Statistická data ČNB, Data ze dne 11.12.2018

Statistická data ČNB, Data ze dne 11.12.2018
Ke dni/ŘadŘada
30.11.2018 (13) Sestava %, meziměsíční změny, měsíční data (Spotřebitelské ceny - propočty ČNB > Inflace (čistá, jádrová, měnově politická))
30.11.2018 (13) Sestava %, meziroční změny, měsíční data (Spotřebitelské ceny - propočty ČNB > Inflace (čistá, jádrová, měnově politická))
30.11.2018 (13) Sestava Předchozí období=100, měsíční data (Spotřebitelské ceny - data ČSÚ > Metodika 2015)
30.11.2018 (13) Sestava SOPR=100, měsíční data (Spotřebitelské ceny - data ČSÚ > Metodika 2015)
30.11.2018 (13) Sestava 2015=100, měsíční data (Spotřebitelské ceny - data ČSÚ > Metodika 2015)
30.11.2018 (13) Sestava Meziroční klouzavý průměr (míra inflace), měsíční data (Spotřebitelské ceny - data ČSÚ > Metodika 2015)
30.11.2018 (6) Sestava %, meziroční změny, měsíční data (Spotřebitelské ceny - propočty ČNB > Spotřebitelské ceny obchodovatelného a neobchodovatelného zboží)
30.11.2018 (1) Sestava % (k ultimu období), měsíční data (Míra nezaměstnanosti > Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu (data MPSV))
30.11.2018 (1) Sestava osob, měsíční data (Ostatní ukazatele nezaměstnanosti > Neumístění uchazeči o zaměstanání (data MPSV))
30.11.2018 (1) Sestava osob, měsíční data (Ostatní ukazatele nezaměstnanosti > Volná pracovní místa (data MPSV))
31.10.2018 (1) Sestava Kč FOB, měsíční data (Vnější ekonomické vztahy > Export zboží)
31.10.2018 (1) Sestava Kč FOB, měsíční data (Vnější ekonomické vztahy > Import zboží)
31.10.2018 (1) Sestava Kč CIF, měsíční data (Vnější ekonomické vztahy > Import zboží)
31.10.2018 (1) Sestava Kč FOB, měsíční data (Vnější ekonomické vztahy > Saldo obchodní bilance)
31.10.2018 (1) Sestava Kč FOB/CIF, měsíční data (Vnější ekonomické vztahy > Saldo obchodní bilance)
Ke dni/ŘadŘada
30.11.2018 Spotřebitelské ceny (Inflace (čistá, jádrová, měnově politická) > %, meziměsíční změny, měsíční data)
30.11.2018 Regulované ceny (Inflace (čistá, jádrová, měnově politická) > %, meziměsíční změny, měsíční data)
30.11.2018 podíl na růstu spotřebitelských cen (Inflace (čistá, jádrová, měnově politická) > %, meziměsíční změny, měsíční data)
30.11.2018 Primární dopady změn nepřímých daní ve spotřebitelských cenách - podíl na růstu spotřebitelských cen (Inflace (čistá, jádrová, měnově politická) > %, meziměsíční změny, měsíční data)
30.11.2018 Čistá inflace (Inflace (čistá, jádrová, měnově politická) > %, meziměsíční změny, měsíční data)
30.11.2018 podíl na růstu spotřebitelských cen (Inflace (čistá, jádrová, měnově politická) > %, meziměsíční změny, měsíční data)
30.11.2018 Ceny potravin, nápoje, tabák (Inflace (čistá, jádrová, měnově politická) > %, meziměsíční změny, měsíční data)
30.11.2018 podíl na růstu spotřebitelských cen (Inflace (čistá, jádrová, měnově politická) > %, meziměsíční změny, měsíční data)
30.11.2018 Jádrová inflace (Inflace (čistá, jádrová, měnově politická) > %, meziměsíční změny, měsíční data)
30.11.2018 podíl na růstu spotřebitelských cen (Inflace (čistá, jádrová, měnově politická) > %, meziměsíční změny, měsíční data)
30.11.2018 Ceny pohonných hmot (Inflace (čistá, jádrová, měnově politická) > %, meziměsíční změny, měsíční data)
30.11.2018 podíl na růstu spotřebitelských cen (Inflace (čistá, jádrová, měnově politická) > %, meziměsíční změny, měsíční data)
30.11.2018 Měnověpolitická inflace (Inflace (čistá, jádrová, měnově politická) > %, meziměsíční změny, měsíční data)
30.11.2018 Spotřebitelské ceny (Inflace (čistá, jádrová, měnově politická) > %, meziroční změny, měsíční data)
30.11.2018 Regulované ceny (Inflace (čistá, jádrová, měnově politická) > %, meziroční změny, měsíční data)
30.11.2018 podíl na růstu spotřebitelských cen (Inflace (čistá, jádrová, měnově politická) > %, meziroční změny, měsíční data)
30.11.2018 Primární dopady změn nepřímých daní ve spotřebitelských cenách - podíl na růstu spotřebitelských cen (Inflace (čistá, jádrová, měnově politická) > %, meziroční změny, měsíční data)
30.11.2018 Čistá inflace (Inflace (čistá, jádrová, měnově politická) > %, meziroční změny, měsíční data)
30.11.2018 podíl na růstu spotřebitelských cen (Inflace (čistá, jádrová, měnově politická) > %, meziroční změny, měsíční data)
30.11.2018 Ceny potravin, nápoje, tabák (Inflace (čistá, jádrová, měnově politická) > %, meziroční změny, měsíční data)
30.11.2018 podíl na růstu spotřebitelských cen (Inflace (čistá, jádrová, měnově politická) > %, meziroční změny, měsíční data)
30.11.2018 Jádrová inflace (Inflace (čistá, jádrová, měnově politická) > %, meziroční změny, měsíční data)
30.11.2018 podíl na růstu spotřebitelských cen (Inflace (čistá, jádrová, měnově politická) > %, meziroční změny, měsíční data)
30.11.2018 Ceny pohonných hmot (Inflace (čistá, jádrová, měnově politická) > %, meziroční změny, měsíční data)
30.11.2018 podíl na růstu spotřebitelských cen (Inflace (čistá, jádrová, měnově politická) > %, meziroční změny, měsíční data)
30.11.2018 Měnověpolitická inflace (Inflace (čistá, jádrová, měnově politická) > %, meziroční změny, měsíční data)
30.11.2018 Ceny pohonných hmot (PH) (Spotřebitelské ceny obchodovatelného a neobchodovatelného zboží > %, meziroční změny, měsíční data)
30.11.2018 Ceny ostatních obchod. položek bez potravin a PH (Spotřebitelské ceny obchodovatelného a neobchodovatelného zboží > %, meziroční změny, měsíční data)
30.11.2018 Ceny neobchod. položek bez regulovaných cen (Spotřebitelské ceny obchodovatelného a neobchodovatelného zboží > %, meziroční změny, měsíční data)
30.11.2018 Ceny nepotravinářských položek bez regul. cen (Spotřebitelské ceny obchodovatelného a neobchodovatelného zboží > %, meziroční změny, měsíční data)
30.11.2018 Ceny obchodovatelných položek - potraviny (Spotřebitelské ceny obchodovatelného a neobchodovatelného zboží > %, meziroční změny, měsíční data)
30.11.2018 Ceny neobchodovatelných položek - regulované ceny (Spotřebitelské ceny obchodovatelného a neobchodovatelného zboží > %, meziroční změny, měsíční data)
30.11.2018 Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu (ve věku 15-64 let) (%) (Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu (data MPSV) > % (k ultimu období), měsíční data)
30.11.2018 Neumístění uchazeči o zaměstnání (tis. osob) (Neumístění uchazeči o zaměstanání (data MPSV) > osob, měsíční data)
30.11.2018 Volna pracovni mista (tis.) (Volná pracovní místa (data MPSV) > osob, měsíční data)
30.11.2018 ÚHRN (Metodika 2015 > Předchozí období=100, měsíční data)
30.11.2018 POTRAVINY A NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE (Metodika 2015 > Předchozí období=100, měsíční data)
30.11.2018 ALKOHOLICKÉ NÁPOJE, TABÁK (Metodika 2015 > Předchozí období=100, měsíční data)
30.11.2018 ODÍVÁNÍ A OBUV (Metodika 2015 > Předchozí období=100, měsíční data)
30.11.2018 BYDLENÍ, VODA, ENERGIE, PALIVA (Metodika 2015 > Předchozí období=100, měsíční data)
30.11.2018 BYTOVÉ VYBAVENÍ, ZAŘÍZENÍ DOMÁCNOSTI, OPRAVY (Metodika 2015 > Předchozí období=100, měsíční data)
30.11.2018 ZDRAVÍ (Metodika 2015 > Předchozí období=100, měsíční data)
30.11.2018 DOPRAVA (Metodika 2015 > Předchozí období=100, měsíční data)
30.11.2018 POŠTY A TELEKOMUNIKACE (Metodika 2015 > Předchozí období=100, měsíční data)
30.11.2018 REKREACE A KULTURA (Metodika 2015 > Předchozí období=100, měsíční data)
30.11.2018 VZDĚLÁVÁNÍ (Metodika 2015 > Předchozí období=100, měsíční data)
30.11.2018 STRAVOVÁNÍ A UBYTOVÁNÍ (Metodika 2015 > Předchozí období=100, měsíční data)
30.11.2018 OSTATNÍ ZBOŽÍ A SLUŽBY (Metodika 2015 > Předchozí období=100, měsíční data)
30.11.2018 ÚHRN (Metodika 2015 > SOPR=100, měsíční data)
30.11.2018 POTRAVINY A NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE (Metodika 2015 > SOPR=100, měsíční data)
30.11.2018 ALKOHOLICKÉ NÁPOJE, TABÁK (Metodika 2015 > SOPR=100, měsíční data)
30.11.2018 ODÍVÁNÍ A OBUV (Metodika 2015 > SOPR=100, měsíční data)
30.11.2018 BYDLENÍ, VODA, ENERGIE, PALIVA (Metodika 2015 > SOPR=100, měsíční data)
30.11.2018 BYTOVÉ VYBAVENÍ, ZAŘÍZENÍ DOMÁCNOSTI, OPRAVY (Metodika 2015 > SOPR=100, měsíční data)
30.11.2018 ZDRAVÍ (Metodika 2015 > SOPR=100, měsíční data)
30.11.2018 DOPRAVA (Metodika 2015 > SOPR=100, měsíční data)
30.11.2018 POŠTY A TELEKOMUNIKACE (Metodika 2015 > SOPR=100, měsíční data)
30.11.2018 REKREACE A KULTURA (Metodika 2015 > SOPR=100, měsíční data)
30.11.2018 VZDĚLÁVÁNÍ (Metodika 2015 > SOPR=100, měsíční data)
30.11.2018 STRAVOVÁNÍ A UBYTOVÁNÍ (Metodika 2015 > SOPR=100, měsíční data)
30.11.2018 OSTATNÍ ZBOŽÍ A SLUŽBY (Metodika 2015 > SOPR=100, měsíční data)
30.11.2018 ÚHRN (Metodika 2015 > 2015=100, měsíční data)
30.11.2018 POTRAVINY A NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE (Metodika 2015 > 2015=100, měsíční data)
30.11.2018 ALKOHOLICKÉ NÁPOJE, TABÁK (Metodika 2015 > 2015=100, měsíční data)
30.11.2018 ODÍVÁNÍ A OBUV (Metodika 2015 > 2015=100, měsíční data)
30.11.2018 BYDLENÍ, VODA, ENERGIE, PALIVA (Metodika 2015 > 2015=100, měsíční data)
30.11.2018 BYTOVÉ VYBAVENÍ, ZAŘÍZENÍ DOMÁCNOSTI, OPRAVY (Metodika 2015 > 2015=100, měsíční data)
30.11.2018 ZDRAVÍ (Metodika 2015 > 2015=100, měsíční data)
30.11.2018 DOPRAVA (Metodika 2015 > 2015=100, měsíční data)
30.11.2018 POŠTY A TELEKOMUNIKACE (Metodika 2015 > 2015=100, měsíční data)
30.11.2018 REKREACE A KULTURA (Metodika 2015 > 2015=100, měsíční data)
30.11.2018 VZDĚLÁVÁNÍ (Metodika 2015 > 2015=100, měsíční data)
30.11.2018 STRAVOVÁNÍ A UBYTOVÁNÍ (Metodika 2015 > 2015=100, měsíční data)
30.11.2018 OSTATNÍ ZBOŽÍ A SLUŽBY (Metodika 2015 > 2015=100, měsíční data)
30.11.2018 ÚHRN (Metodika 2015 > Meziroční klouzavý průměr (míra inflace), měsíční data)
30.11.2018 POTRAVINY A NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE (Metodika 2015 > Meziroční klouzavý průměr (míra inflace), měsíční data)
30.11.2018 ALKOHOLICKÉ NÁPOJE, TABÁK (Metodika 2015 > Meziroční klouzavý průměr (míra inflace), měsíční data)
30.11.2018 ODÍVÁNÍ A OBUV (Metodika 2015 > Meziroční klouzavý průměr (míra inflace), měsíční data)
30.11.2018 BYDLENÍ, VODA, ENERGIE, PALIVA (Metodika 2015 > Meziroční klouzavý průměr (míra inflace), měsíční data)
30.11.2018 BYTOVÉ VYBAVENÍ, ZAŘÍZENÍ DOMÁCNOSTI, OPRAVY (Metodika 2015 > Meziroční klouzavý průměr (míra inflace), měsíční data)
30.11.2018 ZDRAVÍ (Metodika 2015 > Meziroční klouzavý průměr (míra inflace), měsíční data)
30.11.2018 DOPRAVA (Metodika 2015 > Meziroční klouzavý průměr (míra inflace), měsíční data)
30.11.2018 POŠTY A TELEKOMUNIKACE (Metodika 2015 > Meziroční klouzavý průměr (míra inflace), měsíční data)
30.11.2018 REKREACE A KULTURA (Metodika 2015 > Meziroční klouzavý průměr (míra inflace), měsíční data)
30.11.2018 VZDĚLÁVÁNÍ (Metodika 2015 > Meziroční klouzavý průměr (míra inflace), měsíční data)
30.11.2018 STRAVOVÁNÍ A UBYTOVÁNÍ (Metodika 2015 > Meziroční klouzavý průměr (míra inflace), měsíční data)
30.11.2018 OSTATNÍ ZBOŽÍ A SLUŽBY (Metodika 2015 > Meziroční klouzavý průměr (míra inflace), měsíční data)
31.10.2018 Dovoz (FOB) (Import zboží > Kč FOB, měsíční data)
31.10.2018 Dovoz (CIF) (Import zboží > Kč CIF, měsíční data)
31.10.2018 Vývoz (FOB) (Export zboží > Kč FOB, měsíční data)
31.10.2018 Saldo zahraničního obchodu (FOB/FOB) (Saldo obchodní bilance > Kč FOB, měsíční data)
31.10.2018 Saldo zahraničního obchodu (FOB/CIF) (Saldo obchodní bilance > Kč FOB/CIF, měsíční data)


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies