncentrace trhu (Herfindahl-Hirschmanův Index) - obchodní banky (body))
30.04.2020 Úvěry ze stavebního spoření (Průřezové ukazatele > Ukazatel koncentrace trhu (Herfindahl-Hirschmanův Index) - obchodní banky (body))
30.04.2020 Netermínované vklady obyvatelstva a živnostníků (Průřezové ukazatele > Ukazatel koncentrace trhu (Herfindahl-Hirschmanův Index) - obchodní banky (body))
30.04.2020 Netermínované vklady místního vládního sektoru (Průřezové ukazatele > Ukazatel koncentrace trhu (Herfindahl-Hirschmanův Index) - obchodní banky (body))
30.04.2020 Netermínované vklady nefinančních podniků (Průřezové ukazatele > Ukazatel koncentrace trhu (Herfindahl-Hirschmanův Index) - obchodní banky (body))
30.04.2020 Termínové vklady obyvatelstva a živnostníků (Průřezové ukazatele > Ukazatel koncentrace trhu (Herfindahl-Hirschmanův Index) - obchodní banky (body))
30.04.2020 Termínové vklady místního vládního sektoru (Průřezové ukazatele > Ukazatel koncentrace trhu (Herfindahl-Hirschmanův Index) - obchodní banky (body))
30.04.2020 Termínové vklady nefinančních podniků (Průřezové ukazatele > Ukazatel koncentrace trhu (Herfindahl-Hirschmanův Index) - obchodní banky (body))
30.04.2020 Vklady ze stavebního spoření (Průřezové ukazatele > Ukazatel koncentrace trhu (Herfindahl-Hirschmanův Index) - obchodní banky (body))
30.04.2020 Jednodenní vklady - stavy (Publikace Měnová statistika > Členění komponent M3 podle sektoru klienta)
30.04.2020 Ostatní vláda (bez centrální) - stavy (Publikace Měnová statistika > Členění komponent M3 podle sektoru klienta)
30.04.2020 Ostatní finanční zprostředkovatelé - stavy (Publikace Měnová statistika > Členění komponent M3 podle sektoru klienta)
30.04.2020 Pojišťovny a penzijní fondy - stavy (Publikace Měnová statistika > Členění komponent M3 podle sektoru klienta)
30.04.2020 Nefinanční podniky - stavy (Publikace Měnová statistika > Členění komponent M3 podle sektoru klienta)
30.04.2020 Domácnosti - stavy (Publikace Měnová statistika > Členění komponent M3 podle sektoru klienta)
30.04.2020 M2-M1 (ostatní krátkodobé vklady) - stavy (Publikace Měnová statistika > Členění komponent M3 podle sektoru klienta)
30.04.2020 Ostatní vláda (bez centrální) - stavy (Publikace Měnová statistika > Členění komponent M3 podle sektoru klienta)
30.04.2020 Ostatní finanční zprostředkovatelé - stavy (Publikace Měnová statistika > Členění komponent M3 podle sektoru klienta)
30.04.2020 Pojišťovny a penzijní fondy - stavy (Publikace Měnová statistika > Členění komponent M3 podle sektoru klienta)
30.04.2020 Nefinanční podniky - stavy (Publikace Měnová statistika > Členění komponent M3 podle sektoru klienta)
30.04.2020 Domácnosti - stavy (Publikace Měnová statistika > Členění komponent M3 podle sektoru klienta)
30.04.2020 Repo operace (část M3-M2) - stavy (Publikace Měnová statistika > Členění komponent M3 podle sektoru klienta)
30.04.2020 Jednodenní vklady - toky (Publikace Měnová statistika > Členění komponent M3 podle sektoru klienta)
30.04.2020 Ostatní vkláda (bez centrální) - toky (Publikace Měnová statistika > Členění komponent M3 podle sektoru klienta)
30.04.2020 Ostatní finanční zprostředkovatelé - toky (Publikace Měnová statistika > Členění komponent M3 podle sektoru klienta)
30.04.2020 Pojišťovny a penzijní fondy - toky (Publikace Měnová statistika > Členění komponent M3 podle sektoru klienta)
30.04.2020 Nefinanční podniky - toky (Publikace Měnová statistika > Členění komponent M3 podle sektoru klienta)
30.04.2020 Domácnosti - toky (Publikace Měnová statistika > Členění komponent M3 podle sektoru klienta)
30.04.2020 M2-M1 (ostatní krátkodobé vklady) - toky (Publikace Měnová statistika > Členění komponent M3 podle sektoru klienta)
30.04.2020 Ostatní vláda (bez centrální) - toky (Publikace Měnová statistika > Členění komponent M3 podle sektoru klienta)
30.04.2020 Ostatní finanční zprostředkovatelé - toky (Publikace Měnová statistika > Členění komponent M3 podle sektoru klienta)
30.04.2020 Pojišťovny a penzijní fondy - toky (Publikace Měnová statistika > Členění komponent M3 podle sektoru klienta)
30.04.2020 Nefinanční podniky - toky (Publikace Měnová statistika > Členění komponent M3 podle sektoru klienta)
30.04.2020 Domácnosti - toky (Publikace Měnová statistika > Členění komponent M3 podle sektoru klienta)
30.04.2020 Repo operace (část M3-M2) - toky (Publikace Měnová statistika > Členění komponent M3 podle sektoru klienta)
30.04.2020 Úvěry nefinančním podnikům - stavy (Publikace Měnová statistika > Úvěry soukromému sektoru)
30.04.2020 Do 1 roku včetně - stavy (Publikace Měnová statistika > Úvěry soukromému sektoru)
30.04.2020 Nad 1 do 5 let včetně - stavy (Publikace Měnová statistika > Úvěry soukromému sektoru)
30.04.2020 Nad 5 let - stavy (Publikace Měnová statistika > Úvěry soukromému sektoru)
30.04.2020 Úvěry domácnostem - stavy (Publikace Měnová statistika > Úvěry soukromému sektoru)
30.04.2020 Na spotřebu - stavy (Publikace Měnová statistika > Úvěry soukromému sektoru)
30.04.2020 Na bydlení - stavy (Publikace Měnová statistika > Úvěry soukromému sektoru)
30.04.2020 Ostatní - stavy (Publikace Měnová statistika > Úvěry soukromému sektoru)
30.04.2020 Úvěry ostatním finančním zprostředkovatelům - stavy (Publikace Měnová statistika > Úvěry soukromému sektoru)
30.04.2020 Úvěry pojišťovnám a penzijním fondům - stavy (Publikace Měnová statistika > Úvěry soukromému sektoru)
30.04.2020 Úvěry nefinančním podnikům - toky (Publikace Měnová statistika > Úvěry soukromému sektoru)
30.04.2020 Do 1 roku včetně - toky (Publikace Měnová statistika > Úvěry soukromému sektoru)
30.04.2020 Nad 1 rok do 5 let včetně - toky (Publikace Měnová statistika > Úvěry soukromému sektoru)
30.04.2020 Nad 5 let - toky (Publikace Měnová statistika > Úvěry soukromému sektoru)
30.04.2020 Úvěry domácnostem - toky (Publikace Měnová statistika > Úvěry soukromému sektoru)
30.04.2020 Na spotřebu - toky (Publikace Měnová statistika > Úvěry soukromému sektoru)
30.04.2020 Na bydlení - toky (Publikace Měnová statistika > Úvěry soukromému sektoru)
30.04.2020 Ostatní - toky (Publikace Měnová statistika > Úvěry soukromému sektoru)
30.04.2020 Úvěry ostatním finančním zprostředkovatelům - toky (Publikace Měnová statistika > Úvěry soukromému sektoru)
30.04.2020 Úvěry pojišťovnám a penzijním fondům - toky (Publikace Měnová statistika > Úvěry soukromému sektoru)
30.04.2020 M1 (Publikace Měnová statistika > Příspěvky k roční míře růstu M3 (v p.b.))
30.04.2020 oběživo (Publikace Měnová statistika > Příspěvky k roční míře růstu M3 (v p.b.))
30.04.2020 jednodenní vklady (Publikace Měnová statistika > Příspěvky k roční míře růstu M3 (v p.b.))
30.04.2020 M2-M1 (ostatní krátkodobé vklady ) (Publikace Měnová statistika > Příspěvky k roční míře růstu M3 (v p.b.))
30.04.2020 M3-M2 (krátkodobé obchodovatelné nástroje) (Publikace Měnová statistika > Příspěvky k roční míře růstu M3 (v p.b.))
30.04.2020 M3 (Publikace Měnová statistika > Příspěvky k roční míře růstu M3 (v p.b.))
30.04.2020 Nefinanční podniky (Publikace Měnová statistika > Příspěvky k roční míře růstu úvěrů soukromému sektoru (v p.b.))
30.04.2020 Domácnosti (Publikace Měnová statistika > Příspěvky k roční míře růstu úvěrů soukromému sektoru (v p.b.))
30.04.2020 Ostatní finanční zprostředkovatelé (Publikace Měnová statistika > Příspěvky k roční míře růstu úvěrů soukromému sektoru (v p.b.))
30.04.2020 Pojišťovny a penzijní fondy (Publikace Měnová statistika > Příspěvky k roční míře růstu úvěrů soukromému sektoru (v p.b.))
30.04.2020 Úvěry soukromému sektoru (Publikace Měnová statistika > Příspěvky k roční míře růstu úvěrů soukromému sektoru (v p.b.))
30.04.2020 Peněžní agregát M1 (Hlavní ukazatele > Základní měnové indikátory - roční míry růstu (v %))
30.04.2020 Peněžní agregát M3 (Hlavní ukazatele > Základní měnové indikátory - roční míry růstu (v %))
30.04.2020 Úvěry soukromému sektoru (Hlavní ukazatele > Základní měnové indikátory - roční míry růstu (v %))
30.04.2020 Čistá zahraniční aktiva (Hlavní ukazatele > Základní měnové indikátory - roční míry růstu (v %))
30.04.2020 Na spotřebu (Hlavní ukazatele > Zadlužení domácností - banky a družstevní záložny (v mil. Kč))
30.04.2020 Na bydlení (Hlavní ukazatele > Zadlužení domácností - banky a družstevní záložny (v mil. Kč))
30.04.2020 Ostatní (Hlavní ukazatele > Zadlužení domácností - banky a družstevní záložny (v mil. Kč))
30.04.2020 Neobchodovatelné cenné papíry - rezidenti a nerezidenti celkem (V držení bank > Souhrnně podle sektoru emitenta - všechny měny)
30.04.2020 Neobchodovatelné cenné papíry - rezidenti (V držení bank > Souhrnně podle sektoru emitenta - všechny měny)
30.04.2020 Neobchodovatelné cenné papíry - nefinanční podniky (rezidenti) (V držení bank > Souhrnně podle sektoru emitenta - všechny měny)
30.04.2020 Neobchodovatelné cenné papíry - nerezidenti (V držení bank > Souhrnně podle sektoru emitenta - všechny měny)
30.04.2020 Ostatní dluhové cenné papíry - rezidenti a nerezidenti celkem (V držení bank > Souhrnně podle sektoru emitenta - všechny měny)
30.04.2020 Ostatní dluhové cenné papíry - rezidenti (V držení bank > Souhrnně podle sektoru emitenta - všechny měny)
30.04.2020 Ostatní dluhové cenné papíry - nefinanční podniky (rezidenti) (V držení bank > Souhrnně podle sektoru emitenta - všechny měny)
30.04.2020 Ostatní dluhové cenné papíry - centrální banka a obchodní banky (rezidenti) (V držení bank > Souhrnně podle sektoru emitenta - všechny měny)
30.04.2020 Ostatní dluhové cenné papíry - vládní instituce (rezidenti) (V držení bank > Souhrnně podle sektoru emitenta - všechny měny)
30.04.2020 Ostatní dluhové cenné papíry - vládní instituce (rezidenti) - z toho ústřední vládní instituce (S.1311) (V držení bank > Souhrnně podle sektoru emitenta - všechny měny)
30.04.2020 Ostatní dluhové cenné papíry - nerezidenti (V držení bank > Souhrnně podle sektoru emitenta - všechny měny)
30.04.2020 Majetkové cenné papíry a podíly (vč. podíl. listů FPT) - rezidenti a nerezidenti celkem (V držení bank > Souhrnně podle sektoru emitenta - všechny měny)
30.04.2020 Majetkové cenné papíry a podíly (vč. podíl. listů FPT) - nefinanční podniky (rezidenti) (V držení bank > Souhrnně podle sektoru emitenta - všechny měny)
30.04.2020 Majetkové cenné papíry a podíly (vč. podíl. listů FPT) - pojišťovny a penzijní fondy (rezidenti) (V držení bank > Souhrnně podle sektoru emitenta - všechny měny)
30.04.2020 Majetkové cenné papíry a podíly (vč. podíl. listů FPT) - nerezidenti (V držení bank > Souhrnně podle sektoru emitenta - všechny měny)
30.04.2020 Rezidenti-úvěry domácnostem (včetně NISD) celkem (Domácnosti > Rezidenti - úvěry domácnostem (včetně NISD) - CZK+CM)
30.04.2020 spotřební úvěry obyvatelstvu vč.deb.zůst.na BÚ celkem (Domácnosti > Rezidenti - úvěry domácnostem (včetně NISD) - CZK+CM)
30.04.2020 v tom: debetní zůstatky na BÚ celkem (Domácnosti > Rezidenti - úvěry domácnostem (včetně NISD) - CZK+CM)
30.04.2020 pohledávky z karet celkem (Domácnosti > Rezidenti - úvěry domácnostem (včetně NISD) - CZK+CM)
30.04.2020 spotřebitelské úvěry celkem (Domácnosti > Rezidenti - úvěry domácnostem (včetně NISD) - CZK+CM)
30.04.2020 úvěry na bydlení obyvatelstvu celkem (Domácnosti > Rezidenti - úvěry domácnostem (včetně NISD) - CZK+CM)
30.04.2020 v tom: hypoteční úvěry na bydlení obyvatelstvu celkem (Domácnosti > Rezidenti - úvěry domácnostem (včetně NISD) - CZK+CM)
30.04.2020 standardní úvěry ze stavebního spoření celkem (Domácnosti > Rezidenti - úvěry domácnostem (včetně NISD) - CZK+CM)
30.04.2020 překlenovací úvěry ze stavebního spoření celkem (Domácnosti > Rezidenti - úvěry domácnostem (včetně NISD) - CZK+CM)
30.04.2020 spotřebitelské úvěry na nemovitosti celkem (Domácnosti > Rezidenti - úvěry domácnostem (včetně NISD) - CZK+CM)
30.04.2020 ostatní úvěry obyvatelstvu celkem (Domácnosti > Rezidenti - úvěry domácnostem (včetně NISD) - CZK+CM)
30.04.2020 úvěry živnostníkům celkem (Domácnosti > Rezidenti - úvěry domácnostem (včetně NISD) - CZK+CM)
30.04.2020 úvěry ostatním domácnostem - SVJ - celkem (Domácnosti > Rezidenti - úvěry domácnostem (včetně NISD) - CZK+CM)
30.04.2020 úvěry NISD celkem (Domácnosti > Rezidenti - úvěry domácnostem (včetně NISD) - CZK+CM)
30.04.2020 Rezidenti-úvěry domácnostem (včetně NISD) krátkodobé (Domácnosti > Rezidenti - úvěry domácnostem (včetně NISD) - CZK+CM)
30.04.2020 spotřební úvěry obyvatelstvu vč.deb.zůst.na BÚ krátkodobé (Domácnosti > Rezidenti - úvěry domácnostem (včetně NISD) - CZK+CM)
30.04.2020 úvěry na bydlení obyvatelstvu krátkodobé (Domácnosti > Rezidenti - úvěry domácnostem (včetně NISD) - CZK+CM)
30.04.2020 ostatní úvěry obyvatelstvu krátkodobé (Domácnosti > Rezidenti - úvěry domácnostem (včetně NISD) - CZK+CM)
30.04.2020 úvěry živnostníkům krátkodobé (Domácnosti > Rezidenti - úvěry domácnostem (včetně NISD) - CZK+CM)
30.04.2020 úvěry ostatním domácnostem - SVJ - krátkodobé (Domácnosti > Rezidenti - úvěry domácnostem (včetně NISD) - CZK+CM)
30.04.2020 úvěry NISD krátkodobé (Domácnosti > Rezidenti - úvěry domácnostem (včetně NISD) - CZK+CM)
30.04.2020 Rezidenti-úvěry domácnostem (včetně NISD) střednědobé (Domácnosti > Rezidenti - úvěry domácnostem (včetně NISD) - CZK+CM)
30.04.2020 spotřební úvěry obyvatelstvu vč.deb.zůst.na BÚ střednědobé (Domácnosti > Rezidenti - úvěry domácnostem (včetně NISD) - CZK+CM)
30.04.2020 úvěry na bydlení obyvatelstvu střednědobé (Domácnosti > Rezidenti - úvěry domácnostem (včetně NISD) - CZK+CM)
30.04.2020 ostatní úvěry obyvatelstvu střednědobé (Domácnosti > Rezidenti - úvěry domácnostem (včetně NISD) - CZK+CM)
30.04.2020 úvěry živnostníkům střednědobé (Domácnosti > Rezidenti - úvěry domácnostem (včetně NISD) - CZK+CM)
30.04.2020 úvěry ostatním domácnostem - SVJ - střednědobé (Domácnosti > Rezidenti - úvěry domácnostem (včetně NISD) - CZK+CM)
30.04.2020 úvěry NISD střednědobé (Domácnosti > Rezidenti - úvěry domácnostem (včetně NISD) - CZK+CM)
30.04.2020 Rezidenti-úvěry domácnostem (včetně NISD) dlouhodobé (Domácnosti > Rezidenti - úvěry domácnostem (včetně NISD) - CZK+CM)
30.04.2020 spotřební úvěry obyvatelstvu vč.deb.zůst.na BÚ dlouhodobé (Domácnosti > Rezidenti - úvěry domácnostem (včetně NISD) - CZK+CM)
30.04.2020 úvěry na bydlení obyvatelstvu dlouhodobé (Domácnosti > Rezidenti - úvěry domácnostem (včetně NISD) - CZK+CM)
30.04.2020 ostatní úvěry obyvatelstvu dlouhodobé (Domácnosti > Rezidenti - úvěry domácnostem (včetně NISD) - CZK+CM)
30.04.2020 úvěry živnostníkům dlouhodobé (Domácnosti > Rezidenti - úvěry domácnostem (včetně NISD) - CZK+CM)
30.04.2020 úvěry ostatním domácnostem - SVJ - dlouhodobé (Domácnosti > Rezidenti - úvěry domácnostem (včetně NISD) - CZK+CM)
30.04.2020 úvěry NISD dlouhodobé (Domácnosti > Rezidenti - úvěry domácnostem (včetně NISD) - CZK+CM)
30.04.2020 Rezidenti-úvěry domácnostem (včetně NISD) celkem (Domácnosti > Rezidenti - úvěry domácnostem (včetně NISD) - CZK)
30.04.2020 spotřební úvěry obyvatelstvu vč.deb.zůst.na BÚ celkem (Domácnosti > Rezidenti - úvěry domácnostem (včetně NISD) - CZK)
30.04.2020 v tom: debetní zůstatky na BÚ celkem (Domácnosti > Rezidenti - úvěry domácnostem (včetně NISD) - CZK)
30.04.2020 pohledávky z karet celkem (Domácnosti > Rezidenti - úvěry domácnostem (včetně NISD) - CZK)
30.04.2020 spotřebitelské úvěry celkem (Domácnosti > Rezidenti - úvěry domácnostem (včetně NISD) - CZK)
30.04.2020 úvěry na bydlení obyvatelstvu celkem (Domácnosti > Rezidenti - úvěry domácnostem (včetně NISD) - CZK)
30.04.2020 v tom: hypoteční úvěry na bydlení obyvatelstvu celkem (Domácnosti > Rezidenti - úvěry domácnostem (včetně NISD) - CZK)
30.04.2020 standardní úvěry ze stavebního spoření celkem (Domácnosti > Rezidenti - úvěry domácnostem (včetně NISD) - CZK)
30.04.2020 překlenovací úvěry ze stavebního spoření celkem (Domácnosti > Rezidenti - úvěry domácnostem (včetně NISD) - CZK)
30.04.2020 spotřebitelské úvěry na nemovitosti celkem (Domácnosti > Rezidenti - úvěry domácnostem (včetně NISD) - CZK)
30.04.2020 ostatní úvěry obyvatelstvu celkem (Domácnosti > Rezidenti - úvěry domácnostem (včetně NISD) - CZK)
30.04.2020 úvěry živnostníkům celkem (Domácnosti > Rezidenti - úvěry domácnostem (včetně NISD) - CZK)
30.04.2020 úvěry ostatním domácnostem - SVJ - celkem (Domácnosti > Rezidenti - úvěry domácnostem (včetně NISD) - CZK)
30.04.2020 úvěry NISD celkem (Domácnosti > Rezidenti - úvěry domácnostem (včetně NISD) - CZK)
30.04.2020 Rezidenti-úvěry domácnostem (včetně NISD) krátkodobé (Domácnosti > Rezidenti - úvěry domácnostem (včetně NISD) - CZK)
30.04.2020 spotřební úvěry obyvatelstvu vč.deb.zůst.na BÚ krátkodobé (Domácnosti > Rezidenti - úvěry domácnostem (včetně NISD) - CZK)
30.04.2020 úvěry na bydlení obyvatelstvu krátkodobé (Domácnosti > Rezidenti - úvěry domácnostem (včetně NISD) - CZK)
30.04.2020 ostatní úvěry obyvatelstvu krátkodobé (Domácnosti > Rezidenti - úvěry domácnostem (včetně NISD) - CZK)
30.04.2020 úvěry živnostníkům krátkodobé (Domácnosti > Rezidenti - úvěry domácnostem (včetně NISD) - CZK)
30.04.2020 úvěry ostatním domácnostem - SVJ - krátkodobé (Domácnosti > Rezidenti - úvěry domácnostem (včetně NISD) - CZK)
30.04.2020 úvěry NISD krátkodobé (Domácnosti > Rezidenti - úvěry domácnostem (včetně NISD) - CZK)
30.04.2020 Rezidenti-úvěry domácnostem (včetně NISD) střednědobé (Domácnosti > Rezidenti - úvěry domácnostem (včetně NISD) - CZK)
30.04.2020 spotřební úvěry obyvatelstvu vč.deb.zůst.na BÚ střednědobé (Domácnosti > Rezidenti - úvěry domácnostem (včetně NISD) - CZK)
30.04.2020 úvěry na bydlení obyvatelstvu střednědobé (Domácnosti > Rezidenti - úvěry domácnostem (včetně NISD) - CZK)
30.04.2020 ostatní úvěry obyvatelstvu střednědobé (Domácnosti > Rezidenti - úvěry domácnostem (včetně NISD) - CZK)
30.04.2020 úvěry živnostníkům střednědobé (Domácnosti > Rezidenti - úvěry domácnostem (včetně NISD) - CZK)
30.04.2020 úvěry ostatním domácnostem - SVJ - střednědobé (Domácnosti > Rezidenti - úvěry domácnostem (včetně NISD) - CZK)
30.04.2020 úvěry NISD střednědobé (Domácnosti > Rezidenti - úvěry domácnostem (včetně NISD) - CZK)
30.04.2020 Rezidenti-úvěry domácnostem (včetně NISD) dlouhodobé (Domácnosti > Rezidenti - úvěry domácnostem (včetně NISD) - CZK)
30.04.2020 spotřební úvěry obyvatelstvu vč.deb.zůst.na BÚ dlouhodobé (Domácnosti > Rezidenti - úvěry domácnostem (včetně NISD) - CZK)
30.04.2020 úvěry na bydlení obyvatelstvu dlouhodobé (Domácnosti > Rezidenti - úvěry domácnostem (včetně NISD) - CZK)
30.04.2020 ostatní úvěry obyvatelstvu dlouhodobé (Domácnosti > Rezidenti - úvěry domácnostem (včetně NISD) - CZK)
30.04.2020 úvěry živnostníkům dlouhodobé (Domácnosti > Rezidenti - úvěry domácnostem (včetně NISD) - CZK)
30.04.2020 úvěry ostatním domácnostem - SVJ - dlouhodobé (Domácnosti > Rezidenti - úvěry domácnostem (včetně NISD) - CZK)
30.04.2020 úvěry NISD dlouhodobé (Domácnosti > Rezidenti - úvěry domácnostem (včetně NISD) - CZK)
30.04.2020 Oběživo (Rozvaha České národní banky > Rozvaha České národní banky - pasiva)
30.04.2020 Vklady rezidentů - Celkem (Rozvaha České národní banky > Rozvaha České národní banky - pasiva)
30.04.2020 Vklady rezidentů - MFI (Rozvaha České národní banky > Rozvaha České národní banky - pasiva)
30.04.2020 Vklady rezidentů - Centrální vláda (Rozvaha České národní banky > Rozvaha České národní banky - pasiva)
30.04.2020 Vklady rezidentů - Ostatní vláda/ostatní rezidenti (Rozvaha České národní banky > Rozvaha České národní banky - pasiva)
30.04.2020 Emitované dluhové cenné papíry (Rozvaha České národní banky > Rozvaha České národní banky - pasiva)
30.04.2020 Kapitál a rezervy (Rozvaha České národní banky > Rozvaha České národní banky - pasiva)
30.04.2020 Zahraniční pasiva (Rozvaha České národní banky > Rozvaha České národní banky - pasiva)
30.04.2020 Ostatní pasiva (Rozvaha České národní banky > Rozvaha České národní banky - pasiva)
30.04.2020 Celkem (Rozvaha České národní banky > Rozvaha České národní banky - pasiva)
30.04.2020 Úvěry rezidentům (bez CP) - Celkem (Rozvaha České národní banky > Rozvaha České národní banky - aktiva)
30.04.2020 Úvěry rezidentům (bez CP) - MFI (Rozvaha České národní banky > Rozvaha České národní banky - aktiva)
30.04.2020 Úvěry rezidentům (bez CP) - Vládní instituce (Rozvaha České národní banky > Rozvaha České národní banky - aktiva)
30.04.2020 Úvěry rezidentům (bez CP) - Ostatní rezidenti (Rozvaha České národní banky > Rozvaha České národní banky - aktiva)
30.04.2020 Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Celkem (Rozvaha České národní banky > Rozvaha České národní banky - aktiva)
30.04.2020 Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - MFI (Rozvaha České národní banky > Rozvaha České národní banky - aktiva)
30.04.2020 Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Vládní instituce (Rozvaha České národní banky > Rozvaha České národní banky - aktiva)
30.04.2020 Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti (Rozvaha České národní banky > Rozvaha České národní banky - aktiva)
30.04.2020 Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Celkem (Rozvaha České národní banky > Rozvaha České národní banky - aktiva)
30.04.2020 Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - MFI (Rozvaha České národní banky > Rozvaha České národní banky - aktiva)
30.04.2020 Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti (Rozvaha České národní banky > Rozvaha České národní banky - aktiva)
30.04.2020 Zahraniční aktiva (Rozvaha České národní banky > Rozvaha České národní banky - aktiva)
30.04.2020 Stálá aktiva (Rozvaha České národní banky > Rozvaha České národní banky - aktiva)
30.04.2020 Ostatní aktiva (Rozvaha České národní banky > Rozvaha České národní banky - aktiva)
30.04.2020 Celkem (Rozvaha České národní banky > Rozvaha České národní banky - aktiva)
30.04.2020 Úvěry rezidentům (bez CP) - Celkem (Stavy > Konsolidovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (vč. ČNB) - aktiva (stavy))
30.04.2020 Úvěry rezidentům (bez CP) - Vládní instituce (Stavy > Konsolidovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (vč. ČNB) - aktiva (stavy))
30.04.2020 Úvěry rezidentům (bez CP) - Ostatní rezidenti (Stavy > Konsolidovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (vč. ČNB) - aktiva (stavy))
30.04.2020 Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Celkem (Stavy > Konsolidovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (vč. ČNB) - aktiva (stavy))
30.04.2020 Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Vládní instituce (Stavy > Konsolidovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (vč. ČNB) - aktiva (stavy))
30.04.2020 Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti (Stavy > Konsolidovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (vč. ČNB) - aktiva (stavy))
30.04.2020 Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Celkem (Stavy > Konsolidovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (vč. ČNB) - aktiva (stavy))
30.04.2020 Zahraniční aktiva (Stavy > Konsolidovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (vč. ČNB) - aktiva (stavy))
30.04.2020 Stálá aktiva (Stavy > Konsolidovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (vč. ČNB) - aktiva (stavy))
30.04.2020 Ostatní aktiva (Stavy > Konsolidovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (vč. ČNB) - aktiva (stavy))
30.04.2020 Celkem (Stavy > Konsolidovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (vč. ČNB) - aktiva (stavy))
30.04.2020 Dlouhodobější pasiva MFI - Vklady s dohodnutou splatností nad 2 roky (Stavy > Peněžní agregáty a protipoložky - hlavní protipoložky M3 (stavy))
30.04.2020 Dlouhodobější pasiva MFI - Vklady s výpovědní lhůtou nad 3 měsíce (Stavy > Peněžní agregáty a protipoložky - hlavní protipoložky M3 (stavy))
30.04.2020 Dlouhodobější pasiva MFI - Emitované dluhové cenné papíry nad 2 roky (Stavy > Peněžní agregáty a protipoložky - hlavní protipoložky M3 (stavy))
30.04.2020 Dlouhodobější pasiva MFI - Kapitál a rezervy (Stavy > Peněžní agregáty a protipoložky - hlavní protipoložky M3 (stavy))
30.04.2020 Úvěr vládě (vč. CP) (Stavy > Peněžní agregáty a protipoložky - hlavní protipoložky M3 (stavy))
30.04.2020 Úvěry ostatním rezidentům (vč. CP) (Stavy > Peněžní agregáty a protipoložky - hlavní protipoložky M3 (stavy))
30.04.2020 Úvěry ostatním rezidentům (bez CP) (Stavy > Peněžní agregáty a protipoložky - hlavní protipoložky M3 (stavy))
30.04.2020 Čistá zahraniční aktiva (Stavy > Peněžní agregáty a protipoložky - hlavní protipoložky M3 (stavy))
30.04.2020 Stálá aktiva (Stavy > Peněžní agregáty a protipoložky - hlavní protipoložky M3 (stavy))
30.04.2020 Dlouhodobější pasiva MFI - Vklady s dohodnutou splatností nad 2 roky (Toky > Peněžní agregáty a protipoložky - hlavní protipoložky M3 (toky))
30.04.2020 Dlouhodobější pasiva MFI - Vklady s výpovědní lhůtou nad 3 měsíce (Toky > Peněžní agregáty a protipoložky - hlavní protipoložky M3 (toky))
30.04.2020 Dlouhodobější pasiva MFI - Emitované dluhové cenné papíry nad 2 roky (Toky > Peněžní agregáty a protipoložky - hlavní protipoložky M3 (toky))
30.04.2020 Dlouhodobější pasiva MFI - Kapitál a rezervy (Toky > Peněžní agregáty a protipoložky - hlavní protipoložky M3 (toky))
30.04.2020 Úvěr vládě (vč. CP) (Toky > Peněžní agregáty a protipoložky - hlavní protipoložky M3 (toky))
30.04.2020 Úvěry ostatním rezidentům (vč. CP) (Toky > Peněžní agregáty a protipoložky - hlavní protipoložky M3 (toky))
30.04.2020 Úvěry ostatním rezidentům (bez CP) (Toky > Peněžní agregáty a protipoložky - hlavní protipoložky M3 (toky))
30.04.2020 Čistá zahraniční aktiva (Toky > Peněžní agregáty a protipoložky - hlavní protipoložky M3 (toky))
30.04.2020 Stálá aktiva (Toky > Peněžní agregáty a protipoložky - hlavní protipoložky M3 (toky))
30.04.2020 Úvěry nerezidentům - MFI (Stavy > Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům z eurozóny - stavy)
30.04.2020 Úvěry nerezidentům - non-MFI - vládní instituce (Stavy > Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům z eurozóny - stavy)
30.04.2020 Úvěry nerezidentům - non-MFI- ostatní (Stavy > Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům z eurozóny - stavy)
30.04.2020 Úvěry nerezidentům - non-MFI - celkem (Stavy > Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům z eurozóny - stavy)
30.04.2020 Úvěry nerezidentům - celkem (Stavy > Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům z eurozóny - stavy)
30.04.2020 Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných nerezidenty - MFI (Stavy > Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům z eurozóny - stavy)
30.04.2020 Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných nerezidenty - non-MFI - vládní instituce (Stavy > Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům z eurozóny - stavy)
30.04.2020 Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných nerezidenty - non-MFI - ostatní (Stavy > Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům z eurozóny - stavy)
30.04.2020 Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných nerezidenty - non-MFI - celkem (Stavy > Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům z eurozóny - stavy)
30.04.2020 Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných nerezidenty - celkem (Stavy > Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům z eurozóny - stavy)
30.04.2020 Držba akcií a ostatních majetkových účastí emitovaných nerezidenty - MFI (Stavy > Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům z eurozóny - stavy)
30.04.2020 Držba akcií a ostatních majetkových účastí emitovaných nerezidenty - non-MFI-ostatní (Stavy > Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům z eurozóny - stavy)
30.04.2020 Držba akcií a ostatních majetkových účastí emitovaných nerezidenty - celkem (Stavy > Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům z eurozóny - stavy)
30.04.2020 Vklady od nerezidentů - MFI (Stavy > Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům z eurozóny - stavy)
30.04.2020 Vklady od nerezidentů - non-MFI - vládní instituce (Stavy > Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům z eurozóny - stavy)
30.04.2020 Vklady od nerezidentů - non-MFIs - ostatní (Stavy > Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům z eurozóny - stavy)
30.04.2020 Vklady od nerezidentů - non-MFI - celkem (Stavy > Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům z eurozóny - stavy)
30.04.2020 Vklady od nerezidentů - celkem (Stavy > Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům z eurozóny - stavy)
30.04.2020 Úvěry nerezidentům - MFI (Toky > Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům z eurozóny - toky)
30.04.2020 Úvěry nerezidentům - non-MFI - vládní instituce (Toky > Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům z eurozóny - toky)
30.04.2020 Úvěry nerezidentům - non-MFI - ostatní (Toky > Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům z eurozóny - toky)
30.04.2020 Úvěry nerezidentům - non- MFI - celkem (Toky > Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům z eurozóny - toky)
30.04.2020 Úvěry nerezidentům - celkem (Toky > Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům z eurozóny - toky)
30.04.2020 Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných nerezidenty - MFI (Toky > Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům z eurozóny - toky)
30.04.2020 Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných nerezidenty - non-MFI - vládní instituce (Toky > Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům z eurozóny - toky)
30.04.2020 Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných nerezidenty - non-MFI - ostatní (Toky > Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům z eurozóny - toky)
30.04.2020 Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných nerezidenty - non-MFI - celkem (Toky > Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům z eurozóny - toky)
30.04.2020 Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných nerezidenty - total (Toky > Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům z eurozóny - toky)
30.04.2020 Držba akcií a ostatních majetkových účastí emitovaných nerezidenty - MFI (Toky > Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům z eurozóny - toky)
30.04.2020 Držba akcií a ostatních majetkových účastí emitovaných nerezidenty - non-MFI - ostatní (Toky > Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům z eurozóny - toky)
30.04.2020 Držba akcií a ostatních majetkových účastí emitovaných nerezidenty - celkem (Toky > Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům z eurozóny - toky)
30.04.2020 Vklady od nerezidentů - MFI (Toky > Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům z eurozóny - toky)
30.04.2020 Vklady od nerezidentů - non-MFI - vládní instituce (Toky > Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům z eurozóny - toky)
30.04.2020 Vklady od nerezidentů - non-MFIs - ostatní (Toky > Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům z eurozóny - toky)
30.04.2020 Vklady od nerezidentů - non-MFI - celkem (Toky > Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům z eurozóny - toky)
30.04.2020 Vklady od nerezidentů - celkem (Toky > Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům z eurozóny - toky)
30.04.2020 stavy (Publikace Měnová statistika > Základní měnové indikátory)
30.04.2020 stavy (Publikace Měnová statistika > Základní měnové indikátory)
30.04.2020 Úvěry soukromému sektoru - stavy (Publikace Měnová statistika > Základní měnové indikátory)
30.04.2020 Čistá zahraniční aktiva - stavy (Publikace Měnová statistika > Základní měnové indikátory)
30.04.2020 toky (Publikace Měnová statistika > Základní měnové indikátory)
30.04.2020 toky (Publikace Měnová statistika > Základní měnové indikátory)
30.04.2020 Úvěry soukromému sektoru - toky (Publikace Měnová statistika > Základní měnové indikátory)
30.04.2020 Čistá zahraniční aktiva - toky (Publikace Měnová statistika > Základní měnové indikátory)
30.04.2020 roční míra růstu (v %) (Publikace Měnová statistika > Základní měnové indikátory)
30.04.2020 roční míra růstu (v %) (Publikace Měnová statistika > Základní měnové indikátory)
30.04.2020 Úvěry soukromému sektoru - roční míra růstu (v %) (Publikace Měnová statistika > Základní měnové indikátory)
30.04.2020 Čistá zahraniční aktiva - roční míra růstu (v %) (Publikace Měnová statistika > Základní měnové indikátory)
30.04.2020 Vklady od centrální vlády - stavy (Publikace Měnová statistika > Peněžní agregáty - protipoložky M3 - stavy, toky)
30.04.2020 Dlouhodobější finanční pasiva MFI od ostatních rezidentů (položky 3.1 až 3.4) - stavy (Publikace Měnová statistika > Peněžní agregáty - protipoložky M3 - stavy, toky)
30.04.2020 Vklady s dohodnutou splatností nad 2 roky - stavy (Publikace Měnová statistika > Peněžní agregáty - protipoložky M3 - stavy, toky)
30.04.2020 Vklady s výpovědní lhůtou nad 3 měsíce - stavy (Publikace Měnová statistika > Peněžní agregáty - protipoložky M3 - stavy, toky)
30.04.2020 Emitované dluhové CP nad 2 roky - stavy (Publikace Měnová statistika > Peněžní agregáty - protipoložky M3 - stavy, toky)
30.04.2020 Kapitál a rezervy - stavy (Publikace Měnová statistika > Peněžní agregáty - protipoložky M3 - stavy, toky)
30.04.2020 Úvěry rezidentům a nakoupené CP (položky 4.1 a 4.2) - stavy (Publikace Měnová statistika > Peněžní agregáty - protipoložky M3 - stavy, toky)
30.04.2020 Úvěry vládě a nakoupené cenné papíry - stavy (Publikace Měnová statistika > Peněžní agregáty - protipoložky M3 - stavy, toky)
30.04.2020 úvěry - stavy (Publikace Měnová statistika > Peněžní agregáty - protipoložky M3 - stavy, toky)
30.04.2020 cenné papíry - stavy (Publikace Měnová statistika > Peněžní agregáty - protipoložky M3 - stavy, toky)
30.04.2020 Úvěry soukromému sektoru a nakoupené cenné papíry - stavy (Publikace Měnová statistika > Peněžní agregáty - protipoložky M3 - stavy, toky)
30.04.2020 úvěry - stavy (Publikace Měnová statistika > Peněžní agregáty - protipoložky M3 - stavy, toky)
30.04.2020 cenné papíry jiné než akcie - stavy (Publikace Měnová statistika > Peněžní agregáty - protipoložky M3 - stavy, toky)
30.04.2020 akcie a ostatní majetkové účasti - stavy (Publikace Měnová statistika > Peněžní agregáty - protipoložky M3 - stavy, toky)
30.04.2020 Čistá zahraniční aktiva - stavy (Publikace Měnová statistika > Peněžní agregáty - protipoložky M3 - stavy, toky)
30.04.2020 Ostatní protipoložky M3 (M3+položky 2,3 - 4,5) - stavy (Publikace Měnová statistika > Peněžní agregáty - protipoložky M3 - stavy, toky)
30.04.2020 Vklady od centrální banky - toky (Publikace Měnová statistika > Peněžní agregáty - protipoložky M3 - stavy, toky)
30.04.2020 Dlouhodobější finanční pasiva MFI od ostatních rezidentů (položky 3.1 až 3.4) - toky (Publikace Měnová statistika > Peněžní agregáty - protipoložky M3 - stavy, toky)
30.04.2020 Vklady s dohodnutou splatností nad 2 roky - toky (Publikace Měnová statistika > Peněžní agregáty - protipoložky M3 - stavy, toky)
30.04.2020 Vklady s výpovědní lhůtou nad 3 měsíce - toky (Publikace Měnová statistika > Peněžní agregáty - protipoložky M3 - stavy, toky)
30.04.2020 Emitované dluhové CP nad 2 roky - toky (Publikace Měnová statistika > Peněžní agregáty - protipoložky M3 - stavy, toky)
30.04.2020 Kapitál a rezervy - toky (Publikace Měnová statistika > Peněžní agregáty - protipoložky M3 - stavy, toky)
30.04.2020 Úvěry rezidentům a nakoupené CP (položky 4.1 a 4.2) - toky (Publikace Měnová statistika > Peněžní agregáty - protipoložky M3 - stavy, toky)
30.04.2020 Úvěry vládě a nakoupené cenné papíry - toky (Publikace Měnová statistika > Peněžní agregáty - protipoložky M3 - stavy, toky)
30.04.2020 úvěry - toky (Publikace Měnová statistika > Peněžní agregáty - protipoložky M3 - stavy, toky)
30.04.2020 cenné papíry - toky (Publikace Měnová statistika > Peněžní agregáty - protipoložky M3 - stavy, toky)
30.04.2020 Úvěry soukromému sektoru a nakoupené cenné papíry - toky (Publikace Měnová statistika > Peněžní agregáty - protipoložky M3 - stavy, toky)
30.04.2020 úvěry - toky (Publikace Měnová statistika > Peněžní agregáty - protipoložky M3 - stavy, toky)
30.04.2020 cenné papíry jiné než akcie - toky (Publikace Měnová statistika > Peněžní agregáty - protipoložky M3 - stavy, toky)
30.04.2020 akcie a ostatní majetkové účasti - toky (Publikace Měnová statistika > Peněžní agregáty - protipoložky M3 - stavy, toky)
30.04.2020 Čistá zahraniční aktiva - toky (Publikace Měnová statistika > Peněžní agregáty - protipoložky M3 - stavy, toky)
30.04.2020 Ostatní protipoložky M3 (M3+položky 2,3 - 4,5) - toky (Publikace Měnová statistika > Peněžní agregáty - protipoložky M3 - stavy, toky)
30.04.2020 Vklady od centrální vlády - roční míra růstu (v %) (Publikace Měnová statistika > Peněžní agregáty - protipoložky M3 - roční míra růstu (v %))
30.04.2020 Dlouhodobější finanční pasiva MFI od ostatních rezidentů (položky 3.1 až 3.4) - roční míra růstu (v %) (Publikace Měnová statistika > Peněžní agregáty - protipoložky M3 - roční míra růstu (v %))
30.04.2020 Vklady s dohodnutou splatností nad 2 roky - roční míra růstu (v %) (Publikace Měnová statistika > Peněžní agregáty - protipoložky M3 - roční míra růstu (v %))
30.04.2020 Vklady s výpovědní lhůtou nad 3 měsíce - roční míra růstu (v %) (Publikace Měnová statistika > Peněžní agregáty - protipoložky M3 - roční míra růstu (v %))
30.04.2020 Emitované dluhové cenné papíry nad 2 roky - roční míra růstu (v %) (Publikace Měnová statistika > Peněžní agregáty - protipoložky M3 - roční míra růstu (v %))
30.04.2020 Kapitál a rezervy - roční míra růstu (v %) (Publikace Měnová statistika > Peněžní agregáty - protipoložky M3 - roční míra růstu (v %))
30.04.2020 Úvěry rezidentům a nakoupené cenné papíry (položky 4.1 a 4.2) - roční míra růstu (v %) (Publikace Měnová statistika > Peněžní agregáty - protipoložky M3 - roční míra růstu (v %))
30.04.2020 Úvěry vládě a nakoupené cenné papíry - roční míra růstu (v %) (Publikace Měnová statistika > Peněžní agregáty - protipoložky M3 - roční míra růstu (v %))
30.04.2020 úvěry - roční míra růstu (v %) (Publikace Měnová statistika > Peněžní agregáty - protipoložky M3 - roční míra růstu (v %))
30.04.2020 Úvěry soukromému sektoru a nakoupené cenné papíry - roční míra růstu (v %) (Publikace Měnová statistika > Peněžní agregáty - protipoložky M3 - roční míra růstu (v %))
30.04.2020 úvěry - roční míra růstu (v %) (Publikace Měnová statistika > Peněžní agregáty - protipoložky M3 - roční míra růstu (v %))
30.04.2020 cenné papíry jiné než akcie - roční míra růstu (v %) (Publikace Měnová statistika > Peněžní agregáty - protipoložky M3 - roční míra růstu (v %))
30.04.2020 akcie a ostatní majetkové účasti - roční míra růstu (v %) (Publikace Měnová statistika > Peněžní agregáty - protipoložky M3 - roční míra růstu (v %))
30.04.2020 Čistá zahraniční aktiva - roční míra růstu (v %) (Publikace Měnová statistika > Peněžní agregáty - protipoložky M3 - roční míra růstu (v %))
30.04.2020 Úvěry rezidentům (bez CP) - Celkem (Toky > Konsolidovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (vč. ČNB) - aktiva (toky))
30.04.2020 Úvěry rezidentům (bez CP) - Vládní instituce (Toky > Konsolidovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (vč. ČNB) - aktiva (toky))
30.04.2020 Úvěry rezidentům (bez CP) - Ostatní rezidenti (Toky > Konsolidovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (vč. ČNB) - aktiva (toky))
30.04.2020 Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Celkem (Toky > Konsolidovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (vč. ČNB) - aktiva (toky))
30.04.2020 Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Vládní instituce (Toky > Konsolidovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (vč. ČNB) - aktiva (toky))
30.04.2020 Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti (Toky > Konsolidovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (vč. ČNB) - aktiva (toky))
30.04.2020 Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Celkem (Toky > Konsolidovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (vč. ČNB) - aktiva (toky))
30.04.2020 Zahraniční aktiva (Toky > Konsolidovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (vč. ČNB) - aktiva (toky))
30.04.2020 Stálá aktiva (Toky > Konsolidovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (vč. ČNB) - aktiva (toky))
30.04.2020 Ostatní aktiva (Toky > Konsolidovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (vč. ČNB) - aktiva (toky))
30.04.2020 Celkem (Toky > Konsolidovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (vč. ČNB) - aktiva (toky))
30.04.2020 Rezidenti - úvěry a pohledávky celkem (Podle druhového (účelového) hlediska > Rezidenti-úvěry podle typů (celkem) - CZK+CM)
30.04.2020 kontokorentní a debetní zůstatky na BÚ celkem (Podle druhového (účelového) hlediska > Rezidenti-úvěry podle typů (celkem) - CZK+CM)
30.04.2020 pohledávky z karet celkem (Podle druhového (účelového) hlediska > Rezidenti-úvěry podle typů (celkem) - CZK+CM)
30.04.2020 spotřební úvěry (bez KTK,BÚ a pohl.z karet) celkem (Podle druhového (účelového) hlediska > Rezidenti-úvěry podle typů (celkem) - CZK+CM)
30.04.2020 úvěry na bydlení celkem (Podle druhového (účelového) hlediska > Rezidenti-úvěry podle typů (celkem) - CZK+CM)
30.04.2020 v tom: hypoteční úvěry na bytové nemovitosti celkem (Podle druhového (účelového) hlediska > Rezidenti-úvěry podle typů (celkem) - CZK+CM)
30.04.2020 standardní úvěry ze stavebního spoření celkem (Podle druhového (účelového) hlediska > Rezidenti-úvěry podle typů (celkem) - CZK+CM)
30.04.2020 překlenovací úvěry ze stavebního spoření celkem (Podle druhového (účelového) hlediska > Rezidenti-úvěry podle typů (celkem) - CZK+CM)
30.04.2020 spotřebitelské úvěry na nemovitosti celkem (Podle druhového (účelového) hlediska > Rezidenti-úvěry podle typů (celkem) - CZK+CM)
30.04.2020 hypoteční úvěry na nebytové nemovitosti celkem (Podle druhového (účelového) hlediska > Rezidenti-úvěry podle typů (celkem) - CZK+CM)
30.04.2020 ostatní úvěry celkem (Podle druhového (účelového) hlediska > Rezidenti-úvěry podle typů (celkem) - CZK+CM)
30.04.2020 z toho: investiční (Podle druhového (účelového) hlediska > Rezidenti-úvěry podle typů (celkem) - CZK+CM)
30.04.2020 oběžná aktiva, sez.nákl., export, import celkem (Podle druhového (účelového) hlediska > Rezidenti-úvěry podle typů (celkem) - CZK+CM)
30.04.2020 na přechod. nedost. zdrojů celkem (Podle druhového (účelového) hlediska > Rezidenti-úvěry podle typů (celkem) - CZK+CM)
30.04.2020 ostatní (finanční a účelové) úvěry celkem (Podle druhového (účelového) hlediska > Rezidenti-úvěry podle typů (celkem) - CZK+CM)
30.04.2020 na obchodní pohledávky celkem (Podle druhového (účelového) hlediska > Rezidenti-úvěry podle typů (celkem) - CZK+CM)
30.04.2020 na nákup CP celkem (Podle druhového (účelového) hlediska > Rezidenti-úvěry podle typů (celkem) - CZK+CM)
30.04.2020 repo operace celkem (Podle druhového (účelového) hlediska > Rezidenti-úvěry podle typů (celkem) - CZK+CM)
30.04.2020 Úvěry celkem (krátkodobé+střednědobé+dlouhodobé) (Vládní instituce > Vládní instituce celkem (rezidenti) - Úvěry podle časového hlediska (Kč+cizí měna))
30.04.2020 Úvěry krátkodobé (do 1 roku) (Vládní instituce > Vládní instituce celkem (rezidenti) - Úvěry podle časového hlediska (Kč+cizí měna))
30.04.2020 Úvěry střednědobé (1-5 let) (Vládní instituce > Vládní instituce celkem (rezidenti) - Úvěry podle časového hlediska (Kč+cizí měna))
30.04.2020 Úvěry dlouhodobé (nad 5 let) (Vládní instituce > Vládní instituce celkem (rezidenti) - Úvěry podle časového hlediska (Kč+cizí měna))
30.04.2020 Úvěry celkem (krátkodobé+střednědobé+dlouhodobé) (Vládní instituce > Vládní instituce celkem (rezidenti) - Úvěry podle časového hlediska (Kč))
30.04.2020 Úvěry krátkodobé (do 1 roku) (Vládní instituce > Vládní instituce celkem (rezidenti) - Úvěry podle časového hlediska (Kč))
30.04.2020 Úvěry střednědobé (1-5 let) (Vládní instituce > Vládní instituce celkem (rezidenti) - Úvěry podle časového hlediska (Kč))
30.04.2020 Úvěry dlouhodobé (nad 5 let) (Vládní instituce > Vládní instituce celkem (rezidenti) - Úvěry podle časového hlediska (Kč))
30.04.2020 Vklady a přijaté úvěry od klientů celkem (Vládní instituce > Vládní instituce celkem (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna))
30.04.2020 Netermínované vklady klientů celkem (Vládní instituce > Vládní instituce celkem (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna))
30.04.2020 Termínované vklady celkem (Vládní instituce > Vládní instituce celkem (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna))
30.04.2020 Termínované vklady krátkodobé celkem (Vládní instituce > Vládní instituce celkem (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna))
30.04.2020 Termínované vklady střednědobé celkem (Vládní instituce > Vládní instituce celkem (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna))
30.04.2020 Termínované vklady dlouhodobé celkem (Vládní instituce > Vládní instituce celkem (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna))
30.04.2020 Termínované vklady do 3 měsíců včetně (Vládní instituce > Vládní instituce celkem (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna))
30.04.2020 Termínované vklady nad 3 měsíce do 1 roku včetně (Vládní instituce > Vládní instituce celkem (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna))
30.04.2020 Termínované vklady nad 1 rok do 2 let včetně (Vládní instituce > Vládní instituce celkem (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna))
30.04.2020 Termínované vklady nad 2 roky do 5 let včetně (Vládní instituce > Vládní instituce celkem (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna))
30.04.2020 Termínované vklady nad 5 let (Vládní instituce > Vládní instituce celkem (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna))
30.04.2020 Vklady a přijaté úvěry od klientů celkem (Vládní instituce > Vládní instituce celkem (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč))
30.04.2020 Netermínované vklady klientů celkem (Vládní instituce > Vládní instituce celkem (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč))
30.04.2020 Termínované vklady celkem (Vládní instituce > Vládní instituce celkem (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč))
30.04.2020 Termínované vklady krátkodobé celkem (Vládní instituce > Vládní instituce celkem (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč))
30.04.2020 Termínované vklady střednědobé celkem (Vládní instituce > Vládní instituce celkem (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč))
30.04.2020 Termínované vklady dlouhodobé celkem (Vládní instituce > Vládní instituce celkem (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč))
30.04.2020 Termínované vklady do 3 měsíců včetně (Vládní instituce > Vládní instituce celkem (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč))
30.04.2020 Termínované vklady nad 3 měsíce do 1 roku včetně (Vládní instituce > Vládní instituce celkem (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč))
30.04.2020 Termínované vklady nad 1 rok do 2 let včetně (Vládní instituce > Vládní instituce celkem (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč))
30.04.2020 Termínované vklady nad 2 roky do 5 let včetně (Vládní instituce > Vládní instituce celkem (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč))
30.04.2020 Termínované vklady nad 5 let (Vládní instituce > Vládní instituce celkem (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč))
30.04.2020 Rezidenti a nerezidenti celkem (Podle sektorového hlediska > Klientské úvěry podle sektorového hlediska (Kč+cizí měna))
30.04.2020 Rezidenti (Podle sektorového hlediska > Klientské úvěry podle sektorového hlediska (Kč+cizí měna))
30.04.2020 Nefinanční podniky (Podle sektorového hlediska > Klientské úvěry podle sektorového hlediska (Kč+cizí měna))
30.04.2020 Finanční instituce (od r. 2008 bez spořitelních a úvěrních družstev) (Podle sektorového hlediska > Klientské úvěry podle sektorového hlediska (Kč+cizí měna))
30.04.2020 Vládní instituce (Podle sektorového hlediska > Klientské úvěry podle sektorového hlediska (Kč+cizí měna))
30.04.2020 Domácnosti (Podle sektorového hlediska > Klientské úvěry podle sektorového hlediska (Kč+cizí měna))
30.04.2020 Domácnosti - živnosti (Podle sektorového hlediska > Klientské úvěry podle sektorového hlediska (Kč+cizí měna))
30.04.2020 Domácnosti - obyvatelstvo (Podle sektorového hlediska > Klientské úvěry podle sektorového hlediska (Kč+cizí měna))
30.04.2020 Ostatní domácnosti - SVJ (Podle sektorového hlediska > Klientské úvěry podle sektorového hlediska (Kč+cizí měna))
30.04.2020 Neziskové instituce sloužící domácnostem (Podle sektorového hlediska > Klientské úvěry podle sektorového hlediska (Kč+cizí měna))
30.04.2020 Nerezidenti (Podle sektorového hlediska > Klientské úvěry podle sektorového hlediska (Kč+cizí měna))
30.04.2020 Rezidenti a nerezidenti celkem (Podle sektorového hlediska > Klientské úvěry podle sektorového hlediska (Kč))
30.04.2020 Rezidenti (Podle sektorového hlediska > Klientské úvěry podle sektorového hlediska (Kč))
30.04.2020 Nefinanční podniky (Podle sektorového hlediska > Klientské úvěry podle sektorového hlediska (Kč))
30.04.2020 Finanční instituce (od r. 2008 bez spořitelních a úvěrních družstev) (Podle sektorového hlediska > Klientské úvěry podle sektorového hlediska (Kč))
30.04.2020 Vládní instituce (Podle sektorového hlediska > Klientské úvěry podle sektorového hlediska (Kč))
30.04.2020 Domácnosti (Podle sektorového hlediska > Klientské úvěry podle sektorového hlediska (Kč))
30.04.2020 Domácnosti - živnosti (Podle sektorového hlediska > Klientské úvěry podle sektorového hlediska (Kč))
30.04.2020 Domácnosti - obyvatelstvo (Podle sektorového hlediska > Klientské úvěry podle sektorového hlediska (Kč))
30.04.2020 Ostatní domácnosti - SVJ (Podle sektorového hlediska > Klientské úvěry podle sektorového hlediska (Kč))
30.04.2020 Neziskové instituce sloužící domácnostem (Podle sektorového hlediska > Klientské úvěry podle sektorového hlediska (Kč))
30.04.2020 Nerezidenti (Podle sektorového hlediska > Klientské úvěry podle sektorového hlediska (Kč))
30.04.2020 Rezidenti a nerezidenti celkem (Podle sektorového hlediska > Klientské úvěry podle sektorového hlediska (cizí měna))
30.04.2020 Rezidenti (Podle sektorového hlediska > Klientské úvěry podle sektorového hlediska (cizí měna))
30.04.2020 Nefinanční podniky (Podle sektorového hlediska > Klientské úvěry podle sektorového hlediska (cizí měna))
30.04.2020 Finanční instituce (od r. 2008 bez spořitelních a úvěrních družstev) (Podle sektorového hlediska > Klientské úvěry podle sektorového hlediska (cizí měna))
30.04.2020 Vládní instituce (Podle sektorového hlediska > Klientské úvěry podle sektorového hlediska (cizí měna))
30.04.2020 Domácnosti, neziskové instituce sloužící domácnostem (Podle sektorového hlediska > Klientské úvěry podle sektorového hlediska (cizí měna))
30.04.2020 Domácnosti - živnosti (Podle sektorového hlediska > Klientské úvěry podle sektorového hlediska (cizí měna))
30.04.2020 Domácnosti - obyvatelstvo (Podle sektorového hlediska > Klientské úvěry podle sektorového hlediska (cizí měna))
30.04.2020 Nerezidenti (Podle sektorového hlediska > Klientské úvěry podle sektorového hlediska (cizí měna))
30.04.2020 Rezidenti a nerezidenti celkem (Podle sektorového hlediska > Klientské úvěry podle sektorového hlediska (EUR))
30.04.2020 Rezidenti (Podle sektorového hlediska > Klientské úvěry podle sektorového hlediska (EUR))
30.04.2020 Nefinanční podniky (Podle sektorového hlediska > Klientské úvěry podle sektorového hlediska (EUR))
30.04.2020 Finanční instituce (od r. 2008 bez spořitelních a úvěrních družstev) (Podle sektorového hlediska > Klientské úvěry podle sektorového hlediska (EUR))
30.04.2020 Vládní instituce (Podle sektorového hlediska > Klientské úvěry podle sektorového hlediska (EUR))
30.04.2020 Domácnosti, neziskové instituce sloužící domácnostem (Podle sektorového hlediska > Klientské úvěry podle sektorového hlediska (EUR))
30.04.2020 Domácnosti - živnosti (Podle sektorového hlediska > Klientské úvěry podle sektorového hlediska (EUR))
30.04.2020 Domácnosti - obyvatelstvo (Podle sektorového hlediska > Klientské úvěry podle sektorového hlediska (EUR))
30.04.2020 Nerezidenti (Podle sektorového hlediska > Klientské úvěry podle sektorového hlediska (EUR))
30.04.2020 Rezidenti a nerezidenti celkem (Podle sektorového hlediska > Klientské úvěry podle sektorového a subsektorového hlediska (Kč+cizí měna))
30.04.2020 Rezidenti (Podle sektorového hlediska > Klientské úvěry podle sektorového a subsektorového hlediska (Kč+cizí měna))
30.04.2020 Nefinanční podniky (Podle sektorového hlediska > Klientské úvěry podle sektorového a subsektorového hlediska (Kč+cizí měna))
30.04.2020 Nefinanční podniky veřejné (Podle sektorového hlediska > Klientské úvěry podle sektorového a subsektorového hlediska (Kč+cizí měna))
30.04.2020 Nefinanční podniky soukromé národní (Podle sektorového hlediska > Klientské úvěry podle sektorového a subsektorového hlediska (Kč+cizí měna))
30.04.2020 Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou (Podle sektorového hlediska > Klientské úvěry podle sektorového a subsektorového hlediska (Kč+cizí měna))
30.04.2020 Finanční instituce (od r. 2008 bez spořitelních a úvěrních družstev) (Podle sektorového hlediska > Klientské úvěry podle sektorového a subsektorového hlediska (Kč+cizí měna))
30.04.2020 z toho: - Fin. instituce jiné než měnové (bez poj.spol. a penzijních fondů) (Podle sektorového hlediska > Klientské úvěry podle sektorového a subsektorového hlediska (Kč+cizí měna))
30.04.2020 Vládní instituce (Podle sektorového hlediska > Klientské úvěry podle sektorového a subsektorového hlediska (Kč+cizí měna))
30.04.2020 Ústřední vládní instituce (Podle sektorového hlediska > Klientské úvěry podle sektorového a subsektorového hlediska (Kč+cizí měna))
30.04.2020 Místní vládní instituce, 1314000 - Fondy sociálního zabezpečení (Podle sektorového hlediska > Klientské úvěry podle sektorového a subsektorového hlediska (Kč+cizí měna))
30.04.2020 Domácnosti (Podle sektorového hlediska > Klientské úvěry podle sektorového a subsektorového hlediska (Kč+cizí měna))
30.04.2020 S_RZZIV - Domácnosti - živnosti (rezidenti) (Podle sektorového hlediska > Klientské úvěry podle sektorového a subsektorového hlediska (Kč+cizí měna))
30.04.2020 S_RZOBY - Domácnosti - obyvatelstvo (rezidenti) (Podle sektorového hlediska > Klientské úvěry podle sektorového a subsektorového hlediska (Kč+cizí měna))
30.04.2020 Ostatní domácnosti - SVJ (rezidenti) (Podle sektorového hlediska > Klientské úvěry podle sektorového a subsektorového hlediska (Kč+cizí měna))
30.04.2020 Neziskové instituce sloužící domácnostem (Podle sektorového hlediska > Klientské úvěry podle sektorového a subsektorového hlediska (Kč+cizí měna))
30.04.2020 Nerezidenti (Podle sektorového hlediska > Klientské úvěry podle sektorového a subsektorového hlediska (Kč+cizí měna))
30.04.2020 Nefinanční podniky (Podle sektorového hlediska > Klientské úvěry podle sektorového a subsektorového hlediska (Kč+cizí měna))
30.04.2020 Finanční instituce (Podle sektorového hlediska > Klientské úvěry podle sektorového a subsektorového hlediska (Kč+cizí měna))
30.04.2020 Vládní instituce, 2009030 - Mezinárodní instituce (Podle sektorového hlediska > Klientské úvěry podle sektorového a subsektorového hlediska (Kč+cizí měna))
30.04.2020 Domácnosti, 2005000 - Neziskové instituce sloužící domácnostem (Podle sektorového hlediska > Klientské úvěry podle sektorového a subsektorového hlediska (Kč+cizí měna))
30.04.2020 ODVĚTVÍ CELKEM (Podle odvětvového hlediska > Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podrobné (Kč+cizí měna))
30.04.2020 Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související čin. (Podle odvětvového hlediska > Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podrobné (Kč+cizí měna))
30.04.2020 Lesnictví a těžba dřeva (Podle odvětvového hlediska > Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podrobné (Kč+cizí měna))
30.04.2020 Rybolov a akvakultura (Podle odvětvového hlediska > Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podrobné (Kč+cizí měna))
30.04.2020 Těžba a dobývání (Podle odvětvového hlediska > Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podrobné (Kč+cizí měna))
30.04.2020 Výroba potravinářských výrobků (Podle odvětvového hlediska > Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podrobné (Kč+cizí měna))
30.04.2020 Výroba nápojů (Podle odvětvového hlediska > Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podrobné (Kč+cizí měna))
30.04.2020 Výroba tabákových výrobků (navázání 1:1) (Podle odvětvového hlediska > Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podrobné (Kč+cizí měna))
30.04.2020 Výroba textilií (Podle odvětvového hlediska > Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podrobné (Kč+cizí měna))
30.04.2020 Výroba oděvů (Podle odvětvového hlediska > Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podrobné (Kč+cizí měna))
30.04.2020 Výroba usní a souvisejících výrobků (Podle odvětvového hlediska > Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podrobné (Kč+cizí měna))
30.04.2020 dřeva, výroba dřev., kork., prout. a slam. výrobků, kr.nábytku (Podle odvětvového hlediska > Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podrobné (Kč+cizí měna))
30.04.2020 Výroba papíru a výrobků z papíru (Podle odvětvového hlediska > Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podrobné (Kč+cizí měna))
30.04.2020 Tisk a rozmnožování nahraných nosičů (Podle odvětvového hlediska > Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podrobné (Kč+cizí měna))
30.04.2020 Výroba koksu a rafinovaných ropných produktů (Podle odvětvového hlediska > Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podrobné (Kč+cizí měna))
30.04.2020 Výroba chemických látek a chemických přípravků (Podle odvětvového hlediska > Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podrobné (Kč+cizí měna))
30.04.2020 Výroba základních farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků (Podle odvětvového hlediska > Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podrobné (Kč+cizí měna))
30.04.2020 Výroba pryžových a plastových výrobků (Podle odvětvového hlediska > Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podrobné (Kč+cizí měna))
30.04.2020 Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků (Podle odvětvového hlediska > Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podrobné (Kč+cizí měna))
30.04.2020 Výroba zákl. kovů, hutní zprac kovů; (částečné navázání) (Podle odvětvového hlediska > Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podrobné (Kč+cizí měna))
30.04.2020 Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení (Podle odvětvového hlediska > Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podrobné (Kč+cizí měna))
30.04.2020 Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení (Podle odvětvového hlediska > Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podrobné (Kč+cizí měna))
30.04.2020 Výroba elektrických zařízení (Podle odvětvového hlediska > Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podrobné (Kč+cizí měna))
30.04.2020 Výroba strojů a zařízení j. n. (Podle odvětvového hlediska > Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podrobné (Kč+cizí měna))
30.04.2020 Výroba motorových vozidel (kromě motocyklů), přívěsů a návěsů (Podle odvětvového hlediska > Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podrobné (Kč+cizí měna))
30.04.2020 Výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení (Podle odvětvového hlediska > Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podrobné (Kč+cizí měna))
30.04.2020 Výroba nábytku (Podle odvětvového hlediska > Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podrobné (Kč+cizí měna))
30.04.2020 Ostatní zpracovatelský průmysl (Podle odvětvového hlediska > Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podrobné (Kč+cizí měna))
30.04.2020 Opravy a instalace strojů a zařízení (Podle odvětvového hlediska > Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podrobné (Kč+cizí měna))
30.04.2020 Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu (Podle odvětvového hlediska > Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podrobné (Kč+cizí měna))
30.04.2020 Shromažďování, úprava a rozvod vody (navázání 1:1) (Podle odvětvového hlediska > Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podrobné (Kč+cizí měna))
30.04.2020 Činnosti související s odpadními vodami (Podle odvětvového hlediska > Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podrobné (Kč+cizí měna))
30.04.2020 Sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů (částečné navázání) (Podle odvětvového hlediska > Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podrobné (Kč+cizí měna))
30.04.2020 Sanace a jiné činnosti související s odpady (Podle odvětvového hlediska > Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podrobné (Kč+cizí měna))
30.04.2020 Výstavba budov (Podle odvětvového hlediska > Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podrobné (Kč+cizí měna))
30.04.2020 Inženýrské stavitelství (Podle odvětvového hlediska > Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podrobné (Kč+cizí měna))
30.04.2020 Specializované stavební činnosti (Podle odvětvového hlediska > Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podrobné (Kč+cizí měna))
30.04.2020 Velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel (Podle odvětvového hlediska > Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podrobné (Kč+cizí měna))
30.04.2020 Velkoobchod, kromě motorových vozidel (Podle odvětvového hlediska > Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podrobné (Kč+cizí měna))
30.04.2020 Maloobchod, kromě motorových vozidel (Podle odvětvového hlediska > Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podrobné (Kč+cizí měna))
30.04.2020 Doprava a skladování (Podle odvětvového hlediska > Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podrobné (Kč+cizí měna))
30.04.2020 Ubytování (Podle odvětvového hlediska > Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podrobné (Kč+cizí měna))
30.04.2020 Stravování a pohostinství (Podle odvětvového hlediska > Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podrobné (Kč+cizí měna))
30.04.2020 Vydavatelské činnosti (Podle odvětvového hlediska > Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podrobné (Kč+cizí měna))
30.04.2020 Činnosti v obl.filmů, videozázn. TV programů, pořiz.zvuk. nahr., hudební vydavatel. činnosti (Podle odvětvového hlediska > Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podrobné (Kč+cizí měna))
30.04.2020 Tvorba programů a vysílání (Podle odvětvového hlediska > Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podrobné (Kč+cizí měna))
30.04.2020 Telekomunikační činnosti (Podle odvětvového hlediska > Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podrobné (Kč+cizí měna))
30.04.2020 Činnosti v oblasti informačních technologií (Podle odvětvového hlediska > Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podrobné (Kč+cizí měna))
30.04.2020 Informační činnosti (Podle odvětvového hlediska > Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podrobné (Kč+cizí měna))
30.04.2020 Peněžnictví a pojišťovnictví (Podle odvětvového hlediska > Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podrobné (Kč+cizí měna))
30.04.2020 Činnosti v oblasti nemovitostí (Podle odvětvového hlediska > Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE)-podrobné_pokračování (Kč+cizí měna))
30.04.2020 Právní a účetnické činnosti (Podle odvětvového hlediska > Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE)-podrobné_pokračování (Kč+cizí měna))
30.04.2020 Činnosti vedení podniků; poradenství v oblasti řízení (Podle odvětvového hlediska > Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE)-podrobné_pokračování (Kč+cizí měna))
30.04.2020 Architektonické a inženýrské činnosti; technické zkoušky a analýzy (Podle odvětvového hlediska > Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE)-podrobné_pokračování (Kč+cizí měna))
30.04.2020 Výzkum a vývoj (navázání 1:1) (Podle odvětvového hlediska > Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE)-podrobné_pokračování (Kč+cizí měna))
30.04.2020 Reklama a průzkum trhu (Podle odvětvového hlediska > Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE)-podrobné_pokračování (Kč+cizí měna))
30.04.2020 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti (Podle odvětvového hlediska > Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE)-podrobné_pokračování (Kč+cizí měna))
30.04.2020 Veterinární činnosti (Podle odvětvového hlediska > Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE)-podrobné_pokračování (Kč+cizí měna))
30.04.2020 Činnosti v oblasti pronájmu a oper.leasingu (navázání 1:1) (Podle odvětvového hlediska > Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE)-podrobné_pokračování (Kč+cizí měna))
30.04.2020 Činnosti související se zaměstnáním (Podle odvětvového hlediska > Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE)-podrobné_pokračování (Kč+cizí měna))
30.04.2020 Činnosti cestovních agentur, kanceláří a jiné rezervační a související činnosti (Podle odvětvového hlediska > Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE)-podrobné_pokračování (Kč+cizí měna))
30.04.2020 Bezpečnostní a pátrací činnosti (Podle odvětvového hlediska > Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE)-podrobné_pokračování (Kč+cizí měna))
30.04.2020 Činnosti související se stavbami a úpravou krajiny (Podle odvětvového hlediska > Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE)-podrobné_pokračování (Kč+cizí měna))
30.04.2020 Administrativní, kancelářské a jiné podpůrné činnosti pro podnikání (Podle odvětvového hlediska > Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE)-podrobné_pokračování (Kč+cizí měna))
30.04.2020 Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení (Podle odvětvového hlediska > Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE)-podrobné_pokračování (Kč+cizí měna))
30.04.2020 Vzdělávání (částečné navázání) (Podle odvětvového hlediska > Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE)-podrobné_pokračování (Kč+cizí měna))
30.04.2020 Zdravotní péče (Podle odvětvového hlediska > Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE)-podrobné_pokračování (Kč+cizí měna))
30.04.2020 Pobytové služby sociální péče (Podle odvětvového hlediska > Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE)-podrobné_pokračování (Kč+cizí měna))
30.04.2020 Ambulantní nebo terénní sociální služby (Podle odvětvového hlediska > Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE)-podrobné_pokračování (Kč+cizí měna))
30.04.2020 Tvůrčí, umělecké a zábavní činnosti (Podle odvětvového hlediska > Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE)-podrobné_pokračování (Kč+cizí měna))
30.04.2020 Činnosti knihoven, archivů, muzeí a jiných kulturních zařízení (Podle odvětvového hlediska > Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE)-podrobné_pokračování (Kč+cizí měna))
30.04.2020 Činnosti heren, kasin a sázkových kanceláří (Podle odvětvového hlediska > Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE)-podrobné_pokračování (Kč+cizí měna))
30.04.2020 Sportovní, zábavní a rekreační činnosti (Podle odvětvového hlediska > Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE)-podrobné_pokračování (Kč+cizí měna))
30.04.2020 Činnosti organizací sdruž. osoby společ. zájmů (částečné navázání) (Podle odvětvového hlediska > Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE)-podrobné_pokračování (Kč+cizí měna))
30.04.2020 Opravy počítačů a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost (Podle odvětvového hlediska > Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE)-podrobné_pokračování (Kč+cizí měna))
30.04.2020 Poskytování ostatních osobních služeb, Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů (Podle odvětvového hlediska > Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE)-podrobné_pokračování (Kč+cizí měna))
30.04.2020 Činnosti domácn. jako zaměst. dom. personálu (navázání 1:1) (Podle odvětvového hlediska > Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE)-podrobné_pokračování (Kč+cizí měna))
30.04.2020 Čin. dom. produk. blíže neurč. výr. pro vl. potř.(částečné navázání) (Podle odvětvového hlediska > Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE)-podrobné_pokračování (Kč+cizí měna))
30.04.2020 Úvěry a pohledávky celkem (Podle druhového (účelového) hlediska > Klientské úvěry podle druhového hlediska (celkem) - CZK+CM)
30.04.2020 kontokorentní a debetní zůstatky na BÚ celkem (Podle druhového (účelového) hlediska > Klientské úvěry podle druhového hlediska (celkem) - CZK+CM)
30.04.2020 pohledávky z karet celkem (Podle druhového (účelového) hlediska > Klientské úvěry podle druhového hlediska (celkem) - CZK+CM)
30.04.2020 spotřební úvěry (bez KTK,BÚ a pohl.z karet) celkem (Podle druhového (účelového) hlediska > Klientské úvěry podle druhového hlediska (celkem) - CZK+CM)
30.04.2020 úvěry na bydlení celkem (Podle druhového (účelového) hlediska > Klientské úvěry podle druhového hlediska (celkem) - CZK+CM)
30.04.2020 v tom: hypoteční úvěry na bytové nemovitosti celkem (Podle druhového (účelového) hlediska > Klientské úvěry podle druhového hlediska (celkem) - CZK+CM)
30.04.2020 standardní úvěry ze stavebního spoření celkem (Podle druhového (účelového) hlediska > Klientské úvěry podle druhového hlediska (celkem) - CZK+CM)
30.04.2020 překlenovací úvěry ze stavebního spoření celkem (Podle druhového (účelového) hlediska > Klientské úvěry podle druhového hlediska (celkem) - CZK+CM)
30.04.2020 spotřebitelské úvěry na nemovitosti celkem (Podle druhového (účelového) hlediska > Klientské úvěry podle druhového hlediska (celkem) - CZK+CM)
30.04.2020 hypoteční úvěry na nebytové nemovitosti celkem (Podle druhového (účelového) hlediska > Klientské úvěry podle druhového hlediska (celkem) - CZK+CM)
30.04.2020 ostatní úvěry celkem (Podle druhového (účelového) hlediska > Klientské úvěry podle druhového hlediska (celkem) - CZK+CM)
30.04.2020 z toho: investiční (Podle druhového (účelového) hlediska > Klientské úvěry podle druhového hlediska (celkem) - CZK+CM)
30.04.2020 oběžná aktiva, sez.nákl., export, import celkem (Podle druhového (účelového) hlediska > Klientské úvěry podle druhového hlediska (celkem) - CZK+CM)
30.04.2020 na přechod. nedost. zdrojů celkem (Podle druhového (účelového) hlediska > Klientské úvěry podle druhového hlediska (celkem) - CZK+CM)
30.04.2020 ostatní (finanční a účelové) úvěry celkem (Podle druhového (účelového) hlediska > Klientské úvěry podle druhového hlediska (celkem) - CZK+CM)
30.04.2020 na obchodní pohledávky celkem (Podle druhového (účelového) hlediska > Klientské úvěry podle druhového hlediska (celkem) - CZK+CM)
30.04.2020 na nákup CP celkem (Podle druhového (účelového) hlediska > Klientské úvěry podle druhového hlediska (celkem) - CZK+CM)
30.04.2020 repo operace celkem (Podle druhového (účelového) hlediska > Klientské úvěry podle druhového hlediska (celkem) - CZK+CM)
30.04.2020 Rezidenti a nerezidenti celkem (Podle sektorového hlediska > Vklady klientů dle sektor. hlediska (Kč+cizí měna))
30.04.2020 Rezidenti (Podle sektorového hlediska > Vklady klientů dle sektor. hlediska (Kč+cizí měna))
30.04.2020 Nefinanční podniky (Podle sektorového hlediska > Vklady klientů dle sektor. hlediska (Kč+cizí měna))
30.04.2020 Finanční instituce (od r. 2008 bez spořitelních a úvěrních družstev) (Podle sektorového hlediska > Vklady klientů dle sektor. hlediska (Kč+cizí měna))
30.04.2020 Vládní instituce (Podle sektorového hlediska > Vklady klientů dle sektor. hlediska (Kč+cizí měna))
30.04.2020 Domácnosti (Podle sektorového hlediska > Vklady klientů dle sektor. hlediska (Kč+cizí měna))
30.04.2020 Domácnosti - živnosti (rezidenti) (Podle sektorového hlediska > Vklady klientů dle sektor. hlediska (Kč+cizí měna))
30.04.2020 Domácnosti - obyvatelstvo (rezidenti) (Podle sektorového hlediska > Vklady klientů dle sektor. hlediska (Kč+cizí měna))
30.04.2020 Ostatní domácnosti - SVJ (rezidenti) (Podle sektorového hlediska > Vklady klientů dle sektor. hlediska (Kč+cizí měna))
30.04.2020 Neziskové instituce sloužící domácnostem (Podle sektorového hlediska > Vklady klientů dle sektor. hlediska (Kč+cizí měna))
30.04.2020 Nerezidenti (Podle sektorového hlediska > Vklady klientů dle sektor. hlediska (Kč+cizí měna))
30.04.2020 Rezidenti a nerezidenti celkem (Podle sektorového hlediska > Vklady klientů dle sektor. hlediska (Kč))
30.04.2020 Rezidenti (Podle sektorového hlediska > Vklady klientů dle sektor. hlediska (Kč))
30.04.2020 Nefinanční podniky (Podle sektorového hlediska > Vklady klientů dle sektor. hlediska (Kč))
30.04.2020 Finanční instituce (od r. 2008 bez spořitelních a úvěrních družstev) (Podle sektorového hlediska > Vklady klientů dle sektor. hlediska (Kč))
30.04.2020 Vládní instituce (Podle sektorového hlediska > Vklady klientů dle sektor. hlediska (Kč))
30.04.2020 Domácnosti (Podle sektorového hlediska > Vklady klientů dle sektor. hlediska (Kč))
30.04.2020 Domácnosti - živnosti (rezidenti) (Podle sektorového hlediska > Vklady klientů dle sektor. hlediska (Kč))
30.04.2020 Domácnosti - obyvatelstvo (rezidenti) (Podle sektorového hlediska > Vklady klientů dle sektor. hlediska (Kč))
30.04.2020 Ostatní domácnosti - SVJ (rezidenti) (Podle sektorového hlediska > Vklady klientů dle sektor. hlediska (Kč))
30.04.2020 Neziskové instituce sloužící domácnostem (Podle sektorového hlediska > Vklady klientů dle sektor. hlediska (Kč))
30.04.2020 Nerezidenti (Podle sektorového hlediska > Vklady klientů dle sektor. hlediska (Kč))
30.04.2020 Rezidenti a nerezidenti celkem (Podle sektorového hlediska > Vklady klientů dle sektor. hlediska (cizí měna))
30.04.2020 Rezidenti (Podle sektorového hlediska > Vklady klientů dle sektor. hlediska (cizí měna))
30.04.2020 Nefinanční podniky (Podle sektorového hlediska > Vklady klientů dle sektor. hlediska (cizí měna))
30.04.2020 Finanční instituce (od r. 2008 bez spořitelních a úvěrních družstev) (Podle sektorového hlediska > Vklady klientů dle sektor. hlediska (cizí měna))
30.04.2020 Vládní instituce (Podle sektorového hlediska > Vklady klientů dle sektor. hlediska (cizí měna))
30.04.2020 Domácnosti, neziskové instituce sloužící domácnostem (Podle sektorového hlediska > Vklady klientů dle sektor. hlediska (cizí měna))
30.04.2020 Domácnosti - živnosti (rezidenti) (Podle sektorového hlediska > Vklady klientů dle sektor. hlediska (cizí měna))
30.04.2020 Domácnosti - obyvatelstvo (rezidenti) (Podle sektorového hlediska > Vklady klientů dle sektor. hlediska (cizí měna))
30.04.2020 Nerezidenti (Podle sektorového hlediska > Vklady klientů dle sektor. hlediska (cizí měna))
30.04.2020 Rezidenti a nerezidenti celkem (Podle sektorového hlediska > Vklady klientů dle sektor. hlediska (EUR))
30.04.2020 Rezidenti (Podle sektorového hlediska > Vklady klientů dle sektor. hlediska (EUR))
30.04.2020 Nefinanční podniky (Podle sektorového hlediska > Vklady klientů dle sektor. hlediska (EUR))
30.04.2020 Finanční instituce (od r. 2008 bez spořitelních a úvěrních družstev) (Podle sektorového hlediska > Vklady klientů dle sektor. hlediska (EUR))
30.04.2020 Vládní instituce (Podle sektorového hlediska > Vklady klientů dle sektor. hlediska (EUR))
30.04.2020 Domácnosti, neziskové instituce sloužící domácnostem (Podle sektorového hlediska > Vklady klientů dle sektor. hlediska (EUR))
30.04.2020 Domácnosti - živnosti (rezidenti) (Podle sektorového hlediska > Vklady klientů dle sektor. hlediska (EUR))
30.04.2020 Domácnosti - obyvatelstvo (rezidenti) (Podle sektorového hlediska > Vklady klientů dle sektor. hlediska (EUR))
30.04.2020 Nerezidenti (Podle sektorového hlediska > Vklady klientů dle sektor. hlediska (EUR))
30.04.2020 Rezidenti a nerezidenti celkem (Podle sektorového hlediska > Vklady klientů dle sektorového a subsektorového hlediska (Kč+cizí měna))
30.04.2020 Rezidenti (Podle sektorového hlediska > Vklady klientů dle sektorového a subsektorového hlediska (Kč+cizí měna))
30.04.2020 Nefinanční podniky (Podle sektorového hlediska > Vklady klientů dle sektorového a subsektorového hlediska (Kč+cizí měna))
30.04.2020 Nefinanční podniky veřejné (Podle sektorového hlediska > Vklady klientů dle sektorového a subsektorového hlediska (Kč+cizí měna))
30.04.2020 Nefinanční podniky soukromé národní (Podle sektorového hlediska > Vklady klientů dle sektorového a subsektorového hlediska (Kč+cizí měna))
30.04.2020 Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou (Podle sektorového hlediska > Vklady klientů dle sektorového a subsektorového hlediska (Kč+cizí měna))
30.04.2020 Finanční instituce (od r. 2008 bez spořitelních a úvěrních družstev) (Podle sektorového hlediska > Vklady klientů dle sektorového a subsektorového hlediska (Kč+cizí měna))
30.04.2020 z toho: - Fin. instituce jiné než měnové (bez poj.spol. a penzijních fondů) (Podle sektorového hlediska > Vklady klientů dle sektorového a subsektorového hlediska (Kč+cizí měna))
30.04.2020 Vládní instituce (Podle sektorového hlediska > Vklady klientů dle sektorového a subsektorového hlediska (Kč+cizí měna))
30.04.2020 Ústřední vládní instituce (Podle sektorového hlediska > Vklady klientů dle sektorového a subsektorového hlediska (Kč+cizí měna))
30.04.2020 Místní vládní instituce, 1314000 - Fondy sociálního zabezpečení (Podle sektorového hlediska > Vklady klientů dle sektorového a subsektorového hlediska (Kč+cizí měna))
30.04.2020 Domácnosti (Podle sektorového hlediska > Vklady klientů dle sektorového a subsektorového hlediska (Kč+cizí měna))
30.04.2020 S_RZZIV - Domácnosti - živnosti (rezidenti) (Podle sektorového hlediska > Vklady klientů dle sektorového a subsektorového hlediska (Kč+cizí měna))
30.04.2020 S_RZOBY - Domácnosti - obyvatelstvo (rezidenti) (Podle sektorového hlediska > Vklady klientů dle sektorového a subsektorového hlediska (Kč+cizí měna))
30.04.2020 Ostatní domácnosti - SVJ (rezidenti) (Podle sektorového hlediska > Vklady klientů dle sektorového a subsektorového hlediska (Kč+cizí měna))
30.04.2020 Neziskové instituce sloužící domácnostem (Podle sektorového hlediska > Vklady klientů dle sektorového a subsektorového hlediska (Kč+cizí měna))
30.04.2020 Nerezidenti (Podle sektorového hlediska > Vklady klientů dle sektorového a subsektorového hlediska (Kč+cizí měna))
30.04.2020 Nefinanční podniky (Podle sektorového hlediska > Vklady klientů dle sektorového a subsektorového hlediska (Kč+cizí měna))
30.04.2020 Finanční instituce (Podle sektorového hlediska > Vklady klientů dle sektorového a subsektorového hlediska (Kč+cizí měna))
30.04.2020 Vládní instituce, 2009030 - Mezinárodní instituce (Podle sektorového hlediska > Vklady klientů dle sektorového a subsektorového hlediska (Kč+cizí měna))
30.04.2020 Domácnosti, 2005000 - Neziskové instituce sloužící domácnostem (Podle sektorového hlediska > Vklady klientů dle sektorového a subsektorového hlediska (Kč+cizí měna))
30.04.2020 ODVĚTVÍ (Podle odvětvového hlediska > Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podrobné (Kč+cizí měna))
30.04.2020 Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související čin. (Podle odvětvového hlediska > Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podrobné (Kč+cizí měna))
30.04.2020 Lesnictví a těžba dřeva (Podle odvětvového hlediska > Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podrobné (Kč+cizí měna))
30.04.2020 Rybolov a akvakultura (Podle odvětvového hlediska > Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podrobné (Kč+cizí měna))
30.04.2020 Těžba a dobývání (Podle odvětvového hlediska > Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podrobné (Kč+cizí měna))
30.04.2020 Výroba potravinářských výrobků (Podle odvětvového hlediska > Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podrobné (Kč+cizí měna))
30.04.2020 Výroba nápojů (Podle odvětvového hlediska > Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podrobné (Kč+cizí měna))
30.04.2020 Výroba tabákových výrobků (navázání 1:1) (Podle odvětvového hlediska > Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podrobné (Kč+cizí měna))
30.04.2020 Výroba textilií (Podle odvětvového hlediska > Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podrobné (Kč+cizí měna))
30.04.2020 Výroba oděvů (Podle odvětvového hlediska > Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podrobné (Kč+cizí měna))
30.04.2020 Výroba usní a souvisejících výrobků (Podle odvětvového hlediska > Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podrobné (Kč+cizí měna))
30.04.2020 Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, kromě nábytku (Podle odvětvového hlediska > Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podrobné (Kč+cizí měna))
30.04.2020 Výroba papíru a výrobků z papíru (Podle odvětvového hlediska > Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podrobné (Kč+cizí měna))
30.04.2020 Tisk a rozmnožování nahraných nosičů (Podle odvětvového hlediska > Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podrobné (Kč+cizí měna))
30.04.2020 Výroba koksu a rafinovaných ropných produktů (Podle odvětvového hlediska > Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podrobné (Kč+cizí měna))
30.04.2020 Výroba chemických látek a chemických přípravků (Podle odvětvového hlediska > Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podrobné (Kč+cizí měna))
30.04.2020 Výroba základních farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků (Podle odvětvového hlediska > Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podrobné (Kč+cizí měna))
30.04.2020 Výroba pryžových a plastových výrobků (Podle odvětvového hlediska > Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podrobné (Kč+cizí měna))
30.04.2020 Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků (Podle odvětvového hlediska > Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podrobné (Kč+cizí měna))
30.04.2020 Výroba základních kovů, hutní zprac. kovů; (částečné navázání) (Podle odvětvového hlediska > Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podrobné (Kč+cizí měna))
30.04.2020 Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení (Podle odvětvového hlediska > Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podrobné (Kč+cizí měna))
30.04.2020 Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení (Podle odvětvového hlediska > Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podrobné (Kč+cizí měna))
30.04.2020 Výroba elektrických zařízení (Podle odvětvového hlediska > Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podrobné (Kč+cizí měna))
30.04.2020 Výroba strojů a zařízení j. n. (Podle odvětvového hlediska > Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podrobné (Kč+cizí měna))
30.04.2020 Výroba motorových vozidel (kromě motocyklů), přívěsů a návěsů (Podle odvětvového hlediska > Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podrobné (Kč+cizí měna))
30.04.2020 Výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení (Podle odvětvového hlediska > Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podrobné (Kč+cizí měna))
30.04.2020 Výroba nábytku (Podle odvětvového hlediska > Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podrobné (Kč+cizí měna))
30.04.2020 Ostatní zpracovatelský průmysl (Podle odvětvového hlediska > Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podrobné (Kč+cizí měna))
30.04.2020 Opravy a instalace strojů a zařízení (Podle odvětvového hlediska > Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podrobné (Kč+cizí měna))
30.04.2020 Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu (Podle odvětvového hlediska > Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podrobné (Kč+cizí měna))
30.04.2020 Shromažďování, úprava a rozvod vody (navázání 1:1) (Podle odvětvového hlediska > Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podrobné (Kč+cizí měna))
30.04.2020 Činnosti související s odpadními vodami (Podle odvětvového hlediska > Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podrobné (Kč+cizí měna))
30.04.2020 Sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů (částečné navázání) (Podle odvětvového hlediska > Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podrobné (Kč+cizí měna))
30.04.2020 Sanace a jiné činnosti související s odpady (Podle odvětvového hlediska > Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podrobné (Kč+cizí měna))
30.04.2020 Výstavba budov (Podle odvětvového hlediska > Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podrobné (Kč+cizí měna))
30.04.2020 Inženýrské stavitelství (Podle odvětvového hlediska > Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podrobné (Kč+cizí měna))
30.04.2020 Specializované stavební činnosti (Podle odvětvového hlediska > Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podrobné (Kč+cizí měna))
30.04.2020 Velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel (Podle odvětvového hlediska > Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podrobné (Kč+cizí měna))
30.04.2020 Velkoobchod, kromě motorových vozidel (Podle odvětvového hlediska > Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podrobné (Kč+cizí měna))
30.04.2020 Maloobchod, kromě motorových vozidel (Podle odvětvového hlediska > Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podrobné (Kč+cizí měna))
30.04.2020 Doprava a skladování (Podle odvětvového hlediska > Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podrobné (Kč+cizí měna))
30.04.2020 Ubytování (Podle odvětvového hlediska > Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podrobné (Kč+cizí měna))
30.04.2020 Stravování a pohostinství (Podle odvětvového hlediska > Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podrobné (Kč+cizí měna))
30.04.2020 Vydavatelské činnosti (Podle odvětvového hlediska > Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podrobné (Kč+cizí měna))
30.04.2020 Činnosti v oblasti filmů, video a TV programů, pořizování zvuk.nahrávek a hudební vydavatel. činnosti (Podle odvětvového hlediska > Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podrobné (Kč+cizí měna))
30.04.2020 Tvorba programů a vysílání (Podle odvětvového hlediska > Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podrobné (Kč+cizí měna))
30.04.2020 Telekomunikační činnosti (Podle odvětvového hlediska > Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podrobné (Kč+cizí měna))
30.04.2020 Činnosti v oblasti informačních technologií (Podle odvětvového hlediska > Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podrobné (Kč+cizí měna))
30.04.2020 Informační činnosti (Podle odvětvového hlediska > Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podrobné (Kč+cizí měna))
30.04.2020 Peněžnictví a pojišťovnictví (Podle odvětvového hlediska > Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podrobné (Kč+cizí měna))
30.04.2020 Činnosti v oblasti nemovitostí (Podle odvětvového hlediska > Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podrobné_pokračování (Kč+cizí měna))
30.04.2020 Právní a účetnické činnosti (Podle odvětvového hlediska > Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podrobné_pokračování (Kč+cizí měna))
30.04.2020 Činnosti vedení podniků; poradenství v oblasti řízení (Podle odvětvového hlediska > Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podrobné_pokračování (Kč+cizí měna))
30.04.2020 Architektonické a inženýrské činnosti; technické zkoušky a analýzy (Podle odvětvového hlediska > Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podrobné_pokračování (Kč+cizí měna))
30.04.2020 Výzkum a vývoj (navázání 1:1) (Podle odvětvového hlediska > Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podrobné_pokračování (Kč+cizí měna))
30.04.2020 Reklama a průzkum trhu (Podle odvětvového hlediska > Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podrobné_pokračování (Kč+cizí měna))
30.04.2020 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti (Podle odvětvového hlediska > Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podrobné_pokračování (Kč+cizí měna))
30.04.2020 Veterinární činnosti (Podle odvětvového hlediska > Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podrobné_pokračování (Kč+cizí měna))
30.04.2020 Činnosti v oblasti pronájmu a oper. leasingu (navázání 1:1) (Podle odvětvového hlediska > Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podrobné_pokračování (Kč+cizí měna))
30.04.2020 Činnosti související se zaměstnáním (Podle odvětvového hlediska > Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podrobné_pokračování (Kč+cizí měna))
30.04.2020 Činnosti cestovních agentur, kanceláří a jiné rezervační a související činnosti (Podle odvětvového hlediska > Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podrobné_pokračování (Kč+cizí měna))
30.04.2020 Bezpečnostní a pátrací činnosti (Podle odvětvového hlediska > Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podrobné_pokračování (Kč+cizí měna))
30.04.2020 Činnosti související se stavbami a úpravou krajiny (Podle odvětvového hlediska > Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podrobné_pokračování (Kč+cizí měna))
30.04.2020 Administrativní, kancelářské a jiné podpůrné činnosti pro podnikání (Podle odvětvového hlediska > Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podrobné_pokračování (Kč+cizí měna))
30.04.2020 Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení (Podle odvětvového hlediska > Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podrobné_pokračování (Kč+cizí měna))
30.04.2020 Vzdělávání (částečné navázání) (Podle odvětvového hlediska > Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podrobné_pokračování (Kč+cizí měna))
30.04.2020 Zdravotní péče (Podle odvětvového hlediska > Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podrobné_pokračování (Kč+cizí měna))
30.04.2020 Pobytové služby sociální péče (Podle odvětvového hlediska > Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podrobné_pokračování (Kč+cizí měna))
30.04.2020 Ambulantní nebo terénní sociální služby (Podle odvětvového hlediska > Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podrobné_pokračování (Kč+cizí měna))
30.04.2020 Tvůrčí, umělecké a zábavní čin (Podle odvětvového hlediska > Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podrobné_pokračování (Kč+cizí měna))
30.04.2020 Činnosti knihoven, archivů, muzeí a jiných kulturních zařízení (Podle odvětvového hlediska > Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podrobné_pokračování (Kč+cizí měna))
30.04.2020 Činnosti heren, kasin a sázkových kanceláří (Podle odvětvového hlediska > Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podrobné_pokračování (Kč+cizí měna))
30.04.2020 Sportovní, zábavní a rekreační činnosti (Podle odvětvového hlediska > Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podrobné_pokračování (Kč+cizí měna))
30.04.2020 Činnosti organizací sdruž. osoby společ. zájmů (částečné navázání) (Podle odvětvového hlediska > Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podrobné_pokračování (Kč+cizí měna))
30.04.2020 Opravy počítačů a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost (Podle odvětvového hlediska > Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podrobné_pokračování (Kč+cizí měna))
30.04.2020 Poskytování ostatních osobních služeb, Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů (Podle odvětvového hlediska > Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podrobné_pokračování (Kč+cizí měna))
30.04.2020 Čin. dom. jako zaměst. dom. personálu (navázání 1:1) (Podle odvětvového hlediska > Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podrobné_pokračování (Kč+cizí měna))
30.04.2020 Čin.dom. produk. bl. neurč.výr. (částečné navázání) (Podle odvětvového hlediska > Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podrobné_pokračování (Kč+cizí měna))
30.04.2020 Vklady a přijaté úvěry od klientů celkem (Podle druhového hlediska > Vklady klientů podle druhového hlediska (Kč+cizí měna))
30.04.2020 Vklady netermínované celkem (Podle druhového hlediska > Vklady klientů podle druhového hlediska (Kč+cizí měna))
30.04.2020 z toho: Vklady na běžných účtech (vč. kontokorentních) (Podle druhového hlediska > Vklady klientů podle druhového hlediska (Kč+cizí měna))
30.04.2020 Termínové vklady celkem (Podle druhového hlediska > Vklady klientů podle druhového hlediska (Kč+cizí měna))
30.04.2020 podle druhu - Termínové vklady včetně vkl. certifikátů (Podle druhového hlediska > Vklady klientů podle druhového hlediska (Kč+cizí měna))
30.04.2020 podle druhu - Úsporné vklady (Podle druhového hlediska > Vklady klientů podle druhového hlediska (Kč+cizí měna))
30.04.2020 podle druhu - Vklady ve stavebním spoření (Podle druhového hlediska > Vklady klientů podle druhového hlediska (Kč+cizí měna))
30.04.2020 podle druhu - Ostatní vklady a přijaté úvěry (Podle druhového hlediska > Vklady klientů podle druhového hlediska (Kč+cizí měna))
30.04.2020 podle způsobu ukončení - Vklady se splatností (Podle druhového hlediska > Vklady klientů podle druhového hlediska (Kč+cizí měna))
30.04.2020 z toho: Vklady ve stavebním spoření se splatností (Podle druhového hlediska > Vklady klientů podle druhového hlediska (Kč+cizí měna))
30.04.2020 podle způsobu ukončení - Vklady s výpovědní lhůtou (Podle druhového hlediska > Vklady klientů podle druhového hlediska (Kč+cizí měna))
30.04.2020 z toho: Vklady ve stavebním spoření s výpovědní lhůtou (Podle druhového hlediska > Vklady klientů podle druhového hlediska (Kč+cizí měna))
30.04.2020 Vklady a přijaté úvěry od klientů celkem (Podle druhového hlediska > Vklady klientů podle druhového hlediska (Kč))
30.04.2020 Vklady netermínované celkem (Podle druhového hlediska > Vklady klientů podle druhového hlediska (Kč))
30.04.2020 z toho: Vklady na běžných účtech (vč. kontokorentních) (Podle druhového hlediska > Vklady klientů podle druhového hlediska (Kč))
30.04.2020 Termínové vklady celkem (Podle druhového hlediska > Vklady klientů podle druhového hlediska (Kč))
30.04.2020 podle druhu - Termínové vklady včetně vkl. certifikátů (Podle druhového hlediska > Vklady klientů podle druhového hlediska (Kč))
30.04.2020 podle druhu - Úsporné vklady (Podle druhového hlediska > Vklady klientů podle druhového hlediska (Kč))
30.04.2020 podle druhu - Vklady ve stavebním spoření (Podle druhového hlediska > Vklady klientů podle druhového hlediska (Kč))
30.04.2020 podle druhu - Ostatní vklady a přijaté úvěry (Podle druhového hlediska > Vklady klientů podle druhového hlediska (Kč))
30.04.2020 podle způsobu ukončení - Vklady se splatností (Podle druhového hlediska > Vklady klientů podle druhového hlediska (Kč))
30.04.2020 podle způsobu ukončení - Vklady s výpovědní lhůtou (Podle druhového hlediska > Vklady klientů podle druhového hlediska (Kč))
30.04.2020 Vklady a přijaté úvěry od klientů celkem (Podle druhového hlediska > Vklady klientů podle druhového hlediska (cizí měna))
30.04.2020 Vklady netermínované celkem (Podle druhového hlediska > Vklady klientů podle druhového hlediska (cizí měna))
30.04.2020 z toho: Vklady na běžných účtech (vč. kontokorentních) (Podle druhového hlediska > Vklady klientů podle druhového hlediska (cizí měna))
30.04.2020 Termínové vklady celkem (Podle druhového hlediska > Vklady klientů podle druhového hlediska (cizí měna))
30.04.2020 podle druhu - Termínové vklady včetně vkl. certifikátů (Podle druhového hlediska > Vklady klientů podle druhového hlediska (cizí měna))
30.04.2020 podle druhu - Úsporné vklady (Podle druhového hlediska > Vklady klientů podle druhového hlediska (cizí měna))
30.04.2020 podle druhu - Ostatní vklady a přijaté úvěry (Podle druhového hlediska > Vklady klientů podle druhového hlediska (cizí měna))
30.04.2020 podle způsobu ukončení - Vklady se splatností (Podle druhového hlediska > Vklady klientů podle druhového hlediska (cizí měna))
30.04.2020 podle způsobu ukončení - Vklady s výpovědní lhůtou (Podle druhového hlediska > Vklady klientů podle druhového hlediska (cizí měna))
30.04.2020 Vklady a přijaté úvěry od klientů celkem (Podle druhového hlediska > Vklady klientů podle druhového hlediska (EUR))
30.04.2020 Vklady netermínované celkem (Podle druhového hlediska > Vklady klientů podle druhového hlediska (EUR))
30.04.2020 z toho: Vklady na běžných účtech (vč. kontokorentních) (Podle druhového hlediska > Vklady klientů podle druhového hlediska (EUR))
30.04.2020 Termínové vklady celkem (Podle druhového hlediska > Vklady klientů podle druhového hlediska (EUR))
30.04.2020 podle druhu - Termínové vklady včetně vkl. certifikátů (Podle druhového hlediska > Vklady klientů podle druhového hlediska (EUR))
30.04.2020 podle druhu - Úsporné vklady (Podle druhového hlediska > Vklady klientů podle druhového hlediska (EUR))
30.04.2020 podle druhu - Ostatní vklady a přijaté úvěry (Podle druhového hlediska > Vklady klientů podle druhového hlediska (EUR))
30.04.2020 podle způsobu ukončení - Vklady se splatností (Podle druhového hlediska > Vklady klientů podle druhového hlediska (EUR))
30.04.2020 podle způsobu ukončení - Vklady s výpovědní lhůtou (Podle druhového hlediska > Vklady klientů podle druhového hlediska (EUR))
30.04.2020 Vklady a přijaté úvěry od klientů celkem (Domácnosti > Domácnosti celkem (rezidenti) - Vklady podle druhového hlediska (Kč+cizí měna))
30.04.2020 Vklady netermínované celkem (Domácnosti > Domácnosti celkem (rezidenti) - Vklady podle druhového hlediska (Kč+cizí měna))
30.04.2020 z toho: Vklady na běžných účtech (vč. kontokorentních) (Domácnosti > Domácnosti celkem (rezidenti) - Vklady podle druhového hlediska (Kč+cizí měna))
30.04.2020 Termínové vklady celkem (Domácnosti > Domácnosti celkem (rezidenti) - Vklady podle druhového hlediska (Kč+cizí měna))
30.04.2020 podle druhu - Termínové vklady včetně vkl. certifikátů (Domácnosti > Domácnosti celkem (rezidenti) - Vklady podle druhového hlediska (Kč+cizí měna))
30.04.2020 podle druhu - Úsporné vklady (Domácnosti > Domácnosti celkem (rezidenti) - Vklady podle druhového hlediska (Kč+cizí měna))
30.04.2020 podle druhu - Vklady ve stavebním spoření (Domácnosti > Domácnosti celkem (rezidenti) - Vklady podle druhového hlediska (Kč+cizí měna))
30.04.2020 podle druhu - Ostatní vklady a přijaté úvěry (Domácnosti > Domácnosti celkem (rezidenti) - Vklady podle druhového hlediska (Kč+cizí měna))
30.04.2020 podle způsobu ukončení - Vklady se splatností (Domácnosti > Domácnosti celkem (rezidenti) - Vklady podle druhového hlediska (Kč+cizí měna))
30.04.2020 z toho: Vklady ve stavebním spoření se splatností (Domácnosti > Domácnosti celkem (rezidenti) - Vklady podle druhového hlediska (Kč+cizí měna))
30.04.2020 podle způsobu ukončení - Vklady s výpovědní lhůtou (Domácnosti > Domácnosti celkem (rezidenti) - Vklady podle druhového hlediska (Kč+cizí měna))
30.04.2020 z toho: Vklady ve stavebním spoření s výpovědní lhůtou (Domácnosti > Domácnosti celkem (rezidenti) - Vklady podle druhového hlediska (Kč+cizí měna))
30.04.2020 Vklady a přijaté úvěry od klientů celkem (Domácnosti > Domácnosti - živnosti (rezidenti) - Vklady podle druhového hlediska (Kč+cizí měna))
30.04.2020 Vklady netermínované celkem (Domácnosti > Domácnosti - živnosti (rezidenti) - Vklady podle druhového hlediska (Kč+cizí měna))
30.04.2020 z toho: Vklady na běžných účtech (vč. kontokorentních) (Domácnosti > Domácnosti - živnosti (rezidenti) - Vklady podle druhového hlediska (Kč+cizí měna))
30.04.2020 Termínové vklady celkem (Domácnosti > Domácnosti - živnosti (rezidenti) - Vklady podle druhového hlediska (Kč+cizí měna))
30.04.2020 podle druhu - Termínové vklady včetně vkl. certifikátů (Domácnosti > Domácnosti - živnosti (rezidenti) - Vklady podle druhového hlediska (Kč+cizí měna))
30.04.2020 podle druhu - Úsporné vklady (Domácnosti > Domácnosti - živnosti (rezidenti) - Vklady podle druhového hlediska (Kč+cizí měna))
30.04.2020 podle druhu - Ostatní vklady a přijaté úvěry (Domácnosti > Domácnosti - živnosti (rezidenti) - Vklady podle druhového hlediska (Kč+cizí měna))
30.04.2020 podle způsobu ukončení - Vklady se splatností (Domácnosti > Domácnosti - živnosti (rezidenti) - Vklady podle druhového hlediska (Kč+cizí měna))
30.04.2020 podle způsobu ukončení - Vklady s výpovědní lhůtou (Domácnosti > Domácnosti - živnosti (rezidenti) - Vklady podle druhového hlediska (Kč+cizí měna))
30.04.2020 Vklady a přijaté úvěry od klientů celkem (Domácnosti > Domácnosti - obyvatelstvo (rezidenti) - Vklady podle druhového hlediska (Kč+cizí měna))
30.04.2020 Vklady netermínované celkem (Domácnosti > Domácnosti - obyvatelstvo (rezidenti) - Vklady podle druhového hlediska (Kč+cizí měna))
30.04.2020 z toho: Vklady na běžných účtech (vč. kontokorentních) (Domácnosti > Domácnosti - obyvatelstvo (rezidenti) - Vklady podle druhového hlediska (Kč+cizí měna))
30.04.2020 Termínové vklady celkem (Domácnosti > Domácnosti - obyvatelstvo (rezidenti) - Vklady podle druhového hlediska (Kč+cizí měna))
30.04.2020 podle druhu - Termínové vklady včetně vkl. certifikátů (Domácnosti > Domácnosti - obyvatelstvo (rezidenti) - Vklady podle druhového hlediska (Kč+cizí měna))
30.04.2020 podle druhu - Úsporné vklady (Domácnosti > Domácnosti - obyvatelstvo (rezidenti) - Vklady podle druhového hlediska (Kč+cizí měna))
30.04.2020 podle druhu - Vklady ve stavebním spoření (Domácnosti > Domácnosti - obyvatelstvo (rezidenti) - Vklady podle druhového hlediska (Kč+cizí měna))
30.04.2020 podle druhu - Ostatní vklady a přijaté úvěry (Domácnosti > Domácnosti - obyvatelstvo (rezidenti) - Vklady podle druhového hlediska (Kč+cizí měna))
30.04.2020 podle způsobu ukončení - Vklady se splatností (Domácnosti > Domácnosti - obyvatelstvo (rezidenti) - Vklady podle druhového hlediska (Kč+cizí měna))
30.04.2020 podle způsobu ukončení - Vklady s výpovědní lhůtou (Domácnosti > Domácnosti - obyvatelstvo (rezidenti) - Vklady podle druhového hlediska (Kč+cizí měna))
30.04.2020 Vklady a přijaté úvěry od klientů celkem (Domácnosti > Domácnosti celkem (rezidenti) - Vklady podle druhového hlediska (Kč))
30.04.2020 Vklady netermínované celkem (Domácnosti > Domácnosti celkem (rezidenti) - Vklady podle druhového hlediska (Kč))
30.04.2020 z toho: Vklady na běžných účtech (vč. kontokorentních) (Domácnosti > Domácnosti celkem (rezidenti) - Vklady podle druhového hlediska (Kč))
30.04.2020 Termínové vklady celkem (Domácnosti > Domácnosti celkem (rezidenti) - Vklady podle druhového hlediska (Kč))
30.04.2020 podle druhu - Termínové vklady včetně vkl. certifikátů (Domácnosti > Domácnosti celkem (rezidenti) - Vklady podle druhového hlediska (Kč))
30.04.2020 podle druhu - Úsporné vklady (Domácnosti > Domácnosti celkem (rezidenti) - Vklady podle druhového hlediska (Kč))
30.04.2020 podle druhu - Vklady ve stavebním spoření (Domácnosti > Domácnosti celkem (rezidenti) - Vklady podle druhového hlediska (Kč))
30.04.2020 podle druhu - Ostatní vklady a přijaté úvěry (Domácnosti > Domácnosti celkem (rezidenti) - Vklady podle druhového hlediska (Kč))
30.04.2020 podle způsobu ukončení - Vklady se splatností (Domácnosti > Domácnosti celkem (rezidenti) - Vklady podle druhového hlediska (Kč))
30.04.2020 podle způsobu ukončení - Vklady s výpovědní lhůtou (Domácnosti > Domácnosti celkem (rezidenti) - Vklady podle druhového hlediska (Kč))
30.04.2020 Vklady a přijaté úvěry od klientů celkem (Domácnosti > Domácnosti - živnosti (rezidenti) - Vklady podle druhového hlediska (Kč))
30.04.2020 Vklady netermínované celkem (Domácnosti > Domácnosti - živnosti (rezidenti) - Vklady podle druhového hlediska (Kč))
30.04.2020 z toho: Vklady na běžných účtech (vč. kontokorentních) (Domácnosti > Domácnosti - živnosti (rezidenti) - Vklady podle druhového hlediska (Kč))
30.04.2020 Termínové vklady celkem (Domácnosti > Domácnosti - živnosti (rezidenti) - Vklady podle druhového hlediska (Kč))
30.04.2020 podle druhu - Termínové vklady včetně vkl. certifikátů (Domácnosti > Domácnosti - živnosti (rezidenti) - Vklady podle druhového hlediska (Kč))
30.04.2020 podle druhu - Úsporné vklady (Domácnosti > Domácnosti - živnosti (rezidenti) - Vklady podle druhového hlediska (Kč))
30.04.2020 podle druhu - Ostatní vklady a přijaté úvěry (Domácnosti > Domácnosti - živnosti (rezidenti) - Vklady podle druhového hlediska (Kč))
30.04.2020 podle způsobu ukončení - Vklady se splatností (Domácnosti > Domácnosti - živnosti (rezidenti) - Vklady podle druhového hlediska (Kč))
30.04.2020 podle způsobu ukončení - Vklady s výpovědní lhůtou (Domácnosti > Domácnosti - živnosti (rezidenti) - Vklady podle druhového hlediska (Kč))
30.04.2020 Vklady a přijaté úvěry od klientů celkem (Domácnosti > Domácnosti - obyvatelstvo (rezidenti) - Vklady podle druhového hlediska (Kč))
30.04.2020 Vklady netermínované celkem (Domácnosti > Domácnosti - obyvatelstvo (rezidenti) - Vklady podle druhového hlediska (Kč))
30.04.2020 z toho: Vklady na běžných účtech (vč. kontokorentních) (Domácnosti > Domácnosti - obyvatelstvo (rezidenti) - Vklady podle druhového hlediska (Kč))
30.04.2020 Termínové vklady celkem (Domácnosti > Domácnosti - obyvatelstvo (rezidenti) - Vklady podle druhového hlediska (Kč))
30.04.2020 podle druhu - Termínové vklady včetně vkl. certifikátů (Domácnosti > Domácnosti - obyvatelstvo (rezidenti) - Vklady podle druhového hlediska (Kč))
30.04.2020 podle druhu - Úsporné vklady (Domácnosti > Domácnosti - obyvatelstvo (rezidenti) - Vklady podle druhového hlediska (Kč))
30.04.2020 podle druhu - Vklady ve stavebním spoření (Domácnosti > Domácnosti - obyvatelstvo (rezidenti) - Vklady podle druhového hlediska (Kč))
30.04.2020 podle druhu - Ostatní vklady a přijaté úvěry (Domácnosti > Domácnosti - obyvatelstvo (rezidenti) - Vklady podle druhového hlediska (Kč))
30.04.2020 podle způsobu ukončení - Vklady se splatností (Domácnosti > Domácnosti - obyvatelstvo (rezidenti) - Vklady podle druhového hlediska (Kč))
30.04.2020 podle způsobu ukončení - Vklady s výpovědní lhůtou (Domácnosti > Domácnosti - obyvatelstvo (rezidenti) - Vklady podle druhového hlediska (Kč))
30.04.2020 Vklady a přijaté úvěry od klientů celkem (Nefinační podniky > Nefinanční podniky celkem (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna))
30.04.2020 Netermínované vklady celkem (Nefinační podniky > Nefinanční podniky celkem (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna))
30.04.2020 Termínované vklady celkem (Nefinační podniky > Nefinanční podniky celkem (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna))
30.04.2020 Termínované vklady krátkodobé celkem (Nefinační podniky > Nefinanční podniky celkem (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna))
30.04.2020 Termínované vklady střednědobé celkem (Nefinační podniky > Nefinanční podniky celkem (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna))
30.04.2020 Termínované vklady dlouhodobé celkem (Nefinační podniky > Nefinanční podniky celkem (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna))
30.04.2020 Termínované vklady do 3 měsíců včetně (Nefinační podniky > Nefinanční podniky celkem (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna))
30.04.2020 Termínované vklady nad 3 měsíce do 1 roku včetně (Nefinační podniky > Nefinanční podniky celkem (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna))
30.04.2020 Termínované vklady nad 1 rok do 2 let včetně (Nefinační podniky > Nefinanční podniky celkem (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna))
30.04.2020 Termínované vklady nad 2 roky do 5 let včetně (Nefinační podniky > Nefinanční podniky celkem (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna))
30.04.2020 Termínované vklady nad 5 let (Nefinační podniky > Nefinanční podniky celkem (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna))
30.04.2020 Vklady a přijaté úvěry od klientů celkem (Nefinační podniky > Nefinanční podniky celkem (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč))
30.04.2020 Netermínované vklady celkem (Nefinační podniky > Nefinanční podniky celkem (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč))
30.04.2020 Termínované vklady celkem (Nefinační podniky > Nefinanční podniky celkem (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč))
30.04.2020 Termínované vklady krátkodobé celkem (Nefinační podniky > Nefinanční podniky celkem (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč))
30.04.2020 Termínované vklady střednědobé celkem (Nefinační podniky > Nefinanční podniky celkem (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč))
30.04.2020 Termínované vklady dlouhodobé celkem (Nefinační podniky > Nefinanční podniky celkem (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč))
30.04.2020 Termínované vklady do 3 měsíců včetně (Nefinační podniky > Nefinanční podniky celkem (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč))
30.04.2020 Termínované vklady nad 3 měsíce do 1 roku včetně (Nefinační podniky > Nefinanční podniky celkem (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč))
30.04.2020 Termínované vklady nad 1 rok do 2 let včetně (Nefinační podniky > Nefinanční podniky celkem (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč))
30.04.2020 Termínované vklady nad 2 roky do 5 let včetně (Nefinační podniky > Nefinanční podniky celkem (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč))
30.04.2020 Termínované vklady nad 5 let (Nefinační podniky > Nefinanční podniky celkem (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč))
30.04.2020 Úzký peněžní agregát M1 (Analytické účty měnových finančních institucí > Analytické účty měnových finančních institucí)
30.04.2020 Střední peněžní agregát M2 (Analytické účty měnových finančních institucí > Analytické účty měnových finančních institucí)
30.04.2020 Široký peněžní agregát M3 (Analytické účty měnových finančních institucí > Analytické účty měnových finančních institucí)
30.04.2020 Vklady od centrální vlády (Analytické účty měnových finančních institucí > Analytické účty měnových finančních institucí)
30.04.2020 Úvěry vládě (Analytické účty měnových finančních institucí > Analytické účty měnových finančních institucí)
30.04.2020 Úvěry soukromému sektoru (Analytické účty měnových finančních institucí > Analytické účty měnových finančních institucí)
30.04.2020 Čistá zahraniční aktiva (Analytické účty měnových finančních institucí > Analytické účty měnových finančních institucí)
30.04.2020 Nefinanční podniky - do 1 roku (Stavy > Úvěry MFI, členění - úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (stavy))
30.04.2020 Nefinanční podniky - od 1 roku do 5 let (Stavy > Úvěry MFI, členění - úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (stavy))
30.04.2020 Nefinanční podniky - nad 5 let (Stavy > Úvěry MFI, členění - úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (stavy))
30.04.2020 Nefinanční podniky - celkem (Stavy > Úvěry MFI, členění - úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (stavy))
30.04.2020 1 z toho: Nefinanční podniky - syndikované úvěry - celkem (Stavy > Úvěry MFI, členění - úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (stavy))
30.04.2020 .Domácnosti - úvěry na spotřebu - do 1 roku (Stavy > Úvěry MFI, členění - úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (stavy))
30.04.2020 Domácnosti - úvěry na spotřebu - od 1 roku do 5 let (Stavy > Úvěry MFI, členění - úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (stavy))
30.04.2020 Domácnosti - úvěry na spotřebu - nad 5 let (Stavy > Úvěry MFI, členění - úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (stavy))
30.04.2020 Domácnosti - úvěry na spotřebu - celkem (Stavy > Úvěry MFI, členění - úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (stavy))
30.04.2020 Domácnosti - úvěry na bydlení - do 1 roku (Stavy > Úvěry MFI, členění - úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (stavy))
30.04.2020 Domácnosti - úvěry na bydlení - od 1 roku do 5 let (Stavy > Úvěry MFI, členění - úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (stavy))
30.04.2020 Domácnosti - úvěry na bydlení - nad 5 let (Stavy > Úvěry MFI, členění - úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (stavy))
30.04.2020 Domácnosti - úvěry na bydlení - celkem (Stavy > Úvěry MFI, členění - úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (stavy))
30.04.2020 Domácnosti - ostatní úvěry - do 1 roku (Stavy > Úvěry MFI, členění - úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (stavy))
30.04.2020 Domácnosti - ostatní úvěry - od 1 roku do 5 let (Stavy > Úvěry MFI, členění - úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (stavy))
30.04.2020 Domácnosti - ostatní úvěry - nad 5 let (Stavy > Úvěry MFI, členění - úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (stavy))
30.04.2020 Domácnosti - ostatní úvěry - celkem (Stavy > Úvěry MFI, členění - úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (stavy))
30.04.2020 Domácnosti - celkem (Stavy > Úvěry MFI, členění - úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (stavy))
30.04.2020 Nefinanční podniky - do 1 roku (Toky > Úvěry MFI, členění - úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))
30.04.2020 Nefinanční podniky - od 1 roku do 5 let (Toky > Úvěry MFI, členění - úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))
30.04.2020 Nefinanční podniky - nad 5 let (Toky > Úvěry MFI, členění - úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))
30.04.2020 Nefinanční podniky - celkem (Toky > Úvěry MFI, členění - úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))
30.04.2020 1 z toho: Nefinanční podniky - syndikované úvěry - celkem (Toky > Úvěry MFI, členění - úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))
30.04.2020 Domácnosti - úvěry na spotřebu - do 1 roku (Toky > Úvěry MFI, členění - úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))
30.04.2020 Domácnosti - úvěry na spotřebu - od 1 roku do 5 let (Toky > Úvěry MFI, členění - úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))
30.04.2020 Domácnosti - úvěry na spotřebu - nad 5 let (Toky > Úvěry MFI, členění - úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))
30.04.2020 Domácnosti - úvěry na spotřebu - celkem (Toky > Úvěry MFI, členění - úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))
30.04.2020 Domácnosti - úvěry na bydlení - do 1 roku (Toky > Úvěry MFI, členění - úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))
30.04.2020 Domácnosti - úvěry na bydlení - od 1 roku do 5 let (Toky > Úvěry MFI, členění - úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))
30.04.2020 Domácnosti - úvěry na bydlení - nad 5 let (Toky > Úvěry MFI, členění - úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))
30.04.2020 Domácnosti - úvěry na bydlení - celkem (Toky > Úvěry MFI, členění - úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))
30.04.2020 Domácnosti - ostatní úvěry - do 1 roku (Toky > Úvěry MFI, členění - úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))
30.04.2020 Domácnosti - ostatní úvěry - od 1 roku do 5 let (Toky > Úvěry MFI, členění - úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))
30.04.2020 Domácnosti - ostatní úvěry - nad 5 let (Toky > Úvěry MFI, členění - úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))
30.04.2020 Domácnosti - ostatní úvěry - celkem (Toky > Úvěry MFI, členění - úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))
30.04.2020 Domácnosti - celkem (Toky > Úvěry MFI, členění - úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))
30.04.2020 Úvěry celkem (Kč + cizí měna) (Podle skupin bank > Střední banky - úvěry)
30.04.2020 Úvěry krátkodobé - do 1 roku včetně (Kč + cizí měna) (Podle skupin bank > Střední banky - úvěry)
30.04.2020 Úvěry střednědobé - nad 1 rok a do 5 let včetně (Kč + cizí měna) (Podle skupin bank > Střední banky - úvěry)
30.04.2020 Úvěry dlouhodobé - nad 5 let (Kč + cizí měna) (Podle skupin bank > Střední banky - úvěry)
30.04.2020 Úvěry celkem (Kč) (Podle skupin bank > Střední banky - úvěry)
30.04.2020 Úvěry krátkodobé - do 1 roku včetně (Kč) (Podle skupin bank > Střední banky - úvěry)
30.04.2020 Úvěry střednědobé - nad 1 rok a do 5 let včetně (Kč) (Podle skupin bank > Střední banky - úvěry)
30.04.2020 Úvěry dlouhodobé - nad 5 let (Kč) (Podle skupin bank > Střední banky - úvěry)
30.04.2020 Úvěry celkem (Kč + cizí měna) (Podle skupin bank > Malé banky - úvěry)
30.04.2020 Úvěry krátkodobé - do 1 roku včetně (Kč + cizí měna) (Podle skupin bank > Malé banky - úvěry)
30.04.2020 Úvěry střednědobé - nad 1 rok a do 5 let včetně (Kč + cizí měna) (Podle skupin bank > Malé banky - úvěry)
30.04.2020 Úvěry dlouhodobé - nad 5 let (Kč + cizí měna) (Podle skupin bank > Malé banky - úvěry)
30.04.2020 Úvěry celkem (Kč) (Podle skupin bank > Malé banky - úvěry)
30.04.2020 Úvěry krátkodobé - do 1 roku včetně (Kč) (Podle skupin bank > Malé banky - úvěry)
30.04.2020 Úvěry střednědobé - nad 1 rok a do 5 let včetně (Kč) (Podle skupin bank > Malé banky - úvěry)
30.04.2020 Úvěry dlouhodobé - nad 5 let (Kč) (Podle skupin bank > Malé banky - úvěry)
30.04.2020 Jednodenní vklady (%) (Hlavní ukazatele > Úrokové sazby MFI - sektor obyvatelstvo - nové obchody (% p.a.))
30.04.2020 z toho: vklady na běžných účtech (%) (Hlavní ukazatele > Úrokové sazby MFI - sektor obyvatelstvo - nové obchody (% p.a.))
30.04.2020 z toho: vklady na spořících účtech (%) (Hlavní ukazatele > Úrokové sazby MFI - sektor obyvatelstvo - nové obchody (% p.a.))
30.04.2020 Vklady s výpovědní lhůtou (%) (Hlavní ukazatele > Úrokové sazby MFI - sektor obyvatelstvo - nové obchody (% p.a.))
30.04.2020 Vklady s dohodnutou splatností (%) (Hlavní ukazatele > Úrokové sazby MFI - sektor obyvatelstvo - nové obchody (% p.a.))
30.04.2020 Úvěry na spotřebu (%) (Hlavní ukazatele > Úrokové sazby MFI - sektor obyvatelstvo - nové obchody (% p.a.))
30.04.2020 Úvěry na bydlení (%) (Hlavní ukazatele > Úrokové sazby MFI - sektor obyvatelstvo - nové obchody (% p.a.))
30.04.2020 z toho: hypoteční úvěry (%) (Hlavní ukazatele > Úrokové sazby MFI - sektor obyvatelstvo - nové obchody (% p.a.))
30.04.2020 z toho: stavební spoření - úvěry na bydlení (%) (Hlavní ukazatele > Úrokové sazby MFI - sektor obyvatelstvo - nové obchody (% p.a.))
30.04.2020 Úvěry ostatní (%) (Hlavní ukazatele > Úrokové sazby MFI - sektor obyvatelstvo - nové obchody (% p.a.))
30.04.2020 Úvěry kontokorentní a revolvingové (%) (Hlavní ukazatele > Úrokové sazby MFI - sektor obyvatelstvo - nové obchody (% p.a.))
30.04.2020 z toho: kontokorentní úvěry (%) (Hlavní ukazatele > Úrokové sazby MFI - sektor obyvatelstvo - nové obchody (% p.a.))
30.04.2020 Pohledávky z kreditních karet (%) (Hlavní ukazatele > Úrokové sazby MFI - sektor obyvatelstvo - nové obchody (% p.a.))
30.04.2020 z toho: úročené úvěry z kreditních karet (%) (Hlavní ukazatele > Úrokové sazby MFI - sektor obyvatelstvo - nové obchody (% p.a.))
30.04.2020 ODVĚTVÍ CELKEM (Podle odvětvového hlediska > Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč+cizí měna))
30.04.2020 ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ (Podle odvětvového hlediska > Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč+cizí měna))
30.04.2020 TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ (Podle odvětvového hlediska > Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč+cizí měna))
30.04.2020 ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL (Podle odvětvového hlediska > Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč+cizí měna))
30.04.2020 VÝROBA A ROZVOD ELEKTŘINY, PLYNU, TEPLA, VZDUCHU, VODY; ODPADNÍ VODY (Podle odvětvového hlediska > Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč+cizí měna))
30.04.2020 STAVEBNICTVÍ (Podle odvětvového hlediska > Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč+cizí měna))
30.04.2020 VELKOOBCHOD A MALOOBCHOD; OPRAVY A ÚDRŽBA MOTOROVÝCH VOZIDEL (Podle odvětvového hlediska > Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč+cizí měna))
30.04.2020 DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ (Podle odvětvového hlediska > Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč+cizí měna))
30.04.2020 UBYTOVÁNÍ, STRAVOVÁNÍ A POHOSTINSTVÍ (Podle odvětvového hlediska > Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč+cizí měna))
30.04.2020 INFORMAČNÍ, KOMUNIKAČNÍ ČINNOSTI (Podle odvětvového hlediska > Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč+cizí měna))
30.04.2020 PENĚŽNICTVÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ (Podle odvětvového hlediska > Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč+cizí měna))
30.04.2020 ČINNOSTI V OBLASTI NEMOVITOSTÍ (Podle odvětvového hlediska > Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč+cizí měna))
30.04.2020 PROFESNÍ, VĚDECKÉ, TECHNICKÉ, ADMINISTRATIVNÍ ČINNOSTI (Podle odvětvového hlediska > Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč+cizí měna))
30.04.2020 O,P,Q. VEŘEJNÁ SPRÁVA A OBRANA; POVINNÉ SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ, VZDĚLÁVÁNÍ, ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE (Podle odvětvového hlediska > Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč+cizí měna))
30.04.2020 R,S,U. KULTURNÍ, ZÁBAVNÍ, REKREAČNÍ A OSTATNÍ ČINNOSTI, ČINNOSTI EXTERITORIÁLNÍCH ORGANIZACÍ A ORGÁNŮ (Podle odvětvového hlediska > Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč+cizí měna))
30.04.2020 ČIN. DOMÁCN. JAKO ZAMĚSTNAVATELŮ; ČIN. DOMÁCN. PRODUKUJÍCÍCH VÝROBKY, SLUŽBY PRO VLASTÍ POTŘEBU (Podle odvětvového hlediska > Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč+cizí měna))
30.04.2020 ODVĚTVÍ CELKEM (Podle odvětvového hlediska > Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč))
30.04.2020 ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ (Podle odvětvového hlediska > Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč))
30.04.2020 TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ (Podle odvětvového hlediska > Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč))
30.04.2020 ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL (Podle odvětvového hlediska > Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč))
30.04.2020 VÝROBA A ROZVOD ELEKT., PLYNU, TEPLA, VZDUCHU, VODY; ODPADNÍ VODY (Podle odvětvového hlediska > Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč))
30.04.2020 STAVEBNICTVÍ (Podle odvětvového hlediska > Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč))
30.04.2020 VELKOOBCHOD A MALOOBCHOD; OPRAVY A ÚDRŽBA MOTOROVÝCH VOZIDEL (Podle odvětvového hlediska > Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč))
30.04.2020 DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ (Podle odvětvového hlediska > Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč))
30.04.2020 UBYTOVÁNÍ, STRAVOVÁNÍ A POHOSTINSTVÍ (Podle odvětvového hlediska > Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč))
30.04.2020 INFORMAČNÍ, KOMUNIKAČNÍ ČINNOSTI (Podle odvětvového hlediska > Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč))
30.04.2020 PENĚŽNICTVÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ (Podle odvětvového hlediska > Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč))
30.04.2020 ČINNOSTI V OBLASTI NEMOVITOSTÍ (Podle odvětvového hlediska > Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč))
30.04.2020 PROFESNÍ, VĚDECKÉ, TECHNICKÉ, ADMINISTRATIVNÍ ČINNOSTI (Podle odvětvového hlediska > Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč))
30.04.2020 O,P,Q. VEŘEJNÁ SPRÁVA A OBRANA; POVINNÉ SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ, VZDĚLÁVÁNÍ, ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE (Podle odvětvového hlediska > Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč))
30.04.2020 R,S,U. KULTURNÍ, ZÁBAVNÍ, REKREAČNÍ A OSTATNÍ ČINNOSTI, ČINNOSTI EXTERITORIÁLNÍCH ORGANIZACÍ A ORGÁNŮ (Podle odvětvového hlediska > Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč))
30.04.2020 ČIN. DOMÁCN. JAKO ZAMĚSTNAVATELŮ; ČIN. DOMÁCN. PRODUKUJÍCÍCH VÝROBKY, SLUŽBY PRO VLASTNÍ POTŘEBU (Podle odvětvového hlediska > Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč))
30.04.2020 ODVĚTVÍ CELKEM (Podle odvětvového hlediska > Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (cizí měna))
30.04.2020 ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ (Podle odvětvového hlediska > Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (cizí měna))
30.04.2020 TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ (Podle odvětvového hlediska > Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (cizí měna))
30.04.2020 ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL (Podle odvětvového hlediska > Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (cizí měna))
30.04.2020 VÝROBA A ROZVOD ELEKTŘINY, PLYNU, TEPLA, VZDUCHU, VODY; ODPADNÍ VODY (Podle odvětvového hlediska > Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (cizí měna))
30.04.2020 STAVEBNICTVÍ (Podle odvětvového hlediska > Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (cizí měna))
30.04.2020 VELKOOBCHOD A MALOOBCHOD; OPRAVY A ÚDRŽBA MOTOROVÝCH VOZIDEL (Podle odvětvového hlediska > Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (cizí měna))
30.04.2020 DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ (Podle odvětvového hlediska > Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (cizí měna))
30.04.2020 UBYTOVÁNÍ, STRAVOVÁNÍ A POHOSTINSTVÍ (Podle odvětvového hlediska > Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (cizí měna))
30.04.2020 INFORMAČNÍ, KOMUNIKAČNÍ ČINNOSTI (Podle odvětvového hlediska > Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (cizí měna))
30.04.2020 PENĚŽNICTVÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ (Podle odvětvového hlediska > Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (cizí měna))
30.04.2020 ČINNOSTI V OBLASTI NEMOVITOSTÍ (Podle odvětvového hlediska > Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (cizí měna))
30.04.2020 PROFESNÍ, VĚDECKÉ, TECHNICKÉ, ADMINISTRATIVNÍ ČINNOSTI (Podle odvětvového hlediska > Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (cizí měna))
30.04.2020 O,P,Q. VEŘEJNÁ SPRÁVA A OBRANA; POVINNÉ SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ, VZDĚLÁVÁNÍ, ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE (Podle odvětvového hlediska > Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (cizí měna))
30.04.2020 R,S,U. KULTURNÍ, ZÁBAVNÍ, REKREAČNÍ A OSTATNÍ ČINNOSTI, ČINNOSTI EXTERITORIÁLNÍCH ORGANIZACÍ A ORGÁNŮ (Podle odvětvového hlediska > Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (cizí měna))
30.04.2020 ČIN. DOMÁCN. JAKO ZAMĚSTNAVATELŮ; ČIN. DOMÁCN. PRODUKUJÍCÍCH VÝROBKY, SLUŽBY PRO VLASTNÍ POTŘEBU (Podle odvětvového hlediska > Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (cizí měna))
30.04.2020 ODVĚTVÍ CELKEM (Podle odvětvového hlediska > Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (EUR))
30.04.2020 ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ (Podle odvětvového hlediska > Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (EUR))
30.04.2020 TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ (Podle odvětvového hlediska > Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (EUR))
30.04.2020 ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL (Podle odvětvového hlediska > Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (EUR))
30.04.2020 VÝROBA A ROZVOD ELEKTŘINY, PLYNU, TEPLA, VZDUCHU, VODY; ODPADNÍ VODY (Podle odvětvového hlediska > Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (EUR))
30.04.2020 STAVEBNICTVÍ (Podle odvětvového hlediska > Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (EUR))
30.04.2020 VELKOOBCHOD A MALOOBCHOD; OPRAVY A ÚDRŽBA MOTOROVÝCH VOZIDEL (Podle odvětvového hlediska > Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (EUR))
30.04.2020 DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ (Podle odvětvového hlediska > Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (EUR))
30.04.2020 UBYTOVÁNÍ, STRAVOVÁNÍ A POHOSTINSTVÍ (Podle odvětvového hlediska > Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (EUR))
30.04.2020 INFORMAČNÍ, KOMUNIKAČNÍ ČINNOSTI (Podle odvětvového hlediska > Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (EUR))
30.04.2020 PENĚŽNICTVÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ (Podle odvětvového hlediska > Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (EUR))
30.04.2020 ČINNOSTI V OBLASTI NEMOVITOSTÍ (Podle odvětvového hlediska > Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (EUR))
30.04.2020 PROFESNÍ, VĚDECKÉ, TECHNICKÉ, ADMINISTRATIVNÍ ČINNOSTI (Podle odvětvového hlediska > Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (EUR))
30.04.2020 O,P,Q. VEŘEJNÁ SPRÁVA A OBRANA; POVINNÉ SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ, VZDĚLÁVÁNÍ, ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE (Podle odvětvového hlediska > Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (EUR))
30.04.2020 R,S,U. KULTURNÍ, ZÁBAVNÍ, REKREAČNÍ A OSTATNÍ ČINNOSTI, ČINNOSTI EXTERITORIÁLNÍCH ORGANIZACÍ A ORGÁNŮ (Podle odvětvového hlediska > Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (EUR))
30.04.2020 ČIN. DOMÁCN. JAKO ZAMĚSTNAVATELŮ; ČIN. DOMÁCN. PRODUKUJÍCÍCH VÝROBKY, SLUŽBY PRO VLASTNÍ POTŘEBU (Podle odvětvového hlediska > Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (EUR))
30.04.2020 ODVĚTVÍ (Podle odvětvového hlediska > Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč+cizí měna))
30.04.2020 ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ (Podle odvětvového hlediska > Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč+cizí měna))
30.04.2020 TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ (Podle odvětvového hlediska > Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč+cizí měna))
30.04.2020 ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL (Podle odvětvového hlediska > Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč+cizí měna))
30.04.2020 VÝROBA A ROZVOD ELEKTŘINY, PLYNU, TEPLA, VZDUCHU, VODY; ODPADNÍ VODY (Podle odvětvového hlediska > Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč+cizí měna))
30.04.2020 STAVEBNICTVÍ (Podle odvětvového hlediska > Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč+cizí měna))
30.04.2020 VELKOOBCHOD A MALOOBCHOD; OPRAVY A ÚDRŽBA MOTOROVÝCH VOZIDEL (Podle odvětvového hlediska > Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč+cizí měna))
30.04.2020 DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ (Podle odvětvového hlediska > Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč+cizí měna))
30.04.2020 UBYTOVÁNÍ, STRAVOVÁNÍ A POHOSTINSTVÍ (Podle odvětvového hlediska > Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč+cizí měna))
30.04.2020 INFORMAČNÍ, KOMUNIKAČNÍ ČINNOSTI (Podle odvětvového hlediska > Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč+cizí měna))
30.04.2020 PENĚŽNICTVÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ (Podle odvětvového hlediska > Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč+cizí měna))
30.04.2020 ČINNOSTI V OBLASTI NEMOVITOSTÍ (Podle odvětvového hlediska > Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč+cizí měna))
30.04.2020 PROFESNÍ, VĚDECKÉ, TECHNICKÉ, ADMINISTRATIVNÍ ČINNOSTI (Podle odvětvového hlediska > Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč+cizí měna))
30.04.2020 O,P,Q. VEŘEJNÁ SPRÁVA A OBRANA; POVINNÉ SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ, VZDĚLÁVÁNÍ, ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE (Podle odvětvového hlediska > Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč+cizí měna))
30.04.2020 R,S,U. KULTURNÍ, ZÁBAVNÍ, REKREAČNÍ A OSTATNÍ ČINNOSTI, ČINNOSTI EXTERITORIÁLNÍCH ORGANIZACÍ A ORGÁNŮ (Podle odvětvového hlediska > Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč+cizí měna))
30.04.2020 ČIN. DOMÁCN. JAKO ZAMĚSTNAVATELŮ; ČIN. DOMÁCN. PRODUKUJÍCÍCH VÝROBKY, SLUŽBY PRO VLASTNÍ POTŘEBU (Podle odvětvového hlediska > Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč+cizí měna))
30.04.2020 ODVĚTVÍ (Podle odvětvového hlediska > Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč))
30.04.2020 ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ (Podle odvětvového hlediska > Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč))
30.04.2020 TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ (Podle odvětvového hlediska > Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč))
30.04.2020 ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL (Podle odvětvového hlediska > Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč))
30.04.2020 VÝROBA A ROZVOD ELEKTŘINY, PLYNU, TEPLA, VZDUCHU, VODY; ODPADNÍ VODY (Podle odvětvového hlediska > Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč))
30.04.2020 STAVEBNICTVÍ (Podle odvětvového hlediska > Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč))
30.04.2020 VELKOOBCHOD A MALOOBCHOD; OPRAVY A ÚDRŽBA MOTOROVÝCH VOZIDEL (Podle odvětvového hlediska > Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč))
30.04.2020 DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ (Podle odvětvového hlediska > Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč))
30.04.2020 UBYTOVÁNÍ, STRAVOVÁNÍ A POHOSTINSTVÍ (Podle odvětvového hlediska > Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč))
30.04.2020 INFORMAČNÍ, KOMUNIKAČNÍ ČINNOSTI (Podle odvětvového hlediska > Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč))
30.04.2020 PENĚŽNICTVÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ (Podle odvětvového hlediska > Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč))
30.04.2020 ČINNOSTI V OBLASTI NEMOVITOSTÍ (Podle odvětvového hlediska > Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč))
30.04.2020 PROFESNÍ, VĚDECKÉ, TECHNICKÉ, ADMINISTRATIVNÍ ČINNOSTI (Podle odvětvového hlediska > Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč))
30.04.2020 O,P,Q. VEŘEJNÁ SPRÁVA A OBRANA; POVINNÉ SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ, VZDĚLÁVÁNÍ, ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE (Podle odvětvového hlediska > Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč))
30.04.2020 R,S,U. KULTURNÍ, ZÁBAVNÍ, REKREAČNÍ A OSTATNÍ ČINNOSTI, ČINNOSTI EXTERITORIÁLNÍCH ORGANIZACÍ A ORGÁNŮ (Podle odvětvového hlediska > Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč))
30.04.2020 ČIN. DOMÁCN. JAKO ZAMĚSTNAVATELŮ; ČIN. DOMÁCN. PRODUKUJÍCÍCH VÝROBKY, SLUŽBY PRO VLASTNÍ POTŘEBU (Podle odvětvového hlediska > Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč))
30.04.2020 ODVĚTVÍ (Podle odvětvového hlediska > Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (cizí měna))
30.04.2020 ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ (Podle odvětvového hlediska > Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (cizí měna))
30.04.2020 TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ (Podle odvětvového hlediska > Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (cizí měna))
30.04.2020 ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL (Podle odvětvového hlediska > Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (cizí měna))
30.04.2020 VÝROBA A ROZVOD ELEKTŘINY, PLYNU, TEPLA, VZDUCHU, VODY; ODPADNÍ VODY (Podle odvětvového hlediska > Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (cizí měna))
30.04.2020 STAVEBNICTVÍ (Podle odvětvového hlediska > Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (cizí měna))
30.04.2020 VELKOOBCHOD A MALOOBCHOD; OPRAVY A ÚDRŽBA MOTOROVÝCH VOZIDEL (Podle odvětvového hlediska > Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (cizí měna))
30.04.2020 DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ (Podle odvětvového hlediska > Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (cizí měna))
30.04.2020 UBYTOVÁNÍ, STRAVOVÁNÍ A POHOSTINSTVÍ (Podle odvětvového hlediska > Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (cizí měna))
30.04.2020 INFORMAČNÍ, KOMUNIKAČNÍ ČINNOSTI (Podle odvětvového hlediska > Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (cizí měna))
30.04.2020 PENĚŽNICTVÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ (Podle odvětvového hlediska > Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (cizí měna))
30.04.2020 ČINNOSTI V OBLASTI NEMOVITOSTÍ (Podle odvětvového hlediska > Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (cizí měna))
30.04.2020 PROFESNÍ, VĚDECKÉ, TECHNICKÉ, ADMINISTRATIVNÍ ČINNOSTI (Podle odvětvového hlediska > Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (cizí měna))
30.04.2020 O,P,Q. VEŘEJNÁ SPRÁVA A OBRANA; POVINNÉ SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ, VZDĚLÁVÁNÍ, ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE (Podle odvětvového hlediska > Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (cizí měna))
30.04.2020 R,S,U. KULTURNÍ, ZÁBAVNÍ, REKREAČNÍ A OSTATNÍ ČINNOSTI, ČINNOSTI EXTERITORIÁLNÍCH ORGANIZACÍ A ORGÁNŮ (Podle odvětvového hlediska > Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (cizí měna))
30.04.2020 ČIN. DOMÁCN. JAKO ZAMĚSTNAVATELŮ; ČIN. DOMÁCN. PRODUKUJÍCÍCH VÝROBKY, SLUŽBY PRO VLASTNÍ POTŘEBU (Podle odvětvového hlediska > Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (cizí měna))
30.04.2020 ODVĚTVÍ (Podle odvětvového hlediska > Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (EUR))
30.04.2020 ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ (Podle odvětvového hlediska > Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (EUR))
30.04.2020 TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ (Podle odvětvového hlediska > Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (EUR))
30.04.2020 ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL (Podle odvětvového hlediska > Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (EUR))
30.04.2020 VÝROBA A ROZVOD ELEKTŘINY, PLYNU, TEPLA, VZDUCHU, VODY; ODPADNÍ VODY (Podle odvětvového hlediska > Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (EUR))
30.04.2020 STAVEBNICTVÍ (Podle odvětvového hlediska > Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (EUR))
30.04.2020 VELKOOBCHOD A MALOOBCHOD; OPRAVY A ÚDRŽBA MOTOROVÝCH VOZIDEL (Podle odvětvového hlediska > Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (EUR))
30.04.2020 DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ (Podle odvětvového hlediska > Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (EUR))
30.04.2020 UBYTOVÁNÍ, STRAVOVÁNÍ A POHOSTINSTVÍ (Podle odvětvového hlediska > Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (EUR))
30.04.2020 INFORMAČNÍ, KOMUNIKAČNÍ ČINNOSTI (Podle odvětvového hlediska > Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (EUR))
30.04.2020 PENĚŽNICTVÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ (Podle odvětvového hlediska > Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (EUR))
30.04.2020 ČINNOSTI V OBLASTI NEMOVITOSTÍ (Podle odvětvového hlediska > Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (EUR))
30.04.2020 PROFESNÍ, VĚDECKÉ, TECHNICKÉ, ADMINISTRATIVNÍ ČINNOSTI (Podle odvětvového hlediska > Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (EUR))
30.04.2020 O,P,Q. VEŘEJNÁ SPRÁVA A OBRANA; POVINNÉ SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ, VZDĚLÁVÁNÍ, ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE (Podle odvětvového hlediska > Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (EUR))
30.04.2020 R,S,U. KULTURNÍ, ZÁBAVNÍ, REKREAČNÍ A OSTATNÍ ČINNOSTI, ČINNOSTI EXTERITORIÁLNÍCH ORGANIZACÍ A ORGÁNŮ (Podle odvětvového hlediska > Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (EUR))
30.04.2020 ČIN. DOMÁCN. JAKO ZAMĚSTNAVATELŮ; ČIN. DOMÁCN. PRODUKUJÍCÍCH VÝROBKY, SLUŽBY PRO VLASTNÍ POTŘEBU (Podle odvětvového hlediska > Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (EUR))
30.04.2020 Pasiva bilanční celkem, celkem (Pasiva > Pasiva, hlavní položky, celkem)
30.04.2020 Přijaté vklady a úvěry, celkem (Pasiva > Pasiva, hlavní položky, celkem)
30.04.2020 Vklady a úvěry přijaté od centrálních bank, celkem (Pasiva > Pasiva, hlavní položky, celkem)
30.04.2020 Vklady a úvěry přijaté od jiných úvěrových institucí, celkem (Pasiva > Pasiva, hlavní položky, celkem)
30.04.2020 Vklady a úvěry přijaté od klientů celkem, celkem (Pasiva > Pasiva, hlavní položky, celkem)
30.04.2020 Emitované neobchodovatelné dluhové cenné papíry, celkem (Pasiva > Pasiva, hlavní položky, celkem)
30.04.2020 Emitované ostatní dluhové cenné papíry, celkem (Pasiva > Pasiva, hlavní položky, celkem)
30.04.2020 Kapitál a rezervy, celkem (Pasiva > Pasiva, hlavní položky, celkem)
30.04.2020 z toho: Opravné položky, celkem (Pasiva > Pasiva, hlavní položky, celkem)
30.04.2020 z toho: Základní kapitál, celkem (Pasiva > Pasiva, hlavní položky, celkem)
30.04.2020 z toho: Zisk(+)/ztráta(-) z minulého roku, celkem (Pasiva > Pasiva, hlavní položky, celkem)
30.04.2020 z toho: Zisk(+) / ztráta (-) běžného období, celkem (Pasiva > Pasiva, hlavní položky, celkem)
30.04.2020 Ostatní pasiva bilanční, celkem (Pasiva > Pasiva, hlavní položky, celkem)
30.04.2020 z toho: Záporná reálná hodnota derivátů, celkem (Pasiva > Pasiva, hlavní položky, celkem)
30.04.2020 Pasiva bilanční celkem, rezidenti (Pasiva > Pasiva, hlavní položky, rezidenti)
30.04.2020 Přijaté vklady a úvěry, rezidenti (Pasiva > Pasiva, hlavní položky, rezidenti)
30.04.2020 Vklady a úvěry přijaté od centrálních bank, rezidenti (Pasiva > Pasiva, hlavní položky, rezidenti)
30.04.2020 Vklady a úvěry přijaté od jiných úvěrových institucí, rezidenti (Pasiva > Pasiva, hlavní položky, rezidenti)
30.04.2020 Vklady a úvěry přijaté od klientů celkem, rezidenti (Pasiva > Pasiva, hlavní položky, rezidenti)
30.04.2020 Emitované neobchodovatelné dluhové cenné papíry, rezidenti (Pasiva > Pasiva, hlavní položky, rezidenti)
30.04.2020 Emitované ostatní dluhové cenné papíry, rezidenti (Pasiva > Pasiva, hlavní položky, rezidenti)
30.04.2020 Kapitál a rezervy, rezidenti (Pasiva > Pasiva, hlavní položky, rezidenti)
30.04.2020 z toho: Opravné položky, rezidenti (Pasiva > Pasiva, hlavní položky, rezidenti)
30.04.2020 z toho: Základní kapitál, rezidenti (Pasiva > Pasiva, hlavní položky, rezidenti)
30.04.2020 z toho: Zisk(+)/ztráta(-) z minulého roku, rezidenti (Pasiva > Pasiva, hlavní položky, rezidenti)
30.04.2020 z toho: Zisk(+) / ztráta (-) běžného období, rezidenti (Pasiva > Pasiva, hlavní položky, rezidenti)
30.04.2020 Ostatní pasiva bilanční, rezidenti (Pasiva > Pasiva, hlavní položky, rezidenti)
30.04.2020 z toho: Záporná reálná hodnota derivátů, rezidenti (Pasiva > Pasiva, hlavní položky, rezidenti)
30.04.2020 Pasiva bilanční celkem, nerezidenti (Pasiva > Pasiva, hlavní položky, nerezidenti)
30.04.2020 Přijaté vklady a úvěry, nerezidenti (Pasiva > Pasiva, hlavní položky, nerezidenti)
30.04.2020 Vklady a úvěry přijaté od centrálních bank, nerezidenti (Pasiva > Pasiva, hlavní položky, nerezidenti)
30.04.2020 Vklady a úvěry přijaté od jiných úvěrových institucí, nerezidenti (Pasiva > Pasiva, hlavní položky, nerezidenti)
30.04.2020 Vklady a úvěry přijaté od klientů celkem, nerezidenti (Pasiva > Pasiva, hlavní položky, nerezidenti)
30.04.2020 Emitované neobchodovatelné dluhové cenné papíry, nerezidenti (Pasiva > Pasiva, hlavní položky, nerezidenti)
30.04.2020 Emitované ostatní dluhové cenné papíry, nerezidenti (Pasiva > Pasiva, hlavní položky, nerezidenti)
30.04.2020 Kapitál a rezervy, nerezidenti (Pasiva > Pasiva, hlavní položky, nerezidenti)
30.04.2020 z toho: Opravné položky, nerezidenti (Pasiva > Pasiva, hlavní položky, nerezidenti)
30.04.2020 z toho: Základní kapitál, nerezidenti (Pasiva > Pasiva, hlavní položky, nerezidenti)
30.04.2020 Ostatní pasiva bilanční, nerezidenti (Pasiva > Pasiva, hlavní položky, nerezidenti)
30.04.2020 z toho: Záporná reálná hodnota derivátů, nerezidenti (Pasiva > Pasiva, hlavní položky, nerezidenti)
30.04.2020 Pasiva bilanční celkem, CZK (Pasiva > Pasiva, hlavní položky, CZK)
30.04.2020 Přijaté vklady a úvěry, CZK (Pasiva > Pasiva, hlavní položky, CZK)
30.04.2020 Vklady a úvěry přijaté od centrálních bank, CZK (Pasiva > Pasiva, hlavní položky, CZK)
30.04.2020 Vklady a úvěry přijaté od jiných úvěrových institucí, CZK (Pasiva > Pasiva, hlavní položky, CZK)
30.04.2020 Vklady a úvěry přijaté od klientů celkem, CZK (Pasiva > Pasiva, hlavní položky, CZK)
30.04.2020 Emitované neobchodovatelné dluhové cenné papíry, CZK (Pasiva > Pasiva, hlavní položky, CZK)
30.04.2020 Emitované ostatní dluhové cenné papíry, CZK (Pasiva > Pasiva, hlavní položky, CZK)
30.04.2020 Kapitál a rezervy, CZK (Pasiva > Pasiva, hlavní položky, CZK)
30.04.2020 z toho: Opravné položky, CZK (Pasiva > Pasiva, hlavní položky, CZK)
30.04.2020 z toho: Základní kapitál, CZK (Pasiva > Pasiva, hlavní položky, CZK)
30.04.2020 z toho: Zisk(+)/ztráta(-) z minulého roku, CZK (Pasiva > Pasiva, hlavní položky, CZK)
30.04.2020 z toho: Zisk(+) / ztráta (-) běžného období, CZK (Pasiva > Pasiva, hlavní položky, CZK)
30.04.2020 Ostatní pasiva bilanční, CZK (Pasiva > Pasiva, hlavní položky, CZK)
30.04.2020 z toho: Záporná reálná hodnota derivátů, CZK (Pasiva > Pasiva, hlavní položky, CZK)
30.04.2020 Pasiva bilanční celkem, všechny cizí měny (Pasiva > Pasiva, hlavní položky, všechny cizí měny)
30.04.2020 Přijaté vklady a úvěry, všechny cizí měny (Pasiva > Pasiva, hlavní položky, všechny cizí měny)
30.04.2020 Vklady a úvěry přijaté od centrálních bank, všechny cizí měny (Pasiva > Pasiva, hlavní položky, všechny cizí měny)
30.04.2020 Vklady a úvěry přijaté od jiných úvěrových institucí, všechny cizí měny (Pasiva > Pasiva, hlavní položky, všechny cizí měny)
30.04.2020 Vklady a úvěry přijaté od klientů celkem, všechny cizí měny (Pasiva > Pasiva, hlavní položky, všechny cizí měny)
30.04.2020 Emitované neobchodovatelné dluhové cenné papíry, všechny cizí měny (Pasiva > Pasiva, hlavní položky, všechny cizí měny)
30.04.2020 Emitované ostatní dluhové cenné papíry, všechny cizí měny (Pasiva > Pasiva, hlavní položky, všechny cizí měny)
30.04.2020 Kapitál a rezervy, všechny cizí měny (Pasiva > Pasiva, hlavní položky, všechny cizí měny)
30.04.2020 z toho: Opravné položky, všechny cizí měny (Pasiva > Pasiva, hlavní položky, všechny cizí měny)
30.04.2020 Ostatní pasiva bilanční, všechny cizí měny (Pasiva > Pasiva, hlavní položky, všechny cizí měny)
30.04.2020 z toho: Záporná reálná hodnota derivátů, všechny cizí měny (Pasiva > Pasiva, hlavní položky, všechny cizí měny)
30.04.2020 Pasiva bilanční celkem, EUR (Pasiva > Pasiva, hlavní položky, EUR)
30.04.2020 Přijaté vklady a úvěry, EUR (Pasiva > Pasiva, hlavní položky, EUR)
30.04.2020 Vklady a úvěry přijaté od centrálních bank, EUR (Pasiva > Pasiva, hlavní položky, EUR)
30.04.2020 Vklady a úvěry přijaté od jiných úvěrových institucí, EUR (Pasiva > Pasiva, hlavní položky, EUR)
30.04.2020 Vklady a úvěry přijaté od klientů celkem, EUR (Pasiva > Pasiva, hlavní položky, EUR)
30.04.2020 Emitované neobchodovatelné dluhové cenné papíry, EUR (Pasiva > Pasiva, hlavní položky, EUR)
30.04.2020 Emitované ostatní dluhové cenné papíry, EUR (Pasiva > Pasiva, hlavní položky, EUR)
30.04.2020 Kapitál a rezervy, EUR (Pasiva > Pasiva, hlavní položky, EUR)
30.04.2020 z toho: Opravné položky, EUR (Pasiva > Pasiva, hlavní položky, EUR)
30.04.2020 Ostatní pasiva bilanční, EUR (Pasiva > Pasiva, hlavní položky, EUR)
30.04.2020 z toho: Záporná reálná hodnota derivátů, EUR (Pasiva > Pasiva, hlavní položky, EUR)
30.04.2020 Rezident+nerezident - výkonné (Podle kategorizace > Klientské úvěry podle kategorizace a sektorů (CZK+cizí měna))
30.04.2020 Rezidenti - výkonné (Podle kategorizace > Klientské úvěry podle kategorizace a sektorů (CZK+cizí měna))
30.04.2020 Nefinanční podniky - výkonné (Podle kategorizace > Klientské úvěry podle kategorizace a sektorů (CZK+cizí měna))
30.04.2020 Finanční instituce (od r. 2008 bez spořitelních a úvěrních družstev) - výkonné (Podle kategorizace > Klientské úvěry podle kategorizace a sektorů (CZK+cizí měna))
30.04.2020 Vládní instituce - výkonné (Podle kategorizace > Klientské úvěry podle kategorizace a sektorů (CZK+cizí měna))
30.04.2020 Domácnosti celkem - výkonné (Podle kategorizace > Klientské úvěry podle kategorizace a sektorů (CZK+cizí měna))
30.04.2020 Domácnosti - živnosti - výkonné (Podle kategorizace > Klientské úvěry podle kategorizace a sektorů (CZK+cizí měna))
30.04.2020 Domácnosti - obyvatelstvo - výkonné (Podle kategorizace > Klientské úvěry podle kategorizace a sektorů (CZK+cizí měna))
30.04.2020 Ostatní domácnosti - SVJ - výkonné (Podle kategorizace > Klientské úvěry podle kategorizace a sektorů (CZK+cizí měna))
30.04.2020 Neziskové instituce sloužící domácnostem - výkonné (Podle kategorizace > Klientské úvěry podle kategorizace a sektorů (CZK+cizí měna))
30.04.2020 Nerezidenti - výkonné (Podle kategorizace > Klientské úvěry podle kategorizace a sektorů (CZK+cizí měna))
30.04.2020 Rezident+nerezident - nevýkonné (Podle kategorizace > Klientské úvěry podle kategorizace a sektorů (CZK+cizí měna))
30.04.2020 Rezidenti - nevýkonné (Podle kategorizace > Klientské úvěry podle kategorizace a sektorů (CZK+cizí měna))
30.04.2020 Nefinanční podniky - nevýkonné (Podle kategorizace > Klientské úvěry podle kategorizace a sektorů (CZK+cizí měna))
30.04.2020 Finanční instituce (od r. 2008 bez spořitelních a úvěrních družstev) - nevýkonné (Podle kategorizace > Klientské úvěry podle kategorizace a sektorů (CZK+cizí měna))
30.04.2020 Vládní instituce - nevýkonné (Podle kategorizace > Klientské úvěry podle kategorizace a sektorů (CZK+cizí měna))
30.04.2020 Domácnosti celkem - nevýkonné (Podle kategorizace > Klientské úvěry podle kategorizace a sektorů (CZK+cizí měna))
30.04.2020 Domácnosti - živnosti - nevýkonné (Podle kategorizace > Klientské úvěry podle kategorizace a sektorů (CZK+cizí měna))
30.04.2020 Domácnosti - obyvatelstvo - nevýkonné (Podle kategorizace > Klientské úvěry podle kategorizace a sektorů (CZK+cizí měna))
30.04.2020 Ostatní domácnosti - SVJ - nevýkonné (Podle kategorizace > Klientské úvěry podle kategorizace a sektorů (CZK+cizí měna))
30.04.2020 Neziskové instituce sloužící domácnostem - nevýkonné (Podle kategorizace > Klientské úvěry podle kategorizace a sektorů (CZK+cizí měna))
30.04.2020 Nerezidenti - nevýkonné (Podle kategorizace > Klientské úvěry podle kategorizace a sektorů (CZK+cizí měna))
30.04.2020 Rezidenti-úvěry domácnostem (včetně NISD) celkem - nevýkonné (Domácnosti > Rezidenti - úvěry domácnostem (včetně NISD) - nevýkonné - CZK+CM)
30.04.2020 spotřební úvěry obyvatelstvu vč.deb.zůst.na BÚ celkem - nevýkonné (Domácnosti > Rezidenti - úvěry domácnostem (včetně NISD) - nevýkonné - CZK+CM)
30.04.2020 v tom: debetní zůstatky na BÚ celkem - nevýkonné (Domácnosti > Rezidenti - úvěry domácnostem (včetně NISD) - nevýkonné - CZK+CM)
30.04.2020 pohledávky z karet celkem - nevýkonné (Domácnosti > Rezidenti - úvěry domácnostem (včetně NISD) - nevýkonné - CZK+CM)
30.04.2020 spotřebitelské úvěry celkem - nevýkonné (Domácnosti > Rezidenti - úvěry domácnostem (včetně NISD) - nevýkonné - CZK+CM)
30.04.2020 úvěry na bydlení obyvatelstvu celkem - nevýkonné (Domácnosti > Rezidenti - úvěry domácnostem (včetně NISD) - nevýkonné - CZK+CM)
30.04.2020 v tom: hypoteční úvěry na bydlení obyvatelstvu celkem - nevýkonné (Domácnosti > Rezidenti - úvěry domácnostem (včetně NISD) - nevýkonné - CZK+CM)
30.04.2020 standardní úvěry ze stavebního spoření celkem - nevýkonné (Domácnosti > Rezidenti - úvěry domácnostem (včetně NISD) - nevýkonné - CZK+CM)
30.04.2020 překlenovací úvěry ze stavebního spoření celkem - nevýkonné (Domácnosti > Rezidenti - úvěry domácnostem (včetně NISD) - nevýkonné - CZK+CM)
30.04.2020 spotřebitelské úvěry na nemovitosti celkem - nevýkonné (Domácnosti > Rezidenti - úvěry domácnostem (včetně NISD) - nevýkonné - CZK+CM)
30.04.2020 ostatní úvěry obyvatelstvu celkem - nevýkonné (Domácnosti > Rezidenti - úvěry domácnostem (včetně NISD) - nevýkonné - CZK+CM)
30.04.2020 úvěry živnostníkům celkem - nevýkonné (Domácnosti > Rezidenti - úvěry domácnostem (včetně NISD) - nevýkonné - CZK+CM)
30.04.2020 úvěry ostatním domácnostem - SVJ - nevýkonné (Domácnosti > Rezidenti - úvěry domácnostem (včetně NISD) - nevýkonné - CZK+CM)
30.04.2020 úvěry NISD celkem - nevýkonné (Domácnosti > Rezidenti - úvěry domácnostem (včetně NISD) - nevýkonné - CZK+CM)
30.04.2020 ODVĚTVÍ CELKEM (NEVÝKONNÉ) (Podle kategorizace > Klientské úvěry nevýkonné podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč+cizí měna))
30.04.2020 ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ (NEVÝKONNÉ) (Podle kategorizace > Klientské úvěry nevýkonné podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč+cizí měna))
30.04.2020 TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ (NEVÝKONNÉ) (Podle kategorizace > Klientské úvěry nevýkonné podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč+cizí měna))
30.04.2020 ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL (NEVÝKONNÉ) (Podle kategorizace > Klientské úvěry nevýkonné podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč+cizí měna))
30.04.2020 VÝROBA A ROZVOD ELEKTŘINY, PLYNU, TEPLA, ZÁSOBOVÁNÍ VODOU (NEVÝKONNÉ) (Podle kategorizace > Klientské úvěry nevýkonné podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč+cizí měna))
30.04.2020 STAVEBNICTVÍ (NEVÝKONNÉ) (Podle kategorizace > Klientské úvěry nevýkonné podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč+cizí měna))
30.04.2020 VELKOOBCHOD A MALOOBCHOD, OPRAVY A ÚDRŽBA MOTOROVÝCH VOZIDEL (NEVÝKONNÉ) (Podle kategorizace > Klientské úvěry nevýkonné podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč+cizí měna))
30.04.2020 DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ (NEVÝKONNÉ) (Podle kategorizace > Klientské úvěry nevýkonné podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč+cizí měna))
30.04.2020 UBYTOVÁNÍ, STRAVOVÁNÍ A POHOSTINSTVÍ (NEVÝKONNÉ) (Podle kategorizace > Klientské úvěry nevýkonné podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč+cizí měna))
30.04.2020 INFORMAČNÍ, KOMUNIKAČNÍ ČINNOSTI (NEVÝKONNÉ) (Podle kategorizace > Klientské úvěry nevýkonné podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč+cizí měna))
30.04.2020 PENĚŽNICTVÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ (NEVÝKONNÉ) (Podle kategorizace > Klientské úvěry nevýkonné podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč+cizí měna))
30.04.2020 ČINNOSTI V OBLASTI NEMOVITOSTÍ (NEVÝKONNÉ) (Podle kategorizace > Klientské úvěry nevýkonné podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč+cizí měna))
30.04.2020 PROFESNÍ, VĚDECKÉ, TECHNICKÉ, ADMINISTRATIVNÍ ČINNOSTI (NEVÝKONNÉ) (Podle kategorizace > Klientské úvěry nevýkonné podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč+cizí měna))
30.04.2020 O,P,Q. VEŘEJNÁ SPRÁVA A OBRANA, POVINNÉ SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ, VZDĚLÁVÁNÍ, ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE (NEVÝKONNÉ) (Podle kategorizace > Klientské úvěry nevýkonné podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč+cizí měna))
30.04.2020 R,S,U. KULTURNÍ, ZÁBAVNÍ, REKREAČNÍ A OSTATNÍ ČINNOSTI, ČINNOSTI EXTERITORIÁLNÍCH ORGANIZACÍ A ORGÁNŮ (NEVÝKONNÉ) (Podle kategorizace > Klientské úvěry nevýkonné podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč+cizí měna))
30.04.2020 ČIN. DOMÁCN. JAKO ZAMĚSTNAVATELŮ, ČIN. DOMÁCN. PRODUKUJÍCÍCH VÝROBKY A SLUŽBY PRO VLASTNÍ POTŘEBU (NEVÝKONNÉ) (Podle kategorizace > Klientské úvěry nevýkonné podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč+cizí měna))
30.04.2020 Vklady domácností - sazba (% p. a.) (Publikace Měnová statistika > Úrokové sazby MFI - stavy obchodů (sazby a objemy))
30.04.2020 S dohodnutou splatností celkem - sazba (% p. a.) (Publikace Měnová statistika > Úrokové sazby MFI - stavy obchodů (sazby a objemy))
30.04.2020 Do 2 let včetně - sazba (% p. a.) (Publikace Měnová statistika > Úrokové sazby MFI - stavy obchodů (sazby a objemy))
30.04.2020 Nad 2 roky - sazba (% p. a.) (Publikace Měnová statistika > Úrokové sazby MFI - stavy obchodů (sazby a objemy))
30.04.2020 Vklady nefinančních podniků - sazba (% p. a.) (Publikace Měnová statistika > Úrokové sazby MFI - stavy obchodů (sazby a objemy))
30.04.2020 S dohodnutou splatností - sazba (% p. a.) (Publikace Měnová statistika > Úrokové sazby MFI - stavy obchodů (sazby a objemy))
30.04.2020 Do 2 let - sazba (% p. a.) (Publikace Měnová statistika > Úrokové sazby MFI - stavy obchodů (sazby a objemy))
30.04.2020 Nad 2 roky - sazba (% p. a.) (Publikace Měnová statistika > Úrokové sazby MFI - stavy obchodů (sazby a objemy))
30.04.2020 Úvěry domácnostem - sazba (% p. a.) (Publikace Měnová statistika > Úrokové sazby MFI - stavy obchodů (sazby a objemy))
30.04.2020 Na bydlení - sazba (% p. a.) (Publikace Měnová statistika > Úrokové sazby MFI - stavy obchodů (sazby a objemy))
30.04.2020 Hypoteční úvěry - sazba (% p. a.) (Publikace Měnová statistika > Úrokové sazby MFI - stavy obchodů (sazby a objemy))
30.04.2020 Stavební spoření - sazba (% p. a.) (Publikace Měnová statistika > Úrokové sazby MFI - stavy obchodů (sazby a objemy))
30.04.2020 Na spotřebu a ostatní - sazba (% p. a.) (Publikace Měnová statistika > Úrokové sazby MFI - stavy obchodů (sazby a objemy))
30.04.2020 Na spotřebu - sazba (% p. a.) (Publikace Měnová statistika > Úrokové sazby MFI - stavy obchodů (sazby a objemy))
30.04.2020 Ostatní - sazba (% p. a.) (Publikace Měnová statistika > Úrokové sazby MFI - stavy obchodů (sazby a objemy))
30.04.2020 Úvěry nefinančním podnikům - sazba (% p. a.) (Publikace Měnová statistika > Úrokové sazby MFI - stavy obchodů (sazby a objemy))
30.04.2020 Do 1 roku včetně - sazba (% p. a.) (Publikace Měnová statistika > Úrokové sazby MFI - stavy obchodů (sazby a objemy))
30.04.2020 Nad 1 rok do 5 let včetně - sazba (% p. a.) (Publikace Měnová statistika > Úrokové sazby MFI - stavy obchodů (sazby a objemy))
30.04.2020 Nad 5 let - sazba (% p. a.) (Publikace Měnová statistika > Úrokové sazby MFI - stavy obchodů (sazby a objemy))
30.04.2020 Vklady domácností - objem (Publikace Měnová statistika > Úrokové sazby MFI - stavy obchodů (sazby a objemy))
30.04.2020 S dohodnutou splatností celkem - objem (Publikace Měnová statistika > Úrokové sazby MFI - stavy obchodů (sazby a objemy))
30.04.2020 Do 2 let včetně - objem (Publikace Měnová statistika > Úrokové sazby MFI - stavy obchodů (sazby a objemy))
30.04.2020 Nad 2 roky - objem (Publikace Měnová statistika > Úrokové sazby MFI - stavy obchodů (sazby a objemy))
30.04.2020 Vklady nefinančních podniků - objem (Publikace Měnová statistika > Úrokové sazby MFI - stavy obchodů (sazby a objemy))
30.04.2020 S dohodnutou splatností - objem (Publikace Měnová statistika > Úrokové sazby MFI - stavy obchodů (sazby a objemy))
30.04.2020 Do 2 let včetně - objem (Publikace Měnová statistika > Úrokové sazby MFI - stavy obchodů (sazby a objemy))
30.04.2020 Nad 2 roky - objem (Publikace Měnová statistika > Úrokové sazby MFI - stavy obchodů (sazby a objemy))
30.04.2020 Úvěry domácnostem - objem (Publikace Měnová statistika > Úrokové sazby MFI - stavy obchodů (sazby a objemy))
30.04.2020 Na bydlení - objem (Publikace Měnová statistika > Úrokové sazby MFI - stavy obchodů (sazby a objemy))
30.04.2020 Hypoteční úvěry - objem (Publikace Měnová statistika > Úrokové sazby MFI - stavy obchodů (sazby a objemy))
30.04.2020 Stavební spoření - objem (Publikace Měnová statistika > Úrokové sazby MFI - stavy obchodů (sazby a objemy))
30.04.2020 Na spotřebu a ostatní - objem (Publikace Měnová statistika > Úrokové sazby MFI - stavy obchodů (sazby a objemy))
30.04.2020 Na spotřebu - objem (Publikace Měnová statistika > Úrokové sazby MFI - stavy obchodů (sazby a objemy))
30.04.2020 Ostatní - objem (Publikace Měnová statistika > Úrokové sazby MFI - stavy obchodů (sazby a objemy))
30.04.2020 Úvěry nefinančním podnikům - objem (Publikace Měnová statistika > Úrokové sazby MFI - stavy obchodů (sazby a objemy))
30.04.2020 Do 1 roku včetně - objem (Publikace Měnová statistika > Úrokové sazby MFI - stavy obchodů (sazby a objemy))
30.04.2020 Nad 1 rok do 5 let včetně - objem (Publikace Měnová statistika > Úrokové sazby MFI - stavy obchodů (sazby a objemy))
30.04.2020 Nad 5 let - objem (Publikace Měnová statistika > Úrokové sazby MFI - stavy obchodů (sazby a objemy))
30.04.2020 Náklady úvěrů poskytnuté domácnostem celkem (%) (Publikace Měnová statistika > Odvozené ukazatele nákladů úvěrů)
30.04.2020 Náklady úvěrů poskytnuté nefinančním podnikům celkem (%) (Publikace Měnová statistika > Odvozené ukazatele nákladů úvěrů)
30.04.2020 Krátkodobé náklady úvěrů celkem (%) (Publikace Měnová statistika > Odvozené ukazatele nákladů úvěrů)
30.04.2020 Dlouhodobé náklady úvěrů celkem (%) (Publikace Měnová statistika > Odvozené ukazatele nákladů úvěrů)
30.04.2020 Úvěry rezidentům (bez CP) - Celkem (Agregovaná rozvaha ostatních MFI (bez ČNB) > Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
30.04.2020 Úvěry rezidentům (bez CP) - MFI (Agregovaná rozvaha ostatních MFI (bez ČNB) > Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
30.04.2020 Úvěry rezidentům (bez CP) - Vládní instituce (Agregovaná rozvaha ostatních MFI (bez ČNB) > Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
30.04.2020 Úvěry rezidentům (bez CP) - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha ostatních MFI (bez ČNB) > Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
30.04.2020 Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha ostatních MFI (bez ČNB) > Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
30.04.2020 Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - MFI (Agregovaná rozvaha ostatních MFI (bez ČNB) > Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
30.04.2020 Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Vládní instituce (Agregovaná rozvaha ostatních MFI (bez ČNB) > Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
30.04.2020 Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha ostatních MFI (bez ČNB) > Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
30.04.2020 Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha ostatních MFI (bez ČNB) > Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
30.04.2020 Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - MFI (Agregovaná rozvaha ostatních MFI (bez ČNB) > Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
30.04.2020 Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha ostatních MFI (bez ČNB) > Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
30.04.2020 Zahraniční aktiva (Agregovaná rozvaha ostatních MFI (bez ČNB) > Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
30.04.2020 Stálá aktiva (Agregovaná rozvaha ostatních MFI (bez ČNB) > Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
30.04.2020 Ostatní aktiva (Agregovaná rozvaha ostatních MFI (bez ČNB) > Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
30.04.2020 Celkem (Agregovaná rozvaha ostatních MFI (bez ČNB) > Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
30.04.2020 Oběživo (Agregovaná rozvaha ostatních MFI (bez ČNB) > Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - pasiva)
30.04.2020 Vklady rezidentů - Celkem (Agregovaná rozvaha ostatních MFI (bez ČNB) > Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - pasiva)
30.04.2020 Vklady rezidentů - MFI (Agregovaná rozvaha ostatních MFI (bez ČNB) > Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - pasiva)
30.04.2020 Vklady rezidentů - Centrální vláda (Agregovaná rozvaha ostatních MFI (bez ČNB) > Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - pasiva)
30.04.2020 Vklady rezidentů - Ostatní vláda/ostatní rezidenti - Celkem (Agregovaná rozvaha ostatních MFI (bez ČNB) > Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - pasiva)
30.04.2020 Vklady rezidentů - Ostatní vláda/ostatní rezidenti - Jednodenní (Agregovaná rozvaha ostatních MFI (bez ČNB) > Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - pasiva)
30.04.2020 Vklady rezidentů - Ostatní vláda/ostatní rezidenti - S dohodnutou splatností (Agregovaná rozvaha ostatních MFI (bez ČNB) > Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - pasiva)
30.04.2020 Vklady rezidentů - Ostatní vláda/ostatní rezidenti - S výpovědní lhůtou (Agregovaná rozvaha ostatních MFI (bez ČNB) > Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - pasiva)
30.04.2020 Vklady rezidentů - Ostatní vláda/ostatní rezidenti - Repo operace (Agregovaná rozvaha ostatních MFI (bez ČNB) > Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - pasiva)
30.04.2020 Emitované dluhové cenné papíry (Agregovaná rozvaha ostatních MFI (bez ČNB) > Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - pasiva)
30.04.2020 Kapitál a rezervy (Agregovaná rozvaha ostatních MFI (bez ČNB) > Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - pasiva)
30.04.2020 Zahraniční pasiva (Agregovaná rozvaha ostatních MFI (bez ČNB) > Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - pasiva)
30.04.2020 Ostatní pasiva (Agregovaná rozvaha ostatních MFI (bez ČNB) > Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - pasiva)
30.04.2020 Celkem (Agregovaná rozvaha ostatních MFI (bez ČNB) > Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - pasiva)
30.04.2020 Oběživo (Stavy > Konsolidovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (vč. ČNB) - pasiva (stavy))
30.04.2020 Vklady centrální vlády (Stavy > Konsolidovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (vč. ČNB) - pasiva (stavy))
30.04.2020 Vklady ostatní vlády/ostatních rezidentů - Celkem (Stavy > Konsolidovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (vč. ČNB) - pasiva (stavy))
30.04.2020 Vklady ostatní vlády/ostatních rezidentů - Jednodenní (Stavy > Konsolidovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (vč. ČNB) - pasiva (stavy))
30.04.2020 Vklady ostatní vlády/ostatních rezidentů - S dohodnutou splatností (Stavy > Konsolidovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (vč. ČNB) - pasiva (stavy))
30.04.2020 Vklady ostatní vlády/ostatních rezidentů - S výpovědní lhůtou (Stavy > Konsolidovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (vč. ČNB) - pasiva (stavy))
30.04.2020 Vklady ostatní vlády/ostatních rezidentů - Repo operace (Stavy > Konsolidovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (vč. ČNB) - pasiva (stavy))
30.04.2020 Dlužné cenné papíry (Stavy > Konsolidovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (vč. ČNB) - pasiva (stavy))
30.04.2020 Kapitál a rezervy (Stavy > Konsolidovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (vč. ČNB) - pasiva (stavy))
30.04.2020 Zahraniční pasiva (Stavy > Konsolidovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (vč. ČNB) - pasiva (stavy))
30.04.2020 Ostatní pasiva (Stavy > Konsolidovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (vč. ČNB) - pasiva (stavy))
30.04.2020 Přebytek mezibankovních závazku (Stavy > Konsolidovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (vč. ČNB) - pasiva (stavy))
30.04.2020 Celkem (Stavy > Konsolidovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (vč. ČNB) - pasiva (stavy))
30.04.2020 Oběživo (Toky > Konsolidovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (vč. ČNB) - pasiva (toky))
30.04.2020 Vklady centrální vlády (Toky > Konsolidovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (vč. ČNB) - pasiva (toky))
30.04.2020 Vklady ostatní vlády/ostatních rezidentů - Celkem (Toky > Konsolidovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (vč. ČNB) - pasiva (toky))
30.04.2020 Vklady ostatní vlády/ostatních rezidentů - Jednodenní (Toky > Konsolidovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (vč. ČNB) - pasiva (toky))
30.04.2020 Vklady ostatní vlády/ostatních rezidentů - S dohodnutou splatností (Toky > Konsolidovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (vč. ČNB) - pasiva (toky))
30.04.2020 Vklady ostatní vlády/ostatních rezidentů - S výpovědní lhůtou (Toky > Konsolidovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (vč. ČNB) - pasiva (toky))
30.04.2020 Vklady ostatní vlády/ostatních rezidentů - Repo operace (Toky > Konsolidovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (vč. ČNB) - pasiva (toky))
30.04.2020 Dlužné cenné papíry (Toky > Konsolidovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (vč. ČNB) - pasiva (toky))
30.04.2020 Kapitál a rezervy (Toky > Konsolidovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (vč. ČNB) - pasiva (toky))
30.04.2020 Zahraniční pasiva (Toky > Konsolidovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (vč. ČNB) - pasiva (toky))
30.04.2020 Ostatní pasiva (Toky > Konsolidovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (vč. ČNB) - pasiva (toky))
30.04.2020 Přebytek mezibankovních závazku (Toky > Konsolidovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (vč. ČNB) - pasiva (toky))
30.04.2020 Celkem (Toky > Konsolidovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (vč. ČNB) - pasiva (toky))
30.04.2020 Oběživo (Stavy > Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
30.04.2020 Jednodenní vklady (Stavy > Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
30.04.2020 Celkem (Stavy > Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
30.04.2020 Vklady s dohodnutou splatností do 2 let (Stavy > Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
30.04.2020 Vklady s výpovědní lhutou do 3 měsíců (Stavy > Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
30.04.2020 Celkem (Stavy > Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
30.04.2020 Obchodovatelné nástroje (Stavy > Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
30.04.2020 Celkem (Stavy > Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
30.04.2020 Oběživo (Toky > Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (toky))
30.04.2020 Jednodenní vklady (Toky > Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (toky))
30.04.2020 Celkem (Toky > Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (toky))
30.04.2020 Vklady s dohodnutou splatností do 2 let (Toky > Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (toky))
30.04.2020 Vklady s výpovědní lhutou do 3 měsíců (Toky > Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (toky))
30.04.2020 Celkem (Toky > Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (toky))
30.04.2020 Obchodovatelné nástroje (Toky > Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (toky))
30.04.2020 Celkem (Toky > Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (toky))
30.04.2020 Oběživo (Míry růstu > Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (měsíční míry růstu v %))
30.04.2020 Jednodenní vklady (Míry růstu > Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (měsíční míry růstu v %))
30.04.2020 Celkem (Míry růstu > Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (měsíční míry růstu v %))
30.04.2020 Vklady s dohodnutou splatností do 2 let (Míry růstu > Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (měsíční míry růstu v %))
30.04.2020 Vklady s výpovědní lhutou do 3 měsíců (Míry růstu > Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (měsíční míry růstu v %))
30.04.2020 Celkem (Míry růstu > Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (měsíční míry růstu v %))
30.04.2020 Celkem (Míry růstu > Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (měsíční míry růstu v %))
30.04.2020 Oběživo (Míry růstu > Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (roční míry růstu v %))
30.04.2020 Jednodenní vklady (Míry růstu > Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (roční míry růstu v %))
30.04.2020 Celkem (Míry růstu > Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (roční míry růstu v %))
30.04.2020 Vklady s dohodnutou splatností do 2 let (Míry růstu > Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (roční míry růstu v %))
30.04.2020 Vklady s výpovědní lhutou do 3 měsíců (Míry růstu > Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (roční míry růstu v %))
30.04.2020 Celkem (Míry růstu > Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (roční míry růstu v %))
30.04.2020 Celkem (Míry růstu > Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (roční míry růstu v %))
30.04.2020 M3 (položky 1.3, 1.6 a 1.8) - stavy (Publikace Měnová statistika > Peněžní agregáty - složky M3)
30.04.2020 Oběživo - stavy (Publikace Měnová statistika > Peněžní agregáty - složky M3)
30.04.2020 Jednodenní vklady - stavy (Publikace Měnová statistika > Peněžní agregáty - složky M3)
30.04.2020 M1 (položky 1.1 a 1.2) - stavy (Publikace Měnová statistika > Peněžní agregáty - složky M3)
30.04.2020 Vklady s dohodnutou splatností do 2 let - stavy (Publikace Měnová statistika > Peněžní agregáty - složky M3)
30.04.2020 Vklady s výpovědní lhůtou do 3 měsíců - stavy (Publikace Měnová statistika > Peněžní agregáty - složky M3)
30.04.2020 Krátkodobé vklady (položky 1.4 a 1.5) - stavy (Publikace Měnová statistika > Peněžní agregáty - složky M3)
30.04.2020 M2 (položky 1.3 a 1.6) - stavy (Publikace Měnová statistika > Peněžní agregáty - složky M3)
30.04.2020 Obchodovatelné nástroje - stavy (Publikace Měnová statistika > Peněžní agregáty - složky M3)
30.04.2020 M3 (položky 1.3, 1.6 a 1.8) - toky (Publikace Měnová statistika > Peněžní agregáty - složky M3)
30.04.2020 Oběživo - toky (Publikace Měnová statistika > Peněžní agregáty - složky M3)
30.04.2020 Jednodenní vklady - toky (Publikace Měnová statistika > Peněžní agregáty - složky M3)
30.04.2020 M1 (položky 1.1 a 1.2) - toky (Publikace Měnová statistika > Peněžní agregáty - složky M3)
30.04.2020 Vklady s dohodnutou splatností do 2 let - toky (Publikace Měnová statistika > Peněžní agregáty - složky M3)
30.04.2020 Vklady s výpovědní lhůtou do 3 měsíců - toky (Publikace Měnová statistika > Peněžní agregáty - složky M3)
30.04.2020 Krátkodobé vklady (položky 1.4 a 1.5) - toky (Publikace Měnová statistika > Peněžní agregáty - složky M3)
30.04.2020 M2 (položky 1.3 a 1.6) - toky (Publikace Měnová statistika > Peněžní agregáty - složky M3)
30.04.2020 Obchodovatelné nástroje - toky (Publikace Měnová statistika > Peněžní agregáty - složky M3)
30.04.2020 M3 (položky 1.3, 1.6 a 1.8) - roční míra růstu (v %) (Publikace Měnová statistika > Peněžní agregáty - složky M3)
30.04.2020 Oběživo - roční míra růstu (v %) (Publikace Měnová statistika > Peněžní agregáty - složky M3)
30.04.2020 Jednodenní vklady - roční míra růstu (v %) (Publikace Měnová statistika > Peněžní agregáty - složky M3)
30.04.2020 M1 (položky 1.1 a 1.2) - roční míra růstu (v %) (Publikace Měnová statistika > Peněžní agregáty - složky M3)
30.04.2020 Vklady s dohodnutou splatností do 2 let - roční míra růstu (v %) (Publikace Měnová statistika > Peněžní agregáty - složky M3)
30.04.2020 Vklady s výpovědní lhůtou do 3 měsíců - roční míra růstu (v %) (Publikace Měnová statistika > Peněžní agregáty - složky M3)
30.04.2020 Krátkodobé vklady (položky 1.4 a 1.5) - roční míra růstu (v %) (Publikace Měnová statistika > Peněžní agregáty - složky M3)
30.04.2020 M2 (položky 1.3 a 1.6) - roční míra růstu (v %) (Publikace Měnová statistika > Peněžní agregáty - složky M3)
30.04.2020 AKTIVA CELKEM (Publikace Měnová statistika > Rozvahy MFI podle vykazujících subjektů - ČNB)
30.04.2020 Úvěry rezidentům (bez CP) (Publikace Měnová statistika > Rozvahy MFI podle vykazujících subjektů - ČNB)
30.04.2020 MFI (Publikace Měnová statistika > Rozvahy MFI podle vykazujících subjektů - ČNB)
30.04.2020 Vládní instituce (Publikace Měnová statistika > Rozvahy MFI podle vykazujících subjektů - ČNB)
30.04.2020 Ostatní rezidenti (Publikace Měnová statistika > Rozvahy MFI podle vykazujících subjektů - ČNB)
30.04.2020 Držené cenné papíry jiné než akcie emitované rezidenty (Publikace Měnová statistika > Rozvahy MFI podle vykazujících subjektů - ČNB)
30.04.2020 MFI (Publikace Měnová statistika > Rozvahy MFI podle vykazujících subjektů - ČNB)
30.04.2020 Vládní instituce (Publikace Měnová statistika > Rozvahy MFI podle vykazujících subjektů - ČNB)
30.04.2020 Ostatní rezidenti (Publikace Měnová statistika > Rozvahy MFI podle vykazujících subjektů - ČNB)
30.04.2020 Držené akcie a jiné majetkové účasti emitované rezidenty (Publikace Měnová statistika > Rozvahy MFI podle vykazujících subjektů - ČNB)
30.04.2020 MFI (Publikace Měnová statistika > Rozvahy MFI podle vykazujících subjektů - ČNB)
30.04.2020 Ostatní rezidenti (Publikace Měnová statistika > Rozvahy MFI podle vykazujících subjektů - ČNB)
30.04.2020 Zahraniční aktiva (Publikace Měnová statistika > Rozvahy MFI podle vykazujících subjektů - ČNB)
30.04.2020 Stálá aktiva (Publikace Měnová statistika > Rozvahy MFI podle vykazujících subjektů - ČNB)
30.04.2020 Ostatní aktiva (Publikace Měnová statistika > Rozvahy MFI podle vykazujících subjektů - ČNB)
30.04.2020 PASIVA CELKEM (Publikace Měnová statistika > Rozvahy MFI podle vykazujících subjektů - ČNB)
30.04.2020 Oběživo (Publikace Měnová statistika > Rozvahy MFI podle vykazujících subjektů - ČNB)
30.04.2020 Vklady rezidentů (Publikace Měnová statistika > Rozvahy MFI podle vykazujících subjektů - ČNB)
30.04.2020 MFI (Publikace Měnová statistika > Rozvahy MFI podle vykazujících subjektů - ČNB)
30.04.2020 Centrální vláda (Publikace Měnová statistika > Rozvahy MFI podle vykazujících subjektů - ČNB)
30.04.2020 Ostatní vláda /ostatní rezidenti (Publikace Měnová statistika > Rozvahy MFI podle vykazujících subjektů - ČNB)
30.04.2020 Emitované dluhové cenné papíry (Publikace Měnová statistika > Rozvahy MFI podle vykazujících subjektů - ČNB)
30.04.2020 Kapitál a rezervy (Publikace Měnová statistika > Rozvahy MFI podle vykazujících subjektů - ČNB)
30.04.2020 Zahraniční pasiva (Publikace Měnová statistika > Rozvahy MFI podle vykazujících subjektů - ČNB)
30.04.2020 Ostatní pasiva (Publikace Měnová statistika > Rozvahy MFI podle vykazujících subjektů - ČNB)
30.04.2020 AKTIVA CELKEM (Publikace Měnová statistika > Rozvahy MFI podle vykazujících subjektů - Ostatní měnové finanční instituce)
30.04.2020 Úvěry rezidentům (bez CP) (Publikace Měnová statistika > Rozvahy MFI podle vykazujících subjektů - Ostatní měnové finanční instituce)
30.04.2020 MFI (Publikace Měnová statistika > Rozvahy MFI podle vykazujících subjektů - Ostatní měnové finanční instituce)
30.04.2020 Vládní instituce (Publikace Měnová statistika > Rozvahy MFI podle vykazujících subjektů - Ostatní měnové finanční instituce)
30.04.2020 Ostatní rezidenti (Publikace Měnová statistika > Rozvahy MFI podle vykazujících subjektů - Ostatní měnové finanční instituce)
30.04.2020 Držené cenné papíry jiné než akcie emitované rezidenty (Publikace Měnová statistika > Rozvahy MFI podle vykazujících subjektů - Ostatní měnové finanční instituce)
30.04.2020 MFI (Publikace Měnová statistika > Rozvahy MFI podle vykazujících subjektů - Ostatní měnové finanční instituce)
30.04.2020 Vládní instituce (Publikace Měnová statistika > Rozvahy MFI podle vykazujících subjektů - Ostatní měnové finanční instituce)
30.04.2020 Ostatní rezidenti (Publikace Měnová statistika > Rozvahy MFI podle vykazujících subjektů - Ostatní měnové finanční instituce)
30.04.2020 Držené akcie a jiné majetkové účasti emitované rezidenty (Publikace Měnová statistika > Rozvahy MFI podle vykazujících subjektů - Ostatní měnové finanční instituce)
30.04.2020 MFI (Publikace Měnová statistika > Rozvahy MFI podle vykazujících subjektů - Ostatní měnové finanční instituce)
30.04.2020 Ostatní rezidenti (Publikace Měnová statistika > Rozvahy MFI podle vykazujících subjektů - Ostatní měnové finanční instituce)
30.04.2020 Zahraniční aktiva (Publikace Měnová statistika > Rozvahy MFI podle vykazujících subjektů - Ostatní měnové finanční instituce)
30.04.2020 Stálá aktiva (Publikace Měnová statistika > Rozvahy MFI podle vykazujících subjektů - Ostatní měnové finanční instituce)
30.04.2020 Ostatní aktiva (Publikace Měnová statistika > Rozvahy MFI podle vykazujících subjektů - Ostatní měnové finanční instituce)
30.04.2020 PASIVA CELKEM (Publikace Měnová statistika > Rozvahy MFI podle vykazujících subjektů - Ostatní měnové finanční instituce)
30.04.2020 Oběživo (Publikace Měnová statistika > Rozvahy MFI podle vykazujících subjektů - Ostatní měnové finanční instituce)
30.04.2020 Vklady rezidentů (Publikace Měnová statistika > Rozvahy MFI podle vykazujících subjektů - Ostatní měnové finanční instituce)
30.04.2020 MFI (Publikace Měnová statistika > Rozvahy MFI podle vykazujících subjektů - Ostatní měnové finanční instituce)
30.04.2020 Centrální vláda (Publikace Měnová statistika > Rozvahy MFI podle vykazujících subjektů - Ostatní měnové finanční instituce)
30.04.2020 Ostatní vláda/ostatní činnosti (Publikace Měnová statistika > Rozvahy MFI podle vykazujících subjektů - Ostatní měnové finanční instituce)
30.04.2020 Emitované dluhové cenné papíry (Publikace Měnová statistika > Rozvahy MFI podle vykazujících subjektů - Ostatní měnové finanční instituce)
30.04.2020 Kapitál a rezervy (Publikace Měnová statistika > Rozvahy MFI podle vykazujících subjektů - Ostatní měnové finanční instituce)
30.04.2020 Zahraniční pasiva (Publikace Měnová statistika > Rozvahy MFI podle vykazujících subjektů - Ostatní měnové finanční instituce)
30.04.2020 Ostatní pasiva (Publikace Měnová statistika > Rozvahy MFI podle vykazujících subjektů - Ostatní měnové finanční instituce)
30.04.2020 AKTIVA CELKEM (Publikace Měnová statistika > Rozvahy MFI podle vykazujících subjektů - Konsolidovaná rozvaha MFI)
30.04.2020 Úvěry rezidentům (bez CP) (Publikace Měnová statistika > Rozvahy MFI podle vykazujících subjektů - Konsolidovaná rozvaha MFI)
30.04.2020 Vládní instituce (Publikace Měnová statistika > Rozvahy MFI podle vykazujících subjektů - Konsolidovaná rozvaha MFI)
30.04.2020 Ostatní rezidenti (Publikace Měnová statistika > Rozvahy MFI podle vykazujících subjektů - Konsolidovaná rozvaha MFI)
30.04.2020 Držené cenné papíry jiné než akcie emitované rezidenty (Publikace Měnová statistika > Rozvahy MFI podle vykazujících subjektů - Konsolidovaná rozvaha MFI)
30.04.2020 Vládní instituce (Publikace Měnová statistika > Rozvahy MFI podle vykazujících subjektů - Konsolidovaná rozvaha MFI)
30.04.2020 Ostatní rezidenti (Publikace Měnová statistika > Rozvahy MFI podle vykazujících subjektů - Konsolidovaná rozvaha MFI)
30.04.2020 Držené akcie a jiné majetkové účasti emitované rezidenty (Publikace Měnová statistika > Rozvahy MFI podle vykazujících subjektů - Konsolidovaná rozvaha MFI)
30.04.2020 Ostatní rezidenti (Publikace Měnová statistika > Rozvahy MFI podle vykazujících subjektů - Konsolidovaná rozvaha MFI)
30.04.2020 Zahraniční aktiva (Publikace Měnová statistika > Rozvahy MFI podle vykazujících subjektů - Konsolidovaná rozvaha MFI)
30.04.2020 Stálá aktiva (Publikace Měnová statistika > Rozvahy MFI podle vykazujících subjektů - Konsolidovaná rozvaha MFI)
30.04.2020 Ostatní aktiva (Publikace Měnová statistika > Rozvahy MFI podle vykazujících subjektů - Konsolidovaná rozvaha MFI)
30.04.2020 PASIVA CELKEM (Publikace Měnová statistika > Rozvahy MFI podle vykazujících subjektů - Konsolidovaná rozvaha MFI)
30.04.2020 Oběživo (Publikace Měnová statistika > Rozvahy MFI podle vykazujících subjektů - Konsolidovaná rozvaha MFI)
30.04.2020 Vklady rezidentů (Publikace Měnová statistika > Rozvahy MFI podle vykazujících subjektů - Konsolidovaná rozvaha MFI)
30.04.2020 Centrální vláda (Publikace Měnová statistika > Rozvahy MFI podle vykazujících subjektů - Konsolidovaná rozvaha MFI)
30.04.2020 Ostatní vláda/ostatní rezidenti (Publikace Měnová statistika > Rozvahy MFI podle vykazujících subjektů - Konsolidovaná rozvaha MFI)
30.04.2020 Emitované dluhové cenné papíry (Publikace Měnová statistika > Rozvahy MFI podle vykazujících subjektů - Konsolidovaná rozvaha MFI)
30.04.2020 Kapitál a rezervy (Publikace Měnová statistika > Rozvahy MFI podle vykazujících subjektů - Konsolidovaná rozvaha MFI)
30.04.2020 Zahraniční pasiva (Publikace Měnová statistika > Rozvahy MFI podle vykazujících subjektů - Konsolidovaná rozvaha MFI)
30.04.2020 Ostatní pasiva (Publikace Měnová statistika > Rozvahy MFI podle vykazujících subjektů - Konsolidovaná rozvaha MFI)
30.04.2020 Přebytek mezibankovních závazků (Publikace Měnová statistika > Rozvahy MFI podle vykazujících subjektů - Konsolidovaná rozvaha MFI)
30.04.2020 Aktiva bilanční celkem (Aktiva > Aktiva, hlavní položky, celkem)
30.04.2020 Pokladna (Aktiva > Aktiva, hlavní položky, celkem)
30.04.2020 Poskytnuté úvěry a vklady (Aktiva > Aktiva, hlavní položky, celkem)
30.04.2020 Vklady a úvěry u centrálních bank (Aktiva > Aktiva, hlavní položky, celkem)
30.04.2020 Vklady a úvěry u jiných úvěrových institucí (Aktiva > Aktiva, hlavní položky, celkem)
30.04.2020 Úvěry a ostatní pohledávky za klienty celkem (Aktiva > Aktiva, hlavní položky, celkem)
30.04.2020 Neobchodovatelné dluhové cenné papíry v držení banky (Aktiva > Aktiva, hlavní položky, celkem)
30.04.2020 Ostatní dluhové cenné papíry v držení banky (Aktiva > Aktiva, hlavní položky, celkem)
30.04.2020 Akcie a majetkové účasti v držení banky (Aktiva > Aktiva, hlavní položky, celkem)
30.04.2020 Stálá aktiva (Aktiva > Aktiva, hlavní položky, celkem)
30.04.2020 Ostatní aktiva bilanční (Aktiva > Aktiva, hlavní položky, celkem)
30.04.2020 z toho: Kladná reálná hodnota derivátů (Aktiva > Aktiva, hlavní položky, celkem)
30.04.2020 Aktiva bilanční celkem, rezidenti (Aktiva > Aktiva, hlavní položky, rezidenti)
30.04.2020 Pokladna, rezidenti (Aktiva > Aktiva, hlavní položky, rezidenti)
30.04.2020 Poskytnuté úvěry a vklady, rezidenti (Aktiva > Aktiva, hlavní položky, rezidenti)
30.04.2020 Vklady a úvěry u centrálních bank, rezidenti (Aktiva > Aktiva, hlavní položky, rezidenti)
30.04.2020 Vklady a úvěry u jiných úvěrových institucí, rezidenti (Aktiva > Aktiva, hlavní položky, rezidenti)
30.04.2020 Úvěry a ostatní pohledávky za klienty celkem, rezidenti (Aktiva > Aktiva, hlavní položky, rezidenti)
30.04.2020 Neobchodovatelné dluhové cenné papíry v držení banky, rezidenti (Aktiva > Aktiva, hlavní položky, rezidenti)
30.04.2020 Ostatní dluhové cenné papíry v držení banky, rezidenti (Aktiva > Aktiva, hlavní položky, rezidenti)
30.04.2020 Akcie a majetkové účasti v držení banky, rezidenti (Aktiva > Aktiva, hlavní položky, rezidenti)
30.04.2020 Stálá aktiva, rezidenti (Aktiva > Aktiva, hlavní položky, rezidenti)
30.04.2020 Ostatní aktiva bilanční, rezidenti (Aktiva > Aktiva, hlavní položky, rezidenti)
30.04.2020 z toho: Kladná reálná hodnota derivátů, rezidenti (Aktiva > Aktiva, hlavní položky, rezidenti)
30.04.2020 Aktiva bilanční celkem, nerezidenti (Aktiva > Aktiva, hlavní položky, nerezidenti)
30.04.2020 Pokladna, nerezidenti (Aktiva > Aktiva, hlavní položky, nerezidenti)
30.04.2020 Poskytnuté úvěry a vklady, nerezidenti (Aktiva > Aktiva, hlavní položky, nerezidenti)
30.04.2020 Vklady a úvěry u centrálních bank, nerezidenti (Aktiva > Aktiva, hlavní položky, nerezidenti)
30.04.2020 Vklady a úvěry u jiných úvěrových institucí, nerezidenti (Aktiva > Aktiva, hlavní položky, nerezidenti)
30.04.2020 Úvěry a ostatní pohledávky za klienty celkem, nerezidenti (Aktiva > Aktiva, hlavní položky, nerezidenti)
30.04.2020 Neobchodovatelné dluhové cenné papíry v držení banky, nerezidenti (Aktiva > Aktiva, hlavní položky, nerezidenti)
30.04.2020 Ostatní dluhové cenné papíry v držení banky, nerezidenti (Aktiva > Aktiva, hlavní položky, nerezidenti)
30.04.2020 Akcie a majetkové účasti v držení banky, nerezidenti (Aktiva > Aktiva, hlavní položky, nerezidenti)
30.04.2020 Stálá aktiva, nerezidenti (Aktiva > Aktiva, hlavní položky, nerezidenti)
30.04.2020 Ostatní aktiva bilanční, nerezidenti (Aktiva > Aktiva, hlavní položky, nerezidenti)
30.04.2020 z toho: Kladná reálná hodnota derivátů, nerezidenti (Aktiva > Aktiva, hlavní položky, nerezidenti)
30.04.2020 Aktiva bilanční celkem, CZK (Aktiva > Aktiva, hlavní položky, CZK)
30.04.2020 Pokladna, CZK (Aktiva > Aktiva, hlavní položky, CZK)
30.04.2020 Poskytnuté úvěry a vklady, CZK (Aktiva > Aktiva, hlavní položky, CZK)
30.04.2020 Vklady a úvěry u centrálních bank, CZK (Aktiva > Aktiva, hlavní položky, CZK)
30.04.2020 Vklady a úvěry u jiných úvěrových institucí, CZK (Aktiva > Aktiva, hlavní položky, CZK)
30.04.2020 Úvěry a ostatní pohledávky za klienty celkem, CZK (Aktiva > Aktiva, hlavní položky, CZK)
30.04.2020 Neobchodovatelné dluhové cenné papíry v držení banky, CZK (Aktiva > Aktiva, hlavní položky, CZK)
30.04.2020 Ostatní dluhové cenné papíry v držení banky, CZK (Aktiva > Aktiva, hlavní položky, CZK)
30.04.2020 Akcie a majetkové účasti v držení banky, CZK (Aktiva > Aktiva, hlavní položky, CZK)
30.04.2020 Stálá aktiva, CZK (Aktiva > Aktiva, hlavní položky, CZK)
30.04.2020 Ostatní aktiva bilanční, CZK (Aktiva > Aktiva, hlavní položky, CZK)
30.04.2020 z toho: Kladná reálná hodnota derivátů, CZK (Aktiva > Aktiva, hlavní položky, CZK)
30.04.2020 Aktiva bilanční celkem, všechny cizí měny (Aktiva > Aktiva, hlavní položky, všechny cizí měny)
30.04.2020 Pokladna, všechny cizí měny (Aktiva > Aktiva, hlavní položky, všechny cizí měny)
30.04.2020 Poskytnuté úvěry a vklady, všechny cizí měny (Aktiva > Aktiva, hlavní položky, všechny cizí měny)
30.04.2020 Vklady a úvěry u centrálních bank, všechny cizí měny (Aktiva > Aktiva, hlavní položky, všechny cizí měny)
30.04.2020 Vklady a úvěry u jiných úvěrových institucí, všechny cizí měny (Aktiva > Aktiva, hlavní položky, všechny cizí měny)
30.04.2020 Úvěry a ostatní pohledávky za klienty celkem, všechny cizí měny (Aktiva > Aktiva, hlavní položky, všechny cizí měny)
30.04.2020 Neobchodovatelné dluhové cenné papíry v držení banky, všechny cizí měny (Aktiva > Aktiva, hlavní položky, všechny cizí měny)
30.04.2020 Ostatní dluhové cenné papíry v držení banky, všechny cizí měny (Aktiva > Aktiva, hlavní položky, všechny cizí měny)
30.04.2020 Akcie a majetkové účasti v držení banky, všechny cizí měny (Aktiva > Aktiva, hlavní položky, všechny cizí měny)
30.04.2020 Stálá aktiva, všechny cizí měny (Aktiva > Aktiva, hlavní položky, všechny cizí měny)
30.04.2020 Ostatní aktiva bilanční, všechny cizí měny (Aktiva > Aktiva, hlavní položky, všechny cizí měny)
30.04.2020 z toho: Kladná reálná hodnota derivátů, všechny cizí měny (Aktiva > Aktiva, hlavní položky, všechny cizí měny)
30.04.2020 Aktiva bilanční celkem, EUR (Aktiva > Aktiva, hlavní položky, EUR)
30.04.2020 Pokladna, EUR (Aktiva > Aktiva, hlavní položky, EUR)
30.04.2020 Poskytnuté úvěry a vklady, EUR (Aktiva > Aktiva, hlavní položky, EUR)
30.04.2020 Vklady a úvěry u centrálních bank, EUR (Aktiva > Aktiva, hlavní položky, EUR)
30.04.2020 Vklady a úvěry u jiných úvěrových institucí, EUR (Aktiva > Aktiva, hlavní položky, EUR)
30.04.2020 Úvěry a ostatní pohledávky za klienty celkem, EUR (Aktiva > Aktiva, hlavní položky, EUR)
30.04.2020 Neobchodovatelné dluhové cenné papíry v držení banky, EUR (Aktiva > Aktiva, hlavní položky, EUR)
30.04.2020 Ostatní dluhové cenné papíry v držení banky, EUR (Aktiva > Aktiva, hlavní položky, EUR)
30.04.2020 Akcie a majetkové účasti v držení banky, EUR (Aktiva > Aktiva, hlavní položky, EUR)
30.04.2020 Stálá aktiva, EUR (Aktiva > Aktiva, hlavní položky, EUR)
30.04.2020 Ostatní aktiva bilanční, EUR (Aktiva > Aktiva, hlavní položky, EUR)
30.04.2020 z toho: Kladná reálná hodnota derivátů, EUR (Aktiva > Aktiva, hlavní položky, EUR)
30.04.2020 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - jednodenní (Úrokové sazby (harmonizované) > .1: Úrokové sazby korunových vkladů přijatých bankami od rezidentů ČR - nové obchody (%))
30.04.2020 z toho: Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - běžné účty (Úrokové sazby (harmonizované) > .1: Úrokové sazby korunových vkladů přijatých bankami od rezidentů ČR - nové obchody (%))
30.04.2020 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - s dohodnutou splatností celkem (Úrokové sazby (harmonizované) > .1: Úrokové sazby korunových vkladů přijatých bankami od rezidentů ČR - nové obchody (%))
30.04.2020 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - s dohodnutou splatností do 1 roku včetně (Úrokové sazby (harmonizované) > .1: Úrokové sazby korunových vkladů přijatých bankami od rezidentů ČR - nové obchody (%))
30.04.2020 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - s dohodnutou splatností nad 1 rok do 2 let včetně (Úrokové sazby (harmonizované) > .1: Úrokové sazby korunových vkladů přijatých bankami od rezidentů ČR - nové obchody (%))
30.04.2020 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - s dohodnutou splatností nad 2 roky (Úrokové sazby (harmonizované) > .1: Úrokové sazby korunových vkladů přijatých bankami od rezidentů ČR - nové obchody (%))
30.04.2020 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - s výpovědní lhůtou celkem (Úrokové sazby (harmonizované) > .1: Úrokové sazby korunových vkladů přijatých bankami od rezidentů ČR - nové obchody (%))
30.04.2020 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - s výpovědní lhůtou do 3 měsíců včetně (Úrokové sazby (harmonizované) > .1: Úrokové sazby korunových vkladů přijatých bankami od rezidentů ČR - nové obchody (%))
30.04.2020 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - s výpovědní lhůtou nad 3 měsíce (Úrokové sazby (harmonizované) > .1: Úrokové sazby korunových vkladů přijatých bankami od rezidentů ČR - nové obchody (%))
30.04.2020 Nefinanční podniky (S.11) - jednodenní (Úrokové sazby (harmonizované) > .1: Úrokové sazby korunových vkladů přijatých bankami od rezidentů ČR - nové obchody (%))
30.04.2020 z toho: Nefinanční podniky (S.11) - běžné účty (Úrokové sazby (harmonizované) > .1: Úrokové sazby korunových vkladů přijatých bankami od rezidentů ČR - nové obchody (%))
30.04.2020 Nefinanční podniky (S.11) - s dohodnutou splatností celkem (Úrokové sazby (harmonizované) > .1: Úrokové sazby korunových vkladů přijatých bankami od rezidentů ČR - nové obchody (%))
30.04.2020 z toho: Nefinanční podniky (S.11) - s dohodnutou splatností do 1 roku včetně (Úrokové sazby (harmonizované) > .1: Úrokové sazby korunových vkladů přijatých bankami od rezidentů ČR - nové obchody (%))
30.04.2020 Nefinanční podniky (S.11) - s výpovědní lhůtou celkem (Úrokové sazby (harmonizované) > .1: Úrokové sazby korunových vkladů přijatých bankami od rezidentů ČR - nové obchody (%))
30.04.2020 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na spotřebu, bydlení a ostatní - celkem (Úrokové sazby (harmonizované) > .2: Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami domácnostem v ČR - nové obchody (%))
30.04.2020 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na spotřebu - celkem (Úrokové sazby (harmonizované) > .2: Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami domácnostem v ČR - nové obchody (%))
30.04.2020 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na spotřebu - floating a fixace sazby do 1 roku včetně (Úrokové sazby (harmonizované) > .2: Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami domácnostem v ČR - nové obchody (%))
30.04.2020 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na spotřebu - fixace sazby nad 1 rok do 5 let včetně (Úrokové sazby (harmonizované) > .2: Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami domácnostem v ČR - nové obchody (%))
30.04.2020 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na spotřebu - fixace sazby nad 5 let (Úrokové sazby (harmonizované) > .2: Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami domácnostem v ČR - nové obchody (%))
30.04.2020 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na nákup byt. nemovitostí - celkem (Úrokové sazby (harmonizované) > .2: Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami domácnostem v ČR - nové obchody (%))
30.04.2020 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na nákup byt. nemovitostí - floating a fixace sazby do 1 roku včetně (Úrokové sazby (harmonizované) > .2: Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami domácnostem v ČR - nové obchody (%))
30.04.2020 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na nákup byt. nemovitostí - fixace sazby nad 1 rok do 5 let včetně (Úrokové sazby (harmonizované) > .2: Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami domácnostem v ČR - nové obchody (%))
30.04.2020 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na nákup byt. nemovitostí - fixace sazby nad 5 let do 10 let včetně (Úrokové sazby (harmonizované) > .2: Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami domácnostem v ČR - nové obchody (%))
30.04.2020 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na nákup byt. nemovitostí - fixace sazby nad 10 let (Úrokové sazby (harmonizované) > .2: Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami domácnostem v ČR - nové obchody (%))
30.04.2020 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - ostatní - celkem (Úrokové sazby (harmonizované) > .2: Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami domácnostem v ČR - nové obchody (%))
30.04.2020 z toho: Živnostníci (S.141+S.142) - celkem (Úrokové sazby (harmonizované) > .2: Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami domácnostem v ČR - nové obchody (%))
30.04.2020 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - ostatní - floating a fixace sazby do 1 roku včetně (Úrokové sazby (harmonizované) > .2: Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami domácnostem v ČR - nové obchody (%))
30.04.2020 z toho: Živnostníci (S.141+S.142) - floating a fixace sazby do 1 roku včetně (Úrokové sazby (harmonizované) > .2: Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami domácnostem v ČR - nové obchody (%))
30.04.2020 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - ostatní - fixace sazby nad 1 rok do 5 let včetně (Úrokové sazby (harmonizované) > .2: Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami domácnostem v ČR - nové obchody (%))
30.04.2020 z toho: Živnostníci (S.141+S.142) - fixace sazby nad 1 rok do 5 let včetně (Úrokové sazby (harmonizované) > .2: Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami domácnostem v ČR - nové obchody (%))
30.04.2020 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - ostatní - fixace sazby nad 5 let (Úrokové sazby (harmonizované) > .2: Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami domácnostem v ČR - nové obchody (%))
30.04.2020 z toho: Živnostníci (S.141+S.142) - fixace sazby nad 5 let (Úrokové sazby (harmonizované) > .2: Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami domácnostem v ČR - nové obchody (%))
30.04.2020 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - kontokorenty a revolvingové úvěry (Úrokové sazby (harmonizované) > .2: Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami domácnostem v ČR - nové obchody (%))
30.04.2020 z toho: Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - kontokorenty (Úrokové sazby (harmonizované) > .2: Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami domácnostem v ČR - nové obchody (%))
30.04.2020 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - kreditní karty celkem (Úrokové sazby (harmonizované) > .2: Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami domácnostem v ČR - nové obchody (%))
30.04.2020 z toho: Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - úročený úvěr z kreditních karet (Úrokové sazby (harmonizované) > .2: Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami domácnostem v ČR - nové obchody (%))
30.04.2020 Nefinanční podniky (S.11) - úvěry celkem bez kontokorentů, revolvingových úvěrů a pohledávek z kreditních karet (Úrokové sazby (harmonizované) > .3: Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami nefinančním podnikům v ČR - nové obchody (%))
30.04.2020 Nefinanční podniky (S.11) - úvěry s obj. do 7,5 mil. CZK - celkem (Úrokové sazby (harmonizované) > .3: Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami nefinančním podnikům v ČR - nové obchody (%))
30.04.2020 Nefinanční podniky (S.11) - úvěry s obj. do 7,5 mil. CZK - floating a fixace sazby do 1 roku včetně (Úrokové sazby (harmonizované) > .3: Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami nefinančním podnikům v ČR - nové obchody (%))
30.04.2020 Nefinanční podniky (S.11) - úvěry s obj. do 7,5 mil. CZK - fixace sazby nad 1 rok do 5 let včetně (Úrokové sazby (harmonizované) > .3: Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami nefinančním podnikům v ČR - nové obchody (%))
30.04.2020 Nefinanční podniky (S.11) - úvěry s obj. do 7,5 mil. CZK - fixace sazby nad 5 let (Úrokové sazby (harmonizované) > .3: Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami nefinančním podnikům v ČR - nové obchody (%))
30.04.2020 Nefinanční podniky (S.11) - úvěry s obj. 7,5 - 30 mil. CZK - celkem (Úrokové sazby (harmonizované) > .3: Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami nefinančním podnikům v ČR - nové obchody (%))
30.04.2020 Nefinanční podniky (S.11) - úvěry s obj. 7,5 - 30 mil. CZK - floating a fixace sazby do 1 roku včetně (Úrokové sazby (harmonizované) > .3: Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami nefinančním podnikům v ČR - nové obchody (%))
30.04.2020 Nefinanční podniky (S.11) - úvěry s obj. 7,5 - 30 mil. CZK - fixace sazby nad 1 rok do 5 let včetně (Úrokové sazby (harmonizované) > .3: Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami nefinančním podnikům v ČR - nové obchody (%))
30.04.2020 Nefinanční podniky (S.11) - úvěry s obj. 7,5 - 30 mil. CZK - fixace sazby nad 5 let (Úrokové sazby (harmonizované) > .3: Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami nefinančním podnikům v ČR - nové obchody (%))
30.04.2020 Nefinanční podniky (S.11) - úvěry s obj. do 30 mil. CZK - celkem (Úrokové sazby (harmonizované) > .3: Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami nefinančním podnikům v ČR - nové obchody (%))
30.04.2020 Nefinanční podniky (S.11) - úvěry s obj. do 30 mil. CZK - floating a fixace sazby do 1 roku včetně (Úrokové sazby (harmonizované) > .3: Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami nefinančním podnikům v ČR - nové obchody (%))
30.04.2020 Nefinanční podniky (S.11) - úvěry s obj. do 30 mil. CZK - fixace sazby nad 1 rok do 5 let včetně (Úrokové sazby (harmonizované) > .3: Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami nefinančním podnikům v ČR - nové obchody (%))
30.04.2020 Nefinanční podniky (S.11) - úvěry s obj. do 30 mil. CZK - fixace sazby nad 5 let (Úrokové sazby (harmonizované) > .3: Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami nefinančním podnikům v ČR - nové obchody (%))
30.04.2020 Nefinanční podniky (S.11) - úvěry s obj. nad 30 mil. CZK - celkem (Úrokové sazby (harmonizované) > .3: Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami nefinančním podnikům v ČR - nové obchody (%))
30.04.2020 z toho: Nefinanční podniky (S.11) - úvěry s obj. nad 30 mil. CZK - floating a fixace sazby do 1 roku včetně (Úrokové sazby (harmonizované) > .3: Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami nefinančním podnikům v ČR - nové obchody (%))
30.04.2020 Nefinanční podniky (S.11) - kontokorenty, revolvingové úvěry a pohledávky z kreditních karet (Úrokové sazby (harmonizované) > .3: Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami nefinančním podnikům v ČR - nové obchody (%))
30.04.2020 z toho: Nefinanční podniky (S.11) - kontokorenty (Úrokové sazby (harmonizované) > .3: Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami nefinančním podnikům v ČR - nové obchody (%))
30.04.2020 Nefinanční podniky (S.11) - poskytnuté úvěry a obdobné pohledávky floatingové a s fixací sazby do 3 měsíců - celkem (Úrokové sazby (harmonizované) > .4: Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami nefinančním podnikům v ČR: vybrané ukazatele - nové obchody (%))
30.04.2020 Nefinanční podniky (S.11) - poskytnuté úvěry a obdobné pohledávky floatingové a s fixací sazby do 3 měsíců - do 7,5 mil. CZK (Úrokové sazby (harmonizované) > .4: Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami nefinančním podnikům v ČR: vybrané ukazatele - nové obchody (%))
30.04.2020 Nefinanční podniky (S.11) - poskytnuté úvěry a obdobné pohledávky floatingové a s fixací sazby do 3 měsíců - od 7,5 mil. do 30 mil. CZK (Úrokové sazby (harmonizované) > .4: Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami nefinančním podnikům v ČR: vybrané ukazatele - nové obchody (%))
30.04.2020 Nefinanční podniky (S.11) - poskytnuté úvěry a obdobné pohledávky floatingové a s fixací sazby do 3 měsíců - nad 30 mil. CZK (Úrokové sazby (harmonizované) > .4: Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami nefinančním podnikům v ČR: vybrané ukazatele - nové obchody (%))
30.04.2020 Nefinanční podniky (S.11) - poskytnuté úvěry a obdobné pohledávky floatingové a s fixací sazby do 1 roku, s původní splatností nad 1 rok - celkem (Úrokové sazby (harmonizované) > .4: Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami nefinančním podnikům v ČR: vybrané ukazatele - nové obchody (%))
30.04.2020 Nefinanční podniky (S.11) - poskytnuté úvěry a obdobné pohledávky floatingové a s fixací sazby do 1 roku, s původní splatností nad 1 rok - do 7,5 mil. CZK (Úrokové sazby (harmonizované) > .4: Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami nefinančním podnikům v ČR: vybrané ukazatele - nové obchody (%))
30.04.2020 Nefinanční podniky (S.11) - poskytnuté úvěry a obdobné pohledávky floatingové a s fixací sazby do 1 roku, s původní splatností nad 1 rok - od 7,5 mil. do 30 mil. CZK (Úrokové sazby (harmonizované) > .4: Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami nefinančním podnikům v ČR: vybrané ukazatele - nové obchody (%))
30.04.2020 Nefinanční podniky (S.11) - poskytnuté úvěry a obdobné pohledávky floatingové a s fixací sazby do 1 roku, s původní splatností nad 1 rok - nad 30 mil. CZK (Úrokové sazby (harmonizované) > .4: Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami nefinančním podnikům v ČR: vybrané ukazatele - nové obchody (%))
30.04.2020 Na spotřebu (Úrokové sazby (harmonizované) > .5: Roční procentní sazba nákladů korunových úvěrů poskytnutých bankami domácnostem v ČR - nové obchody (%))
30.04.2020 Na koupi bytových nemovitostí (Úrokové sazby (harmonizované) > .5: Roční procentní sazba nákladů korunových úvěrů poskytnutých bankami domácnostem v ČR - nové obchody (%))
30.04.2020 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - jednodenní (Objemy obchodů (harmonizované) > Objemy pro B1.1.1: Úrokové sazby korunových vkladů přijatých bankami od rezidentů ČR - nové obchody)
30.04.2020 z toho: Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - běžné účty (Objemy obchodů (harmonizované) > Objemy pro B1.1.1: Úrokové sazby korunových vkladů přijatých bankami od rezidentů ČR - nové obchody)
30.04.2020 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - s dohodnutou splatností celkem (Objemy obchodů (harmonizované) > Objemy pro B1.1.1: Úrokové sazby korunových vkladů přijatých bankami od rezidentů ČR - nové obchody)
30.04.2020 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - s dohodnutou splatností do 1 roku včetně (Objemy obchodů (harmonizované) > Objemy pro B1.1.1: Úrokové sazby korunových vkladů přijatých bankami od rezidentů ČR - nové obchody)
30.04.2020 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - s dohodnutou splatností nad 1 rok do 2 let včetně (Objemy obchodů (harmonizované) > Objemy pro B1.1.1: Úrokové sazby korunových vkladů přijatých bankami od rezidentů ČR - nové obchody)
30.04.2020 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - s dohodnutou splatností nad 2 roky (Objemy obchodů (harmonizované) > Objemy pro B1.1.1: Úrokové sazby korunových vkladů přijatých bankami od rezidentů ČR - nové obchody)
30.04.2020 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - s výpovědní lhůtou celkem (Objemy obchodů (harmonizované) > Objemy pro B1.1.1: Úrokové sazby korunových vkladů přijatých bankami od rezidentů ČR - nové obchody)
30.04.2020 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - s výpovědní lhůtou do 3 měsíců včetně (Objemy obchodů (harmonizované) > Objemy pro B1.1.1: Úrokové sazby korunových vkladů přijatých bankami od rezidentů ČR - nové obchody)
30.04.2020 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - s výpovědní lhůtou nad 3 měsíce (Objemy obchodů (harmonizované) > Objemy pro B1.1.1: Úrokové sazby korunových vkladů přijatých bankami od rezidentů ČR - nové obchody)
30.04.2020 Nefinanční podniky (S.11) - jednodenní (Objemy obchodů (harmonizované) > Objemy pro B1.1.1: Úrokové sazby korunových vkladů přijatých bankami od rezidentů ČR - nové obchody)
30.04.2020 z toho: Nefinanční podniky (S.11) - běžné účty (Objemy obchodů (harmonizované) > Objemy pro B1.1.1: Úrokové sazby korunových vkladů přijatých bankami od rezidentů ČR - nové obchody)
30.04.2020 Nefinanční podniky (S.11) - s dohodnutou splatností celkem (Objemy obchodů (harmonizované) > Objemy pro B1.1.1: Úrokové sazby korunových vkladů přijatých bankami od rezidentů ČR - nové obchody)
30.04.2020 z toho: Nefinanční podniky (S.11) - s dohodnutou splatností do 1 roku včetně (Objemy obchodů (harmonizované) > Objemy pro B1.1.1: Úrokové sazby korunových vkladů přijatých bankami od rezidentů ČR - nové obchody)
30.04.2020 Nefinanční podniky (S.11) - s výpovědní lhůtou celkem (Objemy obchodů (harmonizované) > Objemy pro B1.1.1: Úrokové sazby korunových vkladů přijatých bankami od rezidentů ČR - nové obchody)
30.04.2020 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na spotřebu, bydlení a ostatní - celkem (Objemy obchodů (harmonizované) > Objemy pro B1.1.2: Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami domácnostem v ČR - nové obchody)
30.04.2020 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na spotřebu - celkem (Objemy obchodů (harmonizované) > Objemy pro B1.1.2: Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami domácnostem v ČR - nové obchody)
30.04.2020 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na spotřebu - floating a fixace sazby do 1 roku včetně (Objemy obchodů (harmonizované) > Objemy pro B1.1.2: Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami domácnostem v ČR - nové obchody)
30.04.2020 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na spotřebu - fixace sazby nad 1 rok do 5 let včetně (Objemy obchodů (harmonizované) > Objemy pro B1.1.2: Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami domácnostem v ČR - nové obchody)
30.04.2020 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na spotřebu - fixace sazby nad 5 let (Objemy obchodů (harmonizované) > Objemy pro B1.1.2: Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami domácnostem v ČR - nové obchody)
30.04.2020 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na nákup byt. nemovitostí - celkem (Objemy obchodů (harmonizované) > Objemy pro B1.1.2: Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami domácnostem v ČR - nové obchody)
30.04.2020 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na nákup byt. nemovitostí - floating a fixace sazby do 1 roku včetně (Objemy obchodů (harmonizované) > Objemy pro B1.1.2: Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami domácnostem v ČR - nové obchody)
30.04.2020 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na nákup byt. nemovitostí - fixace sazby nad 1 rok do 5 let včetně (Objemy obchodů (harmonizované) > Objemy pro B1.1.2: Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami domácnostem v ČR - nové obchody)
30.04.2020 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na nákup byt. nemovitostí - fixace sazby nad 5 let do 10 let včetně (Objemy obchodů (harmonizované) > Objemy pro B1.1.2: Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami domácnostem v ČR - nové obchody)
30.04.2020 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na nákup byt. nemovitostí - fixace sazby nad 10 let (Objemy obchodů (harmonizované) > Objemy pro B1.1.2: Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami domácnostem v ČR - nové obchody)
30.04.2020 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - ostatní - celkem (Objemy obchodů (harmonizované) > Objemy pro B1.1.2: Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami domácnostem v ČR - nové obchody)
30.04.2020 z toho: Živnostníci (S.141+S.142) - celkem (Objemy obchodů (harmonizované) > Objemy pro B1.1.2: Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami domácnostem v ČR - nové obchody)
30.04.2020 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - ostatní - floating a fixace sazby do 1 roku včetně (Objemy obchodů (harmonizované) > Objemy pro B1.1.2: Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami domácnostem v ČR - nové obchody)
30.04.2020 z toho: Živnostníci (S.141+S.142) - floating a fixace sazby do 1 roku včetně (Objemy obchodů (harmonizované) > Objemy pro B1.1.2: Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami domácnostem v ČR - nové obchody)
30.04.2020 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - ostatní - fixace sazby nad 1 rok do 5 let včetně (Objemy obchodů (harmonizované) > Objemy pro B1.1.2: Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami domácnostem v ČR - nové obchody)
30.04.2020 z toho: Živnostníci (S.141+S.142) - fixace sazby nad 1 rok do 5 let včetně (Objemy obchodů (harmonizované) > Objemy pro B1.1.2: Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami domácnostem v ČR - nové obchody)
30.04.2020 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - ostatní - fixace sazby nad 5 let (Objemy obchodů (harmonizované) > Objemy pro B1.1.2: Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami domácnostem v ČR - nové obchody)
30.04.2020 z toho: Živnostníci (S.141+S.142) - fixace sazby nad 5 let (Objemy obchodů (harmonizované) > Objemy pro B1.1.2: Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami domácnostem v ČR - nové obchody)
30.04.2020 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - kontokorenty a revolvingové úvěry (Objemy obchodů (harmonizované) > Objemy pro B1.1.2: Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami domácnostem v ČR - nové obchody)
30.04.2020 z toho: Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - kontokorenty (Objemy obchodů (harmonizované) > Objemy pro B1.1.2: Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami domácnostem v ČR - nové obchody)
30.04.2020 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - kreditní karty celkem (Objemy obchodů (harmonizované) > Objemy pro B1.1.2: Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami domácnostem v ČR - nové obchody)
30.04.2020 z toho: Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - úročený úvěr z kreditních karet (Objemy obchodů (harmonizované) > Objemy pro B1.1.2: Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami domácnostem v ČR - nové obchody)
30.04.2020 Nefinanční podniky (S.11) - úvěry celkem bez kontokorentů, revolvingových úvěrů a pohledávek z kreditních karet (Objemy obchodů (harmonizované) > Objemy pro B1.1.3: Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami nefinančním podnikům v ČR - nové obchody)
30.04.2020 Nefinanční podniky (S.11) - úvěry s obj. do 7,5 mil. CZK - celkem (Objemy obchodů (harmonizované) > Objemy pro B1.1.3: Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami nefinančním podnikům v ČR - nové obchody)
30.04.2020 Nefinanční podniky (S.11) - úvěry s obj. do 7,5 mil. CZK - floating a fixace sazby do 1 roku včetně (Objemy obchodů (harmonizované) > Objemy pro B1.1.3: Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami nefinančním podnikům v ČR - nové obchody)
30.04.2020 Nefinanční podniky (S.11) - úvěry s obj. do 7,5 mil. CZK - fixace sazby nad 1 rok do 5 let včetně (Objemy obchodů (harmonizované) > Objemy pro B1.1.3: Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami nefinančním podnikům v ČR - nové obchody)
30.04.2020 Nefinanční podniky (S.11) - úvěry s obj. do 7,5 mil. CZK - fixace sazby nad 5 let (Objemy obchodů (harmonizované) > Objemy pro B1.1.3: Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami nefinančním podnikům v ČR - nové obchody)
30.04.2020 Nefinanční podniky (S.11) - úvěry s obj. 7,5 - 30 mil. CZK - celkem (Objemy obchodů (harmonizované) > Objemy pro B1.1.3: Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami nefinančním podnikům v ČR - nové obchody)
30.04.2020 Nefinanční podniky (S.11) - úvěry s obj. 7,5 - 30 mil. CZK - floating a fixace sazby do 1 roku včetně (Objemy obchodů (harmonizované) > Objemy pro B1.1.3: Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami nefinančním podnikům v ČR - nové obchody)
30.04.2020 Nefinanční podniky (S.11) - úvěry s obj. 7,5 - 30 mil. CZK - fixace sazby nad 1 rok do 5 let včetně (Objemy obchodů (harmonizované) > Objemy pro B1.1.3: Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami nefinančním podnikům v ČR - nové obchody)
30.04.2020 Nefinanční podniky (S.11) - úvěry s obj. 7,5 - 30 mil. CZK - fixace sazby nad 5 let (Objemy obchodů (harmonizované) > Objemy pro B1.1.3: Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami nefinančním podnikům v ČR - nové obchody)
30.04.2020 Nefinanční podniky (S.11) - úvěry s obj. do 30 mil. CZK - celkem (Objemy obchodů (harmonizované) > Objemy pro B1.1.3: Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami nefinančním podnikům v ČR - nové obchody)
30.04.2020 Nefinanční podniky (S.11) - úvěry s obj. do 30 mil. CZK - floating a fixace sazby do 1 roku včetně (Objemy obchodů (harmonizované) > Objemy pro B1.1.3: Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami nefinančním podnikům v ČR - nové obchody)
30.04.2020 Nefinanční podniky (S.11) - úvěry s obj. do 30 mil. CZK - fixace sazby nad 1 rok do 5 let včetně (Objemy obchodů (harmonizované) > Objemy pro B1.1.3: Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami nefinančním podnikům v ČR - nové obchody)
30.04.2020 Nefinanční podniky (S.11) - úvěry s obj. do 30 mil. CZK - fixace sazby nad 5 let (Objemy obchodů (harmonizované) > Objemy pro B1.1.3: Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami nefinančním podnikům v ČR - nové obchody)
30.04.2020 Nefinanční podniky (S.11) - úvěry s obj. nad 30 mil. CZK - celkem (Objemy obchodů (harmonizované) > Objemy pro B1.1.3: Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami nefinančním podnikům v ČR - nové obchody)
30.04.2020 z toho: Nefinanční podniky (S.11) - úvěry s obj. nad 30 mil. CZK - floating a fixace sazby do 1 roku včetně (Objemy obchodů (harmonizované) > Objemy pro B1.1.3: Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami nefinančním podnikům v ČR - nové obchody)
30.04.2020 Nefinanční podniky (S.11) - kontokorenty, revolvingové úvěry a pohledávky z kreditních karet (Objemy obchodů (harmonizované) > Objemy pro B1.1.3: Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami nefinančním podnikům v ČR - nové obchody)
30.04.2020 z toho: Nefinanční podniky (S.11) - kontokorenty (Objemy obchodů (harmonizované) > Objemy pro B1.1.3: Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami nefinančním podnikům v ČR - nové obchody)
30.04.2020 Nefinanční podniky (S.11) - poskytnuté úvěry a obdobné pohledávky floatingové a s fixací sazby do 3 měsíců - celkem (Objemy obchodů (harmonizované) > Objemy pro B1.1.4: Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami nefinančním podnikům v ČR: vybrané ukazatele - nové obchody)
30.04.2020 Nefinanční podniky (S.11) - poskytnuté úvěry a obdobné pohledávky floatingové a s fixací sazby do 3 měsíců - do 7,5 mil. CZK (Objemy obchodů (harmonizované) > Objemy pro B1.1.4: Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami nefinančním podnikům v ČR: vybrané ukazatele - nové obchody)
30.04.2020 Nefinanční podniky (S.11) - poskytnuté úvěry a obdobné pohledávky floatingové a s fixací sazby do 3 měsíců - od 7,5 mil. do 30 mil. CZK (Objemy obchodů (harmonizované) > Objemy pro B1.1.4: Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami nefinančním podnikům v ČR: vybrané ukazatele - nové obchody)
30.04.2020 Nefinanční podniky (S.11) - poskytnuté úvěry a obdobné pohledávky floatingové a s fixací sazby do 3 měsíců - nad 30 mil. CZK (Objemy obchodů (harmonizované) > Objemy pro B1.1.4: Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami nefinančním podnikům v ČR: vybrané ukazatele - nové obchody)
30.04.2020 Nefinanční podniky (S.11) - poskytnuté úvěry a obdobné pohledávky floatingové a s fixací sazby do 1 roku, s původní splatností nad 1 rok - celkem (Objemy obchodů (harmonizované) > Objemy pro B1.1.4: Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami nefinančním podnikům v ČR: vybrané ukazatele - nové obchody)
30.04.2020 Nefinanční podniky (S.11) - poskytnuté úvěry a obdobné pohledávky floatingové a s fixací sazby do 1 roku, s původní splatností nad 1 rok - do 7,5 mil. CZK (Objemy obchodů (harmonizované) > Objemy pro B1.1.4: Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami nefinančním podnikům v ČR: vybrané ukazatele - nové obchody)
30.04.2020 Nefinanční podniky (S.11) - poskytnuté úvěry a obdobné pohledávky floatingové a s fixací sazby do 1 roku, s původní splatností nad 1 rok - od 7,5 mil. do 30 mil. CZK (Objemy obchodů (harmonizované) > Objemy pro B1.1.4: Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami nefinančním podnikům v ČR: vybrané ukazatele - nové obchody)
30.04.2020 Nefinanční podniky (S.11) - poskytnuté úvěry a obdobné pohledávky floatingové a s fixací sazby do 1 roku, s původní splatností nad 1 rok - nad 30 mil. CZK (Objemy obchodů (harmonizované) > Objemy pro B1.1.4: Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami nefinančním podnikům v ČR: vybrané ukazatele - nové obchody)
30.04.2020 Na spotřebu (Objemy obchodů (harmonizované) > Objemy pro B1.1.5: Roční procentní sazba nákladů korunových úvěrů poskytnutých bankami domácnostem - nové obchody)
30.04.2020 Na koupi bytových nemovitostí (Objemy obchodů (harmonizované) > Objemy pro B1.1.5: Roční procentní sazba nákladů korunových úvěrů poskytnutých bankami domácnostem - nové obchody)
30.04.2020 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - celkem - čisté nové úvěry včetně navýšení - sazba (Refinancované úvěry v CZK > .1: Refinancované úvěry a ostatní nová ujednání ke stávajícím smlouvám poskytnutých bankami domácnostem v ČR)
30.04.2020 v tom: na bydlení - čisté nové úvěry včetně navýšení - sazba (Refinancované úvěry v CZK > .1: Refinancované úvěry a ostatní nová ujednání ke stávajícím smlouvám poskytnutých bankami domácnostem v ČR)
30.04.2020 v tom: na spotřebu - čisté nové úvěry včetně navýšení - sazba (Refinancované úvěry v CZK > .1: Refinancované úvěry a ostatní nová ujednání ke stávajícím smlouvám poskytnutých bankami domácnostem v ČR)
30.04.2020 v tom: ostatní - čisté nové úvěry včetně navýšení - sazba (Refinancované úvěry v CZK > .1: Refinancované úvěry a ostatní nová ujednání ke stávajícím smlouvám poskytnutých bankami domácnostem v ČR)
30.04.2020 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - celkem - refinancované úvěry - sazba (Refinancované úvěry v CZK > .1: Refinancované úvěry a ostatní nová ujednání ke stávajícím smlouvám poskytnutých bankami domácnostem v ČR)
30.04.2020 v tom: na bydlení - refinancované úvěry - sazba (Refinancované úvěry v CZK > .1: Refinancované úvěry a ostatní nová ujednání ke stávajícím smlouvám poskytnutých bankami domácnostem v ČR)
30.04.2020 v tom: na spotřebu - refinancované úvěry - sazba (Refinancované úvěry v CZK > .1: Refinancované úvěry a ostatní nová ujednání ke stávajícím smlouvám poskytnutých bankami domácnostem v ČR)
30.04.2020 v tom: ostatní - refinancované úvěry - sazba (Refinancované úvěry v CZK > .1: Refinancované úvěry a ostatní nová ujednání ke stávajícím smlouvám poskytnutých bankami domácnostem v ČR)
30.04.2020 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - celkem - ostatní nová ujednání - sazba (Refinancované úvěry v CZK > .1: Refinancované úvěry a ostatní nová ujednání ke stávajícím smlouvám poskytnutých bankami domácnostem v ČR)
30.04.2020 v tom: na bydlení - ostatní nová ujednání - sazba (Refinancované úvěry v CZK > .1: Refinancované úvěry a ostatní nová ujednání ke stávajícím smlouvám poskytnutých bankami domácnostem v ČR)
30.04.2020 v tom: na spotřebu - ostatní nová ujednání - sazba (Refinancované úvěry v CZK > .1: Refinancované úvěry a ostatní nová ujednání ke stávajícím smlouvám poskytnutých bankami domácnostem v ČR)
30.04.2020 v tom: ostatní - ostatní nová ujednání - sazba (Refinancované úvěry v CZK > .1: Refinancované úvěry a ostatní nová ujednání ke stávajícím smlouvám poskytnutých bankami domácnostem v ČR)
30.04.2020 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - celkem - čisté nové úvěry včetně navýšení - objem (Refinancované úvěry v CZK > .1: Refinancované úvěry a ostatní nová ujednání ke stávajícím smlouvám poskytnutých bankami domácnostem v ČR)
30.04.2020 v tom: na bydlení - čisté nové úvěry včetně navýšení - objem (Refinancované úvěry v CZK > .1: Refinancované úvěry a ostatní nová ujednání ke stávajícím smlouvám poskytnutých bankami domácnostem v ČR)
30.04.2020 v tom: na spotřebu - čisté nové úvěry včetně navýšení - objem (Refinancované úvěry v CZK > .1: Refinancované úvěry a ostatní nová ujednání ke stávajícím smlouvám poskytnutých bankami domácnostem v ČR)
30.04.2020 v tom: ostatní - čisté nové úvěry včetně navýšení - objem (Refinancované úvěry v CZK > .1: Refinancované úvěry a ostatní nová ujednání ke stávajícím smlouvám poskytnutých bankami domácnostem v ČR)
30.04.2020 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - celkem - refinancované úvěry - objem (Refinancované úvěry v CZK > .1: Refinancované úvěry a ostatní nová ujednání ke stávajícím smlouvám poskytnutých bankami domácnostem v ČR)
30.04.2020 v tom: na bydlení - refinancované úvěry - objem (Refinancované úvěry v CZK > .1: Refinancované úvěry a ostatní nová ujednání ke stávajícím smlouvám poskytnutých bankami domácnostem v ČR)
30.04.2020 v tom: na spotřebu - refinancované úvěry - objem (Refinancované úvěry v CZK > .1: Refinancované úvěry a ostatní nová ujednání ke stávajícím smlouvám poskytnutých bankami domácnostem v ČR)
30.04.2020 v tom: ostatní - refinancované úvěry - objem (Refinancované úvěry v CZK > .1: Refinancované úvěry a ostatní nová ujednání ke stávajícím smlouvám poskytnutých bankami domácnostem v ČR)
30.04.2020 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - celkem - ostatní nová ujednání - objem (Refinancované úvěry v CZK > .1: Refinancované úvěry a ostatní nová ujednání ke stávajícím smlouvám poskytnutých bankami domácnostem v ČR)
30.04.2020 v tom: na bydlení - ostatní nová ujednání - objem (Refinancované úvěry v CZK > .1: Refinancované úvěry a ostatní nová ujednání ke stávajícím smlouvám poskytnutých bankami domácnostem v ČR)
30.04.2020 v tom: na spotřebu - ostatní nová ujednání - objem (Refinancované úvěry v CZK > .1: Refinancované úvěry a ostatní nová ujednání ke stávajícím smlouvám poskytnutých bankami domácnostem v ČR)
30.04.2020 v tom: ostatní - ostatní nová ujednání - objem (Refinancované úvěry v CZK > .1: Refinancované úvěry a ostatní nová ujednání ke stávajícím smlouvám poskytnutých bankami domácnostem v ČR)
30.04.2020 Nefinanční podniky (S.11) - celkem - čisté nové úvěry včetně navýšení - sazba (Refinancované úvěry v CZK > .2: Refinancované úvěry a ostatní nová ujednání ke stávajícím smlouvám poskytnutých bankami nefinančním podnikům v ČR)
30.04.2020 Nefinanční podniky (S.11) - celkem - refinancované úvěry - sazba (Refinancované úvěry v CZK > .2: Refinancované úvěry a ostatní nová ujednání ke stávajícím smlouvám poskytnutých bankami nefinančním podnikům v ČR)
30.04.2020 Nefinanční podniky (S.11) - celkem - ostatní nová ujednání - sazba (Refinancované úvěry v CZK > .2: Refinancované úvěry a ostatní nová ujednání ke stávajícím smlouvám poskytnutých bankami nefinančním podnikům v ČR)
30.04.2020 Nefinanční podniky (S.11) - celkem - čisté nové úvěry včetně navýšení - objem (Refinancované úvěry v CZK > .2: Refinancované úvěry a ostatní nová ujednání ke stávajícím smlouvám poskytnutých bankami nefinančním podnikům v ČR)
30.04.2020 Nefinanční podniky (S.11) - celkem - refinancované úvěry - objem (Refinancované úvěry v CZK > .2: Refinancované úvěry a ostatní nová ujednání ke stávajícím smlouvám poskytnutých bankami nefinančním podnikům v ČR)
30.04.2020 Nefinanční podniky (S.11) - celkem - ostatní nová ujednání - objem (Refinancované úvěry v CZK > .2: Refinancované úvěry a ostatní nová ujednání ke stávajícím smlouvám poskytnutých bankami nefinančním podnikům v ČR)
30.04.2020 Banky celkem - úvěry na nákup bytových nemovitostí celkem - RPSN (%) (Úvěry na bydlení v CZK > .1: Nové úvěry na bydlení poskytnuté bankami a stavebními spořitelnami obyvatelstvu (% p.a. a objemy v mil. Kč))
30.04.2020 a) Banky (bez stavebních spořitelen) - úvěry na nákup bytových nemovitostí celkem - RPSN (%) (Úvěry na bydlení v CZK > .1: Nové úvěry na bydlení poskytnuté bankami a stavebními spořitelnami obyvatelstvu (% p.a. a objemy v mil. Kč))
30.04.2020 b) Stavební spořitelny - úvěry na nákup bytových nemovitostí celkem - RPSN (%) (Úvěry na bydlení v CZK > .1: Nové úvěry na bydlení poskytnuté bankami a stavebními spořitelnami obyvatelstvu (% p.a. a objemy v mil. Kč))
30.04.2020 1 Banky celkem - hypoteční úvěry na nákup byt. nemovitostí - RPSN (%) (Úvěry na bydlení v CZK > .1: Nové úvěry na bydlení poskytnuté bankami a stavebními spořitelnami obyvatelstvu (% p.a. a objemy v mil. Kč))
30.04.2020 a) Banky (bez stavebních spořitelen) - hypoteční úvěry na nákup bytových nemovitostí celkem - RPSN (%) (Úvěry na bydlení v CZK > .1: Nové úvěry na bydlení poskytnuté bankami a stavebními spořitelnami obyvatelstvu (% p.a. a objemy v mil. Kč))
30.04.2020 b) Stavební spořitelny - hypoteční úvěry na nákup bytových nemovitostí celkem - RPSN (%) (Úvěry na bydlení v CZK > .1: Nové úvěry na bydlení poskytnuté bankami a stavebními spořitelnami obyvatelstvu (% p.a. a objemy v mil. Kč))
30.04.2020 Banky celkem - úvěry na nákup bytových nemovitostí celkem - úr. sazba (%) (Úvěry na bydlení v CZK > .1: Nové úvěry na bydlení poskytnuté bankami a stavebními spořitelnami obyvatelstvu (% p.a. a objemy v mil. Kč))
30.04.2020 a) Banky (bez stavebních spořitelen) - úvěry na nákup bytových nemovitostí celkem - úr. sazba (%) (Úvěry na bydlení v CZK > .1: Nové úvěry na bydlení poskytnuté bankami a stavebními spořitelnami obyvatelstvu (% p.a. a objemy v mil. Kč))
30.04.2020 b) Stavební spořitelny - úvěry na nákup bytových nemovitostí celkem - úr. sazba (%) (Úvěry na bydlení v CZK > .1: Nové úvěry na bydlení poskytnuté bankami a stavebními spořitelnami obyvatelstvu (% p.a. a objemy v mil. Kč))
30.04.2020 z toho: Stavební spořitelny - standardní úvěry ze stavebního spoření - úr. sazba (%) (Úvěry na bydlení v CZK > .1: Nové úvěry na bydlení poskytnuté bankami a stavebními spořitelnami obyvatelstvu (% p.a. a objemy v mil. Kč))
30.04.2020 z toho: Stavební spořitelny - překlenovací úvěry ze stavebního spoření - úr. sazba (%) (Úvěry na bydlení v CZK > .1: Nové úvěry na bydlení poskytnuté bankami a stavebními spořitelnami obyvatelstvu (% p.a. a objemy v mil. Kč))
30.04.2020 1 Banky celkem - hypoteční úvěry na nákup bytových nemovitostí celkem - úr. sazba (%) (Úvěry na bydlení v CZK > .1: Nové úvěry na bydlení poskytnuté bankami a stavebními spořitelnami obyvatelstvu (% p.a. a objemy v mil. Kč))
30.04.2020 a) Banky (bez stavebních spořitelen) - hypoteční úvěry na nákup bytových nemovitostí celkem - úr. sazba (%) (Úvěry na bydlení v CZK > .1: Nové úvěry na bydlení poskytnuté bankami a stavebními spořitelnami obyvatelstvu (% p.a. a objemy v mil. Kč))
30.04.2020 v tom: Banky (bez stavebních spořitelen) - hypoteční úvěry na nákup byt. nemovitostí - nové úvěry včetně navýšení - úr. sazba (%) (Úvěry na bydlení v CZK > .1: Nové úvěry na bydlení poskytnuté bankami a stavebními spořitelnami obyvatelstvu (% p.a. a objemy v mil. Kč))
30.04.2020 v tom: Banky (bez stavebních spořitelen) - hypoteční úvěry na nákup byt. nemovitostí - refinancované úvěry - úr. sazba (%) (Úvěry na bydlení v CZK > .1: Nové úvěry na bydlení poskytnuté bankami a stavebními spořitelnami obyvatelstvu (% p.a. a objemy v mil. Kč))
30.04.2020 v tom: Banky (bez stavebních spořitelen) - hypoteční úvěry na nákup byt. nemovitostí - ostatní nová ujednání - úr. sazba (%) (Úvěry na bydlení v CZK > .1: Nové úvěry na bydlení poskytnuté bankami a stavebními spořitelnami obyvatelstvu (% p.a. a objemy v mil. Kč))
30.04.2020 b) Stavební spořitelny - hypoteční úvěry na nákup byt. nemovitostí celkem - úr. sazba (%) (Úvěry na bydlení v CZK > .1: Nové úvěry na bydlení poskytnuté bankami a stavebními spořitelnami obyvatelstvu (% p.a. a objemy v mil. Kč))
30.04.2020 z toho: Stavební spořitelny - hypoteční úvěry na nákup byt. nemovitostí - nové úvěry včetně navýšení - úr. sazba (%) (Úvěry na bydlení v CZK > .1: Nové úvěry na bydlení poskytnuté bankami a stavebními spořitelnami obyvatelstvu (% p.a. a objemy v mil. Kč))
30.04.2020 Banky celkem - úvěry na nákup bytových nemovitostí celkem - objemy (Úvěry na bydlení v CZK > .1: Nové úvěry na bydlení poskytnuté bankami a stavebními spořitelnami obyvatelstvu (% p.a. a objemy v mil. Kč))
30.04.2020 a) Banky (bez stavebních spořitelen) - úvěry na nákup bytových nemovitostí celkem - objemy (Úvěry na bydlení v CZK > .1: Nové úvěry na bydlení poskytnuté bankami a stavebními spořitelnami obyvatelstvu (% p.a. a objemy v mil. Kč))
30.04.2020 b) Stavební spořitelny - úvěry na nákup bytových nemovitostí celkem - objemy (Úvěry na bydlení v CZK > .1: Nové úvěry na bydlení poskytnuté bankami a stavebními spořitelnami obyvatelstvu (% p.a. a objemy v mil. Kč))
30.04.2020 z toho: Stavební spořitelny - standardní úvěry ze stavebního spoření - objemy (Úvěry na bydlení v CZK > .1: Nové úvěry na bydlení poskytnuté bankami a stavebními spořitelnami obyvatelstvu (% p.a. a objemy v mil. Kč))
30.04.2020 z toho: Stavební spořitelny - překlenovací úvěry ze stavebního spoření - objemy (Úvěry na bydlení v CZK > .1: Nové úvěry na bydlení poskytnuté bankami a stavebními spořitelnami obyvatelstvu (% p.a. a objemy v mil. Kč))
30.04.2020 1 Banky celkem - hypoteční úvěry na nákup byt. nemovitostí - objemy (Úvěry na bydlení v CZK > .1: Nové úvěry na bydlení poskytnuté bankami a stavebními spořitelnami obyvatelstvu (% p.a. a objemy v mil. Kč))
30.04.2020 a) Banky (bez stavebních spořitelen) - hypoteční úvěry na nákup bytových nemovitostí celkem - objemy (Úvěry na bydlení v CZK > .1: Nové úvěry na bydlení poskytnuté bankami a stavebními spořitelnami obyvatelstvu (% p.a. a objemy v mil. Kč))
30.04.2020 v tom: Banky (bez stavebních spořitelen) - hypoteční úvěry na nákup byt. nemovitostí - nové úvěry včetně navýšení - objemy (Úvěry na bydlení v CZK > .1: Nové úvěry na bydlení poskytnuté bankami a stavebními spořitelnami obyvatelstvu (% p.a. a objemy v mil. Kč))
30.04.2020 v tom: Banky (bez stavebních spořitelen) - hypoteční úvěry na nákup byt. nemovitostí - refinancované úvěry - objemy (Úvěry na bydlení v CZK > .1: Nové úvěry na bydlení poskytnuté bankami a stavebními spořitelnami obyvatelstvu (% p.a. a objemy v mil. Kč))
30.04.2020 v tom: Banky (bez stavebních spořitelen) - hypoteční úvěry na nákup byt. nemovitostí - ostatní nová ujednání - objemy (Úvěry na bydlení v CZK > .1: Nové úvěry na bydlení poskytnuté bankami a stavebními spořitelnami obyvatelstvu (% p.a. a objemy v mil. Kč))
30.04.2020 b) Stavební spořitelny - hypoteční úvěry na nákup byt. nemovitostí celkem - objemy (Úvěry na bydlení v CZK > .1: Nové úvěry na bydlení poskytnuté bankami a stavebními spořitelnami obyvatelstvu (% p.a. a objemy v mil. Kč))
30.04.2020 z toho: Stavební spořitelny - hypoteční úvěry na nákup byt. nemovitostí - nové úvěry včetně navýšení - objemy (Úvěry na bydlení v CZK > .1: Nové úvěry na bydlení poskytnuté bankami a stavebními spořitelnami obyvatelstvu (% p.a. a objemy v mil. Kč))
30.04.2020 Hypoteční úvěry na nákup bytových nemovitostí celkem - úr. sazba (%) (Úvěry na bydlení v CZK > .2: Nové hypoteční úvěry na bydlení podle fixace úrokové sazby (% p. a. a objemy v mil. Kč))
30.04.2020 1 s fixací úrokové sazby do 1 roku - úr. sazba (%) (Úvěry na bydlení v CZK > .2: Nové hypoteční úvěry na bydlení podle fixace úrokové sazby (% p. a. a objemy v mil. Kč))
30.04.2020 2 s fixací úrokové sazby od 1 roku do 3 let - úr. sazba (%) (Úvěry na bydlení v CZK > .2: Nové hypoteční úvěry na bydlení podle fixace úrokové sazby (% p. a. a objemy v mil. Kč))
30.04.2020 v tom: čisté nové úvěry včetně navýšení - úr. sazba (%) (Úvěry na bydlení v CZK > .2: Nové hypoteční úvěry na bydlení podle fixace úrokové sazby (% p. a. a objemy v mil. Kč))
30.04.2020 v tom: refinancované úvěry - úr. sazba (%) (Úvěry na bydlení v CZK > .2: Nové hypoteční úvěry na bydlení podle fixace úrokové sazby (% p. a. a objemy v mil. Kč))
30.04.2020 v tom: ostatní nová ujednání - úr. sazba (%) (Úvěry na bydlení v CZK > .2: Nové hypoteční úvěry na bydlení podle fixace úrokové sazby (% p. a. a objemy v mil. Kč))
30.04.2020 3 s fixací úrokové sazby od 3 do 5 let - úr. sazba (%) (Úvěry na bydlení v CZK > .2: Nové hypoteční úvěry na bydlení podle fixace úrokové sazby (% p. a. a objemy v mil. Kč))
30.04.2020 v tom: čisté nové úvěry včetně navýšení - úr. sazba (%) (Úvěry na bydlení v CZK > .2: Nové hypoteční úvěry na bydlení podle fixace úrokové sazby (% p. a. a objemy v mil. Kč))
30.04.2020 v tom: refinancované úvěry - úr. sazba (%) (Úvěry na bydlení v CZK > .2: Nové hypoteční úvěry na bydlení podle fixace úrokové sazby (% p. a. a objemy v mil. Kč))
30.04.2020 v tom: ostatní nová ujednání - úr. sazba (%) (Úvěry na bydlení v CZK > .2: Nové hypoteční úvěry na bydlení podle fixace úrokové sazby (% p. a. a objemy v mil. Kč))
30.04.2020 4 s fixací úrokové sazby nad 5 let - úr. sazba (%) (Úvěry na bydlení v CZK > .2: Nové hypoteční úvěry na bydlení podle fixace úrokové sazby (% p. a. a objemy v mil. Kč))
30.04.2020 v tom: čisté nové úvěry včetně navýšení - úr. sazba (%) (Úvěry na bydlení v CZK > .2: Nové hypoteční úvěry na bydlení podle fixace úrokové sazby (% p. a. a objemy v mil. Kč))
30.04.2020 v tom: refinancované úvěry - úr. sazba (%) (Úvěry na bydlení v CZK > .2: Nové hypoteční úvěry na bydlení podle fixace úrokové sazby (% p. a. a objemy v mil. Kč))
30.04.2020 v tom: ostatní nová ujednání - úr. sazba (%) (Úvěry na bydlení v CZK > .2: Nové hypoteční úvěry na bydlení podle fixace úrokové sazby (% p. a. a objemy v mil. Kč))
30.04.2020 Hypoteční úvěry na nákup bytových nemovitostí celkem - objemy (Úvěry na bydlení v CZK > .2: Nové hypoteční úvěry na bydlení podle fixace úrokové sazby (% p. a. a objemy v mil. Kč))
30.04.2020 1 s fixací úrokové sazby do 1 roku - objem (Úvěry na bydlení v CZK > .2: Nové hypoteční úvěry na bydlení podle fixace úrokové sazby (% p. a. a objemy v mil. Kč))
30.04.2020 2 s fixací úrokové sazby od 1 roku do 3 let - objem (Úvěry na bydlení v CZK > .2: Nové hypoteční úvěry na bydlení podle fixace úrokové sazby (% p. a. a objemy v mil. Kč))
30.04.2020 v tom: čisté nové úvěry včetně navýšení - objem (Úvěry na bydlení v CZK > .2: Nové hypoteční úvěry na bydlení podle fixace úrokové sazby (% p. a. a objemy v mil. Kč))
30.04.2020 v tom: refinancované úvěry - objem (Úvěry na bydlení v CZK > .2: Nové hypoteční úvěry na bydlení podle fixace úrokové sazby (% p. a. a objemy v mil. Kč))
30.04.2020 v tom: ostatní nová ujednání - objem (Úvěry na bydlení v CZK > .2: Nové hypoteční úvěry na bydlení podle fixace úrokové sazby (% p. a. a objemy v mil. Kč))
30.04.2020 3 s fixací úrokové sazby od 3 do 5 let - objem (Úvěry na bydlení v CZK > .2: Nové hypoteční úvěry na bydlení podle fixace úrokové sazby (% p. a. a objemy v mil. Kč))
30.04.2020 v tom: čisté nové úvěry včetně navýšení - objem (Úvěry na bydlení v CZK > .2: Nové hypoteční úvěry na bydlení podle fixace úrokové sazby (% p. a. a objemy v mil. Kč))
30.04.2020 v tom: refinancované úvěry - objem (Úvěry na bydlení v CZK > .2: Nové hypoteční úvěry na bydlení podle fixace úrokové sazby (% p. a. a objemy v mil. Kč))
30.04.2020 v tom: ostatní nová ujednání - objem (Úvěry na bydlení v CZK > .2: Nové hypoteční úvěry na bydlení podle fixace úrokové sazby (% p. a. a objemy v mil. Kč))
30.04.2020 4 s fixací úrokové sazby nad 5 let - objem (Úvěry na bydlení v CZK > .2: Nové hypoteční úvěry na bydlení podle fixace úrokové sazby (% p. a. a objemy v mil. Kč))
30.04.2020 v tom: čisté nové úvěry včetně navýšení - objem (Úvěry na bydlení v CZK > .2: Nové hypoteční úvěry na bydlení podle fixace úrokové sazby (% p. a. a objemy v mil. Kč))
30.04.2020 v tom: refinancované úvěry - objem (Úvěry na bydlení v CZK > .2: Nové hypoteční úvěry na bydlení podle fixace úrokové sazby (% p. a. a objemy v mil. Kč))
30.04.2020 v tom: ostatní nová ujednání - objem (Úvěry na bydlení v CZK > .2: Nové hypoteční úvěry na bydlení podle fixace úrokové sazby (% p. a. a objemy v mil. Kč))
30.04.2020 Úvěry celkem bez kontokorentů, revolvingových úvěrů a pohledávek z kreditních karet - sazba (% p. a.) (Vybrané ukazatele v EUR (vklady a úvěry) > .1: Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR)
30.04.2020 z toho: Čisté nové úvěry včetně navýšení - sazba (% p. a.) (Vybrané ukazatele v EUR (vklady a úvěry) > .1: Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR)
30.04.2020 1 Úvěry s obj. do 30 mil. CZK - sazba (% p. a.) (Vybrané ukazatele v EUR (vklady a úvěry) > .1: Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR)
30.04.2020 z toho: Čisté nové úvěry včetně navýšení - sazba (% p. a.) (Vybrané ukazatele v EUR (vklady a úvěry) > .1: Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR)
30.04.2020 1 Úvěry s obj. do 7,5 mil. CZK - sazba (% p. a.) (Vybrané ukazatele v EUR (vklady a úvěry) > .1: Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR)
30.04.2020 z toho: Čisté nové úvěry včetně navýšení - sazba (% p. a.) (Vybrané ukazatele v EUR (vklady a úvěry) > .1: Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR)
30.04.2020 2 Úvěry s obj. 7,5 - 30 mil. CZK - sazba (% p. a.) (Vybrané ukazatele v EUR (vklady a úvěry) > .1: Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR)
30.04.2020 z toho: Čisté nové úvěry včetně navýšení - sazba (% p. a.) (Vybrané ukazatele v EUR (vklady a úvěry) > .1: Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR)
30.04.2020 2 Úvěry s obj. nad 30 mil. CZK - sazba (% p. a.) (Vybrané ukazatele v EUR (vklady a úvěry) > .1: Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR)
30.04.2020 z toho: Čisté nové úvěry včetně navýšení - sazba (% p. a.) (Vybrané ukazatele v EUR (vklady a úvěry) > .1: Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR)
30.04.2020 Kontokorenty, revolvingové úvěry a pohledávky z kreditních karet - sazba (% p. a.) (Vybrané ukazatele v EUR (vklady a úvěry) > .1: Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR)
30.04.2020 z toho: Kontokorenty - sazba (% p. a.) (Vybrané ukazatele v EUR (vklady a úvěry) > .1: Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR)
30.04.2020 Úvěry celkem (bez kontokorentů, revolvingových úvěrů a pohledávek z kreditních karet) - objem (Vybrané ukazatele v EUR (vklady a úvěry) > .1: Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR)
30.04.2020 z toho: Čisté nové úvěry včetně navýšení - objem (Vybrané ukazatele v EUR (vklady a úvěry) > .1: Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR)
30.04.2020 1 Úvěry s obj. do 30 mil. CZK - objem (Vybrané ukazatele v EUR (vklady a úvěry) > .1: Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR)
30.04.2020 z toho: Čisté nové úvěry včetně navýšení - objem (Vybrané ukazatele v EUR (vklady a úvěry) > .1: Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR)
30.04.2020 1 Úvěry s obj. do 7,5 mil. CZK - objem (Vybrané ukazatele v EUR (vklady a úvěry) > .1: Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR)
30.04.2020 z toho: Čisté nové úvěry včetně navýšení - objem (Vybrané ukazatele v EUR (vklady a úvěry) > .1: Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR)
30.04.2020 2 Úvěry s obj. 7,5 - 30 mil. CZK - objem (Vybrané ukazatele v EUR (vklady a úvěry) > .1: Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR)
30.04.2020 z toho: Čisté nové úvěry včetně navýšení - objem (Vybrané ukazatele v EUR (vklady a úvěry) > .1: Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR)
30.04.2020 2 Úvěry s obj. nad 30 mil. CZK - objem (Vybrané ukazatele v EUR (vklady a úvěry) > .1: Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR)
30.04.2020 z toho: Čisté nové úvěry včetně navýšení - objem (Vybrané ukazatele v EUR (vklady a úvěry) > .1: Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR)
30.04.2020 Kontokorenty, revolvingové úvěry a pohledávky z kreditních karet - objem (Vybrané ukazatele v EUR (vklady a úvěry) > .1: Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR)
30.04.2020 z toho: Kontokorenty - objem (Vybrané ukazatele v EUR (vklady a úvěry) > .1: Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR)
30.04.2020 Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - jednodenní vklady - sazba (% p. a.) (Vybrané ukazatele v EUR (vklady a úvěry) > .2: Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR)
30.04.2020 z toho: Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - běžné účty - sazba (% p. a.) (Vybrané ukazatele v EUR (vklady a úvěry) > .2: Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR)
30.04.2020 z toho: Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - spořící účty - sazba (% p. a.) (Vybrané ukazatele v EUR (vklady a úvěry) > .2: Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR)
30.04.2020 Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - vklady s dohodnutou splatností celkem - sazba (% p. a.) (Vybrané ukazatele v EUR (vklady a úvěry) > .2: Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR)
30.04.2020 Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - vklady s výpovědní lhůtou celkem - sazba (% p. a.) (Vybrané ukazatele v EUR (vklady a úvěry) > .2: Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR)
30.04.2020 Nefinanční podniky (S.11) - jednodenní vklady - sazba (% p. a.) (Vybrané ukazatele v EUR (vklady a úvěry) > .2: Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR)
30.04.2020 z toho: Nefinanční podniky (S.11) - běžné účty - sazba (% p. a.) (Vybrané ukazatele v EUR (vklady a úvěry) > .2: Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR)
30.04.2020 Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - jednodenní vklady - objem (Vybrané ukazatele v EUR (vklady a úvěry) > .2: Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR)
30.04.2020 z toho: Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - běžné účty - objem (Vybrané ukazatele v EUR (vklady a úvěry) > .2: Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR)
30.04.2020 Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - vklady s dohodnutou splatností celkem - objem (Vybrané ukazatele v EUR (vklady a úvěry) > .2: Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR)
30.04.2020 Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - vklady s výpovědní lhůtou celkem - objem (Vybrané ukazatele v EUR (vklady a úvěry) > .2: Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR)
30.04.2020 Nefinanční podniky (S.11) - jednodenní vklady - objem (Vybrané ukazatele v EUR (vklady a úvěry) > .2: Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR)
30.04.2020 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - celkem (Úrokové sazby (harmonizované) > .1: Úrokové sazby korunových vkladů přijatých bankami od rezidentů ČR - stavy obchodů (%))
30.04.2020 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - jednodenní (Úrokové sazby (harmonizované) > .1: Úrokové sazby korunových vkladů přijatých bankami od rezidentů ČR - stavy obchodů (%))
30.04.2020 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - s dohodnutou splatností celkem (Úrokové sazby (harmonizované) > .1: Úrokové sazby korunových vkladů přijatých bankami od rezidentů ČR - stavy obchodů (%))
30.04.2020 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - s dohodnutou splatností do 2 let včetně (Úrokové sazby (harmonizované) > .1: Úrokové sazby korunových vkladů přijatých bankami od rezidentů ČR - stavy obchodů (%))
30.04.2020 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - s dohodnutou splatností nad 2 roky (Úrokové sazby (harmonizované) > .1: Úrokové sazby korunových vkladů přijatých bankami od rezidentů ČR - stavy obchodů (%))
30.04.2020 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - s výpovědní lhůtou celkem (Úrokové sazby (harmonizované) > .1: Úrokové sazby korunových vkladů přijatých bankami od rezidentů ČR - stavy obchodů (%))
30.04.2020 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - s výpovědní lhůtou do 3 měsíců včetně (Úrokové sazby (harmonizované) > .1: Úrokové sazby korunových vkladů přijatých bankami od rezidentů ČR - stavy obchodů (%))
30.04.2020 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - s výpovědní lhůtou nad 3 měsíce (Úrokové sazby (harmonizované) > .1: Úrokové sazby korunových vkladů přijatých bankami od rezidentů ČR - stavy obchodů (%))
30.04.2020 Nefinanční podniky (S.11) - celkem (Úrokové sazby (harmonizované) > .1: Úrokové sazby korunových vkladů přijatých bankami od rezidentů ČR - stavy obchodů (%))
30.04.2020 Nefinanční podniky (S.11) - jednodenní (Úrokové sazby (harmonizované) > .1: Úrokové sazby korunových vkladů přijatých bankami od rezidentů ČR - stavy obchodů (%))
30.04.2020 Nefinanční podniky (S.11) - s dohodnutou splatností celkem (Úrokové sazby (harmonizované) > .1: Úrokové sazby korunových vkladů přijatých bankami od rezidentů ČR - stavy obchodů (%))
30.04.2020 Nefinanční podniky (S.11) - s dohodnutou splatností do 2 let včetně (Úrokové sazby (harmonizované) > .1: Úrokové sazby korunových vkladů přijatých bankami od rezidentů ČR - stavy obchodů (%))
30.04.2020 Nefinanční podniky (S.11) - s dohodnutou splatností nad 2 roky (Úrokové sazby (harmonizované) > .1: Úrokové sazby korunových vkladů přijatých bankami od rezidentů ČR - stavy obchodů (%))
30.04.2020 Nefinanční podniky (S.11) - s výpovědní lhůtou celkem (Úrokové sazby (harmonizované) > .1: Úrokové sazby korunových vkladů přijatých bankami od rezidentů ČR - stavy obchodů (%))
30.04.2020 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - celkem (Úrokové sazby (harmonizované) > .2: Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami rezidentům ČR - stavy obchodů (%))
30.04.2020 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - splatnost do 1 roku včetně (Úrokové sazby (harmonizované) > .2: Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami rezidentům ČR - stavy obchodů (%))
30.04.2020 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - splatnost nad 1 rok do 5 let včetně (Úrokové sazby (harmonizované) > .2: Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami rezidentům ČR - stavy obchodů (%))
30.04.2020 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - splatnost nad 5 let (Úrokové sazby (harmonizované) > .2: Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami rezidentům ČR - stavy obchodů (%))
30.04.2020 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na spotřebu - celkem (Úrokové sazby (harmonizované) > .2: Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami rezidentům ČR - stavy obchodů (%))
30.04.2020 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na spotřebu - splatnost do 1 roku včetně (Úrokové sazby (harmonizované) > .2: Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami rezidentům ČR - stavy obchodů (%))
30.04.2020 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na spotřebu - splatnost nad 1 rok do 5 let včetně (Úrokové sazby (harmonizované) > .2: Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami rezidentům ČR - stavy obchodů (%))
30.04.2020 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na spotřebu - splatnost nad 5 let (Úrokové sazby (harmonizované) > .2: Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami rezidentům ČR - stavy obchodů (%))
30.04.2020 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na nákup byt. nemovitostí - celkem (Úrokové sazby (harmonizované) > .2: Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami rezidentům ČR - stavy obchodů (%))
30.04.2020 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na nákup byt. nemovitostí - splatnost do 1 roku včetně (Úrokové sazby (harmonizované) > .2: Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami rezidentům ČR - stavy obchodů (%))
30.04.2020 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na nákup byt. nemovitostí - splatnost nad 1 rok do 5 let včetně (Úrokové sazby (harmonizované) > .2: Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami rezidentům ČR - stavy obchodů (%))
30.04.2020 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na nákup byt. nemovitostí - splatnost nad 5 let (Úrokové sazby (harmonizované) > .2: Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami rezidentům ČR - stavy obchodů (%))
30.04.2020 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - ostatní - celkem (Úrokové sazby (harmonizované) > .2: Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami rezidentům ČR - stavy obchodů (%))
30.04.2020 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - ostatní - splatnost do 1 roku včetně (Úrokové sazby (harmonizované) > .2: Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami rezidentům ČR - stavy obchodů (%))
30.04.2020 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - ostatní - splatnost nad 1 rok do 5 let včetně (Úrokové sazby (harmonizované) > .2: Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami rezidentům ČR - stavy obchodů (%))
30.04.2020 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - ostatní - splatnost nad 5 let (Úrokové sazby (harmonizované) > .2: Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami rezidentům ČR - stavy obchodů (%))
30.04.2020 Nefinanční podniky (S.11) - celkem (Úrokové sazby (harmonizované) > .2: Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami rezidentům ČR - stavy obchodů (%))
30.04.2020 Nefinanční podniky (S.11) - splatnost do 1 roku včetně (Úrokové sazby (harmonizované) > .2: Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami rezidentům ČR - stavy obchodů (%))
30.04.2020 Nefinanční podniky (S.11) - splatnost nad 1 rok do 5 let včetně (Úrokové sazby (harmonizované) > .2: Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami rezidentům ČR - stavy obchodů (%))
30.04.2020 Nefinanční podniky (S.11) - splatnost nad 5 let (Úrokové sazby (harmonizované) > .2: Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami rezidentům ČR - stavy obchodů (%))
30.04.2020 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - celkem (Objemy obchodů (harmonizované) > Objemy pro B2.1.1: Úrokové sazby korunových vkladů přijatých bankami od rezidentů ČR - stavy obchodů)
30.04.2020 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - jednodenní (Objemy obchodů (harmonizované) > Objemy pro B2.1.1: Úrokové sazby korunových vkladů přijatých bankami od rezidentů ČR - stavy obchodů)
30.04.2020 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - s dohodnutou splatností celkem (Objemy obchodů (harmonizované) > Objemy pro B2.1.1: Úrokové sazby korunových vkladů přijatých bankami od rezidentů ČR - stavy obchodů)
30.04.2020 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - s dohodnutou splatností do 2 let včetně (Objemy obchodů (harmonizované) > Objemy pro B2.1.1: Úrokové sazby korunových vkladů přijatých bankami od rezidentů ČR - stavy obchodů)
30.04.2020 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - s dohodnutou splatností nad 2 roky (Objemy obchodů (harmonizované) > Objemy pro B2.1.1: Úrokové sazby korunových vkladů přijatých bankami od rezidentů ČR - stavy obchodů)
30.04.2020 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - s výpovědní lhůtou celkem (Objemy obchodů (harmonizované) > Objemy pro B2.1.1: Úrokové sazby korunových vkladů přijatých bankami od rezidentů ČR - stavy obchodů)
30.04.2020 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - s výpovědní lhůtou do 3 měsíců včetně (Objemy obchodů (harmonizované) > Objemy pro B2.1.1: Úrokové sazby korunových vkladů přijatých bankami od rezidentů ČR - stavy obchodů)
30.04.2020 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - s výpovědní lhůtou nad 3 měsíce (Objemy obchodů (harmonizované) > Objemy pro B2.1.1: Úrokové sazby korunových vkladů přijatých bankami od rezidentů ČR - stavy obchodů)
30.04.2020 Nefinanční podniky (S.11) - celkem (Objemy obchodů (harmonizované) > Objemy pro B2.1.1: Úrokové sazby korunových vkladů přijatých bankami od rezidentů ČR - stavy obchodů)
30.04.2020 Nefinanční podniky (S.11) - jednodenní (Objemy obchodů (harmonizované) > Objemy pro B2.1.1: Úrokové sazby korunových vkladů přijatých bankami od rezidentů ČR - stavy obchodů)
30.04.2020 Nefinanční podniky (S.11) - s dohodnutou splatností celkem (Objemy obchodů (harmonizované) > Objemy pro B2.1.1: Úrokové sazby korunových vkladů přijatých bankami od rezidentů ČR - stavy obchodů)
30.04.2020 Nefinanční podniky (S.11) - s dohodnutou splatností do 2 let včetně (Objemy obchodů (harmonizované) > Objemy pro B2.1.1: Úrokové sazby korunových vkladů přijatých bankami od rezidentů ČR - stavy obchodů)
30.04.2020 Nefinanční podniky (S.11) - s dohodnutou splatností nad 2 roky (Objemy obchodů (harmonizované) > Objemy pro B2.1.1: Úrokové sazby korunových vkladů přijatých bankami od rezidentů ČR - stavy obchodů)
30.04.2020 Nefinanční podniky (S.11) - s výpovědní lhůtou celkem (Objemy obchodů (harmonizované) > Objemy pro B2.1.1: Úrokové sazby korunových vkladů přijatých bankami od rezidentů ČR - stavy obchodů)
30.04.2020 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - celkem (Objemy obchodů (harmonizované) > Objemy pro B2.1.2: Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami rezidentům ČR - stavy obchodů)
30.04.2020 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - splatnost do 1 roku včetně (Objemy obchodů (harmonizované) > Objemy pro B2.1.2: Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami rezidentům ČR - stavy obchodů)
30.04.2020 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - splatnost nad 1 rok do 5 let včetně (Objemy obchodů (harmonizované) > Objemy pro B2.1.2: Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami rezidentům ČR - stavy obchodů)
30.04.2020 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - splatnost nad 5 let (Objemy obchodů (harmonizované) > Objemy pro B2.1.2: Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami rezidentům ČR - stavy obchodů)
30.04.2020 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na spotřebu - celkem (Objemy obchodů (harmonizované) > Objemy pro B2.1.2: Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami rezidentům ČR - stavy obchodů)
30.04.2020 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na spotřebu - splatnost do 1 roku včetně (Objemy obchodů (harmonizované) > Objemy pro B2.1.2: Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami rezidentům ČR - stavy obchodů)
30.04.2020 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na spotřebu - splatnost nad 1 rok do 5 let včetně (Objemy obchodů (harmonizované) > Objemy pro B2.1.2: Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami rezidentům ČR - stavy obchodů)
30.04.2020 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na spotřebu - splatnost nad 5 let (Objemy obchodů (harmonizované) > Objemy pro B2.1.2: Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami rezidentům ČR - stavy obchodů)
30.04.2020 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na nákup bytových nemovitostí - celkem (Objemy obchodů (harmonizované) > Objemy pro B2.1.2: Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami rezidentům ČR - stavy obchodů)
30.04.2020 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na nákup byt. nemovitostí - splatnost do 1 roku včetně (Objemy obchodů (harmonizované) > Objemy pro B2.1.2: Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami rezidentům ČR - stavy obchodů)
30.04.2020 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na nákup byt. nemovitostí - splatnost nad 1 rok do 5 let včetně (Objemy obchodů (harmonizované) > Objemy pro B2.1.2: Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami rezidentům ČR - stavy obchodů)
30.04.2020 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - na nákup byt. nemovitostí - splatnost nad 5 let (Objemy obchodů (harmonizované) > Objemy pro B2.1.2: Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami rezidentům ČR - stavy obchodů)
30.04.2020 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - ostatní - celkem (Objemy obchodů (harmonizované) > Objemy pro B2.1.2: Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami rezidentům ČR - stavy obchodů)
30.04.2020 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - ostatní - splatnost do 1 roku včetně (Objemy obchodů (harmonizované) > Objemy pro B2.1.2: Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami rezidentům ČR - stavy obchodů)
30.04.2020 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - ostatní - splatnost nad 1 rok do 5 let včetně (Objemy obchodů (harmonizované) > Objemy pro B2.1.2: Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami rezidentům ČR - stavy obchodů)
30.04.2020 Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - ostatní - splatnost nad 5 let (Objemy obchodů (harmonizované) > Objemy pro B2.1.2: Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami rezidentům ČR - stavy obchodů)
30.04.2020 Nefinanční podniky (S.11) - celkem (Objemy obchodů (harmonizované) > Objemy pro B2.1.2: Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami rezidentům ČR - stavy obchodů)
30.04.2020 Nefinanční podniky (S.11) - splatnost do 1 roku včetně (Objemy obchodů (harmonizované) > Objemy pro B2.1.2: Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami rezidentům ČR - stavy obchodů)
30.04.2020 Nefinanční podniky (S.11) - splatnost nad 1 rok do 5 let včetně (Objemy obchodů (harmonizované) > Objemy pro B2.1.2: Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami rezidentům ČR - stavy obchodů)
30.04.2020 Nefinanční podniky (S.11) - splatnost nad 5 let (Objemy obchodů (harmonizované) > Objemy pro B2.1.2: Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami rezidentům ČR - stavy obchodů)
30.04.2020 Krátkodobé náklady úvěrů poskytnuté nefinančním podnikům (%) (Ukazatele nákladů úvěrů > Ukazatele nákladů úvěrů)
30.04.2020 Dlouhodobé náklady úvěrů poskytnuté nefinančním podnikům (%) (Ukazatele nákladů úvěrů > Ukazatele nákladů úvěrů)
30.04.2020 Krátkodobé náklady úvěrů poskytnuté domácnostem na nákup bytových nemovitostí (%) (Ukazatele nákladů úvěrů > Ukazatele nákladů úvěrů)
30.04.2020 Dlouhodobé náklady úvěrů poskytnuté domácnostem na nákup bytových nemovitostí (%) (Ukazatele nákladů úvěrů > Ukazatele nákladů úvěrů)
30.04.2020 Krátkodobé náklady úvěrů celkem (%) (Ukazatele nákladů úvěrů > Ukazatele nákladů úvěrů)
30.04.2020 Dlouhodobé náklady úvěrů celkem (%) (Ukazatele nákladů úvěrů > Ukazatele nákladů úvěrů)
30.04.2020 Náklady úvěrů poskytnuté nefinančním podnikům celkem (%) (Ukazatele nákladů úvěrů > Ukazatele nákladů úvěrů)
30.04.2020 Náklady úvěrů poskytnuté domácnostem celkem (%) (Ukazatele nákladů úvěrů > Ukazatele nákladů úvěrů)
30.04.2020 Domácnosti: jednodenní vklady - sazba (% p. a.) (Publikace Měnová statistika > Úrokové sazby MFI - nové obchody (sazby a objemy))
30.04.2020 Domácnosti: běžné účty - sazba (% p. a.) (Publikace Měnová statistika > Úrokové sazby MFI - nové obchody (sazby a objemy))
30.04.2020 Domácnosti: s dohodnutou splatností - sazba (% p. a.) (Publikace Měnová statistika > Úrokové sazby MFI - nové obchody (sazby a objemy))
30.04.2020 Domácnosti: do 2 let včetně - sazba (% p. a.) (Publikace Měnová statistika > Úrokové sazby MFI - nové obchody (sazby a objemy))
30.04.2020 Domácnosti a nefinanční podniky: s výpovědní lhůtou - sazba (% p. a.) (Publikace Měnová statistika > Úrokové sazby MFI - nové obchody (sazby a objemy))
30.04.2020 Domácnosti a nefinanční podniky: do 3 měsíců včetně - sazba (% p. a.) (Publikace Měnová statistika > Úrokové sazby MFI - nové obchody (sazby a objemy))
30.04.2020 Domácnosti a nefinanční podniky: nad 3 měsíce - sazba (% p. a.) (Publikace Měnová statistika > Úrokové sazby MFI - nové obchody (sazby a objemy))
30.04.2020 Nefinanční podniky: jednodenní vklady - sazba (% p. a.) (Publikace Měnová statistika > Úrokové sazby MFI - nové obchody (sazby a objemy))
30.04.2020 Nefinanční podniky: běžné účty - sazba (% p. a.) (Publikace Měnová statistika > Úrokové sazby MFI - nové obchody (sazby a objemy))
30.04.2020 Nefinanční podniky: s dohodnutou splatností - sazba (% p. a.) (Publikace Měnová statistika > Úrokové sazby MFI - nové obchody (sazby a objemy))
30.04.2020 Nefinanční podniky: do 1 roku včetně - sazba (% p. a.) (Publikace Měnová statistika > Úrokové sazby MFI - nové obchody (sazby a objemy))
30.04.2020 Domácnosti: úvěry na spotřebu, bydlení a ostatní celkem - sazba (% p. a.) (Publikace Měnová statistika > Úrokové sazby MFI - nové obchody (sazby a objemy))
30.04.2020 Domácnosti: na spotřebu - sazba (% p. a.) (Publikace Měnová statistika > Úrokové sazby MFI - nové obchody (sazby a objemy))
30.04.2020 Domácnosti: na bydlení - sazba (% p. a.) (Publikace Měnová statistika > Úrokové sazby MFI - nové obchody (sazby a objemy))
30.04.2020 Domácnosti: hypoteční úvěry - sazba (% p. a.) (Publikace Měnová statistika > Úrokové sazby MFI - nové obchody (sazby a objemy))
30.04.2020 Domácnosti: stavebni spoření - sazba (% p. a.) (Publikace Měnová statistika > Úrokové sazby MFI - nové obchody (sazby a objemy))
30.04.2020 Domácnosti: ostatní - sazba (% p. a.) (Publikace Měnová statistika > Úrokové sazby MFI - nové obchody (sazby a objemy))
30.04.2020 Domácnosti: kontokorenty a revolvingové úvěry - sazba (% p. a.) (Publikace Měnová statistika > Úrokové sazby MFI - nové obchody (sazby a objemy))
30.04.2020 Domácnosti: kreditní karty celkem - sazba (% p. a.) (Publikace Měnová statistika > Úrokové sazby MFI - nové obchody (sazby a objemy))
30.04.2020 Nefinanční podniky: úvěry celkem (bez kontokorentů, revolvingových úvěrů a kreditních karet) - sazba (% p. a.) (Publikace Měnová statistika > Úrokové sazby MFI - nové obchody (sazby a objemy))
30.04.2020 Nefinanční podniky: úvěry s objemem do 7,5 mil. CZK - sazba (% p. a.) (Publikace Měnová statistika > Úrokové sazby MFI - nové obchody (sazby a objemy))
30.04.2020 Nefinanční podniky: fixace do 3 měsíců včetně - sazba (% p. a.) (Publikace Měnová statistika > Úrokové sazby MFI - nové obchody (sazby a objemy))
30.04.2020 Nefinanční podniky: úvěry s objemem od 7,5 do 30 mil. CZK - sazba (% p. a.) (Publikace Měnová statistika > Úrokové sazby MFI - nové obchody (sazby a objemy))
30.04.2020 Nefinanční podniky: fixace do 3 měsíců včetně - sazba (% p. a.) (Publikace Měnová statistika > Úrokové sazby MFI - nové obchody (sazby a objemy))
30.04.2020 Nefinanční podniky: úvěry s objemem nad 30 mil. CZK - sazba (% p. a.) (Publikace Měnová statistika > Úrokové sazby MFI - nové obchody (sazby a objemy))
30.04.2020 Nefinanční podniky: fixace do 3 měsíců včetně - sazba (% p. a.) (Publikace Měnová statistika > Úrokové sazby MFI - nové obchody (sazby a objemy))
30.04.2020 Nefinanční podniky: kontokorenty, revolvingové úvěry a kreditní karty - sazba (% p. a.) (Publikace Měnová statistika > Úrokové sazby MFI - nové obchody (sazby a objemy))
30.04.2020 Domácnosti: RPSN úvěrů domácnostem - sazba (% p. a.) (Publikace Měnová statistika > Úrokové sazby MFI - nové obchody (sazby a objemy))
30.04.2020 Domácnosti: RPSN na spotřebu - sazba (% p. a.) (Publikace Měnová statistika > Úrokové sazby MFI - nové obchody (sazby a objemy))
30.04.2020 Domácnosti: RPSN na bydlení - sazba (% p. a.) (Publikace Měnová statistika > Úrokové sazby MFI - nové obchody (sazby a objemy))
30.04.2020 Domácnosti: RPSN hypoteční úvěry- sazba (% p. a.) (Publikace Měnová statistika > Úrokové sazby MFI - nové obchody (sazby a objemy))
30.04.2020 Domácnosti: jednodenní vklady - objem (Publikace Měnová statistika > Úrokové sazby MFI - nové obchody (sazby a objemy))
30.04.2020 Domácnosti: běžné účty - objem (Publikace Měnová statistika > Úrokové sazby MFI - nové obchody (sazby a objemy))
30.04.2020 Domácnosti: s dohodnutou splatností - objem (Publikace Měnová statistika > Úrokové sazby MFI - nové obchody (sazby a objemy))
30.04.2020 Domácnosti: do 2 let včetně - objem (Publikace Měnová statistika > Úrokové sazby MFI - nové obchody (sazby a objemy))
30.04.2020 Domácnosti: s výpovědní lhůtou - objem (Publikace Měnová statistika > Úrokové sazby MFI - nové obchody (sazby a objemy))
30.04.2020 Domácnosti: do 3 měsíců včetně - objem (Publikace Měnová statistika > Úrokové sazby MFI - nové obchody (sazby a objemy))
30.04.2020 Domácnosti: Nad 3 měsíce - objem (Publikace Měnová statistika > Úrokové sazby MFI - nové obchody (sazby a objemy))
30.04.2020 Nefinanční podniky: jednodenní vklady - objem (Publikace Měnová statistika > Úrokové sazby MFI - nové obchody (sazby a objemy))
30.04.2020 Nefinanční podniky: běžné účty - objem (Publikace Měnová statistika > Úrokové sazby MFI - nové obchody (sazby a objemy))
30.04.2020 Nefinanční podniky: s dohodnutou splatností - objem (Publikace Měnová statistika > Úrokové sazby MFI - nové obchody (sazby a objemy))
30.04.2020 Nefinanční podniky: do 1 roku včetně - objem (Publikace Měnová statistika > Úrokové sazby MFI - nové obchody (sazby a objemy))
30.04.2020 Domácnosti: úvěry na spotřebu, bydlení a pro jiné účely celkem - objem (Publikace Měnová statistika > Úrokové sazby MFI - nové obchody (sazby a objemy))
30.04.2020 Domácnosti: na spotřebu - objem (Publikace Měnová statistika > Úrokové sazby MFI - nové obchody (sazby a objemy))
30.04.2020 Domácnosti: na bydlení - objem (Publikace Měnová statistika > Úrokové sazby MFI - nové obchody (sazby a objemy))
30.04.2020 Domácnosti: hypoteční úvěry - objem (Publikace Měnová statistika > Úrokové sazby MFI - nové obchody (sazby a objemy))
30.04.2020 Domácnosti: stavební spoření - objem (Publikace Měnová statistika > Úrokové sazby MFI - nové obchody (sazby a objemy))
30.04.2020 Domácnosti: ostatní - objem (Publikace Měnová statistika > Úrokové sazby MFI - nové obchody (sazby a objemy))
30.04.2020 Domácnosti: kontokorenty a revolvingové úvěry - objem (Publikace Měnová statistika > Úrokové sazby MFI - nové obchody (sazby a objemy))
30.04.2020 Domácnosti: kreditní karty celkem - objem (Publikace Měnová statistika > Úrokové sazby MFI - nové obchody (sazby a objemy))
30.04.2020 Nefinanční podniky: úvěry celkem (bez kontokorentů, revolvingových úvěrů a kreditních karet) - objem (Publikace Měnová statistika > Úrokové sazby MFI - nové obchody (sazby a objemy))
30.04.2020 Nefinanční podniky: úvěry s objemem do 7,5 mil. CZK - objem (Publikace Měnová statistika > Úrokové sazby MFI - nové obchody (sazby a objemy))
30.04.2020 Nefinanční podniky: fixace do 3 měsíců včetně - objem (Publikace Měnová statistika > Úrokové sazby MFI - nové obchody (sazby a objemy))
30.04.2020 Nefinanční podniky: úvěry s objemem od 7,5 do 30 mil. CZK - objem (Publikace Měnová statistika > Úrokové sazby MFI - nové obchody (sazby a objemy))
30.04.2020 Nefinanční podniky: fixace do 3 měsíců včetně - objem (Publikace Měnová statistika > Úrokové sazby MFI - nové obchody (sazby a objemy))
30.04.2020 Nefinanční podniky: úvěry s objemem nad 30 mil. CZK - objem (Publikace Měnová statistika > Úrokové sazby MFI - nové obchody (sazby a objemy))
30.04.2020 Nefinanční podniky: fixace do 3 měsíců včetně - objem (Publikace Měnová statistika > Úrokové sazby MFI - nové obchody (sazby a objemy))
30.04.2020 Nefinanční podniky: kontokorenty, revolvingové úvěry a kreditní karty - objem (Publikace Měnová statistika > Úrokové sazby MFI - nové obchody (sazby a objemy))
30.04.2020 Domácnosti: RPSN úvěrů domácnostem - objem (Publikace Měnová statistika > Úrokové sazby MFI - nové obchody (sazby a objemy))
30.04.2020 Domácnosti: RPSN na spotřebu - objem (Publikace Měnová statistika > Úrokové sazby MFI - nové obchody (sazby a objemy))
30.04.2020 Domácnosti: RPSN na bydlení - objem (Publikace Měnová statistika > Úrokové sazby MFI - nové obchody (sazby a objemy))
30.04.2020 Domácnosti: RPSN hypoteční úvěry - objem (Publikace Měnová statistika > Úrokové sazby MFI - nové obchody (sazby a objemy))
31.03.2020 Celkem (Objemy > Nesplacené hypoteční úvěry podle účelu a způsobu pořízení)
31.03.2020 Bytové nemovitosti (Objemy > Nesplacené hypoteční úvěry podle účelu a způsobu pořízení)
31.03.2020 pořízeno koupí (Objemy > Nesplacené hypoteční úvěry podle účelu a způsobu pořízení)
31.03.2020 pořízeno výstavbou (Objemy > Nesplacené hypoteční úvěry podle účelu a způsobu pořízení)
31.03.2020 pořízeno jiným způsobem (Objemy > Nesplacené hypoteční úvěry podle účelu a způsobu pořízení)
31.03.2020 Nebytové nemovitosti a ostatní účely (Objemy > Nesplacené hypoteční úvěry podle účelu a způsobu pořízení)
31.03.2020 pořízeno koupí (Objemy > Nesplacené hypoteční úvěry podle účelu a způsobu pořízení)
31.03.2020 pořízeno výstavbou (Objemy > Nesplacené hypoteční úvěry podle účelu a způsobu pořízení)
31.03.2020 pořízeno jiným způsobem (Objemy > Nesplacené hypoteční úvěry podle účelu a způsobu pořízení)
31.03.2020 Celkem (Objemy > Nově poskytnuté hypoteční úvěry podle účelu a způsobu pořízení)
31.03.2020 Bytové nemovitosti (Objemy > Nově poskytnuté hypoteční úvěry podle účelu a způsobu pořízení)
31.03.2020 pořízeno koupí (Objemy > Nově poskytnuté hypoteční úvěry podle účelu a způsobu pořízení)
31.03.2020 pořízeno výstavbou (Objemy > Nově poskytnuté hypoteční úvěry podle účelu a způsobu pořízení)
31.03.2020 pořízeno jiným způsobem (Objemy > Nově poskytnuté hypoteční úvěry podle účelu a způsobu pořízení)
31.03.2020 Nebytové nemovitosti a ostatní účely (Objemy > Nově poskytnuté hypoteční úvěry podle účelu a způsobu pořízení)
31.03.2020 pořízeno koupí (Objemy > Nově poskytnuté hypoteční úvěry podle účelu a způsobu pořízení)
31.03.2020 pořízeno výstavbou (Objemy > Nově poskytnuté hypoteční úvěry podle účelu a způsobu pořízení)
31.03.2020 pořízeno jiným způsobem (Objemy > Nově poskytnuté hypoteční úvěry podle účelu a způsobu pořízení)
31.03.2020 Celkem (Objemy > Nově poskytnuté hypoteční úvěry podle doby fixace úrokové sazby)
31.03.2020 Floating a do 1 roku včetně (Objemy > Nově poskytnuté hypoteční úvěry podle doby fixace úrokové sazby)
31.03.2020 Nad 1 rok a do 5 let včetně (Objemy > Nově poskytnuté hypoteční úvěry podle doby fixace úrokové sazby)
31.03.2020 Nad 5 let a do 10 let včetně (Objemy > Nově poskytnuté hypoteční úvěry podle doby fixace úrokové sazby)
31.03.2020 Nad 10 let (Objemy > Nově poskytnuté hypoteční úvěry podle doby fixace úrokové sazby)
31.03.2020 Celkem (Počty úvěrových smluv > Nesplacené hypoteční úvěry podle účelu a způsobu pořízení (počet))
31.03.2020 Bytové nemovitosti (Počty úvěrových smluv > Nesplacené hypoteční úvěry podle účelu a způsobu pořízení (počet))
31.03.2020 pořízeno koupí (Počty úvěrových smluv > Nesplacené hypoteční úvěry podle účelu a způsobu pořízení (počet))
31.03.2020 pořízeno výstavbou (Počty úvěrových smluv > Nesplacené hypoteční úvěry podle účelu a způsobu pořízení (počet))
31.03.2020 pořízeno jiným způsobem (Počty úvěrových smluv > Nesplacené hypoteční úvěry podle účelu a způsobu pořízení (počet))
31.03.2020 Nebytové nemovitosti a ostatní účely (Počty úvěrových smluv > Nesplacené hypoteční úvěry podle účelu a způsobu pořízení (počet))
31.03.2020 pořízeno koupí (Počty úvěrových smluv > Nesplacené hypoteční úvěry podle účelu a způsobu pořízení (počet))
31.03.2020 pořízeno výstavbou (Počty úvěrových smluv > Nesplacené hypoteční úvěry podle účelu a způsobu pořízení (počet))
31.03.2020 pořízeno jiným způsobem (Počty úvěrových smluv > Nesplacené hypoteční úvěry podle účelu a způsobu pořízení (počet))
31.03.2020 Celkem (Počty úvěrových smluv > Nově poskytnuté hypoteční úvěry podle účelu a způsobu pořízení (počet))
31.03.2020 Bytové nemovitosti (Počty úvěrových smluv > Nově poskytnuté hypoteční úvěry podle účelu a způsobu pořízení (počet))
31.03.2020 pořízeno koupí (Počty úvěrových smluv > Nově poskytnuté hypoteční úvěry podle účelu a způsobu pořízení (počet))
31.03.2020 pořízeno výstavbou (Počty úvěrových smluv > Nově poskytnuté hypoteční úvěry podle účelu a způsobu pořízení (počet))
31.03.2020 pořízeno jiným způsobem (Počty úvěrových smluv > Nově poskytnuté hypoteční úvěry podle účelu a způsobu pořízení (počet))
31.03.2020 Nebytové nemovitosti a ostatní účely (Počty úvěrových smluv > Nově poskytnuté hypoteční úvěry podle účelu a způsobu pořízení (počet))
31.03.2020 pořízeno koupí (Počty úvěrových smluv > Nově poskytnuté hypoteční úvěry podle účelu a způsobu pořízení (počet))
31.03.2020 pořízeno výstavbou (Počty úvěrových smluv > Nově poskytnuté hypoteční úvěry podle účelu a způsobu pořízení (počet))
31.03.2020 pořízeno jiným způsobem (Počty úvěrových smluv > Nově poskytnuté hypoteční úvěry podle účelu a způsobu pořízení (počet))
31.03.2020 Celkem (Úrokové sazby > Nesplacené hypoteční úvěry podle doby fixace úrokové sazby (%))
31.03.2020 Floating a do 1 roku včetně (Úrokové sazby > Nesplacené hypoteční úvěry podle doby fixace úrokové sazby (%))
31.03.2020 Nad 1 rok a do 5 let včetně (Úrokové sazby > Nesplacené hypoteční úvěry podle doby fixace úrokové sazby (%))
31.03.2020 Nad 5 let a do 10 let včetně (Úrokové sazby > Nesplacené hypoteční úvěry podle doby fixace úrokové sazby (%))
31.03.2020 Nad 10 let (Úrokové sazby > Nesplacené hypoteční úvěry podle doby fixace úrokové sazby (%))
31.03.2020 Celkem (Úrokové sazby > Nově poskytnuté hypoteční úvěry podle doby fixace úrokové sazby (%))
31.03.2020 Floating a do 1 roku včetně (Úrokové sazby > Nově poskytnuté hypoteční úvěry podle doby fixace úrokové sazby (%))
31.03.2020 Nad 1 rok a do 5 let včetně (Úrokové sazby > Nově poskytnuté hypoteční úvěry podle doby fixace úrokové sazby (%))
31.03.2020 Nad 5 let a do 10 let včetně (Úrokové sazby > Nově poskytnuté hypoteční úvěry podle doby fixace úrokové sazby (%))
31.03.2020 Nad 10 let (Úrokové sazby > Nově poskytnuté hypoteční úvěry podle doby fixace úrokové sazby (%))
31.03.2020 Aktiva - celkem (Zprostředkovatelé financování aktiv > Čtvrtletní rozvaha zprostředkovatelů financování aktiv)
31.03.2020 Pokladna a vklady (Zprostředkovatelé financování aktiv > Čtvrtletní rozvaha zprostředkovatelů financování aktiv)
31.03.2020 Poskytnuté krátkodobé půjčky (Zprostředkovatelé financování aktiv > Čtvrtletní rozvaha zprostředkovatelů financování aktiv)
31.03.2020 Poskytnuté krátkodobé půjčky - rezidenti (Zprostředkovatelé financování aktiv > Čtvrtletní rozvaha zprostředkovatelů financování aktiv)
31.03.2020 Poskytnuté dlouhodobé půjčky (Zprostředkovatelé financování aktiv > Čtvrtletní rozvaha zprostředkovatelů financování aktiv)
31.03.2020 Poskytnuté dlouhodobé půjčky - rezidenti (Zprostředkovatelé financování aktiv > Čtvrtletní rozvaha zprostředkovatelů financování aktiv)
31.03.2020 Držené dluhopisy - celkem (Zprostředkovatelé financování aktiv > Čtvrtletní rozvaha zprostředkovatelů financování aktiv)
31.03.2020 Držené dluhopisy - rezidenti (Zprostředkovatelé financování aktiv > Čtvrtletní rozvaha zprostředkovatelů financování aktiv)
31.03.2020 Držené majetkové cenné papíry a účasti - celkem (Zprostředkovatelé financování aktiv > Čtvrtletní rozvaha zprostředkovatelů financování aktiv)
31.03.2020 Držené majetkové cenné papíry a účasti - rezidenti (Zprostředkovatelé financování aktiv > Čtvrtletní rozvaha zprostředkovatelů financování aktiv)
31.03.2020 Nefinanční aktiva (Zprostředkovatelé financování aktiv > Čtvrtletní rozvaha zprostředkovatelů financování aktiv)
31.03.2020 Ostatní aktiva (Zprostředkovatelé financování aktiv > Čtvrtletní rozvaha zprostředkovatelů financování aktiv)
31.03.2020 Pasiva - celkem (Zprostředkovatelé financování aktiv > Čtvrtletní rozvaha zprostředkovatelů financování aktiv)
31.03.2020 Přijaté krátkodobé půjčky - celkem (Zprostředkovatelé financování aktiv > Čtvrtletní rozvaha zprostředkovatelů financování aktiv)
31.03.2020 Přijaté krátkodobé půjčky - rezidenti (Zprostředkovatelé financování aktiv > Čtvrtletní rozvaha zprostředkovatelů financování aktiv)
31.03.2020 Přijaté dlouhodobé půjčky - celkem (Zprostředkovatelé financování aktiv > Čtvrtletní rozvaha zprostředkovatelů financování aktiv)
31.03.2020 Přijaté dlouhodobé půjčky - rezidenti (Zprostředkovatelé financování aktiv > Čtvrtletní rozvaha zprostředkovatelů financování aktiv)
31.03.2020 Emitované dluhopisy - celkem (Zprostředkovatelé financování aktiv > Čtvrtletní rozvaha zprostředkovatelů financování aktiv)
31.03.2020 Emitované dluhopisy - rezidenti (Zprostředkovatelé financování aktiv > Čtvrtletní rozvaha zprostředkovatelů financování aktiv)
31.03.2020 Vlastní kapitál (Zprostředkovatelé financování aktiv > Čtvrtletní rozvaha zprostředkovatelů financování aktiv)
31.03.2020 Ostatní pasiva (Zprostředkovatelé financování aktiv > Čtvrtletní rozvaha zprostředkovatelů financování aktiv)
31.03.2020 Půjčky nefinančním podnikům do 1 roku (Zprostředkovatelé financování aktiv > Struktura půjček poskytnutých zprostředkovateli financování aktiv rezidentům)
31.03.2020 Půjčky nefinančním podnikům od 1 do 5 let (Zprostředkovatelé financování aktiv > Struktura půjček poskytnutých zprostředkovateli financování aktiv rezidentům)
31.03.2020 Půjčky nefinančním podnikům nad 5 let (Zprostředkovatelé financování aktiv > Struktura půjček poskytnutých zprostředkovateli financování aktiv rezidentům)
31.03.2020 Půjčky domácnostem na spotřebu do 1 roku (Zprostředkovatelé financování aktiv > Struktura půjček poskytnutých zprostředkovateli financování aktiv rezidentům)
31.03.2020 Půjčky domácnostem na spotřebu od 1 do 5 let (Zprostředkovatelé financování aktiv > Struktura půjček poskytnutých zprostředkovateli financování aktiv rezidentům)
31.03.2020 Půjčky domácnostem na spotřebu nad 5 let (Zprostředkovatelé financování aktiv > Struktura půjček poskytnutých zprostředkovateli financování aktiv rezidentům)
31.03.2020 Půjčky domácnostem na bydlení - celkem (Zprostředkovatelé financování aktiv > Struktura půjček poskytnutých zprostředkovateli financování aktiv rezidentům)
31.03.2020 Půjčky domácnostem ostatní - celkem (Zprostředkovatelé financování aktiv > Struktura půjček poskytnutých zprostředkovateli financování aktiv rezidentům)
31.03.2020 Půjčky finančním institucím - celkem (Zprostředkovatelé financování aktiv > Struktura půjček poskytnutých zprostředkovateli financování aktiv rezidentům)
31.03.2020 Půjčky vládním institucím - celkem (Zprostředkovatelé financování aktiv > Struktura půjček poskytnutých zprostředkovateli financování aktiv rezidentům)
31.03.2020 Půjčky neziskovým organizacím sloužící domácnostem - celkem (Zprostředkovatelé financování aktiv > Struktura půjček poskytnutých zprostředkovateli financování aktiv rezidentům)
31.03.2020 Aktiva - celkem (Zprostředkovatelé financování aktiv > Čtvrtletní rozvaha společností finančního leasingu)
31.03.2020 Pokladna a vklady (Zprostředkovatelé financování aktiv > Čtvrtletní rozvaha společností finančního leasingu)
31.03.2020 Poskytnuté krátkodobé půjčky (Zprostředkovatelé financování aktiv > Čtvrtletní rozvaha společností finančního leasingu)
31.03.2020 Poskytnuté krátkodobé půjčky - rezidenti (Zprostředkovatelé financování aktiv > Čtvrtletní rozvaha společností finančního leasingu)
31.03.2020 Poskytnuté dlouhodobé půjčky (Zprostředkovatelé financování aktiv > Čtvrtletní rozvaha společností finančního leasingu)
31.03.2020 Poskytnuté dlouhodobé půjčky - rezidenti (Zprostředkovatelé financování aktiv > Čtvrtletní rozvaha společností finančního leasingu)
31.03.2020 Držené dluhopisy - celkem (Zprostředkovatelé financování aktiv > Čtvrtletní rozvaha společností finančního leasingu)
31.03.2020 Držené dluhopisy - rezidenti (Zprostředkovatelé financování aktiv > Čtvrtletní rozvaha společností finančního leasingu)
31.03.2020 Držené majetkové cenné papíry a účasti - celkem (Zprostředkovatelé financování aktiv > Čtvrtletní rozvaha společností finančního leasingu)
31.03.2020 Držené majetkové cenné papíry a účasti - rezidenti (Zprostředkovatelé financování aktiv > Čtvrtletní rozvaha společností finančního leasingu)
31.03.2020 Nefinanční aktiva (Zprostředkovatelé financování aktiv > Čtvrtletní rozvaha společností finančního leasingu)
31.03.2020 Ostatní aktiva (Zprostředkovatelé financování aktiv > Čtvrtletní rozvaha společností finančního leasingu)
31.03.2020 Pasiva - celkem (Zprostředkovatelé financování aktiv > Čtvrtletní rozvaha společností finančního leasingu)
31.03.2020 Přijaté krátkodobé půjčky - celkem (Zprostředkovatelé financování aktiv > Čtvrtletní rozvaha společností finančního leasingu)
31.03.2020 Přijaté krátkodobé půjčky - rezidenti (Zprostředkovatelé financování aktiv > Čtvrtletní rozvaha společností finančního leasingu)
31.03.2020 Přijaté dlouhodobé půjčky - celkem (Zprostředkovatelé financování aktiv > Čtvrtletní rozvaha společností finančního leasingu)
31.03.2020 Přijaté dlouhodobé půjčky - rezidenti (Zprostředkovatelé financování aktiv > Čtvrtletní rozvaha společností finančního leasingu)
31.03.2020 Emitované dluhopisy - celkem (Zprostředkovatelé financování aktiv > Čtvrtletní rozvaha společností finančního leasingu)
31.03.2020 Emitované dluhopisy - rezidenti (Zprostředkovatelé financování aktiv > Čtvrtletní rozvaha společností finančního leasingu)
31.03.2020 Vlastní kapitál (Zprostředkovatelé financování aktiv > Čtvrtletní rozvaha společností finančního leasingu)
31.03.2020 Ostatní pasiva (Zprostředkovatelé financování aktiv > Čtvrtletní rozvaha společností finančního leasingu)
31.03.2020 Půjčky nefinančním podnikům do 1 roku (Zprostředkovatelé financování aktiv > Struktura půjček poskytnutých společnostmi finančního leasingu rezidentům)
31.03.2020 Půjčky nefinančním podnikům od 1 do 5 let (Zprostředkovatelé financování aktiv > Struktura půjček poskytnutých společnostmi finančního leasingu rezidentům)
31.03.2020 Půjčky nefinančním podnikům nad 5 let (Zprostředkovatelé financování aktiv > Struktura půjček poskytnutých společnostmi finančního leasingu rezidentům)
31.03.2020 Půjčky domácnostem na spotřebu do 1 roku (Zprostředkovatelé financování aktiv > Struktura půjček poskytnutých společnostmi finančního leasingu rezidentům)
31.03.2020 Půjčky domácnostem na spotřebu od 1 do 5 let (Zprostředkovatelé financování aktiv > Struktura půjček poskytnutých společnostmi finančního leasingu rezidentům)
31.03.2020 Půjčky domácnostem na spotřebu nad 5 let (Zprostředkovatelé financování aktiv > Struktura půjček poskytnutých společnostmi finančního leasingu rezidentům)
31.03.2020 Půjčky domácnostem na bydlení - celkem (Zprostředkovatelé financování aktiv > Struktura půjček poskytnutých společnostmi finančního leasingu rezidentům)
31.03.2020 Půjčky domácnostem ostatní - celkem (Zprostředkovatelé financování aktiv > Struktura půjček poskytnutých společnostmi finančního leasingu rezidentům)
31.03.2020 Půjčky finančním institucím - celkem (Zprostředkovatelé financování aktiv > Struktura půjček poskytnutých společnostmi finančního leasingu rezidentům)
31.03.2020 Půjčky vládním institucím - celkem (Zprostředkovatelé financování aktiv > Struktura půjček poskytnutých společnostmi finančního leasingu rezidentům)
31.03.2020 Půjčky neziskovým organizacím sloužící domácnostem - celkem (Zprostředkovatelé financování aktiv > Struktura půjček poskytnutých společnostmi finančního leasingu rezidentům)
31.03.2020 Aktiva - celkem (Zprostředkovatelé financování aktiv > Čtvrtletní rozvaha společností ostatního úvěrování)
31.03.2020 Pokladna a vklady (Zprostředkovatelé financování aktiv > Čtvrtletní rozvaha společností ostatního úvěrování)
31.03.2020 Poskytnuté krátkodobé půjčky (Zprostředkovatelé financování aktiv > Čtvrtletní rozvaha společností ostatního úvěrování)
31.03.2020 Poskytnuté krátkodobé půjčky - rezidenti (Zprostředkovatelé financování aktiv > Čtvrtletní rozvaha společností ostatního úvěrování)
31.03.2020 Poskytnuté dlouhodobé půjčky (Zprostředkovatelé financování aktiv > Čtvrtletní rozvaha společností ostatního úvěrování)
31.03.2020 Poskytnuté dlouhodobé půjčky - rezidenti (Zprostředkovatelé financování aktiv > Čtvrtletní rozvaha společností ostatního úvěrování)
31.03.2020 Držené dluhopisy - celkem (Zprostředkovatelé financování aktiv > Čtvrtletní rozvaha společností ostatního úvěrování)
31.03.2020 Držené dluhopisy - rezidenti (Zprostředkovatelé financování aktiv > Čtvrtletní rozvaha společností ostatního úvěrování)
31.03.2020 Držené majetkové cenné papíry a účasti - celkem (Zprostředkovatelé financování aktiv > Čtvrtletní rozvaha společností ostatního úvěrování)
31.03.2020 Držené majetkové cenné papíry a účasti - rezidenti (Zprostředkovatelé financování aktiv > Čtvrtletní rozvaha společností ostatního úvěrování)
31.03.2020 Nefinanční aktiva (Zprostředkovatelé financování aktiv > Čtvrtletní rozvaha společností ostatního úvěrování)
31.03.2020 Ostatní aktiva (Zprostředkovatelé financování aktiv > Čtvrtletní rozvaha společností ostatního úvěrování)
31.03.2020 Pasiva - celkem (Zprostředkovatelé financování aktiv > Čtvrtletní rozvaha společností ostatního úvěrování)
31.03.2020 Přijaté krátkodobé půjčky - celkem (Zprostředkovatelé financování aktiv > Čtvrtletní rozvaha společností ostatního úvěrování)