Statistická data ČNB, Data ze dne 19.1.2018

Statistická data ČNB, Data ze dne 19.1.2018
Ke dni/ŘadŘada
30.09.2017 (30) Sestava Závazky, stavy, Národní hospodářství (Statistika finančních účtů > Národní hospodářství celkem)
30.09.2017 (30) Sestava Závazky, transakce, Národní hospodářství (Statistika finančních účtů > Národní hospodářství celkem)
30.09.2017 (30) Sestava Závazky, stavy, Nerezidenti (Statistika finančních účtů > Nerezidenti)
30.09.2017 (30) Sestava Závazky, transakce, Nerezidenti (Statistika finančních účtů > Nerezidenti)
30.09.2017 (29) Sestava Finanční aktiva, stavy, Národní hospodářství (Statistika finančních účtů > Národní hospodářství celkem)
30.09.2017 (29) Sestava Finanční aktiva, transakce, Národní hospodářství (Statistika finančních účtů > Národní hospodářství celkem)
30.09.2017 (29) Sestava Závazky, stavy, Měnové finanční instituce (Statistika finančních účtů > Měnové finanční instituce)
30.09.2017 (29) Sestava Závazky, transakce, Měnové finanční instituce (Statistika finančních účtů > Měnové finanční instituce)
30.09.2017 (29) Sestava Finanční aktiva, stavy, Měnové finanční instituce (Statistika finančních účtů > Měnové finanční instituce)
30.09.2017 (29) Sestava Finanční aktiva, transakce, Měnové finanční instituce (Statistika finančních účtů > Měnové finanční instituce)
30.09.2017 (29) Sestava Finanční aktiva, stavy, Nerezidenti (Statistika finančních účtů > Nerezidenti)
30.09.2017 (29) Sestava Finanční aktiva, transakce - Nerezidenti (Statistika finančních účtů > Nerezidenti)
30.09.2017 (26) Sestava Finanční aktiva, stavy, Nefinanční podniky (Statistika finančních účtů > Nefinanční podniky)
30.09.2017 (26) Sestava Finanční aktiva, transakce, Nefinanční podniky (Statistika finančních účtů > Nefinanční podniky)
30.09.2017 (26) Sestava Finanční aktiva, stavy, Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu (Statistika finančních účtů > Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu)
30.09.2017 (26) Sestava Finanční aktiva, transakce, Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu (Statistika finančních účtů > Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu)
30.09.2017 (26) Sestava Finanční aktiva, stavy, Ostatní finanční instituce (Statistika finančních účtů > Ostatní finanční instituce)
30.09.2017 (26) Sestava Finanční aktiva, transakce, Ostatní finanční instituce (Statistika finančních účtů > Ostatní finanční instituce)
30.09.2017 (26) Sestava Finanční aktiva, stavy, Pojišťovací společnosti (Statistika finančních účtů > Pojišťovací společnosti)
30.09.2017 (26) Sestava Finanční aktiva, transakce, Pojišťovací společnosti (Statistika finančních účtů > Pojišťovací společnosti)
30.09.2017 (26) Sestava Finanční aktiva, stavy, Penzijní fondy (Statistika finančních účtů > Penzijní fondy)
30.09.2017 (26) Sestava Finanční aktiva, transakce, Penzijní fondy (Statistika finančních účtů > Penzijní fondy)
30.09.2017 (26) Sestava Finanční aktiva, stavy, Ústřední vládní instituce (Statistika finančních účtů > Ústřední vládní instituce)
30.09.2017 (26) Sestava Finanční aktiva, transakce, Ústřední vládní instituce (Statistika finančních účtů > Ústřední vládní instituce)
30.09.2017 (26) Sestava Finanční aktiva, transakce, Místní vládní instituce (Statistika finančních účtů > Místní vládní instituce)
30.09.2017 (26) Sestava Finanční aktiva, stavy, Fondy sociálního zabezpečení (Statistika finančních účtů > Fondy sociálního zabezpečení)
30.09.2017 (26) Sestava Finanční aktiva, transakce, Fondy sociálního zabezpečení (Statistika finančních účtů > Fondy sociálního zabezpečení)
30.09.2017 (26) Sestava Finanční aktiva, stavy, Domácnosti (Statistika finančních účtů > Domácnosti)
30.09.2017 (26) Sestava Finanční aktiva, transakce, Domácnosti (Statistika finančních účtů > Domácnosti)
30.09.2017 (26) Sestava Finanční aktiva, stavy, Neziskové instituce sloužící domácnostem (Statistika finančních účtů > Neziskové instituce sloužící domácnostem)
30.09.2017 (26) Sestava Finanční aktiva, transakce, Neziskové instituce sloužící domácnostem (Statistika finančních účtů > Neziskové instituce sloužící domácnostem)
30.09.2017 (24) Sestava Finanční aktiva, stavy, Místní vládní instituce (Statistika finančních účtů > Místní vládní instituce)
30.09.2017 (21) Sestava Závazky, stavy, Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu (Statistika finančních účtů > Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu)
30.09.2017 (21) Sestava Závazky, transakce, Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu (Statistika finančních účtů > Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu)
30.09.2017 (21) Sestava Závazky, stavy, Pojišťovací společnosti (Statistika finančních účtů > Pojišťovací společnosti)
30.09.2017 (21) Sestava Závazky, transakce, Pojišťovací společnosti (Statistika finančních účtů > Pojišťovací společnosti)
30.09.2017 (21) Sestava Závazky, stavy, Penzijní fondy (Statistika finančních účtů > Penzijní fondy)
30.09.2017 (21) Sestava Závazky, transakce, Penzijní fondy (Statistika finančních účtů > Penzijní fondy)
30.09.2017 (20) Sestava Závazky, stavy, Ostatní finanční instituce (Statistika finančních účtů > Ostatní finanční instituce)
30.09.2017 (20) Sestava Závazky, transakce, Ostatní finanční instituce (Statistika finančních účtů > Ostatní finanční instituce)
30.09.2017 (18) Sestava Finanční rozvaha dle sektorů - Nerezidenti (S2) (SDDS Plus > Reálný sektor)
30.09.2017 (17) Sestava Finanční rozvaha dle sektorů - Centrální banka (S121) (SDDS Plus > Reálný sektor)
30.09.2017 (17) Sestava Závazky, stavy, Nefinanční podniky (Statistika finančních účtů > Nefinanční podniky)
30.09.2017 (17) Sestava Závazky, transakce, Nefinanční podniky (Statistika finančních účtů > Nefinanční podniky)
30.09.2017 (16) Sestava Finanční rozvaha dle sektorů - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S122) (SDDS Plus > Reálný sektor)
30.09.2017 (16) Sestava Závazky, stavy, Ústřední vládní instituce (Statistika finančních účtů > Ústřední vládní instituce)
30.09.2017 (16) Sestava Závazky, transakce, Ústřední vládní instituce (Statistika finančních účtů > Ústřední vládní instituce)
30.09.2017 (15) Sestava Finanční rozvaha dle sektorů - Fondy penežního trhu (S123) (SDDS Plus > Reálný sektor)
30.09.2017 (15) Sestava Finanční rozvaha dle sektorů - Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu (S124) (SDDS Plus > Reálný sektor)
30.09.2017 (15) Sestava Finanční rozvaha dle sektorů - Ostatní finanční instituce (S12O) (SDDS Plus > Reálný sektor)
30.09.2017 (15) Sestava Finanční rozvaha dle sektorů - Vládní instituce (S13) (SDDS Plus > Reálný sektor)
30.09.2017 (15) Sestava Finanční rozvaha dle sektorů - Pojišťovací společnosti a penzijní fondy (S12Q) (SDDS Plus > Reálný sektor)
30.09.2017 (14) Sestava Finanční rozvaha dle sektorů - Nefinanční podniky (S11) (SDDS Plus > Reálný sektor)
30.09.2017 (14) Sestava Analytické účty ostatních finančních institucí (Finanční sektor > Analytické účty ostatních finančních institucí)
30.09.2017 (13) Sestava Finanční rozvaha dle sektorů - Domácnosti a neziskové instituce domácností (S1M) (SDDS Plus > Reálný sektor)
30.09.2017 (12) Sestava Závazky, stavy, Místní vládní instituce (Statistika finančních účtů > Místní vládní instituce)
30.09.2017 (12) Sestava Závazky, transakce, Mistní vládní instituce (Statistika finančních účtů > Místní vládní instituce)
30.09.2017 (12) Sestava Závazky, stavy, Fondy sociálního zabezpečení (Statistika finančních účtů > Fondy sociálního zabezpečení)
30.09.2017 (12) Sestava Závazky, transakce, Fondy sociálního zabezpečení (Statistika finančních účtů > Fondy sociálního zabezpečení)
30.09.2017 (12) Sestava Závazky, stavy, Domácnosti (Statistika finančních účtů > Domácnosti)
30.09.2017 (12) Sestava Závazky, transakce, Domácnosti (Statistika finančních účtů > Domácnosti)
30.09.2017 (12) Sestava Závazky, stavy, Neziskové instituce sloužící domácnostem (Statistika finančních účtů > Neziskové instituce sloužící domácnostem)
30.09.2017 (12) Sestava Závazky, transakce, Neziskové instituce sloužící domácnostem (Statistika finančních účtů > Neziskové instituce sloužící domácnostem)
30.09.2017 (7) Sestava Cenné papíry - v držení vládních institucí (Finanční sektor > Cenné papíry)
30.09.2017 (7) Sestava Cenné papíry - v držení finančních institucí (Finanční sektor > Cenné papíry)
30.09.2017 (7) Sestava Cenné papíry - v držení domácností a neziskových institucí (Finanční sektor > Cenné papíry)
30.09.2017 (7) Sestava Cenné papíry - v držení rezidentů (Finanční sektor > Cenné papíry)
30.09.2017 (7) Sestava Cenné papíry - v držení nefinančních podniků (Finanční sektor > Cenné papíry)
30.09.2017 (5) Sestava Cenné papíry - v držení všech vlastníků (Finanční sektor > Cenné papíry)
30.09.2017 (5) Sestava Cenné papíry - v držení nerezidentů (Finanční sektor > Cenné papíry)
Ke dni/ŘadŘada
30.09.2017 Závazky celkem (Národní hospodářství celkem > Závazky, stavy, Národní hospodářství)
30.09.2017 Měnové zlato a zvláštní práva čerpání (AF.1) (Národní hospodářství celkem > Závazky, stavy, Národní hospodářství)
30.09.2017 Měnové zlato (AF.11) (Národní hospodářství celkem > Závazky, stavy, Národní hospodářství)
30.09.2017 Zvláštní práva čerpání (AF.12) (Národní hospodářství celkem > Závazky, stavy, Národní hospodářství)
30.09.2017 Oběživo a vklady (AF.2) (Národní hospodářství celkem > Závazky, stavy, Národní hospodářství)
30.09.2017 Oběživo (AF.21) (Národní hospodářství celkem > Závazky, stavy, Národní hospodářství)
30.09.2017 Vklady (AF.22+AF.29) (Národní hospodářství celkem > Závazky, stavy, Národní hospodářství)
30.09.2017 Převoditelné vklady (AF.22) (Národní hospodářství celkem > Závazky, stavy, Národní hospodářství)
30.09.2017 Ostatní vklady (AF.29) (Národní hospodářství celkem > Závazky, stavy, Národní hospodářství)
30.09.2017 Dluhové cenné papíry (AF.3) (Národní hospodářství celkem > Závazky, stavy, Národní hospodářství)
30.09.2017 Krátkodobé (AF.31) (Národní hospodářství celkem > Závazky, stavy, Národní hospodářství)
30.09.2017 Dlouhodobé (AF.32) (Národní hospodářství celkem > Závazky, stavy, Národní hospodářství)
30.09.2017 Půjčky (AF.4) (Národní hospodářství celkem > Závazky, stavy, Národní hospodářství)
30.09.2017 Krátkodobé (AF.41) (Národní hospodářství celkem > Závazky, stavy, Národní hospodářství)
30.09.2017 Dlouhodobé (AF.42) (Národní hospodářství celkem > Závazky, stavy, Národní hospodářství)
30.09.2017 Účasti a akcie/podílové listy investičních fondů (AF.5) (Národní hospodářství celkem > Závazky, stavy, Národní hospodářství)
30.09.2017 Akcie a ostatní účasti (AF.51) (Národní hospodářství celkem > Závazky, stavy, Národní hospodářství)
30.09.2017 Kotované akcie (AF.511) (Národní hospodářství celkem > Závazky, stavy, Národní hospodářství)
30.09.2017 Nekotované akcie (AF.512) (Národní hospodářství celkem > Závazky, stavy, Národní hospodářství)
30.09.2017 Jiné účasti (AF.519) (Národní hospodářství celkem > Závazky, stavy, Národní hospodářství)
30.09.2017 Akcie/podílové listy investičních fondů (AF.52) (Národní hospodářství celkem > Závazky, stavy, Národní hospodářství)
30.09.2017 Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy (AF.6) (Národní hospodářství celkem > Závazky, stavy, Národní hospodářství)
30.09.2017 Technické rezervy neživotního pojištění (AF.61) (Národní hospodářství celkem > Závazky, stavy, Národní hospodářství)
30.09.2017 Životní pojištění a nároky na anuitu (AF.62) (Národní hospodářství celkem > Závazky, stavy, Národní hospodářství)
30.09.2017 Penzijní nároky (AF.63) (Národní hospodářství celkem > Závazky, stavy, Národní hospodářství)
30.09.2017 Finanční deriváty a zaměstnanecké opce na akcie (AF.7) (Národní hospodářství celkem > Závazky, stavy, Národní hospodářství)
30.09.2017 Ostatní pohledávky (AF.8) (Národní hospodářství celkem > Závazky, stavy, Národní hospodářství)
30.09.2017 Obchodní úvěry a zálohy (AF.81) (Národní hospodářství celkem > Závazky, stavy, Národní hospodářství)
30.09.2017 Ostatní pohledávky bez obchodních úvěrů a záloh (AF.89) (Národní hospodářství celkem > Závazky, stavy, Národní hospodářství)
30.09.2017 Čistá finanční aktiva (Národní hospodářství celkem > Závazky, stavy, Národní hospodářství)
30.09.2017 Závazky celkem (Národní hospodářství celkem > Závazky, transakce, Národní hospodářství)
30.09.2017 Měnové zlato a zvláštní práva čerpání (F.1) (Národní hospodářství celkem > Závazky, transakce, Národní hospodářství)
30.09.2017 Měnové zlato (F.11) (Národní hospodářství celkem > Závazky, transakce, Národní hospodářství)
30.09.2017 Zvláštní práva čerpání (F.12) (Národní hospodářství celkem > Závazky, transakce, Národní hospodářství)
30.09.2017 Oběživo a vklady (F.2) (Národní hospodářství celkem > Závazky, transakce, Národní hospodářství)
30.09.2017 Oběživo (F.21) (Národní hospodářství celkem > Závazky, transakce, Národní hospodářství)
30.09.2017 Vklady (F.22+F.29) (Národní hospodářství celkem > Závazky, transakce, Národní hospodářství)
30.09.2017 Převoditelné vklady (F.22) (Národní hospodářství celkem > Závazky, transakce, Národní hospodářství)
30.09.2017 Ostatní vklady (F.29) (Národní hospodářství celkem > Závazky, transakce, Národní hospodářství)
30.09.2017 Dluhové cenné papíry (F.3) (Národní hospodářství celkem > Závazky, transakce, Národní hospodářství)
30.09.2017 Krátkodobé (F.31) (Národní hospodářství celkem > Závazky, transakce, Národní hospodářství)
30.09.2017 Dlouhodobé (F.32) (Národní hospodářství celkem > Závazky, transakce, Národní hospodářství)
30.09.2017 Půjčky (F.4) (Národní hospodářství celkem > Závazky, transakce, Národní hospodářství)
30.09.2017 Krátkodobé (F.41) (Národní hospodářství celkem > Závazky, transakce, Národní hospodářství)
30.09.2017 Dlouhodobé (F.42) (Národní hospodářství celkem > Závazky, transakce, Národní hospodářství)
30.09.2017 Účasti a akcie/podílové listy investičních fondů (AF.5) (Národní hospodářství celkem > Závazky, transakce, Národní hospodářství)
30.09.2017 Akcie a ostatní účasti (AF.51) (Národní hospodářství celkem > Závazky, transakce, Národní hospodářství)
30.09.2017 Kotované akcie (F.511) (Národní hospodářství celkem > Závazky, transakce, Národní hospodářství)
30.09.2017 Nekotované akcie (F.512) (Národní hospodářství celkem > Závazky, transakce, Národní hospodářství)
30.09.2017 Jiné účasti (F.519) (Národní hospodářství celkem > Závazky, transakce, Národní hospodářství)
30.09.2017 Akcie/podílové listy investičních fondů (AF.52) (Národní hospodářství celkem > Závazky, transakce, Národní hospodářství)
30.09.2017 Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy (F.6) (Národní hospodářství celkem > Závazky, transakce, Národní hospodářství)
30.09.2017 Technické rezervy neživotního pojištění (F.61) (Národní hospodářství celkem > Závazky, transakce, Národní hospodářství)
30.09.2017 Životní pojištění a nároky na anuitu (F.62) (Národní hospodářství celkem > Závazky, transakce, Národní hospodářství)
30.09.2017 Penzijní nároky (F.63) (Národní hospodářství celkem > Závazky, transakce, Národní hospodářství)
30.09.2017 Finanční deriváty a zaměstnanecké opce na akcie (F.7) (Národní hospodářství celkem > Závazky, transakce, Národní hospodářství)
30.09.2017 Ostatní pohledávky (F.8) (Národní hospodářství celkem > Závazky, transakce, Národní hospodářství)
30.09.2017 Obchodní úvěry a zálohy (F.81) (Národní hospodářství celkem > Závazky, transakce, Národní hospodářství)
30.09.2017 Ostatní pohledávky bez obchodních úvěrů a záloh (F.89) (Národní hospodářství celkem > Závazky, transakce, Národní hospodářství)
30.09.2017 Čisté finanční transakce (Národní hospodářství celkem > Závazky, transakce, Národní hospodářství)
30.09.2017 Závazky celkem (Nefinanční podniky > Závazky, stavy, Nefinanční podniky)
30.09.2017 Dluhové cenné papíry (AF.3) (Nefinanční podniky > Závazky, stavy, Nefinanční podniky)
30.09.2017 Krátkodobé (AF.31) (Nefinanční podniky > Závazky, stavy, Nefinanční podniky)
30.09.2017 Dlouhodobé (AF.32) (Nefinanční podniky > Závazky, stavy, Nefinanční podniky)
30.09.2017 Půjčky (AF.4) (Nefinanční podniky > Závazky, stavy, Nefinanční podniky)
30.09.2017 Krátkodobé (AF.41) (Nefinanční podniky > Závazky, stavy, Nefinanční podniky)
30.09.2017 Dlouhodobé (AF.42) (Nefinanční podniky > Závazky, stavy, Nefinanční podniky)
30.09.2017 Účasti a akcie/podílové listy investičních fondů (AF.5) (Nefinanční podniky > Závazky, stavy, Nefinanční podniky)
30.09.2017 Akcie a ostatní účasti (AF.51) (Nefinanční podniky > Závazky, stavy, Nefinanční podniky)
30.09.2017 Kotované akcie (AF.511) (Nefinanční podniky > Závazky, stavy, Nefinanční podniky)
30.09.2017 Nekotované akcie (AF.512) (Nefinanční podniky > Závazky, stavy, Nefinanční podniky)
30.09.2017 Jiné účasti (AF.519) (Nefinanční podniky > Závazky, stavy, Nefinanční podniky)
30.09.2017 Finanční deriváty a zaměstnanecké opce na akcie (AF.7) (Nefinanční podniky > Závazky, stavy, Nefinanční podniky)
30.09.2017 Ostatní pohledávky (AF.8) (Nefinanční podniky > Závazky, stavy, Nefinanční podniky)
30.09.2017 Obchodní úvěry a zálohy (AF.81) (Nefinanční podniky > Závazky, stavy, Nefinanční podniky)
30.09.2017 Ostatní pohledávky bez obchodních úvěrů a záloh (AF.89) (Nefinanční podniky > Závazky, stavy, Nefinanční podniky)
30.09.2017 Čistá finanční aktiva (Nefinanční podniky > Závazky, stavy, Nefinanční podniky)
30.09.2017 Závazky celkem (Nefinanční podniky > Závazky, transakce, Nefinanční podniky)
30.09.2017 Dluhové cenné papíry (F.3) (Nefinanční podniky > Závazky, transakce, Nefinanční podniky)
30.09.2017 Krátkodobé (F.31) (Nefinanční podniky > Závazky, transakce, Nefinanční podniky)
30.09.2017 Dlouhodobé (F.32) (Nefinanční podniky > Závazky, transakce, Nefinanční podniky)
30.09.2017 Půjčky (F.4) (Nefinanční podniky > Závazky, transakce, Nefinanční podniky)
30.09.2017 Krátkodobé (F.41) (Nefinanční podniky > Závazky, transakce, Nefinanční podniky)
30.09.2017 Dlouhodobé (F.42) (Nefinanční podniky > Závazky, transakce, Nefinanční podniky)
30.09.2017 Účasti a akcie/podílové listy investičních fondů (F.5) (Nefinanční podniky > Závazky, transakce, Nefinanční podniky)
30.09.2017 Akcie a ostatní účasti (F.51) (Nefinanční podniky > Závazky, transakce, Nefinanční podniky)
30.09.2017 Kotované akcie (F.511) (Nefinanční podniky > Závazky, transakce, Nefinanční podniky)
30.09.2017 Nekotované akcie (F.512) (Nefinanční podniky > Závazky, transakce, Nefinanční podniky)
30.09.2017 Jiné účasti (F.519) (Nefinanční podniky > Závazky, transakce, Nefinanční podniky)
30.09.2017 Finanční deriváty a zaměstnanecké opce na akcie (F.7) (Nefinanční podniky > Závazky, transakce, Nefinanční podniky)
30.09.2017 Ostatní pohledávky (F.8) (Nefinanční podniky > Závazky, transakce, Nefinanční podniky)
30.09.2017 Obchodní úvěry a zálohy (F.81) (Nefinanční podniky > Závazky, transakce, Nefinanční podniky)
30.09.2017 Ostatní pohledávky bez obchodních úvěrů a záloh (F.89) (Nefinanční podniky > Závazky, transakce, Nefinanční podniky)
30.09.2017 Čisté finanční transakce (Nefinanční podniky > Závazky, transakce, Nefinanční podniky)
30.09.2017 Závazky celkem (Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu > Závazky, stavy, Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu)
30.09.2017 Dluhové cenné papíry (AF.3) (Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu > Závazky, stavy, Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu)
30.09.2017 Krátkodobé (AF.31) (Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu > Závazky, stavy, Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu)
30.09.2017 Dlouhodobé (AF.32) (Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu > Závazky, stavy, Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu)
30.09.2017 Půjčky (AF.4) (Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu > Závazky, stavy, Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu)
30.09.2017 Krátkodobé (AF.41) (Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu > Závazky, stavy, Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu)
30.09.2017 Dlouhodobé (AF.42) (Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu > Závazky, stavy, Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu)
30.09.2017 Účasti a akcie/podílové listy investičních fondů (AF.5) (Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu > Závazky, stavy, Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu)
30.09.2017 Akcie a ostatní účasti (AF.51) (Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu > Závazky, stavy, Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu)
30.09.2017 Kotované akcie (AF.511) (Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu > Závazky, stavy, Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu)
30.09.2017 Nekotované akcie (AF.512) (Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu > Závazky, stavy, Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu)
30.09.2017 Jiné účasti (AF.519) (Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu > Závazky, stavy, Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu)
30.09.2017 Akcie/podílové listy investičních fondů (AF.52) (Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu > Závazky, stavy, Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu)
30.09.2017 Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy (AF.6) (Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu > Závazky, stavy, Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu)
30.09.2017 Technické rezervy neživotního pojištění (AF.61) (Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu > Závazky, stavy, Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu)
30.09.2017 Penzijní nároky (AF.63) (Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu > Závazky, stavy, Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu)
30.09.2017 Finanční deriváty a zaměstnanecké opce na akcie (AF.7) (Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu > Závazky, stavy, Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu)
30.09.2017 Ostatní pohledávky (AF.8) (Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu > Závazky, stavy, Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu)
30.09.2017 Obchodní úvěry a zálohy (AF.81) (Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu > Závazky, stavy, Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu)
30.09.2017 Ostatní pohledávky bez obchodních úvěrů a záloh (AF.89) (Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu > Závazky, stavy, Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu)
30.09.2017 Čistá finanční aktiva (Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu > Závazky, stavy, Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu)
30.09.2017 Závazky celkem (Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu > Závazky, transakce, Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu)
30.09.2017 Dluhové cenné papíry (F.3) (Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu > Závazky, transakce, Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu)
30.09.2017 Krátkodobé (F.31) (Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu > Závazky, transakce, Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu)
30.09.2017 Dlouhodobé (F.32) (Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu > Závazky, transakce, Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu)
30.09.2017 Půjčky (F.4) (Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu > Závazky, transakce, Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu)
30.09.2017 Krátkodobé (F.41) (Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu > Závazky, transakce, Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu)
30.09.2017 Dlouhodobé (F.42) (Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu > Závazky, transakce, Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu)
30.09.2017 Účasti a akcie/podílové listy investičních fondů (F.5) (Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu > Závazky, transakce, Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu)
30.09.2017 Akcie a ostatní účasti (F.51) (Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu > Závazky, transakce, Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu)
30.09.2017 Kotované akcie (F.511) (Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu > Závazky, transakce, Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu)
30.09.2017 Nekotované akcie (F.512) (Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu > Závazky, transakce, Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu)
30.09.2017 Jiné účasti (F.519) (Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu > Závazky, transakce, Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu)
30.09.2017 Akcie/podílové listy investičních fondů (F.52) (Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu > Závazky, transakce, Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu)
30.09.2017 Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy (F.6) (Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu > Závazky, transakce, Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu)
30.09.2017 Technické rezervy neživotního pojištění (F.61) (Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu > Závazky, transakce, Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu)
30.09.2017 Penzijní nároky (F.63) (Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu > Závazky, transakce, Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu)
30.09.2017 Finanční deriváty a zaměstnanecké opce na akcie (F.7) (Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu > Závazky, transakce, Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu)
30.09.2017 Ostatní pohledávky (F.8) (Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu > Závazky, transakce, Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu)
30.09.2017 Obchodní úvěry a zálohy (F.81) (Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu > Závazky, transakce, Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu)
30.09.2017 Ostatní pohledávky bez obchodních úvěrů a záloh (F.89) (Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu > Závazky, transakce, Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu)
30.09.2017 Čisté finanční transakce (Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu > Závazky, transakce, Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu)
30.09.2017 Závazky celkem (Pojišťovací společnosti > Závazky, stavy, Pojišťovací společnosti)
30.09.2017 Dluhové cenné papíry (AF.3) (Pojišťovací společnosti > Závazky, stavy, Pojišťovací společnosti)
30.09.2017 Krátkodobé (AF.31) (Pojišťovací společnosti > Závazky, stavy, Pojišťovací společnosti)
30.09.2017 Dlouhodobé (AF.32) (Pojišťovací společnosti > Závazky, stavy, Pojišťovací společnosti)
30.09.2017 Půjčky (AF.4) (Pojišťovací společnosti > Závazky, stavy, Pojišťovací společnosti)
30.09.2017 Krátkodobé (AF.41) (Pojišťovací společnosti > Závazky, stavy, Pojišťovací společnosti)
30.09.2017 Dlouhodobé (AF.42) (Pojišťovací společnosti > Závazky, stavy, Pojišťovací společnosti)
30.09.2017 Účasti a akcie/podílové listy investičních fondů (AF.5) (Pojišťovací společnosti > Závazky, stavy, Pojišťovací společnosti)
30.09.2017 Akcie a ostatní účasti (AF.51) (Pojišťovací společnosti > Závazky, stavy, Pojišťovací společnosti)
30.09.2017 Kotované akcie (AF.511) (Pojišťovací společnosti > Závazky, stavy, Pojišťovací společnosti)
30.09.2017 Nekotované akcie (AF.512) (Pojišťovací společnosti > Závazky, stavy, Pojišťovací společnosti)
30.09.2017 Jiné účasti (AF.519) (Pojišťovací společnosti > Závazky, stavy, Pojišťovací společnosti)
30.09.2017 Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy (AF.6) (Pojišťovací společnosti > Závazky, stavy, Pojišťovací společnosti)
30.09.2017 Technické rezervy neživotního pojištění (AF.61) (Pojišťovací společnosti > Závazky, stavy, Pojišťovací společnosti)
30.09.2017 Životní pojištění a nároky na anuitu (AF.62) (Pojišťovací společnosti > Závazky, stavy, Pojišťovací společnosti)
30.09.2017 Penzijní nároky (AF.63) (Pojišťovací společnosti > Závazky, stavy, Pojišťovací společnosti)
30.09.2017 Finanční deriváty a zaměstnanecké opce na akcie (AF.7) (Pojišťovací společnosti > Závazky, stavy, Pojišťovací společnosti)
30.09.2017 Ostatní pohledávky (AF.8) (Pojišťovací společnosti > Závazky, stavy, Pojišťovací společnosti)
30.09.2017 Obchodní úvěry a zálohy (AF.81) (Pojišťovací společnosti > Závazky, stavy, Pojišťovací společnosti)
30.09.2017 Ostatní pohledávky bez obchodních úvěrů a záloh (AF.89) (Pojišťovací společnosti > Závazky, stavy, Pojišťovací společnosti)
30.09.2017 Čistá finanční aktiva (Pojišťovací společnosti > Závazky, stavy, Pojišťovací společnosti)
30.09.2017 Závazky celkem (Pojišťovací společnosti > Závazky, transakce, Pojišťovací společnosti)
30.09.2017 Dluhové cenné papíry (F.3) (Pojišťovací společnosti > Závazky, transakce, Pojišťovací společnosti)
30.09.2017 Krátkodobé (F.31) (Pojišťovací společnosti > Závazky, transakce, Pojišťovací společnosti)
30.09.2017 Dlouhodobé (F.32) (Pojišťovací společnosti > Závazky, transakce, Pojišťovací společnosti)
30.09.2017 Půjčky (F.4) (Pojišťovací společnosti > Závazky, transakce, Pojišťovací společnosti)
30.09.2017 Krátkodobé (F.41) (Pojišťovací společnosti > Závazky, transakce, Pojišťovací společnosti)
30.09.2017 Dlouhodobé (F.42) (Pojišťovací společnosti > Závazky, transakce, Pojišťovací společnosti)
30.09.2017 Účasti a akcie/podílové listy investičních fondů (F.5) (Pojišťovací společnosti > Závazky, transakce, Pojišťovací společnosti)
30.09.2017 Akcie a ostatní účasti (F.51) (Pojišťovací společnosti > Závazky, transakce, Pojišťovací společnosti)
30.09.2017 Kotované akcie (F.511) (Pojišťovací společnosti > Závazky, transakce, Pojišťovací společnosti)
30.09.2017 Nekotované akcie (F.512) (Pojišťovací společnosti > Závazky, transakce, Pojišťovací společnosti)
30.09.2017 Jiné účasti (F.519) (Pojišťovací společnosti > Závazky, transakce, Pojišťovací společnosti)
30.09.2017 Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy (F.6) (Pojišťovací společnosti > Závazky, transakce, Pojišťovací společnosti)
30.09.2017 Technické rezervy neživotního pojištění (F.61) (Pojišťovací společnosti > Závazky, transakce, Pojišťovací společnosti)
30.09.2017 Životní pojištění a nároky na anuitu (F.62) (Pojišťovací společnosti > Závazky, transakce, Pojišťovací společnosti)
30.09.2017 Penzijní nároky (F.63) (Pojišťovací společnosti > Závazky, transakce, Pojišťovací společnosti)
30.09.2017 Finanční deriváty a zaměstnanecké opce na akcie (F.7) (Pojišťovací společnosti > Závazky, transakce, Pojišťovací společnosti)
30.09.2017 Ostatní pohledávky (F.8) (Pojišťovací společnosti > Závazky, transakce, Pojišťovací společnosti)
30.09.2017 Obchodní úvěry a zálohy (F.81) (Pojišťovací společnosti > Závazky, transakce, Pojišťovací společnosti)
30.09.2017 Ostatní pohledávky bez obchodních úvěrů a záloh (F.89) (Pojišťovací společnosti > Závazky, transakce, Pojišťovací společnosti)
30.09.2017 Čisté finanční transakce (Pojišťovací společnosti > Závazky, transakce, Pojišťovací společnosti)
30.09.2017 Závazky celkem (Penzijní fondy > Závazky, stavy, Penzijní fondy)
30.09.2017 Dluhové cenné papíry (AF.3) (Penzijní fondy > Závazky, stavy, Penzijní fondy)
30.09.2017 Krátkodobé (AF.31) (Penzijní fondy > Závazky, stavy, Penzijní fondy)
30.09.2017 Dlouhodobé (AF.32) (Penzijní fondy > Závazky, stavy, Penzijní fondy)
30.09.2017 Půjčky (AF.4) (Penzijní fondy > Závazky, stavy, Penzijní fondy)
30.09.2017 Krátkodobé (AF.41) (Penzijní fondy > Závazky, stavy, Penzijní fondy)
30.09.2017 Dlouhodobé (AF.42) (Penzijní fondy > Závazky, stavy, Penzijní fondy)
30.09.2017 Účasti a akcie/podílové listy investičních fondů (AF.5) (Penzijní fondy > Závazky, stavy, Penzijní fondy)
30.09.2017 Akcie a ostatní účasti (AF.51) (Penzijní fondy > Závazky, stavy, Penzijní fondy)
30.09.2017 Kotované akcie (AF.511) (Penzijní fondy > Závazky, stavy, Penzijní fondy)
30.09.2017 Nekotované akcie (AF.512) (Penzijní fondy > Závazky, stavy, Penzijní fondy)
30.09.2017 Jiné účasti (AF.519) (Penzijní fondy > Závazky, stavy, Penzijní fondy)
30.09.2017 Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy (AF.6) (Penzijní fondy > Závazky, stavy, Penzijní fondy)
30.09.2017 Technické rezervy neživotního pojištění (AF.61) (Penzijní fondy > Závazky, stavy, Penzijní fondy)
30.09.2017 Životní pojištění a nároky na anuitu (AF.62) (Penzijní fondy > Závazky, stavy, Penzijní fondy)
30.09.2017 Penzijní nároky (AF.63) (Penzijní fondy > Závazky, stavy, Penzijní fondy)
30.09.2017 Finanční deriváty a zaměstnanecké opce na akcie (AF.7) (Penzijní fondy > Závazky, stavy, Penzijní fondy)
30.09.2017 Ostatní pohledávky (AF.8) (Penzijní fondy > Závazky, stavy, Penzijní fondy)
30.09.2017 Obchodní úvěry a zálohy (AF.81) (Penzijní fondy > Závazky, stavy, Penzijní fondy)
30.09.2017 Ostatní pohledávky bez obchodních úvěrů a záloh (AF.89) (Penzijní fondy > Závazky, stavy, Penzijní fondy)
30.09.2017 Čistá finanční aktiva (Penzijní fondy > Závazky, stavy, Penzijní fondy)
30.09.2017 Závazky celkem (Penzijní fondy > Závazky, transakce, Penzijní fondy)
30.09.2017 Dluhové cenné papíry (F.3) (Penzijní fondy > Závazky, transakce, Penzijní fondy)
30.09.2017 Krátkodobé (F.31) (Penzijní fondy > Závazky, transakce, Penzijní fondy)
30.09.2017 Dlouhodobé (F.32) (Penzijní fondy > Závazky, transakce, Penzijní fondy)
30.09.2017 Půjčky (F.4) (Penzijní fondy > Závazky, transakce, Penzijní fondy)
30.09.2017 Krátkodobé (F.41) (Penzijní fondy > Závazky, transakce, Penzijní fondy)
30.09.2017 Dlouhodobé (F.42) (Penzijní fondy > Závazky, transakce, Penzijní fondy)
30.09.2017 Účasti a akcie/podílové listy investičních fondů (F.5) (Penzijní fondy > Závazky, transakce, Penzijní fondy)
30.09.2017 Akcie a ostatní účasti (F.51) (Penzijní fondy > Závazky, transakce, Penzijní fondy)
30.09.2017 Kotované akcie (F.511) (Penzijní fondy > Závazky, transakce, Penzijní fondy)
30.09.2017 Nekotované akcie (F.512) (Penzijní fondy > Závazky, transakce, Penzijní fondy)
30.09.2017 Jiné účasti (F.519) (Penzijní fondy > Závazky, transakce, Penzijní fondy)
30.09.2017 Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy (F.6) (Penzijní fondy > Závazky, transakce, Penzijní fondy)
30.09.2017 Technické rezervy neživotního pojištění (F.61) (Penzijní fondy > Závazky, transakce, Penzijní fondy)
30.09.2017 Životní pojištění a nároky na anuitu (F.62) (Penzijní fondy > Závazky, transakce, Penzijní fondy)
30.09.2017 Penzijní nároky (F.63) (Penzijní fondy > Závazky, transakce, Penzijní fondy)
30.09.2017 Finanční deriváty a zaměstnanecké opce na akcie (F.7) (Penzijní fondy > Závazky, transakce, Penzijní fondy)
30.09.2017 Ostatní pohledávky (F.8) (Penzijní fondy > Závazky, transakce, Penzijní fondy)
30.09.2017 Obchodní úvěry a zálohy (F.81) (Penzijní fondy > Závazky, transakce, Penzijní fondy)
30.09.2017 Ostatní pohledávky bez obchodních úvěrů a záloh (F.89) (Penzijní fondy > Závazky, transakce, Penzijní fondy)
30.09.2017 Čisté finanční transakce (Penzijní fondy > Závazky, transakce, Penzijní fondy)
30.09.2017 Závazky celkem (Ústřední vládní instituce > Závazky, stavy, Ústřední vládní instituce)
30.09.2017 Oběživo a vklady (AF.2) (Ústřední vládní instituce > Závazky, stavy, Ústřední vládní instituce)
30.09.2017 Vklady (AF.22+AF.29) (Ústřední vládní instituce > Závazky, stavy, Ústřední vládní instituce)
30.09.2017 Převoditelné vklady (AF.22) (Ústřední vládní instituce > Závazky, stavy, Ústřední vládní instituce)
30.09.2017 Ostatní vklady (AF.29) (Ústřední vládní instituce > Závazky, stavy, Ústřední vládní instituce)
30.09.2017 Dluhové cenné papíry (AF.3) (Ústřední vládní instituce > Závazky, stavy, Ústřední vládní instituce)
30.09.2017 Krátkodobé (AF.31) (Ústřední vládní instituce > Závazky, stavy, Ústřední vládní instituce)
30.09.2017 Dlouhodobé (AF.32) (Ústřední vládní instituce > Závazky, stavy, Ústřední vládní instituce)
30.09.2017 Půjčky (AF.4) (Ústřední vládní instituce > Závazky, stavy, Ústřední vládní instituce)
30.09.2017 Krátkodobé (AF.41) (Ústřední vládní instituce > Závazky, stavy, Ústřední vládní instituce)
30.09.2017 Dlouhodobé (AF.42) (Ústřední vládní instituce > Závazky, stavy, Ústřední vládní instituce)
- Účasti a akcie/podílové listy investičních fondů (AF.5) (Ústřední vládní instituce > Závazky, stavy, Ústřední vládní instituce)
- Akcie a ostatní účasti (AF.51) (Ústřední vládní instituce > Závazky, stavy, Ústřední vládní instituce)
- Kotované akcie (AF.511) (Ústřední vládní instituce > Závazky, stavy, Ústřední vládní instituce)
- Nekotované akcie (AF.512) (Ústřední vládní instituce > Závazky, stavy, Ústřední vládní instituce)
- Jiné účasti (AF.519) (Ústřední vládní instituce > Závazky, stavy, Ústřední vládní instituce)
30.09.2017 Finanční deriváty a zaměstnanecké opce na akcie (AF.7) (Ústřední vládní instituce > Závazky, stavy, Ústřední vládní instituce)
30.09.2017 Ostatní pohledávky (AF.8) (Ústřední vládní instituce > Závazky, stavy, Ústřední vládní instituce)
30.09.2017 Obchodní úvěry a zálohy (AF.81) (Ústřední vládní instituce > Závazky, stavy, Ústřední vládní instituce)
30.09.2017 Ostatní pohledávky bez obchodních úvěrů a záloh (AF.89) (Ústřední vládní instituce > Závazky, stavy, Ústřední vládní instituce)
30.09.2017 Čistá finanční aktiva (Ústřední vládní instituce > Závazky, stavy, Ústřední vládní instituce)
30.09.2017 Závazky celkem (Ústřední vládní instituce > Závazky, transakce, Ústřední vládní instituce)
30.09.2017 Oběživo a vklady (F.2) (Ústřední vládní instituce > Závazky, transakce, Ústřední vládní instituce)
30.09.2017 Vklady (F.22+F.29) (Ústřední vládní instituce > Závazky, transakce, Ústřední vládní instituce)
30.09.2017 Převoditelné vklady (F.22) (Ústřední vládní instituce > Závazky, transakce, Ústřední vládní instituce)
30.09.2017 Ostatní vklady (F.29) (Ústřední vládní instituce > Závazky, transakce, Ústřední vládní instituce)
30.09.2017 Dluhové cenné papíry (F.3) (Ústřední vládní instituce > Závazky, transakce, Ústřední vládní instituce)
30.09.2017 Krátkodobé (F.31) (Ústřední vládní instituce > Závazky, transakce, Ústřední vládní instituce)
30.09.2017 Dlouhodobé (F.32) (Ústřední vládní instituce > Závazky, transakce, Ústřední vládní instituce)
30.09.2017 Půjčky (F.4) (Ústřední vládní instituce > Závazky, transakce, Ústřední vládní instituce)
30.09.2017 Krátkodobé (F.41) (Ústřední vládní instituce > Závazky, transakce, Ústřední vládní instituce)
30.09.2017 Dlouhodobé (F.42) (Ústřední vládní instituce > Závazky, transakce, Ústřední vládní instituce)
- Účasti a akcie/podílové listy investičních fondů (F.5) (Ústřední vládní instituce > Závazky, transakce, Ústřední vládní instituce)
- Akcie a ostatní účasti (F.51) (Ústřední vládní instituce > Závazky, transakce, Ústřední vládní instituce)
- Kotované akcie (F.511) (Ústřední vládní instituce > Závazky, transakce, Ústřední vládní instituce)
- Nekotované akcie (F.512) (Ústřední vládní instituce > Závazky, transakce, Ústřední vládní instituce)
- Jiné účasti (F.519) (Ústřední vládní instituce > Závazky, transakce, Ústřední vládní instituce)
30.09.2017 Finanční deriváty a zaměstnanecké opce na akcie (F.7) (Ústřední vládní instituce > Závazky, transakce, Ústřední vládní instituce)
30.09.2017 Ostatní pohledávky (F.8) (Ústřední vládní instituce > Závazky, transakce, Ústřední vládní instituce)
30.09.2017 Obchodní úvěry a zálohy (F.81) (Ústřední vládní instituce > Závazky, transakce, Ústřední vládní instituce)
30.09.2017 Ostatní pohledávky bez obchodních úvěrů a záloh (F.89) (Ústřední vládní instituce > Závazky, transakce, Ústřední vládní instituce)
30.09.2017 Čisté finanční transakce (Ústřední vládní instituce > Závazky, transakce, Ústřední vládní instituce)
30.09.2017 Závazky celkem (Fondy sociálního zabezpečení > Závazky, stavy, Fondy sociálního zabezpečení)
30.09.2017 Dluhové cenné papíry (AF.3) (Fondy sociálního zabezpečení > Závazky, stavy, Fondy sociálního zabezpečení)
30.09.2017 Krátkodobé (AF.31) (Fondy sociálního zabezpečení > Závazky, stavy, Fondy sociálního zabezpečení)
30.09.2017 Dlouhodobé (AF.32) (Fondy sociálního zabezpečení > Závazky, stavy, Fondy sociálního zabezpečení)
30.09.2017 Půjčky (AF.4) (Fondy sociálního zabezpečení > Závazky, stavy, Fondy sociálního zabezpečení)
30.09.2017 Krátkodobé (AF.41) (Fondy sociálního zabezpečení > Závazky, stavy, Fondy sociálního zabezpečení)
30.09.2017 Dlouhodobé (AF.42) (Fondy sociálního zabezpečení > Závazky, stavy, Fondy sociálního zabezpečení)
30.09.2017 Finanční deriváty a zaměstnanecké opce na akcie (AF.7) (Fondy sociálního zabezpečení > Závazky, stavy, Fondy sociálního zabezpečení)
30.09.2017 Ostatní pohledávky (AF.8) (Fondy sociálního zabezpečení > Závazky, stavy, Fondy sociálního zabezpečení)
30.09.2017 Obchodní úvěry a zálohy (AF.81) (Fondy sociálního zabezpečení > Závazky, stavy, Fondy sociálního zabezpečení)
30.09.2017 Ostatní pohledávky bez obchodních úvěrů a záloh (AF.89) (Fondy sociálního zabezpečení > Závazky, stavy, Fondy sociálního zabezpečení)
30.09.2017 Čistá finanční aktiva (Fondy sociálního zabezpečení > Závazky, stavy, Fondy sociálního zabezpečení)
30.09.2017 Závazky celkem (Fondy sociálního zabezpečení > Závazky, transakce, Fondy sociálního zabezpečení)
30.09.2017 Dluhové cenné papíry (F.3) (Fondy sociálního zabezpečení > Závazky, transakce, Fondy sociálního zabezpečení)
30.09.2017 Krátkodobé (F.31) (Fondy sociálního zabezpečení > Závazky, transakce, Fondy sociálního zabezpečení)
30.09.2017 Dlouhodobé (F.32) (Fondy sociálního zabezpečení > Závazky, transakce, Fondy sociálního zabezpečení)
30.09.2017 Půjčky (F.4) (Fondy sociálního zabezpečení > Závazky, transakce, Fondy sociálního zabezpečení)
30.09.2017 Krátkodobé (F.41) (Fondy sociálního zabezpečení > Závazky, transakce, Fondy sociálního zabezpečení)
30.09.2017 Dlouhodobé (F.42) (Fondy sociálního zabezpečení > Závazky, transakce, Fondy sociálního zabezpečení)
30.09.2017 Finanční deriváty a zaměstnanecké opce na akcie (F.7) (Fondy sociálního zabezpečení > Závazky, transakce, Fondy sociálního zabezpečení)
30.09.2017 Ostatní pohledávky (F.8) (Fondy sociálního zabezpečení > Závazky, transakce, Fondy sociálního zabezpečení)
30.09.2017 Obchodní úvěry a zálohy (F.81) (Fondy sociálního zabezpečení > Závazky, transakce, Fondy sociálního zabezpečení)
30.09.2017 Ostatní pohledávky bez obchodních úvěrů a záloh (F.89) (Fondy sociálního zabezpečení > Závazky, transakce, Fondy sociálního zabezpečení)
30.09.2017 Čisté finanční transakce (Fondy sociálního zabezpečení > Závazky, transakce, Fondy sociálního zabezpečení)
30.09.2017 Závazky celkem (Nerezidenti > Závazky, stavy, Nerezidenti)
30.09.2017 Měnové zlato a zvláštní práva čerpání (AF.1) (Nerezidenti > Závazky, stavy, Nerezidenti)
30.09.2017 Měnové zlato (AF.11) (Nerezidenti > Závazky, stavy, Nerezidenti)
30.09.2017 Zvláštní práva čerpání (AF.12) (Nerezidenti > Závazky, stavy, Nerezidenti)
30.09.2017 Oběživo a vklady (AF.2) (Nerezidenti > Závazky, stavy, Nerezidenti)
30.09.2017 Oběživo (AF.21) (Nerezidenti > Závazky, stavy, Nerezidenti)
30.09.2017 Vklady (AF.22+AF.29) (Nerezidenti > Závazky, stavy, Nerezidenti)
30.09.2017 Převoditelné vklady (AF.22) (Nerezidenti > Závazky, stavy, Nerezidenti)
30.09.2017 Ostatní vklady (AF.29) (Nerezidenti > Závazky, stavy, Nerezidenti)
30.09.2017 Dluhové cenné papíry (AF.3) (Nerezidenti > Závazky, stavy, Nerezidenti)
30.09.2017 Krátkodobé (AF.31) (Nerezidenti > Závazky, stavy, Nerezidenti)
30.09.2017 Dlouhodobé (AF.32) (Nerezidenti > Závazky, stavy, Nerezidenti)
30.09.2017 Půjčky (AF.4) (Nerezidenti > Závazky, stavy, Nerezidenti)
30.09.2017 Krátkodobé (AF.41) (Nerezidenti > Závazky, stavy, Nerezidenti)
30.09.2017 Dlouhodobé (AF.42) (Nerezidenti > Závazky, stavy, Nerezidenti)
30.09.2017 Účasti a akcie/podílové listy investičních fondů (AF.5) (Nerezidenti > Závazky, stavy, Nerezidenti)
30.09.2017 Akcie a ostatní účasti (AF.51) (Nerezidenti > Závazky, stavy, Nerezidenti)
30.09.2017 Kotované akcie (AF.511) (Nerezidenti > Závazky, stavy, Nerezidenti)
30.09.2017 Nekotované akcie (AF.512) (Nerezidenti > Závazky, stavy, Nerezidenti)
30.09.2017 Jiné účasti (AF.519) (Nerezidenti > Závazky, stavy, Nerezidenti)
30.09.2017 Akcie/podílové listy investičních fondů (AF.52) (Nerezidenti > Závazky, stavy, Nerezidenti)
30.09.2017 Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy (AF.6) (Nerezidenti > Závazky, stavy, Nerezidenti)
30.09.2017 Technické rezervy neživotního pojištění (AF.61) (Nerezidenti > Závazky, stavy, Nerezidenti)
30.09.2017 Životní pojištění a nároky na anuitu (AF.62) (Nerezidenti > Závazky, stavy, Nerezidenti)
30.09.2017 Penzijní nároky (AF.63) (Nerezidenti > Závazky, stavy, Nerezidenti)
30.09.2017 Finanční deriváty a zaměstnanecké opce na akcie (AF.7) (Nerezidenti > Závazky, stavy, Nerezidenti)
30.09.2017 Ostatní pohledávky (AF.8) (Nerezidenti > Závazky, stavy, Nerezidenti)
30.09.2017 Obchodní úvěry a zálohy (AF.81) (Nerezidenti > Závazky, stavy, Nerezidenti)
30.09.2017 Ostatní pohledávky bez obchodních úvěrů a záloh (AF.89) (Nerezidenti > Závazky, stavy, Nerezidenti)
30.09.2017 Čistá finanční aktiva (Nerezidenti > Závazky, stavy, Nerezidenti)
30.09.2017 Závazky celkem (Nerezidenti > Závazky, transakce, Nerezidenti)
30.09.2017 Měnové zlato a zvláštní práva čerpání (F.1) (Nerezidenti > Závazky, transakce, Nerezidenti)
30.09.2017 Měnové zlato (F.11) (Nerezidenti > Závazky, transakce, Nerezidenti)
30.09.2017 Zvláštní práva čerpání (F.12) (Nerezidenti > Závazky, transakce, Nerezidenti)
30.09.2017 Oběživo a vklady (F.2) (Nerezidenti > Závazky, transakce, Nerezidenti)
30.09.2017 Oběživo (F.21) (Nerezidenti > Závazky, transakce, Nerezidenti)
30.09.2017 Vklady (F.22+F.29) (Nerezidenti > Závazky, transakce, Nerezidenti)
30.09.2017 Převoditelné vklady (F.22) (Nerezidenti > Závazky, transakce, Nerezidenti)
30.09.2017 Ostatní vklady (F.29) (Nerezidenti > Závazky, transakce, Nerezidenti)
30.09.2017 Dluhové cenné papíry (F.3) (Nerezidenti > Závazky, transakce, Nerezidenti)
30.09.2017 Krátkodobé (F.31) (Nerezidenti > Závazky, transakce, Nerezidenti)
30.09.2017 Dlouhodobé (F.32) (Nerezidenti > Závazky, transakce, Nerezidenti)
30.09.2017 Půjčky (F.4) (Nerezidenti > Závazky, transakce, Nerezidenti)
30.09.2017 Krátkodobé (F.41) (Nerezidenti > Závazky, transakce, Nerezidenti)
30.09.2017 Dlouhodobé (F.42) (Nerezidenti > Závazky, transakce, Nerezidenti)
30.09.2017 Účasti a akcie/podílové listy investičních fondů (F.5) (Nerezidenti > Závazky, transakce, Nerezidenti)
30.09.2017 Akcie a ostatní účasti (F.51) (Nerezidenti > Závazky, transakce, Nerezidenti)
30.09.2017 Kotované akcie (F.511) (Nerezidenti > Závazky, transakce, Nerezidenti)
30.09.2017 Nekotované akcie (F.512) (Nerezidenti > Závazky, transakce, Nerezidenti)
30.09.2017 Jiné účasti (F.519) (Nerezidenti > Závazky, transakce, Nerezidenti)
30.09.2017 Akcie/podílové listy investičních fondů (F.52) (Nerezidenti > Závazky, transakce, Nerezidenti)
30.09.2017 Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy (F.6) (Nerezidenti > Závazky, transakce, Nerezidenti)
30.09.2017 Technické rezervy neživotního pojištění (F.61) (Nerezidenti > Závazky, transakce, Nerezidenti)
30.09.2017 Životní pojištění a nároky na anuitu (F.62) (Nerezidenti > Závazky, transakce, Nerezidenti)
30.09.2017 Penzijní nároky (F.63) (Nerezidenti > Závazky, transakce, Nerezidenti)
30.09.2017 Finanční deriváty a zaměstnanecké opce na akcie (F.7) (Nerezidenti > Závazky, transakce, Nerezidenti)
30.09.2017 Ostatní pohledávky (F.8) (Nerezidenti > Závazky, transakce, Nerezidenti)
30.09.2017 Obchodní úvěry a zálohy (F.81) (Nerezidenti > Závazky, transakce, Nerezidenti)
30.09.2017 Ostatní pohledávky bez obchodních úvěrů a záloh (F.89) (Nerezidenti > Závazky, transakce, Nerezidenti)
30.09.2017 Čisté finanční transakce (Nerezidenti > Závazky, transakce, Nerezidenti)
30.09.2017 Závazky celkem (Měnové finanční instituce > Závazky, stavy, Měnové finanční instituce)
30.09.2017 Měnové zlato a zvláštní práva čerpání (AF.1) (Měnové finanční instituce > Závazky, stavy, Měnové finanční instituce)
30.09.2017 Měnové zlato (AF.11) (Měnové finanční instituce > Závazky, stavy, Měnové finanční instituce)
30.09.2017 Zvláštní práva čerpání (AF.12) (Měnové finanční instituce > Závazky, stavy, Měnové finanční instituce)
30.09.2017 Oběživo a vklady (AF.2) (Měnové finanční instituce > Závazky, stavy, Měnové finanční instituce)
30.09.2017 Oběživo (AF.21) (Měnové finanční instituce > Závazky, stavy, Měnové finanční instituce)
30.09.2017 Vklady (AF.22+AF.29) (Měnové finanční instituce > Závazky, stavy, Měnové finanční instituce)
30.09.2017 Převoditelné vklady (AF.22) (Měnové finanční instituce > Závazky, stavy, Měnové finanční instituce)
30.09.2017 Ostatní vklady (AF.29) (Měnové finanční instituce > Závazky, stavy, Měnové finanční instituce)
30.09.2017 Dluhové cenné papíry (AF.3) (Měnové finanční instituce > Závazky, stavy, Měnové finanční instituce)
30.09.2017 Krátkodobé (AF.31) (Měnové finanční instituce > Závazky, stavy, Měnové finanční instituce)
30.09.2017 Dlouhodobé (AF.32) (Měnové finanční instituce > Závazky, stavy, Měnové finanční instituce)
30.09.2017 Půjčky (AF.4) (Měnové finanční instituce > Závazky, stavy, Měnové finanční instituce)
30.09.2017 Krátkodobé (AF.41) (Měnové finanční instituce > Závazky, stavy, Měnové finanční instituce)
30.09.2017 Dlouhodobé (AF.42) (Měnové finanční instituce > Závazky, stavy, Měnové finanční instituce)
30.09.2017 Účasti a akcie/podílové listy investičních fondů (AF.5) (Měnové finanční instituce > Závazky, stavy, Měnové finanční instituce)
30.09.2017 Akcie a ostatní účasti (AF.51) (Měnové finanční instituce > Závazky, stavy, Měnové finanční instituce)
30.09.2017 Kotované akcie (AF.511) (Měnové finanční instituce > Závazky, stavy, Měnové finanční instituce)
30.09.2017 Nekotované akcie (AF.512) (Měnové finanční instituce > Závazky, stavy, Měnové finanční instituce)
30.09.2017 Jiné účasti (AF.519) (Měnové finanční instituce > Závazky, stavy, Měnové finanční instituce)
30.09.2017 Akcie/podílové listy investičních fondů (AF.52) (Měnové finanční instituce > Závazky, stavy, Měnové finanční instituce)
30.09.2017 Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy (AF.6) (Měnové finanční instituce > Závazky, stavy, Měnové finanční instituce)
30.09.2017 Technické rezervy neživotního pojištění (AF.61) (Měnové finanční instituce > Závazky, stavy, Měnové finanční instituce)
30.09.2017 Penzijní nároky (AF.63) (Měnové finanční instituce > Závazky, stavy, Měnové finanční instituce)
30.09.2017 Finanční deriváty a zaměstnanecké opce na akcie (AF.7) (Měnové finanční instituce > Závazky, stavy, Měnové finanční instituce)
30.09.2017 Ostatní pohledávky (AF.8) (Měnové finanční instituce > Závazky, stavy, Měnové finanční instituce)
30.09.2017 Obchodní úvěry a zálohy (AF.81) (Měnové finanční instituce > Závazky, stavy, Měnové finanční instituce)
30.09.2017 Ostatní pohledávky bez obchodních úvěrů a záloh (AF.89) (Měnové finanční instituce > Závazky, stavy, Měnové finanční instituce)
30.09.2017 Čistá finanční aktiva (Měnové finanční instituce > Závazky, stavy, Měnové finanční instituce)
30.09.2017 Závazky celkem (Měnové finanční instituce > Závazky, transakce, Měnové finanční instituce)
30.09.2017 Měnové zlato a zvláštní práva čerpání (F.1) (Měnové finanční instituce > Závazky, transakce, Měnové finanční instituce)
30.09.2017 Měnové zlato (F.11) (Měnové finanční instituce > Závazky, transakce, Měnové finanční instituce)
30.09.2017 Zvláštní práva čerpání (F.12) (Měnové finanční instituce > Závazky, transakce, Měnové finanční instituce)
30.09.2017 Oběživo a vklady (F.2) (Měnové finanční instituce > Závazky, transakce, Měnové finanční instituce)
30.09.2017 Oběživo (F.21) (Měnové finanční instituce > Závazky, transakce, Měnové finanční instituce)
30.09.2017 Vklady (F.22+F.29) (Měnové finanční instituce > Závazky, transakce, Měnové finanční instituce)
30.09.2017 Převoditelné vklady (F.22) (Měnové finanční instituce > Závazky, transakce, Měnové finanční instituce)
30.09.2017 Ostatní vklady (F.29) (Měnové finanční instituce > Závazky, transakce, Měnové finanční instituce)
30.09.2017 Dluhové cenné papíry (F.3) (Měnové finanční instituce > Závazky, transakce, Měnové finanční instituce)
30.09.2017 Krátkodobé (F.31) (Měnové finanční instituce > Závazky, transakce, Měnové finanční instituce)
30.09.2017 Dlouhodobé (F.32) (Měnové finanční instituce > Závazky, transakce, Měnové finanční instituce)
30.09.2017 Půjčky (F.4) (Měnové finanční instituce > Závazky, transakce, Měnové finanční instituce)
30.09.2017 Krátkodobé (F.41) (Měnové finanční instituce > Závazky, transakce, Měnové finanční instituce)
30.09.2017 Dlouhodobé (F.42) (Měnové finanční instituce > Závazky, transakce, Měnové finanční instituce)
30.09.2017 Účasti a akcie/podílové listy investičních fondů (F.5 (Měnové finanční instituce > Závazky, transakce, Měnové finanční instituce)
30.09.2017 Akcie a ostatní účasti (F.51) (Měnové finanční instituce > Závazky, transakce, Měnové finanční instituce)
30.09.2017 Kotované akcie (F.511) (Měnové finanční instituce > Závazky, transakce, Měnové finanční instituce)
30.09.2017 Nekotované akcie (F.512) (Měnové finanční instituce > Závazky, transakce, Měnové finanční instituce)
30.09.2017 Jiné účasti (F.519) (Měnové finanční instituce > Závazky, transakce, Měnové finanční instituce)
30.09.2017 Akcie/podílové listy investičních fondů (F.52) (Měnové finanční instituce > Závazky, transakce, Měnové finanční instituce)
30.09.2017 Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy (F.6) (Měnové finanční instituce > Závazky, transakce, Měnové finanční instituce)
30.09.2017 Technické rezervy neživotního pojištění (F.61) (Měnové finanční instituce > Závazky, transakce, Měnové finanční instituce)
30.09.2017 Penzijní nároky (F.63) (Měnové finanční instituce > Závazky, transakce, Měnové finanční instituce)
30.09.2017 Finanční deriváty a zaměstnanecké opce na akcie (F.7) (Měnové finanční instituce > Závazky, transakce, Měnové finanční instituce)
30.09.2017 Ostatní pohledávky (F.8) (Měnové finanční instituce > Závazky, transakce, Měnové finanční instituce)
30.09.2017 Obchodní úvěry a zálohy (F.81) (Měnové finanční instituce > Závazky, transakce, Měnové finanční instituce)
30.09.2017 Ostatní pohledávky bez obchodních úvěrů a záloh (F.89) (Měnové finanční instituce > Závazky, transakce, Měnové finanční instituce)
30.09.2017 Čisté finanční transakce (Měnové finanční instituce > Závazky, transakce, Měnové finanční instituce)
30.09.2017 Závazky celkem (Ostatní finanční instituce > Závazky, stavy, Ostatní finanční instituce)
30.09.2017 Dluhové cenné papíry (AF.3) (Ostatní finanční instituce > Závazky, stavy, Ostatní finanční instituce)
30.09.2017 Krátkodobé (AF.31) (Ostatní finanční instituce > Závazky, stavy, Ostatní finanční instituce)
30.09.2017 Dlouhodobé (AF.32) (Ostatní finanční instituce > Závazky, stavy, Ostatní finanční instituce)
30.09.2017 Půjčky (AF.4) (Ostatní finanční instituce > Závazky, stavy, Ostatní finanční instituce)
30.09.2017 Krátkodobé (AF.41) (Ostatní finanční instituce > Závazky, stavy, Ostatní finanční instituce)
30.09.2017 Dlouhodobé (AF.42) (Ostatní finanční instituce > Závazky, stavy, Ostatní finanční instituce)
30.09.2017 Účasti a akcie/podílové listy investičních fondů (AF.5) (Ostatní finanční instituce > Závazky, stavy, Ostatní finanční instituce)
30.09.2017 Akcie a ostatní účasti (AF.51) (Ostatní finanční instituce > Závazky, stavy, Ostatní finanční instituce)
30.09.2017 Kotované akcie (AF.511) (Ostatní finanční instituce > Závazky, stavy, Ostatní finanční instituce)
30.09.2017 Nekotované akcie (AF.512) (Ostatní finanční instituce > Závazky, stavy, Ostatní finanční instituce)
30.09.2017 Jiné účasti (AF.519) (Ostatní finanční instituce > Závazky, stavy, Ostatní finanční instituce)
30.09.2017 Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy (AF.6) (Ostatní finanční instituce > Závazky, stavy, Ostatní finanční instituce)
30.09.2017 Technické rezervy neživotního pojištění (AF.61) (Ostatní finanční instituce > Závazky, stavy, Ostatní finanční instituce)
30.09.2017 Penzijní nároky (AF.63) (Ostatní finanční instituce > Závazky, stavy, Ostatní finanční instituce)
30.09.2017 Finanční deriváty a zaměstnanecké opce na akcie (AF.7) (Ostatní finanční instituce > Závazky, stavy, Ostatní finanční instituce)
30.09.2017 Ostatní pohledávky (AF.8) (Ostatní finanční instituce > Závazky, stavy, Ostatní finanční instituce)
30.09.2017 Obchodní úvěry a zálohy (AF.81) (Ostatní finanční instituce > Závazky, stavy, Ostatní finanční instituce)
30.09.2017 Ostatní pohledávky bez obchodních úvěrů a záloh (AF.89) (Ostatní finanční instituce > Závazky, stavy, Ostatní finanční instituce)
30.09.2017 Čistá finanční aktiva (Ostatní finanční instituce > Závazky, stavy, Ostatní finanční instituce)
30.09.2017 Závazky celkem (Ostatní finanční instituce > Závazky, transakce, Ostatní finanční instituce)
30.09.2017 Dluhové cenné papíry (F.3) (Ostatní finanční instituce > Závazky, transakce, Ostatní finanční instituce)
30.09.2017 Krátkodobé (F.31) (Ostatní finanční instituce > Závazky, transakce, Ostatní finanční instituce)
30.09.2017 Dlouhodobé (F.32) (Ostatní finanční instituce > Závazky, transakce, Ostatní finanční instituce)
30.09.2017 Půjčky (F.4) (Ostatní finanční instituce > Závazky, transakce, Ostatní finanční instituce)
30.09.2017 Krátkodobé (F.41) (Ostatní finanční instituce > Závazky, transakce, Ostatní finanční instituce)
30.09.2017 Dlouhodobé (F.42) (Ostatní finanční instituce > Závazky, transakce, Ostatní finanční instituce)
30.09.2017 Účasti a akcie/podílové listy investičních fondů (F.5) (Ostatní finanční instituce > Závazky, transakce, Ostatní finanční instituce)
30.09.2017 Akcie a ostatní účasti (F.51) (Ostatní finanční instituce > Závazky, transakce, Ostatní finanční instituce)
30.09.2017 Kotované akcie (F.511) (Ostatní finanční instituce > Závazky, transakce, Ostatní finanční instituce)
30.09.2017 Nekotované akcie (F.512) (Ostatní finanční instituce > Závazky, transakce, Ostatní finanční instituce)
30.09.2017 Jiné účasti (F.519) (Ostatní finanční instituce > Závazky, transakce, Ostatní finanční instituce)
30.09.2017 Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy (F.6) (Ostatní finanční instituce > Závazky, transakce, Ostatní finanční instituce)
30.09.2017 Technické rezervy neživotního pojištění (F.61) (Ostatní finanční instituce > Závazky, transakce, Ostatní finanční instituce)
30.09.2017 Penzijní nároky (F.63) (Ostatní finanční instituce > Závazky, transakce, Ostatní finanční instituce)
30.09.2017 Finanční deriváty a zaměstnanecké opce na akcie (F.7) (Ostatní finanční instituce > Závazky, transakce, Ostatní finanční instituce)
30.09.2017 Ostatní pohledávky (F.8) (Ostatní finanční instituce > Závazky, transakce, Ostatní finanční instituce)
30.09.2017 Obchodní úvěry a zálohy (F.81) (Ostatní finanční instituce > Závazky, transakce, Ostatní finanční instituce)
30.09.2017 Ostatní pohledávky bez obchodních úvěrů a záloh (F.89) (Ostatní finanční instituce > Závazky, transakce, Ostatní finanční instituce)
30.09.2017 Čisté finanční transakce (Ostatní finanční instituce > Závazky, transakce, Ostatní finanční instituce)
30.09.2017 Závazky celkem (Místní vládní instituce > Závazky, stavy, Místní vládní instituce)
30.09.2017 Dluhové cenné papíry (AF.3) (Místní vládní instituce > Závazky, stavy, Místní vládní instituce)
30.09.2017 Krátkodobé (AF.31) (Místní vládní instituce > Závazky, stavy, Místní vládní instituce)
30.09.2017 Dlouhodobé (AF.32) (Místní vládní instituce > Závazky, stavy, Místní vládní instituce)
30.09.2017 Půjčky (AF.4) (Místní vládní instituce > Závazky, stavy, Místní vládní instituce)
30.09.2017 Krátkodobé (AF.41) (Místní vládní instituce > Závazky, stavy, Místní vládní instituce)
30.09.2017 Dlouhodobé (AF.42) (Místní vládní instituce > Závazky, stavy, Místní vládní instituce)
30.09.2017 Finanční deriváty a zaměstnanecké opce na akcie (AF.7) (Místní vládní instituce > Závazky, stavy, Místní vládní instituce)
30.09.2017 Ostatní pohledávky (AF.8) (Místní vládní instituce > Závazky, stavy, Místní vládní instituce)
30.09.2017 Obchodní úvěry a zálohy (AF.81) (Místní vládní instituce > Závazky, stavy, Místní vládní instituce)
30.09.2017 Ostatní pohledávky bez obchodních úvěrů a záloh (AF.89) (Místní vládní instituce > Závazky, stavy, Místní vládní instituce)
30.09.2017 Čistá finanční aktiva (Místní vládní instituce > Závazky, stavy, Místní vládní instituce)
30.09.2017 Závazky celkem (Místní vládní instituce > Závazky, transakce, Mistní vládní instituce)
30.09.2017 Dluhové cenné papíry (F.3) (Místní vládní instituce > Závazky, transakce, Mistní vládní instituce)
30.09.2017 Krátkodobé (F.31) (Místní vládní instituce > Závazky, transakce, Mistní vládní instituce)
30.09.2017 Dlouhodobé (F.32) (Místní vládní instituce > Závazky, transakce, Mistní vládní instituce)
30.09.2017 Půjčky (F.4) (Místní vládní instituce > Závazky, transakce, Mistní vládní instituce)
30.09.2017 Krátkodobé (F.41) (Místní vládní instituce > Závazky, transakce, Mistní vládní instituce)
30.09.2017 Dlouhodobé (F.42) (Místní vládní instituce > Závazky, transakce, Mistní vládní instituce)
30.09.2017 Finanční deriváty a zaměstnanecké opce na akcie (F.7) (Místní vládní instituce > Závazky, transakce, Mistní vládní instituce)
30.09.2017 Ostatní pohledávky (F.8) (Místní vládní instituce > Závazky, transakce, Mistní vládní instituce)
30.09.2017 Obchodní úvěry a zálohy (F.81) (Místní vládní instituce > Závazky, transakce, Mistní vládní instituce)
30.09.2017 Ostatní pohledávky bez obchodních úvěrů a záloh (F.89) (Místní vládní instituce > Závazky, transakce, Mistní vládní instituce)
30.09.2017 Čisté finanční transakce (Místní vládní instituce > Závazky, transakce, Mistní vládní instituce)
30.09.2017 Závazky celkem (Domácnosti > Závazky, stavy, Domácnosti)
30.09.2017 Dluhové cenné papíry (AF.3) (Domácnosti > Závazky, stavy, Domácnosti)
30.09.2017 Krátkodobé (AF.31) (Domácnosti > Závazky, stavy, Domácnosti)
30.09.2017 Dlouhodobé (AF.32) (Domácnosti > Závazky, stavy, Domácnosti)
30.09.2017 Půjčky (AF.4) (Domácnosti > Závazky, stavy, Domácnosti)
30.09.2017 Krátkodobé (AF.41) (Domácnosti > Závazky, stavy, Domácnosti)
30.09.2017 Dlouhodobé (AF.42) (Domácnosti > Závazky, stavy, Domácnosti)
30.09.2017 Finanční deriváty a zaměstnanecké opce na akcie (AF.7) (Domácnosti > Závazky, stavy, Domácnosti)
30.09.2017 Ostatní pohledávky (AF.8) (Domácnosti > Závazky, stavy, Domácnosti)
30.09.2017 Obchodní úvěry a zálohy (AF.81) (Domácnosti > Závazky, stavy, Domácnosti)
30.09.2017 Ostatní pohledávky bez obchodních úvěrů a záloh (AF.89) (Domácnosti > Závazky, stavy, Domácnosti)
30.09.2017 Čistá finanční aktiva (Domácnosti > Závazky, stavy, Domácnosti)
30.09.2017 Závazky celkem (Domácnosti > Závazky, transakce, Domácnosti)
30.09.2017 Dluhové cenné papíry (F.3) (Domácnosti > Závazky, transakce, Domácnosti)
30.09.2017 Krátkodobé (F.31) (Domácnosti > Závazky, transakce, Domácnosti)
30.09.2017 Dlouhodobé (F.32) (Domácnosti > Závazky, transakce, Domácnosti)
30.09.2017 Půjčky (F.4) (Domácnosti > Závazky, transakce, Domácnosti)
30.09.2017 Krátkodobé (F.41) (Domácnosti > Závazky, transakce, Domácnosti)
30.09.2017 Dlouhodobé (F.42) (Domácnosti > Závazky, transakce, Domácnosti)
30.09.2017 Finanční deriváty a zaměstnanecké opce na akcie (F.7) (Domácnosti > Závazky, transakce, Domácnosti)
30.09.2017 Ostatní pohledávky (F.8) (Domácnosti > Závazky, transakce, Domácnosti)
30.09.2017 Obchodní úvěry a zálohy (F.81) (Domácnosti > Závazky, transakce, Domácnosti)
30.09.2017 Ostatní pohledávky bez obchodních úvěrů a záloh (F.89) (Domácnosti > Závazky, transakce, Domácnosti)
30.09.2017 Čisté finanční transakce (Domácnosti > Závazky, transakce, Domácnosti)
30.09.2017 Závazky celkem (Neziskové instituce sloužící domácnostem > Závazky, stavy, Neziskové instituce sloužící domácnostem)
30.09.2017 Dluhové cenné papíry (AF.3) (Neziskové instituce sloužící domácnostem > Závazky, stavy, Neziskové instituce sloužící domácnostem)
30.09.2017 Krátkodobé (AF.31) (Neziskové instituce sloužící domácnostem > Závazky, stavy, Neziskové instituce sloužící domácnostem)
30.09.2017 Dlouhodobé (AF.32) (Neziskové instituce sloužící domácnostem > Závazky, stavy, Neziskové instituce sloužící domácnostem)
30.09.2017 Půjčky (AF.4) (Neziskové instituce sloužící domácnostem > Závazky, stavy, Neziskové instituce sloužící domácnostem)
30.09.2017 Krátkodobé (AF.41) (Neziskové instituce sloužící domácnostem > Závazky, stavy, Neziskové instituce sloužící domácnostem)
30.09.2017 Dlouhodobé (AF.42) (Neziskové instituce sloužící domácnostem > Závazky, stavy, Neziskové instituce sloužící domácnostem)
30.09.2017 Finanční deriváty a zaměstnanecké opce na akcie (AF.7) (Neziskové instituce sloužící domácnostem > Závazky, stavy, Neziskové instituce sloužící domácnostem)
30.09.2017 Ostatní pohledávky (AF.8) (Neziskové instituce sloužící domácnostem > Závazky, stavy, Neziskové instituce sloužící domácnostem)
30.09.2017 Obchodní úvěry a zálohy (AF.81) (Neziskové instituce sloužící domácnostem > Závazky, stavy, Neziskové instituce sloužící domácnostem)
30.09.2017 Ostatní pohledávky bez obchodních úvěrů a záloh (AF.89) (Neziskové instituce sloužící domácnostem > Závazky, stavy, Neziskové instituce sloužící domácnostem)
30.09.2017 Čistá finanční aktiva (Neziskové instituce sloužící domácnostem > Závazky, stavy, Neziskové instituce sloužící domácnostem)
30.09.2017 Závazky celkem (Neziskové instituce sloužící domácnostem > Závazky, transakce, Neziskové instituce sloužící domácnostem)
30.09.2017 Dluhové cenné papíry (F.3) (Neziskové instituce sloužící domácnostem > Závazky, transakce, Neziskové instituce sloužící domácnostem)
30.09.2017 Krátkodobé (F.31) (Neziskové instituce sloužící domácnostem > Závazky, transakce, Neziskové instituce sloužící domácnostem)
30.09.2017 Dlouhodobé (F.32) (Neziskové instituce sloužící domácnostem > Závazky, transakce, Neziskové instituce sloužící domácnostem)
30.09.2017 Půjčky (F.4) (Neziskové instituce sloužící domácnostem > Závazky, transakce, Neziskové instituce sloužící domácnostem)
30.09.2017 Krátkodobé (F.41) (Neziskové instituce sloužící domácnostem > Závazky, transakce, Neziskové instituce sloužící domácnostem)
30.09.2017 Dlouhodobé (F.42) (Neziskové instituce sloužící domácnostem > Závazky, transakce, Neziskové instituce sloužící domácnostem)
30.09.2017 Finanční deriváty a zaměstnanecké opce na akcie (F.7) (Neziskové instituce sloužící domácnostem > Závazky, transakce, Neziskové instituce sloužící domácnostem)
30.09.2017 Ostatní pohledávky (F.8) (Neziskové instituce sloužící domácnostem > Závazky, transakce, Neziskové instituce sloužící domácnostem)
30.09.2017 Obchodní úvěry a zálohy (F.81) (Neziskové instituce sloužící domácnostem > Závazky, transakce, Neziskové instituce sloužící domácnostem)
30.09.2017 Ostatní pohledávky bez obchodních úvěrů a záloh (F.89) (Neziskové instituce sloužící domácnostem > Závazky, transakce, Neziskové instituce sloužící domácnostem)
30.09.2017 Čisté finanční transakce (Neziskové instituce sloužící domácnostem > Závazky, transakce, Neziskové instituce sloužící domácnostem)
30.09.2017 Finanční aktiva celkem (Národní hospodářství celkem > Finanční aktiva, stavy, Národní hospodářství)
30.09.2017 Měnové zlato a zvláštní práva čerpání (AF.1) (Národní hospodářství celkem > Finanční aktiva, stavy, Národní hospodářství)
30.09.2017 Měnové zlato (AF.11) (Národní hospodářství celkem > Finanční aktiva, stavy, Národní hospodářství)
30.09.2017 Zvláštní práva čerpání (AF.12) (Národní hospodářství celkem > Finanční aktiva, stavy, Národní hospodářství)
30.09.2017 Oběživo a vklady (AF.2) (Národní hospodářství celkem > Finanční aktiva, stavy, Národní hospodářství)
30.09.2017 Oběživo (AF.21) (Národní hospodářství celkem > Finanční aktiva, stavy, Národní hospodářství)
30.09.2017 Vklady (AF.22+AF.29) (Národní hospodářství celkem > Finanční aktiva, stavy, Národní hospodářství)
30.09.2017 Převoditelné vklady (AF.22) (Národní hospodářství celkem > Finanční aktiva, stavy, Národní hospodářství)
30.09.2017 Ostatní vklady (AF.29) (Národní hospodářství celkem > Finanční aktiva, stavy, Národní hospodářství)
30.09.2017 Dluhové cenné papíry (AF.3) (Národní hospodářství celkem > Finanční aktiva, stavy, Národní hospodářství)
30.09.2017 Krátkodobé (AF.31) (Národní hospodářství celkem > Finanční aktiva, stavy, Národní hospodářství)
30.09.2017 Dlouhodobé (AF.32) (Národní hospodářství celkem > Finanční aktiva, stavy, Národní hospodářství)
30.09.2017 Půjčky (AF.4) (Národní hospodářství celkem > Finanční aktiva, stavy, Národní hospodářství)
30.09.2017 Krátkodobé (AF.41) (Národní hospodářství celkem > Finanční aktiva, stavy, Národní hospodářství)
30.09.2017 Dlouhodobé (AF.42) (Národní hospodářství celkem > Finanční aktiva, stavy, Národní hospodářství)
30.09.2017 Účasti a akcie/podílové listy investičních fondů (AF.5) (Národní hospodářství celkem > Finanční aktiva, stavy, Národní hospodářství)
30.09.2017 Akcie a ostatní účasti (AF.51) (Národní hospodářství celkem > Finanční aktiva, stavy, Národní hospodářství)
30.09.2017 Kotované akcie (AF.511) (Národní hospodářství celkem > Finanční aktiva, stavy, Národní hospodářství)
30.09.2017 Nekotované akcie (AF.512) (Národní hospodářství celkem > Finanční aktiva, stavy, Národní hospodářství)
30.09.2017 Jiné účasti (AF.519) (Národní hospodářství celkem > Finanční aktiva, stavy, Národní hospodářství)
30.09.2017 Akcie/podílové listy investičních fondů (AF.52) (Národní hospodářství celkem > Finanční aktiva, stavy, Národní hospodářství)
30.09.2017 Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy (AF.6) (Národní hospodářství celkem > Finanční aktiva, stavy, Národní hospodářství)
30.09.2017 Technické rezervy neživotního pojištění (AF.61) (Národní hospodářství celkem > Finanční aktiva, stavy, Národní hospodářství)
30.09.2017 Životní pojištění a nároky na anuitu (AF.62) (Národní hospodářství celkem > Finanční aktiva, stavy, Národní hospodářství)
30.09.2017 Penzijní nároky (AF.63) (Národní hospodářství celkem > Finanční aktiva, stavy, Národní hospodářství)
30.09.2017 Finanční deriváty a zaměstnanecké opce na akcie (AF.7) (Národní hospodářství celkem > Finanční aktiva, stavy, Národní hospodářství)
30.09.2017 Ostatní pohledávky (AF.8) (Národní hospodářství celkem > Finanční aktiva, stavy, Národní hospodářství)
30.09.2017 Obchodní úvěry a zálohy (AF.81) (Národní hospodářství celkem > Finanční aktiva, stavy, Národní hospodářství)
30.09.2017 Ostatní pohledávky bez obchodních úvěrů a záloh (AF.89) (Národní hospodářství celkem > Finanční aktiva, stavy, Národní hospodářství)
30.09.2017 Finanční aktiva celkem (Národní hospodářství celkem > Finanční aktiva, transakce, Národní hospodářství)
30.09.2017 Měnové zlato a zvláštní práva čerpání (F.1) (Národní hospodářství celkem > Finanční aktiva, transakce, Národní hospodářství)
30.09.2017 Měnové zlato (F.11) (Národní hospodářství celkem > Finanční aktiva, transakce, Národní hospodářství)
30.09.2017 Zvláštní práva čerpání (F.12) (Národní hospodářství celkem > Finanční aktiva, transakce, Národní hospodářství)
30.09.2017 Oběživo a vklady (F.2) (Národní hospodářství celkem > Finanční aktiva, transakce, Národní hospodářství)
30.09.2017 Oběživo (F.21) (Národní hospodářství celkem > Finanční aktiva, transakce, Národní hospodářství)
30.09.2017 Vklady (F.22+F.29) (Národní hospodářství celkem > Finanční aktiva, transakce, Národní hospodářství)
30.09.2017 Převoditelné vklady (F.22) (Národní hospodářství celkem > Finanční aktiva, transakce, Národní hospodářství)
30.09.2017 Ostatní vklady (F.29) (Národní hospodářství celkem > Finanční aktiva, transakce, Národní hospodářství)
30.09.2017 Dluhové cenné papíry (F.3) (Národní hospodářství celkem > Finanční aktiva, transakce, Národní hospodářství)
30.09.2017 Krátkodobé (F.31) (Národní hospodářství celkem > Finanční aktiva, transakce, Národní hospodářství)
30.09.2017 Dlouhodobé (F.32) (Národní hospodářství celkem > Finanční aktiva, transakce, Národní hospodářství)
30.09.2017 Půjčky (F.4) (Národní hospodářství celkem > Finanční aktiva, transakce, Národní hospodářství)
30.09.2017 Krátkodobé (F.41) (Národní hospodářství celkem > Finanční aktiva, transakce, Národní hospodářství)
30.09.2017 Dlouhodobé (F.42) (Národní hospodářství celkem > Finanční aktiva, transakce, Národní hospodářství)
30.09.2017 Účasti a akcie/podílové listy investičních fondů (F.5) (Národní hospodářství celkem > Finanční aktiva, transakce, Národní hospodářství)
30.09.2017 Akcie a ostatní účasti (F.51) (Národní hospodářství celkem > Finanční aktiva, transakce, Národní hospodářství)
30.09.2017 Kotované akcie (F.511) (Národní hospodářství celkem > Finanční aktiva, transakce, Národní hospodářství)
30.09.2017 Nekotované akcie (F.512) (Národní hospodářství celkem > Finanční aktiva, transakce, Národní hospodářství)
30.09.2017 Jiné účasti (F.519) (Národní hospodářství celkem > Finanční aktiva, transakce, Národní hospodářství)
30.09.2017 Akcie/podílové listy investičních fondů (F.52) (Národní hospodářství celkem > Finanční aktiva, transakce, Národní hospodářství)
30.09.2017 Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy (F.6) (Národní hospodářství celkem > Finanční aktiva, transakce, Národní hospodářství)
30.09.2017 Technické rezervy neživotního pojištění (F.61) (Národní hospodářství celkem > Finanční aktiva, transakce, Národní hospodářství)
30.09.2017 Životní pojištění a nároky na anuitu (F.62) (Národní hospodářství celkem > Finanční aktiva, transakce, Národní hospodářství)
30.09.2017 Penzijní nároky (F.63) (Národní hospodářství celkem > Finanční aktiva, transakce, Národní hospodářství)
30.09.2017 Finanční deriváty a zaměstnanecké opce na akcie (F.7) (Národní hospodářství celkem > Finanční aktiva, transakce, Národní hospodářství)
30.09.2017 Ostatní pohledávky (F.8) (Národní hospodářství celkem > Finanční aktiva, transakce, Národní hospodářství)
30.09.2017 Obchodní úvěry a zálohy (F.81) (Národní hospodářství celkem > Finanční aktiva, transakce, Národní hospodářství)
30.09.2017 Ostatní pohledávky bez obchodních úvěrů a záloh (F.89) (Národní hospodářství celkem > Finanční aktiva, transakce, Národní hospodářství)
30.09.2017 Finanční aktiva celkem (Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu > Finanční aktiva, stavy, Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu)
30.09.2017 Oběživo a vklady (AF.2) (Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu > Finanční aktiva, stavy, Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu)
30.09.2017 Oběživo (AF.21) (Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu > Finanční aktiva, stavy, Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu)
30.09.2017 Vklady (AF.22+AF.29) (Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu > Finanční aktiva, stavy, Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu)
30.09.2017 Převoditelné vklady (AF.22) (Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu > Finanční aktiva, stavy, Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu)
30.09.2017 Ostatní vklady (AF.29) (Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu > Finanční aktiva, stavy, Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu)
30.09.2017 Dluhové cenné papíry (AF.3) (Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu > Finanční aktiva, stavy, Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu)
30.09.2017 Krátkodobé (AF.31) (Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu > Finanční aktiva, stavy, Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu)
30.09.2017 Dlouhodobé (AF.32) (Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu > Finanční aktiva, stavy, Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu)
30.09.2017 Půjčky (AF.4) (Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu > Finanční aktiva, stavy, Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu)
30.09.2017 Krátkodobé (AF.41) (Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu > Finanční aktiva, stavy, Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu)
30.09.2017 Dlouhodobé (AF.42) (Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu > Finanční aktiva, stavy, Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu)
30.09.2017 Účasti a akcie/podílové listy investičních fondů (AF.5) (Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu > Finanční aktiva, stavy, Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu)
30.09.2017 Akcie a ostatní účasti (AF.51) (Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu > Finanční aktiva, stavy, Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu)
30.09.2017 Kotované akcie (AF.511) (Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu > Finanční aktiva, stavy, Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu)
30.09.2017 Nekotované akcie (AF.512) (Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu > Finanční aktiva, stavy, Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu)
30.09.2017 Jiné účasti (AF.519) (Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu > Finanční aktiva, stavy, Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu)
30.09.2017 Akcie/podílové listy investičních fondů (AF.52) (Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu > Finanční aktiva, stavy, Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu)
30.09.2017 Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy (AF.6) (Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu > Finanční aktiva, stavy, Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu)
30.09.2017 Technické rezervy neživotního pojištění (AF.61) (Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu > Finanční aktiva, stavy, Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu)
30.09.2017 Životní pojištění a nároky na anuitu (AF.62) (Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu > Finanční aktiva, stavy, Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu)
30.09.2017 Penzijní nároky (AF.63) (Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu > Finanční aktiva, stavy, Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu)
30.09.2017 Finanční deriváty a zaměstnanecké opce na akcie (AF.7) (Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu > Finanční aktiva, stavy, Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu)
30.09.2017 Ostatní pohledávky (AF.8) (Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu > Finanční aktiva, stavy, Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu)
30.09.2017 Obchodní úvěry a zálohy (AF.81) (Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu > Finanční aktiva, stavy, Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu)
30.09.2017 Ostatní pohledávky bez obchodních úvěrů a záloh (AF.89) (Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu > Finanční aktiva, stavy, Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu)
30.09.2017 Finanční aktiva celkem (Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu > Finanční aktiva, transakce, Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu)
30.09.2017 Oběživo a vklady (F.2) (Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu > Finanční aktiva, transakce, Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu)
30.09.2017 Oběživo (F.21) (Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu > Finanční aktiva, transakce, Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu)
30.09.2017 Vklady (F.22+F.29) (Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu > Finanční aktiva, transakce, Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu)
30.09.2017 Převoditelné vklady (F.22) (Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu > Finanční aktiva, transakce, Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu)
30.09.2017 Ostatní vklady (F.29) (Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu > Finanční aktiva, transakce, Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu)
30.09.2017 Dluhové cenné papíry (F.3) (Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu > Finanční aktiva, transakce, Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu)
30.09.2017 Krátkodobé (F.31) (Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu > Finanční aktiva, transakce, Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu)
30.09.2017 Dlouhodobé (F.32) (Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu > Finanční aktiva, transakce, Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu)
30.09.2017 Půjčky (F.4) (Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu > Finanční aktiva, transakce, Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu)
30.09.2017 Krátkodobé (F.41) (Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu > Finanční aktiva, transakce, Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu)
30.09.2017 Dlouhodobé (F.42) (Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu > Finanční aktiva, transakce, Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu)
30.09.2017 Účasti a akcie/podílové listy investičních fondů (F.5) (Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu > Finanční aktiva, transakce, Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu)
30.09.2017 Akcie a ostatní účasti (F.51) (Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu > Finanční aktiva, transakce, Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu)
30.09.2017 Kotované akcie (F.511) (Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu > Finanční aktiva, transakce, Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu)
30.09.2017 Nekotované akcie (F.512) (Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu > Finanční aktiva, transakce, Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu)
30.09.2017 Jiné účasti (F.519) (Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu > Finanční aktiva, transakce, Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu)
30.09.2017 Akcie/podílové listy investičních fondů (F.52) (Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu > Finanční aktiva, transakce, Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu)
30.09.2017 Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy (F.6) (Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu > Finanční aktiva, transakce, Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu)
30.09.2017 Technické rezervy neživotního pojištění (F.61) (Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu > Finanční aktiva, transakce, Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu)
30.09.2017 Životní pojištění a nároky na anuitu (F.62) (Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu > Finanční aktiva, transakce, Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu)
30.09.2017 Penzijní nároky (F.63) (Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu > Finanční aktiva, transakce, Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu)
30.09.2017 Finanční deriváty a zaměstnanecké opce na akcie (F.7) (Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu > Finanční aktiva, transakce, Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu)
30.09.2017 Ostatní pohledávky (F.8) (Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu > Finanční aktiva, transakce, Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu)
30.09.2017 Obchodní úvěry a zálohy (F.81) (Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu > Finanční aktiva, transakce, Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu)
30.09.2017 Ostatní pohledávky bez obchodních úvěrů a záloh (F.89) (Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu > Finanční aktiva, transakce, Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu)
30.09.2017 Finanční aktiva celkem (Ostatní finanční instituce > Finanční aktiva, stavy, Ostatní finanční instituce)
30.09.2017 Oběživo a vklady (AF.2) (Ostatní finanční instituce > Finanční aktiva, stavy, Ostatní finanční instituce)
30.09.2017 Oběživo (AF.21) (Ostatní finanční instituce > Finanční aktiva, stavy, Ostatní finanční instituce)
30.09.2017 Vklady (AF.22+AF.29) (Ostatní finanční instituce > Finanční aktiva, stavy, Ostatní finanční instituce)
30.09.2017 Převoditelné vklady (AF.22) (Ostatní finanční instituce > Finanční aktiva, stavy, Ostatní finanční instituce)
30.09.2017 Ostatní vklady (AF.29) (Ostatní finanční instituce > Finanční aktiva, stavy, Ostatní finanční instituce)
30.09.2017 Dluhové cenné papíry (AF.3) (Ostatní finanční instituce > Finanční aktiva, stavy, Ostatní finanční instituce)
30.09.2017 Krátkodobé (AF.31) (Ostatní finanční instituce > Finanční aktiva, stavy, Ostatní finanční instituce)
30.09.2017 Dlouhodobé (AF.32) (Ostatní finanční instituce > Finanční aktiva, stavy, Ostatní finanční instituce)
30.09.2017 Půjčky (AF.4) (Ostatní finanční instituce > Finanční aktiva, stavy, Ostatní finanční instituce)
30.09.2017 Krátkodobé (AF.41) (Ostatní finanční instituce > Finanční aktiva, stavy, Ostatní finanční instituce)
30.09.2017 Dlouhodobé (AF.42) (Ostatní finanční instituce > Finanční aktiva, stavy, Ostatní finanční instituce)
30.09.2017 Účasti a akcie/podílové listy investičních fondů (AF.5) (Ostatní finanční instituce > Finanční aktiva, stavy, Ostatní finanční instituce)
30.09.2017 Akcie a ostatní účasti (AF.51) (Ostatní finanční instituce > Finanční aktiva, stavy, Ostatní finanční instituce)
30.09.2017 Kotované akcie (AF.511) (Ostatní finanční instituce > Finanční aktiva, stavy, Ostatní finanční instituce)
30.09.2017 Nekotované akcie (AF.512) (Ostatní finanční instituce > Finanční aktiva, stavy, Ostatní finanční instituce)
30.09.2017 Jiné účasti (AF.519) (Ostatní finanční instituce > Finanční aktiva, stavy, Ostatní finanční instituce)
30.09.2017 Akcie/podílové listy investičních fondů (AF.52) (Ostatní finanční instituce > Finanční aktiva, stavy, Ostatní finanční instituce)
30.09.2017 Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy (AF.6) (Ostatní finanční instituce > Finanční aktiva, stavy, Ostatní finanční instituce)
30.09.2017 Technické rezervy neživotního pojištění (AF.61) (Ostatní finanční instituce > Finanční aktiva, stavy, Ostatní finanční instituce)
30.09.2017 Životní pojištění a nároky na anuitu (AF.62) (Ostatní finanční instituce > Finanční aktiva, stavy, Ostatní finanční instituce)
30.09.2017 Penzijní nároky (AF.63) (Ostatní finanční instituce > Finanční aktiva, stavy, Ostatní finanční instituce)
30.09.2017 Finanční deriváty a zaměstnanecké opce na akcie (AF.7) (Ostatní finanční instituce > Finanční aktiva, stavy, Ostatní finanční instituce)
30.09.2017 Ostatní pohledávky (AF.8) (Ostatní finanční instituce > Finanční aktiva, stavy, Ostatní finanční instituce)
30.09.2017 Obchodní úvěry a zálohy (AF.81) (Ostatní finanční instituce > Finanční aktiva, stavy, Ostatní finanční instituce)
30.09.2017 Ostatní pohledávky bez obchodních úvěrů a záloh (AF.89) (Ostatní finanční instituce > Finanční aktiva, stavy, Ostatní finanční instituce)
30.09.2017 Finanční aktiva celkem (Ostatní finanční instituce > Finanční aktiva, transakce, Ostatní finanční instituce)
30.09.2017 Oběživo a vklady (F.2) (Ostatní finanční instituce > Finanční aktiva, transakce, Ostatní finanční instituce)
30.09.2017 Oběživo (F.21) (Ostatní finanční instituce > Finanční aktiva, transakce, Ostatní finanční instituce)
30.09.2017 Vklady (F.22+F.29) (Ostatní finanční instituce > Finanční aktiva, transakce, Ostatní finanční instituce)
30.09.2017 Převoditelné vklady (F.22) (Ostatní finanční instituce > Finanční aktiva, transakce, Ostatní finanční instituce)
30.09.2017 Ostatní vklady (F.29) (Ostatní finanční instituce > Finanční aktiva, transakce, Ostatní finanční instituce)
30.09.2017 Dluhové cenné papíry (F.3) (Ostatní finanční instituce > Finanční aktiva, transakce, Ostatní finanční instituce)
30.09.2017 Krátkodobé (F.31) (Ostatní finanční instituce > Finanční aktiva, transakce, Ostatní finanční instituce)
30.09.2017 Dlouhodobé (F.32) (Ostatní finanční instituce > Finanční aktiva, transakce, Ostatní finanční instituce)
30.09.2017 Půjčky (F.4) (Ostatní finanční instituce > Finanční aktiva, transakce, Ostatní finanční instituce)
30.09.2017 Krátkodobé (F.41) (Ostatní finanční instituce > Finanční aktiva, transakce, Ostatní finanční instituce)
30.09.2017 Dlouhodobé (F.42) (Ostatní finanční instituce > Finanční aktiva, transakce, Ostatní finanční instituce)
30.09.2017 Účasti a akcie/podílové listy investičních fondů (F.5) (Ostatní finanční instituce > Finanční aktiva, transakce, Ostatní finanční instituce)
30.09.2017 Akcie a ostatní účasti (F.51) (Ostatní finanční instituce > Finanční aktiva, transakce, Ostatní finanční instituce)
30.09.2017 Kotované akcie (F.511) (Ostatní finanční instituce > Finanční aktiva, transakce, Ostatní finanční instituce)
30.09.2017 Nekotované akcie (F.512) (Ostatní finanční instituce > Finanční aktiva, transakce, Ostatní finanční instituce)
30.09.2017 Jiné účasti (F.519) (Ostatní finanční instituce > Finanční aktiva, transakce, Ostatní finanční instituce)
30.09.2017 Akcie/podílové listy investičních fondů (F.52) (Ostatní finanční instituce > Finanční aktiva, transakce, Ostatní finanční instituce)
30.09.2017 Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy (F.6) (Ostatní finanční instituce > Finanční aktiva, transakce, Ostatní finanční instituce)
30.09.2017 Technické rezervy neživotního pojištění (F.61) (Ostatní finanční instituce > Finanční aktiva, transakce, Ostatní finanční instituce)
30.09.2017 Životní pojištění a nároky na anuitu (F.62) (Ostatní finanční instituce > Finanční aktiva, transakce, Ostatní finanční instituce)
30.09.2017 Penzijní nároky (F.63) (Ostatní finanční instituce > Finanční aktiva, transakce, Ostatní finanční instituce)
30.09.2017 Finanční deriváty a zaměstnanecké opce na akcie (F.7) (Ostatní finanční instituce > Finanční aktiva, transakce, Ostatní finanční instituce)
30.09.2017 Ostatní pohledávky (F.8) (Ostatní finanční instituce > Finanční aktiva, transakce, Ostatní finanční instituce)
30.09.2017 Obchodní úvěry a zálohy (F.81) (Ostatní finanční instituce > Finanční aktiva, transakce, Ostatní finanční instituce)
30.09.2017 Ostatní pohledávky bez obchodních úvěrů a záloh (F.89) (Ostatní finanční instituce > Finanční aktiva, transakce, Ostatní finanční instituce)
30.09.2017 Finanční aktiva celkem (Pojišťovací společnosti > Finanční aktiva, stavy, Pojišťovací společnosti)
30.09.2017 Oběživo a vklady (AF.2) (Pojišťovací společnosti > Finanční aktiva, stavy, Pojišťovací společnosti)
30.09.2017 Oběživo (AF.21) (Pojišťovací společnosti > Finanční aktiva, stavy, Pojišťovací společnosti)
30.09.2017 Vklady (AF.22+AF.29) (Pojišťovací společnosti > Finanční aktiva, stavy, Pojišťovací společnosti)
30.09.2017 Převoditelné vklady (AF.22) (Pojišťovací společnosti > Finanční aktiva, stavy, Pojišťovací společnosti)
30.09.2017 Ostatní vklady (AF.29) (Pojišťovací společnosti > Finanční aktiva, stavy, Pojišťovací společnosti)
30.09.2017 Dluhové cenné papíry (AF.3) (Pojišťovací společnosti > Finanční aktiva, stavy, Pojišťovací společnosti)
30.09.2017 Krátkodobé (AF.31) (Pojišťovací společnosti > Finanční aktiva, stavy, Pojišťovací společnosti)
30.09.2017 Dlouhodobé (AF.32) (Pojišťovací společnosti > Finanční aktiva, stavy, Pojišťovací společnosti)
30.09.2017 Půjčky (AF.4) (Pojišťovací společnosti > Finanční aktiva, stavy, Pojišťovací společnosti)
30.09.2017 Krátkodobé (AF.41) (Pojišťovací společnosti > Finanční aktiva, stavy, Pojišťovací společnosti)
30.09.2017 Dlouhodobé (AF.42) (Pojišťovací společnosti > Finanční aktiva, stavy, Pojišťovací společnosti)
30.09.2017 Účasti a akcie/podílové listy investičních fondů (AF.5) (Pojišťovací společnosti > Finanční aktiva, stavy, Pojišťovací společnosti)
30.09.2017 Akcie a ostatní účasti (AF.51) (Pojišťovací společnosti > Finanční aktiva, stavy, Pojišťovací společnosti)
30.09.2017 Kotované akcie (AF.511) (Pojišťovací společnosti > Finanční aktiva, stavy, Pojišťovací společnosti)
30.09.2017 Nekotované akcie (AF.512) (Pojišťovací společnosti > Finanční aktiva, stavy, Pojišťovací společnosti)
30.09.2017 Jiné účasti (AF.519) (Pojišťovací společnosti > Finanční aktiva, stavy, Pojišťovací společnosti)
30.09.2017 Akcie/podílové listy investičních fondů (AF.52) (Pojišťovací společnosti > Finanční aktiva, stavy, Pojišťovací společnosti)
30.09.2017 Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy (AF.6) (Pojišťovací společnosti > Finanční aktiva, stavy, Pojišťovací společnosti)
30.09.2017 Technické rezervy neživotního pojištění (AF.61) (Pojišťovací společnosti > Finanční aktiva, stavy, Pojišťovací společnosti)
30.09.2017 Životní pojištění a nároky na anuitu (AF.62) (Pojišťovací společnosti > Finanční aktiva, stavy, Pojišťovací společnosti)
30.09.2017 Penzijní nároky (AF.63) (Pojišťovací společnosti > Finanční aktiva, stavy, Pojišťovací společnosti)
30.09.2017 Finanční deriváty a zaměstnanecké opce na akcie (AF.7) (Pojišťovací společnosti > Finanční aktiva, stavy, Pojišťovací společnosti)
30.09.2017 Ostatní pohledávky (AF.8) (Pojišťovací společnosti > Finanční aktiva, stavy, Pojišťovací společnosti)
30.09.2017 Obchodní úvěry a zálohy (AF.81) (Pojišťovací společnosti > Finanční aktiva, stavy, Pojišťovací společnosti)
30.09.2017 Ostatní pohledávky bez obchodních úvěrů a záloh (AF.89) (Pojišťovací společnosti > Finanční aktiva, stavy, Pojišťovací společnosti)
30.09.2017 Finanční aktiva celkem (Pojišťovací společnosti > Finanční aktiva, transakce, Pojišťovací společnosti)
30.09.2017 Oběživo a vklady (F.2) (Pojišťovací společnosti > Finanční aktiva, transakce, Pojišťovací společnosti)
30.09.2017 Oběživo (F.21) (Pojišťovací společnosti > Finanční aktiva, transakce, Pojišťovací společnosti)
30.09.2017 Vklady (F.22+F.29) (Pojišťovací společnosti > Finanční aktiva, transakce, Pojišťovací společnosti)
30.09.2017 Převoditelné vklady (F.22) (Pojišťovací společnosti > Finanční aktiva, transakce, Pojišťovací společnosti)
30.09.2017 Ostatní vklady (F.29) (Pojišťovací společnosti > Finanční aktiva, transakce, Pojišťovací společnosti)
30.09.2017 Dluhové cenné papíry (F.3) (Pojišťovací společnosti > Finanční aktiva, transakce, Pojišťovací společnosti)
30.09.2017 Krátkodobé (F.31) (Pojišťovací společnosti > Finanční aktiva, transakce, Pojišťovací společnosti)
30.09.2017 Dlouhodobé (F.32) (Pojišťovací společnosti > Finanční aktiva, transakce, Pojišťovací společnosti)
30.09.2017 Půjčky (F.4) (Pojišťovací společnosti > Finanční aktiva, transakce, Pojišťovací společnosti)
30.09.2017 Krátkodobé (F.41) (Pojišťovací společnosti > Finanční aktiva, transakce, Pojišťovací společnosti)
30.09.2017 Dlouhodobé (F.42) (Pojišťovací společnosti > Finanční aktiva, transakce, Pojišťovací společnosti)
30.09.2017 Účasti a akcie/podílové listy investičních fondů (F.5) (Pojišťovací společnosti > Finanční aktiva, transakce, Pojišťovací společnosti)
30.09.2017 Akcie a ostatní účasti (F.51) (Pojišťovací společnosti > Finanční aktiva, transakce, Pojišťovací společnosti)
30.09.2017 Kotované akcie (F.511) (Pojišťovací společnosti > Finanční aktiva, transakce, Pojišťovací společnosti)
30.09.2017 Nekotované akcie (F.512) (Pojišťovací společnosti > Finanční aktiva, transakce, Pojišťovací společnosti)
30.09.2017 Jiné účasti (F.519) (Pojišťovací společnosti > Finanční aktiva, transakce, Pojišťovací společnosti)
30.09.2017 Akcie/podílové listy investičních fondů (F.52) (Pojišťovací společnosti > Finanční aktiva, transakce, Pojišťovací společnosti)
30.09.2017 Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy (F.6) (Pojišťovací společnosti > Finanční aktiva, transakce, Pojišťovací společnosti)
30.09.2017 Technické rezervy neživotního pojištění (F.61) (Pojišťovací společnosti > Finanční aktiva, transakce, Pojišťovací společnosti)
30.09.2017 Životní pojištění a nároky na anuitu (F.62) (Pojišťovací společnosti > Finanční aktiva, transakce, Pojišťovací společnosti)
30.09.2017 Penzijní nároky (F.63) (Pojišťovací společnosti > Finanční aktiva, transakce, Pojišťovací společnosti)
30.09.2017 Finanční deriváty a zaměstnanecké opce na akcie (F.7) (Pojišťovací společnosti > Finanční aktiva, transakce, Pojišťovací společnosti)
30.09.2017 Ostatní pohledávky (F.8) (Pojišťovací společnosti > Finanční aktiva, transakce, Pojišťovací společnosti)
30.09.2017 Obchodní úvěry a zálohy (F.81) (Pojišťovací společnosti > Finanční aktiva, transakce, Pojišťovací společnosti)
30.09.2017 Ostatní pohledávky bez obchodních úvěrů a záloh (F.89) (Pojišťovací společnosti > Finanční aktiva, transakce, Pojišťovací společnosti)
30.09.2017 Finanční aktiva celkem (Penzijní fondy > Finanční aktiva, stavy, Penzijní fondy)
30.09.2017 Oběživo a vklady (AF.2) (Penzijní fondy > Finanční aktiva, stavy, Penzijní fondy)
30.09.2017 Oběživo (AF.21) (Penzijní fondy > Finanční aktiva, stavy, Penzijní fondy)
30.09.2017 Vklady (AF.22+AF.29) (Penzijní fondy > Finanční aktiva, stavy, Penzijní fondy)
30.09.2017 Převoditelné vklady (AF.22) (Penzijní fondy > Finanční aktiva, stavy, Penzijní fondy)
30.09.2017 Ostatní vklady (AF.29) (Penzijní fondy > Finanční aktiva, stavy, Penzijní fondy)
30.09.2017 Dluhové cenné papíry (AF.3) (Penzijní fondy > Finanční aktiva, stavy, Penzijní fondy)
30.09.2017 Krátkodobé (AF.31) (Penzijní fondy > Finanční aktiva, stavy, Penzijní fondy)
30.09.2017 Dlouhodobé (AF.32) (Penzijní fondy > Finanční aktiva, stavy, Penzijní fondy)
30.09.2017 Půjčky (AF.4) (Penzijní fondy > Finanční aktiva, stavy, Penzijní fondy)
30.09.2017 Krátkodobé (AF.41) (Penzijní fondy > Finanční aktiva, stavy, Penzijní fondy)
30.09.2017 Dlouhodobé (AF.42) (Penzijní fondy > Finanční aktiva, stavy, Penzijní fondy)
30.09.2017 Účasti a akcie/podílové listy investičních fondů (AF.5) (Penzijní fondy > Finanční aktiva, stavy, Penzijní fondy)
30.09.2017 Akcie a ostatní účasti (AF.51) (Penzijní fondy > Finanční aktiva, stavy, Penzijní fondy)
30.09.2017 Kotované akcie (AF.511) (Penzijní fondy > Finanční aktiva, stavy, Penzijní fondy)
30.09.2017 Nekotované akcie (AF.512) (Penzijní fondy > Finanční aktiva, stavy, Penzijní fondy)
30.09.2017 Jiné účasti (AF.519) (Penzijní fondy > Finanční aktiva, stavy, Penzijní fondy)
30.09.2017 Akcie/podílové listy investičních fondů (AF.52) (Penzijní fondy > Finanční aktiva, stavy, Penzijní fondy)
30.09.2017 Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy (AF.6) (Penzijní fondy > Finanční aktiva, stavy, Penzijní fondy)
30.09.2017 Technické rezervy neživotního pojištění (AF.61) (Penzijní fondy > Finanční aktiva, stavy, Penzijní fondy)
30.09.2017 Životní pojištění a nároky na anuitu (AF.62) (Penzijní fondy > Finanční aktiva, stavy, Penzijní fondy)
30.09.2017 Penzijní nároky (AF.63) (Penzijní fondy > Finanční aktiva, stavy, Penzijní fondy)
30.09.2017 Finanční deriváty a zaměstnanecké opce na akcie (AF.7) (Penzijní fondy > Finanční aktiva, stavy, Penzijní fondy)
30.09.2017 Ostatní pohledávky (AF.8) (Penzijní fondy > Finanční aktiva, stavy, Penzijní fondy)
30.09.2017 Obchodní úvěry a zálohy (AF.81) (Penzijní fondy > Finanční aktiva, stavy, Penzijní fondy)
30.09.2017 Ostatní pohledávky bez obchodních úvěrů a záloh (AF.89) (Penzijní fondy > Finanční aktiva, stavy, Penzijní fondy)
30.09.2017 Finanční aktiva celkem (Penzijní fondy > Finanční aktiva, transakce, Penzijní fondy)
30.09.2017 Oběživo a vklady (F.2) (Penzijní fondy > Finanční aktiva, transakce, Penzijní fondy)
30.09.2017 Oběživo (F.21) (Penzijní fondy > Finanční aktiva, transakce, Penzijní fondy)
30.09.2017 Vklady (F.22+F.29) (Penzijní fondy > Finanční aktiva, transakce, Penzijní fondy)
30.09.2017 Převoditelné vklady (F.22) (Penzijní fondy > Finanční aktiva, transakce, Penzijní fondy)
30.09.2017 Ostatní vklady (F.29) (Penzijní fondy > Finanční aktiva, transakce, Penzijní fondy)
30.09.2017 Dluhové cenné papíry (F.3) (Penzijní fondy > Finanční aktiva, transakce, Penzijní fondy)
30.09.2017 Krátkodobé (F.31) (Penzijní fondy > Finanční aktiva, transakce, Penzijní fondy)
30.09.2017 Dlouhodobé (F.32) (Penzijní fondy > Finanční aktiva, transakce, Penzijní fondy)
30.09.2017 Půjčky (F.4) (Penzijní fondy > Finanční aktiva, transakce, Penzijní fondy)
30.09.2017 Krátkodobé (F.41) (Penzijní fondy > Finanční aktiva, transakce, Penzijní fondy)
30.09.2017 Dlouhodobé (F.42) (Penzijní fondy > Finanční aktiva, transakce, Penzijní fondy)
30.09.2017 Účasti a akcie/podílové listy investičních fondů (F.5) (Penzijní fondy > Finanční aktiva, transakce, Penzijní fondy)
30.09.2017 Akcie a ostatní účasti (F.51) (Penzijní fondy > Finanční aktiva, transakce, Penzijní fondy)
30.09.2017 Kotované akcie (F.511) (Penzijní fondy > Finanční aktiva, transakce, Penzijní fondy)
30.09.2017 Nekotované akcie (F.512) (Penzijní fondy > Finanční aktiva, transakce, Penzijní fondy)
30.09.2017 Jiné účasti (F.519) (Penzijní fondy > Finanční aktiva, transakce, Penzijní fondy)
30.09.2017 Akcie/podílové listy investičních fondů (F.52) (Penzijní fondy > Finanční aktiva, transakce, Penzijní fondy)
30.09.2017 Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy (F.6) (Penzijní fondy > Finanční aktiva, transakce, Penzijní fondy)
30.09.2017 Technické rezervy neživotního pojištění (F.61) (Penzijní fondy > Finanční aktiva, transakce, Penzijní fondy)
30.09.2017 Životní pojištění a nároky na anuitu (F.62) (Penzijní fondy > Finanční aktiva, transakce, Penzijní fondy)
30.09.2017 Penzijní nároky (F.63) (Penzijní fondy > Finanční aktiva, transakce, Penzijní fondy)
30.09.2017 Finanční deriváty a zaměstnanecké opce na akcie (F.7) (Penzijní fondy > Finanční aktiva, transakce, Penzijní fondy)
30.09.2017 Ostatní pohledávky (F.8) (Penzijní fondy > Finanční aktiva, transakce, Penzijní fondy)
30.09.2017 Obchodní úvěry a zálohy (F.81) (Penzijní fondy > Finanční aktiva, transakce, Penzijní fondy)
30.09.2017 Ostatní pohledávky bez obchodních úvěrů a záloh (F.89) (Penzijní fondy > Finanční aktiva, transakce, Penzijní fondy)
30.09.2017 Finanční aktiva celkem (Místní vládní instituce > Finanční aktiva, stavy, Místní vládní instituce)
30.09.2017 Oběživo a vklady (AF.2) (Místní vládní instituce > Finanční aktiva, stavy, Místní vládní instituce)
30.09.2017 Oběživo (AF.21) (Místní vládní instituce > Finanční aktiva, stavy, Místní vládní instituce)
30.09.2017 Vklady (AF.22+AF.29) (Místní vládní instituce > Finanční aktiva, stavy, Místní vládní instituce)
30.09.2017 Převoditelné vklady (AF.22) (Místní vládní instituce > Finanční aktiva, stavy, Místní vládní instituce)
30.09.2017 Ostatní vklady (AF.29) (Místní vládní instituce > Finanční aktiva, stavy, Místní vládní instituce)
30.09.2017 Dluhové cenné papíry (AF.3) (Místní vládní instituce > Finanční aktiva, stavy, Místní vládní instituce)
30.09.2017 Krátkodobé (AF.31) (Místní vládní instituce > Finanční aktiva, stavy, Místní vládní instituce)
30.09.2017 Dlouhodobé (AF.32) (Místní vládní instituce > Finanční aktiva, stavy, Místní vládní instituce)
30.09.2017 Půjčky (AF.4) (Místní vládní instituce > Finanční aktiva, stavy, Místní vládní instituce)
30.09.2017 Krátkodobé (AF.41) (Místní vládní instituce > Finanční aktiva, stavy, Místní vládní instituce)
30.09.2017 Dlouhodobé (AF.42) (Místní vládní instituce > Finanční aktiva, stavy, Místní vládní instituce)
30.09.2017 Účasti a akcie/podílové listy investičních fondů (AF.5) (Místní vládní instituce > Finanční aktiva, stavy, Místní vládní instituce)
30.09.2017 Akcie a ostatní účasti (AF.51) (Místní vládní instituce > Finanční aktiva, stavy, Místní vládní instituce)
30.09.2017 Kotované akcie (AF.511) (Místní vládní instituce > Finanční aktiva, stavy, Místní vládní instituce)
30.09.2017 Nekotované akcie (AF.512) (Místní vládní instituce > Finanční aktiva, stavy, Místní vládní instituce)
30.09.2017 Jiné účasti (AF.519) (Místní vládní instituce > Finanční aktiva, stavy, Místní vládní instituce)
30.09.2017 Akcie/podílové listy investičních fondů (AF.52) (Místní vládní instituce > Finanční aktiva, stavy, Místní vládní instituce)
30.09.2017 Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy (AF.6) (Místní vládní instituce > Finanční aktiva, stavy, Místní vládní instituce)
30.09.2017 Technické rezervy neživotního pojištění (AF.61) (Místní vládní instituce > Finanční aktiva, stavy, Místní vládní instituce)
30.09.2017 Finanční deriváty a zaměstnanecké opce na akcie (AF.7) (Místní vládní instituce > Finanční aktiva, stavy, Místní vládní instituce)
30.09.2017 Ostatní pohledávky (AF.8) (Místní vládní instituce > Finanční aktiva, stavy, Místní vládní instituce)
30.09.2017 Obchodní úvěry a zálohy (AF.81) (Místní vládní instituce > Finanční aktiva, stavy, Místní vládní instituce)
30.09.2017 Ostatní pohledávky bez obchodních úvěrů a záloh (AF.89) (Místní vládní instituce > Finanční aktiva, stavy, Místní vládní instituce)
30.09.2017 Finanční aktiva celkem (Místní vládní instituce > Finanční aktiva, transakce, Místní vládní instituce)
30.09.2017 Oběživo a vklady (F.2) (Místní vládní instituce > Finanční aktiva, transakce, Místní vládní instituce)
30.09.2017 Oběživo (F.21) (Místní vládní instituce > Finanční aktiva, transakce, Místní vládní instituce)
30.09.2017 Vklady (F.22+F.29) (Místní vládní instituce > Finanční aktiva, transakce, Místní vládní instituce)
30.09.2017 Převoditelné vklady (F.22) (Místní vládní instituce > Finanční aktiva, transakce, Místní vládní instituce)
30.09.2017 Ostatní vklady (F.29) (Místní vládní instituce > Finanční aktiva, transakce, Místní vládní instituce)
30.09.2017 Dluhové cenné papíry (F.3) (Místní vládní instituce > Finanční aktiva, transakce, Místní vládní instituce)
30.09.2017 Krátkodobé (F.31) (Místní vládní instituce > Finanční aktiva, transakce, Místní vládní instituce)
30.09.2017 Dlouhodobé (F.32) (Místní vládní instituce > Finanční aktiva, transakce, Místní vládní instituce)
30.09.2017 Půjčky (F.4) (Místní vládní instituce > Finanční aktiva, transakce, Místní vládní instituce)
30.09.2017 Krátkodobé (F.41) (Místní vládní instituce > Finanční aktiva, transakce, Místní vládní instituce)
30.09.2017 Dlouhodobé (F.42) (Místní vládní instituce > Finanční aktiva, transakce, Místní vládní instituce)
30.09.2017 Účasti a akcie/podílové listy investičních fondů (F.5) (Místní vládní instituce > Finanční aktiva, transakce, Místní vládní instituce)
30.09.2017 Akcie a ostatní účasti (F.51) (Místní vládní instituce > Finanční aktiva, transakce, Místní vládní instituce)
30.09.2017 Kotované akcie (F.511) (Místní vládní instituce > Finanční aktiva, transakce, Místní vládní instituce)
30.09.2017 Nekotované akcie (F.512) (Místní vládní instituce > Finanční aktiva, transakce, Místní vládní instituce)
30.09.2017 Jiné účasti (F.519) (Místní vládní instituce > Finanční aktiva, transakce, Místní vládní instituce)
30.09.2017 Akcie/podílové listy investičních fondů (F.52) (Místní vládní instituce > Finanční aktiva, transakce, Místní vládní instituce)
30.09.2017 Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy (F.6) (Místní vládní instituce > Finanční aktiva, transakce, Místní vládní instituce)
30.09.2017 Technické rezervy neživotního pojištění (F.61) (Místní vládní instituce > Finanční aktiva, transakce, Místní vládní instituce)
30.09.2017 Životní pojištění a nároky na anuitu (F.62) (Místní vládní instituce > Finanční aktiva, transakce, Místní vládní instituce)
30.09.2017 Penzijní nároky (F.63) (Místní vládní instituce > Finanční aktiva, transakce, Místní vládní instituce)
30.09.2017 Finanční deriváty a zaměstnanecké opce na akcie (F.7) (Místní vládní instituce > Finanční aktiva, transakce, Místní vládní instituce)
30.09.2017 Ostatní pohledávky (F.8) (Místní vládní instituce > Finanční aktiva, transakce, Místní vládní instituce)
30.09.2017 Obchodní úvěry a zálohy (F.81) (Místní vládní instituce > Finanční aktiva, transakce, Místní vládní instituce)
30.09.2017 Ostatní pohledávky bez obchodních úvěrů a záloh (F.89) (Místní vládní instituce > Finanční aktiva, transakce, Místní vládní instituce)
30.09.2017 Finanční aktiva celkem (Fondy sociálního zabezpečení > Finanční aktiva, stavy, Fondy sociálního zabezpečení)
30.09.2017 Oběživo a vklady (AF.2) (Fondy sociálního zabezpečení > Finanční aktiva, stavy, Fondy sociálního zabezpečení)
30.09.2017 Oběživo (AF.21) (Fondy sociálního zabezpečení > Finanční aktiva, stavy, Fondy sociálního zabezpečení)
30.09.2017 Vklady (AF.22+AF.29) (Fondy sociálního zabezpečení > Finanční aktiva, stavy, Fondy sociálního zabezpečení)
30.09.2017 Převoditelné vklady (AF.22) (Fondy sociálního zabezpečení > Finanční aktiva, stavy, Fondy sociálního zabezpečení)
30.09.2017 Ostatní vklady (AF.29) (Fondy sociálního zabezpečení > Finanční aktiva, stavy, Fondy sociálního zabezpečení)
30.09.2017 Dluhové cenné papíry (AF.3) (Fondy sociálního zabezpečení > Finanční aktiva, stavy, Fondy sociálního zabezpečení)
30.09.2017 Krátkodobé (AF.31) (Fondy sociálního zabezpečení > Finanční aktiva, stavy, Fondy sociálního zabezpečení)
30.09.2017 Dlouhodobé (AF.32) (Fondy sociálního zabezpečení > Finanční aktiva, stavy, Fondy sociálního zabezpečení)
30.09.2017 Půjčky (AF.4) (Fondy sociálního zabezpečení > Finanční aktiva, stavy, Fondy sociálního zabezpečení)
30.09.2017 Krátkodobé (AF.41) (Fondy sociálního zabezpečení > Finanční aktiva, stavy, Fondy sociálního zabezpečení)
30.09.2017 Dlouhodobé (AF.42) (Fondy sociálního zabezpečení > Finanční aktiva, stavy, Fondy sociálního zabezpečení)
30.09.2017 Účasti a akcie/podílové listy investičních fondů (AF.5) (Fondy sociálního zabezpečení > Finanční aktiva, stavy, Fondy sociálního zabezpečení)
30.09.2017 Akcie a ostatní účasti (AF.51) (Fondy sociálního zabezpečení > Finanční aktiva, stavy, Fondy sociálního zabezpečení)
30.09.2017 Kotované akcie (AF.511) (Fondy sociálního zabezpečení > Finanční aktiva, stavy, Fondy sociálního zabezpečení)
30.09.2017 Nekotované akcie (AF.512) (Fondy sociálního zabezpečení > Finanční aktiva, stavy, Fondy sociálního zabezpečení)
30.09.2017 Jiné účasti (AF.519) (Fondy sociálního zabezpečení > Finanční aktiva, stavy, Fondy sociálního zabezpečení)
30.09.2017 Akcie/podílové listy investičních fondů (AF.52) (Fondy sociálního zabezpečení > Finanční aktiva, stavy, Fondy sociálního zabezpečení)
30.09.2017 Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy (AF.6) (Fondy sociálního zabezpečení > Finanční aktiva, stavy, Fondy sociálního zabezpečení)
30.09.2017 Technické rezervy neživotního pojištění (AF.61) (Fondy sociálního zabezpečení > Finanční aktiva, stavy, Fondy sociálního zabezpečení)
30.09.2017 Životní pojištění a nároky na anuitu (AF.62) (Fondy sociálního zabezpečení > Finanční aktiva, stavy, Fondy sociálního zabezpečení)
30.09.2017 Penzijní nároky (AF.63) (Fondy sociálního zabezpečení > Finanční aktiva, stavy, Fondy sociálního zabezpečení)
30.09.2017 Finanční deriváty a zaměstnanecké opce na akcie (AF.7) (Fondy sociálního zabezpečení > Finanční aktiva, stavy, Fondy sociálního zabezpečení)
30.09.2017 Ostatní pohledávky (AF.8) (Fondy sociálního zabezpečení > Finanční aktiva, stavy, Fondy sociálního zabezpečení)
30.09.2017 Obchodní úvěry a zálohy (AF.81) (Fondy sociálního zabezpečení > Finanční aktiva, stavy, Fondy sociálního zabezpečení)
30.09.2017 Ostatní pohledávky bez obchodních úvěrů a záloh (AF.89) (Fondy sociálního zabezpečení > Finanční aktiva, stavy, Fondy sociálního zabezpečení)
30.09.2017 Finanční aktiva celkem (Fondy sociálního zabezpečení > Finanční aktiva, transakce, Fondy sociálního zabezpečení)
30.09.2017 Oběživo a vklady (F.2) (Fondy sociálního zabezpečení > Finanční aktiva, transakce, Fondy sociálního zabezpečení)
30.09.2017 Oběživo (F.21) (Fondy sociálního zabezpečení > Finanční aktiva, transakce, Fondy sociálního zabezpečení)
30.09.2017 Vklady (F.22+F.29) (Fondy sociálního zabezpečení > Finanční aktiva, transakce, Fondy sociálního zabezpečení)
30.09.2017 Převoditelné vklady (F.22) (Fondy sociálního zabezpečení > Finanční aktiva, transakce, Fondy sociálního zabezpečení)
30.09.2017 Ostatní vklady (F.29) (Fondy sociálního zabezpečení > Finanční aktiva, transakce, Fondy sociálního zabezpečení)
30.09.2017 Dluhové cenné papíry (F.3) (Fondy sociálního zabezpečení > Finanční aktiva, transakce, Fondy sociálního zabezpečení)
30.09.2017 Krátkodobé (F.31) (Fondy sociálního zabezpečení > Finanční aktiva, transakce, Fondy sociálního zabezpečení)
30.09.2017 Dlouhodobé (F.32) (Fondy sociálního zabezpečení > Finanční aktiva, transakce, Fondy sociálního zabezpečení)
30.09.2017 Půjčky (F.4) (Fondy sociálního zabezpečení > Finanční aktiva, transakce, Fondy sociálního zabezpečení)
30.09.2017 Krátkodobé (F.41) (Fondy sociálního zabezpečení > Finanční aktiva, transakce, Fondy sociálního zabezpečení)
30.09.2017 Dlouhodobé (F.42) (Fondy sociálního zabezpečení > Finanční aktiva, transakce, Fondy sociálního zabezpečení)
30.09.2017 Účasti a akcie/podílové listy investičních fondů (F.5) (Fondy sociálního zabezpečení > Finanční aktiva, transakce, Fondy sociálního zabezpečení)
30.09.2017 Akcie a ostatní účasti (F.51) (Fondy sociálního zabezpečení > Finanční aktiva, transakce, Fondy sociálního zabezpečení)
30.09.2017 Kotované akcie (F.511) (Fondy sociálního zabezpečení > Finanční aktiva, transakce, Fondy sociálního zabezpečení)
30.09.2017 Nekotované akcie (F.512) (Fondy sociálního zabezpečení > Finanční aktiva, transakce, Fondy sociálního zabezpečení)
30.09.2017 Jiné účasti (F.519) (Fondy sociálního zabezpečení > Finanční aktiva, transakce, Fondy sociálního zabezpečení)
30.09.2017 Akcie/podílové listy investičních fondů (F.52) (Fondy sociálního zabezpečení > Finanční aktiva, transakce, Fondy sociálního zabezpečení)
30.09.2017 Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy (F.6) (Fondy sociálního zabezpečení > Finanční aktiva, transakce, Fondy sociálního zabezpečení)
30.09.2017 Technické rezervy neživotního pojištění (F.61) (Fondy sociálního zabezpečení > Finanční aktiva, transakce, Fondy sociálního zabezpečení)
30.09.2017 Životní pojištění a nároky na anuitu (F.62) (Fondy sociálního zabezpečení > Finanční aktiva, transakce, Fondy sociálního zabezpečení)
30.09.2017 Penzijní nároky (F.63) (Fondy sociálního zabezpečení > Finanční aktiva, transakce, Fondy sociálního zabezpečení)
30.09.2017 Finanční deriváty a zaměstnanecké opce na akcie (F.7) (Fondy sociálního zabezpečení > Finanční aktiva, transakce, Fondy sociálního zabezpečení)
30.09.2017 Ostatní pohledávky (F.8) (Fondy sociálního zabezpečení > Finanční aktiva, transakce, Fondy sociálního zabezpečení)
30.09.2017 Obchodní úvěry a zálohy (F.81) (Fondy sociálního zabezpečení > Finanční aktiva, transakce, Fondy sociálního zabezpečení)
30.09.2017 Ostatní pohledávky bez obchodních úvěrů a záloh (F.89) (Fondy sociálního zabezpečení > Finanční aktiva, transakce, Fondy sociálního zabezpečení)
30.09.2017 Finanční aktiva celkem (Domácnosti > Finanční aktiva, stavy, Domácnosti)
30.09.2017 Oběživo a vklady (AF.2) (Domácnosti > Finanční aktiva, stavy, Domácnosti)
30.09.2017 Oběživo (AF.21) (Domácnosti > Finanční aktiva, stavy, Domácnosti)
30.09.2017 Vklady (AF.22+AF.29) (Domácnosti > Finanční aktiva, stavy, Domácnosti)
30.09.2017 Převoditelné vklady (AF.22) (Domácnosti > Finanční aktiva, stavy, Domácnosti)
30.09.2017 Ostatní vklady (AF.29) (Domácnosti > Finanční aktiva, stavy, Domácnosti)
30.09.2017 Dluhové cenné papíry (AF.3) (Domácnosti > Finanční aktiva, stavy, Domácnosti)
30.09.2017 Krátkodobé (AF.31) (Domácnosti > Finanční aktiva, stavy, Domácnosti)
30.09.2017 Dlouhodobé (AF.32) (Domácnosti > Finanční aktiva, stavy, Domácnosti)
30.09.2017 Půjčky (AF.4) (Domácnosti > Finanční aktiva, stavy, Domácnosti)
30.09.2017 Krátkodobé (AF.41) (Domácnosti > Finanční aktiva, stavy, Domácnosti)
30.09.2017 Dlouhodobé (AF.42) (Domácnosti > Finanční aktiva, stavy, Domácnosti)
30.09.2017 Účasti a akcie/podílové listy investičních fondů (AF.5) (Domácnosti > Finanční aktiva, stavy, Domácnosti)
30.09.2017 Akcie a ostatní účasti (AF.51) (Domácnosti > Finanční aktiva, stavy, Domácnosti)
30.09.2017 Kotované akcie (AF.511) (Domácnosti > Finanční aktiva, stavy, Domácnosti)
30.09.2017 Nekotované akcie (AF.512) (Domácnosti > Finanční aktiva, stavy, Domácnosti)
30.09.2017 Jiné účasti (AF.519) (Domácnosti > Finanční aktiva, stavy, Domácnosti)
30.09.2017 Akcie/podílové listy investičních fondů (AF.52) (Domácnosti > Finanční aktiva, stavy, Domácnosti)
30.09.2017 Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy (AF.6) (Domácnosti > Finanční aktiva, stavy, Domácnosti)
30.09.2017 Technické rezervy neživotního pojištění (AF.61) (Domácnosti > Finanční aktiva, stavy, Domácnosti)
30.09.2017 Životní pojištění a nároky na anuitu (AF.62) (Domácnosti > Finanční aktiva, stavy, Domácnosti)
30.09.2017 Penzijní nároky (AF.63) (Domácnosti > Finanční aktiva, stavy, Domácnosti)
30.09.2017 Finanční deriváty a zaměstnanecké opce na akcie (AF.7) (Domácnosti > Finanční aktiva, stavy, Domácnosti)
30.09.2017 Ostatní pohledávky (AF.8) (Domácnosti > Finanční aktiva, stavy, Domácnosti)
30.09.2017 Obchodní úvěry a zálohy (AF.81) (Domácnosti > Finanční aktiva, stavy, Domácnosti)
30.09.2017 Ostatní pohledávky bez obchodních úvěrů a záloh (AF.89) (Domácnosti > Finanční aktiva, stavy, Domácnosti)
30.09.2017 Finanční aktiva celkem (Domácnosti > Finanční aktiva, transakce, Domácnosti)
30.09.2017 Oběživo a vklady (F.2) (Domácnosti > Finanční aktiva, transakce, Domácnosti)
30.09.2017 Oběživo (F.21) (Domácnosti > Finanční aktiva, transakce, Domácnosti)
30.09.2017 Vklady (F.22+F.29) (Domácnosti > Finanční aktiva, transakce, Domácnosti)
30.09.2017 Převoditelné vklady (F.22) (Domácnosti > Finanční aktiva, transakce, Domácnosti)
30.09.2017 Ostatní vklady (F.29) (Domácnosti > Finanční aktiva, transakce, Domácnosti)
30.09.2017 Dluhové cenné papíry (F.3) (Domácnosti > Finanční aktiva, transakce, Domácnosti)
30.09.2017 Krátkodobé (F.31) (Domácnosti > Finanční aktiva, transakce, Domácnosti)
30.09.2017 Dlouhodobé (F.32) (Domácnosti > Finanční aktiva, transakce, Domácnosti)
30.09.2017 Půjčky (F.4) (Domácnosti > Finanční aktiva, transakce, Domácnosti)
30.09.2017 Krátkodobé (F.41) (Domácnosti > Finanční aktiva, transakce, Domácnosti)
30.09.2017 Dlouhodobé (F.42) (Domácnosti > Finanční aktiva, transakce, Domácnosti)
30.09.2017 Účasti a akcie/podílové listy investičních fondů (F.5) (Domácnosti > Finanční aktiva, transakce, Domácnosti)
30.09.2017 Akcie a ostatní účasti (F.51) (Domácnosti > Finanční aktiva, transakce, Domácnosti)
30.09.2017 Kotované akcie (F.511) (Domácnosti > Finanční aktiva, transakce, Domácnosti)
30.09.2017 Nekotované akcie (F.512) (Domácnosti > Finanční aktiva, transakce, Domácnosti)
30.09.2017 Jiné účasti (F.519) (Domácnosti > Finanční aktiva, transakce, Domácnosti)
30.09.2017 Akcie/podílové listy investičních fondů (F.52) (Domácnosti > Finanční aktiva, transakce, Domácnosti)
30.09.2017 Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy (F.6) (Domácnosti > Finanční aktiva, transakce, Domácnosti)
30.09.2017 Technické rezervy neživotního pojištění (F.61) (Domácnosti > Finanční aktiva, transakce, Domácnosti)
30.09.2017 Životní pojištění a nároky na anuitu (F.62) (Domácnosti > Finanční aktiva, transakce, Domácnosti)
30.09.2017 Penzijní nároky (F.63) (Domácnosti > Finanční aktiva, transakce, Domácnosti)
30.09.2017 Finanční deriváty a zaměstnanecké opce na akcie (F.7) (Domácnosti > Finanční aktiva, transakce, Domácnosti)
30.09.2017 Ostatní pohledávky (F.8) (Domácnosti > Finanční aktiva, transakce, Domácnosti)
30.09.2017 Obchodní úvěry a zálohy (F.81) (Domácnosti > Finanční aktiva, transakce, Domácnosti)
30.09.2017 Ostatní pohledávky bez obchodních úvěrů a záloh (F.89) (Domácnosti > Finanční aktiva, transakce, Domácnosti)
30.09.2017 Finanční aktiva celkem (Neziskové instituce sloužící domácnostem > Finanční aktiva, stavy, Neziskové instituce sloužící domácnostem)
30.09.2017 Oběživo a vklady (AF.2) (Neziskové instituce sloužící domácnostem > Finanční aktiva, stavy, Neziskové instituce sloužící domácnostem)
30.09.2017 Oběživo (AF.21) (Neziskové instituce sloužící domácnostem > Finanční aktiva, stavy, Neziskové instituce sloužící domácnostem)
30.09.2017 Vklady (AF.22+AF.29) (Neziskové instituce sloužící domácnostem > Finanční aktiva, stavy, Neziskové instituce sloužící domácnostem)
30.09.2017 Převoditelné vklady (AF.22) (Neziskové instituce sloužící domácnostem > Finanční aktiva, stavy, Neziskové instituce sloužící domácnostem)
30.09.2017 Ostatní vklady (AF.29) (Neziskové instituce sloužící domácnostem > Finanční aktiva, stavy, Neziskové instituce sloužící domácnostem)
30.09.2017 Dluhové cenné papíry (AF.3) (Neziskové instituce sloužící domácnostem > Finanční aktiva, stavy, Neziskové instituce sloužící domácnostem)
30.09.2017 Krátkodobé (AF.31) (Neziskové instituce sloužící domácnostem > Finanční aktiva, stavy, Neziskové instituce sloužící domácnostem)
30.09.2017 Dlouhodobé (AF.32) (Neziskové instituce sloužící domácnostem > Finanční aktiva, stavy, Neziskové instituce sloužící domácnostem)
30.09.2017 Půjčky (AF.4) (Neziskové instituce sloužící domácnostem > Finanční aktiva, stavy, Neziskové instituce sloužící domácnostem)
30.09.2017 Krátkodobé (AF.41) (Neziskové instituce sloužící domácnostem > Finanční aktiva, stavy, Neziskové instituce sloužící domácnostem)
30.09.2017 Dlouhodobé (AF.42) (Neziskové instituce sloužící domácnostem > Finanční aktiva, stavy, Neziskové instituce sloužící domácnostem)
30.09.2017 Účasti a akcie/podílové listy investičních fondů (AF.5) (Neziskové instituce sloužící domácnostem > Finanční aktiva, stavy, Neziskové instituce sloužící domácnostem)
30.09.2017 Akcie a ostatní účasti (AF.51) (Neziskové instituce sloužící domácnostem > Finanční aktiva, stavy, Neziskové instituce sloužící domácnostem)
30.09.2017 Kotované akcie (AF.511) (Neziskové instituce sloužící domácnostem > Finanční aktiva, stavy, Neziskové instituce sloužící domácnostem)
30.09.2017 Nekotované akcie (AF.512) (Neziskové instituce sloužící domácnostem > Finanční aktiva, stavy, Neziskové instituce sloužící domácnostem)
30.09.2017 Jiné účasti (AF.519) (Neziskové instituce sloužící domácnostem > Finanční aktiva, stavy, Neziskové instituce sloužící domácnostem)
30.09.2017 Akcie/podílové listy investičních fondů (AF.52) (Neziskové instituce sloužící domácnostem > Finanční aktiva, stavy, Neziskové instituce sloužící domácnostem)
30.09.2017 Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy (AF.6) (Neziskové instituce sloužící domácnostem > Finanční aktiva, stavy, Neziskové instituce sloužící domácnostem)
30.09.2017 Technické rezervy neživotního pojištění (AF.61) (Neziskové instituce sloužící domácnostem > Finanční aktiva, stavy, Neziskové instituce sloužící domácnostem)
30.09.2017 Životní pojištění a nároky na anuitu (AF.62) (Neziskové instituce sloužící domácnostem > Finanční aktiva, stavy, Neziskové instituce sloužící domácnostem)
30.09.2017 Penzijní nároky (AF.63) (Neziskové instituce sloužící domácnostem > Finanční aktiva, stavy, Neziskové instituce sloužící domácnostem)
30.09.2017 Finanční deriváty a zaměstnanecké opce na akcie (AF.7) (Neziskové instituce sloužící domácnostem > Finanční aktiva, stavy, Neziskové instituce sloužící domácnostem)
30.09.2017 Ostatní pohledávky (AF.8) (Neziskové instituce sloužící domácnostem > Finanční aktiva, stavy, Neziskové instituce sloužící domácnostem)
30.09.2017 Obchodní úvěry a zálohy (AF.81) (Neziskové instituce sloužící domácnostem > Finanční aktiva, stavy, Neziskové instituce sloužící domácnostem)
30.09.2017 Ostatní pohledávky bez obchodních úvěrů a záloh (AF.89) (Neziskové instituce sloužící domácnostem > Finanční aktiva, stavy, Neziskové instituce sloužící domácnostem)
30.09.2017 Finanční aktiva celkem (Neziskové instituce sloužící domácnostem > Finanční aktiva, transakce, Neziskové instituce sloužící domácnostem)
30.09.2017 Oběživo a vklady (F.2) (Neziskové instituce sloužící domácnostem > Finanční aktiva, transakce, Neziskové instituce sloužící domácnostem)
30.09.2017 Oběživo (F.21) (Neziskové instituce sloužící domácnostem > Finanční aktiva, transakce, Neziskové instituce sloužící domácnostem)
30.09.2017 Vklady (F.22+F.29) (Neziskové instituce sloužící domácnostem > Finanční aktiva, transakce, Neziskové instituce sloužící domácnostem)
30.09.2017 Převoditelné vklady (F.22) (Neziskové instituce sloužící domácnostem > Finanční aktiva, transakce, Neziskové instituce sloužící domácnostem)
30.09.2017 Ostatní vklady (F.29) (Neziskové instituce sloužící domácnostem > Finanční aktiva, transakce, Neziskové instituce sloužící domácnostem)
30.09.2017 Dluhové cenné papíry (F.3) (Neziskové instituce sloužící domácnostem > Finanční aktiva, transakce, Neziskové instituce sloužící domácnostem)
30.09.2017 Krátkodobé (F.31) (Neziskové instituce sloužící domácnostem > Finanční aktiva, transakce, Neziskové instituce sloužící domácnostem)
30.09.2017 Dlouhodobé (F.32) (Neziskové instituce sloužící domácnostem > Finanční aktiva, transakce, Neziskové instituce sloužící domácnostem)
30.09.2017 Půjčky (F.4) (Neziskové instituce sloužící domácnostem > Finanční aktiva, transakce, Neziskové instituce sloužící domácnostem)
30.09.2017 Krátkodobé (F.41) (Neziskové instituce sloužící domácnostem > Finanční aktiva, transakce, Neziskové instituce sloužící domácnostem)
30.09.2017 Dlouhodobé (F.42) (Neziskové instituce sloužící domácnostem > Finanční aktiva, transakce, Neziskové instituce sloužící domácnostem)
30.09.2017 Účasti a akcie/podílové listy investičních fondů (F.5) (Neziskové instituce sloužící domácnostem > Finanční aktiva, transakce, Neziskové instituce sloužící domácnostem)
30.09.2017 Akcie a ostatní účasti (F.51) (Neziskové instituce sloužící domácnostem > Finanční aktiva, transakce, Neziskové instituce sloužící domácnostem)
30.09.2017 Kotované akcie (F.511) (Neziskové instituce sloužící domácnostem > Finanční aktiva, transakce, Neziskové instituce sloužící domácnostem)
30.09.2017 Nekotované akcie (F.512) (Neziskové instituce sloužící domácnostem > Finanční aktiva, transakce, Neziskové instituce sloužící domácnostem)
30.09.2017 Jiné účasti (F.519) (Neziskové instituce sloužící domácnostem > Finanční aktiva, transakce, Neziskové instituce sloužící domácnostem)
30.09.2017 Akcie/podílové listy investičních fondů (F.52) (Neziskové instituce sloužící domácnostem > Finanční aktiva, transakce, Neziskové instituce sloužící domácnostem)
30.09.2017 Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy (F.6) (Neziskové instituce sloužící domácnostem > Finanční aktiva, transakce, Neziskové instituce sloužící domácnostem)
30.09.2017 Technické rezervy neživotního pojištění (F.61) (Neziskové instituce sloužící domácnostem > Finanční aktiva, transakce, Neziskové instituce sloužící domácnostem)
30.09.2017 Životní pojištění a nároky na anuitu (F.62) (Neziskové instituce sloužící domácnostem > Finanční aktiva, transakce, Neziskové instituce sloužící domácnostem)
30.09.2017 Penzijní nároky (F.63) (Neziskové instituce sloužící domácnostem > Finanční aktiva, transakce, Neziskové instituce sloužící domácnostem)
30.09.2017 Finanční deriváty a zaměstnanecké opce na akcie (F.7) (Neziskové instituce sloužící domácnostem > Finanční aktiva, transakce, Neziskové instituce sloužící domácnostem)
30.09.2017 Ostatní pohledávky (F.8) (Neziskové instituce sloužící domácnostem > Finanční aktiva, transakce, Neziskové instituce sloužící domácnostem)
30.09.2017 Obchodní úvěry a zálohy (F.81) (Neziskové instituce sloužící domácnostem > Finanční aktiva, transakce, Neziskové instituce sloužící domácnostem)
30.09.2017 Ostatní pohledávky bez obchodních úvěrů a záloh (F.89) (Neziskové instituce sloužící domácnostem > Finanční aktiva, transakce, Neziskové instituce sloužící domácnostem)
30.09.2017 Finanční aktiva celkem (Nerezidenti > Finanční aktiva, stavy, Nerezidenti)
30.09.2017 Měnové zlato a zvláštní práva čerpání (AF.1) (Nerezidenti > Finanční aktiva, stavy, Nerezidenti)
30.09.2017 Měnové zlato (AF.11) (Nerezidenti > Finanční aktiva, stavy, Nerezidenti)
30.09.2017 Zvláštní práva čerpání (AF.12) (Nerezidenti > Finanční aktiva, stavy, Nerezidenti)
30.09.2017 Oběživo a vklady (AF.2) (Nerezidenti > Finanční aktiva, stavy, Nerezidenti)
30.09.2017 Oběživo (AF.21) (Nerezidenti > Finanční aktiva, stavy, Nerezidenti)
30.09.2017 Vklady (AF.22+AF.29) (Nerezidenti > Finanční aktiva, stavy, Nerezidenti)
30.09.2017 Převoditelné vklady (AF.22) (Nerezidenti > Finanční aktiva, stavy, Nerezidenti)
30.09.2017 Ostatní vklady (AF.29) (Nerezidenti > Finanční aktiva, stavy, Nerezidenti)
30.09.2017 Dluhové cenné papíry (AF.3) (Nerezidenti > Finanční aktiva, stavy, Nerezidenti)
30.09.2017 Krátkodobé (AF.31) (Nerezidenti > Finanční aktiva, stavy, Nerezidenti)
30.09.2017 Dlouhodobé (AF.32) (Nerezidenti > Finanční aktiva, stavy, Nerezidenti)
30.09.2017 Půjčky (AF.4) (Nerezidenti > Finanční aktiva, stavy, Nerezidenti)
30.09.2017 Krátkodobé (AF.41) (Nerezidenti > Finanční aktiva, stavy, Nerezidenti)
30.09.2017 Dlouhodobé (AF.42) (Nerezidenti > Finanční aktiva, stavy, Nerezidenti)
30.09.2017 Účasti a akcie/podílové listy investičních fondů (AF.5) (Nerezidenti > Finanční aktiva, stavy, Nerezidenti)
30.09.2017 Akcie a ostatní účasti (AF.51) (Nerezidenti > Finanční aktiva, stavy, Nerezidenti)
30.09.2017 Kotované akcie (AF.511) (Nerezidenti > Finanční aktiva, stavy, Nerezidenti)
30.09.2017 Nekotované akcie (AF.512) (Nerezidenti > Finanční aktiva, stavy, Nerezidenti)
30.09.2017 Jiné účasti (AF.519) (Nerezidenti > Finanční aktiva, stavy, Nerezidenti)
30.09.2017 Akcie/podílové listy investičních fondů (AF.52) (Nerezidenti > Finanční aktiva, stavy, Nerezidenti)
30.09.2017 Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy (AF.6) (Nerezidenti > Finanční aktiva, stavy, Nerezidenti)
30.09.2017 Technické rezervy neživotního pojištění (AF.61) (Nerezidenti > Finanční aktiva, stavy, Nerezidenti)
30.09.2017 Životní pojištění a nároky na anuitu (AF.62) (Nerezidenti > Finanční aktiva, stavy, Nerezidenti)
30.09.2017 Penzijní nároky (AF.63) (Nerezidenti > Finanční aktiva, stavy, Nerezidenti)
30.09.2017 Finanční deriváty a zaměstnanecké opce na akcie (AF.7) (Nerezidenti > Finanční aktiva, stavy, Nerezidenti)
30.09.2017 Ostatní pohledávky (AF.8) (Nerezidenti > Finanční aktiva, stavy, Nerezidenti)
30.09.2017 Obchodní úvěry a zálohy (AF.81) (Nerezidenti > Finanční aktiva, stavy, Nerezidenti)
30.09.2017 Ostatní pohledávky bez obchodních úvěrů a záloh (AF.89) (Nerezidenti > Finanční aktiva, stavy, Nerezidenti)
30.09.2017 Finanční aktiva celkem (Nerezidenti > Finanční aktiva, transakce - Nerezidenti)
30.09.2017 Měnové zlato a zvláštní práva čerpání (F.1) (Nerezidenti > Finanční aktiva, transakce - Nerezidenti)
30.09.2017 Měnové zlato (F.11) (Nerezidenti > Finanční aktiva, transakce - Nerezidenti)
30.09.2017 Zvláštní práva čerpání (F.12) (Nerezidenti > Finanční aktiva, transakce - Nerezidenti)
30.09.2017 Oběživo a vklady (F.2) (Nerezidenti > Finanční aktiva, transakce - Nerezidenti)
30.09.2017 Oběživo (F.21) (Nerezidenti > Finanční aktiva, transakce - Nerezidenti)
30.09.2017 Vklady (F.22+F.29) (Nerezidenti > Finanční aktiva, transakce - Nerezidenti)
30.09.2017 Převoditelné vklady (F.22) (Nerezidenti > Finanční aktiva, transakce - Nerezidenti)
30.09.2017 Ostatní vklady (F.29) (Nerezidenti > Finanční aktiva, transakce - Nerezidenti)
30.09.2017 Dluhové cenné papíry (F.3) (Nerezidenti > Finanční aktiva, transakce - Nerezidenti)
30.09.2017 Krátkodobé (F.31) (Nerezidenti > Finanční aktiva, transakce - Nerezidenti)
30.09.2017 Dlouhodobé (F.32) (Nerezidenti > Finanční aktiva, transakce - Nerezidenti)
30.09.2017 Půjčky (F.4) (Nerezidenti > Finanční aktiva, transakce - Nerezidenti)
30.09.2017 Krátkodobé (F.41) (Nerezidenti > Finanční aktiva, transakce - Nerezidenti)
30.09.2017 Dlouhodobé (F.42) (Nerezidenti > Finanční aktiva, transakce - Nerezidenti)
30.09.2017 Účasti a akcie/podílové listy investičních fondů (F.5) (Nerezidenti > Finanční aktiva, transakce - Nerezidenti)
30.09.2017 Akcie a ostatní účasti (F.51) (Nerezidenti > Finanční aktiva, transakce - Nerezidenti)
30.09.2017 Kotované akcie (F.511) (Nerezidenti > Finanční aktiva, transakce - Nerezidenti)
30.09.2017 Nekotované akcie (F.512) (Nerezidenti > Finanční aktiva, transakce - Nerezidenti)
30.09.2017 Jiné účasti (F.519) (Nerezidenti > Finanční aktiva, transakce - Nerezidenti)
30.09.2017 Akcie/podílové listy investičních fondů (F.52) (Nerezidenti > Finanční aktiva, transakce - Nerezidenti)
30.09.2017 Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy (F.6) (Nerezidenti > Finanční aktiva, transakce - Nerezidenti)
30.09.2017 Technické rezervy neživotního pojištění (F.61) (Nerezidenti > Finanční aktiva, transakce - Nerezidenti)
30.09.2017 Životní pojištění a nároky na anuitu (F.62) (Nerezidenti > Finanční aktiva, transakce - Nerezidenti)
30.09.2017 Penzijní nároky (F.63) (Nerezidenti > Finanční aktiva, transakce - Nerezidenti)
30.09.2017 Finanční deriváty a zaměstnanecké opce na akcie (F.7) (Nerezidenti > Finanční aktiva, transakce - Nerezidenti)
30.09.2017 Ostatní pohledávky (F.8) (Nerezidenti > Finanční aktiva, transakce - Nerezidenti)
30.09.2017 Obchodní úvěry a zálohy (F.81) (Nerezidenti > Finanční aktiva, transakce - Nerezidenti)
30.09.2017 Ostatní pohledávky bez obchodních úvěrů a záloh (F.89) (Nerezidenti > Finanční aktiva, transakce - Nerezidenti)
30.09.2017 Finanční aktiva celkem (Nefinanční podniky > Finanční aktiva, stavy, Nefinanční podniky)
30.09.2017 Oběživo a vklady (AF.2) (Nefinanční podniky > Finanční aktiva, stavy, Nefinanční podniky)
30.09.2017 Oběživo (AF.21) (Nefinanční podniky > Finanční aktiva, stavy, Nefinanční podniky)
30.09.2017 Vklady (AF.22+AF.29) (Nefinanční podniky > Finanční aktiva, stavy, Nefinanční podniky)
30.09.2017 Převoditelné vklady (AF.22) (Nefinanční podniky > Finanční aktiva, stavy, Nefinanční podniky)
30.09.2017 Ostatní vklady (AF.29) (Nefinanční podniky > Finanční aktiva, stavy, Nefinanční podniky)
30.09.2017 Dluhové cenné papíry (AF.3) (Nefinanční podniky > Finanční aktiva, stavy, Nefinanční podniky)
30.09.2017 Krátkodobé (AF.31) (Nefinanční podniky > Finanční aktiva, stavy, Nefinanční podniky)
30.09.2017 Dlouhodobé (AF.32) (Nefinanční podniky > Finanční aktiva, stavy, Nefinanční podniky)
30.09.2017 Půjčky (AF.4) (Nefinanční podniky > Finanční aktiva, stavy, Nefinanční podniky)
30.09.2017 Krátkodobé (AF.41) (Nefinanční podniky > Finanční aktiva, stavy, Nefinanční podniky)
30.09.2017 Dlouhodobé (AF.42) (Nefinanční podniky > Finanční aktiva, stavy, Nefinanční podniky)
30.09.2017 Účasti a akcie/podílové listy investičních fondů (AF.5) (Nefinanční podniky > Finanční aktiva, stavy, Nefinanční podniky)
30.09.2017 Akcie a ostatní účasti (AF.51) (Nefinanční podniky > Finanční aktiva, stavy, Nefinanční podniky)
30.09.2017 Kotované akcie (AF.511) (Nefinanční podniky > Finanční aktiva, stavy, Nefinanční podniky)
30.09.2017 Nekotované akcie (AF.512) (Nefinanční podniky > Finanční aktiva, stavy, Nefinanční podniky)
30.09.2017 Jiné účasti (AF.519) (Nefinanční podniky > Finanční aktiva, stavy, Nefinanční podniky)
30.09.2017 Akcie/podílové listy investičních fondů (AF.52) (Nefinanční podniky > Finanční aktiva, stavy, Nefinanční podniky)
30.09.2017 Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy (AF.6) (Nefinanční podniky > Finanční aktiva, stavy, Nefinanční podniky)
30.09.2017 Technické rezervy neživotního pojištění (AF.61) (Nefinanční podniky > Finanční aktiva, stavy, Nefinanční podniky)
30.09.2017 Životní pojištění a nároky na anuitu (AF.62) (Nefinanční podniky > Finanční aktiva, stavy, Nefinanční podniky)
30.09.2017 Penzijní nároky (AF.63) (Nefinanční podniky > Finanční aktiva, stavy, Nefinanční podniky)
30.09.2017 Finanční deriváty a zaměstnanecké opce na akcie (AF.7) (Nefinanční podniky > Finanční aktiva, stavy, Nefinanční podniky)
30.09.2017 Ostatní pohledávky (AF.8) (Nefinanční podniky > Finanční aktiva, stavy, Nefinanční podniky)
30.09.2017 Obchodní úvěry a zálohy (AF.81) (Nefinanční podniky > Finanční aktiva, stavy, Nefinanční podniky)
30.09.2017 Ostatní pohledávky bez obchodních úvěrů a záloh (AF.89) (Nefinanční podniky > Finanční aktiva, stavy, Nefinanční podniky)
30.09.2017 Finanční aktiva celkem (Nefinanční podniky > Finanční aktiva, transakce, Nefinanční podniky)
30.09.2017 Oběživo a vklady (F.2) (Nefinanční podniky > Finanční aktiva, transakce, Nefinanční podniky)
30.09.2017 Oběživo (F.21) (Nefinanční podniky > Finanční aktiva, transakce, Nefinanční podniky)
30.09.2017 Vklady (F.22+F.29) (Nefinanční podniky > Finanční aktiva, transakce, Nefinanční podniky)
30.09.2017 Převoditelné vklady (F.22) (Nefinanční podniky > Finanční aktiva, transakce, Nefinanční podniky)
30.09.2017 Ostatní vklady (F.29) (Nefinanční podniky > Finanční aktiva, transakce, Nefinanční podniky)
30.09.2017 Dluhové cenné papíry (F.3) (Nefinanční podniky > Finanční aktiva, transakce, Nefinanční podniky)
30.09.2017 Krátkodobé (F.31) (Nefinanční podniky > Finanční aktiva, transakce, Nefinanční podniky)
30.09.2017 Dlouhodobé (F.32) (Nefinanční podniky > Finanční aktiva, transakce, Nefinanční podniky)
30.09.2017 Půjčky (F.4) (Nefinanční podniky > Finanční aktiva, transakce, Nefinanční podniky)
30.09.2017 Krátkodobé (F.4) (Nefinanční podniky > Finanční aktiva, transakce, Nefinanční podniky)
30.09.2017 Dlouhodobé (F.42) (Nefinanční podniky > Finanční aktiva, transakce, Nefinanční podniky)
30.09.2017 Účasti a akcie/podílové listy investičních fondů (F.5) (Nefinanční podniky > Finanční aktiva, transakce, Nefinanční podniky)
30.09.2017 Akcie a ostatní účasti (F.51) (Nefinanční podniky > Finanční aktiva, transakce, Nefinanční podniky)
30.09.2017 Kotované akcie (F.511) (Nefinanční podniky > Finanční aktiva, transakce, Nefinanční podniky)
30.09.2017 Nekotované akcie (F.512) (Nefinanční podniky > Finanční aktiva, transakce, Nefinanční podniky)
30.09.2017 Jiné účasti (F.519) (Nefinanční podniky > Finanční aktiva, transakce, Nefinanční podniky)
30.09.2017 Akcie/podílové listy investičních fondů (F.52) (Nefinanční podniky > Finanční aktiva, transakce, Nefinanční podniky)
30.09.2017 Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy (F.6) (Nefinanční podniky > Finanční aktiva, transakce, Nefinanční podniky)
30.09.2017 Technické rezervy neživotního pojištění (F.61) (Nefinanční podniky > Finanční aktiva, transakce, Nefinanční podniky)
30.09.2017 Životní pojištění a nároky na anuitu (F.62) (Nefinanční podniky > Finanční aktiva, transakce, Nefinanční podniky)
30.09.2017 Penzijní nároky (F.63) (Nefinanční podniky > Finanční aktiva, transakce, Nefinanční podniky)
30.09.2017 Finanční deriváty a zaměstnanecké opce na akcie (F.7) (Nefinanční podniky > Finanční aktiva, transakce, Nefinanční podniky)
30.09.2017 Ostatní pohledávky (F.8) (Nefinanční podniky > Finanční aktiva, transakce, Nefinanční podniky)
30.09.2017 Obchodní úvěry a zálohy (F.81) (Nefinanční podniky > Finanční aktiva, transakce, Nefinanční podniky)
30.09.2017 Ostatní pohledávky bez obchodních úvěrů a záloh (F.89) (Nefinanční podniky > Finanční aktiva, transakce, Nefinanční podniky)
30.09.2017 Finanční aktiva celkem (Měnové finanční instituce > Finanční aktiva, stavy, Měnové finanční instituce)
30.09.2017 Měnové zlato a zvláštní práva čerpání (AF.1) (Měnové finanční instituce > Finanční aktiva, stavy, Měnové finanční instituce)
30.09.2017 Měnové zlato (AF.11) (Měnové finanční instituce > Finanční aktiva, stavy, Měnové finanční instituce)
30.09.2017 Zvláštní práva čerpání (AF.12) (Měnové finanční instituce > Finanční aktiva, stavy, Měnové finanční instituce)
30.09.2017 Oběživo a vklady (AF.2) (Měnové finanční instituce > Finanční aktiva, stavy, Měnové finanční instituce)
30.09.2017 Oběživo (AF.21) (Měnové finanční instituce > Finanční aktiva, stavy, Měnové finanční instituce)
30.09.2017 Vklady (AF.22+AF.29) (Měnové finanční instituce > Finanční aktiva, stavy, Měnové finanční instituce)
30.09.2017 Převoditelné vklady (AF.22) (Měnové finanční instituce > Finanční aktiva, stavy, Měnové finanční instituce)
30.09.2017 Ostatní vklady (AF.29) (Měnové finanční instituce > Finanční aktiva, stavy, Měnové finanční instituce)
30.09.2017 Dluhové cenné papíry (AF.3) (Měnové finanční instituce > Finanční aktiva, stavy, Měnové finanční instituce)
30.09.2017 Krátkodobé (AF.31) (Měnové finanční instituce > Finanční aktiva, stavy, Měnové finanční instituce)
30.09.2017 Dlouhodobé (AF.32) (Měnové finanční instituce > Finanční aktiva, stavy, Měnové finanční instituce)
30.09.2017 Půjčky (AF.4) (Měnové finanční instituce > Finanční aktiva, stavy, Měnové finanční instituce)
30.09.2017 Krátkodobé (AF.41) (Měnové finanční instituce > Finanční aktiva, stavy, Měnové finanční instituce)
30.09.2017 Dlouhodobé (AF.42) (Měnové finanční instituce > Finanční aktiva, stavy, Měnové finanční instituce)
30.09.2017 Účasti a akcie/podílové listy investičních fondů (AF.5) (Měnové finanční instituce > Finanční aktiva, stavy, Měnové finanční instituce)
30.09.2017 Akcie a ostatní účasti (AF.51) (Měnové finanční instituce > Finanční aktiva, stavy, Měnové finanční instituce)
30.09.2017 Kotované akcie (AF.511) (Měnové finanční instituce > Finanční aktiva, stavy, Měnové finanční instituce)
30.09.2017 Nekotované akcie (AF.512) (Měnové finanční instituce > Finanční aktiva, stavy, Měnové finanční instituce)
30.09.2017 Jiné účasti (AF.519) (Měnové finanční instituce > Finanční aktiva, stavy, Měnové finanční instituce)
30.09.2017 Akcie/podílové listy investičních fondů (AF.52) (Měnové finanční instituce > Finanční aktiva, stavy, Měnové finanční instituce)
30.09.2017 Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy (AF.6) (Měnové finanční instituce > Finanční aktiva, stavy, Měnové finanční instituce)
30.09.2017 Technické rezervy neživotního pojištění (AF.61) (Měnové finanční instituce > Finanční aktiva, stavy, Měnové finanční instituce)
30.09.2017 Životní pojištění a nároky na anuitu (AF.62) (Měnové finanční instituce > Finanční aktiva, stavy, Měnové finanční instituce)
30.09.2017 Penzijní nároky (AF.63) (Měnové finanční instituce > Finanční aktiva, stavy, Měnové finanční instituce)
30.09.2017 Finanční deriváty a zaměstnanecké opce na akcie (AF.7) (Měnové finanční instituce > Finanční aktiva, stavy, Měnové finanční instituce)
30.09.2017 Ostatní pohledávky (AF.8) (Měnové finanční instituce > Finanční aktiva, stavy, Měnové finanční instituce)
30.09.2017 Obchodní úvěry a zálohy (AF.81) (Měnové finanční instituce > Finanční aktiva, stavy, Měnové finanční instituce)
30.09.2017 Ostatní pohledávky bez obchodních úvěrů a záloh (AF.89) (Měnové finanční instituce > Finanční aktiva, stavy, Měnové finanční instituce)
30.09.2017 Finanční aktiva celkem (Měnové finanční instituce > Finanční aktiva, transakce, Měnové finanční instituce)
30.09.2017 Měnové zlato a zvláštní práva čerpání (F.1) (Měnové finanční instituce > Finanční aktiva, transakce, Měnové finanční instituce)
30.09.2017 Měnové zlato (F.11) (Měnové finanční instituce > Finanční aktiva, transakce, Měnové finanční instituce)
30.09.2017 Zvláštní práva čerpání (F.12) (Měnové finanční instituce > Finanční aktiva, transakce, Měnové finanční instituce)
30.09.2017 Oběživo a vklady (F.2) (Měnové finanční instituce > Finanční aktiva, transakce, Měnové finanční instituce)
30.09.2017 Oběživo (F.21) (Měnové finanční instituce > Finanční aktiva, transakce, Měnové finanční instituce)
30.09.2017 Vklady (F.22+F.29) (Měnové finanční instituce > Finanční aktiva, transakce, Měnové finanční instituce)
30.09.2017 Převoditelné vklady (F.22) (Měnové finanční instituce > Finanční aktiva, transakce, Měnové finanční instituce)
30.09.2017 Ostatní vklady (F.29) (Měnové finanční instituce > Finanční aktiva, transakce, Měnové finanční instituce)
30.09.2017 Dluhové cenné papíry (F.3) (Měnové finanční instituce > Finanční aktiva, transakce, Měnové finanční instituce)
30.09.2017 Krátkodobé (F.31) (Měnové finanční instituce > Finanční aktiva, transakce, Měnové finanční instituce)
30.09.2017 Dlouhodobé (F.32) (Měnové finanční instituce > Finanční aktiva, transakce, Měnové finanční instituce)
30.09.2017 Půjčky (F.4) (Měnové finanční instituce > Finanční aktiva, transakce, Měnové finanční instituce)
30.09.2017 Krátkodobé (F.41) (Měnové finanční instituce > Finanční aktiva, transakce, Měnové finanční instituce)
30.09.2017 Dlouhodobé (F.42) (Měnové finanční instituce > Finanční aktiva, transakce, Měnové finanční instituce)
30.09.2017 Účasti a akcie/podílové listy investičních fondů (F.5) (Měnové finanční instituce > Finanční aktiva, transakce, Měnové finanční instituce)
30.09.2017 Akcie a ostatní účasti (F.51) (Měnové finanční instituce > Finanční aktiva, transakce, Měnové finanční instituce)
30.09.2017 Kotované akcie (F.511) (Měnové finanční instituce > Finanční aktiva, transakce, Měnové finanční instituce)
30.09.2017 Nekotované akcie (F.512) (Měnové finanční instituce > Finanční aktiva, transakce, Měnové finanční instituce)
30.09.2017 Jiné účasti (F.519) (Měnové finanční instituce > Finanční aktiva, transakce, Měnové finanční instituce)
30.09.2017 Akcie/podílové listy investičních fondů (F.52) (Měnové finanční instituce > Finanční aktiva, transakce, Měnové finanční instituce)
30.09.2017 Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy (F.6) (Měnové finanční instituce > Finanční aktiva, transakce, Měnové finanční instituce)
30.09.2017 Technické rezervy neživotního pojištění (F.61) (Měnové finanční instituce > Finanční aktiva, transakce, Měnové finanční instituce)
30.09.2017 Životní pojištění a nároky na anuitu (F.62) (Měnové finanční instituce > Finanční aktiva, transakce, Měnové finanční instituce)
30.09.2017 Penzijní nároky (F.63) (Měnové finanční instituce > Finanční aktiva, transakce, Měnové finanční instituce)
30.09.2017 Finanční deriváty a zaměstnanecké opce na akcie (F.7) (Měnové finanční instituce > Finanční aktiva, transakce, Měnové finanční instituce)
30.09.2017 Ostatní pohledávky (F.8) (Měnové finanční instituce > Finanční aktiva, transakce, Měnové finanční instituce)
30.09.2017 Obchodní úvěry a zálohy (F.81) (Měnové finanční instituce > Finanční aktiva, transakce, Měnové finanční instituce)
30.09.2017 Ostatní pohledávky bez obchodních úvěrů a záloh (F.89) (Měnové finanční instituce > Finanční aktiva, transakce, Měnové finanční instituce)
30.09.2017 Finanční aktiva celkem (Ústřední vládní instituce > Finanční aktiva, stavy, Ústřední vládní instituce)
30.09.2017 Oběživo a vklady (AF.2) (Ústřední vládní instituce > Finanční aktiva, stavy, Ústřední vládní instituce)
30.09.2017 Oběživo (AF.21) (Ústřední vládní instituce > Finanční aktiva, stavy, Ústřední vládní instituce)
30.09.2017 Vklady (AF.22+AF.29) (Ústřední vládní instituce > Finanční aktiva, stavy, Ústřední vládní instituce)
30.09.2017 Převoditelné vklady (AF.22) (Ústřední vládní instituce > Finanční aktiva, stavy, Ústřední vládní instituce)
30.09.2017 Ostatní vklady (AF.29) (Ústřední vládní instituce > Finanční aktiva, stavy, Ústřední vládní instituce)
30.09.2017 Dluhové cenné papíry (AF.3) (Ústřední vládní instituce > Finanční aktiva, stavy, Ústřední vládní instituce)
30.09.2017 Krátkodobé (AF.31) (Ústřední vládní instituce > Finanční aktiva, stavy, Ústřední vládní instituce)
30.09.2017 Dlouhodobé (AF.32) (Ústřední vládní instituce > Finanční aktiva, stavy, Ústřední vládní instituce)
30.09.2017 Půjčky (AF.4) (Ústřední vládní instituce > Finanční aktiva, stavy, Ústřední vládní instituce)
30.09.2017 Krátkodobé (AF.41) (Ústřední vládní instituce > Finanční aktiva, stavy, Ústřední vládní instituce)
30.09.2017 Dlouhodobé (AF.42) (Ústřední vládní instituce > Finanční aktiva, stavy, Ústřední vládní instituce)
30.09.2017 Účasti a akcie/podílové listy investičních fondů (AF.5) (Ústřední vládní instituce > Finanční aktiva, stavy, Ústřední vládní instituce)
30.09.2017 Akcie a ostatní účasti (AF.51) (Ústřední vládní instituce > Finanční aktiva, stavy, Ústřední vládní instituce)
30.09.2017 Kotované akcie (AF.511) (Ústřední vládní instituce > Finanční aktiva, stavy, Ústřední vládní instituce)
30.09.2017 Nekotované akcie (AF.512) (Ústřední vládní instituce > Finanční aktiva, stavy, Ústřední vládní instituce)
30.09.2017 Jiné účasti (AF.519) (Ústřední vládní instituce > Finanční aktiva, stavy, Ústřední vládní instituce)
30.09.2017 Akcie/podílové listy investičních fondů (AF.52) (Ústřední vládní instituce > Finanční aktiva, stavy, Ústřední vládní instituce)
30.09.2017 Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy (AF.6) (Ústřední vládní instituce > Finanční aktiva, stavy, Ústřední vládní instituce)
30.09.2017 Technické rezervy neživotního pojištění (AF.61) (Ústřední vládní instituce > Finanční aktiva, stavy, Ústřední vládní instituce)
30.09.2017 Životní pojištění a nároky na anuitu (AF.62) (Ústřední vládní instituce > Finanční aktiva, stavy, Ústřední vládní instituce)
30.09.2017 Penzijní nároky (AF.63) (Ústřední vládní instituce > Finanční aktiva, stavy, Ústřední vládní instituce)
30.09.2017 Finanční deriváty a zaměstnanecké opce na akcie (AF.7) (Ústřední vládní instituce > Finanční aktiva, stavy, Ústřední vládní instituce)
30.09.2017 Ostatní pohledávky (AF.8) (Ústřední vládní instituce > Finanční aktiva, stavy, Ústřední vládní instituce)
30.09.2017 Obchodní úvěry a zálohy (AF.81) (Ústřední vládní instituce > Finanční aktiva, stavy, Ústřední vládní instituce)
30.09.2017 Ostatní pohledávky bez obchodních úvěrů a záloh (AF.89) (Ústřední vládní instituce > Finanční aktiva, stavy, Ústřední vládní instituce)
30.09.2017 Finanční aktiva celkem (Ústřední vládní instituce > Finanční aktiva, transakce, Ústřední vládní instituce)
30.09.2017 Oběživo a vklady (F.2) (Ústřední vládní instituce > Finanční aktiva, transakce, Ústřední vládní instituce)
30.09.2017 Oběživo (F.21) (Ústřední vládní instituce > Finanční aktiva, transakce, Ústřední vládní instituce)
30.09.2017 Vklady (F.22+F.29) (Ústřední vládní instituce > Finanční aktiva, transakce, Ústřední vládní instituce)
30.09.2017 Převoditelné vklady (F.22) (Ústřední vládní instituce > Finanční aktiva, transakce, Ústřední vládní instituce)
30.09.2017 Ostatní vklady (F.29) (Ústřední vládní instituce > Finanční aktiva, transakce, Ústřední vládní instituce)
30.09.2017 Dluhové cenné papíry (F.3) (Ústřední vládní instituce > Finanční aktiva, transakce, Ústřední vládní instituce)
30.09.2017 Krátkodobé (F.31) (Ústřední vládní instituce > Finanční aktiva, transakce, Ústřední vládní instituce)
30.09.2017 Dlouhodobé (F.32) (Ústřední vládní instituce > Finanční aktiva, transakce, Ústřední vládní instituce)
30.09.2017 Půjčky (F.4) (Ústřední vládní instituce > Finanční aktiva, transakce, Ústřední vládní instituce)
30.09.2017 Krátkodobé (F.42) (Ústřední vládní instituce > Finanční aktiva, transakce, Ústřední vládní instituce)
30.09.2017 Dlouhodobé (F.42) (Ústřední vládní instituce > Finanční aktiva, transakce, Ústřední vládní instituce)
30.09.2017 Účasti a akcie/podílové listy investičních fondů (F.5) (Ústřední vládní instituce > Finanční aktiva, transakce, Ústřední vládní instituce)
30.09.2017 Akcie a ostatní účasti (F.51) (Ústřední vládní instituce > Finanční aktiva, transakce, Ústřední vládní instituce)
30.09.2017 Kotované akcie (F.511) (Ústřední vládní instituce > Finanční aktiva, transakce, Ústřední vládní instituce)
30.09.2017 Nekotované akcie (F.512) (Ústřední vládní instituce > Finanční aktiva, transakce, Ústřední vládní instituce)
30.09.2017 Jiné účasti (F.519) (Ústřední vládní instituce > Finanční aktiva, transakce, Ústřední vládní instituce)
30.09.2017 Akcie/podílové listy investičních fondů (F.52) (Ústřední vládní instituce > Finanční aktiva, transakce, Ústřední vládní instituce)
30.09.2017 Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy (F.6) (Ústřední vládní instituce > Finanční aktiva, transakce, Ústřední vládní instituce)
30.09.2017 Technické rezervy neživotního pojištění (F.61) (Ústřední vládní instituce > Finanční aktiva, transakce, Ústřední vládní instituce)
30.09.2017 Životní pojištění a nároky na anuitu (F.62) (Ústřední vládní instituce > Finanční aktiva, transakce, Ústřední vládní instituce)
30.09.2017 Penzijní nároky (F.63) (Ústřední vládní instituce > Finanční aktiva, transakce, Ústřední vládní instituce)
30.09.2017 Finanční deriváty a zaměstnanecké opce na akcie (F.7) (Ústřední vládní instituce > Finanční aktiva, transakce, Ústřední vládní instituce)
30.09.2017 Ostatní pohledávky (F.8) (Ústřední vládní instituce > Finanční aktiva, transakce, Ústřední vládní instituce)
30.09.2017 Obchodní úvěry a zálohy (F.81) (Ústřední vládní instituce > Finanční aktiva, transakce, Ústřední vládní instituce)
30.09.2017 Ostatní pohledávky bez obchodních úvěrů a záloh (F.89) (Ústřední vládní instituce > Finanční aktiva, transakce, Ústřední vládní instituce)
30.09.2017 Aktiva (A) (Reálný sektor > Finanční rozvaha dle sektorů - Nefinanční podniky (S11))
30.09.2017 F2 Oběživo a vklady (Reálný sektor > Finanční rozvaha dle sektorů - Nefinanční podniky (S11))
30.09.2017 F3 Dluhové cenné papíry (Reálný sektor > Finanční rozvaha dle sektorů - Nefinanční podniky (S11))
30.09.2017 F4 Půjčky (Reálný sektor > Finanční rozvaha dle sektorů - Nefinanční podniky (S11))
30.09.2017 F5 Účasti nebo podílové listy v investičních fondech (Reálný sektor > Finanční rozvaha dle sektorů - Nefinanční podniky (S11))
30.09.2017 F6 Pojistné, penzijní nebo standardizované záruky (Reálný sektor > Finanční rozvaha dle sektorů - Nefinanční podniky (S11))
30.09.2017 F7 Finanční deriváty nebo zaměstnanecké opce na akcie (Reálný sektor > Finanční rozvaha dle sektorů - Nefinanční podniky (S11))
30.09.2017 F8 Ostatní pohledávky (Reálný sektor > Finanční rozvaha dle sektorů - Nefinanční podniky (S11))
30.09.2017 Závazky (L) (Reálný sektor > Finanční rozvaha dle sektorů - Nefinanční podniky (S11))
30.09.2017 F3 Dluhové cenné papíry (Reálný sektor > Finanční rozvaha dle sektorů - Nefinanční podniky (S11))
30.09.2017 F4 Půjčky (Reálný sektor > Finanční rozvaha dle sektorů - Nefinanční podniky (S11))
30.09.2017 F5 Účasti nebo podílové listy v investičních fondech (Reálný sektor > Finanční rozvaha dle sektorů - Nefinanční podniky (S11))
30.09.2017 F7 Financial derivatives and employee stock options (Reálný sektor > Finanční rozvaha dle sektorů - Nefinanční podniky (S11))
30.09.2017 F8 Ostatní závazky (Reálný sektor > Finanční rozvaha dle sektorů - Nefinanční podniky (S11))
30.09.2017 Aktiva (A) (Reálný sektor > Finanční rozvaha dle sektorů - Centrální banka (S121))
30.09.2017 F1 Měnové zlato a zvláštní práva čerpání (Reálný sektor > Finanční rozvaha dle sektorů - Centrální banka (S121))
30.09.2017 F2 Oběživo a vklady (Reálný sektor > Finanční rozvaha dle sektorů - Centrální banka (S121))
30.09.2017 F3 Dluhové cenné papíry (Reálný sektor > Finanční rozvaha dle sektorů - Centrální banka (S121))
30.09.2017 F4 Půjčky (Reálný sektor > Finanční rozvaha dle sektorů - Centrální banka (S121))
30.09.2017 F5 Účasti nebo podílové listy v investičních fondech (Reálný sektor > Finanční rozvaha dle sektorů - Centrální banka (S121))
30.09.2017 F6 Pojistné, penzijní nebo standardizované záruky (Reálný sektor > Finanční rozvaha dle sektorů - Centrální banka (S121))
30.09.2017 F7 Finanční deriváty nebo zaměstnanecké opce na akcie (Reálný sektor > Finanční rozvaha dle sektorů - Centrální banka (S121))
30.09.2017 F8 Ostatní pohledávky (Reálný sektor > Finanční rozvaha dle sektorů - Centrální banka (S121))
30.09.2017 Závazky (L) (Reálný sektor > Finanční rozvaha dle sektorů - Centrální banka (S121))
30.09.2017 F1 Měnové zlato a zvláštní práva čerpání (Reálný sektor > Finanční rozvaha dle sektorů - Centrální banka (S121))
30.09.2017 F2 Oběživo a vklady (Reálný sektor > Finanční rozvaha dle sektorů - Centrální banka (S121))
30.09.2017 F3 Dluhové cenné papíry (Reálný sektor > Finanční rozvaha dle sektorů - Centrální banka (S121))
30.09.2017 F4 Půjčky (Reálný sektor > Finanční rozvaha dle sektorů - Centrální banka (S121))
30.09.2017 F5 Účasti nebo podílové listy v investičních fondech (Reálný sektor > Finanční rozvaha dle sektorů - Centrální banka (S121))
30.09.2017 F7 Finanční deriváty nebo zaměstnanecké opce na akcie (Reálný sektor > Finanční rozvaha dle sektorů - Centrální banka (S121))
30.09.2017 F8 Ostatní závazky (Reálný sektor > Finanční rozvaha dle sektorů - Centrální banka (S121))
30.09.2017 Aktiva (A) (Reálný sektor > Finanční rozvaha dle sektorů - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S122))
30.09.2017 F2 Oběživo a vklady (Reálný sektor > Finanční rozvaha dle sektorů - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S122))
30.09.2017 F3 Dluhové cenné papíry (Reálný sektor > Finanční rozvaha dle sektorů - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S122))
30.09.2017 F4 Půjčky (Reálný sektor > Finanční rozvaha dle sektorů - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S122))
30.09.2017 F5 Účasti nebo podílové listy v investičních fondech (Reálný sektor > Finanční rozvaha dle sektorů - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S122))
30.09.2017 F6 Pojistné, penzijní nebo standardizované záruky (Reálný sektor > Finanční rozvaha dle sektorů - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S122))
30.09.2017 F7 Finanční deriváty nebo zaměstnanecké opce na akcie (Reálný sektor > Finanční rozvaha dle sektorů - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S122))
30.09.2017 F8 Ostatní pohledávky (Reálný sektor > Finanční rozvaha dle sektorů - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S122))
30.09.2017 Závazky (L) (Reálný sektor > Finanční rozvaha dle sektorů - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S122))
30.09.2017 F2 Oběživo a vklady (Reálný sektor > Finanční rozvaha dle sektorů - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S122))
30.09.2017 F3 Dluhové cenné papíry (Reálný sektor > Finanční rozvaha dle sektorů - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S122))
30.09.2017 F4 Půjčky (Reálný sektor > Finanční rozvaha dle sektorů - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S122))
30.09.2017 F5 Účasti nebo podílové listy v investičních fondech (Reálný sektor > Finanční rozvaha dle sektorů - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S122))
30.09.2017 F6 Pojistné, penzijní nebo standardizované záruky (Reálný sektor > Finanční rozvaha dle sektorů - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S122))
30.09.2017 F7 Finanční deriváty nebo zaměstnanecké opce na akcie (Reálný sektor > Finanční rozvaha dle sektorů - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S122))
30.09.2017 F8 Ostatní závazky (Reálný sektor > Finanční rozvaha dle sektorů - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S122))
30.09.2017 Aktiva (A) (Reálný sektor > Finanční rozvaha dle sektorů - Fondy penežního trhu (S123))
30.09.2017 F2 Oběživo a vklady (Reálný sektor > Finanční rozvaha dle sektorů - Fondy penežního trhu (S123))
30.09.2017 F3 Dluhové cenné papíry (Reálný sektor > Finanční rozvaha dle sektorů - Fondy penežního trhu (S123))
30.09.2017 F4 Půjčky (Reálný sektor > Finanční rozvaha dle sektorů - Fondy penežního trhu (S123))
30.09.2017 F5 Účasti nebo podílové listy v investičních fondech (Reálný sektor > Finanční rozvaha dle sektorů - Fondy penežního trhu (S123))
30.09.2017 F6 Pojistné, penzijní nebo standardizované záruky (Reálný sektor > Finanční rozvaha dle sektorů - Fondy penežního trhu (S123))
30.09.2017 F7 Finanční deriváty nebo zaměstnanecké opce na akcie (Reálný sektor > Finanční rozvaha dle sektorů - Fondy penežního trhu (S123))
30.09.2017 F8 Ostatní pohledávky (Reálný sektor > Finanční rozvaha dle sektorů - Fondy penežního trhu (S123))
30.09.2017 Závazky (L) (Reálný sektor > Finanční rozvaha dle sektorů - Fondy penežního trhu (S123))
30.09.2017 F3 Dluhové cenné papíry (Reálný sektor > Finanční rozvaha dle sektorů - Fondy penežního trhu (S123))
30.09.2017 F4 Půjčky (Reálný sektor > Finanční rozvaha dle sektorů - Fondy penežního trhu (S123))
30.09.2017 F5 Účasti nebo podílové listy v investičních fondech (Reálný sektor > Finanční rozvaha dle sektorů - Fondy penežního trhu (S123))
30.09.2017 F7 Finanční deriváty nebo zaměstnanecké opce na akcie (Reálný sektor > Finanční rozvaha dle sektorů - Fondy penežního trhu (S123))
30.09.2017 F8 Ostatní závazky (Reálný sektor > Finanční rozvaha dle sektorů - Fondy penežního trhu (S123))
30.09.2017 Aktiva (A) (Reálný sektor > Finanční rozvaha dle sektorů - Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu (S124))
30.09.2017 F2 Oběživo a vklady (Reálný sektor > Finanční rozvaha dle sektorů - Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu (S124))
30.09.2017 F3 Dluhové cenné papíry (Reálný sektor > Finanční rozvaha dle sektorů - Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu (S124))
30.09.2017 F4 Půjčky (Reálný sektor > Finanční rozvaha dle sektorů - Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu (S124))
30.09.2017 F5 Účasti nebo podílové listy v investičních fondech (Reálný sektor > Finanční rozvaha dle sektorů - Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu (S124))
30.09.2017 F6 Pojistné, penzijní nebo standardizované záruky (Reálný sektor > Finanční rozvaha dle sektorů - Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu (S124))
30.09.2017 F7 Finanční deriváty nebo zaměstnanecké opce na akcie (Reálný sektor > Finanční rozvaha dle sektorů - Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu (S124))
30.09.2017 F8 Ostatní pohledávky (Reálný sektor > Finanční rozvaha dle sektorů - Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu (S124))
30.09.2017 Závazky (L) (Reálný sektor > Finanční rozvaha dle sektorů - Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu (S124))
30.09.2017 F3 Dluhové cenné papíry (Reálný sektor > Finanční rozvaha dle sektorů - Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu (S124))
30.09.2017 F4 Půjčky (Reálný sektor > Finanční rozvaha dle sektorů - Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu (S124))
30.09.2017 F5 Účasti nebo podílové listy v investičních fondech (Reálný sektor > Finanční rozvaha dle sektorů - Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu (S124))
30.09.2017 F6 Pojistné, penzijní nebo standardizované záruky (Reálný sektor > Finanční rozvaha dle sektorů - Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu (S124))
30.09.2017 F7 Finanční deriváty nebo zaměstnanecké opce na akcie (Reálný sektor > Finanční rozvaha dle sektorů - Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu (S124))
30.09.2017 F8 Ostatní závazky (Reálný sektor > Finanční rozvaha dle sektorů - Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu (S124))
30.09.2017 Aktiva (A) (Reálný sektor > Finanční rozvaha dle sektorů - Ostatní finanční instituce (S12O))
30.09.2017 F2 Oběživo a vklady (Reálný sektor > Finanční rozvaha dle sektorů - Ostatní finanční instituce (S12O))
30.09.2017 F3 Dluhové cenné papíry (Reálný sektor > Finanční rozvaha dle sektorů - Ostatní finanční instituce (S12O))
30.09.2017 F4 Půjčky (Reálný sektor > Finanční rozvaha dle sektorů - Ostatní finanční instituce (S12O))
30.09.2017 F5 Účasti nebo podílové listy v investičních fondech (Reálný sektor > Finanční rozvaha dle sektorů - Ostatní finanční instituce (S12O))
30.09.2017 F6 Pojistné, penzijní nebo standardizované záruky (Reálný sektor > Finanční rozvaha dle sektorů - Ostatní finanční instituce (S12O))
30.09.2017 F7 Finanční deriváty nebo zaměstnanecké opce na akcie (Reálný sektor > Finanční rozvaha dle sektorů - Ostatní finanční instituce (S12O))
30.09.2017 F8 Ostatní pohledávky (Reálný sektor > Finanční rozvaha dle sektorů - Ostatní finanční instituce (S12O))
30.09.2017 Závazky (L) (Reálný sektor > Finanční rozvaha dle sektorů - Ostatní finanční instituce (S12O))
30.09.2017 F3 Dluhové cenné papíry (Reálný sektor > Finanční rozvaha dle sektorů - Ostatní finanční instituce (S12O))
30.09.2017 F4 Půjčky (Reálný sektor > Finanční rozvaha dle sektorů - Ostatní finanční instituce (S12O))
30.09.2017 F5 Účasti nebo podílové listy v investičních fondech (Reálný sektor > Finanční rozvaha dle sektorů - Ostatní finanční instituce (S12O))
30.09.2017 F6 Pojistné, penzijní nebo standardizované záruky (Reálný sektor > Finanční rozvaha dle sektorů - Ostatní finanční instituce (S12O))
30.09.2017 F7 Finanční deriváty nebo zaměstnanecké opce na akcie (Reálný sektor > Finanční rozvaha dle sektorů - Ostatní finanční instituce (S12O))
30.09.2017 F8 Ostatní závazky (Reálný sektor > Finanční rozvaha dle sektorů - Ostatní finanční instituce (S12O))
30.09.2017 Assets (A) (Reálný sektor > Finanční rozvaha dle sektorů - Vládní instituce (S13))
30.09.2017 F2 Currency and deposits (Reálný sektor > Finanční rozvaha dle sektorů - Vládní instituce (S13))
30.09.2017 F3 Debt securities (Reálný sektor > Finanční rozvaha dle sektorů - Vládní instituce (S13))
30.09.2017 F4 Loans (Reálný sektor > Finanční rozvaha dle sektorů - Vládní instituce (S13))
30.09.2017 F5 Equity and investment fund shares (Reálný sektor > Finanční rozvaha dle sektorů - Vládní instituce (S13))
30.09.2017 F6 Insurance, pension and standardised guarantees (Reálný sektor > Finanční rozvaha dle sektorů - Vládní instituce (S13))
30.09.2017 F7 Financial derivatives and employee stock options (Reálný sektor > Finanční rozvaha dle sektorů - Vládní instituce (S13))
30.09.2017 F8 Other accounts receivable (Reálný sektor > Finanční rozvaha dle sektorů - Vládní instituce (S13))
30.09.2017 Liabilities (L) (Reálný sektor > Finanční rozvaha dle sektorů - Vládní instituce (S13))
30.09.2017 F2 Currency and deposits (Reálný sektor > Finanční rozvaha dle sektorů - Vládní instituce (S13))
30.09.2017 F3 Debt securities (Reálný sektor > Finanční rozvaha dle sektorů - Vládní instituce (S13))
30.09.2017 F4 Loans (Reálný sektor > Finanční rozvaha dle sektorů - Vládní instituce (S13))
30.09.2017 F5 Equity and investment fund shares (Reálný sektor > Finanční rozvaha dle sektorů - Vládní instituce (S13))
30.09.2017 F7 Financial derivatives and employee stock options (Reálný sektor > Finanční rozvaha dle sektorů - Vládní instituce (S13))
30.09.2017 F8 Other accounts receivable (Reálný sektor > Finanční rozvaha dle sektorů - Vládní instituce (S13))
30.09.2017 Aktiva (A (Reálný sektor > Finanční rozvaha dle sektorů - Domácnosti a neziskové instituce domácností (S1M))
30.09.2017 F2 Oběživo a vklady (Reálný sektor > Finanční rozvaha dle sektorů - Domácnosti a neziskové instituce domácností (S1M))
30.09.2017 F3 Dluhové cenné papíry (Reálný sektor > Finanční rozvaha dle sektorů - Domácnosti a neziskové instituce domácností (S1M))
30.09.2017 F4 Půjčky (Reálný sektor > Finanční rozvaha dle sektorů - Domácnosti a neziskové instituce domácností (S1M))
30.09.2017 F5 Účasti nebo podílové listy v investičních fondech (Reálný sektor > Finanční rozvaha dle sektorů - Domácnosti a neziskové instituce domácností (S1M))
30.09.2017 F6 Pojistné, penzijní nebo standardizované záruky (Reálný sektor > Finanční rozvaha dle sektorů - Domácnosti a neziskové instituce domácností (S1M))
30.09.2017 F7 Finanční deriváty nebo zaměstnanecké opce na akcie (Reálný sektor > Finanční rozvaha dle sektorů - Domácnosti a neziskové instituce domácností (S1M))
30.09.2017 F8 Ostatní pohledávky (Reálný sektor > Finanční rozvaha dle sektorů - Domácnosti a neziskové instituce domácností (S1M))
30.09.2017 Závazky (L) (Reálný sektor > Finanční rozvaha dle sektorů - Domácnosti a neziskové instituce domácností (S1M))
30.09.2017 F3 Dluhové cenné papíry (Reálný sektor > Finanční rozvaha dle sektorů - Domácnosti a neziskové instituce domácností (S1M))
30.09.2017 F4 Půjčky (Reálný sektor > Finanční rozvaha dle sektorů - Domácnosti a neziskové instituce domácností (S1M))
30.09.2017 F7 Finanční deriváty nebo zaměstnanecké opce na akcie (Reálný sektor > Finanční rozvaha dle sektorů - Domácnosti a neziskové instituce domácností (S1M))
30.09.2017 F8 Ostatní závazky (Reálný sektor > Finanční rozvaha dle sektorů - Domácnosti a neziskové instituce domácností (S1M))
30.09.2017 Aktiva (A) (Reálný sektor > Finanční rozvaha dle sektorů - Nerezidenti (S2))
30.09.2017 F1 Měnové zlato a zvláštní práva čerpání (Reálný sektor > Finanční rozvaha dle sektorů - Nerezidenti (S2))
30.09.2017 F2 Oběživo a vklady (Reálný sektor > Finanční rozvaha dle sektorů - Nerezidenti (S2))
30.09.2017 F3 Dluhové cenné papíry (Reálný sektor > Finanční rozvaha dle sektorů - Nerezidenti (S2))
30.09.2017 F4 Půjčky (Reálný sektor > Finanční rozvaha dle sektorů - Nerezidenti (S2))
30.09.2017 F5 Účasti nebo podílové listy v investičních fondech (Reálný sektor > Finanční rozvaha dle sektorů - Nerezidenti (S2))
30.09.2017 F6 Pojistné, penzijní nebo standardizované záruky (Reálný sektor > Finanční rozvaha dle sektorů - Nerezidenti (S2))
30.09.2017 F7 Finanční deriváty nebo zaměstnanecké opce na akcie (Reálný sektor > Finanční rozvaha dle sektorů - Nerezidenti (S2))
30.09.2017 F8 Ostatní pohledávky (Reálný sektor > Finanční rozvaha dle sektorů - Nerezidenti (S2))
30.09.2017 Závazky (L) (Reálný sektor > Finanční rozvaha dle sektorů - Nerezidenti (S2))
30.09.2017 F1 Měnové zlato a zvláštní práva čerpání (Reálný sektor > Finanční rozvaha dle sektorů - Nerezidenti (S2))
30.09.2017 F2 Oběživo a vklady (Reálný sektor > Finanční rozvaha dle sektorů - Nerezidenti (S2))
30.09.2017 F3 Dluhové cenné papíry (Reálný sektor > Finanční rozvaha dle sektorů - Nerezidenti (S2))
30.09.2017 F4 Půjčky (Reálný sektor > Finanční rozvaha dle sektorů - Nerezidenti (S2))
30.09.2017 F5 Účasti nebo podílové listy v investičních fondech (Reálný sektor > Finanční rozvaha dle sektorů - Nerezidenti (S2))
30.09.2017 F6 Pojistné, penzijní nebo standardizované záruky (Reálný sektor > Finanční rozvaha dle sektorů - Nerezidenti (S2))
30.09.2017 F7 Finanční deriváty nebo zaměstnanecké opce na akcie (Reálný sektor > Finanční rozvaha dle sektorů - Nerezidenti (S2))
30.09.2017 F8 Ostatní závazky (Reálný sektor > Finanční rozvaha dle sektorů - Nerezidenti (S2))
30.09.2017 Aktiva (A) (Reálný sektor > Finanční rozvaha dle sektorů - Pojišťovací společnosti a penzijní fondy (S12Q))
30.09.2017 F2 Oběživo a vklady (Reálný sektor > Finanční rozvaha dle sektorů - Pojišťovací společnosti a penzijní fondy (S12Q))
30.09.2017 F3 Dluhové cenné papíry (Reálný sektor > Finanční rozvaha dle sektorů - Pojišťovací společnosti a penzijní fondy (S12Q))
30.09.2017 F4 Půjčky (Reálný sektor > Finanční rozvaha dle sektorů - Pojišťovací společnosti a penzijní fondy (S12Q))
30.09.2017 F5 Účasti nebo podílové listy v investičních fondech (Reálný sektor > Finanční rozvaha dle sektorů - Pojišťovací společnosti a penzijní fondy (S12Q))
30.09.2017 F6 Pojistné, penzijní nebo standardizované záruky (Reálný sektor > Finanční rozvaha dle sektorů - Pojišťovací společnosti a penzijní fondy (S12Q))
30.09.2017 F7 Finanční deriváty nebo zaměstnanecké opce na akcie (Reálný sektor > Finanční rozvaha dle sektorů - Pojišťovací společnosti a penzijní fondy (S12Q))
30.09.2017 F8 Ostatní pohledávky (Reálný sektor > Finanční rozvaha dle sektorů - Pojišťovací společnosti a penzijní fondy (S12Q))
30.09.2017 Závazky (L) (Reálný sektor > Finanční rozvaha dle sektorů - Pojišťovací společnosti a penzijní fondy (S12Q))
30.09.2017 F3 Dluhové cenné papíry (Reálný sektor > Finanční rozvaha dle sektorů - Pojišťovací společnosti a penzijní fondy (S12Q))
30.09.2017 F4 Půjčky (Reálný sektor > Finanční rozvaha dle sektorů - Pojišťovací společnosti a penzijní fondy (S12Q))
30.09.2017 F5 Účasti nebo podílové listy v investičních fondech (Reálný sektor > Finanční rozvaha dle sektorů - Pojišťovací společnosti a penzijní fondy (S12Q))
30.09.2017 F6 Pojistné, penzijní nebo standardizované záruky (Reálný sektor > Finanční rozvaha dle sektorů - Pojišťovací společnosti a penzijní fondy (S12Q))
30.09.2017 F7 Finanční deriváty nebo zaměstnanecké opce na akcie (Reálný sektor > Finanční rozvaha dle sektorů - Pojišťovací společnosti a penzijní fondy (S12Q))
30.09.2017 F8 Ostatní závazky (Reálný sektor > Finanční rozvaha dle sektorů - Pojišťovací společnosti a penzijní fondy (S12Q))
30.09.2017 Čistá zahraniční aktiva (UK2-UK3) (Analytické účty ostatních finančních institucí > Analytické účty ostatních finančních institucí)
30.09.2017 Pohledávky za nerezidenty (Analytické účty ostatních finančních institucí > Analytické účty ostatních finančních institucí)
30.09.2017 Závazky k nerezidentům (Analytické účty ostatních finančních institucí > Analytické účty ostatních finančních institucí)
30.09.2017 Čisté pohledávky za vládním sektorem (UK5-UK6) (Analytické účty ostatních finančních institucí > Analytické účty ostatních finančních institucí)
30.09.2017 Pohledávky za vládním sektorem (Analytické účty ostatních finančních institucí > Analytické účty ostatních finančních institucí)
30.09.2017 Závazky k vládnímu sektoru (Analytické účty ostatních finančních institucí > Analytické účty ostatních finančních institucí)
30.09.2017 Pohledávky za institucemi příjmajícími vklady (Analytické účty ostatních finančních institucí > Analytické účty ostatních finančních institucí)
30.09.2017 Pohledávky za ostatními sektory (Analytické účty ostatních finančních institucí > Analytické účty ostatních finančních institucí)
30.09.2017 Závazky k institucím přijmajícím vklady (Analytické účty ostatních finančních institucí > Analytické účty ostatních finančních institucí)
30.09.2017 Ostatní domácí závazky (s vyjímkou položky Ostatní závazky) (Analytické účty ostatních finančních institucí > Analytické účty ostatních finančních institucí)
30.09.2017 Akcie a ostatní účasti (Analytické účty ostatních finančních institucí > Analytické účty ostatních finančních institucí)
30.09.2017 Ostatní pohledávky/závazky - čisté (UK13-UK14) (Analytické účty ostatních finančních institucí > Analytické účty ostatních finančních institucí)
30.09.2017 Ostatní pohledávky (Analytické účty ostatních finančních institucí > Analytické účty ostatních finančních institucí)
30.09.2017 Ostatní závazky (Analytické účty ostatních finančních institucí > Analytické účty ostatních finančních institucí)
30.09.2017 Nefinanční podniky (Cenné papíry > Cenné papíry - v držení vládních institucí)
30.09.2017 Finanční instituce (Cenné papíry > Cenné papíry - v držení vládních institucí)
30.09.2017 Vládní instituce (Cenné papíry > Cenné papíry - v držení vládních institucí)
30.09.2017 Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (Cenné papíry > Cenné papíry - v držení vládních institucí)
30.09.2017 Rezidenti (Cenné papíry > Cenné papíry - v držení vládních institucí)
30.09.2017 Nerezidenti (Cenné papíry > Cenné papíry - v držení vládních institucí)
30.09.2017 Celkem (Cenné papíry > Cenné papíry - v držení vládních institucí)
30.09.2017 Nefinanční podniky (Cenné papíry > Cenné papíry - v držení finančních institucí)
30.09.2017 Finanční instituce (Cenné papíry > Cenné papíry - v držení finančních institucí)
30.09.2017 Vládní instituce (Cenné papíry > Cenné papíry - v držení finančních institucí)
30.09.2017 Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (Cenné papíry > Cenné papíry - v držení finančních institucí)
30.09.2017 Rezidenti (Cenné papíry > Cenné papíry - v držení finančních institucí)
30.09.2017 Nerezidenti (Cenné papíry > Cenné papíry - v držení finančních institucí)
30.09.2017 Celkem (Cenné papíry > Cenné papíry - v držení finančních institucí)
30.09.2017 Nefinanční podniky (Cenné papíry > Cenné papíry - v držení domácností a neziskových institucí)
30.09.2017 Finanční instituce (Cenné papíry > Cenné papíry - v držení domácností a neziskových institucí)
30.09.2017 Vládní instituce (Cenné papíry > Cenné papíry - v držení domácností a neziskových institucí)
30.09.2017 Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (Cenné papíry > Cenné papíry - v držení domácností a neziskových institucí)
30.09.2017 Rezidenti (Cenné papíry > Cenné papíry - v držení domácností a neziskových institucí)
30.09.2017 Nerezidenti (Cenné papíry > Cenné papíry - v držení domácností a neziskových institucí)
30.09.2017 Celkem (Cenné papíry > Cenné papíry - v držení domácností a neziskových institucí)
30.09.2017 Nefinanční podniky (Cenné papíry > Cenné papíry - v držení všech vlastníků)
30.09.2017 Finanční instituce (Cenné papíry > Cenné papíry - v držení všech vlastníků)
30.09.2017 Vládní instituce (Cenné papíry > Cenné papíry - v držení všech vlastníků)
30.09.2017 Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (Cenné papíry > Cenné papíry - v držení všech vlastníků)
30.09.2017 Rezidenti (Cenné papíry > Cenné papíry - v držení všech vlastníků)
30.09.2017 Nefinanční podniky (Cenné papíry > Cenné papíry - v držení rezidentů)
30.09.2017 Finanční instituce (Cenné papíry > Cenné papíry - v držení rezidentů)
30.09.2017 Vládní instituce (Cenné papíry > Cenné papíry - v držení rezidentů)
30.09.2017 Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (Cenné papíry > Cenné papíry - v držení rezidentů)
30.09.2017 Rezidenti (Cenné papíry > Cenné papíry - v držení rezidentů)
30.09.2017 Nerezidenti (Cenné papíry > Cenné papíry - v držení rezidentů)
30.09.2017 Celkem (Cenné papíry > Cenné papíry - v držení rezidentů)
30.09.2017 Nefinanční podniky (Cenné papíry > Cenné papíry - v držení nefinančních podniků)
30.09.2017 Finanční instituce (Cenné papíry > Cenné papíry - v držení nefinančních podniků)
30.09.2017 Vládní instituce (Cenné papíry > Cenné papíry - v držení nefinančních podniků)
30.09.2017 Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (Cenné papíry > Cenné papíry - v držení nefinančních podniků)
30.09.2017 Rezidenti (Cenné papíry > Cenné papíry - v držení nefinančních podniků)
30.09.2017 Nerezidenti (Cenné papíry > Cenné papíry - v držení nefinančních podniků)
30.09.2017 Celkem (Cenné papíry > Cenné papíry - v držení nefinančních podniků)
30.09.2017 Nefinanční podniky (Cenné papíry > Cenné papíry - v držení nerezidentů)
30.09.2017 Finanční instituce (Cenné papíry > Cenné papíry - v držení nerezidentů)
30.09.2017 Vládní instituce (Cenné papíry > Cenné papíry - v držení nerezidentů)
30.09.2017 Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (Cenné papíry > Cenné papíry - v držení nerezidentů)
30.09.2017 Rezidenti (Cenné papíry > Cenné papíry - v držení nerezidentů)


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Forex Zákony Kalkulačka Hypotéky Tarify Práce Půjčky Školení Volby Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů